Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎡ π x = k ⎡sin 2x = 0 ⎢ 2 f '( x) = 0 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ , k ∈Z . ⎣cos3x = 0 ⎢ π π x = + k ⎢⎣ 6 3 ⎡ π π ⎤ ⎧ π π ⎫ Do x ∈ ⎢ − ; ⎣ 3 3 ⎥ nên x ∈ ⎨− ;0; ⎬ ⎦ ⎩ 6 6 ⎭ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎜ − ⎟ = ⎜ ⎟ = 2, ⎜ − ⎟ = ⎜ ⎟ = 3 3, 0 = 4. ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 6 ⎠ ⎝ 6 ⎠ Ta có f f f f f ( ) Suy ra M = 3 3, m = 2 . Vậy Mm = 6 3. Câu 17: Đáp án B Gọi x là khoảng cách từ S đến B. Khi đó khoảng cách từ S đến A là x ( x ) điện từ A qua S rồi đến C là: 2 ( ) = 5000 1+ + 3000( 4 − ) f x x x 2 5000x ⎛ 5x − 3 1+ x ⎞ f '( x) = − 3000 = 1000 2 2 1+ x ⎜ 1+ x ⎟ ⎝ ⎠ 3 f '( x) = 0 ⇔ x = . 4 5000 ⎛ 3 ⎞ f '( x) = > 0, ∀x ⇒ f '' ⎜ ⎟ > 0. ⎝ 4 ⎠ Do đó 2 ( 1+ x ) 3 13 3 min f ( x) = ⇔ x = . 4 4 x∈ ( 0; +∞) Vậy để chi phí ít tốn kém nhất thì S phải cách A là 13 . 4 km Câu 18: Đáp án C • Tập xác định: ( ; 1] [ 0; ) D = −∞ − ∪ +∞ {1}. ⎧lim y = +∞ ⎪ + x→1 • Ta có ⎨ ⇒ x = 1 là tiệm cận đứng. lim y = −∞ − ⎪⎩ x→1 lim y = 1⇒ y = 1 là tiệm cận ngang. x→+∞ lim y = −1⇒ y = − 1 là tiệm cận ngang. x→−∞ Do đó đồ thị hàm số đã cho có 3 tiệm cận. 4 − 0 < < 4 . Chi phí mắc dây DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 19: Đáp án C (C m ) tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm 3 2 2 3 2 2 ⎧ ⎧ x − 2mx + m x + 1− m = 0 ⎪x − 2mx + m x + 1− m = 0 ⎪ ⎨ ⇔ 2 2 ⎨ m ⎪ ⎩3x − 4mx + m = 0 ⎪x = m, x = ⎩ 3 3 ⇒ m∈ ⎧ ⎨−3;1; ⎫ ⎬ ⎩ 2 ⎭ Do m∈Z nên m = − 3; m = 1 Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Câu 20: Đáp án A (C) có hai điểm cực trị là A( 0;4 ), B ( 2;0) Gọi ( P) : y ax 2 bx c ( a 0) Ta có A B ( P) = + + ≠ là parabol cần tìm. ⎧c = 4 ⎧b = −2a − 2 , ∈ ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ . ⎩4a + 2b + c = 0 ⎩c = 4 P : y = ax − 2 a + 1 x + 4 2 Khi đó ( ) ( ) (P) tiếp xúc với đường thẳng y = − 2x + 2 khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm: ( ) ( a ) 2 ⎧ax − a + x + = − x + ⎪ 2 1 4 2 2 ⎨ ⇒ a = 2 ⇒ b = −6 . ⎪⎩ 2ax − 2 + 1 = −2 P : y = 2x − 6x + 4 . Vậy parabol ( ) 2 Câu 21: Đáp án D x x e ∀x ∈ R ⇒ −x ∈ R và ( ) − + e f − x = = f ( x) 2 Do đó f ( ) x là hàm số chẵn. Suy ra A sai. Chứng minh tương tự ( ) Mặt khác, f ( x) g ( x) Vậy chỉ có D đúng. Câu 22: Đáp án B g x là hàm số lẻ. Suy ra B sai. ' = . Suy ra C sai. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN log2 5 3b Ta có log3 125 = 3log3 5 = 3 = . log 3 a Câu 23: Đáp án D 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER