Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. a = 1; b = 3; c = 4. D. a = 1; b = 3; c = − 4. Câu 12: Tìm giá trị của m để hàm số 2 mx + 2x + 1 y = luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. x + 1 A. 0 < m ≤ 1 B. 0 ≤ m ≤ 1 C. 0 ≤ m < 1 D. 0 < m < 1 Câu 13: Cho hàm số ( ) A. Hàm số f ( ) B. Hàm số f ( ) C. Hàm số f ( ) D. Hàm số f ( ) 9 8 6 5 4 2 x x x x x x f x = − + − + − + x + 2017 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 9 8 6 5 4 2 x chỉ có cực đại; x chỉ có cực tiểu; x chỉ có cực đại và cực tiểu; x không có cực trị. 3 3 3 Câu 14: Tìm điều kiện của a,b để hàm số ( ) ( ) A. ab ≥ 0 B. ⎧a ≥ 0 ⎨ ⎩b ≥ 0 Câu 15: Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số y x x đối với đường tròn 2 2 2 ( C ) x y m my m m : + − 2 x − 4 + 5 − 1 = 0. 5 A. 1 < m < B. 3 y = x + a + x + b − x có cực trị. C. ⎧a > 0 ⎨ ⎩b > 0 D. ab > 0 3 2 = − 3 + 2 có điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía 5 − 1< m < C. 3 < m < 1 D. 3 5 3 − < m < 1 5 f x = x − x trên Câu 16: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 5cos cos5 ⎡ π π ⎤ đoạn ⎢ − ; ⎣ 3 3 ⎥ . Tính Mm. ⎦ A. 6 3. B. 8. C. 12 3. D. 3 3. Câu 17: Một đường dây điện nối một nhà máy điện từ A đến một hòn đảo tại C. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 1 km. Khoảng cách từ B đến A là 4. Mỗi km dây điện đặt dưới nước mất 5000 USD, còn đặt dưới đất là 3000 USD. Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C ít tốn kém nhất? A. 11 . 4 km B. 13 . 4 km C. 15 . 4 km D. 17 . 4 km DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 18: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y = 2 x + x x −1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 19: Cho hàm số xúc với trục hoành. 3 2 2 y x mx m x m = − 2 + + 1− có đồ thị (C m ). Tìm giá trị nguyên của m để (C m ) tiếp http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 C : y = x − 3x + 4 và tiếp xúc Câu 20: Viết phương trình parabol đi qua các điểm cực trị của đồ thị ( ) 3 2 với đường thẳng y = − 2x + 2 . A. C. 2 = 2 − 6 + 4. B. y x x 2 = 2 − 6 − 4. D. y x x + e 2 Câu 21: Cho hai hàm số f ( x) = và g ( x) A. f ( x ) là hàm số lẻ trên R . B. ( ) e x −x y = x + x + 2 2 6 4. y = − x + x + 2 2 6 4. x −x e − e = . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 2 g x là hàm số lẻ trên R . C. f '( x) = − g ( x) D. g '( x) = f ( x) Câu 22: Cho log2 3 = a,log2 5 = b . Hãy tính log3 125 b A. . 3a B. 3 b . a Câu 23: Cho log12 6 = a,log12 7 = b . Hãy tính log 2 7 a A. . a −1 a B. . 1− b Câu 24: Tìm số nghiệm nguyên của phương trình x C. 2 a . b a C. . 1+ b 2 3 log x+ log x 3 2 + = 1 1 − 1+ x − 1 1+ x + 1 D. 2 b . a b D. . 1− a A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. − Câu 25: Tìm miền xác định của hàm số ( ) 2 + log x ln 8 3 4 2 − log x y = − A. D = ( 100; +∞ ) B. D = ( 0; +∞ ) C. D = ( 1000; +∞ ) D. D = ( 10; +∞ ) Câu 26: Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x 2 sao cho ( ) 3log 2x − x + 2m − 4m + log x + mx − 2m = 0 2 2 2 2 27 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x + > . 2 2 1 x2 1 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)