Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định R R R // R → R = = 2Ω → R nt R → R = 4Ω 2 3 2 3 23 23 1 R2 + R3 ( ) ( ) E = I R + r = I 3+ 2 = 5I N Câu 33: Đáp án C *Điều kiện để có sóng dừng trên dây đàn hồi một đầu cố định một đầu tự do: l = ( k + ) N Số nút = Số bụng = số bó + 1 = k+1 (Với k là số bó) *Trên dây có 8 nút tức là có 7 bó. Do đó ta có k = 7. λ λ = 2 + 1 ⇔ 90 = 2.7 + 1 ⇒ λ = 24cm . 4 4 Áp dụng l ( k ) ( ) *Khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là : λ n −1 6 −1 2∆t v= 24 ∆ t = T = T ⇒ T = = 0,1s ⎯⎯⎯→ T v = = 240 cm/s = 24m/s 2 2 5 0,1 Câu 34: Đáp án C U U U U U U U U 2 2 2 = R + X ⇒ = R + X + 2 R. X .cos X ⇒ cos X = 2 2 2 220 −100 −128 cosϕ X = = 0,86 2.100.128 Câu 35: Đáp án A 2 2 2 U −U R −U X ϕ ϕ Thay số: 2U U R X λ 2 1 4 s *Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ α < 10° thì sinα ≈ α = (Tính theo đơn vị rad). l *Lực kéo về cực đại của con lắc khi vật ở biên: F = P sinα0 = mgα 0 . α s / l s l α 2 2 4 s = lα → = = . = ⎯⎯⎯⎯→ = . = 1 α / 3 3 9 01 01 1 01 2 3l2 = 2l1 01 2s02 = 3s01 02 s02 l2 s02 l1 α02 kv DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com *Theo đề ta có: F1 mgα 01 α01 ( 1) F1 = = ⎯⎯→ = F mgα α F 2 02 02 2 4 9 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 36: Đáp án B *Một chu kì có 2 lần vật qua vị trí A x = − 2,5cm = − T = 0, 4s 2 ( ) Solan = 1008 dư 1 → ∆ t = 1008T + t 1 2 Thời gian t 1 được xác định từ VTLG. T T T t = + + = 0, 2s ⇒ ∆ t = 1008 T + t = 1008.0, 4 + 0, 2 = 403, 4s 1 1 6 4 12 2016lan 1 lan Câu 37: Đáp án B ( ) ( ) 2 2 2 ⎧ ⎪U = Ur + U R + U L −UC ⎨ ⎪⎩ U = U + U = 30 2 2 2 2 d r L 2 ( U r ) ( U r ) 2 2 2 100 30 30 100 ⇒ = + + − − ( ) U 25,0458V P U U I 110W FX = 570VN ⎯⎯⎯⎯→ r = ⇒ = R + r = Câu 38: Đáp án C Khi hạt nhân có vận tốc ban đầu v 0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều B có vecto cảm ứng từ B vuông góc với vận tốc ban đầu v o , hạt nhân chuyển động tròn đều trong từ trường với bán kính quỹ v o , hạt nhân chuyển động tròn đều trong từ trường với bán kính quỹ đạo là R. Lực hướng Cu-lông đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho vật luôn chuyển động tròn đều. 2 2 q mv mv mv m F CL = maht ⇒ FCL = Fht ⇔ k = ⇒ R = ⇔ R = ⇒ R ~ 1 2 R R qB Ze. B Z ⎧ R m Z α α p 4 1 = = . = 2 ⎪ R 1 2 2 = 0,5 p mpZ = 1 ⎧R α R p α ⎨ ⇒ Rα = 2Rp = RT ⎯⎯⎯→ ⎨ ⎪ R 4 2 2 3 = 1,5 T = = . = ⎩R α mα Z T ⎪ ⎩ RT mT Zα 3 4 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ R < R < R p α Câu 39: Đáp án D T 2 ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER