LAPORAN TAHUNAN BPSBPSK

hida12mar

Laporan

Tahunan

BAHAGIAN PENGURUSAN

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

(BPSBPSK)

2

0

1

7


ISI KANDUNGAN

VISI DAN MISI BPSBPSK 4 - 5

FUNGSI BPSBPSK 6 - 7

PIAGAM PELANGGAN 8 - 9

CARTA BPSBPSK 10 - 11

ASPIRASI KEMENJADIAN MURID 12 -13

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (SPA) 14 - 43

© Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan , 2017

Diterbitkan oleh:

Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,

63000 Cyberjaya, Selangor

No. Telefon : 03-8321 7400

No. Faksimili : 03-8321 7403 /03-8321 7402 /03-8321 7401

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (SPHEM) 44 - 53

LAPORAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 54 - 57

DAN KEPEMIMPINAN (SPKK)

LAPORAN SEKTOR SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 58 - 61

(SBK & SBA SKK)

LAPORAN SEKTOR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 62 - 73

(SPP & SPO SBT)

LAPORAN SEKTOR DASAR, INOVASI DAN KOMUNIKASI (SDIK) 74 - 77

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN PERKHIDMATAN 78 - 85

DAN OPERASI PENDIDIKAN (SPPOP)


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


CARTA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH

DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN (BPSBPSK)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


KEMENJADIAN

Menjelang 2025, setiap kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai

enam atribut utama untuk memenuhi keperluan abad ke-21

Kemenjadian Murid perlu

menjadi fokus aspirasi dasar

Transformasi Nasional 2050 (TN50)

bagi mewujudkan generasi masa

depan berkemahiran tinggi

Datuk Seri Mahdzir Khalid

Menteri Pendidikan

Dialog TN50 bersama Guru Muda 1Malaysia

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


PENCAPAIAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2016

9,191

BILANGAN

CALON

68

SBP

TERLIBAT

99.98%

99.99% 99.57%

PERATUS LULUS MATA PELAJARAN

(KESELURUHAN) SPM SBP

PERATUS LULUS MATA PELAJARAN

TERAS SPM SBP

PERATUS LULUS MATA PELAJARAN

ELEKTIF SPM SBP

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


3

2 mata pelajaran (6 teras + 19

elektif) telah diduduki oleh calon

SBP

4

Seramai 1,851 calon Murid Projek

Khas dari 68 SBP terlibat

4 pusat peperiksaan dibuka

yang melibatkan 68 SBP

2

Peperiksaan SPM 2016 (Bertulis)

bermula pada

7 November - 5 Disember 2016

1

5

SBPI Gombak, Selangor mempunyai

seramai 30 calon SPM murid

Thailand untuk SPM 2016

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

MAKLUMAT ASAS SPM 2016


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MUSYAWARAH DLP

18-20 September 2017 2017

969 orang orang Penolong Kanan Kanan Pentadbiran Institut

Institut Kepimpinan dan dan Pembangunan

UiTM, Bandar Enstek

1. Musyawarah pelaksanaan DLP bagi

1. Kohort Musyaawarah 1 dan 2 pelaksanaan di SBP DLP bagi Kohort

2. Merancang 1 dan 2 di SBP program pemerkasaan

2. akademik Merancang SBP program 2018 pemerkasaan

3. Membentangkan akademik SBP 2018 pelaporan pencapaian

3. akademik Membentangkan Sains, Matematik pelaporan dan pencapaian Bahasa

Inggeris akademik 2017 Sains, Matematik dan Bahasa

4. Berkongsi Inggeris 2017 amalan terbaik DLP di Kolej

4. Tunku Berkongsi Kurshiah amalan terbaik DLP di Kolej

Tunku Kurshiah

1. 7 ORANG CALON MURID ORANG ASLI DI SBP

MENCAPAI SEKURANG-KURANGNYA 4A BAGI

PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2016

MUSYAWARAH PEMERKASAAN MURID

ORANG ASLI DI SBPP

26 Sept 2017

Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra

Malaysia, Jabatan Kemajuan Orang Asli

(JAKOA) dan Sektor Pengurusan Akademik SBP

Bilik Mesyuarat International Baccalaureate

Kolej Tunku Kurshiah

1. Membincangkan perkembangan

psikometrik dan akademik murid orang Asli

di SBP

2. Pembentangan Dasar Pengambilan Murid

Tingkatan 1 Tahun 2018

3. Merancang program pemerkasaan murid

orang Asli di SBP tahun 2018

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


REMOTELY OPERATED UNDERWATER

VEHICLE (ROV) COMPETITION

29 April 2017

7 Sekolah Berasrama Penuh dan

3 Sekolah Harian

Marina, Putrajaya

1. Memupuk minat murid terhadap kerjaya dalam

industri minyak dan gas.

2. Memantapkan kemahiran menyelesaikan

masalah melalui ROV yang dibina.

BENGKEL KERJA PENYEDIAAN ITEM

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP

2017

04 – 06 Julai 2017

128 orang panel penggubal item

Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM

Bandar Enstek, Negeri Sembilan

1. Penyediaan Item PDA SBP 2017 bagi

Peperiksaan Percubaan Sijil Pelajaran SPM

2. Penyediaan Item Peperiksaan Bahasa

Antarabangsa 2017 bagi Bahasa Arab

Komunikasi dan Bahasa Cina Komunikasi

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


PEMERKASAAN PDPC STEM DI SBP

17-18 Ogos 2017

Guru Matematik Tambahan, Kimia, Biologi

dan Fizik dari 69 buah SBP

SM Sains Selangor dan SM Sains Alam

Shah

1. Perkongsian amalan terbaik oleh Guru

Pakar Mata Pelajaran di SBP

2. Membantu meningkatkan kualiti

PdPc dalam bilik darjah

3. Sebagai platform untuk guru STEM SBP

berkongsi kepakaran dan bahan

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


DIALOG PRESTASI AKADEMIK SBP 2017

Sepanjang tahun 2017

Pengurusan Tertinggi Sekolah, Guru dan murid Tingkatan

3, 4 dan 5

57 buah SBP

1. Menyediakan laluan kecemerlangan akademik SBP

2017

2. Membantu merancang program di peringkat sekolah

untuk pemerkasaan konten dan kemahiran murid

menerusi penggunaan data psikometrik murid

3. Mengadakan sesi motivasi kepada murid Tingkatan 4

dan 5 berteraskan laluan biasiswa oleh penaja

terkemuka di Malaysia

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


CRIME SCIENCE SERIES 1

18 dan 19 Nov 2017

120 orang murid, 12 orang guru dari 10 buah

sekolah SBP dan 3 pegawai SBP

1. Menyediakan program aktiviti STEM kepada

murid Tingkatan 3 dan 4 yang melibatkan

aktiviti

penyiasatan Jenayah

2. Menyediakan showcase aktiviti STEM kepada

guru bagi peluasan di sekolah

3. Menggubal aktiviti STEM yang mengabungkan

aplikasi isi kandungan Biologi, Kimia, Fizik da

Matematik

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MAJLIS PENYERAHAN ANAK ANGKAT KELAB HIROSHIMA BAGI PROGRAM

PERTUKARAN PELAJAR DAN JARINGAN PENDIDIKAN ANTARABANGSA 2017

TARIKH

TEMPAT

9 JAN 2017 (ISNIN)

HOTEL EMPRESS, SEPANG

SBPI RAWANG, SMS MACHANG, SMS KEPALA BATAS

ANJURAN

KELAB HIROSHIMA, KUALA LUMPUR

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MAJLIS PENYERAHAN KOREAN GOVERNMENT SPONSORED VOLUNTEER

TEACHERS 2017

TARIKH

TEMPAT

17 JAN 2017 (SELASA)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ANJURAN

NIIED, KOREAN AMBASSY

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


ORIENTASI NIHONGO PARTNERS PROGRAM 2017

TARIKH

TEMPAT

9 JAN 2017 (ISNIN)

HOTEL ANCASA, KUALA LUMPUR

ANJURAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN DAN

JFKL

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


JAPANESE LANGUAGE EXPERT MELAPOR DIRI DI MCKK

(DITEMPATKAN ATAS TITAH DYMM PADUKA SERI SULTAN PERAK)

TARIKH

24 MAC 2017 (JUMAAT)

TEMPAT

KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR

ANJURAN

TOKYO GAS DAN JFKL

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Pencapaian Output

I. Perkongsian bersama 4 tenaga pakar yang terdiri daripada pensyarah UPSI

II. Slot bengkel dan aktiviti berkaitan yang dijalankan secara hands on dan interaktif

III. Perkongsian pintar dan latihan di dalam kumpulan

IV. Pengenalan kepada asas komunikasi berkesan, kasih sayang dan pembinaan kumpulan

KURSUS PEMBANGUNAN SAHSIAH DIRI DAN DISIPLIN MURID SEKOLAH BERASRAMA

PENUH SIRI 1 : SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN (STAR)

BERSAMA TEAM PRODIGY UPSI TAHUN 2017

Tarikh : 18 – 20 Julai 2017 (Siri i)

Tempat : Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI, Tg. Malim. Perak

Pencapaian Outcome

I. Penglibatan penuh pensyarah dan fasilitator UPSI dalam perkongsian melalui slot ceramah,

bengkel dan LDK telah menyemarakkan lagi motivasi para peserta

II. Program ini membentuk hands on dalam kalangan murid bagi melahirkan murid yang be

daya saing tinggi selaras kehendak Pelan Induk Pembangunan Pendidikan,

Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pelan Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh

Mekanisme Pemantauan

I. Borang Penilaian Peserta

II. Pemantauan Pegawai BPSBPSK

III. Maklum balas peserta program

IV. Laporan daripada Team PRODIGY UPSI

Peruntukkan Kewangan

I. STAR : Peruntukan KPM di bawah Peruntukan Khas SGE sebanyak RM25,000.00

II. SEMESTI : Peruntukan KPM di Bawah OS42000 Sebanyak RM25,000.00

Jumlah Perbelanjaan = RM50,000.00

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

KURSUS PEMBANGUNAN SAHSIAH DIRI DAN DISIPLIN MURID

SEKOLAH BERASRAMA PENUH SIRI 2: SM SAINS TELUK INTAN (SEMESTI)

BERSAMA TEAM PRODIGY UPSI TAHUN 2017

Tarikh : 8 – 10 Ogos 2017 (Siri II)

Tempat : Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI, Tg. Malim. Perak


MESYUARAT FACE VALIDITY, UJIAN KEMASUKAN

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

TARIKH: 24-26 JULAI 2017

TEMPAT: MESCA, PUTRAJAYA

UJIAN RINTIS

UJIAN KEMASUKAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

TARIKH: 12 & 28 SEPTEMBER 2017

TEMPAT: SELURUH SBP

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


TAKLIMAT PENGAMBILAN MURID

TINGKATAN SATU (1) & EMPAT (4) SBP TAHUN 2018

TARIKH NEGERI

1 OKTOBER 2017 KEDAH

3 OKTOBER 2017 PULAU PINANG / PERLIS

4 OKTOBER 2017 PERAK / PUTRAJAYA

5 OKTOBER 2017 JOHOR

6 OKTOBER 2017 KUALA LUMPUR

9 OKTOBER 2017 MELAKA

10 OKTOBER 2017 SARAWAK / TERENGGANU / N. SEMBILAN

11 OKTOBER 2017 KELANTAN / SABAH

12 OKTOBER 2017 LABUAN / SELANGOR

13 OKTOBER 2017 PAHANG

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MESYUARAT PENOLONG KANAN HEM SBP

TARIKH: 29 – 30 NOVEMBER 2017 TEMPAT: SSP CYBERJAYA

UJIAN KEMASUKAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH (UKSBP)

TARIKH: 11 – 15 DISEMBER 2017 TEMPAT: 155 PUSAT UJIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MENGUNGGULI KUALITI PENGURUSAN ASRAMA DAN DEWAN MAKAN

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

Dewan Makan SBP juga turut diuruskan mengikut Standard Operating Prosedur (SOP) yang telah

ditetapkan bagi menjamin kualiti makanan dan perkhidmatan serta mengelakkan berlakunya Kejadian

Keracunan Makanan (KRM). Di mana, sehingga Julai 2017 data merekodkan berlaku penurunan kadar

‘outbreak’ KRM di seluruh SBP kepada 5 kes sahaja berbanding 7 kes pada tahun sebelumnya.

Kontraktor Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak (BMB) hendaklah bertanggungjawab dalam

memastikan SOP ini dipatuhi.

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) BAGI DAPUR ASRAMA

SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP),

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

GMP merupakan satu sistem yang mengawal keadaan operasi di dalam sesebuah premis melalui

pelaksanaan amalan-amalan yang baik untuk menghasilkan produk yang selamat dan berkualiti. Ia

juga adalah pra-syarat bagi pelaksanaan sistem keselamatan makanan yang lebih sistematik iaitu

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

REKOD KEJADIAN KES KERACUNAN MAKANAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MERENCANA HUBUNGAN DAN MENGUKUHKAN PENGLIBATAN

DENGAN RAKAN STRATEGIK

Unit Pengurusan Asrama dan Sistem Rumah (UPASR) juga turut melaksanakan jalinan kerjasama

dengan agensi lain berkaitan bagi meningkatkan kelestarian kecemerlangan khususnya dari segi

keperluan asasi murid yang pastinya akan memberi impak terhadap kemenjadian murid SBP.

Antara agensi yang telah terlibat secara serius dan bersama-sama dengan UPASR ini ialah Bahagian

Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) dan Bahagian Pemakanan di bawah Kementerian

Kesihatan Malaysia (KKM).

JALUR MASA PELAKSANAAN PENSIJILAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE

(GMP) BAGI DAPUR ASRAMA SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BANGKOK

INTERNATIONAL

INTELLECTUAL

PROPERTY, INVENTION,

INNOVATION AND

TECHNOLOGY

EXPOSITION

(IPITEX 2017)

Sekolah terlibat:

SBPI Gombak

3 murid – 1 guru

SBPI Rawang

6 murid – 1 guru

SBPI Kubang Pasu

3 murid – 1 guru

SM Sains Kuala Selangor

6 murid – 1 guru

Keputusan:

SBPI Gombak

1 Emas

SBPI Rawang

1 Emas, 2 Perak

SBPI Kubang Pasu

1 Emas

SM Sains Kuala Selangor

2 Emas, 1 Anugerah Khas Juri

WORLD INVENTION

CREATIVITY CONTEST

(WICC) KOREA 2017

Tarikh:

28 Julai - 2 Ogos 2017

Tempat:

Seoul, Korea

Sekolah terlibat:

Sekolah Sultan Alam Shah

13 murid – 2 guru

SM Sains hulu Selangor

15 murid – 1 guru

SM SSains Kepala batas

2 murid – 1 guru

SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin

2 murid – 1 guru

SMA Pesekutuan Kajang

13 murid – 3 guru

Keputusan:

Sekolah Sultan Alam Shah

4 Emas , 2 Perak , 2 Anugerah Khas

SM Sains Hulu Selangor

4 Emas, 2 Gangsa, 1 Anugerah Grand Prix,

3 Anugerah Khas

Tarikh:

2 - 6 Feb 2017

Tempat:

Bangkok, Thailand

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SM Sains Kepala Batas – 1 Emas

SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin

1 Emas, 1 Perak

SMA Persekutuan Kajang

2 Emas , 1 Perak , 1 Anugerah Khas Juri


18TH WORLD

MUSIC CONTEST

2017

Tarikh:

19 - 27 Julai 2017

Tempat:

Kerkrade, Netherlands

Sekolah terlibat:

Sekolah Seri Puteri

57 murid – 7 guru

Keputusan:

Anugerah Perak

2017 VEX

ROBOTICS

COMPETITION

WORLD

CHAMPIONSHIP

Tarikh:

19 - 24 April 2017

Tempat:

Sekolah terlibat:

Sekolah Tun Fatimah

7 murid – 2 guru

Keputusan:

Sekolah Tun Fatimah

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BIMBINGAN

SEKOLAH

KLUSTER

KECEMERLANGAN

April- Ogos 2017

5.9%

SKK Menengah dibimbing

2.4%

SKK Rendah yang dibimbing

RUMUSAN BIMBINGAN

24 SKK Menengah dan 112 SKK Rendah

dibawah pemerhatian BPSBPSK. Walau

bagaimanapun hanya 16 SKK dipantau

rapi untuk dilonjakkan semula

kegemilangannya.

Strategi Bimbingan SKK

KECEMERLANGAN PERLU DICIPTA

OBJEKTIF

Membangun, melestari dan melonjakkan kecemerlangan

sekolah sasaran untuk menjadi showcase

kepada sekolah sekitar;

Resolusi kepada cabaran SKK Sasaran dikenalpasti

agar tindakan yang sewajarnya boleh diambil

oleh SKK sasaran dan BPSBPSK;

SKK sasaran memperoleh input secara terus

dengan maklumat yang tepat tentang halatuju

kecemerlangan SKK dari BPSBPSK.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

Justifikasi pencapaian diperoleh daripada

SKK. Sekolah menyedia senarai pelan

ke arah penambaikan keputusan dan

langkah-langkah positif ke arah

peningkatan pencapaian. Satu

pembentangan diadakan di BPSBPSK.

Sekolah dibekalkan dengan senarai

sekolah Champion Kebitaraan sebagai

rujukan untuk berkolaborasi sebagai rakan

jaringan dan perkongsian ilmu dan

kepakaran.

Sekolah dibekalkan dengan senarai

sekolah Cemerlang SPM sebagai rujukan

untuk berkolaborasi sebagai rakan

jaringan untuk perkongsian ilmu,

kepakaran dan pemudah cara.

Sekolah akan diagihkan kepada setiap

pegawai SKK, pegawai JPN dan

pegawai PPD berkenaan untuk

pemantauan berterusan secara terus atau

secara maya.

BIMBINGAN SEKOLAH DALAM

KEM ANGKATAN TENTERA KE ARAH

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

JUSTIFIKASI PROGRAM

Membangun, melestari dan melonjakkan kecemerlangan

sekolah dalam Kem Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

dengan Kolaborasi Jabatan Arah Pendidikan, ATM.

PENGISIAN PROGRAM

• Pembugaran semangat dan

motivasi guru-guru oleh

pegawai-pegawai BPSBPSK.

• Perkongsian Pintar oleh pegawai

SBA dan SBK, BPSBPSK.

• Bedah siasat sekolah agar sekolah

berada di landasan yang betul dan

menepati ciri-ciri SKK.


Bahagian

Pengurusan Sekolah Berasrama

Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

(BPSBPSK), Kementerian Pendidikan

Malaysia (KPM) dengan kerjasama Fakulti

Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,

dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SK

Taman Seroja, Selangor telah menganjurkan

Konvensyen Kebangsaan Sekolah Kluster

Kecemerlangan 2017. Konvensyen ini

diadakan sempena 10 tahun pelaksanaan

Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK),

Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sebanyak 555 sekolah telah diiktiraf sebagai

SKK secara berperingkat bermula Fasa

1 pada tahun 2007 sehingga fasa 10

tahun 2017.

KONVENSYEN

KEBANGSAAN

SEKOLAH

KLUSTER

KECEMERLANGAN

OBJEKTIF

Menyediakan platform untuk perkongsian

kejayaan cemerlang SKK sepanjang sepuluh (10)

tahun pelaksanaannya kepada warga pendidik dan

masyarakat.

Berkongsi amalan terbaik pengurusan dan

proses pendidikan sebagai model untuk

membangunkan sekolah cemerlang dan menjadi

showcase di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Mengenal pasti dan menangani cabaran

pendidikan abad ke-21 dengan berkongsi dapatan

kajian berkaitan sistem pendidikan yang dinamik.

Merangka hala tuju pendidikan di SKK dan

merencana perubahan bagi melestarikan

kecemerlangan pendidikan abad ke-21.

Konvensyen ini di laksanakan

pada 26 hingga 28 September 2017

di Fakulti Pendidikan UKM yang

melibatkan 550 peserta yang terdiri

daripada Pengetua, Guru Besar dan

guru-guru SKK dari seluruh negara

serta pegawai-pegawaidaripada

Kementerian Pendidikan, Jabatan

Pendidikan Negeri dan Pejabat

Pendidikan Daerah.

Pengisian konvensyen:

• Majlis perasmian

• Bengkel Pendidikan Abad Ke-21

• Bicara Kecemerlangan Pendidikan

• Ucap utama

• Perkongsian Amalan Terbaik

• Pembentangan dan Pertandingan Poster

• Kecemerlangan Pendidikan

• Pameran showcase berkaitan kecemerlangan sekolah

Penganjuran konvensyen ini menjadi salah satu wahana bagi Kementerian Pendidikan Malaysia

(KPM), Universiti Kebangsaan Malaysia, kepimpinan serta warga SKK berkongsi idea, maklumat serta

kejayaankejayaan

cemerlang SKK sepanjang sepuluh (10)

tahun pelaksanaan SKK. Konvensyen ini menjadi

platform merangka dan merencana

perubahan dan hala tuju SKK

selaras

dengan hasrat Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Konvensyen ini memberi impak kepada pemimpin sekolah, guru, murid, pegawai JPN dan PPD dan

ibu bapa. Pemimpin dan guru dapat berkongsi idea dan kejayaan bagi melonjak dan melestarikan

kecemerlangan sekolah masing-masing. Manakala murid mendapat pendedahan tentang kejayaan

sekolah lain dan dapat memotivasikan mereka untuk menjadi pemimpin cemerlang dan berpersonaliti

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Latar Belakang

Sekolah Berprestasi Tinggii

Pelan Transformasi Kerajaan

Government Transformation Plan – GTP 1.0

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

terlibat secara langsung dalam Bidang NKRA:

Memastikan Pendidikan Berkualiti di bawah

Pelan Transformasi Kerajaan (Government

Transformation Plan – GTP) 1.0. Untuk mencapai

hasrat ini, KPM telah menyediakan pelan

tindakan untuk merealisasikan subNKRA yang

ketiga iaitu mengenal pasti 100 buah SBT

menjelang 2012 sebagai sebahagian daripada

portfolio kepada YB Menteri Pendidikan Malaysia.

Usaha ini sejajar dengan hasrat “1Malaysia:

Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

Pelan Transformasi Kerajaan

Government Transformation Plan – GTP 2.0

Inisiatif Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) diteruskan

di bawah GTP 2.0 2013 – 2015 dengan

memfokuskan sasaran minimum

100 buah SBT di bawah Program Transformasi

Daerah (District Tansformation Programme –

DTP). Di bawah GTP 2.0 ini juga semua SBT

sedia ada menggunakan autonomi yang diberikan

untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan

standard sekolah.

S

B

E

R

P

R

E

S

T

A

S

I

KOLAH

T NGGI

• Mempunyai etos, watak,

identiti tersendiri, unik

serta menyerlah dalam

semua aspek pendidikan

• Mempunyai tradisi budaya

kerja yang sangat

tinggi dan cemerlang dengan

modal insan nasional

yang berkembang secara

holistik dan berterusan

• Mampu berdaya saing di

persada antarabangsa

dan menjadi sekolah

• Menghasilkan murid

cemerlang

• Merapatkan jurang

antara sekolah-sekolah

dalam sistem

• Mengangkat kualiti

sekolah-sekolah terbaik

RASIONAL

PENGWUJUDAN

DEFINISI

MATLAMAT

• Menyediakan persekitaran

pengajaran dan pembelajaran

yang kondusif

• Menggalakkan kerjasama

antara sektor awam dan

sektor swasta bagi

memacu lagi pencapaian

murid.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


PETUNJUK PRESTASI UTAMA

(KPI) SBT

KPI SBT dibangunkan untuk mengukur

prestasi SBT yang mana dengan merujuk

kepada bidang, aspek, dan item KPI SBT ini,

status kelestarian dan peningkatan

kecemerlangan SBT boleh ditentukan. Seterusnya

tindakan susulan penambahbaikan

dapat diambil berpandukan kepada pencapaian

bagi setiap bidang, aspek dan item

KPI yang selaras dengan kriteria pengiktirafan

sebagai SBT.

ANALISIS PEMILIHAN ETOS

MENGIKUT SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH

Penandaarasan

10%

Etos

10%

Prestasi

Akademik

40%

KPI SBT

Prestasi

Kokurilkulum

20%

Bimbingan

10%

Jaringan

dan Jalinan

10%

SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


MAJLIS PENGIKTIRAFAN

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)

Tahun

2 017

Proses Pemilihan SBT

Sektor

Pengurusan dan

Perhubungan SBT

(SPP SBT)

Tarikh:

15 Mac 2017

Hari:

Rabu

Tempat:

Dewan Serbaguna, Aras 9, Blok E12,

Putrajaya

Disempurnakan Oleh:

YB Dato' Sri Mahdzir bin Khalid

Objektif Pemilihan SBT Kohort 7:

1. Mengangkat kualiti sekolah-sekolah

terbaik di Malaysia;

2. Menghasilkan murid cemerlang;

dan

3. Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah

dalam sistem

Pada Tahun 2016, sebanyak sebelas (11) buah sekolah rendah dan dua (2) buah sekolah

menengah telah melepasi syarat generik calon SBT iaitu:

1. Berada dalam Band 1; dan

2. Tiada audit kewangan berteguran dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SBT Kohort 7:

1. SK Sena, Perlis

2. SK Jawi, Pulau Pinang

3. SK Convent (2) Bukit Nanas, WP

Kuala Lumpur

4. SK Convent Lebuh Light, Pulau

Pinang

5. SK St Mary, Sarawak

6. SJKC Shih Chung Cawangan, Pulau

Pinang

7. SK Puteri Seremban, Negeri Sembilan

8. SM Sains Kuching Utara, Sarawak

Rajah xx: Jumlah Pengiktirafan SBT

Jumlah Pengiktirafan SBT bermula

daripada Tahun 2010 (Kohort 1)

sehingga Tahun 2017 (Kohort 7).

Jumlah keseluruhan SBT yang telah

diiktiraf ialah 142 (2 SBT telah

ditarik balik status).

Graf Taburan SBT Mengikut Jenis Sekolah dan Negeri


Tempoh Masa:

Jun - Oktober 2017

Sasaran Murid:

Tahun 5 / Tingkatan 4

(Tahun 2017)

Jumlah Sekolah:

200 sekolah

Zon:

Memberi cadangan

penambahbaikan bagi

isu atau masalah yang

telah dikenalpasti

Objektif

Program

Membimbing SIPartners

dan SIC+ menggunakan

GROW sebagai alat

bantuan peningkatan

prestasi sekolah

01

Utara

(Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak)

Tengah

(WP KL, Selangor, Negeri Sembilan)

Pantai Timur

(Kelantan, Terengganu)

Selatan

(Johor, Melaka)

Pahang

Sabah, Sarawak, WP Labuan

Meningkatkan

prestasi akademik

murid Tahun 5 / Tingkatan

4 menjelang

UPSR / SPM tahun

2018

Membantu sekolah mengenal

pasti isu / masalah

di sekolah dalam proses

peningkatan prestasi

Program Transformasi Daerah:

Program Bimbingan

Peningkatan Prestasi Sekolah

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

Sorotan Lampau Program Transformasi Daerah

Program Bimbingan Peningkatan Prestasi Sekolah Band 3 / Band 4 Ke Arah Band 1 / Band 2 adalah salah satu

program di bawah Program Trasformasi Daerah (District Tranformation Programme – DTP) yang diurus setiakan

oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH). Berdasarkan senarai Banding 2016 (keputusan peperiksaan

awam 2015) yang dikeluarkan oleh PADU, sebanyak 3,172 (31.52%) buah sekolah berada dalam Band 3 manakala

1,321 (13.13%) buah sekolah berada dalam Band 4. Daripada 4,493 buah sekolah ini, hanya 851 (19%) buah sekolah

dibimbing oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dengan peruntukan RM37,444.00.


KOLOKIUM KAJIAN TINDAKAN

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

28 - 29 NOVEMBER 2017@KOLEJ PERMATA INSAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Objektif Kolokium

I. Menyediakan platform untuk warga pendidik khususnya guru-guru membincangkan

pendekatan amalan dan kreativiti bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan

(PdPc)

II. Membuka ruang kepada guru untuk meningkatkan kefahaman tentang isu pendidikan semasa.

III. Mewujud dan memantapkan jaringan kolaboratif penyelidikan kajian tindakan dalam kalangan

guru pelbagai bidang.

IV. Menyebar luas hasil dapatan kajian bagi melestarikan kecemerlangan sekolah.

Bilangan penyelidikan kajian tindakan

Sejumlah 33 kertas penyelidikan kajian tindakan melibatkan 38 pengkaji

Bilangan peserta

Sebanyak 200 peserta dalam kalangan Pengetua & Guru Besar SBT, guru penolong matapelajaran dan

kaunselor. Turut hadir adalah para pensyarah kolej PERMATA Insan.

Pertama kalinya

I. Penganjuran kolokium menerusi pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) diantara

Bahagian ini dan Kolej PERMATA Insan, Universiti Sains Islam Malaysia.

II. Pembentangan divideokan sepenuhnya oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (Kuala

Lumpur) dan dimuatnaik ke YouTube.

III. Perkongsian Hands-on Amalan PdPC Abad ke-21 oleh Guru Ikon Inovasi Kebangsaan 2017.

Sorotan penganjuran : 2012, 2013, 2015 dan 2017

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


PERTANDINGAN DRAMA VIDEO

PROGRAM INTERVENSI SOFT SKILLS

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

26 Oktober 2017@Sekolah Seri Puteri , Cyberjaya. Selangor

Platform bagi usaha untuk melahirkan modal insan dan murid yang holistik sejajar dengan aspirasi

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Lantas, penerapan Soft Skills dalam pertandingan ini dilihat dapat

membantu meningkatkan kemahiran serta melengkapkan diri murid dengan nilai tambah bagi

mengahadapi cabaran globalisasi.

Bilangan Drama Video

Sejumlah 35 penyertaan dalam kalangan Sekolah Berprestasi Tinggi meliputi Sekolah Menengah dan

Sekolah Rendah yang melibatkan 200 peserta.

Kolaborasi

Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA) & BTPN Mont Kiara, Kuala Lumpur.

Gabungan 13 kemahiran soft skills

I. Tanggungjawab sosial

II. Menghargai alam sekitar

III. Etika, moral & profesionalisma

IV. Spiritual

V. Komunikasi

VI. Kerja berkumpulan

VII. Kepimpinan

VIII. Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah

IX. Teknologi maklumat dan komunikasi

X. Pembelajaran sepanjang hayat

XI. Globalisasi

XII. Keusahawanan

XIII. Pengurusan

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

Mesyuarat Pengetua Bil 2/2017


5 HINGGA 7 NOVEMBER 2017

INSTITUT AMINUDDIN BAKI ENSTEK

Penggunaan Tertinggi Sepanjang Tahun

Minggu ke-33

(Sekolah)

(10.08.2017 hingga 16.08.2017)

159.18%

SMS BATU PAHAT

(103.36%)

SMS SELANGOR

(217.49%)

Penggunaan Tertinggi Sepanjang Tahun

Minggu ke-33

(Murid)

(10.08.2017 hingga 16.08.2017)

150.82%

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH

(107.61%)

SEKOLAH TUN FATIMAH

(130.69%)

FROG VLE

1BESTARINET

66 DARIPADA 69 BUAH SBP

Purata Tertinggi

Penggunaan

Sepanjang Tahun

2017

SBPI SABAK BERNAM

(205.48%)

SMS DUNGUN

(184.72%)

SMS TUANKU JAAFAR

(141.39%)

SMS SULTAN MAHMUD

(148.61%)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Seramai 7 orang penerima APC yang mewakili BPSBPSK iaitu:

I. Hajah Zakiah binti Shafiee

Ketua Penolong Pengarah

Sektor Pembangunan Kemanusiaan dan Kepimpinan (SPKK);

II. Cik Mashitoh binti Shafiee

Penolong Pengarah, Unit Perhubungan dan Keurusetiaan,

Sektor Dasar, Inovasi dan Komunikasi (SDIK);

III. Pn. Arijah binti Othman

Penolong Pengarah, Unit Perjawatan dan Pengurusan Sekolah,

Sektor Pengurusan Perkhidmatan & Operasi Pendidikan (SPPOP);

IV.

Encik Badrol Nizam bin Hamzah

Penolong Pengarah, Unit Pengurusan Sukan dan Kokurikulum SBP, SPKK;

V. Pn. Noor Hidayah binti Halal

Penolong Pengarah Unit Pengurusan SBT,

Sektor Pengurusan dan Perhubungan SBT;

VI.

VII.

Pn. Nor Fadhilah binti Asri

Pembantu Tadbir, SPPOP;

En. Muhd Musthaqim bin Abdullah

Penolong Akauntan, SPPOP.

Pada tahun 2016, terdapat seramai 460 orang penerima APC di Sekolah

Berasrama Penuh. Majlis APC 2016 julung kali diadakan dengan kerjasama

daripada Jabatan Pendidikan Negeri kecuali bagi SBP di Zon Tengah yang

berlangsung di Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya pada 18 Mei 2017. Jumlah dan

peratus senarai penerima APC mengikut Zon adalah seperti berikut:

Bil. Zon Bil. Penerima Peratus (%)

APC

1. Tengah 90 19.60

2 Utara 112 24.30

3 Timur 112 24.30

4 Selatan 113 24.60

5. SQL 33 7.20

JUMLAH 460 100

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Program Pembangunan Profesionalisme

Berterusan (PPB)

Bagi Tahun 2017, Program PPB telah dilaksanakan BPSBPSK secara Blended

Training Approach dengan:

Kursus Dalaman Bahagian

Hari Profesionalisme/

Tarikh

Hari Profesionalisme Bil. 1/

2 Mac 2017

Hari Profesionalisme Bil. 2 /

5 Mei 2017

Hari Profesionalisme Bil. 3/

26 Julai 2017

Tajuk

ArahanPentadbiran Bilangan1

Bengkel Pemantapan Tatacara

Pengelasan dan PendaftaranDokumen

Terperingkat

Bengkel STEM Computer Science Tahun

2017

Hari Profesionalisme Bil. 4/

23 Ogos 2017

Hari Profesionalisme Bil. 5/

14-15 September 2017

Hari Profesionalisme Bil. 6/

29 September 2017

Akta 711: Akta Perlindungan Pemberi

Maklumat

Bengkel Pemantapan Penggunaan

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

(SKPMg2) BPSBPSK Tahun 2017

Bengkel Digital Ink dan Teknik Mirroring

dalamPengurusan BPSBPSK Tahun 2017

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Bengkel Pemantapan Profesionalisme Ketua

Pembantu Tabir (KPT) SBP Tahun 2017

7 hingga 9 November 2017

Institut Pendidikan Guru Kamous Dato’

Razali Ismail

70 orang KPT SBP dan BPSBPSK

Peruntukan Penyelenggaraan dan Harta

Modal SBP bagi Tahun 2017

Peruntukan penyelenggaraan dan pembelian harta modal SBP merupakan

keperluan mendesak memandangkan hampir kesemua sekolah telah berusia

lebih daripada 15 tahun serta memerlukan penyelenggaraan dan penggantian

harta modal dari semasa ke semasa. Selaras dengan itu, UPPPA telah menerima

peruntukan sebanyak RM6,026,105.00 bagi penyediaan kemudahan

infrastruktur dan harta modal yang lebih kondusif untuk sesi pembelajaran dan

pengajaran.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Laporan Kewangan Tahun 2017

(Sehingga 31 Oktober 2017)

JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2017

(OS10000,OS20000, OS42000) = RM 123,111,467.00

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


JAWATANKUASA

LAPORAN TAHUNAN BPSBPSK 2017

Penaung

Dato' Hajah Rashidah binti Md Arif

En. Aidie bin Jantan

En. Shamsuddin bin Mustapha

Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

Hasmeer bin Hasanuddin

Azrul Hisham bin Marzuki

Noor Hidayah binti Halal

Izyan binti Kamarulzaman

Badrul Hisyam binti Abdul Rahman

Roslan bin Tangah

Monalisa binti Alias

Mohd Taufik bin Tasrip

Dr. Zakiah binti Shafiee

Sekalung Penghargaan

Ahli Jawatankuasa

Norhairin binti Othman

Norwani binti Mamad

Mas Yanti binti Ghazali

Nor'aini binti Mohammad

Siti Aishah binti Othman

Semua wagra BPSBPSK yang telah menjayakan penerbitan

LAPORAN TAHUN BPSBPSK 2017

secara langsung atau tidak langsung

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN


Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh

dan Sekolah Kecemerlangan

Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,

63000 Cyberjaya, Selangor

www.moe.gov.my

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

More magazines by this user
Similar magazines