Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trong ∆ ADD ' ta có BD ' = AB + AD = a + b + c Xét ∆ ABD ' ta được Vậy d ( A, BD ') Câu 11: Đáp án D AD ' = AD + DD ' = b + c 2 2 2 2 2 = AH = 2 2 2 2 2 AB. AD ' a b + c AH. BD ' = AB. AD ' ⇒ AH = = BD ' a + b + c a b + c 2 2 a + b + c 2 2 2 Vì đồ thị hàm số đi qua các điểm (0;-4),(l;0),(-l;-2) nên Câu 12: Đáp án B • Tập xác định: D = R { 1} mx • y ' = 2 + 2mx + 1 ( x + 1) 2 2 2 2 ⎧c = − 4 ⎧a = 1 ⎪ ⎪ ⎨a + b + c = 0 ⇔ ⎨b = 3 ⎪ a b c 2 ⎪ ⎩− + + = − ⎩c = −4 • Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi y ' ≥ 0, ∀x ≠ − 1 • Xét m = 0, ta có • Xét m ≠ 0 1 y ' = > 0, ∀x ≠ −1 (thỏa). ( x + 1) 2 2 ⎧ ∆ ' = m − m ≤ 0 ⎧0 ≤ m ≤1 Yêu cầu bài toán ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⇔ 0 < m ≤1. ⎩m > 0 ⎩m > 0 Kết luận: 0 ≤ m ≤ 1. Câu 13: Đáp án D • Tập xác định: D = R ' = − + − + − + 1 = − 1 + + + + 1 • f ( x) x 8 x 7 x 5 x 4 x 3 x ( x )( x 7 x 4 x 2 x) ( )( ) 3 7 4 2 x − 1 x + x + x + x 10 5 x + x + 1 = + 1 = + 1 2 2 x + x + 1 x + x + 1 2 ⎛ 5 1 ⎞ 3 ⎜ x + ⎟ + 2 4 = ⎝ ⎠ > 0, ∀x ∈ R 2 ⎛ 1 ⎞ 3 ⎜ x + ⎟ + ⎝ 2 ⎠ 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy hàm số f ( x ) không có cực trị. Câu 14: Đáp án D • Tập xác định: D = R • y ' = 3( x + a) 2 + 3( x + b) 2 − 3x 2 = 3x 2 + 6( a + b) x + 3( a 2 + b 2 ) • Hàm số có cực trị ⇔ y ' = 0 có hai nghiệm phân biệt 2 2 2 ( ) ( ) ⇔ ∆ ' = 9 a + b − 3.3 a + b > 0 ⇔ ab > 0. Câu 15: Đáp án C Hàm số xác định và liên tục trên R . Ta có: 2 2 ⎡x = 0 y ' = 3x − 6 x ; y ' = 0 ⇔ 3x − 6x = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = 2 Tọa độ các điểm cực trị: A( 0;2 ), B( 2; − 2) Cách 1 Đồ thị hàm số có điểm cực trị nằm về hai phía đối với đường tròn (C m ) khi và chỉ khi ( m m 2 )( m m m 2 ) ⇔ 4 − 8 + 5 − 1 4 + 4 − 4 + 8 + 5 − 1 < 0 ( )( ) ⇔ m − m + m + m + < ⇔ m − m + < 2 2 2 5 8 3 5 4 7 0 5 8 3 0 3 ⇔ < m < 1. 5 Cách 2 • Đường tròn ( C ) : ( x − m) 2 + ( y − 2m) 2 = 1 có tâm ( ;2 ) m 2 I m m , bán kính R = 1. 2 (vì 5m + 4m + 7 > 0, ∀m∈ R ) 2 ⎛ 2 ⎞ 36 6 • Ta có: IB = 5m + 4m + 8 = 5⎜ m + ⎟ + ≥ > 1 = R ⇒ điểm B nằm ở phía ngoài đường tròn ⎝ 5 ⎠ 5 5 ( C ) . Do đó điểm A nằm ở phía trong đường tròn ( C ) m 2 2 3 m , tức là: IA < 1 = R ⇔ 5m − 8m + 4 < 1 ⇔ 5m − 8m + 3 < 0 ⇔ < m < 1. 5 Câu 16: Đáp án A ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN f ' x = − 5sin x + 5sin 5x = 10cos3x sin 2 x. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)