Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học hình học 9 (2018)

daykemquynhon

https://app.box.com/s/ko96zhewn4gyg9y3h3lbbmsl1pyu5sn2

https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa trong>chotrong> trong>họctrong> trong>sinhtrong> cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chương 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 9

2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp sư phạm

Để bồi trong>dưỡngtrong> trong>năngtrong> trong>lựctrong> GQVĐ trong>chotrong> HS THCS trong dạy trong>họctrong> Hình trong>họctrong> 9, cần

đưa ra những biện pháp phù hợp, trong>cơtrong> bản đảm bảo theo một số nội dung định hướng sau

đây:

2.1.1. Định hướng 1: Hệ thống các biện pháp phải thể hiện rõ ý tưởng góp phần

phát triển trong>năngtrong> trong>lựctrong> GQVĐ trong>chotrong> HS, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào việc làm

trong>chotrong> HS nắm vững các tri thức, kĩ trong>năngtrong> của môn trong>họctrong>.

Một trong những định hướng trong>cơtrong> bản của việc đổi mới giáo dục của nước ta hiện

nay là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một

nền giáo dục chú trọng việc hình thành trong>năngtrong> trong>lựctrong> hành động, phát huy tính chủ động,

sáng tạo của người trong>họctrong>. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính

tích cực, tự trong>lựctrong> và sáng tạo, phát triển trong>năngtrong> trong>lựctrong> hành động, trong>năngtrong> trong>lựctrong> cộng tác làm việc

của người trong>họctrong>. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách phương pháp dạy

trong>họctrong> ở nhà trường phổ thông.

Việc sử dụng phương pháp dạy trong>họctrong> gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy trong>họctrong>.

Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ

chức thích hợp như trong>họctrong> cá nhân, trong>họctrong> nhóm; trong>họctrong> trong lớp, trong>họctrong> ở ngoài lớp… Cần

chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện

kỹ trong>năngtrong> thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú trong>chotrong> người

trong>họctrong>.

Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy trong>họctrong> môn trong>họctrong> tối thiểu đã quy

định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy trong>họctrong> tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung

trong>họctrong> và phù hợp với đối tượng trong>họctrong> trong>sinhtrong>. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong

dạy trong>họctrong>.

2.1.2. Định hướng 2: Hệ thống các biện pháp phải thể hiện tính khả thi,

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

có thể thực hiện được trong quá trình dạy trong>họctrong>.

Việc đổi mới phương pháp dạy trong>họctrong> theo định hướng phát triển trong>năngtrong> trong>lựctrong> thể hiện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

36

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

More magazines by this user
Similar magazines