Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định a Ta có a = log12 6 < 1; b = log12 7 < 1. Suy ra 0 1− a < . Do đó (A) sai. a Rõ ràng b > a > 0 ⇒ < 1. Do đó (C) sai. 1+ b log12 7 b Mặt khác log2 7 = = . log 2 1 − a 12 Vậy (D) là phương án đúng. Câu 24: Đáp án A Điều kiện: x > 0 Phương trình đã cho tương đương với ( ) 2 3 log x log x 3 2 3 + x + = x ⇔ log x + log x + 3 log x = log x ⎡ ⎢ x = 1 ⎡log x = 0 ⎢ 2 1 ⇔ log x( log x + 3log x + 2) = 0 ⇔ ⎢ log x 1 ⎢ ⎢ = − ⇔ x = . ⎢ 10 ⎢ ⎣log x = −2 ⎢ 1 ⎢ x = ⎣ 100 Vậy phương trình đã cho có đúng 1 nghiệm nguyên. Câu 25: Đáp án A Hàm số xác định khi và chỉ khi ⎧⎪ x > 0 ⎧ ⎪ x > 0 − > ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ − 2+ log x 3 2−log x ⎪⎩ 8 > 4 ⎪⎩ − 2 + log x 3 8 4 2 − log x 0 ⎧⎪ x > 0 ⎪⎧ x > 0 ⇔ ⎨ ⇔ 9 9 log 4 2 log ⎨ ⎪⎩ 2 > 2 ⎪⎩ ( − + x) ( − x) 9( − 2 + log x) > 4( 2 − log x) ⎧x > 0 ⎧x > 0 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⇔ x > 100. ⎩log x > 2 ⎩x > 100 Vậy miền xác định của hàm số đã cho là: D = ( 100; +∞ ) Câu 26: Đáp án C Ta có: ( ) 2 2 2 2 27 1 3 − 2+ log x 2−log x ( 8 ) > ( 4 ) 3log 2x − x + 2m − 4m + log x + mx − 2m = 0 2 2 2 2 ( x x m m ) ( x mx m ) ⇔ log 2 − + 2 − 4 = log + − 2 3 3 3 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 ⎧ x + mx − m > ⎪ 2 0 ⇔ ⎨ ⎪⎩ 2x − x + 2m − 4m = x + mx − 2m 2 2 2 2 2 2 ⎧ x + mx − m > 2 2 ⎧ ⎪x + mx − 2m > 0 ⎪ ⎨ x 2 2 ⎨⎡ 1 m 2 0 ⇔ ⇔ = ⎪⎩ x − ( m + 1) x + 2m − 2m = 0 ⎪⎢ ⎩⎣x2 = 1− m Phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x 2 thỏa mãn x ( ) ( ) ( ) 2 ⎧ 2 m + m m − m > 2 ⎧ m > 2 .2 2 0 4 0 ⎪ 2 2 ⎪ 2 ⇔ ⎨ 1 − m + m. 1− m − 2m > 0 ⇔ ⎨−2m − m + 1 > 0 ⎪ 2 2 ⎪ 2 ( 2m) + ( 1− m) > 1 ⎩5m − 2m > 0 ⎪⎩ ⎧ ⎪m ≠ 0 ⎡− 1< m < 0 ⎪ 1 ⇔ ⎨− 1 < m < ⇔ ⎢ 2 1 . ⎪ 2 ⎢ < m < 2 5 2 ⎪ ⎣ ⎪m < 0 ∨ m > ⎩ 5 Câu 27: Đáp án B 2 2 1 + x2 > 1 1 1 1 1 4 4 4 4 Dễ dàng có được x 2 ≥ x − ; y 2 ≥ y − ; z 2 ≥ z − ; t 2 ≥ t − ( 1) Dấu “=” xảy ra trong các bất đẳng thức này khi và chỉ khi 1 x = y = z = t = 2 ⎛ 1 ⎞ Vì x, y, z, t ∈ ⎜ ;1 ⎟ nên theo tính chất của lôgarit với cơ số dương và bé hơn 1 nên từ (1) ta có: ⎝ 4 ⎠ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ y ≤ ⎜ y − ⎟ z ≤ ⎜ z − ⎟ t ≤ ⎜t − ⎟ x ≤ ⎜ z − ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ 2 2 2 2 log x log x ;log y log y ;log z log z ;logt logt Cộng vế theo vế các bất đẳng thức này, ta được: ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ log x ⎜ y − ⎟ + log y ⎜ z − ⎟ + log z ⎜t − ⎟ + logt ⎜ z − ⎟ ≥ 2 log x y + log y z + log z t + logt x ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ( ) Dễ thấy log y;log z;log t;log x luôn dương nên áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được: x y z t log log log log 4 4 x y + y z + z t + t x ≥ log x y log y z log z t logt x 3 log log z log t y log DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x x Mà log y log z log t log x = log y log x = 1 ( 4) x y z t x t x x z Từ (2). (3) và (4) suy ra điều phải chứng minh. ( ) (2) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER