Views
3 months ago

Glasilo župnije Deskle, podružnice Gorenje Polje in Plave

kraljev, pot tistih, ki

kraljev, pot tistih, ki so ga pris li poč astit, in pot tistih, ki so ga zavrgli. Kristjan je neprestano na poti, ob jutranjem svitu in več ernem mraku, po ravninah in gorah. Nikdar ne more reč i: »Dospel sem.« Tudi mi z boz ič ničo nismo dospeli do konča, kajti zdruz eni zbori smo pred oltarjem zapeli s e pesmi, ki so čerkev spremenile v mogoč en pevski zbor in pesmi so donele pod visok čerkveni obok: Kaj se vam zdi, Sveta noč in zvezdiče boz je. Več er smo nadaljevali v z upnis č u, kjer smo se ob obloz eni mizi okrepč ali in si nazdravili z z eljo po ponovnem sreč anju, saj je po poti laz je stopati, č e nismo sami, ampak skupaj z roko v roki zreti v nebo, od koder prihaja mir in neizmerno veselje. Tovrstni dogodki nas s e bolj povezujejo, zato verjamem, da bo ta povezanost ostala tudi v letu, ki prihaja. Blagor hiši, iz katere se petje sliši, in slišalo se je. se vije v mogoč en slap in se prelije v tri jezera, kar bi lahko simboliziralo Sveto Trojičo. Srče jaslič je Sveta Druz ina, postavljena v votliniči, nad katero se dvigajo his e in čerkev, ki predstavljajo nas kraj. Od tam pa se pot vzpenja proti Marijinemu oltarju, kar ponazarja romanje nas e z upnije k Svetogorski Mariji. JASLICE V CERKVI SV. JURIJA Moški iz zakristije Vodilna misel pri tokratni postavitvi jaslič se navezuje na vodo. Voda je vir z ivljenja, oč is č evanja, prerojenja. Pri krstnem obredu je oblivanje z vodo bistvenega pomena: krs č eneč vstopi v Boz je kraljestvo in se prerodi v Boz jega otroka. »V krstni vodi utone človek, iz nje pa vstane Božji otrok, obdarjen z darovi Svetega Duha…« (Z luč jo krsta v z ivljenje). Brez vode ne moremo z iveti, kakor ne brez Boga. Krstni kamen resda stoji na desni stran ladje, ob oltarju Srča Jezusovega, jasliče pa so postavljene na nasprotni strani, med ambonom in Marijinim oltarjem. Za ambonom se bere Boz ja beseda, ki jo sprejemamo kot z ivo besedo, skozi katero osmis ljamo vsakdan. Z iva beseda nas morda napelje na »z ivo« vodo. Č e se preselimo v podobo jaslič, ob ambonu je izvir vode, ki Gospa velike noči Gospa velike noč i, Gospa petka in nedelje, Gospa noč i in jutra, Gospa molka in kriz a, Gospa ljubezni in predanosti, Gospa prejete in dane besede, Gospa miru in upanja. Gospa vseh odhodov, ker si Gospa »mimohoda« ali »pashe«, poslus aj nas! Danes bi ti radi rekli »hvala«! Hvala, Gospa za tvoj »zgodi se«, za tvojo popolno razpoloz ljivost v sluz enju, za tvoje ubos tvo in tvoj molk, za radost tvojih sedmero meč ev, za z alost vseh tvojih odhodov, iz katerih je toliko dus prejelo mir. Hvala, da si ostala z nami kljub č asu in daljavi. Ignačio Larran aga 13 14

ZA NAJMLAJŠE Otroška molitev Hvala za vse moje prijatelje, hvala da se z njimi smejem in igram. Hvala da me tolaz ijo, č e sem z alosten. Hvala, da mi pomagajo, č e kaj ne znam. Hvala, da si tudi ti, Bog moj prijatelj. Jezus Ti me poznas in me nikdar ne pustis samega. Ko se smejem, se smejes z menoj, č e sem z alosten, me tolaz is . Ti imas potrpljenje, ko sta v meni jeza in bes. Karkoli delam, ti si pri meni in me nikdar ne pustis samega. Dobri Bog, podari mi svoj blagoslov - v njem postane vse novo. Iz mojih solz nastane smeh in iz mojega strahu zraste pogum. Iz mojega sovras tva prijaznost in iz mojega nerazumevanja pozornost. Povez i pikiče in ugotovil bos , kaj je na sliki! Za vse to se ti danes zahvaljujem. V glasilu pois č i pobarvanke in jih pobarvaj! Pois č i izgubljene č rke! Pomagaj zajč kom, da najdejo svoje velikonoč no jajče! Sudoku za otroke! 15 16

Ludvik Kramberger Matevž Luzar Branko Majes
brezplačno glasilo OBČINE MUTA občina javni zavodi društva ...
Šolsko polje, letnik XX, številka 5-6, 2009: Vloga ... - Pedagoški inštitut
Destinacija - Adria Airways
Fünkešnica
Roman
posvojijo
naravoslovna fotografija
občanov občine Trebnje
Februar, marec 2013 - Adria Airways
Trimo letno poročilo 1999
PREDSEDOVANJE EU 2008 EU Presidency 2008 PREDSTAVITEV ...
THE INSIDE STORY NEW GENERATION APPLIANCES: A ... - Gorenje
Ljubiteljska meteorologija
občanov občine Trebnje
zadnje kolo O – zadnje kolo 35. [ahovske olimpiade
VOJAŠKA ZGODOVINA MILITARY HISTORY - Vojaški muzej