Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi x1, x 2 lần lượt là hoành độ các điểm A, B. Khi đó AOB nhọn OA 2 + OB 2 − AB 2 2 2 ⇔ cos AOB = > 0 ⇔ OA + OB > AB . 2. OA. OB ( 2 ) ( 2 ) 5( ) 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 ⇔ x + x + m + x + x + m > x − x . Sử dụng định lí Viet và giải bất phương trình theo m ta thu được m > 5 . Câu 18: Đáp án B Xét tam thức bậc hai ( ) 2 f ( ) 2 x có ∆ = m − 4 Khi m < − 2 hoặc 2 f x = x − mx + 1 . m > thì ( ) cận đứng x = x1, x = x2 song song với Oy. Câu 19: Đáp án B ⎛ 1 ⎞ M ∈( C) ⇒ M ⎜ x0; x0 + ⎟ với x 0 > − 1. ⎝ x0 + 1⎠ 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ 2 1 IM ( x0 ) ⎜ x0 ⎟ ( x0 ) 2 ⎝ x0 + 1⎠ ( x0 + 1) f x có hai nghiệm phân biệt x1, x 2 . Do đó đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm = + 1 + + 1+ = 2 + 1 + + 2 ≥ 2 2 + 2 . IM ngắn nhất ( x ) (do 0 1 Câu 20: Đáp án C 1 1 ⇔ 2 + 1 = ⇔ = −1 2 2 0 x 2 0 4 ( x0 + 1) C ). x > − vì M nằm trên nhánh phải của đồ thị ( ) 1 = − , ∈ 0; +∞ . 6 Xét hàm số s t 2 t 3 t ( ) 1 2 Vận tốc của chuyển động là v = s′ = 2t − t . 2 Ta có v′ = 2 − t; v′ = 0 ⇔ t = 2 . Lập bảng biến thiên và suy ra Câu 21: Đáp án C Đặt ( ) 9 6 4 8 max v = ⇔ t = 2 . t∈ ( 0; +∞) 3 t t t log x = log y = log x + y = t ⇒ x = 9 , y = 6 , x + y = 4 . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định t ⎡⎛ 3 ⎞ 5 −1 2t t ⎢⎜ ⎟ = t t t ⎛ 3 ⎞ ⎛ 3 ⎞ 2 2 Khi đó 9 6 4 1 0 ⎢⎝ ⎠ + = ⇔ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ − = ⇔ . t ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎢ ⎢ ⎛ 3 ⎞ − 5 −1 ⎜ ⎟ = < 0 ⎢⎝ ⎣ 2 ⎠ 2 Hơn nữa Câu 22: Đáp án C t x 9 ⎛ 3 ⎞ 5 −1 = = t ⎜ ⎟ = . y 6 ⎝ 2 ⎠ 2 Xét các bộ số ( x; y; z) ( log a;log b;log c) t = trong đó , , 2 3 5 thì điều kiện thứ ba của bài toán luôn được thỏa mãn. a b c là hoán vị của { } x y z log 3 5 Ta lại thấy 2 a log b log c 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5 = a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10 . 2 .3 .5 = 2 .3 .5 = abc = 2.3.5 = 30 . x y z log 3 5 Và 2 x log b log c 2;3;5 . Với các bộ số này 2;3;5 là Do đó các bộ xác định như trên luôn thỏa mãn các điều kiện đã cho. Do đó số các hoán vị của { } 3! = 6 . Câu 23: Đáp án B Hàm số đã cho xác định trên R . 2 ( ) ( ) ⇔ log3 ⎣ ⎡ m − 2 x + 2 m − 3 x + m⎦ ⎤ > 0, ∀x ∈ R 2 ( ) ( 2) 2( 3) 1 0, (*) ⇔ f x = m − x + m − x + m − > ∀x ∈ R * Nếu 2 * Nếu 2 m = thì ( ) m ≠ thì (*) Câu 24: Đáp án C Ta có y log ( 3x 1) Suy ra 1 f x = − 2x + 1 > 0 ⇔ x < . 2 ⎧a = m − 2 > 0 7 ⇔ ⎨ ⇔ m > . ⎩∆ ′ = − 3m + 7 < 0 3 ( x + ) ln 3 1 = 2x + = . ln 2x ⎡ln ( 3x + 1 ) ⎤ ′ .ln ( 2x) − ln ( 3x + 1) ⎡ln ( 2x) ⎤ ′ y′ = ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎡ln ( 2x) ⎤ 2 ⎣ ⎦ 3 2 ln ( 2x) − ln ( 3x + 1) 3x 1 2x 3x ln ( 2x) − ( 3x + 1) ln ( 3x + 1) = + = . 2 2 ⎡⎣ ln ( 2x) ⎤⎦ x( 3x + 1) ⎡⎣ ln ( 2x) ⎤⎦ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 25: Đáp án C Xét cấp số nhân 2 3 a, aq, aq , aq . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)