Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Thay x = 2 vào 1 cận x = 1; y = 4 Câu 28: Đáp án C 1 1 − + ( ) 2 x 1 x 2 2 1 mx −1⇒ 4m − 1 = 0 ⇒ m = ⇒ y = 4 = 4 ⇒ C 2 4 x − 3x + 2 x −1 Khối đa diện đều loại {3;5} là khối 12 mặt đều, với các mặt tam giác đều bằng 1 diện tích tam giác đều là 3 . 4 3 Vậy diện tích cần tính là S = 12. = 3 3 4 Câu 29: Đáp án B 1007π π π 1007π 2016 2016 2016 2016 2 2 2 2 sin = cos ⇒ sin + sin = 1 ⎛ 2 π ⎞ ⎛ 2 1007π ⎞ Hơn nữa f ⎜sin ⎟ + f ⎜sin ⎟ = 1 ⎝ 2016 ⎠ ⎝ 2016 ⎠ 1007 ⎛ 1008π ⎞ 1007 3025 ⇒ = + ⎜ ⎟ = + = 2 ⎝ 2016 ⎠ 2 6 Cứ vậy P f sin 2 f ( 1) Câu 30: Đáp án C Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang là y = 0 Để đồ thị hàm số có đúng 2 tiệm cận thì nó chỉ có 1 tiệm cận đứng ( ) 2 kép hoặc có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm Câu 31: Đáp án D Ta có ( x + ) 1 x 2 x + 1 + 2 x 1 2 2 y ' = + = 0 ⇔ x + 1− x − x = 0 ⇔ x = 1 2 x + 1 Hàm số trên xác định và liên tục trên [ − 1;2 ]. Ta có y( 1) 0; y( 1) 2; y( 2) − = = = 2 2 Do đó T = [ − 1;2] ⇒ a + b = 2 Câu 32: Đáp án 2 log x 1 2 2 Đặt t log ( ) 3 3 x 1 t ' . 0 ⎡1;3 ⎤ = + ⇒ = ≥ ∀∈ log x + 1 x ln 3 ⎣ ⎦ 2 3 3 5 ( ) có 2 tiệm ⇔ f x = x − 2x + m = 0 có nghiệm ⎡m = 1 x = −1 ⇔ ⎢ ⇒ ab = −3 ⎣m = −3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 Suy ra t ∈ [ 1;3 ]: PT : t + t − 2 − 5m = 0 ⇔ t + t − 2 = 5m 2 Xét f ( t) = t + t − 2, t ∈[ 1;3] ⇒ f '( t) = 2t + 1 > 0 nên hàm số đồng biến trên [ 1;3 ] http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Do đó để phương trình có nghiệm thì 5m ∈ ⎡f ( 1 );f ( 3) ⎤ ⇒ m ∈[ 0;2] Câu 33: Đáp án B e 2 e e e 3 3 3 1 1 ⎝ ⎠ 1 1 ⎣ ⎦ x + ln x ⎛ 1 ln x ⎞ 1 ln x dx = ⎜ + ⎟dx = dx = + dx = 1+ I x x x x x ∫ ∫ ∫ ∫ Tính I 1 ⎧ dx ⎧u = ln x du = e e e ⎪ ⎪ x −ln x 1 1 −1 1 −1 −3 1 Đặt ⎨ 1 ⇒ ⎨ ⇒ I1 = + dx = + = + 2 3 2 2 dv = dx −1 2x 3 1 2 ∫ ⎪ x 2e 2 2x 1 1 4e 4 ⎩ x ⎪ v = 2 ⎪⎩ 2x 5 3 Do đó I = − ⇒ ab = 20 2 4 4e Câu 34: Đáp án D 2 2 Đặt z = a + bi ⇒ a + b = 1. 2 2 2 2 A = a + 1 + b + 3 a − 1 + b = 2a + 2 + 3 2 − 2a Khi đó ( ) ( ) Xét hàm số f ( a) = 2a + 2 + 3 2 − 2a với a [ 1;1] 1 3 f '( a) = − = 0 2a + 2 2 − 2a 4 ⇔ 9( 2a + 2) = 2 − 2a ⇔ a = − 5 Khi đó A = 2 10 max Câu 35: Đáp án A 1 ∈ − ta có DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)