Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ngược lại). Do đó chúng ta không cần vẽ bảng biến thiên mà kết luận ngay tại giá trị x 0 nào đó (x 0 là nghiệm dương duy nhất của hàm y’) hàm đạt GTLN (GTNN). http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Nhận biết Câu 1: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. Polietilen. B. nilon-6,6. C. polisaccarit. D. protein. Câu 2: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính? A. SO 2 . B. CO 2 . C. N 2 . D. O 2 . Câu 3: Phương trình hóa học nào sau đây sai? A. 2Cr + 6HCl → 2CrCl 3 + 3H 2 ↑ B. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ C. Cr(OH) 3 + 3HCl → CrCl 3 + 3H 2 O. D. Fe(OH) 3 + 3HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O. Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. C 6 H 5 NH 2 . B. CH 3 NHCH 3 . C. (CH 3 ) 3 N. D. CH 3 NH 2 . Câu 5: Nhiều vụ ngộ độc rượu do trong rượu có chứa metanol. Công thức của metanol là: A. C 2 H 5 OH. B. CH 3 OH. C. CH 3 COOH. D. H-CHO. Câu 6: Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời? A. NaOH. B. Na 2 CO 3 . C. HCl. D. Ca(OH) 2 . Câu 7: Một mol chất nào sau đây tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 trong NH 3 thu được bốn mol bạc A. HO-CH 2 -CHO. B. CH 3 -CHO. C. HOOC-CH 2 -CHO. D. H-CHO. Câu 8: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. HCl hòa tan trong nước. B. KOH nóng chảy. C. KCl rắn, khan. D. NaCl nóng chảy. Câu 9: Nhỏ nước brom vào dung dịch chất nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa trắng? A. Anilin. B. Glyxin. C. Đimetylamin. D. Alanin. Câu 10: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. glixerol và muối của axit panmitic. B. etylenglicol và axit panmitic. C. glixerol và axit panmitic. D. etylenglicol và muối của axit panmitic MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)