Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Để 2 z là một số thực âm thì 2 2 ⎧x − y < 0 ⎧x = 0 ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ ⎩2xy = 0 ⎩y ≠ 0 biểu diễn là trục tung (trừ gốc tọa độ O) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 17: Đáp án B 2 3 2 3t t v t = 3t + t dt = + + C 2 3 Ta có ( ) ∫ ( ) 2 3 3t t v t = 0 ⇒ C = 10 ⇒ v t = + + 10 2 3 Theo đề bài thì ( ) ( ) 10 2 3 3 4 ⎛ 3t t ⎞ ⎛ t t ⎞ 4300 ⇒ S = ∫ ⎜ + + 10⎟dt = ⎜ + + 10t ⎟ = m ⎝ 2 3 ⎠ ⎝ 3 12 ⎠ 3 0 0 Câu 18: Đáp án D Ta có OA sin OAH = OH = a ⇒ OA = 2a 10 Lại có 2a OB = OA tan A = suy ra thể tích khối nón tròn xoay tạo bởi tam giác 3 1 2 8 3 AOB khi quay quanh trục OA là V = π OB .OA = π a 3 9 Câu 19: Đáp án C Ta có nα = ⎡u Oy,u ⎤ ⎣ d ⎦ = ( −4;0;2 ) ⇒ ( α) : 2x − z = 0 Câu 20: Đáp án B Điều kiện x − 2 > 0 ⇔ 1 < X < 2 1− x Câu 21: Đáp án B Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là Câu 22: Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) ⎧x ≠ 1 ⎡x = −1 ⇔ ⎨ ⇔ 3 2 ⎢ . ⎩x − x − 5x − 3 = 0 ⎣x = 3 Câu 23: Đáp án D P và d là 2 ⎡x = 0 x = 2x ⇔ ⎢ ⎣x = 2 2 2 2 4 ∫ ∫ V = π 4x dx − π x dx P và d là Suy ra ( ) 0 0 4x + 4 ⎧x 1 2 ⎪ ≠ = x −1 ⇔ ⎨ x −1 ⎪⎩ 4x + 4 = x −1 x −1 P và d có 2 điểm phân biệt 2 ( )( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 2 1 1 1 z = ( 1− 2i) = −3 − 4i ⇒ z = ( − 3) + ( − 4) = 5 ⇒ = = z z 5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 24: Đáp án C Phương trình mặt phẳng ( P ) đi qua M, vuông góc với d là ( P ) : x + y − z − 2 = 0 Gọi H là giao điểm của ( P ) và d suy ra H ( 1;1;0 ) Mà H là hình chiếu vuông góc của M trên d ( ( )) Câu 25: Đáp án C Ta có : y 1 12t '( t ' ) ⇒ d M; d = MH = 2 2 ⎧x = a + 5t ' ⎧6 + t = a + 15t ' ⎧6 + t = a + 15t ' ⎪ ⎪ ⎪ ∆ ⎨ = − ∈ R ⇒ giải hệ ⎨−2 − 5t = 1−12t ' ⇔ ⎨t = −3 ⇒ a = 8 ⎪ ⎩z = − 5 − t ' ⎪ 1 t 5 t ' ⎪ ⎩− + = − − ⎩t ' = −1 Câu 26: Đáp án D y = f x = 2x − 3x + m trên Xét hàm số ( ) 4 2 3 ⎡ 1 Ta có ( ) ⎤ f ' x = 8x − 6x, ∀x ∈ ⎢ − ;2 ⎣ 2 ⎥ ⎦ Phương trình ( ) ⎡ 1 ⎤ ⎢ − ;2 . ⎣ 2 ⎥ ⎦ ⎧ 1 ⎡x = 0 ⎪ − ≤ x ≤ 2 f ' x = 0 ⇔ 2 ⎢ ⎨ ⇔ 3 . ⎢ ⎪ 3 x = ⎩4x − 3x = 0 ⎢⎣ 2 ⎧ ⎛ 1 ⎞ 5 f ( 0) = m;f ⎜ − ⎟ = m − ⎪ ⎝ 2 ⎠ 8 Tính giá trị ⎨ ⎪ ⎛ 3 ⎞ 9 f ( 2) = m + 20;f = m − ⎪ ⎜ 2 ⎟ ⎩ ⎝ ⎠ 8 Khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) Câu 27: Đáp án A −1 Vơi m = 0 ⇒ y = ⇒ ( C) Thay x 1 2 x − 3x + 2 9 31 f x là m − = ⇔ m = 5 8 8 có 3 tiệm cận x = 1; x = 2; y = 0 ⇒ loại 2 x − 1 x + 1 2 x − 3x + 2 x − 2 2 = vào mx −1⇒ m − 1 = 0 ⇒ m = 1⇒ y = = ⇒ ( C) có 2 tiệm cận x = 2; y = 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN