Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com n C = n CO2 = 16,8 22,4 = 0,75 mol. n H = 2 × n H2O = 2 × 20,25 18 = 2,25 mol http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2,8 n N = 2 × n N2 = 2 × = 0,25 mol. 22,4 Ta có x : y : 1 = 0,75 : 2,25 : 0,25 = 3 : 9 : 1 Vậy X là C 3 H 9 N Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án B Đặt số mol C 2 H 4 = b và n C3H4 = c. + PT theo n H2 : b + 2c = 0,34 (1). + PT theo khối lượng kết tủa là: 147c = 17,64 (2). ⇒ Giải hệ PT (1) và (2) ⇒ b = 0,1 và c = 0,12 ⇒ n X = a = b + c = 0,22 Câu 22: Đáp án C Bảo toàn khối lượng ta có: m Oxi phản ứng = 7,68 – 5,12 = 2,56 gam ⇔ n O = 0,16 mol. Khi cho X + HCl ⇒ 2HCl + O –2 → 2Cl – + H 2 O. ⇒ n HCl = 2n O = 0,16×2 = 0,32 mol. ⇒ V HCl = 0,32 lít = 320 ml Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án C Axit no đơn chức mạch hở có CTTQ là: C n H 2n O 2 . Ta có phản ứng: C n H 2n O 2 + KOH → C n H 2n-1 O 2 K + H 2 O. Tăng giảm khối lượng ta có: n CnH2nO2 = 14,7 − 9 = 0,15 mol. 39 −1 ⇒ M CnH2nO2 = Câu 25: Đáp án A Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án D Câu 28: Đáp án C 9 0,15 = 60 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ phản ứng: H 2 NCH 2 COOH + KOH → H 2 NCH 2 COOK + H 2 O. ⇒ n Glyxin = n H2NCH2COOK = 84,75 75 + 38 ⇒ m Glyxin = 0,75×75 = 56,25 gam Câu 29: Đáp án A = 0,75 mol + m Fe + m O = 22,72 || n Fe = n Fe(NO3)3 = 0,32 mol. ⇒ n O = (22,72 – 0,32×56) ÷ 16 = 0,3 mol Bảo toàn e ⇒ n NO = (3n Fe – 2n O ) ÷ 3 = 0,12 mol. ⇒ V NO = 2,688 lít Câu 30: Đáp án C Thực hiện phản ứng tráng gương ta có: HCHO → 4Ag || HCOOH → 2Ag. ⇒ ∑n Ag = 0,05×4 + 0,02×2 = 0,24 mol. ⇒ m Ag = 25,92 gam Câu 31: Đáp án A + Khi cho 0,42 mol NaOH vào AlCl 3 chưa xảy ra sự hòa tan kết tủa. ⇒ n Al(OH)3 = 0,42 : 3= 0,14 mol + Tại x mol NaOH thu được 0,14 mol kết tủa và xảy ra sự hòa tan kết tủa. ⇒ 4n AlCl3 = n NaOH + n ↓ ⇔ x = 4. 0,24 - 0,14 = 0,82 mol. Câu 32: Đáp án B Trong 14,16 gam X chứa m N = 14,16 × 0,11864 = 1,68 gam ⇔ n N = 0,12 mol. Nhận thấy Hỗn hợp X chứa kim loại và gốc nitrat (NO 3 – ). Từ NO 3 ⇒ tỉ lệ n N :n O = 1:3 ⇒ n O = 0,12×3 = 0,36 mol. Bảo toàn khối lượng hỗn hợp X ⇒ m Kim loại = 14,16 – 1,68 – 0,36×16 = 6,72 gam. ⇒ Có thể điều chế tối 6,72 gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X Câu 33: Đáp án D Bài tập peptit: dùng phương pháp biến đổi peptit.! các phương trình: 2X 1 → 1Y 2 + 1H 2 O (1) || 4X 1 → 1Z 4 + 3H 2 O (2). đồng nhất số liệu: m gam X thu được m 1 gam Y 2 và ½.m 2 gam Z 4 . ||→ Biến đổi Y → Z: 2Y 2 → 1Z 4 + 1H 2 O ( ☆ ). Lại quan sát kết quả đốt cháy: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN m 1 gam Y 2 thu 0,76 mol H 2 O; ½.m 2 gam Z 4 thu 0,685 mol H 2 O ||→ n H2O chênh lệch = 0,075 mol chênh lệch này nằm ở ( ☆ ) ||→ có 0,075 mol Z 4 và 0,15 mol Y 2 . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER