Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi x1, x 2 lần lượt là hoành độ các điểm A, B. Khi đó AOB nhọn OA 2 + OB 2 − AB 2 2 2 ⇔ cos AOB = > 0 ⇔ OA + OB > AB . 2. OA. OB ( 2 ) ( 2 ) 5( ) 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 ⇔ x + x + m + x + x + m > x − x . Sử dụng định lí Viet và giải bất phương trình theo m ta thu được m > 5 . Câu 18: Đáp án B Xét tam thức bậc hai ( ) 2 f ( ) 2 x có ∆ = m − 4 Khi m < − 2 hoặc 2 f x = x − mx + 1 . m > thì ( ) cận đứng x = x1, x = x2 song song với Oy. Câu 19: Đáp án B ⎛ 1 ⎞ M ∈( C) ⇒ M ⎜ x0; x0 + ⎟ với x 0 > − 1. ⎝ x0 + 1⎠ 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ 2 1 IM ( x0 ) ⎜ x0 ⎟ ( x0 ) 2 ⎝ x0 + 1⎠ ( x0 + 1) f x có hai nghiệm phân biệt x1, x 2 . Do đó đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm = + 1 + + 1+ = 2 + 1 + + 2 ≥ 2 2 + 2 . IM ngắn nhất ( x ) (do 0 1 Câu 20: Đáp án C 1 1 ⇔ 2 + 1 = ⇔ = −1 2 2 0 x 2 0 4 ( x0 + 1) C ). x > − vì M nằm trên nhánh phải của đồ thị ( ) 1 = − , ∈ 0; +∞ . 6 Xét hàm số s t 2 t 3 t ( ) 1 2 Vận tốc của chuyển động là v = s′ = 2t − t . 2 Ta có v′ = 2 − t; v′ = 0 ⇔ t = 2 . Lập bảng biến thiên và suy ra Câu 21: Đáp án C Đặt ( ) 9 6 4 8 max v = ⇔ t = 2 . t∈ ( 0; +∞) 3 t t t log x = log y = log x + y = t ⇒ x = 9 , y = 6 , x + y = 4 . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định t ⎡⎛ 3 ⎞ 5 −1 2t t ⎢⎜ ⎟ = t t t ⎛ 3 ⎞ ⎛ 3 ⎞ 2 2 Khi đó 9 6 4 1 0 ⎢⎝ ⎠ + = ⇔ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ − = ⇔ . t ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎢ ⎢ ⎛ 3 ⎞ − 5 −1 ⎜ ⎟ = < 0 ⎢⎝ ⎣ 2 ⎠ 2 Hơn nữa Câu 22: Đáp án C t x 9 ⎛ 3 ⎞ 5 −1 = = t ⎜ ⎟ = . y 6 ⎝ 2 ⎠ 2 Xét các bộ số ( x; y; z) ( log a;log b;log c) t = trong đó , , 2 3 5 thì điều kiện thứ ba của bài toán luôn được thỏa mãn. a b c là hoán vị của { } x y z log 3 5 Ta lại thấy 2 a log b log c 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5 = a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10 . 2 .3 .5 = 2 .3 .5 = abc = 2.3.5 = 30 . x y z log 3 5 Và 2 x log b log c 2;3;5 . Với các bộ số này 2;3;5 là Do đó các bộ xác định như trên luôn thỏa mãn các điều kiện đã cho. Do đó số các hoán vị của { } 3! = 6 . Câu 23: Đáp án B Hàm số đã cho xác định trên R . 2 ( ) ( ) ⇔ log3 ⎣ ⎡ m − 2 x + 2 m − 3 x + m⎦ ⎤ > 0, ∀x ∈ R 2 ( ) ( 2) 2( 3) 1 0, (*) ⇔ f x = m − x + m − x + m − > ∀x ∈ R * Nếu 2 * Nếu 2 m = thì ( ) m ≠ thì (*) Câu 24: Đáp án C Ta có y log ( 3x 1) Suy ra 1 f x = − 2x + 1 > 0 ⇔ x < . 2 ⎧a = m − 2 > 0 7 ⇔ ⎨ ⇔ m > . ⎩∆ ′ = − 3m + 7 < 0 3 ( x + ) ln 3 1 = 2x + = . ln 2x ⎡ln ( 3x + 1 ) ⎤ ′ .ln ( 2x) − ln ( 3x + 1) ⎡ln ( 2x) ⎤ ′ y′ = ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎡ln ( 2x) ⎤ 2 ⎣ ⎦ 3 2 ln ( 2x) − ln ( 3x + 1) 3x 1 2x 3x ln ( 2x) − ( 3x + 1) ln ( 3x + 1) = + = . 2 2 ⎡⎣ ln ( 2x) ⎤⎦ x( 3x + 1) ⎡⎣ ln ( 2x) ⎤⎦ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 25: Đáp án C Xét cấp số nhân 2 3 a, aq, aq , aq . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)