Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Xét 3 3 C = C 2k + 1 2n + 1 2k 2k + 1 2n 2n+ 1 và Điều kiện bài toán tương đương với: 1 1 − C = − C 2k + 1 2n + 1 2k 2k + 1 2n 2n+ 1 3 1 3 2n+ 1 1 2 4 2n 10923 ( C2n+ 1 + C2n+ 1 + ... + C2n+ 1 ) − ( C2n+ 1 + C2n+ 1 + ... + C2n+ 1 ) = 2n + 1 2n + 1 5 2n+ 1 2n+ 1 2 2 1 ⎛ 2 0 ⎞ 10923 ⇔ . − ⎜ − C2n+ 1 ⎟ = . 2n + 1 2 2n + 1⎝ 2 ⎠ 5 Giải phương trình này hết sức đơn giản ta tìm được n = 7. ⎛ Ta có: ⎜ ⎝ 3 21 2 3 2 21 a b b ⎞ + = b 3 2 a a ⎟ ⎠ ∑ k = 0 k 21 ( −k ) − ( −k ) k k 8 21 5 21 − 3 3 3 3 C a b b a 1 Hệ số của số hạng có tỉ số lũy thừa của a và b bằng − nên: 2 14 Vậy hệ số của bài toán thỏa mãn yêu cầu bài toán là C 21 = 116280. Câu 4: Đáp án A 1 2 3 n n n k 5k − 35 + 3 35 1 = − ⇔ k = 14 k 8k − + 56 − 2 3 3 C , C , C ,... lần lượt là số các tập con của A gồm 1;3;5… phần tử. Ta luôn có C + C + C + ... + C = 2 ⇒ C + C + C + ... = 2 0 1 2 n n 1 2 3 n−1 n n n n n n n n−1 n−5 Từ giả thiết ta có phương trình: 2 = 16n ⇔ 2 = n (*) Vì n > 4, n ∈Z nên ta xét n = 5 thấy không thỏa (*), do đó ta xét n ≥ 6, n ∈Z 6; +∞ , x ∉Z 5 Xét hàm số f ( x) 2 x − = − x liên tục trên nửa khoảng [ ) x−5 Ta có f '( x) = 2 ln 2 − 1 > 0, ∀x ≥ 6 ⇒ f ( x) liên tục và đồng biến trên nửa khoảng [ ) f ( ) 8 = 0 ⇒ x = 8 là nghiệm duy nhất của phương trình Vậy n = 8 thỏa mãn đề bài. Câu 5: Đáp án B 3 Số cách chọn 3 hộp sữa từ 12 hộp là: C 12 = 220 1 1 1 Số cách chọn 3 hộp có cả 3 loại là C C C = 5 4 3 60 Xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại là 60 = 3 . 220 11 Câu 6: Đáp án C x 5 2 0, 6, − − x = x ≥ x ∈Z . 6; +∞ , x ∈Z và DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đặt x n ⎛ 2 ⎞⎛ 2 ⎞ ⎛ 2 ⎞ = ⎜1− ⎟⎜1 − ⎟... 1− ⎝ 2.3 ⎠⎝ 3.4 ⎠ ⎜ ( n + 1)( n + 2) ⎟ ⎝ ⎠ ( )( ) ( ) ( )( ) 2 k k + 3 Từ 1 − = , k = 1,..., n ta có k + 1 k + 2 k + 1 k + 2 x n n( n + 3) n + ( n + )( n + ) ( n + ) 1.4 2.5 3.6 3 = ... = 2.3 3.4 4.5 1 2 3 1 1 Vậy lim x n = . 3 Câu 7: Đáp án B ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ lim x x + x + 1 = lim x ⎜ x + x 1+ = lim x x − x 1+ x ⎟ ⎜ x ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 2 Ta có ( ) x→−∞ x→−∞ 2 x→−∞ 2 Câu 8: Đáp án A ⎛ 1 ⎞ 1− 1+ ⎛ 2 2 1 ⎞ ⎜ ⎟ 2 x 1 = lim x 1 1 lim x ⎝ ⎠ . x→−∞ ⎜ − + 2 x ⎟ = = − x→−∞ ⎝ ⎠ 1 2 1+ 1+ 2 x 3 ' 3 ' ⎛ x ⎞ x ⎛ ⎞ 2 3 ' sin 3 sin 3 sin 3 cos 3 ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ y = ⎜ ⎟ ⎜ x + ⎟ + x + = x x + + x x + 3 4 3 ⎜ ⎜ ⎟ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ Câu 9: Đáp án D nên N = T ( M ) Do MN = IA ( ) ( ) IA M ∈ C ⇒ N ∈ C 1 là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến T IA Do T ( I ) = A nên ( C ) ( x ) ( y ) IA ( ') ( ) 1 2 2 1 : − 1 + − 2 = 9. N = C ∩ C ⇒ tọa độ điểm N là nghiệm của hệ phương trình ⎪⎧ + − 2 − 4 = 0 ⎧ = 1± 5 = ⎨ ⎨ ⎪⎩ ( x ) ( y ) ⎩ = = 2 2 x y x ⎪x xN ⇔ 2 2 − 1 + − 2 = 9 ⎪ y 0 yN Suy ra x = 1± 5, y = − 4 M Vậy D sai. Câu 10: Đáp án A Do Trong M DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN AB ⊥ AD ' nên ∆ ABD ' vuông tại A. ∆ ABD ' kẻ đường cao AH thì AH = d ( A, BD ') MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)