Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định n glucozơ = 0,06 mol ||⇒ m = 0,06 ÷ 0,9 × 342 = 22,8(g) Câu 28: Đáp án A A sai vì cho Cu(OH) 2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím ⇒ chọn A. Câu 29: Đáp án A -NH 2 + HCl → -NH 3 Cl ||⇒ số gốc NH 2 = n HCl ÷ n A = 2. -COOH + NaOH → -COONa + H 2 O ||⇒ số gốc COOH = n NaOH ÷ n A = 1. ► A chứa 2 NH 2 và 1 COOH Câu 30: Đáp án B Thủy phân thu được hỗn hợp sản phẩm ⇒ X phải chứa cả 2 loại gốc axit béo. ⇒ CTCT của X thỏa mãn là: (C 15 H 31 COO) 2 (C 17 H 33 COO)C 3 H 5 (2 đồng phân) và (C 15 H 31 COO)(C 17 H 33 COO) 2 C 3 H 5 (2 đồng phân) Câu 31: Đáp án C Các chất thỏa mãn là axit axetic, phenylamoni clorua, glyxin, phenol ⇒ chọn C. ● Axit axetic: CH 3 COOH + NaOH → CH 3 COONa + H 2 O. ● Phenylamoni clorua: C 6 H 5 NH 3 Cl + NaOH → C 6 H 5 NH 2 + NaCl + H 2 O. ● Glyxin: H 2 NCH 2 COOH + NaOH → H 2 NCH 2 COONa + H 2 O. ● Phenol: C 6 H 5 OH + NaOH → C 6 H 5 ONa + H 2 O. Câu 32: Đáp án D (1) Thỏa mãn: ban đầu Fe bị ăn mòn hóa học: Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓. Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học. (2) Không thỏa vì Al bị thụ động trong HNO 3 đặc, nguội. (3) Thỏa mãn vì Mg + Cl 2 t° ⎯⎯→ MgCl 2 . (4) Thỏa mãn vì Fe bị ăn mòn điện hóa. ⇒ chỉ có (2) không thỏa ⇒ chọn D. Chú ý: đề yêu cầu ăn mòn kim loại chứ không phải ăn mòn điện hóa. (ăn mòn kim loại = ăn mòn hóa học + ăn mòn điện hóa)!. Câu 33: Đáp án C ► Quy X về Fe và S với số mol lần lượt là x và y. m X = 56x + 32y = 7,52(g) || Bảo toàn electron: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3x + 6y = 0,96 mol ||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,13 mol. ► Rắn gồm 0,03 mol Fe 2 O 3 và 0,13 mol BaSO 4 . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ||⇒ m rắn = 0,03 × 160 + 0,13 × 233 = 35,09(g) Câu 34: Đáp án B (1) Đúng vì: 2C 3 H 8 O 3 + Cu(OH) 2 → (C 3 H 7 O 3 ) 2 Cu + 2H 2 O. (2) Đúng vì C 2 H 4 chỉ có thể là etilen (CH 2 =CH 2 ) ⇒ xảy ra phản ứng: CH 2 =CH 2 + Br 2 → BrCH 2 CH 2 Br. (3) Đúng vì CH 3 COOCH 3 ≡ C 3 H 6 O 2 t° ⎯⎯→ 3CO 2 + 3H 2 O ⇒ n CO2 = n H2O . (4) Đúng vì H 2 NCH 2 COOH + NaOH → H 2 NCH 2 COONa + H 2 O. ⇒ cả 4 ý đều đúng Câu 35: Đáp án D Đặt CT chung cho M là C n H 2n+1 NO 2 || n CO2 = 0,55 mol; n H2O = 0,625 mol. ⇒ n M = (n H2O – nCO 2 ) ÷ 0,5 = 0,15 mol ⇒ n = 0,55 ÷ 0,15 = 11 / 3 . ► M: C 11 /3H 25 /3NO 2 ⇒ m = 0,15 × 295 / 3 = 14,75(g) Câu 36: Đáp án C (1) Đúng. (2) Sai vì chất béo là trieste của glixerol với axit béo. (3) Đúng. (4) Sai vì triolein ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ thường. (5) Đúng. (6) Đúng. ⇒ chỉ có (2) và (4) sai Câu 37: Đáp án C Do thu được khí không màu và M Z = 37 ⇒ có 2 trường hợp. TH1: Z gồm N 2 và N 2 O. Đặt n N2 = x; n N2O = y ⇒ n Z = x + y = 0,2 mol; m Z = 28x + 44y = 7,4(g). ||⇒ giải hệ có: x = 0,0875 mol; y = 0,1125 mol. Đặt n NH4NO3 = a. ∑n NO3 – /KL = n e = 10n N2 + 8n N2O + 8n NH4NO3 = (8a + 1,775) mol. ► m muối khan = 25,3 + 62.(8a + 1,775) + 80a = 122,3(g) ⇒ a = – 0,02.. ⇒ loại!. TH2: Z gồm NO và N 2 O. Đặt n NO = x; n N2O = y ⇒ n Z = x + y = 0,2 mol; m Z = 30x + 44y = 7,4(g). DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ||⇒ giải hệ có: x = y = 0,1 mol. Đặt n NH4NO3 = a. ∑n NO3 – /KL = n e = 3n NO + 8n N2O + 8n NH4NO3 = (8a + 1,1) mol. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER