Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. H( 2;0;0 ) B. H ( 1;2;0 ) C. H ( 1;1;1 ) D. ⎛ 1 ⎞ H ⎜ ;1;2 ⎟ ⎝ 2 ⎠ Câu 9: Cho hai điểm A ( 0;-1;2 ), B( 4;1;-1 ) và mặt phẳng ( α) : 3x − y + z − 2 = 0. Xét vị trí tương đối của hai điểm AB, và ( α ). A. A ∉( α) ,B∈( α ) B. A ∈( α) ,B∉( α ) C. A, B nằm về một phía đối với ( α ). D. A, B nằm về hai phía đối với ( α ). Câu 10: Cho f ( x ) là hàm số chẵn trên R thỏa mãn ( ) 3 0 ∫ f x dx = 2. Chọn mệnh đề đúng. A. ∫ f ( x) dx = 2. B. ∫ f ( x) dx = 4. C. ∫ f ( x) dx = −2. D. f ( x) dx = − ( ) −3 3 −3 Câu 11: Hàm số nào sau đây thỏa mãn với mọi x 1, x 2 ∈ , x1 > x 2 4 2 A. f ( x) = x + 2x + 1 B. f ( x) −3 3 0 R thì ( ) > ( ) 2x + 1 = x + 3 3 2 3 2 C. f ( x) = x + x + 1 D. ( ) f x = x + x + 3x + 1 Câu 12: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện ( ) trong các đường cho dưới đây? 3 0 ∫ ∫ 0 −3 f x f x ? 1 2 A. Đường thẳng B. Đường tròn C. Elip D. Parabo Câu 13: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) x = 1. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi (H) quay quanh trục hoành. A. 2 = − B. V ( e 1) 2 V e 1 = π − C. Câu 14: Tìm môđun của số phức z = ( − 4 + i 48)( 2 + i) 1 4 2 V e 1 f x dx z − 1+ i = z + 2i là đường nào 2 x y = f x = xe , trục hoành, đường thẳng 1 4 = π − D. V = π( e 2 − 1) A. 8 5 B. 5 5 C. 6 5 D. 9 5 Câu 15: Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức A. 16 1 3 − 7 7 7 2 a x B. 16 1 3 7 7 7 2 a x − C. 1 2 ax 8 7 5 3 16 1 3 − 7 7 7 2 a x với a > 0, x > 0 là: D. 16 1 3 7 7 7 2 a x Câu 16: Tìm tất cả các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 2 z là một số thực âm DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Trục hoành (trừ gốc tọa độ O). B. Đường thẳng y = x (trừ gốc tọa độ O). C. Trục tung (trừ gốc tọa độ O) D. Đường thẳng y = − x (trừ gốc tọa độ O). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 Câu 17: Một vật chuyển động với vận tốc 10 (m/s) thì tăng tốc với gia tốc ( ) đường vật di chuyển trong thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc A. 3600 m B. 4300 m 3 C. 1750 m 3 3t + t , m / s . Quảng D. 1450 m 3 Câu 18: Cho tam giác AOB vuông tại O và OAB = 30 ° . Đường cao hạ từ O là OH, OH = a. Tính thể tích khối nón tròn xoay tạo bởi tam giác AOB khi quay quanh trục OA. A. π a 3 3 9 B. a 3 10 π C. 9 a 3 8 π D. 8 a 3 9 π Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình x − 1 y z + 3 = = . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa trục Oy và song song với đường thẳng d 2 −5 4 A. − 2x + y = 0 B. x − 2z = 0 C. 2x − z = 0 D. 2x + z = 0 Câu 20: Tìm tập xác định D của hàm số ⎛ x − 2 ⎞ y = log ⎜ ⎟ ⎝ 1 − x ⎠ A. D = ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) B. d = ( 1;2 ) C. D = R \{ 1} D. D = R \ ( 1;2 ) P : y = x Câu 21: Tìm công thức tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol ( ) 2 và đường thẳng d : y = 2x quay xung quanh trục Ox 2 2 ∫ x 2x dx B. 0 2 A. π ( − ) 2 2 2 4 π∫ 4x dx − π∫ x dx C. 0 0 4x + 4 Câu 22: Đồ thị các hàm số y = và x −1 2 y x 1 2 2 2 4 2 2 π ∫ 4x dx + π∫ x dx D. π ( 2x − x ) dx 0 0 = − cắt nhau tại bao nhiêu điểm? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 23: Tính môđun số phức nghịch đảo của số phức z = ( 1− 2i) 2 A. 1 5 B. 5 C. 1 25 Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tính khoảng cách từ điểm M(1;3;2) đến đường thẳng có phương trình ( ) ⎧x = 1+ t ⎪ d : ⎨y = 1 + t ⎪ ⎩z = − t D. 1 5 A. 2 B. 2 C. 2 2 D. 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 ∫ 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN