Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ∆ OIT có 3 OT R = = 2 = 1. cos30° 3 2 4 3 4π Vậy V = π R = . 3 3 Câu 45: Đáp án A 2 2 3 2 Ta có ( )( ) ( ) ( ) V = 6 − x 12 − 2x x = 2x x − 6 = 2x x − 12x + 36 = 2x − 24x + 72x . 3 2 Xét hàm số f ( x) = 2x − 24x + 72x trên ( 0;6 ) 2 ⎡x = 6 ( ) ( ) f ′ x = 6x − 48x + 72; f ′ x = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 2 max = 2 = 64 đvtt. Đến đây nhiều bạn vội vã khoanh C mà không đắn đo gì. Tuy nhiên, Khi đó f ( ) ( x) f ( ) 0;6 nếu vội vã như vậy là bạn đã sai, bởi đề bài yêu cầu tìm thể tích Chocolate nguyên chất mà không phải là 1 3 thể tích hộp do đó ta cần. Tức là 1− = thể tích hộp, tức là 3 .64 = 48 (đvtt). 4 4 4 Câu 46: Đáp án B Cách 1: ( S ) B ∈ và OAB đều nên ta có hệ phương trình sau: 2 2 2 ⎧ xB + yB + zB − 4xB − 4yB − 4zB = 0 ⎪ 2 2 ⎨OA = OB ⎪ 2 2 ⎩ OA = AB ( ) 2 2 2 ⎧ xB + yB + zB = 4 xB + yB + zB ⎧xB + yB + zB = 8 ⎪ 2 2 2 ⎪ 2 2 2 ⇔ ⎨32 = xB + yB + zB ⇔ ⎨xB + yB + zB = 32 ⎪ 2 2 ⎪ 2 2 2 ⎪⎩ 32 = ( 4 − x ) ( 4 ) 2 xB yB zB 8( xB yB ) 0 B + − yB + z + + − + = B ⎩ ⎧x 4 B + yB + zB = 8 ⎧zB = ⎪ ⎪ 2 2 2 ( ) 2 2 ⇔ ⎨xB + yB + zB = 32 ⇔ ⎨ xB + yB − 2xB yB + zB = 32 ⎪xB yB 4 ⎪ ⎩ + = ⎩ xB + yB = 4 ⎧xB = 0 ⎧xB = 4 ⎪ ⎪ ⇔ ⎨yB = 4 hay ⎨yB = 0 ⎪zB 4 ⎪ ⎩ = ⎩zB = 4 OA = 4;4;0 , OB = 0;4;4 ⇒ ⎡OA, OB⎤ ⎣ ⎦ = 16; −16;16 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trường hợp 1: ( ) ( ) ( ) ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình mp( OAB) : x − y + z = 0 ⎣ ⎦ Trường hợp 2: ( OA) = ( 4;4;0 ), OB = ( 4;0;4 ) ⇒ ⎡OA, OB⎤ = ( 16; −16; −16) Phương trình mp( OAB) : x − y − z = 0 . Cách 2 ( S ) có tâm ( 2;2;2) I , bán kính 2 3 R = . Nhận thấy O và A đều thuộc ( ) OA 4 2 Tam giác OAB đều, có bán kính đường tròn ngoại tiếp r = = . 3 3 2 2 2 Khoảng cách d ( I; ( P) ) R r ( ) = − = . 3 P đi qua O có phương trình dạng: ( ) P đi qua A, suy ra b = − a . ( ;( P) ) d I ( + + ) 2 2 2 + + = 0; + + > 0 . ax by cz a b c 2 2 a b c 2 2c 2 = ⇔ = ⇔ = a + b + c 2a + c 2 4c 4 2 2 2a + c 3 2 2 2 2 2 3 3 3 ⇔ = ⇔ 12 = 8 + 4 ⇔ = ⇔ = ± 2 2 2 2 2 c a c c a c a Vậy có hai mặt phẳng cần tìm: x − y + z = 0, x − y − z = 0 . Câu 47: Đáp án A Ta thấy A , A ( α ) ∈ ∆ ∈ và B ∈ ∆ . Áp dụng định lý hàm số Cosin cho tam giác MAB ta có: 2 2 2 3 6 1 9 MA = BA + BM − 2 BA. BM .cos 60° = 6 + − 2 6. . = . 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Suy ra MA = . Từ đây ta nhận thấy AB = MA + MB nên tam giác MAB vuông tại M và có 2 MAB = 30° . 2 + 2 −1 1 sin ( ∆ , ) = = ⇒ ( ∆ ,( α ) ) = 30° = MAB . 6. 6 2 Mặt khác: ( α ) Từ đó suy ra M chính là hình chiếu của B lên mặt phẳng ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x − 2 y − 2 z − 6 2 1 −1 α . Khi đó MB : = = ⇒ M ( 2m + 2; m + 2; − m + 6) . . S . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER