Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Xét 3 3 C = C 2k + 1 2n + 1 2k 2k + 1 2n 2n+ 1 và Điều kiện bài toán tương đương với: 1 1 − C = − C 2k + 1 2n + 1 2k 2k + 1 2n 2n+ 1 3 1 3 2n+ 1 1 2 4 2n 10923 ( C2n+ 1 + C2n+ 1 + ... + C2n+ 1 ) − ( C2n+ 1 + C2n+ 1 + ... + C2n+ 1 ) = 2n + 1 2n + 1 5 2n+ 1 2n+ 1 2 2 1 ⎛ 2 0 ⎞ 10923 ⇔ . − ⎜ − C2n+ 1 ⎟ = . 2n + 1 2 2n + 1⎝ 2 ⎠ 5 Giải phương trình này hết sức đơn giản ta tìm được n = 7. ⎛ Ta có: ⎜ ⎝ 3 21 2 3 2 21 a b b ⎞ + = b 3 2 a a ⎟ ⎠ ∑ k = 0 k 21 ( −k ) − ( −k ) k k 8 21 5 21 − 3 3 3 3 C a b b a 1 Hệ số của số hạng có tỉ số lũy thừa của a và b bằng − nên: 2 14 Vậy hệ số của bài toán thỏa mãn yêu cầu bài toán là C 21 = 116280. Câu 4: Đáp án A 1 2 3 n n n k 5k − 35 + 3 35 1 = − ⇔ k = 14 k 8k − + 56 − 2 3 3 C , C , C ,... lần lượt là số các tập con của A gồm 1;3;5… phần tử. Ta luôn có C + C + C + ... + C = 2 ⇒ C + C + C + ... = 2 0 1 2 n n 1 2 3 n−1 n n n n n n n n−1 n−5 Từ giả thiết ta có phương trình: 2 = 16n ⇔ 2 = n (*) Vì n > 4, n ∈Z nên ta xét n = 5 thấy không thỏa (*), do đó ta xét n ≥ 6, n ∈Z 6; +∞ , x ∉Z 5 Xét hàm số f ( x) 2 x − = − x liên tục trên nửa khoảng [ ) x−5 Ta có f '( x) = 2 ln 2 − 1 > 0, ∀x ≥ 6 ⇒ f ( x) liên tục và đồng biến trên nửa khoảng [ ) f ( ) 8 = 0 ⇒ x = 8 là nghiệm duy nhất của phương trình Vậy n = 8 thỏa mãn đề bài. Câu 5: Đáp án B 3 Số cách chọn 3 hộp sữa từ 12 hộp là: C 12 = 220 1 1 1 Số cách chọn 3 hộp có cả 3 loại là C C C = 5 4 3 60 Xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại là 60 = 3 . 220 11 Câu 6: Đáp án C x 5 2 0, 6, − − x = x ≥ x ∈Z . 6; +∞ , x ∈Z và DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đặt x n ⎛ 2 ⎞⎛ 2 ⎞ ⎛ 2 ⎞ = ⎜1− ⎟⎜1 − ⎟... 1− ⎝ 2.3 ⎠⎝ 3.4 ⎠ ⎜ ( n + 1)( n + 2) ⎟ ⎝ ⎠ ( )( ) ( ) ( )( ) 2 k k + 3 Từ 1 − = , k = 1,..., n ta có k + 1 k + 2 k + 1 k + 2 x n n( n + 3) n + ( n + )( n + ) ( n + ) 1.4 2.5 3.6 3 = ... = 2.3 3.4 4.5 1 2 3 1 1 Vậy lim x n = . 3 Câu 7: Đáp án B ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ lim x x + x + 1 = lim x ⎜ x + x 1+ = lim x x − x 1+ x ⎟ ⎜ x ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 2 Ta có ( ) x→−∞ x→−∞ 2 x→−∞ 2 Câu 8: Đáp án A ⎛ 1 ⎞ 1− 1+ ⎛ 2 2 1 ⎞ ⎜ ⎟ 2 x 1 = lim x 1 1 lim x ⎝ ⎠ . x→−∞ ⎜ − + 2 x ⎟ = = − x→−∞ ⎝ ⎠ 1 2 1+ 1+ 2 x 3 ' 3 ' ⎛ x ⎞ x ⎛ ⎞ 2 3 ' sin 3 sin 3 sin 3 cos 3 ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ y = ⎜ ⎟ ⎜ x + ⎟ + x + = x x + + x x + 3 4 3 ⎜ ⎜ ⎟ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ Câu 9: Đáp án D nên N = T ( M ) Do MN = IA ( ) ( ) IA M ∈ C ⇒ N ∈ C 1 là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến T IA Do T ( I ) = A nên ( C ) ( x ) ( y ) IA ( ') ( ) 1 2 2 1 : − 1 + − 2 = 9. N = C ∩ C ⇒ tọa độ điểm N là nghiệm của hệ phương trình ⎪⎧ + − 2 − 4 = 0 ⎧ = 1± 5 = ⎨ ⎨ ⎪⎩ ( x ) ( y ) ⎩ = = 2 2 x y x ⎪x xN ⇔ 2 2 − 1 + − 2 = 9 ⎪ y 0 yN Suy ra x = 1± 5, y = − 4 M Vậy D sai. Câu 10: Đáp án A Do Trong M DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN AB ⊥ AD ' nên ∆ ABD ' vuông tại A. ∆ ABD ' kẻ đường cao AH thì AH = d ( A, BD ') MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER