Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. a = 1; b = 3; c = 4. D. a = 1; b = 3; c = − 4. Câu 12: Tìm giá trị của m để hàm số 2 mx + 2x + 1 y = luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. x + 1 A. 0 < m ≤ 1 B. 0 ≤ m ≤ 1 C. 0 ≤ m < 1 D. 0 < m < 1 Câu 13: Cho hàm số ( ) A. Hàm số f ( ) B. Hàm số f ( ) C. Hàm số f ( ) D. Hàm số f ( ) 9 8 6 5 4 2 x x x x x x f x = − + − + − + x + 2017 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 9 8 6 5 4 2 x chỉ có cực đại; x chỉ có cực tiểu; x chỉ có cực đại và cực tiểu; x không có cực trị. 3 3 3 Câu 14: Tìm điều kiện của a,b để hàm số ( ) ( ) A. ab ≥ 0 B. ⎧a ≥ 0 ⎨ ⎩b ≥ 0 Câu 15: Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số y x x đối với đường tròn 2 2 2 ( C ) x y m my m m : + − 2 x − 4 + 5 − 1 = 0. 5 A. 1 < m < B. 3 y = x + a + x + b − x có cực trị. C. ⎧a > 0 ⎨ ⎩b > 0 D. ab > 0 3 2 = − 3 + 2 có điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía 5 − 1< m < C. 3 < m < 1 D. 3 5 3 − < m < 1 5 f x = x − x trên Câu 16: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 5cos cos5 ⎡ π π ⎤ đoạn ⎢ − ; ⎣ 3 3 ⎥ . Tính Mm. ⎦ A. 6 3. B. 8. C. 12 3. D. 3 3. Câu 17: Một đường dây điện nối một nhà máy điện từ A đến một hòn đảo tại C. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 1 km. Khoảng cách từ B đến A là 4. Mỗi km dây điện đặt dưới nước mất 5000 USD, còn đặt dưới đất là 3000 USD. Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C ít tốn kém nhất? A. 11 . 4 km B. 13 . 4 km C. 15 . 4 km D. 17 . 4 km DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 18: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y = 2 x + x x −1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 19: Cho hàm số xúc với trục hoành. 3 2 2 y x mx m x m = − 2 + + 1− có đồ thị (C m ). Tìm giá trị nguyên của m để (C m ) tiếp http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 C : y = x − 3x + 4 và tiếp xúc Câu 20: Viết phương trình parabol đi qua các điểm cực trị của đồ thị ( ) 3 2 với đường thẳng y = − 2x + 2 . A. C. 2 = 2 − 6 + 4. B. y x x 2 = 2 − 6 − 4. D. y x x + e 2 Câu 21: Cho hai hàm số f ( x) = và g ( x) A. f ( x ) là hàm số lẻ trên R . B. ( ) e x −x y = x + x + 2 2 6 4. y = − x + x + 2 2 6 4. x −x e − e = . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 2 g x là hàm số lẻ trên R . C. f '( x) = − g ( x) D. g '( x) = f ( x) Câu 22: Cho log2 3 = a,log2 5 = b . Hãy tính log3 125 b A. . 3a B. 3 b . a Câu 23: Cho log12 6 = a,log12 7 = b . Hãy tính log 2 7 a A. . a −1 a B. . 1− b Câu 24: Tìm số nghiệm nguyên của phương trình x C. 2 a . b a C. . 1+ b 2 3 log x+ log x 3 2 + = 1 1 − 1+ x − 1 1+ x + 1 D. 2 b . a b D. . 1− a A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. − Câu 25: Tìm miền xác định của hàm số ( ) 2 + log x ln 8 3 4 2 − log x y = − A. D = ( 100; +∞ ) B. D = ( 0; +∞ ) C. D = ( 1000; +∞ ) D. D = ( 10; +∞ ) Câu 26: Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x 2 sao cho ( ) 3log 2x − x + 2m − 4m + log x + mx − 2m = 0 2 2 2 2 27 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x + > . 2 2 1 x2 1 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER