Kundemagasin mars 2012 (pdf) - Cowi

cowi.no

Kundemagasin mars 2012 (pdf) - Cowi

FEBRUAR 2012 FOLLOTUNNELEN

NOVEMBER 2011, NR. 3

FOLLOTUNNELEN

Norges lengste jernbanetunnel

Jernbaneverket har likevel is i maven

KRAFTSENTRET

I SANDNES

Vågen videregående mer enn en skole

VÅGEN VIDEREGÅENDE TURSTIEN SVARTEDALEN/BRYN

Hortonom Kristin Moldest s ad sørget t fo for

at hverken dyr ell l er træ r r led over e last da

turstien en e Sva vartdalen/Bryn ble bygget

1


UTGIVER

COWI A/S

Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby,

Denmark

Tel. +45 56 40 00 00

www.cowi.com

COWI er en ledende nord-europeisk

rådgivervirksomhet. Vi arbeider over

hele verden innen ingeniørteknikk, miljø

og samfunnsøkonomi, alt med hensyn

til miljø og samfunn. COWI teller totalt

ca 6300 medarbeidere, i Norge er vi ca

850. Forretningsområdene har vi delt

inn i bygninger, industri og energi, miljø

og samfunn, samferdsel og vann.

REDAKSJON

Cirkeline Buron, ansvarlig redaktør

Dennis Christiansen, redaktør,

dech@cowi.com

Torill Odden, redaktør Norge,

tood@cowi.no

SKRIBENTER

Torill Odden, Thomas Kragh Hansen

DESIGN OG LAYOUT

Helen Holmdal Petersen, Morten Gorm,

Hanne Bjørn Nielsen

OVERSETTELSE

Ad Hoc Translatørservice

FOTO OG ILLUSTRASJONER

COWI, Claus Knuth, Jan Edvardsen

Redaksjonen avsluttet 20. januar.

Ettertrykk tillatt etter kildeangivelse.

Opplag 4000. Trykk Spectra Offset AS

KJÆRE

NORSKE LESER,

Du hviler blikket på den første utgaven av 360°, et felles kundemagasin

for COWI Norge og COWI konsern. COWI er stolt over å

være med og bygge et trygt og velfungerende samfunn, nasjonalt og

internasjonalt. Fordi gode prosjektløsninger er et resultat av godt samspill

mellom rådgivere, oppdragsgiver og andre samarbeidspartnere,

ønsker vi å dele noen av historiene med dere. Ta gjerne kontakt med

kommentarer og spørsmål, så kan vi sammen utvikle oss til å bli enda

bedre. Til å styrke COWIs motto - god alene, best sammen.

Vår plan er å publisere 360 0 to ganger årlig.

God lesning!

Torill Odden - tood@cowi.no

Redaktør Norge


12

THE MISSING LINK

Populær ny tursti binder Oslomarka og

fjorden sammen. Les om hvordan dyr og

natur ble beskyttet i prosjektarbeidet.

4 6

NORGE RUNDT

Blant annet om brannsikring

av stavkirker, Sørlandets nye

storstue og verdens dypeste og

lengste undersjøiske tunnel.

10 16

KRAFTSENTRET

Prisbelønnede Vågen videre-

gående gjør Sandnes til et

kulturelt kraftsenter.

3

FOLLOTUNNELEN

Prosjekteringen av Norges

lengste jernbanetunnel er i gang.

Oppdragsgiver Jernbaneverket

forteller hvorfor COWI vant

oppdraget.

SMART LOGISTIKK

Derfor blir Nytt Østfoldsykehus

på Kalnes ��������� mindre enn

����lagt.


4 NORGE RUNDT

ENERGISPAREPRIS

TIL SPAREBANK 1 SMN

Oppdragsgiver Sparebank 1 var klar i sin målsetting

-bygget skal knuse alle miljøstandarder og

bli det mest energieffektive næringsbygget i

Midt-Norge. Slik ble det, godt hjulpet av COWI

som prosjekteringsansvarlig for de tekniske

fagene. Stor anerkjennelse for COWIs evne til å

integrere avanserte tekniske termiske løsninger

med estetikk og funksjonalitet.

COWI GÅR DYPEST

OG LENGST I VERDEN

Statens vegvesen valgte COWI til å utarbeide regulerings-

/tekniske planer for verdens dypeste og lengste

undersjøiske tunnel. Vitale mål

30 kilometer 4-felts veg med kryss

tunneldybde 350-400 under havoverflaten

vegkryss ca. 200 m under havoverflaten

veganlegg/tofeltkryss i endene av tunnelen

ferdigstillelse 1220

COWI

BRANNSIKRER

NORGES

STAVKIRKER

Norges stavkirker er registrert på UNESCOs liste over

Verdens kultur- og naturarv. For Norge representerer

de en særegen håndverkstradisjon og en enestående

kulturhistorisk verdi. På lag med Riksantikvaren er

COWI ansvarlig for brann- og sikringsanleggene for

kirkene, inkludert 24 timers vaktordning for lokal

bistand.


1

TRE

SKOLEBYGG

Rommen skole

Grunnskole, 740 elever, primært med ikke-vestlig

bakgrunn. Skolen er et kultursenter med stor

flerbrukshall, bibliotek og lokaler for kommunal

kulturskole, inkludert ferieskole. Stor vekt på digital

infrastruktur, målet er at skolen skal være fullt moderne

om 20 år. COWI: Skisse/anbud/forprosjekt.

Akustikk, brann, elektro, miljø, VVS, PGL og FHA.

Dyrløkkeåsen skole

Grunnskole, 544 elever.

Stor vekt på tilpasset

læring, samt 0-toleranse

for mobbing. Innført

Kulerammen, en kommunal

plan for økt kunnskap innen matematikk. All

undervisning PC-basert. Scene, lys- og lydstudio

for satsing på kulturaktiviteter. Sunn og variert mat

5 ganger i uken. COWI: Byggeledelse.

2 3

Frogn

Videregående skole

426 elever. Skolen organiserer

undervisningen i

fagdager, det vil si samler

alle ukens timer for ett fag i

én dag. Dette for å tilpasse nivået til den enkelte elevs

forutsetning. Lærerne jobber i team knyttet til forberedelse,

gjennomføring og etterarbeid.

COWI: Bygg, elektro, VVS, rådgiver for entreprenør.

TEATER OG KONSERTHUS

Sørlandets nye Storstue er en arkitektonisk perle

med et fantastisk funksjonelt og elegant interiør. Med

fire publikumssaler og plass til 2200 personer, er

Sørlandets nye hovedarena for musikk, teater, opera

og kulturhusaktiviteter på plass. Ikke nok med det; 3

måneder før tiden og i tråd med budsjettet.

Kilden Teater og Konserthus

COWI prosjekterte samtlige elektroinstallasjoner for

teater- og scenetekniske anlegg, samt fulgte opp

i byggetiden. Vi tar gjerne vår del av æren for en

silkemyk gjennomføring og gratulerer Kilden IKS med

et fantastisk bygg.

5


6

6 FOLLOTUNNELEN

Kathrine Kalager peker mot Ekebergåsen.

Her starter Norges lengste jernbanetunnel.


HER BYGGER

VI NORGES

LENGSTE

JERNBANETUNNEL

Follotunnelen skjærer inn i Ekebergåsen �� ������

frem i dagens lys i Ski. Tunnelen ��� �� �������� ���

og vil legge føringer ��� ����������������� ��� ������

������� samt ����������� ��� �������� ���� ���� ���

presti�������� ����������

7

7


8 FOLLOTUNNELEN

Med kontrakten på Follotunnelen, signerte COWIs

divisjon for samferdsel nok et prestisjeoppdrag.

Kontrakten inkluderer alle jernbanetekniske fag,

unntatt signal. Seieren bekrefter at COWI er helt i tet når det

gjelder jernbaneteknisk kompetanse i Norge. Anne Kathrine

Kalager, prosjektsjef i Jernbaneverket og ansvarlig for utbyggingen

av Follotunnelen, begrunner valget:

–COWI vant på meget god oppgaveforståelse og en

overbevisende kompetanse og kapasitet til å gjennomføre

oppdraget. Det skriftlige tilbudet med dokumentasjon,

samt oppfølgende presentasjoner og møter, ga oss tillit til at

COWI har kompetanse til også å takle utforutsette situasjoner.

Det er ikke mulig å ta høyde for alt.

Hva er den største utfordringen i et prosjekt som dette?

–Sikkerheten; den skal være styrende for alt. Prosjektet

går mye lengre enn vi er vant med i forhold til RAMS-analyser,

det er viktig for å verifisere at de riktige ting er gjort

riktig, og ikke minst; i riktig rekkefølge. Denne delen av

oppdraget har vi satt inn store ressurser på. I tillegg krever

prosjektet masse nytenking, mange av løsningene er ikke

bygget tidligere i Norge. Eksempelvis skal vi bygge den 20

kilometer lange tunnelen med to separate løp. Her kan man

utnytte tverrforbindelser mellom tunnelløpene til plassering

av en del jernbanetekniske installasjoner. Anne Kathrine

Kalager tilføyer: COWI er kreative, jeg vet også at dere har

tittet ut i Europa for å høste erfaringer.

Norge er et lite land, miljøene er små. Ikke greit å juge på

seg kompetanse?

–Det er klart vi snakker sammen innad i miljøene, sjekker

referanser, deler erfaringer. Jernbaneverket har samarbeidet

med COWI i store oppdrag og vet hva dere er gode

for. Dessuten er det ikke sjelden at vi her i Jernbaneverket tar

en prat med en annen stor utbygger, Statens vegvesen.

–All erfaring tilsier at dere i COWI ikke er redde for å

komme med forslag og argumentere for dem. Samtidig er

dere bra på å ta tilbakemeldinger og svare på en konstruktiv

måte.

FRA NERD TIL PARTNER

Mens rådgiverne ser for seg en posisjon som partnere,

betegnes mange fortsatt som nerder. Det er Anne Kathrine

Kalager klar over, men ikke nødvendigvis enig i.

–Å sette merkelapp på en hel yrkesgruppe, er en

kjent sport. Det er trygt og nødvendig med skikkelige

fagspesialister backstage, i tillegg til rådgivere med evne til å

JERNBANEVERKET EN

KREVENDE OG RAUS

PARTNER

Kontraktsansvarlig hos COWI, Geir Vidar Bratli og

kollega og oppdragsansvarlig Andreas Ovedal, er øre til

øre av begeistring over de nye utfordringene.

–At COWI skal utrede de tekniske anleggene for et så

fremtidsrettet prosjekt, er meget inspirerende, sier

Geir Vidar Bratli. – Vi har en unik erfaringskompetanse

fra store oppdrag som Nye Lysaker stasjon, Alnabru

Godsterminal og Fellesprosjektet E6/Dovrebanen. I

tillegg til kompetanse fra våre ulike miljøer i Norge,

topper vi laget med spesialistkompetanse fra Danmark.

Dette gir topp score på organisering, oppgaveforståelse,

kompetanse og gjennomføringsevne.

Andreas Ovedal roser Jernbaneverket, som gir COWI

mulighet til å være banebrytende.

–Som nevnt har vi hatt mange, store og spennende

oppdrag for Jernbaneverket. De er en krevende og

utrolig spennende oppdragsgiver, med mye kompetanse

i egen organisasjon. Derfor er det viktig ikke å overse

betydningen av andre ting enn de faglige. Dette krever

mye av oss som rådgivere, derfor er det så utrolig deilig

og lykkes.

favne helheten, stille spørsmål, sy det hele sammen. Og, ikke

minst, ha faglig og sosial intelligens til å kommunisere med

kunden på vegne av hele teamet. Vi trenger begge kategoriene,

i en verden med stadig mer komplekse utfordringer og

sofistikerte løsninger.

Anne Kathrine Kalager har klare krav til sin drømmerådgiver.

–Min drømmerådgiver ser helheten, og vurderer prosjektet

i en større sammenheng enn hva kontrakten tar høyde

for. Gjør oss oppmerksom på utfordringer vi selv ikke har

sett. Skisserer ulike scenarioer og konsekvenser. Med større

sammenheng, mener jeg overfor både det aktuelle og tilgrensede

prosjekt, samt konsekvenser for drift, vedlikehold,

energiforbruk og miljøbelastninger, tilgjengelighet, trygghet

for brukerne etc. En rådgiver som ser denne helheten,


Fakta om

Follotunnelen

Trasé Oslo - Ski

Norges lengste - 20 kilometer

Norges første med to separate løp

Tverrforbindelse ca hver 500 meter

Norges første infrastrukturprosjekt med

miljøregnskap

KL-anlegg med Autotrafo-system

Dimensjonert for hastighet 250 km/t

Dette skal COWI levere

Høyspent og lavspent elkraft forsyningsanlegg

med fjernstyring/overvåking

Vurdering fastspor kontra ballastspor

Utrede løsninger for sprengt og boret (TBM)

drivemetode

Tele-/kommunikasjonsanlegg inkl GSM,

GSM-R og TETRA-anlegg

Mobilt internett for tog

Rømnings-/tunnelsikringsanlegg med

belysning

Vurdering adgangskontroll og overvåking

Detaljplan til høring april 2012

Godkjent detaljplan september 2012

Anne Kathrin� Kalager og

oppdragsansvarlig hos

COWI, Andreas Overdal.

speiler også sin arbeidsplass på en

tillitvekkende måte.

VI SKAL GJØRE

HVERANDRE GODE

Et vellykket partnerskap forutsetter

balanse mellom de involverte. Også i

det profesjonelle livet må makta vike,

om forholdet skal bli fruktbart, mener

Anne Kathrine Kalager.

–Jernbaneverket er opptatt av leverandørutvikling,

i dette ligger en klar

forståelse for at vi selv må bidra og

skape klima for utvikling. Vi har for

lengst innsett at fastpris kan hemme

kreativiteten og bidra til at rådgiverne

griper til hyllevareløsninger. Da er vi

farlig nær et dårlig samarbeidsklima

med krangel om endringer og tillegg,

i stedet for å bruke tiden på å finne

fram til de beste løsningene. Selv

om det er vi som setter grenser og

skjærer igjennom, er vi helt avhengig

av et kreativt og tillitsfullt samspill

med våre leverandører. Uttrykket kan

virke forslitt; det handler om å gjøre

hverandre gode.

SELVTILLIT ER SEXY

Anna Kathrine Kalager understreker

at selvstendighet er en viktig faktor.

–Jeg ønsker å presisere at Jernbaneverket

ikke ønsker nikkedukker,

men selvstendige partnere med gode

og argumenterte løsningsforslag.

Selvtillitt er sexy. Vi kommer heller

ikke utenom betydningen av god

personkjemi, derfor er forhandlings-/

oppfølgingsmøter et must. Først da

kjenner vi om personmatchen er på

plass.

–Akkurat nå har jeg ett uløst

ønske; fysisk å sitte sammen med

rådgivningsteamet, dele energi og

dynamikk, effektivisere prosessen.

Kommunikasjonen internt i de ulike

samarbeidsmiljøene er gull verd. Som

ansvarlig utbygger av Follotunnelen,

skal også vi i Jernbaneverket ha en

god kommunikasjon med offentlige

etater, politiske miljøer, media,

grunneiere og andre berøre parter.

Da er det godt med kort avstand til

kvalifiserte rådgivere.

„All erfaring tilsier at dere

i COWI ikke er redde for

å komme med forslag og

argumentere for dem“

ANNE KATHRINE KALAGER, PROSJEKTSJEF, JERNBANEVERKET

9


10 ET KULTURELT KRAFTSENTER


Vågen videregående i Sandnes er

Norges eneste sektorskole innen

media, kommunikasjon, dans, drama,

tegning, form og farge. Samtlige fag

har fordypning i estetikk. Skolen, som

har fått internasjonal oppmerksom����

er også et viktig stykke byutvikling�

KRAFTSENTRET

Vågen videregående skole har vakt stor oppmerksomhet

internasjonalt, med blant annet bred

omtale i Inavate Magazine, et av Europas mest

anerkjente AV-fagblader. Utgangspunktet er at elevene skal

ha tilgang til samme type utstyr som i yrkeslivet. Dette har

COWI hatt gleden av å legge til rette for ved å planlegge

samtlige scenetekniske, lyd- og bildetekniske anlegg. Her er

flerkamerastudio for TV-produksjon, studio for radio- og

musikkproduksjon, redigeringssuiter, forestillingssal for 380

personer, samt en rekke moderne spesialrom, auditorier,

danse- og dramasaler. Alt utrustet med profesjonelt kvalitetsutstyr.

Vågen videregående er mer enn en kulturskole,

den er en del av en bevisst byutvikling og er et kulturelt

kraftsenter for hele regionen. Rogaland fylkeskommune,

Sandnes kommune og Sandnes kulturskole har løftet i flokk,

skolen inneholder musikkbarnehage og treningssal bygget

for internasjonale stevner, samt leier ut fasiliteter til seminar,

forelesninger og forestillinger.

11


12 THE MISSING LINK OSLOMARKA/FJORDEN

Prosjekteringen av den nye turstien mellom

Svartdalen og Bryn bød på mange utfordringer.

Naturen skulle tas vare på, det samme

skulle menneskene. Vi tok turen langs stien

og lærte om prosessen bak suksessen�


13

Hortonom, planteviter og

prosjektleder Kristin Moldestad,

har fulgt planleggingen

fra begynnelsen og hatt et skarpt øye

på hvordan turstien ble anlagt, uten å

forstyrre naturen alt for mye.

–Svartdalen er et JA-prosjekt i den

forstand at turstien var meget etterlengtet

og svært godt mottatt av brukerne. Den

er The Missing Link for en tursti mellom

Fagerlia, Etterstad og til Kværnerdalen.

Oslo er snart i mål med én sammenhengende

turmulighet mellom Marka og

fjorden. Utfordringen lå først og fremst

i at mange etater og samarbeidspartnere

var involvert, samt at deler av prosjekteringen

var utført før COWI kom inn i

prosjektet.

REVEN MÅTTE FLYTTE,

TRÆRNE FIKK BLI

Hensynet til naturen og dens beboere

var satt i høysetet. Fordi stien måtte

krysse inngangen til to revehi, var det

på sin plass å sende nabovarsel. Saken

ble løst ved å sette skåler med ammoniakk

i åpningen til hiene, to dager før

anleggsstart, slik at reven fikk mulighet

til å flytte ut før anleggsmaskinene kom.

De tok hintet, og ingen innsigelser ble

mottatt, da arbeidet ble satt i gang.

Deler av turstien snirkler seg rundt

gamle, falleferdige tre. For oss uinnvidde

kan det virke litt overdrevent, men

Kristin forteller at slik er det slett ikke:

–Området er bosted for svært mange

fuglearter, dyr og innsekter. Selv om

trærne reelt sett er falleferdige, tjener de

sin hensikt som bolig for sopp, innsekter

og fugler som er viktig for å ivareta det

biologiske mangfoldet. Tar vi ikke vare

på dette, kan området lett bli et bytte for

invasive plantearter, såkalte hagerømlinger.

Dette er arter som er svartelistet i

Norge, fordi de fortrenger planter og dyr

fra deres naturlige tilhørighet. I tillegg

til de langsiktige konsekvensene av ubalanse

i naturen, kommer store kostnader

knyttet til ødeleggelser og tilhørende

opprydding.

MANGE MENINGER,

MANGE HENSYN

–Som nevnt, var vi mange parter med

svært ulike meninger og forutsetninger

involvert. Beboerne, reven og hensynet

til det biologiske mangfoldet var én ▶


14 THE MISSING LINK OSLOMARKA/FJORDEN

FAKTA

Byggherre:

Oslo kommune Bymiljøetaten,

Divisjon friluft

Forprosjekt:

Sundt & Thomassen AS

Entreprenør:

Doserdrift AF

Rådgiving/prosjektering:

COWI AS

Type prosjekt:

Tursti med bordgang og wirebru

Offisielt åpnet 16. mai 2011 av

miljøvernminister Erik Solheim

gruppe, som jeg kaller den Myke

gruppen. I tillegg kom den Harde

gruppen, det vil si alle som var involvert

i tekniske krav og forutsetninger.

Oppdragsgiveren, Bymiljøetaten i

Oslo kommune, hadde mange tanker

og ideer til utforming.

De strengeste kravene kom fra

Jernbaneverket, fordi stien krysser

under to jernbanebruer med gamle

steinlagte brukar. En av de største

utfordringene var anleggsvegen, men

dette løste seg etter at NVE godtok

kjøring i elven.

–Derfor var det en stor glede å

knekke kodene mellom ulike fag og

personer; spole tilbake og finne ut

hva utfordringene egentlig dreide seg

om. Jeg snakker selvfølgelig kun for

meg selv, likevel har jeg en mistanke

om at vi var mange fagpersoner som

fikk en ny forståelse for verdien av

kommunikasjon.

FJELLVEGGEN,

FOSSEN OG URSKOGEN

Traséen for stien har kontraster som

skapt for en tidvis creepy stemning.

Den går gjennom svært variert og

ulendt terreng. Gamle og tette nettverk

av falleferdige trær, gir følelse av

mystisk urskog. Stemningen fortettes

ytterligere ved at stien er lagt under

to jernbanebruer, passerer fossefall

og forserer bratt terreng, bundet

sammen av en gyngende hengebru.

Dette gir mange og varierte

opplevelser; fra vandring gjennom

dunkle og trange passasjer, til de

åpne og lyse. Brått fyker et tog forbi,

en skjære skriker, fossen suser.

Den spennende ruten blir ikke

kun brukt til å komme fra A til B,

den er populær for joggere, turgåere

og de med spesiell interesse for

nettopp det biologiske mangfoldet.

Og ikke minst for barn, hvis frodige

fantasi finner masse å bygge videre

på. Her er underholdning for hele

familien.

GYNGENDE BRU MED

EKSOTISK INSPIRASJON

Bruen er ikke en vanlig hengebru,

men en wirebru, inspirasjonen

kommer fra Himalaya og Nepal. Det

som gjør den spesiell, er at brukerne

går på de bærende konstruksjonene;

en wire som er fundamentert langt


inn i fjellet. Tredekket på den ca. 300

meter lange bordgangen er laget av et

miljøriktig materiale, Windsor Wood,

vokst i Norge. Impregneringen er

restavfall fra sukkerproduksjon, så her

er det ikke snakk om forurensende

miljøgifter.

Det ryktes om sikkerhetsmessige

utfordringer før brua var ferdig?

–Ja, og der må vi ta til inntekt for

at brukerne var ivrige og lengtet etter

å ta turstien i bruk. Popularitet har

ofte en bakside; her ble utfordringen å

få folk til å vente til det sikkerhetsmessige

var ivaretatt. Skilt og advarsler

var ikke nok til å stoppe de ivrige

fotturister, mange bar barnevogn

og unger over juv og fossestryk før

tredekket på bordgangen var montert.

Fysiske hindre måtte til.

„Det var fantastisk å arbeide med

et så populært prosjekt, møte

entusiastiske og glade brukere“

KRISTIN MOLDESTAD, HORTONOM, COWI

ALT HENGER SAMMEN

For Kristin er det vanskelig å velge hva

som ga det største kicket underveis.

–Alt, egentlig. Som hortonom var

det veldig spennende med urskogen,

det var overraskende å finne alt den

skjulte, alle hensynene vi måtte ta.

Nok en gang fikk vi bekreftet

hvordan alt henger sammen, og hvor

sårbar vår natur er. Hvor lite som

skal til for å forrykke hele balansen.

Dessuten var det fantastisk å arbeide

med et så populært prosjekt, møte

entusiastiske og glade brukere. Og jeg

må jeg si det gleder mitt grønne hjerte

at min kompetanse er mer og mer

etterspurt.

FAKTA

Hortonom, cand agric Kristin Moldestad,

var COWIs prosjektleder. For de uinnvidde:

en hortonom er en planteviter som

kan mye om vegetasjon. Kristin jobber

blant annet med naturtypekartlegging,

konsekvensutredninger, tekniske beskrivelser,

landskapsplaner, skjøtselsplaner

og rådgiving innen bruk av

vegetasjon, spesielt trær og BREEAM

sertifisering.

15


16 LOGISTIKK HELSEBYGG

SYKEHUSET

SOM KRYMPET


Et nytt sykehus i Norge blir vesentlig mindre enn opprinnelig

planlagt – og det kommer verken til å gå ut over personale,

pårørende eller pasienter – tvertimot�

Det første spadestikket ble tatt for to måneder

siden, og når Nytt Østfoldsykehus på Kalnes

står klart i 2016, vil det være et av Europas mest

moderne sykehus. Det vil samle regionens eksisterende

sykehus og sykehuspsykiatriske funksjoner. Det vil ivareta

behandlingen for titusener av nordmenn i området knapt

100 kilometer sydøst for Oslo. En av de aller største

gevinstene ved sykehuset vil være helt usynlig for ansatte,

pasienter og besøkende.

Årsaken er at det kjempemessige sykehuset er blitt

mindre enn opprinnelig planlagt. Logistikkanalyser i

forbindelse med byggeprosjektet utført av COWI har dokumentert

at sykehuset kunne bygges på færre kvadratmeter

og at man i tillegg til å spare plass og byggekostnader

ved å gjøre det mindre, kunne optimalisere arbeidsgangen

og frigjøre tid og ressurser til behandling av pasientene.

Prosjektet har sammen med deres rådgivere in�arbe�det en

lang rekke av disse anbefalinger.

„Grunnleggende handler sykehuslogistikk om hvordan

man får sykehusets systemer, arbeidsflyt og prosesser til

å foregå så effektivt og knirkefritt som mulig", sier Helle

Gaub, avdelingssjef for sykehus og helse hos COWI

Danmark. "Det vil si å skape trygghet og gode behandlingsfasiliteter

for pasientene og gode arbeidsvilkår for

leger, sykepleiere, portører og så videre.“

MEST MULIG HELSE FOR PENGENE

Som en del av rådgiverrollen på Nytt Østfoldsykehus

Nytt Østfoldsykehus

gjennomførte COWI logistikkanalyser av all flyt av

forbruksvarer, avfall, mat, medisin, sengetøy, vasketøy,

blodprøver, post og pakker, rene og skitne senger, sterilvarer

samt personer.

„Vårt primære mål er å skape et velfungerende og fremtidsrettet

sykehus der våre kunder får mest mulig helse for

pengene. For å oppnå besparelser på anleggsområdet vurderer

vi for eksempel plasseringer av avfallssug, der vi kan

bruke AGV (automated guided vehicles), samt plassering

av heiser. Sykehusbygging er blant annet svært komplekst

fordi det ikke er noen konkrete rammer å forholde seg til

underveis. Derfor fremstiller vi scenarier slik at kundene

våre lett får et overblikk over hvordan forskjellige løsninger

påvirker både budsjettet, pasientene og de ansatte“ sier

Helle Gaub.

Prosjektets tilpasning betyr at sykehusarealet er

redusert og arbeidsflyten effektivisert. Eksempelvis har en

oppjustering av antall heiser betydd at personalet sparer

dyrebare timer i ventetid hvert år. Alt i alt har analysene

medført besparelser som er til å ta og føle på�

„Sykehus er noen av de mest komplekse bygg som

finnes. Det tar opptil ti år å oppføre dem, prisen for et nytt

sykehus sniker seg raskt opp i milliardklassen, og de skal

fremtidssikres for sykdommer vi ikke engang kjenner til.

Det betyr at det er svært mange faktorer å huske på i planleggingsfasen,

hvilket igjen betyr at det er masse penger å

spare hvis man kjenner faktorene og planlegger sykehuset

deretter“, sier Helle Gaub. ▶

COWI inngikk i januar 2010 kontrakt med Helse Sør-Øst om prosjektering av Nytt Østfoldsykehus. En kontrakt som

inkluderer alle rådgivende ingeniørfag, landskapsarkitektur, samt prosjekteringsledelse. I tøff konkurranse med våre argeste

konkurrenter befestet vi nok engang vår posisjon som landets ledende rådgiver innenfor helsebygg. COWI vant på

oppgaveforståelse og dokumentert realkompetanse, det vil si summen av flerfaglig kompetanse, kapasitet og gjennomføringsevne.

Kontrakten inkluderer forprosjekt, funksjonsprosjekt, kontrahering, detaljprosjekt, ferdigstillelse, ibruktakelse, samt arbeider

i reklamasjonsperioden. I BIM-sammenheng er prosjektet internasjonalt banebrytende, fordi COWI og ViaNova er

først ute med å levere data fra utomhusprosjekteringen til det åpne formatet IFC. Arbeidene gjennomføres i nært samarbeid

med arkitektgruppen for Nytt Østfoldsykehus, som består av Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter og de Danske

arkitektfirmaene Arkitema Architects og AART Architects. Prosjektkostnaden er på ca MNOK 5,1 milliarder. Prosjektet er

planlagt ferdigstilt primo 2016. Prosjektorganisasjonen er samlokalisert på eget kontor i Sarpsborg. Byggeherre er Helse

Sør-Øst ved prosjekt Nytt Østfoldsykehusl.

Denne artikkelen beskriver hvordan våre kollegaer i COWI Danmark har løst logistikkutfordringer og sammen med

prosjektteam og brukere bidratt til å optimalisere areal og utstyrsbehov. Slik blir det mer helse for hver krone.

17


18 LOGISTIKK HELSEBYGG

SYKEHUSET SOM KRYMPET:

TALLENE

38.000

SÅ MYE BLE SYKEHUSETS AREAL

REDUSERT I FORHOLD TIL DE

OPPRINNELIG PLANLAGTE

111.000

950.000.000

BESPARELSEN PÅ

ANLEGGSBUDSJETTET SOM

FØLGE AV DET REDUSERTE AREALET

12

ANTAL ELEVATORER I HOSPITALET.

OPRINDELIGT HAVDE MAN PLANLAGT

AT BYGGE SEKS ELEVATORER,

MEN COWIS ANALYSER VISTE,

AT EN OPJUSTERING I ANTALLET AF

ELEVATORER VILLE GIVE HOSPITALET

EN BESPARELSE PÅ MERE END

500.000

I REDUCERET VENTETID OM ÅRET

21.400.000

YDERLIGERE REDUKTION I ANLÆGSSUMMEN,

FORÅRSAGET AF EN TILPASNING

AF AGV-ANLÆGGET

14.600.000

GEVINSTEN VED AT VÆLGE AFFALDSSUG

I STEDET FOR EN KOMBINATION AF

AFFALDS- OG LINNEDSUG

ET IMØTEKOMMENDE SYKEHUS

Selv om logistikk handler om optimalisering og effektivisering

av planlegging og drift, er det også en mykere

side enn den som handler om tall, beregninger

og lønnsomhetsanalyser. Utformingen og innredningen

av sykehus støtter også pasientenes helbredelse

og trivsel. Derfor har COWI og resten av prosjekteringsgruppen

lagt vekt på at det Nytt Østfoldsykehus

fremstår oversiktlig slik at for eksempel besøkende

raskt oppfatter hovedelementene i anlegget. Senge-

og behandlingsområder er preget av en åpenhet som

gir store muligheter for kommunikasjon på tvers av

faggrenser. COWI har tatt i bruk simuleringsverktøy

som en del av arbeidet med å gjøre det enklere å få

oversikt over sykehuset:

„Et sykehus er befolket av mennesker – både

ansatte, pasienter og pårørende. Derfor er det viktig

at man i planleggingsfasen er helt bevisst på hva vi

som mennesker forventer av et sykehus, og hvordan

mennesker typisk beveger seg rundt omkring. Derfor

arbeidet vi med forskjellige simuleringsverktøy“, sier

Helle Gaub.

I simuleringsfasen blir tegningene grundig

vurdert mot kunnskapen om adferdsmønstre hos de

ulike brukerne på et sykehus. Man tester for eksempel

hva som vil skje når forskjellige brukertyper kommer

inn i resepsjonen. Her skal alle – også personer som

aldri har vært på sykehuset før – intuitivt kunne finne

frem. Hvis simuleringen viser at en del brukere går

inn på feil side av resepsjonen, kan det være tegn

på at de ikke automatisk kan forstå den tiltenkte

logistikken. Og det er et problem som må løses før

tegningene blir til et ferdig sykehus.

VANSKELIG Å ENDRE FOLKS ADFERD

Derfor understreker Helle Gaub at logistikk her

handler om å skape lave gjerder å hoppe over når

det er hensiktsmessig for sykehusets ulike prosesser.

Grunnleggende er det tre forhold man kan endre for

å styre sykehusets prosesser: de fysiske rammene,

arbeidsrutinene og brukernes adferd. Det siste er det

vanskeligste.

„Våre logistikkanalyser gir oss en lang rekke

knapper å vri på i planleggingsprosessen. Men fordi

det er svært vanskelig å endre brukernes adferd, skal

sykehusets fysiske rammer og arbeidsrutiner støtte

brukernes adferd, ikke omvendt. Tenker man for

kortsiktig på brukernes adferd, kan driftsomkostningene

løpe opp i store beløp. For hvis ikke pasientene

kan finne frem på et sykehus, betyr det, i tillegg til

utrygghet og forvirring – også bortkastet tid, for

sent fremmøte til konsultasjoner og utsettelser av

operasjoner“, avslutter Helle Gaub.


Logistikkanalyser av sykehus

I samarbeid med byggherre og arkitekt er det COWIs

oppgave som rådgiver å optimalisere bruken av bygningene

og rasjonalisere driften av sykehusene. Det skjer uten å gå

på akkord med arbeidsmiljøet for de ansatte på sykehuset.

Målet er å planlegge arbeidsgangen mer effektivt slik at det

blir mer tid til pasientene, uten at det koster mer.

Når COWI utfører logistikkanalyser, kombineres relevante

logistikkverktøy med oppdatert kunnskap om for eksempel

behandlingsmetoder, legemiddellovgivning, hygienekrav

samt næringsmiddellovgivning. Logistikkanalyser utføres i

forbindelse med følgende delområder:

› Vareflyt (rent/urent)

› Personflyt (pasienter, pårørende og personale)

› Prosessflyt (for eksempel prosessoptimalisering

på operasjonsgangen).

„Vårt primære mål er å skape et

velfungerende og fremtidsrettet

sykehus som gir mest mulig helse

for pengene“

HELLE GAUB, AVDELINGSSJEF FOR SYKEHUS OG HELSE, COWI DANMARK

19


1

NOVEMBER FEBRUARY 2012 2011 NO. NR 3 3 FLAGERMUS BATS SERBIA KVIKSØLV FLOODING | HOSPITALSBYGGERI

TRAFFIC SAFETY BROEN FLOATING OVER WIND IZMIT

ZMIT FARMS

BAY

THE WATER

IS RISING

Extreme rain is flooding big cities across

the globe. Meet a mayor with a plan that

can turn a problem into an advantage

CRASH

TEST CITY

Where the cars of the future are taught

how to think for themselves


PUBLISHED

COWI A/S

Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby,

Denmark

Tel. +45 56 40 00 00

www.cowi.com

COWI is a leading northern European

consulting group. We provide stateof-the-art

services within the fields of

engineering, environmental science

and economics with due consideration

for the environment and society. COWI

is a leader within its fields because

COWI’s 6,300 employees are leaders

within theirs.

EDITORIAL STAFF

Cirkeline Buron, editor-in-chief

Dennis Christiansen, editor,

dech@cowi.com

REPORTERS

Ann-Sofi Holmgren, Cirkeline Buron,

Dennis Christiansen, Birgitte Theresia

Henriksen, Nanna Apergis, Uzi Frank,

Thomas Kragh Hansen

DESIGN AND LAYOUT

Helen Holmdal Petersen, Claus Knuth,

Hanne Bjørn Nielsen

TRANSLATION

Ad Hoc Translatørservice

PHOTO AND ILLUSTRATIONS

Niclas Jessen, Claus Lunau, COWI,

Frank Leo, Tobias Scheel Mikkelsen,

Getty Images, Nautica Windpower,

Republic Geodetic Authority (Republic

of Serbia), Polfoto, Scanpix

Editorial input closed on 20 January

2012. Reproduction is permitted

with appropriate source references

Print run: 4,000, Production,

Spectra Offset AS

On 2 July 2011, Copenhagen was

swamped by the heaviest rainfall in

the city's history. Over 135 mm fell

over the course of a few hours.

4 12

WIND FARMS

Offshore wind power is

getting more lucrative.

MAPPING SERBIA

After six years and 43,000 aerial

photos, Serbia is finally on its way

towards the EU.


FLOODED

Heavy rainfall has left the world’s metropoles struggling

to keep their head above water. In Copenhagen,

Mayor Frank Jensen has obtained an important

tool which can both minimize flood damage and

turn the problem into a green winner

6

18

TO THE BATCAVE!

Meet Mr. Bat – one of the beautiful

creatures in Oman's new eco-tourism

paradise.

14

CRASH TEST CITY

Visit a Swedish town with no residents,

where tomorrow’s cars are learning how

to avoid accidents on their own.

3


4 AROUND THE WORLD

122 lifts, 60 escalators and 39 travelators:

that is what will be needed to

move 12 million passengers and their

luggage efficiently through Muscat

International Airport’s new passenger

terminal when it opens in October

2014. In addition to supervising

the construction of the passenger

terminal, COWI Larsen JV is the lead

consultant on the entire expansion of

the airport – the largest infrastructure

project in Oman’s history. Related

projects include a new air traffic

control tower, runway extensions, a

network of service and access roads

and a main road.

The EU and the Serbian province

of Vojvodina have commissioned

COWI to determine the feasibility of

reinstating and upgrading the Subotica–Bácsalmás

line, which served

as an important railway junction

between Serbia and Hungary until its

closure in 1960. And in Denmark, Rail

Net Denmark has selected COWI,

together with Atkins, to provide the

detailed design for double tracking a

20 kilometre section of the Northwest

Railway west of Copenhagen.

Bus passengers in Aarhus, Denmark,

can look forward to shorter waiting

periods now that the Municipality of

Aarhus has revised its public transit

schedules. The revised travel plan,

which was designed by COWI’s traffic

planners based on year-long studies

of passenger activity, features frequent

bus service and streamlined routes

and it also serves as a forerunner

for the city’s future light rail system.

Although all the city’s bus routes

changed in August, the launch went

quite smoothly and only a few minor

changes will be implemented at

New Year.

GREEN

FOOTPRINTS

IN OMAN

COWI OMAN HAS DESIGNED

A BRAND NEW OFFICE BLOCK

AND HAS MOVED IN TO THE

SECOND FLOOR. THE DESIGN,

WHICH FOCUSES EMPHATI-

CALLY ON SUSTAINABILITY AND

LOW ENERGY CONSUMPTION,

WON COWI OMAN THE GREEN

FOOTPRINT AWARD.

MORE POWER TO PAKISTAN

COWI’s energy specialists are conducting

a feasibility study and a conceptual

design study for a new biomass power

plant based on straw, maize stover

and cotton stalks in Kazur, Pakistan.

If construction is approved, the 120

MW power plant will provide steam

and electricity to the nearby paper mill

factory, replacing energy based on

natural gas and heavy fuel oil.


FLOATING WIND FARMS

PLEASE SIR,

CAN I GO TO THE TOILET?

Schoolchildren in the south of Zambia can

look forward to new classrooms and better

sanitary facilities. COWI Norway has embarked

on a long-term project with Save the

Children which is funding the improvement

works on six schools, as well as the provision

of nine wells and twelve latrines. Pupils

and teachers alike will also receive training

in water, sanitation and hygiene. The aim

of improving the learning environment is

to ensure that more children will complete

their education.

NEW TURBINES COULD CUT

OFFSHORE COSTS BY TWO THIRDS

US-based Nautica Windpower is developing an

advanced floating turbine (AFT) to make offshore wind

power more lucrative. Current offshore turbines rest

on foundations made of concrete and steel, but the

AFTs will float on buoys and sway in the wind much

like “a palm tree bending in a hurricane”, according to

Nautica’s founder, Larry Viterna. The U.S. Department

of Energy has granted Nautica funding to develop

prototypes, and COWI’s subsidiary, Ocean & Coastal

Consultants in Connecticut, USA, will assist Nautica

during the testing process. If the results prove promising,

AFTs could provide electricity at a third of the

current cost of offshore wind power by 2017.

Clean ground in Porto Romano

For many years Porto Romano’s soil, food chain and ground water

were contaminated by toxic substances which were disposed

of close to this Albanian coastal town. But five years of cleanup

work have brought the situation under control. COWI and its local

partner, Planconsult, were in charge of the the design of a controlled

landfill and the supervision of the remediation work.

5


6 CLIMATE ADAPTION FLOODING


COPENHAGEN DRAINS AWAY THE RAIN:

FIGHTING

THE FLOODS

The world’s metropoles are drowning

from heavy rainfall. In Copenhagen,

Mayor Frank Jensen has obtained an

important tool which can both minimize

flood damage and turn the problem

into a green winner

7


8 CLIMATE ADAPTION FLOODING

Extreme rain is flooding big cities across the world. Copenhagen was hit especially hard on 2 July 2011.

On 2 July 2011, the heavens opened and drowned

Copenhagen.

In a narrow corridor including a path running

through the historic centre of the Danish capital city, over

135 millimetres of rain hammered down in the space of a few

hours. Streets were turned into rivers, large manhole covers

were shot into the air by the pressure from the over-filled

sewers, and cellars and basements in their thousands were

inundated by waste water. It was the most torrential rainfall in

the country since records began, and the material damage was

enormous.

Frank Jensen, Lord Mayor of the City of Copenhagen, was

spending the weekend in northern Denmark with friends when

the rains fell. He followed developments as they were reported

on news websites and social media sites.

”Even so, I did not immediately realise how bad it was,“ he

admitted when we met him six months later in the City Hall.

He soon realised it when he returned to the capital the

day after the big splash. However, shocking as the sight of the

drowned city was, it confirmed Frank Jensen’s view that he was

on the right track: the year before, the City of Copenhagen had

committed itself to an ambitious plan, putting Copenhagen

alongside other pioneering modern cities which are trying to

fight flooding following extreme rain. In addition to this, the

plan will not only solve a problem but also turn it to environmental

advantage.

”The Copenhagen Climate Adaptation Plan addresses in

detail not only the potential damage which extreme rainfall

can cause but also some of the solutions which are needed. In

addition, we consistently look at these challenges in terms of

the opportunities for ’greener’ growth which they represent,“

explains Lord Mayor Jensen.

‘IN IT UP TO THE NECK’

Jan Rasmussen of the municipal Parks and Nature Department,

has been responsible for the Copenhagen Climate Adaptation

Plan. When his work came to the fore in the run-up to the COP

15 climate summit just two years ago, no one had any idea quite

how devastating the problem of extreme rainfall could become:

”Right up until 2010 and 2011, the Copenhagen Climate

Adaptation Plan was based on a theory. We said ‘If global warming

continues at this rate, it will mean challenges with heavier

rainfall.’ We can draw a nice clear curve to demonstrate it. But

this curve went berserk in 2011 when we leapt almost thirty

years ahead of the projection,“ says Rasmussen.

This is because in 2010 and 2011 Copenhagen was hit by

three unprecedented torrential rainstorms in one year – the

July storm 2011 being the worst. Not only was the problem

of extreme rainfall suddenly all too real, it was also far more

serious than had been anticipated.

”So we are in it right up to the neck as far as these challenges

are concerned,“ says Rasmussen.

Back in 2009, he asked himself a question which is even

more pressing now: how to combat flooding in the event of

extreme rainfall in a city which was not built to cope with such

huge volumes of water in such a short space of time?

Before even attempting to come up with an answer, Rasmussen

needed to know exactly how the water would behave in the

event of a torrential rainstorm.

”This is not the place for rough estimates of where the water

will collect. We need to know it exactly, within a few metres

of accuracy. In order to come up with remedial measures, we

must be able to identify precisely where the water is to go,“ he

explains today.

This required detailed calculations which could both take

into account the volumes of water, the conditions of the sewers,

the camber of the roads and various other factors and could

also show what the outcome would be if the water could be given

other routes to take. As Jan Rasmussen needed reckonings

of this type he turned to Arne Bernt Hasling, Senior Specialist

in Urban Water and Climate Adaptation at COWI.

A UNIQUE ANALYSIS

On the evening of 2 July, Arne Bernt Hasling was sitting in

a garden in Roskilde, thirty kilometres from Copenhagen,

looking at the clouds. Heavy rainfall was gathering. To the east,

heading in the direction of the capital, the sky was black as coal

and it struck Arne Hasling that his calculations were about to

be put to the test again.

He had delivered COWI’s draft report on flood risks to the

municipality of Copenhagen at the beginning of August 2010.

”We worked out how heavy rainfall would cause flooding

in different parts of the city, and how the water would drain

away,“ explains Hasling. ”We worked through a whole series of


scenarios for extreme rainfall – using full dynamic modelling

with the correct elevation model and using data from the correct

drainage system.“

Shortly after delivery, on 14 August 2010, the city was hit

by a violent rainstorm of the sort only seen once in a hundred

years. The sewers gave up in the face of the sheer amounts

of water which collected precisely where Hasling’s team had

predicted. The picture repeated itself on 2 July 2011.

”The sewer system was designed to cope with a rainfall event

with a ten-year return period. No sewers are asked to cope with

more. Beyond that, the water begins to run on the surface. In

such situations you need to find out whereto the water can be

redirected. The key thing is whether the water is standing in a

park or in the basement of the National Museum – or whether

it has cut the power supply to the Copenhagen University

Hospital where people are connected to respirators. If the metro

is flooded you also have to look at the extent of socioeconomic

loss if people cannot get to work.“

The distinguishing feature of COWI’s analysis is that it goes

further than simply showing where the water will collect, and it

calculates the economic fallout from the floods, thus mapping

the socioeconomic risk they constitute.

”We asked two things: what is the cost of such damage, and

what is the likelihood that it will occur? Multiplying the one

by the other will give you the risk factor. Using this method we

demonstrated where in the City of Copenhagen the pain will be

worst in the event of a flood,“ explains Hasling

This gives the municipality an accurate picture of where

intervention would be most worthwhile, and whereto it might

be best to guide the flow of the water. At the same time, the

analysis demonstrated that increasing the capacity of the sewer

network is not the solution to the problem of flooding caused by

extreme rainfall.

Putting it bluntly, Hasling says: ”The cost of increasing the

capacity of the sewers to cope with really extreme rainfall is too

high in comparison with what would be achieved.“

“My vision is for Copenhagen

to be a city which has managed

to take timely action as far as

climate change and extreme

weather events are concerned”

FRANK JENSEN, LORD MAYOR OF COPENHAGEN

Other solutions are needed. The ball is now in the municipality

of Copenhagen’s court.

’LOW-HANGING FRUITS’

Armed with the findings of COWI’s analysis, Frank Jensen and

Jan Rasmussen can now get to grips with the campaign against

storm-related flooding.

”We have pinpointed a number of areas where we can see

that the solutions are obvious, which means that we can start

working quickly. In specific terms, we use the calculations to

identify areas which are crying out for intervention,“ says Lord

Mayor Jensen.

Jan Rasmussen is in charge of coordinating the many

initiatives which need to be launched to alleviate the flooding

problems.

”It is a matter above all of preventing the rainfall from

finding its way into the sewers. This would mean that the floodwater

is clean rainwater, which can be steered somewhere where

it will do no harm, such as to the harbour, or to containment

areas, parkland areas, squares and places where it can lie for one

or two days,“ he explains.

As far as ’steering the water’ is concerned, what is needed is

often really low-tech solutions. Raising or lowering a kerb by ten

centimetres can mean the water flows down to a park on one

side of the road instead of flooding a nursing home on the other

side. COWI’s calculations show this. ▶

9


10 CLIMATE ADAPTION FLOODING

„This is what is unique about models. They allow us to test

what happens if you raise a kerb. Solutions to problems

don’t have to come in the form of large, expensive projects,“

says Rasmussen.

For example, one simple initiative could have saved

Copenhagen inner city some of the damage done on 2

July: the city lies right by the water, and if there had only

been some voids in the quayside, much of the water could

have emptied into the harbour.

It is ’low-hanging fruits’ of this kind which Rasmussen

now wants to harvest, while also extending his reach

wherever necessary. He will weigh up every new construction

or renovation project in the city in the light of

their potential for solutions which coincide well with the

Copenhagen Climate Adaptation Plan: should the new

square be surfaced with permeable asphalt, which allows

the water to seep through? Should the park have a skater

pool which can double as a temporary lake during and

after a rainstorm?

Above all, Rasmussen looks at whether climate change

adaptation can be used to generate greener solutions.

Copenhagen can use the water in its squares and parks to

create greener, more beautiful public spaces.

”Our thinking is that while diverting the water will

entail costs, it will also turn the water into a resource,“ he

explains.

THE GREAT COLLABORATION

The rainstorm of 2 July 2011 was not a ’wake-up-call’

for Lord Mayor Jensen, as steps had already been taken

against the floodwaters. But the devastating flooding that

night certainly made an impact.

„It became even clearer to me that adapting to climate

change has to be a permanent feature in the city’s development

plans,“ he tells 360 o .

Together with the City Council, he passed a resolution

injecting an additional DKK 100 million into the ’rainstorm

plan’ to tackle the immediate problems associated

with flooding caused by extreme rainfall. This brings us

to the final level of the Copenhagen Climate Adaptation

Plan: the political level. If the world’s major cities are to

avoid flooding, they must be able to work together, politically

speaking, with their neighbouring municipalities.

”Water knows no municipal boundaries,” says

Frank Jensen, who has set up a close collaboration with

neighbouring municipalities so that they can tackle the

problems of extreme rainfall together.

”My vision is for Copenhagen to be a city which has

managed to take timely action as far as climate change

and extreme weather events are concerned,“ he explains.

”Copenhagen must be a place where people can live and

invest without running a risk because of the climate. I also

want Copenhagen to be the city which people from other

cities visit to learn how to take an intelligent approach to

adapting a city to climate change while at the same time

achieving greater growth and an even better quality of

life.“

He pauses for a while.

”It is by no means an easy task, which can be tackled in

the space of a few years, but a long haul which needs longterm

planning; and we have made a good start.“ ■

How to fight flooding

How does a city combat flooding caused by

extreme rainfall? Here are some tips from the

Copenhagen solution:

HOSPITAL

The water must be

channelled away from

hospitals, where a

power outage would be

disastrous. At the Copenhagen

University Hospital,

the water can be directed

down to the nearby park,

Fælledparken.

ANTI-BACKUP VALVE

If people install anti-backup

valves in their drains, they will

not get waste water in their

cellars or basements when the

main sewers are overloaded.

METRO

In Copenhagen’s metro the entrances to the

stations have been raised by 15 centimetres to

prevent water from running down into the metro.


in a big city

PARK

Instead of trying to channel the

water down into the over-full sewers,

it is better to direct the water to a

park, where it inflicts limited financial

damage and can seep slowly into

the ground.

UNDERPASSES

Water collects in underpasses and in some places it is not actually that much

of a problem. Here the water only inflicts limited damage and can be slowly

pumped away when the sewer system can cope with the high flow rate again.

SQUARE

Construct low-lying squares, which can be

transformed into temporary lakes until the

water can safely percolate down into the

sewers.

QUAYSIDE

In cities which lie close to the

sea, for example, voids in the

quayside can direct the water

out to the sea to prevent major

damage.

11

CITY HALL

An important part of

the struggle against

floodwaters takes place at

political level in city halls.

Local authorities must work

together to direct the water

to the right places.

KERBSTONES

Raising or lowering kerbs can in

many instances allow the flow of

water to be directed.


12 MAPPING SERBIA

ROAD MAP

TO THE EU

43,000 aerial photos mark

Serbia's first step toward

the EU

For more than six years, COWI's fleet of aircraft has

flown over Serbia's 78,000 square kilometres leaving

no field, city or hill uncovered: all with the mission of

getting the ‘full picture’ as required for the country's

future EU application. Funded by the EU in order to

help to develop and modernise the country, the project

is not only paving the way to EU membership – it is also

laying the cornerstone for the development of Serbia's

infrastructure.

For the Republic Geodetic Authority of Serbia

the mapping project forms the basis for a number of

development and planning assignments including the

development of a land registration system, which will

cover the entire country.

Initially the project was estimated to take three years,

but because of the many flight permits that had to be

obtained from Serbian authorities and its neighbouring

countries, it ended up taking six years. „At one point no

one actually believed we were going to be able to complete

the project, so we are very proud of the fact that it

was a success,“ reports COWI's Chief Project Manager,

Yvonne Morville Petersen. ■


14 TRAFFIC RESEARCH

CRASH

TEST CITY!

Crash test dummies of the world face unemployment, if

everything goes according to plan at a huge new test

centre in Sweden. Here, the cars of the future will learn

how to think for themselves in order to avoid accidents


It is the work of an instant. A stressed-out businessman punches a

number into his mobile phone. A mum comforts her child in the

child safety seat alongside her. A parent returning from his skiing

holidays gets tired during a long drive home. And then the unthinkable

happens. A boy on his skateboard, an elk emerging out of the woods, a

careless overtake in the oncoming lane. An accident.

In a gigantic wooded and marshy area outside of the town of Borås in

Sweden, accidents of this kind will be prevented with the aid of sophisticated

new engineering before long. In a couple of years’ time, the site will

house the world’s first, largest and most modern installation for active

traffic safety – neighbouring Volvo’s own test track, but independent of

commercial interests.

SWEDEN TOPS THE TRAFFIC SAFETY CHARTS

Here, COWI is designing an ultra-modern safety laboratory for AstaZero

headed up by Chalmers University of Technology, the Swedish National

Testing and Research Institute. With a full-blown urban environment, a

varied country road that meanders through the landscape and a section

of motorway all fitted onto the 400 hectare area, little Hällered is set to

become an El Dorado for traffic safety researchers, vehicle manufacturers

and subsuppliers from the whole world – an open platform for research,

innovation, development and testing of active safety.

The installation, at which several separate environments can be used

simultaneously, having been partitioned off for secrecy, offers completely

realistic conditions for developing and testing new systems. The prospective

customers are already sitting on user councils now, writing out their

wish lists.

“The installation will give

Sweden a top world ranking

in the vehicle industry”

PETHER WALLIN, PRESIDENT OF ASTAZERO

“The installation will give Sweden a top world ranking in terms of

research and development in the vehicle industry,” says Pether Wallin,

President of AstaZero, as the venture has come to be called – Asta stands

for Active Safety Test Area, Zero for the vision of zero traffic accident

victims that is now common in large parts of the world.

“Here researchers and manufacturers will be able to form clusters in

order to evolve new technology that prevents collisions – not, as formerly,

by protecting those involved once the accident is already a fact,” he says.

A ROBOT BEHIND THE WHEEL

The technology per se is nothing new. Pether Wallin himself has already

test-driven – from the back seat – a robot-controlled experimental car

that automatically adapts to conditions on the test track.

“You could certainly say it was a delightful experience tinged with

terror. But quite a titillating one,” he notes.

The trend towards active safety these days is just as self-evident as it

is necessary. Cars are becoming increasingly small and light. A car has to

be economical, both in terms of fuel consumption and emissions, as well

as not depleting the environment and resources too much in the making.

15

Seen in that light, even heavy chassis with large

safety cages containing crash bags and deformation

or crush zones become dinosaur-like, Pether

Wallin thinks. Such nifty new zero-emission mini

cars call for an entirely different, novel and active

safety philosophy – particularly as they will be

sharing the roads with heavy lorries and buses.

MANY CHALLENGES TO BE MET

Innovative thinking is also required by COWI’s

large task force of environmental specialists, infrastructure

engineers, architects and construction

specialists. The work for AstaZero is a challenge,

especially given the tight schedule. Vehicle makers

are already queuing up to be allowed to use the

installation the minute it opens its gates in the

summer of 2014.

The cost ceiling is just as rigid: there is one

pot of money here and not a penny more. Added

to that are all the laws and regulations that this

sort of installation has to comply with in terms of

procurement, safety and environment.

“The commission requires plenty of creativity

and flexibility, and we are listening, reflecting and

thinking along new lines,” says Lars-Erik Dremar,

COWI’s Project Manager.

He regards it as a multi-faceted and fun commission.

Just take the artificial weather:

“It must be possible to order mist and fog,

water-sprinkled stretches of road, as in the case of

rain, or a coating of ice on the track. In addition,

light conditions have to be alterable so that tests

can be conducted at different lux counts,” he says.

BUILDING A ‘LEGO TOWN’

Sissel Anderssen is an architect with COWI and

responsible for planning the urban environment –

a different sort of task, and one that is more about

imitating authentic materials and creating credible

backdrops than building a town.

“You might say it is like a wild west town. We

will be working with various types of facade claddings,

concrete, wood and glass. The cars’ sensors

need to perceive them as the real thing and it must

be possible, for instance, to determine what sort

of effects reflections in glass surfaces create for the

systems and the drivers,” she says.

What is more, the town, like everything else

on AstaZero’s site, must be ‘crash-safe’ – that is to

say, the sets have to withstand a crash without any

personal injury occurring. Sissel Anderssen creates

lightweight structures that crumple up correctly

and are easy to repair and put back into position –

like a ‘Lego town’, pure and simple.

CAR INDUSTRY QUEUING UP

If we take a leap into the future to 2014, with the

finished installation in operation out there in ▶


16 TRAFFIC RESEARCH

the woods – what is it we can see in our crystal

ball? Pether Wallin is happy to elaborate on the

question.

“Above all, what we see is a world-class installation

for which the Swedish and European car

industries in particular are lining up,” he predicts.

“Guest researchers from all the European

universities carrying out advanced traffic research

will also be making a beeline for this place where

they will meet employees who are engineers and

scientists, who can help set up and interpret various

experiments. There will also be skilful project

managers on hand to help create and conduct

international development projects.”

He views the fact that the venture is taking place

in Sweden of all places as particularly positive.

Sweden is well known for innovation in the field of

safety and that is a position that should be retained,

he feels.

“Say, for example, that Volvo brings out a new

model. They are well known for safe cars and I am

guessing that they will be among the car manufacturers

keen to test new safety features at the cutting

edge. So of course they should have access to this

high-tech environment at close quarters; otherwise

THE TEST FACILITY

1

5 4

2

an alternative would have to be sourced abroad, and eventually that will

deplete the stock of knowledge currently found in vehicle-savvy Sweden.”

The installation will also generate positive effects locally. A score or so

of job openings will be created at AstaZero’s site – just to start with. Borås

Local Authority has reserved industrial land around the site that may be

needed for related companies. Within another few years Pether Wallin

believes that at least a hundred or so more jobs will be created.

“Working on the future safety of the vehicle industry – now that is

a job to which there are no downsides. Many people will discover that,”

he says. ■

AstaZero’s installation outside Borås will play host to four separate traffic environments where tests can be

carried out in parallel and in secret for the various vehicle manufacturers. From a control tower in the centre the

tests will be monitored, and from the press gallery invited journalists and dignitaries will have a chance to attend

premiere displays and new launches.

1: ’Crash Test City’ – mock city and research laboratory with meeting facilities 2: Control tower and grandstand

3: Hilly stretch of country road 4: Active safety area 5: Four-lane main road 6: Acceleration test road

6

3


REALISTIC MOCK-UPS

In our illustrator's unbridled vision the town is populated by

good-natured crash test dummies, who go about their lives like

anyone else. In reality, reasonably realistic mock-ups have to be

created of children, adults, pooches, balls, bicycles and prams,

which the new in-car technology must be capable of both

identifying and distinguishing.

MOCK-UP CITY

AstaZero’s mock town will be a wild west

town, constructed from lifelike sets where

danger lurks just around the next bend.

The town is being built in two storeys,

is completely flexible in terms of facade

material and styling, and consists of

crashable sets. In the centre there is even

a ‘genuine’ building housing the control

room for researchers, a conference room

and supplies behind strong crash barriers.

17

What we can learn

RESEARCHERS’ VISIONS AT ASTAZERO

’THE THINKING CAR’

The majority of accidents occur due to a

lapse in the driver’s attention, caused by

anything from disturbances inside the car

to fatigue behind the wheel. The car of

the future will compensate for this with an

entirely new system of sensors that see

obstacles before the human eye manages

to discern them, actively deciding whether

an evasive manoeuvre or braking is

most suitable. The car also senses the

surrounding traffic situation, preventing

pile-ups or crashes involving oncoming

vehicles from occurring.

TAKE ME HOME – JOIN THE MOTORAIL!

Off on a long trip? In that case, would it

not be nicer to unwind with a good book

and a cup of coffee rather than drive

yourself? One notion that is not far off

being realised is that over long distances

your own car will be able to hook up to a

vanguard vehicle, which takes your own

and others’ cars ‘in tow’ by means of a

remote connection. The system is said to

be able to handle a large number of cars,

with the driver himself deciding when it is

time to join or unjoin the vanguard vehicle.

Along the way it keeps tabs on the

spacing between cars and deals with any

problems that occur, such as overtaking

vehicles. Reached your exit? Just press

the button and unhook.

HAZARDOUS LOADS AND VEHICLES

WITH A HIGH CENTRE OF GRAVITY

Buses, lorries and tankers have a higher

centre of gravity than other vehicles, and

many accidents are caused by a vehicle

or load starting to sway during an evasive

manoeuvre or sharp turn. In the buses

and lorries of the future, active systems

will be able to compensate for this type

of shift in the centre of gravity. The forces

in play are already being measured at

various points at which lorries equipped

with ’outrigger or stabiliser wheels’ are set

swaying.


18 BATS TOURISM

In 2015, turists will be able to see the

magnificient creatures in Oman’s Suhur Cave


IS THIS BAT

MAN’S

FUTURE?

The Sultanate of Oman is tapping into

new natural resources. Living, breathing

resources. Meet the beautiful creatures

that will help transform the country into a

haven of eco-friendly tourism

Here is a wild guess: if you were asked to associate the Sultanate of

Oman with a word, ’oil’ would be one of the first things to pop

into your mind. You probably would not associate the country

with ’eco-friendly wildlife tourism’.

But you should.

Well aware that eventually the oil will run dry, Oman has for many

years, and with great success, sought to diversify its sources of national

income. It has attracted numerous investors and created a strong business

sector outside the oil industry. On top of this, the Sultanate has rolled out

an ambitious tourism strategy. And a small, but vital, part of this strategy

focuses building on eco-friendly, sustainable attractions that showcase the

amazing, hidden wildlife inside the country’s numerous caves.

This is where the bats of Suhur Cave enter the scene.

BEAUTIES OF SUHUR CAVE

The entrance to the Suhur Cave is carved into the mountain at the bottom

of a valley in the Dhofar region. The bats love this particular cave because of

its extremely inhospitable conditions, namely its narrow, dark openings ▶

19


20 BATS TOURISM

and humidity of not less than 95 per cent. This, along with the high concentration

of methane gas from the many bat droppings, actually makes it

impossible for humans to breathe inside the cave.

In spite of these extreme conditions, many other living creatures inhabit

the dark premises. Among these are spiders – a favourite culinary delight

of the bats – porcupines, leopards and also an endangered species of wolf.

All this and much more will be open for tourists to experience when Suhur

Cave is turned into a high-tech eco-tourism show cave.

NO BATS WILL BE DISTURBED

And how exactly do you make a tourist attraction out of an amazing hidden

world where humans cannot breathe?

COWI has helped Oman with the solution: a visitors’ centre will be

carved into a hillside on the other side of the valley, overlooking the cave

entrance. Without disturbing the animals, cameras inside the actual cave

send live sound and vision feedback straight into a virtual cave in the

visitors’ centre, giving you a true-to-life, ‘creepy, crawly’ experience of

being inside the real cave.

Apart from the virtual cave, a cable car and trekking paths will give visitors

first-hand experience of the beautiful landscape surrounding the cave,

and the architecturally striking visitors’ centre will in itself be an attraction

offering breathtaking views of the valley from several observation decks.

The Suhur Cave project will be completed in December 2013. By then it

will be one more achievement pointing the way to a future for the Sultanate

of Oman, where fossil fuel takes a back seat to, among many other

things, sustainable tourism. ■

TO THE BAT CAVE!

The Suhur

Cave attraction

› The Suhur Cave visitors’ centre will be

located on the hill opposite the actual cave

entrance, at a safe distance so as not to

disturb the wildlife.

› The virtual reality of the cave created at the

visitors’ centre will look and feel like being

inside the real cave, but without some of the

more – let us say challenging – aspects such

as the smell, the humidity and having to share

the space with the cave ’beauties’.

VISITORS' CENTER

CABLE CAR

THREE SPECTACULAR ATTRACTIONS:

Oman's

tourism is

taking off

The Sultanate expects its oil to run dry in about

50 years, but is by no means unprepared.

The country is already attracting investors and

creating businesses outside the oil industry.

Special focus is given to tourism that showcases

the country's rich culture and natural

diversity in ways that are environmentally

sound. Here are three examples of projects

that have used COWI’s consultancy services:

› There will be cameras inside the cave

providing a live feed to the virtual cave via

interactive computers.

› Using a joy stick you will be able to see and

hear the cave, to zoom in and out, turn corners

and venture down the darkest paths via

infrared cameras.

› The walls of the virtual cave will screen

documentaries about the cave and its

inhabitants.


1 2 3

AL HOOTA CAVE

With five kilometres of underground cave

systems, the Al Hoota cave is one of the

largest in the world. It can be entered on

foot, and aside from the usual stalagmites,

it features the cave can be entered on

foot – and aside from the usual stalagmites it

features an underground lake with prehistoric,

blind and transparent fish to be watched

on underwater video. A visitors’ centre

provides interactive activities, a restaurant

and a geological exhibition. COWI has been

in charge of water control through the cave,

structural elements within the cave and the

visitors’ centre.

› Other features of the centre will be a cable

car making it possible to go near the cave, but

at a safe distance, across the valley and the

dry riverbed – and there will be trekking

paths for guided tours in the lush landscape,

a rooftop terrace, a multi-media theatre, a

restaurant and much more.

› The visitors’ centre itself will look like a giant

mushroom coming out of the ground. The

construction and future running of the facility

will be achieved with minimal impact on the

environment.

THE SIX SENSES SPA

The luxury Al Bustan Palace hotel will soon

include a spectacular spa of about 4,000

square metres with 16 treatment rooms, a

private gym, swimming pool and a ‘ladies

only’ club featuring a private beach. COWI

is responsible for the preparation of the architectural

project and for the civil, structural,

mechanical and electrical design as well as

the site supervision of the project.

21

THE ROYAL OPERA HOUSE

This amazing venue in Muscat is the

country's premier venue for musical arts and

culture. The opera house opened in October

2011 and was built at the royal command

of His Majesty Sultan Qaboos. The building

has capacity for more than 1,000 people and

already appears on the local 20 Rial bank

notes. COWI provided fire safety engineering

for the opera house.

CAVE ENTRANCE

More magazines by this user
Similar magazines