10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินจะเหนื่อยอยู่บ้าง มีปัญหา<br />

เฉพาะหน้าเข้ามาบ่อยๆ แต่ก็จะพอ<br />

แก้ไขได้ในช่วงปลายเดือน ส่วนการงาน<br />

จะได้รับข่าวประกาศสำคัญเร็วๆ นี้<br />

ถ้ามีการสมัครงานใหม่ใดๆ จะได้รู้ผลแล้ว<br />

สำหรับการเดินทางจะต้องเหนื่อยก่อน<br />

ต้องอดทนกับเรื่องวุ่นวายก่อนถึงเป้าหมาย<br />

ปลายทาง แต่วางใจได้ในความปลอดภัย<br />

การเงินต้องอดทนกับเรื่องค่าใช้จ่าย<br />

จะมีส่วนที่ต้องยอมควักกระเป๋าไปโดย<br />

หลีกเลี่ยงไม่ได้ การงานก็เสี่ยงไปอีกแบบ<br />

เป็นระยะที่จะดวงตกเล็กน้อย แต่ก็มีเรื่องดีๆ<br />

มาถึงด้วย เกี่ยวกับการเดินทางจะมี<br />

ความราบรื่น ได้สดชื่นกับเพื่อนร่วมทริป<br />

ที่มีแผนเดินทางต่างประเทศจะสนุก<br />

กว่าที่คิด<br />

การเงินต้องจัดสรรอย่างจริงจัง ช่วงนี้<br />

สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก อาจต้องมองหา<br />

งานพิเศษมาเป็นตัวช่วย ส่วนการงาน<br />

สำคัญที่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน<br />

บางคน จะทำให้คุณเองได้รับผลดี<br />

ตอบแทนภายหลัง สำหรับการเดินทาง<br />

เตือนระวังมิจฉาชีพ อาจมีเรื่องข้าวของ<br />

สูญหาย ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า<br />

การเงินจะได้ตัดสินใจบางเรื่องที่สำคัญ<br />

อาจเป็นการซื้อขาย การเจรจาต่อรอง<br />

การงานมีเกณฑ์แจ่มใส เด่นในการทำงาน<br />

กับครอบครัว ธุรกิจในระบบกงสีจะไปได้ดี<br />

เป็นพิเศษ ส่วนการเดินทางมีความสำคัญ<br />

ที่จิตใจ ถ้าเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ระวังจะได้<br />

ง้องอนกันไปตลอดทาง<br />

การเงินจะได้ก้อนใหม่ๆ เข้ามา แต่ก็<br />

จะมีเรื่องเสียเงินไม่คาดฝัน การได้การเสีย<br />

ยังไม่แน่นอน ส่วนการงานเด่นที่งานประจำ<br />

ยังมีความแน่นอนมั่นคง ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมดี<br />

การเดินทางมีข่าวดี เด่นพิเศษเกี่ยวกับทริป<br />

ต่างประเทศ เดินทางกับแฟนจะหวานชื่น<br />

การเงินอยู่ที่ความขยันขันแข็ง เอาแรง<br />

เข้าสู้ จะได้ค่าตอบแทนที่ดีในภายหลัง<br />

ส่วนการงานยังต้องปรับตัวอยู่มากมาย<br />

มักได้อยู่ร่วมฝ่ายกับคนที่ไม่ค่อยสอดคล้อง<br />

กัน สำหรับการเดินทางจะปลอดภัยดี<br />

หากเป็นทริปที่เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน<br />

ภูมิลำเนา หรือเดินทางกับคนในครอบครัว<br />

จะมีความสุขมาก<br />

Your financial situation is growing<br />

tense with immediate concerns crying<br />

out for attention. But things will work<br />

out quite well by the end of the month.<br />

Careerwise, there will be favourable<br />

announcements soon. You will have<br />

known the outcome of a job<br />

application. Travel is tiresome but<br />

be patient with any disruptions that<br />

may arise before you reach your<br />

destination. You’ll be safe all the way<br />

through.<br />

Financially, unavoidable expenses are<br />

on the increase. Careerwise, this is<br />

a risky period and you’re down on your<br />

luck, but good things are set to come<br />

your way. Travel goes smoothly, with<br />

travel companions bringing happiness.<br />

Your overseas trip is likely to be much<br />

more fun than you thought.<br />

It’s time to manage your finances<br />

seriously as the outlook is not so<br />

favourable. You might need to find<br />

odd jobs for extra income. At work,<br />

try to focus your attention on helping<br />

some of your colleagues, which will<br />

pay off down the line. If travelling,<br />

keep an eye out for con men. You might<br />

lose some valuables. So, never trust<br />

a stranger.<br />

Money matters need your decision<br />

concerning things to sell or buy or<br />

negotiations. Careerwise, the outlook<br />

is bright. Family businesses look<br />

promising with excellent prospects.<br />

Travel may bring emotional stress in<br />

case of travelling with your loved one.<br />

Squabbles are likely.<br />

You will make a fortune even though<br />

unpredictable expenses will increase.<br />

Any gains and losses remain uncertain.<br />

The outlook is good for those on<br />

full-time jobs, which remain secure<br />

and stable. You will receive the backing<br />

from the higher-ups. Travel brings<br />

good news, especially if it’s an overseas<br />

trip. A journey with your loved one is at<br />

its sweetest.<br />

Income depends on your diligence<br />

and effort. Your labour will pay off<br />

later. You need a lot of self-adjustment<br />

at work as you might end up working<br />

with someone incompatible.<br />

Travel is generally safe and a trip to<br />

your hometown or with your family<br />

members brings happiness.<br />

资 金 让 您 有 些 困 扰 , 经 常 发 生 面 临 的 问 题 ,<br />

在 月 底 就 可 以 能 够 解 决 。 工 作 方 面 , 重 要 发 布<br />

信 息 将 来 临 , 若 应 聘 新 工 作 将 知 道 结 果 。 旅 行<br />

一 切 安 全 , 但 在 抵 达 目 的 地 之 前 , 可 能 要 为 一<br />

些 烦 恼 问 题 而 感 到 累 倦 , 需 要 坚 持 。<br />

资 金 需 要 注 意 支 出 费 用 , 会 有 事 情 让 您 不 得<br />

不 掏 钱 。 工 作 有 点 风 险 , 进 入 小 晦 气 时 段 ,<br />

不 过 还 是 有 好 事 进 来 的 。 旅 行 一 切 顺 利 ,<br />

与 旅 伴 玩 的 很 开 心 , 国 外 旅 游 会 比 想 象 的 要<br />

好 玩 。<br />

在 这 个 时 段 里 , 必 须 认 真 管 理 资 金 , 情 况 还<br />

未 稳 定 , 可 能 要 找 二 次 就 业 来 挽 救 情 况 。<br />

工 作 , 帮 忙 同 事 必 会 收 到 好 回 应 。 旅 行 应 当<br />

注 意 盗 贼 , 可 能 损 失 物 品 , 应 当 慎 重 生 面 人 。<br />

会 有 关 于 资 金 的 重 要 事 情 让 您 做 决 定 , 可 能<br />

是 买 卖 或 谈 判 的 事 。 工 作 都 挺 好 , 家 庭 生 意<br />

或 与 家 人 工 作 特 别 突 出 。 旅 行 方 面 , 若 与 爱<br />

人 出 游 , 要 注 意 心 情 , 可 能 发 生 小 矛 盾 。<br />

金 钱 进 入 , 但 可 能 会 有 意 想 不 到 的 支 出 。 全 职<br />

工 作 很 突 出 , 前 程 似 锦 , 长 者 给 予 支 持 。 旅 行<br />

将 收 到 好 消 息 , 国 外 旅 行 非 常 好 , 与 爱 人 旅 行<br />

会 很 甜 蜜 。<br />

财 运 取 决 于 您 的 努 力 , 尽 力 奋 斗 , 将 收 到 好 的<br />

报 酬 。 工 作 还 有 很 多 地 方 需 要 调 整 , 且 经 常 要<br />

与 有 异 议 的 人 工 作 。 旅 行 安 全 顺 畅 , 若 是 回 乡<br />

或 与 家 人 旅 行 会 非 常 的 惬 意 。<br />

94 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!