10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ<br />

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส ำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย<br />

และพสกนิกรชาวไทยต่างได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน<br />

ในโอกาสมหามงคลนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ำกัด ได้ขอพระราชทาน<br />

พระราชานุญาตเชิญพระราชประวัติของพระองค์ มาเสนอในวีสมายล์ฉบับนี้<br />

เดือนที่ผ่านมา TripAdvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ได้ประกาศผลรางวัล ๒๕๖๒ TripAdvisor Travellers’ Choice®<br />

Awards จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ซึ่งสายการบินไทยสมายล์ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย<br />

(Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airline - Asia) ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓<br />

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้กับพนักงานไทยสมายล์ทุกคนเดินหน้าในการให้บริการที่ดีที่สุด<br />

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารต่อไป<br />

ดิฉันในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ส ำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้<br />

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสในการให้บริการท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไป แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

Long Live the King<br />

The Management and Staff of THAI Smile Airways Company Limited<br />

Join in Our Nation’s Joy on the Auspicious Occasion of<br />

the Coronation of King Rama X B.E. 2562 (<strong>2019</strong>)<br />

The Royal Coronation Ceremony in <strong>May</strong> <strong>2019</strong> is of paramount importance to the history of the<br />

Thai kingdom. All Thais mark the occasion with their appreciation of King Rama X’s great charisma<br />

while loyally extending their best wishes to His Majesty in unison.<br />

On this auspicious occasion and in honour of His Majesty the King, THAI Smile Airways<br />

Company Limited has obtained His Majesty’s approval to feature a special biographical<br />

report on His Majesty the King in this issue of WE Smile.<br />

Last month, global travel website TripAdvisor announced the winners of the <strong>2019</strong><br />

TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards based on the reviews by passengers worldwide.<br />

THAI Smile won 2 awards – “Best Airline in Thailand” and “Travellers’ Choice Regional Airline - (Asia)”<br />

– for the 3 rd consecutive year.<br />

While these accolades are our pride and joy, they come as a worthwhile morale booster for all<br />

THAI Smile staff who will continue to provide the best service to satisfy the needs of, and leave<br />

a lasting impression on, all our passengers.<br />

On behalf of THAI Smile’s management and employees, I would like to express my heartfelt<br />

thanks to all those who have honoured us with the awards. I truly hope that we will have the<br />

opportunity to provide our service to you on your next trip once again. See you in the next issue.<br />

在 <strong>2019</strong> 年 加 冕 典 礼 之 际<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 的 管 理 委 员 和 工 作 人 员<br />

恭 祝 国 王 万 寿 无 疆<br />

<strong>2019</strong> 年 5 月 加 冕 典 礼 是 一 个 非 常 重 要 的 时 刻 , 它 将 被<br />

载 入 泰 国 史 册 。 泰 国 万 民 钦 佩 贤 明 君 王 , 衷 心 恭 祝 国<br />

王 万 寿 无 疆 。<br />

在 此 祥 瑞 之 际 , 为 庆 祝 拉 玛 十 世 国 王 崇 高 荣 誉 ,<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 请 求 国 王 的 恩 准 将 国 王 传 记 发<br />

表 在 本 期 《We Smile》 杂 志 上 。<br />

上 个 月 , 全 球 领 先 的 猫 途 鹰 旅 游 网 站 根 据 全 球 旅<br />

客 的 评 选 , 公 布 了 <strong>2019</strong> 年 猫 途 鹰 旅 行 者 大 奖 , 泰 国 微<br />

笑 航 空 连 续 第 三 年 荣 获 2 项 大 奖 分 别 为 “ 泰 国 最 佳 航 空<br />

公 司 ” 和 “ 旅 行 者 选 择 最 佳 亚 洲 区 域 航 空 公 司 ”。<br />

此 荣 耀 之 大 奖 亦 是 对 泰 国 微 笑 航 空 所 有 工 作 人 员<br />

的 鼓 励 , 让 我 们 尽 心 提 供 最 好 的 服 务 , 以 满 足 每 位 旅<br />

客 的 需 求 , 给 每 位 旅 客 留 下 难 以 忘 怀 的 印 象 。<br />

我 谨 代 表 公 司 管 理 层 及 所 有 员 工 衷 心 感 谢 每 位<br />

旅 客 , 希 望 能 为 您 的 下 次 旅 行 提 供 服 务 , 我 们 下 期<br />

再 会 !<br />

Charita Leelayudth<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI Smile Airways Company Limited<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

代 理 首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!