Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ i ⎪ ⎨ ∆S 1,2.10 −2 1 1 = = = n1 −1 11−1 ∆S 1,5.10 −2 ⎪ 2 i2 = = = ⎪ n2 −1 11−1 ⎩ 1,2.10 1,5.10 −3 −3 m m ⎧ λD i1 = ( 1) ⎪ a i1 D 4 ( 1) −7 ⎨ ⇒ = = ⇒ D = 1,2m ⎯⎯→ i 2 2 1 = 5.10 m − − ⎪ λ ( D + 30.10 ) i2 D + 30.10 5 i2 = ⎪⎩ a Câu 19: Đáp án A 30 Bước sóng: = v λ = 3 cm f 10 = Số vân cực đại và cực tiểu thỏa mãn: ⎧ S1S2 S1S2 ⎧ 8 8 − < k < − < k < ⎪ λ λ ⎪ 3 3 ⎧− 2,6 < k < 2,6 ⎨ ⇒ ⎨ ⇒ ⎨ ⎪ S1S2 1 S1S2 1 ⎪ 8 1 8 1 ⎩ − 3,17 < k < 2,17 − − < k < − − − < k < − ⎪⎩ λ 2 λ 2 ⎪⎩ 3 2 3 2 Như vậy có 5 vân cực đại và 6 vân cực tiểu. Câu 20: Đáp án C Hiệu suất động cơ: P − ∆P UI cosϕ − ∆P 200.0,5.0,8 −8 H = = = .100% = 90% P UI cosϕ 200.0,5.0,8 Câu 21: Đáp án B Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. Câu 22: Đáp án D ZLC *Từ đồ , khi R1 = 4Ω ⇒ tanϕ1 = ⇒ ZLC = R1 tanϕ 1 R R ϕ R 1 2 2 = 2,3Ω ⇒ cos 2 = = ≈ 0,5 2 2 2 2 R2 + 1 1 + ( R tanϕ ) 2,3 ( 4 tan ( arccos 0,7) ) 2 Z LC 2,3 Câu 23: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 1 ZL = ZC ⇔ 2π f L = ⇒ f = 2 2π LC Câu 24: Đáp án B 0 0 π f0C Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là . cùng một môi trường nhưng có chiết suất khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 25: Đáp án D Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng động năng của vật khi tới vị trí cân bằng Câu 26: Đáp án C Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau. Tuy nhiên phương dao động E ⊥ B ⊥ v . Chú ý: Biểu thức phụ thuộc vào thời gian được chia làm hai nhóm: Nhóm I bao gồm i, B cùng pha nhau và sớm pha hơn nhóm II gồm q, u và E là 2 π . Câu 27: Đáp án A ξ 12 U AB = ξ − I ( R + r ) ⇒ I = = = 2A R + r 4,9 + 1,1 Câu 28: Đáp án C Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vì để giải thích kết quả của thí nghiệm quang học thì cần phải sử dụng một trong hai lý thuyết sóng ánh sáng hoặc hạt ánh sáng. Câu 29: Đáp án C *Điều kiện cân bằng F d + P = 0 → F d hướng lên . F d ↑↓ E nên q 1 < 0 U d mgd U 15 P = F ⇔ = 1 . ⇒ 1 = = 4,8.10 − d mg q q C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN *Sau khi chiếu điện tích của hạt bụi là q 2 . Tơn ta có Áp dụng định luật 2 Niu MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)