Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO- BẮC NINH- LẦN 2 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-D 4-C 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-C 11-D 12-D 13-B 14-B 15-C 16-C 17-B 18-B 19-D 20-D 21-A 22-C 23-A 24-D 25-D 26-B 27-B 28-A 29-C 30-A 31-D 32-C 33-B 34-C 35-D 36-B 37-C 38-A 39-A 40-A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Câu 1: Đáp án D Phân tử tinh bột được cấu tạo từ các gốc α–glucozo Câu 2: Đáp án A Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn là 1. CH 3 -NH-CH 2 -CH 2 -CH 3 2. CH 3 -NH-CH(CH 3 ) 2 3. (C 2 H 5 ) 2 NH Câu 3: Đáp án D Ta có phản ứng: ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO- BẮC NINH- LẦN 2 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 O ⇌ 3C 15 H 31 COOH + C 3 H 5 (OH) 3 Câu 4: Đáp án C Để chứng minh glucozo có tính chất của poli ancol ta đem glucozo tác dụng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường ⇒ Chọn C Câu 5: Đáp án C Vì chỉ có CuO tác dụng được với CO: CuO + CO ⇒ Chất rắn sau phản ứng gồm: Cu, MgO và Al 2 O 3 Câu 6: Đáp án B Chọn B vì đầu tiên: 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 ↑ Sau đó: CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 Câu 7: Đáp án B ° ⎯⎯→ t Cu + CO 2 . + Các kim loại Fe, Al và Cr bị thụ động trong dung dịch HNO 3 đặc nguội và dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội ⇒ Chọn B Câu 8: Đáp án A Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tên R' + Tên RCOO + at ⇒ Tên gọi của CH 3 COOCH 3 là metyl axetat. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)