Views
5 months ago

247 bài tập chương LƯỢNG GIÁC có lời giải chi tiết - Thầy Hùng (74 trang)

https://app.box.com/s/8fksdi08v9j5xpenpm2usfha0gk39act

247 bài tập chương LƯỢNG GIÁC có lời giải chi tiết - Thầy Hùng (74

247 bài tập chương LƯỢNG GIÁC – File word lời giải chi tiết MỤC LỤC 28 bài tập - Trắc nghiệm Công thức Lượng giác - File word lời giải chi tiết ........................................... 2 45 bài tập - Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản - File word lời giải chi tiết ............................ 9 51 bài tập - Trắc nghiệm Các dạng phương trình lượng giác thường gặp - File word lời giải chi tiết ... 22 53 bài tập - Trắc nghiệm Hàm số Lượng giác - File word lời giải chi tiết ............................................. 39 38 bài tập - Ôn tập tổng hợp về Lượng giác (Trắc nghiệm) - File word lời giải chi tiết ........................ 53 32 bài tập - Kiểm tra chương Lượng giác (Trắc nghiệm ) - File word lời giải chi tiết ........................... 64

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Bài tập Đại số lớp 12 chương HÀM SỐ có lời giải chi tiết - Thầy Khánh