Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Y 2 là đipeptit dạng C n H 2n N 2 O 3 ||→ m Y2 = 0,76 × 14 + 0,15 × 76 = 22,04 gam. Thay n Y và m Y vào (1) ||→ m = m X = 22,04 + 0,15 × 18 = 24,74 gam. Câu 34: Đáp án C Dung dịch X + AgNO 3 dư ⇒ m AgCl = 17,22 gam ⇒ n Cl – = 0,12 mol. + Bảo toàn điện tích ⇒ n Cu 2+ = 0,01 mol. + Cho dung dịch X + 0,17 mol NaOH. Tạo 0,04 mol Mg(OH) 2 và 0,01 mol Cu(OH) 2 tốn 0,1 mol NaOH. + Còn 0,07 mol NaOH tác dụng với Al 3+ . ⇒ n Al(OH)3↓ = 4nAl 3+ – OH – = 0,02×4 – 0,07 = 0,01 mol. ⇒ m ↓ = 0,04×58 + 0,01×98 + 0,01×78 = 4,08 gam Câu 35: Đáp án B Dung dịch X chứa các ion: Fe 3+ , SO 4 2- , NH 4 + , NO 3 – . Chia dd thành hai phần bằng nhau + P 2 + NaOH → 0,03 mol NH 3 + 0,01 mol Fe(OH) 3 ↓ + P 2 + BaCl 2 dư → 0,02 mol BaSO 4 ● Dung dịch X sau khi chia thành hai phần bằng nhau: n NH4 + = 0,03 mol; n Fe 3+ = 0,01 mol; n SO4 2- = 0,02 mol. Theo bảo toàn điện tích: n NO3 – = 0,03 + 0,01 x 3 - 0,02 x 2 = 0,02 mol. m X = 2 x (0,02 x 62 + 0,03 x 18 + 0,01 x 56 + 0,02 x 96) = 8,52 gam Câu 36: Đáp án C Đặt n = x; n = y → x + y = 0, 2 || 30x + 44y = 0,2× 18,5× 2 NO CO 2 ⇒ x = y = 0,1mol ⇒ n = 0,1mol . MgCO 3 Đặt n = a; n = b; n = c . Bảo toàn electron: 2a = 8c + 0,1× 3 Mg MgO + NH 4 n = 4n + 10n + 2n + 2n ⇒ 2,15 = 4 × 0,1 + 10c + 2b + 2 × 0,1 + NO + H NH O CO 4 3 m + m + m = 30 ⇒ 24a + 40b + 0,1× 84 = 30 Mg MgO MgCO 3 Giải hệ ta có: a = 0,65mol; b = 0,15mol; c = 0,125mol . => muối gồm 0,9 mol Mg(NO 3 ) 2 và 0,125 mol NH 4 NO 3 ⇒ m = 143,2 ( g) Câu 37: Đáp án A ⎧K, Na, Ba 86,3gam ⎨ + H2O → Y + H 2. 0,6mol ⎩Al2O3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 Từ số mol H 2 ta tính được số mol OH − (giải thích: Na + H2O → NaOH + H2 2 Trang 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ( ) Ba + H O → Ba OH + H 2 2 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định n × 16× 100 = ⇒ = ⇒ = , mà Al2O3 86,3 O %O 19,47 19,47 nO 1,05mol ⇒ n = 2n = 1,2mol − OH H 2 Al O 2H O 2OH 2Al OH − − Ta có phương trình: + + → [ ] => dung dịch Y gồm 2 3 2 0,35mol 0,7 0,7 − + ⎧ ⎪OH + H → H2O ⎨ + Al( OH) − ⎪⎩ + H → Al( OH) + H 4 3 2O 0,7 ⎯⎯→ 0,7 0,7 Al2O3 − ⎧⎪ OH : 0,5mol ⎨ + 2,4mol HCl → ⎪⎩ Al( OH ) 4 : 0,7 mol + H ⎯⎯→ 3O ⇒ n = 0,35mol ⇒ n = 1,2mol Al OH kết tủa ( ) 3 + ( ) ( ) ⇒ Al OH + 3H → Al OH 0,4 ← ⎯ 1,2 => Số mol kết tủa còn lại là: n = 0,3mol ⇒ m = 23,4gam ↓ Câu 38: Đáp án C Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m Este ? + m NaOH ? = m Muối ✓ + m Ancol ✓ Khi đốt muối của axit no đơn chức mạch hở ta có phản ứng: 2C n H 2n–1 O 2 Na + (3n–2)O 2 − 3 4 t° ⎯⎯→ Na 2 CO 3 + (2n–1)CO 2 + (2n–1) H 2 O. ⇒ n CO2 = n H2O ⇔ m Dung dịch giảm = m CaCO3 – m CO2 – m H2O . Đặt n CO2 = n H2O = a ⇒ 100a – 44a – 18a = 3,42 ⇔ a = 0,09 mol. n n Muoi CO2 + Từ phản ứng đốt muối ta có tỷ lệ: = 2 2n − 1 . 7,36 0,09 ⇔ = ⇔ n = 1,4 2× 14n + 54 2n −1 ( ) 7,36 ⇒ n Muối = = 0,1 mol = n NaOH pứ ⇒ n NaOH pứ = 4 gam ✓. 1, 4× 14 + 54 + Bảo toàn khối lượng ⇒ m Este = 7,36 + 3,76 – 4 = 7,12 gam Câu 39: Đáp án D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 40: Đáp án A Có M Z = 22 > 2 → Z chứa NO: x mol và H 2 : y mol MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN