Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. ⎡− 1 < m ≤ 0 ⎢ 2 1 . ⎢ < m < ⎣5 2 B. ⎡−1 ≤ m < 0 ⎢ 2 1 . ⎢ < m < ⎣5 2 C. ⎡− 1 < m < 0 ⎢ 2 1 . ⎢ < m < ⎣5 2 D. ⎡− 1 < m < 0 ⎢ 2 1 . ⎢ ≤ m < ⎣5 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 27: Cho ⎛ 1 ⎞ x, y, z, t ∈ ⎜ ;1 ⎟ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: ⎝ 4 ⎠ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ P = log x ⎜ y − ⎟ + log y ⎜ z − ⎟ + log z ⎜t − ⎟ + logt ⎜ x − ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ A. 4. B. 8. C. 16. D. 64. Câu 28: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi bao lâu người đó có được ít nhất 20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi). A. 15 quý. B. 16 quý. C. 17 quý. D. 18 quý. b Câu 29: Giả sử S = a ln − 1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số c tọa độ. Hỏi mệnh đề nào là đúng? A. a + b + c = 8 B. a > b C. a − b + c = 1 D. a + 2b − 9 = 0 Câu 30: Giả sử rằng ( ) x + 1 y = với các trục x − 2 ( x − m)cos3x 1 ∫ x − 2 sin 3xdx = − + sin 3x + C . Tính giá trị của m + n + p . n p A. 14 B. − 2. C. 9 D. 10 Câu 31: Cho f là một hàm số. Tìm số thực a > 0 sao cho ∀ x > 0 , x ∫ a ( ) f t dt + 6 = 2 2 t A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Câu 32: Cho ( ) ( ) ( ) 1. f x f a − x = Hãy tính f x là hàm liên tục và 0 a A. a. B. . 2 Câu 33: Hàm số ( ) 2 x e f x = ∫ t ln tdt x e a 0 1 a > . Giả sử rằng với mọi x ∈ [ 0; a] ta có ( ) 0 dx I = ∫ theo a. + f ( x) A. Đạt cực tiểu tại x = 0 và đạt cực đại tại x = − ln 2. B. Đạt cực tiểu tại x = − ln 2 và đạt cực đại tại x = 0. C. Đạt cực tiểu tại x = 0 và đạt cực đại tại x = ln 2. D. Đạt cực tiểu tại x = ln 2 và đạt cực đại tại x = 0. C. 2a D. a 2 . x f x > và DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 34: Hình phẳng S giới hạn bởi ba đường y = x, y = 2 − x, x = 0 . Khi quay S quanh Ox, Oy tương ứng ta được hai vật thể tròn xoay có thể tích là V , V . Hãy lựa chọn phương án đúng? π A. V y = . B. V x = 12. 3 C. V x 20 π + Vy = . D. V 3 x y x 8 π + Vy = . 3 5 3 Câu 35: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.10 m . Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ? (Lấy số gần đúng). A. C. 5 3 4,8666.10 . 5 3 4,6666.10 . Câu 36: Cho n ∈ , n > 3 ảo của số phức z ( 1 i) m B. m D. 5 3 4,7666.10 m . 5 3 4,5666.10 m . N thỏa mãn phương trình ( n ) ( n ) n = + . log − 3 + log + 9 = 3. Tổng phần thực và phần 4 4 A. 3. B. 2. C. 1 D. 0 2 Câu 37: Cho phương trình ( ) z1 hai nghiệm z1, z 2 thỏa mãn z A. a = 0. B. 2. Câu 38: Gọi 1, 2, 3, 4 S = z + z + z + z 8z − 4 a + 1 z + 4a + 1 = 0 với a là tham số. Tìm a ∈ R để phương trình có 2 là số ảo, trong đó z 2 là số phức có phần ảo dương. a = C. a ∈ { 0;2 }. D. a ∈ { } z z z z là các nghiệm của phương trình ( z 2 )( z 2 z ) 2018 2018 2018 2018 1 2 3 4 0;1;2 . + 1 − 2 + 2 = 0. Hãy tính A. S = − 2. B. S = 2. C. S = − 1. D. S = 1. Câu 39: Cho ba số phức a,b,c phân biệt, khác 0 và thỏa mãn a = b = c . Biết một nghiệm của phương trình A. b + + = 0 có môđun bằng 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 2 az bz c 2 2 = 4 ac. B. b = ac. C. b 2 = 2 ac. D. b 2 = 3 ac. Câu 40: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A sao cho BC = AC ' = 5a và AC = 4a . Tính thể tích hình lăng trụ. 3 3 3 A. V = 9 a . B. V = 36 a . C. V = 18 a . D. Kết quả khác. Câu 41: Một hộp đựng quả bóng tennis được thiết kế có dạng hình trụ sao cho đáy hộp là đường tròn bằng với đường tròn lớn của quả bóng và chứa đúng 5 quả bóng (khi đậy nắp hộp thì nắp hộp tiếp xúc với quả bóng trên cùng). Cho biết chiều cao của hộp là 25 cm. Tính diện tích một quả bóng tennis. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. S 2 = 25 cm B. S π 2 = 25 cm C. S π 2 = 50 cm D. S = 100π cm Câu 42: Thiết diện qua trục của một hình nón tròn xoay là tam giác đều, cạnh a. Tính tỉ số thể tích của hình cầu ngoại tiếp và hình cầu nội tiếp hình nón. 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)