24.04.2019 Views

Metaalvak 02 2019

Platform voor de metaalverwerkende industrie

Platform voor de metaalverwerkende industrie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2019 - JAARGANG 7

APRIL - MEI 2

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE

etaalvak

Set-up tijden geminimaliseerd dankzij komst

compacte vijfasser

Naar de ideale gereedschapshouder

Nieuwe compacte schakelkasten besparen

tot 30% ruimte en tijd

metaalvak.be


Metaalbewerkingsmachines

www.bendertechniek.be

Metaalbewerkingsmachines


LASERSNIJDEN

TruLaser Serie 1000 - 3000 - 5000 - 7000 - 8000

TruLaser Serie 1000 fiber - 3000 fiber - 5000 fiber

TruLaser Center 7030

BUISLASERSNIJDEN:

TruLaser Tube Serie 5000 - 7000

TruLaser Tube Serie 5000 fiber - 7000 fiber

AFKANTEN EN BUIGEN

TruBend Serie 3000 - 5000 - 7000

TruBend Cell Serie 5000 - 7000

TruBend Center Serie 5030 – 7030

ToolShuttle en ToolMaster

PONS EN LASERCOMBI

TruPunch Serie 1000 - 2000 - 3000 - 5000 | TruMatic Serie 1000 fiber - 6000 - 6000 fiber – 7000

Kleine Pathoekeweg 13-15, B-8000 Brugge

Tel. +32 50 31 50 83 / Fax +32 50 31 55 80 / info@vac-machines.be

www.vac-machines.be


Machines leren maken

Voorwoord

Wie zich al zorgen maakte dat robots onze jobs zouden komen stelen, kan zich (onterecht overigens)

het hoofd breken over een nieuwe vijand. Dat artificiële intelligentie gebombardeerd werd tot hoofdthema

van de afgelopen Hannover Messe bewijst dat deze technologie zijn kinderschoenen stilaan

ontgroeid is en zich voorbereid op de industriële praktijk. De metaalbewerkingsindustrie zal niet aan

deze hype, trend of evolutie, noem het zoals u wil, kunnen ontsnappen. En dat hoeft ook niet, want

het opent de deur naar weer meer mogelijkheden voor het rendabel produceren van kleine series

Maar vergis u niet. Dit wil allerminst zeggen dat operatoren aan bewerkingsmachines zich vanaf

2019 een uitstervend ras mogen noemen. Integendeel, de komende jaren zal de kennis en expertise

van uw medewerkers meer dan ooit nodig zijn en meer dan ooit het verschil maken. De sprongen

voorwaarts in technologie zijn er stuk voor stuk op gericht om het leven aan de machine aangenamer

te maken en de kans op perfectie te verhogen. Machines mogen dan al een hele hoop taken hebben

overgenomen maar wie zal het de machines leren? Hoe zullen ze een fout op het werkstuk kunnen

zien? Hoe zullen ze een mankement aan een machine kunnen horen? Metaalbewerking is meer dan

eentjes en nulletjes, het draait nog steeds om vakmanschap om het volle rendement uit een machine

te halen met de hoogste normen in productiviteit en kwaliteit.

Techniek is dus maar een kant van de medaille. Het zijn de mensen aan de machine die de technische

grenzen van het kunnen zullen verleggen op de werkvloer. Met behulp van bijvoorbeeld software. Als

de voorbije editie van Machineering ons iets getoond heeft, dan is het wel dat digitalisering de weg

van de toekomst is en de weg naar artificiële intelligentie. Door al uw contacten, producten, processen

en kennis te verankeren in een digitale wereld zal u de stap gezet hebben naar een zo efficiënt

mogelijke bedrijfsvoering. Die eentjes en nulletjes zijn niet geheel zonder nut om menselijke fouten ter

vermijden, tijdsverlies tegen te gaan en de kwaliteit consistent op te drijven. CAM-software met zijn

geïntegreerde simulatiemogelijkheden kan waken over de maakbaarheid van uw CAD-tekening en de

best mogelijke programmering van uw machines. U kan er alles over lezen in ons dossier.

Dat zal pas het begin zijn. In elke nieuwe machine die bij u op de werkvloer komt, zal een stukje extra

intelligentie geïntegreerd zijn. Ze zullen kunnen leren uit hun fouten, slimmer worden van de extra gegevens

uit het productieproces waarmee u hen voedt met één duidelijk doel voor ogen: het verbeteren

van de productiviteit, de kwaliteit, de efficiëntie en de veiligheid. Dus zorg ervoor dat u een perfecte

leermeester kan worden. Stimuleer de technische kennis bij uw medewerkers. Daag hen uit om de

grenzen van het maakbare te verleggen. En vergaar alle kritieke gegevens in uw bedrijfsprocessen, op

de werkvloer en daarbuiten, om klaar te zijn voor artificiële intelligentie.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


Platform & website over de

metaalverwerkende industrie

metaalvak.be

Jaargang 7 ● Nummer 2 2019

etaalvak

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85

B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W www.louwersmediagroep.be

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Els Jonckheere en

Bram Thiry

Bladmanager

Freddy Fierens

E f.fierens@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Elke Kina

Lisa Gyselinck

Advertenties

www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

Adresgegevens:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

T +32 50 36 81 70

E traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

KBC Pelt

IBAN nr. BE80 7310 2514 2977

BIC: KREDBEB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Platform Metaalvak

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Pelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

metaalconstructiebedrijven, plaatbewerkingsbedrijven,

verspanende industrie, matrijzenbouwers,

lakkerijen, slijperijen, fabrikanten, toeleveranciers,

invoerders, groothandelaars, (toe)leveranciers,

opleidingscentra, adviesbureaus en onderzoeksbureaus

en brancheorganisaties.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

10

26

36

8 Set-up tijden geminimaliseerd dankzij

komst compacte vijfasser

10 Aandachtspunten bij het vervangen van

een CAM-pakket

14 Ga voor hogere efficiëntie en gestroomlijnde

bedrijfsprocessen met ERP-software

16 Welk cijfer geeft u uw productieplanning?

18 De toekomst van plaatbewerking bij

specialist in industriële stofafzuiging

20 De Pen: Wolfgang Heuring, CEO Motion

Control Business Unit Siemens

24 Koelemulsie houdt werkstukken en

machines zuiver

26 Formaldehyde- en boorzuurvrije alternatieven

voor metaalbewerkingsvloeistoffen

30 Naar de ideale gereedschapshouder

34 Aan het wiel draaien

36 Werkstukken in één opspanning

nauwkeurig en kwalitatief afwerken

39 Maatwerkbedrijf rekent op zaagmachines

die niet stuk te krijgen zijn

42 De juiste PBM voor uw toepassingen

en budget

44 Kwaliteit en maatwerk voor de

metaalverwerkende industrie

46 Nieuwe sturing combineert beste

van twee werelden voor enorme tijdswinst

48 Polygonale klemtechnologie nu

ook beschikbaar voor aangedreven

gereedschappen

50 Slimmer leren maken

55 Special lichte bedrijfsvoertuigen

70 Sectornieuws

78 Materialen en oppervlaktebehandeling

op één beursvloer

81 Rvs oppervlaktebehandelingen verbeteren

reinigbaarheid en corrosiewering

83 Nieuw straalmiddel geeft poederlakspecialist

nog meer controle over de kwaliteit

85 Een team van experts in meettechnologie


Inhoud

86 Spuitoplossing op maat met oog voor

feilloze afwerking

86 Onze passie is ijzersterk

87 Geld verdienen met innovatieve

werpstraalturbine

87 Nabewerking van 3D-geprinte stukken

87 Laat ons uw rvs oppervlakken

optimaliseren

88 Spaanse draaibanken maken het verschil

met kwaliteit, nauwkeurigheid en prijs

90 Nieuwe compacte schakelkasten

besparen tot 30% ruimte en tijd

95 Efficiënt reinigen met industriezuigers

97 Natte schuurmachines voor perfecte

snijkanten en oppervlaktes

99 Plaatbewerking in een hogere

versnelling brengen

102 Efficiënter werken met kunststof palletten

104 Industrie rolt de rode loper uit

voor digitalisering

109 Metaalvak partners

50

42

78

Coverbeeld:

Paul Horn

83

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

metaalvak.be

90

99

| 7


8 |

SET-UP TIJDEN

GEMINIMALISEERD

DANKZIJ KOMST

COMPACTE

VIJFASSER


Vijfassig verspanen is de weg van de toekomst. Hoewel ENGIE Fabricom Maintenace Zwijndrecht al over deze knowhow beschikte om

hoogkwalitatieve machineonderdelen te maken, wilde het nog verder gaan op de ingeslagen weg. Het koos daarom resoluut voor het

Variaxis i-600 bewerkingscentrum van Yamazaki Mazak in combinatie met het MPP automatisatiesysteem. Een primeur voor de Benelux

die de weg plaveide naar nog meer capaciteit, nauwkeurigheid en mogelijkheden.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

ENGIE Fabricom Maintenance in Zwijndrecht heeft alles onder één dak voor het ontwerpen,

herstellen en bouwen van machines en machineonderdelen. Senior project manager

Geert Verberckmoes van de afdeling Maintenance, Services & Products legt uit hoe ze

dagelijks het verschil maken. “Productiestilstand is de grootste vijand van elke bedrijfsleider.

Het bouwen van machineonderdelen is gegroeid vanuit het herstellen van componenten.

Om dat snel en kwalitatief te doen, heb je machines van niveau nodig, zodat je klant

binnen de kortste keren weer aan de slag is. Vanuit die optiek en met die expertise en

capaciteit maken we ook machineonderdelen voor derden. We zijn een echte verspaner

geworden, die de ambitie heeft om technisch de top van de markt te worden.”

Extra capaciteit

Om nog meer functionaliteiten te kunnen bieden aan zijn klanten, ziet ENGIE Fabricom

enorm potentieel in vijfassig verspanen. Met de VTC-800/20SR met vierde en vijfde as

van Yamazaki Mazak kon het bedrijf reeds proeven van de voordelen. “De set-up van

een machine kost tijd en geld. Door vijfassig te werken kunnen we hierop besparen.

Het gaf zoveel mogelijkheden, dat we op onze draaitafel, die vooral bedoeld was om

grotere stukken te verspanen, met een bottleneck zaten. Daarom hebben we de analyse

gemaakt van welke producten er allemaal baat hadden bij de meerwaarde van vijfassig

bewerken en zijn we op zoek gegaan naar een machine die daarbij paste. Daarenboven

wilden we graag ’s nachts een extra onbemande shift kunnen draaien om nog meer

capaciteit te creëren. Op welke manier onze productie zo efficiënt mogelijk kon aangestuurd

worden, was dan ook de hamvraag in dit project.”

Proceszekerheid en nauwkeurigheid

Voor de operatoren bij ENGIE Fabricom Maintenance was het van meet af aan duidelijk

welk merk het moest worden. “Zij werken nu eenmaal bijzonder graag met de

Smooth sturing van Mazak. En dat gaf ook voordelen om bestaande programma’s vrij

gemakkelijk om te zetten naar de nieuwe machine”, verklapt Verberckmoes. “Maar het

management was ook overtuigd van de technische specificaties na de vergelijking van

de verschillende oplossingen. De Variaxis i-600 is immers een zeer stabiele machine met

een spindel met extra koppel. Aangezien wij hier nogal wat rvs te verwerken krijgen, was

dat een belangrijk element om proceszekerheid en een hoge nauwkeurigheidsgraad te

kunnen realiseren.” De automatiseringsoplossing waar ENGIE Fabricom Maintenance

voor koos was het Multi Pallet Pool palletwisselsysteem. Een compacte, eigen oplossing

van Mazak met achttien palletten die later makkelijk uitbreidbaar is. “De machine

moest voor ons een capaciteitsprobleem helpen oplossen. Door de combinatie met het

MPP systeem kunnen we nu overdag het stukwerk afronden en ’s nachts het seriewerk

onbemand laten lopen. Er zijn zo plots acht uren in een dag bijgekomen.”

Trots bij medewerkers

ENGIE Fabricom investeerde meteen ook in een nieuw CAD/CAM-pakket dat rechtstreeks in

de post-processor van de machine geïntegreerd is. “Om de volle mogelijkheden van simultaan

vijfassig bewerken te benutten, is dat een absolute must. Alles wordt op voorhand

gesimuleerd om fouten te vermijden. Zo kunnen we nu ook heel eenvoudig verschillende

onderdelen als een set door elkaar laten produceren.” De Variaxis i-600 is sinds januari aan

het draaien op de werkvloer. Verberckmoes ziet niks dan voordelen aan de komst van de

machine. “We hebben nu een betere capaciteitsbenutting en minder bottlenecks. Maar

het mooiste aan deze machine is misschien nog de trots bij onze medewerkers. Ze zijn zeer

gemotiveerd om met deze nieuwe machine en al haar mogelijkheden de technische grenzen

te verleggen. Ze heeft echt voor een boost in de motivatie gezorgd”, besluit Verberckmoes.

www.engie-fabricom.com ■

Voor de operatoren bij ENGIE Fabricom Maintenance was het van meet af aan

duidelijk welk merk het moest worden. “Zij werken nu eenmaal bijzonder graag

met de Smooth sturing van Mazak.”

“Op welke manier onze productie zo efficiënt mogelijk kon aangestuurd worden,

was dan ook de hamvraag in dit project.”

Geert Verberckmoes en Jean-Pierre Opdebeeck: “We hebben nu een betere

capaciteitsbenutting en minder bottlenecks. Maar het mooiste aan deze

machine is misschien nog de trots bij onze medewerkers.”

| 9


Thema Software

Aandachtspunten bij het vervangen

van een CAM-pakket

Het beste CAM-pakket is het pakket dat helpt om uw algemene kosten zoveel mogelijk te verlagen. Met andere woorden, het systeem

dat zich het beste laat integreren met uw werkstukken, medewerkers en machines. Het moet uw werkstukken en uw CNC-programma’s

zo efficiënt mogelijk programmeren en genereren. En het moet de dagelijkse job van uw programmeurs en tekenaars eenvoudiger maken,

zodat ze hun taken sneller en betrouwbaarder kunnen afvinken. De grootste struikelblok is echter de interactie met de machines.

Want één pakket moet efficiënt met alle machines op de werkvloer kunnen omgaan. Dit artikel vat zes aandachtspunten samen bij het

vervangen van een bestaand CAM-pakket.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: 4D CAM, CNC-Consult, Edgecam en Trivest Software Group

Van CAM-software wisselen is een serieuze investering in tijd en middelen. Maak dan ook van de gelegenheid gebruik om na te denken hoe uw stukken van morgen er

zullen uitzien en wat zij zullen nodig hebben. (Beeld: Nongkran_ch)

10 |


Thema Software

Een nieuw CAM-pakket kan om verschillende

redenen aan de orde zijn. Op de werkvloer lijkt

vooral de komst van nieuwe machines daar

aanleiding toe te geven. Ze kunnen beschikken

over functionaliteiten die met de huidige software

niet helemaal benut kunnen worden. Of

voor wie er al een tijdje mee aan de slag is, kan

de CAM-software niet meer mee zijn met zijn

tijd om nog concurrentieel te kunnen programmeren.

Met de transformatie naar Industrie

4.0, waar machines met elkaar moeten kunnen

communiceren om een zo efficiënt mogelijke

flow doorheen de productie te creëren, kan

het bovendien makkelijker werken zijn met

één standaardpakket voor alle bewerkingen.

Wat de reden ook is, om een nieuw systeem

succesvol te implementeren, kan u het beste

een aantal zaken in het achterhoofd houden.

We vatten de zes belangrijkste voor u samen.

1. Complex staat niet noodzakelijk

synoniem voor krachtig

Als u gewoon bent van uw CNC-programmeurs

te zien zweten op een nieuw werkstuk, dan

hoeft u niet noodzakelijk te denken dat enkel

nog meer complexiteit (en zweet) het verschil

zal maken. De kracht van een CAM-pakket

schuilt net in de gebruiksvriendelijkheid om

uw werkstukken zo goed mogelijk te programmeren.

En dat kan verschillen in functie van

uw producten, uw machines en medewerkers.

Hoe gemakkelijker een CAM-pakket zich laat

aanleren, hoe duidelijker de mogelijke kostenverlaging

overigens zal zijn want hoe sneller u

weer aan het produceren zal zijn.

Hoe meer details van de machine in kwestie, hoe beter de optimalisering van de CNC-programma’s.

‘De kracht van een CAM-pakket schuilt net in de

gebruiksvriendelijkheid om uw werkstukken zo

goed mogelijk te programmeren’

2. Maak een verlanglijstje

Toeters en bellen. De meeste CAM-programma’s

kunnen heel ver gaan in het programmeren

van werkstukken. Maar heeft u wel

nood aan al die functionaliteiten? Het gevaar

bestaat dat wanneer u een demo te zien krijgt

van de software, u afgeleid raakt van waar u

precies nood aan hebt om uw werkstukken

efficiënter te kunnen maken. Maak daarom

een lijstje van wat het nieuwe systeem absoluut

moet kunnen en wat leuke opties zouden

zijn. Zorg dat de man die de demo geeft, weet

wat er op dat lijstje staat, zodat u te zien krijgt

waar u zelf nood aan heeft.

3. Kies voor toekomstbestendig

Weersta aan de verleiding om met uw nieuw

CAM-pakket het probleem van de dag te willen

oplossen. Laat dit slechts het vertrekpunt zijn.

Van CAM-software wisselen is een serieuze investering

in tijd en middelen. Maak dan ook van de

gelegenheid gebruik om na te denken hoe uw

stukken van morgen er zullen uitzien en wat zij

zullen nodig hebben. Zal u meer assen nodig

hebben? Dringt een andere configuratie zich

op? Zullen er nieuwe bewerkingen bijkomen?

Modulaire software kan bijvoorbeeld een goede

oplossing zijn om mee te groeien met uw noden.

4. Interactie met CAD-pakketten

Oude CAD-tekeningen, nieuwe, bij de meeste

bedrijven blijven dezelfde tekeningen vaak jaren

meegaan zolang het werkstuk geen wijzigingen

ondergaat. Bovendien is er een trend naar een

striktere scheiding tussen CAD en CAM, waarbij

CAD louter gereserveerd blijft voor ontwerp en

modellering en het CAM-systeem zal instaan voor

de werkstukvoorbereiding en de CNC-programmering.

Kies daarom voor een pakket dat verschillende

CAD-bronnen kan gebruiken. Flexibiliteit en

uitwisselbaarheid zijn een must vandaag.

Hoe gemakkelijker een CAM-pakket zich laat aanleren, hoe duidelijker de mogelijke kostenverlaging overigens

zal zijn want hoe sneller u weer aan het produceren zal zijn.

5. Controleer hoe het programmeren

precies gebeurt

Het is de moeite waard om een CAM-systeem

echt in gebruik te zien, alvorens tot de

aankoop over te gaan.


| 11


OP ZOEK NAAR SLIMME EN VEELZIJDIGE

WATERSTRAALSNIJMACHINES?

WWW.RESATO.COM/NL/WATERSTRAALSNIJDEN

Bekijk hoe wij meer capaciteit, veelzijdigheid en flexibiliteit aan uw bedrijf kunnen toevoegen!

Resato waterstraalsnijsystemen kunnen met minimale mankracht worden bediend en bieden nieuwe

flexibiliteit dankzij de nadruk op efficiëntieverbetering en automatisering. Bijna elk materiaal kan met een

waterstraalsnijmachine worden gesneden. Door uw klanten een grotere materiaalvariëteit en snellere levertijden te

bieden, kunt u zich onderscheiden.

Onze innovaties voor onbemande operatie verhogen productiecapaciteit en ROI:

- Continu abrasief systeem

- ACM Job manager

- Flexzone

WWW.RESATO.COM/NL/ONBEMAND

YOUR HIGH PRESSURE EXPERT.


Thema Software

Het belangrijkste uitgangspunt is dat het CAM-pakket moet ontworpen zijn met de operator voor ogen, zodat de nabewerkingen tot een minimum beperkt blijven.

Het is pas in de praktijk dat u zal merken of het

efficiënt is voor uw procesvoering. Het belangrijkste

uitgangspunt is dat het moet ontworpen

zijn met de operator voor ogen, zodat de

nabewerkingen tot een minimum beperkt

blijven. Deze vragen kunnen u helpen de

juiste beoordeling te maken. Ziet het systeem

er ingewikkeld en moeilijk te leren uit? Is de

gebruikersinterface dezelfde van functie naar

functie of verandert er veel op de schermen?

Kunnen alle functies vrij geactiveerd worden

of moet de gebruiker zich door verschillende

menu’s worstelen? Kun je verspaningsprocessen

opslaan en heroproepen? …

6. Realistische visualisering voor

hogere productiviteit

Fouten op het beeldscherm kosten minder

dan fouten aan de machine. Simulatie is met

andere woorden cruciaal geworden vandaag,

gezien de dalende seriegroottes. Zeker voor

wie simultaan vijfassig wil verspanen. Dit

werkt het beste als ook de klemming en de

gereedschappen inbegrepen zijn, zodat de

echte machineprocessen zo dicht mogelijk

benaderd worden. Hoe meer details van

de machine in kwestie, hoe beter de optimalisering

van de CNC-programma’s. Een

accurate visualisering, precieze rendering

van gereedschapsbanen en exacte kinematische

machinesimulatie reduceren het aantal

fouten, verminderen afval en verhogen de

productiviteit aan de machine omdat ze inefficiënties

en fouten al op voorhand kunnen

identificeren, alvorens het programma in de

machine wordt ingeladen. ■

Een accurate visualisering, precieze rendering van gereedschapsbanen en exacte

kinematische machinesimulatie reduceren het aantal fouten, verminderen afval

en verhogen de productiviteit aan de machine omdat ze inefficiënties en fouten al

op voorhand kunnen identificeren.

Fouten op het beeldscherm kosten minder dan fouten aan de machine. Simulatie is

met andere woorden cruciaal geworden vandaag, gezien de dalende seriegroottes.

| 13


Thema Software

Ga voor hogere efficiëntie en

gestroomlijnde bedrijfsprocessen

met ERP-software

De maakindustrie bestaat uit een breed palet aan complexe bedrijfsprocessen. Het geordend aansturen en stroomlijnen van deze processen

is lastig en tijdrovend. Automatisering kan dan zorgen voor overzicht, een hogere efficiëntie, een hogere effectiviteit en kostenbesparing.

Trivest Software Group streeft ernaar deze kritische bedrijfsprocessen in de klantordergestuurde maakindustrie te automatiseren

en te optimaliseren. Als ERP-marktleider heeft Trivest Software Group een ERP-oplossing kunnen ontwikkelen die naadloos aansluit op

de bedrijfsprocessen van uw maakbedrijf.

Tekst en beeld: Trivest Software Group

Ridder iQ bundelt de kennis en praktijkervaring

die sinds 1982 is opgedaan en is gebouwd op

de nieuwste softwaretechnieken als .NET, C# en

Microsoft SQL. Het pakket is letterlijk ontstaan

uit en gebouwd voor de praktijk, zowel uit

eigen ervaring als door input van alle klanten

in de loop der jaren. Ridder iQ beschikt daarom

altijd over de functionaliteit waar u behoefte

aan heeft. Deze ERP-oplossing sluit dus naadloos

aan op uw praktijk. Ridder iQ is de spil

binnen elk maakbedrijf. Met deze oplossing

worden alle kritische bedrijfsprocessen binnen

uw maakbedrijf gestroomlijnd en verloopt de

informatievoorziening efficiënter en effectiever.

In de basis al compleet

Ridder iQ bevat in de basis al enorm veel functionaliteiten.

Zo beschikt het pakket over een zeer

uitgebreide CRM-functionaliteit met een integratie

naar Exchange en Outlook, een aankoop- en

Door deze complete basis, kan een zeer breed palet aan bedrijfsprocessen in de maakindustrie ondervangen

worden in Ridder iQ.

Daarnaast is ‘Connectivity’ één van de pijlers van Ridder iQ. Met de state-of-the-art integratie tooling zijn er tot op heden meer dan honderd integraties gemaakt met derden.

14 |


Thema Software

verkoopadministratie, voor- en nacalculatie,

stuklijsten en calculatie, werkvoorbereiding,

stockadministratie, urenadministratie, documentbeheer,

geïntegreerde rapportontwerper

en een rechtensysteem. Uiteraard compleet geïntegreerd

met de Microsoft Office producten. Als

een van de eerste ERP-leveranciers, heeft Ridder

iQ de analysesoftware van QlikSense geheel

geïntegreerd. Deze functionaliteit stelt u in

staat behoefteanalyses en overzichten te genereren

op elk gewenst gebied. Het maken van

belangrijke beslissingen kan hierdoor gedaan

worden op basis van realtime en betrouwbare

informatie. Door deze complete basis, kan een

zeer breed palet aan bedrijfsprocessen in de

maakindustrie ondervangen worden in Ridder

iQ. Gezien de verwachting dat bedrijven twee

keer zo snel keuzes moeten maken op basis van

vier keer zoveel informatie, maakt Ridder iQ uw

maakbedrijf klaar voor de toekomst.

De juiste informatie, realtime,

op de juiste plaats

Ridder iQ schotelt u realtime informatie voor.

Binnen het pakket is het mogelijk schermen zo

in te richten, dat elke gebruiker de informatie

kan zien die voor hem relevant is. Had er al een

koopdeel binnen moeten zijn? Of dreigt een

order onder de gewenste marge te komen?

Ridder iQ laat het direct zien, waardoor zoeken

naar informatie verleden tijd is. Ridder iQ is

standaard verkrijgbaar in verschillende talen.

Daarnaast is ‘Connectivity’ één van de pijlers

van Ridder iQ. Met de state-of-the-art integratie

tooling zijn er tot op heden meer dan honderd

integraties gemaakt met derden: van leveranciers,

over PLM-integraties tot het aansturen van

machines. En voor maakbedrijven die geen heel

uitgebreid ERP-pakket nodig hebben om de

bedrijfsprocessen te ondervangen, is er Ridder

iQ Slim. Een afgeslankte doch zeer complete

versie die de ideale oplossing is voor bedrijven

tot 25 werknemers. Het ondersteunt uw volledige

proces vanaf een aanvraag tot een factuur

Unieke implementatiemethodiek

Door de kennis en ervaring op het gebied van

automatiseren, heeft Trivest Software Group

een unieke implementatiemethodiek weten

te ontwikkelen. Deze methodiek is uitgesplitst

per branche en complexiteit van een bedrijf en

zijn processen. Daarbij wordt gebruik gemaakt

van een speciaal ontworpen implementatiedocument.

Het omvat een analyse van de

bedrijfsprocessen in een blauwdruk, zodat u

precies weet hoe uw bedrijf geautomatiseerd

wordt met Ridder iQ. Dit heeft ervoor gezorgd

dat ruim 95% van de implementaties binnen

vooraf opgesteld budget en scope afgerond

worden. Dit is uniek in het ERP-landschap.

‘Gezien de verwachting dat bedrijven twee keer

zo snel keuzes moeten maken op basis van vier

keer zoveel informatie, maakt Ridder iQ uw

maakbedrijf klaar voor de toekomst’

Door de kennis en ervaring op het gebied van automatiseren, heeft Trivest Software Group een unieke

implementatiemethodiek weten te ontwikkelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ruim 95% van de implementaties

binnen vooraf opgesteld budget en scope afgerond worden.

Ridder iQ schotelt u realtime informatie voor. Binnen het pakket is het mogelijk schermen zo in te richten, dat

elke gebruiker de informatie kan zien die voor hem relevant is.

Omdat u baat heeft bij een efficiënte implementatie

en zo min mogelijk procesverstoringen,

wordt u begeleid door een projectteam.

Het projectteam fungeert tijdens het proces

als aanspreekpunt en zorgt voor een gedegen

oplevering naar support. ■

| 15


Thema Software

WELK CIJFER GEEFT U UW PRODUCTIEPLANNING?

Haalt u het maximale uit uw productiecapaciteit? Ziet u in een oogopslag de status van uw planning? Hoe belangrijk is de productieplanning

binnen uw bedrijf eigenlijk? Kunt u net zo snel leveren als uw concurrenten of vraagt u zich af hoe zij dat toch doen? En bent

u wel met de goede orders bezig? Indien u zich nu wellicht iets ongemakkelijk voelt, bedenk dan dat er mogelijkheden zijn om te optimaliseren,

bijvoorbeeld door het gebruik van Advanced Planning & Scheduling software Limis Planner, speciaal voor productiebedrijven.

Tekst en beeld: Limis

Limis Planner berekent en visualiseert de optimale

productieplanning en zorgt naast grip en overzicht

voor verkorte doorlooptijden en hogere leverbetrouwbaarheid.

Limis Planner wordt in complexe

productieomgevingen gebruikt als add-on op ERP of

ter vervanging van Excel. Plannen op medewerkers,

machines én gereedschappen, plannen op vaardigheden,

omstellingen minimaliseren, clusteren van

taken, loadbalancing, Demand Driven MRP en onbemande

productie zijn enkele van de geavanceerde

mogelijkheden die Limis Planner biedt. Bezoek onze

stand en lezing op het Business Software Event of kijk

op de website. ■

IMS

Belgium


Make the winning move

Kies Outokumpu Prodec ®

roestvast stafstaal voor superieure verspaanbaarheid


Prodec ® is exclusief

verkrijgbaar bij

IMS Belgium


Meer informatie?

neem contact met

ons op!


sneller verspanen


langere levensduur van gereedschap


uitstekende oppervlaktekwaliteit en

tolerantie


IMS Belgium

Oudemanstraat 17

BE-1840 Londerzeel

T: +32 52 307 100

E: info@ims-belgium.biz

16 |

2019-01-IMSBE-197x130-Metaalvak 2019-02-Prodec.indd 1 10-1-2019 15:02:01


Haal meer uit je

werknemers met

een VDAB-opleiding.

Ontdek onze werknemersopleidingen

op maat van jouw bedrijf.

Surf naar

industrie-opleidingen.vdab.be


De toekomst van plaatbewerking bij

specialist in industriële stofafzuiging

De toekomst staat voor de deur. Formula Air verwelkomt ze duidelijk met open armen. De specialist in het creëren van schone lucht op

de productievloer kreeg de Benelux-primeur voor de Platino fiber met het LST beladings- en ontladingssysteem in combinatie met het

Night Train FMS systeem van Prima Power. Een technisch hoogstaand, volautomatisch magazijn dat het hart van de productie zal worden

de komende jaren en garant staat voor efficiëntie, snelheid en kwaliteit.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

Met de combinatie van de Platino fiberlasersnijmachine en het LST automatiseringssysteem tekende Formula Air voor een primeur in de Benelux.

Aan de Bosscheweg in Beek en Donk wappert

de vlag van Formula Air. Achter deze vlag

gaat een internationaal bedrijf schuil met 170

medewerkers en vestigingen door heel Europa

met één duidelijke missie: klanten voorzien van

schone lucht. Directeur Ad van Hoof: “Moeder

Aarde helpen zuiver houden. Dat is wat we al

sinds ’91 in de praktijk proberen brengen door

stof en schadelijke gassen op te vangen, eerst

in utiliteitsbouw, later in de industrie. Of de

klant nu last, boort, zaagt of slijpt, altijd komt

er wel stof vrij. Net daarom is dit onze markt

geworden.” Formula Air spitst zijn knowhow

echt toe op het ontwerpen en produceren van

industrieel leidingwerk en stofafzuiginstallaties.

De eigenlijke implementatie wordt overgelaten

aan ervaren installateurs en machinebouwers.

“We doen het op onze manier. We zijn sterk

in produceren, in oplossingen uitdenken en

engineeren samen met klanten. En dankzij

onze grote organisatie over Europa hebben we

voor elke schakel in de keten specialisten in

huis. Niet enkel een topspits, maar kwaliteit in

elke linie op het veld. We zijn bovenal een sterk

team”, legt van Hoof uit.

Concurrentieel blijven in West-Europa

Die schaalvergroting volgde na de installatie

van de eerste laserlasmachine omstreeks 2000.

“Ze kwam er om onze productie naar een hoger

niveau te tillen maar had genoeg capaciteit

vrij zodat we over de grenzen konden kijken.”

Het begin van een enorm succesverhaal voor

18 |


“Alles gebeurt automatisch, het laden en ontladen van

de machines, het uitsorteren, zelfs het wegen van het

binnenkomend materiaal en het bestellen van nieuwe

platen. Dit is de toekomst van produceren.”

Ad van Hoof: “De investering heeft iets teweeg gebracht. Klanten en leveranciers nemen je nog een stukje

serieuzer, maar ook onze interne medewerkers kregen er een boost van. Ze zijn trots op de hoogtechnologische

omgeving die we gecreëerd hebben en waar zij deel vanuit maken.”

Formula Air, maar de honger is nog niet gestild.

“We hebben de ambitie om binnen vijf jaar de

grootste in Europa te zijn in wat we doen”,

geeft van Hoof aan. De weg daarnaartoe begon

met de komst van een nieuwe lasersnijmachine

en behorende automatisatie. “Na achttien

jaar dienst met een enorme betrouwbaarheid

was de oude Finn-Power aan vervanging toe.

We wilden onze capaciteit en snelheid in het

lasersnijden opdrijven door voor een fiberlaser

te opteren. Het gros van de platen die we

verwerken valt immers onder 4 mm. Daarnaast

wilden we het moment aangrijpen om de

logistiek binnen ons bedrijf te herbekijken en

te optimaliseren met het oog op de toekomst.

Een volledig automatisch torenmagazijn moest

het hart van onze productie worden met aders

naar elke bewerkingsmachine die we hebben

staan. De winst in efficiëntie die we daarmee

kunnen boeken is wat nodig is om de komende

jaren in West-Europa concurrentieel te blijven.

Bovendien schakel je de menselijke factor uit,

waardoor de kans op fouten daalt.”

Trots om er mee te werken

De goede ervaringen met de eerste lasersnijmachine

en het feit dat Prima Power als enige

fabrikant zowel de machines als de automatisering

in eigen huis kan realiseren overtuigden van

Hoof om weer met ze in zee te gaan: “Er hangt

een serieus prijskaartje aan deze investering, dan

wil je dat alle componenten als een naadloos

geheel kunnen functioneren. We hadden overigens

de Benelux-primeur voor de installatie van

de Platino fiberlaser met het LST belading- en

ontladingssysteem van Prima Power. Dat brengt

iets teweeg. Klanten en leveranciers nemen je

nog een stukje serieuzer, maar ook onze interne

medewerkers kregen er een boost van. Ze zijn

trots op de hoogtechnologische omgeving die

we gecreëerd hebben en waar zij deel vanuit

maken. Het bewijst ook dat we in Nederland

verankerd zullen blijven.” De Night Train bij

Formula Air beschikt over 324 plaatsen voor

platen in verschillende materialen, de gesneden

stukken en de skeletten. “Alles gebeurt automatisch,

het laden en ontladen van de machines,

het uitsorteren, zelfs het wegen van het binnenkomend

materiaal en het bestellen van nieuwe

platen. Dit is de toekomst van produceren.”

Snel schakelen tussen hoogwaardige

producten

Ook in de vestiging in Litouwen beschikt inmiddels

over een Night Train een Platino fiberlasersnijmachine

en de LST automatisering. “De

productie daar moet van hetzelfde niveau zijn

als hier. Dat zijn we aan onze status verplicht.

Het onderscheid maken we door onze standaardproducten,

het grotere seriewerk, daar

uit te voeren en hier meer in te zetten op het

maatwerk. De innovatie gebeurt steeds vanuit

Nederland en zodra we een product volledig uit

geëngineerd hebben kan het naar Litouwen”,

vat van Hoof samen. De implementatie van

de nieuwe fiberlaser en de Night Train verliep

overigens feilloos. “We zijn zeer tevreden over

de keuzes die we gemaakt hebben. Je merkte

dat je te maken had met een gemotiveerd team

met kennis van zaken. Het zijn net als wij specialisten

in hun vak. En met dit paradepaardje

zijn we klaar om in de toekomst snel te kunnen

schakelen tussen hoogwaardige producten. We

zitten op het juiste spoor om manuele interventies

uit te schakelen, fouten terug te dringen en

tijd te besparen”, besluit van Hoof. ■

“De Night Train moet het hart van onze productie

worden met aders naar elke bewerkingsmachine die we

hebben staan. De winst in efficiëntie die we daarmee

kunnen boeken is wat nodig is om de komende jaren in

West-Europa concurrentieel te blijven.”

‘We zitten op het juiste

spoor om manuele

interventies uit te

schakelen, fouten terug

te dringen en tijd te

besparen’

“Met dit paradepaardje zijn we klaar om in

de toekomst snel te kunnen schakelen tussen

hoogwaardige producten.”

| 19


De Pen

20 |


De Pen

Wolfgang Heuring,

CEO Motion Control Business Unit Siemens

ANALYSEREN, VISUALISEREN,

OPTIMALISEREN

Werktuigmachines sneller laten produceren met minder energie, meer flexibiliteit en een hogere

kwaliteit. Dat is waar we allemaal naar op zoek zijn, want de verwachtingen van uw klanten zullen

de komende jaren alleen maar stijgen. Om dit waar te maken zullen de virtuele en de reële wereld

steeds dichter naar elkaar moeten toegroeien, ook bij u op de werkvloer. Of u nu een eenmanszaak

bent of een multinational. Door een digitale vingerafdruk van uw bewerkingsmachines te maken,

zal uw productie transparanter dan ooit worden.

De intelligentie van de smartphone is meer dan alleen zijn processor. Het zijn de apps erop die u het

potentieel geven om uw leven aangenamer of efficiënter in te richten, naar eigen wens. Met hedendaagse

machinetechnologie is dat eigenlijk niks anders. Met Sinumerik Edge en MindSphere bieden we

een platform aan met apps, in de productie of in de wolken, die uw werktuigmachines beter zullen

laten lopen. Hoe vraagt u zich af? Alles begint met een digital twin van uw product, uw gereedschap en

werktuigmachine. Door het intensieve werk dat fabrikanten in dit domein al verricht hebben, zijn veel van

deze gegevens vandaag al beschikbaar.

Het is nu zaak om af te toetsen hoe alles op papier presteert en hoe ze het er in de realiteit samen van af

brengen. Met behulp van de informatie aanwezig in Sinumerik kan u een digitale vingerafdruk van uw

bewerkingsproces gaan maken. Elke beweging wordt immers gecapteerd aan een hoge frequentie: van

het werkstuk, van het gereedschap en van de assen. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over de

integratie van extra sensoren. Door gewoon te gebruiken wat in de machine aanwezig is, kan u al een een

digital twin maken van uw productieproces, waarin elke werktuigmachine zijn eigen prestaties neerzet. Transparantie

wordt hiermee een feit, niet onbelangrijk voor wie bijvoorbeeld toelevert aan de luchtvaartindustrie.

Afhankelijk van hoe diep u in uw proces wil graven om die kwaliteit en efficiëntie op te trekken is het dan de

beurt aan die fameuze apps. Eigenlijk zijn dit kleine programma’s die de data, de ruwe gegevens vergaard

rond een bepaald proces gaan omzetten in kennis. Ze maken de vertaalslag zodat u data kan transformeren

in toegevoegde waarde. U hoeft daarvoor zelfs niet eens naar de wolken te gaan. Het Sinumerik Edge

platform laat toe om er on premise mee aan de slag te gaan. Een manier dus om kritieke processen in realtime

bij te sturen waar nodig. Loopt het gereedschap wat te warm? Dreigt een werkstuk buiten toleranties

te vallen? De controller krijgt de informatie teruggekoppeld, zodat ingrijpen nog mogelijk is vooraleer u met

scrap zit. En dit is een continu proces waarbij zowel het product als het productieproces leren van elkaar en

optimaliseringen ondergaan. Dat is de ware kracht van digitalisering. ■

| 21


Koelemulsie houdt werkstukken

en machines zuiver

Door de grote variëteit in materialen, had Aluro vooral nood aan een goede

allrounder als koelsmeermiddel. Die vond het in Petrofer Emulcut 160.

24 |


Toeleveranciers worden door hun klanten voort gedreven om de lat steeds hoger te leggen

qua kwaliteit, nauwkeurigheid en levertijd. Voor Aluro betekent dat niet alleen kiezen voor

een modern machinepark en hoogopgeleide medewerkers, ook de keuze van het smeermiddel

is cruciaal om aan de eisen voor kwalitatieve machineonderdelen tegemoet te komen.

Sinds Aluro ongeveer twee jaar geleden koos voor de smeermiddelen van Petrofer, geleverd

door 2-S, komen de werkstukken een stuk zuiverder en kwalitatief beter van de machine.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Aluro

Aluro CNC bewijst zich al meer dan dertig

jaar als referentie voor het vervaardigen van

hoogkwalitatieve mechanische onderdelen.

Dat doet het voor klanten actief in luchtvaart,

machinebouw, de medische sector, energie,

automotive, elektronica- en telecommunicatie

en de voedingsindustrie. “Deze grote variëteit

tussen onze klanten betekent dat zowat alle

gangbare materialen hier de revue passeren

op onze machines”, vertelt productiemanager

Pascal Van De Sande. Het verschil wordt

gemaakt door het moderne machinepark, de

hoge automatisatiegraad en de kunde van de

operatoren. “Het repetitieve of ergonomisch

belastende werk, laten we over aan robots,

zodat onze mensen de handen vrij hebben om

te doen waar ze goed in zijn: complexe werkstukken

maken. En om die kennis up-to-date te

houden zorgen we voor continu opleidingen.”

Koelsmeermiddel cruciale factor

in kwaliteit

Streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit

is dus de rode draad in de brede waaier aan

werkstukken die van de machines komen bij

De komende maanden wordt een mobiele demiwaterinstallatie

uitgetest om de kwaliteit van de

emulsie nog te verbeteren.

Aluro. Dat zit verankerd in elke stap van het

productieproces en resulteerde in het ISO-9001

kwaliteitscertificaat. Toch blijft men de lat

steeds hoger leggen. Van De Sande: “Ongeveer

twee jaar geleden kregen we meer problemen

met onze koelsmeermiddelen. Buitensporige

schuimvorming maakte dat de machines in

stilstand durfden te gaan en er was ook sprake

van meer vlekvorming. Voor mij het sein om

een seminarie bij te wonen rond deze materie

om te zien of er mogelijkheden lagen om te

veranderen.” Door omstandigheden moest Van

De Sande verstek geven voor de studiemiddag,

maar het bracht hem wel in contact met 2-S en

de koelsmeermiddelen van Petrofer.

Machines en gereedschappen

gaan langer mee

“Vanaf het eerste contact, wist ik dat het snor

zat met de expertise van 2-S. Ik kreeg meteen

een uitgebreide brochure voorgelegd met

een gedetailleerde gebruikscase en de testresultaten.”

Voor Van De Sande het sein om

te gaan testen met de emulsies van Petrofer.

“De keuze van het koelsmeermiddel is cruciaal

als je topkwaliteit wilt nastreven. Hoe minder

product er op je werkstuk achterblijft, hoe

minder nabehandeling er achteraf zal nodig

zijn”, licht Van De Sande toe. “Door de grote

variëteit in materialen, hadden we vooral nood

aan een goede allrounder. Die vonden we in

Petrofer Emulcut 160.” Van De Sande heeft

zich de overgang nog geen seconde beklaagd.

“De zuiverheid heeft een enorme verbetering

ondergaan en van vlekvorming hebben we geen

last meer. Dat er minder emulsie achterblijft

heeft ook een positieve impact op de standtijd

van onze gereedschappen en de levensduur

van onze machines. Spanen blijven immers

minder makkelijk plakken nu. En hoewel er

twee machines bijkwamen is onze verbruik

in absolute termen quasi onveranderd. Met

andere woorden qua prijs-kwaliteitsverhouding

scoort de koelemulsie van Petrofer uitstekend”,

vat Van De Sande samen.

Topservice

Aluro is ook enorm te spreken over de service

van 2-S. “Elk kwartaal analyseren zij staaltjes

die we nemen van de emulsie in hun labo om

verdere optimaliseringen te kunnen voorstellen.

Daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat

de kwaliteit van het leidingwater te wensen

over laat. En aangezien dat toch 95% van de

samenstelling uitmaakt, heeft de kwaliteit van

het water een impact. We testen daarom de

komende maanden een mobiele demi-waterinstallatie

uit, om te zien of het verschil de investering

waard is. Maar ook wanneer we in nood

zitten, bewegen ze hemel en aarde om ons aan

het koelsmeermiddel te helpen. Een partner om

op te bouwen dus”, besluit Van De Sande. ■

‘Hoewel er twee machines bijkwamen is onze

verbruik in absolute termen quasi onveranderd.

Qua prijs-kwaliteitsverhouding scoort de

koelemulsie van Petrofer uitstekend’

Pascal Van De Sande over de service van 2-S:

“Wanneer we in nood zitten, bewegen ze hemel en

aarde om ons aan het koelsmeermiddel te helpen.

Een partner om op te bouwen dus.”

| 25


FORMALDEHYDE- EN BOORZUURVRIJE

ALTERNATIEVEN VOOR

METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN

In december 2018 ging de REACH-wetgeving in voege. Formaldehyde

moet sindsdien een ander label krijgen want het staat te boek als kankerverwekkend.

De R&D-afdeling van Unil Lubricants is op zoek gegaan

naar innovatieve formules om de impact op het milieu en de gezondheid

te beperken. En het heeft zijn huiswerk meer dan klaar. Met het

oog op een duurzaam productportfolio zijn voortaan alle formules voor

metaalbewerking aangepast naar een versie zonder formaldehydebron.

Bovendien kan er voor elk van de wateroplosbare producten ook een

boorzuurvrij alternatief aangeboden worden. Uit onderzoek blijkt immers

dat boorzuur diverse allergische reacties kan opwekken.

Tekst en beeld: Unil Lubricants

(Beeld: armyagov.com)

26 |


‘Hoewel deze oplosbare

olie speciaal werd

ontwikkeld voor de

luchtvaart, kan dit

product ook ingezet

worden voor alle

moeilijke bewerkingen op

aluminium en rvs’

Formaldehyde is een kleurloos gas met een specifieke, prikkelende geur. Het is een voorbeeld van

een vluchtige organische verbinding uit de grotere groep van de aldehyden. De blootstelling aan

deze stof kan op korte en lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid, indien niet de juiste

voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het gebruik ervan. Het is belangrijk om steeds alle

veiligheidsinformatie te raadplegen alvorens eender welke chemische stof in gebruik te nemen.

Om het risico aan blootstelling van formaldehyde volledig uit te sluiten, heeft Unil Lubricants

alles in het werk gesteld om de metaalbewerkingsformules van zijn producten te optimaliseren

naar een variant waarbij de toevoeging van formaldehydebron niet meer noodzakelijk is. Bij de

ontwikkeling van deze nieuwe formules was het behoud van de vertrouwde kwaliteit van de

producten uiteraard van essentieel belang. Na jarenlang onderzoek en testen kunnen zij met trots

een volledig vernieuwd gamma aan emulsies en micro-emulsies op de markt brengen dat veiliger

in gebruik is dan ooit tevoren.

Ook boorzuurvrije emulsies

Naast het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s door het bannen van formaldehyde wil Unil

Lubricants de impact van de producten op het milieu zo veel mogelijk beperken. Hoewel boorzouten

in principe veilig zijn in gebruik, kunnen zij een negatieve invloed hebben wanneer zij

in de leefomgeving terechtkomen. Om dit te voorkomen, stelt Unil Lubricants voor elke nieuwe

formaldehydevrije formule ook een boorzuurvrije variant voor.

Safecut AERO 405

Safecut AERO 405 is een boorzuurvrije halfsynthetische micro-emulsie die geschikt is voor het

draaien, zagen, frezen en boren van rvs en aluminium. Hoewel deze oplosbare olie speciaal werd

ontwikkeld voor de luchtvaart, kan dit product ook ingezet worden voor alle moeilijke bewerkingen

op deze metalen. Zeker voor bewerkingen waarbij de oppervlakteafwerking belangrijk is. Aan de

hand van de zeer specifieke eigenschappen en de hoge eisen die de luchtvaartindustrie aan Unil

Lubricants gesteld heeft, voldoet dit product aan alle specificaties van AEROSPACE ASN 42.302.

Om die reden is deze metaalbewerkingsolie dan ook bijzonder goed bestand tegen hoge druk.

Safecut M 145 NT

Safecut M 145 NT is een boorzuurvrije biostabiele micro-emulsie die in water een doorschijnende

micro-emulsie vormt. Ze werd ontworpen voor algemene bewerkingen en is zowel geschikt voor

hard als voor middelhard water. De opvolger van de Safecut M 140 NT, die dankzij zijn vernieuwde

additieven en aangepaste formule nog smediger is geworden, krijgt hierdoor een verbeterde standtijd

en een verhoogde duurzaamheid. Deze olie is een universeel product. Zo is ze uitmuntend

bij toepassingen voor frezen, draaien en tappen op onderdelen voor machines waaronder weefgetouwen

en landbouwmachines. De universaliteit van Safecut M 145 NT toont zich ook in de

verschillende materialen die met deze emulsie bewerkt kunnen worden. Zo is ze geschikt voor alle

gele metalen, aluminium, staal en legeringen, rvs en zelfs titanium. ■

(Beeld: Scania CV AB)

| 27


Naast de universele Force X volhardmetaalboren

introduceert Dormer nu de Force M, die specifiek

ontwikkeld is voor het boren in roestvaste staalsoorten uit

de ISO M groep.

Opvallend geluidsarm levert de Force M hoge productiviteit

door ongekend hoge verspaningscondities. Door de

speciale constructie van de kern is de Force M vele malen

te herslijpen. Kortom, in alle opzichten een betrouwbare

en economische keus!

Simply Reliable

www.dormerpramet.be

Optimale productieplanning

dankzij Limis Planner

Planningssoftware Limis Planner

berekent en visualiseert de

optimale productieplanning.

Bezoek onze stand en lezing op

het Business Software Event in

Veldhoven (NL) op 20-06-2019

Limis Planner:

a zorgt voor efficiënte inzet van capaciteiten;

a biedt grip, inzicht, flexibiliteit;

a verkort doorlooptijd;

a verhoogt leverbetrouwbaarheid;

a zorgt voor kostenbesparing en kleinere voorraad;

a is leidend bij complexe productieomgevingen.

Meer weten? Vraag om informatie en demonstratie.

Limis bv (+31) 53 740 07 50 www.limis.nl

planningssoftware voor productiebedrijven

Deken De Bostraat 33 - 8791 Waregem

T +32 (0)56 71 22 71

F +32 (0)56 71 44 71

info@defruytier.be

www.defruytier.be


OPEN HUIS IN GOSHEIM

08.–11.05.2019

Nul op het scorebord ...

voor stilstandtijd.

Bewerkingscentra met de hoogste betrouwbaarheid.

Bij het dagelijkse productiewerk mogen topprestaties niet afhankelijk

zijn van de vorm van de dag. Het moet solide worden uitgevoerd.

Daarom is het goed om te weten dat de bewerkingscentra van Hermle

tot het laatste onderdeel maximale procesveiligheid met minimale

toleranties garanderen.

Meer over de betrouwbaarheid van onze bewerkingscentra op:

hermle.de

Hermle Nederland B.V., info@hermle-nederland.nl


Thema Gereedschappen

NAAR DE IDEALE GEREEDSCHAPSHOUDER

Moderne vijfassige en multitaskende machines zorgen voortdurend voor nieuwe en verbeterde bewerkingsconcepten. Naast de snijrand

is ook de keuze van de kleminrichting voor het gereedschap bepalend voor het succes. Het technologieassortiment is echter bijzonder

groot. Een systematische vergelijking helpt bij het bepalen van de optimale klemtechnologie voor het betreffende bewerkingsproces.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Sandvik, Schunk en Seco Tools

Als we naar de ontwikkeling op de markt

voor gereedschapshouders kijken, worden

twee aspecten duidelijk. Ten eerste neemt de

verscheidenheid aan varianten toe. Ten tweede

winnen nauwkeurige montages snel aan

belang. De verbeterde kwaliteit en prestaties

van machinegereedschap resulteren immers

in een grotere vraag naar procesveiligheid en

een langere levensduur. Bovendien zorgt de

verbeterde efficiëntie voor een verlaging van

de kosten en dus de kostprijs. Dit toont aan

hoe belangrijk het is om de bestaande strategieën

voor gereedschapshouders regelmatig

te evalueren, vooral bij de investering in nieuw

machinegereedschap.

Een beoordeling van het totaalsysteem

Er bestaat geen optimaal systeem voor gereedschapshouders

dat alle toepassingen afdekt. De

keuze hangt af van talloze parameters en moet

ook de rest van de machine in overweging

nemen (klemming, werkstuk, gereedschap,

spindelinterface en machine). Als belangrijkste

interface voor het werkstuk, speelt de gereedschapshouder

een essentiële rol, niet in het

minst omdat hij de zwaktes binnen het totale

systeem minstens deels kan compenseren. De

selectie van de ideale gereedschapshouder moet

in verschillende stappen gebeuren. Eerst moeten

de basiscriteria worden bepaald. Deze hebben

een grote invloed op de onderliggende stabiliteit

van het proces. In een tweede stap ligt de focus

op kwaliteit, nauwkeurigheid en productiviteit.

In een laatste stap is het aanbevolen om economische

criteria in overweging te nemen in de

vorm van een kosten-batenanalyse. Dit artikel

beperkt zich tot de eerste twee stappen.

Basiscriteria zijn essentieel

voor processtabiliteit

De basiscriteria voor de keuze van de gereedschapshouder

kunnen als KO-criteria worden

gezien. Als er niet aan wordt voldaan, kan het

bewerkingsproces niet soepel verlopen.

1. Klemkracht/koppel

De klemkracht van de gereedschapshouder

bepaalt in welke mate het koppel op de interface

tussen de gereedschapshouder en het

gereedschap kan worden bestuurd. Als de klemkracht

voldoende hoog is, komt de snijrand van

het gereedschap gelijkmatig in contact met het

materiaal. Als dat niet het geval is, begint het

gereedschap te draaien in de houder en wordt

er onvast gesneden. In extreme gevallen wordt

het gereedschap uit de gereedschapshouder

getrokken. Het overbrengen van het koppel

gebeurt op verschillende manieren: gereedschap

kan met schroefdraad in het basiselement

worden geschroefd. Een tweede

mogelijkheid is mechanisch vastgeklemd

gereedschap met een

positieve aandrijving. Deze

30 |


Thema Gereedschappen

manier van klemmen mislukt alleen wanneer

de koppels de rem- of schuifkracht van

de onderdelen overschrijden. Tot slot

kan het gereedschap krachtsluitend

worden vastgeklemd. Daarbij worden

kruisdrukaansluitingen gebruikt.

2. Radiale stijfheid

Een hoge radiale stijfheid maakt hoge

snijkrachten mogelijk (d.w.z. grote invoeren en

hoge toevoersnelheden). Dit is een essentieel

criterium voor de verwerking van grote volumes

aangezien de bewerkingstijd en daardoor

ook de productiviteit, maar ook de mogelijke

projectie van het gereedschap sterk worden

beïnvloed. De radiale stijfheid is afhankelijk van

de eigenschappen van het materiaal, van de

geometrie en van de integratie van de gereedschapshouder

in het totaalsysteem van het

machinegereedschap. Eenvoudig gezegd: hoe

korter de gereedschapshouder, hoe groter de

diameter, hoe homogener de eenheid en hoe

groter de steun voor de houder op de spindel,

des te groter de radiale stijfheid.

3. Interferentiecontour

Wanneer werkstukken op moderne

vijfassige machines volledig

worden bewerkt in slechts

twee klemstappen, is

toegankelijkheid

essentieel.

(Beeld: Kadmy)

| 31


Thema Gereedschappen

Hiervoor zijn smalle gereedschapshouders

nodig die een voldoende hoog koppel overbrengen

en tegelijk de hoge nauwkeurigheid

op het werkstuk waarborgen. In bijzonder

kleine ruimtes kunnen alternatieve gereedschapsverlengingen

worden gebruikt die,

indien nodig, tussen het gereedschap en de

gereedschapshouder kunnen worden gemonteerd.

In tegenstelling tot gereedschapshouders

met geoptimaliseerde contour en spindelinterface,

kunnen gereedschapsverlengingen flexibel

worden ingezet. Ze zijn verkrijgbaar met

verschillende klemtechnieken.

4. Geschiktheid voor hoge snelheden

Als de spindel toerentallen tot 80.000 rpm

en meer haalt tijdens het snijden, moeten de

gereedschapshouders voldoen aan speciale

voorwaarden op het gebied van geometrie,

concentriciteit, balanceerkwaliteit en procesveiligheid

tijdens het wisselen van gereedschap.

Hoe kleiner de klemdiameter, hoe vaker mechanische

universele gereedschapshouders, maar

ook thermische krimpgereedschapshouders of

hydraulische expansie-gereedschapshouders

hun limieten bereiken. Andere klemtechnieken,

zoals polygonale klemtechnologie, die geen

beweegbare delen bevatten, leveren hier een

belangrijke bijdrage.

Kwaliteitscriteria bepalen

nauwkeurigheid en productiviteit

Naleving van de basiscriteria is lang voldoende

geweest om de meeste bewerkingen uit te

voeren. Door de strengere eisen inzake kwaliteit

van het werkstuk en de efficiëntie van de

bewerking neemt het belang van kwaliteitscriteria

snel toe. Hier moet ook rekening worden

gehouden met het feit dat de snelheid van

ontwikkelen per sector en per regio enorm kan

verschillen. Hoe hoger de eisen op het gebied

van maatnauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit

en economische efficiëntie, des te belangrijker

kwaliteitscriteria worden.

‘Er bestaat geen optimaal systeem voor

gereedschapshouders dat alle toepassingen afdekt.

De keuze hangt af van talloze parameters en moet

ook de rest van de machine in overweging nemen’

1. Uitloopnauwkeurigheid

Voor nauwkeurige bewerking is de uitloopnauwkeurigheid

van het gereedschap en de complete

aandrijflijn van cruciaal belang. Deze bepalen of

de afmetingen en toleranties kunnen worden

gehaald. Bovendien heeft de uitloopnauwkeurigheid

een grote invloed op het slijten van de snijrand

van het gereedschap en op de levensduur

van de machinespindel. Als het vastgeklemde

gereedschap niet centrisch rond de as van de

gereedschapshouder draait, bestaat het risico op

onnauwkeurigheden en zullen de vereiste afmetingen

van het werkstuk niet worden gehaald.

Bovendien zal het gereedschap beginnen te

slaan tijdens de bewerking en sneller verslijten.

2. Herhalingsnauwkeurigheid

De herhalingsnauwkeurigheid van een gereedschapshouder

beschrijft hoe goed een gereedschapshouder

een gedefinieerde parameter kan

reproduceren tijdens verscheidene pogingen. Bij

moderne nauwkeurige bewerking gaat het niet

zozeer om de absolute nauwkeurigheid, maar

is eerder de herhaalbaarheid van de machine

en dus van de gereedschapshouder doorslaggevend.

Systematische machinefouten kunnen

in moderne CNC-machines relatief gemakkelijk

worden gecompenseerd met behulp

van algoritmen in de machinebesturing. Dit is

evenwel alleen mogelijk bij een hoge graad van

herhaalbaarheid, dat wil zeggen als de respectieve

afwijkingen altijd zo identiek mogelijk zijn.

De herhalingsnauwkeurigheid van de gereedschapshouder

is derhalve doorslaggevend bij de

bepaling welke nauwkeurigheden uiteindelijk

worden gehaald op het werkstuk.

3. Balanceerkwaliteit

Eenvoudig gezegd ontstaat een onbalans

wanneer de massa in een draaiend element

32 |


Thema Gereedschappen

ongelijk wordt verdeeld doordat het zwaartepunt

niet op de rotatieas ligt (statische onbalans)

of doordat de belangrijkste traagheidsas

niet parallel is aan de rotatieas (dynamische

onbalans). Bij gereedschapshouders is er vaak

sprake van een combinatie van statische en

dynamische onbalans. Dit kan worden veroorzaakt

door ontwerpgerelateerde technische

interpretaties (bijvoorbeeld gereedschap met

één rand), door het asymmetrische ontwerp

van de gereedschapshouder (bijvoorbeeld

door grijpergroeven of klemschroeven), door

de asymmetrische verdeling van de massa

als gevolg van productietoleranties of door

foutieve uitlijning of fouten in de bevestiging

van het draaiende element. Gereedschapshouders

met een grote onbalans leiden tot

slechtere oppervlaktekwaliteit door trillingen

op de gereedschapshouder, beperkt haalbare

snijsnelheden, lagere productienauwkeurigheid,

kortere levensduur van het gereedschap

en schade aan de lagers van de machinespindel.

4. Demping van trillingen

Afhankelijk van de respons op de aflaatfrequentie

van het totaalsysteem kunnen

tijdens elk bewerkingsproces trillingen ontstaan.

Deze kunnen enorme gevolgen hebben voor

het bewerkingsresultaat en leiden tot meer

slijtage en breuk van het gereedschap, maar

ook tot schade aan de machine. Net als een

schokdemper kunnen gereedschapshouders

ook trillingen dempen en soepel en consistent

snijden ondersteunen. Dit is afhankelijk van de

klemtechniek. Hierdoor worden de geluidsemissies

tot een minimum beperkt, de kwaliteit

van het werkstukoppervlak verbeterd, de

levensduur van het gereedschap verlengd en

kan de spindel worden beschermd.

5. Toevoer van koelvloeistof

Koelsmeermiddelen vervullen tijdens de bewerking

diverse functies. Ze verwijderen spaanders,

beperken warmte en wrijving, waarborgen

een uniforme temperatuur van gereedschap

en werkstuk en helpen de toleranties te halen.

Afhankelijk van het type koelvloeistof kunt u

kiezen tussen externe koeling, randkoeling en

interne koeling. Interne koeling heeft enkele

bijzondere voordelen: het koelsmeermiddel

komt exact bij de snijrand aan zonder dat

daarvoor de mondstukken voor de koelvloeistof

handmatig moeten worden uitgelijnd

en spaanders worden op betrouwbare wijze

verwijderd uit diepe en smalle contouren. Zelfs

wanneer diepe gaten moeten worden geboord,

kan de snijrand doeltreffend worden gekoeld.

Hierdoor heeft het gereedschap een langere

levensduur en kunnen de procesparameters

soms aanzienlijk worden verhoogd. ■

| 33


Aan het wiel draaien

Aluminium velgen zijn sinds de

jaren zeventig uitgegroeid van

een accessoire voor sportieve

rijders en voor het hogere echelon

van wagens tot een massaproduct.

Machinebouwer Dugar +

Schuster kent de markt voor aluminium

velgen op zijn duimpje en levert

aan toeleveranciers van de automobielindustrie.

„De prestaties van een machine

komen alleen in perfect samenspel met de

gereedschappen volledig tot hun recht“,

vindt oprichter Horst Schuster. Met HORN

heeft Dugar + Schuster voor de oorspronkelijke

uitrusting van zijn draaimachines

een passende partner gevonden. De knowhow

van de gereedschapsfabrikant uit Tübingen

maakte het verschil.

De van PCD-coating voorziene

sneden bieden lange

standtijden, een gecontroleerde

spaanbreuk en een hoge

kwaliteit van het oppervlak.

Tekst en beeld: Paul Horn

Voor het bewerkingsproces van aluminium

velgen worden meestal speciale, maar ook

standaarddraaicentra gebruikt. Met de ontwikkeling

van de serie RDM 4 biedt Dugar + Schuster

een machine voor de bewerking van velgen

met een grootte van 12 tot 24“. Het hart van

de machine is een speciaal ontworpen motorspil

met een vermogen van 92 kW, waarop

de velgen met speciale spanmiddelen worden

gespannen. Twee verticaal gepositioneerde

gereedschaphouders met elk plaats voor acht

gereedschappen bieden ook voor veeleisende

bewerkingen voldoende plaats. Sinds 2015

kiest Dugar + Schuster voor zijn gereedschappen

voor HORN. De Rijnlander biedt op verzoek

van de klant alle machines als oorspronkelijke

uitrusting aan, inclusief de gereedschappen van

HORN. Ook de demonstratiemodellen werken

met de gereedschappen van HORN. “De

gereedschappen zijn uiterst efficiënt en speciaal

afgestemd op het bewerken van aluminium.

Dankzij de ervaring en de betrokkenheid van

het bedrijf en zijn adviezen kunnen wij het

34 |


optimum voor klantspecifieke toepassingen

realiseren”, stelt directeur Frank Schuster.

Hoge tolerantie-eisen

Voor de productie van niet-afgewerkte aluminium

velgen worden in het algemeen, afhankelijk

van de kwaliteit en de prijsklasse, drie

processen gevolgd: Flow-Forming (cilindrische

drukwalsen), smeden en gieten. Alle processen

vereisen echter een verspanende bewerking in

functie van de vormgeving. De vereiste toleranties

evenals de roterende en gebalanceerde

loop kunnen alleen op deze manier worden

aangehouden. Daarnaast stelt de automobielindustrie

hoge eisen aan de kwaliteit van het

oppervlak, wat tevens het design van de velg

kenmerkt. Elk productieproces brengt andere

eigenschappen bij het verspanen met zich

mee. Flow-Form velgen hebben de neiging om,

De serie RDM4 van Dugar + Schuster met aangepaste automatisering.

‘De prestaties van de machine kunnen alleen in

perfecte samenwerking met de gereedschappen en

de spanmiddelen volledig worden gehaald’

deels als gevolg van de zeer geringe wandsterkte

van het velgbed, te trillen. Om deze

trillingen te vermijden, dient een aangepaste

verdeling van de snede ingesteld te worden.

Gesmede velgen hebben in tegenstelling tot

gegoten velgen de neiging tot lange spanen

en een hogere overmaat. De sterkte van de

gesmede velgen is dan weer hoger dan bij

gegoten velgen, waardoor er hogere eisen

aan het vermogen van de machine en aan de

snede gesteld worden. Als gesmede velgen

echter een zeer dunne wand hebben, dan zijn

de verspaningsvereisten extreem hoog.

Gereedschappen mogen de machine

niet beperken

“De prestaties van de machine kunnen alleen in

perfecte samenwerking met de gereedschappen

en de spanmiddelen volledig worden gehaald.

Daarom gaan wij ervan uit dat de gereedschappen

de prestaties van de machine niet beperken”,

meent Schuster. Sinds 2010 is HORN

intensief betrokken bij de ontwikkeling van

gereedschappen voor de velgenindustrie. Lange

standtijden, hoge kwaliteit van het oppervlak en

precisie zijn slechts enkele eigenschappen waaraan

het gereedschap moet voldoen. Als gevolg

van de zeer lange overhangen bij de draaibewerking

van het velgbed en de spaken, dient

de gereedschaphouder een buitengewone stabiliteit

te hebben. Het ontstaan van trillingen zal

anders tot voortijdige slijtage leiden en tot een

slechte oppervlaktekwaliteit. “Voor een procesbetrouwbare

bewerking van een aluminium

velg moet het werkstuk de technische grenzen

bepalen, niet de machine of het gereedschap”,

stelt Schuster. De diverse aluminium legeringen

vereisen aangepaste snijmaterialen voor het

procesbetrouwbaar verspanen. HORN kiest

daarvoor voor het snijmateriaal PCD (polykristallijne

diamant). De precisiegeslepen PCD-snedes

realiseren een hoge oppervlaktekwaliteit en

voorkomen het ‘vastkleven’ dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt

van diamant. Bovendien biedt

PCD als gevolg van de hoge schuurvastheid,

een aanzienlijk hogere standtijd dan hardmetaal.

Daardoor is er een betere maatvastheid van de

werkstukken gedurende een langere periode.

Een nauwe samenwerking: Horst Schuster (oprichter) in gesprek met Frank Schuster (directeur) en de technisch

adviseur van HORN, Andreas Manfraß.

90% diamant

Polykristallijne diamant is een composiet. De

diamantdeeltjes bevinden zich als het ware in

een toevallige oriëntatie in een metaalmatrix

(binder), die kan bestaan uit kobalt, nikkel of

titaan. De matrix maakt PCD elektrisch geleidend

en kan daardoor ook geërodeerd worden.

Het diamantgehalte van de PCD-snijmaterialen

ligt in het algemeen rond de 90%. Door het

slijpen kan de kwaliteit van de snijkanten met

een geringe scherpte worden gerealiseerd.

Voor een optimale spaanbreuk en de geleide

spaanafvoer biedt HORN de PCD-wisselplaten

met gelaserde spaanvormgeometrie. ■

| 35


WERKSTUKKEN IN

ÉÉN OPSPANNING

NAUWKEURIG

EN KWALITATIEF

AFWERKEN

"Op aanraden van Germond

hebben we als optie voor

het snelwisselsysteem

van Kennametal gekozen.

Bij elke nieuwe opstelling

isde klus nu geklaard in

seconden in plaats van

minuten en dat met

een nauwkeurigheid

van 4 µm."

36 |


Nauwkeurigheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een minutieus proces waarbij alle radartjes van de

ketting optimaal op elkaar afgestemd worden. Stevelinck uit Sint-Niklaas heeft zijn ideale match gevonden met de machines van

Germond. Ze staan niet alleen voor de kwaliteit en precisie die Stevelinck nastreeft, maar worden ook ondersteund met de expertise

en de uitstekende service van de leverancier uit Izegem.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

De meeste recente aankoop was de DOOSAN Puma 3100LY. “Een draaibank

waar we tegelijkertijd op kunnen frezen. Een machine die ons in staat stelt om

werkstukken in één opstelling volledig af te werken aan een hoge kwaliteit.”

Zaakvoerder Tom Stevelinck (midden): “Die technische expertise is wat elk van de

mensen in ons dynamisch team typeert. Ze zijn gebeten door de technologie en

de drive om het steeds beter te doen.”

Stevelinck in Sint-Niklaas is gespecialiseerd in draai- en freeswerk. “Mijn

vader Henri kende zijn vak tot in de puntjes en wilde er iets mee doen”,

vertelt zaakvoerder Tom Stevelinck. “Het begon in onze garage met één

draaibank en een zaagmachine in 1979. Zonder ooit reclame te moeten

maken, groeide de zaak organisch verder. De mond-tot-mond van lokale

bedrijven die op zoek waren naar onderdelen deed eigenlijk het werk.”

Intussen werken er dertien medewerkers bij Stevelinck. In al die jaren

stond één zaak steeds voorop: kwaliteit afleveren. “Mijn vader was een

krak in wat hij deed en deelde zijn ervaring ook met de medewerkers.

Dat maakt dat we altijd technisch kunnen verdergaan waar de rest stopt.

We gaan niet persé op zoek naar complexe projecten, ook in eenvoudigere

stukken zijn we concurrentieel, maar we kunnen wel van enorme

meerwaarde zijn wanneer de eisen hoog liggen. De komende jaren willen

we ons streven naar kwaliteit en precisie nog meer gaan toepassen op

grotere stukken. Dat is de richting waarin we willen evolueren.”

Sterk in service

Zelf kende Stevelinck een opleiding als ingenieur. “Het gaf me een voorliefde

voor het ontwerp van mechanische onderdelen en machines. Maar ik heb

zelf ook jaren achter de machine gestaan. Je moet toch een zekere feeling

houden met het werk dat je aflevert. Precisie en kwaliteit schuilen in een

combinatie van zaken. Het begint met goed vakmanschap, maar komt ook

van de keuze voor de juiste machines en gereedschappen en de manier van

afwerking.” Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Stevelinck al jaren

kind aan huis is bij Germond uit Izegem. “De eerste contacten dateren al uit

de jaren 90 met de aankoop van een zaagmachine die zich altijd uitstekend

van haar taken heeft gekweten. Maar belangrijker nog is dat Germond door

zijn expertise en service een echte partner voor ons geworden is. Wanneer

we een probleem hebben, doen ze er alles aan om dat binnen de kortste

keren op te lossen, zodat we weer aan de slag kunnen. Service zal in de

toekomst een nog kritiekere factor worden”, voorspelt Stevelinck.

Uitblinken in stabiliteit, snelheid en nauwkeurigheid

De meeste recente aankoop was de DOOSAN Puma 3100LY. Stevelinck

legt uit waarom die er moest komen: “Hoe minder opspanningen, hoe

hoger de nauwkeurigheid die we kunnen nastreven. Het maakt dat

vijfassig bewerken al zijn intrede gedaan heeft op de werkvloer, maar

we wilden ook een draaibank waar we tegelijkertijd op konden frezen.

Een machine die ons in staat stelde om werkstukken in één opstelling

volledig af te werken aan een hoge kwaliteit. Dat het DOOSAN

werd heeft te maken met de stabiliteit van de machine en de blokgeleiding

die op zijn beurt weer de precisie in de hand werkt. Dat is

wat we telkens weer nastreven. En ook de scherpe levertermijn, na

nog geen twee maanden stond de machine al te produceren bij ons,

was een plus.” De machine liet de mogelijkheid voor aangedreven

gereedschappen. Stevelinck: “Op aanraden van Germond hebben we

als optie voor het snelwisselsysteem van Kennametal gekozen. Bij elke

nieuwe opstelling is de klus nu geklaard in seconden in plaats van

minuten en dat met een nauwkeurigheid van 4 µm. Onwaarschijnlijk

snel en een ongelooflijke troef.”

Juiste optelsom van factoren

De combinatie draaien en frezen en het werken met een extra Y-as,

vraagt om de juiste expertise bij de man achter de machine. “We proberen

altijd de juiste match te maken tussen de operator en de machine.

Omdat dit toch een heel aparte manier van werken inhoudt, hebben we

hier een specifiek profiel voor aangetrokken. Die technische expertise is

wat elk van de mensen in ons dynamisch team typeert. Ze zijn gebeten

door de technologie en de drive om het steeds beter te doen. Precisie in

draai- en freeswerk is een optelsom van de juiste snijsnelheid, parameters,

gereedschappen, operator, machine en leverancier. Bij Germond

voelen we diezelfde gedrevenheid om te groeien door elkaar te helpen.

We zijn blij met zo een partner”, besluit Stevelinck. ■

| 37


“Promatt is een dynamisch bedrijf.

Er wordt snel en grondig werk

gemaakt van technische vragen.

En als er dan toch een interventie

nodig was, kregen we steeds zeer

kundige techniekers over de vloer.”

Johan Jansens

Mariasteen

BANDZAAGMACHINES CIRKELZAAGMACHINES MAGAZIJNSYSTEMEN

PROFIELBEWERKING BEWERKINGSCENTRA BANDZAGEN

PRESENTATIE VAN DE NIEUWE

BEHRINGER SMARTHUB OP

ONZE STAND B105.

CIRKELZAGEN

GEBRUIKTE MACHINES

Volg ons op

Promatt Nederland | Rietmolenweg 20 | 7482 NX Haaksbergen | Tel: (00 31) 53-573 05 10 | info@promatt.nl | www.promatt.com

Promatt België | Uitbreidingstraat 84 84 | | 3rd 3rd floor floor | 2600 | 2600 Berchem | Tel: | Tel: (00 (0032) 218 3 218 23 03 23 | 03 info@promatt.be | | www.promatt.com


Maatwerkbedrijf rekent op zaagmachines

die niet stuk te krijgen zijn

Iedereen moet kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is wat Mariasteen in Gits al sinds 1963 motiveert om duurzame en lonende

tewerkstelling te bieden aan personen met een beperking. De afdeling metaal spitst zich vooral toe op het complexere

werk. De zaagafdeling levert niet alleen stukken op maat voor klanten, maar bedient ook de andere metaalbewerkingsmachines

van verzaagd materiaal. Betrouwbaarheid is dan ook het sleutelwoord. Mariasteen kiest daarom voor de bandzaagmachines van

Behringer en de cirkelzaagmachines van Eisele.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

“Automatisering is een must, ook als maatwerkbedrijf. Om concurrentieel te blijven, maar ook omdat we bepaalde technische profielen, zoals lasser of heftruckchauffeur

nauwelijks vinden.”

In de afdeling metaal in Mariasteen werken

meer dan honderd arbeiders in twee shiften.

Ongeveer 80% onder hen zijn maatwerkers.

Coördinator industriële technieken Johan

Jansens: “In klassieke bedrijven kan het

tempo voor onze mensen te hoog liggen of

krijgen ze niet voldoende kansen om zich

te ontplooien. Wij doen er daarom alles

aan om het werk zo werkbaar mogelijk te

maken, zodat ze zich kunnen ontplooien

en waar mogelijk doorgroeien naar de

reguliere arbeidsmarkt.” De onderaanneming

waar Mariasteen in uitblinkt is het

zogenaamde complexere werk. “Hieronder

verstaan we een werkstuk dat we van A

tot Z kunnen bewerken: zagen, plooien,

boren, frezen, lassen en daarna zelfs bekabelen

en monteren.”

| 39


NIEUW!

CNC FREESMACHINE ZVH45 STAR L1500

· 5-assig machinecenter

· ready to mill configuratie

· vaste tafel: 1700 x 850 mm

· 3 opties rotatietafels

· B-as: +/- 105°

· torque motor technologie

· 6000 Nm klemkracht

· X-as: 1500 mm

· Y-as: 800 mm

· Z-as: 800 mm

· minimum ruimte op de werkvloer

Lodewijk de Raetlaan 59 · 8870 Izegem · T 051 31 06 72 · F 051 31 21 69 · info@germond.be

www.germond.be


‘Andere machines

hadden niet die kracht,

die stabiliteit die we

zochten. Als je een

kijkje gaat nemen in

hun productie, dan

begrijp je waar het

verschil zit’

Niet stuk te krijgen

Momenteel beschikt Mariasteen over twaalf

zaagmachines, elk aangesloten op een volautomatisch

langgoedmagazijn. “Automatisering

is een must, ook als maatwerkbedrijf. Om

concurrentieel te blijven, maar ook omdat we

bepaalde technische profielen, zoals lasser of

heftruckchauffeur nauwelijks vinden.” De

zaagafdeling neemt een prominente plaats

in binnen de productie. “De moeder van alle

werk hier”, vertelt Jansens. Het Behringer rood

springt meteen in het oog bij een rondgang. De

samenwerking dateert al van de jaren 80. “De

oudste Eisele die vandaag nog productie draait,

staat hier sinds 1990. In 2016 hebben we er

nog een revisie op uitgevoerd. Niet stuk te krijgen”,

zegt Jansens met een knipoog.

Johan Jansens: “Het zijn zeker geen goedkope machines, maar als je de kost per zaagsnede rekent,

dan zit het wel snor.”

Lange garantie op wisselstukken

“Vandaag zijn we aan een uitbreiding toe. Om

ook grotere stukken aan te kunnen, krijgt de

aanwezige Eisele VAL350 een grotere broer.

Snelheid en nauwkeurigheid staan bovenaan

ons verlanglijstje voor de nieuwe cirkelzaag.

Het meten aan de machine willen we immers

tot een minimum kunnen beperken. Daarom

zoeken we een cirkelzaagmachine die van het

eerste tot het laatste stuk in de serie steeds

dezelfde nauwkeurigheid aflevert. Daarnaast

willen we een machine met een lange levensduur,

waar wisselstukken voor geruime tijd

gegarandeerd zijn, want hij zal nogal wat jaren

op de teller krijgen.”

Mariasteen doet er alles aan om het werk zo werkbaar mogelijk te maken, zodat de maatwerkers zich kunnen

ontplooien en waar mogelijk doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt.

Kracht, stabiliteit en snelheid

Na het verkennen van de markt valt het oog

van Jansens toch weer op een Behringer – Eisele

machine: de VAL500E met een vermogen van

20 kW. “Andere machines hadden niet die

kracht, die stabiliteit die we zochten. Als je een

kijkje gaat nemen in hun productie, dan begrijp

je waar het verschil zit. Dankzij de combinatie

met servotechniek zullen we er korte cyclustijden

mee kunnen neerzetten. Het zijn zeker geen

goedkope machines, maar als je de kost per

zaagsnede rekent, dan zit het wel snor”, weet

Jansens. Ook over de service van Promatt toont

hij zich enorm tevreden. “Het is een dynamisch

bedrijf. Er wordt snel en grondig werk gemaakt

van technische vragen. En als er dan toch een

interventie nodig was, kregen we steeds zeer

kundige techniekers over de vloer.” ■

| 41


DE JUISTE PBM VOOR UW

TOEPASSINGEN EN BUDGET

"Alles wat in onze catalogus staat, valt onder onze bekende servicevoorwaarden: binnen de 24 uur geleverd met een nauwkeurigheid van meer dan 99%. Zo kunnen

klanten hun stock tot het minimum beperken."

Een bedrijf wordt niet zomaar honderd jaar oud. Dat vraagt om toewijding om klanten telkens weer op hun wenken te bedienen en de

innovatiekracht om de grenzen te blijven verleggen. Dat de Hoffmann Group in 2019 een eeuw oud is, vormt daar het beste bewijs van.

Twee jaar geleden nog lanceerde het een collectie van persoonlijke beschermingsmiddelen, ter aanvulling van de bestaande oplossingen

in gereedschappen en bedrijfsinrichting. De metaalbewerker krijgt zo een one-stop-shop voor al zijn materialen met dezelfde service

waar Hoffmann al jaren om bekend staat.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Hoffmann Group

42 |


De Hoffmann Group behoeft weinig introductie bij

metaalbewerkers. Dagelijks komen 80 ton aan gereedschappen

binnen in het distributiemagazijn in Nürnberg.

Eenzelfde hoeveelheid gaat ook weer binnen 24 uur

richting de klanten met een breed aanbod in verspaning,

spantechniek, meettechniek, slijp- en snijtechniek,

schroefgereedschap, grijp-, snij- en slaggereedschap,

hand- en montage gereedschap, bedrijfsinrichting en

werkplaatsbenodigdheden. Sinds twee jaar is daar een

categorie aan toegevoegd: persoonlijke beschermingsmiddelen

(PBM). PBM specialist Kristof Dierckx: “Dat PBM

tot een vierde catalogusdeel is uitgegroeid is eigenlijk

gekomen op vraag van klanten. Zij zijn op zoek naar een

one-stop-shop om al hun aankopen te kunnen bundelen

en dan liefst zo efficiënt en zo eenvoudig mogelijk. Dat is

de e-shop van Hoffmann ten voeten uit.”

Bescherming van kop tot teen

Metaalbewerkers kunnen hun medewerkers met de

PBM van Hoffmann van kop tot teen gaan beschermen.

“De collectie is zodanig samengesteld om tot een mooi

evenwicht te komen”, geeft Dierckx aan. “Enerzijds in

producten en bescherming, maar anderzijds ook in prijskwaliteit.

Elke klant heeft immers zijn eigen eisen, zijn

eigen budget. Daar willen we aan tegemoetkomen door

een breed aanbod.” Dat beperkt zich overigens niet tot

de catalogus. Men kan ook het volledige aanbod van de

door Hoffmann zorgvuldig geselecteerde leveranciers

erop naslaan en via de e-shop bestellen. Dierckx: “Het

verschil zit hem in de levertermijnen. Alles wat in onze

catalogus staat, valt onder onze bekende servicevoorwaarden:

binnen de 24 uur geleverd met een nauwkeurigheid

van meer dan 99%. Maar in de praktijk zijn we

zelfs nog sneller. Zo kunnen klanten hun stock tot het

minimum beperken. Voor het andere materiaal hangt dat

af van de leverancier.”

Advies op maat, conform de regelgeving

De service van Hoffmann gaat echter nog een stapje verder.

Net zoals voor de gereedschappen, heeft het bedrijf ook

PBM-specialisten in huis en daarnaast goederenuitgiftesystemen

die uitermate geschikt zijn voor de uitgifte van

enkele stuks. “Door het gevarieerde aanbod is het niet

altijd evident om de juiste keuzes te maken. Onze PBM

specialisten gaan daarom ter plaatse de klanten adviseren

welke PBM ingezet moet worden tegenover het betreffende

risico. Steeds conform de meeste recente wet- en

regelgeving”, stipt Dierckx aan. “Maar mensen hechten

ook meer belang aan ergonomie en comfort. Tevreden

medewerkers zijn immers minder snel geneigd om een

andere uitdaging te zoeken. We willen daar op inspelen

door bijvoorbeeld passessies aan te bieden om veiligheidsbrillen,

oordopjes en schoenen op maat aan te meten.” Er

is intussen al heel wat interesse, zowel vanuit bestaande

als nieuwe klanten. De helft van de bestellingen loopt

digitaal. Preventieadviseurs hebben daar meteen ook alle

datasheets ter beschikking. “Dit is nog maar het begin.

De komende jaren gaan we het pakket nog verder uitbreiden

met onze service erbij. Daar staan we bekend voor,

dat blijven we ook waarmaken”, besluit Dierckx. ■

“Mensen hechten ook meer belang

aan ergonomie en comfort. We

willen daar op inspelen door

bijvoorbeeld passessies aan te bieden

om veiligheidsbrillen, oordopjes en

schoenen op maat aan te meten.”

| 43


Kwaliteit en maatwerk voor de

metaalverwerkende industrie

Specialisten uit de metaalverwerkende industrie weten dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen verschillende types van staal,

rvs en aluminium. Door te kiezen voor hoogwaardige metaalsoorten met uitzonderlijke prestaties kan de verwerking vaak een stuk efficiënter

gebeuren en bespaar je heel wat kosten.

Tekst: Bram Thiry Beeld: IMS BELGIUM, Waveka Fotografie

Sinds de oprichting in 1944 is IMS Belgium uitgegroeid

tot een toonaangevende distributeur van

hoogwaardige kwaliteitsproducten zoals staal,

rvs en aluminium. Sinds 2015 behoort het bedrijf

tot de IMS Group die vertegenwoordigd is in

tien Europese landen en beschikt over 47 distributiecentra

met in totaal ongeveer 1.700 medewerkers.

Klanten van IMS Belgium kunnen dus

terugvallen op een grote internationale groep

met erkende expertise in verschillende markten.

Uitgebreid gamma aan

hoogwaardige materialen

Voor de verspanende industrie heeft IMS

Belgium zeer uitgebreide mogelijkheden

met diverse kwaliteiten staf en machinebuis

uit voorraad, en in het bijzonder kwaliteiten

als Prodec ® rvs, aluminium 6026, blankstaal

S355 IM, ETG ® en HSX ® . Prodec ® , het superieur

verspaanbare roestvast stafstaal van

Outokumpu, staat in de sector bekend als het

best verspaanbare rvs op de markt. Hiermee

kunnen kostenbesparingen tot ruim 50% per

component gerealiseerd worden. IMS Belgium

levert een ruim gamma Prodec ® materialen uit

voorraad: rond 6 mm tot 90 mm en zeskant

10 mm tot 41 mm, in verschillende kwaliteiten.

Andere afmetingen en vormen, zoals vierkant

Prodec®, het roestvast stafstaal van Outokumpu,

staat in de sector bekend als het best verspaanbare

rvs op de markt.

en plat, en andere kwaliteiten zijn verkrijgbaar

op aanvraag. ETG ® en HSX ® zijn de high performance

staalsoorten van Steeltec. Naast de

verbeterde verspaanbaarheid onderscheiden

deze staalsoorten zich door hun uitzonderlijke

treksterkte. Deze materialen laten toe om met

een kleinere diameter een lichtere constructie

te ontwikkelen met minimaal gelijke sterkte als

conventionele staalsoorten.

Maatwerk voor kleine en grote orders

Niet alleen hun uitgebreid aanbod, maar ook

het kwalitatief maatwerk onderscheidt IMS

De productie-eenheid in Roosendaal beschikt over een

gloednieuwe zaagautomaat die heel snel diameters

tot 560 mm zaagt met de hoogste nauwkeurigheid.

Belgium van andere metaaldistributeurs. De

productie-eenheid in Roosendaal, opgericht in

2018, is volledig gericht op het afleveren van

grote orders op afroep, en dit specifiek voor op

maat gezaagde stukken. Het atelier beschikt

dan ook over een gloednieuwe zaagautomaat

die heel snel diameters tot 560 mm zaagt

met de hoogste nauwkeurigheid. Dankzij een

meerspaninrichting kunnen meerdere lengtes

materiaal naast elkaar worden gezaagd. Dit

alles resulteert in een verdubbeling van de

zaagcapaciteit, waarmee IMS Belgium opnieuw

helemaal klaar is voor een verdere groei. ■

44 |


Destaco biedt U een omvangrijk portfolio van

produkten waarmee u de productiviteit kunt

opvoeren.

• Endeffectors

• Grijpers, zwenkenheden en geleidingssleden

• Draaitafels en transportbanden

• Hand- en pneumatische spanners

• Krachtspanners en zwenkeenheden

Wij leveren automatiseringsoplossingen voor de maakindustrie

De maakindustrie is aan constante veranderingen onderhevig en moet continue nieuwe oplossingen bedenken voor

de nieuw gestelde eisen. Wij, bij Destaco, ontwikkelen maatwerk oplossingen die het de maakindustrie mogelijk

maakt de processen zo te optimaliseren dat die snelle nauwkeuriger en betrouwbaarder als ooit tevoren kunnen

produceren.

Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0)297 28 53 32 of bezoek onze website.

automatingtomorrow.com

METAL

IN HEART AND SOUL

PONSWERK LASERWERK PLOOIWERK

LASWERK POEDERLAK ASSEMBLAGE

Stevens Punching nv

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper

T +32(0)57 20 21 47 I E stevens.punching@spsfe.be

W www.stevens-punching.be

Adv-136mmx192mm.indd 1 18/08/16 15:08


“Dat is het mooie aan de eenvoud van de ProtoTrak sturing. Je kan er meteen mee produceren en ondertussen krijgen je operatoren de machine nog meer in de vingers.”

NIEUWE STURING COMBINEERT BESTE VAN

TWEE WERELDEN VOOR ENORME TIJDSWINST

Elke specifieke fles vraagt om een specifiek formaatdeel. Dat is waar Macovak zijn specialiteit van heeft gemaakt. Met precisie en

service als visitekaartje heeft het bedrijf uit Lint zich een trouwe klantenbasis uitgebouwd in binnen- en buitenland. Maar dat vraagt

om een modern machinepark dat uitblinkt in het rendabel produceren van enkelstuks. Om een maximale snelheid en gebruiksgemak te

combineren koos Macovak daarom voor de XYZ SLX 425 draaibank met ProtoTrak sturing. Crispyn Machines stond in voor de levering.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

Meer dan vijftien jaar geleden ontstond Macovak in Lint uit de passie van

Didier Gillain. De expertise en de contacten die hij had opgebouwd in

de drankenindustrie, werd ingezet om formaatdelen te gaan produceren.

Zaakvoerder Didier Gillain: “Machines in bijvoorbeeld bottelarijen zijn

uitgerust met formaatdelen. Zij staan in voor een uiterst nauwkeurige

positionering van de fles aan de vuller, de etiketteermachines, de sluiter

… Als je weet met welke duizelingwekkend snelheid flessen daar passeren

(tot meer dan 60.000 per uur), dan is duidelijk hoe belangrijk die nauwkeurigheid

is. De volumes zijn zodanig hoog dat zelfs de kleinste speling

voor een enorm prijskaartje kan zorgen.” Macovak is zeker niet alleen in

de voedingsindustrie actief. Gillain: “Overal waar er vloeistoffen afgevuld

moeten worden, vind je onze formaatdelen terug. Van kleine flesjes voor

de farma, tot 20-l vaten in de chemie.”

“Je hebt eigenlijk geen kennis nodig van G- of M-codes om hiermee mooie stukken te

draaien. Zelfs ik zou het kunnen”, vertelt zaakvoerder Didier Gillain met een knipoog.

46 |


Precisie vraagt om moderne technologie

Dat Macovak zijn formaatdelen ook buiten onze landsgrenzen afzet,

heeft alles te maken met de expertise van de tien medewerkers die er

aan de slag zijn. “Onze business draait om problemen oplossen voor klanten.

Enerzijds met een snelle reactiviteit, anderzijds met de kennis om de

formaatdelen telkens perfect op maat te maken.” Macovak bedient zich

daarvoor van de modernste technologie. “We gaan ter plaatse met een

meetarm om tot in het kleinste detail de machines en de flesjes te kunnen

opmeten in 3D. Elke aanpassing in één van beiden kan immers tot te

veel speling leiden. De volgende stappen zijn ook gedigitaliseerd, zodat

we fouten kunnen uitsluiten. Op basis van de meting tekenen we het

formaatdeel uit in 3D. Dat is de moeilijkste stap. Van daaruit wordt dan

in het CAM-pakket een programma gegenereerd om het te gaan maken.

Dan is het aan onze freesmachines en draaibanken.”

Nieuwe draaibank maakt het verschil

Om ook op de werkvloer het verschil te maken met nauwkeurigheid en

een snelle service koos Macovak onlangs voor de XYZ SLX 425 draaibank

met ProtoTrak sturing. “De draaibank die we hadden staan, was echt aan

vervanging toe. We hebben nu twee tekenaars die drie freesmachines

moeten voorzien van ontwerpen. Daarom wilde ik voor de nieuwe draaibank

graag een sturing die onze operatoren alle mogelijkheden geeft om

aan de machine snel en eenvoudig de werkstukken zelf te programmeren of

manueel af te werken. Bij een eerder bezoek aan de showroom van Crispyn

Machines had ik mijn oog al laten vallen op de ProtoTrak sturing. Ik wist dus

waarheen.” Gillain ging niet alleen en nam zijn operatoren mee. Na een

demo en een proefstuk in de showroom waren ook zij meteen overtuigd.

“Je hebt eigenlijk geen kennis nodig van G- of M-codes om hiermee mooie

stukken te draaien. Zelfs ik zou het kunnen”, vertelt Gillain met een knipoog.

‘Ik wilde graag een sturing

die onze operatoren alle

mogelijkheden geeft om aan de

machine snel en eenvoudig de

werkstukken zelf te programmeren

of manueel af te werken’

Enorme tijdswinst

De XYZ SLX 425 draaibank staat sinds begin dit jaar op de werkvloer

bij Macovak. “Wat opvalt is de tijdswinst die we boeken. De periode is

nog iets tekort om er een cijfer op te plakken, maar is wel voelbaar. Ten

opzichte van conventionele draaibanken kunnen we bepaalde rondingen

of hoeken bijhouden in een programma voor een snellere afwerking. En

ten opzichte van de CNC-draaibank merken we dat er weinig tijd verloren

gaat aan programmeren. Het beste van beide werelden dus.” Na een dag

opleiding bij Crispyn Machines waren de operatoren van Macovak al weg

met de sturing. Sindsdien draait ze op volle toeren op de werkvloer. “Dat

is het mooie aan de eenvoud van de ProtoTrak sturing. Je kan er meteen

mee produceren en ondertussen krijgen je operatoren de machine nog

meer in de vingers. Binnen een aantal maanden lassen we dan een

nieuwe opleiding in bij Crispyn om werkelijk alle mogelijkheden van de

machine en de sturing te leren benutten.” ■

“Wat opvalt is de tijdswinst die we boeken. De periode is nog iets tekort om er een cijfer op te plakken, maar is wel voelbaar.”

| 47


POLYGONALE KLEMTECHNOLOGIE

NU OOK BESCHIKBAAR VOOR

AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN

Polygonale klemtechnologie staat voor precisie en kracht. De zeer nauwkeurige SCHUNK TRIBOS polygonale klemtechnologie is nu ook

voor draaibanken met aangedreven gereedschappen beschikbaar. Hiervoor ontwikkelde SCHUNK, de marktleider voor grijpsystemen

en klemtechnologie, speciale polygonale gereedschapshouders met ER-conus. Deze houders kunnen worden gecombineerd met alle

gangbare houders voor ER-spankoppen, in het bijzonder ook met aangedreven gereedschappen.

Tekst en beeld: SCHUNK

SCHUNK TRIBOS polygonale gereedschapshouders met ER-conus zijn speciaal ontworpen voor draaibanken en

automatisch roterende overdrachtsmachines. Ze bieden minimale omsteltijden en nauwkeurige voorafstelling.

48 |


‘Op deze manier profiteert de gebruiker

van snelle insteltijden en een veel hogere

herhaalnauwkeurigheid van het klemsysteem’

SCHUNK TRIBOS polygonale gereedschapshouders

met ER-conus zijn speciaal ontworpen

voor draaibanken en automatisch roterende

overdrachtsmachines. Ze bieden minimale

omsteltijden en nauwkeurige voorafstelling.

Zelfs de kleinste stiftdiameters kunnen nauwkeurig

direct worden vastgeklemd.

Snelle en nauwkeurige voorafstelling

Het klemsysteem gebruikt de hoge flexibiliteit

van de ER-kegel en combineert dit met de

nauwkeurigheid van polygonale klemtechnologie.

In plaats van de minder nauwkeurige spantang

te gebruiken, wordt de TRIBOS opname

eenvoudigweg ingebracht in de beschikbare

gereedschapshouder en met de ER-klemmoer

bevestigd. Dit heeft als voordeel dat het

gereedschap in de TRIBOS montages vooraf kan

worden ingesteld met een nauwkeurigheid van

0,01 mm in de lengte en dat het in een handomdraai

in de spankop kan worden vervangen.

Op deze manier profiteert de gebruiker van

snelle insteltijden en een veel hogere herhaalnauwkeurigheid

van het klemsysteem, voor

wat betreft concentriciteit en uitsteeklengtes

ten opzichte van de ER-spantangen.

Specialisten voor microverspaning

en high speedverspaning

TRIBOS klemt zelfs gereedschap met de kleinste

schachtdiameter met hoge nauwkeurigheid.

Het eendelige klemsysteem is resistent tegen

vuil en heeft een hoge radiale stijfheid. TRIBOS

polygonale gereedschapshouder met ER-conus

is beschikbaar in twee verschillende versies. De

slanke TRIBOS-Mini ER is een expert op het

gebied van microverspaning en zet de standaard

als het gaat om kleine schachtdiameters, delicate

bewerking evenals moeilijk bereikbare plaatsen.

De houder is beschikbaar in formaat ER 11

(klemdiameter 1 mm tot 4 mm) en ER 16, ER 20,

ER 25 en R 32 (klemdiameter 1 mm tot 6 mm).

Anderzijds is TRIBOS-RM ER perfect geschikt voor

nauwkeurige snijbewerkingen van grote volumes

aan hoge snelheden. Dankzij zijn ongelooflijke

klemkrachten zijn uitstekende snijkrachten

met uitstekende concentriciteit mogelijk, wat

de productiviteit verhoogt. Het ontwerp en de

hoge stabiliteit dempen trillingen en garanderen

een lange levensduur van het gereedschap. De

TRIBOS-RM is beschikbaar in de formaten ER 20

(klemdiameter 3 mm 8 mm) en ER 25 en ER 32

(klemdiameter 3 mm tot 12 mm).

Vrijwel onderhoudsvrij en slijtvast

Met de hoge rondloopnauwkeurigheid < 0,01

mm en een balanceerkwaliteit van G 2.5 bij

25.000 rpm voldoen de TRIBOS gereedschapshouders

zelfs aan de strengste eisen. Dankzij de

rotatiesymmetrische opbouw zijn hoge toerentallen

mogelijk en worden complexe dimensionale

en geometrische toleranties tijdens

delicate bewerkingsprocedures aangehouden.

Omdat het klemsysteem zonder bewegende

onderdelen werkt, is het mechanisch resistent.

Vrijwel onderhoudsvrij en slijtvast klemmen is

gegarandeerd. Duurtesten tonen aan dat ook

nadat de klemprocedure duizend keer werd

uitgevoerd, er geen materiaalmoeheid is en

de rondloop volledig behouden blijft. Dit toont

aan dat TRIBOS duidelijk beter is dan andere

klemtechnologieën, zoals ER-spantangen.

Vrijwel onderhoudsvrij en slijtvast: de precisiegereedschapshouders

zorgen in verschillende

sectoren voor briljante oppervlakken, minimale

gereedschapsslijtage en hoge snijprestaties.

TRIBOS heeft zich ondertussen ontwikkeld

tot de meest uitgebreide productlijn voor het

uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschappen.


| 49


Slimmer leren maken

Eind maart verzamelde de maakindustrie in Brussels Expo op een oppervlakte van 15.000 m². Tijdens Machineering werd het ontwerpen

en het maken in België van morgen in kaart in kaart gebracht. Niet alleen de nieuwste productietechnologie, 3D-printen en reverse

engineering kwamen aan bod, de meer dan 5.000 bezoekers en meer dan 1.000 technologiestudenten werden wegwijs gemaakt in het

slimme, geautomatiseerde en geconnecteerde maakbedrijf van de toekomst. Voor Metaalvak het signaal om enkele standhouders aan

de tand te voelen over het reilen en zeilen in de metaalindustrie van vandaag en morgen.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Machineering, Joost Demuynck/photojoost.com

Het was nog maar voor het eerst dat

Machineering onder deze vlag opereerde.

Organisator Invent Media bracht machines

en engineering samen om te tonen dat

maken meer dan ooit een slim samenspel

is van factoren. Met de aanwezigheid van

5.478 professionele bezoekers en 1.218

technologiestudenten heeft Machineering

zich als uiterst relevant bewezen in een land

dat maar een potentieel van amper 7.000

maakbedrijven en machinebouwers telt. Dit

met dank aan de 151 exposanten die de tien

technologieroutes tot stand hielpen brengen.

Machineering wordt voortaan een tweejaarlijks

technologietreffen voor productie- en

engineeringteams uit de maakindustrie,

machinebouw en industriële toelevering. De

volgende editie zal plaatsvinden in maart

2021. Maar zolang hoeft de markt niet te

wachten. Op 5 en 6 februari 2020 staat in

Kortrijk Xpo de beurscombo Prototyping en

Machineering Network Event gepland. Prototyping-MNE

wordt het nieuwjaarstreffen

voor iedereen die professioneel bezig is met

ontwerpen, engineering, transformeren en

assembleren van industriële componenten.

Digitaliseren is het nieuwe

automatiseren

Maar terug naar 2019 nu. Dat de weg naar

automatisering steeds meer hand in hand

gaat met digitalisering was een onmiskenbare

trend in de beursgangen. Ronny Maes van

Siemens toonde wat dat kan betekenen voor

metaalbewerkers. “Industriële software geraakt

stilaan wel ingeburgerd om producten te gaan

ontwerpen, offline programma’s te genereren

en zelfs simulaties uit te voeren om de maakbaarheid

op voorhand te controleren. Maar

de ogen van bezoekers gingen toch wat meer

open als ze zagen welke informatie we via het

MindSphere operating system uit draaiende

productiemachines kunnen halen en hoe we

50 |


die kunnen visualiseren om in één oogopslag de

productie te overzien. Daar liggen de mogelijkheden

om op korte en lange termijn bottlenecks

te identificeren en productie te optimaliseren.”

Ook administratieve processen hebben baat

bij digitalisering. Met eigen roots in de maakindustrie

kon Trivest Software Group dan ook

niet ontbreken. Sara Claeys en Wouter Fonteyn

zien dat de drempel om te investeren in ERPsoftware

toch lager wordt. “Enerzijds hebben

we met Ridder iQ Slim zelf een afgeslankt

pakket ontwikkeld voor bedrijven met minder

dan twintig medewerkers. Anderzijds zie je dat

de noodzaak om fouten te vermijden, om een

efficiënt voorraadbeheer te hebben, om geen

tijd te verliezen aan bladeren door mappen

groeit. Het maken van morgen vraagt om een

even gestroomlijnde en efficiënte bedrijfsvoering

en dat is waar een ERP-pakket voor staat.”

Geen tijd te verliezen

Ook minder usual suspects, zoals machinefabrikanten,

investeren vandaag volop in software.

Bystronic is daar een mooi voorbeeld van.

Belgisch vertegenwoordiger Peter Buggenhout

ziet dat software cruciaal geworden is in het

optimaliseren van processen. “In welke branche

van de maakindustrie je ook actief bent, iedereen

heeft te kampen met teruglopende seriegroottes

en een grotere variëteit aan producten. Hoe

minder tijd je kwijt bent aan het wisselen tussen

series en de bijhorende set-uptijden, hoe meer

winst je kan uittellen. Daar hebben wij op ingezet.

Als de software zelf grotendeels zijn sorteerprogramma

kan genereren in plaats van elk stuk

in de nesting te moeten programmeren, dan win

je flink.” Die flexibiliteit is ook de sleutel in de

productontwikkeling bij Schunk. Denis Lebeau

vertelt: “Klanten willen geen tijd kwijt zijn aan

de set-up voor een nieuwe productiebatch.

| 51


TOPKWALITEIT

DRAAIBANKEN VOOR

MINDER GELD

GELD

CMZ CMZ CMZ produceert CMZ produceert topkwaliteit topkwaliteit draaibanken draaibanken voor voor minder voor voor minder geld. geld. geld. geld.

Al Al geruime Al Al Al geruime tijd tijd tijd heeft tijd heeft tijd heeft CMZ heeft CMZ CMZ zich CMZ zich gevestigd zich zich gevestigd als als als toonaangevende

als als toonaangevende

fabrikant fabrikant van van CNC van van CNC CNC draaibanken. CNC draaibanken. CMZ CMZ CMZ levert CMZ levert levert draaibanken levert draaibanken met met met met

de de de hoogste de de hoogste niveaus niveaus van van kwaliteit, van van kwaliteit, precisie precisie en en en betrouwbaarheiden

en en kan kan wedijveren kan kan wedijveren met de met de met met de absolute de de absolute top top in top in de top de in top in de markt. in de de markt.

Gerenommeerde Gerenommeerde klanten klanten van van Promas van van Promas bevestigen bevestigen het: het: het: het:

CMZ CMZ is CMZ is CMZ betaalbare is is is betaalbare topkwaliteit!

topkwaliteit!

Neem Neem vrijblijvend Neem Neem vrijblijvend contact contact met met contact ons contact ons met op met op ons voor met voor ons op ons op voor op voor voor

meer meer informatie. meer meer informatie. Wij Wij staan Wij Wij u staan u Wij staan graag u staan te graag u te graag woord. u graag te woord. te woord. te woord.

UW UW PROFESSIONELE UW UW PROFESSIONELE PARTNER PARTNER VOOR VOOR CNC CNC MACHINES CNC CNC MACHINES

WWW.PROMASCNC.BE


Wat vroeger minuten in beslag nam, kan nu

met onze snelwisselspansystemen in seconden

gebeuren. Daar ligt de echte winst. Hoe we

dat weten? In onze eigen productie hebben

we met exact dezelfde eisen te maken als

metaalbewerkers. Onze R&D weet daardoor

perfect wat er de komende jaren nodig zal zijn.

Maar in elke nieuwe ontwikkeling zal veiligheid

sowieso voorop blijven staan. Wat geklemd

moet zijn, zal geklemd zijn. Op dat vlak zullen

we nooit compromissen sluiten.” Ook bij

Hoffmann Group is veiligheid een belangrijk

thema geworden. “Twee jaar geleden zijn

we begonnen met het uitbouwen van een

collectie persoonlijke beschermingsmiddelen”,

geeft Kristof Dierckx aan. “Op de werkvloer

kan helaas niet elk risico uitgesloten worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen helpen die

risico’s indijken of zelfs elimineren en zijn dus

onmisbaar geworden. Maar veilig hoeft niet

synoniem te staan met belemmerend. Ergonomie

en comfort zijn vandaag cruciale elementen

in de ontwikkeling van nieuwe producten.”

Naar meer vijfassers en automatisering

op de werkvloer

In het verspanen gaan de ontwikkelingen steeds

meer richting vijfassig. Dat ziet ook Richard

Hermans van Promas: “Hoe meer bewerkingen

er kunnen gebeuren in één en dezelfde opspanning,

hoe minder tijd er verloren gaat en hoe

minder kans op fouten. Uiteraard zullen er de

komende jaren nog genoeg drieassers verkocht

worden, dat heeft ook te maken met het verschil

in prijskaartje, maar de extra mogelijkheden die

een vijfasser geeft, maakt dat metaalbewerkers

hun grenzen kunnen verleggen. Dat is een merk

als Hedelius ten voeten uit met zijn aandacht

voor stabiliteit, nauwkeurigheid en efficiëntie.”

Ook Yamazaki Mazak merkt deze trend op.

Jean-Pierre Opdebeeck voegt er nog aan toe

dat ook automatisering een vaste component

geworden is in de meeste projecten. “Er zullen

altijd stand-alone machines blijven bestaan,

maar ook kleine kmo’s zien nu de voordelen

van hoe ze voor een relatief lage investering er

acht uur op een dag kunnen bijkrijgen. Dat is de

kracht van automatisering. Als Mazak proberen

we die op maat van ieders noden en budget

uit te werken.” Wie automatisering zegt, zegt

robots en wie robots zegt kwam op Machineering

al snel bij het opvallende FANUC geel uit.

Daar waren het vooral de cobots die de show

stalen. Annelies Vanderhulst: “Cobottechnologie

blijft zijn opmars verder zetten. Voor FANUC

het sein om werk te maken van het breedste

gamma aan cobots op de markt. Op Machineering

werd de jongste telg voorgesteld: CR15.

Deze heeft een heflast van 15 kg en een bereik

van 1.441 mm.”

Verbeteren straalkwaliteit

En last but not least was ook plaatbewerking

uiteraard vertegenwoordigd op de beurs. Ook

hier zetten automatisering en robotisering

de toon. Kurt Decroix van Amada. “Plooien

is een bewerking die zich wat moeilijker laat

automatiseren. Toch hebben opvallend veel

bedrijven dit jaar de stap gezet naar gerobotiseerd

plooien met de investering in een plooicel.

Het toont dat als men in West-Europa concurrentieel

zal willen blijven de komende jaren,

dit duidelijk de weg is. Het lasersnijden staat

daar al verder in. Ontwikkelingen daar hebben

vooral te maken met het optimaliseren van de

snijkwaliteit van de fiberlaserbron. De nieuwe

Ensis die we later dit jaar officieel voorstellen

in België heeft wat dat betreft weer enorme

sprongen gezet.” Hetzelfde verhaal bij VAC

Machines waar Luc Declerck ons langs de stand

gidst. “Dit jaar presenteren we misschien geen

grote revoluties, maar het zijn allemaal interessante

en relevante features die de kwaliteit, de

productiviteit, de efficiëntie en de ergonomie

ten goede komen. Om twee voorbeelden

te geven, met de BrightLine nozzle wordt

de snede wat breder en kunnen we dikkere

materialen mooier gaan snijden. En de TruBend

7036 die op de stand stond beschikt over alle

mogelijke tools om snel plooiprogramma’s te

ontwikkelen, veilig en ergonomisch te werken

en snel gereedschappen in te stellen.

Service als onderscheidend criterium

Het laatste woord is voor Toni Marques van

Promatt die met de zaagmachines van Behringer

over een kwalitatief hoogstaande product

beschikt. Toch wil hij ook graag de mensen

achter de machine in de kijker zetten. “Productiestilstand

is uit den boze in elke productieomgeving.

Daarom een pluim voor onze

serviceorganisatie die zich altijd inzet om technische

vragen van klanten zo snel en zo goed

mogelijk te beantwoorden. Service zal meer en

meer een onderscheidend criterium worden in

onderhandelingen. Dankzij de ervaring en het

enthousiasme van onze technische ploeg zijn

we hier als Promatt zeker gewapend voor.” ■

| 53


PLAATBEWERKINGSMACHINES

De beste prijs/kwaliteitsverhouding op de markt!

I Plaatscharen

I CNC-gestuurde kantbanken

I CNC-ponsnibbelmachines

I Fiber Lasersnijmachines

DERATECH bvba

Manta 6

9250 Waasmunster

+32 (0)52 33 98 98

info@deratech.be

www.deratech.be


SPECIAL

lichte bedrijfsvoertuigen

EXTRA BIJLAGE

J&T AUTOLEASE | FORD BEDRIJFSVOERTUIGEN | MAN BEDRIJFSVOERTUIGEN | SORTIMO BEDRIJFSWAGENINRICHTING


DE NIEUWE

DE MAN NIEUWE TGE XLION.

MAN TGE XLION.

Betrouwbare topprestaties voor

elke discipline.

Betrouwbare topprestaties voor

Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen

ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het distributieverkeer

elke of op de bouwwerf discipline. worden ingezet. Dankzij een groot uithoudingsvermogen,

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van

Zoals

uw branche.

topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen

ook

Ontdek

elke

nu

dag

alle

extreme

voordelen

prestaties,

van de MAN

of ze

TGE

nu in

XLION

het distributieverkeer

uitrustingspakketten

of op de bouwwerf

op www.man.be

worden ingezet.

en overtuig

Dankzij

uzelf!

een groot uithoudingsvermogen,

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van

uw branche.


LEASING

ZONDER ZORGEN VAN A TOT Z

Professionals zijn op zoek naar een lichte bedrijfswagen die perfect aansluit bij hun activiteiten. Een

bestelwagen moet immers zowel mobiliteit garanderen als het werk makkelijker maken, zonder teveel

extra kopzorgen. De organisatie van het wagenpark laten ze graag over aan professionals. J&T Autolease

zorgt daarvoor, zodat de klant zorgeloos op weg kan.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | J&T Autolease

J&T Autolease biedt mobiliteit in de

ruimste zin van het woord. Het bedrijf

ziet het als zijn missie om elke klant

zoveel mogelijk bij te staan en een

compleet producten- en dienstenpakket

aan te bieden. Om het even of de klant

nu op zoek is naar een compacte, middelgrote,

grote of specifiek omgebouwde

bestelwagen, bij J&T Autolease krijgt hij

altijd het beste professioneel advies. Dat

wordt gekoppeld aan scherp tarieven in

combinatie met een op maat samengesteld

dienstenpakket.

Een standaardvoertuig of een lichte

bedrijfswagen met allerlei extra’s voor een

stoere uitstraling of het voorkomen van

beschadigingen? Extra uitrusting zoals

een dakdrager of een trekhaak? Bij J&T

Autolease behoort het allemaal tot de

mogelijkheden. De dienstverlening gaat

zelfs nog verder. Zo helpt J&T Autolease

ook graag bij de uitstraling van het bedrijf

door een aangepaste bestickering van de

voertuigen. Van eenvoudige reclamebelettering

tot geavanceerde full colour prints

en het compleet wrappen van de bestelauto:

het kan allemaal.

Alleen een optimale inrichting van bedrijfswagens

maakt de voertuigen geschikt

voor de activiteiten waarvoor een bedrijf

ze inzet. Bij J&T Autolease werken ze

samen met verschillende gespecialiseerde

partners om een zo compleet en voordelig

mogelijk voorstel te doen: aangepaste

interieurs, ladesystemen, wand- en

vloerbekleding, complete bouwsystemen

voor het veilig vervoeren en overzichtelijk

opbergen van gereedschappen en materialen.

Met J&T Autolease kan het echt alle

kanten op.

Voertuigen met kast- of koelopbouw, laadkleppen, open laadbak, kippers of chassis-cabine met kraan: niets is J&T

Autolease vreemd.

Het ontzorgen van de klanten ziet J&T

Autolease als één van de belangrijkste

taken. Daarom beschikt het bedrijf over

een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde

carrosserieherstellers, bandencentrales

en servicepunten. Meer zelfs, ook

een fleetmanagement systeem voor alle

relevante informatie kan eenvoudig in het

leasepakket geïntegreerd worden.

special lichte bedrijfsvoertuigen 3


De Ford Transit Courier is het meest

compacte model in de Transit familie.

Transit blijft

trendsetter

De Ford Transit is sinds zijn lancering in 1965 uitgegroeid tot een icoon in de wereld van de lichte

bedrijfsvoertuigen. Vandaag staat Transit voor een compleet gamma lichte bedrijfsvoertuigen met

vier basismodellen: de Transit Courier, de Transit Connect, de Transit Custom en de Transit 2T. Van

die lichte bedrijfswagens bestaan ook varianten voor het vervoer van personen die als Tourneo

door het leven gaan. Naast de Transit modellen is er ook nog de stoere pick-up Ranger, de

Europese marktleider in zijn segment.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Ford

De Transit Connect en Transit

Courier kregen midden 2018

een grondige facelift. De Transit

Courier is het startmodel van de

Transit familie. Het jongste model kreeg

een geheel opgefriste voorkant. Binnen

zien we wijzigingen die ten goede komen

aan ergonomie. Topmodellen zijn verkrijgbaar

met een groter 6"-kleurenaanraakscherm

met Fords communicatie- en

entertainmentsysteem SYNC 3. De 1.5

EcoBlue dieselmotor van Ford voor dit

model combineert de nieuwste injectie-,

turbo-, en emissiecontroletechnologieën

met een motordesign met lage wrijving.

Dat resulteert in betere prestaties en een

lager brandstofverbruik. Het alternatief is

de 1.0 EcoBoost benzinemotor, met belangrijke

wijzigingen in de cilinderkoppen,

de brandstofinjectie en het emissiecontrolesysteem.

Ook nieuw is de cilinderuitschakeling,

die de motor bij lage belasting

op twee cilinders laat functioneren. De

motoren, die voldoen aan de Euro 6.2

uitlaatgasnormen, worden gekoppeld aan

Fords gloednieuwe manuele transmissie

met zes versnellingen, in plaats van de vijf

versnellingen in het vorige model.

Nuttig laadvolume: 1,91 tot 2,6 m 3

Nuttig laadvermogen: 528 kg

De meest recente Transit Connect kreeg

een nieuw front in lijn met de andere

Fordmodellen. De nieuwe stijl is bovendien

gestroomlijnder voor een nog lager

verbruik. Het interieur werd eveneens

4 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD

De Transit Connect werd voor 2018 volledig opgefrist en vernieuwd.

aangepakt met een instrumentenpaneel

met een nieuwe centrale bedieningszone

met een zwevend, tabletachtig

6"-kleuren aanraakscherm op topmodellen,

met Fords communicatie- en entertainmentsysteem

SYNC 3. Daarbij werden

nieuwe en duurzamere bekledingsmaterialen

gebruikt. Op motorisch vlak kan de

Transit Connect uitgerust worden met de

1.5 EcoBlue dieselmotor of de 1.0 Eco-

Boost benzinemotor. Naast de eveneens

vernieuwde manuele versnellingsbak is er

voor de 1.5 EcoBlue motor een nieuwe

achttrapsautomaat.

Nuttig laadvolume: 2,9 tot 3,6 m 3

Nuttig laadvermogen: 575 tot 828 kg

Ook de Transit Custom kreeg in 2018

een nieuwe generatie met een vernieuwd

design en een volledig nieuw interieur.

Het nieuwe interieur maakt van de nieuwe

Transit Custom een echt mobiel kantoor,

met de grootste opbergcapaciteit in

zijn klasse en een verbeterd comfort en

ergonomie. De drijvende kracht voor de

Transit Custom is de vernieuwde 2.0 Ford

EcoBlue dieselmotor. De motor biedt de

vermogensvarianten 105, 130 en 170

pk, nu aangevuld door een topversie met

185 pk. Het gemiddeld verbruik werd nog

maar eens met zeven procent verlaagd.

Interessant is een ECOnetic bestelwagenvariant

met een lager verbruik en

een CO 2

-uitstoot van 148 g/km. Voor

milieugevoelige klanten is er binnenkort

ook een plug-in hybride (PHEV) met nul

uitstoot. Deze Transit Custom PHEV

gebruikt een geavanceerd hybridesysteem

dat een emissievrij rijbereik van

meer dan 50 kilometer mogelijk maakt en

de 1.0 Ford EcoBoost benzinemotor als

range-extender heeft. De nieuwe Transit

Custom biedt veel mogelijkheden, met

twee dakhoogtes, twee keuzes in wielbasissen,

een maximale toegelaten massa

van 2,6 tot 3,4 ton en de koetswerkstijlen

bestelwagen, minibus en bestelwagen

met dubbele cabine.

De hogere uitvoeringen kregen een op

tablets geïnspireerd, zwevend 8"-aanraakkleurenscherm

met het communicatie- en

entertainmentsysteem SYNC 3 van Ford,

dat zich laat bedienen met knijp- en

veegbewegingen. Dankzij het communicatie-

en entertainmentsysteem SYNC 3 van

Ford kunnen Transit Custom bestuurders

het audiosysteem, het navigatiesysteem en

aangesloten smartphones bedienen met

eenvoudige gesproken commando's.

special lichte bedrijfsvoertuigen 5


De nieuwste specificaties

omvatten ook de Select-

Shift zestrapsautomaat en

een in dit segment unieke

luchtvering achteraan

op de minibusmodellen.

Klanten kunnen nu via de

nieuwe FordPass Connect

Modem en FordPass

app nog beter met hun

voertuig interageren en

communiceren dankzij een

reeks toegevoegde functionele

mogelijkheden zoals

een Wifi-hotspot, eCall, op

afstand vergrendelen en ontgrendelen

van het voertuig,

op afstand starten en stilleggen

van de motor, live traffic

informatie, en zo meer.

Nuttig laadvolume:

3,5 tot 8,3 m3

Nuttig laadvermogen:

562 tot 1433 kg

De Ford Transit 2T werd al

in 2017 verkozen tot ‘Most

Preferred Van’ en blijft

uitzonderlijk populair. Als

grootste model uit het Transit-gamma

wordt de Transit 2T geleverd

als bestelwagen, bestelwagen met dubbele

cabine, (mini)bus, chassis/cabine en

het nieuwe chassis/platform. Er zijn drie

koetswerklengtes, twee dakhoogtes en

een MTM van 2,9 tot 4,7 ton. Dat levert

oneindig veel mogelijkheden op om de

Transit 2T aan te passen aan specifieke

toepassingen. Voor 2019 werd de 2.0-liter

EcoBlue diesel verder geoptimaliseerd om

het verbruik nogmaals met zeven procent

te doen dalen. Ook de introductie van een

elektrisch geassisteerde stuurinrichting

(EPAS) helpt daarbij. Bovendien werd de

Transit 2T door een intensief programma

beduidend lichter en kreeg hij nieuwe aerodynamische

hulpmiddelen. Chauffeurs

kunnen nu ook gebruik maken van de Efficient

Drive Mode, die gps-positionering

gebruikt voor rijadviezen. Het vermogensaanbod

werd naast de 105 pk, 130 pk en

170 pk modellen uitgebreid met een 185

pk variant met 415 Nm koppel. Bovendien

kunnen klanten kiezen tussen voor- ,

achter- en vierwielaandrijving.

In het Transit Custom gamma is nu een hybride uitvoering leverbaar. (Beeld: Charlie Magee)

Nuttig laadvolume: 9,5 tot 15,1 m 3

Nuttig laadvermogen: 820 tot 2132 kg

De Ford Ranger editie 2019 komt

nog krachtiger, zuiniger en meer geraffineerd

voor de dag en pakt uit met tal

van geavanceerde rijhulpsystemen. In

deze nieuwe versie introduceert Ford de

verfijnde 2.0 EcoBlue dieselmotor. Deze

krachtbron reduceert het verbruik met

maar liefst negen procent in combinatie

met de geavanceerde nieuwe tientrapsautomaat.

In de biturboversie is deze motor

goed voor 213 pk en 500 Nm koppel. Dat

is een stijging van maar liefst 13 pk en 30

Nm in vergelijking met de vorige 3.2 TDCi

dieselmotor. De nieuwe Ranger is verkrijgbaar

als Regular Cab, Super Cab en Double

Cab en wordt standaard aangedreven op

de vier wielen. De Ranger is als eerste

wagen in zijn segment standaard uitgerust

met de Intelligent Speed Limiter en

de ongevalswaarschuwing Pre-Collision

Assist met Pedestrian Detection. Active

Park Assist is nu eveneens verkrijgbaar,

in combinatie met het bestaande gamma

geavanceerde rijtechnologieën. Een apart

model is de Ford Ranger Raptor, een

extreme lifestyle-terreinwagen.

Nuttig laadvermogen: 947 tot 1.128 kg

Sleepvermogen: 3.500 kg

Veiligheid en data

Op alle Transit modellen zijn geavanceerde

bestuurdersassistentiesystemen beschikbaar,

waaronder Intelligent Speed Assist,

het noodremsysteem Pre-Collision Assist

with Pedestrian Detection, Side Wind

Stabilisation, en Active Park Assist, dat de

bestuurder helpt bij het insturen van parallelle

en dwarse parkeerplaatsen. Intelligent

Speed Assistance met Traffic Sign Recognition

wordt door de bestuurders ingeschakeld

door met toetsen op het stuurwiel

een maximale rijsnelheid in te stellen. Het

systeem detecteert verkeersborden met

een camera die gemonteerd werd op de

voorruit. Wanneer de toegelaten maximumsnelheid

lager is dan de ingestelde snelheid,

vertraagt de wagen.

6 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD

Op de Transit Custom wordt dit aangevuld

met Blind Spot Information System

met Cross Traffic Alert. De Transit Custom

introduceert de nieuwe functie Variable Rear

Range, die bestuurders vroeger waarschuwt

wanneer het systeem sneller naderende

voertuigen detecteert. Het nieuwe

model beschikt bovendien over sensoren

van de nieuwste generatie, met een groter

detectiebereik en verbeterde capaciteiten.

De Transit 2T werd nog zuiniger en kreeg een nieuwe topmotor met 185 pk.

Nieuw zijn tevens de Ford Telematics

met data voor de fleetowners. Dat wordt

gekoppeld aan Ford Data Services, waarmee

bedrijfsvloten, telematica serviceproviders

en fleetmanagementbedrijven

direct toegang hebben tot OEM-grade

voertuigdata.

De populaire Ranger pick-up werd vernieuwd met onder meer zuiniger en krachtiger motoren. (Beeld: Charlie Magee)

special lichte bedrijfsvoertuigen 7


De voertuiginrichting voor meer productiviteit.

Ma imaal gebruik

van de laadruimte.

[ Gebruik van de volledige ruimte van uw voertuig ] [ Flexibele indeling van legborden

volgens de contouren van het voertuig ] [ Compacte zijprofielen voor meer plaats op de bodem ]

mySortimo.be

mySortimo.be/sr5

Montage en service

in heel de Belux !

Vrijblijvende demonstratie

met offerte op maat.

Gratis Tel.: 0800 857 59


MAN

MAN TGE

Een echt bouwvoertuig

MAN heeft het TGE-gamma lichte bedrijfsvoertuigen al snel uitgebouwd tot een volledig programma

met tal van versies die bijzonder geschikt zijn voor de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn de 4x4

uitvoeringen, kippers af fabriek en een uitbreiding naar boven toe tot 5,5 ton MTM.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | MAN

Met gesloten bestelwagens, combi-uitvoeringen en

chassis-cabines biedt MAN een uitgebreid gamma aan

koetswerkvormen. Daarbij kan men ook kiezen uit twee

wielbasislengtes, drie lengtes en drie dakhoogtes. Het

nuttig laadvermogen van de 3,5 ton versie kan oplopen tot 1,5

ton en bij de gesloten bestelwagens zijn laadvolumes tot 18,4 m 3

mogelijk.

Bij de chassis-cabines is een enkele of dubbele cabine mogelijk.

Deze laatste biedt met zijn zeven zitplaatsen een ideaal voertuig

voor de bouw.

Van 3 tot 5,5 ton

De MAN TGE is er in uitvoeringen met een maximum toegelaten

massa van 3 ton, 3,5 ton en nu ook 5,5 ton. De zwaarste versie

krijgt dubbele bandenmontage op de achteras. Het trekgewicht

(geremd) voor de TGE is 3,5 ton. MAN biedt tevens de keuze uit

modellen met voorwielaandrijving, achterwielaandrijving of zelfs

vierwielaandrijving, telkens met een manuele zesversnellingsbak

of een automaat met acht verhoudingen. De 2-liter dieselmotor

kent vier vermogensvarianten: 75 kW/102 pk, 90 kW/122 pk,

103 kW/140 pk en 130 kW/177 pk. Deze viercilinder motor is

door MAN onder handen genomen om hem af te stemmen op

de harde omstandigheden in de bouw.

De TGE is voor heel wat taken in de bouw geschikt en is af

fabriek leverbaar met een kipopbouw (bijvoorbeeld Scattolini) of

een volledige inrichting (bijvoorbeeld Sortimo).

Veiligheid

Een ander punt waar de TGE hoog scoort, zijn de veiligheidssystemen

en assistentie voor de chauffeur. Zo is EBA (Emergency

Brake Assist) standaard. Hiermee worden ongevallen vermeden

en dus ook de uitvaltijd en de dure reparaties. Optioneel zijn

zaken als een achteruitrij-assistent en een systeem om gemakkelijker

met een aanhangwagen te manoeuvreren leverbaar.

De elektromechanische servobesturing is dan weer op alle TGE

modellen voorzien. Niet alleen biedt dat een uitstekend stuurgevoel,

de besturing helpt de chauffeur ook om de koers te

bewaren bij felle zijwind.

De MAN TGE-klant kan bovendien rekenen op de professionele

ondersteuning van het hele MAN-netwerk voor advies,

onderhoud, reparaties, maar ook de uitgebreide dienstverlening

op het vlak van financiering, geconnecteerde diensten (RIO),

onderhoudsformules, verzekeringen, banden en nog veel meer.

De jarenlange expertise van MAN als vrachtwagenfabrikant staat

hierbij ook ter beschikking van de TGE klanten.

special lichte bedrijfsvoertuigen 9


5S-methode voor bestelwagen en atelier

Sortimo creëert efficiënte werkplek

met nieuwe labels en inlegstukken

Ongecoördineerde zoekacties

in je bedrijfsvoertuig en je

(mobiele) atelier laten niet

alleen een zeer onprofessionele

indruk na bij opdrachtgevers

en eindklanten, ze kosten ook

heel wat waardevolle tijd.

Tijd die beter besteed kan

worden. Sortimo, inrichter van

bedrijfsvoertuigen, ontwikkelt

oplossingen voor een efficiënt

georganiseerde werkplek en

komt daarmee tegemoet aan

reële marktvragen. De nieuwe

mySortimo-etiketten en de

inlegstukken voor gereedschap -

ontwikkeld volgens de gevestigde

5S-methode - zijn daarvan het

meest recente voorbeeld.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Sortimo

Het Sortimo 5S-systeem zorgt voor organisatie in de bestelwagen.

Sortimo integreert de 5S-methode -

Sorteren, Schikken, Schoonmaken,

Standaardiseren, Systematiseren

- in het bedrijfsvoertuig. Doel: orde

en netheid op de werkplek optimaliseren

voor een maximale productiviteit. De

SR5-voertuiginrichting van Sortimo biedt

precies die voorwaarden die nodig zijn om

dat in de dagelijkse praktijk te brengen

van de vakman/vakvrouw ‘op de baan’,

met name speciaal op de werkprocessen

afgestemde configuratiemogelijkheden en

geïntegreerde systematisering.

Handige schuifladen met inlegstukken voor kleine werktuigen.

10 special lichte bedrijfsvoertuigen


SORTIMO

Het hele systeem is modulair opgevat.

Met mySortimo kan de klant zelf aan de slag met

een ontwerp.

mySortimo labels

Eén van de elementen die bijdragen aan

een optimaal georganiseerde werkplek

– of dat nu in het bedrijfsvoertuig zelf, op

de werf of in het atelier is – zijn de nieuwe

mySortimo labels. Scheurvast, vochtbestendig

en met optimale hechting liggen

ze mee aan de basis van een efficiënte

werkdag. De kleurcodering zorgt voor

optische identificatie en ook de individuele

beschrijving levert een snelle toegang op

tot de inhoud van legborden, schuifladen,

koffers en de Sortimo BOXX’en. Bovendien

vereenvoudigen de etiketten ook het

aanvulproces; geen onverwachte stockonderbrekingen

meer.

Inlegstukken voor gereedschap

Elk gereedschap heeft zijn eigen plaats.

Dat klinkt logisch, maar blijkt in de dagelijkse

praktijk toch niet altijd zo evident.

Werkmaterieel én lading meenemen, het kan!

Daarom ontwikkelde Sortimo in samenwerking

met partner Gedore - fabrikant

van gereedschap - inlegstukken op maat.

Handgereedschappen kunnen er ordelijk

en overzichtelijk worden opgeborgen, én

blijven ook tijdens het transport naar de

werkplaats veilig op hun plek liggen. Het

kleurverschil van de uitsparingen zorgt ervoor

dat ontbrekend gereedschap meteen

in het oog springt.

De formaten van de inlegstukken zijn

compatibel met Sortimo-opbergoplossingen

zoals diverse BOXX’en, metalen koffers,

schuifladen en het mobiele WorkMo

assortiment. Dit alles én de mogelijke

combinatie met inzetbakjes en verdeelschotten

creëert een georganiseerde

werkplek afgestemd op de vereisten van

elke individuele gebruiker.

special lichte bedrijfsvoertuigen 11


Wij hebben de

mobiliteitsoplossing

voor u!

Expert in Oplossingen Persoonlijk en Uitgebreid

leasing op maat betrokken aanbod

T: +32 (0)3 544 29 00 - I: www.jentautolease.be

E: contact@jentautolease.be


Nieuw Ford Transit gamma

Onze reputatie brengt u verder

Transit Custom

Transit

Transit Connect

Transit Courier

Zaken doen is een kwestie van vertrouwen. En op de Transit kan u bouwen.

Nu nog zuiniger. Met full connectivity. En met een reeks rijhulptechnologieën

die tot nu toe enkel in personenwagens zaten.

De nummer 1 in Europa is nu nog beter. Boost uw business. Surf naar ford.be

4,3-8,1 L/100 KM. 112-228 G/KM CO 2 . (NEDC)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden kunnen een andere

CO 2 -uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.

Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be


R2 IN ÉÉN DOORGANG

Wilgenakker 8 | 5571 SJ Bergeijk | The Netherlands | t. +31 (0)497 - 58 10 18 | info@q-fin.nl | www.q-fin.nl


ALL-ROUND

KLIMAATOPLOSSING

KOELING VENTILATIE WARMTETERUGWINNING VERWARMING

PROJECT Lase

Kies voor Colt Klimaattechnieken

CoolStream S•T•A•R serie & ColtAir

COOLSTREAM:

COLTAIR:

(TYPHOON: mechanische afvoer)

De perfecte combinatie voor het duurzaam koelen en verwarmen via

natuurlijke koeling en ventilatie het hele jaar door.

Het energiebesparende alternatief voor de industrie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Metaal-, kunstof- en voedingsindustrie

• Industriële hallen

• Opslag-, evenementen- en logistieke hallen

• Distributiecentra

• Showrooms

“Expertise built on proven experience”

+32 15 28 60 80 | info@be.coltgroup.com | www.coltinfo.be


Sectornieuws

Klemvast: testbanken met innovatieve

klemelementen

Een testinstallatie moet niet alleen doen waarvoor deze bedoeld is, maar

ook zo efficiënt en goedkoop mogelijk werken. Om dat voor elkaar te

krijgen heeft Sonplas GmbH, marktleider op het gebied van montageen

testinstallaties, in één van zijn nieuwste testbanken innovatieve

klemelementen van ACE Stoßdämpfer verwerkt. Sonplas bestelde tot

dat moment bij ACE vooral kleine stootdempers en industriestootdempers.

“Vanwege speciale eisen aan een bepaald onderdeel kwamen deze

componenten niet in aanmerking. Ik wist echter dat klemelementen dit

probleem in theorie zouden moeten kunnen oplossen. Toen ik op de

website van ACE zag dat het bedrijf deze verkoopt, heb ik direct contact

gezocht met het productmanagement”, vertelt Lukas Sepaintner,

constructeur van Sonplas GmbH. Deze testinstallatie wordt gebruikt bij

diverse klanten en moet 120 testsituaties per uur aankunnen. Daarom

moest in het assortiment van ACE een klemelement gevonden worden

ook minstens 1,5 miljoen keer kan klemmen. Bovendien moest het

element een gewicht van 40 kg kunnen vasthouden. Uiteindelijk bleek

dat klemelementen van het type LOCKED PN63-20-2-6B ideaal waren.

Met klemkrachten van 3.600 N en een klemmoment van 35 Nm werken

deze klemelementen bij een druk van 6 bar duidelijk effectiever en daarbij

zijn de systeemkosten ook nog eens lager. Voor Sonplas betekent

dat bovendien dat een kleinere aandrijving voldoende zou zijn. Hiermee

kon dus ruimte bespaard worden. Tussen het eerste contactmoment en

de installatie van de klemelementen lagen slechts enkele weken. Voor

Lukas Sepaintner is het vertrouwen in ACE nog verder gegroeid: “Net

als wij zijn ook onze klanten uiterst tevreden met de complete constructie

van de testinstallatie.”

in materiaaldiktes vanaf 3 mm een hogere snijsnelheid willen realiseren

om zo hun productie per tijdseenheid te verhogen. Het resultaat

is Zwitserse kwaliteit tegen lagere kosten per stuk.” Door het

slankere ontwerp van de snijkop neemt de bedrijfszekerheid tijdens

het snijproces toe. Bystronic brengt hierbij het aantal verschillende

constructiedelen terug en integreert belangrijke functies binnen in

de snijkop. Dit vermindert het risico op botsingen met uitstekende

snijdelen. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe ontwerp er ook voor dat de

onderhouds- en bedrijfskosten dalen, omdat de toegepaste techniek

beter tegen verontreiniging met bijvoorbeeld snijstof beschermd is.

Daarnaast garandeert de optimale koeling in de snijkop nauwkeurige

snijprestaties, met name tijdens het langdurig snijden met een hoog

laservermogen. Bystronic beschermt hiermee lenzen en snijmondstukken

tegen een te hoge thermische belasting.

Fiberlasersnijden met 12 kW

Een hogere snelheid en een uitgebreid snijspectrum. De ByStar Fiber

van Bystronic bevat een laser van 12 kW en beschikt over de nieuwe

functie BeamShaper. Daarnaast staat de nieuw vormgegeven snijkop

garant voor een constante snijkwaliteit tot een plaatdikte van 30 mm.

De snijsnelheden op de ByStar Fiber nemen door de 12 kW-laser met

gemiddeld 20% toe (bij lasersnijden met stikstof) ten opzichte van de

huidige 10 kW-laserbron. Dat verhoogt de productiviteit bij plaatdiktes

van 3 tot 30 mm. Stefan Sanson, productmanager Laser Cutting

bij Bystronic: “Dit laservermogen is interessant voor bedrijven die

Nieuwe richtlijnen rond

artificiële intelligentie

De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen rond artificiële intelligentie

bekendgemaakt. Technologiefederatie Agoria heeft samen met

een vijftiental Belgische bedrijven die richtlijnen mee vorm gegeven

en zal bedrijven voortaan ondersteunen in de toepassing ervan. De

commissie wil de richtlijnen testen op hun praktische haalbaarheid

en doet een oproep om – vanaf de zomer – ze in de diepte te testen.

Agoria gaat hier graag op in en zal in de komende maanden samen met

lidbedrijven testen of dit document toepasbaar is bij het ontwikkelen en

vermarkten van AI-systemen en producten. Door input te geven hoopt

Agoria te komen tot een document dat door de industrie bruikbaar is

om betrouwbare AI-systemen te bouwen, die een meerwaarde kunnen

betekenen voor de maatschappij. De impact die artificiële intelligentie

kan hebben op de maatschappij en economie, is enorm. Agoria

ondersteunt de visie van de Europese Commissie dat betrouwbare AI

bestaat uit drie componenten: wettelijke conformiteit, robuustheid

en ethiek. Met wettelijke conformiteit bedoelt men dat er reeds een

heel aantal wetten en regelgevingen bestaan. AIle systemen moeten,

net zoals andere applicaties en software, conform zijn aan de regels.

Robuustheid reflecteert de nood van individuen en maatschappij om

deze AI-systemen met vertrouwen te kunnen gebruiken zonder dat ze

(ongewenst) kwaad doen. Dit op een technisch en sociaal niveau. Ethiek

reflecteert de nood dat het AI-systeem voldoet aan de ethische normen

en waarden van onze samenleving.

70 |


Sectornieuws

Motorbesturingssystemen

voor lineaire assen

Naast zijn drylin E lineaire assen met DC-motoren, heeft igus nu een

kostenbesparend en gemakkelijk te gebruiken besturingssysteem

ontwikkeld. De D3 dryve bestuurt lineaire systemen volledig zonder

software of pc. Daarnaast heeft igus ook zijn D1 dryve besturingssysteem

voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren verder

verbeterd. Het motorbesturingssysteem voor complexere bewegingen

kan intuïtief worden bediend via een browser en kan live worden

gewijzigd. In zijn drylin productprogramma, biedt igus al verschillende

jaren smeermiddelvrije lineaire assen met bijpassende stappen- en

DC-motoren aan. Als drylin E kunnen gebruikers deze gemotoriseerde

assen installatieklaar gebruiken in verschillende installatiematen als

enkele as of in een portaalstructuur, bijvoorbeeld met formaat- en

hoogte-aanpassingen of pick-and-place toepassingen. Voor een gemakkelijke

besturing en bediening van de assen, biedt de igus D3 dryve nu

een besturingssysteem voor eenvoudige beweging en de D1 dryve

een besturingssysteem voor complexere taken. Hierdoor kan een

breed scala aan taken worden geautomatiseerd, zonder dat programmering

nodig is. Het nieuwe D3 besturingssysteem is geschikt voor

alle standaard DC-motoren. Sluit gewoon de 24 V-voeding aan en parametriseer

de bedrijfsmodus, eindschakelaar, versnelling en de motor

middels de DIP-switch. De snelheid kan worden ingesteld middels

een draairegelaar. De stroombegrenzing wordt gedaan middels een

schroevendraaier door een andere regelaar. Dus, na een paar eenvoudige

stappen, kan het regelsysteem al in bedrijf worden genomen. Het

resultaat is dat voor de automatisering van hun systemen, zelfs kleine

en middelgrote bedrijven zonder programmeervaardigheden gemotoriseerde

lineaire assen kunnen gebruiken.

digitale connectiviteitsmodule van WeldEye. Het apparaat verzendt

de gegevens vervolgens draadloos naar de software, waar de informatie

eenvoudig kan worden bekeken voor verdere analyse. Naast

een op webbrowsers gebaseerde gebruikersinterface kan de mobiele

WeldEye app worden gebruikt om bijvoorbeeld in real-time lasparameters

te controleren, operators te identificeren of het toevoegmateriaal

te selecteren. "Met WeldEye kunt u zien wat er is gelast, bij welk

lasstation en wanneer. Daarnaast geeft de software in real-time nauwkeurige

informatie over de gebruikte lasparameters, warmte-inbreng

en eventuele afwijkingen. De programmatuur is gebaseerd op identificatiegegevens,

die ons helpen om een specifieke batch toevoegdraad

in de lasproductie te kunnen volgen als er iets mis mee is", zegt Vesa

Tiilikka, Product Manager, Software, bij Kemppi Oy.

Kwaliteit van robotlassen controleren

De universele lasbeheersoftware WeldEye is nu verkrijgbaar voor

het beheer van de kwaliteit van robotlassen. Door gegevens van

de lasrobot te verzamelen en te synchroniseren met laslijsten in de

cloudservice, biedt WeldEye een moeiteloze methode voor het beheer

van de kwaliteit van robotlassen en de naleving van lasprocedurespecificaties

(WPS). Daarnaast waarborgt de software volledige traceerbaarheid

tot op het niveau van elke las en het gelaste eindproduct. Voor

gegevensverzameling moet de lasstroombron verbonden zijn met de

Masterclass Toegepaste

Verspaningsfysica

Seco Tools Benelux organiseert op 21 en 22 mei voor de tweede

keer in Benelux een unieke en inspirerende Master Class ‘Toegepaste

verspaningsfysica’. Deze Master Class richt zich naar productie- en

engineeringverantwoordelijken die een beter inzicht willen krijgen

in en controle over de sleutelindicatoren, zowel technologisch als

bedrijfseconomisch, van hun verspanende productieprocessen. Belangrijke

sleutelindicatoren zijn o.a. de betrouwbaarheid van het proces,

kosten- en productiviteitsbewaking en de kwaliteit van het afgeleverde

werk. De link tussen technologie en bedrijfseconomie is in toenemende

mate belangrijk. Als een verspanend proces beschreven wordt als een

solied en consistent fysisch model kunnen aanpassingen in verspaningsfactoren

ook gemakkelijk geëvalueerd worden in economische Bij

de optimalisatie van het verspaningsproces is het van vitaal belang om

verschillende scenario’s te toetsen en onderling te vergelijken betreffende

zowel de technologische impact als de bedrijfseconomische

consequenties. Deze Master Class biedt aan de deelnemers de inzichten

in het verspanend proces die nodig zijn om goed voorbereid en

met kennis van zaken mee te denken over de kansen om verspaningsprocessen

te optimaliseren, of over de eventuele invoering van nieuwe

verspaningsconcepten en –technieken en mee te bouwen aan een

duurzame toekomst van het verspanend productiebedrijf. Het aantal

deelnemers is beperkt om een optimaal leereffect te gegaranderen. De

deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter

sprake te brengen en eigen case studies naar voren te brengen.

| 71


NIEUW

ProtoTRAK ® RMX & RLX

De CNC machine met alle

voordelen van een

conventionele machine.

■ De meest gebruiksvriendelijke sturing.

Voorkennis van CNC is niet nodig.

De stap-voor-stap bediening is

Nederlandstalig.

■ Werk nog steeds even flexibel als

met een conventionele machine.


Perfect voor enkelstuks en kleine

seriewerken.

■ Verhoog jouw productiviteit drastisch.


Verlaag de kosten van elk manueel

stuk en zo goed als alle CNC stukken.

■ Werk sneller met meer winst dan de

concurrentie,zelfs tegenover

bewerkingscentra.


Nog beter

Nieuwe Hardware, snellere voedingen,

nieuwe functies


Nog eenvoudiger

Nu met 15.6” touchscreen


Nog Sneller

Sneller van schets tot werkstuk

De nieuwe ProtoTRAK sturing is nu beschikbaar op freesmachines tot 1,5 meter langsverplaatsing

en draaibanken tot 3 meter tussen de centers. Ontdek het op www.prototrak.be

Bel voor een demo van 30 minuten bij jou of in onze toonzaal.

Tel: 050 71 52 72 info@crispyn.be - www.prototrak.be

Machines Crispyn - Ambachtenlaan 3 - B 9990 Maldegem


Sectornieuws

Gepersonaliseerde en

gedigitaliseerde opleiding voor

medewerkers Volvo Car Gent

Technische medewerkers van Volvo Car Gent krijgen sinds oktober vorig

jaar een nieuwe opleiding waarbij ze met behulp van de laatste Siemens

technologie een hoogtechnologische installatie in de Gentse fabriek

‘virtueel’ kunnen testen en zo beter onder de knie kunnen krijgen. Hiervoor

gingen Volvo Car Gent en Siemens een samenwerking aan met de

opleiding Ontwerp- en Productietechnologie op de technologiecampus

van hogeschool Odisee in Gent. Odisee stelt lesgevers en een lokaal ter

beschikking, waar de zogenaamde ‘Digital Twin’ van de skid assembly

installatie van Volvo Car Gent opgesteld staat en kan worden getest. De

medewerkers oefenen op een ‘virtuele’ manier realistische scenario’s die

hen helpen om in de praktijk korter op de bal te spelen, wat uiteindelijk

de productie ten goede komt. Dit schooljaar zullen in totaal 60 medewerkers

op die manier worden opgeleid, goed voor 125 opleidingsdagen.

De studenten van Odisee krijgen op hun beurt toegang tot deze

technieken met het oog op hun latere job, mogelijk bij Volvo Car Gent.

Het samenwerkingsverband tussen Odisee, Siemens en Volvo Car Gent

werd voor minimum drie jaar getekend. Tot nu toe heeft een dertigtal

studenten de opleiding op de ‘Digital Twins’ al gevolgd. En de cursisten

zijn enthousiast. “De uitgebreide theorie aangevuld met interessante

begeleidende oefeningen laten ons al doende leren om vlotter met de

bestaande installatie om te gaan”, aldus Kristof Engels, onderhoudstechnicus

bij Volvo Car Gent. Ook nieuwe medewerkers gaan door dit

opleidingsbad, volledig uitgewerkt op maat van Volvo.

bedrijf zelf welkom waren om alles met eigen ogen te ontdekken. De

inschrijvingen bleken vlot binnen te stromen. “Het was de eerste keer

dat we dit soort evenement organiseerden”, vertelt CEO Helmut De

Roovere. “Het voorjaar is traditioneel een erg drukke periode met tal

van beurzen en evenementen, maar dan eerder gericht op klanten in

binnen- en buitenland. Nu richten we ons op nieuwe collega’s, en zetten

we voor hen onze deuren open zodat ze hier alles zelf eens kunnen

ontdekken.” De dag bestond uit twee praktische infosessies georganiseerd

(om 14u en om 18u) waarbij er een blik achter de schermen

werd gegund bij alle teams binnen RoboJob. Ook een rondleiding in de

productie en praktische demo’s stonden op het programma. Er werd

afgesloten met een informele drink met de werknemers van RoboJob,

zodat de deelnemers ook bij hen terecht kunnen met praktische vragen.

Efficiënte meervlaks verspaning

Het verticale bewerkingscentrum Variaxis j-600 / 5X van Yamazaki Mazak

is ideaal voor gebruikers die een uitzonderlijke productiviteit vereisen

of die hun eerste stap zetten naar simultaan vijfassig verspanen. De

Variaxis biedt een done-in-one oplossing die de doorlooptijd drastisch

kan verkorten en de nauwkeurigheid van het werkstuk kan verbeteren

door het elimineren van meerdere opspanningen. De Variaxis heeft een

stijf gietijzeren frame en maakt gebruik van lineaire geleidingen op alle

lineaire assen en van een roller gear cam op alle rotatie-assen. Hierdoor

is de machine in staat om een uitstekende nauwkeurigheid te leveren.

Bovendien is de machine uitgerust met een uiterst nauwkeurige draai-/

kanteltafel, die simultane vijfassige verspaning mogelijk maakt. Maximale

productiviteit wordt geleverd door een spindel van 12.000 tpm

om alzo de totale bewerkingstijd te verminderen. Het magazijn bestaat

standaard uit achttien gereedschappen, optioneel kan je dertig gereedschappen

kiezen. De Variaxis heeft een klein vloeroppervlak nodig en is

uitgerust met een grote opening aan de bovenkant voor gemakkelijk

laden en lossen van het werkstuk. Er is ook een optionele wisselaar

voor twee palletten beschikbaar om man-arm of manloos produceren

mogelijk te maken. De j-600 / 5X is uitgerust met SmoothX, de specialistische

vijfassige versie van de SMOOTH technologie van Mazak, die

zeer gemakkelijke dialoogprogrammatie mogelijk maakt, zelfs voor

gekantelde oppervlakken.

Heel wat interesse voor eerste Jobdag

Op 11 april zette RoboJob uit Heist-op-den-Berg de deuren open voor

jong talent. Die dag organiseerde het snelgroeiende bedrijf namelijk

voor de eerste keer een heuse Jobdag. En dat bleek heel wat interesse

te wekken bij jonge studenten en jong afgestudeerden. Er staan nog

steeds heel wat vacatures open bij RoboJob uit Heist-op-den-Berg. De

internationale marktleider in CNC-automatisering heeft de afgelopen

weken deelgenomen aan de verschillende jobbeurzen van Groep T in

Leuven, Thomas More in Geel en De Nayer in Sint-Katelijne-Waver. Nu

organiseerde de robotspecialist ook een Jobdag waarbij jongeren in het

| 73


Sectornieuws

Nieuwe vestiging officieel geopend

In februari ging het nieuwe hoofdkwartier van Bystronic Benelux in Meerkerk

officieel open. Dat gebeurde onder meer in het gezelschap van Johan

Elster, president of markets van de Bystronic Group. Hij had, zoals de

Bystronic traditie het voorschrijft voor elke nieuwe vestiging, een koebel

meegenomen vanuit de hoofdzetel in Zwitserland. Directeur Marius van

der Hoeven en adjunct-directeur Marco de Jong mochten ze plechtig in

ontvangst nemen onder het toeziend oog van een talrijk opgekomen

publiek van klanten en partners. Ze konden erna van dichtbij zien hoe de

machines van Bystronic het verschil maken in de nieuwe showroom. Het

nieuwe onderkomen voor Bystronic Benelux zal uitblinken in energiezuinigheid

en biedt ook alle faciliteiten voor bijvoorbeeld softwaretrainingen

en workshops. Van der Hoeven was een tevreden man. “Het is een mooie

stap voor ons, net zoals ook de plaatbewerkingsindustrie stappen blijft

zetten. We zijn al geëvolueerd naar moderne machines in een hightech

en schone omgeving, maar het einde van de vooruitgang is nog niet in

zicht. Automatisering zal in de toekomst nog aan belang winnen en we

blijven ook werken aan het opdrijven van de kwaliteit.”

van mkb-maakbedrijven is noodzakelijk om de verwachte productiviteitstijging

te realiseren. “Deze implementatie blijft structureel achter

door te hoge kosten van investeringen, te zware inzet van mensen bij

de implementatie en te hoge kosten voor extern advies”, laat Kaanen

weten. “Innovatie stimuleren is op zich positief, maar daarnaast moet

meer focus worden gelegd op de realisatie van procesinnovaties door

de mkb-maakbedrijven.”

Volledige controle over uw zaagproces

Metaalunie Industrievisie 2019

overhandigd aan Mona Keijzer

Het MKB-metaal (kmo) is cruciaal voor een innovatief en krachtig

economisch klimaat in Nederland. Het gaat daarbij om het bedenken

van nieuwe producten in combinatie met het slim maken van die

producten. De bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen.

Deze uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau

van arbeidskosten in Nederland, maken dat het voor een gezonde

Nederlandse maakindustrie van essentieel belang is, dat de overheid

een gedegen industriebeleid voert, gebaseerd op een stimulerend

ondernemersklimaat. Dinsdag is in Hannover de nieuwe Metaalunie

IndustrieVisie aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van

EZK. “Nederland heeft een overheidsbeleid nodig dat zich richt op

het actief stimuleren van productie en waarde creatie in Nederland.

Metaalunie werkt graag samen met de overheid aan maatregelen

die de productiviteit van de mkb-metaalbedrijven versterkt. In onze

welvarende, maar ook vergrijzende samenleving is groei van de

arbeidsproductiviteit noodzakelijk om het welvaartsniveau niet alleen

vast te kunnen houden, maar ook te laten stijgen”, aldus Fried Kaanen,

voorzitter Koninklijke Metaalunie. De komende jaren moet de nadruk

op de stimulering van procesinnovatie worden gelegd. De implementatie

van nieuwe, vaak digitale, technologieën in de bedrijfsprocessen

Voor het analyseren en automatiseren van uw zaagproces heeft Behringer

een nieuwe applicatie ontwikkeld: de Behringer Smarthub. Door

middel van deze applicatie heeft u online toegang tot al uw Behringer

zaagmachines en installaties, zowel in real-time, als ook op een later

tijdstip. De smarthub analyseert onder andere zaagtijden, neventijden,

bezettingsgraad, stroomverbruik en onderhoudstijden van uw zaagmachine.

Wilt u graag weten wanneer uw zaagmachine het meest

productief is? Of heeft u meerdere Behringer zaagmachines en wilt u de

output van de machines met elkaar vergelijken? Dan is de smarthub van

Behringer de juiste applicatie voor u. Tevens kunt u met de smarthub

opdrachten vanuit uw ERP-systeem naar uw Behringer zaagmachine

sturen en vice versa. Voor de communicatie tussen de machine en

de Smarthub maakt u gebruik van een interface. De smarthub zorgt

vervolgens voor de communicatie met andere machines en uw productiesysteem.

Benieuwd naar wat de smarthub voor u kan betekenen?

Aarzel dan niet om contact te nemen met Promatt.

74 |


Sectornieuws

Eén partner, drie oplossingen

In de productiehal of de werkplaats krijgen werknemers dagelijks te

maken met allerlei vuil. Druppende vloeistoffen, lekkende oliën, kleine

metaaldeeltjes, dunne splinters, vetresten of doodgewoon stof …

MEWA Textil-Management beschikt over de juiste oplossing om gangen,

installaties en machineonderdelen snel en doeltreffend te reinigen.

Extra troef: ook het milieu blijft schoon, want bij MEWA huurt men

poetsdoeken, olie-opvangmatten en onderdelenreinigers, volledige

service inbegrepen. De resten die overblijven na de vervaardiging van

producten, moeten optimaal verwijderd worden. De poetsdoeken

van MEWATEX leveren hier waardevolle diensten. Zij houden gereedschap,

machines en productie-installaties schoon. De poetsdoeken zijn

gemaakt van katoenweefsel en reinigen op een uiterst betrouwbare

manier. Ze hebben een zeer sterk opnamevermogen en kunnen bliksemsnel

een veelvoud van hun volume opnemen. De olie-opvangmat

MULTITEX is geschikt voor alle sectoren waar dagelijks of bijna dagelijks

gewerkt wordt met vloeistoffen zoals olie, emulsies, logen, oplosmiddelen

en vetten. Ze neemt alle vloeistoffen op en beschermt machines,

werkplekken en vloeren tegen vervuiling. Het speciale vlies kan zo'n

3 l vloeistof absorberen. De vloeistof wordt op een veilige en schone

manier in de binnenste kern van de mat opgeslagen. Het reinigen van

werkstukken en het ontvetten van machineonderdelen behoren tot

de dagelijkse taken in werkplaatsen, productie- en onderhoudsinstallaties.

Dit kan op een eenvoudige, schone manier wanneer men een

onderdelenreiniger bij de hand heeft. MEWA Bio-Circle is een veilig en

milieuvriendelijk alternatief voor de gebruikelijke kwastwastafels en

zorgt voor een comfortabele en veilige reiniging van vuile onderdelen.

De dienstverlening van MEWA omvat de professionele service voor de

onderdelenreiniger: regelmatig bijvullen van de biologische reinigingsvloeistof,

filterwissel en vervanging van versleten onderdelen.

Officiële opening van nieuwe

productie-eenheid in Finland

Op 22 maart mocht Prima Power de opening van zijn nieuwe fabriek in

Seinäjoki in het westen van Finland vieren. Finn-Power Oy, het bedrijf dat

binnen de Prima Industrie Group de turret ponsen, de combomachines

en systemen produceert verlegde zijn productie-eenheid en Tech Center

van Kauhava naar een nagelnieuwe fabriek in Seinäjoki van 20.000

m², waar een prijskaartje van ongeer 20 miljoen euro aan vastkleeft.

Hoewel de plant al sinds november operationeel is, liet de inhuldiging

en officiële opening op zich wachten tot 21 maart. Dat gebeurde in

aanwezigheid van Paula Risikko, de voorzitter van het Finse parlement,

Jorma Rasinmäki, de burgemeester van Seinäjoki Jorma Rasinmäki, de

Italiaanse ambassadeur Gabriele Altana, de voorzitter van de Prima

Industrie raad van bestuur Gianfranco Carbonato, de managing director

van Fin Power Oy Juha Mäkitalo, samen met andere autoriteiten,

internationale klanten, partners en persverantwoordelijken. “Bedrijven

krijgen zelden de kans om volledige nieuwe fabrieken op te bouwen.

Wij zijn er zeer dankbaar voor en kunnen hiermee onze vijftigste

verjaardag gepast vieren”, aldus Mäkitalo. In de nieuwe fabriek zullen

400 mensen werken, 20% ervan zal zich toeleggen op R&D en innovatie.

Jaarlijks zullen er 450 machines en automatiseringsoplossingen

geleverd worden vanuit de Finse fabriek. Er ging ook heel veel aandacht

naar de energie-efficiëntie van de site.

Volwassenheid AM-industrie centraal

Op 13 en 14 maart 2019 organiseerde Mikrocentrum de negende

editie van vakbeurs RapidPro in het NH Conference Center Koningshof

te Veldhoven. Met de slogan ‘Define. Design. Produce’ stelde deze

editie de volwassenwording van de Digital en Additive Manufacturing

(AM) industrie centraal, met focus op concrete toepassing en Return

on Investment. 2200 bezoekers ontdekten dan ook de laatste ontwikkelingen

in de 42 lezingen en bij de tachtig exposanten. Waar tot voor

kort de maakindustrie zich nog bezighield met de vraag wat AM precies

was, speelt concrete toepassing, het oplossen van problemen en ROI

inmiddels een steeds grotere rol. Naast mogelijkheden zijn er ook uitdagingen,

bijvoorbeeld op het gebied van business development, (nieuwe)

materialen, hard- en software integratie, kwaliteit en juridische aspecten.

RapidPro besteedde zowel op de beursvloer, in het congresprogramma

als tijdens de nieuw toegevoegde Ask-A-Pro en Meet & Match sessies

dan ook uitvoerig aandacht aan deze onderwerpen. “Digital Manufacturing

heeft het afgelopen jaar een grote stap gezet in de volwassenwording.

Op RapidPro werd duidelijk dat zowel leveranciers als klanten klaar

zijn voor concrete implementaties van oplossingen op diverse gebieden,

van 3D-scannen, reversed engineering en prototyping tot serieproductie

met AM. Het delen van successen in deze is essentieel en RapidPro zal

daar, in samenwerking met partners zoals Flam3D en 3D printmagazine,

in komende edities een

steentje aan blijven bijdragen”

aldus Tom Wessels,

Eventmanager RapidPro.

De tiende en tevens jubileumeditie

staat gepland op 4

en 5 maart 2020.

| 75


Eurofinish, Leuven

15 en 16 mei

Stand 52


Sectornieuws

Gereedschap instellen voor draaien

en multi-task bewerken

Wereldwijd technologiebedrijf Renishaw lanceert de nieuwe APCA-45

meettaster voor gereedschap instellen. De APCA-45 werd specifiek

ontwikkeld voor de zwaarste bewerkingsomstandigheden op draaibanken

en multi-tasking machines en biedt een robuuste, betrouwbare

en geautomatiseerde oplossing om een brede reeks gereedschappen

in te stellen, onder meer voor draaien, groefsteken, draadsnijden en

kotteren. Bij de vraag naar hogere productiviteit van CNC-machines is

het beschikken over intelligente automatische procescontrole essentieel

voor moderne fabrikanten. Automatisering van taken zoals gereedschap

instellen en breukdetectie maakt handmatige tussenkomst

minder nodig en verhoogt de machinebeschikbaarheid. De nieuwe

APCA-45 gereedschapsinsteltaster stelt fabrikanten in staat om automatische

gereedschapsmeting in te zetten in hun draaiwerk en multi-task

bewerkingen. Deze metingen zijn te gebruiken voor initiële gereedschapsinstelling,

cycli om gereedschap te vervangen, en bewaking van

gereedschap wat betreft slijtage, breuk en thermische uitzetting. Vele

innovatieve voorzieningen zoals pneumatische stylusafscherming, een

compacte rvs behuizing, ingebouwde ontluchting en als optie gereedschapsreiniging

met een luchtstoot garanderen dat de APCA-45 ook in

de zwaarste bewerkingsomstandigheden stand houdt.

Koelen zonder risico op corrosie

De Rittal Blue e+ koelaggregaten zijn voortaan ook leverbaar in rvs. Ze

bieden een koelvermogen van 1,6 kW tot 5,8 kW. De nieuwe rvs koelers

zijn speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen. Hun behuizing

in rvs maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen die hoge niveaus

van corrosiebescherming vereisen. Typische voorbeelden zijn de

voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de verwerkende industrie,

waar frequente schoonmaakbeurten de norm zijn. Deze nieuwe versies

van de koelaggregaten behoren tot beschermingsklasse IP 55 en zijn

voortaan leverbaar uit stock. Net als de andere Blue e+ apparaten,

werken ze met een zeer energie-efficiënte hybride technologie en zijn

ze verkrijgbaar in vijf verschillende koelvermogens variërend van 1,6 kW

tot 5,8 kW. Hybride technologie maakt gebruik van een combinatie van

een ‘heat pipe’ en conventionele compressortechnologie. In veel gevallen,

bijvoorbeeld wanneer de buitentemperatuur relatief laag is, biedt

de ‘heat pipe’ voldoende koelvermogen. Het energieverbruik ligt zeer

laag, omdat de koelaggregaten geen compressor nodig hebben om te

werken. De extra compressor wordt alleen ingeschakeld wanneer een

grotere koelcapaciteit vereist is. Alle compressoren werken met snelheidsgeregelde

aandrijvingen en zijn daarom bijzonder energie-efficiënt.

De lagere temperatuurafwijkingen binnen de behuizing betekenen

bovendien dat de componenten een langere levensduur hebben. Over

het algemeen gebruiken koelunits van de Blue e+ reeks, afhankelijk

van de omgevingsomstandigheden en de toepassing, gemddeld 75%

minder energie dan een conventionele compressorkoeleenheid.

Gereedschappen op maat dankzij

nieuwe online service

Klanten van Sandvik Coromant kunnen nu een snijgereedschap online

op maat maken, zonder dat men met een vertegenwoordiger van het

bedrijf hoeft te overleggen. Het resultaat is dat de benodigde tijd om een

order te plaatsen aanzienlijk is gereduceerd, hetgeen op haar beurt weer

de totale leveringstijd van het gereedschap reduceert. Voorheen was het

proces van het offerte aanvragen en bestellen van maatwerk-oplossingen

alleen beschikbaar door of het downloaden, invullen en opsturen van een

fysiek formulier, of met behulp van een vertegenwoordiger van Sandvik

Coromant. Vanaf 1 april 2019 echter kan elke geregistreerde Sandvik

Coromant websitegebruiker zich inloggen en de nieuw ontwikkelde

functie gratis in zijn browser gebruiken. De gebruiker kan een aantal

begeleide stappen doorlopen voor het aanpassen van het standaardsnijgereedschap

om te voldoen aan specifieke vereisten. In de laatste stap

van het proces plaatst de klant gewoon het order. “De wereld van de

productie is aan het veranderen, met een toenemende noodzaak voor

een grotere flexibiliteit op het gebied van gereedschappen” zegt Brian

Davis, Manager Global Sales Processes, Sandvik Coromant. “Deze trend

heeft ook invloed op leveranciers van snijgereedschappen. Het bieden

van op maat gemaakte snijgereedschappen vereist de ontwikkeling van

geavanceerde processen, en het beschikbaar maken van deze maatwerkoptie

voor al onze klanten is een gewaagde stap, maar een stap waarvan

we weten dat deze vele voordelen biedt.”

| 77


MATERIALEN EN OPPERVLAKTEBEHANDELING

OP ÉÉN BEURSVLOER

Op 15 en 16 mei brengt de Brabanthal in Leuven een primeur. Materials en Eurofinish worden dan immers op dezelfde beursvloer georganiseerd.

Op die manier wordt niet alleen de brug tussen de Nederlandse en Belgische markt geslagen. Ook wordt een verrassende invalshoek

gecreëerd. Bezoekers ontdekken immers wat er gebeurt als materialen en oppervlaktebehandeling elkaar ontmoeten. Kortom:

u vindt er alle ingrediënten om tot duurzame ontwerpen en vernieuwende ideeën te komen.

Tekst: Els Jonckheere Beeld: Mikrocentrum

Bezoekers kunnen ontdekken wat er gebeurt als materialen en oppervlaktebehandeling elkaar ontmoeten.

Waar het Nederlandse vakevenement Materials

zich sterk focust op de rol van materialen in het

succes van een product, richt de Belgische beurs

Eurofinish zich traditiegetrouw op de evoluties

van de oppervlaktetechnieken. “Kortom: waar

Materials eindigt, begint Eurofinish,” vertelt

Timo van Leent van Mikrocentrum. “In een

wereld waar een holistische benadering essentieel

is, leek het ons opportuun om beide evenementen

samen te brengen. Dus hebben we met

VOM, de originele organisator van Eurofinish, de

krachten gebundeld. Het gevolg is dat we dit jaar

een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen

binnen de hele keten kunnen presenteren:

van grondstof tot gerealiseerd product.”

Breed expositieprogramma

Met meer dan 140 exposanten uit de Benelux

belooft het evenement inderdaad the place to

be te worden voor materiaalkundigen, onderzoekers,

productontwikkelaars en -ontwerpers,

ingenieurs, R&D-ers, productiemedewerkers en

andere specialisten in de sectoren van onderhoud,

constructie, automotive, transport en

machinebouw. Veerle Fincken van VOM: “U

vindt er producenten en aanbieders van materialen,

designsoftware en oppervlaktebehandelingen.

Ook zijn de leveranciers van chemie, verf,

poeders, lijmen en hulpstoffen talrijk vertegenwoordigd,

evenals de aanbieders van (meet)

apparatuur en complete (coating)installaties en

analyseapparatuur. Verder omvat het aanbod

oplossingen op het vlak van milieutechnologie,

energie en veiligheid. En natuurlijk zijn ook

studie- en expertisebureaus, onderzoekscentra,

lijmdeskundigen en experts inzake mechanisch

verbinden van de partij.”

Meer dan enkel een vakbeurs

“U mag erop rekenen dat flink wat exposanten

eerder verrassend uit de hoek zullen komen,”

vervolgt van Leent. “De sector is momenteel

immers bijzonder creatief bezig, met talrijke

innovaties als gevolg. Eurofinish+Materials

wordt dan ook een platform voor slimme

oplossingen voor corrosie, slijtage, hechtingen,

78 |


De juiste keuze van materiaal en oppervlaktebehandeling zorgen voor een goed en duurzaam eindproduct.

afwerking, duurzaamheid, lichtgewicht en

vermoeiing.” Fincken vult aan: “Ook in het

lezingenprogramma komen allerlei onderwerpen

aan bod. Denk maar aan de nieuwste

mogelijkheden van 3D-printen, nanotechnologie

en zelfherstellende materialen en coatings.

We proberen eveneens een afdoend antwoord

te formuleren op vragen die momenteel overal

heersen. Welke materialen zijn er het best

geschikt voor mijn producten? Wat kunnen

Smart Materials voor mijn bedrijf of activiteit

betekenen? Hoe passen we het principe van

circulaire economie toe? Verder zijn er nog

verschillende live demonstraties die zonder

twijfel op heel wat aandacht zullen kunnen

rekenen. Momenteel staan er een drietal op

de agenda: inkjettechnologie voor 3D-printing,

het belang van straalwerk bij metaal- en

betonverbindingen, en elektrochemisch polijsten

van rvs. Eurofinish+Materials beperkt zich

immers niet tot een overzicht van de belangrijkste

producten, diensten en nieuwigheden

in de domeinen materialen en oppervlaktebehandeling.

Het is een combinatie van expo,

lezingen, demo’s en een meet & match, wat

zorgt voor een dynamische, interactief en leerrijk

evenement.” ■

Met diverse lezingen proberen de organisatoren een afdoend antwoord te formuleren op vragen die momenteel

overal heersen.

Praktische informatie

Waar: Brabanthal in Leuven

Wanneer: 15 en 16 mei

Openingsuren: van 10 tot 18 uur

Toegang: gratis

‘Door Materials en

Eurofinish op dezelfde

beursvloer te organiseren,

wordt een verrassende

invalshoek gecreëerd’

| 79


199602-15837_Packo 1-2.indd 1 11-04-19 16:16

Bezoek ons op stand 112 !

Boulevard Industriel 99 | B-7700 Mouscron

Natlakinstallaties voor elke toepassing

sima@sima.be | www.sima.be | Sima NV | +32 56 85 62 00 Hoge prestaties / Betrouwbaar / Rationeel verbruik


RVS OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN VERBETEREN

REINIGBAARHEID EN CORROSIEWERING

Rvs is een materiaal dat om de nodige expertise vraagt voor een perfecte afwerking.

Dat is net waar Packo Surface Treatment, onderdeel van Packo Inox in uitblinkt.

Het staat bekend om zijn kwalitatieve afwerkingen zoals elektropolijsten,

micro-ondulatie, amorfiseren, ontzwarten, micro-ontbramen, stralen, beitsen en passiveren

… Packo behandelt zowel grote als kleine onderdelen, zowel nieuw als gebruikt

materieel. De aandacht gaat vooral uit naar het oplossen van problemen, zowel op het

vlak van reinigbaarheid, hygiëne, bacteriewering als corrosiewering.

Tekst en beeld: Packo Surface Treatment

Conical filter

De expertise van Packo Surface Treatment

wordt vaak ingeroepen. Er zitten constant

mooie projecten in de pipeline. Zo leverde het

onlangs een project af voor het elektropolijsten

van leuningen: een van 900 lm voor de Belgische

kust en een van 1.200 lm in Boulogne. Niet

toevallig regio’s waar materialen hard te lijden

hebben onder de weersomstandigheden. Sinds

1974 zijn reeds honderden kilometer leuningen

behandeld, zowel voor binnen als buiten. Maar

ook in de zorgsector scoren de oplossingen van

Packo Surface Treatment uitstekend. Voor een

Franse fabrikant van ziekenhuisuitrusting loopt

een continue opdracht voor het amorfiseren

van hun onderdelen. Het doel? Het verhogen

van de reinigbaarheid en het tegengaan van

de ziekenhuisbacterie. Hygiëne speelt ook een

cruciale rol in de voedingsindustrie. Voor een

vleesverwerker loopt een mooie opdracht voor

het amorfiseren van 300 normwagens. Testen

wijzen op een veel betere weerstand tegen

aankleven van dierlijke vetten en betere reinigbaarheid.

De aanwezigheid van restbacteriën

na reinigen is nu herleid tot nul bij dit amorf

oppervlak. Voor toeleveranciers aan clean-room

en semi-conductor lopen constant opdrachten

voor het elektrochemisch ontzwarten van werktafels,

karren, bekasting … Vooral om oppervlak

en omgeving perfect stofvrij te houden.

Meer aandacht voor performante

rvs afwerkingen

Sinds de recente (honderden miljoenen euro’s

kostende) salmonellabesmetting bij een Franse

producent van melkpoeder en een listeriasituatie

bij een bekend groentenverwerkend bedrijf,

neemt de aandacht voor meer performante rvs

afwerkingen in de voedingsindustrie fors toe. In

eerste instantie laten diverse voedingsbedrijven

nu hun gebruikt materieel behandelen om risico’s

op besmettingen te voorkomen. Packo Surface

Treatment heeft ook diverse opdrachten voor

micro-ondulatie tegen aankleven van poeders

in het vooruitzicht: evaporatoren, droogtorens,

doseersystemen, valbuizen, trechters … Microondulatie

werkt uitstekend tegen het aankleven

van poeders, meel en bloem. Bij zetmeelverwerkers

is het amorfiseren van trechters en schroeftransportsystemen

ondertussen ingeburgerd.

Eindelijk is de aankleef van aardappelpuree en

ander zetmeel perfect te vermijden. De mogelijkheden

voor het verbeteren van rvs oppervlakken

Rvs gevelbekleding na elektropolijsten Station Brugge.

reiken ver bij Packo Surface Treatment. Zowel

machinebouwers als eindgebruikers kunnen

een beroep doen op meer dan veertig jaar ervaring

in het oplossen van problemen, zowel op

vlak van corrosiewering, anti-kleef, hygiëne als

het voorkomen van slijtage. ■

Buiswarmtewisselaar na elektropolijsten. Reactor farma. Ziekenhuisuitrusting na amorfiseren.

| 81


Stofvrij werken

Met een ongehinderd zicht

in de straalcabine,

kun je beter werk leveren.

Minder verbruik

Lagere kosten

Minder afval

Succes met GRITTAL: Stralen van tank containers

Aluminium oxide

GRITTAL

1 e vulling 6000 kg 9000 kg

Jaarverbruik 175.000 kg 5000 kg

Aantal containers

3530 / anno 3530 / anno

Verbruik ~ 50 kg / cont. ~ 1,4 kg / cont.

Prijs verhouding 1 10

Kosten verhouding 3 1

Afvoerkosten

82 % less

Onderhoudskosten

72 % less

Straaltijd

70 min. / cont. 50 min. / cont.

Levensduur straalpijp

~ 1 month ~ 4 months

Berekening

voordeel

Demonstratie

Begeleiding

In korte tijd maken wij

een berekening van uw

mogelijke voordeel door

het stralen met Grittal.

Ervaar het bewijs van

de constante ruw- en

reinheid zelf in een

demonstratie.

Instellingen installatie, uitvoeren

zeefanalyses, ruw- en reinheidsmetingen.

Samenstellen optimale

bedrijfsmix.

www.magistor.nl


Nieuw straalmiddel geeft poederlakspecialist

nog meer controle over de kwaliteit

Twintig jaar van onafgebroken groei en de grootste moffeloven in de Benelux. Tilkin Powder Coating dankt zijn aan de doorgedreven

filosofie om het volledige productieproces tot in de puntjes te meten. Het zette het Tongerse bedrijf ook aan om over te schakelen naar

een nieuw straalmiddel: Grittal van Vulkan. Een keuze die garant staat voor een consistentere ruw- en reinheid, een betere kostprijs per

m², minder afval, minder onderhoud en een gegarandeerde beschikbaarheid.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Ekkow.be

Van een metaalbedrijf actief in constructiewerk

tot een specialist in poederlakken met dertig

medewerkers. Het is de evolutie die vader

Michel Tilkin en zijn kinderen Jo en Rosy hebben

meegemaakt sinds 1998. Zaakvoerder Jo Tilkin:

“Dat onze naam vandaag synoniem staat met

kwaliteit, is iets waar we elke dag weer hard

voor werken.” Tilkin Power Coating maakt onder

andere het verschil door in te zetten op groter

constructiewerk. “Sinds vorige zomer hebben we

een moffeloven die stukken tot 18 m lang en 3,6

x 3,6 m breed aankan. Meteen de grootste van

de Benelux.” Een tweede sterkte is de monitoring

en controle van elke stap in het productieproces.

“Kwaliteit is moeilijk aan te tonen in poederlakken,

omdat het pas na jaren aan de oppervlakte

komt”, weet Tilkin. “Door alles te gaan meten,

heb je voor jezelf en voor klanten een perfecte

traceerbaarheid. Op het einde van elke dag weet

ik tot op de vierkante centimeter wat er gedaan

is.” Die kennis dient vooral om verder te optimaliseren

en bracht aan het licht dat korund als

straalmiddel niet altijd dezelfde kwaliteit aflevert.

Dertigmaal lager verbruik

Tilkin: “Uit onze metingen kwam duidelijk

naar voren dat er zelfs binnen hetzelfde lot

kwaliteitsverschillen konden optreden met

korund. Onaanvaardbaar als je topkwaliteit

wilt nastreven. Bovendien lag het straalmiddelverbruik

vrij hoog.” Het bracht Tilkin in

contact met Bert Gysen van Magistor. Hij stelde

Grittal van Vulkan voor, een straalmiddel van

geselecteerde (rvs) schrootdelen, vervaardigd

onder een gepatenteerd proces dat zorgt voor

het kantige duurzame eindresultaat. Stralen

met Grittal betekent een dertigmaal lager

verbruik, een consistentere ruw- en reinheid,

minder afval, minder onderhoud en een gegarandeerde

beschikbaarheid. Sterke troeven

waar de zaakvoerder wel oren naar had. Eind

augustus ging het stralen met Grittal van start

in een gloednieuwe straalcabine die dezelfde

formaten als de moffeloven aankan.

Sinds vorige zomer beschikt Tilkin Powder Coatings over de grootste moffeloven van de Benelux. Eind augustus ging het

stralen met Grittal van start in een gloednieuwe straalcabine die dezelfde formaten als de moffeloven aankan.

Kwaliteitsverschillen behoren

tot het verleden

De eerste resultaten stemmen Tilkin bijzonder

tevreden. “De kwaliteitsverschillen behoren

tot het verleden. Grittal breekt minder snel

af, waardoor we heel gecontroleerd kunnen

stralen met een egalere, constantere verdeling

en met een lager verbruik qua straalmiddel

en qua perslucht. Daarenboven blijkt er zich

minder stof te ontwikkelen.” Voor Magistor

en Gysen was de kous hiermee niet af. Sinds

augustus helpen ze door middel van onder

andere zeefanalyses elke parameter in het

straalproces verder te optimaliseren. Om echt

zwart-op-wit cijfers te hebben over de productiviteitsverbetering

geeft Tilkin zich een jaar.

“De drempel is misschien wat hoog door de

investeringskost, maar onze kostprijs per m²

zal een stuk lager liggen. Daar ben ik nu al van

overtuigd, net als van de kwaliteit. Vergelijk

het met overstappen van een fiets naar een

F1-bolide”, besluit Tilkin. ■

Ijzersterk in straaltechniek

Magistor zal op de komende editie van Eurofinish op stand 111 zijn passie voor verspanen en

stralen in de verf zetten. Net zoals bij Tilkin Powder Coatings gaat het voor elke klant op zoek

naar het beste samenspel tussen de materialen en het proces, de mens en de machine. Met

andere woorden, de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten. Dat kan alleen door de passie

en de kennis van het team van vakspecialisten dat Magistor in de rangen heeft. Voor België

is dat Bert Gysen. Hij staat klanten met raad en daad bij om het straalproces te verbeteren.

Dat begint met de keuze van het juiste straalmiddel. Onderzoek en praktijk tonen aan dat de

straalmiddelen die Magistor in zijn gamma heeft stuk voor stuk langer meegaan. Vulkan Grittal,

dat bij Tilkin resulteert in een dertigmaal lager verbruik is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens

Eurofinish kan u kennismaken met het volledige assortiment: rvs Steelshot/Steelgrit, Low

Carbon Steelshot, High Carbon Steelshot/Steelgrit, Gietijzergrit, Geknipte Draad, Straalkorund,

Glasparels, Gemalen Notenschalen, Keramische Parels, Kunststofkorrels en zelfs reinigingsadditief.

Maar Gysen en Magistor helpen metaalbewerkers ook om hun straalproces te optimaliseren

voor een lagere impact op het milieu, betere werkomstandigheden, minder handling- en

logistiekkosten en een langere levensduur van straalapparatuur en -benodigdheden.

| 83


Quality Control Measurement

Color & Appearance Physical Properties Surface Characterization Tensile & Hardness Testing

GLOSS

HAZE & REFLECTION

ORANGE PEEL/DOI

COATING THICKNESS

ADHESION

ABRASION

DRYING TIME

SURFACE PROFILING

CONTOUR - ROUGHNESS

HIGH ADVANCED CONTACT/

NON CONTACT MEASUREMENT

HARDNESS VICKERS, BRINELL

& ROCKWELL

TENSILE FOR PLASTICS,

TEXTILE & METALS

WWW.ANALIS.BE

Analis sa/nv Suarlée: 081 25 50 50 - Sint-Denijs-Westrem: 09 243 77 10 - phystest@analis.be - Amsterdam: +31 (0)20 308 10 48

Come to meet us at EUROFINISH 15 & 16 May 2019

Brabanthal - Leuven - ANALIS BOOTH 170


EEN TEAM VAN EXPERTS IN MEETTECHNOLOGIE

‘Helping Metrologists’. Het is de leuze waar het team van Analis zich dagdagelijks achter schaart en die het al meer dan vijftien jaar in de

praktijk brengt. Het team van experts wendt zijn expertise in meettechnologieën aan om het rendement op de productievloer en bij de

kwaliteitscontrole te verhogen. Kom met ze kennismaken op Eurofinish en ontdek hoe ze voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Tekst en beeld: Analis

Analis ondersteunt bedrijven ook met het programmeren van meettoestellen, met meten in onderaanneming en met het uitvoeren van demonstraties.

Analis is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in laboratoriumapparatuur

en -meubilair. Meer dan negentig jaar ervaring ligt aan de

basis van een hoog competentieniveau, kennis van geavanceerde technologieën

en continuïteit. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Nederland

kunt u rekenen op een team van specialisten voor applicatieondersteuning,

technische support en advies. Samen met u wordt bekeken welke

technologieën het meest geschikt zijn voor uw toepassingen. Op elk van

deze domeinen verleent een expert u graag advies:

- Optische en tactiele dimensionale metingen 2D en 2D/3D CNC

- Hardheidstesten

- Ruwheid, oppervlakte en rondheid

- Kleuranalyses, uitzicht en coatings

- Mechanische testen, trek-, frictie- en compressietesten …

Gespecialiseerd 2D- en 3D metrologielab

Analis zorgt niet alleen voor de ondersteuning van uw applicaties met

het plaatsen van meettoestellen. Het bedrijf met hoofdzetel in Namen

en filialen in Gent en Amsterdam helpt metaalverwerkers ook met het

programmeren van meettoestellen, met meten in onderaanneming en

Analis is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in

laboratoriumapparatuur en -meubilair.

met het uitvoeren van demonstraties. De specialisten van Analis kunnen

meetopdrachten uitvoeren in zowel een 2D- als 3D-omgeving, inclusief

‘best fit’ vergelijkingen. U kan uw tekening met indicatie van de te meten

bemating daarvoor doorsturen naar de dienst subcontracting ter attentie

van Sergio Di Lenardo (sdl@analis.be). ■

| 85


SIMA - STAND 112

SPUITOPLOSSING OP MAAT MET OOG

VOOR FEILLOZE AFWERKING

In een wereld waar afwerking centraal staat, is maatwerk niet veraf.

Daarom levert Sima oplossingen op maat voor iedereen. Afhankelijk van

de te behandelen stukken biedt het bedrijf uit Moeskroen een gamma

aan dat gaat van spuitwanden, gesloten spuitcabines tot complete

natlakinstallaties met transportsystemen. Met meer dan 25 jaar ervaring

kan Sima als geen ander inspelen op de wensen van zijn klanten. Daarom

wordt er altijd heel aandachtig geluisterd naar de noden en wordt het ‘te

behandelen stuk’ tot in detail bekeken. Alleen zo kunnen komt de perfecte

oplossing op maat tot stand die garantie geeft op een feilloze afwerking.

Voor de kleinere of occassionele spuitwerken wordt er best gewerkt met

een geschikte spuitwand. Voor grotere projecten die bijvoorbeeld veeleisender

zijn op vlak van milieu of kwaliteit, stelt Sima gesloten spuitcabines

of geïntegreerde spuitlijnen voor. Spuitwanden zijn verkrijgbaar in elke

gewenste afmeting met een aangepaste afzuigcapaciteit en verschil-

‘Daarom wordt er altijd heel

aandachtig geluisterd naar de noden

en wordt het ‘te behandelen stuk’ tot

in detail bekeken’

lende uitbreidingen (verlichting ...). Bij gesloten spuitcabines moet een

keuze gemaakt worden in ventilatie (horizontaal, verticaal of diagonaal).

Een complete natlakinstallatie met een manueel, semi-automatisch of

volautomatisch transportsysteem wordt dan weer vaak ingezet wanneer

het gaat om grote stukken of kleine, maar veel te behandelen stukken.

MAGISTOR - STAND 111

ONZE PASSIE IS IJZERSTERK

Wij hebben een passie voor stralen. De middelen, het proces, het samenspel van

mens en machine dat zorgt voor het beste resultaat. Dat vinden wij mooi. En die

passie ziet u terug als u met ons werkt. Uw productieproces is leidend in de keuze

van de materialen waarmee u werkt. Samen met u bepalen we wat nodig is om tot

de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten te komen. We kunnen dit doen doordat

onze straalmiddelen simpelweg langer meegaan. Wij werken als een hecht team,

we kennen elkaar door en door. We hebben een overzichtelijke teamsamenstelling

met korte lijnen. Daardoor schakelen we snel en maken we onze beloftes waar.

Met passie komt ook kennis. Wij hebben uitgebreide ervaring met allerlei soorten

machines en materialen; wij hebben zelf ook aan de knoppen gestaan. In ons team

bevinden zich louter vakspecialisten. Die kennis delen wij graag met u. U heeft een

vaste contactpersoon die u met raad en daad terzijde staat. Samen met u zorgen wij

voor een optimaal productieproces. Dat is Magistor.

86 |


STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL - STAND 4

GELD VERDIENEN MET INNOVATIEVE WERPSTRAALTURBINE

De opmars van het eind 2012 geïntroduceerde GN werpstraalwiel is, mede door

het tentoonstellen op diverse beurzen wereldwijd, een groot succes geworden.

Onze klanten herkennen de innovatieve ontwikkeling en de mogelijkheid tot

besparingen door gebruik te maken van ons GN Wheel®. Traditionele turbineontwerpen

zorgen voor hoge interne pieken buigspanning. Daarom ontwikkelde

Straaltechniek International een gepatenteerde, revolutionaire schoep

die over de volledige breedte is voorzien van een ondersteuning. De voordelen

zijn legio: minder onderhoudskosten, meer rendement, tot tienmaal lagere

spanningen in schoepen, betere straalmiddelflow en een extreem lange levensduur

van de schoepen. De turbines zijn vervaardigd uit zeer slijtvast materiaal

en zijn 100% machinaal bewerkt. Ze zijn zeer geschikt om met kantig grit

te stralen.De turbines zijn eenvoudig uitwisselbaar en passen in verscheidene

turbinehuizen van de huidige en toekomstige klanten.Onze voornaamste klanten

voor deze revolutionaire turbines zijn gieterijen en productiebedrijven die

hoge productie en efficiëntie nastreven.

PACKO SURFACE TREATMENT - STAND 12

RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH - STAND 52

NABEWERKING VAN 3D-GEPRINTE STUKKEN

Rösler Oberflächentechnik GmbH is dé wereldwijde specialist op vlak van oppervlaktebewerking.

Het bedrijf combineert de twee fundamentele technologieën

glijslijpen en stralen in combinatie met industriële wasinstallaties en ontwikkelt

en produceert hiervoor zelf alle componenten. De glijslijpinstallaties van Rösler

kunnen overal worden gebruikt, waar tot nu toe met de hand of met hogere

technische deskundigheid oppervlaktebewerking is uitgevoerd. Dankzij hun hoog

rendement helpen zij producerende bedrijven uit uiteenlopende sectoren om tijd

en kosten te besparen. Rösler straaltechniek valt op door intelligente constructie,

innovatieve details en bijzonder duurzame componenten. Het straaltechniekmachineassortiment

van Rösler omvat zowel installaties voor nauwkeurig persluchtstralen

alsook voor het stralen met zeer efficiënte turbines. Tijdens de Eurofinish

beurs presenteert Rösler ook zijn recent nieuw ontwikkelde merk en oplossingen

‘AM solutions’ voor de nabewerking van 3D-geprinte stukken. Hiermee biedt het

bedrijf oplossingen en advies voor het verwijderen van ondersteunende structuren

en poeders en het vergladden, polijsten en kleuren van 3D-geprinte stukken.

LAAT ONS UW RVS OPPERVLAKKEN OPTIMALISEREN

Packo Surface Treatment stelt op Eurofinish zijn afwerkingen van rvs voor : elektropolijsten, micro-ondulatie,

amorfiseren, ontzwarten, micro-ontbramen, stralen, beitsen & passiveren, derouging, ruwheid verlagen …

Packo behandelt zowel grote als kleine onderdelen, zowel nieuw als gebruikt materieel. Onze aandacht

gaat vooral uit naar het oplossen van problemen, zowel op het vlak van reinigbaarheid, hygiëne, bacteriewering

als corrosiewering. Onze behandelingen vinden hun toepassing in zowat alle industriële niches:

supergladde anti-kleefoppervlakken voor onder andere de polymeerchemie en de verfchemie, versnelde

ontgassing in vacuümsystemen, corrosiewering voor vliegtuigonderdelen, straatmeubilair, zwembaden,

leuningen, verlichting …, reinigbaarheid en bacteriewering voor de voedingsindustrie, ziekenhuizen,

vleesverwerking, groenten, drank en water, dierenvoeding …, anti-kleef en ontzwartbewerkingen voor

cleanroom, farma, melkpoeder, verpakkingsmachines ..., voorkomen van verstoppingen in zowat alle

poeder-, bulk- en doseertoepassingen, zowel voor chemie, kunststoffen, bloem, meel, veevoer, kruiden …

en anti-kleef en reinigbaarheid voor zowat alle zetmeel, eiwit en vet toepassingen.

| 87


SPAANSE DRAAIBANKEN MAKEN HET VERSCHIL

MET KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN PRIJS

Onbekend is onbemind. Nog te weinig verspaners in België zijn zich bewust van de voordelen die een CMZ draaibank in hun werkplaats

kan opleveren. Het zijn robuuste, degelijke machines die ook bij zware en moeilijke bewerkingen hun mannetje kunnen staan op vlak

van nauwkeurigheid en dynamiek. En met de service en ondersteuning van Promas erachter verzekert u zich van een echte partner. Hoog

tijd voor een nadere kennismaking.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Promas

De machines beschikken ’s avonds nog steeds over dezelfde nauwkeurigheid als waarmee ze de dag begonnen.

CMZ uit het Baskische Zaldibar is allerminst een

eendagsvlieg. Het Spaanse bedrijf levert al meer

dan zeventig jaar draaibanken van topkwaliteit

af. Dat ze toch zo een goed bewaard geheim

zijn gebleven, heeft te maken met een gebrek

aan vertegenwoordiging op de Belgische markt.

Maar daar brengt Promas al sinds een aantal jaar

verandering in. Zaakvoerder Richard Hermans:

“De sterkte van CMZ schuilt hem in de focus.

Ze leggen zich volledig toe op draaibanken en

weten dus als geen ander hoe zo een machine

een meerwaarde moet bieden voor gebruikers.

Jaarlijks gaat het om een volume van ongeveer

500 draaibanken. Bovendien beperken ze zich

tot slechts een handvol modellen, zodat ze

deze tot in de puntjes kunnen afwerken voor

een prijs die niet laat vermoeden welke kwaliteit

erachter zit. En dat het een familiebedrijf is

waar mensen met passie voor techniek en zin

voor precisie aan de slag zijn, helpt mee het

verschil maken. Doordat ze de productie op

88 |


‘Dankzij het uiterst

stabiele gietijzeren

frame kan het zware

vermogen van de

machines ten volle

benut worden zonder in

te boeten aan precisie’

De motoren krijgen een dubbele winding om de machines tot echte krachtpatsers te maken.

Zelfs moeilijke materialen kunnen ze probleemloos de baas.

hoog niveau houden, zijn er regelmatig diverse

machines uit voorraad leverbaar”

Nauwkeurigheid voorop

dankzij unieke constructie

Het uitgangspunt van elke CMZ machine is het

robuuste en uiterst stabiele gietijzeren frame.

Een essentiële voorwaarde om het zware

vermogen dat de machines aankunnen volledig

te benutten en te combineren met een hoge

nauwkeurigheid. “Het bijzondere aan CMZ is

dat ze de blokgeleidingen in eigen huis produceren,

harden en nauwkeurig naslijpen”, vertelt

Hermans. “Om de hoogste nauwkeurigheid te

garanderen, worden ze nog steeds handmatig

geschraapt. De motoren, spindels en geleidingen

worden bovendien ook oliegekoeld, zodat

temperatuureffecten minimaal blijven. Met

andere woorden, de machines beschikken ’s

avonds nog steeds over dezelfde nauwkeurigheid.

Ieder machinebed heeft verder een

warmtebehandeling ondergaan en is gefreesd,

gehard en geslepen in een single set-up, zodat

afwijkingen in vlakheid en parallelliteit tussen de

Z-as en centerlijn draaispil-tegencenter bijzonder

beperkt zijn. Het is met dat soort details dat

CMZ draaibanken het verschil weten te maken.”

Krachtpatsers met oog voor kwaliteit

Daarnaast laat ook het vermogen zich

opmerken. Niet alleen de hoofspil van de

CMZ draaibanken maar optioneel ook aangedreven

gereedschappen kunnen een relatief

hoog vermogen ontwikkelen en garant staan

voor kortere cyclustijden. “De motoren krijgen

een dubbele winding om de machines

tot echte krachtpatsers te maken. Zelfs moeilijke

materialen kunnen ze probleemloos de

baas, zonder in te boeten aan productiviteit

of nauwkeurigheid.” Met de toevoeging van

een extra Y-as, wordt het ook mogelijk om

op de CMZ draaibanken wat freeswerk uit te

voeren. “Hoe minder opspanningen er nodig

zijn, hoe kleiner de kans op fouten en hoe

groter de nauwkeurigheid en de oppervlaktekwaliteit”,

voegt Hermans nog toe. Een

ander groot voordeel van CMZ is dat ook

de automatiseringsoplossingen uit de eigen

fabriek komen. Hermans: “Hierdoor kunnen

de machine en de automatisering als één

geheel ontwikkeld worden voor een perfecte

afstemming en een compacte voetafdruk. Zo

is de besturing van de gantry bijvoorbeeld

geïntegreerd in de machinebesturing, wat

bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid en

een snelle omstelling.” ■

Hoe minder opspanningen er nodig zijn, hoe kleiner de kans op fouten en hoe groter de nauwkeurigheid en de oppervlaktekwaliteit.

| 89


Nieuwe compacte schakelkasten

besparen tot 30% ruimte en tijd

De sleutel tot een geslaagde digitale transformatie is de slimme integratie van processen die waarde creëren. Tijdens de Hannover Messe

pakte Rittal uit met haar oplossingen om dit in de praktijk te zetten. Met onder meer nieuwe verbeterde systeemproducten, digitale

processen en een Industrie 4.0 fabriek die klanten het juiste voorbeeld geeft. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de voorstelling van de

nieuwe generatie compacte en kleine kasten: de AX en KX serie. Net als de grotere broer VX25 die vorig jaar zijn vuurdoop kreeg op de

Hannover Messe, zitten ze barstensvol nieuwe functies en besparen ze bovendien tot 30% ruimte en tot 30% montagetijd.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Rittal

Industriële intelligentie draait om naadloze verbindingen

tussen mensen, machines en data. Op

haar 1.550 m² grote stand op de Hannover Messe

zette Rittal de meerwaarde in de kijker die endto-end

digitale integratie met zich meebrengt.

Uwe Scharf, Managing Director Business Units en

Marketing: “Ons gedigitaliseerd productportfolio

in combinatie met de directe interactie met klanten

uit alle takken van de industrie zijn de beste

basis om een zo hoog mogelijke procesefficiëntie

te realiseren. We hebben begrepen wat de impe-

ratieven zijn van een gedigitaliseerde industrie en

als antwoord daarop een nieuwe generatie van

compacte en kleine kasten ontwikkeld. Samen

met de introductie van de Blue e+ serie en het

grote kastsysteem VX25 hebben nu al onze kernproducten

een Industrie 4.0 make-over gekregen.

Klanten zullen de vruchten plukken van de

nieuwe functies die processen om meerwaarde

te creëren helpen stroomlijnen en benadrukken,

terwijl ook de flexibiliteit en betrouwbaarheid er

nog verder op vooruit gaan.”

De lancering van de kleine en compacte behuizingen

markeert de digitale transformatie van

een gestandaardiseerd product dat Rittal al vijftig

jaar maakt. Met 35 miljoen geproduceerde

exemplaren is AE de populairste compacte

behuizing ter wereld. De nieuwe AX en KX

zullen dat succes nu verderzetten in een gedigitaliseerde

wereld. Rittal pakt uit met dertig

nieuwe functionaliteiten die inspelen op de

trends naar meer decentralisatie en meer sensoren

en actuatoren om data te capteren.

90 |


Bij de nieuwe Rittal behuizingen kan de

integratie van installatierails eenvoudig,

nauwkeurig en snel gebeuren.

| 91


De VX25 Ri4Power is de systeemtechnologie voor

de samenstelling van veilige laagspannigskasten en

stroomverdelers conform IEC 61439.

Samen met de introductie van de Blue e+ serie en het grote kastsysteem VX25

hebben nu alle Rittal kernproducten een Industrie 4.0 make-over gekregen.

Het modulaire ontwerp, de verbeterde uitsnijdingen

en de grotere platen zorgen voor een derde meer

ruimte voor kabels

‘Rittal pakt uit met dertig nieuwe functionaliteiten

die inspelen op de trends naar meer decentralisatie

en meer sensoren en actuatoren om data te capteren’

Daarnaast zullen gebruikers met de nieuwe

compacte kasten 30% montagetijd en 30%

ruimte besparen. Tijdbesparing begint met

de aanlevering van het materiaal. De panelen

worden ongemonteerd geleverd, zodat er

geen demontagewerk moet gebeuren alvorens

er mee aan de slag te kunnen. Daarnaast is

het installeren van bijvoorbeeld deuren een

stuk eenvoudiger geworden: er komen geen

gereedschappen meer aan te pas. Een bijkomende

troef is de extra ruimte die beschikbaar

is in de AX en KX serie in vergelijking met

hun voorgangers. Er komen steeds kabels bij

om bijvoorbeeld sensoren in het werkveld te

verbinden. Het modulaire ontwerp, de verbeterde

uitsnijdingen en de grotere platen zorgen

voor een derde meer ruimte voor kabels. En

de integratie van installatierails kan bovendien

eenvoudig, nauwkeurig en snel gebeuren. De

KX reeks begint vanaf 150 x 150 x 80 mm en is

vooral geschikt als er slechts enkele componenten

in de aansluitkast of busbehuizing moeten

komen. De AX serie is beschikbaar met een

diepte tussen 210 mm en 400 mm en in een

maximumafmeting van 1.000 x 1.400 mm.

Snelle integratie systeemcomponenten

Ook op vlak van stroomdistributie heeft Rittal

niet stilgezeten. De VX25 Ri4Power zal uitgebreid

voorgesteld worden aan het publiek. Dit

is de systeemtechnologie voor de samenstelling

van veilige laagspannigskasten en stroomverdelers

conform IEC 61439. Het railsysteem is

perfect te integreren in het VX25 kastsysteem

en gestandaardiseerde installatiekits (voor elke

kastbreedte) zorgen voor een vereenvoudigde

montage, omdat er geen gaten geboord

moeten worden. Daarenboven staan ze garant

voor een snelle integratie van systeemcomponenten.

Ook compacte NH-zekeringslastscheiderstroken

zijn eenvoudig te monteren

dankzij de beproefde adaptertechnologie. Het

aanraakveilige design en het gebruik van een

geïntegreerd, bedieningsonafhankelijk veermechanisme

resulteert bovendien in maximale

veiligheid. Ook VX25 Ri4Power ISV modules

passen in de VX25 kast. Dat impliceert de

nodige voordelen voor de bouw van verdeelkasten

in de industriële gebouwentechnologie,

conform IEC 61439. Net als bij het 185 mm

systeem is dankzij het gebruik van speciale

installatiekits een eenvoudige montage van

de ISV modules in de kast gegarandeerd. De

combinatie VX25 schakelkastsysteem en

modules biedt een hoge beschermingsklasse,

terwijl in agressieve omgevingen de modules

ook geïntegreerd kunnen worden in de RVS

uitvoering van de VX25 standaardkast.

Tastbare voordelen door digitale

producten en diensten

Rittal toonde tijdens de Hannover Messe

bovenal dat haar expertise verder reikt dan individuele

producten met intelligentie aan boord.

Digitalisering, standaardisering en automatisering

vragen om een meer geïntegreerde aanpak

over de volledige waardeketen. Dat begint

met het aanleveren van alle mogelijke digitale

productdata en -configuratoren aan engineers

en werkvoorbereidingsprocessen waarbij een

digitale tweeling van de kast wordt gemaakt,

zodat een digitaal geconnecteerde productie

wordt mogelijk gemaakt. Maar industriële intelligentie

gaat nog een stapje verder. Door algoritmes

op data los te laten om beheersystemen

te monitoren en te analyseren kunnen fouten

of componentbreuken betrouwbaar gedetecteerd

worden. Actieve oplossingen zoals

koelinstallaties, koelers en machines kunnen

via sensoren en IoT- en IIoT-interfaces verbonden

worden met Rittal platformen zoals EPLAN

eView en RiZone of op standaardplatformen

zoals Siemens MindSphere. Dit zorgt voor nog

meer waardecreatie voor klanten. ■

92 |


CAD/CAM VOOR DE METAALINDUSTRIE

DE EXTRA D

Ternatstraat 4 • B - 1742 Ternat

+32 2 582 72 64 • info@4DServices.be

www.4dservices.be

19378_ADV_Topsolid_NL/FR.indd 1 18/03/19 10:23

één contactpersoon voor het volledige

proces van machinetransport,

van import/export tot plaatsing en verankering

Alles voor uw

bewerkingscenter

Meer dan 7 500 componenten

voor werkstuk en gereedschap

te klemmen.

schunk.com/equipped-by

Wilgenweg 20, 3421 TV Oudewater, telefoon +31 348 56 45 40

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

Jens Lehmann,

Duitse doelmanlegende,

sinds 2012 SCHUNK-Merkambassadeur,

voor nauwkeurig grijpen en veilig spannen.

schunk.com/lehmann

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG


www

www.trivestsoftwaregroup.be

info@trivestsoftwaregroup.be

info@

Met Ridder iQ Productieplanning bevordert u een flexibele

orderacceptatie en bent u in staat levertijden aan uw klanten te

garanderen.

CAD/CAM

Software

ERP

Software

MOBILE

Applications

BUSINESS

Intelligence


.trivestsoftwar

trivestsoftwar

EFFICIËNT REINIGEN MET INDUSTRIEZUIGERS

Ondernemers in de industrie worden geconfronteerd met diverse reinigingstaken. Logisch dat de reinigingsapparatuur op elke

specifieke, complexe toepassing is afgestemd. Laat dat nu net zijn, waar Kärcher voor staat: efficiënte reinigingsoplossingen voor

elk type vervuiling, in elke industriële branche.

Tekst: VPR Consult Beeld: ©Kärcher, www.maderfoto.de

Tijdens Machineering 2019 konden producenten

kennismaken met een een ruime selectie uit

het assortiment industriële zuigers van Kärcher.

Krachtig, robuust, veilig en veelzijdig

De compacte IVC industriezuiger is een allrounder

die in alle veiligheid kleine hoeveelheden

vloeistoffen en grove stofdeeltjes opneemt,

waaronder ook gevaarlijk en explosief stof.

De nieuwe IVM middenklasse kan, door de

combinatie van kracht en wendbaarheid, overal

worden ingezet, ook op moeilijker te bereiken

plaatsen. De grootste en krachtigste industriële

zuiger is de IVS Super Class, de specialist die

extra zuigkracht ontwikkelt voor het doeltreffend

verwijderen van grote hoeveelheden

vaste stoffen. De robuuste IVR-L is vervolgens

dé oplossing voor toepassing in de metaalbe-

werking, want hij neemt in één tijd en zonder

enig residu achter te laten, smeervloeistoffen

en metaalspaanders op. De IVR reeks met een

extra robuuste materiaaldikte voor een langere

levensduur, vervolledigt het gamma.

Altijd en overal klaar voor gebruik

Bij de ontwikkeling werd geen enkele toegeving

gedaan op kwaliteit; enkel de beste

materialen werden gebruikt. De veeleisende

omstandigheden die industriële omgevingen

typeren, hebben geen vat op de lange levensduur

van de krachtige, extreem robuuste

machines, zelfs niet wanneer ze worden

ingezet in een volcontinu drieploegensysteem.

Bovendien werd extra aandacht besteed aan

de veilige werking, een overtuigende troef in

industriële zones met verhoogd risico. Van fijn

stof tot metaalspaanders, van composieten tot

smeeroliën … Kärcher heeft de juiste oplossing

om de werkplek schoon te houden, ongeacht

in welke sector die zich bevindt. ■

‘De robuuste IVR-L neemt in één tijd

en zonder enig residu achter te laten,

smeervloeistoffen en metaalspaanders op’

| 95


Bestel online

lasersnijwerk in 2 minuten

Registreer via www.onlinelaserworks.be

• Upload uw CAD bestanden

• Ontvang een offerte in een paar muiskliks

• Bepaal zelf uw korting volgens levertermijn

• Altijd beschikbaar

• Vertrouwde kwaliteit

thyssenkrupp Materials Belgium, division Laser Works

+32 9 272 76 16 • onlinelaserworks.be@thyssenkrupp.com

METAALBEWERKINGSMACHINES,

GEREEDSCHAPPEN EN TOEBEHOREN

/ Conventionele en CNC metaalbewerkingsmachines / Gereedschappen voor metaalbewerking

/ Toebehoren voor werkplaats en industrie

Eldis Nv

A. Dehemlaan 5A - 8900 Ieper - Tel.: 057 21 75 75

info@eldis.be - www.eldis.be

199601-13805_eldis.indd 1 05-02-19 10:55


Natte schuurmachines voor perfecte

snijkanten en oppervlaktes

Vrij configureerbare, nat werkende schuur- en ontbraammachines die garant staan voor maximale flexibiliteit en compromisloze materiaalmix.

Dat is waar de nieuwe generatie Lissmac SMW5 voor staat. Naast het volledig nieuwe design overtuigt deze machinegeneratie

door de modulaire opbouw waarmee klanten meer flexibiliteit hebben bij de integratie binnen de bestaande productiestructuur. Verdere

verbeteringen betreffen het nieuw ontwikkelde planetenkopaggregaat in de machine waarmee een richtingloos krasbeeld aan het oppervlak

en een perfecte afronding aan de snijkanten gemaakt kan worden na het ponsen of lasersnijden.

Tekst en beeld: Lissmac

De nieuwe Lissmac SMW5 serie is de perfecte

technologie voor natschuren en levert maximale

flexibiliteit omdat men compromisloos

materiaal kan mixen. De machine met een

volledig herwerkt design is een uitermate

sterke allrounder die zowel kan dienen voor

ontbramen als voor het afronden van ongelijkmatige

snijkanten of zelfs oppervlakte

finishing. De Siemens besturing is bijzonder

intuïtief, zodat ze zich eenvoudig laat bedienen

en ook voorbereid op Industrie 4.0. In functie

van uw toepassing en uw producten kan de

Lissmac SMW5 vrij geconfigureerd worden.

Werkbreedtes van 950, 1.350 en 1.650 mm

bieden een passend formaat voor uw volledige

werkstukassortiment.

Overzicht Lissmac Producten

• SBM Serie: Droge machines voor zeer

efficiënte dubbelzijdige bewerking aan alle

snijcontouren (buiten en binnen contouren)

van plaatwerk in één doorgang;

• SMD 5 serie: Vrij configureerbare droge

schuur- en ontbraammachines van de SMD 5

serie zijn echte allrounders als het aankomt

op ontbramen en oppervlakte finishen;

• SMW 5 serie: De nieuwe machinegeneratie

voor vrij configureerbare natte schuur- en

ontbraammachines;

• SMD 1 serie: Eenvoudig, betaalbaar en

kwalitatief – droge machines voor bewerking

van plaatwerk;

• SMD 132 PLUTO: Slak verwijderen, ontbramen

en kanten breken van platen volgens

droog bewerkingsprincipe. Deze machine

zorgt voor een krachtige bewerking van

plasma en autogeen gesneden werkstukken.

Slok verwijderen, ontbramen en kanten

breken kan allemaal in één doorgang gebeuren.

Dankzij de zeer flexibele ontbraamwals

is het mogelijk om tot 6 mm te compenseren

voor materiaaltoleranties en kromme

werkstukken. De kanten worden gebroken

door twee tegengestelde walsborstels. ■

| 97


“Ideeën realiseren!”

1919

2019

Pioniers van de lastechniek.

Al 100 jaar.

Ideeën realiseren – dat doen de mensen

bij CLOOS al 100 jaar en zo leveren ze elke

dag weer baanbrekend werk als het om

innovatieve oplossingen voor flexibel te

configureren lasstroombronnen en makkelijk

te integreren, geautomatiseerde

linéaire lasinstallaties gaat.

CLOOS – een verhaal met een toekomst.

100.cloos.de

Weld your way.

100Jahre_MH_196x130_MetaalvakBE.indd 1 09.04.2019 09:43:55

De nieuwe: AX. en KX.

Kleine en compacte behuizingen.

- 30% meer ruimte voor kabels

- 30% minder montagetijd

- 30 nieuwe functies

Rittal nv/sa

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be


Plaatbewerking in een hogere

versnelling brengen

Machineering bracht het kruim van metaalverwerkend België samen in Brussels Expo. Als specialist in plaatbewerking was VAC MACHI-

NES present om de nieuwigheden die de show stalen tijdens de afgelopen editie van de EMO aan het Belgische publiek voor te stellen.

We stellen enkele ervan graag aan u voor in dit artikel.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: VAC Machines

TRUMPF had bij de ontwikkeling

van zijn lasertechnologie uiteraard

ook oog voor de toenemende vraag

naar flexibiliteit en rendabiliteit.

Een eerste opvallende aanwezige op de stand van VAC MACHINES was

de TruLaser3030 van Trumpf. Deze fiberlaser zat barstensvol features

die plaatbewerkers ondersteunen in het afleveren van een product van

topkwaliteit aan een uitstekende prijs per snede. CoolLine bijvoorbeeld,

voegt tijdens het snijden water toe. Een techniek die vooral bij het maken

van kleine en moeilijke onderdelen in dikke materialen, een enorme

kwaliteitstroef geeft. Daarnaast is er DetectLine, een optisch meetsysteem

dat op basis van verschillende metingen de positie van individuele gaten

bepaalt en de contour snijdt. DetectLine heeft nog een tweede functie:

het automatisch instellen van de optimale focuspositie. De camera

controleert de breedte van de snijvoeg en zendt de correctiewaarde voor

de focale positie door naar de controle-unit. De breedte van de snijvoeg

wordt automatisch aangepast aan de plaatdikte, dit zorgt voor een

ongeëvenaarde snijkwaliteit, zelfs in dikke materialen, zonder de snijsnelheid

te moeten minderen. BrightLine zorgt ervoor dat de losgesneden

werkstukken gemakkelijk uit het restrooster kunnen genomen worden,

dit maakt het werk van de machineoperator veel eenvoudiger.

Antwoord op vraag naar meer flexibiliteit en rendabiliteit

TRUMPF had bij de ontwikkeling van zijn lasertechnologie uiteraard ook

oog voor de toenemende vraag naar flexibiliteit en rendabiliteit. De

HighSpeed Eco nozzle werd precies met dat voor ogen ontworpen. Dankzij

zijn gepatenteerd ontwerp geeft deze nozzle een boost aan uw productiviteit

(tot 100% hogere toevoersnelheid) terwijl het verbruik van snijgas

tot 70% lager ligt bij het snijden met stikstof. Zijn geheim zit hem in de

optimale doorvoer van het snijgas door de nozzle en de strategische plaats

op de plaat zodat het snijgas terechtkomt waar het moet zijn, zonder

verlies. Vooral voor wie met stikstof wil snijden, betekent dat een enorme

kostenbesparing. Verder kunnen de lasersnijmachines worden uitgerust

met een automatische nozzlewisselaar.


| 99


Voor meer informatie

Smart Focus

Pure Energy

Nu ook met Silent Cut technologie:

tot -15dB geluidsreductie

De beste resultaten met een

minimum aan instellingen tot

100 mm materiaaldikte – ook

onder extreme omstandigheden.

Scherpe snijkanten aan

boven en onderzijde

Geringe hoekafwijking en

gladde snij-oppervlakken

Precieze gaten 1:1

met Contour Cut

Markeren

Hoge snijkwaliteit en

precieze contouren

Plasma Solutions bvba

Official partner of Kjellberg Finsterwalde

Vlimmersebaan 136 unit 1 | B-2275 Wechelderzande

Phone: +32 9 330 45 54 | info@kjellberg.be

www.kjellberg.be

SMART FOCUS

Plasmasnijmachines


‘Deze plooibank zat barstensvol

features die het verschil maken

in werkcomfort, kwaliteit en

efficiëntie’

Door een hoge

verplaatsingssnelheid te

combineren met optimale

werkomstandigheden kunnen

plaatbewerkers de totale

productiviteit verbeteren.

In functie van het te snijden materiaal kiest de machine dan zelf de

gepaste nozzle, zodat de productie niet hoeft stilgelegd te worden. Om

het programmeerwerk te vereenvoudigen is er Drop&Cut. Met behulp van

cameraondersteuning kunnen onderdelen uit bestaande programma’s in

seconden nagenest worden in de plaat. Dit systeem stelt plaatbewerkers in

staat om wat overblijft in hun platen efficiënt te benutten zonder tijdverlies.

Zo ergonomisch mogelijk plooien

Op de stand ging ook ruime aandacht naar het plooien met de TruBend

7000 serie. Ergonomisch ontworpen plooibanken die het perfecte voorbeeld

zijn van de synergie tussen de bediener en de machine. Door een

hoge verplaatsingssnelheid te combineren met optimale werkomstandigheden

kunnen plaatbewerkers de totale productiviteit verbeteren.

Ook hier weer vallen de vele kleine features op die het verschil maken

in werkcomfort, kwaliteit en efficiëntie. Iets eenvoudig als ledverlichting

op de plaats waar de gereedschappen moeten komen bijvoorbeeld kan

een wereld van verschil betekenen. Maar evengoed een hoekmeetsysteem

om de kwaliteit te garanderen en het veiligheidssysteem dat zich

automatisch aan de hoogte van de gereedschappen aanpast. Zowel de

voetpedalen als de steuntafel zijn in de hoogte instelbaar voor het optimale

comfort voor de operator. Op die manier kunnen kleine stukken op

de meeste ergonomische manier geplooid worden. Het TecZone Bend

programmeerplatform ten slotte geeft de keuze tussen offline of op de

machine programmeren. 2D- en 3D-tekeningen kunnen binnen de kortste

keren ontvouwen worden en omgezet in een plooiprogramma zodat

ook iemand met weinig plooiervaring aan de slag kan. ■

| 101


Efficiënter

werken met

kunststof

palletten

In de meest diverse industrieën spelen

palletten een hoofdrol in de logistiek. Ook

in de metaalverwerkende sector zijn ze

onontbeerlijk voor het stapelen en transporteren

van grondstoffen, halffabrikaten

en afgewerkte producten. Veel bedrijven

vallen terug op houten exemplaren. Puur

uit gewoonte. Want met kunststof palletten

zouden ze een stuk beter af zijn!

Tekst: Els Jonckheere Beeld: Plastibac

Kunststof palletten kunnen veel efficiënter worden gestapeld. Zelfs buiten, aangezien ze vormstabiel blijven

bij temperatuurverschillen van -30 tot 40°C en regen.

Jarenlang was hout de absolute alleenheerser

in het land der palletten. Met de introductie

van kunststof kwam echter een einde aan deze

hegemonie. “Onbekend is onbemind”, vertelt

Robbie Naessens van Plastibac. “Vandaar dat

er nog steeds veel houten palletten worden

gebruikt. Maar de situatie zal vroeg of laat

keren, want de kunststof exemplaren zijn

duidelijk in het voordeel! Eerst en vooral

hebben ze een veel langere levensduur dan de

houten uitvoeringen. Dankzij hun robuuste en

stootvrije karakter behoren ook herstellingen

tot het verleden. De manipulatoren hoeven

niet meer te vrezen voor splinters of verwondingen

door spijkers. En de palletten kunnen

heel eenvoudig worden gereinigd. Last but not

least: ze blijven vormstabiel bij temperatuurverschillen

van -30 tot 40 °C of neerslag. Hierdoor

kunnen ze buiten worden gestockeerd zonder

risico op aantasting door het weer.”

Minstens even duurzaam als hout!

Het is evident dat dergelijke palletten ook in

het gamma van Plastibac zijn opgenomen.

Concreet bestaat het aanbod uit vier reeksen.

Met de serie Export biedt de onderneming

gunstig geprijsde one-way palletten met een

kleinere draaglast. De Comfort reeks bestaat

uit lichte en ergonomische exemplaren voor

meervoudig gebruik en normale belading.

Met de Premium krijgt u stevige palletten voor

intensief en meermalig gebruik en zwaardere

beladingen. Ten slotte is er de hoogwaardige

en naadloze Hygiëne serie die 100% voedingsgeschikt

is. “Belangrijk is dat onze palletten

op het einde van hun levenscyclus volledig

worden gerecycleerd, waardoor ze zeker even

duurzaam zijn als hun houten tegenhangers”,

vertelt Naessens. “Naast deze kunststof palletten

kan u bij ons terecht voor tal van andere

producten voor uw bedrijfsinrichting of logistiek,

zoals IBC-containers, grootvolumeboxen,

gereedschapskoffers …” ■

De kunststof palletten die Plastibac aanbiedt, worden

na hun levenscyclus volledig gerecycleerd, waardoor ze

zeker even duurzaam zijn als de houten exemplaren.

‘De kunststof palletten

hebben tal van

voordelen ten opzichte

van hun houten

tegenhangers’

102 |


Metaalvak_95x267_Nassbearbeitung_be.pdf 1 19.03.2019 10:29:19

NATTE ONTBRAAMMACHINES

VOOR PERFECTE SNIJKANTEN

EN OPPERVLAKTES

STOCKAGE

LOGISTIEK

PRODUCTIE

PREVENTIE

VERPAKKING

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

· Perfecte ontbraming, afronding en

oppervlaktestructuur

· Betrouwbare bewerking zelfs bij kritische

materialen en materiaalmix

· Slechts 2 minuten omsteltijd voor

materiaalwissel

· Geringe warmteontwikkeling in werkstukken

· Schone werkstukken

ORDE – NETHEID – TIJDSWINST

voor al uw logistieke toepassingen

Binnen magazijnen, werkplaatsen en distributiecentra

zijn kunststof bakken, palletten en verpakkingen niet

weg te denken. Ze zijn duurzaam en gestandaardiseerd.

Ze zorgen voor overzicht, orde, comfort én netheid. Ze

creëren mee een aangenaam werkklimaat, tijdswinst én

een kwaliteitsuitstraling naar het beeld van uw bedrijf.

PLASTIBAC luistert en reikt u de juiste bakken aan.

LISSMAC Maschinenbau GmbH

Lanzstraße 4

D-88410 Bad Wurzach

Deutschland

Telefon +49 75 64 307-0

lissmac@lissmac.com

www.lissmac.com

www.plastibac.eu

Vijverhoek 51 - 8520 Kuurne

+32 (0)56 36 31 20 info@plastibac.eu

adv-plastibac_Portret_v1.indd 4 1/02/18 15:14


Nabeschouwing Indumation

Industrie rolt de rode loper uit

voor digitalisering

Indumation.be klokte af op 9.076 professionele bezoekers en bewees zich daarmee als belangrijkste industriële beurs van het land. Dat

het aantal bezoekers met 16% steeg ten opzichte van de vorige editie in 2017, bewijst twee zaken. Met automatisering en digitalisering

als belangrijkste thema’s weet de beurs duidelijk de juiste toon te slaan. En met de nocturne met 3.000 feestende exposanten en bezoekers

mag Indumation.be zich met recht en reden het ‘Tomorrowland voor de industrie’ noemen. De volgende editie zal plaatsvinden

van 3 tot en met 5 februari 2021.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Indumation.be, Joost Demuynck

Sfeerbeelden vanop Indumation.be 2019. (Beeld: Sirris)

De rode lopers in de beursgangen van Kortrijk

Xpo lagen er na Indumation.be platgetreden bij.

Het was drie dagen lang een komen en gaan

van professionele bezoekers (9.076) en studenten

(1.338) en niet te vergeten 220 enthousiaste

exposanten die hun beursdeelname tot in de

puntjes hadden voorbereid. Dat maakte dat

het niet alleen gonsde van bedrijvigheid op de

standen, maar dat ze er visueel ook bijzonder

aantrekkelijk uit zagen en uitpuilden van

indrukwekkende demo’s en dito nieuwigheden.

Met andere woorden, alle ingrediënten waren

aanwezig om er een mooie beurs van te maken

en zo geschiedde. Niet in het minst omdat ook de

economische en maatschappelijke conjunctuur

alle wind in de zeilen gaf. Bedrijven beseffen dat

het moment om te innoveren, automatiseren en

digitaliseren is aangebroken.

104 |


Nabeschouwing Indumation

‘En waar beter op zoek gaan

naar de juiste technologische

match dan in de vier hallen

van Indumation.be?’

| 105


Nabeschouwing Indumation

(Beeld: Sirris)

En waar beter op zoek gaan naar de juiste

technologische match dan in de vier hallen van

Indumation.be?

Nieuw record

Indumation.be sloeg dus zijn eigen record aan

diggelen. Organisatoren Invent Media, Agoria

en Indumotion kijken dan ook tevreden terug

op deze editie, maar blijven tegelijk met de

voeten op de grond. Ze willen zo snel mogelijk

evalueren en waar nodig schakelen. Dat moet

vertrouwd klinken in de oren van maakbedrijven.

Een van de elementen die een extra boost af aan

het bezoekersaantal zijn ongetwijfeld de vele

evenementen die georganiseerd werden. De

zestien Expert Classes bijvoorbeeld konden 678

deelnemers informeren en inspireren rond alles

wat er zal bewegen in de industrie van morgen.

Maar er werd ook al vooruit gekeken. De interactieve

demo’s van competentiecentra en hogescholen

in Connectivator (Connect, Integrate,

Innvate) werden enorm gesmaakt maar ook de

uitreiking van de Factory of the Future Awards

kon op heel wat aandacht rekenen.

Tien nieuwe fabrieken van de toekomst

Geen mooiere achtergrond om de nieuwe

Factories of the Future aan het publiek voor te

stellen dan de hoogmis voor de technologische

industrie in België. Agoria en Sirris bekroonden

dit jaar nog eens tien bedrijven voor hun

inspanningen om hun productie naar het

volgende niveau te brengen: BMY Aerospace

(Oostkamp), Bosch (Tienen), Colruyt Group

Fine Food (Halle), Duracell (Aarschot), Janssen

(Geel), Lavetan (Turnhout), Mirion Technologies

(Olen), Niko Group (Sint-Niklaas), Materialise

(Leuven en RF-technologies (Oosterzele). “Met

het actieprogramma Made Different bereiden

we nu al sinds 2012 de maakindustrie voor op

Industrie 4.0”, liet Herman Derache, managing

director Sirris en hoofd innovatie bij Agoria

106 |


Nabeschouwing Indumation

optekenen. “Om succesvol te blijven, ondanks

of dankzij razendsnelle technologische, economische

en maatschappelijke evoluties, moeten

onze bedrijven zich telkens opnieuw heruitvinden

en doordacht omgaan met mensen,

energie en materialen.” Factories of the Future

leveren klantspecifieke producten met een

hoge toegevoegde waarde en hebben de

wendbaarheid om vlot in te spelen op een snel

veranderende marktvraag. Met een open geest

voor nieuwe business modellen zetten Factories

of the Future vol in op gedigitaliseerde productieprocessen.

Ze maken maximaal gebruik van

moderne productietechnologieën.

Uitrollen om label Europees

bijklank te geven

De dertig Factories of the Future die België

intussen rijk is investeerden de voorbije vijf jaar

meer dan 850 miljoen euro in infrastructuurvernieuwing,

digitalisering en automatisering. Hun

tewerkstelling steeg bovendien met 15%. Het

maakt ze tot parels aan de kroon van onze industrie,

herkenbaar aan het label. Om ook buiten

onze landsgrenzen de weerklank van Factories

of the Future te verhogen en het breed uit te

dragen slaan ook Agoria en Sirris hun vleugels

uit. Ze promoten hun visie over de fabriek van de

toekomst en de Made Different methodologie

in Europa en dat is niet onopgemerkt gebleven.

In Duitsland groeit de aandacht voor de mens

in Industrie 4.0 steeds sterker, Nederland neemt

sinds vorig jaar het concept van Factories of

the Future over en ook vijftien andere Europese

landen, onder auspiciën van de Europese

Commissie bereiden zich voor om een actieprogramma

zoals Made Different in hun aanpak te

integreren. Het is de bedoeling om in 2021 Europese

Factory of the Future awards uit te reiken.

De Champions League voor topmaakbedrijven

kan daarmee van start gaan. Misschien iets voor

de volgende Indumation.be? ■

MindSphere World ziet het licht

Tegen 2020 zullen 26 miljard voorwerpen met elkaar in verbinding staan en data verzamelen. Om dat

volle potentieel te ontginnen heeft Siemens MindSphere ontwikkeld, een open, cloudgebaseerd IoTbesturingssysteem.

MindSphere verbindt de wereld van apparaten en fysieke infrastructuur met de

digitale wereld. Het wil daarmee de data die intelligente apparaten capteren omzetten in toegevoegde

waarde over de hele keten om onder meer nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, kosten te

reduceren, meer flexibiliteit te creëren, de veiligheid en de kwaliteit op te drijven … Omdat het een open

ecosysteem moet worden, werd de MindSphere World Association opgericht, een gemeenschap van gebruikers

die uitdagingen, kennis en ervaring delen. Sinds Indumation.be heeft België ook zijn eigen tak:

MindSphere World Belgium. Voorzitter Eddy Nelis: “Dit initiatief laat ondernemingen toe om het volledige

potentieel van IoT te ontdekken dankzij nieuwe samenwerkingsvormen. Op die manier blijven ze ook

competitief in de markt. Het Belgische initiatief volgt de doelstellingen van zijn Duitse grote broer, maar

speelt daarbij in op lokale noden. Ondertussen telt deze Belgische community al dertien leden: bedrijven,

hogescholen en universiteiten. Het gaat om: Actemium, ATS, Cloostermans, Engie Fabricom, Festo, Innovation

unplugged, Kuka, Rittal, Sick, Siemens, Thomas More, Van Hoecke Automation en Yazzoom.

| 107


ONTDEK ONZE

INDUSTRIEZUIGERS

OP KARCHER.BE

KRACHTIG VOOR

VEELEISENDE TAKEN!

In ons assortiment industriezuigers, met een vermogen van 1,2 tot 7,5 kW

en een reservoir van 30 tot 120 liter, vindt u voor elke toepassing de juiste

oplossing. De krachtige en betrouwbare zuigers zijn uiterst geschikt voor

continu gebruik. Ook verkrijgbaar met stofexplosiebeveiliging (zone 22) en

voor de stofklassen M en H.

Continu krachtig, veilig en makkelijk werken.

Hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur.

Ergonomische en efficiënte filterreiniging.

www.karcher.be


metaalvak

METAALVAK PARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Metaalvak Partners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van metaalvak?

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: T +32 50 36 81 70 – E f.fierens@louwersmediagroep.be

METAALVAK.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van metaalvak is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Installatiepartners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de metaalvak

partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van metaalvak?

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: T +32 50 36 81 70 – E f.fierens@louwersmediagroep.be


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijf

R

4D SERVICES

Ternatstraat 4

1742 TERNAT

T +32 2 582 72 64

F +32 582 81 59

E info@4dservices.be

AMADA NV

Doenaertstraat 15

8500 KORTRIJK

T +32 56 35 18 98

E info@amada.fr

W www.amada.be

AW TECH

Verbrandhofstraat 209

8800 ROESELARE

T +32 51 24 64 10

F +32 51 22 14 62

E info@awtech.be

W www.awtech.be

time saving abrasives

CIBO SCHUURTECHNIEKEN

Deugenietstraat 5

3150 TILDONK

T +32 16 61 85 85

E info@cibo.be

W www.cibo.be

W www.4dservices.be

ANALIS

COLT INTERNATIONAL NV

AIR LIQUIDE WELDING BELGIUM SA

Grijpenlaan 5

3300 TIENEN

T +32 16 80 48 20

F +32 16 78 29 22

E info.alw-belgium@airliquide.com

Rue de Néverlée 11

5020 SUARLEE (NAMUR)

T +32 81 25 50 50

E mail@analis.be

W www.analis.be

BELMEKO

Siemenslaan 5

8020 OOSTKAMP

T +32 50 83 11 83

F +32 50 83 11 84

E info@belmeko.be

W www.belmeko.be

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

W www.airliquidewelding.be

AIR LIQUIDE WELDING NEDERLAND

Rudonk 6B

4824 AJ BREDA

T +31 76 541 00 80

F +31 76 541 58 96

E info.alw-nederland@airliquide.com

W www.airliquidewelding.nl

ASTRATEC

Industrielaan 19

8810 LICHTERVELDE

T +32 51 72 24 46

F +32 51 72 67 03

E info@astratec.be

W www.astratec.be

BUHLMANN NV

Hermesstraat 2c

1930 ZAVENTEM

T +32 2 711 20 30

F +32 2 725 25 30

E info@buhlmann.be

W www.buhlmann.be

CRISPYN MACHINES

Ambachtenlaan 3

9990 MALDEGEM

T +32 50 71 52 72

E info@crispyn.be

W www.crispyn.be

ALNAPRESS

B.A. Guilbertlaan 10

8700 SCHUIFERSKAPPELE - TIELT

T +32 51 40 80 91

F +32 51 40 84 91

E info@alnapress.be

ATS APPLIED TECH SYSTEMS BVBA

Koning Albert I-laan 64

1780 WEMMEL

T +32 2 725 86 58

F +32 2 725 53 97

E info@ats-global.com

CELLRO BV

Koningsschot 41

3905 PR VEENENDAAL

T +31 31 862 71 00

F +31 31 862 71 01

E info@cellro.com

DE-STA-CO BENELUX BV

Amsteldijk 173

1422 XZ UITHOORN

T +31 29 728 53 32

F +31 29 728 54 81

E benelux@destaco.com

W www.alnapress.be

W www.ats-global.com

W www.cellro.com

W www.destaco.com

110 |


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijf

DE LOOPER ANALYTICAL BV

Verkoop & onderhoud

PMI (LIBS/XRF/OES)

Bukkumweg 24M

5081 CT HILVARENBEEK

T +31 13 505 42 16

E info@delooperanalytical.com

W www.delooperanalytical.com

D’HULSTER M. & ZN BVBA

Industrielaan 14

8810 LICHTERVELDE

T +32 51 72 35 91

F +32 51 72 53 74

E info@dhulster.eu

W www.dhulster.eu

HEIDENHAIN

Pamelse Klei 47

1760 ROOSDAAL

T +32 54 34 31 58

E sales@heidenhain.be

W www.heidenhain.be

KOMDEX ERP SOFTWARE

Arnoudstraat 13

2182 DZ HILLEGOM

T +31 25 268 29 18

E info@komdex.nl

W www.komdex.nl

HERMLE

Industriestraße 8-12

DE LOOPER NDO BV

Verbruiksartikelen, apparatuur & accessoires

voor Niet-destructief onderzoek

Bukkumweg 24M

5081 CT HILVARENBEEK

T +31 13 505 42 16

E info@delooperndo.com

W www.delooperndo.com

DE TOLLENAERE NV

Ringlaan 9

9900 EEKLO

T +32 9 377 29 49

F +32 9 378 07 55

E info@detollenaere.be

W www.detollenaere.be

FANUC ROBOTICS BENELUX

Generaal de Wittelaan 15

2800 MECHELEN

T +32 15 20 71 57

E info@fanuc.be

W www.fanuc.eu

GERMOND NV

Lodewijk de Raetlaan 59

8870 IZEGEM-KACHTEM

T +32 51 31 06 72

F + 32 51 31 21 69

E info@germond.be

W www.germond.be

D-78559 GOSHEIM (Duitsland)

T +49 74 269 50

F +49 74 26 95 13 09

E info@hermle.de

W www.hermle.de

HOFFMANN QUALITY TOOLS

Platinastraat 110

7554 HB HENGELO

T +31 74 255 81 81

F +31 74 243 27 34

E info@hoffmann-group.com

W www.hoffmann-group.com

IMO NV SA

Hermesstraat 2c

1930 ZAVENTEM

T +32 2 711 20 57

F +32 2 720 20 37

E admin@imo.be

W www.imo.be

KUKA AUTOMATISERING + ROBOTS NV

Centrum-Zuid 1031

3530 HOUTHALEN

T +32 11 51 61 60

F +32 11 52 67 94

E info@kuka.be

W www.kuka.be

LIMEPARTS NV

Oosterring 21

3600 GENK

T +32 89 62 09 11

F +32 89 61 36 88

E info@limeparts.be

W www.limeparts.be

DEXION NV

LIMIS BV

Buro & Design Center b50

Esplanade Heizel

1020 BRUSSEL

T +32 2 476 26 35

F +32 2 476 26 60

E info@dexion.be

W www.dexion.be

GOM BRANCH BENELUX

Interleuvenlaan 15F

3001 HEVERLEE

T +32 16 40 80 34

E info-benelux@gom.com

W www.gom.com

JEPSON POWER GMBH

Ernst-Abbe-Straße 5

52249 ESCHWEILER

T +32 472 12 22 85

+31 616 57 87 97

E info@jepsonpower.com

W www.drycutter.com

Planningssoftware voor productiebedrijven

Capitool 41

7521 PL ENSCHEDE

T +31 53 740 07 50

E info@limis.nl

W www.limis.nl

| 111


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijf

LVD BENELUX

Hondschotestraat 112

8560 GULLEGEM

T +32 56 43 05 72

F +32 56 43 25 12

E benelux@lvd.be

MURRELEKTRONIK BVBA

Noordlaan 21

9200 DENDERMONDE

T +32 52 33 98 55

F +32 52 33 98 54

PAUL HORN

Postfach 1720

D-72007 TÜBINGEN 5(Duitsland)

T +49 707 17 00 40

E info@phron.de

W www.phorn.de

PROMATT

Rietmolenweg 20

7482 NX HAAKSBERGEN

T +31 53 573 05 10

E info@promatt.nl

W www.lvdgroup.com

E info@murrelektronik.be

W www.murrelektronik.be

W www.promatt.nl

PLASMA SOLUTIONS

Vlimmersebaan 136 - unit 1

MAKE! MACHINING TECHNOLOGY

Antonie van Leeuwenhoekweg 18

5151 DV DRUNEN

T +31 416 63 20 68

E info@make-mt.nl

W www.make-mt.nl

MT-SERVICE

Rue de L’Ile Sainte-Hélène 5

1070 BRUSSEL

T +32 2 555 11 55

F +32 2 555 11 51

2275 WECHELDERZANDE

T +32 9 330 45 54

F +32 9 330 63 81

E info@kjellberg.be

W www.kjellberg.be

ROBOJOB BVBA

Industriepark 12

2220 HEIST-OP-DEN-BERG

T +32 15 25 72 74

E info@robojob.be

W www.robojob.eu

E service@mtservice.be

W www.mtservice.be

PRIMA POWER BENELUX NV

Leenstraat 5

MEWA SERVIBEL SA

Avenue Léopold III 33

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE

T +32 64 23 07 00

F +32 64 23 08 00

E info@mewa.be

W www.mewa.be

NEDERMAN NV

Bergensesteenweg 181

1600 SINT PIETERS LEEUW

T +32 3 34 22 50

E info@nederman.be

W www.nederman.be

9810 NAZARETH

T +32 9 382 90 30

F +32 9 382 90 31

E info.benelux@primapower.com

W www.primapower.com

ROSLER BENELUX

Avenue de Ramelot 6

1480 TUBIZE

T +32 2 361 02 00

E rosler-be@rosler.com

W www.rosler.com

MITUTOYO BENELUX

Showroom België/Belgique

Hogenakkerhoekstraat 8

9150 KRUIBEKE

T +32 3 254 04 44

E info@mitutoyobenelux.com

OERLIKON BALZERS COATING BENELUX

Nijverheidslaan 5470

3800 SINT-TRUIDEN

T +32 11 69 30 40

F +32 11 69 29 45

E info.balzers.be@oerlikon.com

PROMAS BV

Voltaweg 18

5993 SE MAASBREE

T +31 77 327 08 89

F +31 77 327 08 90

E sales@promascnc.nl

SACA GROUP

Boulevard Industriel 99

7700 MOUSCRON

T +32 56 85 62 00

F +32 56 85 62 01

E info@sacagroup.com

W www.mitutoyobenelux.com

W www.oerlikon.com/balzers/be

W www.promascnc.nl

W www.sacagroup.com

112 |


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijf

SAFANDARLEY

Kwinkweerd 11

7241 CW LOCHEM

T +31 57 322 22 22

E safan@safandarley.com

W www.safandarley.com

SANDVIK BENELUX - COROMANT

Fountain Plaza, Belgicastraat 5/6

STEMA TOOLS

Chaussée de Wavre 362, Bte 2

1390 GREZ-DOICEAU

T +32 2 361 25 80

F +32 2 360 11 22

E info@stematools.be

W www.stematools.com

STEVENS PUNCHING

Zonnebeekseweg 221

TIMESAVERS INTERNATIONAL BV

Fruitlaan 20

4462 EP GOES

T +31 11 323 89 11

F +31 113 23 20 03

W www.timesaversint.com

TRIVEST SOFTWARE GROUP

Baaikensstraat 21/2

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E info@trivestsoftwaregroup.be

W www.trivestsoftwaregroup.be

VANAS ENGINEERING NV

Zwaluwbeek 3

9120 MELSELE

T +32 3 568 33 00

E engineering@vanas.eu

W www.vanasengineering.be

VAN HOORN MACHINING BVBA

Keyserlei 58-60 / bus 19

2018 ANTWERPEN

T +32 3 304 95 48

F +32 3 304 95 49

E info@vanhoornmachining.com

W www.vanhoornmachining.com

1930 ZAVENTEM

8900 IEPER

T +32 27 02 98 00

F +32 27 26 01 87

E info.coromant.benelux@sandvik.com

W www.sandvik.coromant.com/be

SCHUNK INTEC NV

T +32 57 20 21 47

F +32 57 20 16 54

E stevens.punching@spsfe.be

W www.stevens-punching.be

STYLE CNC MACHINES BV

UNIL LUBRICANTS

Bergensesteenweg 713

1600 SINT PIETERS LEEUW

T +32 2 365 02 00

E info@unil.com

W www.unil.com

WELDA NV & WELDA MACHINERY

Antwerpsesteenweg 949

9041 OOSTAKKER – GENT

T +32 9 355 74 26

E info@welda.be

E info@welda-machinery.com

W www.welda.be

W www.welda-machinery.com

Industrielaan 4, Zuid III

Nijverheidsweg 15

9320 EREMBODEGEM

3751 LP BUNSCHOTEN

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

T +31 33 298 88 99

F +31 33 298 38 84

E info@stylecncmachines.com

W www.stylecncmachines.nl

VAC MACHINES

Kleine Pathoekeweg 13-15

8000 BRUGGE

T +32 50 31 50 83

E info@vac-machines.be

W www.vac-machines.be

YAMAZAKI MAZAK EUROPE

Grauwmeer 7

3001 LEUVEN

T +32 16 39 16 11

F +32 16 39 17 07

E mazak@mazak.be

W www.mazakeu.be

SSI SCHÄFER NV

Dellingstraat 34

2800 MECHELEN

T +32 15 79 68 70

E info.be@ssi-schaefer.com

W www.ssi-schaefer.com

TENTE NV

Industriezone 9

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 69 51

E info.be@tente.com

W www.tente.com

VALK WELDING

P.O. Box 60

2950 AB ALBLASSERDAM

T +31 78 691 70 11

E info@valkwelding.com

W www.valkwelding.com

YASKAWA BENELUX

Industrieterrein Ekkersrijt 5031

5692 EB SON

T +31 40 289 55 00

E info.nl@yaskawa.eu.com

W www.yaskawa.eu.com

| 113


MT

service

Sinds oktober 2006 zijn we er voor u.

Wij verkopen werktuigmachines voor het

bewerken van metaal, stellen ze in bedrijf

en verzorgen de dienst na verkoop.

EEN COMPLEET GAMMA FREES- EN KOTTERBANKEN

LANGS TOT 29.000 MM - VERTIKAAL TOT 6.000 MM

ONTDEK DE KOTTERBANKEN WHR13 EN WRD13,

TWEE NIEUWIGHEDEN VAN TOS VARNSDORF.

MT service | Eiland Sint-Helenastraat 5 | B-1070 Brussel

Dienst na verkoop: tel. 02 555 11 55 | service@mtservice.be

Wisselstukken: tel. 02 555 11 56 | parts@mtservice.be

www.mtservice.be


TOEGEGEVEN: HET IDEE VAN EEN

SCHAALVERDELING KOMT NIET VAN ONS.

WIJ HEBBEN DIT ALLEEN NOG MAAR

NAUWKEURIGER GEMAAKT.

Model: GARANT Digitaler Messschieber

Ook in de gereedschapswereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedschapsmerk staat GARANT

voor de geconcentreerde producentkwaliteit van de Hoffmann Group. Meer dan 30.000 krachtige topgereedschappen

voor alle toepassingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante premium-kwaliteit en een

optimale prijs-/kwaliteitsverhouding. Overtuigt u zichzelf:

www.garant-tools.com


HET VERSCHIL

TUSSEN VAST

EN VRIJ

HET GEREEDSCHAP

HORN staat voor baanbrekende toptechnologie,

prestaties en betrouwbaarheid. Gun uzelf de vrijheid

om het beste te bereiken – want onze precisiegereedschappen

maken het verschil.

www.phorn.de

VLAANDEREN /

BRUSSELS GEWEST


KEES VAN BERS

kees.van.bers@phorn.com

WALLONIË


PATRICK LEBRUN

plebrun@phorn.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!