Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Để 2 z là một số thực âm thì 2 2 ⎧x − y < 0 ⎧x = 0 ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ ⎩2xy = 0 ⎩y ≠ 0 biểu diễn là trục tung (trừ gốc tọa độ O) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 17: Đáp án B 2 3 2 3t t v t = 3t + t dt = + + C 2 3 Ta có ( ) ∫ ( ) 2 3 3t t v t = 0 ⇒ C = 10 ⇒ v t = + + 10 2 3 Theo đề bài thì ( ) ( ) 10 2 3 3 4 ⎛ 3t t ⎞ ⎛ t t ⎞ 4300 ⇒ S = ∫ ⎜ + + 10⎟dt = ⎜ + + 10t ⎟ = m ⎝ 2 3 ⎠ ⎝ 3 12 ⎠ 3 0 0 Câu 18: Đáp án D Ta có OA sin OAH = OH = a ⇒ OA = 2a 10 Lại có 2a OB = OA tan A = suy ra thể tích khối nón tròn xoay tạo bởi tam giác 3 1 2 8 3 AOB khi quay quanh trục OA là V = π OB .OA = π a 3 9 Câu 19: Đáp án C Ta có nα = ⎡u Oy,u ⎤ ⎣ d ⎦ = ( −4;0;2 ) ⇒ ( α) : 2x − z = 0 Câu 20: Đáp án B Điều kiện x − 2 > 0 ⇔ 1 < X < 2 1− x Câu 21: Đáp án B Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là Câu 22: Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) ⎧x ≠ 1 ⎡x = −1 ⇔ ⎨ ⇔ 3 2 ⎢ . ⎩x − x − 5x − 3 = 0 ⎣x = 3 Câu 23: Đáp án D P và d là 2 ⎡x = 0 x = 2x ⇔ ⎢ ⎣x = 2 2 2 2 4 ∫ ∫ V = π 4x dx − π x dx P và d là Suy ra ( ) 0 0 4x + 4 ⎧x 1 2 ⎪ ≠ = x −1 ⇔ ⎨ x −1 ⎪⎩ 4x + 4 = x −1 x −1 P và d có 2 điểm phân biệt 2 ( )( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 2 1 1 1 z = ( 1− 2i) = −3 − 4i ⇒ z = ( − 3) + ( − 4) = 5 ⇒ = = z z 5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 24: Đáp án C Phương trình mặt phẳng ( P ) đi qua M, vuông góc với d là ( P ) : x + y − z − 2 = 0 Gọi H là giao điểm của ( P ) và d suy ra H ( 1;1;0 ) Mà H là hình chiếu vuông góc của M trên d ( ( )) Câu 25: Đáp án C Ta có : y 1 12t '( t ' ) ⇒ d M; d = MH = 2 2 ⎧x = a + 5t ' ⎧6 + t = a + 15t ' ⎧6 + t = a + 15t ' ⎪ ⎪ ⎪ ∆ ⎨ = − ∈ R ⇒ giải hệ ⎨−2 − 5t = 1−12t ' ⇔ ⎨t = −3 ⇒ a = 8 ⎪ ⎩z = − 5 − t ' ⎪ 1 t 5 t ' ⎪ ⎩− + = − − ⎩t ' = −1 Câu 26: Đáp án D y = f x = 2x − 3x + m trên Xét hàm số ( ) 4 2 3 ⎡ 1 Ta có ( ) ⎤ f ' x = 8x − 6x, ∀x ∈ ⎢ − ;2 ⎣ 2 ⎥ ⎦ Phương trình ( ) ⎡ 1 ⎤ ⎢ − ;2 . ⎣ 2 ⎥ ⎦ ⎧ 1 ⎡x = 0 ⎪ − ≤ x ≤ 2 f ' x = 0 ⇔ 2 ⎢ ⎨ ⇔ 3 . ⎢ ⎪ 3 x = ⎩4x − 3x = 0 ⎢⎣ 2 ⎧ ⎛ 1 ⎞ 5 f ( 0) = m;f ⎜ − ⎟ = m − ⎪ ⎝ 2 ⎠ 8 Tính giá trị ⎨ ⎪ ⎛ 3 ⎞ 9 f ( 2) = m + 20;f = m − ⎪ ⎜ 2 ⎟ ⎩ ⎝ ⎠ 8 Khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) Câu 27: Đáp án A −1 Vơi m = 0 ⇒ y = ⇒ ( C) Thay x 1 2 x − 3x + 2 9 31 f x là m − = ⇔ m = 5 8 8 có 3 tiệm cận x = 1; x = 2; y = 0 ⇒ loại 2 x − 1 x + 1 2 x − 3x + 2 x − 2 2 = vào mx −1⇒ m − 1 = 0 ⇒ m = 1⇒ y = = ⇒ ( C) có 2 tiệm cận x = 2; y = 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER