Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ đồ thị ta thấy ⎧ L = 0,1H ⇒ ZL = Lω = 10 3Ω ⎪ 10 3 ⎨ Z ⇒ tan 30 = tan ⇒ R = 30Ω ⎪ = 30 → tan 30 = L ϕ tan R ⎩ R Câu 26: Đáp án A Khoảng vân lúc thí nghiệm trong không khí và trong nước lần lượt là i và i’ ⎧ λD i = λ ⎪ a ′ = = ′ n i i λ λ λ a ′ 4 1,2 λ ⎨ ⎯⎯→ = ⇔ = ⎯⎯⎯→ = ⇒ a′ = 0,9 mm ⎪ λ′ D a a′ λ′ a′ 3 a′ i′ = ⎪ ⎩ a′ Câu 27: Đáp án A *Số hạt nhân Chì sinh ra bằng số hạt nhân Pôlôni đã phân rã N = ∆ = ⎛ 0 − = 0 ⎜1− 2 − Pb N N N N ⎝ *Tỉ số hat nhân Chì và số hat nhân Pploni ở thời điểm t là ⎛ ⎞ t T ⎞ ⎟ ⎠ t − T N0 ⎜1− 2 ⎟ t m t t N = . N ⎝ ⎠ A ⎛ ⎞ 206 ⎛ ⎞ Pb T A Pb Pb T 138 = = 2 −1⎯⎯⎯⎯→ = ⎜ 2 − 1⎟ = ⎜ 2 − 1⎟ = 0,6 t − Po 210 T Po Po N0.2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ N m A N m A ⎛ 0,6.210 ⎞ ⇒ t = T log2 ⎜ + 1⎟ ≈ 95 ngày. ⎝ 206 ⎠ Chú ý: Có thể giải phương trình trên bằng cách bấm máy tính cầm tay. Câu 28: Đáp án C *Phương trình phản ứng hạt nhân : Li + H → He + He (Một phản ứng tạo ra 2 hạt nhân heli ) 7 1 4 4 3 1 2 2 *Để tổng hợp 1 mol Heli cần có số phương trình phản ứng bằng một nửa số hạt heli. Ta có số hạt nhân của 1 mol heli: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 24 1 1 k. Q 2.5, 2.10 Q = N∆ E = n. N A. ∆E ⇒ ∆ E = = = 17, 27MeV 23 k k n. N 1.6,022.10 A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chú ý: Nếu mỗi phản ứng tao ra môt hat He thì năng lượng tỏa ra cho mỗi hạt He là ∆E . Nếu sau phản ứng có k hạt thì năng lượng chia đều cho k hạt. Trường hợp nếu xét N hạt thì năng lượng tỏa ra là 1 Q = N∆E. . k Câu 29: Đáp án D *Năng lượng để "đốt" mô mềm có thể tích 4 mm 3 là : W 1 = 4.2,548 J Năng lượng của chùm laze gồm 3.10 19 hc 19 hc phôtôn: W2 = N. = 3.10 . λ λ *Năng lượng của chùm laze được dùng để đốt cháy mô mềm nên ta có −34 8 19 6,625.10 .3.10 −7 W1 = W2 ⇔ 3.10 . = 4.2,548 ⇒ λ = 5,85.10 m = 585nm λ Câu 30: Đáp án C Cường độ điện trường E biến thiên cùng pha với cảm ứng từ B nên ta có cos ⎛ 2 10 8 π ⎞ E = E0 ⎜ π t + ⎟ . Tại t = 0 cường độ điện trường có giá trị là ⎝ 3 ⎠ 0 E và đang giảm.( quan sát vòng tròn lượng giác). = E 2 *Thời điểm đầu tiên cường độ điện trường bằng 0 T 2π 2π 10 t = = = = −8 8 12 12ω 12.2 π.10 12 Câu 31: Đáp án C Từ thông qua N khung dây: Φ = NBS cos( t) = NBS cos( 100 t) Suất điện động e trong khung: d Φ sin 100 169,6cos ⎛ π e = − = ωNBS πt = ⎜100π t − ⎞ ⎟ V dt ⎝ 2 ⎠ Chú ý: E0 E NBSω π s ( ) ( ) 2 4 0 100 .200.4,5.10 − − = = .600.10 = 169,6 V Câu 32: Đáp án D ω π ( Do lúc đầu n ↑↑ B nên ϕ = 0 ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)