28.06.2018 Views

GRADEČKI VJESNIK BROJ 7

GRADEČKI VJESNIK BROJ 7, PROSINAC 2017

GRADEČKI VJESNIK BROJ 7, PROSINAC 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PUNO OSTVARENIH I ZACRTANIH CILJEVA

INFO@GRADEC.HR

BESPLATNI

PRIMJERAK

GradečkiVJESNIK

broj

INFORMATIVNO GLASILO

OPĆINE GRADEC

7, prosinac 2017.

ISSN 1848-3771

2017. GODINU OBILJEŽILI SU LOKALNI IZBORI I PONOVNI USPJEH

NEZAVISNE LISTE NOSITELJICE LJUBICE AMBRUŠEC. OSIM

PONOVLJENOG NAČELNIČKOG MANDATA, GĐA. AMBRUŠEC IZABRANA

JE ZA POTPREDSJEDNICU SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.

Uz ovogodišnje izbore, godinu

je obilježilo pregršt radova te

kulturnih i sportskih događaja

Vatrogasno vozilo

smješteno je u

novoizgrađeno

spremište

USUSRET BOŽIĆU I 2018. GODINI

AKTUALNO

> Povjerenstvo za

stipendije detaljno je

pregledalo prijave na

natječaj stipendiranja

studenata sa

područja općine

Gradec

Sretan Božić i uspješnu Novu 2018. svim

stanovnicima općine Gradec želi načelnica

sa svojim djelatnicima i suradnicima!

str. 17

str. 12

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 1 06/12/2017 18:00


2

Gradečki VJESNIK

RIJEČ NAČELNICE OPĆINE GRADEC

LJUBICA AMBRUŠEC

Najviše se ponosim što su mi

žitelji opÊine Gradec pružili

podršku i dali povjerenje za

novi Ëetverogodišnji mandat.

Prošle 4 godine bile su obilježene brojnim izborima i

bitnim događajima u politici. Od svih izbora; dva puta

za zastupnicu u Hrvatskom saboru, izbor za vijećnicu i

potpredsjednicu Skupštine zagrebačke županije, ipak mi

je najveća čast što sam ponovno izabrana za Načelnicu

Općine Gradec

P

oštovane čitateljice i čitatelji ovog našeg sedmog

izdanja Gradečkog vjesnika i petog u nizu

od kada smo u uspješnom obnašanju vlasti u

našoj Općine Gradec. Prije svega želim Vam svima

zahvaliti na vašoj velikoj podršci kroz cijeli prošli

mandat, a isto tako na rezultatima Lokalnih izbora

ove godine u mjesecu svibnju, gdje smo ponovo zadobili

vaše neupitno povjerenje u obnašanju vlasti u našoj

općini, na čemu vam također zahvaljujem u nadi

da ćemo i ponovo uspješno opravdati vaše povjerenje,

dragi naši mještani. Sve me to posebno veseli, jer već

eto sada petu godinu nestranački kročimo u ostvarenje

mnoštva zacrtanih planova, koje ćemo redom

ispunjavati, kao što smo i sve one, koje smo si dali u

zadaću u prošlom mandatu pa čak i više od planiranog,

a što samo potvrđuje kako nezavisnim, vanstranačkim

rukovođenjem, govorimo o tome koliko je to

plemenito, čisto i vrlo uspješno s velikim razvojnim

postignućem uz rad u slozi i zajedništvu.

Kronološki unatrag godinu dana puno je planiranoga

i ostvareno, zapravo sve, čak i više od postavljenog a

što u konačnici doprinosi spomenutom boljitku Općine

Gradec i njenih žitelja. Moram istaknuti naše

projekte od kojih su mnogi izvedeni, neki su u tijeku

izvedbe, dok neki još uvijek čekaju realizaciju natječaja

npr. naš gradečki vrtić.

Projekt izgradnje spremišta za visokovrijedno vatrogasno

vozilo i Projekt nadogradnje nadstrešnice

i cvjetnih otoka u centru (općinska zgrada i parkiralište

iza općinske zgrade rekonstrukcija općinskog

centra i parkirališta), koji su prošle godine aplicirani

na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih

fondova, kao i na našu županiju te su nam

odobrena sredstva i sa strane ministarstva u visini

373.000,00 kn kao i od Zagrebačke županije u visini

od 200.000,00 kn, kojima smo, uz ostatak naših

proračunskih sredstava u financijskom iznosu od

727.000,00 kn, izgradili kako bi služilo svrsi. Hvala

IMPRESSUM

svima onima koji su nam nakon više od tri godine

mukotrpnog rada pomogli da ostvarimo ovakav hvalevrijedan

projekt.

Projekt u suradnji s mjesnim odborom Tučenik i

Cugovec (prije dvije godine) i također u suradnji sa

tadašnjim i sadašnjim svećenikom, Općina Gradec

je sudjelovala u sufinanciranju našim općinskim

proračunskim sredstvima od cca 30.000,00 kn u

rekonstrukciji i obnovi kapelice Sv. Nikola u Buzadovcu

i Sv. Barbara u Cugovcu, s tim da je projekt

rekonstrukcije i obnove kapelice Sv. Nikole u Buzadovcu

ove godine definitivno uz dodatna proračunska

i financijskih sredstava tamošnjeg stanovništva

i donacije našeg sadašnjeg župnika privedena kraju,

čemu smo svjedočili prigodom otvorenju i blagoslovu

na dan Sv. Lovre na misi u Buzadovcu.

Projekt izgradnje nogostupa od nove osnovne škole

pa sve do groblja preko centra i parkirališta uz groblje

koji je prošle godine apliciran na natječaj Ministarstva

regionalnoig razvoja i EU fondova, zajedno sa

projektom (spremište, parkiralište i centar) odobreni

su sredstvom od 200.000,00 kn, od strane ministarstva.

Učinjeno je to za prvu fazu koja se proteže od

škole do pošte i koja je nedugo krenula u izgradnju, a

već je pri samom završetku. Za drugu fazu projekta

izgradnje staze (pošta – groblje) radovi će krenuti

slijedeće godine, iz razloga što se bliže zimski dani pa

nije izvedivo odraditi sve u jednom komadu.

Projekt potpune izmjene i rekonstrukcije raskrižja

s autobusnim stajalištima i pješačkim stazama te

prolazima na županijskoj cesti kod ulaza u Gradečki

Pavlovec, ali i gradnja pješačkih prijelaza i ugradnja

prometne signalizacije ispred škole u Gradecu, Repincu,

Hagnju, Tučeniku i Cugovcu, koji je pred tri

godine kompletno završen i od strane općine i županije.

Naime, općina je financirala geodetsku podlogu

s elaboratima dok je županija financirala projekt,

pa se samo čeka županijsku upravu za ceste i samu

županiju za realizaciju nama doista “CRNE TOČKE”

raskrižja po kojem je prometovanje u trenutnom obliku

doista opasno. Nadamo se, a tako smo dogovorili

i prioritete, da bi temeljem presvlačenja županijske

ceste Vrbovec-Cugovec iduće godine imali navedenu

izvedbu, pa bi na taj način i ovaj projekt bio uvršten

u asfaltiranje. Ujedno je to stavljeno i u proračun

Zagrebačke županije za iduću godinu, pa se nadamo

konačno i realizaciji navedenog.

Projekt izgradnje mrtvačnice u naselju Pokasin, ali i

za naselja Festinec i Repinec te Projekt izgradnje mrtvačnice

u naselju Buzadovec, a i za naselja Salajci i

Tučenik jest projekt koji nismo mogli aplicirati niti na

jedan natječaj jer nije sadržan u postupku natječaj.

Drugim riječima, u potpunosti je brisan iz natječaja

Ministarstva poljoprivrede iz regionalnog, ruralnog

razvoja, pa ćemo ga aplicirati iduće godine na natječaj

u našoj županiji, koja je, uz moje inzistiranje kao

potpredsjednice Skupštine Zagrebačke županije,

uvrštena kao točka za aplikaciju kroz natječaj. Iako,

treba naglasiti da smo izgradnju mrtvačnice u Pokasinu

započeli koncem ove godine.

Nadalje, Projekt izgradnje našeg dječjeg vrtića ove

je godine u četvrtom mjesecu apliciran na natječaj

Ministarstvo poljoprivrede iz Programa ruralnog

razvoja, podmjera 7.4., koja se odnosi na ulaganja u

pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih

usluga za ruralno stanovništvo tj. na izgradnju

i opremanje dječjih vrtića. Međutim, imamo saznanja

od samog ministra poljoprivrede da će se zaprimljeni

predmeti početi razmatrati tek koncem godine.

Bilo kako bilo, nadamo se konačno pozitivnom

rješenju i gradnji našeg vrtića kako bi u konačnici

riješili vječitu problematiku nemogućnosti smještaja

djece s našeg područja u okolne vrtiće, a na taj način

bi u konačnici riješili problem mladih ljudi po pitanju

smještaja njihove djece, uostalom, unaprijedio bi se

razvoj sela i zaustavio odlazak mladih ljudi iz našega

kraja.

Svakako treba spomenuti Projekt ishođenja dokumentacije

i izgradnje prometnice i mosta na potoku

Črnec, dionici Mali Brezovec-Veliki Brezovec-Gostović

na cestu D-41, s kojim smo u koordinaciji Općina

Gradec-Koncern Agrokor-Hrvatske vode-Županija-Grad

Vrbovec. Taj je projekt pri završetku ishođenja

kompletne dokumentacije, samo je pitanje suradnje

navedenih dionika i izgradnje istog.

Projekt izgradnje mosta na Glogovnici, obnova nogostupa

Repinec-Buzadovec i staroga mlina je u tijeku

izvedbe dokumentacije, u suradnji s Hrvatskim vodama

i ministarstvima. Naime, nije nam dozvoljena

gradnja drvenog mosta, kako smo imali u planu još u

prošlom mandatu, zbog izvedbe novonastale situacije

samog projekta u zakonskim okvirima (iako smo

pribavili kompletan materijal za isti). Potom, projekt

izgradnje i asfaltiranje Županijske ceste Lubena -

Buzadovec koja je totalno devastirana, gotov je sa

strane Zagrebačke županije pa će izgradnja navedene

ceste biti iduće godine, nakon izvedenih radova

na pruzi Gradec – Žabno. Cijeli je taj projekt uvršten

u proračun Zagrebačke županije za slijedeću godinu.

Svi navedeni projekti od velikog su značaja za razvoj

općine i poboljšanje života naših mještana kao i okolnih

mjesta.

Nadalje, naša su nastojanja izgraditi infrastrukture

kako bi svako domaćinstvo u svojoj kući imalo vodu.

Mi smo sa svojom sekundarnom i magistralnom mrežom

pripali pod Vodoopskrbu i odvodnju Vrbovec

d.o.o., još koncem 2013. godine, dok smo prošle godine

pripali pod novoosnovano poduzeće Zagrebačke

IZDAVAČ: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, Tel./fax: +385 1 2797 097, e-mail: info@gradec.hr, www.gradec.hr, MB: 2575850, OIB: 16296383026, ŽR:

2360000-1813500009 UREDNICA: Ana Marija Ambrušec SURADNICI: Ambrušec Ljubica, Agičić Marina, Bogdan Amalija, Brtan Gordana, Birko Ivica, Čučurić

Lora, Dubravec Ljiljana, Duvnjak Nataša, Dončević Ivan, Glogoški Davor, Golubić Dijana, Hasanović Hrvoje Stjepan, Habun Vinko, Hmelina Božo, Hudoletnjak

Mladen, Ivačin Danijela, Ivačin Gordana, Knežević Siniša, Malinarić Snježana, vlč. Matoić Stjepan, Mikec Martin, Miklin Marijan, Mudrić Martina, Petrović Marjan,

Rajtar Gordana, Rajtar Ivica, Rajtar Vladimir, Rakoš Martina, Sambolić Sanja, Smajlović Admir, Škrlec Marina, Tomica Ivica, Vojvodić Biljana DIZAJN: Andrea

Knapić PRIJELOM: Tomislav Majcenić FOTOGRAFIJE: Fotkalo - Vrbovec, privatne arhive TISAK, Grafički zavod Hrvatske NAKLADA: 1.500 primjeraka

DISTRIBUCIJA: Općina Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 2 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK 3

RIJEČ NAČELNICE

županije – VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGRE-

BAČKE ŽUPANIJE, pa će tako i navedeni projekt od

strane naše županije krenuti uskoro u realizaciju.

Isto tako, moram spomenuti projekt širokopojasnog

interneta, također u suradnji sa Zagrebačkom županijom.

On je u tijeku i jednako tako se nadam da

ćemo tom izvedbom projetkta biti znatno razvijenija

općina. Još bi jedan projekt ovdje istaknula, a to je

“NEWLIGHT” (rekonstrukcija, modernizacija, upravljanje

sustavom javne rasvjete u suradnji sa Zagrebačkom

županijom, za kojega je naše općinsko vijeće

jednoglasno donijelo odluku o pokretanju projekta

koji bi išao u realizaciju iduće godine. I naravno, nezaobilazan

je velik i hvalevrijedan projekt Zagrebačke

županije koja je u potpunosti financirala našu gradečku

osnovnu školu i športsku dvoranu koja djeluje

u jednosmjenskoj nastavi i uvjetima EU standarda

od 2009. u iznosu od cca 30 milijuna kuna, a naša ju

djeca u zajedništvu sa svojim nastavnicima i ravnateljom

vrijedno čuvaju i paze.

Po pitanju naših prometnica nisam baš previše sretna

jer nam i županijske, a i lokalne ceste vape za obnovom

i izgradnjom. Iako smo ih već poprilično izgradili

i uredili unazad nekoliko godina, pa su tako odrađene

neke dionice po našem općinskom i županijskom

planu i programu, kao i financijama te smo asfaltirali

nekoliko naših lokalnih šodranih cesta. Primjerice;

ulica Bogdan i ulica Časnih sestara, prilaz Lovačka

kučica u Gradecu te presvlačenje asfaltom ulica uz

ambulantu, ulica Vajdić u naselju Veliki Brezovec,

Pokasin ulica Ban, u Gadečkom Pavlovcu ulice obitelji

Rebrović i Korade (sredstva Zagrebačke županije

300.000,00 kn i proračun Općine Gradec 160.000,00

kn). Inicijativom Zagrebačke županije-županijskom

upravom za ceste, u jesen su dobivena financijska

sredstva u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna za projekt

presvlaćenja asfalta na postojećim županijskim

cestama. Tim sredstvima obnovili smo dionice Mali

Brezovec, Gornji i dio Donjeg Repinec i Haganj, dok

smo ostale (još uvijek neasfaltirane ceste) navezli

kamenom i frezanim asfaltom uz financiranje našim

proračunskim sredstvima u iznosu od 300.000,00 kn.

Kad spominjem naše prometnice, bilo županijske,

nerazvrstane ili pak poljske putove, svakako moram

reći da smo tijekom gotovo pune četri godine legalizirali

sve navedene kako bi mogli sa konačno kompletno

sređenim katastarskim i gruntovnim postupcima

aplicirati iste na bilo koje natječaje EU Fondova.

Tako bi uveliko unaprijedili razvoj naše općine, a što

u konačnici kroz naš proračun iznosi vrijednost od

300.000,00 kn.

Mislim da je svima dovoljno jasno da doista naš općinski

proračun trošimo u korisne svrhe, a u cilju izgradnje

naše cijele općine što je naravno vidljivo u

samom probijanju našeg općinskog proračuna u stavci

Mjesnih odbora u iznos od 200.000,00 kn. Ona je

još od 2014. znatno i opravdano veća kada je po stavci

MO utrošeno 800.000,00 kn, u 2015. 1.200.000,00 kn,

u 2016. 1.600.000,00 kn, a tako smo i ove godine. Stoga

ćemo je rebalansirati u proračunu, a to je samo

dokaz da (neki manje-neki više) naši Mjesni odbori

rade požrtvovno i u cilju napretka kako svojih naselja

tako i cijele općine za dobrobit zajednice i naše djece.

Svakako moram istaknuti projekte koje smo ove

godine aplicirali prema Zagrebačkoj županiji, a to

je uređenje domova u Pokasinu i Starom Glogu koji

su obnovljeni i uređeni u projektu 80% županija

(150.000,00 kn) i 20 % općina (65.000,00 kn). Za potrebe

sanacije divljih odlagališta otpada i uređenje

javne površine u centru Gradeca županija je poduprla

sa 100.000 kuna, a osigurali su nam još sredstva

u iznosu od 40.000 kn za postavljenje e-punionice i

solarne klupe. To su svakako projekti koje sami, bez

županije nikako ne bi mogli ostvariti.

Ove godine dovršena je, kompletno uređena i postavljena

“Mreža 20 dječjih igrališta”. Po principu - svako

naselje dječje igralište, a tim smo projektom željeli

našoj djeci omogućiti kvalitetnije predškolsko i školsko

djetinjstvo sakupljajući ih na dječjim igralištima,

kako bi u zajedništvu i igri provodili svoje slobodno

vrijeme. Kupovali smo ih sami iz naših proračunskih

sredstava u vrijednosti 270.398,26 kn. Isto tako smo

ove godine kao i prijašnjih, po svim naseljima postavili

autobusne kućice u vrijednosti 250.000,00 kn,

također iz našeg općinskog proračuna. To je bilo prijeko

potrebno za našu školsku djecu, dok su nekima

trebale i po dvije kućice zbog poveće brojnosti djece.

Sada su sve djeca prilikom čekanja školskog autobusa

sigurno zbrinuta.

Volim još spomenuti kako djelujemo na svim područjima

društvenog života. U općini, gdje građanima

doista pružamo zadovoljstvo u njihovim interesima i

potrebama, jer to je sve vidljivo kroz podršku kulturi,

zdravstvu, socijalnoj skrbi, školstvu, sportu, ribolovu,

lovu, vatrogastvu i slično, ali i u županiji, državi kao i

međunarodnoj suradnji s našim prijateljima: Veleposlanikom

Indonezije, Australije i Kanade s kojima smo

stvorili izuzetno dobre i prijateljske odnose. Odlično

> > Unutrašnjost novoizgrađenog

vatrogasnog spremišta

surađujemo sa svim udrugama, župnikom, sestrama

Milosrdnicama kojima smo ove godine donirali

financijska sredstva u visini od 10 000,00 kn za PVC

stolariju, suradnju imamo i sa gospodarstvenicima na

području općine, u vidu financijske i svekolike pomoći

što svakako daje nesebičnost obostrane suradnje.

Isto tako, imamo lijepu suradnju i s našom osnovnom

školom kojoj smo već više puta izašli u susret u raznim

financijskim i ostalim potrebama. Mislim da

smo to potkrijepili i našim sufinanciranjem kupnje

udžbenika, prijevoza srednješkolskih učenika, škole

plivanja, obroka djece u školi i slično. Trenutno smo u

suradnji sa Savjetom mladih naše općine u ishođenju

mogućnosti stipendiranja naših studenata s područja

općine već ove akademske godine, kako bi i na taj način

potpomogli napretku mladih. Tako smo dodijelili

14 stipendija svim našim prijavljenim studentima u

visini od 400,00 kn/mj, tj. 10.mj koliko traje ak. god.,

a uz dodatno sufinanciranje istih po socijalnom statusu

i statusu izvrsnosti. Mi svake godine dokazujemo

koliko vrijede naši mladi i djeca, pa ih na našem

Danu općine promoviramo kao i ostale sumještane.

To samo govori o tome koliko je potvrdna naša dobra

suradnja, ne samo sa školom nego i vatrogasnom zajednicom

i DVD-ima, gdje također sudjeluju naša djeca

i mladež sa zavidnim rezultatima i na općinskim

i županijskim, i na državnim natjecanjima, a gdje ih

opet mi, kao općina isto tako pratimo i potpomažemo

koliko god je to sukladno našim mogućnostima.

U današnjoj velikoj utrci s nedovoljno vremena i novca,

i kada si nabrojimo što smo svi zajedno napravili,

mogu samo reći da je uz veliki trud i angažman svih

nabrojenih učinjeno više od plana u razdoblju do

sada. Redom to izgleda ovako: kompletno je uređen

prostor općinske dvorane, prostor za umirovljenike,

izgrađen je društveni dom u M. Brezovcu s priključkom

električne energije, uređeni su društveni domovi

u Podjalesu, Repincu, Gradecu, Potočecu, sanitarni

čvor u Zabrđu, dijelom spremište u Hagnju, igralište

u Hagnju, sufinancirano saniranje krovišta na

područnoj školi u Hagnju, sufinancirano uređenje

pročelja i tornja na župnoj crkvi u Gradecu, kompletno

smo uredili krovište lovačke nadstrešnice u Fuki,

uređenje pročelja doma i gostionice u Cugovcu, a u

kojoj je izmijenjena i stolarija. Nadalje, u tijeku je promjena

stolarije na veterinarskoj ambulanti u Cugovcu

i područnoj školi u Repincu, a kompletno je uređen

poštanski ured u Gradecu - u suradnji s Hrvatskim

poštama. Uređen križ u Gradečkom Pavlovcu, Brezovcu,

kapelica u Podjalesu, Potočecu, Bukovac

zdenac u Gradecu, Vodocrpilište, svi bunari i mlake,

izgrađeni su mostovi na Koruški i Malom Brezovcu,

ceste u Starom Glogu, Cugovcu, Grabriću, Tučeniku,

saniranje graba, bankina, procjepa, poljskih putova…

Izvedena su svake godine malčiranja, kompletno

je uređena prostorija Vatrogasne zajednice, općine

te mnoštvo drugih radova, akcijskih i humanitarnih

u velikom zajedništvu i suradnji sa svima koji djeluju

na području Općine Gradec.

Kroz čitavi prošli mandat kako obnašamo vlast u Općini

Gradec mogu svakako sa zadovoljstvom reći da

sam prezadovoljna učinjenim, jer smo učinili mnogo

dobroga za našu zajednicu, a krenuli smo daleko

ispod nule. Sada je ljestvica visoko podignuta i moj

osobni cilj, ali i cilj mojih suradnika i dalje je dakako

viši, pa se nadam i vjerujem da ćemo ga svi zajedno,

kao i u prošlom mandatu svakako ostvariti. Razumijem

da ima i nezadovoljnih (što opravdano što neopravdano)

no, svakako smatram da ćemo, bez obzira

koliko vrijeme doista brzo prolazi, učiniti i više nego

smo planirali. To smo već dokazali svojim poštenim

radom i narodom s kojim se može mnogo toga napraviti

i postići kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini,

s mudrošću i pameti u glavi za koju je ipak došlo

vrijeme (nadam se). Kako bi nam slijedeće razdoblje

bilo još bolje, radišnije i uspješnije, mogu samo svima

skupa, zajedno sa svojim suradnicima i djelatnicima

zahvaliti za veliko zajedništvo i zaželjeti;

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ TE

USPJEŠNU I PLODONOSNU

NOVU 2018. GODINU!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 3 06/12/2017 18:00


4

Gradečki VJESNIK

LOKALNI IZBORI 2017.

> > Gordana Ivačin

(predsjednica vijeća -

nezavisna)

Lokalne izbore 2017.

godine ponovno su

dobili nezavisni!

> > Rudolf Kuserbanj

(nezavisni član)

> > Ljiljana Dubravec

(nezavisna članica)

> > Darko Blažinović

(nezavisni član)

> > Gordana Rajtar

(nezavisna

potpredsjednica vijeća)

> > Dragutin Flajs

(nezavisni član)

> > Darija Jambrešić

(nezavisna članica)

> > Ivica Mikec

(potpredsjednik

vijeća HSS)

> > Vesna Slunjski

(članica HSS)

> > Ivan Dončević

(član HSS)

> > Jasna Starešec

(članica HSS)

> > Nataša Vodopija

(članica HSS)

> > Darko Fugaj

(član HDZ)

Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima iz prošlog mandata opet je zadobila povjerenje svojih

mještana općine Gradec na ovogodišnjim lokalnim izborima. Uz načelničko, gđa. Ambrušec je

izabrana i za potpredsjednicu skupštine Zagrebačke županije.

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

U

ovoj su godini održani lokalni izbori na kojima je ponovnim

izborom u mandat od 4 godine izabrana nestranački opredijeljena

gđa. Ljubica Ambrušec sa zamjenikom Admirom

Smajlovićem.

Na području općine Gradec za načelničko mjesto biralo se između

gđe. Ljubice Ambrušec (NEZAVISNA) i gosp. Ivice Mikca (HSS).

Odmah u prvom krugu odlučeno je, naime, mag. ekologije Ambrušec

osvojila je ravno 900 glasova, dok je dr. med. vet. Ivica Mikec

odnio 648 glasova. Tako je Ljubica Ambrušec pobjednica izbora za

općinu Gradec gdje joj je povjerenje za novi četverogodišnji mandat

ukazalo 56,93% birača.

Što se općinskog vijeća tiče, biralo se između 5 kandidacijskih lista,

a osvojili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidacijska lista grupe birača (NEZAVISNI): 746 glasova (49,20%)

2. Hrvatska seljačka stranka (HSS): 492 glasova (32,45%)

3.Hrvatska demokratska zajednica/Hrvatska stranka umirovljenika

(HDZ/HSU): 151(10,62%)

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP): 85 glasova (5,60%)

5. Narodna stranka – Reformisti (REFORMISTI): 32 glasa (2,11%)

Tako su u općinsko Vijeće po kandidacijskim listama izabrani iz

Kandidacijske liste grupe birača (NEZAVISNI) 7 mjesta, dok je iz

Hrvatske seljačke stranke (HSS) izabrano 5 mjesta, a iz Hrvatske

demokratske zajednice (HDZ) 1 mjesto.

Samim time, članovi koji čine novo Općinsko vijeće u mandatu

2017.-2021. su: Rudolf Kuserbanj, Gordana Ivačin, Darko Blažinović,

Ljiljana Dubravec, Dragutin Flajs, Gordana Rajtar, Darija

Jambrešić, te Ivica Mikec, Vesna Slunjski, Ivan Dončević, Jasna

Starešec, Nataša Vodopija i Darko Fugaj.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 4 06/12/2017 18:00


Potpora

nacionalnim

manjinama

u Republici

Hrvatskoj

AUTORICA: Lora Čučurić

Na području Republike Hrvatske

žive stanovnici različitih

etničkih, kulturnih te vjerskih

obilježja i opredjeljenja koji na

poseban i neponovljiv način, pridonose

raznolikosti života u kulturnom,

ekonomsko-političkom, ali i svakom

drugom smislu.

Općina Gradec je ove godine

sudjelovala na raznim društvenim te

kulturnim događanjima organiziranih

od strane nacionalnih manjina

Republike Hrvatske. Iznimno im je

drago što su na bilo koji način mogli

biti sudionici njihovih događanja te

im se u ovo ime zahvaljuju na divno

provedenim trenucima.

XI. KONVOJ MLADIH BOŠNJAKA

REPUBLIKE HRVATSKE I NJIHOVIH

PRIJATELJA “DA SE NIKAD NE

ZABORAVI”

Na poziv Vijeća bošnjačke nacionalne

manjine grada Zagreba, općina Gradec

je bila dio grupe koja je u znak sjećanja

Gradečki VJESNIK 5

NACIONALNE MANJINE

na sve nevine

žrtve Srebrenice

otputovala kao

i svake godine

na XI. konvoj u

znak sjećanja

na poginule u

najvećem genocidu

uz poruku da se

nikada, nikome i

nigdje ne ponovi

Srebrenica.

ODAVANJE

> > Odavanje počasti žrtvama grada Vukovara

POČASTI

ŽRTVAMA GRADA VUKOVARA

Povodom obilježavanja 26. obljetnice

dana pada Vukovara i sjećanja na

žrtve Vukovara općina Gradec je

bila sudionik odavanja počasti

gradu Vukovaru koji se odvijao 11.

studenog 2017. godine organizirane

od strane članova Koordinacije vijeća

i predstavnika nacionalnih manjina

Zagrebačke županije. Cilj događaja

je bio dostojanstveno odati počast

svim žrtvama te se od srca pridružiti

svečanom obilježavanju i spomenu

na velike žrtve i stradanja, ali i heroje

grada Vukovara.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

“ŽENA OSNAŽUJE ŽENU “

Gospođa Ljubica Ambrušec je 6.travnja

2017. godine kao saborska zastupnica

u Hrvatski sabor primila predstavnice

udruga žena žrtava rata. Na konferenciji

su sudjelovale predstavnice udruga

“Majke enklave Srebrenica i Žepa”,

“Žene Podrinja-Bratunac”, “Žene u

crnom”, “Žene u Domovinskom ratu”,

“Žene-žrtva rata”, “Vukovarske majke”,

“Sunčica”, “Centar za promicanje

> > Međunarodna konferencija “Žena osnažuje ženu”

ženskih prava – Glogovac” i “Centar

za rehabilitaciju žrtava mučenja -

Priština”.

I. međunarodna konferencija “Žena

osnažuje ženu“je osmišljena u

organizaciji zastupnice Ermine

Lekaj Prljaskaj i predsjednice Vijeća

bošnjačke nacionalne manjine

Zagrebačke županije Sanele

Kantarević. Iste večeri je

gradonačelnik grada Zagreba Milan

Bandić predstavnice udruga

primio u palači Dverce. Cilj

konferencije je bio ukazati međusobnu

podršku žrtvama rata i širenja u

javnost humanističke poruke o

značenjima žrtava, te patnje i stradanja

žena u ratu.

DOLAZAK VELEPOSLANIKA KANADE.

VELEPOSLANIK JE OP∆INU GRADEC ISTAKNUO KAO PRIMJER U HRVATSKOJ

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Dana 27.03.2017. općinu Gradec posjetio je Veleposlanik Kanade, njegova

ekselencija Daniel Maksymiuk, koji je svojim srdačnim posjetom uz

ugodno druženje u okruženju mještana općine Gradec bio iznimno

zadovoljan. Vidjevši požrtvovan rad i uspjehe s naznakom na 46% žena u

strukturi vlasti u našoj općini, ostao je ugodno iznenađen te poručio da bi

takav model volio vidjeti i u Kanadi. U slobodnom neformalnom druženju

bile su nazočne i žene našega kraja; vijećnice, poduzetnice, poljoprivrednice,

predsjednice udruga, savjeta mladih, studentice, djelatnice raznih institucija,

a koje su ujedno pripremile tradicionalne delicije i prikazale narodne nošnje

našega kraja, a kojima je Njegova Ekselencija bila oduševljena. Imati priliku

ugostiti visokog člana našeg društva je velika čast posebno jer se razgovaralo

i o mogućnostima suradnje s Kanadom. Veleposlanik je bio impresioniran

aktivnim ženskim skupinama u općini, te je Općinu Gradec istaknuo kao

primjer u Hrvatskoj. Naše običaje želi promovirati u Kanadi te je iz tih razloga

izrađen kratak video o uspješnim ženama sa područja općine Gradec koji je

dostupan svima na web stranici Općine Gradec.

> > Posjet načelnice i njenog zamjenika kanadskom

veleposlanstvu povodom 150 godina Kanade

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 5 06/12/2017 18:00


6 Gradečki VJESNIK

LOKALNA ZBIVANJA

Mjesni odbori

Uređivala su se dječja

igrališta, postavljale

autobusne stanice, čistili

putevi, odradili su se mnogi

poslovi koji su cijelu općinu

pretvorili u još ljepše i

ugodnije mjesto za život i rad

MJESNI ODBOR CUGOVEC:

Na području MO Cugovec radilo se na održavanju

poljskih putova i putnih jaraka.

Jedan poljski put na području Cugovca

uređen je u potpunosti u dužini od 800

metara. Na većini ostalih poljskih putova,

koji su frekventni, bankine i živice su

pomalčirane. U naselju Stari Glog obnovljen

je i uređen Društveni dom. Na objektu

“Caffe bara Graničar” i na bivšoj Veterinarskoj

ambulanti u Cugovcu promijenjena je

i postavljena PVC stolarija, a probijena su i

vrata u skladište kako bi se olakšao istovar

robe u kafiću. Na groblju u Cugovcu nasute

su staze, a uređuje se mrtvačnica obnovom

kompletnog krovišta, fasade i izgradnje

staza oko mrtvačnice.

MJESNI ODBOR GRABRIĆ

u naselju Grabrić ove je godine postavljeno

dječje igralište na privatnom zemljištu

Ištvanović Ivana. Obavljeno je uređenje

poljskih putova i graba.

> > Vrijedna ekipa MO Repinec u

naselju Pokasin

MJESNI ODBOR GRADEC:

asfaltirane su ceste u Gradecu na lokaciji

Bogdan, ambulanta i mljekara prema časnim

sestrama. Asfaltiran je prilaz s parkiralištem

i ulaz u Lovačku kućicu lovačke

Udruge “GAJ” Gradec. To je učinjeno u

sljedećim fazama: kod mljekare i na Bogdanu

izvršeni su poslovi od skidanja travnatih

površina, izrade tampona i izrade

završnog sloja. Dok je kod ambulante bilo

asfaltiranje, a obavljena je izrada i završnog

sloja. Također je obnovljena i uređena

mrtvačnica u Gradecu sa kompletnom fasadom,

a poljski putovi i mostovi su sanirani

i očišćeni.

MJESNI ODBOR

GRADEČKI PAVLOVEC:

u ovoj godini je naselje Gradečki Pavlovec

bogatije za jedno dječje igralište, ali i novoasfaltirane

ceste. Naime, novo ruho dobile

su ceste u ulici uz obitelj Rebrović, potom

ulica prema obitelji Korade. Malčirani su i

uređivani putevi s kopanjem kanala i graba.

24.9. održana je misa kod novoobnovljenog

križa, a proslavljena je i 70-a godina

postojanja neprekidnog rada Ifd Ogranka

seljačke sloge.

MJESNI ODBOR HAGANJ:

na području naselja Haganj tijekom 2017-e

godine postavljena su nova autobusna stajališta

za učenike. Ujedno je izvršena i sanacija

putnog kanala ispred Društvenog doma na

način da su postavljene nove cijevi i napravljena

šahta za čišćenje u slučaju začepljenja.

Vršilo se također i malčiranje raslinja uz poljske

putove. Asfaltiran je i dio županijskih cesta

financiranjem od strane Zagrebačke županije.

Te ceste prolaze kroz samo središte

mjesta u dužini od cca 1000 m.

MJESNI ODBOR

MALI BREZOVEC:

postavljeno je dječje igralište kod društvenog

doma u Malom Brezovcu. Asfaltirana

je cesta na lokaciji od Črnčića pa do izlaza

u naselje Gradec, te su nasipane i bankine.

U ovom naselju uređen je križ pokraj puta.

MJESNI ODBOR PODJALES:

uz veliku pomoć lokalne

samouprave, mještana i

donatora, MO Podjales i

ove godine briljira u ostvarenim

ciljevima. Društveni

dom u Podjalesu

dobio je predivnu fasadu.

Projekt je to vrijedan više

od 35 000,oo kn. Zajedničkim

snagama u suradnji

sela, mjesnog odbora,

općine i firme Plastform

iz Šešinovca realiziran je

projekt fasade na domu.

Firma Plastform donirala

je stiropor za fasadu, dok

> > Mali Brezovec je bogatiji

za jedno dječje igralište

> > Izgradnja nogostupa

od škole prema centru

je dio ostalog materijala, kao i izvođenje

cjelokupnih radova platila Općina u iznosu

od 19 262,oo kn. Međutim, ostali dio su

platili mještani kroz individualne donacije

te ostatkom sredstava iz projekata Siget

i Kapelica koji su u prošlogodišnjem razdoblju

realizirani. Tim projektom društveni

dom je dobio novo lice čime smo kroz

proteklo razdoblje i obnovu objekt stavili

u funkciju da služi mještanima i djeci kao

mjesto okupljanja i druženja. Nadalje, u suradnji

sa Općinom Gradec realiziran je navoz

frezanog asfalta strojem i posipan bitumenom

na nerazvrstane ceste u Ruklama i

prema Niki u donjem selu, a samim time je

sanirana jedna od najprioritetnijih nerazvrstanih

cesta. Kulturno-zabavna događanja

u našem kraju “Uskrsni ponedjeljak” i

“Dan Općine Gradec” omogućila su vrijednim

domaćicama i curama iz MO Podjales

uspješnu prodaju slastica. Od prikupljenih

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 6 06/12/2017 18:00


sredstava sa tih manifestacija kupljene

su zavjese u domu, a dalje im je u planu

prikupiti sredstva za posuđe. Iako, uz sve

uspješno obavljene ideje, ovaj MO ima gorući

problem, a to je neodržavanje parcela.

Ovom prilikom mole mještane da iskoriste

ovo razdoblje bez vegetacije i očiste svoje

parcele kako bi suživot svima bio ugodniji.

MJESNI ODBOR POTOČEC:

naselje Potočec je ove godine odradio čišćenje

i održavanje zelenih površina i bankina

u Potočec, zatim, sanaciju puta uz vatrogasni

dom, ali i sanaciju poljskog puta

prema Gradečkom Pavlovcu.

MJESNI ODBOR REPINEC:

tijekom 2017. godine u naseljima Repinec,

Festinec i Pokasin ostvareni su brojni radovi.

Asfaltirane su ceste na lokaciji gornji

Repinec, Pokasin ali i na potezu donji Repinec

prema Podjalesu, postavljeno je dječje

igralište ispod škole u Repincu, dok je isto

takvo dječje igralište u Festincu postavljeno

kod društvenog doma. U ulici Horvatinović

postavljen je asfalt od frezanog

asfalta, a prema vinogradu Lovrentoice

uređen je put, iskopane su grabe i navezen

je dio kamena. U naselju Pokasin skidane

su travnate površine, te je obavljena izrada

tampona i završnog sloja, a nakon toga je

obavljena adaptacija vatrogasnog doma, u

suradnji sa Općinom Gradec. Na tom vatrogasnom

domu napravljena je stolarija i

limarija (prozori, vrata i krovište).

MJESNI ODBOR TUČENIK:

prema planu rada za 2017. godinu mjesni

odbor Tučenik je sa svojim mještanima,

Općinom, župnikom Stjepanom Matoićem,

Udrugom žena, NK Graničarom i DVD-om

Tučenik završio uređenje kapelice Sv. Nikole

u Buzadovcu. Na zadovoljstvo djece i

roditelja Općina Gradec darovala je dječja

igrališta, a na inicijativu mjesnog odbora, u

suradnji s općinom i komunalnim poduzećem

Vrbovec uspješno je ograđeno mjesno

groblje u naselju Buzadovec, a potom je

posađena živica od tuja. Ovaj mjesni odbor

je još uspješno popravio put Beljavine

u istom tom naselju, a sve je to iziskivalo

višesatni rad buldožerom. Hidroregulacija

Glogovnice koju je mjesni odbor tražio u

dogovoru s Općinom Gradec od Vodne zajednice

odobren je u ovoj godini. Napravljen

je prvi dio od 2 km, uređeno je korito,

nasip i kanal uz nasip. Druga 2 km je u planu

odraditi u 2018. godini, a ušlo je u plan

i daljnje održavanja (košnja). Nadalje, proširenje

županijske ceste 2211 od Cugovca

do Križevačke Poljane koju je mjesni odbor

tražio, odobrena je od strane Županije i Županijskih

cesta. Idealni projekt je gotov, pa

se samo čeka završetak glavnog projekta

kako bi mogli početi radovi. Mrtvačnica

u Buzadvcu za koju je projekt završen,

kao i za most na Glogovnici te asfaltiranje

nerazvrstanih cesta na području naselja

Buzadvec i Tučenik, mjesni odbor vjeruje

kako će sve navedeno biti u konačnici

ostvareno u idućoj, 2018. godini. Između

svega navedenog, ovaj je mjesni odbor

tokom godine imao redovite

sastanke, aktivno su sudjelovali

na manifestaciji “Uskrsni

ponedjeljak” u Gradecu, a sa

Udrugom žena, DVD-om i NK

Graničarom organizirano je

prošćenje Sv. Lovre i proslava

završetka radova na kapelici.

Sudjelovanjem na proslavi

Dana Općine Gradec, mještani

naselja ovog mjesnog odbora

vodili su brigu oko šanka i tako

bili zaduženi za velik dio organizacije

koja je bila uspješno

izvedena. Mjesni odbor Tučenik

ističe kako su ponosni jer je

Gradečki VJESNIK 7

LOKALNA ZBIVANJA

2017. godinu mjesni odbori u suradnji sa lokalnom

samoupravom učinili su još boljom. Ostvareni su zacrtani

planovi, a sve to ne bi bilo moguće bez velike pomoći iz

proračuna Općine Gradec, te općinske načelnice Ljubice

Ambrušec i njenih suradnika. Financijska pomoć za

izvedbu svega pravilno je raspodijeljena, pa su tako

preostali mjesni odbori dobili dječja igrališta (Gradečki

Pavlovec, Repinec, Festinec, Mali Brezovec, Zabrđe,

Grabrić, Tučenik, Salajci, Buzadovec, Fuka, Stari Glog,

Remetinec) dok su u Pokasinu, Velikom Brezovcu,

Gradecu, Potočecu, Podjalesu, Cugovcu, Haganju i Lubeni

ona postavljena još prošle godine, asfaltirane su brojne

ceste, ali su uređeni i putovi. > > Iza općinske zgrade postavljena je e-punionica

sve odrađeno upornošću, slogom i radom,

a veoma su zahvalni odličnom suradnjom

sa Udrugom žena, DVD-om, NK Graničarom

i svim mještanima. Naglašavaju kako

su, kao i prijašnjih godina imali izuzetno

dobru suradnju sa lokalnom upravom, a od

strane načelnice Ljubice Ambrušec uvijek

su imali razumijevanja za tražene potrebe.

MJESNI ODBOR

VELIKI BREZOVEC:

u naselju Veliki Brezovec asfaltirana je

cesta prema obitelji Vajdić, a obavljeno je

uređivanje i malčiranje te proširenje puta

koji vodi prema šumi Krč. Obavljeno je još i

čišćenje graba te putnih jaraka. Uređen je i

očišćen okoliš oko križa, a krajem mjeseca

srpnja održana je sveta misa.

MJESNI ODBOR ZABRĐE:

u naselju Zabrđe postavljeno je dječje

igralište kod društvenog doma. A da zadovoljstvo

ne ostane samo na najmlađima,

u tijeku je saniranje i uređenje problematičnog

poljskog puta što će mještanima

ovog sela omogučiti bolje prometovanje i

ugodniji život.

> > Učenicima iz naselja Haganj omogućeno je

čekanje autobusa u novoizgrađenim kućicama

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 7 06/12/2017 18:00


8

Gradečki VJESNIK

GRADEČKI PODUZETNICI

“GLOGOŠKI DESIGN & PRINT”

dobitnik povelje ZagrebaËke županije

> > Novootvoreni studio za dizajn

interijera i arhitekturu “Arhidea”

magistrice arhitekture Marije Maslać

> > Obitelj Glogoški

AUTOR: Ana Marija Ambrušec

Ovo ljeto je obiteljski obrt za pružanje

usluga vanjskog oglašavanja Glogoški

nagrađen Poveljom Zagrebačke

županije. Hvale vrijedna nagrada za ovu

vrijednu obitelj koja ima petnaestero zaposlenih

i to ljude sa područja općine Gradec.

Svojim radom i poštenim djelovanjem

pokazali su primjer uspješnosti i odličnih

rezultata. Vlasnik obrta gosp. Davor Glogoški

kazao je kako prije 8 godina, kada je

ideja bila u samim začecima, nije ni sanjao

da će se uspjeti pokrenuti jedna ovako

dobra poduzetnička priča.

Međutim, uz ovaj uspješni obrt, na području

općine Gradec već godinama uspješno i

vrijedno djeluju i mnogi drugi. Primjerice:

Arifović autolakirerstvo poduzeće, Dušak

pilana Repinec, Filipčić – trgovina dijelovima

za poljoprivredne strojeve, frizerski

obrt Darija, Horvatić – građevinski obrt,

Hosni – ugostiteljski obrt i obrt gradnje,

građevinski obrt Petrunić, Jembri – ugostiteljski

obrt, Ježić – trgovački obrt, Limarija

Klasić, Mundus Viridis d.o.o., Mesnica i

klaonica Kalinski, obrt za iznajmljivanje i

montažu skela – skelarstvo i gradnja Kolar,

Stihl – trgovina i usluge Blažević, Pile

farm Gradec – peradarski obrt, Rovokopač

– usluge građevinskim strojevima, Ranije

d.o.o. – sječa drva, Stepinčev dom - dom

za starije i nemoćne, Servis dizel uređaja

Gradečki, Škudaš instalacije, Tudum d.o.o.

– trgovina i usluge, Uslužni

obrt Marjan Petrović,

Vivek promet – trgovačko

ugostiteljski obrt, Vinković

promet – servis…

Osim što poduzetnici

uspješno rade, šire se, otvaraju

se i novi obrti. Tako je

ove jeseni otvoren studio za

dizajn interijera i arhitekturu

“Arhidea” mlade magistrice

arhitekture Marije

Maslać. Naime, Mariji je

nakon više godina iskustva

u radu s različitim poslovnim

i privatnim klijentima

te završetka Arhitektonskog

fakulteta u Zagrebu,

pokretanje vlastitog dizajnerskog

studija bio logičan

korak naprijed. Studio je

u mogućnosti osmisliti

tlocrtni raspored poslovnih

ili rezidencijalnih prostora,

dizajn svih elemenata interijera

kao i ugradbenog ili

namještaja koji se izrađuje po mjeri. Svaki

projekt uključuje realističan 3D model koji

može poslužiti i kao predložak za daljnje

samostalno uređivanje interijera. Svoje

upite ovoj perspektivnoj mladoj arhitektici

možete poslati na:

arhidea.design@gmail.com.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 8 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK 9

DOGAĐANJA

Dan OpÊine je proslavljen uz

brojne posjetitelje i bogatu

trpezu tradicionalne hrane

Gradec je svojim

zajedništvom opet dokazao

da je mjesto gdje je svatko

dobro došao

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

Općina Gradec je 17. rujna 2017. godine

obilježila svoj dan. Tim su povodom

pripremljeni brojni sadržaji. Svečano je

otvoreno i blagoslovljeno novoizgrađeno vatrogasno

spremište za vatrogasno vozilo, parkiralište

i centar Općine koje je otvorio i posvetio

župnik župe Gradec vlč. Stjepan Matoić obraćajući

se prigodnim govorom, dok su se nakon

njega prigodnim riječima obratile načelnica

Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec i zamjenica

župana Zagrebačke županije gđa. Nadica

Žužak. Nakon svečanog otvorenja naš gradečki

župnik vlč. Stjepan Matoić predvodio je euharistijsko

slavlje u našoj župnoj crkvi Ranjenog

Isusa u Gradecu uz muzikalnu i pjevnu pratnju

VIS Gratia, a potom je u crkvi održan koncert

sa izvođačima: Marko Đurakić (orgulje) i Ana

Fortuna (vokal).

U školskoj dvorani održano je svečano obilježavanje

sjednice kojoj su prisustvovali brojni

gosti i uzvanici, među njima saborski zastupnik

gosp. Tomislav Panenić, bivša saborska

zastupnica gđa. Jasna Matulić, zamjenica župana

Zagrebačke županije gđa. Nadica Žužak,

predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke

županije i potpredsjednik Hrvatske vatrogasne

zajednice gosp. Stjepan Ptiček, predsjednica

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine i zamjenica

predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika

nacionalnih manjina Zagrebačke županije

gđa. Sanela Kantarević, općinski načelnik pobratimljene

Općine Tompojevci gosp. Zdravko

Zvonarić, predsjednik Općinskog vijeća Općine

Tompojevci gosp. Dubravko Martić, potpredsjednik

Općinskog vijeća Općine Tompojevci

gosp. Zlatko Potočki, općinski načelnik Općine

Brckovljani gosp. Željko Funtek, gradonačelnik

Grada Vrbovca gosp. Denis Kralj, zamjenik gradonačelnika

Grada Vrbovca gosp. Robert Đuranec,

općinski načelnik Općine Dubrava gosp.

Tomislav Okroša, zamjenik načelnika Općine

Dubrava gosp. Ante Grizelj, zamjenik načelnika

Općine Farkaševac gosp. Duško Švec i općinski

načelnik Općine Preseka gosp. Nikola Kožar,

kao i predstavnici institucija i medija našeg i

okolnih mjesta. U sklopu obilježavanja Dana

Općine Gradec, dodijeljena su javna priznanja

koja su ove godine zasluženo primili: Franjo

Tkalčević, Gordana Brtan, Kalinski klaonica

i trgovina, prerada mesa i ugostiteljstvo vl.

Višnja Kalinski, Duška Dominiković, dr. med.,

Zidarsko – fasaderski obrt vl. Mladen Horvatić,

Klanjec - obrt za proizvodnju i usluge, vl. Darko

Klanjec, Josip Boltižar, Ivić Pašalić iz tvrtke

Mundus Viridis, Vokalno instrumentalni sastav

Gratia, Matija Potočić, Josip Vinković, Stjepan

Ježić, Franjo List, Sara Herek, Dobrovoljno

vatrogasno društvo Gradec, ženska “A” ekipa

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Haganj,

Ivan Hribar, Marjan Petrović, Kristijan Hmelina,

Dragutin Masnec, te učenici Osnovne škole

Gradec koji su ostvarili zapažene rezultate

na županijskim i državnim te međunarodnim

natjecanjima: Larisa Horvatinović, Lucija Lernatić,

Mariela Mesar, Elena Kalinski, Luka Blažević,

Lorena Funtak, Antonela Pisačić, Leon

Jaić i Matej Mihalic. U glazbenom dijelu obilježavanja

nastupila je VIS Gratia.

Nakon prigodne dodjele javnih priznanja uslijedila

je pozdravna riječ gostiju i uzvanika, pa

je Dan općine prisutnima, uz ostale, čestitao

saborski zastupnik gosp. Tomislav Panenić.

Općinska načelnica Općine Gradec zahvalila

je i županu Zagrebačke županije gosp. Mr. sc.

Stjepanu Kožiću, a u njegovo ime zahvalnicu,

za izniman doprinos razvoju Gradeca preuzela

je zamjenica župana gđa. Nadica Žužak koja

se obratila prigodnim riječima. U svom govoru

obratio se prigodnim riječima i predsjednik

Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i

potpredsjednik Hrvatske

vatrogasne zajednice gosp.

Stjepan Ptiček. U pozdravnu

riječ od strane gostiju

obratili su se gradonačelnik

Grada Vrbovca gosp. Denis

Kralj i zamjenik načelnika

Općine Dubrava gosp. Ante

Grizelj koji su pohvalili rad

načelnice i njenih suradnika

te istaknuli kako slijedeći

primjeran rad načelnice u

razvoju općine, mogu samo

puno naučiti.

Program je nastavljen u centru

Gradeca pod nadstrešnicom

općinske zgrade gdje su

bili izloženi radovi učeničke

zadruge “Perunika” Osnovne

> > Na svečanoj sjednici Dana Općine dodijeljena

su priznanja najboljim učenicima, sportašima,

humanitarcima, udrugama…

škole Gradec, radovi učenika kreativne skupine

Osnovne škole Gradec, zatim izložba “Jedrenjaci

u kamenu” mladog umjetnika mag. kiparstva

Mate CROate - Mate Turića, izložba slika

Marine Lohnicki, promocija slika umjetnika

Josipa Boltižara i izložba likovnih radova Radovana

Vojvodića dok je u novootvorenom vatrogasnom

spremištu i na parkiralište uz bogati

gastronomski užitak u organizaciji općinskih

Mjesnih odbora, sportsko - ribolovnih, lovnih

i ostalih udruga Općine Gradec te uz recitacijske

nastupe učenica i učenika Osnovne škole

Gradec kao i nastup njihove folklorne skupine

pod vodstvom nastavnice Sanje Siščan. Narodno

veselje popratio je glazbeni sastav “VANILLI

BAND“, a svi uzvanici su se lijepo proveselili,

pa je Gradec samim tim dokazao da je mjesto

gdje je svatko dobrodošao.

> > Brojni uzvanici

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 9 06/12/2017 18:00


10

Gradečki VJESNIK

DOGAĐANJA

Održana je manifestacija

“Uskrsni obiËaji gradeËkog kraja”

Cilj manifestacije je i ove godine bio da posjetitelji, uz bogati gastro

stol i narodne običaje, zajedno dožive blagdan Uskrsa.

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

i

U

nastojanju da hrvatski ruralni dijelovi

zadrže tradiciju i našu bogatu

kulturnu baštinu, u Općini Gradec

i Zagrebačkoj županiji i ove godine održana

je tradicionalna manifestacija “Uskrsni

običaji Gradečkog kraja“, koja se već četvrtu

godinu zaredom obilježava na Uskrsni

ponedjeljak, dan kada naši seljaci ne rade

težačke poslove, dan kada naši radnici

ne rade u tvornicama, dan kada štujemo

uskrsnuće Isusa Krista.

> > I ove se godine tradicionalno palila Vuzmica

Misao vodilja manifestacije je želja da

se svakom posjetitelju približe starinski

običaji koji pod utjecajem globalizacije i

modernizacije, nažalost, odlaze u zaborav.

Cilj manifestacije je i ove godine bio

da posjetitelji, uz bogati seoski gastro

stol i narodne običaje, zajedno dožive

blagdan Uskrsa i štovanje uskrsnuća

Isusa Krista te da našoj djeci ostavimo

običaje, međusobnu ljubav i poštovanje

prema bližnjima.

Manifestaciju je pratilo lijepo vrijeme, a

posjetili su je brojni domaći uzvanici i gosti.

Tokom dana kroz Gradec je prošlo preko

dvije i po tisuće ljudi koji su se počastili

domaćom hranom i pićem. Izuzetno dobroj

organiziranosti manifestacije pridonijeli

su svi Mjesni odbori na području Općine

Gradec, no svakako su za istaknuti Mjesni

odbor Podjales i Repinec sa okolnim naseljima

Festinec i Pokasin te Mali i Veliki

Brezovec, kao domaćini i organizatori

manifestacije. Veliki trud uložili su: IFD

“Ogranak seljačke sloge” Gradečki Pavlovec,

VZO Gradec, vatrogasci DVD-a Gradečki

Pavlovec, Haganj te ostala DVD-a,

Udruga žena Tučenik, LD Gaj Gradec, LD

Vidra Cugovec, LD Jelen Lubena, ŠRD

Šaran Fuka, Streljački klub Trap Gradec,

Udruga umirovljenika Općine Gradec,

Udruga umirovljenika željezničara Općine

Gradec, svi ostali DVD-ovi na području

Općine Gradec, OŠ Gradec, PŠ Cugovec,

Savjet mladih Općine Gradec, NK Graničar

Tučenik, NK Sloboda Gradec, Svinjogojska

farma Gradec, Mesnica Kalinski,

TDS, Uslužni obrt Glogoški, župnik naše

župe Ranjenog Isusa u Gradecu, VIS Gratia,

Crkveni zbor, Radio stanica Vrbovec i

svi ostali dragi ljudi dobre volje koji su na

bilo koji način pridonijeli da manifestacija

bude uspješna.

Kao dio manifestacije, posvećeni su gradilište

uređenja općinskog trga, općinske

LOVREČEVO U TUČENIKU

Opet je bilo veselo na

proslavi dana Sv. Lovre

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

I ove godine je u mjesecu kolovozu

održano tzv. Lovrečevo u Tučeniku,

proslava blagdana Sv. Lovre,

zaštitnika naselja Salajci, Buzadovec

i Tučenik. Događanje je održano pod

pokroviteljstvom Općine Gradec na

sportskim terenima NK Graničara.

Služena je sveta misa u obnovljenoj

kapelici Sv. Nikole u Buzadovcu, a

nakon mise je slijedilo kratko druženje

ispred crkve. Potom se održao

kulturno-sportski program

zgrade i garaže za vatrogasno vozilo, novo

uređene i izgrađene ceste te je položen kamen

temeljac za izgradnju dječjeg vrtića u

Gradecu (drugim riječima – cijeli centar

Gradeca).

Uz narodno veselje domaćih tamburaša i

tradicionalnih proizvoda naših vrijednih

sumještana, domaćica i domaćina slavilo

se duboko u noć.

(od scenskog programa do povlačenja

užeta), a uz prigodno druženje i zabavu

prisustvovao je i sastav Vanilli band.

No, da bi sve to bilo izvedivo, najveći

trud su uložili članovi mjesnog odbora

Tučenik, članovi DVD-a Tučenik,

članice i članovi Udruge žena Tučenik,

te članovi NK Graničara.

> > Na proslavi blagdana Sv. Lovre bila je odigrana

predstava koja je oduševila sve prisutne

li

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 10 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK 11

DOGAĐANJA

IFD: OGRANAK SELJAČKE SLOGE GRADEČKI PAVLOVEC

Dragi ljubitelji

> > Misa kod križa u Gradečkom Pavlovcu

folklora i tradicije!

AUTORICA: Gordana Rajtar

Pozdravljamo vas i u ovom broju naših

novina, glasniku svih događanja

u našoj Općini kroz proteklih

godinu dana. U prošlim smo brojevima

izvještavali o aktivnostima i svrsi postojanja

našeg Društva uopće, a ove bi se godine

više posvetili nama posebno važnom

događaju.

Naime, uz tradicionala svakogodišnja gostovanja

i druženja s drugim društvima

diljem domovine, sudjelovanje na župnom

hodočašću na Trsat, doček svetog Nikole

u domu u Gradečkom Pavlovcu, ove smo

godine proslavili važan jubilej, 81 godinu

> > Nastup folkloraša

postojanja i 70 godina neprekidnog rada

našeg Društva.

Bilo je posebno svečano jer smo uz našu

veliku proslavu vezali i važan događaj za

sve mještane našeg malog sela - 110 godina

od izgradnje svetog Križa, pa smo u suradnji

s Mjesnim odborom Gradečki Pavlovec

organizirali svetu misu koju je predvodio

naš dragi župnik Stjepan Matojić, a svojim

prekrasnim glasovima uveličale članice

Vokalno instrumentalnog sastava Gratia.

Ovim putem, još jednom, veliko im hvala

na tome!

Naša se svečanost nastavila u Društvenom

domu u Gradečkom Pavlovcu prigodnim

kulturno-umjetničkim programom na kojem

smo ugostili pet društava: Folkorni

ansambl Sesvetska Sela, KUD “Ogranak

seljačke sloge” Lupoglav, KUD “Tkanica”

iz Vinkovaca, Mušku vokalnu skupinu

“Bećarine” iz Đakova i posebno nam drago

društvo KUD “Zvonko Galović – Nona”

iz Tompojevaca koji su svojim prekrasnim

izvedbama našu proslavu učinili posebno

lijepom i svečanom. Hvala im! Kao šećer

na kraju naši su plesači male i velike skupine

uz pratnju tamburaša izveli neke od

naših plesova kao podsjetnik svim našim

“starim” članovima. Jako su nas razveselili

svojim odazivom i time pokazali da ljubav

prema folkloru nikad ne umire čime su

nam samo dali poticaj da i dalje vrijedno

radimo, trudimo se i prenosimo s naraštaja

na naraštaj blago našeg kraja.

Ovim se putem zahvaljujemo svima koji

nas podržavaju u našem radu i omogućavaju

da što bolje djelujemo i radimo počevši

od drage nam načelnice Ljubice Ambrušec

i njenih suradnika koji nam uvijek izađu

ususret financijski te nas također bodri i

hrabri u našem radu, zatim župnika Stjepana

Matojića koji je uz nas također i financijski,

ali što je još važnije molitvom,

podrškom i blagoslovom. Također se zahvaljujemo

našim sponzorima koji su pridonijeli

organizaciji naše proslave: Obiteljskom

obrtu Glogoški, Mesnici Kalinski

i Darku Kalinskom osobno, obitelji Birt,

Servisu dizel uređaja GRADEČKI d.o.o.

i svima ostalima koji su nam na bilo koji

način pomogli. Posebnu zahvalu upućujemo

gospođama Ankici Husinec i Marici

Hasanović koje su našem Društvu donirale

narodne nošnje u kojima će naši plesači i

svirači nastupati i s ponosom predstavljati

naš kraj gdje god da se pojave.

Vole vas vaši Ogrankaši!

VELIKA OBLJETNICA ZA DVD REPINEC. 1927. – 2017.

Održano obilježavanje proslave

90-te godišnjice osnutka i rada

DVD-a Repinec

Dana 25. lipnja 2017. godine u prostorijama Vatrogasnog

doma Repinec održala se proslava 90-te godišnjice osnutka

i rada DVD-a Repinec pod pokroviteljstvom Općine

Gradec. Nakon dočeka gostiju i počasnog voda, slijedilo je

svečano postrojavanje i prijava Načelnici. Služena je sveta

misa uz pratnju VIS Gratia, a potom je došla na red posveta

i primopredaja zastave. Otvaranje proslave započeto je

uz državnu i vatrogasnu himnu. Položili su se vijenci na

groblju za preminule članove i na taj se način dostojno

obilježio ovaj jubilarni događaj.

> > Obilježavanje proslave povodom 90 godina DVD-a Repinec

DVD Repinec iznio je izvještaj o radu i djelovanju društva

od osnutka, uručio je plakete i priznanja, a na posljetku su

gosti održali svoje dojmove i čestitke, dok su članovi ovog

DVD-a održali zahvalnu riječ.

Proslava se nastavila uz svečani ručak.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 11 06/12/2017 18:00


12 Gradečki VJESNIK

VATROGASCI

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GRADEC

Navalno vozilo konaËno je

adekvatno smješteno u novom

spremištu u centru Gradeca

Novo

spremište,

nove medalje,

nove ekipe…

AUTOR: Hrvoje Stjepan Hasanović

Vatrogasna zajednica Općine Gradec

i ove godine je vrlo uspješno surađivala

sa Jedinstvenim upravnim odjelom

Općine Gradec kao i Općinom Gradec

u cjelini. Ono najbitnije što je ovu godinu

obilježilo jest novo vatrogasno spremište za

navalno vozilo koje je proteklih nekoliko godina

bilo neadekvatno smješteno. Sada se

vozilo nalazi u novoizgrađenom spremištu u

samom centru Gradeca na propisanoj tem-

peraturi kako se voda u njemu ne bi ledila

i kako bi uvijek bilo u pripravnosti za hitne

intervencije. Nadalje, mora se istaknuti da

je zajednica uspješno surađivala i sa svim

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na

području Općine Gradec i to: DVD Cugovec,

DVD Gradec, DVD Gradečki Pavlovec,

DVD Haganj, DVD Lubena, DVD Pokasin,

DVD Potočec, DVD Repinec, DVD Tučenik,

DVD Veliki Brezovec i DVD Zabrđe.

Zajednica je također imala, kao i proteklu

godinu, odličnu suradnju i sa Vatrogasnom

zajednicom Zagrebačke županije te Hrvatskom

vatrogasnom zajednicom.

Treba napomenuti da su sva društva tokom

čitave godine u sklopu Vatrogasne zajednice

Općine Gradec sudjelovale na svim intervencijama

sprečavanja nastanka požara

i poplava, kojih na svu sreću ove godine nije

bilo mnogo.

U siječnju 2017. godine u sklopu Vatrogasne

zajednice Zagrebačke županije i Vatrogasne

zajednice Općine Gradec organiziran je i

> > Novo navalno vozilo smješteno je u novoizgrađenom spremištu

održan ispit za ispitane vatrogasce i vatrogasne

dočasnike. Potom je VZO Zagrebačke

županije organizirala tečajeve za vatrogasne

časnike koji su se održali u Vrbovcu,

a sa područja općine Gradec išla su 4 polaznika

koji su uspješno završili navedeni

tečaj. Održan je i liječnički pregled vatrogasaca

u ambulanti dr. Bakra u Sv. Ivanu Žabnu,

njih čak 42 prošlo je navedeni pregled.

Od akcija vrijednih spomena, svakako treba

istaknuti kako je VZO Gradec DVD Pokasin

i DVD Zabrđe opskrbio traktorskim cisternama.

Valja još napomenuti da je krajem

svibnja organizirano hodočašće vatrogasaca

u Svetište Majke Božje Bistričke u sklopu

Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije

i Vatrogasne zajednice Općine Gradec. Što

se tiče održavanja natjecanja, ove je godine

u srpnju DVD Haganj održao IX kup na kojem

su najbolji nagrađeni vrijednim nagradama,

a natjecale su se kategorije ženskog

i muškog pomlatka, te ženske i muške A i

B ekipe. Zatim je u rujnu održano općinsko

vatrogasno natjecanje djece (6-12 god.

starosti) i mladeži (12-16 god. starosti) u

naselju Tučenik, na terenima NK Graničara.

Vrlo uspješne rezultate na natjecanju

osvojili su sljedeći DVD-ovi:

ŽENSKA DJECA: 1. mjesto DVD Tučenik,

2. mjesto DVD Repinec, 3. mjesto DVD Haganj,

MUŠKA DJECA: 1. mjesto DVD Tučenik,

2. mjesto DVD Gradečki Pavlovec, 3.

mjesto DVD Haganj.

Ovako uspješno ostvarenim rezultatima navedeni

DVD-ovi plasirali su se na županijsko

vatrogasno natjecanje koje je bilo održano

9. rujna 2017. godine u Klinča Selu,

a sve se to odvijalo u sklopu Vatrogasne

zajednice Općine Klinča Sela. DVD-ovi sa

područja naše općine ostvarili su sljedeće

rezultate: DVD Repinec 7. mjesto, DVD

Tučenik 9. mjesto, dok je DVD Haganj zauzeo

19. mjesto od sveukupno 22 ekipe u

kategoriji ženske djece. U kategoriji muške

djece je od ukupno 49 ekipa DVD Gradečki

Pavlovec zauzeo 11. mjesto, DVD Tučenik

13. mjesto, a DVD Haganj 30. mjesto. Nadalje,

u kategoriji muške mladeži od 22 ekipe

8. mjesto je pripalo DVD-u Haganj, a 16.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 12 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK 13

VATROGASCI

> > Proslava 90 godina DVD-a Repinec

> > Ženska ekipa DVD-a Haganj

> > Natjecanje u Tučeniku

DVD-u Tučenik. U kategoriji ženske mladeži

od 8 prijavljenih ekipa, 1. mjesto otišlo je

DVD-u Kuče, 2. mjesto DVD-u Ribnica, a 3.

mjesto DVD-u Ježevo.

Sveukupni rezime daje naslutiti da se na

ovom županijskom natjecanju natjecalo

ukupno 101 ekipa djece i mladeži, a ekipe

sa područja općine Gradec svakako su bile

zapažene.

No, valja se osvrnuti i na dodjelu godišnjih

nagrada u ovoj godini koja se održavala na

obilježavanju Dana Općine Gradec 17. rujna.

Godišnju nagradu Općine Gradec zaprimilo

je Dobrovoljno vatrogasno društvo

Gradec kojima se dodijelilo javno priznanje

zbog visokog stupnja pripravnosti i odazivanja

na sve vrste intervencija na području

cijele Općine Gradec. Također, treba posebno

istaknuti da je Dobrovoljno vatrogasno

društvo Gradec središnje društvo koje je

uvijek spremno i pripravno na poziv glede

svake intervencije, bilo da se radi o poplavama,

požarima ili pak drugim nedaćama,

a u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

Godišnju nagradu Općine Gradec je

zaprimila još i ženska A ekipa Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Haganj zbog brojnosti

svojih članovima kojih je oko stotinjak. Ženska

A ekipa DVD-a Haganj djeljuje pod vodstvom

trenera Ivana Dončević koji je ujedno

i predsjednik DVD-a, a ekipa trenira od početka

2015. godine. Svojim predanim trudom,

radom i marljivim vježbanjem uspjele

su svoju vježbu od početnih 54,00 sekunde

spustiti na zadovoljavajućih 37,00 sekundi.

Magičnu granicu od 40,00 sekundi savladavale

su čak pet puta. Na samom početku

znanja i iskustva nije bilo, ali je zato bilo

volje, želje te neizmjerno puno sati vremena

provedenog trenirajući. S ponosom ističu

da drugi uče od njih, ali i da su dostojne

protivnice svakom izazovu ispred sebe.

Djevojkama je u 2016. godini najznačajniji

rezultat bio 4. mjesto na Memorijalu bana

Josipa Jelačića koje je najveće i najkonkurentnije

natjecanje u Hrvatskoj, prije svega

jer je i međunarodno. Nakon cjelogodišnjeg

prošlogodišnjeg uspjeha zadale su si cilj biti

među prva tri mjesta na kupu Hrvatske vatrogasne

zajednice, ali i pravo nastupa na

državnom natjecanju koje se održava svake

četvrte godine. U tri godine bivanja nastupile

su na 42 natjecanja, a osvojile 37 pehara

što je iznimno pohvalno. Ekipa na dosadašnjim

uspjesima neće stati te najavljuju

mnogo više u budućnosti. Plasirajući se na

državno natjecanje postignut će se golemi

uspjeh i nezapamćeni rezultat za društvo,

općinu te županiju. Sav uspjeh postignut

je međusobnim poštivanjem i razumijevanjem

između svih članica ekipe koje su

prvenstveno prijateljice, a potom sve ostalo.

Početkom rujna u Đakovu je održan 15.

Kup grada Đakova koji se ujedno boduje za

kup Hrvatske vatrogasne zajednice, a ova

ženska A ekipa DVD-a Haganj nastupila je

na natjecanju i zauzela odlično 4. mjesto. U

ukupnom poretku za 2017. godinu ekipa je

zauzela 3. mjesto iza županijskih i državnih

prvakinja na olimpijadi u Austriji. Ovim

rezultatom ženska A ekipa se plasirala na

iduće državno vatrogasno natjecanje RH.

Tako je u VZO-u godina bila poprilično

aktivna, a uz sva natjecanja predsjednik,

zamjenik i tajnik odazivali su se i na sve

pozive drugih DVD-ova okolnih općina i

gradova kako bi održali dobre kontakte. Za

sam kraj može se zaključiti da mlađi naraštaji

vatrogasaca održavaju tradiciju Dobrovoljnih

vatrogasnih društava, a sve to dokazuje

i nedavno osnovana muška A ekipa

DVD-a Repinec. Ujedno je baš taj DVD ovu

godinu obilježio svojom 90-om proslavom

rada i postojanja.

Uz vatrogasni pozdrav:

VATRU GASI, BRATA SPASI!

> > Predsjedniku VZO-a Gradec, gosp. Milivoju

Ambrušec iznimno je drago što je navalno vozilo

dobilo adekvatan smještaj

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 13 06/12/2017 18:00


14

Gradečki VJESNIK

ŽENE

UDRUGA ŽENA U 2017. GODINI

»lanica udruge odnjela titulu

prve pratilje najuzornije seoske

žene ZagrebaËke županije

AUTORICA: Danijela Ivačin

INERVJUIRANA: Gordana Brtan

Ovog puta Udruga žena svoja zbivanja počinje

sa samim krajem 2016. godine. U

Laktecu je održana tradicionalna “Sarmijada”

koja je bila i više nego uspješna za nas. U

kategoriji jela od kiselog zelja prvu nagradu odnio

je “Sekelji gulaš od veprovine“, dok je u kategoriji

sarma naša sarma zauzela 3 mjesto. Početak

2017. godine ova udruga započinje kao i obično

već tradicionalnim fašnikom po našim selima, ali

i fašničkom feštom u domu te odlaskom na veliki

karneval u Rijeku. Sudjelovanje na manifestaciji

“Uskršnji običaji gradečkog kraja” već je tradicija

koju obilježavamo uz pečenje delicije pod nazivom

“Poderane gaće”.

Veliku čast su imali što je i ove godine povodom

Lovrečeva u Tučeniku odigrana predstava “Snoboki”.

U predstavi su sudjelovali članovi i članice

udruge, a predstavu je napisala Gordana Brtan,

također akvivna članica udruge žena.

U kolovozu mjesecu održana je manifestacija

“Kaj su jeli naši stari” i to ove godine na novoj

lokaciji - uz sam park. Spremana su mnogobrojna

jela, kolači i sve ostale delicije našega kraja. Iako

nagrade ovaj put udruga nije osvojila, članice se

jednoglasno slažu - važno je sudjelovati.

Nadalje, obilježavanje dana Općine Gradec ne

može proći bez finih domaćih jela zaslugom Udruge

žena. Ove godine udruga je u suradnji sa Mjesnim

odborom, nogometnim klubom i dragim vatrogascima

usluživali piće uzvanicima i gostima.

Iako ih vrijeme nije baš mazilo, pozitivne energije

i zabave nije nedostajalo.

Za sam kraj važno je spomenuti da je članica

udruge žena, Gordana Brtan sudjelovala na natjecanju

za najuzorniju seosku ženu gdje je na županijskoj

razini osvojila titulu prve pratilje te se tako

plasirala na državno natjecanje koje se održavalo

u Karlovcu. Gogi su sve udruge našega kraja bile

velika podrška, a kako je to izgledalo iz njene perspektive?

Reći će ona sama u par rečenica:

“Moje ime je Gordana Brtan i bila sam kandidatkinja

za “Najuzorniju seosku ženu” u 2017. godini.

Nisam bila osobito oduševljena idejom o toj kandidaturi,

ali nije bilo mogućnosti odbiti je. Sada

nakon svega mogu istaknuti da je to puno posla i

stresa, a posjetile su me dvije komisije - županijska

i država komisija.

Županijski izbor održao se u Sv. Ivanu Zelini gdje

sam dobila titulu 1. pratilje “Najuzornije seoske

žene” na razini županije. Državni izbor se zatim

održao u Karlovcu.

Ali, voljela bih istaknuti da za sve što mi se dogodilo

postoje “krivci“, a to su naša načelnica

Općine Gradec, gđa. Ljubica Ambrušec koja me

nazvala i rekla: “Gordana ti to možeš i ideš, a o

odustajanju nema govora.“

Uz nju je bilo još mnogo dobrih i dragih ljudi:

kuma i prijateljice, zatim Sanja Glogoški, mjesni

odbor Podjales i Gradec, udruga žena Tučenik,

IFD Ogranak seljačke sloge Gradečki Pavlovec,

udruga umirovljenika, općinsko vijeće, VIS Gratia,

moji vatrogasci iz Repinca, susjedi i kumovi.

Naravno, neizostavni su i moji najdraži i najbliži,

a to je moja obitelj. Suprug Vinko mi je rekao da

sam pobjednica od kandidature zbog velikog posla

oko samih priprema, zatim sinovi Leonardo i

Nikola, a šećer na kraju je moja snaha Romina sa

svojim entuzijazmom i nepresušnim idejama (da

bi ih bilo dosta za još 2 izbora). Državni izbor održan

u Karlovcu je jedinstven doživljaj. Sam izlazak

na pozornicu je osjećaj sreće i ponosa koji se

doživi samo jednom u životu. Nosila sam nošnju

Gradečkog kraja staru 120 godina i surinu gospođe

Marice Čvek staru oko 200 godina, na čemu joj

se mnogo zahvaljujem.

Stol u Karlovcu smo tako uredili da je mnogima

zastao dah, jer se na njemu nalazio moderan dio

na kojem su bili kremasti kolači posebnih oblika

i okusa, kao i starinski dio na kojem je bila naša

pera, kuhani i dizani kolači, štrukli, raca i još

puno fine hrane i raznih delicija.

Moram istaknuti da su od svega ovoga najvažniji

ljudi. Divni ljudi koji su me pratili, bodrili i ohrabrivali.

Primila sam upravo od tih ljudi priznanje

kojim se ne može mjeriti nikakva titula. Upornost

i volja dvoje djece Paule i Jakova, te samog vozača

Čazmatransa Maria samo je pojačalo moj osjećaj

uspjeha.

A na kraju ću Vam reći “Imam kuma što ga nitko

nema!” i puno hvala svima.”

Vaša Gordana Brtan

18. Manifestacija najuzornije seoske žene

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

7. srpnja 2017. godine raspisan je natječaj za

18. manifestaciju povodom izbora za najuzorniju

seosku ženu Zagrebačke županije za 2017.

godinu. Zagrebačka županija je objavila kriterije,

a kriteriji su bili sljedeći: “Najuzornija

seoska žena Zagrebačke županije treba imati

između 25 i 65 godina, treba biti hrvatska

državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u

svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo

i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne

proizvode i/ili rukotvorine i/

ili stvara umjetnička djela. Ujedno treba biti

poznati borac za razvitak i napredak društvenog,

kulturnog i gospodarskog života, obitelji

i zajednice te treba pomagati drugim ženama

raznim savjetima i idejama, a da do sada nije

sudjelovala na natjecanju za Izbor najuzornije

hrvatske seoske žene”.

Ovim projektom željela se skrenuti pozornost

čitavom društvu koliko seoske žene zapravo

doprinose i kolika je njihova uloga u održavanju

i oživljavanju ruralnih područja. Stoga je

Općina Gradec u dogovoru sa Općinskom načelnicom

gđom. Ljubicom Ambrušec te odborom

za ravnopravnost spolova Općine Gradec

prionula u potragu za ženom koja ispunjava sve

zadovoljavajuće kriterije za najuzorniju seosku

ženu Zagrebačke županije. Odlučeno je da će

žena koja će predstavljati Općinu Gradec biti

Gđa. Gordana Brtan koja je prošle godine na

lokalnom izboru najuzornije seoske žene Općine

Gradec ponijela drugu titulu. Izbor za

najuzorniju seosku ženu Zagrebačke županije

se održao na obiteljskom gospodarstvu

“Ljubekov Gaj” u Svetom Ivanu Zelini.

Na proglašenju nagrade prisustvovao

je zamjenik župana Zagrebačke županije

gosp. Hrvoje Frankić, pročelnica

odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj

i šumarstvo gđa. Gordana Županac te

mnogi drugi. Titulu najuzornije seoske

žene Zagrebačke županije za 2017.

godinu osvojila je gđa. Suzana Klapšec

Macenić iz Mraclina. Gđa. Gordana

Brtan iz Repinca je odnijela titulu

prve pratilje, a druga pratilja je gđa.

Katarina Vugrinović Brajković iz Pisarovine

čime su kandidatkinje automatski plasirane

na državno natjecanje u Karlovcu dana 14. listopada

2017. godine.

Uz pregršt čestitki, Gordana je veoma ozbiljno

pristupila državnom natjecanju. Bio je to

18. izbor najuzornije hrvatske seoske žene, a

Općinu Gradec je prezentirala u najboljem izdanju.

U svemu su joj pomagali brojni mještani

sa područja općine Gradec, djelatnici Općine

Gradec, ali i Udruga žena gdje je Gordana aktivna

članica.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 14 06/12/2017 18:00


SAVJET MLADIH OPĆINE GRADEC U 2017. GODINI

U novom mandatu

savjet mladih priprema

velik broj projekata

Širimo mrežu prijateljstva

sa Savjetima mladih drugih

Općina i Gradova!

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

U

lipnju je održana konstituirajuća

sjednica zbog završetka mandata

prethodnog sastava od 3

godine. Odabrani su za članove Zrinka

Ivačin, Valentina Hmelina, Kristijan

Agičić, Ivan Keleković, Antonio Klanjec,

Mateo Vrbnjak, a za predsjednicu je

opet izabrana Ana Marija Ambrušec,

dok je njen zamjenik ovog puta Luka

Klepić. Godišnja financijska pomoć od

strane Općine Gradec izglasana je kao i

obično na 10 000,oo kn što se pokazalo

dovoljnim da ova mlada ekipa (kao i

prethodna) napravi mnoštvo događanja.

U praksi to znači provoditi raznovrsne

projekte sportskog, zabavnog, ali i

humanitarnog karaktera. S realizacijom

planova krenuli su odmah po osnivanju

te su u kolovozu odradili četvrto po redu

ljetno kino. U općinskoj sali je izvršeno

emitiranje animiranog filma Despicable

Me 3, a gledanost je bila poprilično velika.

Savjet mladih je istog tog mjeseca,

tik pred početak nove školske godine,

na iskazani interes mještana Gradeca

organizirao razmjenu knjiga, udžbenika

i školskog pribora. Prikupljeno je dosta

nekorištenog školskog pribora koji je

darovan djeci obitelji slabijeg imovinskog

statusa.

Nadalje, ova mlada ekipa, upoznata sa

situacijom iseljavanja iz države, pa tako

i iz našeg kraja, bacila se u koštac rješavanja

tog problema na području svoje

općine. Suočeni s činjenicom da zapravo

najviše odlazi onih koji studiraju, te

je u tom slučaju lakše napustiti fakultet

i tražiti posao u inozemstvu, došli su

na ideju da će stipendiranje studenata

uvelike pomoći toj generaciji, ali i da je

stipendiranje nužno provesti odmah od

ove akademske godine. Za početak je

uspješno provedeno anketiranje vezano

za definiranje broja redovnih studenata

na području općine Gradec, a potom je

statistika prikazana općinskim vijećnicima

koji su se složili da je stipendiranje

prijeko potrebno. U listopadu je

tako izrađena odluka, a ubrzo zatim je

objavljen i natječaj za dodjelu stipendija

za akademsku godinu 2017./2018. Ova

metoda će u svakom smislu pomoći

studentima da završe svoje željene fakultete,

a time bi se smanjilo iseljavanje

mladih jer bi imali financijsku sigurnost

u ostvarenju svoga cilja. Uostalom,

stopa visoko obrazovanih na našem

području bi samim tim porasla, pa bi u

budućnosti život na našem području bio

još kvalitetniji.

> > Savjet mladih gostovao je na županijskom skupu Savjeta mladih u Dugom Selu

> > Sjednica

Gradečki VJESNIK 15

MLADI

Savjet mladih je sa svojim djelovanjem

u ovoj godini nastavio kupnjom opreme

za novoosnovanu mušku DVD A ekipu

Repinec. Naime, pokretači navedene

ekipe su dva člana Savjeta mladih Gradec,

a sa novom opremom ovoj ekipi su

omogućeni odlasci na natjecanja. Da bi

godinu završili u blagdanskom duhu, po

prvi puta (malo za promjenu) organizirano

je i “Zimsko kino”. Početkom prosinca

emitiran je u općinskoj sali jedan

animirani film za djecu, a potom jedan

obiteljski film. Odrasli su se grijali uz

kuhano vino, a djeca uz čaj.

No, uz organizaciju događanja u svome

kraju, mladi iz savjeta gostuju i na

događanjima u okolnim gradovima i

općinama. U prethodnom mandatu su

tako gostovali na konferenciji svih savjeta

mladih iz države u Gradu Zagrebu,

potom na Sljemenu, a bili su gosti i na

manjim obljetnicama ili manifestacijama

u Jastrebarskom, Vrbovcu itd. Ove

su godine prisustvovali županijskom

skupu u Dugome Selu, ali i nacionalnoj

konferenciji RH u Samoboru. Ovakva

okupljanja pomažu im sklopiti nova

prijateljstva, razmjenu ideja te načine

kako poboljšati život mladih stanovnika

u svojim sredinama.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 15 06/12/2017 18:00


16

Gradečki VJESNIK

OBRAZOVANJE

PROGRAM PROMETNE

KULTURE ZA NAJMLAĐE

Edukacija o

sigurnosti u

cestovnom

prometu za djecu

nižeg osnovnoškolskog

uzrasta

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Program prometne kulture za najmlađe proveden je

u osnovnoj školi Gradec. Sunčano, ali hladno jutro

razbudilo je učenike 2. i 3. razreda. Pred njima je bio

uzbudljiv dan u školi.

Ekipi Jumicar-a pridružili su se policijski službenici

iz PP Vrbovec gdin. Davor Glasnović i gdin. Igor

Afolter, te DVD Gradec: gdin. Josip Polijan i gdin.

Ivica Blažirović.

“Program prometne kulture za najmlađe” preventivna

je edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu

za djecu nižeg osnovnoškolskog uzrasta. Ovaj je

program Hrvatska inačica Jumicar koncepta koji je

potekao iz Finske prije više od 25 godina i provodi

se u većini europskih zemalja.

Tijekom 4 godine djelovanja u Hrvatskoj je kroz

obuku prošlo oko 30.000 učenika drugih i trećih

razreda u preko 150 osnovnih škola. Program se u

OŠ Gradec provodi pod pokroviteljstvom Zagrebačke

županije i Općine Gradec.

Posljednje dvije godine edukacijama se svakodnevno

pridružuju lokalne organizacije Crvenog križa

i vatrogasnih društava, pa djeca tijekom obuke

imaju priliku proći radionice “Osnove prve pomoći”

i “Zaštita od požara za djecu”. Ovim projektom,

prilagođenom dobi učenika, nastoji se podići razina

prometne kulture, te stupanj znanja i vještina

potrebnih za sigurno sudjelovanje djece u prometu.

Program je podržan od strane Ministarstva unutarnjih

poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja,

Agencije za odgoj i obrazovanje, jedinica lokalne

i regionalne samouprave, a isti je afirmiran i od

pedagoške, te prometne struke.

UČENIČKA ZADRUGA PERUNIKA

Sirup od kopriva njihov

je najprodavaniji proizvod

Vrijedne ruke osnovnoškolaca

AUTORICA: Sanjica Siščan

Učenička zadruga Perunika ima

pet sekcija koje okupljaju

učenike od 1.- 8. razreda.

Učenici od 1. - 4. razreda članovi

su kreativnih radionica, a od 5.- 8.

su uključeni u : očuvanje okoliša,

etno skupinu i kreativnu radionicu.

Zadrugari u kreativnim radionicama,

uz druženje i likovno/kreativno

izražavanje brinu o prigodnim školskim

tematskim radovima vezanim uz blagdane,

svečanosti ili obilježavanje važnijih datuma,

očuvanju okoliša, brinu o okolišu škole i izrađuju

sirup i čaj od kopriva.

Sirup od kopriva im je

najpoznatiji i najprodavaniji

proizvod.

Etno skupina se bavi očuvanjem

kulturne baštine

tako da starinski način

izrade ukrasa i uporabnih

predmeta prilagođava suvremenom

dobu. Prošle

školske godine skupina

je započela projekt dječje

igračke koji se nastavlja i

ove školske godine. Izrađivali

su lutke iz platna

koje su bile ukrašene narodnim

vezom i obučene

u štikane bijele haljine po

uzoru na gradečku narodnu

nošnju.

Njihova lutka Milka predstavljala

je Učeničku zadrugu

Peruniku na Županijskoj

smotri učeničkih

zadruga Zagrebačke županije.

Učenička zadruga

sudjelovala je još u projektima

međužupanijske

i međudržavne suradnje

učeničkih zadruga Zagrebačke

županije.

U sklopu projekta međužupanijske

suradnje dvoje

zadrugara škole bilo je

prošle školske godine u

trodnevnom posjetu Iloku i OŠ u Lovasu, a ove

školske godine dvoje drugih zadrugara bilo je

u trodnevnom posjetu Gorskom Kotaru.

U sklopu međudržavne suradnje dvije učenice

članice Učeničke zadruge Perunika

su u svibnju 2016. god. bile u posjetu

Mađarskoj. Ova zadruga svoje radove

izlaže i na prodajnim izložbama

povodom Božića u prostorijama

Zagrebačke županije i škole u Gradecu.

Ove godine sudjelovali su i na manifestaciji

“Kaj su jeli naši stari”. Po prvi put

priključili su se i proslavi Dana općine Gradec

gdje su svi bili oduševljeni njihovom prodajom.

Uz ostale proizvode najviše su prodali

sirup od kopriva.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 16 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK 17

OBRAZOVANJE

STIPENDIJE

Krenulo je stipendiranje studenata

sa podruËja opÊine Gradec

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

U

mjesecu rujnu Savjet mladih Općine

Gradec proveo je anketu vezanu za

stipendiranje studenata na području

općine. Rezultati anketa daju sljedeću statistiku:

na području Općine Gradec postoji

25-30 redovnih studena. Dob im je od 18 do

28 godina, te su tako i raspoređeni po godini

studija (od 1. do 5. godine preddiplomskih i

diplomskih različitih usmjerenja). Najviše njih

studira u Zagrebu, dok ih je nekolicina u drugim

gradovima (Osijek, Čakovec, Zadar, Šibenik).

Saznajemo da su time primorani stanovati

u učeničkim/studentskim domovima ili

pak sami u stanu, dok njih najviše živi s roditeljima,

a to podrazumijeva one studente koji

studiraju u Zagrebu pa iz tog razloga svakodnevno

putuju. Ispitanici studiraju na raznim

sveučilištima i veleučilištima: Ekonomski

fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski, Filozofski,

Fakultet elektrotehnike i računarstva,

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet

političkih znanosti, Farmaceutsko-biokemijski

fakultet, Pravni, Prirodoslovno-matematički

fakultet, Tehničko veleučilište, Učitelj-

ski, Veterinarski te Zdravstveno veleučilište.

Na svojim studijima imaju dobre, vrlo dobre i

odlične rezultate. Neki su nagrađivani za svoj

uspjeh, a studentske obveze izvršavaju u roku

(samim time imaju zadovoljavajući broj ECTS

bodova) te nitko od njih nikad nije, ni ne dobiva

ni jedan oblik stipendije.

Općina Gradec ulaže

u djecu i mlade!

Od ispunjenih anketa, 60% ispitanika izjavilo

je da imaju mlađu sestru ili brata koji bi također

u skorije vrijeme mogli upisati neki studij,

te nam to daje do znanja da se tijek studenata

na području naše općine u svakom slučaju nastavlja,

a to znači da bi stipendije svakako bile

korisne i u narednim godinama. Savjet mladih

je iz tog razloga (na molbe svih studenata

i mladih na našem području) zamolio vijeće

da izglasa stipendiranje studenata, jer smatraju

da u mlade i njihovo obrazovanje najviše

treba ulagati, a to se na našem području uopće

ne čini. Sama stipendija bi definitivno svakom

studentu bila od velike važnosti, a to bi

studentima osiguralo lakše i brže studiranje.

Time bi porasla stopa obrazovanih na našem

području te u daljnjoj budućnosti poboljšalo

život stanovništva naše općine.

Odluka o stipendiranju i natječaj objavljeni su

krajem listopada putem web stranice Općine

Gradec, Facebook stranice Savjeta mladih, ali

i putem medija Radija Vrbovec. Na natječaj se

prijavilo 14 studenata, a povjerenstvo koje

se sastojalo od 5 visoko obrazovanih članova

(mahom nekadašnjih stipendista, ali i trenutnih

zaposlenika u obrazovnom sustavu) detaljno

su pregledali svaki ispunjeni obrazac

sa priloženom dokumentacijom. Na temelju

toga je zaključeno da svih 14-ero prijavljenih

zadovoljavaju uvijete za primanje stipendije

Općine Gradec. Također je donijeta odluka

da će se prvih sedmero studenata (pola od

sveukupno prijavljenih) dodatno nagraditi sa

iznosom u vrijednosti godišnje karte za javni

prijevoz, jer se nalaze u iznimno teškoj obiteljskoj

financijskoj situaciji, a ujedno su veoma

dobri studenti te imaju zapažene rezultate.

Uz stipendiranje od ove akademske godine,

općina Gradec već nekoliko godina sufinancira

mjesečne karte srednjoškolcima u iznosu

od 15%, dok se osnovnoškolcima pomaže pri

kupnji karte za autobus, prehrane u školskoj

kuhinji, ali i pokriću školskih izleta ili pak

školi plivanja djeci roditelja slabijeg imovinskog

statusa. Dakle, treba svakako istaknuti

da Općina Gradec osim što već duže vrijeme

ulaže u osnovnoškolce, te srednjoškolce, od

ove godine to čini i prema studentima što je

vrijedno svake pohvale.

VRIJEDNE UČTELJICE I UČENICI PODRUČNIH ŠKOLA

Priznanje “Zeleni cvijet” ove su godine osvojile dvije

podruËne škole: Cugovec i TuËenik

AUTORICA: Biljana Vojvodić

Područna škola u Cugovcu i ove je godine

dobila priznanje za osvojeno 1. mjesto u

kategoriji škola na nagradnom natječaju

koje provodi Turistička zajednica grada Vrbovca

pod nazivom “Zeleni cvijet”. Područnu školu u

Cugovcu posjetila je gospođa Ana Bakar iz Turističke

zajednice grada Vrbovca kako bi uručila

djelatnicama škole i učenicima pisano priznanje

te nagradu za osvojeno 1. mjesto - ružu stablašicu

koja je dobrodošla prvonagrađenom školskom

dvorištu. I ovo priznanje, kao ono pošlogodišnje,

daje svim učenicima i djelatnicima ove Područne

škole poticaj za daljnjim uređenjem okoliša i

njegovanjem suživota prirode i ljudi.

Međutim, nije nagrađena

samo škola u Cugovcu, već

je nagradu osvojila i Područna

škola u Tučeniku. Kroz

školsku godinu 2016./2017.

roditelji PŠ Tučenik u dogovoru

s učiteljicom Mirelom

Rajić, uredili su okoliš škole.

Učenici i roditelji su na Praznik

rada prvo očistili okoliš,

porušili visoka i opasna stabla

blizu školskog igrališta, a

zatim su krenuli sa izradom

velikog kamenjara. Obojili su

zidić i na njega ispisali lijepe

misli, postavili su još i različite

instalacije od guma koje su

popunili zemljom, a potom u

njih posadili biljke. Taj dan

počastili su se zajedničkim

roštiljem pa je i radna akcija

bila jedno ugodno druženje.

Uređenjem tog školskog okoliša

sudjelovali su na natječaju

“Zeleni cvijet 2017.“, a TZ

grada Vrbovca odabrala ih

u kategoriju Uređenje školskog

okoliša te im uručila 2.

mjesto. Učiteljica ove škole s

ponosom ističe kako je vrlo

ponosna na složnost roditelja

i njihovu osviještenost o

važnosti njegovanja škole i

njenom budućem napretku.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 17 06/12/2017 18:00


18

Gradečki VJESNIK

ŽUPA GRADEC

RIJEČ ŽUPNIKA

Blago župne crkve iz 18. stoljeÊa

Župa ranjenog Isusa u Gradecu posjeduje vrijednu

skulpturu žalosne majke Marije iz 1720. godine, odnosno

18. stoljeća. U povijesnim knjigama zabilježeno je da se kip

nalazio u kapeli žalosne majke Marije kod mosta na ulazu

u kaštel Gradec. Kada je došlo do urušenja kapelice, kip

žalosne Gospe prenesen je u župnu crkvu u kojoj se i danas

nalazi, na samom ulazu s lijeve strane ispod kora.

AUTOR: Župnik Stjepan Matoić

Blagdani i svetkovine potrebni su

našem duhu i našem srcu: oni su

svijetle točke u našem tvrdom

svakodnevnom sivilu, časovi odahnuća

u napetosti naših zabrinutosti,

predokus onog vječnog blagdana, za

kojim žudi čovjekovo biće i kojemu se

mi kršćani čvrsto nadamo. Blagdani

su dani intenzivnog i dubokog doživljaja:

kad pustimo da se pokrene čitava

dubina našega bića. Zato su to dani

uzbuđenja, osvježenja i oduševljenja.

Božić je pred vratima! Blagdan s

najdubljim doživljajnim tradicijama u

našemu narodu. Blagdan s kojim smo

od djetinjstva srasli, o koji se najvećim

dijelom veže kršćanska svijest

u srcima većine naših ljudi i žena.

Treba se pripraviti, da nam ovogodišnji

Božić bude tako lijep i tako uzbud-

ljiv kao što nam je bio nekoć u našem

djetinjstvu, makar su naše godine

uznapredovale!

Da bi mogao biti zaista osvježenje

svih naših duhovnih sila, treba li reći

da je kao preduvjet za to nužno, da on

bude također naše očišćenje od svih

prašina i sve nečistoće, što je svagdašnjica

nataloži u naše srce? Promisli

štovani čitaoče, kakvim ćeš srcem

i s kakvim duhovnim mirom stupiti

u čarobnu božićnu noć, da osluhneš,

kako pjevaju anđeli slavu Bogu a mir

ljudima. Hoće li je čuti tvoje srce?

Božićne tradicije u našemu narodu

duboke su i životno bogate, utjecajne i

snažne. Koliko smo dubokog božićnog

dojma ponijeli iz naše djetinje dobi!

Brate i sestro, ako si ti nekoć doživio

lijep i dubok Božić, koji je hranio

tvoje djetinje srce, nemoj zaboraviti

na svoju dužnost, da to isto pripraviš

svojoj djeci!

Dragim župljanima naše GradeËke župe

i svim Ëitateljima ovih redaka!

Kako nam opet stiže sveti blagdan Božića koji u nama budi novu nadu

u novorođenoga Boga, prisutnoga među nama ljudima, u našim malim i

velikim svjetovima; donosi ohrabrenje, smisao i navješćuje na ovoj zemlji

“Slava Bogu” i “Mir čovjeku” svim ljudima dobre volje. Dok opet iznova

promatramo objavu Božje dobrote u Betlehemu, doživljavamo to kao

znak Božje pažnje čovjeku, svakome od nas u našoj župi, našem narodu

i Crkvi. Bog se ponovno predaje u naše ruke i u naša srca, ima povjerenja

u našu sadašnjost i našu budućnost. Želimo se pridružiti novim žarom

onim jednostavnim pastirima i s njima raznositi radosnu vijest i malima i

velikima, zdravima i bolesnima, poletnima i umornima, ulijevajući im nadu

i hrabrost da pronađu i zavole svoj životni Put, Istinu i Život i opravdanje

svoga postojanja. Pratimo ih na putu do spoznanja Božje ljubavi objavljene

u Betlehemu. Dragi moji župljani neka Vam bude blagoslovljen ovaj Božić,

neka Vas događaj dolaska Boga u naš svijet ispuni novom snagom, novom

nadom i dobrotom. Neka Vam bude Božićem obasjana te mirom i svakim

dobrom ispunjena, Nova 2018. godina Gospodnja. To Vam od srca želi župnik

gradečke župe Stjepan Matoić.

> > Velečasni Stjepan Matoić pored kipa

Žalosne Majke Marije iz 18. stoljeća

Božić je blagdan ljubavi, kad nam se

ljubav Božja iskazala u tijelu našemu,

kad je čovjekoljublje Božje zasjalo

svemu svijetu. Zar nije to poziv svima

nama, da otvorimo srce svoje patniku

i tjeskobnome, da otvorimo oči i

vidimo siromaha i takvog koga život

bije. Pomisli, hoćeš li moći što učiniti,

da bi tvoj susjed imao ljepši Božić? O

nasmijana suprugo, koja znaš kako će

biti vedro tvoje srce ovoga Božića, kad

zajedno s vjernim i nježnim mužem

pođeš na polnoćku, promisli, da li

bi mogla što učiniti, da bi bio topliji

Božić onoj tvojoj nesretnoj prijateljici,

koja će božićnu noć provesti u suzama

oplakujući razoreno svoje ognjište,

koje je muž ostavio.

Ako se budemo tako pripravili za

veliki dan, onda ćemo doživjeti doista

veliku radost, radost koja osvježuje,

oduševljava, ohrabruje – a to nam

danas itekako treba!

Kršćanstvo je počelo iz betlehemske

spilje, LJUBAV se rodila u tijelu, rađa

se i danas u mnogima koji ulažu svoj

život za pobjedu LJUBAVI.

SRETNO DOGAĐANJE LJUBAVI

U SVIMA VAMA!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 18 06/12/2017 18:00


Gradečki VJESNIK

19

ŽUPA GRADEC

Sestre Milosrdnice

u Gradecu (1857. - 2017.)

AUTORICA: Sestra Amalija Bogdan

Davne, 1857. godine, prve sestre

milosrdnice stigle su u Gradec,

predivno mjesto ovoga kraja. Odmah

su započele svoju djelatnost u školi.

Osim odgojne djelatnosti, sestre otvaraju

dom za zbrinjavanje velikog broja djece,

koja nisu mogla plaćati troškove svog

školovanja. Uz ovu osnovnu djelatnost,

sestre su skrbile za poslove na području

poljoprivrede, kako bi mogle zbrinjavati

siromašne, kojima je bila potrebna pomoć.

Zajednica je brojila 12 sestara.

Gradečani su oduvijek bili prema sestrama

otvorena srca, prijateljski raspoloženi

i raspoloživi za pomoć u riješavanju

nastalih potreba i problema, a sestre su

znale to cijeniti i na svoj način – prvenstveno

molitvom – uzvratiti svojim dobročiniteljima.

Tako sve do II. svjetskog rata.

6.svibnja 1945. godine na školsku zgradu

bačeno je 8 mina. Teško je oštećena

škola, mnogo je bilo mrtvih i ranjenih.

Bio je to ulazak partizana u Gradec. Već

6.ožujka 1946. godine sestrama je oduzeta

škola, onemogućen daljnji rad, a u

listopadu iste 1946. godine primile su

od nove vlasti nalog za selidbu iz objekta

u kojem su stanovale. Život sestara se

posve izmijenio. Djelatnost se prilagodila

nastalim uvjetima prelaskom na župnu

djelatnost: katehizacija u župnom pastoralu,

te aktivno sudjelovanje u svim

župnim događanjima. Uz to su obavljale

poslove, koji su potrebni kako bi pribavile

sredstva za život – kako svoj, tako i osoba

koje providnost stavljaju na životni put

(siromašni i potrebiti).

1971. Družba sestara milosrdnica kupuju

obiteljsku kuću koja je adaptirana,

dograđena i osposobljena da sestre mogu

useliti i konačno nakon puno godina

živjeti u svom samostanu, gdje žive i danas.

No kako je vrijeme prolazilo prilike

u samostanu i djelatnosti podlijegale su

promjenama. Broj sestara se smanjivao,

tako da je nakon 1973. godine njihov broj

pao na pet sestara. Bavile su se brigom

za uređivanje crkve, vođenje liturgijskog

pjevanja i župnu katehezu, obrađivanjem

zemlje, uzgojem vrta i voćnjaka. Iz dana

u dan bivalo ih je sve manje, te je došlo

do tužnog događanja, kad je 2006. godine

samostan zatvorio svoja vrata, odlaskom

posljednje sestre u kuću Matice u Zagrebu.

U nekoliko navrata bilo je pokušaja da

se objekt proda, međutim bezuspješno.

Očito neka tajna sila nije to dopustila

(Gospodin vodi naše putove).

U međuvremenu u Družbi se pojavila

ideja i potreba da se izađe ususret starim

i nemoćnim roditeljima naših sestara, za

koje se nema tko brinuti. To i jest karizma

naše Družbe. Prazna, neprodana,

kuća u Gradecu pokazala se kao najprikladnija

za tu vrstu djelatnosti. Bio je to

pravi izazov, s kojim se uhvatila u koštac

aktualna provencijalna uprava, na čelu

sa sestrom Elizabetom Peršić - provincijalnom

glavaricom, te sestrom Mirnom

Matić - provincijalnim ekonomom.

Našlo se i “luckastih entuzijastkinja” koje

su prihvatile također taj izazov i nakon devet

godina, otvorile “zatvorena” vrata kuće

u Gradecu, 17. kolovoza 2015. godine.

Trebalo je krenuti gotovo ispočetka.

Popraviti dotrajalo, urediti kuću i okoliš,

dograditi potrebno i pripremiti prostor

za prihvat korisnika. Uz dobru volju, a

posebno dobre ljude, koji su se razveselili

povratku “lasta” kako su od milja nazvali

prve sestre, krenulo je, tako da su prve

laste stigle u svoj novi dom.

No, posao još nije gotov, ali malo po malo,

uzdajući se u Božju Providnost, nadamo

se da će biti i dovršeno, kako bi smještaj

za potrebite bio dostojan čovjeka i

barem djelomice u skladu sa suvremenim

standardima. Naravno, sve ovo ne bi bilo

moguće bez osoba koje su prepoznale

koristnost ovog projekta i ideje, te nam

otvorena srca izašle ususret. Ovim putem

od srca zahvaljujemo svim dobrim ljudima,

koji su već pokazali veliko gradečko

srce, osobito dragoj Općini Gradec,

koja nas je financijski poduprla, kako bi

boravak u našoj kući bio ugodan i čovjeka

dostojan.

Osim brige za stare i nemoćne roditelje

sestara u župi je osnovana Konferencija

Ranjenog Isusa Gradec, kao sastavni dio

Udruge Sv.Vinka Paulskog. Glavni cilj i

zadatak Konferencije je također karitativna

djelatnost, odnosno pomoć i briga za

siromašne i potrebite i to “na licu mjesta”.

Članovi Konferencije su osobe koje svoje

slobodno vrijeme i dobrotu srca daruju

potrebitima. Ova dva elementa ujedno

su uvjet za pristup u članstvo Konferencije.

Svoje sastanke održavaju također u

našem samostanu, koji je za tu djelatnost

široko otvorio svoja vrata. Zainteresirani

za pristup u članstvo mogu se obratiti u

župni ured.

Učinimo svi zajedno nešto lijepo za ovaj

kraj, i ove divne ljude u Gradecu i šire.

Jer, naš sveti utemeljitelj Vinko Paulski je

rekao: “Za velika djela ima dovoljno radnika,

ali za mala potrebni su još mnogi!”

Stoga, budimo i mi među ovim malima, i

neka po nama Bog bude proslavljen!

Zanimljivosti

Jedna od sestara daleko od gradske buke i gužve svoj je dom pretvorila u

pravu malu radionicu u kojoj trudom i radom dolazi do sjajnih rezultata.

Sestra Rafaela svaki dan želi naučiti nešto novo te upravo zbog toga kreće

u potragu za novim istraživanjem i eksperimentiranjem, pa tako dolazi do

novih interesantnih ideja. Sestra Rafaela izrađuje ručne radove (ukrasne

kutijice za nakit, adventske vijence, unikatne ukrase za borove, okvire za

slike), bavi se i oslikavanjem biljaka na platnu, limenkama te staklenkama.

Također provodi puno vremena u prirodi pa tako proizvodi i priprema

domaće čajeve, likere te pripravke na biljnoj bazi (masti, ulja). Većina proizvoda

je uvijek dostupna, a za više informacija obratite se sestrama milosrdnicama

koje su Vam uvijek na raspolaganju, te Vas s veseljem očekuju.

> > Radovi Sestre Rafaele

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 19 06/12/2017 18:00


20 Gradečki VJESNIK

ŽUPA GRADEC

VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV

VIS Gratia veoma

aktivan kroz

2017. godinu

AUTORICA: Marina Škrlec

Od kada je 17.12.2016 godine održan

tradicionalni 4. po redu božićni koncert

u župnoj crkvi Ranjenog Isusa u

Gradecu, a zatim 24.12.2016 godine

na poziv župnika Stjepana Matoića uveličana

mala polnoćka izvedbama Vis Gratia-e, gdje

su uz tradicionalne božićne pjesme pratili

misno slavlje, 27.12.2016. održali su i božićni

koncert u Caritasovoj kući za starije i nemoćne

Sveti Kamilo de Lellis. A onda je stigla 2017.

Godina, opet pina događaja za ovaj vokalno-instrumentalni

sastav. Početkom siječnja

odazvali su se na poziv članice društva Ljiljane

Popović kako bi održali tradicionalni božićni

koncert u katedrali Svete Terezije Avilske u

Bjelovaru. Kroz mjesec siječanj održavane su

2. Korizmene nedjelje u župnoj crkvi u Gradecu

i tako je služena sveta misa uz izravni prijenos

HRT televizije, gdje je Gratia kao udruga, na

poziv župnika Stjepana Matoića dobila priliku

da uveličaju to svečano slavlje. Pjesmom su

ponosno predstavili gradečku župu gledateljima

cijele Hrvatske i šire. Članovi Vis Gratia-e

posebno zahvaljuju pridruženoj članici Sanji

Trandek, koja uz sve svoje obaveze u HKUD

Petar Zrinski u Vrbovcu, odvojila vrijeme da

ojača ovaj zbor i pomogne im u pripremama.

17.04. 2017. proslavili su pjesmom i Uskrsni

ponedjeljak na svečanoj misi u župnoj crkvi u

Gradecu, a koja se prenosila na radiju Vrbovec.

Na nagovor časne Amalije otpjevali su koralnu

misu “de Angelis“, koja je donijela i neku novu

dimenziju u razvoju ovog zbora i mogućnosti

pjevanja. Taj dan u sklopu Uskrsnih običaja

gradečkoj kraja, sudjelovali su i u izradi štanda

sa mjesnim odborom Gradec

i sestrama milosrdnicama. Vis Gratia se

iznimno zahvaljuje gospodinu Marjanu Petroviću

(predsjedniku MO Gradec) na suradnji.

U mjesecu lipnju, u sklopu 18. Susreta pjevačkih

zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke

županije, solistica ovog zbora, Martina Rakoš je

uz HKUD Petar Zrinski Vrbovec izvela solo dionicu

u njihovom nastupu. Potom su bili pozvani

uveličati pjesmom misno slavlje koje se održalo

u Repincu u povodu obilježavanja 90. godina

djelovanja DVD-a Repinec. Ovom prilikom zahvaljuju

Marini Agičić na pozivu i ugodnom druženju.

Ljeto je bilo veoma aktivno za ovaj vrijedan

zbor,naime, u kolovozu se već tradicionalno

održava proslava blagdana Sv. Lovre, zaštitnika

naselja Buzadovac, Tučenik i Salajci . Tom prigodom

održana je sveta misa, koju je pratila Vis

Gratia povodom blagoslova i svečanog otvorenja

obnovljene kapelice Sv. Nikole. U Tučeniku je

predstavljen bogati kulturno – sportski program

u sklopu kojeg je održan igrokaz “Snoboki” gdje

su članovi Gratia-e Robert Poljak i Martina Rakoš

sudjelovali kao glazbena pratnja. I ovom prilikom

zahvaljuju Božidaru Hmelini (predsjedniku

MO Tučenik) na pozivu.

U rujnu se u Gradecu slavio dan općine, gdje je

Vis Gratia opet pjesmom pratila misno slavlje

u crkvi Ranjenog Isusa. Nakon mise održala se

svečana sjednica općine u sportskoj dvorani OŠ

Gradec, gdje su kao zbor glazbeno podržali navedeno

slavlje. Tom prigodom primili su zahvalnicu

i plaketu za rad, pa su se posebno zahvalili

načelnici općine Gradec Ljubici

Ambrušec, kao i svim njenim

suradnicima što su prepoznali

trud i zalaganje ovog aktivnog

zbora.

No, mjesec rujan je bio prepun događaja, jer održala

se još i svečana misa u kojoj je Vis Gratia

sudjelovao pjesmom, kod križa u Gradečkom Pavlovcu,

povodom 110. g. od izgradnje istog. Članovi

se ovom prilikom zahvaljuju Gordani Rajtar

što ih je pozvala da proslave i ovaj događaj.

Potom su u studenom na poziv Lovačkog društva

Gradec, sudjelovali na svečanoj misi koja se

održavala u sklopu proslave zaštitnika lovaca,

Sv. Huberta. Tom prilikom predsjednica udruge

Martina Rakoš pratila je na orguljama zbor, dok

su članovi pjevali i pokazivali ponos da se uz gitaru,

Martina odlučila okušati i u sviranju novog

instrumenta.

Tokom cijele 2017. g. članice ovog društva su pozvane

više puta da sudjeluju kao glazbena pratnja

na obredima vjenčanja, na što su posebno

ponosni, jer je ovime dokazano da su dragi mladenci

sa područja općine prepoznali rad zbora.

Iznimno su zahvali solistici Martini Rakoš, kao i

pratnjama na orguljama Antoniji Rajtar i Marini

Škrlec.

Bitno je spomenuti da su ove godine primili i 5

novih članova koji aktivno sudjeluju u radu zbora,

pa ovom prilikom pozivaju sve zainteresirane

da im se pridruže.

U tijeku su pripreme za 5. tradicionalni božićni

koncert koji će se održati 23.12.2017. g. u župnoj

crkvi u Gradecu, s početkom u 17 h. Te Vas ovom

prigodom Vis Gratia poziva na koncert. Naime,

taj će koncert biti poseban iz razloga što se njihova

članica Petra Blažević odlučila uz pjevanje,

zasvirati i na bisernici. Time je zbor dobio još

jednu zanimljivu dimenziju razvijanja glazbe.

Na kraju ovog izvještaja, Vis Gratia zahvaljuje

svim članovima udruge na vremenu, volji i zalaganju

koje pokazuju na svakoj probi i nastupu

(Sanji, Snježani, Željkici, Robertu, Hrvoju, Korini,

Nadi, Barbari, Patriciji, Irmi, Paoli, Petri,

Mariji, Martini, Ani, Petri, Antoneli, Marini i

Antoniji), ali i svim ostalim članovima koji podržavaju

rad ovog društva. Ističu još i zahvalu

časnim sestrama Amaliji, Rafaeli i Tihomili koje

ih savjetima usmjeravaju u radu.

Nakon uspješne 2017. g., plan ove udruge za

2018. g. je daljnji razvoj na području duhovne ali

i svjetovne glazbe. Kažu kako se nadaju i vesele

budućoj suradnji sa udrugama i svima zainteresiranima

na području općine Gradec i šire.

> > Misno slavlje u kapelici

Sv. Nikole u Buzadovcu

> > Članovi Gratia-e glazbom su popratili misno

slavlje kod križa u Gradečkom Pavlovcu

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 20 06/12/2017 18:00


UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC U 2017. GODINI

AUTOR: Vladimir Rajtar

Udruga umirovljenika općine Gradec u 2017.

godini obavljala je prije svega svoje statutarne

djelatnosti, kao što su dragovoljno

učlanjivanje umirovljenika u Udrugu, sudjelovanje

u programima obilježavanja događaja značajnih

za općinu Gradec, ostvarivanje politike sretna

starost u trećoj životnoj dobi - zlatnim godinama

preko organiziranja izleta i razvijanja prijateljstva

kroz druženja na susretima umirovljenika, te organiziranje

kontrolnih medicinskih pregleda. Za

poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika,

ističu kako bi im bila potrebna pomoć u državnom

proračunu, jer umirovljenici ove i sličnih udruga

uglavnom uživaju u ispodprosječnim mirovinama,

jedva spajajući kraj s krajem. Iako se nikada neće

požaliti, rekli bi “Samo da je zdravlja”.

Statutom je također predviđeno održavanje redovne

Izborne skupštine jedanput u četiri godine,

te je ista ove godine 2. travnja održana u

društvenim prostorijama općine uz nazočnost

načelnice gospođe Ljubice Ambrušec. Uz uobičajeni

uvodni dio dnevnog reda, najznačajnije su

bile točke davanja razrješnice dosadašnjem rukovodstvu

(predsjednik, dopredsjednici, tajnik,

Izvršni odbor, Nadzorni odbor) i odmah poslije

toga prijedlog kandidacione komisije o kandidati-

AUTOR: Vinko Habun

Udruga umirovljenika broji preko 330

aktivnih članova, a unazad dvije godine

ova udruga je postala još aktivnija. Naime,

nakon što se 2015. godine gotovo raspala,

oni danas spadaju u jednu od brojniju gradečkih

udruga. Predsjednik Vinko Habun s ponosom

ističe da su za svoje članove samo ove godine

organizirali 27 različitijih aktivnosti. Tako

su 2017. godinu započeli proslavom Vincekova,

pa desetodnevnim odmorom u Krapinskim toplicama

i podjelom “proljetne runde” jabuka.

Zatim su tokom godine organizirali još četiri

hodočašća u svetište Šurkovac (BiH), potom

Mariju Bistricu, Međugorje, Ludbreg… Nadalje,

kroz ljeto su nekoliko puta otišli na kupanje

u Malinsku, pa u Krapinske Toplice, Barču

(Mađarska) itd. Uglavnom, za svaki odlazak

tražila se karta više! – kazuje predsjednik i doma

i glasovanje. Nakon žive rasprave u iznošenju

argumenata većinom glasova usvojena je inicijativa

da se održi javno glasanje na kojem je prihvaćen

ostatak starog rukovodstva: za predsjednika

Dragutin Flajs, za dopredsjednice Anica Ožanić i

Štefica Levak, za tajnika Vladimir Rajtar, dok su

članom Izvršnog odbora jednoglasno razriješeni

Drago Kalinski i Ankica Salaj, pa je novim članom

imenovana Nada Salaj. Za članove Nadzornog odbora

s jednim glasom protiv i jednim suzdržanim,

izabrani su Ivica Kazanec, Đuro Gradečki i Mijo

Kuzmić. Kroz završnu riječ Skupštine, obratila

se i načelnica općine te tom prigodom na radost

nazočnih donirala 5000 kuna kao poticaj za dalji

rad udruge.

Nadalje, druženje članova udruge s gostima i upoznavanje

sa zaključcima Izborne skupštine održano

je početkom svibnja uz muziku, te iće i piće u

društvenom domu u Gradečkom Pavlovcu. Susreti

udruga umirovljenika iz Zagrebačke županije ove

su godine održani krajem svibnja u Samoboru,

a Udruga umirovljenika Gradec sudjelovala je u

natjecanjima u šest disciplina: šah, pikado žene,

belot, potezanje užeta muški, potezanje užeta

žene i streljaštvo. Na žalost, ni jedna disciplina

nije donijela pobjedničko veselje u redove ove

veoma aktivne Udruge, pa se žal za propuštenim

nadoknađivala u svečanoj i opuštenoj atmosferi

druženja s drugim udrugama umirovljenika Zagrebačke

županije.

daje: “Posebno su nam draga druženja, poput

onih s prijateljima i kolegama u Dubravi, pa

za Sv. Katu, a koncem godine proslavit ćemo

Novu godinu. 17. prosinca idemo na “Novu prije

nove“, pa ćemo kraj ove godine zapravo dočekati

sa svim svojim članovima i

dragim gostima.“

Nedavno je, uz one od proljeća,

Udruga za svoje članove

osigurala još jednu

pošiljku od gotovo 17 tona

jabuka koje su stigle iz Distributivnog

centra za voće i

povrće iz Velike Gorice. Na

još dva događaja gospodin

Habun posebno želi skrenuti

pažnju: “Veoma smo ponosni

na naše sudjelovanje

na vrbovečkoj manifestaciji

Kaj su jeli naši stari, ali i na

Gradečki VJESNIK 21

TREĆA DOB

Održana redovna izborna skupština

Svoje djelovanje za ovu godinu

obilježili su brojnim aktivnostima

Udruga je još u ovoj godini organizirala i nekoliko

izleta kupanja u moru i toplicama, ali i hodočašće

u Ludbreg. Vrijedne članice Udruge također su

sudjelovale sa zapaženim štandom na općinskim

Uskrsnim svečanostima i prigodno uređenim

izlogom u centru Gradeca za Dan Općine kao i

kuhanjem najboljeg srnećeg gulaša posjetiteljima

tim povodom.

Osim svega navedenog, odbornici i članovi Udruge

sudjeluju i u aktivnostima posjećivanja i pomaganja

svojim najsiromašnijim i bolesnim članovima,

kao i odavanje poštovanja kroz kupovinu

cvijeća preminulima.

> > Udruga umirovljenika

UDRUGA UMIROVLJENIKA ŽELJEZNIČARA OPĆINE GRADEC

> > Udruga umirovljenika željezničara

proslavi Dana naše općine, na kojoj je Udruga

sudjelovala s domaćim slatkim delicijama.“

Sve u svemu, gradečki “željezničari” su tu,

rade, okupljaju se, druže i zabavljaju, pa tako

umirovljenički dani ipak lakše protječu. A onima

koji ih vode - tim je lakše raditi, jer onda

čovjeku nije žao ni uloženog truda. Naravno da

sve ne može organizirati jedan čovjek. Zato, uz

predsjednika, na čelu Udruge je aktivan Izvršni

odbor, te potpredsjednik Ivan Habun i neumorna

tajnica Mirica Knežević.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 21 06/12/2017 18:00


22

Gradečki VJESNIK

SPORT

NK GRANIČAR TUČENIK U 2017. GODINI

Klub GraniËar opremljen

je dresovima, trenirkama

i kopaËkama AUTORICA: Gordana Ivačin

Početak godine kao i svake do sada počeo

je potragom za novim igračima. Šestero

novih igrača pristupilo je klubu pa su se

na taj način donekle ublažile potrebe za “krpanjem

rupa” u pojedinim segmentima igre. Kod

pionirske ekipe kluba NK Graničar je ostao u

istom sastavu sa zadovoljavajućom igrom a rezultati

su bili u okviru njihovih mogućnosti.

Ove godine odvojena su određena sredstva kojima

su ekipi seniora kupljene nove trenirke,

kako bi dostojno prezentirali ovaj klub, ali i da

se u samom dolasku na utakmicu

osjećaju kao cjelina te tako i nastupe.

Kupljene su još i kopačke djeci

koja treniraju i igraju za klub. Njemačka

tvrtka KiK Textilien u akciji

“Maknimo djecu s ulice” besplatno

je opremila mnoge naše klubove

dresovima, pa je tako i NK Graničar

dobio kompletnu garnituru dresova

za seniore. Isto tako, jednu garnituru

dresova za seniore donirala je i

Osječka pivovara. Glogoški design &

print klubu je pomogao tiskom brojeva

i loga kluba, pa je samim time na najljepši

način zaokružio cijelu priču.

U jesenskom djelu sezone Graničar je krenuo

popunjavati redove seniora, ali i pionira jer je

gornja granica za pravo nastupa kod pionira 15

godina. Nažalost, nije bilo mogućnosti da se juniori

aktiviraju. Razlog tome jest da se ti mladići

vjerojatno “izgube” do dobne granice kada

stječu pravo nastupa za seniore. No, uključivanjem

navedenih u treninge “velikih“, klub i

treneri na taj način podižu motivaciju kako se

> > NK Graničar Tučenik

ne bi izgubio ritam igre. Seniore od jeseni vodi

gospodin Josip Bešen, dok je brigu o pionirima

preuzeo je gospodin Ivan Hribar.

Da se cjelogodišnji trud oko održavanja terena

isplati potvrdili su i igrači NK Solina koji se natječu

u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, a koji

su spletom okolnosti jesenas odradili jedan trening

na terenima Graničara. Nakon treninga

imali su samo riječi pohvale za uvjete i terene

kojima ovaj klub raspolaže. Između ostalog, i

ove godine sva događanja proslave Lovrećeva

u Tučeniku održana su baš na terenima igrališta

Graničara. Nadalje, u rujnu je na parkiralištu,

pomoćnom igralištu i prostorijama kluba

održano još takmičenje djece i mladeži sa područja

VZO Gradec. Bit svega je da tereni NK

Graničara koriste na dobrobit svih ljudi voljni

druženja i na taj način kvalitetno upotpune

svoje slobodno vrijeme te se barem djelomično

maknu od briga i stresa kojima smo okruženi u

svakodnevnici.

Za sam kraj, voditelji, članovi i igrači NK Graničara

zahvaljuju svima koji su uložili trud i

vrijeme na održavanje kluba i objekata. Ipak,

najveću zahvalu izražavaju načelnici, gospođi

Ljubici Ambrušec i njenim suradnicima bez

čije pomoći, tvrde, sve ovo ne bi bilo moguće

ostvariti.

NK SLOBODA GRADEC

Ureappleuje se klub Sloboda

AUTOR: Admir Smajlović

NK Sloboda u 2017. godini kupila je novu kosilicu

u vrijednosti 25.000,00 kn. Na ovome su

iznimno zahvalni Trgovini i servisu Blazević

koji im je izašao u susret sa cijenom i naravno

Općini Gradec. Nadalje, tijekom ljetne stanke

obnovljena je sudačka svlačionica te prostorija

za delegata i službeno osoblje, investicija je to

vrijedna 10.000,00kn. Pokrenula se investicija i

u rasvjetu, postavljeni su reflektori na igralištu

(izbetonirana su postolja, kupljeni su kablovi i

do kraja godine bi trebali biti postavljeni stupovi,

a rasvjeta puštena u pogon). Trenutno se

odvijaju radovi u sali za sastanke i zabavu gdje

se ista preuređuje te se postavlja nova kuhinja,

a sve će to biti investicija od 20.000,00 kn. Zida

se još i novo spremište koje bi trebalo biti gotovo

do kraja godine.

MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR

> > Memorijalni turnir održan je i ove godine

Bistrički - Bunko - Martinjak - Knežević

Sportska udruga NK Sloboda Gradec ove

godine organizirala je memorijalni malonogometni

turnir Bistrički – Bunko –

Martinjak – Knežević. Turnir se održao 24.

lipnja 2017. godine s početkom od 15:00 sati

na školskom igralištu u Gradecu. Kotizacije

su iznosile 300,00 kn, a organizator je najbo-

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

ljima osigurao bogate nagrade, ali i nagrade

za najboljeg strijelca, igrača i golmana.

Turnir, kako sportske prirode, prvenstveno

je namijenjen zabavi i druženju svih učesnika.

Također je važno napomenuti da je prihod

od turnira namijenjen u humanitarne

svrhe.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 22 06/12/2017 18:00


POWERLIFTING KLUB “GMAX”

Opet prepuni osvojenih

medalja i novih rekorda

AUTOR: Siniša Knežević

Natjecateljska sezona 2017. u powerliftingu

pokazala je da PLK Gmax i dalje

nastavlja smjerom kojeg je prethodnih

godina zacrtao-stazom vrhunskih rezultata.

Sezona je započela u travnju, i to odmah međunarodnim

natjecanjem u susjednoj državi.

GPC Svjetski kup u powerliftingu održan je u

Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, 1. i 2. Travnja.

U sklopu reprezentacije Hrvatske naš klub

i zemlju iz Gmaxa su predstavljali Katica

Medak, Mario Sekalec, Branko Suzić i Siniša

Knežević. Ovo natjecanje je bilo izlučno

natjecanje za Svjetsko prvenstvo koje će se

u listopadu održati u Češkoj.

U kategoriji seniorki do 82.5 kg Katica Medak

je u bench pressu podigla nevjerovatnih

107.5 kg što je inače najveća težina ikad

podignuta kod hrvatskih benčerica. Katica

je s ovim rezultatom osvojila zlatnu medalju

te postala i relativno i apsolutno najjača

natjecateljica u bench pressu na Svjetskom

kupu. Zlatnu medalju i novi balkanski rekord

u bench pressu ostvario je Branko Suzić u

kategoriji do 105 kg veterana. Mario Sekalec

također je osvojio zlatnu medalju u bench

pressu u kategoriji do 82.5 kg. U powerliftingu

nastupio je i Siniša Knežević, u kategoriji

do 90 kg i osvojio srebrnu medalju. Siniša je

nastupio u težoj kategoriji nego inače, ali je

s čučnjem od 220 kg ostvario novi balkanski

rekord. Hrvatska reprezentacija zauzela je u

konačnici treće mjesto ekipno.

Nakon ovog natjecanja ubrzo je uslijedilo i

prvo domaće natjecanje u Velikoj Gorici, 14.

svibnja. PLK Gmax je na natjecanju “Najjači

Turpoljac 2017.” osvojio 4 zlatne medalje u

powerliftingu: Maja Srdelić, Gabriel Tkalčić,

Marko Beg i Danijel Parac. Danijel Parac je

ukupni juniorsko-kadetski pobjednik s novim

hrvatskim rekordima u mrtvom dizanju

i totalu, a Marko Beg ukupno je drugi među

seniorima. Ekipno, Gmax je bio drugi.

U bench pressu osvojene su 4 zlatne medalje:

Katica Medak, Gabriel Tkalčić, Danijel Valek

Gradečki VJESNIK

23

SPORT

i Anri Targuš i 3 srebrne: Igor Peretin, Marin

Benković i Damir Lukežić

Danijel Valek ukupno je bio drugi u juniorima/kadetima,

Anri Targuš je veteranski

pobjednik a Katica Medak je najjača benčerica

natjecanja s novim hrvatskim rekordom.

Katica sada drži rekorde u dvije težinske

kategorije. U klupskom poretku Gmax je

pobjednik natjecanja u bench pressu. Zatim

je početkom srpnja u Gospiću održano prvo

profesionalno elitno natjecanje u regiji, jedno

od prvih te vrste u Europi uopće. Klub Gmax

predstavljao je Branko Suzić koji je osvojio

zlatnu medalju u svojoj kategoriji. Uspješno

je odrađeno i GPA Balkansko prvenstvo u powerliftingu.

Nastupio je Danijel Parac koji je

ukupni pobjednik natjecanja u powerliftingu.

PLK Gmax je krajem studenog sudjelovao

i na natjecanju u Gospiću koje je ujedno natjecanje

za Prvenstvo Hrvatske 2017.

Na posljetku, završno natjecanje sezone pokazat

će koji su klubovi najbolji ove godine.

Klub Gmax je trenutno vodeći u powerliftingu

te se nadaju da će tu poziciju i obraniti na

završnom natjecanju. Bila bi to kruna sezone

i potvrda kluba na powerlifting sceni.

Tijekom 2018. Gmax planira nastaviti niz odličnih

rezultata kako na domaćoj tako i na

međunarodnoj sceni, prije svega na Svjetskom

prvenstvu u Slovačkoj te Međunarodnim

kupovima u Sarajevu i Novom Sadu.

Članovi kluba zahvaljuju Općini Gradec i načelnici

Ljubici Ambrušec što ih i dalje prate

i podržavaju sportski rad tijekom ove godine

kao i prijašnjih.

> > Gmax na natjecanju u Sarajevu

KARATE KLUB BRCKOVLJANI

Medalje sa županijskog prvenstva

Članovi Karate kluba

Brckovljani sudjelovali su

na Prvenstvu Zagrebačke

županije koje je održano u

Jastrebarskom 28. svibnja 2017.

Karatisti su u kategoriji “kate”

izborili dva nastupa u finalu te

u konačnici osvojili dva naslova

viceprvaka i tri treća mjesta.

Ovajači medalja su:

Luka Blažević – 2. mjesto,

Janica Vitez – 2. mjesto,

Nina Golubić – 3. mjesto,

Matej Dokuš – 3. mjesto,

Antonela Pisačić – 3. mjesto.

Tako su karatisti i ove godine

uz vrijedno treniranje osvojili

medalje i zaslužena mjesta.

> > Županijsko prvenstvo u Jastrebarskom

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 23 06/12/2017 18:00


24

Gradečki VJESNIK

INTERVJU

U Gradečkom vijesniku tradicionalno smo razgovarali sa

Županom Zagrebačke županije mr. sc. Stjepanom Kožićem.

Kako biste ocijenili

2017. godinu

u Zagrebačkoj

županiji?

Zagrebačka županija

prema čitavom nizu

pokazatelja jedna je

od najuspješnijih županija

u Republici Hrvatskoj.

Prema broju

poduzetnika smo četvrta,

a prema broju

zaposlenih treća županija

iza Grada Zagreba

- koji je i dalje

najjače i najznačajnije

društveno i ekonomsko područje Hrvatske.

Zagrebačka županija je u protekle tri godine

prema ostvarenim godišnjim ukupnim prihodima

poduzetnika pretekla prvo Istarsku,

zatim Primorsko-goransku i konačno Splitsko-dalmatinsku

županiju i po tom se kriteriju

svrstala odmah iza Zagreba. S dobiti posluje 72

posto naših poduzetnika, vrijednost izvoza povećana

je za 27,7 posto i dosegla je 7 milijardi

kuna na godišnjoj razini.Porasla je i prosječna

mjesečna neto plaća kod poduzetnika po zaposlenom

za 3,2% i iznosi 5.183 kuna. Jedino

poduzetnici iz Istarske županije i Zagrebačke

županije, pored Grada Zagreba, isplaćuju veće

neto mjesečne plaće po zaposlenom iznad prosjeka

RH. Želim naglasiti i kako smo jedna od

tri županije koja uz grad Zagreb više uplaćuje

u državni proračun nego što iz njega dobiva,

a i dobitnici smo priznanja Instituta za javne

financije za transparentnost županijskog proračuna.

Svi ovi pozitivni pokazatelji rezultirali

su tim da je trenutno broj nezaposlenih najmanji

od osnutka Zagrebačke županije.

Najčešće se kao generator budućeg razvoja

spominju investicije. Kako ste zadovoljni

investicijama u županiji?

U naših dvadesetak poduzetničkih zona u posljednje

4 godine realizirale su se neke od najvećih

investicija u državi. Krenut ću s 300 milijuna

eura vrijednim putničkim terminalom zračne

luke Franjo Tuđman. Tu je 100 milijuna dolara

vrijedan pogon Plive u Savskom Marofu, te proizvodnja

tvrtke Kralj Metala Alati u Pisarovini.

U svibnju iduće godine pored zagrebačke robne

kuće Ikeačeka nas otvorenje najvećeg outlet

kompleks u Hrvatskoj “Designer Outlet Croatia”

koji će osigurati novih 400 radnih mjesta.

Na našem području je i nekoliko novootvorenih

logističko-distributivnih centara poput tvrtke

Kaufland u Jastrebarskom, Lagermaxa u općini

Luka te tvrtke RALU u Rugvici. Imamo sjajan

geostrateški položaj u blizini Zagreba, gradimo

i razvijamo atraktivne poduzetničke zone, javna

smo uprava koja je u pravom smislu riječi na

raspolaganju investitorima i zbog svega toga ni

rezultati nisu izostali.

Na koji način pomažete poduzetnicima u

njihovom poslovanju?

Status jedne od gospodarski najrazvijenijih

županija u Hrvatskoj Zagrebačka županija ima

upravo radi njenih poduzetnika. Kako bismo im

pomogli u poslovanju, početkom svake godine

raspisuje se natječaja za dodjelu bespovratnih

potpora poduzetnicima.Potpore se dodjeljuju za

početak poslovanja poduzetnika i za žene poduzetnice,

dok se kapitalne pomoći dodjeljuju

za povećanje konkurentnosti za proizvodne i

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2017.

za neproizvodne djelatnosti.Tako smo početkom

2017. godine za ovaj natječaj osigurali 3,2

milijuna kuna, ali zbog velikog interesa poduzetnika

nedavno smo rebalansom proračuna

sredstva povećali za 125 posto tj. na ukupno 7,2

milijuna kuna. Mislim da ovaj postotak najbolje

govori koliko cijenimo napore naših poduzetnika

i kako im pokušavamo pomoći da i dalje budu

konkurentni i da doprinose kako razvoju naše

županije, tako i Hrvatske.

Po kojem ćete projektu pamtiti

2017. godinu?

Projekt čiji završetak željno iščekujemo zajedno

s našim mnogobrojnim poljoprivrednim

proizvođačima je otvorenje 27 milijuna kuna

vrijedne moderne hladnjače Distributivnog

centra za voće i povrće. Većina sredstava,

točnije 90%, osigurana su iz Europskog poljoprivrednog

fonda za ruralni razvoj, a riječ

je o prvoj ULO hladnjači u Hrvatskoj koja nije

u vlasništvu trgovaca. Izgradnjom hladnjače,

kapaciteta tri tisuće tona, poljoprivredna proizvodnja

u Zagrebačkoj županiji doseći će jedan

novi, europski standard. S jedne strane osigurat

će se domaćim proizvođačima da voće i povrće

mogu plasirati na tržište cijele godine, a

ne samo sezonski i time konkurirati trgovcima,

dok s druge strane osigurava potrošačima kvalitetne

domaće namirnice očuvane nutritivne

vrijednosti. Inače, ULO hladnjača koristi tzv.

ultralowoxygen tehnologiju koja smanjujući

kisik omogućuje dugotrajno skladištenje voća

i povrća. Osim što će voće i povrće domaćih

proizvođača biti dostupno tijekom cijele godine,

očekuje se i čitav niz drugih prednosti

kao što su zapošljavanje, kontinuirani i ekološki

održivi razvoj te stvaranje konkurentnih i

održivih poljoprivrednih gospodarstava i prepoznatljivih

proizvoda s većom dodanom vrijednošću

na poljoprivrednim gospodarstvima.

S obzirom na već iskazan interes proizvođača

iz drugih dijelova Hrvatske, nema sumnje da

će Distributivni centar postati regionalni lider

domaće distribucije poljoprivrednih proizvoda

te da će svojim uslugama direktno poticati razvoj

hrvatske poljoprivrede.

Inače, Zagrebačka županija poznata je po tome

što na svom području ima najveći broj obiteljskih

poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj,

a drugi smo po broju mladih poljoprivrednika,

do 40 godina, koji su nositelji OPG-ova.

Gradnja distributivnog centra i moderne ULO

hladnjače, jedna je u nizu mjera kojima Zagrebačka

županija pomaže svojim poljoprivrednicima

da pospješe svoju proizvodnju, postanu

konkurentniji i ostvare veću dobit.

U 2017. godini mnogo se radilo na sanaciji

cesta. Kakvi su rezultati?

Stanje cesta na području Zagrebačke županije

nije na zavidnoj razini. Sredstva kojima raspolaže

ŽUC, a to je prvenstveno godišnja naknada

za ceste koja se plaća pri registraciji vozila,

nisu dostatna za kvalitetno održavanje cesta

već duži niz godina. Stoga smo odlučili podići

kredit u iznosu od 50 milijuna kuna za sanaciju

i obnovu cesta na području županije. Radovi

na sanaciji i obnovi odvijali su se tijekom prošle

i ove godine, a sredstvima kredita i vlastitim

sredstvima ŽUC-a uspjeli smo obnoviti ukupno

170 kilometara cesta čija je vrijednost radova 75

milijuna kuna. Gotovo svi radovi su izvedeni,

preostalo je sanirati još 20 kilometara cesta u

vrijednosti 8 milijuna kuna. Ovo je izniman i za

naše žitelje vrlo važan infrastrukturi zahvat ko-

jim smo donekle sanirali određene najkritičnije

točke u svim gradovima i općinama. Međutim,

problem financiranja ŽUC-eva u cijeloj državi

i dalje je gorući problem. Država je fokusirana

na održavanje državnih cesta, a s druge strane

ne stvara preduvjete da bi Županijske uprave

za ceste mogle kvalitetno obavljati svoj posao i

to sad već predstavlja velik sigurnosni rizik za

sve sudionike u prometu. Stoga se nadam da će

Vlada RH i resorno ministarstvo iznaći načina

da osiguraju sredstva ŽUC-evima da ispunjavaju

svoju zadaću, a to je briga za lokalne i županijske

ceste.

Koliko od sredstava za ceste je osigurano

za općinu Gradec?

I u općini Gradec stanovnici su mogli primijetiti

da se intenzivno radi na sanaciji cesta Asfaltirano

je gotovo 5 km županijskih cesta (Haganj,

Mali Brezovec, Gornji i dio Donjeg Repinec), za

što smo osigurali 1,9 milijuna kuna.

Što biste još izdvojili, a tiče se projekata

i ulaganja važnih za našu općinu i naše

žitelje?

Svakako bih od važnijih ulaganja u općinu Gradec

u ovoj godini izdvojio 100.000,00 kuna za

potrebe sanacije divljih odlagališta otpada, zatim

300.000 kuna za radove izvanrednog održavanja

cesta u naseljima Gradec, Pokasin, Veliki

Brezovec i Gradečki Pavlovec. Sa 200.000 kuna

sufinancirali smo izgradnju spremišta za vatrogasno

vozilo, a ukupno 150.000 kuna uložili

smo u sanaciju i adaptacija Društvenog doma

Stari Glog i Vatrogasnog doma DVD Pokasin.

Uređenje javne površine u centru Gradeca poduprli

smo sa 100.000 kuna. Isto tako, vjerujem

da je izgrađeno javno sportsko igralište u Hagnju,

koji je Županija potpomogla s 250.000,00

kn, zaživjelo u punom smislu te riječi i da ga

mještani, posebice djeca i mladi koriste za

rekreaciju, sport i vanškolske aktivnosti. Osigurali

smo i sredstva u iznosu od 40.000 kuna

za postavljenje e-punionice i solarne klupe u

općini. Zagrebačka županija ulaže velike napore

kako bi stvorila mladim ljudima uvjete da

ostanu na selu. Ruralni razvoju sam po sebi podrazumijeva

puno toga – od područnih škola,

do infrastrukture, uređenja prometnica, društvenih

domova. Kada se prisjetimo 30 milijuna

kuna vrijedne, moderne škole i pripadajuće

športske dvorane koju je Županija izgradila samostalno,

kao i svih drugih potpora koje sam

već naveo, možemo reći da je općina Gradec

ogledan primjer kontinuiranog ulaganja u razvoj

ruralnih područja. Pred nama je još mnogo

posla, ali zajedničkim radom Općine, Županije,

uz povlačenje sredstava iz EU fondova smatram

kako Gradec s punim pravom može očekivati

kvalitetan rast i razvoj.

Imate li kakvu blagdansku poruku za

stanovnike općine Gradec?

Naravno, svim žiteljima općine Gradec i Zagrebačke

županije, ali i svim ljudima dobre volje,

želim mnogo zdravlja, mira, sreće i blagostanja

u blagdanskim danima koji su pred nama. U ime

Zagrebačke županije i u svoje osobno ime, želim

Vam čestit Božić i sretnu i uspješnu novu 2018.

godinu.

Gradecǐ vjesnik 2017 v1.8.indd 24 06/12/2017 18:00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!