Nâng cao hiệu quả dạy học phần hóa phi kim lớp 10 THPT bằng hệ thống tình huống có vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực

daykemquynhon

https://app.box.com/s/1wrc0yw13o8qiv94c3bishhb3xtf3cej

https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

1

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỞ ĐẦU

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. LÝ DO CHOṆ ĐỀ TÀI

Giáo dục là một hệ thống lớn trong hệ thống xã hội, liên quan mật thiết

đến việc hình thành phát triển con người, là nhân tố quyết định đến sự phát triển

của xã hội loài người. Vì vậy quốc gia nào, dân tộc nào cũng quan tâm đến giáo

dục.

Trong tiến trình đổi mới toàn diện về giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng

cao của công cuộc xây dựng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, đổi mới phương pháp dạy học được xem là khâu then chốt, ý nghĩa

quyết định chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục. Các kết quả nghiên cứu mới về

lí luận dạy học cũng như thực tiễn dạy học ở phổ thông trong những năm qua đã

khẳng định chỉ phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh, giúp học

sinh biết cách học, biết tự học thì các em mới đạt được kết quả tốt đẹp cả về tri thức,

kĩ năng lẫn thái độ.

Luật Giáo dục năm 2005 với các qui định cụ thể về mục tiêu, nội dung,

phương pháp, chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, trong đó yêu cầu

" Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động

sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng

phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng thực hành vận dụng kiến thức o thực tiễn,

tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh ".

Trong xu thế đổi mới dạy học ở nhà trường hiện nay, dạy học nêu vấn đề

một kiểu dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích

cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Một khâu quan trọng của dạy học nêu

vấn đề, đó là việc làm thế nào để tạo ra tình huống vấn đề cách hướng dẫn học

sinh cách giải quyết các tình huống vấn đề. Qua đó rèn luyện cho học sinh kĩ

năng phát hiện giải quyết vấn đề, giúp hình thành ở các em năng lực giải quyết

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

các vấn đề thường gặp trong học tập cuộc sống.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

More magazines by this user
Similar magazines