Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học hình học 9 (2018)

daykemquynhon

https://app.box.com/s/ko96zhewn4gyg9y3h3lbbmsl1pyu5sn2

https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa trong>chotrong> trong>họctrong> trong>sinhtrong> cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tổng số HS

128

Bảng 1.4. Cảm nhận của HS trong giờ Hình trong>họctrong>

Phương án trả lời

Số HS lựa chọn

phương án

Tỉ lệ

(%)

Giờ trong>họctrong> lôi cuốn hấp dẫn 26 20,3

Giờ trong>họctrong> bình thường 61 47,7

Giờ trong>họctrong> tẻ nhạt 9 7,0

Còn nhiều trong>vấntrong> trong>đềtrong> chưa hiểu nhưng

chưa được GV trong>giảitrong> đáp

32 25,0

Ý kiến khác 0 0

Với câu hỏi số 4 nhằm khảo sát về cảm nhận của HS đối với giờ hình trong>họctrong>, tôi

nhận thấy rằng: Tỉ lệ HS còn nhiều trong>vấntrong> trong>đềtrong> chưa được trong>giảitrong> đáp vẫn còn cao, đa số HS

cảm nhận giờ trong>họctrong> bình thường. Phân tích phiếu điều tra tôi thấy: số HS cảm thấy giờ

trong>họctrong> lôi cuốn, hấp dẫn trong>đềtrong>u là những HS thích môn Toán và phân môn Hình trong>họctrong> hoặc

trao đổi, thảo luận với bạn bè, thầy cô trong các câu hỏi số 1, 2, 3; còn số HS cảm thấy

giờ trong>họctrong> bình thường hầu hết trong>đềtrong>u trong>chotrong> câu trả lời “lắng nghe GV giảng bài và ghi chép”

trong câu hỏi số 3.

Câu hỏi 5: Khó khăn của em đối với một bài toán chứng minh Hình trong>họctrong> là gì?

Tổng số HS

128

Bảng 1.5. Khó khăn đối với bài toán chứng minh Hình trong>họctrong>

Phương án trả lời

Số HS lựa chọn

phương án

Tỉ lệ (%)

Đọc hiểu trong>đềtrong> bài 15 11,7

Vẽ hình 17 13,3

Phân tích bài toán 89 69,5

Trình bày lời trong>giảitrong> 7 5,5

Ý kiến khác 0 0

Câu hỏi số 5 nhằm điều tra về khó khăn của HS khi gặp các bài toán chứng minh

Hình trong>họctrong>, chứng minh các định lý Hình trong>họctrong>, tôi thấy rằng: hầu như HS trong>đềtrong>u gặp khó

khăn trong các khâu đọc hiểu trong>đềtrong> bài, vẽ hình, phân tích bài toán cũng như trình bày lời

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

trong>giảitrong>. Tuy nhiên số HS gặp khó khăn trong khâu phân tích một bài toán chứng minh

chiếm tỉ lệ cao nhất (70%), số HS này trùng với số HS lắng nghe ghi chép bài ở câu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

More magazines by this user
Similar magazines