Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Đáp án A ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 34 GV: ĐẶNG VIỆT HÙNG- CHUẨN NC 08 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT 2 3 5 1 2 Ta có π R = πRh ⇒ h = R = 10 ⇒ V = π R h = 120π 5 3 3 Câu 2: Đáp án C Ta có 2 ⎡x = −1 y ' = − 3x + 12x + 15; y ' = 0 ⇔ ⎢ ⇒ ⎣x = 5 Câu 3: Đáp án C ax + b y = cắt Oy tại điểm có tung độ âm khi bd < 0 cx + d Câu 4: Đáp án D ( 2a) 2 3 2 3 3 SABC = = a 3 ⇒ V = 2a.a 3 = 2a 3 4 Câu 5: Đáp án C y − 1 = 2 cực tiểu là ( ) Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong y = tanx, trục hoành là tan x = 0 ⇔ x = kπ π π 4 4 π 2 1 4 ∫ ∫ 2 ( ) 0 0 0 ⎛ ⎞ ⎛ π ⎞ V = π tan xdx = π ⎜ − 1⎟dx = π tan x − x = π⎜1− ⎟ ⎝ cos x ⎠ ⎝ 4 ⎠ Câu 6: Đáp án C 2 2 2 Gọi I là trung điểm AB ⇒ I( −1;1; −2) ⇒ ( ) ( ) ( ) ( ) Câu 7: Đáp án C S : x + 1 + y − 1 + z + 2 = 14 ( ) 30i 10i 10i 3 + i Ta có = 9 − 3i ⇔ 1− z = ⇔ 1− z = ⇔ z = 2 − 3i 1− z 3 − i 10 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 8: Đáp án C Ta có H( 1;1;1 ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 9: Đáp án D Ta có f = 3x − y + z − 2 ⇒ f ( A ).f ( B) = 1.8 = 8 > 0 ⇒ A, B nằm về hai phía đối với ( α ). Câu 10: Đáp án B Do f ( x ) là hàm số chẵn nên f ( x) = f ( − x) Ta có 0 0 0 3 3 0 3 t ( ) ( ) =− x ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ f x dx = f −x dx ⎯⎯⎯→ f t d − t = f x dx ⇒ f x dx = f x dx + f x dx = 4 −3 −3 3 0 −3 −3 0 Câu 11: Đáp án D Với mọi x 1, x 2 ∈ , x1 > x 2 R thì f ( x ) f ( x ) f ( x) > ⇒ đồng biến trên R 1 2 3 2 Trong 4 hàm số đã cho có hàm số f ( x) = x + x + 3x + 1 có f '( x) = 3x 2 + 2x + 3 > 0( ∀x ∈ R ) f x = x + x + 3x + 1 đồng biến trên R Do đó hàm số ( ) 3 2 Câu 12: Đáp án A Giả sử z = x + yi 2 2 2 2 Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) z − 1+ i = z + 2i ⇔ x − 1 + y − 1 = x + y + 2 ⇔ x + 3y + 1 = 0 Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện ( ) Câu 13: Đáp án D z − 1+ i = z + 2i là đường thẳng x Phương trình hoành độ giao điểm 2 2x 2 2 xe = 0 ⇔ x = 0 ⇒ V = π ∫ xe dx = π( e −1) Câu 14: Đáp án A ( )( ) ( ) z = − 4 + i 48 2 + i = −8 − 48 + 2 48 − 4 i 2 2 z = 8 + 48 + 2 48 − 4 = 8 5 Khi đó ( ) ( ) Câu 15: Đáp án C Ta có 1 2 ax = 2 .2 a x = 2 a x 8 5 1 3 16 1 3 − 7 5 3 −3 7 7 7 7 7 7 Câu 16: Đáp án C z x yi, x, y . Giả sử = + ( ∈ R ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 2 z x yi x y 2xyi Ta có ( ) 2 = + = − + 1 0 1 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER