31.05.2019 Views

WESmile Magazine June 2019

A In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

A In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• ฉบับอภินันทนาการ<br />

• COMPLIMENTARY COPY<br />

• 赠 阅 本


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

THE CORONATION OF KING RAMA X<br />

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />

ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว


พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ<br />

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

น้ำาอภิเษกจากทั่วประเทศจัดเตรียมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

ภาพ : กองสารนิเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย<br />

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก<br />

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

ทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ ร.๑ และ ร.๕<br />

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์<br />

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์<br />

ภาพ : ภาพพระราชทาน<br />

ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล<br />

ภาพ : ภาพพระราชทาน


ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก<br />

ภาพ : ภาพพระราชทาน<br />

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />

บนซ้าย ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว<br />

บนขวา ภาพ : นายบันลือศักดิ์ บุญเรืองขาว<br />

ล่างซ้าย ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว<br />

ล่างขวา ภาพ : นายสมประสงค์ สุภาพันธ์


เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท<br />

ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว<br />

ภาพ : นายสมประสงค์ สุภาพันธ์<br />

ภาพ : นายเชิดพันธุ์ วีระกุล


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม<br />

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน<br />

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พสกนิกรปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งหลายต่างได้ร่วมชื่นชมความงดงามของ<br />

โบราณราชประเพณี ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10<br />

วีสมายล์ฉบับนี้จึงได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ<br />

ให้ผู้โดยสารทุกท่านได้ชมภาพประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน<br />

สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ ไทยสมายล์ต้อนรับความชุ่มฉ่ ำเย็นสบายของสายฝนด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ<br />

ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งหากท่านยังไม่มีแผนท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางใดๆ<br />

นอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองรองแล้ว เราขอแนะนำเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย<br />

นครสีชมพูที่เป็นจุดหมายปลายทางที่หมายปองของนักเดินทางทั่วโลก ซึ่งเราปฏิบัติการบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์<br />

ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าของราคา<br />

การันตีด้วยรางวัล TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ดิฉันในนามของตัวแทนผู้บริหารและ<br />

พนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกๆ รีวิวจากผู้โดยสารทุกท่านที่ท ำให้เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ<br />

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และเดินทางอย่างปลอดภัย<br />

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

On the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana’s birthday,<br />

<strong>June</strong> 3, <strong>2019</strong>, the management and staff of THAI Smile Airways Company Limited wish Her Majesty<br />

happiness and longevity.<br />

In May, Thai people and foreigners jointly witnessed an elaborate traditional ceremony<br />

on the occasion of the Royal Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra<br />

Vajiraklaochaoyuhua. In this issue, WE Smile presents a historical collection of the <strong>2019</strong> Royal<br />

Coronation which was held with grandeur.<br />

For <strong>June</strong>, THAI Smile welcomes the rain by offering special-priced tickets in the 51 st Thai Travel<br />

Thai Fair at BITEC, Bang Na. If you have not planned domestic trips either to major or secondary<br />

cities, we recommend Jaipur, the Pink City of India, which has become a favourite destination<br />

for travellers all over the world. THAI Smile operates 4 flights a week to Jaipur. Your journey<br />

will be comfortable with our excellent service and reasonable price, endorsed by TripAdvisor<br />

Travellers’ Choice® Awards for 3 consecutive years. On behalf of THAI Smile executives and staff,<br />

I would like to extend my appreciation to all passengers’ reviews which resulted in the Awards.<br />

Last but not least, please take care of your health during the changing seasons.<br />

May you have a safe trip. See you in the next issue.<br />

在 此 <strong>2019</strong> 年 6 月 3 日 素 提 达 王 后 诞 生 之 际 , 我 们 泰 国 微<br />

笑 航 空 公 司 委 员 会 、 管 理 部 门 以 及 工 作 人 员 , 恭 祝 王<br />

后 福 寿 安 康 、 万 寿 无 疆 。<br />

刚 过 去 的 五 月 份 , 泰 国 全 体 民 众 及 国 外 友 人 一 同<br />

见 证 了 拉 玛 十 世 国 王 传 统 而 高 雅 的 王 室 加 冕 大 典 , 本<br />

期 《WE Smile》 杂 志 刊 登 了 此 <strong>2019</strong> 年 加 冕 大 典 的 历 史<br />

盛 况 , 供 各 位 乘 客 观 赏 。<br />

在 此 六 月 份 , 为 迎 接 凉 爽 的 雨 季 , 泰 国 微 笑 航 空<br />

将 在 曼 谷 国 际 贸 易 展 览 中 心 举 办 的 第 51 届 泰 国 旅 游 节<br />

上 , 提 供 特 价 机 票 , 其 中 除 了 泰 国 国 内 主 副 旅 游 目 的<br />

地 航 线 之 外 , 我 们 还 诚 心 为 您 推 荐 全 球 旅 客 心 目 中 的<br />

圣 地 印 度 粉 红 之 都 ---- 斋 浦 尔 , 我 们 提 供 每 周 四 趟 的<br />

直 飞 航 班 。 此 外 , 连 续 3 年 荣 获 猫 途 鹰 旅 行 者 之 选 最<br />

佳 亚 洲 区 域 航 空 公 司 的 大 奖 , 保 证 您 能 享 受 到 优 质 标<br />

准 的 服 务 和 低 廉 的 机 票 。 在 此 , 我 代 表 公 司 的 管 理 层<br />

和 全 体 工 作 人 员 , 衷 心 感 谢 每 位 乘 客 的 评 论 , 让 我 们<br />

能 够 荣 获 此 荣 耀 奖 项 。<br />

最 后 , 在 季 节 更 替 期 间 , 请 各 位 注 意 身 体 健 康 ,<br />

祝 大 家 一 路 顺 利 , 我 们 下 期 再 见 !<br />

Charita Leelayudth<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI Smile Airways Company Limited<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

代 理 首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


Cover<br />

Model : Sakaowan Singhapreecha<br />

Photographer : Tanutpong Thungchai<br />

Stylist : Asawapat Jindachotiraz<br />

Makeup & Hair : Adisorn Peepuan<br />

Clothing : Karat Boutique<br />

Location : The 66 Cottage, sukhumvit 66<br />

THAI Smile Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Publisher<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66(0) 2744 4975<br />

Fax: +66(0) 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Advertising<br />

Editorial<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Manote Tripathi<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai<br />

Photographers Termsit Siriphanich<br />

Pangchanak Pangviphas<br />

Art<br />

Graphic Designer<br />

Panyaporn Panyachote<br />

Contributors<br />

Chaton Chokpattara<br />

Tomorn Sookprecha<br />

Korakot Punlopruksa<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sayan Chuenudomsavad<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Production<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmilemagazine.com<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

wesmilemagazine.com<br />

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile<br />

Airways Company Limited and is edited and published<br />

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile<br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI Smile Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


On The<br />

Cover<br />

THE IDEAL DESTINATION<br />

FOR YOUR BREAKS<br />

OUR COVER GIRL FOR THIS MONTH!<br />

สกาววรรณ สิงหปรีชา - แพรวา<br />

Sakaowan Singhapreecha - Praewa<br />

萨 考 婉 · 幸 合 碧 查 - 佩 瓦<br />

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์<br />

THAI SMILE FLIGHT ATTENDANT<br />

泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员<br />

สนุกกับการทำางาน และพร้อมเปิดรับ<br />

ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา<br />

จากตำาแหน่งรองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำาปี 2556<br />

เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร<br />

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่เส้นทางของการเป็นลูกเรือ<br />

สายการบินไทยสมายล์ หลังสำาเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์<br />

ล้วนมาจากพื้นฐานของความชอบที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ<br />

ให้กับตนเองอยู่เสมอ ทำาให้หญิงสาวสวยคนนี้ได้รับโอกาสอันดี<br />

ในชีวิตเรื่อยมา สำาหรับบทบาทของการเป็นแอร์โฮสเตสนั้น<br />

เธอบอกว่านอกจากได้เรียนรู้งานบริการบนเครื่องบิน<br />

การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารแล้ว<br />

เธอยังได้ประสบการณ์จากการพบปะผู้คนอย่างหลากหลาย<br />

ในแต่ละเที่ยวบินด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบลูกเรือ<br />

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เธอจึงรู้สึกภาคภูมิใจและสนุกกับการทำางาน<br />

ตลอดเวลา เสมือนไม่ได้ไปทำางาน แต่ไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ<br />

ที่มีคุณค่ามากกว่า<br />

ENJOY WORK AND OPEN TO NEW EXPERIENCES<br />

Sakaowan is an open-minded person who has welcomed<br />

new experiences since her young age. While studying at<br />

Kasetsart University, she contested in the Miss Universe<br />

Thailand 2013 and won the title of 2 nd runner-up.<br />

Her career as a flight attendant at THAI Smile is another<br />

chapter that has led her to new experiences and challenges.<br />

Proud of her work, she always enjoys giving services to<br />

passengers and values what she learns on the job.<br />

Nestled in the heart of Patong, Hotel Clover Patong Phuket is lifestyle hotel that features a sleek<br />

and contemporary design combined with warm Thai hospitality and the highest standard of service<br />

and quality. Whether you are the person who enjoys the sun, sand and sea or who loves nightlife,<br />

Hotel Clover Patong Phuket is the ideal destination for your breaks. The hotel is a minute walk to<br />

Patong Beach and five minutes’ walk to Bangla Road, a fun party district.<br />

欢 乐 工 作 , 随 时 迎 接 新 经 验 的 机 遇<br />

曾 获 得 2013 年 泰 国 环 球 小 姐 选 美 大 赛 季 军 的 她 , 从 泰 国 农 业<br />

大 学 毕 业 后 , 加 入 泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员 团 队 。 而 乐 于 汲<br />

取 新 经 验 的 她 , 在 这 份 工 作 当 中 , 不 但 让 她 能 学 习 到 各 种 客<br />

舱 服 务 工 作 , 遇 到 各 种 旅 客 也 能 让 她 收 到 丰 富 的 经 验 。<br />

因 此 , 每 一 次 的 工 作 , 让 她 感 到 自 豪 并 快 乐 , 给 予 她 宝 贵 的<br />

新 经 验 。<br />

16 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

Watch Me<br />

BOOK NOW AT PATONGPHUKET.HOTELCLOVER.COM<br />

FOR RESERVATIONS, PLEASE CALL +66 (76) 685 088 EMAIL: RSVN@HOTELCLOVERPATONG.COM<br />

WWW.PATONGPHUKET.HOTELCLOVER.COM HOTEL CLOVER PATONG PHUKET HOTELCLOVERPATONGPHUKET


สารบัญ Contents JUNE <strong>2019</strong><br />

20 Calendar<br />

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน<br />

Interesting Festivals of the Month<br />

本 月 有 趣 节 日<br />

22 Update<br />

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจำเดือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

每 月 新 闻 和 活 动 更 新<br />

26 Beauty<br />

สดชื่นรื่นรมย์ ผสานนานาพรรณไม้<br />

Fresh Like a Flower<br />

花 树 之 清 新 感<br />

28 Packing<br />

สดใสกับการแต่งชุดสบายๆ<br />

ไปเที่ยวหาดใหญ่<br />

For Her : Comfy Style<br />

舒 适 穿 搭 游 玩 合 艾<br />

แพ็กเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแคชชวล<br />

แล้วบินลัดฟ้าเที่ยวกัวลาลัมเปอร์<br />

For Him : Sporty Casual Look<br />

穿 着 运 动 休 闲 风 去 吉 隆 坡 旅 游<br />

30 Taste<br />

อลังการอาหารทะเลชั้นเลิศ<br />

Gastronomic Seafood Delights<br />

眩 目 上 等 海 鲜 餐<br />

ยกความอร่อยแซ่บ<br />

แบบสตรีทฟู้ดมาขึ้นห้าง<br />

Street Food in a Trendy Mood<br />

驻 在 商 场 里 的 正 宗 泰 国 街 边 小 吃<br />

34 Relax<br />

สัมผัสโอเอซิสแห่งความผ่อนคลาย<br />

ภายในสปาอันร่มรื่น<br />

Oasis of Relaxation<br />

体 验 放 松 之 绿 洲<br />

36 Stay<br />

โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต<br />

The Bloc Hotel Phuket<br />

普 吉 岛 布 洛 克 酒 店<br />

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา<br />

Cape Dara Resort Pattaya<br />

芭 堤 雅 达 拉 海 角 度 假 村<br />

94 Horoscopes<br />

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง<br />

เดือนมิถุนายน 2562<br />

Enjoy Travelling with Your Stars :<br />

<strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

随 着 <strong>2019</strong> 年 6 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游<br />

Art & Culture<br />

38 สีสันแห่งฤดูกาล<br />

ของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล<br />

An Artist’s Colours of Seasons<br />

艺 术 家 的 季 节 之 丰 富 多 彩<br />

44 ผจญภัยหัวใจสีเขียว เที่ยว “สตูล”<br />

Satun for Geo Lovers<br />

沙 敦 的 绿 色 之 旅<br />

54 “ฮารีรายอ”<br />

รอยยิ้ม ความสุข และการท่องเที่ยว<br />

Hari Raya : Time for Joy, Jubilation and Journey<br />

开 斋 节 —— 微 笑 、 幸 福 及 旅 游 之 节<br />

64 ผีตาโขน จากศรัทธา<br />

สู่ประเพณีที่สุดแห่งเลย<br />

Phi Ta Khon : Ghosts and<br />

Spirits Roam the Streets<br />

黎 府 之 信 仰 传 统 节 日 —— 鬼 节<br />

74 เที่ยวสวนผลไม้<br />

อัศจรรย์ตะวันออก<br />

Here Comes Fruit Feast of the East<br />

东 部 奇 妙 的 果 园 之 旅<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

85 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

86 FOOD<br />

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

88 NEWS<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK<br />

98 WEFIE


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

วันนี้-5 มิถุนายน 2652<br />

Today-<strong>June</strong> 5, <strong>2019</strong> / 今 日 -<strong>2019</strong> 年 6 月 5 日<br />

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล 2562 / เชียงใหม่<br />

งานประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาตามศรัทธาและความเชื่อ โดยจะมีการแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า<br />

เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขิล) เพื่อสร้างขวัญและก ำลังใจ<br />

สำหรับปีนี้ยังร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย<br />

โดยภายในงานประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งพิธีกรรมทางศาสนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม<br />

พื้นบ้านล้านนา จัดขึ้น ณ บริเวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่<br />

Inthakin Festival <strong>2019</strong> / Chiang Mai<br />

Highlights of the age-old festival are a procession of Phra Chao Fon San Ha,<br />

the Buddha of rain, and a flower-offering worship to the Inthakin City Pillar.<br />

This year’s festival also celebrates the coronation of King Rama X. Revellers can<br />

witness Buddhist rituals and Lanna cultural performances in the festival<br />

held at Wat Chedi Luang in Chiang Mai town.<br />

<strong>2019</strong> 年 因 塔 肯 城 柱 献 花 传 统 节 / 清 迈<br />

此 传 统 神 圣 节 日 于 清 迈 府 清 迈 直 辖 县 柴 迪 隆 寺 举 办 , 今 年 为 庆 祝 国 王 加 冕 之 际 ,<br />

盛 办 节 日 活 动 包 括 祈 雨 佛 像 旅 行 、 供 奉 清 迈 城 柱 , 旅 客 可 观 赏 宗 教 仪 式 和 兰 纳 民 间 文 化 艺 术 表 演 。<br />

17-18 มิถุนายน 2562<br />

<strong>June</strong> 17-18, <strong>2019</strong> /<br />

<strong>2019</strong> 年 6 月 17 日 -18 日<br />

งานประเพณีบุญบั้งไฟ<br />

อำเภอพนมไพร / ร้อยเอ็ด<br />

ชวนเยือนถิ่นเมืองแสนล้านช้าง พร้อมจุด<br />

บั้งไฟไหว้พระธาตุ และชมขบวนแห่บั้งไฟ<br />

อันสวยงาม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ<br />

ประจำปี 2562 ณ อำเภอพนมไพร จังหวัด<br />

ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะ<br />

ในวันที่ 18 มิถุนายน ผู้ร่วมงานจะได้ตื่นตา<br />

กับการจุดบั้งไฟมากที่สุดในโลก<br />

รายละเอียดติดตามได้ที่ FB : บุญบั้งไฟ<br />

Rocket Festival in Phanom<br />

Phrai District / Roi Et<br />

It is an annual event during which<br />

enthusiastic participants display<br />

their elaborate rockets. The mostawaited<br />

activity is on <strong>June</strong> 18<br />

when enormous rockets are fired<br />

into the sky. More information at<br />

FB : บุญบั้งไฟ.<br />

拍 隆 沛 县 火 箭 节 / 黎 逸<br />

来 在 <strong>2019</strong> 年 拍 隆 沛 县 火 箭 节 里 一 起 点 燃<br />

火 箭 和 观 赏 火 箭 游 行 , 尤 其 是 6 月 18 日 的<br />

众 所 瞩 目 的 全 球 最 多 火 箭 点 燃 活 动 。 详 情<br />

请 关 注 FB: 火 箭 节 。<br />

7-8 มิถุนายน 2562<br />

<strong>June</strong> 7-8, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 6 月 7 日 -8 日<br />

Hua Hin International Jazz Festival <strong>2019</strong> /<br />

ประจวบคีรีขันธ์<br />

ททท. ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองหัวหิน และภาคเอกชน จัดเทศกาล<br />

ดนตรีแจ๊สบนชายหาดระดับโลก เนรมิตเมืองหัวหินให้เป็นสวรรค์ของคนรักเพลงแจ๊ส<br />

โดยขนขบวนศิลปินกว่า 40 วง เกิน 100 ชีวิต กับการแสดงจุใจ 2 เวที เพื่อมอบความสุข<br />

ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 วันเต็ม ณ ชายหาดหัวหิน ด้านหน้าโรงแรม<br />

เซนทาราแกรนด์<br />

Hua Hin International Jazz Festival <strong>2019</strong> / Prachuab<br />

Kirikhan<br />

The Tourism Authority of Thailand, in cooperation with the public<br />

and private sectors, organises the International Jazz Festival for 2 days<br />

on Hua Hin beach. Two stages are set up near the Centara Grand Hotel<br />

where more than 100 musical artists representing at least 40 bands<br />

will go on full swing.<br />

<strong>2019</strong> 年 华 欣 国 际 爵 士 音 乐 节 / 巴 蜀<br />

泰 国 旅 游 局 与 华 欣 市 政 府 及 私 立 部 门 合 作 于 盛 泰 澜 酒 店 前 的 华 欣 海 滩 举 办 世 界<br />

级 爵 士 音 乐 节 , 创 造 华 欣 成 爵 士 音 乐 粉 丝 的 天 堂 , 节 日 里 拥 有 2 座 舞 台 ,<br />

邀 请 100 多 艺 人 参 加 表 演 , 让 游 客 在 两 天 的 节 日 里 , 尽 情 享 受 欢 乐 音 乐 。<br />

6-15 มิถุนายน 2562<br />

<strong>June</strong> 6-15, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 6 月 6 日 -15 日<br />

เสน่ห์สตูลและงานกาชาด ประจำปี 2562 / สตูล<br />

เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสตูล ทั้งธรรมชาติที่ยังคงความสวยสดงดงามและ<br />

วิถีชุมชนของคนสตูล ในงานเสน่ห์สตูลและงานกาชาด ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยว<br />

จะได้พบกับการจำลองวิถีชุมชน พหุวัฒนธรรมของชาวสตูล การแสดงทางศิลป<br />

วัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย มหกรรมอาหาร และอีกหลากหลายกิจกรรม<br />

ณ บริเวณสนามบินเก่า จังหวัดสตูล<br />

มิถุนายน-สิงหาคม 2562<br />

<strong>June</strong>-August <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 6 月 -8 月<br />

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว 2562 / ชัยภูมิ<br />

นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ห้ามพลาดกับฤดูกาลเบ่งบาน<br />

ของดอกกระเจียวหรือบัวสวรรค์ ที่ออกดอกสีม่วงชมพู<br />

สวยหวานเต็มผืนป่า กินพื้นที่ 2 อุทยาน ได้แก่ อุทยาน<br />

แห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งจะสร้าง<br />

ความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเยือน พร้อมด้วยกิจกรรม<br />

ความบันเทิงอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่<br />

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 082 131 3371 และ<br />

อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 089 282 3437<br />

Dok Krachiao Festival <strong>2019</strong> /<br />

Chaiyaphum<br />

Nature lovers should not miss the festival when<br />

krachiao flowers (Siam tulip) are in full bloom.<br />

The purplish pink flowers carpet the soil in<br />

Chaiyaphum’s Hin Ngam and Sai Thong<br />

national parks. For more information,<br />

call Hin Ngam national park, tel. 082 131 3371<br />

and Sai Thong national park, tel. 089 282 3437.<br />

<strong>2019</strong> 年 暹 罗 郁 金 香 节 / 猜 也 奔<br />

紫 色 带 甜 粉 色 的 暹 罗 郁 金 香 齐 放 遍 布 巴 欣 南 国 家 公 园 和<br />

塞 通 国 家 公 园 的 森 林 , 美 丽 景 色 给 游 客 留 下 难 以 忘 怀 的<br />

记 忆 。 此 外 , 节 日 里 还 举 办 各 种 娱 乐 活 动 。 详 情 请 拨 打<br />

巴 欣 南 国 家 公 园 电 话 :082 131 3371; 塞 通 国 家 公 园 电<br />

话 :089 282 3437。<br />

Charming Satun and Red Cross Fair / Satun<br />

Satun in southern Thailand has attracted travellers<br />

with its natural beauty and multi-cultural way of life.<br />

Interesting activities in the festival include a display of<br />

community lifestyles, art and cultural performances,<br />

musical entertainment, food galore and many more.<br />

It is held at Satun’s old airport ground.<br />

<strong>2019</strong> 年 沙 敦 之 魅 力 及 红 十 字 节 / 沙 敦<br />

呼 唤 大 家 来 感 受 沙 敦 的 自 然 风 光 和 当 地 人 民 生 活 之 魅 力 , 节 日 里 ,<br />

游 客 可 观 看 当 地 人 的 生 活 方 式 、 沙 敦 多 样 文 化 、 文 化 艺 术 表 演 、 美<br />

食 节 等 活 动 。 节 日 于 沙 敦 旧 机 场 举 办 。<br />

<strong>June</strong> <strong>2019</strong> 21


UPDATE<br />

SIAMESE FIGHTING FISH PHOTO EXHIBITION / BANGKOK<br />

นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม” เฉลิมฉลองในโอกาสที่ปลากัดไทย<br />

ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็น “สัตว์น้ ำประจำชาติ”<br />

โดยถ่ายทอดเป็นมุมมองผ่านเลนส์ของ วิศรุต อังคทะวานิช<br />

ช่างภาพชื่อดังผู้เปิดให้เห็นภาพความงามของปลากัดไทย<br />

จนดังไกลไปทั่วโลก จัดแสดง ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์<br />

กรุงเทพฯ รีสอร์ต ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562<br />

พร้อมสัมผัสกิจกรรมที่มีความงามของปลากัด<br />

เป็นแรงบันดาลใจอีกมากมาย<br />

The photo exhibition is organised in connection with<br />

a recent announcement by the National Identity<br />

Committee recognising Siamese fighting fish as the<br />

national aquatic animal. Photos of Siamese fighting fish<br />

by Thai photographer Visarute Angkatavanich are on display<br />

at the Anantara Riverside Bangkok Resort on <strong>June</strong> 5-July 31.<br />

There are also other activities relating to Siamese fighting fish.<br />

ARIVAL AT BANGKOK / BANGKOK<br />

งานแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยว ทัวร์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว<br />

ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Arival ได้น ำเสนอมุมมองใหม่ของงาน<br />

แสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการน ำเทคโนโลยี<br />

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลเชิงลึก<br />

ในด้านต่างๆ มาช่วยกำหนดประสบการณ์ของนักเดินทาง ร่วมด้วย<br />

การให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการระดับโลก เช่น Google, TripAdvisor,<br />

BeMyGuest ฯลฯ งานจัดระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562<br />

ที่ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ แบงค็อก สอบถามรายละเอียดได้ที่<br />

www.arivalevent.com/bangkok-<strong>2019</strong><br />

The Asia-Pacific travel and tourism event in Bangkok is hosted<br />

by Arival featuring the latest technology and innovation in the<br />

travel industry. Leading enablers such as Google, TripAdvisor<br />

and BeMyGuest will interact with operators in the event<br />

at the Avani Riverside Bangkok on <strong>June</strong> 24-26. Find out more<br />

at www.arivalevent.com/bangkok-<strong>2019</strong>.<br />

THE BEST ART THESIS EXHIBITION <strong>2019</strong> / BANGKOK<br />

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่<br />

ให้มีโอกาสนำผลงานออกแสดงสู่สาธารณชน โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน<br />

อุดมศึกษาที่มีการสอนศิลปะจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 159 ชิ้น ซึ่งทุกชิ้น<br />

ล้วนโดดเด่นน่าสนใจ นำมาจัดให้ชมกันหลากหลายเทคนิค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม<br />

และงานจัดวาง ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 -19.00 น.<br />

(ปิดวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

The exhibition, aimed at enabling young artists to put their outstanding works<br />

of art on display, will see 159 pieces of artwork such as painting, sculpture<br />

and installation art. The artists are from high-learning institutes nationwide.<br />

The exhibition is held at the Queen Sirikit Gallery on May 27-<strong>June</strong> 30<br />

(except Wednesdays) at 10am-7pm.<br />

JIM THOMPSON NEW FLAGSHIP STORE / PHUKET<br />

จิม ทอมป์สัน ขยายอาณาจักรไปสู่ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่ระดับโลก ณ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต<br />

ฟลอเรสต้า โดยเป็นแฟล็กชิปสโตร์แห่งที่ 2 วางจ ำหน่ายสินค้าครอบคลุมทั้ง<br />

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเด็ก รวมถึงกระเป๋าผ้าไหม<br />

กระเป๋าหนัง ผ้าพันคอ เน็กไท และของตกแต่งบ้าน ซึ่งการออกแบบร้านยังคง<br />

แบบฉบับของจิม ทอมป์สัน ที่เน้นสะท้อนความเป็นธรรมชาติและความลึกลับ<br />

น่าค้นหา พร้อมสร้างบรรยากาศด้วยสัมผัสทางเสียงอย่างดนตรีไทยผสมผสานกับ<br />

อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แสนประทับใจในการช้อปปิ้ง<br />

เปิดให้บริการทุกวัน ที่ชั้น 1 บริเวณ Myth of Luxe Zone รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

www.jimthompson.com หรือ FB : JimThompsonThailand<br />

Jim Thompson opens a new flagship store at the Central Phuket Floresta<br />

offering a wide variety of luxurious merchandise including ready-to-wear<br />

outfits, bags, scarves, neckties and home decoration items. The shop in the<br />

Myth of Luxe Zone is open daily. Find out more at www.jimthompson.com<br />

or FB : JimThompsonThailand.<br />

MICHELIN GUIDE DINING SERIES <strong>2019</strong> /<br />

BANGKOK<br />

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ตลอดปี 2562<br />

เพื่อเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่<br />

น่าประทับใจให้กับเหล่านักชิม โดยในแต่ละครั้งจะเชิญเชฟ<br />

จากร้านอาหารระดับดาวมิชลินมารังสรรค์เมนูต่างๆ ร่วมกัน<br />

สำหรับครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายนนี้ จะจัดขึ้นที่ร้าน Savelberg<br />

และร้าน J’AIME by Jean-Michel Lorain ติดตาม<br />

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.guide.michelin.com<br />

หรือ FB : MichelinGuideThailand<br />

Organised once every 3 months in <strong>2019</strong>, the event is to<br />

offer new dining experiences. Michelin-starred chefs<br />

are invited to create their signature dishes. The event<br />

in <strong>June</strong>, the second for this year, is held at Savelberg<br />

and J’AIME by Jean-Michel Lorain. Find out more at<br />

www.guide.michelin.com or FB : MichelinGuideThailand.<br />

22 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

23


UPDATE<br />

A FUJI CAMPAIGN : FEAST & GOOD CAUSE / BANGKOK<br />

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ คืนประโยชน์สู่สังคม ด้วยการจัดโครงการเพื่อการกุศล<br />

และกิจกรรมสุดประทับใจภายใต้ชื่อโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ” เป็น One Day Trip<br />

เชิญชวนลูกค้าคนสำคัญมารับประทานอาหารมื้อพิเศษ ทั้งมื้อกลางวันสไตล์ไคเซกิ<br />

ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะ และมื้อค่ ำแบบ Chef’s Table จากฝีมือเชฟมิชลิน<br />

บนเรือไม้สักดีไซน์สุดหรู Pruek Cruise ที่ส ำคัญคือแขกผู้มีเกียรติในทริปนี้<br />

ยังได้อิ่มใจกับการร่วมเดินทางพร้อมทีมผู้บริหารฟูจิ เพื่อไปมอบเงินส ำหรับจัดซื้อ<br />

เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องให้ความร้อนเด็กแรกเกิด ชนิดเคลื่อนย้ายได้<br />

ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์<br />

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย<br />

Fuji Restaurant holds a charity activity as part of its CSR<br />

campaign: Feast & Good Cause by organising a<br />

one-day trip for distinguished customers. Highlights<br />

are a Keiseki multi-course Japanese lunch and a<br />

chef’s table dinner by Michelin-starred chefs on<br />

board the Pruek Cruise’s teak boat. Guests and<br />

executives of Fuji Restaurant will offer donations to<br />

Ramathibodi Foundation for medical purposes.<br />

UNTIL DAWN<br />

THE MUSICAL /<br />

BANGKOK<br />

ละครเวทีการกุศล Ramadrama<br />

ครั้งที่ 12 สร้างสรรค์โดย<br />

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์<br />

โรงพยาบาลรามาธิบดี เล่าเรื่อง<br />

ราวของ “ผู้มอบความตาย<br />

อย่างอ่อนโยน” ซึ่งเป็นกลุ่ม<br />

วิญญาณที่ได้รับมอบหมาย<br />

ให้ตามหาความปรารถนาสุดท้าย<br />

ของคนใกล้ตาย และสานฝันให้กลายเป็นจริง จัดแสดงที่โรงพยาบาล<br />

รามาธิบดี ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562<br />

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสมทบทุนให้สถาบัน<br />

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก FB : Ramadrama<br />

ละครรามาดราม่า<br />

Until Dawn is a Thai musical about some souls in search of<br />

their last wishes as they approach their final days. The charity<br />

musical by the Ramadrama group is to raise fund for Chakri<br />

Naruebodindra Medical Institute. The show is held at the<br />

Aree Valayasevi Hall, Ramathibodi Hospital on <strong>June</strong> 28-30.<br />

Find out more at FB : Ramadrama.<br />

PRIME SHOW<br />

WORLD FOOD &<br />

MUSIC FESTIVAL /<br />

BANGKOK<br />

เทศกาลอาหารและดนตรี<br />

สุดยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ<br />

โดยบริษัท อินเตอร์ไพร์ม<br />

มีเดีย จำกัด ร่วมกับ กทม.<br />

ยกขบวนอาหารนานาประเภท<br />

มาให้เดินชิมอย่างจุใจกว่า<br />

100 บูธ พร้อมด้วยคาราวาน<br />

ฟู้ดทรัคอีกนับ 10 คัน<br />

โดยมีบทเพลงจากศิลปินดัง<br />

มาร่วมสร้างความบันเทิง นอกจากนั้นยังมีพื้นที่โซนสวนสนุกส ำหรับเด็ก<br />

เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว งานจัดระหว่างวันที่<br />

7-9 มิถุนายน 2562 ณ Show DC Arena พระราม 9<br />

Jointly organised by Interprime Media Co.,Ltd., and Bangkok<br />

Metropolitan Administration, the festival sees more than 100 booths<br />

and food trucks offering international food varieties. It will be an<br />

entertaining event with live music by top singers and musicians.<br />

Kid Zone is provided for families. The event is held at<br />

Show DC Arena on Rama 9 Road on <strong>June</strong> 7-9.<br />

24 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

25


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

สดชื่นรื่นรมย์ ผสานนานาพรรณไม้<br />

Fresh Like a Flower<br />

อากาศสดชื่นรื่นรมย์เช่นนี้ เห็นทีต้องเติมความชุ่มฉ่ ำให้กับผิวหน้าและริมฝีปาก<br />

ด้วยส่วนผสมของดอกไม้และพืชพรรณนานาชนิด<br />

เพื่อให้ทุกอณูผิวสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง<br />

1. HARNN FACIAL MIST<br />

COLLECTION<br />

ขนาด 60 มล. ราคา 1,275<br />

บาท สเปรย์น้ำาแร่ เติมความ<br />

สดชื่นให้ผิวหน้า ด้วยส่วน<br />

ประกอบจากน้ำามันหอมระเหย<br />

และสารสกัดของดอกไม้<br />

มี 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นดอก<br />

กุหลาบ กลิ่นตะไคร้ผสาน<br />

ลาเวนเดอร์ และกลิ่นดอกมะลิ<br />

2. SISLEY EAU DE<br />

CAMPAGNE BODY LOTION<br />

ขนาด 150 มล. ราคา<br />

2,900 บาท โลชั่นบำารุง<br />

ผิวกาย เนื้อสัมผัสบางเบา<br />

ให้ความชุ่มชื้นยาวนาน<br />

และปรับผิวให้นุ่มนวล<br />

ด้วยคุณค่าจากพืช<br />

ธรรมชาติ พร้อมความหอม<br />

อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ<br />

3. WASO RESET<br />

CLEANSER SQUAD<br />

บรรจุ 3 ซอง ขนาดซองละ<br />

70 มล. ราคา 1,100 บาท<br />

คลีนเซอร์สูตรอ่อนโยน<br />

ทำาความสะอาดผิวอย่าง<br />

หมดจด และมอบผิวนุ่ม<br />

ชุ่มชื้นหลังการล้างหน้า<br />

ด้วย 3 สูตรส่วนผสม<br />

3 กลิ่นหอม<br />

4. ZUII CERTIFIED<br />

ORGANIC LUX LIPSTICK<br />

ลิปสติกสี Coral Red ขนาด<br />

4 กรัม ราคา 1,750 บาท<br />

ประกอบด้วยส่วนผสมจาก<br />

สารสกัดดอกไม้และพืช<br />

ออร์แกนิก ช่วยเติมความ<br />

ชุ่มชื้น บำารุง และฟื้นฟู<br />

สภาพผิวริมฝีปาก<br />

แม้ในผิวที่แพ้ง่าย<br />

5. ESTEE LAUDER MICRO<br />

ESSENCE SKIN<br />

ACTIVATING TREATMENT<br />

LOTION FRESH WITH<br />

SAKURA FERMENT<br />

ขนาด 200 มล. ราคา<br />

4,400 บาท ทรีตเมนต์โลชั่น<br />

ที่บางเบาดุจน้ำา พร้อม<br />

คุณประโยชน์จาก Sakura<br />

Ferment ช่วยเสริมพื้นฐาน<br />

ผิวที่ดี เผยผิวอันเปล่งปลั่ง<br />

สดใส<br />

6. ISSEY MIYAKE L’EAU<br />

D’ISSEY POUR HOMME<br />

SHADE OF LAGOON<br />

ขนาด 100 มล. ราคา<br />

2,700 บาท น้ำาหอมสำาหรับ<br />

ผู้ชายใหม่ล่าสุด ให้ความ<br />

รู้สึกสดชื่นด้วยส่วนผสม<br />

ของไม้ เลมอน และขิง<br />

7. FRESH ROSE DEEP<br />

HYDRATION SLEEPING<br />

MASK<br />

ขนาด 35 มล. ราคา<br />

2,050 บาท มาสก์บำารุง<br />

ผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ<br />

น้ำากุหลาบบริสุทธ์<br />

สารสกัดดามัซก์โรส และ<br />

รากอีฟนิ่งพริมโรส<br />

ช่วยเสริมสร้างและกักเก็บ<br />

ความชุ่มชื้นไว้ใต้ชั้นผิว<br />

8. ERB SEVEN POLLEN FACE<br />

BALANCING ESSENCE<br />

ขนาด 120 มล. ราคา 2,200<br />

บาท ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า<br />

จากสารสกัดและน้ำามันจาก<br />

เกสรดอกไม้ไทยโบราณ 7<br />

ชนิด เช่น พิกุล บุนนาค สารภี<br />

มะลิ ฯลฯ เสริมด้วยคุณค่า<br />

จากน้ำาดอกวิชฮาเซล และ<br />

น้ำาทับทิม ช่วยปรับสมดุลผิว<br />

ทำาให้ผิวชุ่มชื้น ตึงกระชับ<br />

ลดเม็ดสีและริ้วรอยก่อนวัย<br />

รวมทั้งผ่อนคลายผิวจาก<br />

9. AUSGANICA LAVENDER<br />

SOOTHING SHAMPOO<br />

ขนาด 500 มล. ราคา<br />

1,150 บาท แชมพูสำาหรับ<br />

หนังศีรษะที่บอบบาง<br />

มีส่วนผสมจากพืชพรรณ<br />

ธรรมชาติ เช่น น้ำามะพร้าว<br />

สมุนไพรบ่าซัก ช่วยทำาให้<br />

เส้นผมสะอาดและสวยงาม<br />

โดยปราศจากสารเคมี<br />

ความอ่อนล้า<br />

26 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

27


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

กระเป๋าหนังสีเขียว<br />

ราคา 29,900 บาท<br />

จาก 3.1 PHILLIP LIM<br />

หมวกสานสีดำาตกแต่งลายเสือชีตาห์<br />

ราคา 1,290 บาท<br />

จาก TOPSHOP<br />

แว่นตากันแดด รุ่น XXX<br />

ราคา 8,000 บาท จาก SPEKTRE<br />

FOR HER :<br />

HAT YAI<br />

กระเป๋าใส่เหรียญ<br />

ราคา 14,000 บาท<br />

จาก STELLA MCCARTNEY<br />

หมวก NBA Boston<br />

Celtics Nike AeroBill<br />

ราคา 900 บาท จาก NIKE<br />

FOR HIM :<br />

KUALA LUMPUR<br />

FLIGHT<br />

BKK-KUL<br />

WE419/<br />

WE420<br />

ต่างหูรูปเลมอน<br />

ราคา 499 บาท จาก H&M<br />

กระเป๋าสะพายหลัง<br />

ทรงคลาสสิก<br />

ราคา 1,800 บาท<br />

จาก ADIDAS<br />

นาฬิกาข้อมือ<br />

รุ่น GR-B100-1A3<br />

ราคา 12,000 บาท<br />

จาก G-SHOCK<br />

กางเกงจอกเกอร์<br />

ตกแต่งแถบข้าง<br />

ราคา 2,590 บาท<br />

จาก TOPMAN<br />

เสื้อยืดพิมพ์ลาย<br />

ราคา 699 บาท<br />

จาก H&M<br />

COMFY STYLE<br />

แต่งชุดสบายๆ แมทช์กันให้สดใส แล้วออกไปเที่ยวหาดใหญ่ เมืองแห่งสีสันในทุกฤดูกาล<br />

แม้วันฝนโปรยปราย ก็ยังเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน<br />

FLIGHT<br />

BKK-HDY<br />

WE259/WE261/<br />

WE263/WE265/<br />

WE267/WE269<br />

SPORTY CASUAL LOOK<br />

แพ็กเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแคชชวล แล้วบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์<br />

เมืองแห่งความทันสมัย และโดดเด่นด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย<br />

รองเท้าสนีกเกอร์<br />

รุ่น AIR MAX 90<br />

ราคา 5,000 บาท<br />

จาก NIKE<br />

รองเท้าสนีกเกอร์<br />

รุ่น D’Lites 3.0<br />

ราคา 3,495 บาท<br />

จาก SKECHERS<br />

ชุดเดรสคอวีพิมพ์ลายใบไม้<br />

ราคา 999 บาท<br />

จาก H&M<br />

แว่นตากันแดดกรอบพลาสติก<br />

ราคา 890 บาท<br />

จาก TOPSHOP<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

3.1 PHILLIP LIM ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อก, ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ STELLA MCCARTNEY ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

ADIDAS ORIGINAL ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ G-SHOCK ร้าน G-FACTORY ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์<br />

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

SKECHERS ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ SPEKTRE ร้าน COBALT ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี<br />

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช<br />

28 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

29


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

Ice Seafood Platter<br />

冰 镇 海 鲜 拼 盘<br />

ICE SEAFOOD PLATTER<br />

A combination of fresh oysters, shells,<br />

prawns, Alaska crabs and lobsters,<br />

served with choices of sauce. The<br />

seafood is served on layers of ice.<br />

DIRTY OYSTER<br />

Fresh oysters topped with sour cream<br />

and caviar, served on ice with lemon.<br />

Lobster Roll<br />

龙 虾 卷<br />

LOBSTER ROLL<br />

The most favourite dish, lobsters are<br />

mixed with sauce and herbs, and<br />

grilled. It is served with home-made<br />

brioche.<br />

อลังการอาหารทะเลชั้นเลิศ<br />

Gastronomic Seafood Delights<br />

สำหรับคอซีฟู้ดตัวจริง จะต้องรู้จักชื่อเสียงของร้าน The Raw Bar เป็นอย่างดี<br />

ในด้านของรสชาติอาหารทะเลที่สด อร่อย และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์<br />

ซึ่งส่งตรงวัตถุดิบทะเลมาจากหลายที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ฝรั่งเศส<br />

ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น โดยแต่ละเมนูจะมีการปรุงอย่างประณีต<br />

พร้อมเสิร์ฟอย่างอลังการ ที่สำคัญเมนูอาหารทะเลที่ร่ำลือว่าสดอร่อยของที่นี่นั้น<br />

รับประกันด้วยการเก็บรักษาอย่างดีในอุณหภูมิความเย็นที่จะคงความสด<br />

ไว้ได้ยาวนาน ยิ่งลองลิ้มอิ่มอร่อยท่ามกลางบรรยากาศเสมือนจำลอง<br />

อู่ต่อเรือเก่าของหมู่บ้านชาวประมงมาไว้กลางกรุง ก็ยิ่งเพิ่มรสชาติ<br />

ความสดอร่อยเป็นเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะที่ The Raw Bar at Erawan Bangkok<br />

ณ ศูนย์การค้าเอราวัณ ได้เติมสีสันของภาพวาดและเฟอร์นิเจอร์<br />

เข้ากับความดิบเปลือยของวัสดุตกแต่งต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้มื้ออาหาร<br />

มีความสนุกสนานมากขึ้นตามไปด้วย เหมาะกับการชวนเพื่อนฝูง คนใกล้ชิด<br />

หรือครอบครัว มาสังสรรค์อย่างเอร็ดอร่อย<br />

No seafood lovers do not know The Raw Bar at Erawan Bangkok<br />

- the haven of fresh, tasty and creatively-prepared dishes from<br />

the ocean. Food resources are directly imported from several<br />

countries including the US, France, Ireland, Australia and Japan.<br />

Every single dish is intricately cooked and served. The interior<br />

decoration, enhanced by lively paintings and furniture,<br />

gives the feeling of a dockyard in a fishing village.<br />

眩 目 上 等 海 鲜 餐<br />

想 必 真 正 的 海 鲜 控 肯 定 会 认 识 这 家 —— 生 鲜 海 鲜 餐 厅 , 这 里 供 应<br />

从 世 界 各 国 进 口 的 新 鲜 海 鲜 , 每 道 菜 精 心 烹 饪 , 鲜 度 保 存 相 当 完<br />

美 。 餐 厅 位 于 曼 谷 爱 侣 湾 购 物 中 心 , 装 饰 别 致 , 在 餐 厅 仿 造 渔 人<br />

码 头 的 气 氛 中 用 餐 , 让 口 感 美 满 倍 增 , 适 合 与 家 人 朋 友 一 起 欢 乐<br />

的 供 餐 。<br />

ICE SEAFOOD PLATTER<br />

รวมมิตรทะเลสด เมนูห้ามพลาดที่สดอร่อยด้วยหอยนางรม<br />

หอยเชลล์ กุ้ง ปูอลาสก้าเนื้อแน่น และล็อบสเตอร์ตัวใหญ่<br />

เสิร์ฟพร้อมนำ้ำจิ้มหลากชนิด โดยมีให้เลือกทั้งแบบเสิร์ฟเย็น<br />

บนถาดนำ้ำแข็ง 2 ชั้น และ 3 ชั้น<br />

DIRTY OYSTER<br />

เมนูหอยนางรมแบบทานสด ท็อปปิ้งด้วยซาวครีมและ<br />

ไข่ปลาคาเวียร์ เสิร์ฟบนถาดนำ้ำแข็งพร้อมมะนาวเหลือง<br />

อร่อยสดชื่น โดยแนะนำให้รับประทานนำ้ำที่อยู่ในฝาหอยด้วย<br />

เพราะอุดมด้วยแร่ธาตุจากนำ้ำทะเลของแหล่งที่มา<br />

LOBSTER ROLL<br />

เมนูสุดฮอตของร้าน ที่นำล็อบสเตอร์สุกพอดี มาคลุกเคล้า<br />

กับซอสและสมุนไพร ก่อนนำไปกริลล์ รับประทานคู่กับ<br />

ขนมปังบริยอชโฮมเมดอบเนย กรอบนอกนุ่มใน ได้รับการ<br />

คัดสรรจากสื่อในวงการอาหารให้เป็นเมนูอันดับ 1<br />

ของความสด อร่อย และมีความคิดสร้างสรรค์<br />

LOUISIANA STYLE SEAFOOD BOILED<br />

ซีฟู้ดรับประทานด้วยมือ สไตล์ลุยเซียนา รสจัดจ้านด้วย<br />

เครื่องเทศสูตรต้นตำรับจากอเมริกา<br />

FETTUCCINE CLAMS & BACON<br />

เมนูจานร้อน รสชาติกลมกล่อม ด้วยเส้นเฟตตูชินีสด<br />

สูตรเฉพาะ ผัดกับหอยตลับและเบคอนคั่วกระเทียม<br />

THE RAW BAR’S BLOODY MARY<br />

นำ้ำมะเขือเทศผสมวอดก้าและโทบาสโก้ซอส เสิร์ฟพร้อม<br />

หอยนางรมด้านบน ดื่มคู่กับอาหารทะเล ให้ความเผ็ดร้อน<br />

เบาๆ เข้ากันที่สุด<br />

LOUISIANA STYLE SEAFOOD BOILED<br />

The name spells it out. Seafood is<br />

cooked with authentic Louisiana<br />

spices.<br />

FETTUCCINE CLAMS & BACON<br />

Special fettuccine pasta with clams,<br />

garlic-roasted bacon.<br />

THE RAW BAR’S BLOODY MARY<br />

A mixture of tomato juice, vodka and<br />

Tabasco sauce, served with oysters.<br />

• The Raw Bar at Erawan Bangkok ณ ศูนย์การค้าเอราวัณ ถนนเพลินจิต<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2252 9186,<br />

FB : The Raw Bar Bangkok, IG : therawbarbangkok<br />

• The Raw Bar at Erawan Bangkok in the Erawan Shopping Centre, Ploenchit Road,<br />

is open daily at 11am-10pm. Call 0 2252 9186, FB : The Raw Bar Bangok, IG : therawbarbangkok.<br />

• 曼 谷 爱 侣 湾 生 鲜 海 鲜 餐 厅 , 位 于 奔 集 路 爱 侣 湾 购 物 中 心 , 每 天 11.00-22.00 营 业 ,<br />

电 话 :0 2252 9186, FB : The Raw Bar Bangkok, IG : therawbarbangkok。<br />

The Raw Bar’s Bloody Mary<br />

招 牌 血 腥 玛 丽 生 蚝<br />

Louisiana Style<br />

Seafood Boiled<br />

Fettuccine<br />

路 易 斯 安 那 水 煮 海 鲜<br />

Clams & Bacon<br />

蛤 蜊 培 根 意 式 宽 面<br />

30 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

31


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ยกความอร่อยแซ่บ แบบสตรีทฟู้ดมาขึ้นห้าง<br />

Street Food in a Trendy Mood<br />

จากเกรย์ฮาวด์ คาเฟ่ ร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อและมีสไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์<br />

อาหารธรรมดาแต่ปรุงแต่งอย่างดี ล่าสุดทางแบรนด์ฯ ได้เปิดร้านอาหาร<br />

น้องใหม่ ในชื่อ KIN+HEY (กิน+เฮ) by Greyhound Café ขึ้น ในโซน<br />

Groove ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของอาหาร<br />

ริมทางหรือสตรีทฟู้ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินคู่คนไทยมายาวนาน และ<br />

ชาวต่างชาติต่างชื่นชอบมาก จนเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูใหม่<br />

ด้วยการหยิบเอาสตรีทฟู้ด รสชาติจัดจ้านสูตรเด็ดและดั้งเดิม มาผสานกับ<br />

สไตล์โมเดิร์น กลายเป็นความหลากหลายของเมนูที่มีสีสัน ทันสมัย และ<br />

ได้มาตรฐาน แต่ยังคงอร่อยแซ่บ เหมือนยกอาหารสตรีทขึ้นมาไว้บนห้าง<br />

ติดแอร์เย็นฉ่ำา ให้รับประทานกันอย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางบรรยากาศ<br />

อันสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เหมาะกับการมาอิ่มอร่อยแบบ<br />

เป็นกลุ่มหรือจูงมือกันมาทั้งครอบครัวอย่างยิ่ง<br />

The stylish Greyhound Café has recently introduced a sister restaurant,<br />

known as KIN+Hey by Greyhound Café, at Groove @ Central World.<br />

Inspired by the great success of Thai street food, the restaurant blends<br />

the spicy and original taste of street food into modern cuisine.<br />

The combination has resulted in a comfortable dining experience<br />

with authentic Thai food. The atmosphere and seating arrangements<br />

are pleasant for diners, whether in a group or a family.<br />

驻 在 商 场 里 的 正 宗 泰 国 街 边 小 吃<br />

最 近 , 简 约 别 致 的 著 名 灰 狗 咖 啡 餐 厅 已 在 中 央 世 界 购 物 中 心 Groove 区 新 开 属<br />

下 品 牌 餐 厅 , 名 为 艮 + 嗨 餐 厅 ( 泰 文 译 为 吃 + 乐 ), 将 泰 国 悠 久 文 化 街 头 小 吃<br />

的 魅 力 , 打 造 纯 正 泰 国 街 头 小 吃 和 现 代 风 格 相 结 合 新 颖 菜 单 , 让 您 在 欢 乐 的<br />

气 息 中 与 家 人 朋 友 享 用 美 餐 。<br />

เล้งต้มยำน้ำข้นหม้อไฟ<br />

‘LENG’ Thai Spicy Meaty Pork Spare Ribs Hotpot<br />

排 骨 冬 阴 浓 汤<br />

SPICY THAI STYLE GRILLED EGGPLANT WITH SEAFOOD<br />

SALAD & SALTED EGG<br />

A starter with an assembly of grilled eggplants, cuttlefish,<br />

prawns and salted egg.<br />

‘LENG’ THAI SPICY MEATY PORK SPARE RIBS HOTPOT<br />

Pork spare ribs and spicy soup served in a hotpot<br />

with rice or rice vermicelli as a side dish.<br />

FRIED FERMENTED PORK PATTIES ON RICE<br />

WITH FRIED EGG<br />

Stir-fried rice with basil leaves served with fried egg,<br />

chicken and grilled pork on skewers.<br />

SPICY PAPAYA SALAD WITH MARINATED PORK SKEWERS<br />

A favourite dish originated in northeastern Thailand,<br />

the papaya salad can be prepared to suit your taste buds,<br />

whether mild or extremely hot.<br />

DIY MILK SNOWFLAKE SERVED WITH 6 SAUCES<br />

The milk snowflake is served with an option of 6 sauces:<br />

chilled milk, green tea, Thai tea, butterfly-pea tea,<br />

specially-flavoured longan and mixture of coconut milk<br />

and palm sugar.<br />

KIN+HEY CHRYSANTHEMUM<br />

A new creation of drink with<br />

ice cubes of chrysanthemum tea<br />

which retains its flavour despite<br />

the melting cubes.<br />

ยำทะเลมะเขือหนุ่มเผา<br />

เมนูยำาเรียกนำ้ำย่อย จัดจ้านด้วยรสสัมผัส<br />

ของมะเขือหนุ่มเผา หมึก กุ้ง และตัดรส<br />

ด้วยไข่เค็มที่เคียงมา เข้ากันอย่างที่สุด<br />

เล้งต้มยำน้ำข้นหม้อไฟ<br />

เมนูหม้อไฟเล้งต้มยำา ที่มาในรูปแบบ<br />

นำ้ำข้น พร้อมเล้งตุ๋นจนเปื่อยได้ที่<br />

รสแซ่บซี้ด เสิร์ฟพร้อมข้าวหรือเส้นหมี่<br />

อร่อยเด็ดสมคำารำ่ำลือ<br />

ข้าวผัดกะเพราคลุก<br />

จากข้าวกะเพราธรรมดาๆ นำามาผัด<br />

คลุกเคล้าให้เข้ากัน เสิร์ฟคู่ไข่ดาว<br />

ไก่กรอบ และหมูทอดเสียบไม้<br />

รับประทานได้บ่อย อร่อยคุ้นลิ้น<br />

ตำเฮถาด หมูเค็มริมรั้ว ไทย/<br />

ปลาร้า<br />

เมนูยอดฮิต เอาใจคออีสาน แบบครบ<br />

เครื่องสูตรส้มตำาถาด รสชาติแซ่บนัว<br />

มีทั้งตำาไทยและตำาปลาร้า สามารถ<br />

เลือกระดับความเผ็ดได้ตามต้องการ<br />

เกาเหลาสายรุ้ง<br />

DIY Milk Snowflake<br />

Served with 6 Sauces<br />

彩 虹 汤<br />

• KIN+HEY (กิน+เฮ) by Greyhound Cafe ณ Groove ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน<br />

โทร. 0 2102 7678, www.kinheybkk.com, FB : KINHEYBKK<br />

• KIN+HEY by Greyhound Café on the 2 nd floor of Groove @ Central World, is open daily.<br />

Call 0 2102 7678. www.kinheybkk.com, FB : KINHEYBKK.<br />

• 灰 狗 咖 啡 艮 + 嗨 餐 厅 位 于 中 央 世 界 购 物 中 心 Groove 区 , 每 天 营 业 ,<br />

电 话 :0 2102 7678,www.kinheybkk.com,FB : KINHEYBKK。<br />

เกาเหลาสายรุ้ง<br />

นำ้ำแข็งใสเกล็ดหิมะนมสด เสิร์ฟพร้อม<br />

ซอส 6 ชนิด ได้แก่ นมเย็น ชาเขียว<br />

ชาไทย อัญชัน นำ้ำลำาไยสูตรพิเศษ และ<br />

กะทินำ้ำตาลโตนด ชอบรสไหนก็บีบลงไป<br />

ได้ตามใจชอบ<br />

กินเฮเก๊กฮวย<br />

มิติใหม่ของนำ้ำเก๊กฮวย มีทีเด็ดอยู่ที่<br />

นำ้ำแข็งเก๊กฮวยก้อน ที่ต่อให้นำ้ำแข็งละลาย<br />

รสชาติก็ยังเข้มข้นไม่เจือจาง<br />

กินเฮเก๊กฮวย<br />

Kin+Hey<br />

Chrysanthemum<br />

艮 嗨 菊 花 茶<br />

32 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

33


RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

สัมผัสโอเอซิสแห่งความผ่อนคลาย<br />

ภายในสปาอันร่มรื่น<br />

Oasis of Relaxation<br />

ใจกลางเมืองใหญ่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งจอแจด้วยผู้คนมากมาย แทบไม่น่าเชื่อว่า<br />

จะมีสปาร่มรื่นสวยงาม วางตัวต้อนรับแขกผู้มาเยือนเกือบสุดซอยสุขุมวิท 31<br />

อย่างอบอุ่น นั่นคือ โอเอซิส สปา สาขาสุขุมวิท 31 สปาระดับพรีเมียม<br />

ที่นอกจากจะออกแบบให้เป็นบ้านหลังสีขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง<br />

บรรยากาศสงบเงียบ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ สระบัว และสวนอันร่มรื่นแล้ว<br />

ยังสัมผัสถึงกลิ่นอายของความสดชื่นเย็นสบายได้ทั่วอาณาบริเวณ ราวกับที่นี่<br />

เป็นโอเอซิส โดยเฉพาะเมื่อได้รับการดูแลด้วยการนวดปรนนิบัติจากทรีตเมนต์<br />

ซิกเนเจอร์ ควีน ออฟ โอเอซิส ฟังชื่อก็รับรู้ได้ว่า ผู้มาเยือนจะผ่อนคลายหายจาก<br />

ความอ่อนล้าและตึงเครียดอย่างล้ำาลึกแค่ไหน<br />

ทรีตเมนต์ ควีน ออฟ โอเอซิส เป็นทรีตเมนต์ที่มอบความรู้สึกเบาสบายและ<br />

ผ่อนคลาย ด้วยสไตล์การนวดแบบสวีดิช อันนุ่มนวลและพลิ้วไหวไปตามสรีระ<br />

ของร่างกาย เน้นบริเวณคอ หลัง บ่า ไหล่ เป็นพิเศษ ผสานไปกับน้ำามันนวดอุ่นๆ<br />

และหินร้อน เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาวะร่างกายสมดุล กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต<br />

เพิ่มพลัง และความมีชีวิตชีวา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นับเป็นช่วงเวลากำาลังดี<br />

เหมาะกับการผ่อนคลายและเติมเต็มความสุข ท่ามกลางความสดชื่นและร่มรื่น<br />

ซึ่งหาได้ยากในสถานที่กลางเมืองเช่นนี้ สมกับชื่อโอเอซิส สปาจริงๆ<br />

体 验 放 松 之 绿 洲<br />

在 繁 忙 的 素 坤 逸 区 中 , 素 坤 逸 31 巷 最 深 处 坐 落 着 一 所 既<br />

舒 适 又 豪 华 的 绿 洲 水 疗 馆 。 白 色 屋 子 的 水 疗 馆 立 足 在 安<br />

逸 气 氛 中 , 拥 有 花 园 及 莲 花 池 围 绕 , 充 满 着 绿 洲 般 的 清<br />

新 气 息 。<br />

水 疗 馆 绿 洲 之 女 王 的 独 特 按 摩 理 疗 服 务 , 以 瑞 典 式<br />

按 摩 与 温 暖 的 精 油 和 热 石 疗 法 相 结 合 , 让 您 感 到 深 层 的<br />

放 松 , 减 少 疲 倦 , 恢 复 身 体 平 衡 、 刺 激 血 液 循 环 、 增 加<br />

能 量 和 活 力 , 在 安 逸 绿 洲 般 的 气 氛 里 , 通 过 2 个 小 时 的 按<br />

摩 疗 程 , 使 身 心 得 到 放 松 , 幸 福 感 倍 增 。<br />

Hidden in Bangkok’s bustling Sukhumvit area is a white house surrounded by<br />

big trees, a lotus pond and a shady garden. It is surprisingly serene and welcoming.<br />

The “Oasis Spa” on Sukhumvit 31 is a haven of extraordinary treatments particularly<br />

the distinctive Queen of Oasis treatment.<br />

The Swedish-style Queen of Oasis is a treatment with soft and soothing<br />

massage on the body with a special emphasis on the neck, back and shoulders.<br />

Warm massage oil and stones are used to stimulate blood circulation and invigorate<br />

the body. The 2-hour treatment is well worth the time given a full relaxation in a<br />

pleasant atmosphere that is hard to find in the heart of Bangkok.<br />

• โอเอซิส สปา สุขุมวิท 31, 64 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)<br />

ถนนสุขุมวิท โทร. 0 2262 2122, www.oasisspa.net<br />

• Oasis Spa Bangkok Sukhumvit 31 is at 64, Soi Sukhumvit 31 (Soi Sawasdee),<br />

Sukhumvit Road, Tel. 0 2262 2122, www.oasisspa.net.<br />

• 绿 洲 水 疗 馆 素 坤 逸 31 巷 , 素 坤 逸 路 素 坤 逸 31 巷 ( 萨 瓦 迪 巷 ), 电 话 :0 2262 2122,<br />

www.oasisspa.net。<br />

34 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

35


STAY<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต<br />

พักผ่อนแสนสบาย<br />

ในทำเลสุดฮอตของภูเก็ต<br />

The Bloc Hotel Phuket<br />

Relaxing Stay<br />

on the Prime Area of Phuket<br />

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา<br />

จุดหมายปลายทาง<br />

แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง<br />

Cape Dara Resort<br />

Pattaya<br />

A True Destination for Relaxation<br />

บนถนนเลียบหาดป่าตองโลเกชั่นทองของ<br />

ภูเก็ต เป็นที่ตั้งอันโดดเด่นของโรงแรม<br />

เดอะ บล็อค ห้องพักสวยอยู่สบาย เหมาะกับ<br />

การพักผ่อน บนทำเลที่อยู่ห่างจากหาดทราย<br />

สีขาวเพียงไม่กี่ก้าวเดิน ชวนให้อยากเอนกาย<br />

สัมผัสความเนียนนุ่มนานๆ ทั้งยังไม่ไกล<br />

จากซอยบางลา ถนนคนเดินที่มีสีสันยาม<br />

ค่ำคืน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้แวะมา<br />

เยือน ส่วนสายช้อปปิ้งก็จะต้องถูกใจกับ<br />

บรรดาร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึง<br />

ห้างสรรพสินค้าที่อยู่รายล้อมโรงแรม<br />

เพราะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลินใจ<br />

หากอยากหัดหรือสนุกกับการดูคนเล่นเซิร์ฟ<br />

ที่นี่ก็มีเซิร์ฟจำลองตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงแรม<br />

นอกจากโลเกชั่นที่ดีที่สุดแล้ว ห้องพักของ<br />

โรงแรมยังตกแต่งด้วยโทนสีอ่อนสะอาดตา<br />

เน้นการใช้สอยที่เป็นประโยชน์สูงสุด<br />

ต่อแขกผู้มาพัก ผนังกระจกบานกว้างทำให้<br />

รู้สึกโปร่งโล่ง พื้นที่นั่งเล่นในห้องสามารถ<br />

ปรับเป็นที่นอนที ่สบายสำหรับแขกจำนวน<br />

3 คนหรือครอบครัวที่มีเด็ก ตลอดจน<br />

บริการเสิร์ฟอาหารและกาแฟรสดีทั้งจากร้าน<br />

The Coffee Club และอาหารฮาลาลถึง<br />

ห้องพัก หากแขกต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ<br />

มานอนอาบแดด จิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อม<br />

ชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง<br />

ของภูเก็ต ก็ชื่นชมได้สะดวกจากบริเวณบาร์<br />

และสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรม<br />

สวยงามและแสนสบายถึงเพียงนี้<br />

ทำให้การพักผ่อน ณ ที่นี่ โรงแรม เดอะ บล็อค<br />

เป็นการพักผ่อนบนทำเลสุดฮอตที่วิเศษ<br />

ที่สุดจริงๆ<br />

Beautifully-designed on the lively Patong beach,<br />

The Bloc Hotel is a perfect haven by the sea.<br />

Nonetheless, it’s a stone’s throw away from the<br />

shopping street which becomes vibrant as dusk falls.<br />

The hotel itself is surrounded by shops, convenient<br />

stores, department stores and a surf house.<br />

Rooms at The Bloc Hotel are decorated in<br />

white tone with wide glass panels so that<br />

guests feel comfortable. Each room offers enough<br />

space for 3 guests or a family. For room service,<br />

food and coffee are served from The Coffee Club<br />

and halal food is available. Watching sunset<br />

from the rooftop while sipping drink from<br />

the bar or swimming in the pool is another<br />

recommended activity to end the day.<br />

• โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต โทร. 076 685 124,<br />

www.theblochotel.com, FB : The Bloc hotel<br />

• The Bloc Hotel Phuket : Tel. 076 685 124,<br />

www.theblochotel.com, FB : The Bloc hotel.<br />

ณ ชายหาดสวยงามในเขตพัทยาเหนือ พราวพรั่ง<br />

ด้วยดวงดาวยามราตรี ให้ได้เชยชมอย่างใกล้ชิด<br />

เป็นที่ตั้งของเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา สถานที่<br />

อันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน<br />

อย่างแท้จริง<br />

รีสอร์ทสวยงามแห่งนี้ สูงตระหง่าน 26 ชั้น<br />

ตกแต่งในแนวร่วมสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น<br />

มีชายหาดส่วนตัว และแวดล้อมด้วยธรรมชาติ<br />

กว้างใหญ่ ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 264<br />

ห้อง ทั้งแบบห้องสวีทและวิลล่า โดยทุกห้อง<br />

สามารถมองออกไปสัมผัสกับทิวทัศน์อัน<br />

ตระการตาได้ทั้งวิวขอบฟ้าและชายฝั่งทะเล<br />

นอกจากนั้นเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา<br />

ยังบริการแขกผู้มาเยือนอย่างสุดพิเศษ<br />

ทั้งในส่วนของห้องอาหารและเครื่องดื่ม<br />

ซึ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน อาทิ Radius<br />

ห้องอาหารนานาชาติ ริมทะเล, Ming Xing<br />

ห้องอาหารจีนกวางตุ้ง, Twinkle บาร์ริมสระ<br />

ว่ายน้ำ, Walala บาร์ริมชายหาด และที่<br />

พลาดไม่ได้คือ Dara Club Lounge<br />

เลาจน์สุดชิคบนดาดฟ้าสำหรับชมความ<br />

งามของพระอาทิตย์ยามเย็น และ Sphere<br />

Lounge เลาจน์สุดสนุกสำหรับหย่อนใจยามค่ำ<br />

หรือในส่วนของการนวดปรนนิบัติ ก็มีบริการ<br />

สปาสุดหรูอย่าง Luminous Spa ให้ผ่อนคลาย<br />

เต็มรูปแบบ ฟิตเนสที่พร้อมสรรพด้วยเครื่อง<br />

ออกกำลังกาย และคลับสำหรับเด็กให้ได้<br />

เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย<br />

ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ได้แนบชิด<br />

กับชายหาดส่วนตัว และโดดเด่นด้วย<br />

ทัศนียภาพของดวงดาวบนท้องฟ้า พร้อม<br />

บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน<br />

ที่นี่ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จึงเป็นจุดหมาย<br />

ปลายทางแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง<br />

The 26-storeyed Cape Dara Resort, located right<br />

on Pattaya beach, is surrounded by green trees.<br />

There are 264 rooms including suites and villas,<br />

all with a view of the sea and horizon.<br />

Food and beverages are served all day at several<br />

in-house outlets such as the Radius international<br />

restaurant by the beach, the Cantonese restaurant<br />

Ming Xing, and the Twinkle and Walala pool bars.<br />

The Dara Club Lounge on the deck is perfect to<br />

watch sunset while the Sphere Lounge offers<br />

entertainment at nighttime. For physical relaxation<br />

and massage, the Luminous Spa is highly<br />

recommended. The fitness section and kid’s club<br />

are also available.<br />

Let the Cape Dara welcome you for a total<br />

relaxation on your next trip to Pattaya.<br />

• เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โทร. 038 933 888,<br />

www.capedarapattaya.com, FB : capedara resort pattaya<br />

• Cape Dara Resort Pattaya : Tel. 038 933 888,<br />

www.capedarapattaya.com, FB : capedara resort pattaya.<br />

36 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

37


ART & CULTURE<br />

สีสันแห่งฤดูกาล<br />

ของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล<br />

ในฤดูกาลอันสดชื่นรื่นรมย์เช่นนี้ คงไม่มีผลงานศิลปะใดสะท้อนความพราวสะพรั่ง<br />

และแฟนตาซีของปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้โดดเด่น<br />

สะกดสายตา ได้เท่ากับผลงานของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล อีกแล้ว<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN<br />

ภาพวาดโลมาใส่หมวกกับเสื้อสีเขียวลายดอกไม้สีขาวโอบอุ้มรูปปั้น<br />

เสือดำด้วยความรักในหนังสือนิทาน The Wonder Factory ที่จัด<br />

พิมพ์พร้อมการเปิดตัวเครื่องประดับคอลเล็กชั่น Le Marché des<br />

Merveilles ของแบรนด์กุชชี่ (Gucci) กวางในชุดสูทสีเขียวศิลาดล<br />

ลงลายกิ่งก้านที่ผลิดอกออกผลให้นกมาดอมดมในนิทรรศการศิลปะ<br />

บนโลกโซเชียลชุด GucciGram Tian วอลล์เปเปอร์ลายสิงสาราสัตว์<br />

ในผืนป่าของแบรนด์จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) ลายปักรูป<br />

กระต่ายสีชมพูยืนท่ามกลางดวงจันทร์และหมู่มวลดอกไม้บนกล่อง<br />

ขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ และรูปปั้น<br />

สิงโตที่สวยงามด้วยแผงคอรูปหัวใจต้อนรับสู่ห้องทำงานในฝัน<br />

ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก Only For You ที่เกษรวิลเลจ ล้วนเป็น<br />

ผลงานที่มีความหลากหลายของยูน ซึ่งได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับ<br />

โลกและแบรนด์ไทยชั้นนำแตกต่างกันไป หากทว่าแต่ละชิ้นงาน<br />

ต่างเด่นชัดด้วยการสร้างสรรค์ที่มีความแฟนตาซีน่าตื่นตาตื่นใจ<br />

ภายใต้ลายเส้นและสีสันที่บ่งบอกความเป็นเธอ<br />

ยูนนับเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุด<br />

ในยามนี้ เธอชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก และมีความฝันชัดเจน<br />

ที่จะทำงานศิลปะเป็นอาชีพ จึงเลือกเรียนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ<br />

ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

หลังจากเรียนจบได้เข้าไปทำงานกับแบรนด์แฟชั่น Kloset รวมถึง<br />

ควบงานช่วยคุณแม่ทำร้านเสื้อผ้าที่ตลาดจตุจักร แม้จะได้เก็บเกี่ยว<br />

ประสบการณ์การทำงาน 2 แห่ง ทำให้รู้ขั้นตอนการทำเสื้อผ้าและ<br />

ทำแบรนด์ให้ได้ดี แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเหน็ดเหนื่อยเกินไป<br />

เธอจึงตัดสินใจทำงานประจำอย่างเดียว เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนเป็น<br />

ครีเอทีฟไดเรกเตอร์<br />

ประโยคที่ว่า “เมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน” ยูนได้เข้าถึง<br />

ถ่องแท้ ด้วยหลังจากทำงานกับแบรนด์ 5 ปีก็ถึงจุดอิ่มตัว และ<br />

บน : ความรักที่ไร้ขอบเขตระหว่างโลมาและเสือดำ ภาพวาดใน The Wonder Factory<br />

Top : A dolphin-panther bonding in The Wonder Factory children’s book<br />

上 方 : 奇 迹 工 厂 故 事 书 的 海 豚 和 黑 豹 之 无 限 爱 恋 的 插 图 。<br />

ล่าง : ห้องทำงานศิลปะของยูน-ปัณพัท<br />

Bottom : Yoon Phannapast’s studio<br />

下 方 : 勇 的 艺 术 工 作 室 。<br />

38 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

39


ART & CULTURE<br />

บน-กลางซ้าย : ส่วนหนึ่งของภาพวอลล์เปเปอร์<br />

ออกแบบพิเศษให้กับ Villa de Bua<br />

Top-Centre left : Wallpaper specially designed for Villa de Bua<br />

上 方 - 左 中 方 : 为 德 布 亚 别 墅 专 创 的 墙 纸 图 案 。<br />

กลางขวา : ช้างเอราวัณสร้างสายรุ้งจากการพ่นน้ำ<br />

ภาพวาดใน The Wonder Factory<br />

Centre right : An Erawan elephant and rainbow<br />

in The Wonder Factory children’s book<br />

右 中 方 : 奇 迹 工 厂 故 事 书 的 三 头 象 造 彩 虹 的 插 图 。<br />

ล่าง : ผลงานเสือดาวตะครุบดวงจันทร์ และผลงานออกแบบลำโพง<br />

ชิ้นพิเศษ จัดแสดง ณ เกษรวิลเลจ<br />

Bottom : A leopard catching the moon, specially designed<br />

for a speaker, on display at Kaysorn Village<br />

下 方 : 豹 子 挠 抓 月 亮 和 音 箱 设 计 作 品 。<br />

มีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้น ก่อนยอมตัดใจออกจากงาน<br />

ประจำนี้มาเป็นศิลปินอิสระ ทำให้มีโอกาสทำโปรเจกต์ใหญ่<br />

ในชุดหนังสือนิทานของแบรนด์กุชชี่ อันเป็นการเปลี่ยนชีวิต<br />

และเปิดโลกการทำงานศิลปะครั้งสำคัญ จนตอนนี้เธอได้เปิด<br />

บริษัทและสตูดิโอสำหรับทำงานทุกอย่างที่ตนเองชอบ ตั้งแต่<br />

ออกแบบพรม วอลล์เปเปอร์ ของเล่น เครื่องประดับ รวมถึง<br />

งานออกแบบเพื่อการกุศล<br />

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยูนจะเดินทางมาถึงจุดที่มีผลงานโดดเด่น<br />

เช่นนี้ ที่ผ่านมาเธอได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ต้องกลั่นกรอง<br />

ความคิด ประสบการณ์ ออกมาเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยสีสัน<br />

สดใส มีชีวิตชีวา สื่อถึงความสุขในแวดล้อมของธรรมชาติและ<br />

ฤดูกาล การทำเสื้อผ้าของเธอคือการทำงานศิลปะให้คนใส่<br />

มีความสุข ผู้หญิงที่ใส่ชุดเธอต้องมีคนทักว่าสวย อีกทั้งเธอ<br />

ยังมองเห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งซ่อนอยู่รอบตัว ทำให้เป็นคน<br />

ลงลึกในรายละเอียด ดังเช่นการดูสีให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า<br />

การเพิ่มเกล็ดเสื้อจับจีบให้ใส่แล้วดูเพรียวบาง หรือใส่ความรู้สึก<br />

ของเธอในช่วงเวลาต่างๆ ลงไปในผลงาน การได้ชมภาพวาด<br />

อันเปี่ยมชีวิตที่สวยงามของยูน เมื่อจ้องลึกเข้าไปข้างในจึงเห็น<br />

รายละเอียดมากมายซ่อนเร้นอยู่ ทั้งเรื่องสนุก ความสุข<br />

ความบรรเจิด ปรัชญา ความคิด และสิ่งใกล้ตัวที่ผู้ชมมี<br />

ประสบการณ์ร่วม โดยเฉพาะเรื่องราวของสิงสาราสัตว์ มวลไม้<br />

ดอกไม้ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำให้การเสพงานศิลป์<br />

ของเธอคือสีสันแห่งฤดูกาลอย่างแท้จริง<br />

• ติดตามผลงานของยูน-ปัณพัท ได้ที่ FB : Phannapast,<br />

IG : phannapast<br />

บน-กลาง-ล่าง : ผลงานต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับหลากหลายแบรนด์<br />

Top-Centre-Bottom : Vibrant artworks created<br />

for various brands<br />

上 方 - 中 间 - 下 方 : 为 许 多 品 牌 创 造 的 多 彩 自 然 现 象 的 作 品 。<br />

40 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

41


ART & CULTURE<br />

AN ARTIST’S<br />

COLOURS OF SEASONS<br />

PHANNAPAST TAYCHAMAYTHAKOOL, THAILAND’S UP-AND-COMING ILLUSTRATOR/ARTIST,<br />

ENJOYS PUTTING VIBRANT COLOURS, ANIMALS, FLOWERS AND IMAGINING SUBJECTS IN<br />

HER WORKS OF ART. HER LATEST EXHIBITION, ONLY FOR YOU, IN BANGKOK REFLECTED<br />

THE DIVERSITY OF HER IMAGINATION WHICH RESULTED IN MANY OUTSTANDING ART PIECES.<br />

บน : นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก<br />

ของยูน-ปัณพัท ที่จำลองห้องทำงานในฝัน<br />

ของเธอ จัดแสดง ณ เกษรวิลเลจ<br />

Top : Phannapast’s solo exhibition,<br />

portraying her dream workshop,<br />

on display at Kaysorn Village<br />

上 方 : 勇 梦 想 中 的 工 作 室 ,<br />

展 示 在 盖 颂 生 活 购 物 商 城 。<br />

Yoon, as she is fondly called, drew<br />

illustrations for The Wonder Factory,<br />

a children’s book, designed costume<br />

jewellery for haute couture, created a<br />

jungle on wall paper, and sketched for<br />

mooncake tin boxes. These are some of<br />

the works she produced for such names as<br />

Gucci and Jim Thompson.<br />

Yoon has enjoyed painting since<br />

her young age and her determination<br />

to be a professional artist has never<br />

swayed. Graduated in fashion and textile<br />

at the Faculty of Fine and Applied Arts,<br />

Chulalongkorn University, she worked for<br />

the fashion brand Kloset while helping at<br />

her mother’s clothes shop at Chatuchak<br />

weekend market. She was promoted as<br />

the brand’s creative director before moving<br />

on as a freelance artist. Her assignment on a<br />

children’s book project for Gucci became an<br />

eye-opening experience that changed her life.<br />

She eventually set up a company and studio<br />

to produce almost everything from carpet to<br />

wall paper, toy and accessory. She has also<br />

designed for charity purposes.<br />

Hard-working Yoon loves to create lively<br />

and joyful art pieces, reflecting happiness<br />

among nature. Her paintings are full of fun,<br />

joy, brightness and philosophy with an<br />

emphasis on animals, trees, flowers and<br />

nature. Watching her artworks is like mingling<br />

yourself in the colours of seasons.<br />

• Follow Yoon-Phannapast at FB : Phannapast,<br />

IG : phannapast.<br />

บน : หลากผลงานอันสะท้อนความโดดเด่นของยูน-ปัณพัท<br />

จนมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก<br />

Top : Phannapast’s outstanding works of art that entitled<br />

her to work for leading global brands<br />

上 方 : 反 应 勇 独 特 思 想 的 艺 术 作 品 。<br />

艺 术 家 的 季 节 之 丰 富 多 彩<br />

在 如 此 清 新 愉 快 的 季 节 里 , 也 许 没 有 任 何 艺 术 作 品 能<br />

与 班 纳 帕 · 德 媒 塔 德 艺 术 家 的 作 品 一 样 能 很 好 地 反 映<br />

出 自 然 环 境 的 炫 目 梦 幻 之 画 面 。<br />

班 纳 帕 · 德 媒 塔 德 女 士 , 小 名 勇 , 她 于 盖 颂 生 活 购 物 商 城 首 办 「 只 为 你 」 主 题 的 艺<br />

术 展 览 , 展 示 她 与 世 界 名 牌 和 泰 国 领 先 品 牌 合 作 的 多 样 艺 术 作 品 , 如 奇 迹 工 厂 故<br />

事 书 的 插 图 、 古 驰 的 奇 迹 工 厂 系 列 珠 宝 、 吉 姆 · 汤 普 森 的 墙 壁 、 曼 谷 半 岛 酒 店 的 月<br />

饼 盒 等 。 她 的 每 件 作 品 , 卓 越 独 特 , 充 满 梦 幻 感 , 体 现 出 她 独 特 的 艺 术 风 格 。<br />

当 今 , 勇 作 为 最 火 热 的 现 代 年 轻 插 画 艺 术 家 。 她 从 小 喜 爱 画 画 并 有 梦 想 成 为<br />

职 业 艺 术 家 , 于 是 勇 选 择 在 朱 拉 隆 功 大 学 美 术 学 院 的 时 装 和 纺 织 品 专 业 学 习 。 毕<br />

业 后 , 她 加 入 Kloset 时 尚 品 牌 工 作 , 同 时 也 跟 她 母 亲 开 服 装 店 。 累 积 丰 富 经 验 ,<br />

直 至 艺 术 总 监 之 位 ,5 年 后 , 她 决 定 走 上 自 由 艺 术 家 之 路 , 这 让 她 有 机 会 收 到 古<br />

驰 故 事 书 系 列 的 大 项 目 , 从 此 改 变 她 的 生 活 , 开 阔 艺 术 的 眼 界 , 让 她 最 终 成 立 了<br />

一 家 公 司 和 工 作 室 , 生 产 各 种 艺 术 有 关 的 物 品 如 地 毯 、 墙 纸 、 玩 具 或 为 慈 善 事 业<br />

设 计 。<br />

通 过 对 艺 术 勤 劳 及 细 致 工 作 , 她 创 造 出 充 满 活 力 的 艺 术 作 品 , 呈 现 季 节 和 自<br />

然 环 境 的 幸 福 感 , 隐 藏 着 欢 乐 、 思 想 哲 学 和 动 物 及 自 然 想 象 的 故 事 , 欣 赏 她 的 作<br />

品 简 直 是 融 入 季 节 的 艳 丽 多 彩 之 中 。<br />

• 关 注 勇 的 艺 术 作 品 FB : Phannapast,IG : phannapast。<br />

42 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

43


TRAVEL<br />

ผจญภัยหัวใจสีเขียว<br />

เที่ยว “สตูล”<br />

การท่องเที่ยวผจญภัย คือหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยว<br />

เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ในสถานที่แปลกใหม่ ซึ่งโลกกว้างใหญ่<br />

มอบเป็นของขวัญไว้ให้ ดังเช่นแหล่งธรรมชาติอันสวยสดงดงามที่ “จังหวัดสตูล”<br />

ซึ่งเปิดต้อนรับคนที่มีหัวใจสีเขียวได้เข้าไปเที่ยวผจญภัยอย่างสนุกสนานเต็มที่<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

44 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

45


TRAVEL<br />

บน : แสงยามเย็นที่<br />

สะพานเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย<br />

Top : Evening sky at the timebounded<br />

crossing bridge,<br />

Khao To Ngai<br />

上 方 : 多 奈 山 穿 时 区 的 昏 黄 阳 光 。<br />

ล่างขวา : พายเรือคายัค<br />

สัมผัสโลกใต้พิภพ<br />

ที่ถ้ำเลสเตโกดอน<br />

Bottom right : Kayaking at<br />

Le Stegodon Cave<br />

右 下 方 : 在 剑 齿 象 洞 穴 乘<br />

皮 划 艇 体 验 水 下 世 界 。<br />

สตูลเป็นจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน ที่มีเสน่ห์<br />

ทั้งบนบกและในท้องทะเล ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทาง<br />

ของนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว<br />

ใหม่เชิงนิเวศวิทยา นั่นคือ ‘อุทยานธรณีสตูล’ ซึ่งองค์การ<br />

ยูเนสโกให้การรับรอง เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรก<br />

ของประเทศไทย (Satun UNESCO Global Geopark)<br />

เพราะมีความสำคัญในแง่ธรณีวิทยา โดยพบซากฟอสซิล<br />

และสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลายร้อยล้านปีก่อน ปรากฏ<br />

เป็นหลักฐานติดตรึงอยู่ในภูผาหินและโถงถ้ำน้อยใหญ่<br />

ให้เราเข้าไปผจญภัยใต้พิภพได้ไม่จบสิ้น ซึ่งครอบคลุม<br />

พื้นที่ 4 อำเภอของสตูล ได้แก่ ทุ่งหว้า, มะนัง, ละงู และ<br />

อำเภอเมือง ทำให้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า<br />

ทางธรณีวิทยาหลายแห่ง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงตอนนี้<br />

มีดังนี้<br />

ถ้ำเลสเตโกดอน<br />

แหล่งท่องเที่ยวสุดตื่นเต้น กับการพายเรือคายัคใน<br />

ถ้ำลอดทะเลยาวที่สุดในเมืองไทย คือยาวกว่า 4 กิโลเมตร<br />

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ถ้ำนี้เดิมชื่อถ้ำวังกล้วย<br />

มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของช้างสเตโกดอนอายุกว่า<br />

1.8 ล้านปี รวมถึงกระดูกบรรพบุรุษแรดด้วย ทำให้ถ้ำ<br />

นี้โด่งดังเป็นที่สนใจ โดยมีลักษณะเป็นปล่องให้พายเรือ<br />

คายัคเข้าไปชมหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างแปลกตา<br />

สวยงามเกินบรรยายได้ บางจุดเป็นม่านหินย้อยที่มี<br />

เกล็ดผลึกแร่แคลไซต์และซิลิกา สะท้อนแสงไฟฉาย<br />

เป็นประกายระยิบระยับจับตา บางจุดมีฝูงค้างคาว<br />

อาศัยอยู่ และตรงจุดสิ้นสุดของถ้ำที่บรรจบกับลำคลอง<br />

ในป่าชายเลน มีปากถ้ำใหญ่เป็นรูปหัวใจ จากนั้น<br />

ล่องเรือหางยาวไปสุดทางที่บ้านท่าอ้อย ซึ่งหากมีเวลา<br />

พอ ก็ไม่ควรพลาดชม ‘พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล’<br />

ที่ตำบลทุ่งหว้าไปด้วย<br />

เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย<br />

เขาโต๊ะหงาย ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ<br />

เภตรา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของอุทยานธรณีโลกที่สวยงาม<br />

ปัจจุบันมีจุดดึงดูดการท่องเที่ยวใหม่ให้เข้าไปชมคือ<br />

‘เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย’ ที่เก๋ไก๋ด้วยสะพาน<br />

เดินเลียบทะเลยาวเหยียด สำหรับชมหน้าผาหิน 2 สี<br />

2 ยุค คือหินทรายสีแดงในยุคแคมเบรียน (อายุ 542-<br />

488 ล้านปี) ชนหรือสัมผัสกันกับหินปูนสีเทายุค<br />

บน : ภายในถ้ำเลสเตโกดอน<br />

อันน่าตื่นตา<br />

Top : Inside<br />

Le Stegodon Cave<br />

上 方 : 剑 齿 象 洞 穴 瞩 目 的 景 色 。<br />

46 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

47


TRAVEL<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Best season : สตูลเที่ยวได้ตลอดปี<br />

แต่ในส่วนของทะเล ดีที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน<br />

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile<br />

จากกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

จากนั้นนั่งรถต่อไปสตูล ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง<br />

More info : ททท.สตูล โทร. 074 740 724,<br />

ถ้ำเลสเตโกดอน โทร. 084 858 5100,<br />

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โทร. 074 740 272,<br />

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทร. 074 783 597<br />

Special Thanks : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<br />

โครงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว<br />

Local Experience 360 องศา<br />

บน : พายเรือคายัค<br />

ลอดโพรงหินเข้าสู่<br />

ปราสาทหินพันยอด<br />

Top : Kayaking<br />

into Multispire<br />

Fortress<br />

上 方 : 乘 皮 划 艇 入 洞 欣 赏<br />

千 峰 石 城 堡 。<br />

ล่างซ้าย : ช่องหิน<br />

รูปหัวใจที่หาดฟอสซิล<br />

Bottom left : Heartshape<br />

rock<br />

at Fossil Bay<br />

左 下 方 : 化 石 海 滩 的 心<br />

形 石 头 。<br />

ออร์โดวิเชียน (อายุ 488-444 ล้านปี) ชี้ให้เห็นถึงการ<br />

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก และความอัศจรรย์ของการ<br />

เดินทางข้ามกาลเวลามายาวนาน ขอบอกว่าตรงนี้<br />

ยังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดงลงทะเลที่งามจับตาจับใจด้วย<br />

ปราสาทหินพันยอด และหาด<br />

ฟอสซิล<br />

เกาะเขาใหญ่ เป็นเกาะหินปูนกลางทะเลในอุทยาน<br />

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นั่งเรือสปีดโบ๊ตออกไปจาก<br />

ท่าเรือปากบาราเพียง 40 นาทีก็ถึง เกาะนี้โด่งดังเพราะ<br />

เป็นที่ตั้งของ ‘ปราสาทหินพันยอด’ ประติมากรรม<br />

ธรรมชาติสุดอลังการ ลักษณะเป็นหินปูนสีเทายอด<br />

แหลมตะปุ่มตะป่ำเหมือนฟันเลื่อย ตั้งอยู่กลางทะเล<br />

โดยส่วนฐานมีโพรงหินให้พายเรือคายัคลอดเข้าไปสู่<br />

ลากูนด้านในได้ ซึ่งในช่วงเวลาน้ำทะเลลดระดับต่ำสุด<br />

จะเผยให้เห็นหาดทรายเล็กๆ อยู่ภายใน และสามารถ<br />

จอดเรือลงไปยืนชมความตระการตาของหินปูนนับพันๆ<br />

ยอดได้อย่างเต็มตา จากนั้นนั่งเรือหัวโทงอ้อมไปอีกด้าน<br />

ของเกาะเขาใหญ่ ใช้เวลาราวๆ 30 นาที สู่ ‘หาดฟอสซิล’<br />

ซึ่งจะพบทั้งซากฟอสซิลหมึกนอติลอยด์ และฟอสซิลหอย<br />

แอมโมไนต์ ปรากฏอยู่บนหน้าผาหินมากมาย แถมยังมี<br />

ช่องหินรูปหัวใจให้ถ่ายภาพคู่อย่างโรแมนติก<br />

เกาะตะรุเตาที่สวยงามด้วยธรรมชาติ<br />

Tarutao islands<br />

达 鲁 岛 优 美 自 然 风 光 。<br />

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา<br />

จากท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตาด้วย<br />

สปีดโบ๊ต เกาะใหญ่อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ<br />

ตะรุเตา ซึ่งอดีตเคยใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษการเมือง<br />

ทว่าวันนี้ได้พลิกโฉมมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล<br />

อันงดงาม หน้าหาดน้ำทะเลใสกระจ่าง และมีลำคลอง<br />

ให้ล่องเรือเข้าไปชมคลองจระเข้ หรือเดินป่าปีนเขาขึ้นไป<br />

ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาโต๊ะบูได้ด้วย<br />

48 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

49


TRAVEL<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Best season : Weather-wise, Satun can<br />

be visited every month but the sea is<br />

best in November-April.<br />

Getting there : Fly THAI Smile from<br />

Bangkok to Hat Yai, 1 hour and 25<br />

minutes. Reservations can be made at<br />

www.thaismileair.com. From Hat Yai,<br />

travel on land to Satun for 1 ½ - 2 hours.<br />

More info : Tourism Authority of<br />

Thailand, Satun office: Tel. 074 740 724,<br />

Le Stegodon Cave: Tel. 084 858 5100,<br />

Phetra National Park: Tel. 074 740 272,<br />

Tarutao National Park: Tel. 074 783 597<br />

Special Thanks : Local Experience 360<br />

Degrees, a project on development of<br />

tourism products and services,<br />

Tourism Authority of Thailand<br />

SATUN FOR GEO LOVERS<br />

THAILAND’S SOUTHERN PROVINCE OF SATUN IS BECOMING A FAVOURITE NATURE-BASED<br />

DESTINATION FOR ADVENTURE TRAVELLERS. DISTINCTIVE FOR ITS GEOLOGICAL CHARACTER,<br />

THIS LITTLE TOWN ON THE COAST OF THE ANDAMAN SEA IS RICH WITH NATURAL<br />

ATTRACTIONS BOTH LAND BASED AND SEA BASED.<br />

Satun Geopark, endorsed by UNESCO as Thailand’s first<br />

global geopark, is abundant with diverse and oldest<br />

succession of fossils, sandstone and limestone mountains,<br />

and submerged caves. The Geopark covers 4 districts:<br />

Thungwa, Manang, La-ngu and Mueang.<br />

LE STEGODON CAVE<br />

Thailand’s longest sea cave, it is over 4 km long<br />

and takes at least 2 hours to explore by kayak from the<br />

entrance to exit. There was a discovery of vertebrate<br />

fossils such as elephants of the Stegodon clan with an age<br />

of over 1.8 million years and ancient rhinos. The cave is<br />

outstanding for formations of stalactites and stalagmites<br />

in different shapes, and glittering calcite and silicate<br />

minerals. The exit leads to a mangrove forest and a canal.<br />

The Satun Geopark Museum in Thungwa district is worth<br />

a visit.<br />

KHAO TO NGAI : 2 TIME PERIODS<br />

Khao To Ngai, literally the flipped table mountain, is<br />

in Phetra National Park where travellers visit to appreciate<br />

the geological beauty. No visitor can leave the park without<br />

a walk on seafront “time-bounded crossing bridge” to<br />

witness red sandstone of the Cambrian period (542-488<br />

million years old) and limestone of the Ordovician period<br />

(488-444 million years old), in other words 2 different<br />

time periods. It is also a favourite point to watch sunset.<br />

MULTI-SPIRE FORTRESS, FOSSIL BAY<br />

Koh Khao Yai, a limestone rock mountain in Phetra<br />

National Park, is renowned for Prasad Hin Panyoda<br />

natural sculpture with thousands of spires. The<br />

limestone rocks are in the shape of a fortress surrounding<br />

a lagoon. There is a small entrance from the sea into the<br />

lagoon. At low tide, travellers can kayak into the lagoon<br />

to witness the amazing scenery. It takes 40 minutes on<br />

a speed boat from Pak Bara Pier to Koh Khao Yai. On the<br />

other side of Koh Yao Yai, you can take a 30-minute boat<br />

ride to the Ao Fossil, or fossil bay, where nautiloid and<br />

ammonite fossils are abundant.<br />

TARUTAO NATIONAL PARK<br />

From Pak Bara Pier, you can take a speed boat to<br />

Tarutao National Park which has become a popular<br />

sightseeing spot. In the old days, political prisoners were<br />

isolated on one of Tarutao islands. Paddling on the<br />

canals is enjoyable, or you can walk up to Pha To Bu<br />

to watch sunset.<br />

สะพานเดินเลียบทะเลยาวเหยียด<br />

ที่เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย<br />

The long walking path<br />

at Khao To Ngai<br />

多 奈 山 穿 时 区 的 海 边 步 行 桥 。<br />

50 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

51


TRAVEL<br />

沙 敦 的 绿 色 之 旅<br />

探 险 旅 游 是 体 验 兴 奋 经 历 的 一 种 旅 游 方 式 ,<br />

正 如 泰 国 沙 敦 府 艳 丽 的 自 然 风 光 吸 引 着 旅 客 前 来 体 验 一<br />

程 欢 快 探 险 之 旅 。<br />

บน : กิจกรรมพายเรือคายัค<br />

ที่เกาะตะรุเตา<br />

Top : Kayaking<br />

at Tarutao islands<br />

上 方 : 达 鲁 岛 皮 划 艇 活 动 。<br />

ล่าง : ทัศนียภาพธรรมชาติ<br />

ที่ผาโต๊ะบู เกาะตะรุเตา<br />

Bottom : The scenery<br />

at Pha To Bu, Tarutao<br />

下 方 : 达 鲁 岛 都 布 悬 崖 的<br />

自 然 美 景 。<br />

泰 国 南 方 安 达 曼 沿 海 沙 敦 府 富 有 陆 基 和 海<br />

基 自 然 景 观 , 被 评 为 联 合 国 教 科 文 组 织<br />

世 界 地 质 公 园 的 沙 敦 地 质 公 园 是 沙 敦 的<br />

新 兴 生 态 景 点 , 覆 盖 沙 敦 府 直 辖 县 、 吞 瓦<br />

县 、 玛 喃 县 以 及 拉 武 县 , 地 质 特 征 独 特 多<br />

样 , 主 要 景 点 包 括 :<br />

剑 齿 象 洞 穴<br />

泰 国 最 长 海 洞 , 具 有 超 过 4 公 里 长 ,<br />

需 至 少 2 小 时 旅 程 。 洞 里 以 脊 椎 动 物 化<br />

石 而 著 名 , 如 超 过 180 万 年 历 史 的 剑 齿<br />

象 和 古 犀 牛 的 骨 头 , 游 客 可 乘 皮 划 艇 入<br />

洞 观 赏 奇 形 怪 状 的 钟 乳 石 和 石 笋 , 洞 口<br />

为 心 形 , 通 往 红 树 林 的 河 流 。 此 外 ,<br />

沙 敦 地 质 公 园 博 物 馆 也 是 值 得 一 游 的<br />

有 趣 景 点 。<br />

穿 时 区 之 多 奈 山<br />

位 于 贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公 园 内 , 是 地 质<br />

公 园 的 优 美 地 区 之 一 , 多 奈 山 的 穿 时 区 吸 引<br />

着 众 多 游 客 前 来 , 沿 着 海 畔 桥 梁 观 赏 寒 武 纪<br />

时 期 的 红 砂 岩 (542-488 百 万 年 )<br />

和 奥 陶 纪 时 期 的 石 灰 岩 (488-444 百<br />

万 年 ), 它 展 出 地 壳 运 动 和 两 个 悠 久 时<br />

间 段 的 穿 时 奇 迹 。 此 外 , 这 里 还 作 为 观 赏<br />

夕 阳 的 最 佳 之 处 。<br />

千 峰 石 城 堡 和 化 石 海 滩<br />

考 艾 岛 是 一 座 位 于 贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公<br />

园 内 的 海 中 石 灰 岩 岛 屿 , 距 离 帕 克 巴 拉 码 头<br />

仅 40 分 , 以 千 峰 石 城 堡 而 闻 名 , 壮 观 奇 特<br />

地 质 , 石 洞 通 道 里 面 的 泻 湖 , 退 潮 时 ,<br />

可 下 船 欣 赏 迷 人 的 千 峰 岩 石 山 。 随 后 ,<br />

乘 船 约 30 分 至 化 石 海 滩 欣 赏 岩 石 悬 崖 上 的<br />

菊 石 鹦 鹉 螺 和 菊 石 化 石 , 还 有 适 合 情 侣 拍 照<br />

的 心 形 石 头 。<br />

达 鲁 岛 国 家 海 洋 公 园<br />

达 鲁 岛 曾 作 为 政 治 犯 人 的 监 狱 , 而 今 日<br />

变 成 优 美 海 洋 景 观 的 旅 游 胜 地 ,<br />

海 滩 海 水 清 澈 , 游 客 可 沿 着 河 道 去 观 光 乍 拉<br />

克 河 或 爬 山 去 观 赏 夕 阳 美 景 。<br />

旅 游 指 南<br />

最 佳 旅 游 时 间 : 沙 敦 整 年 适 合 旅 游 , 最 佳 海 域 旅 游 为 11 月 -4 月 。<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 合 艾 航 班 , 飞 行 1 小 时 25 分 ,<br />

预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.com。 从 机 场 乘 车 至 沙 敦 约 2 小 时 。<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 沙 敦 办 公 室 电 话 : 074 740 724, 剑 齿 象 洞 穴 电 话 : 084 858 5100,<br />

贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公 园 电 话 :074 740 272, 达 鲁 岛 国 家 海 洋 公 园 电 话 :074 783 597。<br />

特 别 感 谢 : 泰 国 旅 游 局 旅 游 产 品 和 服 务 创 造 的 360 度 当 地 体 验 项 目 。<br />

52 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

53


TRAVEL<br />

“ฮารีรายอ”<br />

รอยยิ้ม ความสุข<br />

และการท่องเที่ยว<br />

การท่องเที่ยวนั้นถือเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างหนึ่ง เพราะได้สัมผัสทั้งโลกกว้าง<br />

วัฒนธรรมอันหลากหลาย และวิถีชีวิตผู้คนในแง่มุมต่างๆ เฉกเช่นการมาท่องเที่ยว<br />

เมืองแสนน่ารักอย่างมาเลเซีย ในช่วงเวลาแห่งความสุขของเทศกาล “ฮารีรายอ”<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

54 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

55


TRAVEL<br />

เทศกาลฮารีรายอ ชาวมุสลิมจะแต่งตัวสวยงาม พร้อมพักผ่อนกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง<br />

Muslims relax, travel and shop during Hari Raya celebrations.<br />

开 斋 节 期 间 , 穆 斯 林 将 穿 上 新 衣 服 、 外 出 旅 游 及 购 物 。<br />

ฮารีรายอ (Hari Raya) เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม<br />

เทียบได้กับวันขึ้นปีใหม่ แต่ปีหนึ่งมีฮารีรายอ 2 ครั้ง<br />

กำหนดตามปฏิทินอิสลาม ครั้งแรกของปีเรียกว่า<br />

“อีดิลฟิตรี” เป็นวันเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอดยาว<br />

ประมาณ 1 เดือน โดยชาวมุสลิมจะไม่กินอาหารใดๆ<br />

ในเวลากลางวัน อีกทั้งยังลดละเลิกกิเลสต่างๆ และ<br />

ไปละหมาดอย่างสม่ำเสมอ หลังจบการถือศีลอดแล้ว<br />

นับอีกประมาณ 2 เดือน ก็จะเข้าสู่ฮารีรายอครั้งที่ 2<br />

เรียกว่า “อีดิลอัฎฮา” คล้ายกับวันอีดิลฟิตรี แต่มีการ<br />

เชือดสัตว์ต่างๆ เพื่อบริจาคทานด้วย<br />

ในช่วงเทศกาลฮารีรายอในมาเลเซียเหมือนกับฮารีรายอ<br />

ทั่วโลก คือนับเป็นวันรื่นเริง เพราะพี่น้องมุสลิมจะใส่<br />

เสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม สะอาดตา กลิ่นหอม มีการบริจาคทาน<br />

และไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือผู้เคารพที่ล่วงลับไปแล้ว<br />

คนในครอบครัวจะช่วยกันทำความสะอาดสุสาน นำขนม<br />

ไปแจกเด็กๆ และเพื่อนบ้าน ลูกจะขออภัยพ่อแม่ สามี<br />

ภรรยาจะขออภัยต่อกัน และเพื่อนบ้านจะขออภัยกันใน<br />

เรื่องขุ่นข้องหมองใจ มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด<br />

การจูบมือ หรือการหอมแก้ม ฮารีรายอจึงเป็นเทศกาล<br />

แห่งรอยยิ้มและความสุขอย่างแท้จริง<br />

หากมาเยือนมาเลเซียในช่วงเทศกาลนี้แล้ว<br />

ได้เที่ยวพักผ่อนเมืองหลัก 3 เมืองที่มีเอกลักษณ์<br />

ก็เท่ากับได้ซึมซับบรรยากาศความสุขของมาเลเซีย<br />

อย่างเต็มที่<br />

กัวลาลัมเปอร์<br />

กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ในย่าน<br />

ดาวน์ทาวน์เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้า<br />

ทันสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างพาวิลเลียน<br />

ที่โอ่อ่าหรูหรา, ห้างซูเรีย เคแอลซีซี ที่ตึกแฝด<br />

เปโตรนาส หรือห้างวัน อุตามา ห้างใหญ่อันดับ 4<br />

ของโลก สวรรค์ของนักช้อปตัวจริง<br />

สำหรับสถานที่ประวัติศาตร์ก็มีให้แวะเยือน<br />

มากมายเช่นกัน เช่น จัตุรัสเมอร์เดก้า, สถานีรถไฟ<br />

กัวลาลัมเปอร์, พระราชวังเก่าอิสตานา เนการา<br />

ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง<br />

ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี<br />

มาเลเซีย สร้างเป็นกลุ่มอาคารหลายหลังต่อเนื่องกัน<br />

มีสถาปัตยกรรมงดงามจับใจ<br />

นอกจากนั้นการมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ จะ<br />

สมบูรณ์ไม่ได้เลย หากไม่ได้ไปเยือน ‘ปุตราจายา’<br />

หรือ ‘เมืองใหม่’ ที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542<br />

เมืองนี้มีพื้นที่กว้างเกือบ 50 ตารางกิโลเมตร<br />

อาคารต่างๆ ออกแบบทันสมัยคล้ายเมืองยุคอวกาศ<br />

มีทะเลสาบขุดขนาดมหึมา และสะพานแขวน<br />

ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที่ดูล้ำยุคในทุกมุมมอง ที่สำคัญ<br />

มี ‘มัสยิดปุตรา’ หรือมัสยิดสีชมพู เป็นแลนด์มาร์ก<br />

สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตสีชมพูชั้นเลิศ จุคนได้<br />

มากถึง 15,000 คน โดยในช่วงฮารีรายอจะมีพี่น้อง<br />

บน : ปุตราจายา<br />

เมืองใหม่ที่ทันสมัย<br />

ด้วยถนนหนทาง<br />

และอาคารล้ำยุค<br />

Top : Putrajaya,<br />

the modern city<br />

上 方 : 布 城 , 充 满 先 进 建<br />

筑 和 道 路 的 现 代 化 城 市 。<br />

56 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

57


TRAVEL<br />

บน : มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู<br />

แลนด์มาร์กของกัวลาลัมเปอร์<br />

Top : The Putra or Pink Mosque,<br />

a Kuala Lumpur’s landmark<br />

上 方 : 粉 红 清 真 寺 , 吉 隆 坡 的 地 标 性 建 筑 。<br />

ล่าง : ช่วงฮารีรายอชาวมุสลิม<br />

จะเข้ามาละหมาดกันอย่างเนืองแน่น<br />

ที่มัสยิดปุตรา<br />

Bottom : Muslims flock<br />

to the Putra Mosque<br />

for prayers during Hari Raya.<br />

下 方 : 开 斋 节 期 间 , 穆 斯 林 将 聚 集<br />

在 粉 红 清 真 寺 念 经 祈 祷 。<br />

ชาวมุสลิมเข้ามาละหมาดกันที่นี่อย่างเนืองแน่น<br />

เป็นภาพน่าประทับใจมาก<br />

ปีนัง<br />

ปีนัง เป็นหนึ่งใน 13 รัฐของมาเลเซีย<br />

มีจอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวง บรรยากาศของ<br />

บ้านเมืองเปี่ยมเสน่ห์ด้วยการผสมผสาน<br />

ระหว่างวัฒนธรรมยุโรปกับท้องถิ่น และมีลักษณะ<br />

สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสที่โดดเด่น<br />

ทำให้จอร์จทาวน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น<br />

มรดกโลก<br />

หัวใจของการท่องเที่ยวปีนังอยู่ที่จอร์จทาวน์<br />

เดินเที่ยวหรือนั่งรถสามล้อชมได้เป็นวันๆ<br />

โดยเฉพาะในย่านสตรีทอาร์ตน่ารักๆ หรือจะ<br />

ย้อนสู่อดีตไปชมอาคารประวัติศาสตร์อันงดงาม<br />

อย่าง ศาลาว่าการรัฐปีนัง และศาลาว่าการเมือง<br />

อายุร้อยกว่าปี ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน โดยใกล้ๆ<br />

กันยังมีป้อมปราการคอร์นเวลลิส กำแพงป้อมสูง<br />

10 ฟุต เป็นรูปดาว ภายในมีโบสถ์ คลังเก็บดินปืน<br />

ประภาคาร เสาธงเก่า และปืนใหญ่ นอกจากนี้<br />

ก็มีมัสยิดกาปิตันเคลิง ให้ชมด้วย โดยในช่วง<br />

ฮารีรายอที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษ<br />

ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดก็คือ ปีนังฮิลล์<br />

ยอดเขาสูงที่สุดในปีนัง เป็นจุดชมวิวเมืองปีนัง<br />

และท้องทะเลโดยรอบที่สวยที่สุด มีบริการรถราง<br />

และกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาสูง 830 เมตร<br />

อย่างน่าตื่นเต้น สามารถแวะชมวิวตามจุดสถานี<br />

ย่อยระหว่างทางได้<br />

มะละกา<br />

มะละกา เมืองเอกของรัฐมะละกา เคยเป็น<br />

เมืองท่าค้าขายที่รุ่งเรืองมาก มีเอกลักษณ์<br />

ทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโปรตุเกส<br />

เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ กับศิลปกรรมท้องถิ่น<br />

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน<br />

โดยปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ<br />

การมาเที่ยวมะละกาเหมือนหลุดเข้าสู่อดีต<br />

โดยเฉพาะในย่านจัตุรัสแดง ที่เป็นเสมือน<br />

แลนด์มาร์กสำคัญ ที่นี่สวยงามด้วยอาคารบ้าน<br />

เรือนสีแดงอิฐแบบชาวดัตช์ยุคเผยแผ่ศาสนา<br />

ที่มีหอนาฬิกา โบสถ์เซนต์ปอล และกังหันลม<br />

ฮอลันดา อยู่ใกล้ๆ กัน รวมถึงถนนยองเกอร์<br />

สตรีท ติดกับแม่น้ำมะละกา ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆ<br />

แต่โดดเด่นด้วยบ้านเรือนสไตล์ชิโน-โปรตุกีส<br />

สีสันสดใส ทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหลและสนุก<br />

กับการมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ในความทรงจำ<br />

เหมาะกับการเดินเที่ยว ชม ชิม ช้อป และแชะ<br />

ภาพเป็นที่สุด<br />

บน : ศาลาว่าการรัฐปีนัง อาคารทางประวัติศาสตร์อันงดงาม<br />

Top : Penang City Hall, a historical building<br />

上 方 : 优 美 历 史 建 筑 之 槟 城 市 政 厅 。<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile<br />

เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ หรือกรุงเทพฯ-ปีนัง<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com สำหรับมะละกา<br />

จากกัวลาลัมเปอร์สามารถเดินทางต่อไปด้วยรถบัสหรือแท็กซี่ได้<br />

More info : ปี 2562 นี้ ฮารีรายอ ครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 5-6<br />

มิถุนายน และฮารีรายอ ครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม<br />

เหมาะกับการท่องเที่ยวมาเลเซียทั้ง 2 ช่วงเวลา, www.malaysia.travel<br />

58 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

59


TRAVEL<br />

HARI RAYA<br />

Time for Joy, Jubilation and Journey<br />

HARI RAYA IS THE DAY OF CELEBRATION FOR MUSLIMS. THERE ARE 2 SIGNIFICANT HARI<br />

RAYA FESTIVALS IN A YEAR. THE FIRST, HARI RAYA AIDILFITRI OR HARI RAYA PUASA, IS A<br />

CELEBRATION AFTER THE HOLY MONTH OF FASTING. THE SECOND, HARI RAYA HAJI OR HARI<br />

RAYA AIDILADHA, FALLS ABOUT 2 MONTHS LATER. KNOWN AS THE FESTIVAL OF SACRIFICE,<br />

THERE ARE SACRIFICES OF ANIMALS WHOSE MEAT IS DELIVERED TO POORER PEOPLE.<br />

บน : จอร์จทาวน์<br />

เมืองมรดกโลกที่เปี่ยมด้วย<br />

สีสันและมนต์เสน่ห์<br />

Top : George Town,<br />

UNESCO-listed world<br />

heritage site<br />

上 方 : 充 满 多 彩 魅 力 的 世 界<br />

文 化 遗 产 乔 治 城 。<br />

Similar to Muslims worldwide, Malaysians<br />

celebrate Hari Raya in full force. Among<br />

the activities are visiting relatives,<br />

cleaning ancestors’ tombs, and handing<br />

out sweets to children and neighbours.<br />

It is a real festival of joy and jubilation.<br />

If you travel to Malaysia during the Hari<br />

Raya Festival, you will definitely enjoy the<br />

omnipresent celebrations nationwide<br />

particularly in 3 major cities of Kuala<br />

Lumpur, Penang and Malacca.<br />

KUALA LUMPUR<br />

The capital of Malaysia is modernised<br />

with high-rise buildings and department<br />

stores such as the luxurious Pavilion<br />

Kuala Lumpur, Suria KLCC in Petronas<br />

Twin Towers and 1Utama, the world’s 4 th<br />

largest shopping centre.<br />

The metropolis is also rich with<br />

historical attractions including the<br />

Merdeka Square, Kuala Lumpur railway<br />

station and Istana Negara or the old<br />

palace of Malaysia’s monarch.<br />

Putrajaya, a city built in 1999 covering<br />

nearly 50 sq km, is remarkable for its<br />

modern architecture, a vast man-made<br />

lake and 5 spectacular bridges. The<br />

Putra Mosque, made of pink granite,<br />

accommodates 15,000 people. It is<br />

crowded with Muslim worshippers during<br />

Hari Raya.<br />

PENANG<br />

One of the 13 states of Malaysia,<br />

Penang is proud of its charming capital<br />

George Town which is distinguished for its<br />

Sino-Portuguese architecture. UNESCOlisted<br />

George Town is the magnet that<br />

draws travellers and earns the reputation<br />

of a street art city. Penang also boasts<br />

interesting historical sites including the<br />

century-old City Hall and Town Hall, Fort<br />

Cornwallis and Kapitan Keling Mosque<br />

which is lively during the Hari Raya<br />

celebration.<br />

บนซ้าย : ป้อมปราการ<br />

คอร์นเวลลิส ร่องรอยแห่งอดีต<br />

ของปีนัง<br />

Top left : Fort Cornwallis<br />

in Penang<br />

左 上 方 : 康 华 利 斯 堡 ,<br />

展 示 槟 城 的 历 史 遗 迹 。<br />

Penang Hill which offers a<br />

panoramic view of the town and the<br />

sea is a favourite mountaintop. It is<br />

accessible by trams or cable cars.<br />

MALACCA<br />

The state of Malacca with the<br />

capital of the same name had been a<br />

flourishing trading post. The city’s<br />

architecture is unique with a combination<br />

of Portuguese, Dutch and British styles.<br />

Malacca was listed by UNESCO as a<br />

World Heritage Site in 2008.<br />

A visit to Malacca is like a journey<br />

back in time. The Dutch Square with the<br />

church, clock tower and buildings built<br />

บนขวา : มัสยิดกาปิตันเคลิง<br />

ในปีนัง<br />

Top right : Kapitan Keling<br />

Mosque, Penang<br />

右 上 方 : 槟 城 甲 必 丹 吉 宁 回 教 堂 。<br />

ล่าง : รอยยิ้มแห่งความสุข<br />

ของชาวมุสลิมและการประกอบ<br />

พิธีกรรมในช่วงฮารีรายอ<br />

Bottom : Happy faces during<br />

Hari Raya celebrations<br />

下 方 : 开 斋 节 中 , 穆 斯 林 的 幸<br />

福 之 微 笑 及 宗 教 仪 式 。<br />

from deep pink bricks from Holland is the<br />

city’s landmark while the Jonker Street<br />

near the Malacca River is colourful with<br />

Sino-Portuguese houses.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile operates<br />

flights from Bangkok to Kuala Lumpur<br />

and Penang. For reservations: www.<br />

thaismileair.com. Malacca is conveniently<br />

accessible by bus or taxi from Kuala<br />

Lumpur.<br />

More info : This year’s Hari Raya Pausa is<br />

on <strong>June</strong> 5-6. Hari Raya Haji is on August<br />

11. Find out more at www.malaysia.travel.<br />

60 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

61


TRAVEL<br />

开 斋 节 —— 微 笑 、 幸 福 及<br />

旅 游 之 节<br />

开 斋 节 作 为 穆 斯 林 的 盛 大 节 日 , 代 表 着 斋 戒 的 斋 月 结 束 。 在 节 日<br />

期 间 , 穆 斯 林 将 回 乡 团 聚 、 穿 上 新 衣 服 、 捐 款 、 请 求 长 辈 宽 恕 、<br />

互 相 庆 祝 , 是 一 个 真 正 的 幸 福 之 节 。<br />

旅 游 让 人 们 能 感 受 大 世 界 、 体 验 多 样 文 化 和<br />

生 活 方 式 , 就 像 在 欢 乐 的 开 斋 节 中 , 到 马 来<br />

西 亚 的 3 个 主 要 独 特 城 市 旅 游 , 感 受 节 日 的<br />

幸 福 气 氛 , 体 验 非 凡 的 旅 游 经 验 。<br />

吉 隆 坡<br />

马 来 西 亚 都 市 , 高 楼 林 立 , 充 满 购 物 商<br />

场 , 如 奢 华 柏 威 年 购 物 中 心 、 石 油 双 子 塔 的<br />

阳 光 广 场 和 全 球 排 名 第 四 大 的 马 来 西 亚 万 达<br />

广 场 。 此 外 , 吉 隆 坡 亦 拥 有 丰 富 的 历 史 景<br />

点 , 包 括 独 立 广 场 , 吉 隆 坡 火 车 站 和 旧 国<br />

家 皇 宫 等 。<br />

吉 隆 坡 的 必 去 景 点 为 布 城 , 是 一 座 建 于<br />

1999 年 的 新 市 , 占 地 近 50 平 方 公 里 , 以 现<br />

代 化 建 筑 建 成 , 拥 有 巨 大 人 工 湖 和 5 座 壮 观<br />

的 悬 索 桥 。 粉 红 清 真 寺 是 布 城 的 地 标 性 景<br />

点 , 由 粉 红 花 岗 岩 制 成 , 在 开 斋 节 期 间 , 这<br />

里 会 聚 集 着 前 来 祈 祷 的 穆 斯 林 信 徒 。<br />

槟 城<br />

马 来 西 亚 十 三 个 联 邦 州 之 一 , 由 乔 治 城<br />

作 为 都 市 , 城 市 气 氛 充 满 着 西 方 和 当 地 风<br />

格 相 结 合 的 建 筑 之 魅 力 , 且 凭 借 独 特 中 葡 建<br />

筑 , 让 乔 治 城 被 评 为 世 界 遗 产 地 。<br />

槟 城 的 历 史 建 筑 景 点 包 括 拥 有 超 过 百 年<br />

历 史 的 大 会 堂 与 市 政 厅 、 康 华 利 斯 堡 和 甲 必<br />

丹 吉 宁 回 教 堂 。 此 外 , 升 旗 山 是 槟 城 的 最 高<br />

山 脉 , 是 一 个 不 容 错 过 的 旅 游 地 点 , 从 山 上<br />

可 以 俯 瞰 整 个 槟 城 和 周 围 的 海 域 , 游 客 可 乘<br />

电 车 和 缆 车 至 山 顶 。<br />

马 六 甲<br />

为 马 六 甲 州 的 都 市 , 是 繁 荣 贸 易 港 城 ,<br />

城 市 里 弥 漫 着 葡 萄 牙 、 荷 兰 、 英 国 和 当 地 建<br />

筑 风 格 相 融 合 的 气 氛 , 被 列 为 世 界 遗 产 地 的<br />

主 要 旅 游 胜 地 。<br />

马 六 甲 之 旅 的 主 要 景 点 包 括 充 满 荷 兰 风<br />

红 屋 的 红 场 荷 兰 广 场 、 马 六 甲 河 畔 的 鸡 场<br />

街 , 这 条 小 街 挤 满 多 彩 中 葡 风 建 筑 , 是 吃 喝<br />

玩 乐 胜 地 , 吸 引 游 客 来 观 光 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 吉 隆 坡 或 曼 谷<br />

至 槟 城 , 预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.<br />

com。 从 吉 隆 坡 可 乘 巴 士 或 的 士 到 达 马<br />

六 甲 。<br />

详 情 :<strong>2019</strong> 年 开 斋 节 约 6 月 5 日 -6 日 , 古 尔 邦<br />

节 约 8 月 11 日 , www.malaysia.travel。<br />

บน : บรรยากาศยามพลบค่ำ<br />

ริมแม่น้ำมะละกา<br />

Top : The Malacca River<br />

上 方 : 马 六 甲 河 畔 的 黄 昏 气 氛 。<br />

ล่าง : รถสามล้อประดับดอกไม้<br />

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมะละกา<br />

Bottom : Elaborate tricycle,<br />

one of Malacca’s symbols<br />

下 方 : 马 六 甲 的 独 特 花 车 。 คิดแบบผู้นำ<br />

ทำอย่างนักธุรกิจ<br />

62 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

63


TRAVEL<br />

เทศกาลผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย<br />

อยู่คู่กับวัดโพนชัย<br />

มานานหลายชั่วอายุคน<br />

Phi Ta Khon Festival<br />

held at Wat Phon Chai,<br />

Dan Sai District,<br />

for generations<br />

丹 赛 县 蓬 猜 寺 历 史 悠 久 传 统 鬼 节 。<br />

ผีตาโขน<br />

จากศรัทธาสู่ประเพณี<br />

ที่สุดแห่งเลย<br />

อีสาน ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ที่ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ<br />

ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ภูมิภาคนี้จึงมีประเพณีและการละเล่นตลอดทั้งปี<br />

ดังเช่นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีงานบุญใหญ่ประจำปีไม่เหมือนใคร<br />

นั่นคือ “เทศกาลผีตาโขน” โดยรวมเข้ากับประเพณีบุญหลวง งานบุญบั้งไฟ<br />

ซึ่งมีพิธีแห่บั้งไฟขอฝน และขบวนแห่ผีตาโขนสร้างความครื้นเครง<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

64 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

65


TRAVEL<br />

บนซ้าย : พระธาตุวัดโพนชัย<br />

สร้างขึ้นตามแบบ<br />

พระธาตุศรีสองรัก<br />

Top left : Phra That<br />

Wat Phon Chai<br />

resembling<br />

Phra That Sri Song Rak<br />

บนขวา : วัดโพนชัย<br />

ศูนย์กลางของการจัด<br />

เทศกาลผีตาโขน<br />

Top right : Wat<br />

Phon Chai,<br />

the centre of<br />

Phi Ta Khon Festival<br />

ล่าง : ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน<br />

Bottom : A procession<br />

of Chao Pho Kuan<br />

下 方 : 关 神 游 行 。<br />

บน : พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน<br />

ภายในวัดโพนชัย<br />

Top : Phi Ta Khon museum<br />

at Wat Phon Chai<br />

上 方 : 蓬 猜 寺 鬼 节 博 物 馆 。<br />

เมื่อเอ่ยถึง “ผี” หลายคนอาจจะกลัว แต่การละเล่น<br />

ผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายกลับสนุกสนาน สร้าง<br />

สีสัน ความมีชีวิตชีวา ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่ว<br />

สารทิศพากันมาร่วมชมขบวนแห่ผีตาโขนของ<br />

ชาวบ้านนับพันคน ที่เรียงรายกันมาในชุดแต่งกาย<br />

อันมีเอกลักษณ์<br />

ประวัติเล่าว่าการละเล่นผีตาโขนมีมาหลาย<br />

ร้อยปี ที่อำเภอด่านซ้าย โดยได้รับอิทธิพลจากเรื่อง<br />

มหาเวสสันดรชาดกในพุทธศาสนา ที่กล่าวถึง<br />

พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเดินทางออกจากป่า<br />

กลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูตผีที่อาศัย<br />

อยู่ในป่านั้น จึงออกมาส่งเสด็จด้วยความอาลัย<br />

เรียกว่า “ผีตามคน” แล้วเพี้ยนมาเป็น “ผีตาโขน”<br />

เช่นทุกวันนี้<br />

เทศกาลผีตาโขนในแต่ละปีจะจัดวันไม่ตรงกัน<br />

ขึ้นอยู่กับการเข้าทรงกำหนดวันของ “เจ้าพ่อกวน”<br />

และ “เจ้าแม่นางเทียม” ผู้นำทางพิธีกรรม เมื่อ<br />

รู้กำหนดวันจัดงานบุญหลวงแล้ว (ซึ่งมักตรงกับ<br />

เดือนกรกฎาคม) ชาวบ้านจะเริ่มตระเตรียมงาน<br />

กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่วัดโพนชัยซึ่งเป็น<br />

ศูนย์กลางของการจัดงาน<br />

การจัดงานผีตาโขนจัดต่อเนื่องกัน 3 วัน<br />

วันแรก คือ วันรวม (วันโฮม) มีพิธีเบิกพระอุปคุต<br />

โดยอัญเชิญพระอุปคุตจากบริเวณลำน้ำหมัน<br />

กับลำน้ำศอกที่ไหลผ่านอำเภอด่านซ้าย มาที่<br />

หอพระอุปคุตที่ชาวบ้านทำฉัตรใหญ่ครอบไว้ และ<br />

ทำกระทงไปวางไว้ 4 ทิศ ส่วนวันที่ 2 เป็นพิธีจุด<br />

บั้งไฟบูชา โดยคนจากหมู่บ้านต่างๆ จะนำบั้งไฟ<br />

มาด้วย สำหรับการละเล่นต่างๆ ในวันนี้ จะมี<br />

ขบวนแห่เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม และ<br />

ขบวนผีตาโขน ส่วนวันที่ 3 เป็นวันทำบุญตักบาตร<br />

ฟังเทศน์ อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และ<br />

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหรือในพระธาตุต่างๆ<br />

จุดเด่นของงานอยู่ในวันที่ 2 นั่นเอง โดยงาน<br />

จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆ<br />

ในอำเภอด่านซ้าย แต่งกายด้วยชุดผ้าสีสดใส<br />

ใส่หน้ากากผีตาโขนที่ทำจากไม้ นุ่น หรือหวดนึ่ง<br />

ข้าวเหนียว ทาสีเป็นหน้าตาให้ดูน่ากลัวแบบผี<br />

ต่างๆ มือถือมีดดาบ ง้าว ไม้พลอง หรือไม้แกะ<br />

สลัก นอกจากนี้ที่เอวยังผูกกระดึงหรือกระดิ่งโลหะ<br />

ที่ใช้ผูกคอวัวควาย ทำให้เกิดเสียงดังเวลาเดินหรือ<br />

เต้นไปมาตามจังหวะดนตรี เพิ่มความครึกครื้นไป<br />

ตลอดเส้นทางถึงวัดโพนชัย ส่วนเจ้าพ่อกวนและเจ้า<br />

แม่นางเทียมนั่งมาบนเสลี่ยงอย่างสง่างาม ประดับ<br />

ประดาด้วยตุง พร้อมผู้ติดตามจำนวนมากใส่ชุดสีขาว<br />

ในขบวนแห่นี้จะเห็นผีตาโขนอยู่ 2 แบบ คือ<br />

“ผีตาโขนเล็ก” ซึ่งเป็นชาวบ้านแต่งชุดผีตาโขนเซิ้ง<br />

ร่วมขบวน กับ “ผีตาโขนใหญ่” เป็นหุ่นจำลองสร้าง<br />

จากโครงไม้ไผ่สาน ห่อคลุมด้วยผ้าหรือกระดาษให้มี<br />

ขนาดใหญ่กว่าคนจริง 2-3 เท่า มีรูปอวัยวะเพศชาย<br />

และหญิงปรากฏที่ตัวหุ่นเด่นชัด ไม่ถือเป็นเรื่องหยาบ<br />

เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ปีหนึ่งๆ<br />

จะมีการสร้างผีตาโขนใหญ่เพียง 1 คู่เท่านั้น<br />

และเมื่อจบพิธีจะต้องนำชุดไปทิ้งลงแม่น้ำเพื่อลอย<br />

ความทุกข์โศกออกไป<br />

นอกจากนั้นอีกสิ่งที่ห้ามพลาดในเทศกาลผีตาโขน<br />

คือ การเข้าชมพระอุโบสถวัดโพนชัย และ “พิพิธภัณฑ์<br />

ผีตาโขน” ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้<br />

จัดแสดงประวัติผีตาโขนไว้อย่างละเอียด พร้อมด้วย<br />

หุ่นจำลองผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ การสาธิตวิธีทำ<br />

หน้ากาก และให้ทดลองทำเองได้ด้วย<br />

จึงเห็นได้ว่า “ผีตาโขน” คือตัวแทนของ<br />

ความเชื่อ ความศรัทธา และประเพณีอันดีงาม<br />

ทุกปีเมื่อลมเย็นแห่งฤดูฝนเริ่มพัดผ่าน เมื่อนั้น<br />

ผีตาโขนแห่งอำเภอด่านซ้ายก็จะออกมาร่ายรำเริงร่า<br />

และสืบสานเป็นการละเล่นเช่นนี้มาอย่างยาวนาน<br />

左 上 方 : 模 拟 帕 斯 那 松 罗 佛 塔<br />

的 蓬 猜 寺 佛 塔 。<br />

右 上 方 : 蓬 猜 寺 ,<br />

举 办 鬼 节 之 中 心 地 点 。<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Time to go : เทศกาลผีตาโขนปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562<br />

Getting there : เดินทางกับสายการบิน THAI Smile เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com จากนั้นนั่งรถต่อไปยังจังหวัดเลย<br />

ประมาณ 152 กิโลเมตร และจากตัวเมืองเลยไปอำเภอด่านซ้ายอีก 80 กิโลเมตร<br />

More info : ททท.สำนักงานเลย โทร. 042 812 812<br />

66 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

67


TRAVEL<br />

PHI TA KHON<br />

Ghosts And Spirits Roam the Streets<br />

THAILAND’S NORTHEAST IS A REGION OF YEAR-ROUND FESTIVALS.<br />

DAN SAI DISTRICT IN LOEI PROVINCE IS THE VENUE OF AN INTERESTING<br />

ACTIVITY THAT INTEGRATES FAITH, TRADITION AND SUPERSTITIOUS BELIEF<br />

INTO A FUN-FILLED FESTIVAL. PHI TA KHON, OR THE MASK FESTIVAL,<br />

IS HELD SIMULTANEOUSLY WITH THE FIRING OF BAMBOO ROCKETS.<br />

บน : ขบวนแห่ผีตาโขน สีสันและความครื้นเครงของเทศกาลนี้ในทุกปี<br />

Top : The colourful and fun-filled Phi Ta Khon procession<br />

上 方 : 鬼 节 游 行 , 每 年 艳 丽 多 彩 及 欢 腾 热 闹 。<br />

กลางซ้าย : ผีตาโขนใหญ่<br />

Centre left : Phi Ta Khon Yai<br />

左 中 方 : 大 鬼 木 偶 。<br />

กลางขวา : หน้ากากผีตาโขนมีหลากหลายรูปแบบ<br />

Centre right : Different designs of Phi Ta Khon masks<br />

右 中 方 : 各 种 鬼 面 具 的 样 式 。<br />

ล่าง : สาธิตวิธีการทำหน้ากากผีตาโขน<br />

Bottom : A demonstration on making Phi Ta Khon masks<br />

下 方 : 鬼 面 具 的 制 作 示 范 。<br />

บน : พระธาตุศรีสองรัก<br />

ปูชนียสถานที่มีการ<br />

แห่ผีตาโขนเช่นเดียวกัน<br />

ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดโพนชัย<br />

Top : Phi Ta Khon<br />

procession also<br />

moves to Phra That<br />

Sri Song Rak near<br />

Wat Phon Chai.<br />

上 方 : 临 近 蓬 猜 寺 的 帕 斯 那 松<br />

罗 佛 塔 也 作 为 鬼 节 游 行 的 举<br />

Phi is a ghost. However, they are fun-loving ghosts.<br />

They are young people who dress in costumes and<br />

colourful masks to join a tourist-attracted parade<br />

around town. A tale of the Lord Buddha’s last<br />

incarnation before his enlightenment mentions<br />

roaming spirits, thus an inspiration for Phi Ta Khon.<br />

Wat Phon Chai is the main venue of the 3-day<br />

festival. The highlight is on the 2 nd day when<br />

residents from different villages in Dan Sai District<br />

wear ghost costumes and multi-coloured masks<br />

to join a lively parade along the streets. Heading<br />

for Wat Phon Chai, they carry Chao Pho Kuan<br />

and Chao Mae Nang Tiem, the sacred god and<br />

goddess, in the procession. Bamboo rockets are<br />

later fired into the sky.<br />

There are 2 types of Phi Ta Khon: Phi Ta Khon<br />

Lek, the small or common spirit, and Phi Ta Khon Yai,<br />

the bigger spirit twice the size of a man. There is only<br />

a pair of Phi Ta Khon Yai in the procession and their<br />

costumes are thrown into the river after the ceremony<br />

“to drift away unhappiness.”<br />

The main chapel of Wat Phon Chai and the nearby<br />

Phi Ta Khon museum are worth a visit.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Time to go : The festival is on July 5-7, <strong>2019</strong>.<br />

Getting there : THAI Smile operates flights between<br />

Bangkok and Udon Thani. For reservations: www.<br />

thaismileair.com. From Udon Thani, travel 152 km by<br />

car to Loei and 80 km from Loei city to Dan Sai District.<br />

More info : TAT Loei office, tel 042 812 812<br />

68 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

69<br />

办 地 点 。


TRAVEL<br />

黎 府 之 信 仰 传 统 节 日 —— 鬼 节<br />

伊 森 地 区 , 地 域 辽 阔 , 自 然 资 源 及 文 化 习 俗 丰<br />

富 , 一 整 年 都 有 活 动 节 日 , 如 黎 府 丹 赛 区 举 办<br />

由 “ 鬼 节 ” 和 火 箭 节 相 结 合 的 独 特 行 善 节 日 。<br />

บน : ภายในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน<br />

รวบรวมเรื่องราวของผีตาโขนไว้ครบครัน<br />

และมีของที่ระลึกผีตาโขนสำหรับช้อปปิ้งกันด้วย<br />

Top : Inside Phi Ta Khon museum<br />

and gift shop<br />

上 方 : 鬼 节 博 物 馆 聚 集 了 有 关 鬼 节 的 详 情 ,<br />

还 有 鬼 节 纪 念 品 供 游 客 选 购 。<br />

黎 府 的 鬼 节 缤 纷 多 彩 , 热 闹 非 凡 , 吸 引 众 多 游 客 前 来 体 验 。 丹<br />

赛 区 的 鬼 节 具 有 数 百 年 历 史 , 其 节 日 起 源 于 《 佛 本 生 经 传 》,<br />

即 当 须 大 拿 国 王 离 开 森 林 时 , 所 有 野 生 动 物 及 鬼 魂 , 皆 哀 悼 的<br />

恭 送 国 王 归 都 城 , 而 至 今 便 叫 作 成 “ 鬼 节 ”。<br />

每 年 的 鬼 节 举 办 时 间 都 不 同 , 具 体 日 期 由 “ 关 神 ” 和 “ 楠 天 神 ”<br />

的 灵 媒 决 定 ( 一 般 是 七 月 份 ), 节 日 活 动 中 心 在 蓬 猜 寺 举 办 ,<br />

活 动 持 续 3 天 , 第 一 天 为 总 日 , 恭 请 优 波 鞠 多 尊 像 到 圣 殿 珍 藏 。<br />

第 二 天 为 点 燃 火 箭 活 动 , 有 关 神 和 楠 天 神 游 行 及 鬼 节 游 行 。 第<br />

三 天 是 行 善 日 , 人 们 到 寺 院 听 经 、 斋 僧 行 善 、 供 奉 佛 像 及 圣 物 。<br />

精 彩 活 动 就 在 第 二 天 , 居 民 将 穿 着 色 彩 鲜 艳 的 鬼 袍 , 戴 上 木<br />

质 鬼 面 具 , 手 持 木 制 刀 剑 , 腰 部 挂 上 铃 铛 , 跟 着 游 行 狂 歌 劲 舞<br />

地 走 到 蓬 猜 寺 。 旅 行 途 中 拥 有 2 种 鬼 类 包 括 居 民 身 穿 鬼 袍 的 “ 小<br />

鬼 ” 和 巨 大 竹 子 木 偶 的 “ 大 鬼 ”, 大 鬼 头 上 戴 有 阳 具 , 当 地 人 视 阳<br />

具 为 丰 收 富 足 的 象 征 , 节 日 后 要 将 全 部 的 鬼 装 扔 到 河 里 , 仿 佛<br />

将 悲 伤 飘 走 。<br />

此 外 , 在 鬼 节 里 也 不 容 错 过 参 观 蓬 猜 寺 佛 堂 和 展 示 鬼 节 简 介<br />

的 “ 鬼 节 博 物 馆 ”。<br />

可 见 “ 鬼 节 ” 是 信 仰 和 优 美 习 俗 之 代 表 。 每 年 , 当 雨 季 的 凉<br />

风 飘 来 , 丹 赛 区 的 鬼 们 会 出 来 欢 乐 的 舞 蹈 , 持 续 继 承 此 美 丽 的<br />

传 统 节 日 。<br />

旅 游 指 南<br />

旅 游 时 间 : 今 年 鬼 节 于 7 月 5 日 -7 日 举 办 。<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 乌 隆 府 航 线 , 预 订 机 票 请 至 www.<br />

thaismileair.com。 从 机 场 继 续 乘 车 约 152 公 里 至 黎 府 , 丹 赛 区<br />

距 离 黎 主 城 约 80 公 里 。<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 黎 府 办 公 室 , 电 话 :042 812 812。<br />

70 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

71


TRAVEL<br />

เที่ยวสวนผลไม้<br />

อัศจรรย์ตะวันออก<br />

ช่วงนี้บรรดาสวนผลไม้ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กำลังคึกคักด้วยผลผลิต<br />

แห่งฤดูกาลอย่างทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด ฯลฯ ทำให้ชาวสวนหลายแห่ง<br />

เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปและชิมกันแบบ ‘บุฟเฟ่ต์’ แต่นอกจากช้อปและชิมแล้ว<br />

หากผู้มาเยือนยังได้เข้าไปสัมผัสชีวิตชาวสวน และสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน<br />

ในเชิงอนุรักษ์ไปด้วย ก็ยิ่งจะมีคุณค่าไม่น้อย<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PIYALAK NAKAYODHIN & TEATA<br />

74 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

75


TRAVEL<br />

คุณค่าแล้ว ก็ยังช่วยผสมเกสรให้พืชพันธุ์ต่างๆ ด้วย<br />

กิจกรรมเที่ยวสวนของชุมชนปัถวีเริ่มที่การนั่งรถ<br />

สามล้อเครื่องเที่ยวไปในชุมชนสวนผลไม้ปลอดสารพิษ<br />

พร้อมเรียนรู้การทำสวนผลไม้โดยอาศัยผึ้งชันโรงเป็นตัว<br />

ผสมเกสร ทำให้เห็นถึงวิถีพอเพียงและการอยู่ร่วมกัน<br />

ระหว่างผึ้งกับชาวสวน ได้เข้าไปชิมและซื้อผลไม้ปลอด<br />

สารเคมี อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ โดยตรงจากแหล่ง<br />

ผลิต รวมถึงน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ<br />

นับเป็นการสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์และ<br />

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนไปในตัว<br />

บน : อุโมงค์ต้นไม้<br />

ชุมชนบ้านจำรุง<br />

จังหวัดระยอง<br />

Top : A tree tunnel<br />

at Ban Chamrung,<br />

Rayong<br />

上 方 : 罗 勇 府 赞 隆 村 社 区<br />

的 树 木 隧 道 。<br />

ชุมชนระยอง<br />

ตอนต้นของแม่น้ำประแส แม่น้ำสายสำคัญของ<br />

จังหวัดระยอง มีชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่คือชุมชนกระแสบน<br />

อำเภอแกลง อันอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงเป็น<br />

ที่อยู่อาศัยของลั้ง (หรือตะกอง) กิ้งก่ายักษ์ที่มีขนาด<br />

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความที่ลั้งหากินในพื้นที่ซึ่งมี<br />

แหล่งน้ำสมบูรณ์ จึงเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่<br />

ด้วย ครั้นลั้งมีจำนวนลดลงจากปัญหาบุกรุกทำลาย<br />

ป่า คนในชุมชนจึงร่วมกันผดุงระบบนิเวศดั้งเดิมกลับ<br />

มา โดยใช้การท่องเที่ยววิถีชุมชนนำทางไปสู่การอนุรักษ์<br />

ธรรมชาติในพื้นที่<br />

กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกระแสบน จะเน้นการนั่ง<br />

เรือล่องแม่น้ำประแส สอดส่องมองหาลั้ง และนั่งซาเล้ง<br />

ลัดเลาะผ่านชุมชน สวนยางพารา สวนผลไม้ต่างๆ ก่อน<br />

แวะชิมผลไม้ที่สวนมังคุดของลุงจริต นามสนิท แหล่งผลิต<br />

มังคุดคุณภาพดี ซึ่งที่นี่ใครอยากชิมมังคุด ก็ถือตะกร้อ<br />

ไปสอยกินทีละลูกๆ ได้เลย ซึ่งตามปกติชาวสวนจะเก็บ<br />

มังคุดมาคัดผลสีเขียวๆ ส่งขาย แต่สำหรับนักท่องเที่ยว<br />

สามารถเลือกสอยลูกสีเข้มๆ แกะกินสดๆ ได้ทันที<br />

จากนั้นขบวนชวนชิมผลไม้ในสวนก็มาถึงชุมชน<br />

บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่<br />

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็น “มหาวิทยาลัยบ้านนอก”<br />

ให้ศึกษาดูงานด้านวิถีชาวสวนผลไม้ จากมหาวิทยาลัย<br />

บ้านนอกนี้เข้าไปในชุมชนสวนผลไม้ จะสัมผัสได้ถึง<br />

พื้นที่ชนบทอันร่มรื่น สงบงาม เมื่อเข้าไปในสวนทุเรียน<br />

แล้ว ทุกคนก็จะได้สนุกกับการชิมทุเรียนชะนีที่หากิน<br />

ไม่ง่ายนัก เพราะเดี๋ยวนี้ชาวสวนนิยมปลูกทุเรียน<br />

หมอนทองกันมากกว่า<br />

นอกจากนั้นกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยังเคลื่อนผ่าน<br />

สวนลองกอง มังคุด และเงาะด้วย โดยสวนที่นี่จัด<br />

บุฟเฟ่ต์ผลไม้ในแบบที่ให้แจ้งก่อนว่าชอบกินผลไม้อะไร<br />

รสชาติแบบไหน แล้วจัดให้ตามงบประมาณ เนื่องจาก<br />

การจัดบุฟเฟ่ต์หากจัดเตรียมครอบคลุมทุกความ<br />

ต้องการ จะทำให้กลายเป็นความสิ้นเปลืองเหลือทิ้งได้<br />

นี่จึงเป็นอีกด้านของการเรียนรู้วิถีชาวสวนผลไม้ในแง่<br />

ที่ว่า ทำอย่างไรให้ผลไม้รสชาติดี มีคุณภาพ และคุ้มค่า<br />

คุ้มราคา โดยได้รับประโยชน์ทั้งชาวสวนและผู้ชมสวน<br />

ชุมชนจันทบุรี<br />

จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อเรื่องผลไม้สดอร่อยมากมาย<br />

อยู่แล้ว สำหรับชุมชนต้นแบบที่เกิดจากเกษตรกรกลุ่ม<br />

รัฐไทย 9 สวนในชุมชนปัถวี อำเภอมะขามนี้ ก็เช่น<br />

เดียวกัน ทำสวนผลไม้หลากชนิด โดยแต่เดิมเคยทำ<br />

เกษตรกรรมใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นหลัก จนส่ง<br />

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจึงเริ่ม<br />

ต้นวิถีเกษตรอินทรีย์ พลิกผืนดินและสิ่งแวดล้อมเป็น<br />

สวนผลไม้ปลอดสารเคมี และยังต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์<br />

แมลงมีปีกตัวจิ๋ว “ผึ้งชันโรง” ซึ่งนอกจากให้น้ำผึ้งที่มี<br />

ชุมชนตราด<br />

มาถึงตราด เมืองฝนแปดแดดสี่ เป็นอีกหนึ่งแหล่ง<br />

ท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งตะวันออก ซึ่งมีสภาพพื้นที่ราบ<br />

บริเวณภูเขาและลุ่มแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้การทำ<br />

สวนผลไม้ ยางพารา และนาข้าว ได้ผลดี สวนผลไม้ที่<br />

เชิญชวนให้ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ของจังหวัดนี้<br />

จึงมีอยู่หลายแห่ง เช่น สวนผลอำไพ อำเภอสมิง สวน<br />

เกษตรอินทรีย์ที่เปิดให้ชมและชิมบุฟเฟ่ต์ผลไม้จากเงาะ<br />

ทุเรียน มังคุด ลองกอง และสับปะรดตราดสีทอง ที่กิน<br />

ได้ทั้งแกนสับปะรด และออกผลให้รับประทานตลอด<br />

ปี สวนสละสมโภชน์ อำเภอเมืองตราด ขึ้นชื่อสละพันธุ์<br />

สุมาลี รสชาติหวานหอม สวนคุณปู่ และสวนวิโรจน์<br />

อำเภอเกาะช้าง เด่นด้วยทุเรียนชะนีเกาะช้าง เนื้อ<br />

เหนียวนุ่ม มีสารไอโอดีนและวิตามินอีสูง เนื่องจากดิน<br />

ของเกาะช้างมีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟและไอทะเล<br />

เรียกได้ว่ามาเที่ยวสวนผลไม้ 3 จังหวัดตะวันออก<br />

ได้ครบทั้งความเพลิดเพลินในวิถีชุมชน ความอิ่มหนำ<br />

สำราญกับผลไม้เมืองร้อน และความสนุกจากการ<br />

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกันเลยทีเดียว<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

How to visit : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์<br />

กระแสบน โทร. 092 797 3264, มหาวิทยาลัยบ้านนอก<br />

ชุมชนบ้านจำรุง โทร. 086 145 6234,<br />

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวี โทร. 081 762 2702<br />

More info : สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย<br />

www.teata.or.th, อพท. www.dasta.or.th<br />

บนซ้าย : นั่งเรือล่องแม่น้ำประแส<br />

Top left : A cruise on the Pra Sae River<br />

左 上 方 : 乘 船 游 玩 巴 赛 河 。<br />

บนขวา : บรรยากาศชิมและช้อปผลไม้จากสวน<br />

Top right : Fruit tasting and shopping<br />

右 上 方 : 果 园 品 尝 和 购 买 水 果 的 气 氛 。<br />

กลาง : นั่งรถสามล้อเครื่องเข้าไปชมสวนผลไม้<br />

Centre : Taking a samlor to an orchard<br />

中 间 : 乘 三 轮 车 去 观 光 果 园 。<br />

ล่าง : ทุเรียนปลอดสารเคมีจากชุมชนปัถวี<br />

จังหวัดจันทบุรี<br />

Bottom : Organic durians from<br />

Pathavee community, Chanthaburi<br />

下 方 : 尖 竹 汶 府 巴 塔 威 社 区 的 有 机 榴 莲 。<br />

76 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

77


TRAVEL<br />

HERE COMES FRUIT<br />

Feast of the East<br />

IT’S TIME AGAIN FOR THE ANNUAL SEASON OF TROPICAL FRUITS.<br />

THAILAND’S EASTERN PROVINCES OF RAYONG, CHANTHABURI AND TRAT ARE<br />

ALIVE WITH FRUIT GALORE SUCH AS DURIANS, RAMBUTANS, MANGOSTEENS AND<br />

LONG GONG. SOME ORCHARDS ORGANISE FRUIT BUFFETS AND FARM TOURS.<br />

บน : บุฟเฟ่ต์ผลไม้<br />

อร่อยทุกไร่<br />

ชิมไปทุกสวน<br />

Top : Fruit buffet<br />

at one of the<br />

orchards<br />

上 方 : 果 园 的 水 果 畅 吃<br />

自 助 活 动 。<br />

RAYONG<br />

Community-based tourism has become active<br />

along the Pra Sae River which is flanked by small<br />

villages, rubber plantations and orchards. Visitors can<br />

pick and taste fresh mangosteens at the orchard of<br />

Charit Namsanit and continue to Ban Chamrung community<br />

in Klaeng District where several orchards are located.<br />

A variety of durians are available at the orchards.<br />

It is recommended that visitors inform orchard<br />

owners in advance on the kinds of fruit they prefer.<br />

The owners are happy to prepare specific fruits to<br />

serve you.<br />

CHANTHABURI<br />

Tropical fruits in Chanthaburi are recognised for<br />

their outstanding taste. An agri group, known as Rath<br />

Thai, is an assembly of 9 organic orchards in Pathavee<br />

community, Makham District. Rath Thai farmers have<br />

rejected chemicals and adopted organic farming<br />

including the conservation of stingless bees which,<br />

besides storing aromatic honey, play a role in plant<br />

breeding.<br />

A tour of orchards in Pathavee community offers a<br />

first-hand experience on organic farming and beekeeping.<br />

You can definitely taste organic fruits such as durians,<br />

mangosteens and rambutans at the orchards.<br />

TRAT<br />

A beach town on Thailand’s east coast, Trat is rich with<br />

mountains and rivers which enable the cultivation of fruits,<br />

rubber and paddy. Several organic orchards are open for<br />

all-you-can-eat fruits. One of Trat’s signature fruits is the<br />

year-round “gold pineapple.” Salak (Salacca zalacca)<br />

is also grown in this province while a few orchards in<br />

Koh Chang are best for chanee durian thanks to the island’s<br />

mineral-rich soil.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

How to visit : Krasaebon Ecotourism Group, tel. 092 797 3264;<br />

Ban Nok University, Chamrung community,<br />

tel. 086 145 6234; Pathavee Learning Centre, tel. 081 762 2702<br />

More info : Thai Ecotourism and Adventure Travel Association,<br />

www.teata.or.th, www.dasta.or.th<br />

78 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

79


TRAVEL<br />

东 部 奇 妙 的 果 园 之 旅<br />

最 近 , 泰 国 罗 勇 、 尖 竹 汶 、 达 叻 等 东 部 城 市 的<br />

水 果 已 进 入 成 熟 季 节 , 许 多 果 园 将 开 放 , 开 展<br />

畅 吃 和 购 买 水 果 活 动 , 除 外 , 游 客 还 能 体 验 到<br />

农 民 的 生 活 方 式 和 支 持 社 区 生 态 旅 游 。<br />

罗 勇<br />

以 巴 赛 河 为 基 础 的 社 区 旅 游 , 已 成 为 该 地 区 的 旅 游 趋 势 , 社<br />

区 旅 游 活 动 可 乘 船 游 玩 巴 赛 河 , 或 乘 当 地 三 轮 车 去 各 个 果 园 , 如<br />

到 乍 李 叔 叔 的 山 竹 果 园 去 亲 自 摘 山 竹 来 品 尝 , 随 后 继 续 到 赞 隆 村<br />

社 区 乡 村 大 学 果 园 , 这 里 作 为 果 园 种 植 学 习 中 心 , 游 客 可 畅 吃 各<br />

种 水 果 如 山 竹 、 红 毛 丹 等 , 尤 其 是 还 能 品 尝 到 罕 见 的 青 尼 榴 莲 。<br />

บน : ผลไม้แห่งฤดูกาลของ<br />

3 จังหวัดภาคตะวันออก<br />

Top : Seasonal fruits of the<br />

3 eastern provinces<br />

上 方 : 泰 国 东 部 3 座 城 市 的 水 果 季 节 。<br />

尖 竹 汶<br />

尖 竹 汶 府 的 水 果 因 其 出 众 的 口 味 而 闻 名 , 巴 塔 威 社 区 内 拉<br />

泰 农 人 团 体 的 9 个 有 机 果 园 以 有 机 农 业 方 式 种 植 水 果 , 且 还 进 行<br />

无 刺 蜂 的 保 护 , 无 刺 蜂 不 但 产 出 优 质 蜂 蜜 , 还 有 助 于 各 种 植 物<br />

授 粉 。<br />

巴 塔 威 社 区 果 园 观 光 活 动 , 开 始 乘 三 轮 车 到 社 区 的 有 机 果<br />

园 , 学 习 有 机 果 园 种 植 , 品 尝 及 购 买 有 机 水 果 和 无 刺 蜂 的 蜂 蜜<br />

等 产 品 。<br />

达 叻<br />

泰 国 东 海 岸 的 一 座 海 滨 城 市 , 山 区 平 原 和 肥 沃 的 河 流 流 域 地<br />

理 特 征 , 使 这 里 适 合 种 植 水 果 、 橡 胶 和 水 稻 , 于 是 达 叻 拥 有 众 多<br />

果 园 , 例 如 提 供 畅 吃 榴 莲 和 达 叻 金 凤 梨 等 水 果 的 安 派 果 园 、 颂<br />

蓬 蛇 皮 果 园 、 爷 爷 果 园 和 提 供 青 尼 榴 莲 的 威 隆 果 园 。<br />

东 部 果 园 之 旅 完 全 让 旅 客 尽 享 社 区 生 活 方 式 , 饱 尝 热 带 水 果<br />

和 感 受 可 持 续 旅 游 的 乐 趣 。<br />

旅 游 指 南<br />

参 观 咨 询 : 巴 赛 河 生 态 旅 游 社 区 企 业 电 话 : 092 797 3264, 赞<br />

隆 村 社 区 乡 村 大 学 电 话 : 086 145 6234, 巴 塔 威 社 区 经 济 学 习<br />

中 心 电 话 : 081 762 2702。<br />

详 情 : 泰 国 生 态 及 探 险 旅 游 协 会 www.teata.or.th, 指 定 区 域 可<br />

持 续 旅 游 管 理 局 www.dasta.or.th。<br />

80 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

81


FOOD<br />

เอร็ดอร่อยพร้อมรอยยิ้มกับเมนูสุดพิเศษ<br />

จากสายการบินไทยสมายล์<br />

SUMPTUOUS MENU ON THAI SMILE<br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาร่วมเอร็ดอร่อยพร้อมรอยยิ้ม<br />

กับเมนูสุดพิเศษหลากรสชาติ ประกอบด้วย หมี่สะปำกุ้งและปลาหมึก<br />

ยำสาหร่ายซีฟู้ด และอัลมอนด์ ครัมเบิล ครีม ไลม์<br />

โดยพร้อมให้บริการในชั้น Smile PLUS Class<br />

เฉพาะเที่ยวบินนราธิวาส-กรุงเทพฯ<br />

THAI Smile has launched the latest menu with many<br />

mouth-watering dishes including Sapam Noodle<br />

with Shrimp and Squid, Hot and Spicy Salad<br />

of Seaweed Seafood and Almond Crumble Cream Lime.<br />

The new menu is available on Smile PLUS Class,<br />

Narathiwat-Bangkok flight.<br />

86 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

87


NEWS<br />

การบินไทยและไทยสมายล์ คว้า 3 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม<br />

จาก TripAdvisor ติดต่อกันเป็นปีที่ 3<br />

คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)<br />

เป็นผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด รับมอบรางวัล<br />

TripAdvisor Travellers’ Choice Awards <strong>2019</strong> จาก มิสเจน ลิม (ที่ 6 จากซ้าย) VP Business<br />

Operations & Strategy, APAC, ทริปแอดไวเซอร์ และมิสเจนนิส ลี ฟาง (ที่ 7 จากซ้าย)<br />

Communications Director, Asia Pacific, ทริปแอดไวเซอร์ ซึ่งในปีนี้การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 9<br />

สายการบินหลักยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Major Airlines in Asia) ติดต่อกัน<br />

เป็นปีที่ 3 สำหรับสายการบินไทยสมายล์ ได้รับ 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3<br />

เช่นเดียวกัน ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand)<br />

และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia)<br />

ทั้งนี้มี คุณวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์<br />

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณชาริตา ลีลายุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการประธาน<br />

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย<br />

THAI AND THAI SMILE<br />

WIN 3 TRIPADVISOR<br />

TRAVELLERS’ CHOICE<br />

AWARDS<br />

Representing Thai Airways<br />

International Plc. (Thai) and<br />

THAI Smile Airways Co., Ltd.,<br />

Mr Sumeth Damrongchaitham<br />

(5 th left), President of Thai Airways,<br />

received 3 TripAdvisor Travellers’<br />

Choice Awards <strong>2019</strong> from Ms Jane Lim<br />

(6 th left), TripAdvisor Vice President<br />

of Business Operations & Strategy,<br />

Asia Pacific, and Ms Janice Lee<br />

Fang (7 th from left), TripAdvisor<br />

Communications Director, Asia Pacific,<br />

at THAI’s Head Office. THAI was ranked<br />

1 of 9 Major Airlines in Asia in the<br />

TripAdvisor Travellers’ Choice Award<br />

for the 3 rd consecutive year.<br />

THAI Smile Airways was ranked<br />

the Best Airline in Thailand for<br />

the 3 rd consecutive year and received<br />

the Travellers’ Choice Regional Airlines<br />

in Asia award from TripAdvisor.<br />

Also present were Mr Wiwat Piyawiroj<br />

(4 th left), THAI Executive Vice President<br />

of Commercial, and Mrs Charita<br />

Leelayudth (3 rd left), Acting Chief<br />

Executive Officer of THAI Smile Airways.<br />

THAI SMILE’S SPECIAL CHARTER<br />

FLIGHTS FOR MERCEDES-BENZ<br />

(TAIWAN)<br />

Mrs Charita Leelayudth (centre),<br />

Acting Chief Executive Officer of<br />

THAI Smile Airways, and Mr Lin Chia<br />

Ching (4 th left), General Manager of Sales<br />

Marketing Department, Mercedes-Benz<br />

Taiwan, signed a memorandum of<br />

understanding for special charter flight<br />

services on the Taipei-Phuket route.<br />

THAI Smile welcomed the Taiwan’s<br />

managements of Mercedes-Benz for<br />

flying with the airline during the annual<br />

golf tournament in Phuket. The signing<br />

ceremony, witnessed by executives of<br />

both companies, was recently held at<br />

the Regent Hotel in Taiwan.<br />

ไทยสมายล์ และเมอร์เซเดส-เบนซ์<br />

(ไต้หวัน) ร่วมลงนามให้บริการ<br />

ชาร์เตอร์ไฟลต์ ไทเป-ภูเก็ต<br />

คุณชาริตา ลีลายุทธ (กลาง) รักษาการประธาน<br />

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

และคุณหลิน เชีย ชิง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป<br />

ฝ่ายขายและการตลาด เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ไต้หวัน)<br />

ร่วมลงนาม MOU ให้บริการชาร์เตอร์ไฟลต์ (Charter<br />

Flight) เส้นทางไทเป-ภูเก็ต ซึ่งคณะผู้บริหาร<br />

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ไต้หวัน) ให้ความไว้วางใจในการ<br />

บริการแบบฟูลเซอร์วิสของสายการบินไทยสมายล์<br />

ในโอกาสที่จะนำคณะเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมแข่งขัน<br />

กอล์ฟประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับ<br />

เกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองบริษัทร่วมในพิธี<br />

ณ โรงแรมรีเจนท์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)<br />

88 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

89


TALK<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์<br />

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ<br />

ผม ธนวัฒน์ ทองหวาน ตอนนี้ผมทำอาชีพอิสระ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ<br />

Online Marketing และรับทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ นอกจากนี้<br />

อีกด้านหนึ่งของการทำงาน ผมก็ได้มีโอกาสทำธุรกิจภาคการเกษตร<br />

นั่นคือ สวนยางพาราครับ<br />

ความผูกพันที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์<br />

ผมใช้บริการสายการบินไทยสมายล์มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เปิดให้บริการ<br />

จำได้ว่าช่วงเวลานั้นสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ และจนถึง<br />

ทุกวันนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องใช้บริการสายการบินในประเทศ ผมก็ยัง<br />

คงเลือกไทยสมายล์เสมอมา ไฟลท์ประจำของผมคือบินไปหาดใหญ่ครับ<br />

เพราะบ้านและธุรกิจบางส่วนอยู่ที่นั่น<br />

เหตุผลที่ยกให้สายการบินไทยสมายล์เป็นอันดับ 1 ในใจ<br />

ผมได้นั่งเครื่องบินของไทยสมายล์ไปจัดการภารกิจต่างๆ อย่างน้อย<br />

เดือนละครั้ง และผมพบว่ามีระบบจัดการสายการบินค่อนข้างดี ไม่ว่าเรื่อง<br />

การจองตั๋วหรือเช็คอิน เที่ยวบินก็มีให้เลือกอย่างครอบคลุม เครื่องบินสะอาด<br />

อาหารและของว่างอร่อยมีคุณภาพ ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าชั้น Smile PLUS ก็ยิ่งได้<br />

รับการบริการที่สะดวกสบาย คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผม<br />

ไว้วางใจไทยสมายล์ ก็คือเรื่องของความตรงเวลาและความปลอดภัย<br />

ผมเคยเจอเหตุการณ์ทัศนวิสัยทางอากาศไม่เป็นใจให้ลงจอดสนามบิน<br />

ได้ตรงตามเวลา แต่กัปตันและลูกเรือสามารถรับมือได้อย่างดี ทำให้ผู้โดยสาร<br />

บนเครื่องคลายกังวล<br />

PLEASE INTRODUCE YOURSELF.<br />

I am Tanawat Tongwan. My independent<br />

career involves online marketing and website<br />

design for business firms. I also have a chance<br />

to get into the agriculture business by starting<br />

my own rubber plantation.<br />

HOW WERE YOUR EXPERIENCES RELATED<br />

TO THAI SMILE?<br />

I have taken THAI Smile’s flights since<br />

the airline’s early stage when Suvarnabhumi<br />

Airport was just completed until these days.<br />

Whenever I travel in the country, I prefer<br />

THAI Smile. I regularly fly to Hat Yai.<br />

My house and part of the businesses are there.<br />

WHY IS THAI SMILE YOUR MOST<br />

FAVOURITE AIRLINE?<br />

Having flown on THAI Smile at least once<br />

a month, I have a positive impression<br />

on its flight management system.<br />

Smile PLUS passengers are offered<br />

comfortable and value-for-money service.<br />

What‘s most important for me is the airline’s<br />

punctuality and safety. The pilots and<br />

crew staff once handled a poor visibility<br />

problem on a flight very well and the plane<br />

arrived on time, keeping passengers at ease.<br />

92 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

93


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่านดวงประจำเดือนมิถุนายน 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินยังเอาแน่ไม่ได้ สถานการณ์มีความ<br />

ตึงเครียดเบาๆ ค่าใช้จ่ายกับลูกหลานบริวาร<br />

ก็จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนการงานมีเกณฑ์<br />

โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ได้ปรับตัวกับ<br />

สถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าต้องเปลี่ยน<br />

ที่ทำงานอย่าแปลกใจ ดีที่สุดคือการเดินทาง<br />

จะราบรื่นด้วยดี โดยเฉพาะการไป<br />

เพื่อทำงานหรือเติมพลังชีวิต<br />

การเงินยังมีทุนรองรังอยู่มาก คนอื่นลำบาก<br />

แต่คุณจะไม่เดือดร้อนอะไร บ้างยังได้มรดก<br />

จากญาติผู้ใหญ่ ส่วนการงานนั้น สำคัญ<br />

ที่การวางตัวให้เหมาะสม จะมีผู้ใหญ่ให้<br />

ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมอ<br />

แต่การเดินทางจะต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ<br />

มักเผชิญปัญหางานไม่เสร็จตามนัดหมาย<br />

ต้องพยายามทำไปตามแผนเพื่อให้สำเร็จ<br />

การเงินจะมีข่าวดีข่าวเด่น ได้งานใหม่<br />

เข้ามา หรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัว มองหา<br />

รายได้พิเศษต่างๆ จะมีเกณฑ์โชคดี<br />

แต่หากมุ่งไปที่การงานตรงๆ กลับมี<br />

คำเตือนเล็กน้อย ให้ระวังคนที่มี<br />

โลกส่วนตัวสูง หรือมีอุปนิสัยแปลกๆ<br />

สำหรับการเดินทาง เตือนถึงอุปสรรค<br />

ระหว่างทาง ระวังข้าวของสูญหาย<br />

หรือตกกระไดพลอยโจน ไปเจอความ<br />

ยากลำบากกว่าที่คิด<br />

การเงินจะมีข่าวดี เป็นดวงชะตาที่มีรายได้<br />

เข้ามาอยู่เรื่อยๆ ถ้าทำการค้าจะได้โชค<br />

จากคนอายุน้อย หรือลูกจ้างบริวาร<br />

ช่วยเหลือการงานอย่างดี ส่วนการงาน<br />

เหมาะที่จะมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ<br />

อย่างไปเรียนเพิ่มเติมในต่างประเทศ<br />

เพื่อเก็บความรู้มาต่อยอด สำหรับ<br />

การเดินทาง หากไปไหนเป็นทีมจะราบรื่น<br />

สะดวกสบาย มีคนให้ความช่วยเหลือ<br />

ตลอดทริป<br />

เด่นที่สุดคือเรื่องการเงิน จะได้ซื้อหาข้าวของ<br />

ถูกใจ ใช้เงินเพื่อความสุขส่วนตัว หรือถ้าจะ<br />

ใช้กับการออกเดต นัดหมาย ปาร์ตี้สังสรรค์<br />

ก็จะได้ความสุขเต็มเปี่ยม แต่ชีวิตการงาน<br />

ยังมีจุดอุปสรรคมาก หัวหน้าเจ้านาย<br />

มักเพ่งเล็งเงียบๆ แต่การเดินทางก็จะ<br />

ราบรื่นปลอดภัย มักได้โชคลาภ พบเพื่อน<br />

ร่วมทางที่จะสานสัมพันธ์กันต่อได้อีก<br />

การเงินค่อนข้างหนัก เตือนถึงภาวะเงิน<br />

ขาดมืออย่างรุนแรง หรือมีปัญหาใน<br />

ครอบครัว ส่วนการงานก็จะเงียบๆ<br />

สักหน่อย งานประจำหรือธุรกิจส่วนตัว<br />

จะเข้าช่วงซบเซา ต้องพิจารณาแผนการ<br />

ในอนาคตมากขึ้น ส่วนการเดินทางควร<br />

ตรวจสุขภาพให้ดี ที่มีโรคประจำตัวอย่าได้<br />

ประมาท อาจต้องเปลี่ยนวันเดินทาง<br />

หรือมีเหตุขัดข้องชั่วระยะหนึ่ง<br />

Your finances are unsteady and slightly<br />

tight. You will have more expenses for<br />

younger family members. A possible<br />

change or transfer in your work will<br />

compel you to adjust yourself but you<br />

should not be surprised. Your travel<br />

will be smooth particularly in a<br />

business trip or a journey to recharge<br />

your energy.<br />

Despite others’ tense situation, you are<br />

financially comfortable with a possible<br />

inheritance. Behave properly in your<br />

workplace and you’ll receive assistance<br />

from elders. Make a travel plan much<br />

early in advance. Be careful about<br />

missing your deadline and be<br />

determined to follow the plan.<br />

Good news and a new job are on the<br />

way. If you run your own business,<br />

be on alert for extra income as luck<br />

is on your side. In carrying out your<br />

work, be careful with people who<br />

behave strangely. You should keep an<br />

eye on your belongings, or avoid an<br />

unfavourable situation if you travel.<br />

Positive financial prospects and special<br />

income are highly possible. Younger<br />

people may bring luck to you while<br />

your employees will be fully cooperative.<br />

You should explore new experiences,<br />

such as studying abroad, for a better<br />

future. If you travel with others as a<br />

group, the trip will be smooth and<br />

comfortable.<br />

With an outstanding financial<br />

situation, your spending will be in<br />

your favour. You will enjoy life to the<br />

full with your spending on a date,<br />

a get-together or a party. However,<br />

your career is not so smooth under<br />

your superior’s watchful eye. Your<br />

journey is pleasant and you may find<br />

a true companion.<br />

Finances are tight. You may encounter<br />

an acute money shortage or a family<br />

problem. Your work or business is<br />

rather sluggish. You should work on a<br />

plan for the future. Check your health<br />

before your travel. A health problem<br />

may compel you to change your travel<br />

date or cancel the trip.<br />

资 金 情 况 还 未 稳 定 , 稍 微 有 些 紧 张 , 给 后 辈 的<br />

消 费 会 增 加 。 工 作 将 有 变 动 或 跳 槽 的 趋 势 ,<br />

要 适 应 当 前 的 形 势 。 旅 行 运 势 极 好 , 一 切 顺<br />

利 , 尤 其 是 出 差 或 休 闲 旅 行 。<br />

资 金 仍 有 存 余 , 不 会 受 苦 , 并 有 收 到 遗 产 的<br />

趋 势 。 工 作 主 要 在 于 您 的 表 现 , 将 有 长 辈 一<br />

直 给 予 帮 助 。 旅 行 必 须 提 前 计 划 , 往 往 遇 见<br />

未 完 成 工 作 的 问 题 , 要 努 力 根 据 计 划 行 事 。<br />

资 金 将 收 到 好 消 息 , 做 生 意 会 有 额 外 收 入 。<br />

工 作 要 小 心 那 些 私 人 世 界 极 高 或 古 怪 性 格 的<br />

人 。 旅 行 在 途 中 可 能 发 生 障 碍 , 小 心 丢 失 物<br />

品 或 遇 到 困 难 情 景 。<br />

资 金 非 常 好 , 收 入 一 直 增 加 , 后 辈 将 带 来 好<br />

运 , 雇 员 都 非 常 努 力 工 作 。 工 作 是 寻 找 新 经<br />

验 的 好 时 机 , 如 去 国 外 深 造 。 旅 行 , 组 团 旅<br />

行 会 舒 适 顺 利 , 有 人 一 直 施 以 援 手 。<br />

财 运 很 突 出 , 将 为 自 己 的 幸 福 消 费 , 买 到 满 意<br />

的 东 西 , 若 出 去 约 会 或 派 对 , 将 感 到 极 度 的 快<br />

乐 。 工 作 还 有 许 多 难 题 , 上 司 经 常 暗 示 观 察 。<br />

旅 行 一 切 平 安 , 将 遇 见 好 旅 伴 。<br />

资 金 情 况 比 较 严 重 , 或 发 生 家 庭 矛 盾 。 工 作 或<br />

生 意 都 进 入 缓 慢 时 段 , 需 要 注 重 考 虑 未 来 计<br />

划 。 旅 行 应 当 检 查 身 体 , 先 天 性 疾 病 要 多 注<br />

意 , 有 更 改 旅 行 日 期 或 暂 时 出 现 故 障 的 趋 势 。<br />

94 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะได้บิลสำคัญๆ ในเร็ววันนี้ และ<br />

ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ จะได้รับ<br />

ข้อมูลสำคัญเข้ามา มีการชดเชย ชดใช้<br />

หรือได้รับเงินคืนตามส่วน อย่างไรก็ตาม<br />

การงานจะมีปัญหาความวุ่นวายอยู่มาก<br />

ระวังทีมงานแตกแยก ไม่มีความสามัคคี<br />

ส่วนการเดินทางผ่านได้ตลอด ติดขัดสิ่งใด<br />

จะมีคนช่วยแก้ปัญหาให้<br />

การเงินจะหนักกว่าครั้งใดๆ มีค่าใช้จ่าย<br />

ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ ถึงเวลาจ่ายบิล<br />

ที่เลี่ยงไม่ได้ มีหนี้สินค้างชำระ ส่วนการ<br />

งานก็จะไม่มีความสุขเท่าที่ควรเป็น<br />

มักเจอเพื่อนร่วมงานไม่เอาไหน สำหรับ<br />

การเดินทางอยู่ที่การสะสางงานและ<br />

จัดสรรเวลา แต่ขอให้มีกำลังใจ วันดีๆ<br />

จะมาถึงอีกแน่นอน<br />

เรื่องการเงินอยู่ระหว่างการตัดสินใจ<br />

จะได้คิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย<br />

ต่างๆ อย่างจริงจังมากขึ้น ส่วนการงาน<br />

จะมีปัญหากับบางบุคคล เป็นช่วงต้อง<br />

ยอมอดทนในเงื่อนไขของคนอื่น<br />

แต่การเดินทางจะมีข่าวดี เหมาะจะ<br />

ปลีกเวลาไปพักกายพักใจ การเดินทาง<br />

กับคนสนิทจะเติมความสุขให้ชีวิตได้<br />

ต้องอดทนอย่างหนักกับสถานการณ์<br />

การเงินช่วงนี้ จะมีปัญหาหลายสิ่งหลาย<br />

อย่าง ค่าใช้จ่ายไม่นิ่ง ส่วนการงาน<br />

เตือนถึงภาระผูกพัน สัญญาที่ไม่เป็นธรรม<br />

หากจะร่วมงานกับใครควรตรวจสอบ<br />

สถานะให้ดี สำหรับการเดินทางอาจต้อง<br />

ยกเลิกแผนการชั่วคราว หรือมีเหตุให้<br />

ต้องเปลี่ยนตั๋ว เปลี่ยนวัน<br />

การเงินค่อนข้างหนัก จะมีภาระหนี้สินมาก<br />

อาจเจอภาวะเงินขาดมือชั่วคราว หรือต้อง<br />

หยิบยืมคนอื่น ส่วนการงานสำคัญที่<br />

การตั้งความหวังกับอนาคต การสู้กับ<br />

อุปสรรคทั้งที่มองเห็นและแอบแฝงมาเงียบๆ<br />

ดีที่สุดคือการเดินทาง โดยเฉพาะหาก<br />

เป็นการไปเยี่ยมเยือนญาติมิตรเพื่อนฝูง<br />

หรือไปเที่ยวกับคนรู้ใจ จะได้ความสุขสมหวัง<br />

การเงินจะมีข่าวดีสวนกระแส ได้ซื้อรถ<br />

ซื้อบ้าน หรือวางเงินมัดจำทรัพย์อสังหาฯ<br />

การซื้อขายต่างๆ ลุล่วงด้วยดี การงาน<br />

ก็เข้าช่วงเด่น จะมีโอกาสดีๆ มาให้คว้า<br />

ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะได้โอกาสสำคัญ<br />

ครั้งใหญ่ แต่การเดินทาง หากเป็นทริป<br />

ส่วนตัวที่ต้องเก็บความลับ ควรเก็บให้ได้<br />

จริงๆ การร่วมทางกับคนพิเศษจะมีเรื่อง<br />

ให้ได้ลุ้น<br />

You will soon receive a financial<br />

notice whether as a debtor or creditor.<br />

It involves compensation, payment<br />

or reimbursement. Your work will be<br />

chaotic. Be careful with conflict or<br />

disunity in the workplace.<br />

Your journey will be smooth.<br />

Your money situation will be<br />

extremely tight with various inevitable<br />

expenses and debts. You will not<br />

enjoy your work and encounter<br />

irresponsible colleagues. Your trip will<br />

not be possible unless the confusion<br />

in your office is eliminated. A bright<br />

day is approaching though. Stay<br />

strong.<br />

You are in the middle of a financial<br />

decision concerning your money<br />

and expenses. You will be caught in a<br />

conflict with some people in your work.<br />

Be patient and flexible. Good news<br />

is possible on your journey. It’s time<br />

you take a vacation and travel with a<br />

special companion.<br />

Be extra patient with the present<br />

financial situation. There’ll be more<br />

expenses and problems to be solved.<br />

If you’ll sign a contract, you should<br />

carefully scrutinise it to ensure that you<br />

are not cheated. You may have to cancel<br />

a trip or change the travel date.<br />

Finances are tight with debts or a<br />

temporary money shortage which<br />

may force you to borrow from others.<br />

Concerning your career, you should be<br />

strongly determined to fight against<br />

obstacles, be they visible or invisible.<br />

You will enjoy a pleasant trip to visit<br />

your family or friends, or be on a<br />

vacation with a companion.<br />

Your financial prospect is bright with<br />

the possibility of buying a car or a<br />

house; the deal will be smooth.<br />

You will be outstanding in your<br />

workplace while a new opportunity will<br />

appear. If you run your business,<br />

you will receive a significant opening.<br />

If your trip requires that you keep a<br />

secret, strictly do it. A trip with<br />

someone may put you in a hot seat.<br />

近 期 将 收 到 一 笔 重 要 单 子 , 不 论 是 债 务 人 或<br />

债 权 人 将 收 到 关 于 赔 偿 或 一 部 分 回 款 的 重 要<br />

消 息 。 工 作 有 许 多 复 杂 问 题 , 小 心 团 队 分 裂 ,<br />

不 和 谐 。 旅 行 都 好 , 发 生 难 题 都 会 有 人 帮 忙 。<br />

资 金 有 史 以 来 最 严 重 , 有 大 小 支 出 , 如 到 期 发<br />

票 、 未 尝 债 务 。 工 作 不 太 顺 , 经 常 遇 见 没 有 能 力<br />

的 同 事 。 旅 行 取 决 于 安 排 时 间 和 工 作 , 好 好 安 排<br />

肯 定 会 有 合 适 的 时 间 。<br />

资 金 属 于 正 在 作 出 决 定 期 间 , 会 为 各 项 经 济<br />

支 出 认 真 的 思 考 。 工 作 将 与 某 人 发 生 冲 突 ,<br />

需 要 忍 让 。 旅 行 适 合 出 去 放 松 休 闲 , 与 爱 人<br />

旅 行 会 很 快 乐 。<br />

在 这 期 间 必 须 为 各 种 资 金 问 题 而 忍 受 , 有 许 多<br />

支 出 。 工 作 要 注 意 不 公 平 的 合 同 义 务 , 与 人 合<br />

作 应 当 好 好 检 查 协 议 。 旅 行 可 能 需 要 暂 时 取 消<br />

计 划 或 要 更 改 旅 行 日 期 。<br />

资 金 比 较 严 重 , 有 许 多 债 务 , 可 能 遇 见 暂 时 资<br />

金 缺 乏 , 要 向 他 人 借 。 工 作 , 主 要 是 对 未 来 计<br />

划 树 立 , 与 隐 藏 障 碍 斗 争 。 旅 行 运 势 最 好 ,<br />

尤 其 是 探 亲 访 友 、 与 爱 人 的 旅 行 会 很 惬 意 。<br />

资 金 运 势 极 好 , 有 买 车 买 房 的 趋 势 , 各 种 买<br />

卖 非 常 顺 利 。 工 作 也 很 突 出 , 很 多 好 机 会 来<br />

临 。 旅 行 , 尤 其 是 秘 密 旅 行 , 要 注 意 保 密 ,<br />

与 爱 人 旅 行 将 发 生 不 可 思 议 的 事 。<br />

96 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

97


WEFIE<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong><br />

Check out this month’s WEfie<br />

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา<br />

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!<br />

Whether travelling solo or in group, pair up with<br />

your pal or find someone next to you, then strike<br />

a pose, say cheese and click!<br />

สนุกกับ WEFIE WESMILE<br />

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน<br />

Join our fun “WEfie” contest<br />

of couple or group selfies.<br />

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”<br />

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。<br />

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,<br />

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !<br />

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป<br />

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfie<strong>WESmile</strong> ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ<br />

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง<br />

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong> ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com<br />

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram<br />

with a hashtag : #WEfie<strong>WESmile</strong>. Prizes up for grabs include air tickets<br />

and other special gifts from THAI Smile.<br />

Check out the images taken by WE Smile readers at WEfie<strong>WESmile</strong>.<br />

Learn more at www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com<br />

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfie<strong>WESmile</strong> 分 享 您 的 自 拍 照 ,<br />

参 加 比 赛 并 赢 取 WE Smile 奖 品 。<br />

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。<br />

您 可 在 www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com 查 看 并 了 解 更 多 WE Smile 期 刊 读 者 的<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong> 活 动 拍 摄 照 片 。<br />

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!<br />

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่<br />

mongkol.jumpafaed และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ้าพันคอ<br />

จากไทยสมายล์ ได้แก่ pookcmixconcrete<br />

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile<br />

โทร. 0 2744 4975, 081 315 9814<br />

• The winners of THAI Smile blanket pillow is mongkol.<br />

jumpafaed and The winner of a THAI Smile scarf is<br />

pookcmixconcrete. Collect your prize at WE Smile’s editorial<br />

department. Call 0 2744 4975, 081 315 9814.<br />

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !<br />

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 mongkol.jumpafaed 和 获 得 泰 国<br />

微 笑 航 空 围 巾 的 获 奖 者 为 pookcmixconcrete, 请 至 WE Smile 杂 志 。<br />

编 辑 部 领 取 奖 品 , 电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。<br />

98 <strong>June</strong> <strong>2019</strong><br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!