Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧x + y = 0,14 ⎧x = 0,1 Ta có hệ ⎨ → ⎨ ⎩30x + 2y = 22.0,14 ⎩y = 0,04 Bảo toàn khối lượng → m H2O = 48,165 + 1,68.136 - 22.0,14 - 259,525 = 14,04 gam → n H2O = 0,78 mol Bảo toàn nguyên tố H → n NH4 + = ( 1,68 -0,78.2 -0,04.2) : 4 = 0,01 mol Có n HSO4 - = 4n NO + 10n NH4 + + 8n Fe3O4 + 2n H2 → n Fe3O4 = 0,1375 mol Gọi số mol của NaNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 và Al lần lượt là a,b,c Vì sau phản ứng thu được H 2 do Al + H + → Al 3+ + H 2 → chứng tỏ dung dịch Y chỉ chứa Fe 2+ ⎧85a + 180b + 27c + 0,1375.232 = 48,165 ⎧a = 0,05 ⎪ ⎪ Ta có hệ ⎨a + 2b = 0,1+ 0,01 → ⎨b = 0,03 ⎪3c 0,1375.2 0,01.8 0,1.3 0,04.2 ⎪ ⎩ = + + + ⎩c = 0,245 % Al = 0,245.27 48,165 .100% = 13,73%. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC I. Nhận biết Câu 1: Phân tử tinh bột được cấu tạo từ ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO- BẮC NINH- LẦN 2 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) A. các gốc β–fructozơ. B. các gốc α–fructozơ. C. các gốc β–glucozơ. D. các gốc α–glucozơ. Câu 2: Số đồng phân amin bậc II ứng với công thức phân tử C 4 H 11 N là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 3: Khi thủy phân tripanmitin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là A. C 17 H 35 COONa và glixerol. B. C 17 H 31 COOH và glixerol. C. C 15 H 31 COONa và etanol. D. C 15 H 31 COOH và glixerol. Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl? A. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic. B. Thực hiện phản ứng tráng bạc. C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. D. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. Câu 5: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al 2 O 3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Cu, Al, MgO. B. Cu, Mg, Al. C. Cu, Al 2 O 3 , MgO. D. Cu, Al 2 O 3 , Mg. Câu 6: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây có sinh ra chất kết tủa? A. Fe(OH) 3 + dung dịch HNO 3 loãng. B. Na + dung dịch CuSO 4 . C. Dung dịch KHCO 3 + dung dịch KOH. D. Fe 3 O 4 + dung dịch HCl. Câu 7: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Fe + dung dịch CuSO 4 . B. Fe + H 2 SO 4 đặc, nguội . C. Cu + dung dịch Fe(NO 3 ) 3 . D. K + H 2 O. Câu 8: Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH 3 COOCH 3 . Tên gọi đúng của X là A. metyl axetat. B. axeton. C. etyl axetat. D. đimetyl axetat. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 9: Nhận xét nào sau đây đúng? A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER