Немачки језик, Direkt 1, уџбеник и радна свеска за немачки језик за први разред гимназије, Klett

cepesh76
  • No tags were found...

Ђорђо Мота

Весна Николовски

Леонора Ракићевић

direkt1

УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА

Немачки језик за први разред гимназије

Пета година учења

два компакт-диска

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ђорђо Мота

Весна Николовски

Леонора Ракићевић

direkt1

УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА

Немачки језик за први разред гимназије

Пета година учења

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

direkt 1

УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА

Немачки језик за први разред гимназије

Пета година учења

Лектор за немачки језик: Јелена Петровић

Рецензенти: Александра Беговић, лектор за немачки језик на Филозофском факултету Универзитета у Приштини

Наташа Марковић, професор немачког језика у Четвртој београдској гимназији

Драгица Пејчић, професор немачког језика у Четрнаестој београдској гимназији

Прелом српског издања: Предраг Петковић и Јасна Сикора Попадић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: Милан Пртењак

Штампа:

Тираж:

© Оригинално издање: Giorgio Motta, Roberta Colombo „Grammatik direkt”, Loescher Editore, Torino, 2004

© Интернационално издање: Wydawnictwo LektorKlett, Poznan, 2006

© Српско издање: Издавачка кућа „Klett” д.о.о., Београд, 2019.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком

обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним

путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако

неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


САДРЖАЈ 1

LEKTION

1

Leute 5

Die vier Freunde 6

(Un)bekannte Leute 9

LŠnder, Sprachen 11

Blitz-Grammatik 16

V PrŠsens

V Fragesatz

V Wortordnung

Arbeitsbuch 112

LEKTION

2

Wir, die Klasse 10A 17

Immer lernen 18

SchulfŠcher Ð Schulgeschichten 21

Interviews 25

Arbeitsbuch 122

Blitz-Grammatik 28

V Perfekt

V PrŠteritum

V Indirekter Fragesatz

V Temporalsatz Ð als

V Ordnungszahlen

LEKTION

3

Die Familie von Julia 29

Familienfotos 30

Geschwister 33

Haustiere: Wir gehšren auch zur Familie 36

Blitz-Grammatik 40

V Futur

V Konjunktiv PrŠteritum

V Temporalsatz Ð wenn

V Objektsatz Ð dass

V Kausalsatz Ð weil, denn

V Unbestimmter Artikel

Arbeitsbuch 130

LEKTION

4

Mein Haus, meine Welt 41

Mein Zuhause 42

In meinem Zimmer 45

Auf Wohnungssuche 47

Blitz-Grammatik 50

V Singular und Plural der Nomen

V WechselprŠpositionen

V Komparation der Adjektive

Arbeitsbuch 138

Fertigkeitstraining

V Hšrverstehen 53

V Leseverstehen 54

V Schreiben 56

V Sprechen 58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


САДРЖАЈ

LEKTION

5

Guten Appetit! 61

Essgewohnheiten 62

Wo kauft man was? 65

Essen... (inter)national 67

Blitz-Grammatik 70

V Gebrauch des Artikels

V Infinitiv mit zu

V Adjektivdeklination

Arbeitsbuch 148

LEKTION

6

In der Stadt 71

Herzlich willkommen in Lindau! 72

Auskunft auf der Stra§e 74

Ausgehen 76

Blitz-Grammatik 80

V Imperativ

V PrŠpositionen

V es gibt + Akkusativ

V Konzessivsatz Ð obwohl

Arbeitsbuch 158

LEKTION

7

(Un)typische TagesablŠufe 81

Aus dem Leben eines Nachtportiers 82

Von Beruf: Hausmann 86

Ein Tag im Internat 88

Blitz-Grammatik 90

V Verben mit betonten und unbetonten PrŠfixen

V Temporalsatz Ð wŠhrend, bis

Arbeitsbuch 166

LEKTION

8

Freunde & Freundinnen 91

Meine Clique 92

Die Zwillingsschwestern 95

Sympathisch, aber etwas launisch 97


Blitz-Grammatik 100

V Personalpronomen

V Possessivpronomen

V Fragewort wer

V Verben mit PrŠpositionen

V reflexive Verben

V Adjektivdeklination

Arbeitsbuch 174

Fertigkeitstraining

V Hšrverstehen 103

V Leseverstehen 104

V Schreiben 106

V Sprechen 108

V Portfolio 182

V Wortliste 186

V UnregelmŠ§ige Verben 196

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

Leute

In dieser Lektion wirst du

dich und die anderen vorstellen

Fragen Ÿber die Person stellen

zŠhlen

LŠndernamen, Sprachen und Bewohner kennen lernen

Berufe nennen

buchstabieren

Blitz Grammatik

PrŠsens

Fragesatz

Wortordnung

5 fŸnf

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

Die vier Freunde

E K T I O N

6

1

H … REN/SCHREIBEN CD1¥ 1

O Hšr zu und fŸll die Tabelle aus.

Ich heiße Florian

Struck, aber alle

nennen mich Flori.

Das nervt mich

manchmal. Mein

Wohnort heißt Duisburg, das

ist im Ruhrgebiet. Ich bin 14.

Ich gehe natürlich zur Schule,

das muss man doch, aber am

liebsten sitze ich an meinem

Computer und probiere neue

Spiele aus. Ich surfe auch

im Internet und chatte mit

meinen Freunden. Das macht

mir so viel Spaß, dass ich

gerne Informatiker werden

möchte.

• DuisburgRostock

Hamburg


Berlin


Fulda

Dresden•

Ich komme aus

Rostock, das

liegt im Norden

Deutschlands.

Mein Name ist Julia

Meier und ich werde

bald 17. Ich gehe

gern zur Schule und

interessiere mich

besonders für Sprachen.

Englisch ist mein

Lieblingsfach. In meiner

Freizeit besuche ich

einen Englischkurs,

denn ich möchte gerne

Übersetzerin werden.

Also, ich bin Sarah,

Sarah Ertl. Ich wohne

mit meinen Eltern in

Fulda. Ich besuche das

Gymnasium und interessiere mich

für Musik. Ich spiele Flöte in einer

Kapelle. Klassische Musik mag

ich sehr, aber ich gehe auch gern

mit meinen Freundinnen in die

Disko. Dort höre ich am liebsten

Hip-Hop. Ich möchte am liebsten

Musiklehrerin werden. Das ist ein

toller Beruf.


Stuttgart


MŸnchen

Ich heiße Lukas

Hartmann und bin

16 Jahre alt. Ich

wohne in München.

Ich spiele gerne

Fußball, bin sogar ein

Fußballfanatiker. Natürlich

unterstütze ich FC Bayern.

Ich trainiere auch, aber

leider habe ich nicht immer

Zeit dafür. Ich gehe in eine

Hauptschule und lerne

viel. Einmal möchte ich

Fußballer werden und in

Manchester spielen.

Vorname:

Name:

Wohnort:

Alter:

Hobbys:

Traumberuf:

sechs

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

1

SPRECHEN

2 O WŠhle eine Person und stell sie vor. Und das ist Julia.

Sie ist 15 und...

Ihr Lieblingsfach ist ...

Also ... Das ist

Lukas. Er wohnt in...

Sein Hobby ist ...

3

SPRECHEN

O Wer ist das? Bildet Dialoge.

Das ist

Florian!

Er sitzt oft

am Computer.

Wer ist

das?

Das ist

Sarah!

Nein,

falsch.

Ja, richtig!

surfe

ich surfe

du surfst

er, sie, es surft

wir surfen

ihr surft

sie, Sie surfen

unterstŸtzen

ich unterstŸtze

du unterstŸtzt

er, sie, es unterstŸtzt

wir unterstŸtzen

ihr unterstŸtzt

sie, Sie unterstŸtzen

4

SPRECHEN

O Und das bin ich! Stell dich vor.

Ich heiße ...

Ich bin ... Jahre alt.

Ich wohne in ... Ich mag ...

Ich spiele ...

Ich möchte gern ...

5

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Mach Interviews mit deinen MitschŸlern nach dem Beispiel.

O Wo wohnst du?

O Ich wohne in ...

Wann É?

Wohin É?

Wer É?

Was É?

Mit wem É?

Wie É?

Woher É?

Auf welche Schule É?

Warum É?

sieben

7

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

8 acht

6

H…REN CD1¥2

O Welche Zahlen hšrst du? Kreuze an.

Zahlen 1Ð2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

null eins zwei drei vier fŸnf sechs sieben acht neun zehn

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

elf zwšlf dreizehn vierzehn fŸnfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig

21 22 23 24

einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig

25 26 27 28 29

fŸnfundzwanzig sechsundzwanzig siebenundzwanzig achtundzwanzig neunundzwanzig

30

drei§ig

40 50 60 70 80 90

vierzig fŸnfzig sechzig siebzig achtzig neunzig

100 200 1000 2000

einhundert zweihundert eintausend zweitausend

7

H…REN CD1¥3

O Kreuze 6 Zahlen an und hšr zu, ob du im Lotto gewonnen hast.

8

Ich bin 16.

H…REN/SPRECHEN CD1¥4

O Hšr zu. Frage dann und antworte.

Sie ist 42.

Julia, wie alt

bist du?

Florian, wie

alt ist deine

Mutter?

Franziska, wie ist

deine Handynummer?

Meine Handynummer

ist 170 26 88 181.

†bungen 1Ð14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

1

(Un)bekannte Leute

9

1

LESEN

O Was passt zusammen? Ordne zu.

3

Novak Djokovic

4

Lionel Messi

Er ist Schauspieler.

Sie ist Model.

2

Brad Pitt

Er ist Fu§ballspieler.

Er ist Tennisspieler.

5

6

Sie ist SŠngerin.

Sie ist Studentin.

Rihanna

Heidi Klum

Isabel FŸsli

10

H…REN CD1¥9

O Zur Kontrolle: Hšr bitte zu.

Ist deine Lšsung richtig?

11

LESEN

O Verbinde richtig.

Koch

Kšchin

Arzt

€rztin

GeschŠftsmann

GeschŠftsfrau

Programmierer

Programmiererin

Er reist viel und hat viele Tagungen und Konferenzen.

Sie verschreibt Rezepte.

Er muss lange sitzen.

Sie arbeitet in einem Restaurant.

Er macht leckere Speisen.

Er hilft den Menschen.

Sie verdient viel Geld.

Sie kann von zu Hause arbeiten.

12

SPRECHEN

O Fragt und antwortet nach dem Beispiel.

Wer verschreibt Rezepte? – €rzte und €rztinnen.

Wer kann von zu Hause arbeiten?

der Koch die Kšche

die Lehrerin die Lehrerininnen

GeschŠftsmann + GeschŠftsfrau = GeschŠftsleute

neun

9

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

10 zehn

13

LESEN

O Wer ist das? Lies die Texte und bilde SŠtze.

Er lebt heute in Monte Carlo,

kommt aber aus Serbien,

aus Belgrad. Er reist viel,

denn er spielt bei vielen

Turnieren. In seinem Land

und weltweit ist er zu einem

Superstar geworden. Neben

seiner Muttersprache spricht

er Englisch, Italienisch und

Deutsch. Er ist bekannt

für seine Imitationen von

anderen Sportlern. Das ist …

Novak Djokovic

Sie ist eine weltbekannte Pop-Sängerin und

mehrfache Grammy-Preisträgerin. 2005 hatte

sie ihren ersten Hit. Sie kommt aus Barbados

und lebt jetzt in den USA. Englisch ist ihre

Muttersprache. Sie hat zwei jüngere Brüder.

Sie mag Kinder, darum hat sie eine Charity

Organisation für Kinder in Not gegründet.

Das ist …

Sie ist ein weltbekanntes Model und Moderatorin. Sie

kommt aus Deutschland, wo ihre Eltern auch heute

leben, aber lebt jetzt in Beverly Hills. Ihr Ex-Mann

ist ein britischer Sänger und sie haben drei Kinder.

Die schöne Blondine ist sehr aktiv: sie kreiert

Kleidung und Schuhe, macht Musik, schreibt Bücher

und moderiert Talkshows. Sie spricht Deutsch und

Englisch. Das ist …

Sie kommt aus der Schweiz, aus

St. Gallen, aber sie wohnt zur

Zeit in Zürich. Sie studiert dort

Kommunikationswissenschaft.

Sie wohnt allein. Sie spricht

Deutsch, Französisch und

Italienisch. Das ist …

Er zählt zu den besten

Fußballspielern der Welt.

Seine Karriere begann er mit

5 Jahren. Sein Geburtsland

ist Argentinien, er lebt aber

in Spanien und spielt für FC

Barcelona. Er ist 169 cm groß

und sehr schnell, darum ist

sein Spitzname – der Floh.

Seine Muttersprache ist

Spanisch, aber er kann auch

Englisch. Das ist ...

Er kommt aus Springfield und lebt jetzt in

Hollywood. Er singt auch gut, früher sang er in

einem Kirchenchor. Er dreht weltweit viele Filme,

arbeitet aber auch als Filmproduzent und hat

eine Produktionsfirma. Er ist geschieden. Seine

Ex-Frau ist eine weltbekannte Schauspielerin und

sie haben sechs Kinder. Er ist sozial sehr engagiert.

Seine Muttersprache ist Englisch. Das ist …

Brad Pitt

Rihanna

Isabell FŸsli

Novak Djokovic

Heidi Klum

Lionel Messi

gibt

kommt

wohnt

spielt

studiert

kreiert

spricht

trainiert

dreht

arbeitet

lŠuft

neue Kleider.

Filme.

aus Barbados.

Konzerte.

Tennis.

in Beverly Hills.

sehr schnell.

Kommunikationswissenschaft.

als Produzent.

Serbisch und Deutsch.

fŸr FC Barcelona.

jeden Tag.

†bungen 15Ð21

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

14

SPRECHEN

O Bilde Minidialoge wie im Beispiel.

LŠnder, Sprachen

O Woher kommt Novak Djokovic?

O Er kommt aus Serbien.

O Wo wohnt er?

O In Monaco.

O Und was macht er?

O Er ist Tennisspieler.

O Was spricht er?

O Er spricht Serbisch, Deutsch und Englisch.

Name: Eva Berger Peter Schwarz Fatima Akin Rafael Torres Ana Petrovic

Herkunft: …sterreich Deutschland TŸrkei Spanien Serbien

Wohnort: Innsbruck Berlin MŸnchen Barcelona Belgrad

Beruf: Lehrerin Manager VerkŠuferin Student PR-Assistentin

Sprachen: Deutsch und Deutsch und TŸrkisch und Spanisch Serbisch und

Italienisch Englisch Deutsch

Englisch

15

LESEN

O Verbinde richtig.

Spanien

Brasilien

RŠtoromanisch.

Deutschland

Deutsch.

In

Frankreich

England

spricht man

Italienisch.

TŸrkisch.

der Schweiz

Franzšsisch.

Schottland

Spanisch.

…sterreich

Englisch.

der TŸrkei

Portugiesisch.

16

SPRECHEN

O Was spricht man in É? Ich frage, du antwortest.

In der Türkei spricht man

Italienisch. Stimmt das?

Aber nein, dort spricht

man Türkisch.

elf

11

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

12 zwšlf

H…REN/SPRECHEN

CD1¥10

17 O Hšr zu. Frage dann und antworte. Ich spreche sehr gut

Serbisch. Meine Mutter

kommt aus Novi Sad. Julia, welche

Sprachen sprichst du?

Ich spreche

nur Deutsch!

Ich spreche natürlich

Deutsch und ein

wenig Englisch.

Ich

spreche Englisch

und Französisch.

18

SPRECHEN

O Mach eine Umfrage in der Klasse.

Stelle deinen Freunden die Frage.

Wie gut sprichst du É?


__________ __________ __________

__________ __________ __________

Ja

Sehr gut

Ein wenig

Nein

Nicht sehr gut

Kein Wort

19

LESEN

O NationalitŠten. Ordne zu.

Herr Pitt

Deutsche

Frau Klum

Argentinier

Herr Djokovic

Amerikaner

Frau FŸsli

Barbadierin

Herr Messi ist Serbe

Rihanna

Kroate

Frau Sharapova

Schweizerin

Herr Visnjic

Russin

20

H…REN CD1¥11

O Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


21

LESEN

O Schau dir die Karte von Europa an und markiere die Endungen bei den LŠndernamen.

L E K T I O N

1

22

SCHREIBEN

O Der kleine Klaus hat Geografie gelernt, aber hat dabei zehn Fehler gemacht. Korrigiere seine Fehler.

Land Einwohner Einwohnerin Sprache

1. Deutschland Deutscher Deutsche Deutsch

2. …sterreich …sterreicher …sterreicherin …sterreichisch

3. die Schweiz Schweizerin Schweizer RŠtoromanisch

4. Japan Japaner Japanerin Japanisch

5. Spanien Spanien Spanierin Spanisch

6. England EnglŠnder Englanderin English

7. Serbia Serbe Serbin Serbisch

8. Frankreich Franzose Franzšsin Franzšsisch

9. China Chinese Chinesisch Chinesin

10. die TŸrkei TŸrkin TŸrke TŸrkisch

11. Griechenland Grieche Griechin Griechisch

12. Russland Russe Russerin Russisch

23

SCHREIBEN/SPRECHEN

O Arbeitet zu zweit und notiert mšglichst viele Assoziationen zu diesen LŠndern.

Gewonnen hat, wer am meisten geschrieben hat.

dreizehn

13

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

14 vierzehn

24

H…REN CD1¥12

O Interviews. Hšr zu und kreuze an.

Sie hei§t

Sie kommt

Sie spricht

Sie wohnt

Karin

Christine

Katharina

aus Deutschland

aus …sterreich

aus SŸdtirol

nur Deutsch

Deutsch und

Italienisch

nur Italienisch

in MŸnchen

in Mainz

in Meran

Er hei§t

Er kommt

Er spricht

Er wohnt

Thomas

Tobias

Matthias

aus Deutschland

aus …sterreich

aus der Schweiz

nur Deutsch

Deutsch und ein wenig

Englisch

Deutsch und Franzšsisch

in Augsburg

in Salzburg

in Hamburg

25

SCHREIBEN

O Schreib eine Ansichtskarte an deinen Freund aus einem fremden Land.

Liebe/Lieber _________________,

ich denke oft an dich und schicke

dir herzliche Grüße aus

____________________. Hier ist es sehr

________ (schön, interessant, angenehm),

aber manchmal habe ich Probleme mit

____________________ (der Sprache, dem

Wetter, den Einwohnern).

Die Leute sind sehr _________________

(nett, freundlich, lustig), aber verstehen

nicht am besten __________ (Serbisch, die

Touristen, meine Aussprache).

Und wie geht es dir?

Herzliche Grüße

Dein/ Deine

__________

†bungen 22Ð31

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

26

TEAMARBEIT

O Arbeitet in Gruppen. Recherchiert im Internet und sammelt Informationen Ÿber die Persšnlichkeiten aus

den DACH-LŠndern. Macht dann eine PrŠsentation, ein fiktives Interview mit dieser Persšnlichkeit oder

prŠsentiert sie auf eine andere Art und Weise.

Felix

Baumgartner

Arnold

Schwarzenegger

Robin

Schulz

Diane

Kruger

Bligg

Sebastian

Vettel

Dirk

Nowitzki

fŸnfzehn

15

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1 L E K T I O N

Blitz Grammatik

Martin (14 Jahre):

„Hallo, ich heiße Martin und komme aus Berlin. Berlin

liegt im Norden Deutschlands, das weißt du schon.

Meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich kann auch

Englisch sehr gut. Ich besuche einen Englischkurs.

Und du? Fährst du nächstes Jahr zu mir nach

Deutschland?“

1. Обележи временске односе које може да означава

презент.

прошлост садашњост будућност

2. Обележи бројем реченице у којима презент

изражава прошлост (број 1), садашњост (број 2) и

будућност (број 3).

Wir kommen in 10 Tagen zurŸck.

Wo lebt Martin?

Und so komme ich am letzten Sonntag nach

Hause und da sehe ich É

3. Распореди правилно наставке за презент -en, -t,

-t, -st, -e, -en.

Једнина

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Множина

4. Обележи глаголе код којих се јављају гласовне

промене у презенту.

kommen machen kennen

haben schlafen hšren

leben sein kšnnen

lesen werden sprechen

5. Заокружи лица у којима се у презенту јављају

гласовне промене.

Једнина

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Множина

6. Заокружи гласовне промене које се јављају у

презенту.

7. Да ли постоје глаголи код којих друго и треће

лице једнине презента имају исти облик? Који

су то глаголи?

8. Повежи субјекат и одговарајући предикат.

Шта можеш да закључиш?

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

9. Код неких глагола се ради лакшег изговора

додаје глас . Наведи пример.

a) a б) e в) o

Пример:

duscht

duschen

dusche

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

10. Глаголи који имају другачије наставке у

презенту јесу

глаголи и

глагол

. Они у презенту имају

претеритске наставке.

11. Kао допуна модалним глаголима увек се

јавља облик .

а) презента б) партиципа перфекта

в) инфинитива

12. Упитне речи у немачком језику по правилу

почињу словом .

13. Распореди упитне речи по групама.

fahrt

fahre

fährst

fahren

fährt

wohin wie was warum wo

wer wem wann wessen woher wen

а) За лица, ствари и појаве: , ,

, ,

б) За место/правац: , ,

в) За време:

г) За квалитет и количину:

д) За узрок:

14. Подвуци у уводном тексту по једну изјавну и

упитну реченицу. Какав је ред речи?

1. аблаут (schlafen – du schliefst)

2. умлаут (fahren – du fährst)

3. губљење вокала е (klingeln – ich klingle)

4. промена e у i (essen – er isst)

16 sechzehn

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION2

Wir, die Klasse 10A

In dieser Lektion wirst du

Ÿber den Schulalltag sprechen

eine Person interviewen

einen Bericht schreiben

von der Vergangenheit erzŠhlen

die eigene Meinung ausdrŸcken

Blitz Grammatik

Perfekt

PrŠteritum

Indirekter Fragesatz

Temporalsatz Ð als

Ordnungszahlen

17 siebzehn

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

L

Immer lernen

E K T I O N

18

SCHREIBEN/SPRECHEN

1 O Schreib Assoziationen zum Thema Schule. Sprecht im Plenum darŸber. unsere Klassenlehrerin.

Schule

2

LESEN

O Lies bitte den Text und bilde SŠtze.

Menu

Kontakte

Klasse 10A

Hallo!

Wir sind die Klasse 10A der Thomas-Mann-Schule in

Lübeck. Wir sind 9 Mädchen und 11 Jungen.

Frau Scholz ist unsere Klassenlehrerin. Sie unterrichtet

Deutsch. Wir bleiben bis 13 Uhr in der Schule. Wir lernen

zusammen, machen Hausaufgaben oder besuchen Kurse.

Max, Jakob, Daniel, Lena und Anna lernen zum Beispiel

Gitarre spielen.

Franziska, Paul, Felix und Sebastian lernen Informatik.

Natürlich essen wir in der Schule zu Mittag.

Es gibt nämlich eine Mensa. Wir sind alle nett, lustig,

sympathisch und haben viel Spaß zusammen! Wer schreibt

uns eine E-Mail?

Unsere Adresse: mann.schule.10A@free.de

essen

bis 13 Uhr in der Schule.

besuchen

verschiedene Kurse.

Wir sind 9 MŠdchen und 11 Jungen.

Frau Scholz ist in der Mensa.

Einige SchŸler haben Gitarre spielen oder Informatik.

Andere SchŸler machen viel Spa§ zusammen.

bleiben

Hausaufgaben.

unterrichtet

Deutsch.

lernen die Klasse 10A.

achtzehn

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

SPRECHEN

3 O SchulaktivitŠten.

Ich frage, du antwortest É Bildet Dialoge.

Was macht ihr in

Mathe? Und in Deutsch?

In Sport? ...

O Ÿbersetzen O turnen

O experiementieren O Ÿben

O Dialoge machen O buchstabieren

O Theorie lernen O lesen O rechnen

O zeichnen O laufen O malen

O singen

O Volleyball spielen

O diskutieren

O zŠhlen

O antworten

O Aufgaben machen

O an die Tafel schreiben

4

LESEN

O Was hat die Klasse 10A gestern gemacht? Verbinde das Bild mit dem Satz.

1

2

3

Petra hat mit ihrer Freundin

zu Mittag gegessen.

Felix hat Informatik gelernt.

Lena und Anna haben fŸr das

Schulkonzert geŸbt.

4

5

6

Paul und Sebastian haben

zusammen Hausaufgaben gemacht.

Max und Franziska sind zusammen

nach Hause gegangen.

Jakob und Maria haben nach der

Schule ein Buch gelesen.

5

H … REN CD1¥15

O Hšr zur Kontrolle zu.

neunzehn

19

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

L

6

A

LESEN/SPRECHEN

O Schau dir das Schema an und vergleiche das deutsche mit dem serbischen Schulsystem.

E K T I O N

20

Das deutsche Schulsystem

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Alter

13

Berufsausbildunfachschulnasium

Oberstufe Gymnasium 12

Berufs-

Fachgym-

gymnasiale

Fachoberschule

Sek.-Stufe II

11

10

9

Hauptschule

Orientierungsstufe

Realschule

Orientierungsstufe

Gesamtschule

Orientierungsstufe

Gymnasium

Orientierungsstufe

8

7

6

5

4

Grundschule

3

2

1

Jahrgangsstufe

Kindergarten, ab 3 Jahren

6

B

H … REN/SPRECHEN CD1¥16

O Welchen Schulweg sind diese Menschen gegangen? Hšr zu, zeiche den Schulweg. ErzŠhle zuletzt.

a. Peter Raab b. Ulrike Fischer c. Tobias Bauer

7

SCHREIBEN

O Wie war es in der Grundschule und wie ist es jetzt? Schreibe.

In der Grundschule

Ich habe nicht so viel gelernt.

Auf dem Gymnasium/In der Mittelschule

Ich lerne viel.

†bungen 1Ð5

zwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

SchulfŠcher Schulgeschichten

8

Stefan, was hast

du heute in der

Schule?

H…REN/SPRECHEN CD1¥17

O Hšr zu. Frage dann und antworte. In der †bung 9 findest du Stefans Stundenplan.

Heute ist Mittwoch, und

am Mittwoch habe ich zwei

Stunden Deutsch, eine

Stunde Mathe, eine Stunde

Religion und zwei Stunden

Englisch.

Wann?

am Montag

am Dienstag

am Mittwoch

am Donnerstag

Merk dir!

am Freitag

am Samstag

am Sonntag

9

LESEN

O Stefans Stundenplan. Verbinde richtig.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

..

7.50 - 8.35 Franzosisch Chemie Deutsch Mathe Physik

8.40 - 9.25 Englisch Kunst Deutsch Mathe Deutsch

10 Minuten Pause

9.35 - 10.20 Sport Physik Mathe Englisch Erdkunde

10.25 - 11.10 Sport Mathe Religion Geschichte Latein

/Ethik

20 Minuten Pause

11.30 - 12.15 Deutsch Informatik Englisch Geschichte Latein

12.20 - 13.05 Englisch Erdkunde Englisch Musik Biologie

1. Am Dienstag, um 8.40 Uhr É a. É dauert 10 Minuten.

2. Die erste Stunde É b. É lernt Stefan Kunst.

3. Am Freitag in der fŸnften Stunde É c. É ist der Unterricht zu Ende.

4. Die vierte Stunde É d. É endet um 11.10 Uhr.

5. Die zweite Pause É e. É hat Stefan Latein.

6. Um 13.05 Uhr É f. É beginnt um 7.50 Uhr.

einundzwanzig

21

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

L

E K T I O N

22

10

H…REN CD1¥18

O Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

11

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest É

a.

O Was hat Stefan am Montag?

O Am Montag hat Stefan Französisch, Sport, Deutsch

und Englisch.

O Was haben wir am Montag?

b.

O Wann hat Stefan Mathe?

O Am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag.

O Wann haben wir Mathe?

c.

O Was hat Stefan am Donnerstag in der dritten Stunde?

O Am Donnerstag in der dritten Stunde hat Stefan Englisch.

O Und was haben wir am Donnerstag in der dritten Stunde?

Mein Lieblingsfach ist

Englisch. Ich finde

Englisch einfach

super!

12

H…REN CD1¥19

O Welche FŠcher mag Silke (nicht)? Kreuze an.

Biologie

Geschichte

Latein

Sport

Mathe

Englisch13

SPRECHEN

O Wie findest du É? Bildet Dialoge.

O Wie fi ndest du Mathe?

O Mathe macht keinen Spaß!


... ist interessant.

... ist super.

... macht Spa§.

... finde ich toll.

... mag ich sehr.

... ist lustig.


Merk dir!

... ist uninteressant.

... ist doof.

... macht keinen Spa§.

... finde ich langweilig.

... mag ich Ÿberhaupt nicht.

... ist gar nicht so lustig.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског zweiundzwanzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

14

SPRECHEN

O Was findest du an deiner Schule (nicht) gut? FŸlle zuerst die Tabelle aus und diskutiert dann in Gruppen.

Und wie ist es

bei dir an deiner

Schule? Erzähl

doch mal!

GUT

Mathe

________________________

________________________

________________________

________________________

NICHT GUT

Englisch

________________________

________________________

________________________

________________________

15

LESEN

O Opa Meier erzŠhlt seinen Enkeln gerne von seiner Schulzeit. Lies den Text.

Also, als ich in die Schule ging, war alles anders. Ich musste

schon um halb sechs aufstehen und meinem Vater im Stall

helfen. Nach dem leckeren FrŸhstŸck meiner Mutter (mhm,

das roch so gut!) ging ich mit meinen vier Geschwistern zur

Schule los. Damals konnte man nicht so bequem mit dem Bus

zur Schule kommen. Nein, nein, wir mussten eine Stunde zu

Fu§ gehen. Sehr schlecht war es im Winter, bei viel Schnee

und schrecklicher KŠlte. Als wir in der Schule ankamen, liefen

wir ans Feuer, um uns aufzuwŠrmen. Dann wartete schon der

Lehrer und fragte nach Hausaufgaben. Weh dem, der keine

gemacht hatte!

Damals durften die Lehrer die Kinder mit einem Stock

schlagen. Unruhige SchŸler sa§en in der letzten Bank oder

standen in der Ecke. Zum GlŸck war ich ein Musterknabe und

hatte keine Probleme. Obwohl die Schulzeit damals nicht

so schšn wie heute war, denke ich auch heute gerne daran

zurŸck. Wir waren viel an der frischen Luft, wussten nichts

vom Computer, aber spielten Hunderte von Spielen. Ich hatte

keine virtuellen Freunde, sondern richtige. Sie riefen jeden

Nachmittag unter meinem Fenster: ãMeier, Meier, wo steckst

du denn?! Komm mal, wir gehen Fu§ball spielen!Ó

Kreuze die richtige Antwort an.

1. Opa Meiers Familie lebte auf dem Lande.

2. Er frŸhstŸckte nicht gerne zu Hause.

3. Er hatte die KŠlte gern.

4. Die SchŸler mussten die Hausaufgaben zu Hause erledigen.

5. Die Lehrer von damals waren wie die heutigen.

6. Opa Meier war ein guter SchŸler.

7. Er wird nostalgisch, wenn er an die Schulzeit denkt.

8. Opa Meier findet moderne Technologie gut.

richtig

falsch

dreiundzwanzig

23

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2 LEKTION 24 vierundzwanzig

16

SCHREIBEN/ SPRECHEN

O Vergleiche deine Schulzeit mit der von Opa Meier.

Seine Schulzeit

Er musste um halb sechs aufstehen.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Meine Schulzeit

Ich muss um 7 aufstehen.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

17

LESEN

O Welche von diesen SŠtzen beschreiben deinen letzten Schultag? Kreuze an.

1. Als ich aufgestanden bin, war ich schlŠfrig.

richtig

falsch

2. Als ich mit dem Bus gefahren bin, habe ich Biologie gelernt.

3. Als ich in der Schule angekommen bin, habe ich meine Freunde getroffen.

4. Als die erste Stunde begonnen hat, haben wir uns gefreut.

5. Als der Lehrer unterrichtet hat, haben alle konzentriert zugehšrt.

6. Als die Stunde zu Ende war, sind wir glŸcklich in die Pause gegangen.

18

SCHREIBEN

O Schreib eine E-Mail an deinen Freund in Deutschland Ÿber deine neue Schule. Antworte dabei

auf folgende Fragen.

1. Wie ist deine neue Klasse und die Klassenlehrerin?

2. Was ist jetzt anders als in der Grundschule?

3. Wie gefallen dir die Fächer (dein Lieblingsfach?)

†bungen 6Ð21

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

Interviews

SPRECHEN

19 O Ein Interview. Antwortet. Wie heißt eure Schule?

Wie viele seid ihr in der Klasse?

Lernt ihr gern? • Geht ihr gern

zur Schule? • Bis wann bleibt ihr in der Schule?

Unsere Schule ...

Wir sind ...

Ja, wir ...

Was macht ihr in der Schule?

Esst ihr zu Mittag in der Schule?

Wer ist eure Klassenlehrerin/euer

Klassenlehrer?

20

H … REN CD1¥20

O Interview mit dem Schuldirektor. Hšr zu und mach dir Notizen.

Stefan und Silke arbeiten an der SchŸlerzeitung. Sie wollen

einen Artikel Ÿber Herrn Brehme, den Schuldirektor, schreiben.

Sie interviewen ihn.

Herr Brehme, wo wohnen Sie?

Wie alt sind Sie? • Sind Sie

verheiratet? • Haben Sie Kinder?

Welche Schule haben Sie

besucht?• Sind Sie gern zur

Schule gegangen? • Was war Ihr

Lieblingsfach?

Wohnort: _____________________

Alter: _______________________

Verheiratet: ___________________

Kinder: ______________________

Grundschule: __________________

Lieblinsfach: __________________

Lieblingslehrer: ________________

fŸnfundzwanzig

25

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2 LEKTION 26 sechsundzwanzig

21

LESEN/SCHREIBEN

O Lies Stefans SMS und antworte auf seine Fragen.

Liebe Silke,

Hilfe, bitte! Ich habe meine Notizen verloren und kann den Text Ÿber Herrn Brehme

fŸr die SchŸlerzeitung nicht schreiben, und er soll bis morgen fertig sein. Haben wir

ihn gefragt, wie alt er ist? Was hat er gesagt? Haben wir gefragt, ob er Kinder hat?

Und was hat er geantwortet auf die Frage, welche Schule er besucht hat und wer sein

Lieblingslehrer war? Haben wir gefragt, wie lange er schon arbeitet? Kannst du mir

bitte schnell antworten?

22

SPRECHEN

O Interviewe deinen Deutschlehrer/deine Deutschlehrerin. Arbeitet in Gruppen und macht eine Fragenliste.

Unsere Fragen:

1. …

2. …

3. …

Sind Sie

verheiratet?

Wo wohnen Sie?

Woher kommen

Sie?

Haben

Sie in unserem

Alter gerne

Deutsch gelernt?

Was machen Sie

in Ihrer Freizeit?

Haben Sie

Kinder?

†bungen 22Ð28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

23

TEAMARBEIT

O Arbeitet in Paaren/Gruppen. Macht das Interview mit einem Erwachsenen (Gro§eltern, Eltern, Familienmitgliedern,

Lehrern). Sammelt Informationen Ÿber die Schulzeit dieser Person und macht eine PrŠsentation

darŸber.

Die Grundschule

Nach der Grundschule

Daten Ÿber die Person

Lieblingsfach

Die „ideale“ Schule

siebenundzwanzig

27

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2 L E K T I O N

Blitz Grammatik

Peter (14 Jahre):

„Als mein Opa in die Schule gegangen ist, war alles

anders. Schon in der ersten Klasse hatte ich viel mehr

zu lernen als er. Wir machen viele Projekte, sie haben

das nicht gemacht. Aber wir können am Abend

ausgehen, sie konnten es nicht. Ich möchte wissen, ob

er die Schule gern hatte. “

1. Подвуци у тексту презент једном линијом,

претерит са две линије, а перфекат са три.

2. Обележи тачан одговор:

а) И перфекат и претерит означавају исто –

прошлу радњу.

б) Перфекат се користи више у усменој, а

претерит у писменој комуникацији – при

препричавању прошлих догађаја.

в) И у перфекту и у претериту јавља се иста

гласовна промена – аблаут.

г) Не постоје глаголи који перфекат граде и са

haben и са sein.

д) Правилних глагола има више од јаких и

неправилних.

3. Распореди наставке за претерит:

Једнина

-te, -st, -ø, -test, -ø, -te

Множина

-ten, -t, -en, -tet, -en, -ten

Слаби глаголи

Јаки глаголи

Једнина Множина

1. 1.

Једнина Множина

2. 2.

1. 1.

3. 3.

2. 2.

3. 3.

4. У претериту јаких глагола увек се јавља

(исти / различит) вокал у

основи у односу на инфинитив.

5. У групу неправилних глагола спадају:

denken haben fahren

bleiben sein steigen

kommen nennen rennen

bringen mŸssen mšgen

6. Неправилни глаголи имају особину јаких

глагола да

слабих глагола.

и

7. Перфекат се гради од помоћног глагола

или

и

перфекта главног глагола.

8. Заокружи групе глагола које граде перфекат

са haben и подвуци групе код којих се у

перфекту користи sein.

a) трајни б) тренутни в) модални

г) повратни д) глаголи кретања

ђ) прелазни е) sein, bleiben, werden, passieren

ж) безлични који означавају метеоролошке појаве

з) глаголи који показују промену стања

9. Распореди облике партиципа перфекта у пет

група. Уочи правило.

gebracht angekommen mitgemacht

verstanden gelernt studiert

gegessen geblieben gerannt

gewohnt gewesen besucht

ausgesehen gedacht gekauft

1.

2.

3.

4.

5.

10. Везник als означава радњу која се једном

догодила, па се у реченицама са als као

време користи .

11. Напиши свој пример за реченицу са als.

12. Индиректне упитне реченице су по облику

зависне, па се у њима предикат налази на

месту.

13. Ове реченице почињу

речју или речју .

14. Пронађи у тексту пример редног броја.

15. Која врста члана стоји испред редних

бројева?

16. Да ли се радни бројеви мењају у различитим

падежима?

28 achtundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Die Familie von Julia

LEKTION3

In dieser Lektion wirst du

Ÿber Familie und Haustiere sprechen

die Zukunft planen

GrŸnde nennen

eine Statistik machen

die richtige Anzeige finden

Blitz Grammatik

Futur

Konjunktiv PrŠteritum

Temporalsatz Ð wenn

Objektsatz Ð dass

Kausalsatz Ð weil, denn

Unbestimmter Artikel

29 neunundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L

E K T I O N

Familienfotos

1

LESEN

Lies den Text Ÿber Julias Familie und verbessere dabei das Unlogische. Bilde danach die SŠtze.

PrŠsentiere sie dann.

Wir sind zu Hause sechs Personen: mein

Vater Klaus (vierzehn), mein Bruder Olga

(zweiundvierzig), meine Mutter Erik

(vierundvierzig), meine Schwester Trixi

(neun) meine Oma Waltraud (fŸnfzehn)

und ich (neunundsechzig). Und natŸrlich

mein Hund Lara. Mein Opa ist leider

letztes Jahr gestorben. Wir wohnen in

Freising, in der NŠhe von MŸnchen.

Klaus

Olga

Lara

Erik

Waltraud

Der Vater

Die Mutter

Der Bruder

Die Schwester

Die Oma

Der Opa

Der Hund

von Julia

ist

hei§t

Erik.

Trixi.

gestorben.

Waltraud.

42 Jahre alt.

Lara.

44 Jahre alt.

2

H…REN CD1¥23

Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

3

SCHREIBEN/SPRECHEN

Arbeite mit deinem Partner zusammen und sammle Informationen Ÿber seine Familie. PrŠsentiere sie dann.

Wer? Name Alter Beruf Was mag er/sie? Hobby?

dein Vater

deine Mutter

deine Oma

dein Opa

dein Onkel

deine Tante

dein(e)...

30

drei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

3

4

SPRECHEN

Stell deine Familie vor.

Mein Vater heißt Dragan und er

ist 45 Jahre alt. Er ist Lehrer.

Er mag Fußball und ... • Meine Mutter heißt ...

Mein Bruder/Meine Schwester heißt .../

Ich bin Einzelkind.

5

LESEN

Wie werden die Peters in 20 Jahren leben? Finde die Person.

Florian

Herr Peters

Frau Peters

Markus

Elke

werden schon Ÿber 65 und in Rente sein.

wird oft

mit seinen Freunden Schach spielen,

wird gern ins Theater gehen. Am

Wochenende werden sie lange SpaziergŠnge machen.

Afrika ist ihr Traum , darum wird

Tiermedizin studieren. Sie wird in Kongo

leben und Gorillas helfen. Mit 35 wird sie einen Amerikaner heiraten und sie werden 5 Kinder haben.

Der kleine

wird studieren, aber er wird kein guter Student sein. Er wird sich

mehr fŸr Fu§ball als fŸr sein Studium interessieren. Die Eltern werden sehr unzufrieden sein.

wird viel Geld haben, denn er wird in einer Bank in Frankfurt arbeiten. Er

wird ein teures Auto und eine Yacht haben, aber er wird auch immer gestresst sein.

6

SCHREIBEN

Schreibe eine Antwort auf die E- Mail, die du bekommen hast.

Lieber Marko,

Ich hei§e Mario und lebe in Stuttgart. Du wei§t schon, dass ich als AustauschschŸler zu dir

komme und einen Monat bei deiner Familie leben werde. Ich freue mich sehr darauf. Kšnntest

du mir auch etwas Ÿber euch schreiben? Wie sind die Mitglieder deiner Familie? Macht ihr gerne

etwas zusammen? Was werdet ihr zum Beispiel in diesem Sommer machen?

Bis bald,

Mario

einunddrei§ig

31

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L E K T I O N

7

LESEN/SPRECHEN

Ein Quiz. Wie gut kennst du deine Eltern? Was wŸrden sie in dieser Situation tun?

Kreuze die passende Antwort an und erklŠre.

1. Dein Vater erkrankt an Grippe. Er wŸrde gleich zum Arzt laufen.

Er wŸrde doch zur Arbeit gehen.

Er wŸrde sich ins Bett legen und viel Tee trinken.

2. Das Essen deiner Mutter ist verbrannt. Sie bliebe ruhig und das wŸrde sie nicht nerven.

Sie wŠre bšse und wŸrde schimpfen.

Sie wŸrde dich in ein Restaurant bringen.

3. Du bekommst eine Eins in Deutsch. Sie wŠren verstŠndnisvoll.

Sie wŸrden dir einen strengen Nachhilfelehrer

finden.

Sie wŸrden dich mit zwei Wochen Hausarrest

bestrafen.

4. Du sagst deinen Eltern, du hast kein Sie wŸrden nicht mehr mit dir sprechen wollen.

Interesse am Studieren.

Sie wŸrden dich gut verstehen.

Sie wŸrden viel Krach machen.

5. Deine Eltern bekommen 100 000 Euro Sie wŸrden eine luxurišse Weltreise machen.

im Lotto.

Sie wŸrden dir das ganze Geld geben.

Sie wŸrden das Geld auf die Bank legen.

8

SPRECHEN

Stell dir vor, du bist mit deiner Familie nach einem Schiffbruch auf eine einsame Insel gelandet. Antworte auf

die Fragen.

Was wŸrdet ihr essen?

Wo wŸrdet ihr schlafen?

Was wŸrdet ihr den ganzen Tag machen?

Was hŠttet ihr an?

Was wŸrdet ihr euch wŸnschen?

Konjuktiv II

ich hŠtte

ich wŠre

ich wŸrde + Inf.

ich kšnnte

ich mŸsste

ich mšchte

ich dŸrfte

ich wollte

ich sollte

32

zweiunddrei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 1Ð10


L E K T I O N

3

Geschwister

9

H…REN/SPRECHEN CD1¥24

Hšr zu und bildet Minidialoge.

Ja, ich habe einen Bruder

und eine Schwester.

Ich habe viele

Geschwister!

Ich habe zwei Brüder und

zwei Schwestern!

Julia, du hast Geschwister,

nicht wahr?

Und du Sarah?

Hast du Geschwister?

Und du Lukas?

Ich habe keine

Geschwister.

Ich bin Einzelkind.

10

SCHREIBEN/SPRECHEN

Eine Klassenstatistik. Macht eine Umfrage und ergŠnzt die Grafik.

Unsere Klassenumfrage

Wer hat einen Bruder? x x x x x x x 7

Wer hat eine Schwester?

Wer hat einen Bruder und eine Schwester? x x 2

Wer hat zwei Brüder?

Wer hat zwei Schwestern?

Wer hat ... ?

Wer ist Einzelkind?

In meiner Klasse haben

sieben Schüler einen

Bruder. ... Schüler haben

eine Schwester. Zwei

Schüler ...

zwei

Geschwister

___%?

Einzelkinder

___%?

SCHREIBEN/SPRECHEN

11

Bestimmt im Plenum die Vor- und Nachteile davon, dass man (keine) Geschwister hat.

PRO CONTRA

dreiunddrei§ig

33

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L E K T I O N

12

A

LESEN

Sind das die richtigen Geschwisterpaare? Kombiniere richtig.

Peter

Also, ich muss sagen, dass mein Bruder super ist. Er ist schon 21, aber er

versteht mich ganz gut, findet immer Zeit fŸr mich und meine Probleme,

gibt mir gute Tipps. Leider haben wir ein kleines Problem Ð ich nehme sehr

oft seine Sachen (sein Handy, seine Pullover und Jacken) und das nervt ihn

sehr. Aber seine Sachen gefallen mir sehr und alle in meiner Klasse finden

mich supercool. Was sollte ich tun?

Johann und Stefan

Dieter

Meine sechsjŠhrige Schwester ist eigentlich sehr nett, aber kann auch

sehr langweilig sein. Ich besuche schon das Gymnasium und habe viele

Verpflichtungen: ich muss lernen und habe fŸnfmal die Woche mein

Basketballtraining. Aber wenn ich zu Hause bin, geht sie mir immer nach und

will etwas von mir Ð dass ich mit ihr spiele, ihr vorlese, mit ihr zeichne, von

ihrem Tag im Kindergarten hšre. Was sollte ich tun?

JŸrgen

Anna

Meine Geschwister mag ich sehr, aber sie machen mich verrŸckt. Sie sind

nur zwei Jahre jŸnger als ich, aber halten sich immer zusammen, was ich gut

verstehen kann, denn sie sind Zwillinge. Ich mšchte gern eine Freundin mit

ihnen sein, aber sie brauchen mich gar nicht. Sie haben sogar ihre eigene

Sprache, die ich nicht verstehe. Wissen sie, wie kompliziert es ist, mit zwei

identischen Menschen zu leben?

Marlene

Peter ist der Bruder von

Dieter ist der Bruder von

Anna ist die Schwester von

Johann und Stefan

JŸrgen

Marlene

12

B

SCHREIBEN

Kannst du diesen Jugendlichen helfen? Gib ihnen einige Tipps.

Peter, es ist selbstverständlich, dass dir seine Sachen gefallen. Du könntest aber mit ihm

über das Problem sprechen. Du solltest ihm sagen, was du denkst und warum du seine Sachen

nimmst. Vielleicht würde er dich dann besser verstehen und das würde ihn nicht mehr nerven.

Dieter, jüngere Geschwister können wirklich langweilig sein. Du solltest vielleicht ...

Anna, dein Problem ist nicht so oft, nicht viele haben Zwillinge. Du könntest ....

34

vierunddrei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

3

13

Die Zwillingsschwestern

LESEN

Lies bitte den Text und kreuze die richtige Anwort an.

Julia und Rita sind Zwillingsschwestern. Sie sind am

selben Tag geboren. Aber Julia ist 30 Minuten frŸher

als Rita auf die Welt gekommen. Also nennen sie alle

ãdie €ltereÓ, was sie natŸrlich Šrgert!

Julia und Rita gehen in dieselbe Schule und sind

in derselben Klasse. Ihre Lehrer haben manchmal

Probleme mit den Namen und verwechseln sie oft.

Deswegen ziehen sich die zwei Schwestern ganz

verschieden an.

Sie sind zwar Zwillingsschwestern, aber im Charakter

sind sie grundverschieden.

Julia ist sozial sehr engagiert. Sie ist bei Amnesty

International und engagiert sich fŸr Menschenrechte.

Es gibt ja viele LŠnder auf der Welt, wo Menschen gefoltert oder sogar zu Tode verurteilt werden, wo

Kinderarbeit zum Alltag gehšrt. Dagegen kŠmpft sie.

Rita lebt dagegen nur fŸr die Musik. Sie spielt Klarinette und trŠumt von einer Karriere als Musikerin in

einem Orchester. Musik ist ihre Welt und in dieser Welt dreht sich alles um Musik. Sie Ÿbt 2Ð3 Stunden

tŠglich, was Rita manchmal nervt.

Aber trotz der verschiedenen Interessen und Charaktere kommen sie gut miteinander aus.

Sie sind in derselben Clique, gehen mit denselben Freunden aus und einmal haben sie sich sogar in

denselben Jungen verliebt.

Julia und Rita lieben Tiere sehr. Zu Hause haben sie einen Hund und einen Hamster.

1. Rita und Julia sind eineiige Zwillinge.

2. Sie wollen gleich aussehen.

3. Ihre Lehrer wissen manchmal nicht, wer Julia und wer Rita ist.

4. Beide Schwestern interessieren sich fŸr Menschenrechte.

5. Rita versteht 100-prozentig die Liebe ihrer Schwester zur Musik.

6. Julia und Rita teilen die Liebe zu den Tieren.

7. Beide Schwestern gehen zusammen aus.

Richtig

Falsch

14

LESEN

Bilde SŠtze.

Julia und Rita

Julia

Rita

Die Lehrer

sind

kŠmpft

gehen

verwechseln

ziehen sich ... an

haben

ist

lebt

mšchte ... werden

verstehen sich

gehen ... aus.

die zwei Schwestern oft.

nur fŸr die Musik.

Zwillingsschwestern.

mit denselben Freunden.

ãdie €ltereÓ.

verschieden.

sozial engagiert.

fŸr Menschenrechte.

in dieselbe Schule.

Musikerin.

einen Hund und einen Hamster.

sehr gut.

einen verschiedenen Charakter.

fŸnfunddrei§ig

35

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L

Haustiere: Wir gehšren auch zur Familie

15

E K T I O N

36 sechsunddrei§ig

SCHREIBEN/H…REN CD1¥26

Wie hei§en die Tiere?

Schreib zuerst die Namen und hšr

3 4

5

dann zur Kontrolle zu.

2

1

6

7

8

16

SCHREIBEN

Hast du oder hattest du jemals Haustiere?

Hast du

Haustiere?

Ich habe oder ich hatte É

einen eine ein zwei, drei ...

Hunde

Katzen

Goldfische

Hamster

Kaninchen

Kanarienvšgel

Schildkršten

Pferde

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

3

17

H…REN CD1¥27

Interviews. Hšr zu und kreuze an.

Er hei§t

Lukas

Nicolas

Jonas

Er ist 14

15

16

Er wohnt in

Er hat

Er hat

Salzburg

Hamburg

Freiburg

einen Bruder

eine Schwester

zwei Schwestern

einen Goldfisch

zwei Goldfische

drei Goldfische

Sie hei§t

Lisa

Lena

Lara

Sie ist 10

11

12

Sie wohnt in

Sie hat

Sie hat

Bamberg

NŸrnberg

Heidelberg

eine Schwester

zwei Schwestern

keine Geschwister

viele Haustiere

einen Hund

keine Haustiere

18

LESEN

Lies bitte die Anzeigen und sammle die Informationen.

Steckbrief von „Happy”

Name

Rasse Beagle

Geschlecht weiblich

Alter 14 Monate

Farbe dreifarbig: schwarz, weiß, hellbraun

Größe klein

zuletzt gesehen 25.02.2006

Finderlohn garantiert!

Bitte per E-Mail bei Alexandra unter: alexandra@gmx.de

1 2 3

1

Lucky

gesucht!

Ich suche meine liebe Katze!

Lucky ist 4 Jahre alt, 2,5 kg

schwer, ihr Fell ist braun-gelb.

Sie ist sehr zutraulich und geht

gerne in fremde Autos und

Häuser!

Belohnung von 100 Euro!

Meine Handynummer:

01750638255

2

Hallo liebe Tierfreunde

Unser Kater Tom ist am 12.01.2006

verschwunden. Tom ist 8 Jahre alt,

hat hellrot/weißes Fell und ist in beiden

Ohren tätowiert. Unsere Familie

vermisst ihn sehr!

Bitte einfach melden bei:

Familie Krüger, (krueger@yahoo.de).

Wir kommen sofort!

3

Alter

Aussehen

Kontakt

siebenunddrei§ig

37

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L

E K T I O N

38 achtunddrei§ig

19

LESEN

Lies den Text.

Mein Haus Ð Berliner Zoo

Julia wohnt wie Hunderte von ihren Gleichaltrigen mitten in Berlin. Und wie

alle anderen trifft sie auf dem Schulweg ihre Nachbarn. Es gibt aber einen

kleinen Unterschied Ð ihre Nachbarn meckern, brummen, miauen, wiehern.

Denn Julia wohnt mitten im Zoo, wie ein paar andere Kinder. Ihre Eltern

arbeiten dort als TierŠrzte oder Tierpfleger. Kein Wunder, dass Julia und

die anderen Zoo-Kinder so beliebt bei ihren Schulfreunden sind. ãAls ich in

der ersten Klasse war, wollten mich alle besuchen, weil sie die Tiere sehen

wollten. Jetzt ist das aber nicht mehr so. Wer mich jetzt besucht, kommt, um

mich zu sehen, und nicht wegen der Lšwen und Elefanten.Ó

In der Schule sind Julia und ihre Freunde wie alle anderen Kinder, aber wenn

sie nach Hause kommen, sieht ihr Alltag ganz anders aus. Sie helfen bei der

Pflege der Tiere, besonders der Jungen Ð sie fŸttern die Tiere, putzen die

KŠfige, spielen mit ihnen. Die Zoobesucher sind oft Ÿberrascht, wenn sie ein

junges MŠdchen neben einer Giraffe sehen. Doch die Zoo-Kinder verstehen

schon viel von den Tieren und ihren Eigenschaften. ãKomisch, was fŸr falsche

Ideen die Menschen von den Tieren haben. Diese benehmen sich meistens

genauso wie die Menschen, mit ihren Charakteren. Man muss sie nur gut

kennen lernen und schon kann man problemlos mit ihnen kommunizieren.Ó

Und wie findet Julia ihr Leben im Zoo? ãIch bin wirklich sehr zufrieden damit,

dass ich hier lebe. Nur eine Sache stšrt mich Ð nachts kann man wegen des

LŠrms nicht einschlafen.Ó

Doch auch das wird Julia nicht daran hindern, €rztin zu werden. Sie mšchte

dann auch am liebsten in Afrika leben.

Verbinde die passenden Satzteile.

1. Alle Schulfreunde wollten zu Julia, a) dass sie mit ihrem Leben zufrieden ist.

2. Julia geht direkt zu ihren Lieblingstieren, b) weil ihr Vater Tierarzt ist.

3. Sie sagt immer, c) als sie in der ersten Klasse war.

4. Sie lebt im Zoo, d) wenn sie aus der Schule heim kommt.

5. Viele Leute fragen Julia, e) wie sie im Zoo leben kann.

20

LESEN

WŠhle das passende Wort.

1. Julia ist bei ihren Schulfreunden ______.

verliebt beliebt

2. Auf ihrem ______ trifft sie viele Tiere.

Schulweg Waldweg

3. Ihre Nachbarn sind ______.

vierbeinig zweibeinig.

4. Ihre Eltern arbeiten da als ______.

TierŠrzte ZahnŠrzte.

5. Ich mšchte gern Julia ______.

versuchen besuchen.

6. In ihrer ______ pflegt Julia die Tiere.

Freizeit Schulzeit

7. Die Zoobesucher sind ______.

Ÿberrascht ŸberglŸcklich

8. Julias Lehrer machen ihr keine Probleme, sie sind ______.

verstŠndnislos verstŠndnisvoll

†bungen 16Ð34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

3

21

TEAMARBEIT

Arbeitet in Gruppen. Recherchiert im Internet zu den Themen (Kinder, Wohnen, Freizeit, Reisen ...) und

sprecht mit Erwachsenen (Gro§eltern, Verwandten ...). Sammelt Informationen und prŠsentiert dann

typische Familien in DACH-LŠndern und in Serbien.

neununddrei§ig

39

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3 L E K T I O N

Blitz Grammatik

Mario (15 Jahre):

„Also, ehrlich gesagt haben meine Eltern ein ideales

Kind. Immer wenn sie mir das Taschengeld geben oder

ein neues Handy kaufen, sage ich höflich „Danke“, weil

ich gute Manieren habe. Ich werde mich natürlich

auch bedanken, wenn sie mir ein Motorrad kaufen.

Ach, ich möchte so gern eine Kawasaki haben denn

sie sind am besten. Und du? Hättest du lieber eine

Honda?“

1. Футур је сложен глаголски облик којим се

изражава .

2. У футуру се користи помоћни глагол:

а) haben б) sein в) werden

8. Правило гласи: када су облици индикатива

и конјунктива претерита идентични, онда

се конјунктив претерита замењује обликом

+ инфинитив.

a) werde б) würde в) wurde

9. Заокружи тачан исказ.

а) Везник wenn означава радњу која се

понавља у садашњости или прошлости.

б) Везници wenn и wann имају исту употребу.

в) У реченици са wenn може да се користи

само презент.

г) Испред wenn се често јавља immer.

10. Напиши свој пример за реченицу са wenn.

3. Главни глагол се јавља у облику:

а) инфинитива б) партиципа в) презента

4. Напиши свој пример за футур.

5. Одговори на питања.

а) Да ли конјунктив претерита изражава прошлост

или могућност (потенцијал)?

б) Да ли је конјунктив претерита прост или

сложен глаголски облик?

в) Да ли се облик конјунктива претерита мења у

зависности од лица?

г) Да ли сви модални глаголи у конјунктиву

претерита добијају умлаут?

д) Да ли се облик конјунктива претерита налази у

листама јаких глагола?

11. Питање за узрок (каузалитет) је:

а) worum b) darum c) warum.

12. Везници weil и denn имају исто значење, али

се разликују по .

13. Реченице са weil и dass су зависне, што значи

да предикат стоји .

а) на почетку реченице б) на крају реченице

в) на другом месту у реченици

14. Напиши своје примере за реченице са weil и

dass.

6. Подвуци облике конјунктива претерита. Уочи

разлику.

ich hatte wir könnten du solltest

wir wären ihr müsstet sie durften

du hättest er wollte wir würden

sie wurde ich war

15. Подвуци у уводном тексту облике

недређеног члана. Одреди падеж и род.

7. Напиши наставке за конјунктив претерита јаких и

слабих глагола.

Слаби глаголи

Једнина

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Множина

Јаки глаголи

Једнина Множина

1. 1.

2. 2.

3. 3.

40

vierzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Mein Haus, meine Welt

LEKTION

4

In dieser Lektion wirst du

Ÿber dein Zuhause berichten

dein Zimmer beschreiben

eigene GefŸhle zum Thema Wohnen ausdrŸcken

Informationen zur Wohnungssuche nennen und

zuordnen

die eigene Meinung Ÿber eine Wohnung oder ein

Haus Šu§ern

Blitz Grammatik

Singular und Plural der Nomen

WechselprŠpositionen

Komparation der Adjektive

41

einundvierzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

Mein Zuhause

E K T I O N

42 zweiundvierzig

1

H…REN/LESEN CD1¥29

Richtig (R) oder falsch (F)? Hšr zu und kreuze an.

Lukas

Florian

Sarah

Ich wohne

in einer Zwei-Zimmer-

-Wohnung in München.

Ich wohne mit meiner Mutter

zusammen.

Die Wohnung ist leider

sehr klein!

Ich wohne

auf dem Land in einem

Einfamilienhaus mit Garten.

Das Haus ist modern,

gemütlich und groß.

Ich wohne in einer

Wohnung im Zentrum von München.

Die Wohnung hat vier Zimmer und

einen Balkon. Sie ist sehr

schön.

1. Sarah wohnt im Zentrum von MŸnchen.

2. Lukas wohnt in einer Vier-Zimmer-Wohnung.

3. Florian wohnt auf dem Land.

4. Die Wohnung von Florian ist gro§.

5. Das Haus von Sarah ist gro§.

6. Die Wohnung von Florian hat einen Balkon.

R

F

2

LESEN

Lies den Text und bilde SŠtze.

Die Wohnung von Lukas

Das ist meine Wohnung. Sie ist ziemlich gro§ und sehr schšn: 110 qm! Sie hat vier Zimmer,

und zwar zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Mein Zimmer ist nicht

so gro§ wie das Zimmer meiner Eltern. Und da ist natŸrlich auch eine KŸche, ein Badezimmer

und eine Toilette. Das Bad ist sogar grš§er als die KŸche! Sehr schšn finde ich den Balkon. Der

Abstellraum ist am kleinsten. Die Wohnung liegt im 3. (dritten) Stock. Ich wohne gern hier, aber

ich mšchte doch lieber in einer Villa mit Schwimmbad wohnen.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

4

Das Zimmer der Eltern

Die KŸche

Der Balkon

Das Arbeitszimmer

ist

grš§er

nicht so gro§

nicht so klein

kleiner

wie

als

das Kinderzimmer

das Badezimmer

der Abstellraum

Lukas' Zimmer

3

SPRECHEN

Beantworte die Fragen.

1. Wohnst du in einem Haus

oder in einer Wohnung?

2. Wie gro§ ist dein Haus/

deine Wohnung?

4. Hat dein Haus/deine Wohnung

einen Garten/einen Balkon,

eine Terrasse ...?

5. Ist dein Haus/deine

Wohnung gro§/klein/

gemŸtlich/schšn ...?

3. Wie viele Zimmer hat dein

Haus/deine Wohnung?

6. Wohnst du gern in deinem

Haus/deiner Wohnung?

4

H…REN CD1¥30

Sarah beschreibt ihr Haus. Hšr zu und kreuze an.

das Haus

das Wohnzimmer

die KŸche

das Kinderzimmer

das Elternzimmer

der Abstellraum

der Garten

nicht gro§ gro§ gemŸtlich klein praktisch schšn nŸtzlich

5

SPRECHEN

FŸhre mit deinem Partner ein GesprŠch zum

Thema ãMein Haus/Meine WohnungÓ.

Ich wohne in einem Haus

mit Garten. Und du?

Ich wohne in einer

kleiner Wohnung. Und

wie groß ist dein Haus?

dreiundvierzig

43

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

E K T I O N

44 vierundvierzig

6

LESEN

Ordne jedem Bild den passenden Satz zu.

Hundertwasserhaus

1. Fenster und Fassaden wurden in allen Farben bemalt.

2. Wien ist eine Metropole mit etwa 1,7 Mio. Einwohnern.

3. Etwa 250 BŠume und StrŠucher wurden im Jahr 1985

gepflanzt Ð ein echter Park auf den DŠchern des Hauses.

4. Touristen lassen sich gern vor dem Haus fotografieren.

5. ãIch mšchte eine Architektur, in der sich der Mensch wohl

fŸhlt.Ó (Hundertwasser)

A

B

CD

E

7

LESEN/SCHREIBEN

Finde in der Tabelle Antworten auf die Fragen und notiere sie.

Projekt

Bauzeit

Baukosten

Anzahl der Wohnungen

Wohnungsgrš§e

Wohnungsmiete

Hausbewohner

Anzahl der Dachterrassen

Informationen zum Haus

Architekt Krawina, Hundertwasser

1983Ð1985

etwa 6 Millionen Euro

50, 4 GeschŠftslokale, 1 Arztpraxis

zwischen 30 und 150 qm

ca. 5 EUR pro qm

ca. 150 Personen

16 privat, 3 gemeinschaftlich

1. Wie viele Menschen leben in dem Haus?

2. Wie alt ist das Hundertwasserhaus?

3. Wie viel Geld investierte man in den Bau?

4. Nach wessen Idee baute man das Haus?

5. Wie viele Wohnungen gibt es da?

6. Wie gro§ sind die Wohnungen?

7. Auf wie vielen Terrassen kšnnen die Hausbewohner die Zeit zusammen verbringen?

8. Wie viele RŠume kšnnen die Touristen besuchen?

8

LESEN

Recherchiere im Internet und sammle Informationen von Friedensreich Hundertwasser.

†bungen 1Ð12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

4

In meinem Zimmer

9

LESEN

Wessen Zimmer ist das? Lukas' (1) oder Julias (2)? Schau dir die Zimmer an und trage die passende Nummer.

Das ist mein Zimmer.

Ich habe hier mein Bett, meinen

PC, einen Sessel und natürlich auch

einen Schreibtisch! Hier lerne ich

für die Schule, surfe im Internet,

lese, telefoniere …

Ich liebe mein Zimmer!

Ich teile mein Zimmer

mit meiner Schwester Lara.

Das Zimmer ist klein und voll!

Wir haben nur einen Schreibtisch …

Ich möchte so gern ein Zimmer

für mich allein haben!

Das Bett ist in der Ecke.

Das BŸcherregal steht an der Wand.

Eine Hose liegt auf dem Bett.

†ber dem Bett hŠngen BŸcherregale.

Unter dem Bett liegen BŸcher.

Die Gitarre ist hinter dem Stuhl.

Vor dem Regal ist ein CD-StŠnder.

Der Ball ist neben dem Bett.

Das Regal ist zwischen dem Bett und dem Tisch.

10

LESEN

Julia muss aufrŠumen. Wohin kommt ...? Verbinde richtig.

1. Die Hose kommt a. auf den Tisch.

2. Die Gitarre kommt b. hinter das Bett.

3. Die BŸcher kommen c. in den Kleiderschrank.

4. Der CD-StŠnder kommt d. unter das Bett.

5. Die Hausschuhe kommen e. auf das BŸcherregal.

fŸnfundvierzig

45

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

11

SCHREIBEN

Beschreibe dein Zimmer.

E K T I O N

46 sechsundvierzig

Ich habe ein Zimmer für mich allein. / Ich teile das Zimmer mit meinem Bruder/meiner Schwester …

Mein Zimmer ist: groß/klein/schön/nicht so schön/gemütlich …

Mein Zimmer gefällt mir sehr gut/nicht so gut …

In meinem Zimmer habe ich: ein Bett/einen Schreibtisch/einen PC/einen Sessel/einen Schrank/einen Fernseher …

In meinem Zimmer mache ich Hausaufgaben/höre Musik/surfe im Internet/sehe fern/lese/telefoniere …

Das Bett ist in der Ecke/unter dem Fester. Der PC steht ...

H…REN/SPRECHEN

CD1¥31

12 Hšr zu und kreuze an. Hallo, Sarah!

Komm rein. Und?

Wie geht’s dir?

Sarah,

wie gefällt dir

mein Zimmer?

Gemütlich,

aber ein bisschen

klein.

Gut, danke!

1. Julia besucht Sarah.

2. Sarah kommt zu ihrer Freundin, weil sie ein Problem hat.

3. Sarah kommt zum ersten Mal zu Julia.

4. Sarah findet nur Vorteile von Julias Zimmer.

R

F

13

SPRECHEN

Kettenfragen. Fragt und antwortet.

Marija, wie gehtÔs dir? Mir gehtÔs gut, danke. Und wie gehtÔs dir, Ivona? Mir gehtÔs ...

14

SPRECHEN

Bilde Minidialoge.

Wie gefällt dir mein Wohnzimmer?

das Bett das Zimmer die Wohnung

das Haus der Garten

das Arbeitszimmer das Bad

Sehr gut. Es ist sehr schön.

Ganz gut. Es ist schön, aber nicht groß.

Nicht so gut. Es ist sehr klein.

15

SPRECHEN

Visuelles Diktat.

ErzŠhle deinem Partner von deinem Zimmer und er soll es nach deinem Diktat zeichnen.

†bungen 13Ð24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

4

16

Auf Wohnungssuche

H…REN CD1¥34

Auf Wohnungssuche. Hšre den Dialog aufmerksam und ergŠnze.

Hans Immobilien AG,

Kaiserstraße 46, 60327 Frankfurt/Main,

Tel. + Fax: 227860, hans.imm.ag@free.com

Kunde:

Vorname/Name:

Adresse:

Telefon/Handy:

___________________________

___________________________

___________________________

Haustyp:

Reihenhaus Einfamilienhaus Wohnung Villa

Anzahl der Zimmer: ___________________

KŸche Wohnzimmer Arbeitszimmer Schlafzimmer (_________)

Hobbyraum Bad/Toilette (______________) Garten

Garage Balkon/Terrasse

Miete/Monat (maximal): Euro ___________________

17

LESEN/SCHREIBEN

Lies die Anzeigen und ergŠnze die Tabelle.

2-Zimmer-Wohnung

im Stadtzentrum, 48 m 2 .

Miete: Eur 360/Monat

Tel. 7229001 A

Einfamilienhaus

am Stadtrand, 178 m 2 ,

5 Zimmer, Keller, Hobbyraum,

2 Bäder, Terrasse,

Garten, Garage.

Miete: Eur 1100/Monat

Tel. 3676116

D

Schönes

Reihenhaus

am Stadtrand.

Gute Verbindungen.

145 m 2 , 4 Zimmer,

Küche, 2 Bäder,

Keller; großer

Garten.

Miete:

Eur 790/Monat

Tel. 7611772

B

1-Zimmer-Wohnung, 29 m 2 ,

NŠhe UniversitŠt,

Kochnische, Balkon.

Ideal fŸr Studenten.

Miete: Eur 180/Monat

Tel: 4822980

C

3-Zimmer-Wohnung,

Nähe Bahnhof, 78 m 2 ,

Balkon, Garage.

Frei ab Oktober.

Miete: Eur 640/Monat

Tel: 4522180 E

Was? Wo? Wie viele Zimmer? Wie gro§? Wie teuer?

A. 2-Zimmer-Wohnung Stadtzentrum 2 48 m 2 360/Monat

B.

C.

D.

E.

siebenundvierzig

47

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

18

E K T I O N

48 achtundvierzig

SCHREIBEN

Beschreibe die Wohnungen bzw. HŠuser.

Die Wohnung ist eine 2-Zimmer-Wohnung. Sie liegt im Stadtzentrum.

Sie hat zwei Zimmer, ist 48 m 2 gro§ und kostet € 360 im Monat.

A

_____________________________________________

_____________________________________________

B

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

E

C

D

19

LESEN

Bring den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Julian auf Wohnungssuche

Witzig! Also, wenn du nicht genug Geld hast, mir eine Wohnung zu kaufen, kann ich doch eine mieten.

Deine eigene Wohnung? Bist du nicht zu jung dafŸr? Das hast du selber gesagt, als du den Fernseher zum

Mechaniker bringen solltest.

1 Also, jetzt, wenn ich 18 geworden bin, mšchte ich gerne meine eigene Wohnung haben. Was sagst du dazu?

Lass bitte jetzt Julia! Wie willst du denn so eine Wohnung bezahlen? Hast du vielleicht im Lotto gewonnen?

Eine Wohnung mieten? Und was machst du mit deinen drei Hunden? Du wolltest unbedingt Bernhardiner

haben.

Was hei§t denn zu jung? Ich kann doch Auto fahren und bin seit Monaten verliebt! Ach, Julia, Julia É Ich bin dein

Romeo!

Das findest du eine tolle Idee? Und Kochen? Du kannst doch gar nicht kochen! Soll ich dir vielleicht ein Kochbuch

kaufen?

Also, wenn wir schon von Kosten reden, woher hast du das Geld fŸr das alles? Planst du einen Job zu finden?

Wer soll das alles bezahlen?

Junger Mann, jetzt muss ich dir etwas sagen É

Oh, das ist eine gute Frage! Mmm É Ich habe eine tolle Idee. Ich miete ein gro§es Haus oder eine Wohnung

hier in der NŠhe. Dann bleiben die Hunde bei dir und ich komme, wenn ich kann É

Du natŸrlich! Wer sonst?

Aber nein, Mama, die BŸcher kosten doch so viel! Ich kann doch jeden Tag zu dir kommen und hier etwas

Leckeres essen. Gesunde Nahrung ist sehr wichtig fŸr meine Gesundheit.

20

H…REN CD1¥35

Hšr zur Kontrolle zu.

†bungen 25Ð28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

4

21

TEAMARBEIT

Arbeitet zu viert und macht ein Modell/ein Plakat/eine PowerPoint-PrŠsentation von einem Traumhaus.

ErzŠhlt im Plenum davon und wŠhlt das beste Projekt.

auf Ibiza

aus Schokolade

hinter einem Ferrari

ohne Schule in der Nähe

mit einem großen

Schwimmbad

neunundvierzig

49

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4 L E K T I O N

Blitz Grammatik

Sarah (16 Jahre):

„Also, in meinem Zimmer ist alles, was ich brauche.

Das Bett steht an der Wand, auf dem Bett sind

meine Plüschtiere. Neben den Tieren ist ein

Kissen, unter dem mein Tagebuch liegt. Über

dem Bett hängt ein größeres Poster von meinem

Lieblingssänger. Zwischen das Bett und das Fenster

habe ich eine süße Kommode gestellt. Sie ist ein

bisschen älter als die anderen Sachen, sieht aber

toll aus. Hinter der Kommode gibt es noch Platz für

einen Stuhl. Vor dem Schlafen setze ich mich dort

hin und träume von meiner Zukunft. Ist das nicht

das schönste Zimmer auf der Welt?“

1. Једини падеж у немачком језику уз који не могу

да стоје предлози јесте .

2. Раздвоји предлоге који захтевају датив од

оних који стоје уз акузатив.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ohne seit nach um gegen für

mit von bis zu aus bei durch

Датив

Акузатив

3. Да ли постоје предлози који могу да иду и уз

датив и уз акузатив?

4. Ова група предлога се назива:

а) Wechselpräpositionen

б) Lokalpräpositionen

в) Temporalpräposionen

5. Ових предлога има укупно:

а) 7 б) 9 в) 11

6. Напиши предлоге из ове групе.

, , ,

, , ,

, , .

7. Датив се користи кад се овим предлозима

означава

, а акузатив када

је у питању .

Пронађи примере у уводном тексту.

8. Да ли предлози из Вежбе 2 и Вежбе 3 могу

да се користе и за означавање времена?

Пронађи пример у уводном тексту.

9. Заокружи тачну изјаву.

а) Сви придеви имају компарацију.

б) У немачком, као и у српском језику, постоје

три облика компарације придева.

в) Код неких придева се у облику за компаратив

и суперлатив јавља умлаут.

д) Умлаут се код придева јавља на свим

вокалима.

ђ) Сви придеви имају правилну компарацију.

e) Наставак за компаратив је -er, а за суперлатив

-ste.

10. Код позитива се као елеменат поређења

јавља

, а код компаратива

.

11. Додели позитиву облике компаратива и

суперлатива.

am liebsten besser mehr am meisten

am besten lieber

а) gut – –

б) viel – –

в) gern – –

12. Напиши одговарајуће облике датих именица

са чланом.

Land (das, -es, -"er) Apfel (der, -s, -") Freundin (die, -, en)

Nominativ Sing.

Genitiv Sing.

Nominativ Pl.

50

fŸnfzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


FERTIGKEITSTRAINING

HÖRVERSTEHEN

LESEVERSTEHEN

SCHREIBEN

SPRECHEN

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено 51 коришћење овог ауторског einundfŸnfzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


www.klett.rs

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


H Ö RVERSTEHEN

1

2

CD1¥39

Lies zuerst die Aufgaben. Du hšrst dann drei kurze Texte. Diese Texte hšrst du zweimal. WŠhle zwischen a, b

und c die richtige Variante.

CD1¥40

1. Ivan kommt aus: 2. Die Telefonnummer von Frau Stein ist: 3. Herr Hansmann spricht:

a. Russland a. 0228-673242 a. Englisch und ein wenig Japanisch.

b. Spanien b. 0228-762324 b. Sehr gut Englisch und Japanisch.

c. Deutschland c. 0228-763242 c. Sehr gut Englisch.

Hšr jetzt das Interview und mach Notizen. ErgŠnze die Tabelle.

Zwei Zwillingsschwestern

Namen:

Eltern:

Alter:

Geschwister:

Wohnort:

Haustiere:

Herkunft:

FERTIGKEITSTRAINING

3

CD1¥41

Lies zuerst die Aufgaben 1 bis 8. Hšr dann das GesprŠch zweimal. Kreuze an: Ist die Aussage richtig (R) oder

falsch (F)?

Пре слушања

пажљиво прочитај

задатке.

ãStefans SchuleÓ R F

1. Stefan besucht die Klasse 11 B.

2. Stefans Schule hei§t Albert-Einstein-Gymnasium.

3. Professor Riemer unterrichtet Geschichte.

4. Am Nachmittag ist der Unterricht um 15 Uhr zu Ende.

5. In der Schule gibt es keine Mensa.

6. Stefan bringt sein Essen von zu Hause mit.

7. FŸr das Essen bezahlt Stefan 2,80 Euro.

8. Stefan ist Vegetarier.

dreiundfŸnfzig

53

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LESEVERSTEHEN

FERTIGKEITSTRAINING

1

Lies die Situationen und Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Achtung! Zu einer

der Anzeigen gibt es keine Situation.

Situationen

1. Du mšchtest mit anderen Leuten auf Deutsch korrespondieren.

2. Du surfst gern im Internet und suchst neue Freunde.

3. Du mšchtest deine Informatikkenntnisse verbessern.

4. Du lernst Franzšsisch und mšchtest im Sommer

deine Sprachkenntnisse verbessern.

5. Du mšchtest deiner Oma einen Hund schenken.

Französisch lernen in der Provence!

Sprachkurs für Kinder (6–12) und Jugendliche (13–18).

Wann? 10.–24. August.

Wo? école internationale de fran˜ais, Aix-en-Provence.

Für weitere Informationen:

www.ecoleinternationale.fr

A

Hallo!

Ich bin 14, wohne in Serbien und lerne

Deutsch in der Schule. Ich möchte

E-Mail-Freunde kennen lernen, um mein Deutsch

zu üben und zu verbessern.

Interessiert? Dann melde dich:

ninam@yahoo.com

Magst du Haustiere?

Hast du selbst Haustiere? Möchtest du vielleicht einen kleinen Hund haben?

Mein Hund Laika (Dalmatiner) hat nämlich

fünf Babys bekommen. Und wir haben zu wenig Platz zu Hause!

Also, die kleinen Dalmatiner warten schon auf dich!

Ruf mich sofort an: Alexander, 0365.19836 E

C

E

Anzeige

Најпре прочитај

ситуације, па онда

потражи огласе.

Englischkurse für Jugendliche

Sprachkurse im British Club!!

Nur muttersprachliche LehrerInnen.

Minigruppen (max. 8 SchülerInnen).

Keine Grammatik, sondern

nur Spiele und Melodien.

British Club: 7354280

Informatikkurse für

Anfänger

In wenigen Wochen lernen Sie,

wie man am Computer arbeitet.

Nicht nur die traditionellen Programme

(Word, Excel …), sondern viel, viel mehr!

Auch Abendkurse. Unterricht in Kleingruppen.

Nur Anfänger ohne Vorkenntnisse!

Informationen unter:

www.computertoday.de

B

D

Ich möchte gern neue Leute kennen lernen. Ich bin 13 und mag Sport

(Tennis + Fußball) und Videospiele. Und ich surfe auch gern im Internet.

Wer schreibt mir eine E-Mail?

Vielleicht auf Englisch?

tobiasmueller@t-online.de

F

54

vierundfŸnfzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LESEVERSTEHEN

2

Lies zuerst den Text. Kreuze an: Ist die Aussage richtig (R) oder falsch (F)?

Пре читања

текста прочитај Das Max-Plank-Gymnasium

задатке.

Das Max-Plank-Gymnasium liegt wenige Kilometer nördlich von Karlsruhe. Umgeben von viel Grün, liegt

die Schule in einer Oase, in der sich die SchülerInnen wohl fühlen. Das Max-Plank-Gymnasium ist eine der wenigen

Ganztagsschulen in Baden-Württemberg, d.h. dass die SchülerInnen auch nachmittags in der Schule bleiben, und zwar

von Montag-Freitag bis 16 Uhr. Gegessen wird also in der Schule (es gibt natürlich eine Mensa).

Das Max-Plank-Gymnasium führt zum Abitur mit den Fremdsprachen Englisch und Französisch. Im Moment zählt die

Schule 610 SchülerInnen und 51 LehrerInnen, was eine sehr gute Lehrer-Schülerrelation bedeutet. Die SchülerInnen

sind zwischen 12 und 19 Jahre alt, das entspricht den Klassen 7–13.

Die SchülerInnen erleben ihre Schulzeit in einer ungezwungenen, liberalen Atmosphäre. Auf dieser Basis entwickelt sich

die Persönlichkeit des Einzelnen ebenso wie der Sinn für eine gesunde Gemeinschaft.

Ein besonderes Merkmal des Schulalltags ist, dass die SchülerInnen bis Klasse 10 keine schriftlichen Hausaufgaben

haben. Außerdem liegt die Klassenstärke bei maximal 24 SchülerInnen.

Ein Schüler-Café, großzügige Sportanlagen mit Tennisplätzen und Schwimmhalle, gut ausgestattete Biologie- und

Computerräume, eine schuleigene Bibliothek, eine Aula Magna mit 360 Sitzplätzen für Feiern oder Aufführungen sind

nur einige Vorteile, die das Max-Plank-Gymnasium bietet.

Über den Schulalltag hinaus werden den Jugendlichen im Jahresverlauf besondere Lernsituationen ermöglicht, wie z.B.

verschiedene Studienfahrten, Unterrichtsprojekte, Klassenaustausch mit Partnerschulen im Ausland und vieles mehr …

FERTIGKEITSTRAINING

Das Max-Plank-Gymnasium R F

1. Das Max-Plank-Gymnasium liegt im Stadtzentrum von Karlsruhe.

2. Es gibt auch am Nachmittag Unterricht.

3. Die SchŸler und SchŸlerinnen sind zwischen 7 und 13 Jahre alt.

4. Das Max-Plank-Gymnasium besuchen 360 SchŸler und SchŸlerinnen.

5. In einer Klasse sitzen maximal 24 SchŸler und SchŸlerinnen.

6. Die SchŸler und SchŸlerinnen bis Klasse 10 haben keine schriftlichen Hausaufgaben.

7. Am Max-Plank-Gymnasium findet man kein Sprachlabor.

8. Die SchŸlerInnen besuchen andere europŠische LŠnder.

fŸnfundfŸnfzig

55

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SCHREIBEN

FERTIGKEITSTRAINING

1

Lies aufmerksam den Text und fŸlle dann das Formular aus.

Andreas Graf ist 15 Jahre alt. Sein Geburtstag ist am 28. Februar. Er wohnt in der Kaiserstra§e 56, 1070 Wien.

Er hat einen jŸngeren Bruder. Andreas ist Gymnasiast und hat in der Schule 6 Jahre Englisch gelernt, mšchte

aber gerne seine Englischkenntnisse verbessern, weil er in Amerika studieren mšchte. DafŸr braucht er das

Niveau C1.

SPRACHSCHULE POLYGLOTT

ANMELDEFORMULAR

Name: ............................................................................................

Vorname: ......................................................................................

Geburtsdatum: ...........................................................................

Wohnort: ......................................................................................

PLZ: ................................................................................................

Adresse: ........................................................................................

Geschwister: ................................................................................

Schultyp: .......................................................................................

Sprachen: ......................................................................................

Vorkenntnisse: ...............................................................................

Lernziel: .........................................................................................

Ако пажљиво читаш, у

тексту ћеш пронаћи све

тражене информације.

2

A

Du findest in einer Jugendzeitung folgende Kontaktanzeige. Lies sie bitte.

Ich, ı5, Französin aus Lyon, reise gern, mag

Fremdsprachen, liebe die Natur und klassische

Musik.

Ich suche neue E-Mail-Freunde/Freundinnen.

Und vielleicht organisieren wir dann ein Treffen,

sodass wir uns persönlich kennen lernen können.

Justine Morcier,

E-Mail: morcier.just@com.fr

56

sechsundfŸnfzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SCHREIBEN

2

B

Schreib eine E-Mail an Justine. Beachte dabei die folgenden Punkte.

Напиши о свакој теми две

реченице.

THEMEN

Personalien: Name, Alter, Sprachen, Interessen

Familie: Eltern, Geschwister, Haustiere

Schule: Lieblingsfach

Zuhause: Wohnort, Wohnung, Zimmer

Liebe Justine,

ich habe deine E-Mail-Adresse in der Bravo gefunden. Deswegen schreibe ich dir.

FERTIGKEITSTRAINING

(1)...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(2)...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(3)...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(4)...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Also, ich warte auf deine Antwort.

Viele Grüße,

dein(e) ..........................

siebenundfŸnfzig

57

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SPRECHEN

FERTIGKEITSTRAINING

1

2

A

Sieht euch die Fotos an und spielt die Situation.

Sieh dir das Foto an und beschreib es.

Обрати пажњу на

врсту речи која

недостаје.

gefŠllt MŠdchen von Julia

klein zeigt fŸr sich selbst

gemŸtlich einen Schreibtisch

Auf dem Foto sehe ich zwei _________ . Sie sind im Zimmer _______________.

Julia ____________ Sarah ihr Zimmer. Sie hat das Zimmer _______________.

Sie hört hier Musik, surft im Internet, telefoniert. Sie hat im Zimmer ________________,

hier lernt sie für die Schule. Das Zimmer ist schön und __________, aber etwas

___________. Das Zimmer _______________ Sarah sehr.

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског achtundfŸnfzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SPRECHEN

2

B

Lies zuerst den Wortschatz zum Thema ãFamilieÓ. Kannst du den Wortschatz ergŠnzen?

Dein Wortschatz:

Wie? Charakter

nett

sympathisch

lustig

streng

autoritŠr

Dein Wortschatz:

Dein Wortschatz:
Wer? Wie viele Personen

zu Hause?

Eltern

Geschwister

Gro§eltern

Familie
Wie alt?

É Jahre alt

im Jahr É geboren

im Jahr É gestorben

Dein Wortschatz

Verwandte?

Wie viele Onkel, Tanten,

Cousins, Cousinen?

Haustiere?

keine Haustiere

Zu Hause haben wir einen

Hund, Hamster,

Kanarienvogel,

eine Katze É

ein Kaninchen É

Dein Wortschatz:

FERTIGKEITSTRAINING

Wohnen: Wo?

in einer Wohnung

in einem Haus mit Garten

in einem Reihenhaus

in einer Villa

Dein Wortschatz:

2

C

ErgŠnze die Fragenliste und interviewe deine Partnerin/deinen Partner. Tauscht dann die Rollen.

Wie viele Personen seid ihr

zu Hause?

Wie alt sind deine Eltern?

Wie sind deine Eltern/

Geschwister?


Leben deine Opas/Omas

alle noch?

Hast du andere Verwandte?

Hast du Haustiere?


Не плаши се

грешака у говору.

59

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места neunundfŸnfzig

и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


www.klett.rs

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

5

Guten Appetit!

In dieser Lektion wirst du

Nahrungsmittel und Speisen nennen

Ÿber deine Essgewohnheiten sprechen

Speisen im Restaurant bestellen

deine Meinung Ÿber das Essen ausdrŸcken

PlŠtze, wo man Nahrungsmittel kauft, nennen

im Text nach Informationen suchen

Blitz Grammatik:

Gebrauch des Artikels

Infinitiv mit zu

Temporalsatz Ð solange

61

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einundsechzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

L

Essgewohnheiten

E K T I O N

62

1

H…REN/SPRECHEN CD2¥1

O Hšr zu und sprich nach.

der Fisch

der Wein

die Wurst

das Wasser

das Bier

das Obst

die Milch

der Käse

das Brot

die Eier

die Butter

das Fleisch

der Salat

das Müsli

der Reis

der Joghurt

das Gemüse

die Kartoffeln

2

SPRECHEN

O Schau dir die Bilder 30 Sekunden lang an und schlie§e dann das Buch. Wie viele Vokabeln kannst du?

3

SPRECHEN

O Diskutiert in Gruppen.

Ich esse gern Obst.

Fisch mag ich aber nicht.

Und was isst du gern?

Was isst du am liebsten?

Magst du ...?

Was ist dein Lieblingsessen?

Was trinkst du gern?

Ist es dir wichtig, gesund zu essen?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског zweiundsechzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

5

4

LESEN/H…REN CD2¥2

O Lies bitte die Sätze, dann hšr zu und kreuze an.

Peter Mšller

Angestellter, 37

Christa Baumann

VerkŠuferin, 24

Daniel Kšrner

SchŸler, 17

Zum FrŸhstŸck ...

Peter Christa Daniel

Mšller Baumann Kšrner

... esse ich MŸsli oder Cornflakes. N N N

... esse ich eine Scheibe Brot mit Honig. N N N

... trinke ich ein Glas Milch. N N N

... trinke ich einen Kakao, manchmal Tee. N N N

... esse ich ein Brštchen mit Butter und Marmelade. N N N

... trinke ich zwei Tassen Kaffee. N N N

Zu Mittag ...

... trinke ich gern ein Glas Bier. N N N

... esse ich ein paar BratwŸrste oder einen Hamburger. N N N

... trinke ich Cola. N N N

... trinke ich ein Mineralwasser. N N N

... esse ich Fleisch mit Kartoffeln oder Salat. N N N

... esse ich einen gemischten Salat. N N N

Zu Abend ...

... esse ich oft Nudeln. N N N

... esse ich kalt: KŠse, Wurst. N N N

... trinke ich Wein. N N N

... trinke ich Mineralwasser. N N N

... trinke ich Tee. N N N

... esse ich eine Suppe. N N N

5

6

7

SPRECHEN

O WŠhle eine Person und erzŠhl Ÿber ihre Essgewohnheiten.

SCHREIBEN

O Was isst du zum FrŸhstŸck, zu Mittag, zu Abend? Mach Notizen.

SPRECHEN

O Vergleiche deine Essgewohnheiten mit den Essgewohnheiten deines

Partners/deiner Partnerin. Was habt ihr gemeinsam? ErzŠhlt.

dreiundsechzig

63

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

L

E K T I O N

64 vierundsechzig

8

LESEN/H…REN CD2¥3

O Kreuze die richtige Antwort an. Hšr zur Kontrolle den passenden Text.

Werden Sie Millionär

1. Der Mensch braucht tŠglich etwa ________ 4. Die Zuschauer des Wimbledon Tenniscups essen

Kilokalorien.

etwa ________ kg Erdbeeren pro Saison auf.

a) 200

a) 2 000

b) 2 000

b) 15 000

c) 5 200

c) 30 000

d) 20 000

d) 50 000

2. Konnopke ist ________ .

5. Veganer essen ________ .

a) eine GemŸsesorte

a) nur Nahrungsmittel, deren Namen mit V

b) eine beliebte Imbissstube in Berlin

beginnen

c) ein GetrŠnk

b) nur tierische Produkte

d) eine Brotsorte

c) kein Fleisch, Fisch, Milch, Eier, Honig, Gelatine

d) kein Obst und GemŸse

3. Die erste internationale alkoholfreie

6. Auch im Englischen benutzt man das deutsche

GetrŠnkemarke ist ________ .

Wort fŸr eine Speise. Das ist ________ .

a) Coca Cola

a) KartoffelpŸree

b) Orangensaft

b) Sauerkraut

c) Sinalco

c) Schlagsahne

d) Fanta

d) Erdbeerkuchen

L…SUNGEN

1. Der Bedarf nach Kalorien hŠngt von mehreren Faktoren ab: in erster Linie von Alter, Geschlecht, Kšrpergrš§e,

Gewicht und kšrperlichen AktivitŠten. 25 kcal pro 1 kg Kšrpergewicht ist der Richtwert. Ein 80 kg schwerer

Mann braucht demnach etwa 2 000 kcal tŠglich.

2. Konnopke hei§t eine sehr beliebte Imbissstube im Ostteil Berlins, der Prenzlauer Berg genannt wird. Sie gilt

als die erste Imbissbude, die in Ost-Berlin 1960 Currywurst auf dem MenŸ hatte. Der Imbiss, gegrŸndet am

4. Oktober 1930, befindet sich unter einem Viadukt der U-Bahnlinie U2, ist aber nicht nur unter Berlinern,

sondern auch unter Touristen beliebt. Hier probiert 2001 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schršder

Currywurst. In der neuen Ausgabe des Spiels Monopoly aus dem Jahr 2006 ist Konnopkes Imbiss mit einer

Million Euro bewertet.

3. Im Jahr 1900 kam der Kaufmann Franz Hartmann zusammen mit seinem Partner Friedrich Eduard auf

die Idee, ein natŸrliches GetrŠnk aus SŸdfrŸchten mit einheimischen Obstsorten zu entwickeln. Der erste

Name dafŸr war ãBilz-LimettaÓ. Bald kam es aber zwischen den Partnern zum Streit und Harmann Šnderte

den Namen zu Sinalco (von lateinisch ãohne AlkoholÓ) Der Markenname Sinalco ist seit 1907 geschŸtzt.

4. Das Publikum des Tennisturniers in Wimbledon isst traditionell Erdbeeren mit Schlagsahne, sodass in zwei

Wochen ungefŠhr 30 Tonnen Erdbeeren gegessen werden.

5. Im Unterschied zu Vegetariern, die in der ErnŠhnung manche tierische Produkte wie Honig erlauben,

insistieren Veganer darauf, dass sie solche Produkte in keiner Weise benutzen. Darum kaufen sie auch keine

Kosmetik, Medikamente oder Kleidung tierischer Herkunft. Nach den Daten der Vegan Society lebten 2005

in England etwa 200 000 Menschen vegan.

6. Das ist meist nicht bekannt, aber manche Wšrter sind aus dem Deutschen ins Englische ausgewandert

(zum Beispiel: Poltergeist, Gesundheit, Wunderkind, Kindergarten, Zeitgeist, Schadenfreude usw). Darunter

ist auch das Wort Sauerkraut, denn diese Speise gilt weltweit als typisch deutsch (ebenso Currywurst,

Strudel, Sachertorte).

†bungen 1Ð14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

5

9

H…REN CD2¥4

O Hšr zu und ergŠnze die Sprechblasen.

Wo kauft man was?

a. im Supermarkt b. in der Metzgerei

c. in der BŠckerei d. im GemŸsegeschŠft

e. im Bioladen

Sagen Sie mal,

Frau Kücholl, wo

kaufen Sie

normalerweise ein?

Kaufen

Sie auch

Bioprodukte?

10

Also, Brot kaufe ich 1 in der

Bertoldstraße. Sie liegt in der Nähe von mir.

Fleisch und Wurst kaufe

ich 2 von Herrn Meier, selten 3 .

Obst und Gemüse kaufe ich 4 oder

auf dem Markt.

Manchmal, und zwar

LESEN

O Was kauft man wo? Ordne zu.

5 1 2 3 4 5

neben dem Rathaus.

das Brot

der Kuchen

das Fleisch

das Obst

der KŠse

das GemŸse

die Wurst

die BŠckerei

der Bioladen

der Markt

der Supermarkt

die Metzgerei

die Konditorei

11

12

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Bildet Dialoge.

O Wo kauft man Käse?

O Auf dem Markt oder im Supermarkt!

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Bildet Dialoge.

O Gibt es hier Brot?

O Aber nein! Das ist eine Metzgerei und in einer Metzgerei gibt es kein Brot!

65

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места fŸnfundsechzig

и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

L

E K T I O N

66

13

LESEN

O Du brauchst É Wohin gehst du? Kreuze an.

Ich brauche Fleisch. Ich gehe ...

N in die Metzgerei. N in die Apotheke. N in den Bioladen.

Ich brauche KŠse. Ich gehe ...

N in den Supermarkt. N in die BŠckerei. N ins GemŸsegeschŠft.

Ich brauche €pfel. Ich gehe ...

N in die Boutique. N auf den Markt. N in die Konditorei.

Ich brauche Kuchen. Ich gehe ...

N in den Bioladen. N in die Konditorei. N auf den Markt.

14

SCHREIBEN/SPRECHEN

O Macht in Partnerarbeit eine Einkaufsliste und notiert, wohin ihr gehen mŸsst. ErzŠhlt vor der Klasse.

Was brauchen wir? Wohin gehen wir?

15

LESEN/SCHREIBEN

O Lies den Text und antworte auf die Fragen.

Salzburger GrŸnmarkt

Seit 1857 findet der GrŸnmarkt am UniversitŠtsplatz statt, ab 1984 sogar den ganzen Tag. Hier, im

Schatten der UniversitŠtskirche und mitten in der Fu§gŠngerzone, finden Besucher und Einheimische

frische Waren und Souvenirs.

Samstags wird die Wiener-Philharmoniker-Gasse in den Markt integriert. Die Salzburger schŠtzen die

gemŸtliche AtmosphŠre und besonders an Samstagen ist der GrŸnmarkt ein beliebter Treffpunkt fŸr

Jung und Alt.

Das Angebot umfasst landwirtschaftliche Produkte, frisches Brot und GebŠck, frische Wurst, frisches

Obst und GemŸse, frischen KŠse, Spirituosen ...

1. Wann kann man auf dem GrŸnmarkt in Salzburg einkaufen?

2. Wo liegt der GrŸnmarkt?

3. Spielen samstags die Wiener Philharmoniker auf Salzburger GrŸnmarkt?

4. Warum kommen junge und alte Leute gern zum GrŸnmarkt?

5. Was kann man dort kaufen? frischer KŠse, frische Wurst,

frisches Obst, frische Waren

sechsundsechzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 15Ð22


L E K T I O N

5

Essen... (inter)national

16

LESEN

O Lies bitte die Situationen, dann die Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Ordne zu.

Gasthof Sonne

Die gute Adresse in Nürnberg!

Bayerische Küche und

internationale Spezialitäten.

Täglich 11-14 Uhr; 18-23 Uhr.

Ruhetag.A

Freitag

Da

Luciano

Täglich 11-24 Uhr.

Kein Ruhetag.

Nudelgerichte, Fischspezialitäten,

und natürlich … Pizza!!

D

Lust auf Hamburger + Pommes?

Oder lieber ein Fischbrötchen?

Mc Dougal’s

das Schnellimbissrestaurant!

Täglich 8-24 Uhr

C

B

Nessic

Die Nummer1

unter den türkischen

Restaurants!

Kebab, türkische Pizza und viel mehr!!

Stefan-Meyer-Straße 27, Freiburg

RESTAURANT

GOURMET

für alle, die etwas Besonderes suchen!

Exklusives Ambiente, feine Küche und

Leute! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Um Reservierung wird gebeten.

Tel: 498715

China-Food-Shangai

Alle SpezialitŠten auch

zum Mitnehmen

tŠglich 11.30Ð14.30 Uhr

und 17.30Ð23.00 Uhr

Herzogstra§e 18 Ð Offenburg

F

E

1. Du hast nur 15 Minuten Mittagspause und

4.

Du mšchtest in ein Luxusrestaurant gehen.

mšchtest schnell etwas essen.

2. Du bist seit einem Monat in Deutschland und

mšchtest endlich Spaghetti ãal denteÓ essen.

5. FrŸhlingsršllchen mit Reis und Soja. Aber zu

Hause schmeckt es besser!

6. Du mšchtest eine ãexotischeÓ Pizza essen.

3. Du bist zum ersten Mal in Deutschland und

mšchtest etwas Typisches probieren.

A B C D E F

17

LESEN/SPRECHEN

O Was mšchtest du essen? Lies bitte die Speisekarte und bestell.

Suppen

Tomatencremesuppe mit Croutons 3.10 ×

Gulaschsuppe mit Brot 2.80 ×

Zwiebelsuppe 3.10 ×

Hauptgerichte

Schweinebraten mit Semmelknšdeln 11.40 ×

Schnitzel mit Pommes und Salat 10.50 ×

Bratwurst mit Kartoffelsalat 5.50 ×

GrillhŠhnchen mit Pommes 9.80 ×

Fischfilet MŸllerin mit Salzkartoffeln 13.20 ×

GemŸseauflauf 6.90 ×

Vegetarische Lasagne 7.10 ×

KŠseplatte 6.50 ×

Bauernsalat 5.90 ×

Speisekarte

Dessert/Kuchen

Super-Eisbecher 3.20 ×

Obstsalat 3.20 ×

Schokopudding mit Sahne 3.20 ×

Apfelstrudel 3.00 ×

Getränke

Mineralwasser 2.30 ×

Cola 2.30 ×

Apfelsaft 2.30 ×

Bier (0,3) 2.10 ×

Rotwein (0,2) 3.40 ×

Wei§wein (0,2) 3.40 ×

Heiße Getränke

Tasse Kaffee 1.70 ×

Espresso 1.90 ×

Cappuccino 2.00 ×

Glas Tee 1.70 ×

67

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

siebenundsechzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

L

18

19

SPRECHEN

O Rollenspiel: Ihr habt zusammen 30 Euro. Was bestellt ihr? Bildet einen Dialog.

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Bildet Dialoge.

Wie schmeckt...?


gut

sehr gut

lecker

ausgezeichnet

O Na, wie schmeckt der Schweinebraten?

O Lecker, wirklich sehr lecker!

Merk dir!


nicht so gut

schlecht

ekelhaft

Also, ich nehme eine

Tomatencremesuppe,

ein Schnitzel mit Pommes und

dann einen Super-Eisbecher.

Dazu trinke ich eine Cola.

Und zum Schluss nehme ich

einen Espresso.

Das geht nicht! Also, eine

Tomatencremesuppe kostet 3.10€,

ein Schnitzel mit Pommes kostet 10.50€,

ein Super-Eisbecher 3.20€, eine Cola

2.30€ und ein Espresso 1.90€. Das

macht 21€!! Und ich? Ich will auch

was essen!

E K T I O N

68

20

LESEN

O Lies bitte die Texte. Ordne Bild und Text.

A

1

Im Paradies der Würste

Wie viele Wurstsorten gibt es in Deutschland? Die Liste ist sehr lang,

denn jede Stadt, jeder Landesteil, jedes Bundesland hat eine eigene

Wurst. Und jede Wurst schmeckt natŸrlich anders.

Hier sind einige der berŸhmtesten WurstspezialitŠten.

Die ThŸringer Bratwurst

ist 15-20 Zentimeter lang.

Sie steckt in einem Naturdarm und

wiegt bis 150 Gramm.

Sie schmeckt am besten, wenn

sie vom Holzkohlegrill direkt ins

Brštchen kommmt. Mit Senf oder

Ketchup, natŸrlich!

B

D

2

Die MŸnchner Wei§wurst

ist aus Kalbfleisch, wird in kochendem

Wasser erhitzt und hat einen

feinen Geschmack. Dazu isst man

sŸ§en Senf und natŸrlich Brezel.

C

4

Die Currywurst: eine Berliner

Erfindung! In Wirklichkeit eine ganz

ãnormaleÓ Bratwurst, aber klein geschnitten.

Mit viel Ketchup und

Currypulver bedeckt!

A B C D

3

Die NŸrnberger

BratwŸrste sind klein (nur 8

Zentimeter lang).

Am besten schmecken sie frisch

vom Holzkohlegrill. Normalerweise

werden 6 StŸck serviert.

Dazu Sauerkraut.

†bungen 23Ð34

achtundsechzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

5

21

TEAMARBEIT

O Arbeitet in Gruppen. Recherchiert im Internet und macht Plakate mit vielen Bildern, Kochrezepten und

kurzen Texten Ÿber Essgewohnheiten verschiedener Nationen.

neunundsechzig

69

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5 LEKTION

Blitz Grammatik

Marianne (16 Jahre):

„Also, vorigen Sommer habe ich meine Tante in

Deutschland besucht. Ich habe dort nur sehr leckeren

Apfelstrudel gegessen. Mmm, ein Stück am Morgen,

zwei am Vormittag und drei am Nachmittag, natürlich

mit viel frischer Schlagsahne dazu. Der Apfelstudel

meiner Tante ist wirklich der beste auf der ganzen Welt.

Und es ist auch gesund, Äpfel zu essen!“

1. У немачком језику се користе три врсте

члана: , и

члан.

2. Распореди према врсти члана који се користи.

Одређени члан Неодређени члан Нулти члан

5. Са kein се негира .

а) одређени члан

б) само неодређени члан

в) неодређени и нулти члан

6. Уз глагол sein и придев (Es ist interessant ...) као

допуна се користи .

а) инфинитив

б) партицип перфекта

в) инфинитив са zu

7. Код глагола са наглашеним префиксима zu се

ставља .

а) испред префикса б) иза глагола

в) између префикса и глагола

8. Осим код глагола sein са придевом, инфинитив

са zu користи се и код глагола

са

именицама Lust, Zeit, Geld, Möglichkeit...

а) werden б) haben в) bleiben

9. Заокружи глаголе који као допуну захтевају

инфинитив са zu.

müssen beginnen vergessen

gehen planen lassen

10. Напиши свој пример за глагол vergessen.

a) суперлативи б) набрајање

в) редни бројеви код набрајања

г) лична имена

д) дани ђ) улице

е) већ познати појмови

ж) националности з) занимања

и) земље средњег рода

ј) градивне именице

к) земље женског и мушког рода и у множини

л) саксонски генитив

11. Пронађи у уводној причи придеве који стоје

уз нулти члан.

12. Како се они мењају? Са чијом променом

можеш да их упоредиш?

13. Напиши своје примере реченица са

придевима lecker и frisch уз нулти члан.

3. Да ли неодређени члан има облик за множину?

4. Да ли одређени члан има облик за множину?

70

siebzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION6

In der Stadt

In dieser Lektion wirst du

Institutionen und PlŠtze in der Stadt kennen lernen

ihre Position auf dem Stadtplan bestimmen

nach dem Weg fragen

den Schulweg beschreiben

eine Verabredung machen

Blitz Grammatik:

Imperativ

PrŠpositionen

es gibt + Akkusativ

Konzessivsatz Ð obwohl

71 einundsiebzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6

L

Herzlich willkommen in Lindau!

E K T I O N

72

1

A

LESEN/SPRECHEN

O Lies den Text Ÿber Lindau. Was wei§t du Ÿber Lindau? ErzŠhl.

L

indau

indau ist eine kleine Stadt

in Süddeutschland, im

Dreiländereck Deutschland-

Österreich-Schweiz. Es liegt

am Bodensee, oder besser

gesagt, im Bodensee. Ja, denn

die Altstadt liegt auf einer

Insel. Eine Brücke und der

Eisenbahndamm verbinden sie

mit dem Festland.

Von den 24.000 Einwohnern

leben 3.500 auf der Insel.

1

B

3

LESEN

O Lies bitte die Texte und verbinde sie mit den Bildern.

Das Alte Rathaus hat eine sehr schšne Renaissance-Fassade

und liegt mitten in der Fu§gŠngerzone. Daneben liegt das

Neue Rathaus.

5

1

Das ist das Wahrzeichen Lindaus: das 6 m

hohe Lšwendenkmal. Es steht am Hafen und

schaut Ÿber den See.

2

Es ist schšn, am See entlang spazieren zu

gehen, oder auf einer Bank zu sitzen und die

Landschaft zu bewundern.

Der Diebsturm war im Mittelalter ein GefŠngnis.

4

Die Peterskirche ist die Šlteste Kirche Lindaus.

Seit 1928 ist sie aber eine KriegsgedŠchtnis-

stŠtte.

6

Dieses schšne Barockhaus hei§t Haus zum Cavazzen

und beherbergt heute das Stadtmuseum.

D

E

F

B

C

1

C

A

LESEN

O Suche die sechs Orte auf dem Stadtplan.

A B C D E F

zweiundsiebzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

6

2

LESEN/SPRECHEN

O Lokalisiere die sechs Orte. Bilde SŠtze.

Das Lšwendenkmal

Das Neue Rathaus

Das Haus zum Cavazzen

Die Seepromenade

Der Diebsturm

Das Alte Rathaus

Die Peterskirche

steht

liegt

in

an

neben

vor

dem

der

dem

See.

Fu§gŠngerzone.

Marktplatz.

Zeppelinstra§e.

Hafen.

Peterskirche.

Alten Rathaus.

Diebsturm.

3

H…REN CD2¥8

O Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

4

LESEN

O Lies bitte den Artikel und sammle Informationen Ÿber das Jugendzentrum.

Und das gibt es noch in Lindau: das Jugendzentrum X-tra

Das Jugendzentrum Lindau, ein

saniertes Gebäude aus den 50er

Jahren, gibt es seit 1995. Es liegt

am Uferweg, neben dem Pulverturm

und hat eine Gesamtfläche

von 1000 m 2 . Die Angebote

richten sich an Jugendliche zwischen

12 und 20 Jahren. Aber

was macht man eigentlich in einem

Jugendzentrum?

Organisiert werden Tagesausflüge,

Workshops und verschiedene

Freizeitaktivitäten. Es gibt z.B.

ein Volleyballfeld, einen kleinen

Fußballplatz, einen Bandproberaum,

einen Fetenraum für Privat-

und Klassenfeste, einen

Internetraum, eine Küche und

ein Jugendcafé. Hinter dem Gebäude

gibt es sogar eine Kletterwand.

Außerdem gibt es verschiedene

Kurse, wie z.B. Tanzen, Foto, Video

und vieles mehr.

Das Café ist ein beliebter Treffpunkt:

Hier trifft man sich mit

anderen Leuten, man spielt Billard

oder Kicker, man surft im

Internet oder schickt eine E-

Mail (es gibt drei PCs mit Internetanschluss).

Oder man sitzt

einfach auf dem Sofa und hört

Musik. Und man kann natürlich

an der Theke eine Cola oder einen

Schokoriegel kaufen.

Donnerstags besteht die Möglichkeit

mit anderen Jugendlichen

zu kochen und gemeinsam

zu essen.

Das Jungendzentrum ist von

Montag bis Samstag geöffnet,

und zwar montags, mittwochs

und donnerstags von 14.30 bis

18 Uhr; dienstags und freitags

von 16 bis 21 Uhr; samstags bis

22 Uhr.

Wo?

Seit wann?

Wie gro§?

FŸr wen?

Was?

Welche Kurse?

Warum ein beliebter Treffpunkt?

Angebot fŸr Donnerstag?

Wann gešffnet?

mit anderen kochen…

dreiundsiebzig

73

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 1Ð4


Auskunft auf der Stra§e

5

H…REN CD2¥9

O Hšr den Dialog und markiere mit dem Bleistift den Weg auf dem Stadtplan.


Standort

6 LEKTION Also, du gehst zunächst über

74

die Seebrücke. Dann immer geradeaus,

die Schmiedgasse entlang bis zum Marktplatz.

Dann nimmst du die Cramergasse bis zur Maximilianstraße.

Du gehst immer geradeaus und am Ende der Maximilianstraße

gehst du nach links. Da fängt die Bahnhofstraße an und du

siehst den Bahnhof schon.

Entschuldigung,

wie komme ich zum

Bahnhof?

Vielen

Dank.

6

LESEN

O Wege in der Stadt beschreiben. Was passt zusammen? Verbinde die Bilder mit dem passenden Text.

1 2 3 4 5

a. Ÿber die BrŸcke P Gehen Sie Ÿber die BrŸcke.

b. geradeaus P Gehen Sie immer geradeaus.

c. nach links P Gehen Sie nach links. Nehmen Sie die erste Stra§e links.

d. durch den Park P Gehen Sie durch den Park.

e. nach rechts P Gehen Sie nach rechts. Nehmen Sie die zweite Stra§e rechts.

vierundsiebzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

6

7

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Bildet Dialoge.

Entschuldigung,

wie komme ich zum

City-Hotel?

Entschuldigung, wie komme ich

zum

zur

zum

Bahnhof?

Astra-Kino?

Post?

Eisdiele ãVeneziaÓ?

Stadtpark?

Restaurant ãSonneÓ?

1

Gehen Sie (geh) geradeaus bis

2

zum

zur

zum

Theater

Ampel

Kreuzung

Marktplatz

Post

Volksbank

Dom

dann links.

rechts.

Gehen Sie über

die Brücke,

dann links.

Am besten fahren Sie (fahr)

4

Gehen Sie (geh)

Ÿber

durch

den

die

das

Fu§gŠngerzone

Park

Ludwigstra§e

Marktplatz

Stadttor

dann links.

rechts.

3

mit

dem

der

dem

Stra§enbahn.

Bus.

Linie 12.

Taxi.

U-Bahn.

8

H…REN CD2¥10

O Touristen in Lindau.

Hšr die drei Interviews

und ergŠnze die Tabelle.

Woher?

Warum in Lindau?

Wie lange in Lindau?

EindrŸcke

Interview 1 Interview 2 Interview 3

†bungen 5Ð21

fŸnfundsiebzig

75

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6

L

Ausgehen

E K T I O N

76

9

H…REN CD2¥14

O Nummeriere die SŠtze und hšr zur Kontolle zu.

Martina, hast du

Lust, heute Abend ins

Kino zu gehen?

Sagen wir,

so um …

19.30 Uhr?

Direkt vor

dem Kino.

O.k., abgemacht.

Um 19.30 Uhr vor

dem Kino. Tschüs!

Und um wie

viel Uhr?

Ja, gute Idee.

Aber wo treffen wir

uns?

10

SPRECHEN

O Ich frage, du antwortest ... Bildet Dialoge.

das Theater das Restaurant das Jugendzentrum

die Kneipe das Schwimmbad die Spielothek

die Disko die Pizzeria das Caf

die Eisdiele der Park

O Hast du Lust, in die Disko zu gehen?

O Ja, gute Idee! Gehen wir in die Disko!

O Nein, ich habe keine Lust. Gehen wir lieber in die Pizzeria.

11

LESEN

O Was kann man hier machen? Bilde SŠtze.

In dem (Im)

In der

In dem (Im)

Kneipe

Eisdiele

Pizzeria

Kino

Disko

Spielothek

Jugendzentrum

Park

Schwimmbad

Caf

kann man

schwimmen.

joggen.

Eis essen.

Bier trinken.

Filme sehen.

Pizza essen.

Leute treffen.

tanzen.

Kaffee trinken.

Videogames spielen.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског sechsundsiebzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

6

12

SCHREIBEN

O ErgŠnze die Tabelle.

Wo? Was? Wohin?

im Jugendzentrum Leute treffen ins Jugendzentrum

joggen

Medikamente kaufen

Geld abheben

auf die Bank

essen und trinken

Filme sehen

Englisch lernen

tanzen

Eis essen

schwimmen

auf der Post

Briefmarken kaufen

frisches Obst kaufen

13

SPRECHEN

O Verabredung. Bildet Dialoge.

O Wohin gehen wir heute Abend?

Gehen wir ins Jugendzentrum?

O Na, gut. Aber was machen wir

dann im Jugendzentrum?

O Wir treffen dort viele Leute!

Merk dir!

heute

morgen

Vormittag

Nachmittag

Abend

14

LESEN

O Lies die SMS-Nachrichten und unterstreiche die Probleme der Jugendlichen.

Hi, Nils. Hast du heute Abend

Zeit? Ich habe morgen den

gro§en Chemietest, aber

obwohl ich lernen muss, habe

ich Lust aufs Kino. Kommst du

mit?

Klara, obwohl ich dich schon

dreimal angerufen habe,

meldest du dich nicht. Kommst

du dann mit ins Konzert oder

nicht?

Entschuldigen Sie, bitte. Ich

komme etwas spŠt, obwohl

ich zur Zeit von zu Hause

weggegangen bin. Leider war

der Bus schon weg. Ich schaffe

es noch! Hoffentlich!

siebenundsiebzig

77

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6

L

E K T I O N

78

15

SPRECHEN

O Diskussionsspiel. Lest bitte die Angebote und formuliert in Gruppen VorschlŠge.

Dom Freiburg

Orgelkonzert,

21 Uhr, Eintritt frei

Pierre Souci (Frankreich)

spielt Werke von Bach, Pachelbell,

Tartini und Albinoni.

Habt ihr Lust in

ein Konzert zu

gehen?

Ausgehen in Freiburg:

Was machen wir heute Abend?

Cinema Top Bertoldstraße 50

Programminformation: 20281410

Kartenreservierungen: 20281400, täglich 11-20 Uhr

oder unter www.cinematop.de

Spider-Man Abenteuer 17.30; 20.30; 23.00

Mord nach Plan Thriller 20.00; 22.30

Men in Black 2 Komödie 20.15; 22.45

Lilo & Stich Trickfilm 18.00; 20.15; 22.30

Jazzhaus Schnewlinstraße 13

Informationen: 26785113

_________________________________________

Do. 01.08 - 21 Uhr Till Bruce und seine Band (USA)

Sa. 03.08 - 22 Uhr Pino Minafra Ensemble

So. 04.08 - 22 Uhr Live Jazz & Pop

In ein Konzert? Meinst

du das Orgelkonzert im

Dom?

Gehen wir ins

Jazzhaus.

Gute Idee. Ich mag Jazz.

Ich komme gerne mit.

SEEPARK

FEST 31.7. - 3.4.

Das schönste, bunteste,

verrückteste Volksfest

der Region!

Karussells, Musik zum Tanzen,

großer Vergnügungspark

mit Riesenrad, Kinderzirkus,

kulinarische Spezialitäten

und Feuerwerke!

Heute bis 23 Uhr.

Neue Kunst Marienstraße 10

Täglich 10-18 Uhr; Do. bis 22 Uhr

Do. 01.08 - 21 Uhr Till Bruce und seine Band (USA)Museum für

Zu sehen sind Hauptwerke der klassischen Moderne

... Die Künstler freuen sich auf ein informelles

Gespräch mit den Besuchern.

Also, was machen

wir heute Abend?

Ich möchte Spider-Man

sehen. Warum gehen

wir nicht ins Kino?

16

H…REN CD2¥15

O Termine. Hšre die drei GesprŠche und ergŠnze die Tabelle.

1 2 3

GesprŠch 1 GesprŠch 2 GesprŠch 3

Wohin am Abend?

Wo liegt das?

Um wie viel Uhr?

†bungen 22Ð27

achtundsiebzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

6

17

TEAMARBEIT

O Macht eine Werbung fŸr eine Stadt. WŠhlt am Ende die schšnste/interessanteste/verrŸckteste Werbung.

Ausgehmöglichkeiten (Cafés, DisKos,

Jugendzentren, Konzerte, StraSSenfestivale)

Sehenswürdigkeiten (Festungen, Kirchen, Museen,

Denkmäler, alte Häuser, Persönlichkeiten)

Meine

Stadt

Sportangebote

(Sportplätze, Turniere, Parks)

Stadtverkehr

(Busse, Taxis, StraSSenbahne, Fahrräder)

neunundsiebzig

79

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6 LEKTION

Blitz Grammatik

Sebastian (14 Jahre):

„Obwohl es noch Winter und kalt ist, treffe ich im

Stadtzenturm viele Touristen. Manchmal fragt mich

jemand nach dem Weg. Gestern, zum Beispiel, hat

mich ein schönes Mädchen angesprochen und gefragt:

‚Entschuldige, wo gibt es hier eine Disko?’ Ich habe

freundlich geantwortet: ‚Komm mit, ich zeige sie dir!’

Und so musste ich mit ihr zur Disko gehen.“ Seit diesem

Tag denke ich oft an sie.

1. Императив је глаголски начин, којим се изражава

.

а) молба б) заповест в) могућност

2. Друго лице једнине императива се гради од

основе.

а) презентске

б) инфинитивске

в) претеритске

3. Глаголи код којих у императиву изостаје промена

која се јавља у презенту јесу .

а) глаголи са променом e – i

б) глаголи са променом a – ä

4. У множини су 2. и 3. лице једнаки / различити у

односу на облик презента.

5. Које две заменице се по правилу не користе

у императиву, а која заменица се обавезно

користи?

8. Погледај дате примере и уочи који облици се

поред императива користе за изражавање

заповести.

Rauchen verboten! Langsam fahren!

Könnten Sie mir bitte helfen? Ruhe!

9. Уз конструкцију es gibt по правилу се користи

.

а) номинатив б) датив в) акузатив

10. Напиши свој пример за израз es gibt.

11. Пронађи у уводној причи пример за

концесивну (допусну) реченицу. Шта она

изражава?

12. Какав је ред речи у тој реченици?

13. Напиши свој пример за реченицу са obwohl.

14. Да ли seit и seitdem имају исто значење?

15. Напиши свој пример за реченицу са seit(dem).

6. Префикси (наглашени и ненаглашени) у императиву

функционишу исто / другачије у односу на презент.

7. Напиши све облике императива наведених

глагола.

kommen

rechnen

lesen

schlafen

sein

aufstehen

besuchen

16. За кретање ка установи/објекту најчешће се

користе предлози и .

17. Распореди ins, im, in die, in der, in den.

Мушки род:

Женски род:

Средњи род:

Кретање

Мировање

18. За разлику од предлога in који иде уз датив

и акузатив, предлог zu се користи само уз

. Пронађи пример у уводној

причи.

80

achtzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Typische und untypische

Tagesabläufe

LEKTION7

In dieser Lektion wirst du

Tages- und Uhrzeiten bestimmen

AlltagstŠtigkeiten nennen

von deinem Tagesablauf erzŠhlen

von dem Tagesablauf einer anderen Person

berichten

GesprŠche fŸhren

Blitz Grammatik

Verben mit betonten und unbetonten PrŠfixen

Temporalsatz Ð wŠhrend, bis, bevor

81 einundachtzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7

L

Aus dem Leben eines Nachtportiers

H

E K T I O N

82 zweiundachtzig

1

LESEN

O Eine Bildergeschichte. Sieh dir

die Fotos an und lies die Texte.

Ordne die Bilder den Texten zu.

A

B

C

D

D

F

E

G

H

Oliver Briske, Biologiestudent, 22,

jobbt zweimal die Woche als Nachtportier

im City-Hotel in MŸnchen.

Das Leben eines Nachtportiers ist

nicht leicht: Der Nachtdienst fŠngt

um 22 Uhr an, wenn die anderen

schlafen gehen, und endet um 6 Uhr

in der FrŸh.

I

I

Foto:

c 1. Viertel vor zwšlf: Ein Hotelgast kommt von einer Kneipentour zurŸck. Er erinnert sich nicht

mehr an seine Zimmernummer. Oliver begleitet dann den Herrn ins Zimmer.

2. Zehn vor eins: Das Telefon klingelt. Die Taxizentrale mšchte wissen, ob noch Zimmer frei sind.

Alle Zimmer sind im Moment besetzt.

3. Zehn Uhr abends: Oliver kommt im Hotel an. Der Nachtdienst fŠngt an.

4. Halb sechs: Noch eine halbe Stunde, bis Oliver nach Hause geht. WŠhrend er Kaffee trinkt, hšrt

er Nachrichten im Radio.

5. Viertel nach zwšlf: Oliver legt sich auf das Schlafsofa. Er sieht fern und ruht sich ein bisschen aus.

6. Halb elf: Ein Mann kommt ins Hotel. Er sucht ein Zimmer fŸr die Nacht. Oliver schaut im Computer

nach. Zimmer 27 ist noch frei.

7. FŸnf vor halb drei: Bevor Oliver einschlŠft, ŸberprŸft er, ob alles in Ordnung ist.

8. Sechs Uhr: Der Nachtdienst ist zu Ende. Oliver fŠhrt nach Hause zurŸck.

9. Zehn nach drei: Die Frau auf Zimmer 512 kann nicht schlafen. Oliver bringt ihr einen Kamillentee.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

7

2

LESEN

O Lies den Text in der richtigen Reihenfolge und unterstreiche dabei folgende Verben.

ankommen V anfangen V begleiten V fernsehen V erinnern

ausruhen V besetzen V einschlafen

3

SCHREIBEN

O Schreib die SŠtze aus dem Text ab. Was bemerkst du?

ankommen: Oliver kommt im Hotel an.

anfangen:___________________________________________________

begleiten:___________________________________________________

fernsehen: __________________________________________________

erinnern: ___________________________________________________

ausruhen:___________________________________________________

besetzen:___________________________________________________

einschlafen: _________________________________________________

4

SPRECHEN

O ErzŠhl die Geschichte. Die Fragen helfen dir dabei.

1. Um wie viel Uhr kommt Oliver im Hotel an?

2. Was passiert um 22.30 Uhr?

3. Um wie viel Uhr kommt der Gast ins Hotel zurŸck?

4. Was macht Oliver um 0.15 Uhr?

5. Wer ruft um 0.50 Uhr an? Warum?

6. Oliver ist mŸde und schlŠft kurz ein. Wie spŠt ist es?

7. Was passiert um 3.10 Uhr?

8. Was macht Oliver um 5.30?

9. Um wie viel Uhr fŠhrt Oliver nach Hause zurŸck?

Um zehn Uhr

abends kommt Oliver

im Hotel an.

5

SCHREIBEN

O Welche Fragen kšnntest du Oliver stellen?

Oliver schläft

um … ein.

Motiv: Warum ________________________________________________ ?

Geld: Wie viel ________________________________________________ ?

Zeit: Wann __________________________________________________ ?

Probleme: Welche _____________________________________________ ?

Gäste: Wie __________________________________________________ ?

Privatleben: Hast du ____________________________________________ ?

dreiundachtzig

83

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7

L

E K T I O N

84 vierundachtzig

6

LESEN/SCHREIBEN

O Finde die Uhrzeiten im Text und ergŠnze die Tabelle.

So kannst du schon die Uhrzeiten sagen: Im Text steht aber ...

22.00 zweiundzwanzig Uhr zehn Uhr abends

22.30 zweiundzwanzig Uhr drei§ig

23.45 dreiundzwanzig Uhr fŸnfundvierzig

0.15 null Uhr fŸnfzehn

0.50 null Uhr fŸnfzig

2.25 zwei Uhr fŸnfundzwanzig

3.10 drei Uhr zehn

5.30 fŸnf Uhr drei§ig

7

H…REN CD2¥17

O Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

8

SPRECHEN

O Wie spŠt ist es? Wie viel Uhr ist es? Frag deine Partnerin/deinen Partner.

O Wie spät ist es? Halb vier?

O Ja, es ist halb vier.

zehn vor ...

fŸnf vor ...

fŸnf nach ...

zehn nach ...

Auch:

15.30; 10.25; 18.15; 11.50; 9.05;

16.35; 11.00; 20.45; 8.10; 13.55

Viertel vor ...

zehn nach halb ...

Viertel nach ...

zehn vor halb ...

fŸnf nach halb ...

halb ...

fŸnf vor halb ...

9

H…REN CD2¥18

O Interview mit Oliver. Richtig oder falsch? Hšr zu und kreuze an.

1. Oliver kommt um 7 Uhr zu Hause an.

2. Oliver frŸhstŸckt und geht dann schlafen.

3. Oliver steht gegen 12 Uhr auf.

4. Oliver isst nichts zum FrŸhstŸck.

5. Oliver jobbt als Nachtportier, um seinen Sommerurlaub zu bezahlen.

6. Normalerweise steht Oliver um 7.30 Uhr auf.

7. Oliver fŠhrt mit dem Bus zur UniversitŠt.

8. An der Uni nimmt Oliver an Seminaren teil.

R

F

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

7

10

SCHREIBEN

O Schreib eine kurze Bemerkung Ÿber Oliver und zwar: 1) als betrunkener Gast (du beschwerst dich Ÿber

Oliver) oder 2) als die Frau aus Zimmer 512 (du bist zufrieden mit Oliver).

Sehr geehrter Herr Hotelmanager,

ich möchte Ihnen etwas über Ihren Nachtportier sagen. Als ich gestern Abend …

11

SCHREIBEN/SPRECHEN

O Mach ein Interview mit deiner Partnerin/deinem Partner. Sammle Fragen und notiere die Antworten.

Meine Fragen:

Antworten:

Um wie viel Uhr stehst du auf? Was isst

du zum Frühstück?

______________________________

Wann fährst du zur Schule?

______________________________

Wann fängt die Schule an?

______________________________

Um wie viel Uhr kommst du von der

Schule nach Hause zurück?

______________________________

Um wie viel Uhr isst du zu Mittag? ______________________________

Was machst du um 15 Uhr?

______________________________

Siehst du fern? Wann? Wie viele Stunden? ______________________________

Wann lernst du und machst Hausaufgaben? ______________________________

Was machst du am Abend?

______________________________

Wann gehst du schlafen?

______________________________

Träumst du von der Schule?

______________________________

Ich fahre mit dem Bus

zur Schule.

Wie fährst du zur

Schule?

Karolina fährt mit

dem Bus zur Schule.

Ich stehe gewöhnlich

um 7 Uhr auf.

12

SPRECHEN

O ErzŠhl jetzt Ÿber deine Partnerin/deinen Partner.

13

SCHREIBEN

O Schreib einen Aufsatz Ÿber deinen Tagesablauf.

fŸnfundachtzig

85

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 1Ð7


7

L

Von Beruf: Hausmann

E K T I O N

86 sechsundachtzig

14

LESEN/SCHREIBEN

O Lies den Text und fŸlle die Tabelle aus.

Klaus Zidek, 46, verheiratet, zwei Kinder, Computeranalytiker, ist seit sechs Monaten

arbeitslos. Seine Frau arbeitet als Zugbegleiterin bei der Deutschen Bundesbahn. Sie

ist also viel unterwegs. Aber das ist jetzt kein Problem mehr. Klaus Zidek hat viel Zeit:

Er kümmert sich um die Kinder, kocht, macht den Haushalt…

Morgens bringt er Anja (8) und Thomas (10) zur Schule. Dann kauft er ein: Brot,

Obst, Milch, Fleisch… Gegen 10 Uhr ist er wieder zu Hause. Er macht den Haushalt,

d.h. er macht die Betten, räumt die Wohnung auf, saugt Staub, bügelt…

Dann bereitet er das Mittagessen vor. Um 13 Uhr holt er die Kinder von der Schule

ab.

Zu Hause haben die Zideks keinen Geschirrspüler. Also wäscht Herr Zidek das Geschirr

ab.

Nach dem Essen ruht er sich aus: Er liest die Zeitung und hört Nachrichten im

Radio. Inzwischen sehen Anja und Thomas fern. Anja lernt Klavier. Also bringt Herr

Zidek am Nachmittag seine Tochter zum Musikunterricht, und holt sie dann wieder

ab. Thomas schwimmt im lokalen Schwimmverein und hat zweimal die Woche

Training. Herr Zidek bringt seinen Sohn dorthin und holt ihn dann wieder ab. Um

18 Uhr kommt seine Frau Marianne von der Arbeit zurück. Endlich! Vielleicht

bekommt Herr Zidek morgen eine Stelle vom Arbeitsamt.

Anzahl der Familienmitglieder

Namen/Alter der Familienmitglieder

Beruf des Vaters

Beruf der Mutter

Hobbys der Kinder

Pflichten des Vaters

15

LESEN

O Kombiniere, was zusammen passt.

1. Klaus Zidek bleibt zu Hause, a. wŠhrend die Kinder im Kindergarten sind.

2. Er macht alle Hausarbeiten, b. bis er einen Job findet.

3. Klaus muss das Geschirr abwaschen, c. wŠhrend seine Frau arbeitet.

4. Klaus wird zu Hause sein, d. bis sie einen GeschirrspŸler kaufen.

16

H…REN CD2¥20

O Hšr zu und markiere den Akzent. Was bemerkst du? Diskutiere in der Klasse.

ankommen V aufstehen V aufrŠumen V anfangen V abholen

abwaschen V einkaufen V fernsehen V vorbereiten V zurŸckkommen

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

7

17

SPRECHEN

O ErzŠhle mšglichst viel von einem typischen Tag dieser Personen.

Ulrike Neumann (39)

BŠuerin, vier Kinder

Hermann Faust (25)

Pilot, ledig

Albert FŸrst (52)

Seemann, Opa

18

A

LESEN

O Lies aufmerksam die folgenden Anzeigen. Unterstreiche die QualitŠten, die man fŸr diese Jobs braucht.

Wir, eine bekannte Hotelkette, suchen für unsere luxuriösen Hotels in der ganzen

Welt sensible Menschen, die die Qualität und Weichheit unserer Matratzen

testen. Beschreibung des Jobs: Sie verbringen 10 Stunden ohne Pause auf jeder

Matratze und schreiben danach einen Bericht. Sie sollten verantwortungsbewusst

und reiselustig sein.

Sie können schwimmen und

tauchen!. Sie fotografieren gern!

Sie verstehen etwas vom Bloggen!

Dann sind Sie die richtige Person

für diesen Job: Sie müssen auf

einer Insel in der Südsee leben und

auf einen Korallenriff aufpassen.

Dazu sollten Sie regelmäßig einen

Blogg darüber schreiben. Werden

Sie doch unser Inselwart!

Wir sind eine Agentur

aus Hollywood, die die

bekanntesten Stars vertritt.

Wir suchen kontaktfreudige

und geduldige Menschen aus

der ganzen Welt, mit guten

Englischkenntnissen. Zu ihren

Aufgaben gehört, dass Sie

mit den Hunden der Stars

regelmäßig Gassi gehen, sie

kämmen, waschen usw. Dafür

bekommen Sie gratis eine

Wohnung mit Garage und

500 Dolar pro Monat. Na,

interessiert?

Eine zuverlässige Detektivagentur sucht ausgebildete Detektive, die bereit sind,

Tag und Nacht für uns da zu sein. Sie sind jung, unauffällig und haben gute

Nerven. Dann kommen Sie zu uns. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf

die Überwachung von Teenagern, deren Eltern wissen wollen, was ihre Kinder

machen, wenn sie nicht zu Hause sind. Möchten Sie sich gern in die Rolle von

James Bond versetzen? Willkommen!

18

B

SCHREIBEN

O WŠhle einen Job aus. Schreib einen Bericht davon, wie du deinen Tag verbringen wŸrdest, wenn du diesen

Job hŠttest.

†bungen 8Ð17

siebenundachtzig

87

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7

L

Ein Tag im Internat

E K T I O N

88

19

H…REN CD2¥22

O Hšr zu und notiere die genauen Uhr- oder Tageszeiten.

Was?

Aufstehen

FrŸhstŸck

Schule beginnt

Mitaggessen + Pause

Studierzeit

Freizeitblock 1

Abendessen

Freizeitblock 2

SchŸler machen sich bettfertig

Licht aus

Wann?

20

H…REN CD2¥23

O Was macht Guido in der Studierzeit, in dem Freizeitblock 1 und 2?

Hšr den Text noch einmal und sammle Informationen.

Freizeitblock 1 ____________

Studierzeit ____________

Freizeitblock 2 ____________

21

SPRECHEN

O Benutze die Notizen und erzŠhl Ÿber Guidos Tagesablauf.

22

SPRECHEN

O Mšchtet ihr im Internat wohnen? †berlegt in Gruppen,

sammelt Vor- und Nachteile.

Vorteile und Nachteile des Lebens im Internat

das Zimmer des SchŸlers

die Freizeit einer SchŸlerin

das Leben der Lehrer

Vorteile Nachteile

†bungen 18Ð26

achtundachtzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

7

23

TEAMARBEIT

O Arbeitet in Gruppen. Macht Plakate oder ComputerprŠsentationen zum Thema ãEin idealer TagÓ.

Wo?

am Meer, im Gebirge, auf dem Nordpol, auf dem Lande

Mit

wem?

Wann?

im Sommer, im Herbst, im Winter, im FrŸhling

mit Eltern, mit Freunden, mit Geschwistern, allein

Was?

Warum?

faulenzen, etwas Neues lernen, Sport machen, aktiv sein, tanzen, Eis brechen

Spa§, interessant, Ruhe brauchen, eine neue Erfahrung

neunundachtzig

89

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7 L E K T I O N

Blitz Grammatik

Oliver (19 Jahre):

„Während des Studiums arbeite ich als Nachtportier

in einem Hotel. Ich wohne aber nicht dort,

sondern teile eine Wohnung mit meinem Freund

Peter. Leider gibt es immer mehr Probleme.

Jeden Nachmittag vor der Arbeit bereite ich das

Mittagessen für morgen zu. Aber, während ich

arbeite, lädt Peter manche Freunde ein. Sie sind

immer hungrig und essen mein Essen, bis alles weg

ist. Dann bleibe ich am nächsten Tag hungrig. Und

bis wann soll das so gehen? Ich kenne Peter doch

die Hälfte meines Lebens.“

1. У немачком језику нови глаголи могу да се

изведу од основних помоћу .

а) суфикса б) префикса

2. Префикси могу да буду

или .

7. Везници wahrend и bis уводе

реченице.

8. Везник während означава да се радња једне

реченице одвија

са радњом

друге реченице.

a) претходно б) накнадно в) паралелно

9. Напиши свој пример за реченицу са während.

10. Везник bis означава да

радња једне реченице, када почиње радња

друге реченице.

а) почиње б) се завршава

11. Напиши свој пример за реченицу са

везником bis.

3. Распореди префиксе у две групе.

bei- be- ver- aus- mit- empvor-

ent- ge- ein- auf- zermiss-

an- er- zu-

12. Да ли код ових везника долази до слагања

времена?

Наглашени (одвојиви)

префикси

Ненаглашени

(неодвојиви) префикси

13. Пронађи у уводној причи примере за bis. У

којој реченици се bis јавља као везник, а у

којој као предлог?

14. Са којим падежом стоји предлог bis?

15. Који предлози захтевају акузатив?

Напиши их.

4. Постоји ненаглашених префикса,

док је група наглашених већа/ мања.

5. Да ли постоје префикси који могу да буду и

наглашени и ненаглашени? Пронађи такав

префикс у уводној причи.

16. Пронађи у уводној причи примере за

именице у генитиву.

17. Шта је карактеристично за именице у

генитиву? Како се мењају?

6. У зависној реченици у којој се предикат

налази на крају реченице наглашени

префикси се .

а) спајају са глаголом

б) одвајају од глагола

90 neunzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Freunde & Freundinnen

LEKTION

8

In dieser Lektion wirst du

Ÿber eigene Interessen und Interessen anderer

sprechen

Ÿber ZukunftsplŠne sprechen

einen formellen Brief schreiben

Personen beschreiben und Ÿber ihren Charakter

sprechen

die eigene Meinung Ÿber andere Personen Šu§ern

Beziehungen zwischen Menschen feststellen

Blitz Grammatik

Personalpronomen

Possessivpronomen

Fragewort wer

Verben mit PrŠpositionen

Adjektivdeklination

Reflexive Verben

91

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einundneunzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8

L

Meine Clique

E K T I O N

92

1

LESEN

Lies bitte die Texte und kreuze an. Wer sagt was?

A

B

C

D

E

A

Florian – der Internet-Freak.

Er ist den ganzen Tag mit seinem Computer beschäftigt. Er liebt

seinen Computer über alles. Informatik ist seine große Leidenschaft.

Er hat natürlich seine Homepage im Internet. Toll sieht

sie aus! Viele sagen, er ist so verschlossen und zurückgezogen.

Das finde ich nicht. Er ist zwar nicht sehr extrovertiert, aber ich

verstehe mich gut mit ihm. Sein Traumberuf: Programmierer.

D

Nikola – der Serbe.

Seine Eltern kommen aus Serbien. Er ist aber in

Deutschland geboren und aufgewachsen. Er ist

zweisprachig. Das finde ich toll! Er ist humorvoll

und erzählt immer lustige Witze. Jeden Sommer

fährt er zu seinen Verwandten nach Niš.

Er freut sich sehr auf jeden Besuch und spricht

tagelang darüber. Er möchte aber nicht in Serbien

leben. Sein Leben kann er sich nur hier in

Deutschland vorstellen. Sein Hobby ist Fußball. Er

träumt von einer Karriere als Fußballspieler.

Meine Clique Wir sind eine lustige Clique. Wir gehen

nicht alle in dieselbe Schule, aber wir sehen uns regelmŠ§ig. Die

Spielothek 2000 ist unser Treffpunkt. Da treffen wir uns zweimal die

Woche. Manchmal gehen wir ins Jugendzentrum. Da kšnnen wir in

Ruhe sprechen: Ÿber unsere Probleme, PlŠne, TrŠume É

B

C

Steffi – die Sportliche.

Ihr Leben ist der Sportverein von ihrer Stadt.

Sie geht regelmäßig hin: Sie schwimmt, turnt,

spielt Tennis und Volleyball. Aber sie denkt

nicht nur an Sport. In der Schule bekommt sie

immer gute Noten. Wie schafft sie das? Gut,

denn sie ist nicht nur sehr sportlich, sondern

auch sehr fleißig. Ihre Freizeit verbringt sie

meistens im Sportverein mit ihrem Trainer.

Sie möchte gern Profi-sportlerin werden.

Lena – „der Vamp“.

Sie sieht sehr gut aus, interessiert sich für Mode, trägt

nur Markenklamotten ... Aber trotz allem ist sie sehr nett

und lieb, gar nicht hochnäsig oder arrogant, wie man

vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Ihre Eltern

möchten, dass sie nach dem Abitur zur Uni geht. Sie hat

aber keine Lust dazu. Ihre Zukunft kann sie sich nur in

der Modebranche vorstellen. Vielleicht als Model?

92

zweiundneunzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Und das bin ich!

E

L E K T I O N

8

Ich heiße Sebastian. Meine Freunde nennen mich den

Reisereporter. Ja, denn ich reise sehr gern und oft.

Ich bin sehr unternehmungslustig. Mit meinen Eltern war ich

schon in ganz Europa. Nach einer Reise stelle ich immer eine

Reportage zusammen: Fotos, Eindrücke, authentisches Material ...

Ich möchte gern Reisejournalist werden. Er träumt von einer Reise

nach Schweden im nächsten Sommer. Hoffentlich fahren auch

andere mit.

1. Er/Sie hat seine/ihre eigene Homepage im Internet.

2. Er/sie denkt nicht nur an Sport.

3. Sein/Ihr Leben kann er/sie sich nur in Deutschland vorstellen.

4. Er/sie beschŠftigt sich mit dem Computer.

5. Er/sie trŠumt von der Karriere eines Models.

6. Seine/Ihre Eltern mšchten, dass er/sie zur Uni geht.

7. Er/sie spricht gern Ÿber die Ferien in Serbien.

8. Er/sie freut sich auf Reisen.

9. Er/Sie verbringt seine/ihre Freizeit im Sportverein.

10. Er/Sie mšchte Reisejournalist(in) werden.

A. Florian

B. Steffi

C. Nikola

D. Lena

E. Sebastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

LESEN/SCHREIBEN

Such die Informationen und fŸlle die Tabelle aus.

Name

Spitzname

Charakter bzw.

Persšnlichkeit

Hobby

Lena

der Vamp

nett, lieb,

nicht arrogant,

gut aussehend

Mode

Traumberuf

Model

Verschiedenes

trägt nur

Markenklamotten

93

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места dreiundneunzig

и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8

L

E K T I O N

94

3

SPRECHEN

WŠhle eine Person und stell sie vor.

Nikola ist humorvoll.

Seine Freunde ...

Lena ist nett und lieb.

Sie sieht gut aus, ist aber nicht

arrogant. Ihre Freunde nennen sie

den Vamp. Mode ist ihr Hobby. Sie

möchte später Model werden.

Sie trägt nur Markenkleidung.

4

LESEN/SCHREIBEN

Such im Text alle SŠtze mit Possessivartikeln und trage sie unten ein.

Steffi und Lena Nikola und Florian

Ihr Leben ist der Sportverein. Er ist mit seinem Computer beschäftigt.

5

SCHREIBEN

Jetzt bist du dran. Schreib einen Brief an deinen Freund. Schreib Ÿber folgende Punkte:

(1) Charakter (2) Hobby (3) Traumberuf (4) Verschiedenes

Liebe(r) _________

Wie geht es dir? Mir geht es gut.

Wir haben eine neue Freundin in der Klasse!

Die ist einfach super!

(1)

Belgrad, den 15.05.2019.

(2)

(3)

(4)

Schreib mir bald wieder!

Alles Liebe

dein(e) _______

94

vierundneunzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 1Ð19


L E K T I O N

8

6

Geburtstage

LESEN

Was finden Lena und Nikola positiv und negativ an Geburtstagen? FŸlle die Tabelle aus.

Lena: NatŸrlich freue ich mich auf den Geburtstag, aber nur weil ich Geschenke bekomme.

Accessories und T-Shirts mit coolen Prints als Geschenk finde ich toll. Geburtstagsfeiern dagegen

hasse ich. Ich bin schon 15, aber meine Eltern machen immer noch eine gro§e Feier. Sie laden die

ganze Familie ein, und alle behandeln mich als ein Kind. Omas kŸssen mich die ganze Zeit, ich

muss die Kerzen ausblasen, das Geburtstaglied hšren. Und soll ich noch etwas darŸber sagen?

Nikola: In meiner Familie sind Geburtstage eine gro§e Sache, alle freuen sich darauf. Ich mag

sehr, wenn ich im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Ich helfe sogar meiner Mutter mit den

Vorbereitungen. Dieses Jahr habe ich selbst meine Geburtstagstorte gebacken, es war sehr lustig.

Weil wir in Deutschland leben, habe ich hier wenige Verwandte und wir feiern meinen Geburtstag

zu viert (meine Eltern, Schwester und ich). Aber dann bringe ich meine Freunde zu einem Kuchen

und GetrŠnk ins Caf, das mag ich sehr.

Lena

Nikola7

LESEN

Lena hat im Kalender die Geburtstage ihrer Freunde und Freundinnen markiert. Wer hat wann Geburtstag?

Lies die SŠtze und finde das passende Datum.

1. Florian ist am Ende des Sommers geboren.

2. Nikola ist in der ersten HŠlfte Mai geboren.

3. Steffi ist am ersten Tag des Herbstes geboren.

4. Sebastian ist zu Weinachten geboren.

5. Rita und Julia sind am Anfang des FrŸhlings geboren.

6. Lena ist in der zweiten HŠlfte Mai geboren.

fŸnfundneunzig

95

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8

L

8

LESEN

Unsere Freunde haben Geburtstag. Was schenken wir ihnen? Sieh dir die Zeichnung an, lies die SŠtze und

ordne zu.

die Videokamera

der Fotoapparat

der Modekatalog

der Ball

der Hund

die Klarinette

der Tennisschläger

das Fahrrad

der Laptop

E K T I O N

96

Steffi

Sebastian Lena Nikola Julia Rita

Florian

1. Nikola spielt Fu§ball.

2. Florian ist ein Internet-Freak.

3. Steffi ist sehr sportlich.

4. Sebastian reist sehr gern.

5. Rita liebt Musik.

6. Julia und Rita mšgen Tiere.

7. Lena interessiert sich fŸr Mode.

a. Ihm schenken wir den Fotoapparat und die Videokamera.

b. Ihr schenken wir die Klarinette.

c. Ihr schenken wir den Modekatalog.

d. Ihm schenken wir den Laptop.

e. Ihnen schenken wir den Hund.

f. Ihr schenken wir den TennisschlŠger und das Fahrrad.

g. Ihm schenken wir den Ball.

9

H…REN CD2¥25

Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

10

SCHREIBEN

Du feierst deinen Geburtstag. Bastle eine originelle Einladungskarte an deine Freunde, hier ist ein Beispiel.

11

SPRECHEN

Plant eine †berraschungsparty fŸr einen Freund. Diskutiert Ÿber folgende Punkte:

1. Zeit und Ort (Wann und wo macht ihr die Party?)

2. Einladung (Wen ladt ihr ein und wie?)

3. Nahrung (Was gibt es zum Essen und Trinken?)

4. Spa§ (Was macht ihr auf der Party?)

5. Geschenk (Was kauft ihr dem Geburtstagskind?)

96 sechsundneunzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 20Ð21


L E K T I O N

8

Sympathisch, aber etwas launisch

H…REN/SPRECHEN

CD2¥26

12 Hšr bitte zu und sprich nach. Nett und

Und wie

findest du

Nikola?

Wie findest

du Lena?

Ich finde sie

extravagant.

Ich finde ihn

sympathisch.

Und Julia und Rita?

Wie findest du sie?

hübsch.

13

14

SPRECHEN

Wie findet ihr eure Klassenkameraden? Bildet Dialoge.

Wie fi ndest du Martin?

Ich fi nde ihn humorvoll.

Und wie fi ndest du Klára?

Ich fi nde sie sehr einfühlsam.

SCHREIBEN/SPRECHEN

ErgŠnze die Tabelle mit den Namen und erzŠhl.

launisch

sympathisch

humorvoll

extravagant

lustig

faul

...

Wen findest du...?


sympathisch

kontaktfreudig

nett

extrovertiert

einfŸhlsam

humorvoll

extravagant

flei§ig

gut organisiert

sportlich

bescheiden

verantwortlich

freundlich

...


launisch

introvertiert

langweilig

kindisch

unsympathisch

eitel

eingebildet

nervig

pessimistisch

schlampig

hochnŠsig

zurŸckhaltend

verstŠndnislos

...

Merk dir!

15

SPRECHEN

Vergleicht eure Klassenfreunde. Bildet Dialoge.

Wie findest du Martha und Sofia?

Martha ist flei§iger als Sofia. Marko ist aber am flei§igsten in der Klasse.

siebenundneunzig

97

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8

L

16

SPRECHEN

Wie findest du dich selbst? ErzŠhle deinem Freund von deiner Persšnlichkeit.

E K T I O N

98

17

SCHREIBEN

Beschreibe diese zwei MŠnner. Du kannst auch die Adjektive in †bung 13 benutzen.

Der Mann links ist ...

Der Mann rechts ist ...

ein fauler Mann

ein fleißiger Mann

eine verantwortliche Person

eine unverantwortliche Person

ein ambitiöser Typ

ein schlampiger Typ...

18

LESEN

Schau dir das Foto auf Seite 92 an. Wer ist das? Trage den passenden Namen ein.

ist ein hellblondes, elegantes MŠdchen mit einem guten Modegeschmack.

ist ein gro§er lustiger Junge mit blonden Haaren, mit einem blauen Pullover in der Hand.

ist ein sympathischer und sportlicher Junge in einem karrierten Hemd.

ist ein offenes, nettes MŠdchen mit dunkelblonden Haaren, im sportlichen Freizeit-Look.

ist ein starker junger Mann in einer sportlichen grauen Jacke.

19

H…REN CD2¥27

Zur Kontrolle: Hšr bitte zu. Ist deine Lšsung richtig?

20

SCHREIBEN

Schreibe deine eigene Kontaktanzeige.

JUNGE, HÜBSCHE DAME,

sportlich und charmant, mit großer

Liebe zu Tieren, Musik und Fußball

sucht einen humorvollen, netten

und lustigen Freund. Du kannst

auch ein bisschen extravagant

sein, das gefällt mir sehr. Wenn du

Interesse hast, schreib mir gleich.

Chifre: xyz

98

achtundneunzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

†bungen 22Ð29


L E K T I O N

8

21

TEAMARBEIT

Arbeitet in Gruppen. Sammelt Ideen, wie man Kindern in Not helfen kšnnte. Sammelt schlie§lich alle

Resultate und schreibt eine E-Mail an Brad und Rihanna.

Wem?

Warum?

Wie?

Was?

bradpitt@gmail.com

Kinder in Not

Lieber Brad,

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Viele Gr٤e,

dein(e) .............................

neunundneunzig

99

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8 LEKTION

Blitz Grammatik

Sebastian (15 Jahre):

„Also, meine Clique ist nicht sehr groß, aber wir

verstehen uns prima. Wir treffen uns fast jeden

Abend, meistens bei Peter, denn er hat ein großes

Haus und wir machen da oft Partys. Man tanzt,

hört Musik, amüsiert sich. Wir alle interessieren uns

für Hip-Hip und freuen uns immer sehr auf diese

schönen Hauspartys. Sind wir nicht tolle Freunde?“

1. У немачком, као и у српском језику, постоји

укупно

личних заменица.

2. Личне заменице се мењају по .

а) временима б) начинима в) падежима

3. Да ли се облици личних заменица за

номинатив, датив и акузатив мењају?

4. Облици датива и акузатива идентични су код

заменица и и гласе

и .

5. Распореди облике по падежима.

Ном. ich du er sie es sie/ Sie

Дат.

Ак.

ihm dich sie mir ihn es

mich ihr ihnen dir

6. Који се падеж личних заменица користи као

присвојни детерминатив?

а) датив б) генитив в) акузатив

7. Повежи личну заменицу са присвојним

детерминативом. Шта уочаваш?

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

euer

ihr

Ihr

dein

mein

sein

unser

8. Присвојни детерминатив (sein, ihr, unser ...)

мења се као

члан.

а) одређени б) неодређени в) нулти

9. Пронађи у уводној причи примере два

глагола који увек иду уз одређене везнике.

10. Да ли си за валентност већ чуо из хемије? Шта

она означава у хемији, а шта у језику?

11. Комбинуј глагол с одговарајућим предлогом

и падежом.

träumen

an

denken mit Dativ

sich beschäftigen auf Akkusativ

sich freuen

von

12. Пронађи у уводној причи све придеве.

13. Да ли се повратни глаголи у немачком језику

мењају исто као у српском? Објасни разлику.

14. Заокружи тачан одговор.

а) Придев се мења тако што добија наставак.

б) Придеви увек добијају наставак.

в) Наставак зависи од врсте члана који стоји

испред придева.

д) Постоји три типа придевске деклинације

у зависности од врсте члана који стоји

испред придева.

15. Наведи примере.

sich у акузативу

sich у дативу

16. Повратна заменица по правилу стоји

у

, али може да се јави и у

. У чему је разлика?

а) генитиву б) дативу в) акузативу

17. Да ли се упитна реч wer мења као одређени

члан?

100

einhundert

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


FERTIGKEITSTRAINING

HÖRVERSTEHEN

LESEVERSTEHEN

SCHREIBEN

SPRECHEN

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено 101 коришћење овог ауторског einhunderteins

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


www.klett.rs

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


H Ö RVERSTEHEN

1

2

CD2¥29

O Lies zuerst die SŠtze 1Ð6. Dann hšrst du zweimal drei kurze Texte. Kreuze an: ist die Aussage richtig (R) oder

falsch (F)?

Пре слушања

пажљиво прочитај

задатке.

FŸr oder gegen das geplante Einkaufszentrum

Stellungnahme 1 R F

1. Sprecher 1 ist gegen den Bau eines neuen Einkaufszentrums.

Er findet, in einem Einkaufszentrum ist alles sehr teuer.

2. Sprecher 1 meint, Einkaufen in einem Einkaufszentrum ist sehr

praktisch und macht auch Spa§.

Stellungnahme 2

3. Sprecherin 2 meint, die Stadt braucht kein neues Einkaufszentrum.

4. Sprecherin 2 sagt, mit dem Bau eines neuen Einkaufszentrums wird

der Verkehr zunehmen.

Stellungnahme 3

5. Sprecher 3 kauft nicht gern in Einkaufszentren.

6. Sprecher 3 freut sich auf den Bau des neuen Einkaufszentrums.

Das bedeutet nŠmlich neue ArbeitsplŠtze.

CD2¥30

O Mein bester Freund, meine beste Freundin. Zwei Interviews. Was ist richtig? Was ist falsch? Hšr zu und

kreuze an.

FERTIGKEITSTRAINING

Interview mit Angelika R F

1. Angelika hat viele Freunde.

2. Angelika ist extrovertiert, aber manchmal launisch.

3. Petra und Angelika gehen in dieselbe Schule.

4. Petras Schule hei§t Schumann-Gymnasium.

5. Petra spielt Volleyball.

6. Angelika hat Ÿber 500 CDs.

7. Petra hšrt gern Jazz.

8. Petra interessiert sich fŸr Mode.

Interview mit Dirk R F

1. Dirk hat viele Freunde.

2. Dirk wohnt nicht lange in MŸnchen.

3. In der Schule hat Dirk keinen Kontakt zu den anderen MitschŸlern.

4. Michael ist ein Klassenkamerad.

5. Michael spielt Fu§ball beim FC Bayern.

6. Dirk interessiert sich fŸr Informatik.

7. Dirk hat einen CD-Brenner.

8. Michael kann Songs aus dem Internet herunterladen.

9. Michael spielt in einer Rock-Band.

einhundertdrei

103

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LESEVERSTEHEN

FERTIGKEITSTRAINING

1

1

O Lies die drei Texte, ordne ihnen die passenden †berschriften zu.

Text 1 Text 2 Text 3

Es gibt in Deutschland über 450 Irish Pubs, davon

40 in Berlin und 60 in den neuen Bundesländern. Das

bedeutet für die irische Brauerei Guinness ein Riesengeschäft:

Fast 200 Millionen Euro hat sie im Jahr 2002

in Deutschland verdient. Aber ein Irish Pub braucht

nicht nur Guinness, sondern auch das richtige Personal,

Volksmusik und irische Spezialitäten. Die Stimmung

ist in einem Pub sehr locker, hier gibt es keine sozialen

Schichten: Studenten und Rentner, Manager und Arbeiter

sitzen nebeneinander und essen, trinken und sprechen

in gemütlicher Atmosphäre. Wie ist der Erfolg dieser

„ausländischen“ Kneipen zu erklären? Wie kann man

in Deutschland, wo Bier das Nationalgetränk ist, irisches

Bier anbieten?

2

Für alle Besucher ist das ein Muss!

Man kann nicht sagen, in München gewesen

zu sein, ohne das Deutsche Museum

gesehen zu haben. Das größte technische

und wissenschaftliche Museum der Welt!

Ein Tag ist viel zu kurz, um alles zu sehen

und zu entdecken. Es gibt nämlich über

50 Abteilungen auf insgesamt 46.000 qm.

Zu den Attraktionen des Museums gehören

die Abteilung für Automobile und Motorräder

im Erdgeschoss, die Luft- und Schifffahrthalle

und die Eisenbahnhalle, ebenso im Erdgeschoss.

Im 3. Stock befindet sich die Abteilung

für Telekommunikation und Informatik.

Für einen Besuch des iss-Planetariums im

6. Stock sollte man sich in jedem Fall Zeit

nehmen.

3

Einkaufen bedeutet nicht nur Spaß, sondern auch Stress. Dieser Meinung sind viele BundesbürgerInnen, Tendenz steigend. Die Folge:

Statt shoppen zu gehen, bleiben immer mehr Menschen lieber zu Hause und bestellen aus einem Versandkatalog oder direkt online.

Dabei sind nicht nur die Artikel (Mode, Haushaltsgeräte, Multimedia ...) anziehend und meistens preisgünstig, auch der Service

spielt eine große Rolle. Man bestellt und die Ware wird direkt ins Haus geliefert, und zwar innerhalb von zwei Wochen. Und wenn

dem Käufer etwas nicht gefällt, kann er alles problemlos zurückschicken.

A. Stress beim Einkaufen

B. Mehr als nur eine gro§e Ausstellung

C. Ferienland Tirol

D. Shoppen von zu Hause: gro§e Auswahl, tolle Preise

E. Urlaubsort fŸr gestresste Leute

F. Beliebter Treffpunkt fŸr Jung und Alt

104

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertvier

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LESEVERSTEHEN

2

O Lies den Text, dann kreuz die richtige Antwort an.

Ein erwachsener Schüler

Peter Schelberg, 18, kommt um 14 Uhr von der Schule nach Hause zurück. Aber niemand wartet auf ihn. Die Wohnung

ist leer, das Essen steht nicht auf dem Tisch. Er muss selbst etwas kochen. Meistens geht es schnell: Tiefkühlpizza,

Eier oder Spaghetti mit Ketchup-Soße. Peter lebt allein. Seine Eltern sind geschieden. Sein Vater arbeitet im Ausland.

Zu ihm hat er kaum noch Kontakt. Zuerst hat Peter bei seiner Mutter gewohnt. Aber dann hat sie einen neuen Freund

gefunden und ist in eine andere Stadt gezogen. „Ich bin wegen meiner Freunde hier geblieben“, sagt Peter, „und

mein Verhältnis zu ihr war auch nicht mehr so gut“.

Peter wohnt in der Wohnung seiner Oma. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Peter lebt gern allein, auch wenn sein

Alltag ziemlich stressig ist. Denn er muss selbst für den Haushalt sorgen: einkaufen, kochen, waschen, aufräumen

usw. Dazu noch Hausaufgaben und Schule. Manchmal fühlt er sich überfordert und fragt sich: „War das die richtige

Entscheidung? Wozu der ganze Stress? Man lebt doch nur einmal ...“

Der Haushalt ist für ihn aber nicht so wichtig. Wenn er keine Zeit hat, bleibt der Abwasch schon mal liegen. Und er

räumt nicht jeden Tag auf.

Mit seiner Mutter versteht er sich heute wieder gut. Er möchte seinen Vater öfter sehen, aber er vermisst ihn nicht.

Dann ist ja auch seine Freundin Gabi da: „Sie ist der Fixpunkt meines Lebens!“ Abends geht er zu ihr. Sie hat ein

„normales“ Familienleben. Und Peter hat manchmal den Eindruck, dass er auch dazu gehört. Er findet es schön, dass

die ganze Familie zusammen zu Abend isst. Der Fernseher läuft nicht und man spricht viel miteinander. Das hat er

bei sich zu Hause nie so richtig erlebt.

FERTIGKEITSTRAINING

1. Peter kommt von der Schule zurŸck und ...

a. isst mit seiner Mutter zu Mittag.

b. kocht selbst und isst allein.

c. seine Mutter bereitet ihm das Essen vor.

2. Peter wohnt ...

a. bei seiner Mutter.

b. bei seinem Vater.

c. allein in der Wohnung der Oma.

3. Peters Mutter ...

a. ist geschieden und lebt mit Peter.

b. lebt mit einem anderen Partner in einer

anderen Stadt.

c. wohnt mit Peter und ihrem neuen Partner

zusammen.

4. Peters VerhŠltnis zu seinen Eltern:

a. er hat ein gutes VerhŠltnis zu seinen Eltern.

b. er versteht sich nur mit seinem Vater gut.

c. er versteht sich wieder gut mit seiner Mutter.

5. Den Haushalt bei Peter macht ...

a. Peter selbst.

b. seine Oma.

c. seine Mutter.

6. Peter findet seine Entscheidung allein zu wohnen:

a. im Gro§en und Ganzen gut.

b. nicht gut: er mšchte in Zukunft nicht mehr

allein wohnen, sondern bei seiner Mutter.

c. falsch: sein Leben ist zu stressig.

7. Bei Peter ...

a. herrscht manchmal Unordnung.

b. ist es immer aufgerŠumt und sauber.

c. bleibt der Abwasch nach dem Essen nie

liegen.

8. Am Abend ...

a. kocht Peter selbst.

b. geht er zu Gabi und isst bei ihr zu Abend.

c. bleibt er zu Hause, sieht fern und ruft Gabi an.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

105

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места einhundertfŸnf

и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SCHREIBEN

FERTIGKEITSTRAINING

1

A

O Lies bitte die E-mail von deinem Freund aus Hamburg.

Liebe(r) ……… ,

ich habe soeben erfahren, dass unsere Lieblingsgruppe, AnnenMayKantereit, ein Konzert in

der Stadthalle gibt, und zwar am Dienstag um 21 Uhr.

Meine Eltern sind nicht so begeistert von der Vorstellung, dass ich allein hingehe. Aber wenn

andere Leute mitkommen, dann sind sie einverstanden. Hast du Lust? Daniel und Tobias

kommen auch mit. Die Eintrittskarte ist zwar ein bisschen teuer, 25 Euro, aber es lohnt sich

bestimmt! Stell dir vor: AnnenMayKantereit live!!

Gib mir Bescheid! Bis dann!

Bernd

Пажљиво читај

да би пронашао

све тражене

информације.

Konzert

Was? ____________________________________

Wer spielt? ________________________________

Wo? _____________________________________

Wann? ___________________________________

Wer geht mit? _______________________________

Eintrittskarte: wie teuer? ________________________

1

B

O Recherchiere im Internet und schreib die wichtigsten Informationen von AnnenMayKantereit auf.

Musikrichtung

GrŸndung der Band

Mitglieder

Alben

grš§te Erfolge

106

einhundertsechs

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SCHREIBEN

1

C

O Schreibe eine E-Mail an deinen Freund aus Hamburg. Schreib etwas zu jedem Thema.

Постави питања и

изнеси своје предлоге.

Re: Konzert

THEMEN

Zeitpunkt: Wann trefft ihr euch am besten? Kšnnt ihr vor dem Konzert

noch etwas unternehmen? Bis wann dauert das Konzert?

Treffpunkt: Wo trefft ihr euch am besten?

Verkehrsmittel: Womit kommt ihr ins Konzert? Wie kommt ihr nach

Hause zurŸck?

Hallo, Bernd!

(1) Ich finde es toll, dass AnnenMayKantereit in der Stadthalle spielen.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(2).................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(3).................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(4).................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

FERTIGKEITSTRAINING

Bis dann!

dein(e) ...............

einhundertsieben

107

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


SPRECHEN

FERTIGKEITSTRAINING

1 O Sieh dir das Foto an und beschreibe es. Најпре опиши

слику, а затим

допуни текст.

Kellner Tisch Personen

Speisekarte Restaurant wartet

trinken Schnitzel

Auf dem Foto sehe ich drei _________________ : einen Mann, eine Frau und den __________________ .

Der Mann und die Frau sitzen am __________________ in einem _______________ . Sie möchten

essen. Sie lesen die ________________ . Der Mann nimmt vielleicht einen Schweinebraten, die Frau nimmt ein

_______________ .

Beide __________________ Wein. Der Kellner __________________ .

2

O Sieh dir das Foto an und beschreibe es.

Образложи

своје тврдње.

Wo sind die Jugendlichen?

_____________________________________

Ist das ihr Treffpunkt?

_____________________________________

Wann treffen sie sich hier?

_____________________________________

Was machen sie hier?

_____________________________________

Wie lange bleiben sie hier?

_____________________________________

Gibt es in der Stadt ein Jugendzentrum?

_____________________________________

108

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertacht

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

A

3

B

SPRECHEN

O Lies den Wortschatz zum Thema ãTagesablaufÓ und ergŠnze ihn.

Dein Wortschatz:

Haushalt

Hilfst du im Haushalt?

Deckst du den Tisch (ab)?

RŠumst du dein Zimmer auf?

Gehst du einkaufen ?

Dein Wortschatz:

AlltŠgliches

aufstehen, duschen, frŸhstŸcken,

zur Schule fahren, von der Schule

zurŸckkommen,

zu Mittag/Abend essen,

fŸr die Schule lernen,

Freunde anrufen, sich treffen, É

ausgehen: ins Kino, in die Disko É

schlafen gehen

Dein Wortschatz:Schule

Mit dem Bus? Zu Fu§? É

Wie viele Stunden

Unterricht?

Von É bis É Uhr.

Wie viele Pausen?

Klassenarbeiten?

Hausaufgaben?

Tagesablauf


Dein Wortschatz:


Wann?

Am Morgen/morgens

Am Mittag/Nachmittag

Am Abend

Um É Uhr

Nach der Schule

Nach den Hausaufgaben

O WŠhle ein Thema: Haushalt, AlltŠgliches, Schule oder Freizeit und erzŠhle.Dein Wortschatz:

Wie oft? Wie lange?

1 Stunde, 2 Stunden É

oft, manchmal, immer, nie É

jeden Tag,

einmal/zweimal die Woche/

im Monat

Freizeit

Viel/wenig/keine Freizeit,

Sport treiben: Fu§ball,

Tennis, É

Kurse: Musikkurs,

Sprachkurs, Tanzkurs É

fernsehen

Dein Wortschatz:

Направи план

причања,

забележи тезе.

FERTIGKEITSTRAINING

Was will ich sagen?

1. …

2. …

3. …

Welchen Wortschatz brauche ich?

einhundertneun

109

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


direkt 1

Arbeitsbuch

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Leute

1

O Schau dir die †bung 1 von Seite 6 an und ordne den Fragen die passenden Antworten zu.

1. Wie hei§t der Fu§ballfanatiker?

2. Woher kommt Sarah?

3. Wo wohnt Florian?

4. Was macht Sarah in ihrer Freizeit?

5. Welches Team unterstŸtzt Lukas?

6. Wohin geht Sarah gern?

7. Wie alt ist Julia?

8. Was mšchte Florian werden?

a) FC Bayern.

b) In Duisburg.

c) Lukas.

d) Sie spielt Flšte.

e) Informatiker.

f) Aus Fulda.

h) 16.

i) In die Disco.

2

O Bilde FragesŠtze. Arbeitet zu zweit und antwortet auf die Fragen.

1. wie Ð dein bester Freund Ð ist Ð alt

..........................................................................................................................?

1 LEKTION 2. du Ð lebst Ð in Ð Stra§e Ð welcher

3. mšchtest Ð werden Ð du Ð was

4. in der Freizeit Ð machen Ð was Ð deine Freunde

5. woher Ð deine Gro§eltern Ð kommen

112 einhundertzwšlf

..........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................?

..........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................?

..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................?

..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................?

..........................................................................................................................................................................................................

3

O Schreibe die passende Frage auf.

In Bern.

Aus München.

Pilot.

Ich surfe im Internet.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

1

4

O Stel l die Leu te vor. Beschreibe sie kurz.

Na me Christiane An na Mar tin Ti na

Al ter 14 20 18 16

Woh nort Ha nau/Frank furt Kšln Stut t gart Pinneberg/Hamburg

Hob by(s) Gi tar re spie len gern re isen Fu§ball spie len Ae ro bic ma chen

Das ist Christiane. Sie ist vierzehn und ...

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5

O ErgŠnze de ine Per so na lien und stel l dich dann vor.

Vorname: ........................................................................

Ich heiße ...

Nachname: ........................................................................

Beruf: ........................................................................

Alter: ........................................................................

Wohnort: ........................................................................

Herkunft: ........................................................................

Sprachen: ........................................................................

Hobbys: ........................................................................

6

O Ver ben: ErgŠnze die En dun gen.

1. Ich spiel...... Kla ri net te. Und du? Spiel...... du auch ein In stru ment?

2. Hšr...... ihr gern Musik? Ð NatŸrlich. Wir hšr...... am liebsten Rock und Rap.

3. Wo lieg...... Ha nau? Ð Es lieg...... bei Frank furt. Ich hab...... einen Freund dort.

4. Hanna studier...... Musik. Sie wird...... Pianistin.

5. Was mach...... du in deiner Freizeit? Ð Ich surf...... im Internet.

6. Kšnn...... ihr mir helfen? Ð Leider nicht. Ich muss...... zum Arzt, und Anna und Peter mŸss...... zur Schule.

einhundertdreizehn

113

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

114

H … REN CD1¥5

7 O ErgŠnze das Verb:

Ali Rakmani ....................... aus Istabul,

aber ....................... seit zwei Monaten in

Deutschland. Sein Vater ....................... in

Freiburg als Arzt. Ali ....................... 19 Jahre

alt. Er ....................... sehr gut Englisch, aber

nicht so gut Deutsch, deshalb .......................

er den Deutschkurs am Sprachinstitut

„Dialoge“.

Carmen Martinez

....................... Spanierin, aber sie

....................... in der Schweiz, denn ihre Eltern

....................... dort. Sie ....................... aber oft nach

Spanien, zu ihren Großeltern. Sie .......................

dieses Jahr das Abitur. Ihre Muttersprache

....................... Spanisch, aber sie ....................... auch

Deutsch sehr gut.

8 H … R E N CD1¥6 O Leu te stel len sich vor. Hšr zu und ergŠnze die Ta bel le.

einhundertvierzehn

A

B C D

Na me

Al ter

Woh nort

Be ruf bzw.

Traum be ruf

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

1

9

H … REN CD1¥7

O ErgŠnze die Endungen und hšr zur Kontrolle zu.

1. 17 Ð sieb.......... 5. 13 Ð drei..........

2. 70 Ð sieb.......... 6. 30 Ð drei..........

3. 45 Ð fŸnfundvier.......... 7. 61 Ð einundsech..........

4. 14 Ð vier.......... 8. 16 Ð sech..........

10 O Ratet, welche Daten zu welchem Land gehšren und arbeitet zu zweit. Ein SchŸler stellt die Fragen, ein

anderer beantwortet sie.

1. Was glaubst du, wie gro§ ........................ ist? Ð Ich glaube, ........................ .

2. Was meinst du, wie viele Einwohner ........................ hat? Ð Vielleicht ........................ .

3. Wei§t du, wie die Vorwahl von ........................ ist? Ð Ich bin mir nicht sicher, aber sie

kann ........................ sein.

SRB

D

CH

A

L

FlŠche: 83 871 qkm 160 qkm 357 112 qkm 41 285 qkm 88 361 qkm

Einwohnerzahl: 7,5 Mio 7,8 Mio 35,8 Mio 81,8 Mio 8,4 Mio.

Telefonvorwahl: + 49 + 381 + 43 + 423 + 41

H … REN CD1¥8

11 O Hšr zur Kontrolle zu.

einhundertfŸnfzehn

115

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1 LEKTION 116 einhundertsechzehn

12

O Antworte auf die Fragen. Schreibe die Zahlen mit Buchstaben.

1. Wie alt sind deine Oma und Opa? Ð

2. Wie ist deine Hausnummer? Ð

3. Wie ist die Postleitzahl von deiner Stadt? Ð

4. Wie viele SchŸler sind in deiner Klasse? Ð

5. Wie viele Instagram Follower hast du? Ð

6. Wie viele Facebook-Freunde haben deine Eltern? Ð

7. Wie alt wirst du (im Jahr) 2033? Ð

8. Welche Schuhgrš§e trŠgst du? Ð

Meine Oma ist

9. Mit welcher Buslinie kommst du zur Schule? Ð

10. Wie gro§ ist dein Haus / deine Wohnung? Ð

13

O Was ma chen die Leu te? Bil de SŠtze.

Rihanna spielen fŸr FC Barcelona

Brad Pitt probieren Konzerte

Heidi Klum geben Kommunikationswissenschaft

Isabel FŸsli drehen neue Kleider

Lionel Messi studieren Tennis

Novak Djokovic spielen Filme

Rihanna gibt Konzerte.

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

14

O An tworte nach dem Be ispiel.

1. Spielt Brad Pitt fŸr FC Barcelona?

Aber nein! Er ist Schauspieler. Er dreht Filme!.............................................................................

2. Studiert Djokovic Kommunikatiosnwissenschaft?

Aber ne in! .............................................................................................................................

3. Spielt Rihanna Tennis?

Aber ne in! .............................................................................................................................

4. Dreht Lionel Messi Filme?

Aber ne in! .............................................................................................................................

5. Gibt Heidi Klum Konzerte?

Aber ne in! .............................................................................................................................

6. Probiert Isabel FŸsli neue Kleider?

Aber ne in! .............................................................................................................................

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

15

O Was mšchten die Ju gen dli chen wer den? Verbinde und bilde SŠtze.

1

Ste fan

Arzt

2

Li sa

Po li zi stin

3

Jo nas

Koch

1

2

4

Emi ly

Re ise le ite rin

5

Ralf

Pro gram mie rer

6

Eva Ma ria

Leh re rin

Ste fan möchte Pro gram mie rer wer den.

3 4

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5 6

....................................................................................................................................................................................................................

16

O Mach eine Top- und eine Flopliste der Berufe.

1. .................................................... 1. ....................................................

2. .................................................... 2. ....................................................

3. .................................................... 3. ....................................................

4. .................................................... 4. ....................................................

5. .................................................... 5. ....................................................

17

O Finde in der Tabelle Argumente fŸr deine Auswahl. Formuliere SŠtze nach dem Beispiel.

frŸh aufstehen

nicht viel arbeiten

unter Stress sein

in fremde LŠnder reisen

(keine) Freizeit haben

populŠr sein

stundenlang sitzen

Spa§ haben

viele Menschen kennen lernen

Menschen helfen

Als Programmierer verdient man viel Geld.

..............................................................................................

Man ...

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

einhundertsiebzehn

117

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

LEKTION

18

19

O Welche Berufe passen? Antworte auf die Fragen nach dem Beispiel.

1. Sie arbeiten mit SchŸlern. Ð Lehrer und Lehrerinnen.

2. Sie reisen viel. Ð

3. Sie sind weltweit populŠr. Ð

4. Sie stehen frŸh auf. Ð

5. Sie kšnnen kreativ sein. Ð

6. Sie sitzen stundenlang. Ð

7. Sie sind oft unter Stress. Ð

O Wo, Wohin oder Woher? Schreibe das Fragewort und beantworte die Frage.

1. .......................... wohnst du? ..................................................................................................................

2. .......................... kommt Arnold

Schwarzenegger? ..................................................................................................................

3. .......................... liegt deine Stadt? ..................................................................................................................

4. .......................... gehst du gern? ..................................................................................................................

5. .......................... kommen deine Eltern? ..................................................................................................................

6. .......................... fŠhrst du im Sommer? ..................................................................................................................

20

O aus oder in? ErgŠnze.

1. Ali kommt .................. der TŸrkei, aber er wohnt .................. Deutsch land.

2. Was spricht man .................. Deutsch land? Ð .................. Deutsch land spricht man Deutsch.

3. Ich kom me .................. Ham burg. Und du? Wohnst du .................. Ham burg?

4. Wohnst du .................. Frank furt? Ð Ja, ich woh ne hier .................. Frank furt.

5. Ich wohne .................. Deutschland, aber komme .................. Serbien.

21

O Spielt zu zweit oder zu viert. Klebt einen Zettel mit dem Namen einer Persšhnlichkeit dem Partner an

die Stirn. Er soll Fragen stellen (z.B. ãLebe ich in Amerika?Ó), die man nur mit Ja oder Nein beantworten

darf, bis er die Person erraten hat.

Bin ich ...?

ein Mann, eine Frau,

ein Kind, SŠnger,

Schauspieler, Politiker,

Sportler ...

Komme ich aus ...?

Serbien, Montenegro,

Deutschland,

…sterreich,

der Schweiz ...

Lebe ich in ...?

Serbien, England,

Frankreich,

der Schweiz,

Amerika ...

Bin ich ...?

gro§, blond, jung, alt,

interessant, populŠr,

schlank ...

22 O Bil de SŠtze nach dem Be ispiel.

Man spricht Serbisch in Serbien.

In Serbien spricht man Serbisch.

Serbisch spricht man in Serbien.

.................................................................... ....................................................................................

.................................................................... ....................................................................................

.................................................................... ....................................................................................

.................................................................... ....................................................................................

.................................................................... ....................................................................................

.................................................................... ....................................................................................

118

einhundertachtzehn

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

23

H … R E N CD1¥13

O We lche Spra chen spre chen die Ju gen dli chen? Hšr zu und kreu z an.

Ja, sehr gut! Ja, aber nicht so gut. Ne in, ke in Wort.

Deutsch

En glisch

Franzšsisch

Spa nisch

Ita lie nisch

Serbisch

Ja, sehr gut! Ja, aber nicht so gut. Ne in, ke in Wort.

Deutsch

En glisch

Franzšsisch

Spa nisch

Ita lie nisch

Serbisch

Ja, sehr gut! Ja, aber nicht so gut. Ne in, ke in Wort.

Deutsch

En glisch

Franzšsisch

Spa nisch

Ita lie nisch

Serbisch

24

O Das Verb spre chen. ErgŠnze.

1. Ich kom me aus Ita lien. Ich ........................ Ita lie nisch.

2. Da niel ........................ per fekt En glisch. Se ine Mut ter ist aus Lon don.

3. ........................ ihr Spanisch? Ð Nein, wir ........................ nur Deutsch.

4. Was ........................ Herr Rodrigez? Ð Er und seine Frau kommen aus Madrid, sie ........................ Spanisch.

5. Ich ........................ sehr gut Englisch, aber meine Freundin ........................ auch Franzšsisch.

6. We lche Spra chen ........................ du?

25

O Antworte auf die Frage.

Diese Leute haben Probleme mit Fremdsprachen. Was sollen/kšnnen/mŸssen sie tun?

1. Julia nach England fahren.

2. Ling einen Deutschkurs besuchen.

3. Michael und Florian BŸcher auf Serbisch lesen.

4. Peter Nachhilfestunden in Franzšsisch nehmen.

5. Martha als AupairmŠdchen in Spanien arbeiten.

6. Marko und Darko Ferienjobs in der Schweiz finden.

7. Und du? Was kannst/sollst/musst du tun?

einhundertneunzehn

119

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

L

E K T I O N

120 einhundertzwanzig

26

H … R E N

CD1¥14

O Schreibe die fehlenden Buchstaben auf und hšr zur Kontolle zu.

A .......... .......... D E ..........

G H I .......... .......... L

M .......... O P .......... R

S .......... U .......... .......... X

Y .......... € .......... †

27

O ErgŠnze die fehlenden Buchstaben und buchstabiere dann das Wort. Die Wšrter findest du auf der Seite

6.

1. L I _ B L I _ G _ F A _ H

2. U _ T E _ S _ _ T _ E N

3. _ O _ N O R T

4. _ E R _ E _ Z E _ I _

5. _ U S S _ A _ F A _ A _ I _ E _

6. _ U _ T _ S _ H U _ L E

7. E N _ _ I _ C H _ U _ S

28

O Wer kann am schnellsten diese Namen buchstabieren?

1. Sebastian Vettel 4. ...............................................................

2. Xavier Naidoo 5. ...............................................................

3. Bastian Schweinsteiger 6. ...............................................................

29

O Erste Kontakte. Kreuze die passende Reaktion an.

1. Hallo, ich hei§e Franz.

a) Schšn! b) Freut mich!

2. Kšnntest du bitte deinen Namen buchstabieren?

a) Das verstehe ich nicht. b) Was?

3. Bist du neu hier?

a) Nein, ich bin alt hier. b) Nein, ich lebe hier seit 10 Jahren.

4. Und was machst du?

a) Ich mache Hausaufgaben. b) Ich gehe zur Schule.

5. Jetzt muss ich los.

a) TschŸs! b) Hallo!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

1

30

O Bringe die Teile des Dialogs in die richtige Reihenfolge.

O Du sprichst aber schon gut Deutsch.

O Super. Dann bis bald.

O Entschuldige, ich habe den Namen nicht verstanden. Kannst du bitte buchstabieren?

O Und ich bin Andreas Badenhof. Was machst du in Deutschland?

O Gerne. Komm, ich zeige es dir. Bist du neu hier?

O Warte mal. Wenn du willst, kann ich dir Berlin zeigen. Gibst du mir mal deine Telefonnummer?

O Entschuldigung, kannst mir bitte sagen, wo das Hotel ãFŸrstenbergÓ ist?

.......................................................................................................................................................................................

O Ja, ich komme aus Serbien. †brigens, ich hei§e Suncica Petrovic.

.......................................................................................................................................................................................

O Klar. S U N C I C A.

.......................................................................................................................................................................................

O Ich besuche meine Tante, aber zuerst wollte ich ein paar Tage in Berlin verbringen.

.......................................................................................................................................................................................

O Danke, es geht. Vielen Dank fŸr deine Hilfe.

.......................................................................................................................................................................................

O Klar. +381 64 123 786 9.

.......................................................................................................................................................................................

O TschŸs!

31

O Wo finden die GesprŠche statt? Schreibe die richtige Antwort.

im Deutschkurs am Telefon in der Schule

1. ...................................................................

O Guten Tag. Kšnnte ich bitte Andreas sprechen? Hier spricht Maria.

Tut mir leid, er ist nicht zu Hause.

O Dann rufe ich spŠter an. Auf Wiederhšren.

2. ...................................................................

O Hallo! Ich bin euer neuer Klassenlehrer. Mein Name ist Peter Eichendorf. Freut mich euch

kennenzulernen.

Gleichfalls!

3. ...................................................................

O Guten Tag. Sind Sie Herr Peters? Ich bin in Ihrem Kurs.

Und wie hei§en Sie?

O Vukaäin Radovi.

Willkommen. Nehmen Sie bitte Platz!

einhunderteinundzwanzig

121

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Wir, die Klasse 10A

1

O Was passt zu sam men? Ord ne zu.

1. Wie hei§t eu re Schu le? n a. Sie ist Deutschlehrerin.

2. Wie vie le SchŸle r se id ihr? n b. NatŸrlich kann man in der Schule essen.

3. Was unter rich tet Frau Scholz? n c. Der Name unserer Schule ist Thoman-Mann-Schule.

4. Wie lan ge ble ibt ihr in der Schu le? n d. Sie lernen Informatik.

5. Was macht ihr am Na chmit tag? n e. Wir sind 9 MŠdchen und 12 Jungen.

6. Esst ihr in der Schu le zu Mit tag? n f. Wir be su chen Kur se.

7. Gibt es eine Men sa in der Schu le? n g. Ja, eine gute sogar.

8. Was ma chen Fe lix und Se ba stian? n h. Um 16 Uhr dŸrfen wir nach Hause.

2

O ErgŠnze die En dun gen.

2 LEKTION 122

1. Lern.......... du auch gern? Ja, ich lern.......... wirklich sehr gern.

2. Geh.......... ihr auch in die Tho mas‐-Mann‐-Schu le? Ja, wir geh.......... in die Thomas-Mann-Schule.

3. Bleib.......... du auch bis 16 Uhr? Nein, ich bleib.......... bis 19 Uhr in der Schule.

4. Mach.......... du keine Hausaufgaben? Doch, ich mach.......... fast immer Hausaufgaben.

5. Besuch.......... ihr auch einen In for ma tik kurs? NatŸrlich besuch.......... wir einen Infomatikkurs.

6. Les.......... ihr kein Buch in der Stunde? Doch, wir les.......... viele BŸcher in den Stunden.

7. Ess.......... ihr auch in der Men sa? Wir ess.......... in der Men sa.

8. Schreib.......... du E-Mails? Klar schreib.......... ich E-Mails.

3

O Welches Verb ist das? Ordne die Buchstaben.

A

SELEN

..................................

B

EIBSCHREN

..................................

C

NECHEIZN

..................................

D

NURTEN

..................................

E

MCHANE

..................................

F

B†EN

..................................

G

LESPIEN

..................................

H

NCHEREN

..................................

I

HNR…E

..................................

J

HODERWIELEN

..................................

K

NETWARTNO

..................................

L

TURBANECISBEH

einhundertzweiundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

2

4

O In der Mathestunde. Finde das Ergebnis.

3 + 19 = n

40 – 11 = n

52 x 2 = n

7 x 8 = n

75 : 3 = n

99 + 10 = n

30 + 36 = n

50 – 2 = n

a. sech sundfŸnfzig

b. ein hun dert neun

c. zwe iun dzwan zig

d. sech sund sech zig

e. fŸnfun dzwan zig

f. neu nun dzwan zig

g. ein hun der tvier

h. ach tun dvie rzig

5

O Ordne, was zu einem aktiven und was zum traditionellen Unterricht gehšrt.

Man muss viel schreiben. O Man will etwas Neues erlernen. O Man kann im Internet surfen.

Man muss die ganze Zeit dem Lehrer zuhšren. O Man darf nicht aufstehen.

Man darf in Gruppen arbeiten. O Man muss leise sein. O Man mag den Unterricht.

Man muss pauken. O Man kann aktiv sein.

Traditioneller Unterricht

Aktiver Unterricht

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

6

O Welche Endung passt: t oder en? ErgŠnze.

schreiben Ð geschrieb..............

turnen Ð geturn..............

rechnen Ð gerechne..............

lesen Ð geles..............

machen Ð gemach..............

experimentieren Ð experimentier..............

laufen Ð gelauf..............

zeichnen Ð gezeichne..............

gehen Ð gegang..............

Ÿbersetzen Ð Ÿbersetz..............

7

O Haben oder sein im Perfekt. Ordne die Partizipformen aus †bung 6 zu.

Perfekt mit haben

Perfekt mit sein

einhundertdreiundzwanzig

123

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2 LEKTION 124

8

O Schreib das entsprechende Partizip Perfekt.

Du kommst nach Hause. Was fragen dich deine Eltern?

gemacht O geblieben O geprŸft O verspŠtet O gewesen O gekommen O aufgegessen O bekommen

1. Wie ist es heute in der Schule ............................................................................?

2. Hast du etwas Interessantes ..............................................................................?

3. Hast du dich in den Unterricht ...........................................................................?

4. Hat ein Lehrer .........................................................................................................?

5. Hast du eine Note ...................................................................................................?

6. Hast du das Pausebrot .........................................................................................?

7. Bis wann bist du in der Schule ...........................................................................?

8. Wann bist du nach Hause ....................................................................................?

9

O Antworte auf fŸnf Fragen nach deiner Wahl aus †bung 8.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

10

O FŸge das Hilfsverb haben oder sein ein.

Peter erzŠhlt:

Also, das letzte Schujahr ..................... fŸr mich sehr schwer gewesen. Ich ..................... die achte Klasse

besucht, das hei§t, dass ich sehr viel gelernt ..................... . Ich ..................... am meisten Mathe und Serbisch

gemacht, weil wir im Juni die AufnahmeprŸfung gehabt ..................... . Zum GlŸck ..................... ich alles

geschafft. Daneben ..................... ich intensiv Handball trainiert. Mein Team ..................... an einem Turnier

in Italien teilgenommen. Wir ..................... dorthin im April gefahren. Zuletzt ..................... meine Freunde

und ich das Abitur gefeiert. Wir ..................... eine Hausparty bei Michael gemacht. Zuerst ..................... wir

in den Supermarkt gegangen und ..................... Snacks und Cola gekauft. Wir ..................... die ganze Nacht

gesungen und getanzt. Wir ..................... bei Michael bis zum Morgen geblieben. Und du? Wie .....................

du das vorige Schuljahr verbracht?

11

O Schreib auf, was du am vorigen Schultag gemacht hast. Zum Beispiel:

1. In der ersten Stunde hatten wir Mathe. Wir haben viele Aufgaben gemacht und viel gerechnet.

2. In der zweiten Stunde ............................................................................................................................................ .

3. In der gro§en Pause ............................................................................................................................................... .

4. In der dritten Stunde .............................................................................................................................................. .

5. In der vierten Stunde .............................................................................................................................................. .

6. Danach ......................................................................................................................................................................... .

7. Nach der Schule ........................................................................................................................................................ .

einhundertvierundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

2

12

O Dein Stundenplan. ErgŠnze.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13

O Wie hei§en die Wochentage?

1. Der erste Tag der Woche ist ............................................................................. .

2. Der fŸnfte Tag der Woche ist ........................................................................... .

3. Der siebte Tag der Woche ist ........................................................................... .

4. Der vierte Tag der Woche ist ............................................................................ .

5. Der sechste Tag der Woche ist ........................................................................ .

6. Der dritte Tag der Woche ist ............................................................................ .

7. Der zweite Tag der Woche ist .......................................................................... .

14

O am oder um? Stunde oder Uhr?

1. Was hast du .................... Montag?

2. Die Schule beginnt .................... 8 .................... .

3. Wie viele .................... hast du heute?

4. .................... Samstag ist keine Schule.

5. Ich habe eine .................... frei.

6. Eine .................... hat 60 Minuten.

7. Die Mathe.................... ist wirklich langweilig!

8. .................... 9.50 .................... haben wir Pause.

9. .................... Mittwoch habe ich .................... sechs .................... Englisch.

10. .................... wie viel .................... beginnt Mathe?

125

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

einhundertfŸnfundzwanzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

LEKTION

15

O Wann machst du das? Vor, in oder nach der Stunde?

1. ..................... der Stunde spielen mein Freund und ich Galgen.

2. ..................... der Stunde schreibe ich die Hausaufgaben ab.

3. ..................... der Stunde telefoniere ich mit meiner Mutter.

4. ..................... der Stunde notiere ich alles, was der Lehrer sagt.

5. ..................... der Stunde kaufe ich mir etwas zum Essen und eine Cola.

16

O Verbinde die Teile der Zusammensetzungen.

Schulranzen

1. Schul- a) Rechner ................................................

2. Kugel- b) Gummi ................................................

3. Radier- c) Brot ................................................

4. Taschen- d) Schreiber ................................................

5. Pausen- e) Schuhe ................................................

6. Stunden- f) Ranzen ................................................

7. Sport- g) Plan ................................................

17

O Stefan war heute in der Schule sehr flei§ig. Lies, was er in seinem Schulranzen hat. Antworte dann auf

die Fragen.

1. Welche FŠcher hatte Stefan heute?

2. Was hat er in diesen Stunden gemacht?

Stefan hatte ..................., ..................., ...................,

................... und ....................

In Mathe hat er viel .........................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Uh,

heute habe ich viel

gemacht. Im Ranzen habe ich

einen Spitzer und ein Lineal, ein

weißes T-Shirt, eine Landkarte,

ein Notenheft und ein deutschenglisches

Wörterbuch.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

18

O Kreuze an, was du in diesem Moment in deiner Schulranzen hast.

In meiner Schultasche ist/sind

n ein Kuli/Kulis

n ein Spitzer/Spitzer

n ein Taschenrechner

n ein Lineal/Lineale

n ein Heft/Hefte

n ein Handy/Handys

n eine Schere/Scheren

n ein Taschentuch/TaschentŸcher

n ein Bleistift/Bleistifte

n eine Landkarte/Landkarten

126

einhundertsechsundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

2

19

O Schreib die PrŠsens- und PrŠteritumformen des Verbs sein.

Das ist meine Klasse.

Wir .......................... gute

Freunde. Es .....................

super, wenn wir

zusammen ..................... .

Unsere Klassenlehrerin

................ Englischlehrerin.

Alle ................ begeistert

von ihr.

Und das war meine Klasse.

Das ................ vor 30 Jahren.

Ich ................ 15 Jahre

alt, aber meine Freunde

................ ein bisschen Šlter.

Wir ................ auch gute

Freunde. Mein Klassenlehrer

................ Herr Peters, der

Biologielehrer.

20

O Starke oder schwache Formen? Ordne zu.

trŠumte O klingelte O kam O spielte O schrieb O machte O ging O schminkte

Schwache Verben

Starke Verben

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

21

O Finde das passende Verb und schreibe die PrŠteritumform.

So war es in der ersten Stunde:

1. Der Lehrer .................................................... pŸnktlich. gehen

2. Wir ...................................... viele Aufgaben. spielen

3. Peter ...................................... eine SMS. trŠumen

4. Julia ...................................... sich. schreiben

5. Marianne und Anna ...................................... Schiffeversenken. machen

6. Ich ...................................... von der Pause. kommen

7. Dann ...................................... es. klingeln

8. Wir ...................................... in die Pause. schminken

22

O Schreibe kurze Texte (Elfchen) nach dem Beispiel.

der Lehrer erste Zeile: 2 Wšrter: Wer? Was? die SchŸler

kam zur Stunde zweite Zeile: 3 Wšrter waren im Schulzimmer

ich kam zur Tafel dritte Zeile: 4 Wšrter alle hšrten und schrieben

eine Zwei vierte Zeile: 2 Wšrter wie langweilig

einhundertsiebenundzwanzig

127

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

L

23

O Verbinde und bilde SŠtze nach dem Beispiel.

Ich habe die erste Eins bekommen, als ich den ersten Test geschrieben habe.

E K T I O N

128

1. Wann hast du die erste Eins bekommen? n in die fŸnfte Klasse kommen

2. Wann hast du schwimmen gelernt? n 1 den ersten Test schreiben

3. Wann hast du begonnen Deutsch zu lernen? n das vorige Schuljahr enden

4. Wann warst du zum letzten Mal glŸcklich? n keine Hausaufgaben machen

5. Wann war dein Lehrer bšse? n einen Schwimmkurs besuchen

6. Wann hast du zum ersten Mal getanzt? n auf der ersten Party sein

24

O Beantworte die Fragen.

1. Wie warst du, als du ein Kleinkind warst?

2. Was hast du gerne gemacht, als du im Kindergarten warst?

3. Wer hat dir geholfen, als du zur Schule gekommen bist?

4. Wie hast du dich gefŸhlt, als du dich zum ersten Mal verliebt hast?

5. Warst du glŸcklich, als du das Gymnasium eingeschrieben hast?

6. Was haben dir die Eltern gesagt, als du eine schlechte Note bekommen hast?

25 O Stel le Fra gen und be nut ze da bei die Hšflich ke its form.

1. .........................................................? Ich hei§e Pe ter We igel.

2. .........................................................? Ich bin Schul di rek tor von

der Go ethe -Schu le in Frank furt.

3. .........................................................? In Ha nau. Das liegt bei Frank furt.

4. .........................................................? Ne in, ich bin aus Ham burg.

5. .........................................................? Ne in, ich bin Sin gle.

6. ........................................................ ? Ich spie le Ten nis und hšre

klas si sche Mu sik.

26

O Die Fragen kann man auch indirekt stellen. Mach ein Interwiev mit deinem Partner und stelle Fragen

nach dem Beispiel.

1. Hast du Mathe gern?

2. Bist du ein guter SchŸler?

3. Findest du Englisch gut?

4. Machst du einen Deutschkurs?

5. Lernst du genug?

Sag mir mal,

ob du gern zur

Schule gehst?

einhundertachtundzwanzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

2

27

O Stelle indirekte Fragen.

Können Sie mir bitte sagen, wer Sie sind?

1. Wer sind Sie? ..................................................................................................

2. Sind Sie ver he ira tet? ..................................................................................................

3. Ha ben Sie Kin der? ..................................................................................................

4. Wie alt sind Sie? ..................................................................................................

5. Wo woh nen Sie? ..................................................................................................

6. Ha ben Sie eine E -Ma il -Ad res se? ..................................................................................................

28

H … R E N

CD1¥21

O Ein In te rview. Hšr zu und brin ge die Textte ile in die rich ti ge Re ihen fol ge.

Und was unterrichtete er?

Er war Mathelehrer.

Wie viele wart ihr in der Klasse?

Wir waren 10 MŠdchen und 14 Jungen.

Gab es eine Mensa?

NatŸrlich gab es eine Mensa.

Wie hie§ deine Schule?

Sie hie§ Albert-Einstein-Schule.

Was habt ihr am Nachmittag gemacht?

Wir besuchten Kurse: Informatik, Musik ...

Hattest du einen Klassenlehrer?

Klar hatte ich einen.

Bliebt ihr auch nachmittags in der Schule?

Ja, wir blieben bis 16 Uhr da.

29

O Schreibe jetzt einen Bericht im Perfekt.

Meine Schule hat Albert-Einstein-Schule gehei§en. ...................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

30

H … R E N

CD1¥22

O ErgŠnze die fehlenden Verbformen und hšr zur Kontrolle zu.

1. kommen Ð ..................... Ð gekommen

2. bleiben Ð blieb Ð .....................

3. nehmen Ð nahm Ð .....................

4. ..................... Ð bat Ð gebeten

5. ..................... Ð konnte Ð gekonnt

6. fallen Ð ..................... Ð gefallen

7. ..................... Ð log Ð gelogen

8. schneiden Ð ..................... Ð geschnitten

9. ..................... Ð griff Ð gegriffen

10. ..................... Ð bot Ð geboten

129

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

einhundertneunundzwanzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Die Familie von Julia

1

O Was passt zu sam men? Ord ne zu.

1. Wie vie le se id ihr zu Hau se? n In Fre ising.

2. Wohnt de ine Oma bei euch? n Ne in, ich ha be einen Bru der.

3. Hast du einen Hund? n Wir sind fŸnf zu Hau se.

4. Wo wohnt ihr? n Ne in, eine Kat ze.

5. Wo liegt das denn? n Bei MŸnchen.

6. Bist du ein Ein zel kind? n Ja, sie wohnt bei uns.

2

O De in oder de ine? Er oder sie? ErgŠnze.

1. Hei§t ................ Oma Ulri ke? Ne in, ................ hei§t Ma ri ka.

2. Hei§t ................ On kel Udo? Ja, ................ hei§t Udo.

3. Hei§t ................ Schwe ster An na? Ne in, ................ hei§t An net te.

4. Hei§t ................ Bru der Alex? Ne in, ................ hei§t Axel.

5. Hei§t ................ Co usi ne Eva? Ja, ................ hei§t Eva.

6. Hei§t ................ Va ter Pe ter? Ne in, ................ hei§t Klaus.

3

O Ver wandt schaft. Was gehšrt wo hin? Ver giss den Ar ti kel nicht.

Sohn O Opa O Tan te O Bru der O Co usin O Mut ter O Oma

Schwe ster O Va ter O On kel O Toch ter O Co usi ne

El tern Gro§el tern Ge schwi ster Ver wand te Kin der

4

O Wer ist das? Identifiziere.

1. Der Va ter von me inem Va ter. ................................................

me in Opa

2. Der Mann von me iner Mut ter. ................................................

3. Sie hat die sel ben El tern wie ich. ................................................

4. Der Bru der von me iner Mut ter. ................................................

5. Der Sohn von me inem On kel. ................................................

6. Die Frau von me inem On kel. ................................................

7. Die Schwe ster von me inem Co usin. ................................................

8. Die Toch ter von me iner Oma. ................................................

3 LEKTION 130 einhundertdrei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

3

5

O Was passt nicht? Markiere.

1. Va ter O Mut ter O Co usin O Sohn

2. Tan te O Co usi ne O Mut ter O On kel

3. Opa O On kel O Oma O Gro§el tern

4. Bru der O Tan te O Schwe ster O Ge schwi ster

5. Ein zel kind O Bru der O Co usi ne O Ge schwi ster

6

7

O Einen oder eine? ErgŠnze.

1. Ich ha be ................... Co usin und ................... Co usi ne.

2. To bias hat ................... Bru der und ................... Schwe ster.

3. Ka rin hat ................... Tan te. Sie hei§t Fran zi ska.

4. Ich ha be ................... On kel und ................... Tan te.

5. Wir ha ben ................... Opa und ................... Oma.

6. Wie viele Ge schwi ster hast du? Ich ha be nur ................... Bru der.

O Im mer ãne inÓ!

1. Hast du einen Co usin? ............................................................................

Ne in, ich ha be ke inen Co usin!

2. Hast du eine Co usi ne? Nein, .................................................................

3. Hast du eine Schwe ster? Nein, .................................................................

4. Hast du einen Bru der? Nein, .................................................................

5. Hast du einen On kel? Nein, .................................................................

6. Hast du eine Tan te? Nein, .................................................................

7. Hast du eine Oma? Nein, .................................................................

8. Hast du einen Opa? Nein, .................................................................

8 O Was wirst du in den nŠchsten Sommer- und Winterferien machen? Notiere SŠtze im Futur.

schwimmen und tauchen O Blumen pflŸcken O Ski laufen O frŸh schlafen gehen O faulenzen

Spa§ haben O in der Sonne liegen O rodeln O einen Schneemann machen O wandern

in die Disko gehen O viel lesen O Eis laufen O zu Hause bleiben O ins Gebirge fahren É

In den Sommerferien werde ich .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

In den Winterferien .........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Ich werde gar nicht .........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

9

O ErgŠnze SŠtze mit dem Verb werden in passender Form.

Die kleine Monika trŠumt:

Mmm, morgen ist Montag. Die Eltern .......................... bestimmt am Morgen in mein Zimmer kommen. Mama

.......................... mir Brot mit Nutella bringen und Papa .......................... mir sicher sagen, dass ich nicht zur

Schule muss. Dann .......................... ich sie kŸssen und .......................... noch drei Stunden im Bett bleiben. Um 11

.......................... ich aufstehen und Oma .......................... mich zum Zoo bringen. Ah, Tiere sind so schšn. NatŸrlich

.......................... wir danach Eis essen gehen. Und am Abend .......................... mir meine Schwester ihr neues

Handy schenken. Ich war sooo traurig, weil ich kein Handy habe. Gleich .......................... ich Mario anrufen!

einhunderteinunddrei§ig

131

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3 LEKTION 132

10

O Schau deinem Freund in die Hand und prophezeie ihm die Zukunft nach dem Beispiel.

Du wirst sechs Kinder haben. Ihr werdet in New York leben. Deine Frau/Dein Mann É

H … R E N CD1¥25

11 O Zwei In te rviews. Hšr zu und ergŠnze.

Na me: ..........................................._ Na me: ...............................................

Al ter: .............................................. Al ter: .................................................

Woh nort: ....................................._ Woh nort: .........................................

Ge schwi ster: ............................... Ge schwi ster: ...................................

12

O Kreuze die richtige Antwort an. Diskutiere darŸber mit deinem Partner.

Ich streite mit meinen Eltern/Geschwistern …

um die Schule

um den Computer

um meine Freunde

um die Kleidung

um die Hausarbeiten

um das Taschengeld

immer oft manchmal selten nie

13

O WŠhle die passende Konjuktivform.

mšchten O mŸsste O sollte O wŠren O hŠtte O wŸrdest O kšnntet O dŸrftest

1. Ich habe einen Bruder, aber ich .................... lieber eine Schwester.

2. Wir sind in der Schule, aber wir .................... gern im Park.

3. Ich sehe fern, aber ich .................... Mathe Ÿben.

4. Du bist erkŠltet, du .................... kein Eis essen.

5. Er hat eine schlechte Note bekommen, er .................... mehr lernen.

6. Mir ist die Aufgabe nicht klar. Mama und Papa, .................... ihr mir helfen?

7. Meine Freunde .................... heute Abend ausgehen.

8. .................... du mir bitte deinen Kugelschreiber geben?

14

O FŸlle die Tabelle aus.

haben sein werden kšnnen sollen mšgen

hätte

ich _______

du _______

er _______

wir _______

ihr _______

ich _______

wärest

du _______

er _______

wir _______

ihr _______

ich _______

du _______

würde

er _______

wir _______

ihr _______

könnte

ich ______

du _______

er _______

wir _______

ihr _______

ich _______

du _______

er _______

sollten

wir ______

ihr _______

ich ______

du _______

er _______

wir _______

möchtet

ihr ______

sie _______

sie _______

sie _______

sie _______

sie _______

sie _______

einhundertzweiunddrei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

3

15

O Alle in der Familie Schulz haben Probleme. Hilf ihnen mit einem Tipp.

1. Die Mutter ist oft mŸde. Sie kšnnte .....................................................................................................................................

2. Der Vater sieht jeden Abend fern. Er sollte .......................................................................................................................

3. Hanna isst zu viel. Sie mŸsste ................................................................................................................................................

4. Nils ist nicht gut in der Schule. Er mŸsste ..........................................................................................................................

5. Belo, der Hund, ist immer hungrig. Er dŸrfte nicht .........................................................................................................

16

O Julia und Rita sind Zwillingsschwester. Was passt Ð ihr oder ihre? ErgŠnze.

1. .................................. Eltern sind glŸcklich, dass sie Zwillinge haben.

2. .................................. Opa verwechselt sie aber manchmal.

3. .................................. Oma strickt ihnen identische Pullover.

4. .................................. Interessen und WŸnsche sind verschieden.

5. .................................. Deutschlehrer denkt, dass sie sehr nett sind.

17

O Sein oder ihr? WŠhl aus und schreib.

Das Fahrrad von Max ....................................................................

sein Fahrrad

Der Fernseher von Frau Meier ....................................................................

Die Kamera von Timo ....................................................................

Das Handy von Herrn MŸller ....................................................................

Die Schultasche von Karin ....................................................................

Das Matheheft von Klaus ....................................................................

Das Deutschbuch von Eva ....................................................................

Die Tennisschuhe von Steffi ....................................................................

Der Schokoriegel von Tobias ....................................................................

Der Fu§ball von Florian ....................................................................

18

O An twor te wie im Be ispiel.

1. Hast du einen Hund? .......................................................................................

Einen Hund? Ich ha be vie le Hun de!

2. Hast du eine Schildkršte? .......................................................................................

3. Hast du einen Ham ster? .......................................................................................

4. Hast du einen Gold fisch? .......................................................................................

5. Hast du ein Pferd? .......................................................................................

6. Hast du einen Ka na rie nvo gel? .......................................................................................

7. Hast du eine Kat ze? .......................................................................................

8. Hast du ein Ka nin chen? .......................................................................................

einhundertdreiunddrei§ig

133

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

L

19

O Verbinde.

E K T I O N

134

1. BŠren n a) meckern

2. Katzen n b) brummen

3. Pferde n c) miauen

4. Ziegen n d) wiehern

20

O Finde das passende Verb.

1. Die KŠfige muss man ............................................ . a) pflegen

2. Die Tiere muss man ............................................... . b) putzen

3. Kranke Tiere muss man ........................................ . c) ausfŸhren

4. Hunde muss man ................................................... . d) fŸttern

21

O Bilde die SŠtze nach dem Beispiel.

1. Was sagen Julias Freunde oft? – Sie besuchen sie gerne.

Julias Freunde sagen, dass sie sie gerne besuchen.

......................................................................................................................

2. Was denken ihre Lehrer? – Sie ist ein braves Mädchen.

......................................................................................................................

3. Was sagen ihre Eltern? – Sie hilft ihnen gern.

......................................................................................................................

4. Was findet Julias Schwester? – Julia übertreibt manchmal mit ihrer Liebe zu den Tieren.

......................................................................................................................

5. Was denkt Julia selbst? – Sie steht jeden Morgen zu früh auf.

......................................................................................................................

6. Was sagen die Zoobesucher? – Sie mögen den Zoo-Kindern beim Spielen mit den

Tieren zusehen.

......................................................................................................................

22

O Stell deinem Partner die Fragen, die er schnell mit einem dass-Satz beantworten muss.

Ÿber Julias Leben

Ÿber Julia

Ÿber Haustiere

WAS DENKST DU É?

Ÿber den Zoo in deiner Stadt

Ÿber das Fernsehprogramm ãAnimal planetÓ

Ÿber Menschen, die exotische Tiere halten

einhundertvierunddrei§ig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

3

23

O Ein Interview mit Julia. Stelle Fragen.

1. ..............................................................................................? Ð Nein, hier leben viele Familien.

2. ..............................................................................................? Ð Mitten in Berlin.

3. ..............................................................................................? Ð Mein Vater ist Tierarzt.

4. ..............................................................................................? Ð Ich fŸttere die Tiere und spiele mit den Jungen.

5. ..............................................................................................? Ð Es gefŠllt mir ganz gut.

6. ..............................................................................................? Ð Dass sie immer gerne zu mir kommen.

7. ..............................................................................................? Ð Ja, nachts kann man leider nicht ausschlafen.

8. ..............................................................................................? Ð Am liebsten in Afrika.

24

O Stell dir vor, du bist an Julias Stelle. Beantworte die Fragen.

1. Wie wŸrdest du deine Freizeit verbringen?

2. Welche Tiere wŸrdest du pflegen?

3. Mit welchen Tieren wolltest du keine Kontakte haben?

4. Welche Probleme hŠttest du?

5. Wie wŸrdest du deine Geburtstage feiern?

6. WŠrest du zufrieden mit deinem Leben im Zoo?

25

O Schreibe einen Aufsatz von deinem letzten Zoobesuch.

Wann?

Mit wem?

Warum?

Was?

26

O Welches Haustier mšchtest du nicht haben? Warum? Finde im Kasten Argumente.

Denn .................... sind zu gro§. O Weil .................... stinken. O Weil .................... teuer sind.

Denn .................... machen viel Dreck. O Weil .................... oft bei§en. O Denn .................... kratzen.

Weil man mit .................... nicht spielen kann. O Denn .................... machen viel LŠrm.

Denn .................... fressen zu viel. O Weil .................... Krankheiten Ÿbertragen.

27

O Finde Ausreden, warum Julia zu spŠt zur Schule gekommen ist. Bilde weil-SŠtze.

1. die Lšwen fŸttern Ð ....................................................................................................................................................

Weil ich die Löwen gefüttert habe.

2. die BŠren kŠmmen Ð ....................................................................................................................................................

3. die Elefanten waschen Ð .............................................................................................................................................

4. die SchŠferhunde ausfŸhren Ð .................................................................................................................................

5. die Kamele trŠnken Ð ...................................................................................................................................................

6. dem Gorillababy Milch holen Ð ................................................................................................................................

einhundertfŸnfunddrei§ig

135

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3 LEKTION 136 einhundertsechsunddrei§ig

28

O ErgŠnze. Weil oder denn?

1. Wir treffen uns heute, ................. wir wollen das Geschenk fŸr Julia kaufen.

2. Mein Bruder kann nicht lernen, ................. unser Papagei zu viel LŠrm macht.

3. Julias Vater hat nicht geschlafen, ................. Baby Giraffe krank war.

4. Markus kommt sehr oft zu uns, ................. er mag sehr unseren Hund.

5. Ich habe keine Matheaufgabe, ................. mein Hund mein Heft gefressen hat.

29

O So viele Fragen. Antworte.

1. Warum hast du (keine) Haustiere? ....................................................................................................................................

2. Warum lernst du Deutsch? ...................................................................................................................................................

3. Warum streitest du mit deinen Eltern? ............................................................................................................................

4. Warum bist du manchmal down? ......................................................................................................................................

5. Warum miauen die Katzen? .................................................................................................................................................

30

O Verbinde die Satzteile.

1. Wenn man einen Hund hat, n a) kann man es reiten.

2. Wenn man eine Katze hat, n b) will man sein Singen genie§en.

3. Wenn man einen Hamster hat, n c) muss man ihn ausfŸhren.

4. Wenn man ein Pferd hat, n d) soll man den Sand im Kasten wechseln.

5. Wenn man einen Kanarienvogel hat, n e) darf man in der Wohnung frei herumlaufen lassen.

31

O Kombiniere und bilde die SŠtze nach dem Beispiel.

1. Julia hat Freizeit. Sie spielt Gitarre.

Wenn Julia Freizeit hat, spielt sie Gitarre.

..................................................................................................................................................................

2. Meine Familie macht einen Ausflug. Wir haben Spa§.

..................................................................................................................................................................

3. Mein Freund hat Geburtstag. Er macht eine Party.

..................................................................................................................................................................

4. Meine Eltern kommen nach Hause. Wir essen zusammen zu Abend.

..................................................................................................................................................................

5. Ich will meiner Mutter Freude machen. Ich kaufe ihr Blumen.

..................................................................................................................................................................

6. Du lernst Deutsch. Du freust dich.

..................................................................................................................................................................

32

O Arbeite mit deinem Partner zusammen. Stelle selbst Fragen und beantworte seine.

1. Wann gehst du in den Zoo? Ð Wenn das Wetter schšn ist.

2. Wann ............................................................? Ð Wenn .........................................................................

3. .........................................................................? Ð ......................................................................................

4. .........................................................................? Ð ......................................................................................

5. .........................................................................? Ð ......................................................................................

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

3

33

O Arbeitet zu zweit. Der eine hŠtte gern einen Hund und der zweite eine Katze. Wer hat bessere

Argumente? Schreibt ein GesprŠch nach dem Beispiel.

laut sein O stinken O Katzenklo O Sand wechseln O dreimal tŠglich Gassi gehen O kratzen O Milch

mit anderen Hunden schlagen O bŸrstenO scharfe Haare haben O im Februar viel miauen

tagelang nicht nach Hause kommen O HundefutterO bei§en O auf die Mšbel steigen O Schuhe kaputt machen

Katzen vs. Hunde

Ich finde, Hunde sind sehr laut.

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................

3. .............................................................................................

4. .............................................................................................

5. .............................................................................................

6. .............................................................................................

7. .............................................................................................

Das stimmt, aber Katzen miauen im Februar zu viel.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

34

O Der Goldfisch kann dir drei WŸnsche erfŸllen. Was wŸrdest du dir wŸnschen? Notiere drei WŸnsche.

Ich hätte gern ................................................................................

Ich wäre gern .................................................................................

Ich würde gern ..............................................................................

35

H … R E N CD1¥28

O Mit oder ohne Umlaut? Schreib den Umlaut, wo es nštig ist und hšr zur Kontrolle zu.

1. ein Apfel Ð zwei Apfel

2. eine Blume Ð drei Blumen

3. ein Baum Ð viele Baume

4. ein Ohr Ð zwei Ohren

5. eine Mutter Ð alle Mutter

6. eine Schule Ð fŸnf Schulen

7. eine Oma Ð die meisten Omas

8. ein Buch Ð meine Bucher

einhundertsiebenunddrei§ig

137

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

E K T I O N

138

Mein Haus, meine Welt

1

O Wo wohnst du? Kreu ze an und schre ibe dann einen ku rzen Text.

Ich woh ne ...

Me ine Woh nung / Me in Haus liegt ...

Me ine Woh nung / Me in Haus ist ...

Me ine Woh nung / Me in Haus hat ...

Me ine Woh nung / Me in Haus ...

n in einer Woh nung.

n in einem Re ihen haus.

n in einem Ein fa mi lien haus.

n im Zen trum.

n am Stad trand.

n auf dem Land.

n kle in.

n gro§.

n neu.

n alt.

n schšn.

n gemŸtlich.

n 2, 3, ... Zim mer.

n einen Bal kon.

n eine Ter ras se.

n einen Gar ten.

n gefŠllt mir.

n gefŠllt mir nicht so sehr.

n fin de ich schšn.

n fin de ich nicht so schšn.

Ich woh ne...

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertachtunddrei§ig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

4

2

O Wie hei§en die RŠume? Identifiziere.

1

A

Æ W I C Z E N I E

O aag271a

1. jdsafvhsjdhjhgsj

4

5

6

1

8

2

7

3

1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 4. ....................................

5. .................................... 6. .................................... 7. .................................... 8. ....................................

3

O Wo sind die Familienmitglieder? Schreibe richtig.

im Garten O in der KŸche O im Wohnzimmer O im Bad O auf dem Balkon O in der Garage

1. Die Mutter macht das Mittagessen. Sie ist .......................................................................................................... .

2. Der Vater repariert das Auto. Er ist ........................................................................................................................ .

3. Ich sehe fern. Ich bin .................................................................................................................................................... .

4. Die Oma hŠngt die WŠsche auf. Sie ist ................................................................................................................... .

5. Die Katze spielt im Gras. Sie ist ................................................................................................................................. .

6. Die Schwester wŠscht die Haare. Sie ist ................................................................................................................. .

4

O Was macht man in ...? Hier ist etwas falsch. Korrigiere die SŠtze.

1. Im Wohnzimmer kocht man. .........................................................................................

2. Im Schlafzimmer wŠscht man die WŠsche. .........................................................................................

3. Im Bad sitzt man in der Sonne. .........................................................................................

4. In der KŸche trocknet man die WŠsche. .........................................................................................

5. Auf dem Balkon sieht man fern. .........................................................................................

einhundertneununddrei§ig

139

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4 LEKTION 140

5

O Wie vie le Ad jek ti ve fin dest du?

K O M V G R O S S

L V O L L P A C B

E Q D E W M E H R

I C E N G H T O E

N E R D A E R E I

B R N I T L F N T

N U E T Z L I C H

B O S D U N K E L

P R A K T I S C H

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

6

O Schau dir die Zimmer auf der Seite 45 an und schreib den passenden Namen. Lukas oder Julias?

1. .................................. Zimmer ist schšner als .................................. .

2. In .................................. Zimmer gibt es mehr Sachen als in .................................. .

3. .................................. Bett ist grš§er als .................................. .

4. .................................. Zimmer ist ordentlicher als .................................. .

5. .................................. Zimmer gefŠllt mir besser als .................................. .

7

O Und wie ist dein Zimmer? ErgŠnze die SŠtze nach dem Beispiel.

schšn/hŠsslich O (un)ordentlich O gro§/klein O (un)gemŸtlich

Mein Zimmer ist so ordentlich wie Lukas'. Es ist so ....................................................................... .

Mein Zimmer ist so ....................................................................... . Es ist auch .......................................................................

................................................................................................................................................................................................................ .

8

O Bilde SŠtze nach dem Beispiel.

Peters Haus ist hšher als Annas, aber MaxÕ ist am hšchsten.

1. das Haus Ð hoch

2. der Balkon Ð schšn

3. das Wohnzimmer Ð modern

4. die Mšbel Ð alt

5. der Computer Ð gut

6. das Sofa Ð bequem

7. die Poster Ð neu

Anna Peter Max
einhundertvierzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

4

9

O Bilde SŠtze mit meiner/deiner, meine/deine, meins/deins nach dem Biespiel.

1. Dein Zimmer ist schšn, aber meins ist so schšn wie deins.

2. Dein Computer ist modern, aber .............................................................................................

3. Deine Mšbel sind neu, aber ......................................................................................................

4. Deine KŸche ist praktisch, aber ...............................................................................................

5. Dein Bad ist hell, aber .................................................................................................................

10

O Streite mit deinem Partner darum, wessen Wohnung besser ist. Benutzt die Adjektive aus †bung 5.

Mein Wohnzimmer ist sehr gro§. Ð Aber meins ist grš§er.

11

O Mach Interviews mit zwei MitschŸlern und prŠsentiert zusammen die Ergebnisse.

Grš§e

ich

Alter

Anzahl der Zimmer in

der Wohnung

Anzahl der Facebook-

Freunde

Dauer der Fahrt zur Schule

in Minuten

12

O Kombiniere und schreibe Zusammensetzungen.

hundert Horn Hundertwasser

.................................................

ein Eck .................................................

tausend Meter .................................................

elf Wasser .................................................

Viertel F٤ler .................................................

drei Finale .................................................

einhunderteinundvierzig

141

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4 LEKTION 142

13

O Woh nen in Deutsch land. Wer wohnt wo? Finde das entsprechende Bild.

A

Ich wohne in Berlin. Die Mauer gibt es

schon lange nicht mehr, aber meine Eltern

sagen immer noch Ost-Berlin. Wir wohnen

in einer Plattenbau-Wohnung. Das waren

zu DDR-Zeiten billige Sozialwohnungen.

Heute sind diese Wohnun gen saniert und

nicht so schlecht. Ich wohne gern hier.

Fabian

Ich wohne auf einem Bauernhof in Wangen.

Das liegt in Bayern. Meine Eltern sind

Bauern. Wir haben viele Tiere: 12 Kühe,

20 Schafe, 30 Hühner, 2 Hunde und 3

Katzen. Es gefällt mir hier auf dem Land:

Die Luft ist sauber, es gibt wenig Verkehr.

Stefan

B

Ist diese Villa nicht wunderschön? Ich

wohne ... nicht hier, sondern in einem

Häuschen im Park. Mein Vater ist Gärtner.

Die Villa gehört Familie Waldner. Sie

haben ein Juwelier geschäft in Düsseldorf.

Ich spiele gern im Park. Und im Sommer

darf ich sogar im Swimmingpool baden.

Toll!

Silke

C

Das ist mein Haus. Solche Häuser

sind typisch deutsch und heißen

„Fachwerkhäuser“. Ich wohne in Celle,

in Nord deutschland und hier gibt es

viele Fachwerkhäuser. Mein Haus ist

sehr alt: es gehörte meinem Ur- Ur-

Ur- Ur- Urgroßvater. Drinnen ist es sehr

komfortabel. Im Sommer ist es sehr kühl,

im Winter warm.

Regina

Fabian Stefan Re Silke gi na Regina Silke

D

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertzweiundvierzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

4

14

O Wer sagt was? Identifiziere die Personen.

1. Ich woh ne auf dem Land, in SŸddeutsch land. ........................................

2. Me ine Woh nung war eine ty pi sche DDR -Woh nung. ........................................

3. Die Haus be sit zer sind re iche Leu te. ........................................

4. Auf dem Land gibt es we nig Ver kehr. ........................................

5. Me in Haus ist ty pisch deutsch. ........................................

6. Ich woh ne in der NŠhe von DŸssel dorf. ........................................

7. In Nord deutsch land sieht man vie le sol che HŠuser. ........................................

8. FrŸher war die Stadt ge te ilt. ........................................

15

O Pe tras Zim mer. ErgŠnze den Text.

Me in Zim mer (1) mir sehr gut.

Ich bin gern hier. Hier ma che ich

me ine (2), (3) Mu sik, le se und (4)

im In ter net. Ja, denn ich ha be

auch einen (5) mit In ter ne tanschluss.

Ich schic ke me inen Freunden

und Freun din nen (6). Ich ha be

einen (7). Der ist aber viel zu kle in.

Me ine Mut ter sagt aber, der (8)

ist ok. Ich ha be ein fach zu vie le

Kle ider. Me in (9) ist gro§ und sehr

(10). Ich (11) me in Zim mer!

Lšsungen:

1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................

5. ............................ 6. ............................ 7. ............................ 8. ............................

9. ............................ 10. ............................ 11. ............................

16

H … R E N CD1¥32

O Zur Kon trol le: Hšr bit te zu. Ist de ine Lšsung rich tig?

17

O Schau dir Petras Zimmer aus †bung 15 an und ergŠnze die SŠtze.

1. Petra sitzt ........................................................................................................................................ .

2. Der Tisch steht ............................................................................................................................... .

3. Der Computer ist ........................................................................................................................... .

4. Das Heft liegt .................................................................................................................................. .

5. Das T-Shirt hŠngt ........................................................................................................................... .

6. Das BŸcherregal ist ....................................................................................................................... .

7. Die Poster hŠngen ......................................................................................................................... .

8. Der TeddybŠr liegt ......................................................................................................................... .

einhundertdreiundvierzig

143

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

L

18

O Schau dir Julias Zimmer auf der Seite 45 an und antworte auf die Fragen.

E K T I O N

144

1. Wohin hat Julia die Hose gelegt? Ð ...........................................................................................

Auf das Bett.

2. Wohin hat sie die BŸcher gelegt? Ð .........................................................................................

3. Wohin hat Julia die Poster gehŠngt? Ð ....................................................................................

4. Wohin hat sie die Gitarre gestellt? Ð ........................................................................................

5. Wohin hat sie den CD-Player gelegt? Ð .....................................................................................

6. Wohin hat Julia den CD-StŠnder gestellt? Ð ............................................................................

19

O Kreuze die richtige Antwort an.

1. Wo sitzt du? a) Auf dem Tisch. b) An dem Tisch.

2. Wo hŠngt das Bild? a) †ber dem Bett. b) Unter dem Bett.

3. Wo schlŠfst du? a) In dem Bett. b) Neben dem Bett.

4. Wo steht der Computer? a) An der Kommode. b) Auf der Kommode.

5. Wo ist der Tisch? a) Zwischen dem Fenster und dem Sofa.

b) Vor dem Fenster und dem Sofa.

6. Wo liegen deine Schuhe? a) Auf dem Sessel. b) Unter dem Sessel.

7. Wo findest du dein Deutschheft? a) Zwischen den CDs. b) Unter den CDs.

8. Wo steht die Blume? a) An der Ecke. b) In der Ecke.

9. Wo hŠngt das Foto? a) An der Wand. b) An die Wand.

10. Wo liegt das Buch? a) Auf den Tisch. b) Auf dem Tisch.

20

O Julia hat ihr Taschengeld versteckt und kann es nicht finden. Dein Partner soll raten, wo das Geld ist.

Bildet Dialoge nach dem Beispiel.

Ð Ist das Geld in der Gitarre?

Ð Nein.

Ð Ist das Geld ...?

Ð Ja./Nein.

21

O Vergleiche dein Zimmer mit dem Zimmer deines Partners nach dem Beispiel.

Also bei mir steht der Tisch unter dem Fenster. Und bei dir? Ð In der Ecke.

einhundertvierundvierzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

4

22

O ErgŠnze die SŠtze durch die passende PrŠposition.

1. .......................... Samstag mache ich mein Zimmer sauber.

2. .......................... Sommer kaufe ich mir neue Mšbel.

3. Morgen .......................... 5 Uhr kommt der Handwerker.

um

im

nach

4. .......................... 5 und 6 Uhr besprechen wir alle Details.

5. So .......................... 6 geht er weg.

6. .......................... der Renovierung muss ich alles gut planen.

7. .......................... der Renovierung sieht alles super aus.

8. Ich bekomme ein neues Zimmer .......................... August.

gegen

vor

am

zwischen

23

O Arbeitet zu zweit und bildet Dialoge nach dem Beispiel.

der Computer Ð klein (+ + +)

Wie gefŠllt dir der Computer? Ð Er gefŠllt mir am besten, denn er ist klein.

1. der Schrank Ð dunkel (– –)

2. die Sofas Ð bequem (+ +)

3. die Kommode Ð altmodisch (–)

4. der Teppich Ð einfarbig (+)

5. die CDs Ð neu (+ + +)

6. das BŸcherregal Ð eng (– –)

– – gar nicht

– nicht

+ gut

+ + sehr gut

+ + + am besten

24

O Fragt jetzt, wie euch etwas gefallen hat, nach dem Beispiel.

Wie hat dir die letzte Sportstunde gefallen? Ð Sie war super.

die letzte Sportstunde O das letzte Konzert O das vorige Schuljahr

die letzte Party O das gestrige Mittagessen O die letzten Ferien É

25

H … R E N

CD1¥33

O Wie geht es den Leuten? Hšr zu und kreu ze an.

Herr Beck mann

Frau Bau er Tho mas Jo han na

einhundertfŸnfundvierzig

145

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4 LEKTION 146

26

O ErgŠnze.

1. Ich wollte dir helfen, ........................... dann hat der Film begonnen.

2. Mšchtest du einen neuen Computer? Ð ........................... .

3. Wo bleibst du ........................... so lange? Ð Entschuldige!

4. Du findest ........................... eine bessere Wohnung.

5. Bist du nicht hungrig? Ð ...........................!

vielleicht

aber

natürlich

denn

doch

27

H … R E N CD1¥36

O In te rview mit Mar tin. Hšr zu und kreu ze an.

1. Mar tin wohnt in ... m Bam berg.

m NŸrnberg.

m He idel berg.

2. Mar tins Woh nung ist ... gro§. m 90 m 2

m 95 m 2

m 99 m 2

3. Mar tin hat ... m einen Bru der.

m eine Schwe ster.

m ke ine Ge schwi ster.

4. In Mar tins Zim mer steht ... m ein TV‐-GerŠt.

m ein PC.

m ein CD -Play er.

5. Mar tins Woh nung hat ... m zwei Schla fzim mer.

m drei Schla fzim mer.

m vier Schla fzim mer.

6. Mar tins Woh nung hat ... m einen Flur.

m einen Bal kon.

m eine Ter ras se.

28

O Lšse das KreuzwortrŠtsel.

1. Bequem zum Sitzen und Liegen.

2. Der Lieblingshausapparat

3. Ein Teil der Wohnung, wo deine Schwester

sehr, sehr viel Zeit verbingt.

4. Schšnes Einfamilienhaus, ein Traum von allen,

die in kleinen Wohnungen leben.

5. Ist vollgestopft, aber du hast nichts zum

Anziehen.

6. HŠngt an der Wand und ist meistens leer.

7. Eine AktivitŠt in deinem Zimmer, die dich

mŸde macht.

Achtung! Š = ae, š = oe, Ÿ = ue

2

5

C U F

C

N

3

4

L

6 7

1

G

Z

F

E

einhundertsechsundvierzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

4

29

H … R E N CD1¥37

O Woh nung ge sucht! Drei Leu te sind an der Woh nung in te res siert und ru fen an. Hšr zu und kreu ze an.

2-Zimmer-Wohnung

in Düsseldorf zu vermieten.

Miete: × 320/Monat + Nebenkosten

Tel. 4677811

R F

Te le fon ge sprŠch 1

1. Der An ru fer sucht eine Woh nung mit zwei Schla fzim mern. n n

2. Die Woh nung hat zwei Schla fzim mer. n n

3. Der An ru fer hat zwei Kin der. n n

4. Der An ru fer nimmt die Woh nung. n n

Te le fon ge sprŠch 2

5. Die An ru fe rin fin det die Woh nung ide al. n n

6. Die An ru fe rin mšchte al le in in der Woh nung woh nen. n n

7. Die An ru fe rin ar be itet an der Uni ver sitŠt. n n

8. Die Woh nung ist nicht mehr frei. n n

Te le fon ge sprŠch 3

9. Der An ru fer ist ver he ira tet. n n

10. Der An ru fer fin det die Woh nung zu gro§. n n

11. Die Mie te betrŠgt 320 Eu ro/Mo nat. n n

12. Der An ru fer mšchte die Woh nung se hen.

n n

30

H … R E N CD1¥38

O Schreibe die Zusammensetzung und hšr zur Kontrolle zu.

1. Wohnung + Suche .........................................................

2. baden + Zimmer .........................................................

3. essen + Zimmer .........................................................

4. Arbeit + Zimmer .........................................................

5. Tasche + Buch .........................................................

6. klein + Stadt .........................................................

7. Familie + Foto .........................................................

8. Geburt + Tag .........................................................

9. Balkon + TŸr .........................................................

147

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

einhundertsiebenundvierzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

LEKTION

1

O Ordne zu. Was bleibt Ÿbrig?

Guten Appetit

Kartoffel O Sahne O Erdbeere O Apfel O Joghurt O Wassermelone O WŸrstchen O Schinken

Tomate O Kraut O Butter O Zitrone O KŠse O Salat O Reis O Brštchen O Banane O Zwiebel

Obst

GemŸse

Milchprodukte

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

2

O Der, die oder das? Ordne die Vokabeln aus der vorigen †bung.

der

die

das

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

2

9

8

4

3

11

Was nimmst

du? Ein

Schinkenbrot?

12

6

Ich nehme

ein paar

Würstchen.

1

7

5

3 O Was ist das? Notiere. einhundertachtundvierzig

10

Ich nehme

eine Frikadelle.

Ich trinke

zuerst ein Glas

Cola.

Nein,

lieber einen

Hamburger.

Nr. N die Pizza, ein StŸck Pizza

Nr. N die Frikadelle, -n

Nr. N das Schinkenbrštchen, Ð

Nr. N das KŠsebrštchen, Ð

Nr. N der Salat, -e

Nr. N das Bier, eine Flasche

Bier

Nr. N der Schokopudding, -e/-s

Nr. N der Sekt, ein Glas Sekt

Nr. N das WŸrstchen, Ð

Nr. N die Cola, ein Glas Cola

Nr. N der Hamburger, Ð

Nr. N der Kuchen, ein StŸck

Kuchen

148

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

5

4

O Was nimmst du? ErgŠnze die Tabelle.

Ich habe Hunger.

Ich habe Durst.

Ich nehme ...

Ich esse ...

Ich trinke ...

einen eine ein zwei

5

O Das mag ich. Das mag ich nicht. ErgŠnze.

Ich mag ........................................... Ich mag aber kein..... ..............................................

........................................... kein..... ..............................................

........................................... kein..... ..............................................

........................................... kein..... ..............................................

........................................... kein..... ..............................................

........................................... kein..... ..............................................

6

O Was passt nicht in die Reihe? Markiere.

1. Kartoffeln O €pfel O GemŸse O Salat

2. KŠse O Wurst O Fleisch O Schinken

3. Pizza O Schokopudding O KŠsebrot O Hamburger

4. Fisch O Eierlikšr O Fleisch O KŠse

5. Obst O Salat O GemŸse O Schinken

6. Wein O Apfelsaft O Sekt O Bier

7. Butter O Milch O Joghurt O Kuchen

8. Frikadelle O Schinkenbrot O Apfelkuchen O Wurstbrot

7

O ErgŠnze die SŠtze.

1. Nimmst du ................ einen Schokopudding? Nein, danke, ich mag ................ keinen Pudding.

2. Nimmst du ................ Schinkenbrot? Nein, danke, ich mag ................ Schinkenbrot.

3. Nimmst du ................ Frikadelle? Nein, danke, ich mag ................ Frikadellen.

4. Nimmst du ................ Salat? Nein, danke, ich mag ................ Salat.

5. Trinkst du ................ Bier? Nein, danke, ich mag ................ Bier.

6. Trinkst du ................ Cola? Nein, danke, ich mag ................ Cola.

7. Trinkst du ................ Mineralwasser? Nein, danke, ich mag ................ Mineralwasser.

149

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

einhundertneunundvierzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

LEKTION

8

O Was mšgen die drei Jugendlichen (nicht)? Lies die Aussagen und ergŠnze die Tabelle.

Am liebsten esse ich

Nudelgerichte, z.B.

Spaghetti mit Fleischso§e

oder GemŸselasagne.

Aber ich mag natŸrlich

auch Pizza. Das sind keine

fetten Speisen, es ist alles

sehr gesund. Hamburger

und Cheeseburger mag

ich auch, klar. Aber meine

Mutter meint, das ist nicht

sehr gesund. Deswegen

gibt es solche Sachen bei

uns zu Hause eher selten.

Ich bin Vegetarierin, und

zwar seit einem Jahr. Ich

esse also kein Fleisch und

keinen Fisch mehr. DafŸr

esse ich viel Obst und

GemŸse, Nudelgerichte,

KŠse und Eier. In meiner

Stadt gibt es einen

Bioladen, und dort gibt es

viele Soja-Produkte, z.B.

Milch, KŠse, Wurst, aber

aus Soja. Sie sind lecker

und schmecken sehr gut.

Ich esse gern Kuchen und s٤e

Sachen im Allgemeinen. Meine

Lieblingstorte ist Sachertorte.

Und mit Schlagsahne und einem

Cappuccino dazu schmeckt sie am

besten! Aber ich esse auch gern

Salat. Mit ein bisschen Phantasie

kann man wunderschšne, leckere

Salatteller zubereiten. Fleisch

und Wurst esse ich ganz wenig.

Irgendwie denke ich an die toten

Tiere und ... tja, mir vergeht dann

der Appetit!

STEFAN, 16

GABI, 17 SILKE, 15

Stefan

Gabi

Silke

mag / isst gern ............................................................................................................................................... .

isst selten .......................................................................................................................................................... .

isst viel ................................................................................................................................................................ .

isst kein .............................................................................................................................................................. .

isst gern ............................................................................................................................................................. .

isst ganz wenig ............................................................................................................................................... .

Und du? Was isst du am liebsten? Antworte.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

9

O Was passt am besten? Verbinde.

1. Spaghetti Senf Schlagsahne Tomatenso§e

2. Pizza

3. Sachertorte mit Ketchup Mayonnaise

4. Wurst

5. FischstŠbchen

10

O Ordne zu.

Wann?

Schnitzel O Kaffee O Brštchen O KŠse O HŸhnchen O Milch O Mineralwasser O GemŸsesuppe

Nudeln O Salat O Kakao O Eier O WŸrstchen O Obstkuchen O Tee O Schinken O Erbsen

Butterbrot O MŸsli O Joghurt O Apfel O Pizza

FrŸhstŸck:

Mittagessen:

Abendessen:

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

....................................................... ....................................................... ...................................................

150

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertfŸnfzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

5

11

O Schreibe dein ideales MenŸ.

Zum FrŸhstŸck: ................................................................................................................................................................................

Zum Mittagessen: ...........................................................................................................................................................................

Zum Abendessen: ............................................................................................................................................................................

12

O Was ist gesund oder ungesund? Bilde SŠtze nach dem Beispiel.

Es ist ungesund, spŠt am Abend zu essen.

Es ist gesund,

Es ist ungesund,

viel Cola trinken

Sport machen

frŸh am Morgen einen Apfel essen

Nahrung im Bioladen kaufen

nach dem Essen einschlafen

vegetarisch essen

einen Schnellimbiss essen

13

O Macht Dialoge nach dem Beispiel.

1. Hast du Lust auf Pizza? Ð ..........................................................................................................................................................

Ich habe immer Lust, Pizza zu essen.

2. Lust aufs Suppekochen Ð ..........................................................................................................................................................

3. Lust auf ein Glas Saft Ð .............................................................................................................................................................

4. Lust aufs Kuchenbacken Ð ........................................................................................................................................................

5. Lust auf die Konditorei Ð ...........................................................................................................................................................

14 O ErgŠnze die SŠtze.

1. Es regnet. Wir haben keine Lust ..................................................... .

2. Du musst lernen. Du hast keine Zeit ............................................. .

3. Ihr mŸsst sparen. Ihr habt nicht genug Geld ............................. .

4. Ich bin satt. Ich habe keine Lust ..................................................... .

5. Peters Computer ist kaputt. Er hat keine Mšglichkeit ............ .

zum Fernsehen

zum Essen

zum Computerspielen

zum Shoppen

zum Ausgehen

15

O Wo kauft Frau KŸcholl ...? Antworte.

Einkaufsliste

P Brot

P Wurst

P Obst

P Gemüse

Bioprodukte

P

P Käse

Brot kauft sie in

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

einhunderteinundfŸnfzig

151

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

LEKTION

16 O Bilde SŠtze wie im Beispiel.

In einer Bäckerei gibt es Brot, Brötchen, Brezel, Gebäck, Kipferl ...

BŠckerei ...............................................................................................................................................................

Metzgerei ...............................................................................................................................................................

Supermarkt ................................................................................................................................................................

Bioladen ...............................................................................................................................................................

Konditorei ...............................................................................................................................................................

Fischerei ...............................................................................................................................................................

17

A

O Frau KŸcholl macht eine Grillparty. Zeichne den Weg, den sie beim Einkaufen gegangen ist.

Also, zuerst brauche ich GemŸse Ð Kartoffeln, Salat und Tomaten. Dann muss ich frisches Fleisch zum

Grillen kaufen Ð Schnitzel und WŸrste. NatŸrlich darf ich die GetrŠnke nicht vergessen Ð zwei Kisten

Mineralwasser, eine Kiste Cola. Zum GlŸck trinkt keiner Bier. Und noch Milch und Mehl fŸr den Kuchen.

Ach ja, Eier stehen auch auf der Liste. Ich kaufe doch Bioeier, die sind am gesŸndsten. Hmm ... noch die

Papierdekoration fŸr den Garten. Medikamente fehlen mir noch, unser Hund hat gerade heute Fieber.

Der arme Arno! Oh nein, Brot habe ich vergessen. Jetzt muss ich aber schon laufen!

Markt

Bioladen

Metzgerei

Buchhandlung

Bäckerei

Apotheke

Supermarkt

17

B

O ErzŠhle von Frau KŸcholls Weg.

Zuerst ist sie .................................................................................... gegangen.

Dann ...................................................................................................................... .

Etwas spŠter ....................................................................................................... .

Danach .................................................................................................................. .

Schlie§lich ............................................................................................................ .

Und dann musste sie noch ................................................................. gehen.

152

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertzweiundfŸnfzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

5

18

H … R E N CD2¥5

O Schreibe den fehlenden Artikel Ð eine, einen, den, dem, das und hšr zur Kontrolle zu.

Guten Tag, Frau Kramer.

Bitte, was darf es sein?

Guten Tag. Ich habe heute

eine lange Liste. Also ich möchte

zunächst etwas Käse.

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

Welchen KŠse? ................... Emmentaler hier vielleicht? Oder?

Ja, ................... Emmentaler da, bitte, und zwar 200 Gramm.

Also, 200 Gramm von ................... Emmentaler hier. So, bitte sehr.

Dann brŠuchte ich ................... Schinken, ................... gekochten Schinken, aber nicht zu fett, bitte.

Dann nehmen Sie ................... Schinken hier. Der ist gar nicht fett und er schmeckt sehr gut.

Wollen Sie den probieren?

Ja, gerne.

Bitte sehr. Na, was sagen Sie denn? SchmecktÔs?

Mmm... nicht schlecht. Geben Sie mir bitte ................... 100 Gramm davon.

So, ................... 100 Gramm Schinken. Sonst noch etwas, Frau Kramer?

Ja, ich brauche ................... Fleisch. Geben Sie mir bitte ................... Kalbschnitzel und zwar drei

StŸck, bitte.

So, schauen Sie mal ................... Fleisch, Frau Kramer, es ist wirklich sehr zart. Also, 1, 2, 3 StŸck.

WŠre das alles?

Ja, ich glaube schon. Nein, noch ................... Milch, geben Sie mir ................... Liter Milch. Jetzt

habe ich alles.

Also, 200 Gramm Emmentaler, 100 Gramm Schinken, 3 Kalbschnitzel, ................... Liter Milch. Das

macht zusammen 12,20 Euro.

So, 12 Euro und 20 Cent. Auf Wiedersehen!

153

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

einhundertdreiundfŸnfzig

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

LEKTION

19 O Schreibe den unbestimmten, bestimmten oder Nullartikel.

1. Mšchtest du noch ....................... StŸck Pizza? Ð Ja, gerne. ....................... StŸck da gefŠllt mir am besten.

2. Was mšchtest du zu ....................... FrŸhstŸck? Ð Ich hŠtte gern ....................... Sandwich und .......................

Glas Tee, aber ....................... Sandwich muss mit ....................... Schinken sein.

3. Wie findet dein Vater ....................... Bier aus Deutschland? Ð Er trinkt gar kein Bier.

4. Gibt es in der NŠhe ....................... BŠckerei? Ð Ja, ....................... BŠckerei in der nŠchsten Stra§e ist sehr gut.

5. Wo ist ....................... Bioladen, wo du diese €pfel gekauft hast?

20 O Nicht, kein oder nichts? ErgŠnze die SŠtze.

1. Mšchtest du ein Schinkenbrot? Ð Nein, danke, ich mšchte ....................... Schinkenbrot.

2. Magst du Fisch? Ð Nein, ich mag ....................... Fisch.

3. Magst du KŠse? Ð Nein, KŠse mag ich ....................... .

4. Was isst du? Ð Ich esse ......................., ich habe ....................... Hunger.

5. Haben wir noch Wein? Ð Nein, wir haben ....................... Wein mehr.

6. Na, wie schmeckt die Suppe? Ð ....................... besonders gut!

7. Trinkst du Kaffee, Tee ...? Ð Nein, ich trinke im Moment ....................... .

8. Ich mšchte ....................... den KŠse hier, sondern den da!

21 O Kombiniere richtig.

einen Liter

ein Kilo(gramm)

ein PŠckchen

eine Tube

einen Kopf

einen Becher

eine Tafel

einen Sack

Schokolade

Mayonnaise

Kartoffeln

Joghurt

Cola

€pfel

Butter

Salat

22 O Arbeite mit deinem Partner zusammen. Du gehst in einen Supermarkt (Laden) und er in einen anderen.

Vergleicht danach die Preise und notiert die Antworten.

Was kostet ... ?

Wo ist .... billiger / teurer?

Ich

Mein Partner

Milka Nougatschokolade (100 gr) .......................................... ..........................................

Schokomilch (1 Liter) .......................................... ..........................................

FischstŠbchen (250 gr) .......................................... ..........................................

Fruchtjoghurt (ein Becher) .......................................... ..........................................

Chips (eine TŸte) .......................................... ..........................................

Vanillepudding Dr. Oetker (ein Beutel) .......................................... ..........................................

Eistee (0,5 Liter) .......................................... ..........................................

154

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског einhundertvierundfŸnfzig

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


L E K T I O N

5

23

O Was ist momentan in deinem KŸhlschrank? Kreuze an.

frische Milch harter KŠse scharfer Senf

fettarmer Joghurt milder Ketchup hausgemachte Marmelade

leckerer Schinken gekochte Eier feine Butter

saure Sahne s٤er Obstsalat kaltes Bier

gešffnete Konservendosen rohes Fleisch stilles Wasser

24 O Du willst ein Sandwich mit frischem Brot machen. Was brauchst du? Schreibe die passenden

Nahrungsmittel aus †bung 23.

1. Ich brauche saure ................................................. , leckeren ................................................. , milden

................................................. , gekochte ................................................. und harten ................................................. .

Dazu esse ich fettarmen ................................................. .

2. Ich brauche feine ................................................. und hausgemachte ................................................. . Dazu

trinke ich frische ................................................. .

25

O Lies den Zettel von Miriams Mama und ordne Adjektiv und Nomen im Akkusativ zu Ð maskulinum, femininum,

neutrum oder Plural.

Liebe Miriam, heute Abend kommen Oma und Opa zu Besuch und ich muss

gleich nach der Arbeit noch das Abendessen machen. Gehe bitte auf den

Grünmarkt und kaufe Folgendes: bittere Schokolade, fettarmen Joghurt,

frischen Grünsalat, hausgemachte Wurst, kleine Kartoffeln (sie sind schneller

gekocht), frisches Schwarzbrot, schöne, große Tomaten und alkoholfreies

Bier. Danke, mein Schatz!

maskulinum femininum neutrum Plural

26

O Was ist richtig? Kreuze an.

1. Ich esse am liebsten ... .

a) rote €pfel b) roten €pfel c) rotes €pfel

2. Ist das ... ?

a) frischen Kaffee b) frischem Kaffee c) frischer Kaffee

3. Haben wir ... ?

a) schwarze Brot b) schwarzes Brot c) schwarzen Brot

4. ... auf dem Schokokuchen schmeckt super.

a) S٤er Sahne b) S٤e Sahne c) S٤es Sahne

5. Cola und Fanta sind ... .

a) kŸnstliches GetrŠnke b) kŸnstlich GetrŠnke c) kŸnstliche GetrŠnke

6. Ich kaufe immer ... .

a) scharfen Senf b) scharfer Senf c) scharfe Senf

einhundertfŸnfundfŸnfzig

155

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

LEKTION

27 H … R E N CD2¥6 O Im Restaurant. Was bestellen die Leute? Hšr bitte zu und kreuze an.

Vater Mutter Sohn Tochter

Kartoffelsuppe n n n n

GemŸsesuppe n n n n

keine Suppe n n n n

HŠhnchen mit Pommes n n n n

Rinderbraten mit Kartoffeln n n n n

Rinderbraten mit GemŸsemix n n n n

Hackbraten mit Reis n n n n

Schnitzel mit Salat oder Pommes n n n n

Bratwurst mit Pommes und Ketchup n n n n

Vegetarische Lasagne n n n n

Fischfilet mit Kartoffelkroketten n n n n

Apfelkuchen n n n n

Eis n n n n

Obstsalat n n n n

Wein n n n n

Bier n n n n

Wasser n n n n

Apfelsaft n n n n

28

O Bilde zusammengesetzte Substantive.

Kartoffel- -braten

Rinder- -salat

Apfel- -filet

der Schweine- -pudding

die Schoko- -kuchen

das Obst- -fleisch

Fisch- -brot

Schinken- -suppe

KŠse- -kroketten

-saft

der Schokopudding, der Schokokuchen,

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

29

O Verschiedene Wurstsorten. Verbinde.

Die ThŸringer Bratwurst É

Die NŸrnberger BratwŸrste É

Die MŸnchner Wei§wurst É

Die Berliner Currywurst É

É isst man mit Sauerkraut.

É ist mit Ketchup und Currypulver bedeckt.

É ist 15Ð20 cm lang.

É sind klein und kurz.

É hat einen feinen Geschmack.

É hat einen gerŠucherten Geschmack.

É wird in kochendem Wasser erhitzt.

É wird in kleine StŸcke geschnitten.

156

einhundertsechsundfŸnfzig

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


LEKTION

5

30

O Bilde Adjektive wie im Beispiel.

Bier aus MŸnchen ..............................................................

Münchner Bier

WŸrste aus NŸrnberg ..............................................................

Frikadellen aus Berlin ..............................................................

Schnitzel aus Wien ..............................................................

Wein aus Frankfurt ..............................................................

Pralinen aus Salzburg ..............................................................

KŠse aus Tirol ..............................................................

FischspezialitŠten aus Hamburg ..............................................................

31 O WŠhle das passende Land.

1. Man will Currywurst essen. Man reist nach ........................................................ .

2. Man will Baklava essen. Man reist in die ............................................................ .

3. Man will Nachmittagstee trinken. Man reist nach ........................................... .

4. Man will guten KŠse ausprobieren. Man reist in die ....................................... .

5. Man will Spaghetti essen. Man reist nach .......................................................... .

6. Man will Hamburger essen. Man reist in die ..................................................... .

Schweiz

TŸrkei

England

Deutschland

USA

Italien

32

O Verbinde richtig die Teile der deutschen Redewendungen.

1. Alles hat ein Ende, a) als die Augen.

2. Ein voller Bauch b) so arbeitet man.

3. Wie man isst, c) studiert nicht gern.

4. Nach dem Essen sollst du ruh'n d) nur die Wurst hat zwei.

5. Der Magen ist leichter zu fŸlllen e) oder 1000 Schritte tun.

33

O Erkenne das Land, aus dem das Sprichwort kommt.

1. Kurzes Abendessen, langes Leben. IENRGALUB

2. Der Sitz der GefŸhle ist der Magen. CHENLANGRIECHD

3. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel Ð man wei§ nie, was man bekommt. SUA

4. Die So§e ist fŸr die Kochkunst, was die Grammatik fŸr die Sprache ist. LOHDANL

5. Den wahren Geschmack des Wassers erkennt man erst in der WŸste. RISLEA

6. Ein gutes Essen ist Balsam fŸr die Seele. DSCHITAKISTAN

34

H … R E N CD2¥7

O Phonetik. Schreib -s, -ss oder -§ und hšre zu.

1. Er i.........t gern .........uppe.

2. Kannst du das Fenster schlie.........en? Es ist kalt.

3. Wer mu......... in die Schule? Ð Su.........anne.

4. Wo bist du im letzten .........ommer gewe.........en? Ð Im Schlo......... Belvedere in Wien.

5. Wer sagt, da......... serbische KŸche fett ist?

6. Da......... Kind steht auf der Stra.........e.

7. Wohin geht deine Cou.........ine? Ð In die Imbi.........stube.

einhundertsiebenundfŸnfzig

157

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6

LEKTION

In der Stadt

1

O Wie gut kennst du Lindau? Verbinde die Satzteile.

1. Das Lšwendenkmal ... N a. ... hat eine schšne Renaissance-Fassade.

2. Die Seepromenade ... N b. ... war frŸher ein GefŠngnis.

3. Das Alte Rathaus ... N c. ... ist das Wahrzeichen Lindaus.

4. Die Peterskirche ... N d. ... ist heute das Stadtmuseum.

5. Der Diebsturm ... N e. ... ist zum Bummeln ideal.

6. Das Haus zum Cavazzen ... N f. ... ist heute eine GedenkstŠtte.