Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có AB = ( − 1;1;1 ), AC = ( −2;2; −4) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đường thẳng ∆ qua G nhận u = AB; AC = ( −6; −6;0) Câu 49: Đáp án A Tập hợp các điểm M là mặt cầu đường kính AB. Tâm I là trung điểm AB ⇒ I ( 1; − 2;1) Bán kính R = IA = 3 2 2 2 2 Vậy phương trình mặt cầu nói trên là ( x ) ( y ) ( z ) Câu 50: Đáp án C nên có phương trình là − 1 + + 2 + − 1 = 18 . Gọi H,I lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên (P) và ∆ . Ta có d ( , ) O ∆ = OI ≥ OH . Dấu “=” xảy ra ⇔ I ≡ H . Đường thẳng OH qua O ( 0;0;0) nhận n = ( 1;2;1) Mặt phẳng (P) có phương trình: x + 2y + z − 6 = 0. Từ hai phương trình trên suy ra t 1 H ( 1;2;1 ) = ⇒ . Khi đó (Q) là mặt phẳng chứa d và đi qua H. Ta có M ( 1;1;2 ) ∈ d , vectơ chỉ phương của d là u = ( 1;1; − 2 ), HM = ( 0; −1;1) ⎣ ⎦ Suy ra vectơ pháp tuyến của (Q) là n = ⎡u; HM ⎤ = ( −1; −1; −1) Hơn nữa (Q) qua điểm ( 1;1;2 ) ⎧x = − 1+ t ⎪ ⎨y = 3 + t ⎪ ⎩z = − 4 ⎧x = t ⎪ làm vectơ chỉ phương nên có phương trình là ⎨y = 2t ⎪ ⎩z = t M nên (Q) có phương trình là: x + y + z − 4 = 0 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 34 GV: ĐẶNG VIỆT HÙNG- CHUẨN NC 08 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là 6cm và diện tích hình tròn đáy bằng 3 5 xung quanh của hình nón. Tính thể tích V khối nón 3 3 3 3 A. V = 120π ( cm ) B. V = 64π ( cm ) C. V = 96π ( cm ) D. V = 288π ( cm ) Câu 2: Tìm cực tiểu của hàm số = − + + + 3 2 y x 6x 15x 10 A. 5 B. 110 C. 2 D. − 1 Câu 3: Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm? A. 2x − 3 y = 3x −1 B. − 2x + 3 y = x + 1 C. 3x + 4 y = x −1 D. 4x + 1 y = x + 2 Câu 4: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A 'B'C' có tất cả các cạnh bằng 2a 3 a 3 3 a 3 3 2a 3 A. V = B. V = C. V = D. 2 6 3 3 V 2a 3 = diện tích Câu 5: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = tanx, trục hoành và hai đường thẳng π x = 0; x = . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox 4 ⎛ π ⎞ A. V = −π⎜1− ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎛ π ⎞ B. V = ⎜1+ ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎛ π ⎞ C. V = π⎜1− ⎟ ⎝ 4 ⎠ Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ( ) ( ) (S) có đường kính là AB. ⎛ π ⎞ D. V = π⎜ 2 − ⎟ ⎝ 4 ⎠ A 1;2; −5 ,B − 3;0;1 . Viết phương trình mặt cầu 2 2 2 A. ( S ) : ( x + 2) + ( y + 1) + ( z − 3) = 14 B. ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 S : x − 1 + y + 1 + z − 2 = 56 2 2 2 C. ( S ) : ( x + 1) + ( y − 1) + ( z + 2) = 14 D. ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 S : x + 1 + y − 1 + z + 2 = 56 Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn 30i 9 3i. 1− z = − Gọi M là điểm biểu diễn số phức z. Tìm tung độ của M A. 2 B. 3 C. − 3 D. − 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A( −3; −1; − 1) lên mặt phẳng ( P ) : 2x + y + z − 4 = 0. Tìm tọa độ điểm H MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER