Views
3 months ago

Phân tích một số chỉ tiêu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Gianh đoạn chảy qua thị xã Ba Đồn, Quảng Bình (2018)

https://app.box.com/s/6vclngp1o2jzyxbm52mzlcdej914p6qw

Phân tích một số chỉ tiêu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Gianh đoạn chảy qua thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 B. NỘI DUNG ..................................................................................................................... 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ...................................................................... 3 1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MẶT .................................................................................... 3 1.1.1 Khái niệm .................................................................................................................... 3 1.1.2 Hiện trạng ô nhiễm nước mặt thế giới ......................................................................... 3 1.1.3 Hiện trạng ô nhiễm nước mặt ở Việt Nam .................................................................. 5 1.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU ..................................................... 5 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên ........................................................................................................ 5 1.2.2 Điều kiện kinh tế - hội ............................................................................................ 8 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................. 8 1.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT ................................. 8 1.4.1 COD (Chemical Oxigen Demand - Nhu cầu oxy hóa học) ......................................... 8 1.4.2 BOD n (Biochemical Oxigen Demand after n days – Nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày) ..................................................................................................................................... 9 1.4.3 Nitơ tổng .................................................................................................................... 10 1.4.4 Phospho tổng ............................................................................................................. 11 1.4.5 Chỉ tiêu vi sinh ........................................................................................................... 12 1.5 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT QCVN 08MT:2015/BTNMT .............................................................................................. 13 CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ THỰC NGHIỆM ......................................................... 15 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................ 15 2.2.1 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 15 2.2.2 Chuẩn bị mẫu ............................................................................................................. 15 2.2.3 Các thông số và phương pháp phân tích .................................................................... 16 2.3 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM ................................................................................... 16 2.3.1. Đo hàm lượng COD (Chemical Oxigen Demand - Nhu cầu oxy hóa học) .............. 16 Nguyên tắc: ......................................................................................................................... 16 2.3.2 Đo hàm lượng BOD 5 (Biochemical Oxigen Demand after 5 days – Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày) ........................................................................................................... 18 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.3.3 Đo hàm lượng nitơ tổng ............................................................................................ 21 2.3.4 Đo hàm lượng phospho tổng ..................................................................................... 23 2.3.5 Vi sinh vật: Coliform và E.coli.................................................................................. 25 2.4 XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM .............................................................................. 27 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì