Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 ⎛ x′′ −1 ⎞ ⎛ y′′ − 2 ⎞ 2 2 ⎜ − 1⎟ + ⎜ − 2⎟ = 4 ⇔ − 3 + − 6 = 16 . ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ Do M ( x; y) ∈ ( C) nên ( x′′ ) ( y′′ ) 2 2 Vậy ảnh của (C) qua F là đường tròn có phương trình ( x ) ( y ) Câu 11: Đáp án A * − 3 + = 0 ⇔ − + 3 + 1 = + 1. 4 2 4 2 x x m x x m − 3 + − 6 = 16 . * Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = m + 1. * Dựa vào đồ thị, phương trình có 3 nghiệm phân biệt ⇔ m + 1 = 1 ⇔ m = 0 . Câu 12: Đáp án B * Tập xác định: D = \{ −2;2} * * − x + x − y′ = 2 8 40 32 2 ( x − 4) ⎡x = 1 y′ = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = 4 R . . * Lập bảng biến thiên và suy ra chiều biến thiên của hàm số là đồng biến trên mỗi khoảng ; 2 , 2;1 , 4; 1;2 , 2;4 . ( −∞ − ) ( − ) ( +∞ ) và nghịch biến trên mỗi khoảng ( ) ( ) Câu 13: Đáp án A π y′ ⎛ ⎞ = 1+ m cos x − sin x = 1− 2msin ⎜ x − ⎟ ⎝ 4 ⎠ . * ( ) ⎛ π ⎞ * Đặt t = sin ⎜ x − ⎟ 4 ⎝ ⎠ với t ∈ [ − 1;1] , ta có f ( t ) 1 2 * Để hàm số đồng biến trên R thì ( ) 0, t [ 1;1] f t ( − ) ( ) ⎪⎧ f 1 ≥ 0 ⎪⎧ 1+ 2m ≥ 0 ≥ ∀ ∈ − ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎪⎩ f 1 ≥ 0 ⎪⎩ 1− 2m ≥ 0 ⎧ 2 m ≥ − ⎪ 2 2 2 ⇔ ⎨ ⇔ − ≤ m ≤ . ⎪ 2 2 2 m ≤ ⎪⎩ 2 Câu 14: Đáp án A * Tập xác định: D = R . ⎡x = 1 ′ = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 2 * f ( x) . (Lưu ý x = 2 là nghiệm bội). = − mt . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Dấu của f ( x) số đạt cực tiểu tại x = 1. Câu 15: Đáp án B ′ là dấu của x − 1. Nhận thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua 1 nên hàm ⎡x = 0 y′ = − 4x + 4mx = 4 x − x + m ; y′ = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = m 3 2 Ta có: ( ) * Nếu 0 * Nếu 0 m ≤ thì ( ) C chỉ có một điểm cực trị và đó là điểm cực đại nằm trên trục tung. m m > thì ( ) 2 2 độ ( m; m 4 ),( m; m 4) m 2 m 2 . C có 3 điểm cực trị. Một điểm cực tiểu nằm trên trục tung và hai điểm cực đại có tọa − − − . Hai điểm cực đại này chỉ có thể nằm trên trục hoành. Do đó − 4 = 0 ⇔ m = ± 2 . Nhưng do m > 0 nên chọn m = 2 . Vậy ( ;0] { 2} m∈ −∞ ∪ là những giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Câu 16: Đáp án D Đặt t 2 = x . Do [ 1;1] Khi đó ( ) 3 2 x ∈ − nên [ 0;1] t ∈ . g t = − 3t + 12t − 12t + 4 . ( ) 2 g′ t = − 9t + 24t − 12 . ⎡t = 2 g′ ( t) = 0 ⇔ ⎢ 2 . (Loại t = 2). ⎢ t = ⎣ 3 ⎛ 0 4; 2 ⎞ = ⎜ ⎟ = 4 ; 1 = 1. ⎝ 3 ⎠ 9 Ta có g ( ) g g ( ) Suy ra 4 M = 4, m = . 9 M Vậy 3 m = . Câu 17: Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là: x + 1 ⎧⎪ x ≠ 1 = 2x + m ⇔ ⎨ . 2 x −1 ⎪⎩ f ( x) = 2x + ( m − 3) x − m − 1 = 0 2 ⎧∆ ⎪ = m + 2m + 7 > 0, ∀m Ta có ⎨ . ⎪⎩ f ( 1) = −2 ≠ 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN => d luôn cắt ( C ) tại hai điểm phân biệt A, B. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)