WE Smile Magazine August 2016

fahthaimag

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

AUGUST 2016

WWW.WESMILEMAG.COM

THE ART OF TRAVELLING SMART

AUGUST 2016

นิตยสารวีสมายล์

สิงหาคม 2559


ONE STOP SERVICE CONCEPT!

OUR SERVICES

One-stop service OEM (Original Equipment Manufacturer) cosmetic factory

Manufacture cosmetics with high quality using your own brand or label

GMP standard New product formulation (research and development

new formulations cosmetic product) Branding and production design

Filling and packing Documentary service register FDA in Thailand

CONTACT

ADDRESS: 44/ 16 Convent Road, Silom, Bangruk, Bangkok, 10500 Thailand

Tel: (+662) 632 0325 Fax. (+662) 632 2866 E-mail: info@provencecosmedix.com Website: www.provencecosmedix.com

LINE ID: p.cosmedix Instagram: provencecosmedix Facebook: www.facebook.com/ProvenceCosmedix


THE ART OF TRAVELLING SMART

สารจาก

ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม

2559 ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริษัทและพนักงาน

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคมนี้ ไทยสมายล์

จึงขอมอบความสุขให้กับผู้โดยสารทุกท่านด้วยเมนูพิเศษที่

รังสรรค์ขึ้นจากครัวการบินไทยโดยเฉพาะ

ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สายการบินไทยสมายล์

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เรามีเครื่องบินแบบแอร์บัส

A320 ในฝูงบินทั้งสิ้น 20 ลำ า ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายเส้นทาง

บินระหว่างประเทศไปยังหลายเมืองอาเซียน เช่น ปีนัง

กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา เซบู เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เมืองต่างๆ

ในประเทศอินเดีย โดยล่าสุดไทยสมายล์ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์

เพื่อแนะนำาสายการบินฯ ในเมืองฉงชิ่งและฉางซา นับว่าเป็น

อีกก้าวสำาคัญที่จะช่วยยกระดับไทยสมายล์ขึ้นเป็นสายการบิน

ชั้นนำาในเอเชีย นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ

คือ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ จากวันละ 6 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบิน

และ กรุงเทพฯ – นราธิวาส จากวันละ 1 เที่ยวบิน เป็น 2 เที่ยวบิน

ต่อวัน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวใต้อีกด้วย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสมายล์ก็คือได้รับการ

โหวตให้เป็น 1 ใน 5 สายการบินของประเทศไทยในดวงใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากรางวัล ‘2016 People’s Choice

Awards Thailand Voted by Chinese Tourists’ จัดขึ้นโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถ

เป็นสายการบินยอดนิยมของเอเชียที่ให้บริการเต็มรูปแบบ

(Full Service) ของคนไทยที่อยู่ในใจคนไทยและชาวต่างชาติ

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเรา

ได้ดูแล เติมเต็มความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ท่านตลอด

การเดินทาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการท่านอีกใน

การเดินทางครั้งถัดไป แล้วพบกันฉบับหน้า ขอบคุณครับ

On the auspicious occasion of the birthday

anniversary of H.M. Queen Sirikit of Thailand

on August 12, 2016 the board of directors and

employees of Thai Smile Airways Company

Limited would like to send our most esteemed

blessings. Long live Her Majesty, and may She

have continued good health.

To celebrate Thailand’s Mother’s Day in

August, THAI Smile wishes to further add to the

celebrations by presenting special menu for

our passengers created by the kitchens of THAI

Airways International.

For the past four years, THAI Smile has

steadily grown. Today we have 20 Airbus A320s

in our fleet. We are expanding our air routes

between ASEAN cities such as Penang, Kuala

Lumpur, Manila, Cebu, Vientiane, Luang Prabang,

cities in India and the People’s Republic of China.

Recently, THAI Smile organised a roadshow to

introduce the airline to the cities of Chongqing

and Changsha. This is an important step to help

raise awareness of THAI Smile in the Asian region.

In addition, we have increased domestic flights

from Bangkok - Hat Yai from 6 flights a day to 7

flights a day, and increased flights on Bangkok -

Narathiwat from 1 flight a day to 2 flights per

day in order to accommodate travellers to and

from the southern region of the country.

Furthermore, THAI Smile was voted as

one of the five top airlines in the ‘2016 People’s

Choice Awards Thailand Voted by Chinese

Tourists’, organised by the Tourism authority of

Thailand. We are confident in our aim to become

one of Asia’s top full-service airlines, and the

airline closest to the hearts of Thai citizens and

foreigners alike.

I would like to thank all our passengers

who have trusted us to take care of them during

this journey. We hope to provide you with

happiness and a smile throughout your trip, and

we look forward to seeing you again. See you

next issue!

วรเนติ หล้าพระบาง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited


สารบัญ

สิงหาคม 2559

26 ชาร์โคล

อาหารที่มีสีดำา อาจดูแปลกไปสักหน่อย แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้า

ลองได้ชิมแล้ว คุณจะติดใจขนมปังถ่านนี้

It may seem a little odd when food is served in a

black colour. Despite the oddness, you will be fond of

charcoal bread.

28 เล่นแร่แปรรสชาติ

ห้องอาหารลาพาร์ตฉลองครบรอบ 4 ปีด้วยการเชิญเชฟ

ชื่อดังจากฝรั่งเศสมาปรุงอาหารให้ได้ชิมกันถึงที่

L’Appart celebrates its fourth anniversary by hosting

special dinners created by a famous French chef.

29 ดีไซน์แบบยั่งยืน

นักออกแบบจาก 2 ซีกโลกมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน

ชุดใหม่ที่นอกจากจะเต็มไปด้วยสุนทรียะแล้วยังคำานึงถึง

สิ่งแวดล้อมด้วย

Designers from two different hemispheres create

decorative art with a green message.

30 สายใยแห่งวัฒนธรรม

ย้อนเวลาหาอดีตกับสรพล ถีระวงษ์ ผ่านผืนผ้าหลากสีสันที่

ถักทอขึ้นจากวันวาน

Go back in time with Sorrapon Teerawonges through

the colour woven textiles of a bygone era.

36 คุณค่าเหนือกาลเวลา

คงไม่มีของขวัญใดที่เหมาะสำาหรับผู้มีพระคุณมากกว่าเรือน

เวลาสุดล้ำาค่าอีกแล้ว

Give the gift of time to your mother.

40 สถาปัตยกรรมแห่งแผ่นดิน

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ สถาปัตยกรรมเรือนยอด

9 ยอด เรือนแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

Art of the Kingdom: The Borommangalanusarani

Pavilion, the first 9 spire pavilion of the Rattanakosin

period.


สารบัญ

สิงหาคม 2559

46 ช่วยน้องหมาหาบ้าน

ธาริณี วิภูชนิน ผู้ก่อตั้งโครงการ Pick-A-Pet 4 Home

กับนิยามของความรักที่ไม่ใช่การครอบครอง แต่เป็นการ

ฟูมฟักดูแลเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Tharinee Wiphuchanin, founder of Pick-A-Pet 4

Home talks of how love isn’t about possession, but

about nurturing for a better future.

50 มะพร้าว

ทำาความรู้จักกับคุณค่าของมะพร้าว ผลเขียวเนื้อขาวที่มีดี

ไม่ใช่แค่ในกะลา

Take a closer look at the humble green and white

coconut.

62 ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

ผู้สืบสานภูมิปัญญาบรรพชน

เมื่อศิลปะแบบดั้งเดิมถูกส่งผ่านถึงชนรุ่นหลัง

The heritage of our ancestors in traditional arts,

passed down to future generations.

68 ข้าวไทย

ท่องเที่ยวเส้นทางข้าว เส้นทางชาวนาไทย

Follow the Rice Road of Thai Farmers.


THE ART OF TRAVELLING SMART

COVER

HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE DIRECTOR

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGELA THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

PHOTOGRAPHERS

EKAPHOP DUANGKHAM

SOMPOCH THUAMCHAROEN

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

ART DIRECTOR

TEERANAT THAPLUM

ADVERTISING

ADVERTISING SALES HOTLINE

DARUNI MOBILE: +6687-929-6611

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

AUSTRALIA

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

Charlton D’Silva

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

PUBLICITAS HONG KONG LTD

Michele Li

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

THE NETHERLANDS

PUBLICITAS B.V.

Marc Nelisse

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

Lucio Grimaldi

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission.


CONTRIBUTORS

สิงหาคม 2559

เหมือนฝัน ธารณธรรม

MUANFUN THARANATHAM

ด้วยปรัชญาที่ว่า ‘ทำางานหนัก บาลานซ์ชีวิตต้องดี’ ชีวิตของเหมือนฝันจึงสำาคัญที่ความสุข เวลาว่างเธอสนุกกับการเที่ยว

กิน ช็อปฯ ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ซึ่งนอกจากจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้ว ยังได้ขำาคิกคักกับพี่ป้าน้าน้อง-คนพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ท่องเที ่ยวเด็ดๆ เรียกว่า ไปใช้ชีวิตแบบไม่สโลว์ไลฟ์ แต่ต้อง Happy Life - สุขง่ายๆ สบายใจแค่นั้นเอง

With a strong philosophy of having ‘work-life balance’, Muanfun’s life revolves around happiness. In her spare time,

she enjoys traveling, dining, shopping and being outdoors. She lives life seeking fresh air and the smiles of sisters,

aunts and local people around her. As an avid traveller, she always manages to fif ind hidden meaningful spots,

learning to not just seek a slow life but a happy life, full of simple pleasures.

พัชรินทร์ ตั้งชัยสิน

PATCHARIN TANGCHAISIN

พัชรินทร์เป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินมาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มหัดทำ าขนมอบเองตั้งแต่ม.ต้นจากการอ่านตามนิตยสาร หนังสือ

อินเตอร์เน็ต หลังจบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เธอก็มาเรียนทำาขนมที่ Le Cordon Bleu Dusit จากนั้นก็เข้ามาคลุกคลี

เป็นนักเขียนเรื่องอาหารอยู่ที่นิตยสารชั้นนำาหลายเล่ม ปัจจุบันเธอเป็นนักเขียนแนวไลฟ์สไตล์ ชื่นชอบและถนัดด้านอาหารเป็น

พิเศษ รวมถึงทำางานสไตลิสต์ควบคู่ไปด้วย

Patcharin has shown a meticulous interest in food since childhood. She began baking on her own, learning from the

internet, magazines and books. After graduating from the Faculty of Arts in Chulalongkorn University, she studied pastry

at Le Cordon Bleu Dusit. She then became a food writer for many leading magazines and currently writes lifestyle

articles with a special interest in food while also working as a stylist.

วทันยา ศิริสุทธิวรนันท์

VATANYA SIRISUTTIVORANAN

หลังจากจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วทันยาก็ได้ใช้ทักษะทางภาษาที่ร่ำาเรียนมาในฐานะ

นักเขียนของนิตยสารนาฬิกาชั้นนำา World of Watches Thailand วทันยาที่เชื่อในการเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้เหมือนแก้วเปล่า

ที่สามารถเติมน้ำาลงไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้บอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอผ่านตัวอักษรที่เธอรัก

Graduating from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Vatanya’s job does not seem to be anywhere distant

from her studies. She is a full-time writer for a bilingual watch magazine called World of Watches Thailand. She believes

that everything starts from a zero and the way to f ifill in that empty cup of water is by learning, therefore, we can see

her experiences through her written stories.


เตรียมพบกัน

สิงหาคมนี้

26 ทริป

กับมรดกโลก 52

แหง

ออกเดินทางคนหาความงดงาม

ที่สุดแหงธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ดูไดดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26


THE ART OF TRAVELLING SMART

ขอต้อนรับสู่

วีสมายล์

WELCOME

TO THE ISSUE

‘นก’ วภานี วงศ์เจริญทอง

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สายการบินไทยสมายล์

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ

Welcome to the August issue of WE Smile,

we hope you enjoy your flight!

PHOTO: SURACHAI SAENGSUWAN


NEWS

ข่าวเด่น

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

WHAT’S ON

WE Smile updates you on the latest news, travel

and lifestyle trends before anyone else.

รักษ์ทะเล

ในกรุงเทพฯ อาหารทะเลสดๆ ก็ว่าหายากแล้ว

ยิ่งอาหารทะเลสดๆ ที่มาจากการประมงอย่าง

ยั่งยืนคงยิ่งหายากขึ้นไปใหญ่ แต่เอราวัณ ที รูม

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ได้

ทาให้ชีวิตคนกรุงง่ายขึ้นด้วยการร่วมมือกับ

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เพื่อนาเสนอเมนูอาหารทะเล

ที่ได้มาจากการประมงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยให้อิ่มอร่อยและอิ่ม

ท้องแล้ว เมนูอาหารนี้จึงช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน

Admit it, it’s hard to find fresh seafood in

Bangkok, and it’s even harder to find

ethically sourced seafood. To make the life

of Bangkokians easier, Erawan Tea Room of

Grand Hyatt Erawan Bangkok has partnered

with the Earth Net Foundation to gather ethical

seafood and present it in a delicious way. Apart

from filling your stomach, with this programme

you can help preserve the environment.

อาภรณ์งามวิจิตร

ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ ‘วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรม-

ราชินีนาถ’ จัดแสดงให้ชมฟรีที่ ดิ อีเวนต์ ฮอลล์ เซ็นทรัล-

ชิดลมระหว่างวันที่ 5-17 สิงหาคม และที่ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เอ็มบาสซีระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้

To celebrate the birthday of Her Majesty Queen

Sirikit, Central Chidlom, Central Embassy, the

SUPPORT Foundation of Queen Sirikit and Queen

Sirikit Museum of Textiles organise a special

textile exhibition featuring Her Majesty Queen

Sirikit’s duties on preserving the local weaving

industry along with exquisite royal attires and

special fashion pieces created by Thailand’s top

designers. The exhibition is on view for free at the

Event Hall, Central Chidlom from August 5-17 and

at Central Embassy on August 5-21.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS

020


สุดยอดการมองเห็น

บริษัท โรเด้นสต๊อก เอเชีย จากัด ร่วมกับ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เปิดตัว ‘เลนส์คู่ละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เลนส์

แว่นตาซูเปอร์โปรเกรสซีฟ เทคโนโลยีล่าสุด Impression FreeSign® 3 Multi - Individual เอกสิทธิ์เฉพาะ

ของศูนย์แว่นตาไอซอพติกและโรเด้นสต๊อก ที่มีความละเอียด ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นย ามากกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟ

ราคาแพงทุกชนิดในโลกมากกว่า 200 ล้านเท่า โดยเลนส์นี้มาพร้อมกับแพ็คเกจอัพเกรดเลนส์เป็นรุ่นล่าสุด ฟรี

15 คู่ พร้อมแถมเลนส์แว่นตาซูเปอร์โปรเกรสซีฟเฉพาะทางระดับท็อปเอนด์อีก 3 คู่ ราคาเฉลี่ยเพียงคู่ละ 53,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์แว่นตาไอซอพติก โทร. 086-565-5711

Rodenstock Asia joins hands with the High-End Glasses Centre Isoptik to launch the One Million Baht

for Better Life campaign featuring the super-progressive Impression FreeSign® 3 Multi - Individual

lenses created by Isoptik and Rodenstock. The specialised lenses which have 200 times better visual

quality than any progressive lenses in the world comes with a special package that lets you upgrade

to the latest version (15 pairs) and 3 complimentary top-end super-progressive pairs of lenses

(approximately 53,000 THB per pair). For more information contact Isoptik High-End Glasses Centre

Tel. 086-565-5711. .

ในความมืดมิด

วันแม่แห่งชาติปีนี้ หากไม่รู้จะพาคุณแม่ไปไหน เรา

แนะนา Dine in the Dark ประสบการณ์สุดพิเศษที่

ชวนคุณมารับประทานอาหารท่ามกลางความมืดมิด

โดยมี ‘ไกด์’ เป็นผู้พิการทางสายตาที่จะคอยดูแลคุณ

จนจบคอร์ส รายได้จากคอร์สอาหารนี้จะน าไปสมทบทุน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาหรับคนที่ไม่

แน่ใจ ขอรับรองว่าอาหารมื้อนี้ไม่ทาให้เสื้อเลอะเทอะ

แน่นอน (ถ้าคุณไม่ทาอะไรหกใส่ตัวเองก่อน) และ

นอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารสุดเซอร์ไพรส์สี่รูปแบบที่

ออกแบบโดยเชฟใหญ่ของโรงแรมเชอราตัน แกรนด์

สุขุมวิท (มีการเฉลยตอนจบว่าที่คุณรับประทาน

เข้าไปนั้นมีอะไรบ้าง) การอยู่ในความมืดสนิทแบบที่

แม้แต่จะเปิดโทรศัพท์มือถือยังไม่ได้นี้ช่วยให้คุณและ

เพื่อนร่วมโต๊ะได้มีบทสนทนามากกว่าที่เคย ราคาอยู่ที่

1,450 ++ บาท (เฉพาะอาหาร) เหมาะสาหรับผู้ใหญ่

และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป สารองที่นั่งได้ที่ โทร.

02-649-8358 หรืออีเมล dining.sgs@luxurycollection.com

หนึ่งขวบปี

หลังจากเปิดทาการมาเป็นเวลา 1 ปี ดิ เอ็ม ดิสทริคก็ได้ฤกษ์ฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงาน

‘ดิ เอ็ม ดิสทริค เฟิร์ส แอนนิเวอร์ซารี่ ไดนิ่ง เอ็กซ์ตรอดิแนร์’ โดยมีพันธมิตรหลักคือไทยเบฟ และ

ธนาคารกรุงเทพฯ งานนี้ทางเอ็ม ดิสทริคได้จับมือกับร้านอาหารชั้นนาทั่วดิ เอ็ม ดิสทริค

เพื่อนาเสนออาหารสุดพิเศษกว่า 2,000 เมนูมาให้ได้ชิมกันอย่างจุใจ

After operating for one year, The Em District recently held its first anniversary celebration with an

event titled ‘The Em District First Anniversary Dining Extraordinaire’. The feast, organised together

with ThaiBev and Bangkok Bank, presented 2,000 dishes from leading restaurants in the district.

This Mother’s Day, make things even more

memorable by taking your mother to a ‘Dine in

the Dark’ experience. This full-course dinner in

total darkness is facilitated by visually impaired

‘guides’ who help you make it through each

course. Part of the proceeds will be donated to

the Foundation for the Blind in Thailand. For

those with aprehensions, we guarantee that this

dinner is not as messy as you might imagine (if

you don’t pour something on yourself) and

apart from a chance to taste four different

surprise dishes designed by the Executive Chef

of Sheraton Grande Sukhumvit (they will show

pictures of what you have eaten afterwards),

you will be surprised To find you and your table

mates engaged in more conversation than at a

conventional dinner! The dinner is priced at

1,450 ++ THB (beverages not included) and the

course is suitable for adults and children 12

years of age or older. For reservation Tel.

02-649-8358 or email dining.sgs@

luxurycollection.com.

021


NEWS

022

กลิ่นมะมวงสดใส

เมื่อแบรนด Erb และ Issue ไดมารวมงานกับตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร ผู

รังสรรคคาแร็กเตอร ‘เด็กหญิงมะมวง’ ที่โดงดังทั้งในประเทศไทยและญี่ปุน

กลุมผลิตภัณฑสุดพิเศษจึงไดถือกําเนิดขึ้น นอกจากผลิตภัณฑแฟชั่นอยาง

กระเปาและหมวกแกปจากแบรนด Issue แลว ที่เราหลงรักคือเทียนหอม

Mango Sorbet Scented Candle ที่ทําเปนกลิ่นมะมวงหอมอมเปรี้ยว

ประดับดวยลายนองมะมวงแสนนารัก มีจําหนายจํานวนจํากัดที่ Erb

Boutique เซ็นทรัลเวิลด

When Erb and Issue work together with Wisut Ponnimit, the creator of

‘Mamuang’, a famous cartoon character in Thailand and Japan, a

special line of products is born. Apart from fashion items like bags

and caps from Issue, what we love is the Mango Sorbet Scented

Candle from Erb that exudes a sweet and sour scent of mango and,

of course, with a ‘Mamuang’ on it! The candles are available in limited

numbers at Erb Boutique Central World.

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

เพื่อสงเสริมใหคนไทยหันมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันมากยิ่งขึ้น องคการ-

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

หรือ อพท. เปดตัวกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคปลาสุด 11 กิจกรรม

โดยมีตั้งแตการเรียนรูวิถีชีวิตประมงพื้นบาน ทอผาจกไทยพวน ปนและเขียน

ลายสังคโลก เรียนรูวิถีชีวิตไทดํา ไปจนถึงเขียนหนากากผีตาโขน ดูขอมูล

เพิ่มเติมที่ dasta.or.th

To promote cultural travel amongst Thai people, Designated Areas

for Sustainable Tourism Administration (Public Organisation) or

DASTA recently launched new sets of activities for this year. Some

of the 11 activities include a homestay with local fishermen, learning

about Thai-Puan weaving techniques, making painted ceramics,

and learning about the way of life of the ethnic Thai Dam, Phi Ta

Khon mask painting. For more information visit (dasta.or.th).

สวนปารักนํ้า

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รวมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

รวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล ป พ.ศ. 2559 ดวยการเปดตัวโครงการสวนปา-

รักนํ้า เฉลิมพระเกียรติฯ ปอดแหงใหมใจกลางกรุงเทพฯ ที่มุงตอกยํ้าถึงความสําคัญของ

‘ปาไม’ ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าสําคัญของประเทศ อีกทั้งยังแสดงใหคนเมืองไดเห็นวาการ

ปลูกปาไมจําเปนตองมีพื้นที่ขนาดใหญเลย โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

รวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จะสงมอบสวนแหงนี้ใหแกประชาชนใน

วันที่ 8 สิงหาคมนี้

The Crown Property Bureau and the H.M. Queen Sirikit Park Foundation

celebrate Her Majesty’s birthday anniversary this year with the launch of a new

park in the Chatuchak area titled ‘Suan Pa Rak Nam’, a new green space in

Bangkok that not only highlights the importance of forests as the source of life

but also serves as an example to educate city people that trees can be planted

anywhere, no matter how small the space is. The foundation and the Crown

Property Bureau will bestow the park to the public on August 8.

รสชาติผสมผสาน

นิโคลาส เพลลัว เอ็กเซ็กคิวทีฟเพสทรีเชฟ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เปดตัวเอแคลร

ชุดใหม 7 สี 7 รสชาติที่ไดแรงบันดาลใจมาจากผัก ผลไม รวมถึงดอกไมไทย ตั้งแต

มะมวง ลิ้นจี่ ฝรั่ง ลูกหมอน ถั่วแดง ไปจนถึงดอกอัญชัน สวนสีสมที่มาจากชาไทยนั้น

ทําขึ้นเพราะปฏิเสธไมไดวาใครๆ ก็ชอบชาไทย จริงไหม?

Nicolas Pelloie, Executive Pastry Chef of The Peninsula Bangkok recently

unveiled a new set of eclairs consisting of 7 colours representing 7 Thai flower

and fruit flavours from mango, lychee, guava, mulberry, red beans, butterfly

pea flowers and Thai tea. Although the last one is not actually a fruit or a

flower, you can’t deny that everybody loves Thai tea!


CALENDAR

สิงหาคม 2559

วันสำคัญและเทศกลเด่น

THE BEST EVENTS IN AUGUST 2016

WORDS: SMILEY HAPPINESS

1 ส.ค. - 30 ก.ย.

ประเพณีโล้ชิงช้ชวอข่*

THE AKHA SWING FESTIVAL

จังหวัดเชียงรย / CHIANG RAI (1 AUG - 30 SEP)

ประเพณีนี้จัดขึ้นหลังการเพาะปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อย โดยชิงช้าที่ทาจะมีทั้งชิงช้าใหญ่ที่ชาวบ้าน

ร่วมกันสร้างขึ้น ชิงช้าหมุนและชิงช้าขนาดเล็กที่สร้างไว้หน้าบ้านของแต่ละครอบครัว งานนี้จัด

ขึ้นเพื่อสร้างความสนุกและเพื่อเป็นการเร่งให้พืชผลต่างๆ เจริญงอกงามดี พร้อมพิธีเซ่นไหว้

บรรพบุรุษและการเต้นราเลี้ยงฉลองที่หมู่บ้านชาวอาข่า (อีก้อ) ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12

Traditionally held after rice planting takes

place, this festival features a main large

swing created by local Akha Hill Tribe

people, a spinning swing and small

swings that are placed in front of family

homes to bring joy and blessings for

a bountiful harvest. Visitors can also

get a glimpse of ancestor worship

ceremonies and dances at the Akha

Village at the Chiang Rai Social

Development Centre 12.

024

* กำาหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

* Dates are subject to change, please check again before travelling.


1 - 31 ส.ค.

ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี*

TING KRA JAD FESTIVAL

SUPHANBURI

จังหวัดสุพรรณบุรี /

SUPHANBURI (1 - 31 AUG)

พลังศรัทธาอันแสนยิ่งใหญ รวมขบวนแหเทพเจา

รอบชุมชน โดยมีการอัญเชิญเจาพอหลักเมือง

มาใหกราบไหว ในงานจะมีกระจาดใสสิ่งของ

เครื ่องใชที่ชาวบานบริจาคมาเก็บไวบนรานสูง

โดยทําเปนติ้วติดหมายเลขทิ้งลงมาใหชาวบาน

เก็บไปแลกสิ่งของตามหมายเลขนั้นๆ รวมสนุก

กันไดที่สมาคมตงฮั ้วฮวยกวง (สมาคมจีน)

This festival celebrates the ancient folk gods of

Suphanburi, with a special parade near the city’s

pillar. Baskets of supplies and donated items

will be kept in a high place, and numbers will

be passed out for locals to have a chance to

win items. Join in the fun at the Hua Huai

Guan Chinese Association.

12 ส.ค.

วันแมแหงชาติ

MOTHER’S DAY

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และรวมฉลอง

วันแมแหงชาติดวยการประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน กราบคุณแมงามๆ ดวยพวงมาลัยดอกมะลิสีขาว

บริสุทธิ์ และใชเวลากับคุณแมใหเต็มที่

Honour H.M. Queen Sirikit on the day of her birth by celebrating Thailand’s mother’s day. Adorn buildings

with fl f lags and give your mother a pristine white garland of jasmine fl f lowers. However you celebrate, make

sure to spend as much time as you can with your mother.fl

1 - 31 ส.ค.

มหกรรมผาไทย เทิดไทราชินี*

CELEBRATION OF SILK,

THE MIRACLE JOURNEY

กรุงเทพมหานคร / BANGKOK (1 - 31 AUG)

ผาไหมไทยหยิบมาใสเมื่อไหรก็โกสวย ชมการจัดแสดงขอมูล

แหลงทองเที่ยวหมูบานผาไหมไทย นิทรรศการผาไหมไทย

จากแตละภูมิภาคของประเทศไทย และการจัดแสดงแฟชั่นโชว

ผาไหมไทยในสีสันสดใสงามสงา

Thai silk is beautiful no matter how you display it, but now

travellers can see it in its full glory at this exhibition. Silk

from all regions of the country will be on view, and be sure

not to miss the colourful and elegant fashion show.

5 - 7 ส.ค.

งานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลําไย ไหวหลวงปูขาว

THIAO HOI HIN - KIN LAMYAI FESTIVAL

จังหวัดหนองบัวลําภู / NONG BUA LAM PHU (5 - 7 AUG)

ชิมลําไยหวานกรอบ สนุกกับขบวนแหและการออกรานของแตละ

หมูบาน รวมถึงกิจกรรมมากมาย พรอมกราบหลวงปูขาว

พระธุดงคกรรมฐานที่มีนิสัยใจคอเด็ดเดี่ยว มีความวิริยะอุตสาหะ

พากเพียร เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต งานจัดที่ลาน-

อเนกประสงค พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป

Taste the sweet and fi f irm lumyai fruit as you watch a parade

with participants from nearby villages. This festival offers many

activities, including a celebration of famous Thai monk Luang

Phu Khao. The event will take place at the 150 Million Years

Stone Shell Museum Nong Bua Lam Phu Province.

025


TASTE

ชาร์โคล

อาหารที่มีสีดำา อาจดูแปลกไปสักหน่อย แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าลองได้

ชิมแล้ว คุณจะติดใจขนมปังถ่านนี้

It may seem a little odd when food is served with black colour.

Despite the oddness, you will be fond of charcoal bread.

WORDS: VATANYA SIRISUTTIVORANAN

ฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์การดูแลตัวเองและ

รักษาสุขภาพนั้นมาแรงในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา และชาร์โคล (Charcoal) ก็เป็น

หนึ่งในเทรนด์ที่นำามาปรับให้เข้ากันกับชีวิต

ประจำาวันมากขึ้น เราสามารถเห็นผลิตภัณฑ์จาก

ผงถ่านมากมาย ตั้งแต่ขนมปังที่ทำาจากผงชาร์ โคล

หรือแม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างยาสีฟัน

แปรงสีฟัน รวมถึงโฟมล้างหน้า

ชาร์โคล มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าผงคาร์บอนกัมมันต์

(activated carbon) เป็นถ่านที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ

อย่างเช่นเปลือกไม้หรือไม้ไผ่ ที่ได้ผ่านกระบวนการ

เผาในอุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

และถูกนำามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภค บริโภค

ต่างๆ เพราะมีคุณสมบัติดูดซับของเสีย กลิ่น สารเคมี

ต่างๆ เป็นต้น เรารู้จักผงถ่านชาร์โคลแบบเม็ด

สำาหรับรับประทานแก้อาการอาหารเป็นพิษกันเป็น

อย่างดี เจ้าเม็ดสีดำานี่แหละที่ทำาหน้าที่ดูดซับสารพิษ

ในระบบและสารตกค้างในลำาไส้ของเรา อีกทั้งการ

รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของชาร์โคลใน

ปริมาณหนึ่งจะช่วยเรื่องดีท็อกซ์อีกด้วย

ในส่วนของอาหารนั้น ชาร์โคลไม่ใช่ส่วนผสม

ใหม่แต่อย่างใด อย่างไทยเราในสมัยโบราณก็รู้จัก

ส่วนผสมนี้มานานแล้ว ไทยเรานำากาบมะพร้าวไปเผา

ร่อนจนได้ผงละเอียด นำาไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ จน

ได้เป็นขนมเปียกปูนที่เรารู้จักกันนี่เอง ปัจจุบัน ชาร์โคล

ได้แปรรูปเป็นอาหารอย่างเช่น โดนัท ขนมปัง

แฮมเบอร์เกอร์ ไปจนถึงไอศกรีม ถึงแม้ว่าอาหาร

เหล่านี้จะเป็นสีดำา แต่ชาร์โคลนั้นก็ไม่มีกลิ่นและไม่

เปลี่ยนรสชาติอันถ่องแท้ของอาหารนั้นๆ ว่าแล้วก็ลอง

ไปลิ้มรสเมนูต่างๆ ที่ทำาจากชาร์โคลกันเถอะ

026

he trend of healthy eating and health care has

been undeniably popular these past few years.

Charcoal is also one of the many trends that has been

adapted to our everyday routines. We can see an

increased number foods that incorporate charcoal,

such as charcoal bread, or even products like toothbrushes,

toothpaste and facial foam.

Charcoal or activated carbon is a coal created

from plant species such as wood bark or bamboo

placed under a burning process in over 1,000-Celsius

heat. It’s used in industrial goods, both in products

and edible items because of its natural ability to

absorb odor and toxins. Of course, we are familiar

with activated charcoal tablets for food poisoning.

The role of charcoal is to absorb toxins within the

system as well as residue in the intestines. Moreover,

by consuming food with added charcoal, we can get

the same detoxifying effects.

Charcoal is not a new ingredient, and Thailand

has used it for many decades. In Thai traditional

cooking, coconut husks are burned to create a black

powder. This is then mixed with other edible ingredients,

creating items like “kanom piek poon” known in

English as “black coconut sweet pudding”.

Today charcoal is added to many different

types of food such as donuts, breads, hamburgers

and even your favourite ice cream. Despite its black

colour, charcoal does not contain any smell, and adds

a ‘roasted’ taste to food. So now that we know what

charcoal actually is, why not try charcoal products

while the trend is still strong?

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM (BROCCOLI REVOLUTION)


LIFE AND KUISINE

ร้านสีฟ้าสดใสสะดุดตาบนริมถนนพระสุเมรุคือร้านคาเฟ่สุดชิค

ในย่านเมืองเก่า ด้วยการตกแต่งร้านแบบลุคแนวอินดัสเทรียล

แน่นอนว่าเป็นไลฟ์สไตล์คาเฟ่สำาหรับคนรักอาหาร บรรยากาศ

ในร้านเป็นกันเอง นอกเหนือจากกาแฟต่างประเทศและกาแฟ

ไทยที่ขึ้นชื่อ เมนูแซนด์วิช BLTA (Bacon, Lettuce, Tomato

and Avocado) เสิร์ฟพร้อมขนมปังชาร์โคลก็น่ารับประทาน

ไม่น้อยสำาหรับคุณๆ ที่ต้องการอาหารที่อิ่มท้องและมีประโยชน์

พิกัด: ถนนพระสุเมรุ ติดต่อ: 092-919-4656

LIFE AND KUISINE

On the side of Phra Sumen Road in the old town

area, an eye catching bright blue café stands

notably. With interiors boasting an industrial

design, it’s a lifestyle café for food lovers. Their

coffee is one of the highlights where you can

select coffee beans from Thailand or other

countries. With the café’s cozy mood, BLTA

(Bacon, Lettuce, Tomato and Avocado) Sandwich

is served with charcoal toast bread for those

who want something filling and healthy at the

same time.

Location: Phra Sumen Road Tel: 092-919-4656

LA PATIS

เราพบเห็นครัวซองต์กันบ่อยๆ จนเป็นปรกติกันอยู่แล้ว

แต่ La Patis นั้นได้เพิ่มผงถ่านไม้ไผ่ให้เป็นอีกหนึ่งส่วน-

ผสมของวัตถุดิบ ผลลัพธ์ที่ได้คือครัวซองต์แสนอ่อนนุ่ม

ด้านใน แต่กรอบภายด้านนอก มีสีดำาอย่างโดดเด่นและ

แปลกใหม่ไปจากเดิม และที่แน่นอนคือไม่ต้องกังวลเพราะ

ว่าไม่มีสารตกค้างในร่างกาย

พิกัด: Siam Paragon, The EmQuartier

ติดต่อ: 02-675-3981

LA PATIS

There is no doubt we have seen many

croissants and don’t consider it as something

extraordinary. However, La Patis has found a

new way of making it stand out. They added

bamboo charcoal to the dough, resulting

in a croissant that is crispy on the outside

but soft on the inside. The black colour is

obviously something striking, but at least

you won’t have to worry about any toxins in

your system.

Location: Siam Paragon, The EmQuartier

Tel: 02-675-3981

AD LIB

โรงแรม Ad Lib ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโรงแรม

ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศจึงมีต้นไม้ห้อมล้อม

ให้ความรู้สึกเหมือนกับการพักผ่อนอย่างผ่อนคลายในบ้าน-

พัก ขึ้นชื่อว่าเปี่ยมไปด้วยความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศเป็น

กันเองอย่างนี้ อย่าพลาดเมนู Crispy Chicken Burger

ไก่กรอบเนื้อแน่น ปิดท้ายด้วยขนมปังที่มีส่วนผสมของชาร์โคล

นั่นเอง

พิกัด: สุขุมวิท 1 ติดต่อ: 02-205-7600

AD LIB

Located in the centre of Bangkok, Ab Lib hotel

uses trees to make you feel enclosed in nature.

As soon as you step in, you’ll feel right at home

in the relaxed and calm atmosphere. With this

sense of familiarity, trying their Crispy Chicken

Burger made from charcoal burger bread

wouldn’t be a bad idea.

Location: Sukhumvit 1 Tel: 02-205-7600

BROCCOLI

REVOLUTION

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพริมถนนสุขุมวิทที่นำาเสนอเมนูต่างๆ

ที่ไม่มีเนื้อสัตว์แม้แต่น้อย ในสไตล์ฟิวชั่น และเครื่องดื่มที่

ทำาจากผักและผลไม้ โดยมีเมนูเบอร์เกอร์ซิกเนเจอร์ที่น่า-

สนใจอย่าง Broccoli Quinoa Charcoal Burger with

French Fries ประกอบด้วยขนมปังชาร์โคล เนื้อคีนัวปั้น

เป็นก้อนกับบร็อกโคลี่ย่างแทนเนื้อสัตว์ ท็อปด้วยกัวคาโมเล่

และมะม่วงซัลซ่า เสิร์ฟพร้อมเฟรนซ์ฟรายส์ที่ทำาจาก

มันฝรั่ง มันหวาน และเผือก

พิกัด: สุขุมวิท 49 ติดต่อ: 02-662-5002

BROCCOLI

REVOLUTION

A heaven of healthy food right next to

Sukhumvit road, Broccoli Revolution presents

fusion dishes without meat. Here, fresh fruit

and vegetable drinks complement your meal.

Broccoli Revolution has an interesting signature

burger menu, Broccoli Quinoa Charcoal Burger

with French Fries, that is created with charcoal

bread and quinoa kneaded with grilled broccoli

instead of meat, topped with guacamole and

mango salsa and served with french fries made

from potatoes, sweet potatoes and taro.

Location: Sukhumvit 49 Tel: 02-662-5002


TASTE

เลนแรแปรรสชาติ

หองอาหารลาพารตฉลองครบรอบ 4 ปดวยการเชิญเชฟชื่อดัง

จากฝรั่งเศสมาปรุงอาหารใหไดชิมกันถึงที่

L’Appart celebrates its fourth anniversary by hosting special

dinners created by a famous French chef

WORDS: ANGELA THIEN

ลาวไดวาเปนโอกาสดีทีเดียวที่คนไทยไดมีโอกาสล้ิมลองอาหาร

สุดพิเศษฝมือเชฟแอรเว โรดริเกซ จาก MaSa หองอาหาร

มิชลินสตารระดับหนึ่งดาวจากปารีสที่มาปรุงใหไดชิมกันถึงที่

กรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 3 คืน เชฟแอรเวไดแสดงฝมือผาน

ไวนดินเนอรพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 4 ปของหองอาหารลาพารต

โรงแรมโซฟเทล กรุงเทพ สุขุมวิท แทนที่จะทําเมนูที่จัดเตรียมไวแตแรก

เชฟแอรเวเลือกที่จะเซอรไพรสวีสมายลดวยเมนูสุดครีเอทีฟ ไมวาจะเปน

‘Perfect Egg’ หรือเมนูไขดาวน้ําในซอสพริกไทยโปะหนาดวย Pate

Negra (แฮมหมักจากหมูพันธุเทาดําจากสเปนที่กินแตเอคอรนเทานั้น)

ตามดวยเมนูไรชื่อที่เปนการผสมผสานไกออรแกนิกจากเชียงใหม กิมจิสด

สมจี๊ด น็อคคิมันฝรั่ง และเยลลี่ฟวกราสที่แตกตัวออกมาเปนซอสเหลว

เมื่อเขาปาก เมื่อเราถามถึงชื่อเมนูนี้ เชฟแอรเวตอบยิ้มๆ วา “อาหารไม

จําเปนตองมีชื่อก็ได แตตองเขาทา” เขาเลือกปดทายดวยของหวานอยาง

ช็อกโกแลต Valrhona Grand Cru เสิรฟคูกับไอศกรีมที่ทําจากพริกหยวก

สีแดง การผสมผสานของดารกช็อกโกแลตและรสชาติเผ็ดนิดๆ ของ

พริกหยวกดูเขากันไดอยางนาประหลาดใจ ไมแปลกใจเลยวาทําไมคนถึง

เรียกเชฟผูนี้วา ‘นักเลนแรแปรรสชาติ’

หองอาหารลาพารตตั้งอยูบนชั้น 32 ของโรงแรมโซฟเทล กรุงเทพ สุขุมวิท และเปดใหบริการทุกเย็น

ตั้งแตเวลา 19.00 น.- 22.30 น.

028

rench Chef Hervé Rodriguez from the one michelin starred MaSa

in Paris, brings his uniquely inspired cuisine to Bangkok. For three

nights, the chef showcased his skills with wine dinners to celebrate

the fourth anniversary of L’Appart at Sofitel Bangkok Sukhumvit. Going

off the planned menu, Chef Rodriguez showed WE Smile Magazine

a few artistic dishes, including the ‘Perfect Egg’, a poached egg in

pepper sauce topped with Pate Negra (cured ham from the black

footed pigs of spain that have eaten nothing but acorns). This was

followed by an unnamed dish of organic chicken from Chiang Mai

with oyster kimchi, kumquat and potato gnocchi, and a foie gras

jelly which ‘pops’ into a liquid sauce. When asked what he would call

the plate, Chef Rodriguez replied with a smile, “a dish doesn’t need

a name, it only has to make sense.” To finish off the meal, Valrhona

grand cru chocolate with sweet red bell pepper was served. The mixture

of dark chocolate and the faintly spicy flavours of bell pepper somehow

melded harmoniously together. It’s no wonder why they call Chef

Rodriguez the Manipulateur de Saveurs (The Manipulator of Flavour).

L’Appart is located on the 32nd Floor of Sofi tel Bangkok Sukhumvit and is openly daily for

dinner 19:00 - 22:30 hrs.


DESIGN

ผลงานชุด Collision นี้

คือการปะทะกันของไอเดีย

จาก 2 ดีไซเนอร์ต่างเชื้อชาติ

ดีไซน์แบบ

ยั่งยืน

นักออกแบบจาก 2 ซีกโลกมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่ที่

นอกจากจะเต็มไปด้วยสุนทรียะแล้วยังคานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

Designers from two different hemispheres create decorative art

with a green message.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

PHOTOS: COURTESY OF CIDI

ากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะ

ลดน้อยลงทุกที วงการออกแบบทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับความ-

ท้าทายใหม่ เพราะทุกวันนี้ จะออกแบบอะไรให้แค่สวยและ

มีฟังก์ชั่นคงไม่เพียงพอแล้ว แต่ยังต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

และผลงาน ‘คอลลิชั่น’ ก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

โคมไฟแนว New Experimental นี้สร้างสรรค์โดย 2 ดีไซเนอร์ เกษตร

น้อยพิทักษ์ ศิษย์เก่าสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และแดเนียล

มาร์ติเนซ ดีไซเนอร์ชาวสเปนและอาจารย์สถาบันออกแบบนานาชาติ

ชนาพัฒน์ นอกจากรูปลักษณ์ที่ดูโมเดิร์นและสดใสด้วยแรงบันดาลใจจาก

ทางช้างเผือกที่เต็มไปด้วยดวงดาวหลากสีสัน ความพิเศษของโคมไฟชุดนี้

อยู่ที่การเลือกใช้วัสดุไม้เอ็มดีเอฟ (Medium Density Fibreboard) จาก

บริษัท พาเนล พลัส จำากัด ที่เป็นการนำาไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้

น้ำายางแล้วมาผลิตวัสดุทดแทนไม้ที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แล้วยังช่วยเพิ่มมิติและความหลากหลายให้กับผลงานสร้างสรรค์ด้วย

เพราะถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยว่าโคมไฟสีสวยเหล่านี้ทำาขึ้นมาจากไม้

ยางพารา คุณว่าไหม?

ith environmental issues and dwindling natural resources,

designers around the world are faced with new challenges.

These days, objects are not just about aesthetics and function, but

their impact on society and the environment must also be taken

into account.

A new ‘Collision’ collection was created to meet these

needs. The New Experimental Lamp was made by the alumni of

the Chanapatana International Design Institute and Mr. Daniel

Martinez, a Spanish designer and professor at Chanapatana

International Design Institute. Taking inspiration from the Milky

Way with starry primary colours, the lamp has a modern and

fresh look. However, beauty is not just skin deep, as the material

used is mainly MDF (Medium Density Fibreboard) from Panel Plus

Co.,LTD., which is created from natural rubber trees that have

stopped producing sap. This renewable wood is environmentally

friendly, but also adds depth and variety to the pieces. After all, if

the material wasn’t mentioned, would you have known what these

colourful lamps were made of?

029


สายใยแหง

วัฒนธรรม

ยอนเวลาหาอดีตกับสรพล ถีระวงษ ผานผืนผาหลากสีสัน

ที่ถักทอขึ้นจากวันวาน

Threads of Culture: Go back in time with Sorrapon Teerawonges

through the colour woven textiles of a bygone era.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

CULTURE

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

ารเดินผานประตูเขาสูบานของสรพล ถีระวงษ ในยาน

นนทบุรีนั้นสรางความรูสึกไมตางจากการไดยอน

เวลากลับไปสูประเทศไทยในอดีต เพราะในฉับพลัน

ทันใดนั้น รอบตัวของเราก็รายลอมไปดวยพัสตราภรณ

ไทยหลากสีสัน ในมุมหนึ่งเปนมุมปกผาไทยสุดประณีตแบบ

โบราณ สวนอีกมุมหนึ่งเปนที่จัดวางหุนที่รอที่จะถูกหอหุมดวยผา

แพรเนื้อบางอยางใจจดใจจอ วันนี้เรามีนัดกับสรพล นักอนุรักษ

วัฒนธรรมและอาจารยพิเศษดานพัสตราภรณเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่

เขารักและหวงแหนที่สุด ซึ่งก็คือผาไทยโบราณเหลานี้นี่เอง

“ถามองจากผาเหลานี้ ผมวาคนไทยโบราณเปนนักออกแบบ

ที่เกงนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการเลนสี คนโบราณจะนิยมสีตัด

กัน แมกระทั่งชุดเจาสาว โดยสีแตละสีก็จะมีความหมายและวาระ

โอกาสแตกตางกันไป อยางสีแดงเปนสีของเจานาย สีขาวเปนผา

สําหรับเปลื้องเครื่อง หรือใชสําหรับงานที่เกี่ยวกับศาสนา สีมงคล

คือสีแดง สีทอง และสีดํา” เขากลาวพลางหยิบตัวอยางมาใหเรา

ดู “นอกจากเรื่องสีสันแลว เทคนิคก็นาสนใจ จริงๆ แลวคนมัก

จะไมรูวาผาพิมพของไทยสมัยกอนนี้ทําจากอินเดีย คืออินเดียทอ

พิมพลายแลวก็สงมา เพราะผาฝายอินเดียจะเนื้อละเอียด นั่นคือ

เหตุผลวาทําไมลายเทพบนผาพิมพบางผืนจึงมีใบหนาละมาย

คลายแขกอยู จริงๆ แลวคนไทยเรานิยมแบรนดเนมมานานแลว

ครับ เรามีทั้งผายกจากโมกุล ผาพิมพจากยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย

ไปจนถึงญี่ปุน เครื่องแกวจากฮอลันดา จานชามจากจีน”

นอกจากจะมีหนาที่หอหุมรางกายแลว สรพลกลาววาสิ่งที่

ทําใหเขาหลงใหลในผืนผาที่ถักทอเหลานี้เห็นจะเปนคุณคาเชิง

วัฒนธรรมที่ซอนอยูภายใตเสนสายที่ถักทอ จะมีวัตถุกี่อยางกัน

เชียวที่จะบงบอกถึงตัวตนของคนๆ หนึ่งไดเพียงแคมองปราด

เดียว? “สมัยกอนผานี่เปนเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณเลยครับ

เพราะลวดลายจะบอกตําแหนงยศและบอกสถานะทุกอยาง ลาย

บนผืนผาบางลายใชกับชนชั้นเจานายเทานั้น ในขณะที่บางลาย

เปนที่นิยมในหมูคหบดี ผมวาเรื่องผาพิมพนาสนใจมากครับ

เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากที่ซอนอยู แตดวยเหตุที่สมัยกอนไมมี

การจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร คนสมัยนี้ก็ตองสืบหาขอมูล

กันตอไปครับ”

alking through the doors of Sorrapon Teerawonges’

apartment in Nonthaburi is like being transported

back to Thailand’s past. Suddenly, your surroundings shift

to pulse with the colours of another age. There is exquisite

traditional Thai embroidery in one corner, while the next

area played home to mannequins that waited to be wrapped

in fine textiles. Today, we have an appointment with

Sorrapon, an aficionado of Thai culture, and professor of

ancient wearable art, a topic most dear to his heart.

“Judging from these fabrics, you can see that

ancient Thais were talented designers. This is especially

true in their use of colours, ancient Thais loved contrasting

colours, even on wedding dresses. Each colour represents

something. Red is the colour of royalty, white cloth is

used to highlight or for religious events. An auspicious

colour combination is red, gold and black,” Sorrapon

says as he shows us an example, “In additional to colour,

the techniques are really interesting. Many people are

unaware that textiles in Thailand from this era come from

India. After the patterns are printed in India they are sent

to Thailand, because Indian materials were more finely

detailed. This is why some pieces of fabric have faces that

look Indian. In fact, Thais have long been fans of ‘brand

named’ imports. We have cloth from the Mughals, printed

fabrics from Europe, India, Indonesia, and Japan, as well as

glassware from Holland and dishes from China.”

Aside from serving its purpose to protect and adorn

the body, Sorrapon is passionate about textiles because

of the cultural values hidden within the woven strands.

What other objects are there that can identify a person

from just a single glance? “In the past, cloth was like a

badge. The patterns could reveal the rank and status of

the wearer. Some patterns were only used by the very top

class of society, while other designs were popular amongst

the wealthy. I think patterned cloth has many interesting

hidden points, but unfortunately much of its history was

not recorded in writing. It’s up to people today to study

and identify these secrets.”


BLESSINGS

โลกธรรม

Worldly Truths

โลกธรรมธรรมดาประสาโลก

อย่าโย้โยกยึดติดผิดวิสัย

โลกธรรมหมุนไปมาอย่าวางใจ

เกิดดับไปเป็นวงวัฏอนัตตา

ใครได้ลาภโปรดจงทราบว่าลาภเลิศ

อาจพราวเพริศเพียงชั่วยามงามหนักหนา

แต่พอเผลออาจลาภหายมลายลา

ลาภประดาล้วนไม่เที่ยงเพียงชั่วคราว

ใครได้ยศโปรดอย่าเมาเราได้ยศ

อย่าตีบทเลยเถิดเกิดเรื่องฉาว

ยศยิ่งใหญ่ยิ่งยุ่งเหยิงอย่างยืนยาว

อย่ายึดดาวดวงตรามายาการ

ใครสรรเสริญเยินยอหรือปอปั้น

อย่าด่วนพลันพลอยเพลินเจริญสาร

ทั้งสรรเสริญนินทาอย่าดักดาน

ในคาหวานมีคาขมผสมพันธุ์

ใครเสพสุขระวังสุขจะสุกไหม้

สุขอยู่ใกล้กับทุกขังประดังฝัน

สุขสุขสุขทุกข์ทุกข์ทุกข์ประยุกต์กัน

เป็นรางวัลแห่งของคู่อยู่เช่นนี้

โลกธรรมธรรมดาประสาโลก

อย่าโย้โยกยึดติดผิดวิถี

โลกธรรมโลกกระทากรรมวิธี

ใครรู้ดีย่อมเหยียบโลกไม่โยกโยน

โดย ว. วชิรเมธี

Worldly truths are the way of the world

But one must not get too attached

For their in constancy means undepend ability

They come and go like a round about

With Wealth or with Fortune achieved

One must be aware of its impermanence

It can collapse and vanish in the blink of an eye

Its transience is all one can grasp

When Fame is the name of the game

One must not succumb to its blandishments

The more illustrious the greater the hullabaloo

But trophies and decorations are mere mirages

With flattery showered upon us

We must not be deluded by sweet words

Both Praise and Blame are chimera

Honeyed phrases come laced with bitterness

In Happiness, one must acknowledge surfeit

So closely knitted are Happiness and Suffering

That their natures are ingrained in duality

Their pairing persists with alternation

Worldly truths are the way of the world

But one must not get too attached

Worldly truths attest to Nature’s way

Staying aware is to live without faltering

By V. Vajiramedhi

032


สิงหาพาแม่เที่ยว

ชวนคุณแม่ไปผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศที่สปาที่น าเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษ

สาหรับวันแม่แห่งชาติ

This August, relax at a spa with your mother for Thailand’s national Mother’s Day.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

SPA

COMO S H A MBHA L A R ETREAT

เพื่อต้อนรับวันแม่ในเดือนสิงหาคมของทุกปี Como Shambhala Retreat ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม Point

Yamu by Como ภูเก็ต นำาเสนอแพ็คเกจพิเศษ ‘Mother Nature Retreat’ ที่ประกอบด้วยการนวดอย่าง

ล้ำาลึก 60 นาที ทรีตเมนต์สำาหรับเรือนร่างหรือผิวหน้าอีก 60 นาที ปิดท้ายด้วยน้ำาสมูตตี้และของที่ระลึก

สุดพิเศษ แพ็คเกจนี้มีบริการตลอดเดือนสิงหาคมและราคาอยู่ที่ 5,500 บาท

สำารองเวลาทำาทรีตเมนต์ได้ที่โทร. 0-2625-3322

To welcome Mother’s Day each year, Como Shambhala Retreat part of Point Yamu by Como Phuket presents

the ‘Mother Nature Retreat’. This package includes a 60-minute deep tissue massage, a 60-minute face or

body treatment, and a healthy smoothie along with special souvenirs. Available throughout August,

this package is priced at THB 5,500. For more information Tel. 0-2625-3322.

ISAWAN S PA

ชวนคุณแม่บำารุงผิวกายให้กระจ่างใสด้วยทรีตเมนต์

ขัดผิวด้วยครีมมะขาม เพื่อผิวนุ่มชุ่มชื่น ขจัดรอย-

หมองคล้ำา ตามด้วยการนวดน้ำามันที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของไอยสวรรค์สปา โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

เอราวัณ กรุงเทพ เพื่อบรรเทาความอ่อนล้าและ

บรรเทาอาการตึงเครียดไปพร้อมๆ กัน ราคาอยู่ที่

4,800 ++ บาท (120 นาที)

Give your mother the gift of radiant skin with a Tamarind

scrub that helps to soften and eliminate dark spots.

The scrub is followed by a massage that will relieve stress

and fatigue using a unique oil blend from Isawan Spa at

Grand Hyatt Erawan Bangkok. This treatment, priced at

4,800++THB, lasts 120-minutes.

S O S PA

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โซ สปา โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก

นำาเสนอทรีตเมนต์ So Pampering ที่ช่วยคลายความ

เหนื่อยล้าด้วยการผสมผสานการนวดศีรษะตามแบบฉบับ

อินเดีย ต่อด้วยการนวดอโรมากลิ่นมะลิ ในราคาพิเศษ

3,900 บาท สำารองเวลาทำาทรีตเมนต์ที่โทร. 0-2624-0000

Throughout the month of August, So Spa at So Sofif itel

Bangkok offers the So Pampering treatment which helps you

relax using a traditional Indian head massage followed by a

special Jasmine aromatherapy massage at the price of

THB 3,900. For more information Tel. 0-2624-0000.

PHOTOS: COURTESY OF THE SPAS

AMATA R A R ESORT & WELLNESS

อมาธารา รีสอร์ต แอนด์ เวลเนส ภูเก็ต ชวนฉลองวันแม่ด้วยแพ็คเกจ The Month of Mothers Special

Package ที่เป็นการรวมห้องพักพรีเมียร์ ซีวิวจำานวน 2 วัน 1 คืน เข้ากับแพ็คเกจทรีตเมนต์ที่สปาไทยฮัมมัม

สำาหรับ 1 ท่าน (120 นาที) และส่วนลด 50% สำาหรับอีกท่าน ในราคาสุทธิ 8,500 บาท (รวมอาหารเช้า

และเวลคัมดริงก์) สามารถจองและเข้าพักได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7620-0800

Amatara Resort & Wellness Phuket celebrates with ‘The Month of Mother’s Special Package’ which combines a stay in

their Premier Sea View room for 2 days and 1 night, along with a 120-minute treatment at the Thai Hammam spa for 1

person, and a 50% discount for the next guest to a total of THB 8,500 net. This package includes breakfast and welcome

drinks. Book your stay throughout August, for more information Tel. 0-7620-0800.


BEAUTY

สดชื่นสดใส

กลิ่นหอมหลากสไตลชวยสรางสีสันใหกับแตละวันไดเปนอยางดี

Fresh and bright new scents for everyday use

WORDS: CHANITPREEYA KULAHATHAI

1

2

4

3

1.PENHALIGON’S Blasted Heath Eau de Parfum ใครจะ

ไปคิดวาสาหรายคือหนึ่งในสวนผสมที่มอบความรูสึกสดชื่นราวกับ

ลองเรืออยูในมหาสมุทร โดยกลิ่นนี้ถูกทําใหสมดุลดวยกลิ่นหอม

อบอุนของซีดารวูดและยาสูบ กลายเปนความลงตัวอันรื่นรมยยิ่ง

2. AERIN LAUDER Mediterranean Honeysuckle Eau

de Parfum Spray Atomiseur คือกลิ่นหอมที่เฉลิมฉลองให

กับดอกฮันนี่ซัคเคิลโดยแทจริง ความหอมละมุนของฮันนี่ซัคเคิล

ผสานกลิ่นฉําชื่นของเกรปฟรุตพาใหเราลอยละลองสูชายหาด

เมดิเตอรเรเนียนในฤดูรอนไดอยางเริงรา 3. DAVIDOFF Cool

Water Woman Exotic Summer Eau de Toilette Limited

Edition กลิ่นหอมสดชื่นอยางมีเอกลักษณ สะทอนบุคลิกอัน

มีอิสระเสรีของหญิงสาวแบบไรขีดจํากัด 4. TOM FORD

Grey Vetiver สวนผสมอันเปนเอกลักษณของแฝกหอมชั้นเลิศ

ผสมผสานโอบลอมดวยความหอมหลากหลายทั้งดอกสมและ

เกรปฟรุต กลิ่นอโรมาของเซจ เปยมไปดวยมนตรเสนหอันสดชื่น

5. LOEWE Solo Loewe Sport Special Edition Eau de

Toilette จากกลิ่นหอมสุดคลาสสิกสูละอองความหอมอันทันสมัย

แกนกลางนั้นเปยมไปดวยกลิ่นสดชื่นของสมแมนดารินและมะกรูด

ควบคูไปกับความละมุนละไมของโรสแมรี่ ลาเวนเดอร แพทชูลี และ

อําพัน 6. HERMÈS Eau de Narcisse Bleu พรางพราย

ความฉําชื่นในทุกอณูกลิ่นไปกับสวนผสมหายากอยางดอกนาร

ซิสซัสสีนําเงิน ยางไมหอมจากตนยี่หรา ผสานความบางเบาของ

กลิ่นดอกสม 7. RALPH LAUREN Ralph Fresh Eau de

Toilette จุดประกายความมีชีวิตชีวาของดอกแมกโนเลียที่กําลัง

เบงบาน ผลเลมอนหอมสดชื่น ผสานแรงบันดาลใจจากค็อกเทล

ซอรเบตเย็นฉํา

5

6

7

034

1. Who would have thought to use seaweed to evoke the fresh feeling of sailing on the ocean? PENHALIGON’S Blasted Heath Eau de Parfum is balanced

with warm cedar wood and tobacco for a perfectly delightful result. 2. Using sweet honeysuckle fl f lower mixed with juicy grapefruit, AERIN LAUDER

Mediterranean Honeysuckle Eau de Parfum Spray Atomiseur reminds us of drifting along the Mediterranean beach during the height of summer.

3. DAVIDOFF Cool Water Woman Exotic Summer Eau de Toilette Limited Edition refl f lects freedom, and limitless femininity. 4. With only the fi nest ingredients,

TOM FORD Grey Vetiver blends orange blossom, grapefruit and sage. The result is a unique smell, bursting with refreshing charm. 5. Both modern and

classic at the same time, LOEWE Solo Loewe Sport Special Edition Eau de Toilette blends fresh mandarin, bergamot, rosemary, lavender, patchouli and

hints of amber. 6. HERMÉES Eau de Narcisse Bleu sparkles with exotic ingredients like the rare Blue Narcissus, myrrh, fennel and light orange blossoms.

7. Flowering magnolia and fresh lemon make up the main notes of RALPH LAUREN Ralph Fresh Eau de Toilette, which takes inspiration from an icy cold sorbet.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


กลิ่นหอมชวนคนหา

เสริมเสนหดวยกลิ่นหอมสุดเท

Keep it cool with these stylish scents

GROOMING

1

WORDS: CHANITPREEYA KULAHATHAI

2

3

1. ESTÉE LAUDER Pleasures for Men ใหกลิ่น

สะอาดสดชื่น กลิ่นไมจางๆ ผสมผสานกลิ่นของซิตรัส

และสมุนไพร รวมถึงเครื่องเทศเขมขนและไมหายากหลาก

ชนิด 2. GIORGIO ARMANI Armani Code Profumo

เสนหลึกลับชวนคนหาของชายหนุม กรุนกลิ่นหอมแนว

วูดดี้แอมเบอรอันยากจะตานทานดวยสวนผสมอยาง

กํายาน จันทนเทศ และถั่วทองกา 3. BURBERRY

Mr. Burberry แรงบันดาลใจจากเทรนชโคตสุดคลาสสิก

สูนิยามความหอมซับซอนนาคนหาแบบหนุมอังกฤษ

4. VIKTOR & ROLF Spicebomb ระเบิดพลัง

ความหอมดวยแนวกลิ่นเขมขรึม นาคนหา เบาบางทวา

ลุมลึก 5. VALENTINO Uomo Eau de Toilette

หอมคลาสสิกเหมาะกับวันสบายๆ ของชายหนุม ขวดแกว

เจียระไนสุดหรูใหความรูสึกดึงดูดใจยิ่งนัก 6. DIOR

Sauvage Eau de Toilette ดึงเสนหอันเหลือรายแบบ

สุภาพบุรุษไดอยางละเมียดละไมเกินหามใจ 7. PRADA

Luna Rossa Cologne มอบสัมผัสความหอมเย็นสดชื่น

เหมาะสําหรับหนุมๆ ที่ชื่นชอบการเลนกีฬา

4

6

7

5

1. ESTEE LAUDER Pleasures for Men is divinely fresh and spicy with woody scents blended with citrus and herbs. 2. GIORGIO ARMANI Armani Code

Profumo refl f lects the charisma of a mystery man with woody amber, frankincense, nutmeg and Tonka Bean. 3. BURBERRY Mr. Burberry, inspired by the

classic trench coat, is def ined and complex, just like the quintessential British gentlemen. 4. VIKTOR & ROLF Spicebomb explodes with intense, deep

scents while also carrying smooth and soft notes. 5. VALENTINO Uomo Eau de Toilette is suited for a casual evening or luxury event. 6. DIOR Sauvage

Eau de Toilette draws out your inner savage charm with this classic gentleman’s fragrance. 7. PRADA Luna Rossa Cologne invites you experience a cool

refreshing scent for sporty, young gentlemen.

035


WATCH

คุณค่าเหนือกาลเวลา

คงไม่มีของขวัญใดที่เหมาะสาหรับผู้มีพระคุณมากกว่าเรือนเวลา

สุดล้าค่าอีกแล้ว

Timeless Value: Give the gift of time to your mother.

WORDS: MALATI S.

เจเกอร์-เลอกูลทร์

นาฬิการุ่น Rendez-Vous Night &

Day พร้อมดีไซน์สุดโรแมนติกที่ครองใจ

ผู้หญิงทั่วโลกกลับมาอีกครั้งพร้อมสี

ใหม่อย่างสีม่วงที่ดูอ่อนหวานและ

น่าค้นหาไปพร้อมๆ กัน และแน่นอนว่า

สัญลักษณ์ของนาฬิการุ่นนี้อย่าง

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ยังคงโลดแล่น

อยู่บนหน้าปัดเช่นเดิม

The Rendez-Vous Night & Day

watch, which stole the hearts of

women around the world is back

again with new colours, such as a

sweet and appealing purple tone.

Of course, you can expect to see

the famous sun and moon design,

which remains prominent on the

watchface.

Gc

คุณแม่ที่ชื่นชอบแฟชั่นอาจชอบนาฬิกา Gc Twist

นาฬิการุ่นล่าสุดจากคอลเลกชั่น Gc Classic ที่

สามารถเปลี่ยนสายได้เพื่อให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัว

ในแต่ละวัน โดยนาฬิกาที่มีตัวเรือนให้เลือกสองแบบ

(สีเงินและโรสโกลด์) มาพร้อมกับสายหนังแบบ

คลาสสิกและสายหนังแบบพันข้อมือสองรอบให้

เลือกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

Fashionable mothers will appreciate the Gc

Twist watch from the Gc Classic line, with the

ability to easily change straps to suit your

daily needs. The watch body is available in

both silver and rose gold, as well as a classic

leather strap or a double wrist strap to suit

your style.

โอเดอมาร์ส ปิเกต์

สาหรับปีนี้ โอเดอมาร์ส ปิเกต์ น าเสนอนาฬิการะดับไอคอนรุ่น Royal Oak

ที่มาพร้อมกับตัวเรือนทองคาสุดหรู พร้อมหน้าปัดสีน้าเงินดูโฉบเฉี่ยว

โดยมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ Royal Oak Chronograph, Royal Oak

Selfwinding และ Royal Oak Quartz

This year, Audemars Piguet presents it’s iconic Royal Oak

watches with luxurious gold housing and contrasting blue

dials. Three styles are available including the Royal Oak

Chronograph, Royal Oak Selfwinding and Royal Oak Quartz.

Piaget

สาหรับคุณแม่ที่ชอบนาฬิกาสไตล์คลาสสิกที่เข้าได้กับทุกชุด เราแนะนา

นาฬิการุ่น Limelight Stella ที่สวยหวานแบบคลาสสิกด้วยหน้าปัดพิงก์โกลด์

ประดับเพชร ฟังก์ชั ่นมูนเฟส พร้อมสายหนังอัลลิเกเตอร์ เหมาะสาหรับ

ทุกโอกาส ตั้งแต่งานกลางวันไปจนถึงงานราตรี

For mothers who prefer classic watches that can match any outfit,

Piaget introduces the Limelight Stella with pink gold and diamond

dials. The moonphase function and alligator leather strap makes this

suitable for daytime functions to evening events.

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


PACKING

วันเดยทริป

นักธุรกิจยุคใหมคงคุนเคยกับทริปเจรจาธุรกิจแบบไปเชา-เย็นกลับเปน

อยางดี แตเดินทางทั้งทีก็ตองใหดูดีมีสไตลหนอย จริงไหม? และถามี

เวลาเหลือก็ไดโอกาสเที่ยวชมเมืองไปดวยเลย

Modern-day business people are no strangers to the ‘one-day work

trip’. But when it comes to your career, good style is key. If you have

some time to spare while travelling, use it wisely to explore the city.

WORDS: MALATI S.

2

1

5

BKK-UBP

WE 024

FOR HER

มาถึงอุบลราชธานีทั้งที อยาลืมแวะสักการะ

ศาลหลักเมือง กอนที่จะแวะชมพิพิธภัณฑสถาน-

แหงชาติที่มีวัตถุโบราณใหชมมากมาย ถา

เวลาเหลืออาจเยี่ยมชมวัดทุงศรีเมืองที่มี

หอไตรกลางนําและภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เกาแก ปดทายดวยอาหารทองถิ่นอยาง

ไขกระทะ

Ubon Ratchathani is f illed with cultural

attractions. Start from the city pillar

shrine, then head to the National Museum

of Ubon Ratchathani to see unique

artifacts. If you have some time left, visit

Wat Thung Si Muang and admire the

beauty of an ancient Buddhist library in

the middle of a pond and take in the

ancient murals before fi f inishing the trip

with ‘eggs in a pan’, a local delicacy.

6

3

4

7

038

1. ชุดกระโปรงจาก JUICY COUTURE

2. กระเปาสะพายจาก GUCCI

3. กําไลหนังจาก GUCCI

4. กระเปาเดินทางแบบลอลากจาก BRIC’S

5. นําหอมกลิ่นชาจาก JO MALONE LONDON

6. แปงผสมรองพื้นจาก CHANEL

7. รองเทาสนสูงจาก TORY BURCH

PHOTOS: COURTESY OF THE BRANDS


BKK-NAW

WE 291

1

3

2

4

FOR HIM

คุณอาจจะไมรูวานราธิวาสเต็มไปดวย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายใหสักการะบูชา

เริ่มเสนทางแหงศรัทธาไดที่พระพุทธ-

อุทยานเขากง กอนที่จะเดินทางไป

สักการะพระพิฆเนศ แลวแวะเยี่ยมชม

มัสยิด 300 ป ปดทายที่ทริปไหว

เจาแมโตะโมะที่สุไหงโก-ลก

The province of Narathiwat is

said to be blessed by many sacred

beings. Begin your journey of faith

at Khao Kong Buddhist Park before

heading to pay respect to the giant

Ganesha. Be sure to plan ahead

so you’ll have time to admire the

splendid 300-year-old mosque and

visit the Toh Moh goddess shrine at

Sungai Kolok.

5

7

6

8

1. นาิกาขอมือจาก ANONIMO

2. แจกเก็ตจาก CARHARTT

3. ผาพันคอจาก ETRO

4. เข็มขัดหนังจาก GIVENCHY

5. ฟองนําสําหรับโกนหนวดจาก THE KONJAC SPONGE CO.

6. กระเปาใบเล็กจาก TUMI

7. กระเปาเดินทางแบบลอลากจาก RIMOWA

8. รองเทาผาใบจาก TOPMAN

039


ART


สถาปัตยกรรมแห่งแผ่นดิน

Arts of the Kingdom

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ สถาปัตยกรรมเรือนยอด 9 ยอด เรือนแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

The Borommangalanusarani Pavilion, the first 9 spire pavilion of the Rattanakosin period

WORDS: SUWICHA SANGKAYOOLAKUL


ART

ากกล่าวถึงชาติไทยแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์

ถือเป็นสถาบันหลักของชาติที่ได้บันดาลให้เกิด

การรังสรรค์สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง รวมถึง

ถาวรวัตถุต่างๆ ที่กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติไทย

ไว้มากมาย สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง

นอกจากจะเปรียบเหมือนตัวแทนของพระราชศรัทธาและ

พระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แล้ว ยังสะท้อนถึงบทบาทใน

ฐานะองค์อุปถัมภ์หัตถศิลป์ดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายไปด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ-

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

ทรงเปิดเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ซึ่งมีความหมายว่า

เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ โดยเรือนยอดนี้ พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้น

น้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคล ทรงครองสิริ-

ราชสมบัติครบ 70 ปี ในพุทธศักราช 2559 และทรง

เจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในพุทธศักราช 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 7 รอบ ในพุทธศักราช 2559 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2558

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ใน

พุทธศักราช 2560 และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน-

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษา

ครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2554

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ศิลปกรรมชิ้นเอก

ในงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ตั้งอยู่บริเวณสนามด้าน

ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

เป็นเรือนยอดแบบไทยประเพณี มีทั้งหมด 9 ยอด ซึ่งถือว่า

เป็นสถาปัตยกรรมเรือนยอดที่มีจำานวนยอดมากที ่สุดใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีโครงสร้างเป็นโลหะทั้งหลังตกแต่ง

ด้วยหินอ่อน และโลหะผสม โดยมีงานจำาหลักไม้ของช่าง

ศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ เป็นต้นแบบ

เรือนยอดหลังนี้เป็นอาคารทรงจัตุรมุข ยกพื้นสูง

ฐานไพทีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอดตัวแนวยาว

ตามแกนทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ส่วนด้านทิศเหนือ

และ ทิศใต้มีมุขยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน มีบันไดขึ้น 4 ทิศ

สามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ


n Thailand, the monarchy plays an integral

role as a national institution that inspires the

creation of architectural structures, many of

which have become the pride of the kingdom.

Commissioned architecture is not only a representative

of the tremendous trust and honour

between the people and royalty, but also reflect

the role of the Royal Family as patrons of

craftsmanship, preventing traditional arts from

being lost to time.

On 10 June 2016, H.M. Queen Sirikit

graciously appointed H.R.H. Princess Maha Chakri

Sirindhorn to represent her in the grand opening

ceremony of The Borommangalanusarani Pavilion,

marking the importance of this auspicious

occasion. The pavilion celebrates the 70th

Anniversary of the accession to the throne of

H.M. King Bhumibol Adulyadej which takes place

in 2016, and His Majesty’s 90th birthday anniversary

in 2017. In addition, the pavilion also marks the

7th cycle-birthday of H.M. Queen Sirikit in 2016,

the 5th-cycle birthday of H.R.H. Crown Prince

Maha Vajiralongkorn in 2012, the 5th cycle-birthday

of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn in

2015, the 5th cycle-birthday of H.R.H. Princess

Chulabhorn Walailak in 2017 and the 5th cyclebirthday

of Princess Ubolratana Rajakanya

Sirivadhana Barnavadi in 2011.

The Borommangalanusarani Pavilion is one

of the masterpieces of the 7th edition of “Arts of

the Kingdom”, constructed by the artisans of the

Queen Sirikit Institute, Foundation for the

Promotion of Supplementary Occupations and

Related Techniques (SUPPORT) Training Centre at

Chitralada Villa. Located at the east of the Ananta

Samagom Throne Hall within Dusit Palace, the

Borommangalanusarani Pavilion is an example of

traditional Thai architecture. It was built on a

raised rectangular base, lying on an east-west

axis. On the north and south, a special porch is

extended and steps are placed so that one can

enter from all 4 directions and walk completely

around the pavilion. There are a total of 9 spires,


ART

สำหรับองค์ประกอบฐน ตัวเรือนมีฐนซ้อนกัน

2 ชั้น ฐนชั้นล่งเป็นฐนไพทีตมที่กล่วไว้เบื้องต้น สูง

2 เมตร สร้งจกคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มด้วยหินอ่อน มี

ระเบียงหินอ่อนและเสหัวเม็ดทรงมัณฑ์หล่อด้วยโลหะ

ปิดทอง มีพนักบันไดด้นทิศตะวันตกและทิศตะวันออก

เป็นนคพลสิงห์รูปนคทรงเครื่อง และทิศเหนือและทิศใต้

มีพนักเป็นรูปนคจำแลง สำหรับฐนชั้นบน สูง 1.80 เมตร

มีประติมกรรมเทพพนมยืนล้อมรอบ 99 องค์ พื้นเรียง

ด้วยหินอ่อน มีเสย่อมุม 48 ต้น เสร่วมนอกขนด

ย่อม 24 ต้น และเสร่วมในใหญ่ 24 ต้น เสทั้งหมดเป็น

ลวดลยกลีบบัวแวงซ้อนกัน 2 ชั้น ในส่วนของหลังคมี

โครงสร้งภยในเป็นสเตนเลส ผืนหลังคเป็นโลหะทองแดง

ขึ้นรูปเป็นรูปกระเบื้องเกล็ดเต่ซ้อนเรียงกัน มุมประดับ

ลยค้งควรูปกระจังปฏิญณใหญ่ เครื่องลำยองเป็น

แบบนคสะดุ้ง หงหงส์รูปนคเบือนสมเศียรทรงเครื่อง

ใบระกแต่ละใบประดับประติมกรรมรูปเทพพนม ช่อฟ้

เป็นแบบปกนกมีลวดลยตกแต่งภยใน แนวสันหลังค

ประดับบรลีรูปเทพพนมสี่ทิศหล่อด้วยโลหะสำริด

รูปแบบจัตุรมุขของเรือนยอดมีมุขตมแกนทิศ

เหนือ-ใต้เป็นมุขสั้น มีหลังคลดชั้นซ้อน 3 ชั้น กลง

หน้บันมุขด้นทิศใต้ประดิษฐนอักษรพระปรมภิไธย

ภ.ป.ร. ในพระบทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช

มุขด้นทิศเหนือประดิษฐนอักษรพระปรมภิไธย ใน

พระบทสมเด็จพระปรเมนทรมหอนันทมหิดล พระ-

อัฐมรมธิบดินทร อ.ป.ร. และมุขตมแกนทิศตะวันออก-

ตะวันตกเป็นมุขยว มีหลังคลดชั้นซ้อน 3 ชั้น และมี

มุขประเจิดใหญ่ยื่นต่อออกม กลงหน้บันมุขทิศ

ตะวันตกประดิษฐนอักษรพระนมภิไธย ส.ก. ใน

สมเด็จพระนงเจ้สิริกิติ์ พระบรมรชินีนถ และมุขทิศ

ตะวันออกประดิษฐนอักษรพระนมภิไธย ม.ว.ก.

ในสมเด็จพระบรมโอรสธิรชฯ สยมมกุฎรชกุมร

หน้บันมุขประเจิดเล็กมุขทิศใต้ฝั่งตะวันออก เป็นอักษร

พระนมภิไธย ส.ว. ในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมรชชนนี

มุขทิศใต้ฝั่งตะวันตกเป็นอักษรพระนมภิไธย ม.อ. ใน

สมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมรชชนก

และหน้บันมุขประเจิดเล็กมุขทิศเหนือฝั่งตะวันออก

เป็นอักษรพระนม ก.ว. ในสมเด็จพระเจ้พี่นงเธอ

เจ้ฟ้กัลยณิวัฒน กรมหลวงสงขลนครินทร์

และมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตกเป็นอักษรพระนมภิไธย

ส.ธ. ในสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดฯ สยมบรมรชกุมรี

ลนโดยรอบเรือนยอดปูด้วยพื้นแกรนิตสีเท

แต่งขอบด้วยหินแกรนิตสีส้มและหินแกรนิตสีดำ วง

ตกแต่งโดยรอบด้วยประติมกรรมสำริดช้งสำคัญ

ทั้งหมด 10 ช้ง ล้วนเป็นช้งสำคัญในรัชสมัยพระบท-

สมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช รัชกลที่ 9

โดยเรียงทักษิณวัตรไปตมกรขึ้นระวง รอบนอก

เป็นสระน้ำ 4 สระ แทนสระอโนดต ตรงกลงสระมี

ประติมกรรมน้ำหล่อโลหะรูป ช้ง ม้ โค และสิงห์ พ่นน้ำ

ออกมจกปก

ท่นผู้อ่นที่สนใจ สมรถเข้ชมเรือนยอดบรม-

มังคลนุสรณีย์ได้ทุกวัน (เว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวล

10.00 - 17.00 น. โดยไม่มีค่ใช้จ่ย แต่หกจะเข้ชม

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมคม ผู้ใหญ่

รค 150 บท นักเรียน นักศึกษ และผู้ที่อยุ 60 ปีขึ้น

ไป รค 75 บท หรือแวะไปเยี่ยมเยือนเว็บไซต์ที่

artsofthekingdom.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


the most of any architectural structure in the

Rattanakosin era. The structure is made of metal

and decorated with marble, metal alloy, and

intricately carved wood from the artisans of the

SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit.

For the base of this building, there are two

levels. The first as described before, stands 2

metres high and is made of reinforced concrete

covered in marble. The balconies are adorned

with marble pillars and gilded ornaments made of

metal. The staircases at the west and east have

handrails which feature ‘pon singh’ nagas, while

the north and south porches have ‘jum lang’

nagas. The second level stands at 1.8 metres high

and is adorned by 99 sculptures. There are 48

pillars, 24 outer pillars and 24 inner pillars, all of

which are decorated with double layered lotus

petal motifs. The roof structure has a stainless

steel frame covered in sheets of copper in a

tortoiseshell layered pattern. Bat patterned grille

ornaments also line the structure, and carved

nagas seem to weave along the sloping edges,

framing angel sculptures and other creatures

made of bronze.

The roof angle is lower on the north and

southern side, with three levels all together. On

the central gable on the south side is the Royal

insignia of H.M. King Bhumibol Adulyadej, to the

north side is the insignia of H.M. Ananda Mahidol.

Other royal insignias that decorate the east-west

axis of the pavilion include the insignia of H.M.

Queen Sirikit on the west, H.R.H. Crown Prince

Maha Vajiralongkorn on the east. The symbol of

H.R.H. the Princess Mother Srinagarindra

Boromarajajonani is on the smaller south west

gable, H.R.H. the Prince Father Mahidol Adulyadej

on the smaller south east gable, H.R.H. Princess

Galyani Vadhana on the smaller north west gable,

and H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn on

the smaller north west gable.

The patio is paved with grey granite with

edges of orange and black granite. This is further

adorned by bronze sculptures of 10 Royal

elephants which are attached to the reign of H.M.

King Bhumibol Adulyadej, the sculptures are

arranged clockwise according to when the

elephants were enrolled to service. Surrounding

the area are four outdoor pools and a fountain in

the centre which has bronze sculptures of

elephants, horses, cattle and lions that spray

water from their mouths, as well as a beautiful

garden that surrounds the pools.

Readers who are interested in seeing the

Borommangalanusarani Pavilion can visit every

day (except Mondays) from 10:00 - 17:00 hrs.,

without cost. If you wish to visit the Arts of the

Kingdom Museum Ananta Samagom Throne

Hall, adult tickets cost THB 150 for the general

public and THB 75 for students and the elderly.

artsofthekingdom.com


LIFE

ช่วยน้องหมาหาบ้าน

046


ธาริณี วิภูชนิน ผู้ก่อตั้งโครงการ Pick-A-Pet 4 Home กับนิยามของความรักที่ไม่ใช่

การครอบครอง แต่เป็นการฟูมฟักดูแลเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Tharinee Wiphuchanin, founder of Pick-A-Pet 4 Home talks of how love isn’t about

possession, but about nurturing for a better future.

WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ย่างที่ทราบกันดีว่าสัตว์เลี้ยงนั้น

เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมชั้น

ยอดสาหรับมนุษย์ หลายๆ ครั้งที่

เจอวันแย่ๆ จนไม่อยากพูดคุยกับ

ใคร การได้ใช้เวลาขลุกอยู่กับสุนัขคู่ใจที่บ้านก็

เป็นวิธีที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี

การไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงสักตัวอาจฟังดูง่าย

คุณอาจไม่ต้องใช้อะไรมาก แค่มีทุนทรัพย์เพียงพอ

และมีพื้นที่ให้สมาชิกใหม่ในบ้านก็คงเพียงพอ

แต่ความจริงไม่ได้ง่ายเช่นนั้น เพราะการเลี้ยง

สัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างสายสัมพันธ์

ใหม่ ซึ่งหากผลลงท้ายด้วยการต้องแยกทาง ความ

เจ็บปวดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ “บางคนเห็น

ลูกหมาตัวเล็กๆ น่ารักก็อยากเลี้ยง หรือเป็น

แฟนกันก็ซื้อหมามาให้กัน แต่พอมันเริ่มโต

ต้องการการดูแลมากยิ่งขึ้น หลายๆ คนก็เริ่มไม่

ใส่ใจ ท้ายสุดเลี้ยงไม่ได้ก็เอาไปปล่อย เด็กสมัยนี้

พอถามว่าถ้าซื้อหมาให้แล้วเลี้ยงไม่ได้จะท ายังไง

เด็กบอกว่าเอาไปปล่อยวัด ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ใช่การ

แก้ปัญหาเลย หรือไซต์ก่อสร้างเห็นหมาจรจัด

น่ารักก็เลี้ยงไว้ ท้ายสุดหมาก็ขยายพันธุ์เต็มไป

หมด หมาจรจัดในบ้านเราจึงเยอะมาก” ธาริณี

วิภูชนิน ผู้ปลุกปั้นโครงการ Pick-A-Pet 4

Home มาด้วยสองมือของเธอเองเล่าให้เราฟัง

เมื่อครั้งที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของเธอ

เมื่อไม่นานมานี้

ด้วยความรักและสงสารสุนัขไร้บ้านที่มี

อยู่ทุกหนทุกแห่ง ธาริณีจึงเริ่มต้นถ่ายภาพสุนัข

ไร้บ้านที่เธอเก็บมาดูแล แล้วเอาไปอัดเป็นภาพถ่าย

สาหรับแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ “สมัยก่อนไม่มี

อินเตอร์เน็ต ก็ใช้กล้องถ่ายรูปแล้วเอาไปอัด แล้ว

ค่อยไปแจกจ่าย หมาก็ได้บ้านบ้างไม่ได้บ้านบ้าง

หลังๆ เริ่มมีลงในนิตยสารและหนังสือพิมพ์

ก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ” ธาริณีเท้าความไปถึง

ช่วงแรกๆ ของโครงการ “เราขับรถไปเจอตาม

ตรอกซอกซอย ถ้าแน่ใจว่าเป็นหมาไม่มีเจ้าของ

ก็อุ้มขึ้นรถมาเลย พามาฟื้นฟู ฉีดวัคซีน าหมันให้ ท

แล้วค่อยหาคนมารับไปเลี้ยงต่อ ตอนแรกมีไม่กี่ตัว

047


LIFE

048

ปัจจุบัน บ้านของธาริณี

ที่อยู่ในเขตรัชดา

เป็นที่อยู่ชั่วคราว

ของสุนัขและแมวรวม

แล้วกว่าร้อยตัว

ตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าตัวค่ะ มีส่วนหนึ่งที่ย้าย

ไปศูนย์พักพิงที่อุทัยธานีด้วยเพราะดูแลไม่ไหว”

ตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมา เธอจะเดินทาง

ไปอุทัยธานีทุก 3 สัปดาห์เพื่อไปเยี่ยมเยียน

“เอาไข่ต้มไปให้ บางตัวก็รับกลับมาแล้วหาบ้าน

ให้ ส่วนใหญ่กลับมาก็จะไม่ค่อยสบายกันไป

พักหนึ่ง เพราะที่นั่นหมาจรจัดเยอะมาก ประมาณ

5,000 ตัวค่ะ”

ปัจจุบันนี้ ธาริณีตัดสินใจเลิกทาอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร และขายบริษัทส่วนตัว

เพื่อมาทาโครงการนี้อย่างเต็มตัวเพียงผู้เดียว

และแม้บ้านของเธอจะมีสุนัขและแมวที่อุปการะ

ไว้ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวกว่าร้อยชีวิต แต่เธอก็

ยังจาชื่อสุนัขได้ทุกตัว ไม่แปลกใจเลยว่าขั้นตอน

การหาเจ้าของใหม่จะต้องจริงจังเป็นพิเศษ “มี

สัมภาษณ์ก่อนค่ะว่าเขาเลี้ยงได้แน่ๆ บางคนเอา

ไปแล้วก็เอามาคืนเพราะเลี้ยงไม่ได้ หมามันเห่า

หรือบางคนไม่ดูแลจนหมาป่วย เราก็สงสารนะ

จะย้าตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้บอก อย่า

ประวิงเวลาเพราะบางทีหมามันหมดโอกาส

บางตัวเราก็พาไปทาหมันให้ ตัวไหนไม่ทาเราก็

จะโทรไปเตือนว่าอย่าลืมทาหมันนะ เพราะการ

ทาหมันสาคัญมากค่ะ” ทุกวันนี้ อดีตสุนัขและ

แมวไร้บ้านที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้พบกับ

เจ้าของใหม่จากทั่วโลก หรือหากชาวต่างชาติ

คนใดมาอยู่เมืองไทยชั่วคราวแล้วต้องการเพื่อน

คลายเหงา ที่นี่ก็มีให้ยืมไปเลี้ยงด้วยเช่นกัน

“อยากให้คนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบค่ะ รับ

เค้ามาแล้วก็ต้องดูแลให้ดี และก่อนที่จะตัดสิน-

ใจซื้อสัตว์เลี้ยง อยากให้รู้ว่ามีทางเลือกอื่นเช่น

กัน” และเมื่อได้เห็นอดีตสุนัขและแมวไร้บ้านที่

ดูสดใสสุขภาพดีเช่นนี้แล้วก็ได้แต่เห็นด้วยว่า

เป็นความคิดที่เข้าท่าไม่น้อยเลยทีเดียว

(picapet4home.com)

PHOTOS: SURACHAI SAENGSUWAN


t’s well known that pets are a great source of

emotional support for humans. Even on days

where you don’t feel like speaking to anyone,

spending time with your dog at home can help

ease your mind.

Finding a pet seems simple. Many

people believe that you don’t need much more

than sufficient funds and enough space within

your home. But having a pet is no different

from any other relationship, and if it results

in separation, then pain is inevitable. “Some

people see cute puppies and just want to

own them, or maybe they purchased it with

their significant other. When these puppies

grow up and require more care, many people

are unable to provide enough attention and

decide to release them. These days, when you

ask a child what they would do if they can’t

take care of a dog, they would usually say that

they would release it at the temple. This adds

to the problem. Sometimes people see dogs at

construction sites and think they would make

cute pets, but soon these dogs will breed and

cause more strays.” Tharinee Wiphuchanin,

founder of Pick-A-Pet 4 Home tells us.

With love and compassion for homeless

dogs, Tharinee began to take photos of stray

dogs under her care and distributed these to

anyone who was interested. “Before we had

the internet, I just took photos on a camera

and developed the photos to hand out, some

dogs found homes and some didn’t. After a

while these photos got into newspapers and

magazines so more people found us.” Tharinee

recounts how her project began, “We used to

drive to streets and alleyways, if we were sure

it was a dog without an owner we would carry

them into our car. We would rehabilitate the

dogs, sterilize them and give them vaccinations

before helping them to find a new home. At

first there were only a few dogs but now there

are over a hundered. We had to move some

of the dogs to a kennel in Uthai because we

couldn’t care for them all.” For the past 7 - 8

years, she travelled to Uthai every three weeks

to visit the dogs, “I would bring them boiled

eggs and take them back to find a home. When

they return they’re a bit stressed because there

are almost 5,000 stray dogs there.”

Currently, Tharinee left her job as a food

scientist and sold her private company to solely

work on this project. Although her home is

filled with over a hundred adopted dogs and

cats, she can remember each of their names.

It’s no wonder that finding them new owners

becomes a serious issue for her, “I have to

interview people before I allow adoption.

Some people return the dogs because they

can’t feed them or the dogs bark too much. At

times the dogs also get sick from poor care. I

have to emphasise from the start that if they

can not care for the animals they have to say it.

Don’t delay because this is the last chance for

many dogs. Most of the time we sterilise the

dogs, but when we don’t, we have to remind

the new owners to do so. Sterilization is very

important.” Today, the project finds homes

for stray dogs and cats around the world. You

can also ‘borrow’ dogs and cats, and help feed

them temporarily. This is particularly popular

with foreigners who are living in Thailand and

would like to have a pet for their duration

here. “I want people to know that they have

to be responsible for their animals. Before

you decide to buy a pet, know that there are

other options out there as well.” From seeing

the homeless dogs and cats which are all

perfectly healthy and ready for adoption, we

have to agree that it’s not a bad option at all.

(picapet4home.com)

049


050


TASTE

มะพร้าว

ทาความรู้จักกับคุณค่าของมะพร้าว

ผลเขียวเนื้อขาวที่มีดีไม่ใช่แค่ในกะลา

Take a closer look at the humble green

and white coconut.

WORDS: PATCHARIN TANGCHAISIN

ะพร้าวปลูกได้ดีในผืนแผ่นดินไทย

มาช้านาน ให้ทั้งน้ำาที่หอมหวานดื่ม

สดชื่นและเนื้อมันละมุน มะพร้าวจึง

เป็นวัตถุดิบคู่ครัวไทยใช้ปรุงหลาก

สำารับคาวหวานจนเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ

อาหารไทยก็ว่าได้ มะพร้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่สร้างรายได้ดีให้กับคนไทย นำาไปแปรรูป

บรรจุหีบห่อเตะตาและส่งออกสู่นานาประเทศ

ทั่วโลก กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ชาวต่างชาติ

ล้วนติดใจ

มะพร้าว ผลไม้ธรรมดา

ในบ้านเรานี้มีประโยชน์

และคุณค่ามากกว่าที่คิด

มะพร้าวคือชีวิต

มะพร้าวผูกพันกับทุกย่างก้าวชีวิตมนุษย์ พ่อแม่

สมัยโบราณจะนำารกของเด็กที่เพิ่งคลอดใส่หม้อ

ฝังดินแล้วปลูกต้นมะพร้าวไว้ เพื่อเป็นจุดบอก

บริเวณที่ลูกจะปลูกเรือนในอนาคต อันเป็น

ที่มาของสำานวนไทยว่า ‘ฝังรกฝังราก’ ส่วนใน

ทางฮินดูมะพร้าวถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ ในพิธี

แต่งงานจำาเป็นต้องมีมะพร้าวเงินมะพร้าวทอง

ประกอบ คล้ายกับประเพณีแห่ขบวนขันหมาก

ของไทย ก่อนเข้าพิธียังจะมีการล้างเท้าเจ้าสาว

ด้วยน้ำามะพร้าวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ด้วย

สำาหรับหญิงตั้งครรภ์ เชื่อกันว่าดื่มน้ำามะพร้าว

แล้วลูกจะคลอดง่ายและตัวสะอาด ในยามเจ็บป่วย

มะพร้าวก็ใช้เป็นยาสมุนไพรแก้โรคได้สารพัด

จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต น้ำามะพร้าวก็ยังใช้

ล้างหน้าศพเพื่อชำ าระล้างให้ปราศจากกิเลสทั้งปวง

051


TASTE

ประโยชน์นอกกะลา

มะพร้าวเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่ใช้งานได้

ทุกส่วนสัด ใบใช้มุงหลังคา เส้นกลางใบใช้ทำา

ไม้กวาด ไม้ลำาต้นและเส้นใยใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์

เครื่องใช้ เปลือกใช้ทอเชือก กาบและไม้มะพร้าว

นำามารมควันทำาถ่านดูดกลิ่น กะลาใช้เป็นภาชนะ

ส่วนยอดก็ใช้ทำาแกงได้อร่อยเหาะ นอกจากนี้

มะพร้าวยังให้น้ำาหวานจากงวงมะพร้าวหรือจั่น

นำามาเคี่ยวเป็นน้ำาเชื่อมหรือน้ำาตาลที่มีสีเข้ม

เป็นคาราเมล รสชาติหวานหอมเฉพาะตัว แต่

ให้ปริมาณดัชนีน้ำาตาลน้อยกว่าน้ำาตาลทราย

ถึง 2-3 เท่า

ของดีในกะลา

น้ำามะพร้าวเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่อุดมด้วยวิตามิน

และเกลือแร่จากธรรมชาติ ช่วยบำารุงผิวพรรณ

ให้ชุ่มชื่นผ่องใส โดยเฉพาะมะพร้าวพันธุ์น้ำ าหอม

ที่มีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมกว่ามะพร้าว

ทั่วไป ส่วนมะพร้าวเผาที่มีขายทั่วไปนั้นคือ

มะพร้าวที่ผ่านการเผาเพื่อทำาให้น้ำามีรสหวาน

ขึ้นเป็นพิเศษ น้ำามะพร้าวยังใช้แปรรูปทำาเป็น

วุ้นมะพร้าวเนื้อเหนียวเนียนนุ่ม ใส่ในขนมหวาน

หรือแทนเนื้อสัตว์ในอาหารมังสวิรัติก็ได้ เนื้อ

มะพร้าวอ่อนขูดรับประทานให้สัมผัสนิ่มนวล

เนื้อแข็งขูดไปคั้นกะทิหรือคั่วทำามะพร้าวแห้ง

ส่วนมะพร้าวกะทิซึ่งมีเนื้อหนานุ่มและนิ่มหยุ่น

กว่าปกตินั้น อันที่จริงแล้วคือความผิดปกติ

ทางพันธุกรรม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนักใน

มะพร้าวแต่ละต้นนั่นเอง

มหัศจรรย์น้ำามันมะพร้าว

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ น้ำามันมะพร้าวได้กลับเข้ามาสู่

กระแสนิยมในหมู่คนรักษ์สุขภาพกันมากขึ้น

น้ำามันมะพร้าวสกัดได้จากเนื้อมะพร้าวแห้งที่

แก่จัดหรือมะพร้าวห้าว เป็นผลิตผลล้ำาค่าที่ใช้

ประโยชน์ได้หลายหลาก ทั้งด้านสุขภาพและ

ความงาม เช่น ใช้ชโลมผิว บรรเทาแผลไหม้

หมักผม กลั้วปากฆ่าเชื้อโรค (Oil Pulling) ดื่ม

ช่วยชะลอความหิว ฯลฯ แม้น้ำามันมะพร้าวจะ

ไม่ใช่อาหารที่มีไขมันต่ำา แต่กรดไขมันชั้นดีใน

น้ำามันมะพร้าวก็อุดมไปด้วยคุณสมบัติสุดวิเศษ

ที่ดีต่อสุขภาพและดูดซึมได้ง่าย ทั้งยังปราศจาก

คอเลสเตอรอลอีกด้วย

052

มะพร้าวอินเทรนด์

มีหลายวิธีที่จะนำาผลิตผลจากมะพร้าวมาใช้

ปรุงอาหารแบบไม่ซ้ำาจำาเจ ตั้งแต่ใช้น้ำามัน

มะพร้าวผสมเป็นน้ำาสลัด ใช้แทนน้ำามันพืช

อื่นๆ เมื่อทอดหรือผัดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ใช้

น้ำามะพร้าวอ่อนผสมผลไม้ทำาไอศกรีมเกล็ด-

หิมะ เนื้อมะพร้าวใช้ใส่ในโยเกิร์ต ซีเรียล

มื้อเช้า ผสมลงในขนมอบเพิ่มสัมผัสหอมมัน

หรือคลุกเคล้าในเกล็ดขนมปังทอดกรอบ

ส่วนกะทิก็ใช้แทนนมวัวได้ดีเยี่ยม แม้แต่

กาแฟอย่างเมนู Coconut Milk Latte ของ

ร้านสตาร์บัคส์ที่ใช้กะทิแทนนมสด เพื่อเป็น

ทางเลือกสำาหรับคนที่แพ้นมวัว แพ้ถั่ว อยาก

ลดไขมันในนมวัวหรืออยากลองรสชาติที่

แปลกไป ก็ได้รับการตอบรับดีอย่างล้นหลาม

ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และญี่ปุ่น

สำาหรับแฟนสตาร์บัคส์ชาวไทยก็ไม่น่าจะต้อง

เสียดายเท่าไหร่ เพราะบ้านเรามีกะทิขายอยู่

ดื่นดาษ ชงดื่มเองที่บ้านเลยจะยากอะไร

ปัจจุบันมีการนำามะพร้าว

มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ มากมาย มะพร้าว

จึงเป็นผลไม้ที่ไม่ควรมองข้าม


oconuts have long been cultivated

in Thailand. Their sweet refreshing

juice and tender flesh are a staple in Thai

cookery and as a crop, they generate a large

income for the country. Thai coconut can be

processed into high quality products, many

of which have become extremely popular in

the international market.

Coconut is Life

Many stages of life have been tied to

coconuts. Parents in ancient Thailand would

bury a newborn baby’s placenta under

a coconut tree, marking where the child

should build a home in the future. This is

where the Thai phrase “fung rok fung raak”

(burying the placenta is like burying roots)

comes from. In Hinduism, the coconut is

considered a sacred plant. During weddings,

sacred coconuts must be present. Before the

wedding ceremonies, the bride’s feet are

washed with coconut water to symbolise her

purity. For pregnant women, it is believed

that drinking coconut water will help with

childbirth and allow the baby to be born

clean. Coconut is taken throughout life in

herbal remedies when sick. Finally, at the end

of our lives, coconut water is used to wash

corpses to free them from earthly desires.

Thinking Outside the Shell

Coconuts are extremely versatile. Their

leaves can become thatching, leaf stems

can be used to make brooms, trunks can be

fashioned into furniture, husks can make

rope, coconut wood can be smoked to create

odor absorbing charcoal, and their shells are

watertight containers. Young heart of palm

makes delicious curry, and coconut nectar

can be simmered into a dark syrup similar to

caramel with a sweet and unique flavour that

has 2-3 times less glycemic index than sugar.

Benefits Within

Full of natural vitamins and minerals,

coconut water is a popular drink. It helps

skin retain moisture and luminosity,

especially the “nam hom” coconut variety

which has a sweeter taste and fragrance

than other coconuts. Coconuts generally

sold around Thailand are roasted in order

to sweeten the juice. The juice can also

be turned into coconut jelly, with a sticky

and soft texture that can substitute meat

in vegetarian dishes. Young coconut meat

is tender and readily eaten while older

coconut can be grated and roasted for

a more nutty flavour or used to create

coconut cream. Coconuts with fleshy meat

that are thicker than usual are actually a

genetic mutation, which is a rare occurrence

amongst normal coconuts.

The Miracle of Coconut Oil

Recently, coconut oil has returned in

popularity amongst the health conscious.

Coconut oil is extracted from copra (mature

dried coconut meat). It is used widely in

health and beauty products to nourish

skin, heal burns, condition hair, and as

an antibacterial mouthwash (oil pulling).

Coconut oil can also be consumed to delay

hunger. Although it isn’t low in fat, the

fatty acids in coconut oil have many health

benefits and are also easily absorbed into

the body. In addition, it’s free of cholesterol.

Trendy Coconut

There are many unique ways to use coconut

products. You can mix the oil into a salad

instead of vegetable oil, or use it in stir-frys

for a healthier meal. Mix frozen coconut

water with fruits for ice slushies, or add

coconut flesh to yogurt, breakfast cereal,

or pastry. You can even deep fry it! Coconut

milk is a wonderful substitute for cow’s

milk. Starbucks even offers a Coconut Milk

Latte for those who are lactose intolerant,

allergic to beans, want to reduce fat or are

simply looking for an alternative to the

standard cow’s milk latte. The drink was

well received in the United States, Canada,

Britain, and Japan. For Thai Starbucks fans,

there’s no need to be envious, since our

country already has a bounty of coconut

milk, making your own drink at home would

be quick and simple.

053


HEALTH

พลังแห่งโยคะ

ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความตีงเครียด คงยากที่จะหากิจกรรมใดที่ช่วย ‘คลาย’ กล้ามเนื้อ

ฝึกสมาธิและจิตใจ และคืนความสมดุลให้ชีวิตได้ดีกว่าโยคะ

In the stressed modern world, nothing could heal the body and mind better than yoga.

WORDS: ORNNI

054


องคิดย้อนกลับไป ฉันเคยใกล้ชิดกับโยคะ

ครั้งแรกเมื่อช่วงประมาณปีสุดท้ายของการ

เรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นก็ราวๆ สิบปีกว่า

เห็นจะได้ ตอนนั้นเป็นแค่โยคะเพื่อสุขภาพ

เบื้องต้น ด้วยความจำาแบบเลือนราง แต่ก็พอจะมีความรู้

ติดตัวจากการเรียนเพียงไม่กี่ครั้งว่าหลักการโยคะคือการ

สร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ หลังจากที่คุณหายใจ

เข้าก็ต้องหายใจออก เมื่อคุณใช้ร่างกายซีกซ้ายก็ต้องใช้

ซีกขวา เมื่อคุณก้มก็ต้องเงย รวมทั้งคุณจะได้ใช้อวัยวะ

และกล้ามเนื้อที่ไม่เคยได้ใช้ในชีวิตประจำาวันแบบไม่รู้ตัว

นอกจากนี้สิ่งที่ได้คือ มันทำาให้ฉันหลับในท่าศพ และ

รู้สึกว่าคนที่ทำาอะไรอย่างรวดเร็วจนติดตัวเป็นนิสัยอย่าง

ฉันนั้นไม่เหมาะกับการเล่นโยคะเอาเสียเลย

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ฉันก็แทบไม่ได้

ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรที่เรียกว่าการออกกำาลังกายเลย

กระทั่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่พ่อกับแม่เริ่มป่วยด้วยโรค

คนแก่หลายต่อหลายโรค นั่นทำาให้ฉันกลับมาทบทวน

ประโยคที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” มัน

คือเรื่องจริง และเริ่มใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้น แต่

ไม่ใช่แบบว่ารักสุขภาพสุดโต่งอะไรนักหรอก แค่เพียง

ใส่ใจมากขึ้น เลือกกินมากขึ้น และแน่นอนว่าฉันเริ่มหัน

มาสนใจเรื่องออกกำาลังกาย

ลองคิดเล่นๆ ว่าคนเราไม่เคยออกกำาลังกายเลย

ไม่ชอบวิชาพละ อย่างมากก็แค่ตีแบดมินตันบ้างเล็กๆ

น้อยๆ แต่การเริ่มต้นด้วยการต่อยมวยจริงจัง การต้อง

วอร์มร่างกายก่อนต่อยมวย ทำาเอาฉันแทบจะตายใน

ครั้งแรก และหลายๆ ครั้งต่อมา ปวดไปหมดทั้งตัว ไป

ทำางานด้วยร่างกายที่เหมือนจะหักไปเสียทุกท่อน แต่ก็

สนุกดี จากนั้นฉันเริ่มไปวิ่ง ทั้งที่เกลียดการวิ่งตั้งแต่เด็ก

กว่าร่างกายจะปรับตัวได้ก็หลายสัปดาห์ผ่านไป หลังจาก

นั้นฉันเริ่มสนุกกับการออกกำาลังกายมากกว่าเมื่อก่อน

y first experience with yoga was

about 10 years ago in my senior year of

university. It was a basic “yoga for health”

class. What I vaguely remembered from the

few classes was that yoga is about creating

balance between the body and the mind. With

every inhale, comes an exhale. Work your left

side, then your right. Bend down, rise up. You

also get to use organs and muscles that you

would not usually use in everyday life. Other

than that, my memories about yoga revolve

around falling asleep in the corpse pose and

feeling that yoga is not suited for people like

me who are used to moving quickly.

After graduation, I was not involved in

anything that could be considered exercise.

It was not until last year when my parents

started falling ill with the numerous diseases

that come with old age that the quote, “The

greatest wealth is health,” began to resonate

with me. I started paying more attention to

what I ate, though still not to the point where I

would call myself a health-loving person. I was

merely being mindful of what went into my

body and, of course, I started exercising.

For someone who had never worked

out, despised physical education classes, and

had only played a few rounds of badminton

at most, boxing classes and warm-ups were

overwhelming. I struggled through the first

few classes and oh boy did those muscles ache.

I went to work with a seemingly broken body.

But it was fun. After that, I took up running

even though I hated to run as a kid. It took

many weeks for my body to adjust, but once it

did, I began to enjoy working out much more

than before.

055


HEALTH

จนกระทั่งความคิดเรื่องโยคะกลับมาอีกครั้ง เพราะฉัน

รู้ดีว่าโยคะนั้นเหมาะกับผู้หญิงที่สุด จะมีการออกกำาลังกายใด

ที่ทำาให้ได้ใช้ร่างกายทั่วทุกส่วนขนาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาสนะ หรือท่าต่างๆ ของโยคะนั้นไม่ใช่แค่การใช้มัดกล้าม

เนื้อที่ไม่เคยถูกใช้ แต่ในหลายท่ายังเป็นการช่วยบีบ กดอวัยวะ

ภายใน รวมไปถึงต่อมที่สำาคัญต่างๆ ในร่างกายจำานวนมาก

ทำาให้ระบบหมุนเวียนต่างๆ ในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาการออฟฟิศซินโดรมก็ดีขึ้น นี่คือความรู้เบื้องต้นที่ฉันพอ

จะจำาได้ และทำาให้ฉันตัดสินใจลงทุนไปกับการออกกำาลังกาย

ประเภทโยคะมากยิ่งขึ้น

ถึงจะออกกำาลังกายมาบ้างแล้ว แต่การนับหนึ่งกับโยคะ

ไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันเริ่มต้นทำาความรู้จักกับโยคะอีกครั้งด้วยคลาส

โยคะร้อน ไม่มีอะไรที่ต้องการมากไปกว่าสุขภาพที่ดีพร้อมกับ

การลดน้ำาหนักไปด้วยในตัว และก็เป็นไปตามคาด ตลอด 1 ชั่วโมง

ในคลาสแรก ทำาให้ฉันอยากจะร้องไห้ ร้อนก็ร้อน ท่าก็ยาก

คนในห้อง 30-40 คน ส่วนใหญ่ทำาได้กันหมด ขนาดคนแก่ๆ

สี่ห้าสิบยังสามารถทำาท่าตามครูกันอย่างแคล่วคล่อง ฉันรู้สึก

สูญเสียความมั่นใจมาก ตัวก็แข็ง เรี่ยวแรงจะมายืนขาเดียวตาม

เขาก็ทำาไม่ได้ มีเป็นสิบๆ ท่า ทำาตามก็ไม่ค่อยจะถูก ช่วงเดือน

แรกคือยาขมสำาหรับฉันเป็นอย่างมาก ปวดไปหมดทั้งตัว

แต่เพราะไม่อยากให้เสียเงินไปฟรีๆ และรู้สึกดีเวลาที่

เหงื่อออกจึงทำาให้ฉันขยันไป ช่วงเวลานั้น ทำาให้ฉันได้เรียนรู้

ว่า ‘โยคะ’ ที่ฉันคิดว่าน่าเบื่อได้เปลี่ยนไป ที่เคยคิดว่าคนที่ทำา

อะไรรวดเร็วอย่างฉันจะเล่นโยคะไม่ได้ก็เริ่มเปลี่ยนไป แต่ก็ยัง

ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิขึ้นเท่าไหร่ การทำาท่าอาสนะก็ไม่ได้ดี

ขึ้นเท่าไหร่ เช่นกัน

ฉันหมดเวลาไปปีกว่าๆ กับโยคะร้อน ด้วยการเจียดเวลา

หลังเลิกงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ จนสมาชิกรายปีของ

โรงเรียนโยคะแห่งหนึ่งหมดลง และความรับผิดชอบในหน้าที่

การงานก็เพิ่มมากขึ้น ฉันไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ เป็นช่วง

5-6 เดือนที่ทำาได้แค่ปั่นจักรยาน และงัดความรู้งูๆ ปลาๆ จาก

ที่เรียนมาเล่นเองที่บ้าน จนวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเริ่มจัดตารางเวลา

ได้บ้างแล้ว อย่างน้อยก็สัญญากับตัวเองช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่า

ปี 2559 นี้ฉันจะต้องกลับมาเล่นโยคะอีกครั้ง

ฉันเริ่มทันทีหลังจากนั้น อย่างน้อยๆ ทุกสุดสัปดาห์ฉัน

ก็เข้าคลาสโยคะ รวมทั้งพิลาทิส (Pilates) ร่วมด้วยในช่วงแรก

ซึ่งร่างกายก็ต้องปรับตัวอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ฉันฟื้นตัวเร็ว ความ

ปวดเมื่อยที่เคยกินเวลานานๆ กลับหายไปอย่างรวดเร็ว การ

กลับมาอีกครั้งในสตูดิโอแห่งใหม่ที่จำ านวนนักเรียนน้อยลง การสอน

ที่เปลี่ยนไป ทำาให้ฉันดูจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างน้อยก็การ

จัดระเบียบร่างกายในท่าอาสนะที่ถูกต้อง สมาธิที่มากขึ้น เริ่ม

ทำาให้ฉันรู้สึกว่า เราสามารถเรียนโยคะพร้อมๆ กันได้หลายที่

และหลายแบบ ไม่จำาเป็นจะต้องเรียนแค่โยคะร้อน และยิ่งทำาให้

ค้นพบศักยภาพในตัวเองหลายด้านมากขึ้น ทั้งการฝึกร่างกาย

และสมาธิ ที่ไม่คิดว่าจะทำาให้ตัวเองนิ่งได้ถึงเพียงนี้ เป็นเหตุผล

ที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปที่จะทำาให้ฉันยอมออกจากบ้านไป

หลายชั่วโมงเพื่อฝึกโยคะ

056

คลาสเรียนโยคะที่เราแนะนำา

YOGA & ME

(CDC, THE WALK Kaset-Nawamin, THE WALK

Ratchapruek และ LA VILLA Ari)

ที่นี่เป็นที่แรกๆ ที่ทำให้เรรู้สึกว่กรเรียนโยคะ (รวมทั้งพิลทิส) ไม่ใช่

ยขม และเข้ใจว่มันคือเรื่องของกรต้องฝึกอย่งสม่ำเสมอ ถึง

จะทำให้กรเล่นมีประสิทธิภพ ร่งกยคนเรไม่เหมือนกัน ที่สำคัญ

คุณครูที่นี่จะสอนด้วยควมเข้ใจ และไม่ใช่ประเภทดุจนเกินไป อีกอย่ง

หนึ่งมีคลสให้เรียนหลกหลยมก ที่เรชอบเป็นพิเศษคือ Therapy ที่

แบ่งออกเป็น Back, Leg และ Joint Therapy เป็นคลสที่เหมะกับสว

ออฟฟิศทั้งหลยที่ประสบปัญห Digital Syndrome และอกร Off ice

Syndrome ทั้งหลย ที่นำอสนะมประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหปวดเมื่อย

กล้มเนื้อได้อย่งดี พร้อมๆ กับกรฝึกหยใจและทำสมธิไปพร้อมกัน

YOGA GREENSPACE @ The 66 Cottage

(สุขุมวิท 66)

เพระชอบ Green Community ใจกลงเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ที่นี่มี

ทั้งคเฟ่ และร้นค้อีก 2-3 ร้น แต่ที่ชอบมกที่สุดคือ ทุกเย็นวันหยุด

สุดสัปดห์ที่นี่จะมีคลสโยคะลนเขียวที่จัดสอนให้แก่ทุกคนที่สนใจแบบไม่

เสียค่ใช้จ่ย ซึ่งเป็น All Style Yoga ที่สมรถเล่นได้ตั้งแต่นักเรียน

ที่ไม่เคยเรียนโยคะมก่อน จนถึงนักเรียนขั้นแอดวนซ์ สิ่งที่เรชอบมก

ที่สุดไม่ใช่เพระเป็นของฟรี แต่เป็นเพระครูสอนด้วยควมใจเย็น สอดแทรก

เรื่องสมธิ และผลลัพธ์ที่ได้ตลอดเวล เลยยิ่งทำให้มีกำลังใจในกรฝึก

พร้อมจะเปิดใจท่อสนะใหม่ๆ เสมอ และยังรู้สึกเข้ถึงกรฝึกมกยิ่งขึ้น

ที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกว่กรฝึกโยคะทำให้เห็นควมเปลี่ยนแปลงทั้งร่งกย

และจิตใจ ซึ่งคือควมสัมพันธ์กันทั้งหมด ฉันมีสมธิมกขึ้น เข้ใจและ

ควบคุมร่งกยได้ นอกจกนี้ช่วงเวลรวชั่วโมงกว่ๆ นั้น ทำให้ฉันได้

สูดอกศบริสุทธิ์เต็มปอดดีทีเดียว

My thoughts then circled back to yoga again because

I felt it was a workout that suited women. What other kind

of exercise out there allows you to use every inch of your

body like yoga? The asanas or postures in yoga not only

utilise dormant muscles, but also massage internal organs

and important glands in your body. This helps the circulatory

system to work more efficiently and eases the symptoms of

office syndrome. With this little knowledge in mind, I decided

to invest in yoga.

Even though I had already put myself through some

forms of exercise, it was like starting back at one with yoga.

I had decided to go for hot yoga classes. Nothing sounded

better than achieving a healthier body whilst losing a few kilos

at the same time. Well, everything went as planned. I almost

cried as I lumbered through my first hour-long class. It was

hot and sweaty and the postures were not easy. There were

30-40 people in the class and practically everyone was flowing

through the routines like it was nothing at all. Even the

elderly students around 40-50 years old were able to follow

the teacher with ease. My confidence was at rock bottom. My

body was stiff and I could not find the strength to balance on

one foot as the others could. There were dozens of postures

and I had a hard time following. It was a tough first month of

hot yoga and my body was constantly sore.

I did not want my class fees to go to waste, and since

it actually felt good to sweat, I stuck with it. Yoga started to

seem not as boring as I first thought. The impression that fast-


paced people like me would not enjoy yoga began

to shift. However, I still did not feel myself becoming

more focused. My ability to do asanas did not improve

much either.

I spent over a year with hot yoga, scheduling

it in after work as much as possible. When my year

membership at a yoga studio ended, coupled with

increased responsibilities at work, I could not find the

time to fit it in anymore. For 5-6 months, all I could do

was cycle and practice yoga at home, using the little

knowledge I had picked up from the classes. Finally,

the day came when I felt I had a better control over

my hours. I also told myself late last year that I would

make it a point to take up yoga again in 2016.

I started immediately. I began going to a

yoga class every week and also sampled some pilates

classes at the beginning. My body needed to adjust

to working out again, but this time it recovered

much faster. The aches and sores that used to take

forever to go away disappeared quite quickly. This

time I chose a new studio with fewer students and a

different teaching approach. I believe I have improved

a lot. I am doing the asanas correctly and getting

better at maintaining focus. I also now realize that I

can learn different styles of yoga from multiple places

at the same time; no need to stick with just hot yoga.

Having variety also helps me to develop in different

areas, both physically and mentally. I never knew I

could train myself to be so still. These reasons are just

enough for me to drag myself out of the house for

hours at a time to practice yoga.

OUR RECOMMENDATIONS

YOGA & ME

(CDC, THE WALK Kaset-Nawamin, THE WALK

Ratchapruek and LA VILLA Ari)

This was one of the first places that made me

understand that yoga is not, in fact, a bitter pill,

but something that must be regularly practiced to

reach efficiency. Each person’s body is different.

Most importantly, the teachers here teach with

understanding, not scolding. There are many classes

to choose from. My favourite are the Therapy classes,

which are separated into Back, Leg, and Joint Therapy.

These therapy classes are especially good for women

who are stuck an office all day and suffer from digital

or office syndrome. Asanas taught in these classes can

be applied to ease aches and pains as well as guide

breathing and meditation.

YOGA GREENSPACE @ The 66 Cottage

(Sukhumvit 66)

I have always been fond of the Green Community in

the heart of the city with its lovely café and shops.

What I like most about the space, however, are the

yoga classes held every weekend on the green lawn.

Classes are free and open to all who are interested.

The classes are suitable for all levels, from beginner to

advanced. The best thing is not the fact that they are

free of charge, but the patient teachers who make sure

to slip in tips here and there about meditation and

its benefits throughout each session. This knowledge

encourages us to keep practicing, opens our minds to

new asanas, and helps us to better understand what

we are accomplishing in each position. Since attending

the classes here, I have observed changes in both body

and mind, as well as the harmonious relationship

between the two. The workouts have sharpened my

focus and have improved the way I see and control my

body. The lungs also get plenty of fresh air throughout

the hour or so spent in this peaceful green space.

057


ART

058

แสงสวาง

กลางหัวหิน

แมคุณจะตาบอดตั้งแตเกิด แตใชวาชีวิตคุณจะดับแสงลงไปดวย

Light of Hua Hin: The Blind Composer

WORDS: MUANFUN THARANATHAM


วามรักในดนตรีของรัตนะ มากรุ่ง หรือป๋าจอห์นนี่

นักประพันธ์เพลงผู้พิการทางสายตาของซิเคด้า

แอมฟิเธียเตอร์ โรงละครกลางแจ้งของเมืองหัวหิน

เริ่มต้นจากการเล่นเปียโนไม้ข้างกายคุณพ่อแลกกับ

ไอศกรีมหนึ่งแท่ง จนจบการศึกษาสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจวบจนถึงวันนี้เขายิ่งสนุกกับ

งานที่รัก ด้วยศรัทธาที ่เต็มเปี่ยม

“ผมเคยทางานกับค่ายเพลงใหญ่หลายๆ ค่าย แต่การ

แต่งเพลงละครเป็นเรื่องของจินตลักษณะ มีการตีความบทละคร

ต้องจับอารมณ์ความเจ็บว่ามันกรีดใจเราเข้าไปขนาดไหน ผม

ได้คิดซาวด์ใหม่ๆ ได้ใช้ความชอบ ใช้สิ่งที่เรียนมาใส่ลงในงาน

ได้อย่างอิสระเต็มสูบ ละครเล่นวันศุกร์ถึงอาทิตย์ แต่วันธรรมดา

ผมก็มาทางาน แต่งเพลง แก้เพลง เทสต์เสียงนักแสดง ถึงจะ

ป่วยก็มาเพราะมันเป็นงานที่ผมตั้งใจเลือก แล้วอยากท ามันจริงๆ

ทางานที่นี่มันไม่เหมือนทางาน”

การต้องตกอยู่ในจุดที่เป็นรองทั้งในเรื่องสถานการณ์

การทางานรวมถึงเรื่องเครื่องมือมาตลอดชีวิต ทาให้เขาอยู่ใน

สภาพกดดันจนชิน จึงไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรค กลับเปลี่ยน

มันเป็นพลังใจให้ทีมงานรอบข้างเวลาท้อแท้ได้เสียอีก

“ผมไม่ค่อยเห็นอุปสรรค แค่เปียโนตัวนี้ก็ไม่มีปุ่มไหน

ที่เขียนเป็นอักษรเบรลล์เลยสักปุ่ม ฟังก์ชั่นเปิดมาก็ไม่พูด คน

ตาดีเขาดูแต่เราต้องจา ฉะนั้นคนตาดีต้องพยายามเยอะๆ

อย่าอยู่บนความเชื่อเก่าๆ ว่าคนตาบอดจะหูดีกว่าคนตาดี ไม่

งั้นคนตาบอดก็มี 4 มือสิ เราตื่นนอน หิว เหมือนกัน แค่ใคร

เปิดใจได้มากกว่า ไม่เชื่อลองหัดใช้ประสาทหูเยอะๆ สิ ผมไม่

ได้มหัศจรรย์กว่าคนตาดีเลย

แม้จะตาบอด แต่การ

สร้างสรรค์บทเพลงท่่ีซิเคด้า

แอมฟิเธียเตอร์ก็ทำาให้โลกอัน

มืดมนของรัตนะสว่างไสวขึ้นได้

059


060

เพราะจินตนาการมันสาคัญ เลยอยากให้ช่วยกันทาหนังสือ

เสียงเพราะได้ซึมซับทั้งคาในหนังสือ ทั้งอารมณ์ที่คามันพาไป จะ

เป็นหนังสือท่องเที่ยว ข่าวกีฬา นวนิยาย อีโรติก สารคดีก็ได้ จะ

ส่งไปที่สมาคมคนตาบอดหรือแค่คุณอ่านแล้วทาลิงค์ลงยูทูบไว้

เรื่อยๆ มันจะช่วยฝึกสร้างความแข็งแรงในเรื่องการจินตนาการ

ของคนตาบอดได้ดี

ทุกวันนี้ผมอยู่ด้วยศรัทธา ถ้าคุณศรัทธาตัวเอง คุณจะไม่

กล้าทาร้ายตัวเอง ศรัทธางานที่ทา คุณจะไม่กล้าเข้างานสายหรือ

โกงแรงเพื่อนที่ทางาน ผมว่าสาคัญกว่าความดีอีกนะ เป้าหมาย

ของผมแค่งานเสร็จออกไปแล้วทุกคนจับต้องมันได้ ตบมือชอบ

ใจผมจะพองโตมาก หน้าจะยิ้มเองโดยอัตโนมัติเลย ดีใจกว่าได้

สตางค์อีก และผมโชคดีเรื่องมีคู่หูดีด้วย”

คู่หูในที่นี้เขาหมายถึง ‘คุณวศิน สุขเกษม’ ผู้อานวยการ

ฝ่ายปฏิบัติการและผู้กากับการแสดง ซึ่งเล่าเสริมว่า “บางทีน้องๆ

เจออุปสรรค พี่จอห์นนี่ก็จะบอกว่าเห็นเปียโนตัวที่พี่เล่นไหม เขา

ทามาให้คนตาดีเล่นนะ เราก็จุก ต้องหยุดท้อ อย่างละครเรื่องแรก

เวียงจันทน์ฉันจะฝันถึงเธอ พี่จอห์นนี่ต้องแต่งเพลงและรับบทเป็น

พระเอกที่ตาบอดเพราะอุบัติเหตุ แล้วพี่เขาแต่งเพลงไม่ได้เพราะ

ไม่เคยตาดีแล้วมาตาบอด ผมเลยบอกว่า ‘ถ้าสมมติวันหนึ่งพี่ไม่มี

แขน พี่รู้สึกอะไร’ เท่านั้นเองเขานึกออกเลย ข้อดีคือพี่จอห์นนี่มี

เซนส์เรื่องอารมณ์ไวมาก ตัวละครเศร้าแบบนี้แป๊บเดียวออกมา

เป็นดนตรีแล้ว คือพรสวรรค์จริงๆ เราจะคุยกันว่าตัวละครรู้สึก

อะไร มีความขา กุ๊กกิ๊ก โหดร้าย ผมก็ต้องเป็นตาแทนเพื่อให้ภาพ

กับเสียงมันไปด้วยกัน

เราเป็นโรงละครเล็กๆ ที่มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรในพื้นที่ นักแสดง

อยู่ในหัวหินทั้งหมด บางคนไม่เคยเรียนการแสดงแต่มีความตั้งใจ

สร้างงานคุณภาพ การเล่นดนตรีสดมันทาให้ทุกอย่างดูมีสีสันขึ้น

พอละครจบ เราชวนผู้ชมมาคุย ถ่ายรูปกับนักแสดง มันคือเสน่ห์

อบอุ่น อยากให้คนดูเดินออกแบบอมยิ้ม อิ่มใจ

สาหรับเดือนนี้เรามีละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งไม่ได้นาเสนอ

ในรูปแบบโขนหรือนาฏยศิลป์ที่คนไทยคุ้นชิน แต่จะพลิกให้ตัว

ละครกลับมามีชีวิตคล้ายเทพนิยาย สื่อสารทางความรู้สึกเยอะขึ้น

ว่าทศกัณฐ์เศร้ายังไง ให้เข้าถึงใจคนได้ง่ายขึ้นมากๆ จะสร้าง

ประสบการณ์ใหม่เกินความคาดหมายโดยใช้เปียโนตัวเดียว” ไป

หัวหินคราวหน้า ต้องไปชื่นชมฝีมือคนไทยด้วยกันหน่อยแล้ว

(facebook.com/cicadaamphitheatre)

ถ้อยคำสร้งแรงบันดลใจ

“การช่วยเหลือคนตาไม่เห็นที่เที่ยงแท้และถาวรที่สุดก็

คือ สอนให้เขาคิดเป็น อย่าทำาร้ายเขาด้วยการทำาให้เขา

หัดให้เขาช่วยตัวเองให้มาก เมื่อถึงวันหนึ่งเขาจะต้อง

อยู่ได้ด้วยตัวเอง”

“คนตาดีจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่เก่าไปแล้ว คือไม่ต้อง

สงสาร คำาว่า ‘สงสาร’ มันจะเป็นกำาแพงกั้นให้เรา

เรียนรู้กันได้ยาก ถ้าตัดข้อนี้ไปได้ ผมว่าเราไม่ต่างกัน”

“ผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำาเร็จ คือคนที่ไม่นิ่งทั้ง

สมอง ทั้งสองมือ ที่สำาคัญหัวใจต้องไม่นิ่ง ถ้าคุณนิ่ง

เมื่อไหร่ สุดท้ายคุณจะอยู่เหมือนคนที่ตายแล้ว คนตาย

จริงๆ ยังไม่ทรมานเท่าคนที่อยู่เหมือนตายเลย”

“เราตั้งใจให้โรงละครเกิดกระบวนการในการหมุนเวียน

ในพื้นที่มากที่สุด เป็นการแสดงจากคนในพื้นที่ มันคือ

ผลิตผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆ”


ART

or Ratana Makrung or ‘Pa Johnny’ the blind composer

of Cicada Amphitheater, the open air theater of Hua Hin,

love of music started while playing piano alongside his father

in exchange for rewards of popsicle sticks. He then went on

to graduate Music Education at the Faculty of Education,

Chulalongkorn University. To this day, he continues to work with

happiness, “I’ve worked with many major music labels. However

the job of a composer requires romanticism and a strong sense

of interpretation to capture the emotional pains of life. When

making music, we have to use passion and put our entire heart

into it. I perform on Friday to Sunday, but on weekdays I still

work on composing music and matching it to the voice of our

actors. Even if i’m unwell I still show up for work because this

is something I really love to do. Working here isn’t like work at

all,” says Johnny.

The pressures in dealing with his disabilities have been

with him from the start. He has worked until the limitations no

longer seem like barriers, and instead has become an inspiration

for those in his team.

“I don’t notice obstacles. This piano in front of me doesn’t

have a single key that is marked with Braille. Those with eyesight

can see, but for the blind we have to remember everything. So

those with good eyes need to try harder and not trust the old

belief that those who are blind have a better sense of hearing.

If that was true, it would be like the blind have four hands! We

wake up, sleep and get hungry like everyone else. If you don’t

believe me, just try listening more intently to your surroundings.

I don’t have any super powers above the average person.

Imagination is the most crucial thing for blind people.

Because of this I hope people make more audio books, because

it will help us absorb information and emotion through words.

It can be travel books, sports news, fiction, erotic stories or

documentaries, you can send this to the Association for the Blind

or just make a video on YouTube. These things help train our

brain and strengthen our imaginations.

Today I live by faith in myself. If you have faith in yourself,

you won’t harm yourself. You won’t dare go to work late, cheat

or commit fraud to others. I think it’s even more important than

seeking ‘goodness’. The goal is to get work done, and when I

hear people clapping for me my heart swells with joy. I smile

automatically. It makes me happier than getting money. I’ve also

been lucky to have a good partner.”

The partner he speaks of is Khun Vasin Sukasem, Director

and Operations Manager. He adds, “Sometimes younger people

face obstacles, and Johnny would say to them, ‘do you see this

piano that I’m playing? It was made for people who have perfect

vision.’ It puts an end to their feeling of helplessness. In the play

‘Vientiane I will dream of you’ Johnny had to both write the

music and act as the main character who lost his vision due to

an accident. He couldn’t start because he had always been blind

and just couldn’t imagine it. I said to him, ‘suppose one day you

had no arms, how would you feel?’ Then suddenly he could

imagine it. Johnny has a great advantage in the fact that he is

very sensitive to emotion. When he realises that a character in

the play is sad, he can quickly translate it into music. Sometimes

we discuss different character’s personalities, how they feel,

their sense of humor or their brutality and I act as a helping eye

to sync the actions and voice with the music.

We are a small theater that focuses on using local

resources. Some of the actors we have here in Hua Hin have

never professionally studied acting, but they have the intention

to create quality work. The live music really helps bring things

to life, and after the play is over we invite the audience to

talk and take photos with the actors. It’s a very warm way to

experience this form of entertainment. This month we will

perform the Ramayana, but not in the form of the Kohn masked

plays or pantomimes that Thai people are accustomed to. We’ll

use inspiration from fairy tales, and communicate Totsakan’s

emotions in a way that people can relate to. We’ve managed to

exceed expectations by using only one piano.” On your next visit

to Hua Hin, don’t forget to support Thai talent at the Cicada

Amphitheatre. (facebook.com/cicadaamphitheatre)

Words of Inspiration

“The most lasting and true thing you can do

for a blind person is to teach them to not hurt

themselves, and help them help themselves. After

all, one day they will need to live without the aid

of others.”

“Those with vision need to stop using the word

‘pity’, I feel like it is a barrier that divides us.”

“I believe that the key to success is not just using

your brain and hands, but you also have to make

sure your heart keeps moving. If you stay still, it’s

almost as if you’re dead. And in truth, real death

has less suffering than a person who lives as if

they were dead.”

“We intended for the theatre to keep moving in

the area, having local actors really makes each

play a product of its surroundings.”

061


ART

ทายาทชางศิลป

ทายาทชางศิลปหัตถกรรม ผูสืบสานภูมิปญญาบรรพชนเมื่อศิลปะแบบดั้งเดิมถูกสงผานถึงชนรุนหลัง

The heritage of our ancestors in traditional arts, passed down to future generations.

WORDS: CHINTAPATEE

านหัตถศิลป คือชิ้นงานที่เกิดจากศิลปะในการผลิตสิ่งของตางๆ

ดวยมือ โดยยึดถือเรื่องของความสวยงามจากภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษไทย กอเกิดเปนผลงานสรางสรรคอันประณีต

งดงาม เปยมอัตลักษณ สืบทอดตอๆ กันมา พรอมกับการพัฒนา

ใหสอดรับกับยุคสมัย ทามกลางกระแสไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติ

โชคดีที่ประเทศไทยเรายังมีคนรุนใหมที่หันมาสืบสานงานหัตถศิลปตอ

จากรุนพอ-แม ปู-ยา ตา-ยาย และมีการสรางสรรคผลงานดีๆ อยาง

ตอเนื่อง ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

หรือ SACICT เห็นถึงความสําคัญของการสืบสานงานหัตถกรรม

ของบรรพชน จึงดําเนินงานโครงการ ‘เชิดชูทายาทชางศิลป-

หัตถกรรม’ เพื่อยกยองเชิดชูเหลาทายาทที่ยังคงมุงมั่นอนุรักษสานตอ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมที่พอแมครูบาอาจารยไดทําไวใหคงอยู ทั้งยัง

เปนการสงเสริมและเผยแพรผลงานของเหลาทายาทใหเปนที่รูจักมาก

ยิ่งขึ้น โครงการ ‘เชิดชูทายาทชางศิลปหัตถกรรม’ ประจําป 2559

ซึ่งจัดเปนปที่ 4 แลวนี้ มีผูผานการคัดเลือกจํานวน 13 คน จาก

หัตถกรรมทั้งหมด 8 สาขา คือ สาขาเครื่องทอ สาขาเครื่องจักสาน

สาขาเครื่องกระดาษ สาขาเครื่องไม สาขาเครื่องดิน สาขาเครื่องปูนปน

สาขาเครื่องโลหะ และสาขาเครื่องรัก ซึ่งแตละคนตางก็มีผลงานที่

อนุรักษภูมิปญญาอยางเห็นไดชัด

ยลดา ภูริผล

ยลดาในวัย 27 ป ทายาทรุนที่ 8

ผูสานตอผาทอลาวครั่งจากมารดา

คุณแมทองลี้ คณทา ครูชางศิลป-

หัตถกรรม ป 2556 จากจังหวัด

อุทัยธานี โดยศิลปหัตถกรรมแขนงนี้

สืบทอดกันมานับรอยๆ ปในชุมชนของ

เธอ การเติบโตมาในครอบครัวชางทอผา

ทําใหเธอไดเรียนรู และฝกฝนจนคุนเคย

กับกระบวนการที่ซับซอนของการผลิต

สิ่งทอ อีกทั้งยังสามารถสรางงาน

ในรูปใหมๆ เชน การทอในโทนสีออนๆ

และทอไลสีแบบสีรุง งานของเธอชวย

ใหสังคมตระหนักในคุณคาและผูกพัน

กับผาทอลาวครั่ง และเธอเองก็ตั้ง

ปณิธานไววาจะชวยสืบสานหัตถกรรม

ผาทอลายโบราณนี้ใหคงอยูสืบไป

Yonlada Puriphol

At age 27, Yonlada is an 8th generation

Lao Krang silk-weaving artisan. Her

mother, Khru Tonglee Puriphol was a

2013 Master Craftsman and teacher

in Uthai Thani. Her community has

hundreds of years of experience in

weaving, and this is where Yonlada

became familiar with the complex

processes of textile production,

allowing her to incorporate modern

elements into her work such as

weaving with lighter shades or

rainbow gradients. Her work fortif ifi es

the social ties within the Lao Krang

silk-weaving community, and she

is determined to help preserve this

craft well into the future.

raditional Thai Handicrafts are handmade arts created by the

wisdom of our Thai ancestors. With the current inf lfl ux of

foreign cultures, it is fortunate that the new generation in Thailand

remain interested in preserving the handicrafts of their fathers,

mothers, grandfathers, and grandmothers, allowing great creative

works to continue. The Support Arts and Craft International Centre

of Thailand or SACICT created the ‘New Heritage Artisans’ project

to honour, promote and pass on these arts to the next generation.

The annual ‘New Heritage Artisans’ in 2016 marks the 4th year

of this event, which features 13 selected artisans from 8 different

branches of handicrafts. These branches include weaving craft,

wickerwork, paper craft, wood craft, pottery, stucco craft, metal

craft and lacquer craft. Each of the selected craftsmen were able

to display their contribution to conserving the arts.

PHOTOS: SACICT


แดง แจมจันทร

ทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขา

เครื่องรัก (ประดับมุก) จากจังหวัด

นครปฐมในวัย 51 ป คือทายาทผู

สืบทอดงานเครื่องรักประดับมุก

จาก จักรกริศษ สุขสวัสดิ์ ครู

ชางศิลปหัตถกรรม ป 2558 ผูเปน

อาจารย ทุกวันนี้ แดงยังคงยึดตาม

กระบวนการทํางานแบบประเพณี

ดั้งเดิมทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการฉลุลาย

ที่ยังคงกระบวนการอันเปนเอกลักษณ

‘บากชัด’ แบบดั้งเดิม ทั้งบากปดและ

บากเปด ตัวหงอย ตัวหงอน ซึ่งใหผล-

งานที่แตกตางจากงานของบรรดา

ผูที่เรียกตัวเองวาชางทุกวันนี้ที่สวน

ใหญจะเนนความเร็วเปนหลัก อีกหนึ่ง

ความภูมิใจของแดง คือการที่ไดรวม

กับครูจักรกริศษ พัฒนาลวดลาย

งานเครื่องรักประดับมุกขึ้นมาใหม

ชื่อ ‘ลายบัวบางเลน’ ที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะของตน สื่อความหมายถึงความ

บริสุทธิ์ นอบนอม

Daeng Chamchan

Learning the art of pearl-inlaid

lacquerware from his mentor, Khru

Chakkrit Suksawat, a

2015 Master Craftsman, Daeng

(aged 51) practices his art in

Nakhon Pathom. Daeng continues

to use traditional processes in

creating the lacquerware, using the

‘Baak Chat’ method in the forms of

‘Baak Perd’, ‘Baak Pid’, ‘Tua Ngoi’,

and ‘Tua Ngon’. This differentiates

his work from others in the market

that favors speed over quality.

One of Daeng’s signature works,

developed with his mentor, is the

unique ‘Bua Baang Lane’ pearl-inlaid

pattern, which signifi f ies purity and

humility.

ซุลฟาการ อะตะบู

ทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขา

เครื่องโลหะ (กริชรามัน) จังหวัด

ยะลาผูนี้คือทายาทรุนที่ 8 ผูสานตอ

การทํากริชรามันจากคุณพอ ตีพะลี

อะตะบู ครูชางศิลปหัตถกรรม ป 2555

และบรรดาบรรพบุรุษ ซุลฟาการ

ไดรับการถายทอดความรูในการทํา

กริชโบราณจากคุณพอมาตั้งแตอายุ

ไดเพียง 10 ขวบ เขาเรียนรูวาการ

ทํากริชรามันนั้นเปนศาสตรที่มีความ

ละเอียดออน และซับซอนเปนอยางยิ่ง

การเปนชางทํากริชโบราณที่ดีตองมี

สมาธิในจิตวิญญาณ และสามารถ

ยึดขอปฏิบัติทั้ง 25 ขอ ที่ปฏิบัติสืบตอ

กันมาอยางเครงครัด ตองมีทักษะ

เชิงชางที่ผานการฝกฝนเคี่ยวกรํามา

อยางยาวนาน จึงจะสามารถสราง

กริชที่สมบูรณไดอยางแทจริง ไมใช

ใครก็สามารถทํากริชรามันโบราณ

แบบนี้ได ทุกกระบวนการตองใชความ

ละเอียด ประณีต แมนยํา อดทนและ

ตั้งใจ กวาจะไดผลงานกริชโบราณ

ที่งดงาม แลดูทรงพลังสมกับเปน

ศาสตราวุธคูกาย สื่อความหมายถึง

อํานาจบารมีที่นาเกรงขามของชายหนุม

Sulfaka Atabu

Sulfaka comes from a long line of

Raman dagger makers, he is the

8th generation to take on this craft,

inheriting it from his father, Tipali

Atabu, a 2012 Master Craftsman.

Beginning his studies at the young

age of 10, Sulfaka learned that

crafting the Raman dagger was

a delicate and complex ritual. To

become a master, one must have

high concentration and spirituality

to follow the 25 codes of ethics

observed by all traditional Raman

dagger makers. Not everyone can

become a dagger maker, it requires

patience, precision, sophistication

and determination to create a

weapon of prestige that will become

the symbol of virility for those who

wield it.


ธนกฤต คลายหงษ

ธนกฤต ทายาทชางศิลปหัตถกรรม

สาขาเครื่องทอ จังหวัดขอนแกน อายุ

38 ป สืบสานงานทอผาไหมมัดหมี่

จากพอตา ‘สงคราม งามยิ่ง’ ครู

ชางศิลปหัตถกรรม ป 2558 “ผม

ตั้งใจพัฒนาทั้งในเรื่องของลวดลาย

และสีสัน โดยนําลายดั้งเดิมมาพัฒนา

และนําเสนอในรูปแบบใหมๆ ทั้งในดาน

ลวดลายและสีสันที่เกิดจากการใช

เทคนิคใหม ทําใหผาไหมมัดหมี่ของเรา

ไดรับความสนใจมากขึ้น ทุกวันนี้คน

รุนใหมไมคอยสนใจงานชางทอเพราะ

คิดวาเปนอาชีพที่อยูยาก แตถาตั้งใจ

ทําจริงๆ มันอยูไดนะ แลวก็อยูอยาง

มั่นคงดวย ก็อยากจะฝากใหชวยกัน

อนุรักษงานตรงนี้เอาไว”

Thanakrit Klaihong

Taught by Mr Songkram Ngamying,

a 2015 Master Craftsman,

and his own father-in-law,

38-year-old Thanakrit continues

the Mudmee silk weaving crafts in

Khon Kaen. “My intention was to

develop textures and colours from

traditional styles. The new textures

and colours are more complex

and make the silk more attractive.

Today the younger generation aren’t

interested in becoming weavers

because they think it’s hard work,

but if you focus on it, it can really

become a secure job. I’d like to

encourage people to help preserve

our heritage of silk weaving.”

นิดดา ภูแลนกี่

ทายาทผูสานงานผาไหมมัดหมี่ตอจาก

คุณยายและคุณแมสุภาณี ภูแลนกี่ ครู

ชางศิลปหัตถกรรม ป 2556 จาก

จังหวัดขอนแกน นําวิธีการ ‘แตมหมี่’

มาประยุกตควบคูกับการ ‘มัดหมี่’

โดยเปลี่ยนจากการมัดและยอมไหม

กอนทอใหเปนการใชพูกันแตงแตมสีและ

ลวดลายลงบนเสนไหมโดยตรง อีกทั้ง

ยังสามารถแตมสีไดหลายสีในคราว

เดียว ซึ่งชวยประหยัดเวลาไดมาก อีก

ทั้งยังไดลวดลายที่ทันสมัย อาทิ ลาย

สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม และรูป-

ทรงเรขาคณิต พรอมเพิ่มเสนหดวยสี

พาสเทลที่ใหความรูสึกออนหวาน ปรับ

ขนาดของลวดลายใหใหญขึ้น เพื่อให

ชิ้นงานดูทันสมัยสอดคลองกับไลฟสไตล

ของคนรุนใหม จะเปนอีกหนึ่งชองทาง

ในการอนุรักษมรดกหัตถศิลปแบบ

ดั้งเดิมไว

Nidda Phulaenkee

Learning the art of silk-weaving

from her grandmother and mother,

Suphanee Phulaenkee, 2013 Master

Craftsperson, Nidda improved the

production process of “Taem Mee”

silk by modernising “Mud Mee”

silk dyeing techniques. Instead of

tie-dying, patterns are drawn directly

on silk fabrics after weaving. Many

colours could be placed at once,

saving time and creating more

modern designs. Graphic patterns

like triangles, squares and circles

paired with pastel tones make

the designs more contemporary,

helping to keep the art popular with

younger buyers.

ธีรวัฒน ทองประศาสน

ธีรวัฒน ทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขาเครื่องทอ อายุ 39 ป จากจังหวัด

ขอนแกน คือทายาทรุนที่ 2 ผูสานตองานทอผาไหมมัดหมี่จาก ‘คุณแมประนอม

ทองประศาสน’ ครูชางศิลปหัตถกรรมป 2555 “ผมตองการใหคนที่สวมใส

ภูมิใจวาไดเปนเจาของผาทอที่มีคุณคา ประณีต งดงามไมเหมือนใคร และเกิด

มาจากความตั้งใจของชางทอจริงๆ เพราะฉะนั้นผาแตละผืนจะไมซําสีซําลายกัน

เลย ถาลายเดียวกันก็ตองเปนคนละสี สวนโทนสีเราก็ปรับใหทันสมัย ใหเหมาะกับ

สาวๆ วัยทํางาน เพราะผมตองการใหงานโบราณสามารถอยูไดในยุคปจจุบัน

ผมเชื่อวา หัตถกรรมใดก็ตาม หากยังมีคนซื้อใช ซื้อเก็บ ก็เชื่อไดวาหัตถกรรม

นั้นจะไมมีวันสูญหาย”

Teerawat Thongprasat

Teerawat is a 39 year old Mudmee silk weaving artisan from Khon Kaen.

He represents the second generation of this craft, learning from his mother

Pranom Thongprasat, a 2012 Master Craftsperson. “I want the wearer to

be a proud owner of exquisite and valuable Mudmee silk that represents

the intentions of the weavers. Therefore, every piece of fabric will contain

colours that are unique. If a piece has the same pattern it must have a

different colour. The colour tones we use are also more modern to suit

young working women. I believe that as long as there is someone to buy

the products, the crafts will never be lost.”


ART

ธนพล รักษาวงศ

ธนพลคือทายาทรุนที่ 3 สืบทอดการ

ทําผาบาติกโบราณมาจากคุณยาย

ประมวล พูลภิญโญ และพี่สาว

นางสาวธนินทรธร รักษาวงศ ครู

ชางศิลปหัตถกรรมป 2556 จาก

จังหวัดกระบี่ โดยผาบาติกโบราณที่

เปนภูมิปญญาทองถิ่นนี้รังสรรคโดย

ใชบล็อกแมพิมพแบบดั้งเดิม ในการ

พิมพลายลงบนผืนผานั้นตองใชความ

ชํานาญเปนอยางมาก กระบวนการ

ก็มีหลายขั้นตอน ซึ่งตองใชเวลา เปน

งานที่ทําดวยใจรักจริงๆ ธนพลเลือก

ที่จะสรางความโดดเดนดวยการใชสี

พาสเทลที่ใหความรูสึกออนหวาน ดู

สดใส พรอมทั้งนําลายโบราณที่มี

กวา 300 ลาย มาจัดเรียงและจับคูสี

ใหมดูแปลกตา ทันสมัย ทําใหผลงาน

ของ ‘ดาหลาบาติก’ เปนที่ยอมรับ

ของตลาด

Thanapol Raksawong

Hailing from Krabi, Thanapol

Raksawong is a third generation

batik-maker. The craft was passed

down from his grandmother

Pramual Poolpinyo and older sister

Thanintorn Raksawong, a 2013

Master Craftsperson. Traditional

Batik in Krabi uses metal blocks

to create designs. This method

takes skill and time. To modernise

his work, Thanapol uses pastel

colours for a softer look, paired

with antique patterns of over

300 designs to create unusual

combinations. In this way, he is

able to increase the marketability of

‘Dhala Batik’.

พีระศักดิ์ หนูเพชร

พีระศักดิ์ ทายาทรุนที่ 2 ผูสานตอ

งานจักสานใยตาลจากคุณแมเสริญสิริ

หนูเพชร ครูชางศิลปหัตถกรรม ป

2554 จากจังหวัดสงขลา หลังจบ

การศึกษา พีระศักดิ์ก็ไดกลับมาชวย

งานผลิตเครื่องจักสานจากใยตาล

ที่เปนธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเปน

ชวงที่คุณแมของเขากําลังคิดพัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อใหทํางานได

รวดเร็วขึ้น พวกเขาจึงไดชวยกัน

คิดคนวิธีในการทอใยตาลใหเปนผืน

กอนที่จะนํามาประดิษฐเปนชิ้นงาน

แทนการนําใยตาลมาสานขึ้นรูปเปน

ชิ้นงานทีละชิ้นแบบสมัยกอน วิธีใหม

นี้ทําใหสามารถผลิตผลงานไดเร็ว

ขึ้น ทันตอความตองการของลูกคา

นอกจากนั้นเขายังคิดประดิษฐเครื่อง

ตีกาบตาลใหเปนเสนใยแทนการใชคอน

ทุบ ซึ่งนอกจากจะชวยทุนแรงแลว

ยังทําใหสามารถผลิตใยตาลไดเร็ว

ขึ้นดวย

Pheerasak Noopetch

A second-generation palm fi f ibre

weaver, Pheerasak Noopetch’s

mother is Sernsiri Noopetch,

a 2011 Master Craftsperson

from Songkhla. After graduating

Pheerasak joined his family’s

wickerwork business. His family

pioneered a process to create

sheets of woven palm fi f ibre before

shaping to be used in various

products. Insteading of weaving

and shaping one product at a time,

the new process allowed for faster

production. Pheerasak was also

able to make a palm spathe-beating

machine which replaced hammering,

allowing for faster production of

palm fi f ibres.


พิเชฏฐ เกิดทรง

พิเชฏฐคือทายาทรุนที่ 2 ผูสืบสาน

และตอยอดงานแกะสลักเครื่องดนตรี

ไทยจากคุณพอพิมพ เกิดทรง และ

คุณแมบุญศรี เกิดทรง ครูศิลป

ของแผนดิน ป 2558 จากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พิเชฏฐเกิดและ

เติบโตมาในครอบครัวชางแกะสลักไม

จึงซึมซับในศิลปะและความงามของ

ศาสตรแขนงนี้ โดยไดรําเรียนการ

เขียนลายไทยและการแกะสลักเครื่องไม

จากคุณพอพิมพ และงานลงรักปดทอง

จากคุณแมบุญศรีจนชํานาญ จากนั้น

พัฒนาฝมือการแกะสลักลายไทย

จนเปนที่ยอมรับวาหากตองการ

เครื่องดนตรีไทย ไมวาจะเปน ระนาด

ฆองวง กระจังโหมง ตะโพน หรือ

เปงมางคอก ที่มีลวดลายแกะสลัก

อันประณีตวิจิตรงดงามก็ตองนึกถึง

‘พิเชฏฐ เกิดทรง’

Pichet Kerdsong

A second generation wood carved

musical instrument artisan from

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phichet

Kerdsong is the son of Mr Pim

and Mrs Boonsri Kerdsong, 2015

Master Artisans of Thailand.

Being born into his craft, Pichet

learned the art of carving Thai

classical patterns from his father

and lacquering from his mother.

From then, he perfected his skills

in engraving to the point when

people thought of elaborately carved

Ranaats, gongs, two-faced drums

or the traditional Thai drum set,

the name ‘Pichet Kerdsong’ would

immediately come to mind.

กิตติศักดิ์ ฝนสาย

ทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขา

เครื่องดิน (ประติมากรรม นําตน)

จังหวัดเชียงใหม อายุ 32 ปผูนี้สืบสาน

งานปนตอจากคุณตาลู หลากันใจ

และคุณนา สมทรัพย ศรีสุวรรณ

ครูชางศิลปหัตถกรรม ป 2554 นําตน

เปนงานจากภูมิปญญาทองถิ่นแบบ

ลานนาที่ควรคาแกการอนุรักษอยาง

ยิ่ง แตเปนที่นาเสียดายที่วาแมแตใน

ภาคเหนือซึ่งเปนแหลงตนกําเนิดก็

ยังคงเหลือผูสืบทอดเพียงไมกี่ราย

กิตติศักดิ์...ชางฝมืองานปนดินจาก

เชียงใหมมีความหลงใหลในงานศิลปะ

มาตั้งแตเด็กไดพัฒนาตอยอดนําตน

นี้โดยนําความรูในเรื่ององคประกอบ

ศิลปมาใชในการออกแบบรูปทรง

สรางความประทับใจทั้งในหมูชาวไทย

และชาวตางชาติ

Kittisak Funsai

Ancient Lanna f lfl agon maker and

pottery artisan of Chiang Mai,

Kittsak Funsai (aged 32) is the

successor of his grandfather Lu

Lakanjai and his uncle Somsap

Srisuwan a 2011 Master Craftsman.

Although the Lanna fl f lfl agon is highly

prized, very few artisans in the

north remain. Kittisak Funsai has

admired earthenware in Chiang

Mai since childhood and uses his

boundless imagination to create

artistic f lfl agons which appeal to

native Thais and foreigners alike.

ปอลิณ หยุนตระกูล

ปอลิณคือทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขาเครื่องกระดาษ (กระดาษรังผึ้ง)

จากจังหวัดพิษณุโลก ผูสืบทอดงานตัดกระดาษรังผึ้งจากครูเปยม สงชื่น

ครูชางศิลปหัตถกรรม ป 2558 ผูเปนพอ นอกจากอาชีพแมพิมพของชาติ

แลว งานตัดกระดาษรังผึ้งนับเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ปอลิณรักที่จะทํา ดวยตั้งใจที่จะ

สืบสานอุดมการณของผูเปนพอที่ไดทุมเทอุทิศตนใหกับงานตัดกระดาษรังผึ้ง

มาตลอดชีวิต ปจจุบันนอกจากจะนํางานตัดกระดาษรังผึ้งมาสอนเด็กในชั่วโมง

ศิลปะแลว ปอลิณยังเปนวิทยากรจัดอบรมใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจดวย ก็เธอ

ฝากวากระดาษรังผึ้งเปนภูมิปญญาของปราชญชาวบานที่กําลังจะสูญหายไป

อยากใหทุกคนชวยกันรักษา

Porlin Yoontrakul

From Phitsanulok, Porlin is the daughter and successor of Khru Piem

Songchuen, a 2015 Master Craftsman of honeycomb paper art. In addition

to conserving a national art form, Porlin is proud to continue honeycomb

paper art in order to honour her father, who dedicated his life to creating

unique cuts and patterns. Currently, she teaches the techniques in art

classes for children and holds workshops for adults. She urges people to

help prevent honeycomb paper art from disappearing.


ART

สมชาย บุญประเสริฐ

ทายาทชางศิลปหัตถกรรม สาขา

เครื่องปูนปน (ปูนปนสด) จากจังหวัด

เพชรบุรี วัย 42 ป คือทายาทรุนที่ 2

ที่สืบทอดงานปูนปนสดจาก ทองรวง

เอมโอษฐ ครูศิลปของแผนดิน ป 2553

ผูเปนอา โดยเริ่มบมเพาะฝมือตั้งแตเขา

อายุไดเพียง 15 ป คนสวนใหญมัก

ไมทราบวา ผูที่จะเปนชางปูนปนสดนั้น

นอกจากจะตองมีพรสวรรคทางศิลปะ

แลว ยังจะตองมีความเชี่ยวชาญ

แมนยํา และมีความแคลวคลองวองไว

เพราะงานปนปูนสดเปนงานที่ตอง

ทําแขงกับเวลาและจะผิดพลาดไมได

ยิ่งหากตองการลงรักปดทองหรือ

ประดับกระจกเพื่อเพิ่มความสวยงาม

ดวยแลว ก็ยิ่งตองรีบทําใหเสร็จในขั้น

ตอนปนปูนสดเชนกัน

Somchai Boonprasert

Based in Phetchaburi, Somchai is

a second generation stucco crafts

artisan, inheriting his craft from

his uncle-in-law and 2010 Master

Craftsman Thongruang Aim-oath. At

42 years old, he has cultivated his

craft since age 15. What many do

not know about stucco craftsmanship

is that aside from having a

natural artistic talent, one needs to

hone their skills in agility, precision

and nimbleness. If the artisan does

not posess these skills, it can ruin

the work as wet and dry plaster

can not be mended. This is made

even more diff icult when an item

requires gilded lacquer or glass

decorations, which must be placed

before the stucco dries.

เพชรรัตน เจียวทอง

เพชรรัตน ทายาทชางศิลปหัตถกรรม

สาขาเครื่องโลหะ (เครื่องเงินโบราณ)

จากจังหวัดสุรินทร อายุ 44 ป คือ

ทายาทรุนที่ 2 ผูสืบสานเครื่องเงิน

ลายโบราณตอจากคุณพอ ปวน เจียวทอง

ครูศิลปของแผนดิน ป 2552 เพชรรัตน

ตั้งใจสืบทอดงานเครื่องประดับเงิน

โบราณตอจากคุณพอปวนเพราะ

ตองการแบงเบาภาระหนาที่ของบิดา

ที่ตองคิดออกแบบสรางสรรคและ

ดูแลการผลิตชิ้นงานของกลุมบานโชค

ชุมชนผูผลิตหัตถศิลปที่มีชื่อเสียง

ของจังหวัดสุรินทร ในสถานการณ

ปจจุบันที่ตลาดมีความตองการเครื่อง

ประดับเงินมากขึ้น แตชางฝมือกลับ

ลดนอยลง ชาวชุมชนบานโชคจึงได

มุงมั่นสรางชางฝมือรุนใหมเพื่ออนุรักษ

หัตถศิลปดั้งเดิมนี้ไว และเพชรรัตนคือ

หนึ่งในความหวังของชุมชน ที่ยังคง

ผลิตผลงานเครื่องเงินโบราณตามแบบ

อยางกรรมวิธีดั้งเดิม โดยเนนความ

ประณีตงดงาม เธอเลือกสรรเฉพาะ

เม็ดแรเงินที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99

เปอรเซ็นต เพราะเนื้อเงินมีคุณสมบัติ

ไมออนหรือแข็งเกินไป และไมแตกขณะ

ผลิตเปนชิ้นงาน

Phetcharat Jiewthong

Phetcharat is a 44-year-old silver

jewelry craftsperson, succeeding

her father Puan Jiewthong, a 2009

Master Artisan of Thailand. Her

skills were inherited from her father,

as she wished to ease his burden

of designing new products for

Baan Choke village, Surin province.

Currently, there is market demand

for silver jewelry, yet the amount

of craftspeople have declined.

Fortunately the village is committed

to building a new generation of

artisans to preserve traditional

craftsmanship. Phetcharat is a

beacon of hope for her community,

as she continues the production of

traditional silverwork. Her items use

high content silver of 99% purity,

as pure silver is not too hard or

too soft and will not easily crack

when being shaped.


FEATURE

ท่องเที่ยวเส้นทางข้าว

เส้นทางชาวนาไทย

Follow the Rice Road of Thai Farmers

WORDS & PHOTOS: RAPEEPAN

ลางฤดูฝนที่ท้องทุ่งภาคกลางกลายเป็นผืนพรมเขียวขจีสุด

ลูกหูลูกตา ทุ่งราบอันกว้างใหญ่ไพศาลของภาคกลางแห่งนี้

ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าว อู่น้ าของไทยมาแต่โบราณ เส้นทางท่องเที่ยว

เก็บเกี่ยวประสบการณ์สัมผัสเรียนรู้วิถีข้าว วิถีชาวนาไทย

ในท้องทุ่งภาคกลาง จึงนับเป็นเส้นทางที่น่าสนใจส าหรับการใช้เวลาว่าง

วันหยุดสุดสัปดาห์ แวะเวียนมาสัมผัส โดยอาจเริ่มต้นง่ายๆ ที่พิพิธ-

ภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในรั้ว

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราว

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทานาและชาวนาไทย ผ่านห้องจัดแสดงต่างๆ

อาทิ ร่องรอยของข้าวจากอดีต การทานาในประเทศไทย ลมมรสุมกับ

ฤดูกาลในการปลูกข้าว จากคันไถสู่ควายเหล็ก ห้องจัดแสดงพระบารมี

ปกเกล้าชาวนาไทย ประเพณีและวิถีชีวิตชาวนาไทย อีกทั้งการจัด

แสดงวีดิทัศน์เหตุการณ์พร้อมทั้งสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ในการท านา

ประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรง

เสด็จพระราชดาเนินมาทรงทานาประวัติศาสตร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สถานที่ต่อไปที่อยาก

จะแนะนาก็คือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือที่

รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งในนาม ‘นาเฮียใช้’ แหล่งเรียนรู้ของชาวนาและผู้ที่

สนใจศึกษาค้นคว้าวิธีการทานาที่เหมาะสมในปัจจุบัน และวิถีชีวิต

บรรพบุรุษชาวนาไทยที่ประกอบอาชีพทานามาตั้งแต่ครั้งอดีต ไม่ว่า

จะเป็นหมู่เรือนไทยทรงสวยงามที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในการทานา

ของชาวนาไทยในอดีต หอแม่พระโพสพผู้เป็นเทพเทวีแห่งข้าว ร้านโชห่วย

และร้านขายของชาสไตล์ย้อนยุค บรรยากาศราลึกความหลังที่รวบรวม

สินค้าในสมัยอดีตซึ่งอาจจะหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน คอกควาย

แปลงนาสาธิต หอเตือนภัยชาวนาซึ่งใช้เป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพ

มุมสูงที่งดงาม สิ่งที่เป็นไฮไลต์ในช่วงนี้ก็คือการแสดงศิลปะในนาข้าว

รูปสัญลักษณ์ Amazing Thailand ซึ่งเกิดจากการจัดแต่งแปลงนา

ด้วยพันธุ์ข้าวใบสีเขียวสดใสเป็นพื้น แล้วปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี ่ที่มีต้นใบ

สีม่วงเข้มคล้าแซมเป็นลวดลายและตัวอักษร ซึ่งมองลงมาจากหอชมวิว

จะเห็นรูปทรงของแปลงนาสาธิตนี้ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถ

แวะเข้าไปเยี่ยมชมฟรีได้ทุกวัน แวะไปถ่ายภาพ ไปนั ่งจิบกาแฟที่ร้าน

กาแฟซึ่งตกแต่งบรรยากาศย้อนยุคงดงามน่ารัก

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ที่อาเภอศรีประจันต์ ก็เป็นแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาไทยที่ดีอีกแห่งหนึ่ง ชาวนากับควายนั้นมี

ความผูกพันกันมายาวนานอย่างแยกไม่ออก ซึ่งที่นี่ได้รวบรวมอนุรักษ์

ควายพันธุ์ต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทานา มีการแสดง

ของควายที่เมื่อได้ชมได้รู้จักเรื่องราวของเพื่อนชาวนาตัวนี้แล้วจะรู้สึกทึ่ง

ในความสามารถ ความฉลาด ความน่ารักของมัน และยังมีฐานการ

เรียนรู้เรื่องราวทางการเกษตรและการทานาให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรม

ย้อนกลับใกล้กรุงเข้ามาอีกหน่อยที่ชุมชนบ้านเกาะเกิด อาเภอ

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ที่นี่เป็นชุมชนวิถีไทยริมล าน้าเจ้าพระยา

มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสินค้าโอท็อปจากสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น

ยาแผนโบราณ ลูกประคบ แชมพูสมุนไพร ปุ๋ยและน้าหมักชีวภาพ

และที่นี่ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาชาวสวนริมแม่น้า

เจ้าพระยา มีกิจกรรมเรียนรู้การทาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสมุนไพร

การทาอาหารไทยพื้นบ้านและเปิบข้าวกับส ารับไทยๆ ริมสายน้า ซึ่งจะให้

ประสบการณ์ที่ประทับใจยากจะลืมเลือน

เลยจากชุมชนเกาะเกิดไม่ไกลนัก ที่ตาบลบ้านแป้ง อาเภอ

บางปะอิน ยังมี ‘นาทิพย์เกษม’ ที่เปิดผืนนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี

ชีวิตชาวนาไทยริมสายน้าเจ้าพระยา เป็นแหล่งเรียนรู้การทานาอินทรีย์

ที่ปลอดภัยจากการใช้สารพิษและสารเคมีทุกชนิด ปลูกข้าวพันธุ์ดี

มีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภคในชุมชนชาวนาที่เป็นถิ่นฐาน

บ้านเกิด นาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศกลับคืนสู่ท้องทุ่งอีกครั้ง

สรรพชีวิตในนาข้าวได้ดารงคงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันอย่างมี

ความสุข บนวิถีแห่งความเชื่อและความศรัทธาในพระแม่โพสพ เทพเทวี

แห่งนาข้าว ผืนนาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ‘นาทิพย์เกษม’ ซึ่งเปิดให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้เป็นหมู่คณะ มาที่นี่จะได้แต่งชุดชาวนาเพื่อลงนาปักด า ทาน้า

ฮอร์โมนบารุงข้าวจากสารธรรมชาติไปพ่นในนา ทาหุ่นไล่กาไปปักใน

แปลงนา หรือฤดูเก็บเกี่ยวก็จะได้ลงนาเกี่ยวข้าว และที่นี่ยังดาเนิน

โครงการผูกปิ่นโตข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แสวงหากาไร แต่แสวงหา

สังคมที่ดีขึ้น ในการเป็นสื่อกลางระหว่างคนปลูกข้าวอินทรีย์ (เจ้าบ่าว)

และคนกินข้าวอินทรีย์ (เจ้าสาว) ให้มาพบและติดต่อซื้อขายระหว่างกัน

โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้

ชาวนาไทยและคนกินข้าวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มี

ความสุข อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส เรียนรู้ในภูมิปัญญาของท้องถิ่น การได้

เปลี่ยนบรรยากาศที่หลีกหนีจากความจาเจ เพื่อประสบการณ์ท่องเที่ยว

อันมีค่า นับเป็นแนวใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวที่จะทาให้การ

ท่องเที่ยวทริปใหม่ของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เก็บกระเป๋า ก้าวเท้า

ออกไปหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้ชีวิตกันไหมครับ

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.tourismthailand.org


การจัดวางสัญลัก

The individual layout of A

FEATURE

id season rains bring moody skies and a green carpet over the

vast plains of central Thailand. Since ancient times, this area been

renowned as “The land of Fish and Rice”. Here’s a route to discover the

history of rice and farmers in Thailand’s central plains. These activities

make for a leisurely weekend away.

Get a relaxed start by visiting the Thai Rice Farmers National

Museum in Suphan Buri Province, located on Phra Phanwasa Road in a

compound belonging to the Suphan Buri Government Officer. Inside,

you’ll find various exhibits about farming and farmers. The galleries show

traces of rice from the past, information about the monsoon growing

season, artifacts and farm tools of yesteryear and a special exhibit of

when The Crown Prince Maha Vajiralongkorn visited Suphan Buri and

presided over a paddy field demonstration.

From the Thai Rice Farmers National Museum we recommend

going to the Centre of Learning for Thai Farmers also known as ‘Na Here

Chai’ or ‘Uncle Chai’s Farm’. This place is a research centre for farmers and

people interested in agriculture to gain knowledge as well as see ancient

farming techniques. Visitors can also see traditional Thai rice farming

huts, a shrine to Phra Mae Phosop (goddess of grain crops), and examples

of retro style groceries and shops filled with flashback inducing products.

Take time to admire the peaceful buffaloes from a demonstration farm

tower that also serves as a great viewpoint for snapping photos. Of course,

one of the highlights here is a rice field with the ‘Amazing Thailand’ logo

embellished in purple riceberry stalks amongst green natural rice fields.

The logo can clearly be seen from the top of the tower. Entrance is free,

making this an ideal place to take photos and enjoy a cup of coffee at the

quaint retro-styled cafe.

The Thai Buffalo Conservation Village at Si Prachan District is next

on our itinerary. Thai farmers and buffaloes have been inseparably bound

together for so long it is difficult to discern when the partnership began.

Here, you’ll find many different buffalo varieties and see a display of

tools used in the field. There are also plenty of demonstrations and live

shows. Once you hear real stories from the farmers, you’ll be amazed at

the intelligence and lovability of these cute creatures.

While heading back towards the capital, make a detour to Ko

Koed Royal Folk Arts and Crafts Center in Bang Pa-in District, Phra

Nakhon Si Ayutthaya. This place showcases the communities along

the Chao Phraya River and is renowned for their production of OTOP

products created from local herbs. Browse the many unique items

like herbal shampoo, traditional medicines and bio-fertilizers. Brave

visitors can book the homestay and get an authentic view of life along

the river banks. Take time and enjoy the simple pleasures such as classes

where you can learn to make traditional herbal products, partake in

Thai cooking, and eat rice the traditional way with fingers on a deck

overlooking the peaceful river. Truly an unforgettable experience!

Not far from Ko Koed Royal Folk Arts and Crafts Center is Ban

Paeng Subdistrict, There is ‘Na Thip Kaseam’ an open farmland which

serves to educate people about the lifestyle of farmers along the Chao

Phraya. This learning centre focuses on organic farming, free of all

toxic chemicals and pesticides. The farmer community here work with

their environment to produce a healthy ecosystem. One can sense the

happiness of life on the rice field and how it easily complements the

belief of the rice goddess, Phra Mae Phosop. During different times of

year, you can partake in activities like watching the farmers sow rice

in traditional clothing, learn how to make natural hormones for rice

planting, create scarecrows, and even harvest your own rice. This project

was not created for profit, but to better society by being a ‘matchmaker’

between the organic rice farmers (the grooms) with those that eat

organic rice (the brides), allowing them to interact and do business

without a middleman. This results in better quality of life for the rice

farmers as well as building a sustainable system and improving the

health of consumers.

Traveling to gain knowledge of local cultures will help shake up

your usual vacations. It’s certainly an aspect that will bring untold value

to your next trip. So why not pack your bags, step out the door and find

these new experiences?

การจัดวางสัญลักษณ

Logo Layout

For more information please contact: www.tourismthailand.org


TRAVEL

สีสันพรรณไม้

เมื่อสายฝนโปรยปราย คงได้เวลาพากันไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ฉ่ำาปอด

ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่เชียงใหม่กันแล้ว

Colourful Flora: After the rain showers, experience the fresh air at Queen Sirikit Botanic Garden

WORDS : CHIDSUPANG CHAIWIROJ

072


ล่าวได้ว่าเป็นเรื่องฮือฮาพอสมควรตั้งแต่ปลายปี

ที่แล้วที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดตัว Canopy Walk เส้น-

ทางเดินชมธรรมชาติเหนือยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน

ประเทศไทย และหลังจากเปิดตัวเส้นทางดังกล่าวอย่าง

เป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาพของสวน

พฤกษศาสตร์แห่งนี้ก็เริ่มปรากฏอยู่ในการรับรู้ของสาธารณชน

ทั่วไปมากยิ่งขึ้น จนหลายคนพากันคิดไปว่าสวนแห่งนี้คือ

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ว

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่านั้น

มากนัก

จากจุดกำาเนิด

สวนพฤกษศาสตร์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมพืชพรรณประจาถิ่น

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย อีกทั้งยังเพื่อเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับพรรณพืช หากเปรียบเทียบกับหนังสือแล้ว สวน

พฤกษศาสตร์จึงเป็นเหมือนสารานุกรมพรรณพืชที่มีการ

จัดประเภทเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เอื้อต่อการน ามาใช้ประโยชน์

ต่อไป นอกจากพืชพรรณประจาถิ่นแล้ว สวนพฤกษศาสตร์

มักจะรวบรวมพืชพรรณหายากที่ใกล้จะสูญพันธ์ุมาจัดแสดง

ให้ผู้ที่สนใจได้ชมด้วยเช่นกัน

สาหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี้

แต่เดิมคือโครงการสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ (แม่สา)

ตัวโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่นี้ตั้งอยู่บริเวณชาย

เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อาเภอแม่ริม ซึ่งเป็น

พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีล้าห้วยสายใหญ่ไหลผ่าน ทาให้

มีน้าตลอดปี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่สูงสลับ

เป็นชั้นขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร

ไม่นานหลังจากมีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ใน

ปีพ.ศ. 2535 ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ใช้ชื่อสวน

พฤกษศาสตร์ที่อาเภอแม่ริมนี้ว่า ‘สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์’

073


ศูนย์รวมพรรณไม้

หากได้มาเยือนสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้แล้วไม่รู้

จะเริ่มต้นตรงไหน คุณอาจเริ่มจากกลุ่มอาคาร

เรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเรือนกระจก 12 โรง

เรือนกระจกนี้สร้างขึ้นจากโลหะผสมที่มีความ

แข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม ส่วนกระจกนั้น

เป็นกระจกแบบหนา 3 ชั้น สามารถกรองแสง

และระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรือนกระจกของที่นี่แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

เรือนกระจกใหญ่ที่จัดแสดงไม้ป่าดิบชื้น เรือน-

กระจกขนาดกลางจัดแสดงกล้วยไม้และเฟิร์นโดย

เน้นกล้วยไม้ไทยเป็นหลัก ส่วนเรือนแสดงพรรณไม้

ทั่วไปนั้นนาเสนอพืชพรรณหลากหลาย ตั้งแต่

พรรณบัว สับปะรดสี บอนสี รวมถึงไม้ประดับ

ไม้ไทยหายาก และพืชสมุนไพรท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมวัตถุมีค่า

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติยังเป็นสถานที่จัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาด้วย หลังจาก

ผ่านประติมากรรม ‘ต้นกาเนิดแห่งชีวิต’ คุณก็

จะได้พบกับโซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่นาเสนอเรื่องราว

พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึง

พรรณไม้นามพระราชทานและพรรณไม้ที่พระองค์

โปรด จากนั้นจึงเป็นโซนที่ว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประวัติศาสตร์พฤกษศาสตร์ไทย

ประเภทของป่าไม้ มหัศจรรย์ผึ้งและดอกไม้

ก่อนจะเข้าสู่ส่วนของเรื่องราวระหว่างมนุษย์

และพรรณพืช และนอกจากนิทรรศการถาวรแล้ว

ที่นี่ยังจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวปีละ 2 เรื่องด้วย

074

หากเปรียบเทียบกับหนังสือแล้ว สวนพฤกษศาสตร์จึง

เป็นเหมือนสารานุกรมพรรณพืชที่มีการจัดประเภทเป็น

หมวดหมู่เพื่อให้เอื้อต่อการนามาใช้ประโยชน์ต่อไป

เส้นทางลอยฟ้า

แน่นอนว่าไฮไลต์ล่าสุดของที่นี่คงไม่พ้นเส้นทาง

เดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน

ประเทศไทย ทางเดินลอยฟ้าที่สร้างจากเหล็กกล้า

ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงนี้มีระยะทางประมาณ

400 เมตร อยู่สูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร และ

ทาขึ้นเพื่อให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษา

วิจัย และเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาที่ระดับความสูง

เหนือยอดไม้อย่างใกล้ชิด นอกจากจะได้ชม

พรรณไม้ต่างๆ อย่างเสี้ยวเครือยอดแดง แคหางค่าง

รวมถึงสนสามใบแล้ว คุณยังมีโอกาสเห็นกิ้งก่าบิน

ปีกสีส้มที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

แห่งเดียวเท่านั้นด้วย

เส้นทางเท้าชมธรรมชาติ

นอกจากนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์ยังมีเส้นทางเท้าชมธรรมชาติให้เลือก

หลากเส้นทาง เช่น เส้นทางน้าตกแม่สาน้อย-

สวนหิน-เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย ที่มีจุด

เด่นอยู่ที่กล้วยไม้ไทยกว่า 350 ชนิด เส้นทาง

สวนรุกขชาติที่รวบรวมกล้วย วงศ์บอน วงศ์-

ปาล์ม รวมถึงพืชกลุ่มเฟิร์นไว้ในที่เดียว เส้น-

ทางวัลยชาติที่นาเสนอไม้เลื้อยกว่า 250 ชนิด

และเส้นทางพันธุ์ไม้ประจาจังหวัดและพืช

สมุนไพรที่จัดแสดงพันธุ์ไม้พระราชทานประจา

จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด แทรกด้วยพืชสมุนไพร

ต่างๆ


สัมผัสความเขียวขจี

จากมุมสูง

TRAVEL

075


Part of the garden’s

natural wonders

that can be found

at The Queen Sirikit

Botanic Garden

สายการบินไทยสมายล

มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ

ไปยังเชียงใหมทุกวัน

THAI Smile has daily

flights from Bangkok

to Chiang Mai.

076


TRAVEL

Last year, Thailand was abuzz when the

Queen Sirikit Botanic Garden in Chiang

Mai launched Canopy Walk, a nature trail

amongst the treetops that was said to be

the longest in the country. After opening

the route on 1 December 2015, the botanical

gardens became so popular that many people

thought it was a new attraction in Chiang

Mai, despite the fact that the gardens have

been around for much longer.

The Origins

The Queen Sirikit Botanic Garden was created

as a collection of native plants for use in

research studies, and for collecting scientific

data about vegetation. If you compare it to

the world of publishing, the garden is like

an encyclopedia where plants are classified

into categories for future reference and use.

Aside from the endemic flora of Thailand,

the botanical gardens also exhibited rare and

endangered species.

The Queen Sirikit Botanic Garden was

originally the Botanical Garden of Northern

Thailand (Mae Sa). It spanned 6,500 rai

(1040 hectares) in the national park of Doi

Suthep - Pui, Mae Rim district. The area

had exceptional climate, a large creek

which provided water all year round, and

topography that included flat lands and

highlands which increased in layers to an

altitude of 1200 metres. Soon after its

establishment in the year 1992, the gardens

received Royal Recognition and henceforth

was named The Queen Sirikit Botanic Garden.

The Centre of Plants

If you’ve arrived at the gardens and don’t

know where to start, you can begin by

making your way to the Chalermprakiat

Greenhouses, which are the largest in

Thailand. There are 12 in total, built of

durable and rust-proof metal alloys and

3-layered glass to filter light and contain heat

efficiently. The greenhouses are divided into

3 main categories, the largest size exhibits

rainforest trees, the next houses orchids

and ferns with an emphasis on native Thai

orchids, and finally there are greenhouses

for a variety of general vegetation. These

greenhouses display lotuses, bromeliads,

caladium, ornamental trees and other rare

plants of Thailand.

Learning Outside the Classroom

In addition to being a collection of precious

items, the museum also exhibits natural

history. After passing the ‘Origin of Life’

sculpture, you’ll find yourself in a zone made

to honour H.M. Queen Sirikit, presenting The

Queen’s royal duties in forest conservation

including royal plant varieties and favourites

of Her Majesty. Following this is a zone

which features biodiversity, the miracle of

bees, and the botanical history between

humans and plants. In addition to permanent

exhibits, there are also interesting temporary

exhibits twice a year.

The Canopy Walk

Of course, this trip would not be complete

without visiting the Canopy Walk, the

longest elevated walkway along treetops

in the country. The walkway is created of

high strength steel rising 20 metres off the

ground and spanning a path of 400 metres.

It provides researchers and naturalists a way

to be closer to the tree tops. Aside from

being able to see various plants like the

Bauhinia penicilliloba, Trumpet Flower Trees,

or Thai Mountain Fir, you will also have the

opportunity to see the orange winged flying

lizard, one of the rare animals that make the

Doi Suthep area their home.

Nature Trails

The Queen Sirikit Botanic Garden has several

nature trails to discover on foot. This includes

the Mae Sa Waterfall-Rock Garden-Orchid

trail, featuring over 350 species of orchids.

There is also the Huay Kaew Arboretum

trail which allows you to see banana trees,

palms, ferns and other tropical plants in one

place, the ‘Walacha’ Trail with 250 species of

climbing plants, and the Provincial Plant Trail

that highlights flora from 76 provinces and

various herbs.

077


เที่ยวเสียมราฐ

นอกจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครแล้ว ตัวเมืองเสียมราฐก็ยังมีอีกหลายสิ่งให้ค้นหา

Beyond the famous Angkor Wat, Siem Reap itself has plenty to offer.

WORDS : CHIDSUPANG CHAIWIROJ

078


TRAVEL

ยลระบำรำฟ้อน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปปั้นเหล่านางสวรรค์หรือ

นางอัปสราที่ปรากฏอยู่ทั่วอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์สาคัญของ

นครวัด-นครธม ขนาดที่ว่ามีการน าคาว่า ‘อัปสรา’

นี้มาตั้งเป็นชื่อองค์กรของภาครัฐที่เข้ามาดูแล

อุทยานประวัติศาสตร์สาคัญแห่งนี้เลยทีเดียว

ร้านอาหารรวมถึงโรงแรมหลายแห่งในเสียมราฐ

จึงได้จัดการแสดงฟ้อนราของเหล่านางฟ้านี้ให้

ผู้ที่สนใจได้เพลิดเพลินกันอย่างหนาใจด้วย

จะมีที่ไหนบ้างนั้นเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

cambodia-hotels.com/siem-reap/apsarasdance.htm

สืบสนงนศิลป์

แบรนด์ Artisans d’Angkor ที่อยู่เบื้องหลังการ

บูรณะโบราณสถานหลายส่วนในนครวัดมุ่งพลิกฟื้น

หัตถศิลป์โบราณของกัมพูชาให้กลับมาโลดแล่น

อีกครั้ง ผ่านการฝึกอาชีพช่างฝีมือให้คนรุ่นใหม่

ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้พวกเขามีรายได้

เลี้ยงตัวเองและจุนเจือครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทาง

ไปทางานต่างเมือง สาหรับผู้ที่สนใจงานฝีมือ

แบบเขมร เวิร์กช็อปที่เสียมราฐก็ยินดีต้อนรับ

โดยมีไกด์พาทัวร์ชมช่างฝีมือทางานอย่างใกล้ชิด

พร้อมบูติกสาหรับซื้อของที่ระลึกติดมือกลับบ้าน

ด้วย (artisansdangkor.com)

079


เที่ยวชมแกลเลอรี่

มารีและเฟรเดริก คู่รักชาวฝรั่งเศสใช้เวลา

สี่ปีในการท่องเที่ยวไปทั่วโลก ก่อนที่จะ

ตัดสินใจมาลงหลักปักฐานที่เสียมราฐและเปิด

แกลเลอรี่ WA Gallery เพื่อจาหน่ายงานศิลปะ

รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยต่างๆ ที่ทั้งคู่สะสมไว้

จากการเดินทาง ของทุกชิ้นของที่นี่จึงเต็มไป

ด้วยเรื่องราว ซึ่งหากคุณอยากจะฟังโดยละเอียด

มารีและเฟรเดริกก็ยินดีจะเล่าให้ฟัง

(facebook.com/WA.GALLERY.CONCEPT.

STORE)

เยือนแหล่ง

กลิ่นหอม

สาหรับคนที่

ชอบกลิ่นหอม

แบบธรรมชาติ

แล้ว การเดินทาง

ไปเยี่ยมชม

Senteurs d’Angkor

เป็นหนึ่งในทางเลือกที่

น่าสนใจ ที่นี่เป็นที่ที่คุณจะได้ชมชาวบ้านนา

วัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมจรุงใจ ซึ่ง

แน่นอนว่าสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็น

ของที่ระลึกได้ (senteursdangkor.com)

ผ่อนคลายสบายใจ

เปลี่ยนทริปเสียมราฐให้เป็นทริปที่เสริมสร้างสุข

ภาวะด้วยแพ็คเกจรีทรีตของ Raffles Grand

Hotel d’Angkor ที่รวมการประเมินโภชนาการ

โดยเอ็กเซกคิวทีฟเชฟ อาหารเพื่อสุขภาพ

ทรีตเมนต์สปา คอร์สโยคะและนั่งสมาธิไว้กับ

แพ็คเกจห้องพัก 3 คืน ราคาอยู่ที่ 1,340

เหรียญสหรัฐ สาหรับ 2 คน หากสนใจติดต่อ

bookus.siemreap@raffles.com

จิบค็อกเทลเคล้าบรรยากาศ

หลังจากผจญกับอากาศร้อนและแสงแดดมา

ทั้งวัน คงไม่มีอะไรจะช่วยผ่อนคลายได้ดีกว่า

ค็อกเทลดีๆ สักแก้วอีกแล้ว ลองดื่มด่าไปกับ

ค็อกเทลรสเลิศท่ามกลางบรรยากาศแบบวินเทจ

ของเซี่ยงไฮ้ที่ Miss Wong บาร์สุดเก๋ที่อยู่ในย่าน

Pub Street ที่นี่คือแหล่งแฮงเอาต์ยอดนิยมของ

ชาวต่างชาติที่มาอาศัยและทางานอยู่ในเสียมราฐ

ฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพและบรรยากาศได้

(misswong.net)

080

ชื่นชมงานสิ่งทอ

กัมพูชาก็คล้ายกับประเทศไทยเราที่มีวัฒนธรรม

สิ่งทอที่เก่าแก่ยาวนาน หนึ่งในเวิร์กช็อปที่น่า

เยี่ยมชมคือ Institute of Khmer Traditional

Textiles ที่ก่อตั้งโดยคิคูโอะ โมริโมโตะ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการย้อมผ้าจากญี่ปุ่น หรือหากอยากชมสิ่ง

ที่เรียกว่า ‘ผ้าทอชั้นสูง’ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก

เขมร ขอเชิญที่บูติกของเอริก เรซินา

ของที่ระลึกสุดพิเศษ

หากมองหาของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใคร ลอง

เปลี่ยนจากโปสการ์ดสักใบเป็นแสตมป์สักชุดดูสิ

ไปรษณีย์ของเสียมราฐมีแสตมป์ที่ระลึกให้เลือก

อย่างละลานตา โดยมีทั้งภาพโบราณสถานใน

นครวัดเอง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆ

ทั้งการแสดง การละเล่น รวมถึงสถานที่สาคัญ

อื่นๆ ของกัมพูชาด้วย โดยไปรษณีย์ของเมือง

ตั้งอยู่ริมถนน Pokambor


TRAVEL

Traditional Dance

The beauty of angel statues, also referred to

as ‘Apsara’ that appear around the historical

city of Angkor has truly become a symbol

of Angkor Wat and Angkor Thom. It’s no

wonder that the Cambodian management

authority responsible for protecting these

national treasures took on the name ‘APSARA’.

Restaurants and several hotels in Siem Reap

also provide Apsara dance shows for travellers

to enjoy. To find out where and when to catch

them, visit (cambodia-hotels.com/siem-reap/

apsaras-dance.htm).

Art Heritage

Artisans d’Angkor, the brand behind many

of the restoration projects at Angkor Wat is

also known for reviving the ancient crafts of

Cambodia. Artisans are given professional

educational opportunities enabling them to

earn a living and support their family without

having to leave the city. For those interested in

Khmer art, workshops in Siem Reap welcome

visitors with guided tours. There is also a

wonderful boutique with souvenirs to take

home with you. (artisansdangkor.com)

Gallery Visit

Marie and Frederic are a French couple that

spent four years travelling around the world

before deciding to set up roots in Siem Reap

and open WA Gallery. They deal in art as well

as odd and ends collected from their travels.

Every piece has its own story, and if you would

like to find out what they are, Marie and

Frederic will be happy to tell you. (facebook.

com/WA.GALLERY.CONCEPT.STORE)

Cocktail Atmosphere

After fighting through a hot, sunny day,

nothing is more relaxing than enjoying a

refreshing cocktail. Take a sip of an exotic

concoction at the vintage Shanghai inspired

Ms Wong, a chic bar on Pub Street. This is a

popular hangout for foreigners who come

to live and work in Siem Reap, so you can be

confident of the quality. (misswong.net)

Fragrance Central

For those who like natural scents, do not

miss the chance to visit Senteurs d’Angkor.

Here, you can see local people using natural

ingredients to produce freshly scented

products of fine quality. Of course, you’ll want

to purchase a few items back a souvenirs.

(senteursdangkor.com)

Appreciate Textiles

Cambodia is similar to Thailand in its rich

history of textile culture. One workshop

THAI Smile has flf lights

from Bangkok to Siem Reap

to visit is the Institute of Khmer Traditional

Textiles founded by Kikuo Morimoto a natural

dye expert from Japan. If you want to find

the secrets to Khmer inspired ‘haute texture’

however, go to the inventive Eric Raisina

Couture House.

Be at Ease

Change up your Siem Reap trip to focus on

health and relaxation with a package from

Raffles Grand Hotel d’Angkor. This special

promotion includes a nutritional assessment by

the hotel’s executive chef, time at the health

club, spa treatments, yoga and meditation for

three nights priced at USD 1,340 for two. For

more information contact bookus.siemreap@

raffles.com.

Special Souvenirs

For a gift unlike any other, forget the usual

postcard and get a set of stamps at a real post

office in Siem Reap. These commemorative

stamps often have pictures of the ancient

temples of Angkor, cultural performances or

attractions throughout the rest of Cambodia.

The post office is located on Pokambor street.


TALK

เสียงจาก

ผูโดยสาร

วีสมายลพูดคุยกับผูโดยสารของสายการบินไทยสมายล

ถึงความประทับใจในการใชบริการ

วีสมายล: ชวยแนะนําตัวใหผูอานของเรารูจักหนอยไดไหมคะ

คุณชาลอต: “ดิฉันชาลอต โทณวณิก นะคะ ปจจุบันนี้ทํางานเปนที่

ปรึกษากรรมการผูอํานวยการใหญ ดานสื่อสารองคกร บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน มีหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธคะ นอกจากนี้ยังทํางานเปนผูจัดและผู

ดําเนิน-รายการโทรทัศน รายการ AEC มีทางรวย ชอง MCOT HD

(ชอง 30) รายการ AEC Plus ชอง 3 SD (ชอง 28)”

ปกติแลวคุณชาลอตเดินทางบอยไหมคะ

“เดินทางบอยคะ เพราะตองชวยโครงการสานพลังประชารัฐเกี่ยวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) ที่จะตองลงไปชวยภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ที่จะรวม

ตัวกันเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับชุมชน คือตองลงถึงชาวบานจริงๆ

ทางดิฉันเองรับผิดชอบจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดในภาคเหนือตอนบน

เลยเดินทางบอยคะ นอกจากนั้นจากการทํารายการเกี่ยวกับ AEC และ

ASEAN ก็มีการเดินทางไปตางประเทศเพื่อนบานบอยมากคะ”

ทําไมถึงเลือกเดินทางกับสายการบินไทยสมายลคะ

“ประการแรกเลยคือเรื่องความสะดวกคะ เนื่องจากบานอยูบางนา-ตราด

เลยเดินทางไปสุวรรณภูมิไดงาย ซึ่งก็เลือกสายการบินที่บินจากสุวรณภูมิ

เปนหลัก ที่ทํางานอยูวิภาวดีบางครั้งก็ตองบินจากดอนเมืองจึงสะดวกที่

ไทยสมายลมีทั้ง 2 ที่นอกจากนี้พอไดลองขึ้นแลวรูสึกติดใจในบริการคะ

สภาพเครื่องใหม ปกติบินชั้น Smile Plus อาหารก็อรอย และเรารูสึก

ไดวาทางไทยสมายลตั้งใจและมีความพิถีพิถันในการจัดหาอาหารมาให

ถาบินกับไทยสมายลเลยไมตองแวะทานขาวกอน ขึ้นไปทานบนเครื่องไดเลย

แถมยังใชบริการเลานจของการบินไทยและสะสมไมลไดดวยคะ และที่

ชอบอีกอยางคือใหน้ําหนักสัมภาระเยอะโดยไมตองซื้อเพิ่มคะ”

คําถามสุดทาย คุณชาลอตมีขอแนะนําฝากใหไทยสมายลไหมคะ

เพื่อที่ทางสายการบินจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงบริการตอไป

“อยากใหขยายเสนทางการบินระหวางประเทศมากขึ้นคะ ถามีบินไป

จุดหมายที่เปนแหลงทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นก็จะดีมากเลยคะ”

084

WE Smile: Can you tell our passengers a bit about yourself?

Charlotte: My name is Charlotte Donavanik, I am currently the

Advisor to President and CEO on Corporate Communications for

Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev), I’m responsible

for giving consultation on communications and public relations.

In addition I am also a Television Program Host and Executive

Producer for the AEC programme on MCOT HD (channel 30), and

AEC Plus from 3 SD (channel 28).

How often do you travel with Thai Smile Airways?

I travel frequently because I am now a team member for the

Committee on Community Based Economic Development.

The area under my responsibility is the upper nothern part of

Thailand, so I have to travel a lot to Chiang Mai and Chiang Rai.

Doing television programmes about AEC and ASEAN also enables

me to travel often.

Why do you choose to f ly with Thai Smile Airways?

Firstly, because it’s convenient. Since my house is at Bangna-

Trad, I am able to easily travel to Suvarnabhumi Airport. Also,

my office is located on Vibhavadi road so Don Mueng is another

choice. I really love the service. I am a regular Smile Plus class

passenger. I feel the food is delicious and that Thai Smile really

puts attention into sourcing good meals. If I’m flying Thai Smile

I don’t stop to eat before boarding, I can just have an inflight

meal. Also I can collect frequent flyer miles with THAI Airways,

and I like the fact that they have a weight allowance fitted to my

requirement.

As a fi f inal question, do you have any recommendations for THAI

Smile so that the airline can better improve service in the future?

I’d like them to add more international routes. If they fly to more

major tourist destinations, it would be even better.FOOD

สุขสันตวันแม

สายการบินไทยสมายลนําเสนอเมนูขนมหวานสุดพิเศษในวันแมแหงชาติ

Enjoy Special Desserts for Mother’s Day from THAI Smile

เพื่อรวมฉลองวันแมแหงชาติ หนึ่งในวันสําคัญ

ของชาติไทยในปนี้ ครัวการบินไทยไดรังสรรค

เมนูพิเศษสําหรับผูโดยสารไทยสมายลโดยเฉพาะ

โดยมีตั้งแตแพนนาค็อตตากลิ่นมะลิพรอมเยลลี

มัลเบอรรี่ ไปจนถึงทับทิมกรอบ อัญชัน เสิรฟพรอม

ขนุนและวุนมะพราวแสนอรอย เมนูเหลานี้จะเสิรฟ

ใหผูโดยสารชั้น Smile Plus และ Smile Class

ไดลิ้มลองในวันที่ 12 สิงหาคมนี้เทานั้น

To celebrate Mother’s Day, one of the most

important days in Thailand, THAI Catering

presents special Mother’s Day menus for THAI

Smile passengers. The dishes, including jasmine

panna cotta with mulberry jelly, tab-tim krob with

jackfruit and young coconut in coconut milk jelly

will be served on board for Smile Plus and Smile

Class passengers on August 12 only.


NEWS

เปด 2 เสนทางใหม ฉางซา-ฉงชิ่ง

สายการบินไทยสมายลเปดใหบริการสองเสนทางใหมลาสุด กรุงเทพ-

ฉางซา และกรุงเทพ-ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรงทุกวัน

พรอมบริการแบบ Full Service จัดเต็มใหผูโดยสารในราคาสุดพิเศษ

เสนทาง กรุงเทพ-ฉางซา ผูสนใจสํารองบัตรโดยสารผาน

www.thaismileair.com เทานั้น สอบถามโทร Smile Contact

Center: 02-118-8888 หรือ 1181

Two new routes are now available from THAI Smile, Bangkok -

Changsha and Bangkok - Chongqing. There are direct f lfl ights

daily with full service on the Bangkok - Changsha route. Those

interested can reserve tickets through (www.thaismileair.com)

or call the Smile Contact Center: 02-118-8888 or 1181.

มอบบัตรรางวัลตัวแทนจําหนาย

บัตรโดยสาร

กัปตัน วรเนติ หลาพระบาง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท

ไทยสมายลแอรเวย จํากัด จัดงาน Thank you Party @Seminar 2016

สัมมนาตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล พรอมงาน

เลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัล THAI Smile Agency Top Award ใหกับ

ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารประจําภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Captain Woranate Laprabang, Acting Chief Executive Off ifi cer of

Thai Smile Airways organised the Thank you Party @Seminar 2016,

a seminar for ticketing agents of Thai Smile Airways. The event

was also a thank you party and award ceremony. The THAI Smile

Agency Top Award was given to outstanding ticketing agencies

from the north and southeast of Thailand.


NEWS

อัญเชิญเทียนพรรษา

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กัปตันเชาวนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด

เนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียน-

พรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผ้าอาบน้ำาฝนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าร่วมในพิธีสมโภช

เทียนพรรษาพระราชทานและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาปี 2559 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Governor of Ubon Rachathani Dr. Somsak Changtrakul, the Chief Operations Off ificer of Thai Smile Airways Captain Chawanit Chiamcharoenvut, and

Deputy Chief Commercial and Customer Service of Thai Smile Airways Ms Nednapang Teeravas along with other representatives recently participated in

the presentation of The Sacred Buddhist Lent Candle bestowed by H.M. King Bhumibol Adulyadej and Sacred Royal Monk Bathing Cloth bestowed

by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. The ceremony which is part of the 2016 Buddhist Lent Candle Festival, was held at Ubon Ratchathani Airport.

ต้อนรับมิสเบลเยียม

สายการบินไทยสมายล์ ต้อนรับ เลนตี้ ฟรองส์

มิสเบลเยียม 2016 นางงามประเทศเบลเยียม ที่

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่อง

ของสายการบินไทยสมายล์ เดินทางไปประเทศ

กัมพูชาเพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยได้รับการต้อนรับ

จากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง พร้อมทั้งมอบ

ของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

THAI Smile warmly welcomed Miss

Belgium 2016, Lenty Frans as she arrived

at Suvarnabhumi Airport. Miss Belgium

boarded a THAI Smile f lflight to Cambodia in

order to complete her duties. She received a

welcomed reception and souvenirs from the

THAI Smile staff at Suvarnabhumi Airport.

090


CULTURE

POP CULTURE

WORDS: MUANFUN THARANATHAM

¤×¹ÊÁ´ØÅãËŒªÕÇÔµ ÈÔŻР¸ÃÃÁªÒµÔ

LIVE THE ART LIFE

สูดอากาศบริสุทธิ์ของทุงนาเขียวขจีใหสุขใจ กับการ

เรียนศิลปะดวยสีนํ้าจากพันธุไมธรรมชาติ เชน สีแดง

จากไมประดู ตามดวยการแชเทาอุนๆ ดวยสมุนไพร

พรอมอาหารและจิบชายามบายในรูปแบบ Clean Food

Good Health โดยครูมอส อนุพันธุ พฤกษพันธขจี

จิตรกรและนักศิลปะบําบัดแนวมนุษยปรัชญาในวันที่ 28

สิงหาคมหรือ 18 กันยายนที่ ๗ Arts Inner Place

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม (facebook.com/7artsinnerplace)

Breathe in the fresh air and delight in natural

green fields while learning the art of ‘Plants

Watercolour Painting’ by using natural products

like red pigment from sandalwood. Follow this

with a ‘Herbal Foot Bath’ and ‘Afternoon Tea’

based on the motto of ‘Clean Food, Good Health’.

The event is headed by Kru Moss Anupan

Pluckpankhajee an Anthroposophic artist and

art therapist, and takes place on August 28 and

September 18 at 7 Arts Inner Place, Chiang Dao,

Chiang Mai. (facebook.com/7artsinnerplace)

ÍÒ¿àµÍà à´ÍРʵÍÃÁ

AFTER THE STORM

ภาพยนตรที่ไดรับเลือกใหเขาฉายในเทศกาลภาพยนตร

เมืองคานส 2016 เลาถึงชีวิตของ เรียวตะ (อาเบะ ฮิโรชิ)

อดีตนักเขียนดาวรุงที่หันไปทําอาชีพนักสืบเอกชนเพื่อ

หาเงินมาจายคาเลี้ยงดูลูกชายและฟนฟูความสัมพันธ

กับแม (คิคิ คิริน) จากการที่ตกอยูใตลมพายุและคําพูด

ของแมที่วา “ถาเราไมรูจักปลอยวางอะไรไปบาง เราก็

อาจจะมองไมเห็นคุณคาที่แทจริงของตัวเองก็เปนได”

คําพูดนี้จะเตือนสติเขาอยางไร ติดตามได 11 สิงหาคมนี้

Recently screened at the Cannes Film Festival

2016, this movie follows Ryota (Hiroshi Abe) a

former writer turned private detective. He tries to

support his son while also repairing ties with his

mother (Kirin Kiki). Under the winds of a typhoon,

Ryota struggles with his mother’s words which tell

him that if one doesn’t know how to let go, they

will never see their true value. See how these

events tie together in cinemas on August 11.

§Ò¹´¹µÃդسÀÒ¾¡Ñº«ÒÇ´ºçÍ¡«

SOUNDBOX

Let’s Marvin Gaye and get it on… เพลงฮ็อตที่

รองกันไปทั่วโลก หรือเพลงซี ยู อะเกนจากภาพยนตร

ฟาสต แอนด ฟวเรียส 7 ครั้งนี้ ‘ชารลี พุท’ จะมา

แสดงสดพรอมแขกรับเชิญกลุมศิลปน EDM ออซโม

และศิลปนไทยมากฝมือ รูม39 ในงานซาวดบ็อกซ วัน

ศุกรที่ 12 สิงหาคมนี้ ที่เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ เฮาส

ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด จะจองบัตรแบบใกลชิดศิลปนแคไหน

เขาจัดแพ็คเกจใหสมใจกันไดเต็มที่

Let’s ‘Marvin Gaye’ and get it on with hot songs

that have become famous around the world like

‘See You Again’ from the Fast and Furious 7

soundtrack. Charlie Puth will perform live with

EDM artist OZMO and thai artists Room 39 at

SOUNDBOX. The event takes place Friday, August

12 at Muang Thai GMM Live House, 8th floor,

CentralWorld. For tickets that get you up close

with the artists, check for special packages.

¢ÒÂËÑÇàÃÒÐ

LAUGH IS MORE

คอหนังสือทั้งขายหัวเราะและปงปอนดที่โดงดังจนถูกสรางเปน

แอนิเมชั ่นจนไดรับรางวัลมากมาย ไมควรพลาดกับผลงานการตูน

ของพี่ตาย ขายหัวเราะที่ตามติดทุกกระแสสังคมไทย แลวหยิบ

เอามาเขียนเปนการตูนไดหลากหลายมุก

Celebrate ‘Kaihuaror’ and ‘Pangpon’, popular Thai comics

which were turned into award winning animations. These

drawings by P’Tai shows versatile art and comedic gags

which authentically reflect Thai society in a way that is sure

to make you smile.

091


เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง

เดือนสิงหาคม 2559 / AUGUST 2016

Horoscopes are written sccording to the day you were born

ASTROLOGER: PANGCHANG TYAHATHAI, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS

092

วันอาทิตย

เดือนนี้คุณมักจะมีการตั้งเปาหมาย

ที่สําคัญๆ บางอยางใหกับตัวเอง

เปนการวางแผนเพื่อความสําเร็จ ซึ่งทําใหคุณ

ประสบความสําเร็จไดรวดเร็วมากขึ้น เรื่องเงิน

คุณคอนขางจะวางแผนการใชจายเงินอยาง

รัดกุม หรือไมเชนนั้นก็จะมีการลงทุน

ไปกับบางสิ่งบางอยางที่คนอื่นอาจจะ

ไมไดเห็นดวยกับสิ่งที่คุณทํา ซึ่งเอาเขา

จริงๆ แลวคุณเองก็ไมไดใหความสําคัญ

กับคนเหลานั้นสักเทาไหร คุณเชื่อมั่นในตัวเอง

มากกวา การทํางานจะตองตัดสินใจมากเปน

พิเศษ การหาขอมูลและการพิจารณาอยางละเอียด

รอบคอบเปนสิ่งที่คุณควรจะทํา ความสัมพันธ

ระหวางคุณกับคนรักเปนไปในทางที่ดี ใหความ

สําคัญกัน และมองโอกาส มองความสําเร็จรวม

กัน ในเดือนนี้เหมาะที่จะเดินทางหรือทองเที่ยว

ไปในสถานที่ที่เปนความใฝฝน เปนจินตนาการ

ของคุณ หากมีโอกาสก็ควรไปเที่ยวบาง

Sunday

This month you will set an important goal as part of a plan, and it will let

you achieve success quicker. Your spending will be planned carefully, or you

will have to invest in something that someone might disagree with you over.

But, in fact, you don’t really care what they think anyway because you’re a

self-assured person. There will be many decisions to be made, so this is where

you should do more research and give very careful consideration. Your love

life shows a healthy development as you give priority to each other and share

your goals. It seems you’re going to travel to your dream destination. Seize it

if such an opportunity is presented to you.


TRANSLATION: THIPPAPAN CHUOSAVASDI

วันจันทร

ชอบความสวยความงาม ชอบการใชจินตนาการ

ชอบงานศิลปะ ในเดือนนี้คุณมีความคิดที่

ละเอียดออน รวมทั้งการเขาไปเกี่ยวของกับ

กิจกรรมดานศิลปะก็จะเปนสิ่งที่สงเสริมคุณ และ

การทํางานจะทําใหคุณไดรับมิตรภาพใหมๆ อาจจะ

ไดพบเจอกับใครบางคนจากการทํางานที่สราง

ความรูสึกดีๆ ใหกับคุณก็ได การเงินคอนขาง

จะกดดันสักหนอย มีรายจายมากมายที่รอคอย

คุณอยู คุณตองบริหารจัดการใหลงตัวใหได

ความรักในเดือนนี้เปนความรูสึกดีๆ หากคุณมี

คนรักอยูแลว ความรักก็เปนความผูกพัน เปน

ความรูสึกที่ไมตองพูดอะไรมากแคมองตาก็

เขาใจ แตหากคุณยังไมมีคนรักก็จะไดพบเจอ

กับคนที่เพิ่งเจอแตกลับรูสึกเหมือนไดรูจักกัน

มากอนหนานี้แลว การเดินทางทองเที่ยวใน

เดือนนี้ตองระมัดระวังปญหาความขัดแยงเล็กๆ

นอยๆ จะเดินทางไปไหนมาไหนตองจัดสรร

และวางแผนใหรอบคอบ

Monday

You are imaginative, excited by beauty, and

naturally drawn to the arts. You are exceptionally

perceptive this month, which is why getting

involved in something related to the arts will

particularly benefit you. It will bring you new

friends and maybe even romance. Money is

a little tight as a good deal of expenses are

waiting for you. It goes without saying that you

need to come up with an efficient management

plan. Love will give you a wonderful feeling. If

you’re already in a relationship, you’ll feel more

connected; without saying a word the two of

you know exactly what the other has in mind.

But if single, you’ll meet someone who that you

feel you’ve known forever, even though you’ve

just met. Be careful planning your trips in this

month to avoid trivial problems.

วันอังคาร

คุณมีจิตใจที่ละเอียดออน มองอะไรดวยสายตา

ที่ละเอียดรอบคอบไปซะทุกเรื่อง แตหากเปน

เรื่องการตัดสินใจมักจะตัดสินใจคอนขางลาชา

ในเรื่องเงินมีความสมดุล มีความลงตัวเปนไป

ตามที่วางแผนและเตรียมการเอาไวทุกสิ่งทุกอยาง

การทํางานตองใชความคิด คุณตองฉลาด

ตองมองสถานการณใหเหนือกวาคนอื่นจึงจะ

เปนผูที่ชนะในครั้งนี้ ความรักเปนความอิสระ

เปนความรักที่ลงตัว ใหความเปนสวนตัวแกกัน

แตก็มีชวงเวลาดีๆ รวมกันดวย ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางไปในสถานที่ที่ลึกลับ หรือเปน

สถานที่ที่อาจจะไมเปนที่นิยมในการทองเที่ยว

สักเทาไหร รวมทั้งการเดินทางไปทองเที่ยว

ในเวลากลางคืน การไปดูดาว ไปใชเวลากับ

สถานที่สงบๆ จะทําใหคุณมีความสุขกับการ

ทองเที่ยว

Tuesday

You have an attentive mind, always being careful with every detail. But when it comes to making

a decision, you tend to hold back. Your finances are balanced and well organised. Your work will

require a lot of thought. Use your brain to see the situation through and you’ll win the game.

Freedom is at the heart of your love life. While giving each other some space, you will also share

good times together. This month, you should take a trip to somewhere off the beaten track.

Perhaps a stargazing trip so you can enjoy the tranquility at night.

Wednesday

วันพุธ

คุณมีความรอบคอบ มีความเปนผูใหญ คุณวางตัว

ไดดี การวางตัวที่ดีนี้ยังทําใหคุณไดรับการยอมรับ

ไดรับการสนับสนุนจากผูใหญดวย คุณควรนํา

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่เหลือเฟอ

ของคุณมาใชสรางรายได สรางผลประโยชน

บางทีสิ่งเล็กๆ นอยๆ ก็สําคัญและทําใหคุณ

ประสบความสําเร็จได อยางไรก็ตามในเรื่อง

งานคุณมักจะอยากทํางานคนเดียวมากกวา

หรือไมเชนนั้นก็จะชอบไปวัด หรือไปสถานที่

ปฏิบัติธรรมที่ทําใหจิตใจรูสึกสงบ ความรักจะมี

การเปลี่ยนแปลง การจัดสรรบทบาทใหม หรือ

อาจจะชวนกันจัดบานก็ได คุณควรเดินทาง

ทองเที่ยวไปในสถานที่ที่เกี่ยวกับสงคราม หรือ

สถานที่ทองเที่ยวที่ไปยากลําบากสักหนอย เชน

การไปปนเขา การเดินทางไกล เปนตน

You’re a cautious and sensible person. You have the right attitude to earn acknowledgement,

especially from higher-ups. The richness of your creativity should be utilised to earn some money

or other rewards. Trivial matters may be important to your success. In any case, you prefer to

work alone. Often times going to religious houses or retreats for religious practice is what you

seek to calm your mind. This month will see a shift in your love life, perhaps adjusting your roles

or simply reorganising your house. It’s recommended to travel to some places related to war, or

places where it’s difficult to access, for example, places involving climbing and trekking.

093


HOROSCOPE

094

วันพฤหัสบดี

คุณไมคอยมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู รูสึกอะไรๆ

ก็ขาดหายและไมลงตัวสักอยาง ทําใหทําอะไร

ไมไดเต็มที่ ในเรื่องเงินควรหาที่ปรึกษาเปนผูใหญ

หรือเปนสถาบันการเงินที่มั่นคง จะสนับสนุน

ในเรื่องเงินได การทํางานเหมาะที่จะทํางาน

รวมกับเพื่อนๆ หรือลูกนองของคุณ การทํางาน

คนเดียวจะยากลําบากและลาชามากกวา เรื่อง

ความรักตองระมัดระวังปญหากะทันหัน สิ่งที่

ไมไดคาดคิดเอาไวอาจเกิดขึ้นได ในเดือนนี้คุณ

ควรเดินทางทองเที่ยวแบบสบายๆ ควรเปนการ

พักผอน หาที่พักที่สวยงาม สบายๆ เดินทาง

โดยเครื่องบิน ไมเหมาะจะทองเที่ยวแบบผจญภัย

จะเหนื่อยจนเกินไป

Thursday

You lack confidence this month. In fact, you feel

lacking in many things. Nothing falls into place

and this hinders you from achieving your best.

Regarding money matters, you’d better consult

experienced people or some financial institutions.

It appears that your friends and subordinates are

those you work best with. What you should be

cautious about is your romantic relationship.

Some unexpected problems may catch you off

guard. Find yourself a comfortable, relaxing

trip. Just take a flight and stay in a beautiful

hotel. It’s not a good time for you to be too

adventurous.

วันศุกร

จะมีการเริ่มตนสิ่งใหมสําหรับเดือนนี้เปน

เรื่องที่ดี สิ่งที่คุณทําจะทําใหคุณประสบความ-

สําเร็จ ไดรับการยอมรับ และสรางผลประโยชน

ที่นาพึงพอใจใหกับตัวคุณเองอยางมากทีเดียว

การทํางานของคุณจะเกี่ยวของกับการศึกษา

เกี่ยวของกับหนังสือ หรือตํารา รวมทั้งการ

หาความรูเพิ่มเติมจะชวยสงเสริมงานของคุณ

ไดมาก คนรักของคุณเปนคนจัดการเกง ชอบ

เขาไปจัดการรับผิดชอบงานตางๆ ในเดือนนี้

ควรเดินทางทองเที่ยวไปกับผูใหญ หรือไปใน

สถานที่ที่ยิ่งใหญ

Friday

A new beginning is a good sign for you in this month. Whatever you’re going to take up will be

recognised and greatly benefit you. You’re going to work in something related to academia and

writing, so you may find your job easier if you do a lot of research. Your partner is well-organised

and keen to take on different tasks. This month you should take a trip with older people or visit

some very grand places.

วันเสาร

คุณจะตองรับมือกับภารกิจ หรือโปรเจ็กต

งานที่เขามา คุณตองรับผิดชอบใหดี ในเรื่อง

เงินจะตองจัดการ ตองใชความเด็ดขาดคอนขาง

มาก จึงจะประสบความสําเร็จและไดรับผล

ประโยชน การทํางานของคุณเปนการทํางาน

ที่อาศัยจินตนาการและความคิดสรางสรรค

รวมทั้งอาศัยมิตรภาพที่ดี การมีเครือขาย

เพื่อนรวมงานที่จะชวยเหลือและสนับสนุน

กันตอไปได ความรักคอนขางจะมีความ

มั่นคง คนรักของคุณเปนคนที่ดูดี มีฐานะ มี

สถานภาพทางสังคม การไปไหนมาไหนดวย

กันจะสงเสริมทําใหคุณทั้งคูเปนคูที่นาอิจฉา

ได เดือนนี้เหมาะที่จะทองเที่ยวในสถานที่

เกาๆ ที่คุณเคยไปทองเที่ยวมาแลว การได

กลับไปอีกครั้งอาจจะทําใหคุณไดยอนระลึก

ความรูสึกเดิมๆ หรือไดสัมผัสแงมุมใหมๆ ที่

กอนหนานี้คุณยังไมทันสังเกตเห็นก็ได

Saturday

Manage your projects with care. You’ll have to deal with money issues where decisiveness is

required to get results. Although your work is driven by your imagination and creativity, good

friends and connections will support you. You have a stable relationship. His/her appearance,

financial and social status are of a high standard. You make an enviable couple wherever you go

together. This month is suitable for visiting familiar places. The revisit will bring back your

memories and feelings, or you might find some new aspects of it that have slipped your attention.


LIFE

รอยยิ้มของความภูมิใจ

แมมีความตาง แตความสามารถของบุคคลออทิสติกวันนี้มี

มากกวาที่คุณคิด

Smile of Pride: Opportunities for people with Autism in Thailand

WORDS : MUANFUN THARANATHAM

าแฟและเครื่องดื่มรสชาติอรอยหลาย

ตอหลายแกวถูกชงและเสิรฟออกมา

ดวยฝมือของบาริสตาและพนักงาน

ในรานซึ่งเปนบุคคลออทิสติก และ

ผานการฝกอบรมการทําธุรกิจรานกาแฟจาก

เจาหนาที่ของทรูคอฟฟในทุกขั้นตอน พวกเขา

สามารถทําไดตามมาตรฐานของรานที่กําหนด

ไวไดเปนอยางดี พิสูจนไดจากคุณภาพเครื่องดื่ม

พรอมรอยยิ้มและการบริการดวยมารยาทแสน

ประทับใจ

ตัวรานกาแฟเปนสวนหนึ่งในศูนยอาชีพ

ออทิสติกไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการสราง

อาชีพ เพื่อกอใหเกิดธุรกิจขึ้นไดจริงและมีรายได

เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ทั้งการฝกงานดาน

กาแฟ ศิลปะเดคูพาจ งานสํานักงาน งานการ

เกษตรโดยมีโรงปลูกเห็ด ปลูกผัก รวมถึงศิลปะ

งานออกแบบดวยคอมพิวเตอรซึ่งผลงานศิลปะ

ไดถูกนํามาสกรีนลงบนปกสมุด แกว พวงกุญแจ

เปนของที่ระลึก หรือถาองคกรใดจะสั่งสกรีน

สินคาก็สามารถสั่งไดตามลายที่ตองการ

วันนี้ลองเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกันใหม

ใหอาชีพของพวกเขาไมถูกจํากัดใหอยูในวง

แคบๆ อีกตอไป แตสงเสริมใหแสดงศักยภาพ

และภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของสังคมโดยไม

รูสึกแปลกแยก พวกเขาไมไดขอโอกาส แคแวะ

มาชิมกาแฟหอมอรอย ราคาดี พรอมเลือกซื้อ

ของที่ระลึกกันใหสนุก เชื่อสิวารอยยิ้มของพวก

เขาจะทําใหคุณชื่นใจไปทั้งวัน ที่มูลนิธิออทิสติกไทย

ตลิ่งชัน วันจันทรถึงศุกร โทร. 02-418-3399

(autisticthai.com)

t a rather normal looking cafe, cups of

coffee and delicious drinks are brewed

and served by skilled employees, but unlike

anywhere else these baristas and staff members

all have autism. They were trained carefully by

professionals from True Coffee to be able to

meet the industry’s high standards. Proof of

their proficiency can be seen in the quality of

drinks, smiles, and courteous service.

As part of the career development

programme by the Thai Autism Vocational

Center, this cafe seeks to develop real business

knowledge for people with Autism, allowing

them to support themselves and their families.

The training is not limited to only coffee

making, but also includes Decoupage art, office

work, and agricultural work with a factory

that cultivates mushrooms and vegetables. In

addition, there are programmes for computer

art and design, whereby the designs are

screened onto book covers, glass, key chains

and other souvenirs. Organisations can also

order personalised screened designs.

It’s time to change attitudes towards

restricting professions and encourage the

potential of all members of society. This gives

everyone the chance to proudly be part of

the workforce without feeling alienated. The

members of this programme are not asking for

a chance at life, simply for you to stop by for a

cup of coffee or enjoy browsing through their

artistic crafts. A simple smile from them is sure

to make you happy for the rest of your day.

For more information contact the Thai Autism

Vocational Center in Talingchan open Monday -

Friday, Tel. 02-418-3399 (autisticthai.com)

095


#WEf ieWESmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WE SmIlE / TakE a WEFIE WITh WE SmIlE

บอกลา ‘SElFIE’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘WEFIE’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1 2

3

4

5

6

WINNER

WINNER

ชมภาพ #WEfieWESmile

ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติมได้ที่

www.WESmileMag.com

See more shared photos from our readers

at www.WESmileMag.com

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับ

นิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป

ลงในอินสตาแกรมพร้อมใส่แฮชแท็ก

#WEf ieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะ

ได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน

สำาหรับการเดินทางทริปต่อไป รวมถึงรางวัล

สุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

Share your Wefie with WE Smile by tagging

group photos with #WEf ieWESmile on

Instagram. You can win two flights tickets

for your next vacation and other fabulous

prizes courtesy of Thai Smile Airways.

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจาก

ไทยสมายล์ ได้แก่ april180

และรางวัลตุ๊กตาหมีจากไทยสมายล์

makino_on_air โปรดติดต่อรับของ

รางวัลได้ที่กองบรรณาธิการนิตยสาร WE

Smile ที่โทร. 0-2650-9956

Congratulations to april180

winner of a THAI Smile plane pillow

and makino_on_air, winner of

a THAI Smile Teddy Bear. Please

contact WE Smile’s editorial team at

0-2650-9956 to collect your prize.


พักสมอง

ผ่อนคลาย

สูดอากาศ

กับพื้นที่ใกล้เมือง

“บางกะเจ้า”

M-Bike

Photo by PalaborToR

ʹ㨵Դµ‹Í¨Í§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ

àºÍÃ์ 082 - 066 - 6082, 089 - 221 - 1588

: M-bike·่ÒàÃ×͡ӹѹ¢ÒÇ-kamnankhaopier


LET OUR COLLECTIONS PLEASE YOU AT

HOUSE OF CHAO

WITH A TOTAL AREA OVER 2,000 SQM. YOU CAN SPEND HOURS LOOKING

AND SEARCHING FOR ANTIQUES,CRAFTS,OLD FURNITURE,PANEL,

DOORS,STAIRCASES AND OTHER ARCHITECTURAL COMPONENTS

INCLUDING PAINTINGS AND INDIVIDUAL WORKS OF ART.

OPEN EVERY DAY

10.00 AM TO 07.00 PM

9/1 DECHO ROAD,SURAWONG, BANGRAK,BANGKOK 10500

TEL +66 92-273-5030 STONEMAN2499@GMAIL.COM

NEAREST BTS STATION

IS CHONG NONSI

More magazines by this user