Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cài bộ 123 vào vị trí đầu, hoặc cuối, hoặc giữa hai chữ số liền nhau trong 4 chữ số vừa lấy: có 5 cách. Suy ra có 4 5A7 = 5.840 = 4200 số gồm 7 chữ số khác nhau trong đó chứa bộ 123 3 Trong các số trên, có 4A = 4.120 = 480 số có chữ số 0 đứng đầu. 6 4 3 Suy ra có 5A − 4A = 3720 số phải tìm trong đó có mặt bộ 123 7 6 Trường hợp 2: Số phải tìm có mặt bộ 321 (lập luận tương tự) Có 3720 số gồm 7 chữ số khác nhau, có mặt 321 Tóm lại, có 3720.2 = 7440 số gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền 2 chữ số 1 và 3. Câu 5: Đáp án A Xét các dãy số ( x , x , x ) , trong đó ( , , ) đã bỏ đúng địa chỉ). 1 2 3 x1 x2 x 3 là một hoán vị của ba số 1,2,3 (ở đây xi Gọi Ω là tập hợp tất cả các khả năng bỏ 3 lá thư vào 3 phong bì. Khi đó Ω = 3! = 6 . Gọi A là biến cố: “Có ít nhât 1 lá thư bỏ đúng phong bì”. Các khả năng thuận lợi của A là 1,2,3 ; 1,3, 2 ; 3, 2,1 ; 2,1,3 . Do vậy Ω = 4 . ( ) ( ) ( ) ( ) Từ đó P ( A) Câu 6: Đáp án B ΩA 4 2 = = = . Ω 6 3 3 n + 2 x = 2 n + 1 x + n + 4 , ∀n ≥ 1 2 2 Ta có: ( ) ( ) ( ) Đặt y n Suy ra n+ 1 n 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ⇔ 3 n + 2 x = 2 n + 1 x − 2 n + 1 + 3 n + 2 , ∀n ≥ 1 n+ 1 2 2 ( )( n+ 1 ) ( )( n ) ⇔ 3 n + 2 x − 1 = 2 n + 1 x −1 , ∀n ≥ 1 2 2 n + 1 = xn − 1. Khi đó yn+ 1 = . yn . 3 n + 2 ( n ) n ( ) ( ) n A n+ 1 2 + 1 2 2 ⎛ 2 ⎞ 1 y = . ... y = ⎜ ⎟ . y 3 n + 2 3 n + 1 3 ⎝ 3 ⎠ n + 2 Vậy lim x = 1. n+ 1 1 1 Câu 7: Đáp án C n ⎛ ⎞ Ta có lim 3x + 3x + 3x − 3x x→+∞⎜ ⎟ ⎝ ⎠ hay lim y = 0. n = i , tức là lá thư i DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 1+ 3x + 3x 3x 1 = lim = lim = . x→+∞ x→+∞ 1 1 2 3x + 3x + 3x + 3x 1+ + + 1 2 3x 9x Câu 8: Đáp án C y′ = 2xe + x + 1 e = e x + 2x + 1 = e x + 1 . x 2 x x 2 x Ta có ( ) ( ) ( ) 2 dy = e x + dx . x Vậy ( 1) 2 Câu 9: Đáp án D Do f có đạo hàm tại điểm x 0 = − 1 nên f liên tục tại điểm x 0 = − 1. Khi đó Với 1 ( ) 2 ( ) = ( ) = ( ) ⇔ ( + + ) = ( + + ) = ( ) lim f x lim f x f 1 lim ax bx c lim x 2a b f 1 + − + − x→1 x→1 x→1 x→1 ⇔ a + b + 2 = 2a + b + 1 ⇔ a = 1. a = , hàm số f ( x ) trở thành f ( x) = ⎨ 2 f x có đạo hàm tại điểm x 0 = 1 khi và chỉ khi ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ⎧x + 2 + b khi x < 1 . ⎩x + bx + 2 khi x ≥1 f x − f 1 f x − f 1 x + bx + 2 − b − 3 x + 2 + b − b − 3 lim = lim ⇔ lim = lim . x −1 x −1 x −1 x −1 x + 1 x − 1 x + 1 x − → → → →1 ( ) ⇔ lim x + b + 1 = lim1 ⇔ b + 2 = 1 ⇔ b = − 1 Suy ra a + b = 0 . Vậy P = 5. Câu 10: Đáp án A + − x→1 x→1 ⎧x′ = 2x V : M x; y → M ′ x′ ; y′ ⇔ OM ′ = 2OM ⇔ O;2 ⎨ . ⎩y ′ = 2y * ( ) ( ) ( ) ⎧x" = x′ + 1 ′ ′ ′ → ⇔ ⎨ ⎩ y" = y′ + 2 * T : M ( x ; y ) M "( x"; y" ) . v Do đó phép đồng dạng F : M ( x; y) M ′′( x′′ ; y′′ ) ⎧ x′ x′′ −1 x = = ⎪ 2 2 ⎨ ⎪ y′ y′′ − 2 y = = ⎪⎩ 2 2 → có tọa độ thỏa mãn hệ thức DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)