Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. 1. C. 0. D. 2. Câu 7: Cho hàm số ⎧ 2x + 6 2 , x ≠ ± 3 ⎪3x − 27 y = ⎨ . Mệnh đề nào sau đây đúng ? ⎪− 1 , x = ± 3 ⎪⎩ 9 A. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc khoảng ( − 3;3) B. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = − 3 C. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = 3. D. Hàm số liên tục trên R . Câu 8: Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và khối tứ diện ACB’D’. A. 7 . 3 B. 3. C. 8 . 3 Câu 9: Tính số cách rút ra đồng thời hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. D. 2. A. 26. B. 2652. C. 1326. D. 104. Câu 10: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1 y = 3 + . x − 3 A. y = − 3. B. x = 3. C. x = − 3. D. y = 3. 4 2 Câu 11: Biết rằng đồ thị hàm số y = x − 3x + 5 và đường thẳng y = 9 cắt nhau tại hai điểm phân biệt A( x ; y ),B( x ; y ). Tính x1 + x 2. 1 1 2 2 A. 1 2 x + x = 3. B. x1 + x 2 = 0. C. x1 + x 2 = 18. D. x1 + x 2 = 5. Câu 12: Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây, không có cực trị? A. 3 2 y x 3x 4x 1. = + − + B. 4 2 y x 4x 3. = − − + C. 3 y x 3x 5. = − + D. x + 4 y = . x −1 G x 0,024x 30 x , trong đó x là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp (x được tính bằng mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất. Câu 13: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi công thức ( ) = 2 ( − ) A. 20mg. B. 0,5mg. C. 2,8mg. D. 15mg. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 14: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 3 2a V = . B. 3 3 2a V = . C. 4 3 3a V = . D. 2 3 3a V = . 4 Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 15: Trong các dãy số ( u n ) cho dưới đây, dãy số nào có giới hạn khác 1? A. C. u ( − ) ( n − 2017) n n 2018 = 2017 n 2018. 1 1 1 u n = + + ... + . 1.3 3.5 2n 1 2n 3 Câu 16: Đồ thị hàm số dài AB là: ( + )( + ) 2 y x x 2 2 B. n = ( + − + ) D. = − và đồ thị hàm số u n n 2020 4n 2017 . ⎧u1 = 2018 ⎪ ⎨ 1 . ⎪u n+ 1 = ( un + 1 ),n ≥1 ⎩ 2 3 y = 5 + cắt nhau tại hai điểm A và B. Khi đó, độ x A. AB = 8 5. B. AB = 25. C. AB = 4 2. D. AB = 10 2. Câu 17: Cho hai số phức z1 = 1− i và z2 = 2 + 3i. Tính môđun của số phức z2 − iz 1. A. 3. B. 5. C. 5. D. 13. Câu 18: Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 3 2 x − 3x + 20 2 x − 5x −14 y = . A. x = − 2 và x = 7. B. x = − 2. C. x = 2 và x = − 7. D. x = 7. 2x 1 x Câu 19: Tìm tổng các nghiệm của phương trình 2 + − 5.2 + 2 = 0. A. 0. B. 5 . 2 C. 1. D. 2. 2 2 2 Câu 20: Cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1) + ( y − 2) + ( z − 3) = 25 và mặt phẳng ( ) : 2x y 2z m 0. giá trị của m để ( α ) và (S) không có điểm chung là: A. m ≤ − 9 hoặc m ≥ 21. B. m < − 9 hoặc m > 21. C. −9 ≤ m ≤ 21. D. − 9 < m < 21. Câu 21: Cho điểm ( ) α + − + = Các A − 3;2;4 , gọi A,B, C lần lượt là hình chiếu của M trên trục Ox, Oy, Oz. Trong các mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) A. 6x − 4y − 3z − 12 = 0. B. 3x − 6y − 4z + 12 = 0. C. 4x − 6y − 3z + 12 = 0. D. 4x − 6y − 3z − 12 = 0. Câu 22: Đồ thị hàm số y = 2 x − 4 2 x − 5x + 6 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 23: Cho khối nòn đỉnh O, trục OI. Mặt phẳng trung trực của OI chia khối chóp thành hai phần. Tỉ số thể tích của hai phần là: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER