Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ 1 2 2 x = 0 Wd = W − Wt = W − kx ⎯⎯⎯→ Wd = W = 0,08J ⎪ 2 ⎨ ⎪ 2 −4 2 1 x = 16.10 m ⇒ Wd = 0 = W − k.16 ⇒ k = 100 N / m ⎪⎩ 2 ⎧ 2W A = = 0,04m = 4cm ⎪ k 4A k = 100 ⇒ ⎨ ⇒ v = = 80 cm / s ⎪ m 0,1 T ⎪ T = 2π = 2π = 0, 2s ⎩ k 100 Câu 40: Đáp án A Cách 1: Dùng giản đồ vectơ Xây dựng giãn đồ vectơ như hình vẽ. Ta thấy vectơ A 2 đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi vectơ A 2 trùng với OH. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 1 = 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2min 2,6 cm 3 + ⇒ OH = cm 2 ⇒ A = OH OH = 2 ≈ ( 3 3) Cách 2. Biến đổi đại số. ⎧ ⎧x12 = x1 + x2 ⎪x = x + x ⎪ ⎪ ⎪ A + ⎨x x x A A ⎪ x A A ⎪ ⎪⎩ x 12 1 2 3 ⎪ x23 x12 23 = 2 + 3 ⇒ ⎨ 3 1 ⎪x23 = x2 − x1 ⇒ x2 = A 1 1 1 3 = − ⎪ 1+ x3 ⎪ 3 A3 ⎩ A1 (Mục đích của chúng ta là tìm phương trình x 2 theo x 12 và x 23 bằng cách khử x 1 và x 3 ). Hàm x 2 được ghi lại x 2 3cos ωt x23 = A A 3 + .3 3 cos + 1 A3 1+ A 1 ⎛ ⎜ωt ⎝ Nhận thấy hai phương trình x 23 và hàm đóng khung ở biểu thức trên dao động vuông pha với nhau nên biên độ của phương trình x 2 có dạng π ⎞ ⎟ 2 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A 1 2 3 2 = 3 + 3 3. A ⎜ ⎟ 3 A1 1+ A 1 ⎛ ⎝ A ⎞ ⎠ 2 A3 ; Đặt A 1 = x > 0 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 1 2 9 + 27x 54x + 36x −18 1 2 9 27 ′ 0 2 4 0 ⇒ A = + x = = y ⇒ y = = ⇒ x = 1+ x + x + x 3 −1 + ( ) −1 ( 1+ 3 ) 2 2 2 ( 1 ) ( 1 ) 9 27. 3 ⇒ A = y = = 1,5 3 cm ≈ 2,6 cm Chú ý: Có thể tìm cực trị (cũng là giá trị cực tiểu) hàm 570VN. *Các giá trị Start và End ra dựa vào số liệu ⎧ ⎪A12 = 3 3cm A12 3 ⎨ ⇒ = 3 ≈ 1,73 ; A 23 = 3 thì tỉ số X = A ⎪⎩ A23 = 3cm A13 A1 đến 10 nếu ( A > A ) còn nếu ( A < A ) thì tỉ số X ∈( 0;1) ( ) F x = 3 1 27 + 9X ( 1+ X ) 2 2 End −Start + 1≤30 Step 3 1 A = 9 + 27x ( 1+ x) 2 2 2 bằng máy tính cầm tay FX- cũng sẽ nằm cỡ vào trong các khoảng từ 1 . Bấm Mode 7 và nhập hàm ⎧Start = 1 ⎨ ⎯⎯⎯⎯⎯→ Step ≥ 0,31⇒ Step = 0,4 (Không tìm được cực trị). ⎩End = 10 End −Start ⎧Start = 0,1 + 1≤30 Step Ta chọn lại ⎨ ⎯⎯⎯⎯⎯→ Step ≥ 0,031 ⇒ Step = 0,04 ⎩End = 1 Màn hình hiển thị ở bên. Chú ý: Trong toán học khi bài toán yêu cầu tìm cực hàm y sau đó xét y’=0 và lập bảng biến (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN). Tuy trị thì các em đạo hàm của thiên để xét giá trị lớn nhất nhiên thông thường đối với DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN bài toán vật lý hàm y có nghĩa khi nghiệm đó là nghiệm dương, khi đó đề hỏi GTLN hoặc GTNN thì khi đạo hàm của hàm y thì chỉ có duy nhất 1 nghiệm dương (tức là tồn tại GTLN thì không tồn tại GTLN và MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER