Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 2. B. 2. C. 4. D. 8. Câu 43: Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB = 4, AD = 2 . Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB và CD. Cho hình chữ nhật quay quanh MN ta thu được hình trụ tròn xoay. Tính thể tích của hình trụ tròn xoay. A. V = 4 π. B. V = 8 π. C. V = 16 π. D. V = 32 π. Câu 44: Cho S.ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh đáy là a, cạnh bên hợp với mặt đáy góc 60° . Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. A. S xq 2 π a = . B. S 3 xq 2 2π a = . C. S 3 xq = π a D. S 2 . xq = 2 2 π a . Câu 45: Cho hình lập phương (L) và hình trụ (T) có thể tích lần lượt là V 1 và V 2 . Cho biết chiều cao của (T) bằng đường kính đáy và bằng cạnh của (L). Hãy chọn phương án đúng. A. V < V . B. V > V . 1 2 1 2 C. V . 1 = V 2 D. Không so sánh được. Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( ) 2 2 2 ( ) : x y 2z 8 0 α + + − = . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. ( ) B. ( ) C. ( ) D. ( ) α cắt (S) theo một đường tròn. α tiếp xúc với (S). α quâ tâm I của (S). α và (S) không có điểm chung. S : x + y + z + 4y − 2z − 4 = 0 và mặt phẳng Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ sao cho A ≡ O 0;0;0 , B a;0;0 , D 0; a;0 , A' 0;0; a . Xét các mệnh đề sau: ( ) ( ) ( ) ( ) (I). x + y + z − a = 0 là phương trình mặt phẳng (A’BD). (II). x + y + z − 2a = 0 là phương trình mặt phẳng (CB’D). Hãy chọn mệnh đề đúng. A. Chỉ (I). B. Chỉ (II). C. Cả hai đều sai. D. Cả hai đều đúng. Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho ∆ ABC có ( 1;1;0 ), ( 0;2;1) phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm C và vuông góc với mặt phẳng (ABC). A. ⎧x = −1− t ⎪ ⎨y = 3 + t ⎪ ⎩z = − 4 B. ⎧x = − 1+ t ⎪ ⎨y = 3 − t ⎪ ⎩z = − 4 A B và trọng tâm ( 0;2; 1) C. ⎧x = − 1+ t ⎪ ⎨y = 3 + t ⎪ ⎩z = − 4 + t D. ⎧x = − 1+ t ⎪ ⎨y = 3 + t ⎪ ⎩z = − 4 G − . Viết DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 49: Trong không gian Oxyz, viết phương trình tập hợp các điểm M sao cho AMB = 90° với A 2; −1; −3 , B 0; − 3;5 ( ) ( ) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 + ( z − 1) 2 = 18. B. ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 − 1 + − 2 + − 1 = 18. C. ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 + ( z − 1) 2 = 3. D. ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 − 1 + − 2 + − 1 = 3. x −1 y −1 z − 2 Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = và mặt phẳng 1 1 − 2 P x + y + z − = . Mặt phẳng (Q) chứa d và cắt (P) theo giao tuyến là đường thẳng ∆ cách gốc tọa ( ) : 2 6 0 độ O một khoảng ngắn nhất. Viết phương trình mặt phẳng (Q). A. x − y + z − 4 = 0 B. x + y + z + 4 = 0 C. x + y + z − 4 = 0 D. x + y − z − 4 = 0 --- HẾT --- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)