31.05.2019 Views

WESmile Magazine June 2019

A In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

A In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• ฉบับอภินันทนาการ

• COMPLIMENTARY COPY

• 赠 阅 本


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒

THE CORONATION OF KING RAMA X

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว


พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น้ำาอภิเษกจากทั่วประเทศจัดเตรียมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพ : กองสารนิเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ ร.๑ และ ร.๕

ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

ภาพ : ภาพพระราชทาน

ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

ภาพ : ภาพพระราชทาน


ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ภาพ : ภาพพระราชทาน

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

บนซ้าย ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว

บนขวา ภาพ : นายบันลือศักดิ์ บุญเรืองขาว

ล่างซ้าย ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว

ล่างขวา ภาพ : นายสมประสงค์ สุภาพันธ์


เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ภาพ : นายเรืองชัย บุญเรืองขาว

ภาพ : นายสมประสงค์ สุภาพันธ์

ภาพ : นายเชิดพันธุ์ วีระกุล


สารจากผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พสกนิกรปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งหลายต่างได้ร่วมชื่นชมความงดงามของ

โบราณราชประเพณี ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วีสมายล์ฉบับนี้จึงได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

ให้ผู้โดยสารทุกท่านได้ชมภาพประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน

สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ ไทยสมายล์ต้อนรับความชุ่มฉ่ ำเย็นสบายของสายฝนด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ

ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งหากท่านยังไม่มีแผนท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางใดๆ

นอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองรองแล้ว เราขอแนะนำเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย

นครสีชมพูที่เป็นจุดหมายปลายทางที่หมายปองของนักเดินทางทั่วโลก ซึ่งเราปฏิบัติการบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าของราคา

การันตีด้วยรางวัล TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ดิฉันในนามของตัวแทนผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกๆ รีวิวจากผู้โดยสารทุกท่านที่ท ำให้เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และเดินทางอย่างปลอดภัย

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

ชาริตา ลีลายุทธ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

On the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana’s birthday,

June 3, 2019, the management and staff of THAI Smile Airways Company Limited wish Her Majesty

happiness and longevity.

In May, Thai people and foreigners jointly witnessed an elaborate traditional ceremony

on the occasion of the Royal Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra

Vajiraklaochaoyuhua. In this issue, WE Smile presents a historical collection of the 2019 Royal

Coronation which was held with grandeur.

For June, THAI Smile welcomes the rain by offering special-priced tickets in the 51 st Thai Travel

Thai Fair at BITEC, Bang Na. If you have not planned domestic trips either to major or secondary

cities, we recommend Jaipur, the Pink City of India, which has become a favourite destination

for travellers all over the world. THAI Smile operates 4 flights a week to Jaipur. Your journey

will be comfortable with our excellent service and reasonable price, endorsed by TripAdvisor

Travellers’ Choice® Awards for 3 consecutive years. On behalf of THAI Smile executives and staff,

I would like to extend my appreciation to all passengers’ reviews which resulted in the Awards.

Last but not least, please take care of your health during the changing seasons.

May you have a safe trip. See you in the next issue.

在 此 2019 年 6 月 3 日 素 提 达 王 后 诞 生 之 际 , 我 们 泰 国 微

笑 航 空 公 司 委 员 会 、 管 理 部 门 以 及 工 作 人 员 , 恭 祝 王

后 福 寿 安 康 、 万 寿 无 疆 。

刚 过 去 的 五 月 份 , 泰 国 全 体 民 众 及 国 外 友 人 一 同

见 证 了 拉 玛 十 世 国 王 传 统 而 高 雅 的 王 室 加 冕 大 典 , 本

期 《WE Smile》 杂 志 刊 登 了 此 2019 年 加 冕 大 典 的 历 史

盛 况 , 供 各 位 乘 客 观 赏 。

在 此 六 月 份 , 为 迎 接 凉 爽 的 雨 季 , 泰 国 微 笑 航 空

将 在 曼 谷 国 际 贸 易 展 览 中 心 举 办 的 第 51 届 泰 国 旅 游 节

上 , 提 供 特 价 机 票 , 其 中 除 了 泰 国 国 内 主 副 旅 游 目 的

地 航 线 之 外 , 我 们 还 诚 心 为 您 推 荐 全 球 旅 客 心 目 中 的

圣 地 印 度 粉 红 之 都 ---- 斋 浦 尔 , 我 们 提 供 每 周 四 趟 的

直 飞 航 班 。 此 外 , 连 续 3 年 荣 获 猫 途 鹰 旅 行 者 之 选 最

佳 亚 洲 区 域 航 空 公 司 的 大 奖 , 保 证 您 能 享 受 到 优 质 标

准 的 服 务 和 低 廉 的 机 票 。 在 此 , 我 代 表 公 司 的 管 理 层

和 全 体 工 作 人 员 , 衷 心 感 谢 每 位 乘 客 的 评 论 , 让 我 们

能 够 荣 获 此 荣 耀 奖 项 。

最 后 , 在 季 节 更 替 期 间 , 请 各 位 注 意 身 体 健 康 ,

祝 大 家 一 路 顺 利 , 我 们 下 期 再 见 !

Charita Leelayudth

Acting Chief Executive Officer

THAI Smile Airways Company Limited

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德

代 理 首 席 执 行 官

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร

ล่าสุดของเรา

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us

know your ideas on how we may further improve our services. For more

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


Cover

Model : Sakaowan Singhapreecha

Photographer : Tanutpong Thungchai

Stylist : Asawapat Jindachotiraz

Makeup & Hair : Adisorn Peepuan

Clothing : Karat Boutique

Location : The 66 Cottage, sukhumvit 66

THAI Smile Airways

Company Limited

Editorial Advisory Board

Building 9, 1 st - 2 nd Floors

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,

Bangkok 10900

Nednapang Teeravas

Chief Customer Service Officer

Sancharn Sathaphornwuthikhun

In-Flight Service Director

Sirikwan Songsittichok

Branding & Marketing

Communications Director

Publisher

MPMI Group Co., Ltd.

1 Soi Lasalle 23/2,

Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66(0) 2744 4975

Fax: +66(0) 2744 5271

Managing Director

Steven Fong Chookiat Pangviphas

steven@mpmith.com

Advertising

Editorial

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud

Assistant Editor (English) Manote Tripathi

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai

Photographers Termsit Siriphanich

Pangchanak Pangviphas

Art

Graphic Designer

Panyaporn Panyachote

Contributors

Chaton Chokpattara

Tomorn Sookprecha

Korakot Punlopruksa

Piyalak Nakayodhin

Sayan Chuenudomsavad

Garagay Sriparinyasin

Chumpol Akkapantanon

Production

Colour Separation Soontorn Film

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.

Media Manager

Niramol Suwandee

niramol@mpmith.com

Marketing Executive

Lapassathorn Sangvalpech

lapassathorn@mpmith.com

Advertising Sales Hotlines

Niramol +668 1315 9814

Guitar +668 7929 6611

advertising@wesmilemagazine.com

Overseas Advertising Representatives

AUSTRALIA

The Media Company

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

CHINA, HONG KONG, MACAU

China Media Options Co., Ltd.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

INDIA, MALDIVES

RMA Media

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

KOREA

Medirep Co.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI Pte Ltd.

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

UNITED KINGDOM

Major Media Ltd.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

FRANCE, GERMANY,

SWITZERLAND

Infopac Media House

Jean Charles Abeille

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

MALAYSIA

MPMI Sdn Bhd

Alvin Tan

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

USA

The Multimedia Inc.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

wesmilemagazine.com

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile

Airways Company Limited and is edited and published

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs

published herein are created by the authors and

photographers at their own discretion and do not

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile

Airways holds no responsibility or liability arising out of

the publication of such articles and photographs.

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any

means without the prior written permission of THAI Smile Airways

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


On The

Cover

THE IDEAL DESTINATION

FOR YOUR BREAKS

OUR COVER GIRL FOR THIS MONTH!

สกาววรรณ สิงหปรีชา - แพรวา

Sakaowan Singhapreecha - Praewa

萨 考 婉 · 幸 合 碧 查 - 佩 瓦

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์

THAI SMILE FLIGHT ATTENDANT

泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员

สนุกกับการทำางาน และพร้อมเปิดรับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา

จากตำาแหน่งรองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำาปี 2556

เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่เส้นทางของการเป็นลูกเรือ

สายการบินไทยสมายล์ หลังสำาเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์

ล้วนมาจากพื้นฐานของความชอบที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

ให้กับตนเองอยู่เสมอ ทำาให้หญิงสาวสวยคนนี้ได้รับโอกาสอันดี

ในชีวิตเรื่อยมา สำาหรับบทบาทของการเป็นแอร์โฮสเตสนั้น

เธอบอกว่านอกจากได้เรียนรู้งานบริการบนเครื่องบิน

การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารแล้ว

เธอยังได้ประสบการณ์จากการพบปะผู้คนอย่างหลากหลาย

ในแต่ละเที่ยวบินด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบลูกเรือ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เธอจึงรู้สึกภาคภูมิใจและสนุกกับการทำางาน

ตลอดเวลา เสมือนไม่ได้ไปทำางาน แต่ไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

ที่มีคุณค่ามากกว่า

ENJOY WORK AND OPEN TO NEW EXPERIENCES

Sakaowan is an open-minded person who has welcomed

new experiences since her young age. While studying at

Kasetsart University, she contested in the Miss Universe

Thailand 2013 and won the title of 2 nd runner-up.

Her career as a flight attendant at THAI Smile is another

chapter that has led her to new experiences and challenges.

Proud of her work, she always enjoys giving services to

passengers and values what she learns on the job.

Nestled in the heart of Patong, Hotel Clover Patong Phuket is lifestyle hotel that features a sleek

and contemporary design combined with warm Thai hospitality and the highest standard of service

and quality. Whether you are the person who enjoys the sun, sand and sea or who loves nightlife,

Hotel Clover Patong Phuket is the ideal destination for your breaks. The hotel is a minute walk to

Patong Beach and five minutes’ walk to Bangla Road, a fun party district.

欢 乐 工 作 , 随 时 迎 接 新 经 验 的 机 遇

曾 获 得 2013 年 泰 国 环 球 小 姐 选 美 大 赛 季 军 的 她 , 从 泰 国 农 业

大 学 毕 业 后 , 加 入 泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员 团 队 。 而 乐 于 汲

取 新 经 验 的 她 , 在 这 份 工 作 当 中 , 不 但 让 她 能 学 习 到 各 种 客

舱 服 务 工 作 , 遇 到 各 种 旅 客 也 能 让 她 收 到 丰 富 的 经 验 。

因 此 , 每 一 次 的 工 作 , 让 她 感 到 自 豪 并 快 乐 , 给 予 她 宝 贵 的

新 经 验 。

16 June 2019

Watch Me

BOOK NOW AT PATONGPHUKET.HOTELCLOVER.COM

FOR RESERVATIONS, PLEASE CALL +66 (76) 685 088 EMAIL: RSVN@HOTELCLOVERPATONG.COM

WWW.PATONGPHUKET.HOTELCLOVER.COM HOTEL CLOVER PATONG PHUKET HOTELCLOVERPATONGPHUKET


สารบัญ Contents JUNE 2019

20 Calendar

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน

Interesting Festivals of the Month

本 月 有 趣 节 日

22 Update

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ

ประจำเดือน

Monthly News and Latest Events

每 月 新 闻 和 活 动 更 新

26 Beauty

สดชื่นรื่นรมย์ ผสานนานาพรรณไม้

Fresh Like a Flower

花 树 之 清 新 感

28 Packing

สดใสกับการแต่งชุดสบายๆ

ไปเที่ยวหาดใหญ่

For Her : Comfy Style

舒 适 穿 搭 游 玩 合 艾

แพ็กเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแคชชวล

แล้วบินลัดฟ้าเที่ยวกัวลาลัมเปอร์

For Him : Sporty Casual Look

穿 着 运 动 休 闲 风 去 吉 隆 坡 旅 游

30 Taste

อลังการอาหารทะเลชั้นเลิศ

Gastronomic Seafood Delights

眩 目 上 等 海 鲜 餐

ยกความอร่อยแซ่บ

แบบสตรีทฟู้ดมาขึ้นห้าง

Street Food in a Trendy Mood

驻 在 商 场 里 的 正 宗 泰 国 街 边 小 吃

34 Relax

สัมผัสโอเอซิสแห่งความผ่อนคลาย

ภายในสปาอันร่มรื่น

Oasis of Relaxation

体 验 放 松 之 绿 洲

36 Stay

โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต

The Bloc Hotel Phuket

普 吉 岛 布 洛 克 酒 店

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

Cape Dara Resort Pattaya

芭 堤 雅 达 拉 海 角 度 假 村

94 Horoscopes

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง

เดือนมิถุนายน 2562

Enjoy Travelling with Your Stars :

June 2019

随 着 2019 年 6 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游

Art & Culture

38 สีสันแห่งฤดูกาล

ของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล

An Artist’s Colours of Seasons

艺 术 家 的 季 节 之 丰 富 多 彩

44 ผจญภัยหัวใจสีเขียว เที่ยว “สตูล”

Satun for Geo Lovers

沙 敦 的 绿 色 之 旅

54 “ฮารีรายอ”

รอยยิ้ม ความสุข และการท่องเที่ยว

Hari Raya : Time for Joy, Jubilation and Journey

开 斋 节 —— 微 笑 、 幸 福 及 旅 游 之 节

64 ผีตาโขน จากศรัทธา

สู่ประเพณีที่สุดแห่งเลย

Phi Ta Khon : Ghosts and

Spirits Roam the Streets

黎 府 之 信 仰 传 统 节 日 —— 鬼 节

74 เที่ยวสวนผลไม้

อัศจรรย์ตะวันออก

Here Comes Fruit Feast of the East

东 部 奇 妙 的 果 园 之 旅

82 WHERE WE FLY

84 SPECIAL SERVICE REQUEST

85 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE

86 FOOD

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE

88 NEWS

90 FOR YOUR SAFETY

92 TALK

98 WEFIE


WHAT’S ON

Calendar

INTERESTING FESTIVALS

OF THE MONTH

วันนี้-5 มิถุนายน 2652

Today-June 5, 2019 / 今 日 -2019 年 6 月 5 日

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล 2562 / เชียงใหม่

งานประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาตามศรัทธาและความเชื่อ โดยจะมีการแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า

เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขิล) เพื่อสร้างขวัญและก ำลังใจ

สำหรับปีนี้ยังร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

โดยภายในงานประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งพิธีกรรมทางศาสนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้านล้านนา จัดขึ้น ณ บริเวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Inthakin Festival 2019 / Chiang Mai

Highlights of the age-old festival are a procession of Phra Chao Fon San Ha,

the Buddha of rain, and a flower-offering worship to the Inthakin City Pillar.

This year’s festival also celebrates the coronation of King Rama X. Revellers can

witness Buddhist rituals and Lanna cultural performances in the festival

held at Wat Chedi Luang in Chiang Mai town.

2019 年 因 塔 肯 城 柱 献 花 传 统 节 / 清 迈

此 传 统 神 圣 节 日 于 清 迈 府 清 迈 直 辖 县 柴 迪 隆 寺 举 办 , 今 年 为 庆 祝 国 王 加 冕 之 际 ,

盛 办 节 日 活 动 包 括 祈 雨 佛 像 旅 行 、 供 奉 清 迈 城 柱 , 旅 客 可 观 赏 宗 教 仪 式 和 兰 纳 民 间 文 化 艺 术 表 演 。

17-18 มิถุนายน 2562

June 17-18, 2019 /

2019 年 6 月 17 日 -18 日

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

อำเภอพนมไพร / ร้อยเอ็ด

ชวนเยือนถิ่นเมืองแสนล้านช้าง พร้อมจุด

บั้งไฟไหว้พระธาตุ และชมขบวนแห่บั้งไฟ

อันสวยงาม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ประจำปี 2562 ณ อำเภอพนมไพร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะ

ในวันที่ 18 มิถุนายน ผู้ร่วมงานจะได้ตื่นตา

กับการจุดบั้งไฟมากที่สุดในโลก

รายละเอียดติดตามได้ที่ FB : บุญบั้งไฟ

Rocket Festival in Phanom

Phrai District / Roi Et

It is an annual event during which

enthusiastic participants display

their elaborate rockets. The mostawaited

activity is on June 18

when enormous rockets are fired

into the sky. More information at

FB : บุญบั้งไฟ.

拍 隆 沛 县 火 箭 节 / 黎 逸

来 在 2019 年 拍 隆 沛 县 火 箭 节 里 一 起 点 燃

火 箭 和 观 赏 火 箭 游 行 , 尤 其 是 6 月 18 日 的

众 所 瞩 目 的 全 球 最 多 火 箭 点 燃 活 动 。 详 情

请 关 注 FB: 火 箭 节 。

7-8 มิถุนายน 2562

June 7-8, 2019 / 2019 年 6 月 7 日 -8 日

Hua Hin International Jazz Festival 2019 /

ประจวบคีรีขันธ์

ททท. ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองหัวหิน และภาคเอกชน จัดเทศกาล

ดนตรีแจ๊สบนชายหาดระดับโลก เนรมิตเมืองหัวหินให้เป็นสวรรค์ของคนรักเพลงแจ๊ส

โดยขนขบวนศิลปินกว่า 40 วง เกิน 100 ชีวิต กับการแสดงจุใจ 2 เวที เพื่อมอบความสุข

ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 วันเต็ม ณ ชายหาดหัวหิน ด้านหน้าโรงแรม

เซนทาราแกรนด์

Hua Hin International Jazz Festival 2019 / Prachuab

Kirikhan

The Tourism Authority of Thailand, in cooperation with the public

and private sectors, organises the International Jazz Festival for 2 days

on Hua Hin beach. Two stages are set up near the Centara Grand Hotel

where more than 100 musical artists representing at least 40 bands

will go on full swing.

2019 年 华 欣 国 际 爵 士 音 乐 节 / 巴 蜀

泰 国 旅 游 局 与 华 欣 市 政 府 及 私 立 部 门 合 作 于 盛 泰 澜 酒 店 前 的 华 欣 海 滩 举 办 世 界

级 爵 士 音 乐 节 , 创 造 华 欣 成 爵 士 音 乐 粉 丝 的 天 堂 , 节 日 里 拥 有 2 座 舞 台 ,

邀 请 100 多 艺 人 参 加 表 演 , 让 游 客 在 两 天 的 节 日 里 , 尽 情 享 受 欢 乐 音 乐 。

6-15 มิถุนายน 2562

June 6-15, 2019 / 2019 年 6 月 6 日 -15 日

เสน่ห์สตูลและงานกาชาด ประจำปี 2562 / สตูล

เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสตูล ทั้งธรรมชาติที่ยังคงความสวยสดงดงามและ

วิถีชุมชนของคนสตูล ในงานเสน่ห์สตูลและงานกาชาด ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยว

จะได้พบกับการจำลองวิถีชุมชน พหุวัฒนธรรมของชาวสตูล การแสดงทางศิลป

วัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย มหกรรมอาหาร และอีกหลากหลายกิจกรรม

ณ บริเวณสนามบินเก่า จังหวัดสตูล

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

June-August 2019 / 2019 年 6 月 -8 月

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว 2562 / ชัยภูมิ

นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ห้ามพลาดกับฤดูกาลเบ่งบาน

ของดอกกระเจียวหรือบัวสวรรค์ ที่ออกดอกสีม่วงชมพู

สวยหวานเต็มผืนป่า กินพื้นที่ 2 อุทยาน ได้แก่ อุทยาน

แห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งจะสร้าง

ความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเยือน พร้อมด้วยกิจกรรม

ความบันเทิงอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 082 131 3371 และ

อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 089 282 3437

Dok Krachiao Festival 2019 /

Chaiyaphum

Nature lovers should not miss the festival when

krachiao flowers (Siam tulip) are in full bloom.

The purplish pink flowers carpet the soil in

Chaiyaphum’s Hin Ngam and Sai Thong

national parks. For more information,

call Hin Ngam national park, tel. 082 131 3371

and Sai Thong national park, tel. 089 282 3437.

2019 年 暹 罗 郁 金 香 节 / 猜 也 奔

紫 色 带 甜 粉 色 的 暹 罗 郁 金 香 齐 放 遍 布 巴 欣 南 国 家 公 园 和

塞 通 国 家 公 园 的 森 林 , 美 丽 景 色 给 游 客 留 下 难 以 忘 怀 的

记 忆 。 此 外 , 节 日 里 还 举 办 各 种 娱 乐 活 动 。 详 情 请 拨 打

巴 欣 南 国 家 公 园 电 话 :082 131 3371; 塞 通 国 家 公 园 电

话 :089 282 3437。

Charming Satun and Red Cross Fair / Satun

Satun in southern Thailand has attracted travellers

with its natural beauty and multi-cultural way of life.

Interesting activities in the festival include a display of

community lifestyles, art and cultural performances,

musical entertainment, food galore and many more.

It is held at Satun’s old airport ground.

2019 年 沙 敦 之 魅 力 及 红 十 字 节 / 沙 敦

呼 唤 大 家 来 感 受 沙 敦 的 自 然 风 光 和 当 地 人 民 生 活 之 魅 力 , 节 日 里 ,

游 客 可 观 看 当 地 人 的 生 活 方 式 、 沙 敦 多 样 文 化 、 文 化 艺 术 表 演 、 美

食 节 等 活 动 。 节 日 于 沙 敦 旧 机 场 举 办 。

June 2019 21


UPDATE

SIAMESE FIGHTING FISH PHOTO EXHIBITION / BANGKOK

นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม” เฉลิมฉลองในโอกาสที่ปลากัดไทย

ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็น “สัตว์น้ ำประจำชาติ”

โดยถ่ายทอดเป็นมุมมองผ่านเลนส์ของ วิศรุต อังคทะวานิช

ช่างภาพชื่อดังผู้เปิดให้เห็นภาพความงามของปลากัดไทย

จนดังไกลไปทั่วโลก จัดแสดง ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์

กรุงเทพฯ รีสอร์ต ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562

พร้อมสัมผัสกิจกรรมที่มีความงามของปลากัด

เป็นแรงบันดาลใจอีกมากมาย

The photo exhibition is organised in connection with

a recent announcement by the National Identity

Committee recognising Siamese fighting fish as the

national aquatic animal. Photos of Siamese fighting fish

by Thai photographer Visarute Angkatavanich are on display

at the Anantara Riverside Bangkok Resort on June 5-July 31.

There are also other activities relating to Siamese fighting fish.

ARIVAL AT BANGKOK / BANGKOK

งานแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยว ทัวร์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว

ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Arival ได้น ำเสนอมุมมองใหม่ของงาน

แสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการน ำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลเชิงลึก

ในด้านต่างๆ มาช่วยกำหนดประสบการณ์ของนักเดินทาง ร่วมด้วย

การให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการระดับโลก เช่น Google, TripAdvisor,

BeMyGuest ฯลฯ งานจัดระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

ที่ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ แบงค็อก สอบถามรายละเอียดได้ที่

www.arivalevent.com/bangkok-2019

The Asia-Pacific travel and tourism event in Bangkok is hosted

by Arival featuring the latest technology and innovation in the

travel industry. Leading enablers such as Google, TripAdvisor

and BeMyGuest will interact with operators in the event

at the Avani Riverside Bangkok on June 24-26. Find out more

at www.arivalevent.com/bangkok-2019.

THE BEST ART THESIS EXHIBITION 2019 / BANGKOK

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่

ให้มีโอกาสนำผลงานออกแสดงสู่สาธารณชน โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีการสอนศิลปะจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 159 ชิ้น ซึ่งทุกชิ้น

ล้วนโดดเด่นน่าสนใจ นำมาจัดให้ชมกันหลากหลายเทคนิค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม

และงานจัดวาง ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 -19.00 น.

(ปิดวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The exhibition, aimed at enabling young artists to put their outstanding works

of art on display, will see 159 pieces of artwork such as painting, sculpture

and installation art. The artists are from high-learning institutes nationwide.

The exhibition is held at the Queen Sirikit Gallery on May 27-June 30

(except Wednesdays) at 10am-7pm.

JIM THOMPSON NEW FLAGSHIP STORE / PHUKET

จิม ทอมป์สัน ขยายอาณาจักรไปสู่ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่ระดับโลก ณ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต

ฟลอเรสต้า โดยเป็นแฟล็กชิปสโตร์แห่งที่ 2 วางจ ำหน่ายสินค้าครอบคลุมทั้ง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเด็ก รวมถึงกระเป๋าผ้าไหม

กระเป๋าหนัง ผ้าพันคอ เน็กไท และของตกแต่งบ้าน ซึ่งการออกแบบร้านยังคง

แบบฉบับของจิม ทอมป์สัน ที่เน้นสะท้อนความเป็นธรรมชาติและความลึกลับ

น่าค้นหา พร้อมสร้างบรรยากาศด้วยสัมผัสทางเสียงอย่างดนตรีไทยผสมผสานกับ

อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แสนประทับใจในการช้อปปิ้ง

เปิดให้บริการทุกวัน ที่ชั้น 1 บริเวณ Myth of Luxe Zone รายละเอียดติดตามได้ที่

www.jimthompson.com หรือ FB : JimThompsonThailand

Jim Thompson opens a new flagship store at the Central Phuket Floresta

offering a wide variety of luxurious merchandise including ready-to-wear

outfits, bags, scarves, neckties and home decoration items. The shop in the

Myth of Luxe Zone is open daily. Find out more at www.jimthompson.com

or FB : JimThompsonThailand.

MICHELIN GUIDE DINING SERIES 2019 /

BANGKOK

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ตลอดปี 2562

เพื่อเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่

น่าประทับใจให้กับเหล่านักชิม โดยในแต่ละครั้งจะเชิญเชฟ

จากร้านอาหารระดับดาวมิชลินมารังสรรค์เมนูต่างๆ ร่วมกัน

สำหรับครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายนนี้ จะจัดขึ้นที่ร้าน Savelberg

และร้าน J’AIME by Jean-Michel Lorain ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.guide.michelin.com

หรือ FB : MichelinGuideThailand

Organised once every 3 months in 2019, the event is to

offer new dining experiences. Michelin-starred chefs

are invited to create their signature dishes. The event

in June, the second for this year, is held at Savelberg

and J’AIME by Jean-Michel Lorain. Find out more at

www.guide.michelin.com or FB : MichelinGuideThailand.

22 June 2019

23


UPDATE

A FUJI CAMPAIGN : FEAST & GOOD CAUSE / BANGKOK

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ คืนประโยชน์สู่สังคม ด้วยการจัดโครงการเพื่อการกุศล

และกิจกรรมสุดประทับใจภายใต้ชื่อโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ” เป็น One Day Trip

เชิญชวนลูกค้าคนสำคัญมารับประทานอาหารมื้อพิเศษ ทั้งมื้อกลางวันสไตล์ไคเซกิ

ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะ และมื้อค่ ำแบบ Chef’s Table จากฝีมือเชฟมิชลิน

บนเรือไม้สักดีไซน์สุดหรู Pruek Cruise ที่ส ำคัญคือแขกผู้มีเกียรติในทริปนี้

ยังได้อิ่มใจกับการร่วมเดินทางพร้อมทีมผู้บริหารฟูจิ เพื่อไปมอบเงินส ำหรับจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องให้ความร้อนเด็กแรกเกิด ชนิดเคลื่อนย้ายได้

ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

Fuji Restaurant holds a charity activity as part of its CSR

campaign: Feast & Good Cause by organising a

one-day trip for distinguished customers. Highlights

are a Keiseki multi-course Japanese lunch and a

chef’s table dinner by Michelin-starred chefs on

board the Pruek Cruise’s teak boat. Guests and

executives of Fuji Restaurant will offer donations to

Ramathibodi Foundation for medical purposes.

UNTIL DAWN

THE MUSICAL /

BANGKOK

ละครเวทีการกุศล Ramadrama

ครั้งที่ 12 สร้างสรรค์โดย

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เล่าเรื่อง

ราวของ “ผู้มอบความตาย

อย่างอ่อนโยน” ซึ่งเป็นกลุ่ม

วิญญาณที่ได้รับมอบหมาย

ให้ตามหาความปรารถนาสุดท้าย

ของคนใกล้ตาย และสานฝันให้กลายเป็นจริง จัดแสดงที่โรงพยาบาล

รามาธิบดี ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสมทบทุนให้สถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก FB : Ramadrama

ละครรามาดราม่า

Until Dawn is a Thai musical about some souls in search of

their last wishes as they approach their final days. The charity

musical by the Ramadrama group is to raise fund for Chakri

Naruebodindra Medical Institute. The show is held at the

Aree Valayasevi Hall, Ramathibodi Hospital on June 28-30.

Find out more at FB : Ramadrama.

PRIME SHOW

WORLD FOOD &

MUSIC FESTIVAL /

BANGKOK

เทศกาลอาหารและดนตรี

สุดยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ

โดยบริษัท อินเตอร์ไพร์ม

มีเดีย จำกัด ร่วมกับ กทม.

ยกขบวนอาหารนานาประเภท

มาให้เดินชิมอย่างจุใจกว่า

100 บูธ พร้อมด้วยคาราวาน

ฟู้ดทรัคอีกนับ 10 คัน

โดยมีบทเพลงจากศิลปินดัง

มาร่วมสร้างความบันเทิง นอกจากนั้นยังมีพื้นที่โซนสวนสนุกส ำหรับเด็ก

เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว งานจัดระหว่างวันที่

7-9 มิถุนายน 2562 ณ Show DC Arena พระราม 9

Jointly organised by Interprime Media Co.,Ltd., and Bangkok

Metropolitan Administration, the festival sees more than 100 booths

and food trucks offering international food varieties. It will be an

entertaining event with live music by top singers and musicians.

Kid Zone is provided for families. The event is held at

Show DC Arena on Rama 9 Road on June 7-9.

24 June 2019

25


BEAUTY

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI

สดชื่นรื่นรมย์ ผสานนานาพรรณไม้

Fresh Like a Flower

อากาศสดชื่นรื่นรมย์เช่นนี้ เห็นทีต้องเติมความชุ่มฉ่ ำให้กับผิวหน้าและริมฝีปาก

ด้วยส่วนผสมของดอกไม้และพืชพรรณนานาชนิด

เพื่อให้ทุกอณูผิวสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง

1. HARNN FACIAL MIST

COLLECTION

ขนาด 60 มล. ราคา 1,275

บาท สเปรย์น้ำาแร่ เติมความ

สดชื่นให้ผิวหน้า ด้วยส่วน

ประกอบจากน้ำามันหอมระเหย

และสารสกัดของดอกไม้

มี 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นดอก

กุหลาบ กลิ่นตะไคร้ผสาน

ลาเวนเดอร์ และกลิ่นดอกมะลิ

2. SISLEY EAU DE

CAMPAGNE BODY LOTION

ขนาด 150 มล. ราคา

2,900 บาท โลชั่นบำารุง

ผิวกาย เนื้อสัมผัสบางเบา

ให้ความชุ่มชื้นยาวนาน

และปรับผิวให้นุ่มนวล

ด้วยคุณค่าจากพืช

ธรรมชาติ พร้อมความหอม

อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ

3. WASO RESET

CLEANSER SQUAD

บรรจุ 3 ซอง ขนาดซองละ

70 มล. ราคา 1,100 บาท

คลีนเซอร์สูตรอ่อนโยน

ทำาความสะอาดผิวอย่าง

หมดจด และมอบผิวนุ่ม

ชุ่มชื้นหลังการล้างหน้า

ด้วย 3 สูตรส่วนผสม

3 กลิ่นหอม

4. ZUII CERTIFIED

ORGANIC LUX LIPSTICK

ลิปสติกสี Coral Red ขนาด

4 กรัม ราคา 1,750 บาท

ประกอบด้วยส่วนผสมจาก

สารสกัดดอกไม้และพืช

ออร์แกนิก ช่วยเติมความ

ชุ่มชื้น บำารุง และฟื้นฟู

สภาพผิวริมฝีปาก

แม้ในผิวที่แพ้ง่าย

5. ESTEE LAUDER MICRO

ESSENCE SKIN

ACTIVATING TREATMENT

LOTION FRESH WITH

SAKURA FERMENT

ขนาด 200 มล. ราคา

4,400 บาท ทรีตเมนต์โลชั่น

ที่บางเบาดุจน้ำา พร้อม

คุณประโยชน์จาก Sakura

Ferment ช่วยเสริมพื้นฐาน

ผิวที่ดี เผยผิวอันเปล่งปลั่ง

สดใส

6. ISSEY MIYAKE L’EAU

D’ISSEY POUR HOMME

SHADE OF LAGOON

ขนาด 100 มล. ราคา

2,700 บาท น้ำาหอมสำาหรับ

ผู้ชายใหม่ล่าสุด ให้ความ

รู้สึกสดชื่นด้วยส่วนผสม

ของไม้ เลมอน และขิง

7. FRESH ROSE DEEP

HYDRATION SLEEPING

MASK

ขนาด 35 มล. ราคา

2,050 บาท มาสก์บำารุง

ผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ

น้ำากุหลาบบริสุทธ์

สารสกัดดามัซก์โรส และ

รากอีฟนิ่งพริมโรส

ช่วยเสริมสร้างและกักเก็บ

ความชุ่มชื้นไว้ใต้ชั้นผิว

8. ERB SEVEN POLLEN FACE

BALANCING ESSENCE

ขนาด 120 มล. ราคา 2,200

บาท ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า

จากสารสกัดและน้ำามันจาก

เกสรดอกไม้ไทยโบราณ 7

ชนิด เช่น พิกุล บุนนาค สารภี

มะลิ ฯลฯ เสริมด้วยคุณค่า

จากน้ำาดอกวิชฮาเซล และ

น้ำาทับทิม ช่วยปรับสมดุลผิว

ทำาให้ผิวชุ่มชื้น ตึงกระชับ

ลดเม็ดสีและริ้วรอยก่อนวัย

รวมทั้งผ่อนคลายผิวจาก

9. AUSGANICA LAVENDER

SOOTHING SHAMPOO

ขนาด 500 มล. ราคา

1,150 บาท แชมพูสำาหรับ

หนังศีรษะที่บอบบาง

มีส่วนผสมจากพืชพรรณ

ธรรมชาติ เช่น น้ำามะพร้าว

สมุนไพรบ่าซัก ช่วยทำาให้

เส้นผมสะอาดและสวยงาม

โดยปราศจากสารเคมี

ความอ่อนล้า

26 June 2019

27


PACKING

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ

กระเป๋าหนังสีเขียว

ราคา 29,900 บาท

จาก 3.1 PHILLIP LIM

หมวกสานสีดำาตกแต่งลายเสือชีตาห์

ราคา 1,290 บาท

จาก TOPSHOP

แว่นตากันแดด รุ่น XXX

ราคา 8,000 บาท จาก SPEKTRE

FOR HER :

HAT YAI

กระเป๋าใส่เหรียญ

ราคา 14,000 บาท

จาก STELLA MCCARTNEY

หมวก NBA Boston

Celtics Nike AeroBill

ราคา 900 บาท จาก NIKE

FOR HIM :

KUALA LUMPUR

FLIGHT

BKK-KUL

WE419/

WE420

ต่างหูรูปเลมอน

ราคา 499 บาท จาก H&M

กระเป๋าสะพายหลัง

ทรงคลาสสิก

ราคา 1,800 บาท

จาก ADIDAS

นาฬิกาข้อมือ

รุ่น GR-B100-1A3

ราคา 12,000 บาท

จาก G-SHOCK

กางเกงจอกเกอร์

ตกแต่งแถบข้าง

ราคา 2,590 บาท

จาก TOPMAN

เสื้อยืดพิมพ์ลาย

ราคา 699 บาท

จาก H&M

COMFY STYLE

แต่งชุดสบายๆ แมทช์กันให้สดใส แล้วออกไปเที่ยวหาดใหญ่ เมืองแห่งสีสันในทุกฤดูกาล

แม้วันฝนโปรยปราย ก็ยังเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน

FLIGHT

BKK-HDY

WE259/WE261/

WE263/WE265/

WE267/WE269

SPORTY CASUAL LOOK

แพ็กเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแคชชวล แล้วบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์

เมืองแห่งความทันสมัย และโดดเด่นด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

รองเท้าสนีกเกอร์

รุ่น AIR MAX 90

ราคา 5,000 บาท

จาก NIKE

รองเท้าสนีกเกอร์

รุ่น D’Lites 3.0

ราคา 3,495 บาท

จาก SKECHERS

ชุดเดรสคอวีพิมพ์ลายใบไม้

ราคา 999 บาท

จาก H&M

แว่นตากันแดดกรอบพลาสติก

ราคา 890 บาท

จาก TOPSHOP

สถานที่จำาหน่าย

3.1 PHILLIP LIM ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อก, ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์

NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ STELLA MCCARTNEY ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน

สถานที่จำาหน่าย

ADIDAS ORIGINAL ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ G-SHOCK ร้าน G-FACTORY ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

SKECHERS ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ SPEKTRE ร้าน COBALT ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

28 June 2019

29


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

Ice Seafood Platter

冰 镇 海 鲜 拼 盘

ICE SEAFOOD PLATTER

A combination of fresh oysters, shells,

prawns, Alaska crabs and lobsters,

served with choices of sauce. The

seafood is served on layers of ice.

DIRTY OYSTER

Fresh oysters topped with sour cream

and caviar, served on ice with lemon.

Lobster Roll

龙 虾 卷

LOBSTER ROLL

The most favourite dish, lobsters are

mixed with sauce and herbs, and

grilled. It is served with home-made

brioche.

อลังการอาหารทะเลชั้นเลิศ

Gastronomic Seafood Delights

สำหรับคอซีฟู้ดตัวจริง จะต้องรู้จักชื่อเสียงของร้าน The Raw Bar เป็นอย่างดี

ในด้านของรสชาติอาหารทะเลที่สด อร่อย และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งส่งตรงวัตถุดิบทะเลมาจากหลายที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ฝรั่งเศส

ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น โดยแต่ละเมนูจะมีการปรุงอย่างประณีต

พร้อมเสิร์ฟอย่างอลังการ ที่สำคัญเมนูอาหารทะเลที่ร่ำลือว่าสดอร่อยของที่นี่นั้น

รับประกันด้วยการเก็บรักษาอย่างดีในอุณหภูมิความเย็นที่จะคงความสด

ไว้ได้ยาวนาน ยิ่งลองลิ้มอิ่มอร่อยท่ามกลางบรรยากาศเสมือนจำลอง

อู่ต่อเรือเก่าของหมู่บ้านชาวประมงมาไว้กลางกรุง ก็ยิ่งเพิ่มรสชาติ

ความสดอร่อยเป็นเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะที่ The Raw Bar at Erawan Bangkok

ณ ศูนย์การค้าเอราวัณ ได้เติมสีสันของภาพวาดและเฟอร์นิเจอร์

เข้ากับความดิบเปลือยของวัสดุตกแต่งต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้มื้ออาหาร

มีความสนุกสนานมากขึ้นตามไปด้วย เหมาะกับการชวนเพื่อนฝูง คนใกล้ชิด

หรือครอบครัว มาสังสรรค์อย่างเอร็ดอร่อย

No seafood lovers do not know The Raw Bar at Erawan Bangkok

- the haven of fresh, tasty and creatively-prepared dishes from

the ocean. Food resources are directly imported from several

countries including the US, France, Ireland, Australia and Japan.

Every single dish is intricately cooked and served. The interior

decoration, enhanced by lively paintings and furniture,

gives the feeling of a dockyard in a fishing village.

眩 目 上 等 海 鲜 餐

想 必 真 正 的 海 鲜 控 肯 定 会 认 识 这 家 —— 生 鲜 海 鲜 餐 厅 , 这 里 供 应

从 世 界 各 国 进 口 的 新 鲜 海 鲜 , 每 道 菜 精 心 烹 饪 , 鲜 度 保 存 相 当 完

美 。 餐 厅 位 于 曼 谷 爱 侣 湾 购 物 中 心 , 装 饰 别 致 , 在 餐 厅 仿 造 渔 人

码 头 的 气 氛 中 用 餐 , 让 口 感 美 满 倍 增 , 适 合 与 家 人 朋 友 一 起 欢 乐

的 供 餐 。

ICE SEAFOOD PLATTER

รวมมิตรทะเลสด เมนูห้ามพลาดที่สดอร่อยด้วยหอยนางรม

หอยเชลล์ กุ้ง ปูอลาสก้าเนื้อแน่น และล็อบสเตอร์ตัวใหญ่

เสิร์ฟพร้อมนำ้ำจิ้มหลากชนิด โดยมีให้เลือกทั้งแบบเสิร์ฟเย็น

บนถาดนำ้ำแข็ง 2 ชั้น และ 3 ชั้น

DIRTY OYSTER

เมนูหอยนางรมแบบทานสด ท็อปปิ้งด้วยซาวครีมและ

ไข่ปลาคาเวียร์ เสิร์ฟบนถาดนำ้ำแข็งพร้อมมะนาวเหลือง

อร่อยสดชื่น โดยแนะนำให้รับประทานนำ้ำที่อยู่ในฝาหอยด้วย

เพราะอุดมด้วยแร่ธาตุจากนำ้ำทะเลของแหล่งที่มา

LOBSTER ROLL

เมนูสุดฮอตของร้าน ที่นำล็อบสเตอร์สุกพอดี มาคลุกเคล้า

กับซอสและสมุนไพร ก่อนนำไปกริลล์ รับประทานคู่กับ

ขนมปังบริยอชโฮมเมดอบเนย กรอบนอกนุ่มใน ได้รับการ

คัดสรรจากสื่อในวงการอาหารให้เป็นเมนูอันดับ 1

ของความสด อร่อย และมีความคิดสร้างสรรค์

LOUISIANA STYLE SEAFOOD BOILED

ซีฟู้ดรับประทานด้วยมือ สไตล์ลุยเซียนา รสจัดจ้านด้วย

เครื่องเทศสูตรต้นตำรับจากอเมริกา

FETTUCCINE CLAMS & BACON

เมนูจานร้อน รสชาติกลมกล่อม ด้วยเส้นเฟตตูชินีสด

สูตรเฉพาะ ผัดกับหอยตลับและเบคอนคั่วกระเทียม

THE RAW BAR’S BLOODY MARY

นำ้ำมะเขือเทศผสมวอดก้าและโทบาสโก้ซอส เสิร์ฟพร้อม

หอยนางรมด้านบน ดื่มคู่กับอาหารทะเล ให้ความเผ็ดร้อน

เบาๆ เข้ากันที่สุด

LOUISIANA STYLE SEAFOOD BOILED

The name spells it out. Seafood is

cooked with authentic Louisiana

spices.

FETTUCCINE CLAMS & BACON

Special fettuccine pasta with clams,

garlic-roasted bacon.

THE RAW BAR’S BLOODY MARY

A mixture of tomato juice, vodka and

Tabasco sauce, served with oysters.

• The Raw Bar at Erawan Bangkok ณ ศูนย์การค้าเอราวัณ ถนนเพลินจิต

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2252 9186,

FB : The Raw Bar Bangkok, IG : therawbarbangkok

• The Raw Bar at Erawan Bangkok in the Erawan Shopping Centre, Ploenchit Road,

is open daily at 11am-10pm. Call 0 2252 9186, FB : The Raw Bar Bangok, IG : therawbarbangkok.

• 曼 谷 爱 侣 湾 生 鲜 海 鲜 餐 厅 , 位 于 奔 集 路 爱 侣 湾 购 物 中 心 , 每 天 11.00-22.00 营 业 ,

电 话 :0 2252 9186, FB : The Raw Bar Bangkok, IG : therawbarbangkok。

The Raw Bar’s Bloody Mary

招 牌 血 腥 玛 丽 生 蚝

Louisiana Style

Seafood Boiled

Fettuccine

路 易 斯 安 那 水 煮 海 鲜

Clams & Bacon

蛤 蜊 培 根 意 式 宽 面

30 June 2019

31


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

ยกความอร่อยแซ่บ แบบสตรีทฟู้ดมาขึ้นห้าง

Street Food in a Trendy Mood

จากเกรย์ฮาวด์ คาเฟ่ ร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อและมีสไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์

อาหารธรรมดาแต่ปรุงแต่งอย่างดี ล่าสุดทางแบรนด์ฯ ได้เปิดร้านอาหาร

น้องใหม่ ในชื่อ KIN+HEY (กิน+เฮ) by Greyhound Café ขึ้น ในโซน

Groove ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของอาหาร

ริมทางหรือสตรีทฟู้ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินคู่คนไทยมายาวนาน และ

ชาวต่างชาติต่างชื่นชอบมาก จนเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูใหม่

ด้วยการหยิบเอาสตรีทฟู้ด รสชาติจัดจ้านสูตรเด็ดและดั้งเดิม มาผสานกับ

สไตล์โมเดิร์น กลายเป็นความหลากหลายของเมนูที่มีสีสัน ทันสมัย และ

ได้มาตรฐาน แต่ยังคงอร่อยแซ่บ เหมือนยกอาหารสตรีทขึ้นมาไว้บนห้าง

ติดแอร์เย็นฉ่ำา ให้รับประทานกันอย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางบรรยากาศ

อันสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เหมาะกับการมาอิ่มอร่อยแบบ

เป็นกลุ่มหรือจูงมือกันมาทั้งครอบครัวอย่างยิ่ง

The stylish Greyhound Café has recently introduced a sister restaurant,

known as KIN+Hey by Greyhound Café, at Groove @ Central World.

Inspired by the great success of Thai street food, the restaurant blends

the spicy and original taste of street food into modern cuisine.

The combination has resulted in a comfortable dining experience

with authentic Thai food. The atmosphere and seating arrangements

are pleasant for diners, whether in a group or a family.

驻 在 商 场 里 的 正 宗 泰 国 街 边 小 吃

最 近 , 简 约 别 致 的 著 名 灰 狗 咖 啡 餐 厅 已 在 中 央 世 界 购 物 中 心 Groove 区 新 开 属

下 品 牌 餐 厅 , 名 为 艮 + 嗨 餐 厅 ( 泰 文 译 为 吃 + 乐 ), 将 泰 国 悠 久 文 化 街 头 小 吃

的 魅 力 , 打 造 纯 正 泰 国 街 头 小 吃 和 现 代 风 格 相 结 合 新 颖 菜 单 , 让 您 在 欢 乐 的

气 息 中 与 家 人 朋 友 享 用 美 餐 。

เล้งต้มยำน้ำข้นหม้อไฟ

‘LENG’ Thai Spicy Meaty Pork Spare Ribs Hotpot

排 骨 冬 阴 浓 汤

SPICY THAI STYLE GRILLED EGGPLANT WITH SEAFOOD

SALAD & SALTED EGG

A starter with an assembly of grilled eggplants, cuttlefish,

prawns and salted egg.

‘LENG’ THAI SPICY MEATY PORK SPARE RIBS HOTPOT

Pork spare ribs and spicy soup served in a hotpot

with rice or rice vermicelli as a side dish.

FRIED FERMENTED PORK PATTIES ON RICE

WITH FRIED EGG

Stir-fried rice with basil leaves served with fried egg,

chicken and grilled pork on skewers.

SPICY PAPAYA SALAD WITH MARINATED PORK SKEWERS

A favourite dish originated in northeastern Thailand,

the papaya salad can be prepared to suit your taste buds,

whether mild or extremely hot.

DIY MILK SNOWFLAKE SERVED WITH 6 SAUCES

The milk snowflake is served with an option of 6 sauces:

chilled milk, green tea, Thai tea, butterfly-pea tea,

specially-flavoured longan and mixture of coconut milk

and palm sugar.

KIN+HEY CHRYSANTHEMUM

A new creation of drink with

ice cubes of chrysanthemum tea

which retains its flavour despite

the melting cubes.

ยำทะเลมะเขือหนุ่มเผา

เมนูยำาเรียกนำ้ำย่อย จัดจ้านด้วยรสสัมผัส

ของมะเขือหนุ่มเผา หมึก กุ้ง และตัดรส

ด้วยไข่เค็มที่เคียงมา เข้ากันอย่างที่สุด

เล้งต้มยำน้ำข้นหม้อไฟ

เมนูหม้อไฟเล้งต้มยำา ที่มาในรูปแบบ

นำ้ำข้น พร้อมเล้งตุ๋นจนเปื่อยได้ที่

รสแซ่บซี้ด เสิร์ฟพร้อมข้าวหรือเส้นหมี่

อร่อยเด็ดสมคำารำ่ำลือ

ข้าวผัดกะเพราคลุก

จากข้าวกะเพราธรรมดาๆ นำามาผัด

คลุกเคล้าให้เข้ากัน เสิร์ฟคู่ไข่ดาว

ไก่กรอบ และหมูทอดเสียบไม้

รับประทานได้บ่อย อร่อยคุ้นลิ้น

ตำเฮถาด หมูเค็มริมรั้ว ไทย/

ปลาร้า

เมนูยอดฮิต เอาใจคออีสาน แบบครบ

เครื่องสูตรส้มตำาถาด รสชาติแซ่บนัว

มีทั้งตำาไทยและตำาปลาร้า สามารถ

เลือกระดับความเผ็ดได้ตามต้องการ

เกาเหลาสายรุ้ง

DIY Milk Snowflake

Served with 6 Sauces

彩 虹 汤

• KIN+HEY (กิน+เฮ) by Greyhound Cafe ณ Groove ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน

โทร. 0 2102 7678, www.kinheybkk.com, FB : KINHEYBKK

• KIN+HEY by Greyhound Café on the 2 nd floor of Groove @ Central World, is open daily.

Call 0 2102 7678. www.kinheybkk.com, FB : KINHEYBKK.

• 灰 狗 咖 啡 艮 + 嗨 餐 厅 位 于 中 央 世 界 购 物 中 心 Groove 区 , 每 天 营 业 ,

电 话 :0 2102 7678,www.kinheybkk.com,FB : KINHEYBKK。

เกาเหลาสายรุ้ง

นำ้ำแข็งใสเกล็ดหิมะนมสด เสิร์ฟพร้อม

ซอส 6 ชนิด ได้แก่ นมเย็น ชาเขียว

ชาไทย อัญชัน นำ้ำลำาไยสูตรพิเศษ และ

กะทินำ้ำตาลโตนด ชอบรสไหนก็บีบลงไป

ได้ตามใจชอบ

กินเฮเก๊กฮวย

มิติใหม่ของนำ้ำเก๊กฮวย มีทีเด็ดอยู่ที่

นำ้ำแข็งเก๊กฮวยก้อน ที่ต่อให้นำ้ำแข็งละลาย

รสชาติก็ยังเข้มข้นไม่เจือจาง

กินเฮเก๊กฮวย

Kin+Hey

Chrysanthemum

艮 嗨 菊 花 茶

32 June 2019

33


RELAX

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

สัมผัสโอเอซิสแห่งความผ่อนคลาย

ภายในสปาอันร่มรื่น

Oasis of Relaxation

ใจกลางเมืองใหญ่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งจอแจด้วยผู้คนมากมาย แทบไม่น่าเชื่อว่า

จะมีสปาร่มรื่นสวยงาม วางตัวต้อนรับแขกผู้มาเยือนเกือบสุดซอยสุขุมวิท 31

อย่างอบอุ่น นั่นคือ โอเอซิส สปา สาขาสุขุมวิท 31 สปาระดับพรีเมียม

ที่นอกจากจะออกแบบให้เป็นบ้านหลังสีขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง

บรรยากาศสงบเงียบ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ สระบัว และสวนอันร่มรื่นแล้ว

ยังสัมผัสถึงกลิ่นอายของความสดชื่นเย็นสบายได้ทั่วอาณาบริเวณ ราวกับที่นี่

เป็นโอเอซิส โดยเฉพาะเมื่อได้รับการดูแลด้วยการนวดปรนนิบัติจากทรีตเมนต์

ซิกเนเจอร์ ควีน ออฟ โอเอซิส ฟังชื่อก็รับรู้ได้ว่า ผู้มาเยือนจะผ่อนคลายหายจาก

ความอ่อนล้าและตึงเครียดอย่างล้ำาลึกแค่ไหน

ทรีตเมนต์ ควีน ออฟ โอเอซิส เป็นทรีตเมนต์ที่มอบความรู้สึกเบาสบายและ

ผ่อนคลาย ด้วยสไตล์การนวดแบบสวีดิช อันนุ่มนวลและพลิ้วไหวไปตามสรีระ

ของร่างกาย เน้นบริเวณคอ หลัง บ่า ไหล่ เป็นพิเศษ ผสานไปกับน้ำามันนวดอุ่นๆ

และหินร้อน เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาวะร่างกายสมดุล กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เพิ่มพลัง และความมีชีวิตชีวา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นับเป็นช่วงเวลากำาลังดี

เหมาะกับการผ่อนคลายและเติมเต็มความสุข ท่ามกลางความสดชื่นและร่มรื่น

ซึ่งหาได้ยากในสถานที่กลางเมืองเช่นนี้ สมกับชื่อโอเอซิส สปาจริงๆ

体 验 放 松 之 绿 洲

在 繁 忙 的 素 坤 逸 区 中 , 素 坤 逸 31 巷 最 深 处 坐 落 着 一 所 既

舒 适 又 豪 华 的 绿 洲 水 疗 馆 。 白 色 屋 子 的 水 疗 馆 立 足 在 安

逸 气 氛 中 , 拥 有 花 园 及 莲 花 池 围 绕 , 充 满 着 绿 洲 般 的 清

新 气 息 。

水 疗 馆 绿 洲 之 女 王 的 独 特 按 摩 理 疗 服 务 , 以 瑞 典 式

按 摩 与 温 暖 的 精 油 和 热 石 疗 法 相 结 合 , 让 您 感 到 深 层 的

放 松 , 减 少 疲 倦 , 恢 复 身 体 平 衡 、 刺 激 血 液 循 环 、 增 加

能 量 和 活 力 , 在 安 逸 绿 洲 般 的 气 氛 里 , 通 过 2 个 小 时 的 按

摩 疗 程 , 使 身 心 得 到 放 松 , 幸 福 感 倍 增 。

Hidden in Bangkok’s bustling Sukhumvit area is a white house surrounded by

big trees, a lotus pond and a shady garden. It is surprisingly serene and welcoming.

The “Oasis Spa” on Sukhumvit 31 is a haven of extraordinary treatments particularly

the distinctive Queen of Oasis treatment.

The Swedish-style Queen of Oasis is a treatment with soft and soothing

massage on the body with a special emphasis on the neck, back and shoulders.

Warm massage oil and stones are used to stimulate blood circulation and invigorate

the body. The 2-hour treatment is well worth the time given a full relaxation in a

pleasant atmosphere that is hard to find in the heart of Bangkok.

• โอเอซิส สปา สุขุมวิท 31, 64 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)

ถนนสุขุมวิท โทร. 0 2262 2122, www.oasisspa.net

• Oasis Spa Bangkok Sukhumvit 31 is at 64, Soi Sukhumvit 31 (Soi Sawasdee),

Sukhumvit Road, Tel. 0 2262 2122, www.oasisspa.net.

• 绿 洲 水 疗 馆 素 坤 逸 31 巷 , 素 坤 逸 路 素 坤 逸 31 巷 ( 萨 瓦 迪 巷 ), 电 话 :0 2262 2122,

www.oasisspa.net。

34 June 2019

35


STAY

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต

พักผ่อนแสนสบาย

ในทำเลสุดฮอตของภูเก็ต

The Bloc Hotel Phuket

Relaxing Stay

on the Prime Area of Phuket

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

จุดหมายปลายทาง

แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

Cape Dara Resort

Pattaya

A True Destination for Relaxation

บนถนนเลียบหาดป่าตองโลเกชั่นทองของ

ภูเก็ต เป็นที่ตั้งอันโดดเด่นของโรงแรม

เดอะ บล็อค ห้องพักสวยอยู่สบาย เหมาะกับ

การพักผ่อน บนทำเลที่อยู่ห่างจากหาดทราย

สีขาวเพียงไม่กี่ก้าวเดิน ชวนให้อยากเอนกาย

สัมผัสความเนียนนุ่มนานๆ ทั้งยังไม่ไกล

จากซอยบางลา ถนนคนเดินที่มีสีสันยาม

ค่ำคืน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้แวะมา

เยือน ส่วนสายช้อปปิ้งก็จะต้องถูกใจกับ

บรรดาร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึง

ห้างสรรพสินค้าที่อยู่รายล้อมโรงแรม

เพราะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลินใจ

หากอยากหัดหรือสนุกกับการดูคนเล่นเซิร์ฟ

ที่นี่ก็มีเซิร์ฟจำลองตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงแรม

นอกจากโลเกชั่นที่ดีที่สุดแล้ว ห้องพักของ

โรงแรมยังตกแต่งด้วยโทนสีอ่อนสะอาดตา

เน้นการใช้สอยที่เป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อแขกผู้มาพัก ผนังกระจกบานกว้างทำให้

รู้สึกโปร่งโล่ง พื้นที่นั่งเล่นในห้องสามารถ

ปรับเป็นที่นอนที ่สบายสำหรับแขกจำนวน

3 คนหรือครอบครัวที่มีเด็ก ตลอดจน

บริการเสิร์ฟอาหารและกาแฟรสดีทั้งจากร้าน

The Coffee Club และอาหารฮาลาลถึง

ห้องพัก หากแขกต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ

มานอนอาบแดด จิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อม

ชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง

ของภูเก็ต ก็ชื่นชมได้สะดวกจากบริเวณบาร์

และสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรม

สวยงามและแสนสบายถึงเพียงนี้

ทำให้การพักผ่อน ณ ที่นี่ โรงแรม เดอะ บล็อค

เป็นการพักผ่อนบนทำเลสุดฮอตที่วิเศษ

ที่สุดจริงๆ

Beautifully-designed on the lively Patong beach,

The Bloc Hotel is a perfect haven by the sea.

Nonetheless, it’s a stone’s throw away from the

shopping street which becomes vibrant as dusk falls.

The hotel itself is surrounded by shops, convenient

stores, department stores and a surf house.

Rooms at The Bloc Hotel are decorated in

white tone with wide glass panels so that

guests feel comfortable. Each room offers enough

space for 3 guests or a family. For room service,

food and coffee are served from The Coffee Club

and halal food is available. Watching sunset

from the rooftop while sipping drink from

the bar or swimming in the pool is another

recommended activity to end the day.

• โรงแรม เดอะ บล็อค ภูเก็ต โทร. 076 685 124,

www.theblochotel.com, FB : The Bloc hotel

• The Bloc Hotel Phuket : Tel. 076 685 124,

www.theblochotel.com, FB : The Bloc hotel.

ณ ชายหาดสวยงามในเขตพัทยาเหนือ พราวพรั่ง

ด้วยดวงดาวยามราตรี ให้ได้เชยชมอย่างใกล้ชิด

เป็นที่ตั้งของเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา สถานที่

อันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน

อย่างแท้จริง

รีสอร์ทสวยงามแห่งนี้ สูงตระหง่าน 26 ชั้น

ตกแต่งในแนวร่วมสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น

มีชายหาดส่วนตัว และแวดล้อมด้วยธรรมชาติ

กว้างใหญ่ ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 264

ห้อง ทั้งแบบห้องสวีทและวิลล่า โดยทุกห้อง

สามารถมองออกไปสัมผัสกับทิวทัศน์อัน

ตระการตาได้ทั้งวิวขอบฟ้าและชายฝั่งทะเล

นอกจากนั้นเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

ยังบริการแขกผู้มาเยือนอย่างสุดพิเศษ

ทั้งในส่วนของห้องอาหารและเครื่องดื่ม

ซึ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน อาทิ Radius

ห้องอาหารนานาชาติ ริมทะเล, Ming Xing

ห้องอาหารจีนกวางตุ้ง, Twinkle บาร์ริมสระ

ว่ายน้ำ, Walala บาร์ริมชายหาด และที่

พลาดไม่ได้คือ Dara Club Lounge

เลาจน์สุดชิคบนดาดฟ้าสำหรับชมความ

งามของพระอาทิตย์ยามเย็น และ Sphere

Lounge เลาจน์สุดสนุกสำหรับหย่อนใจยามค่ำ

หรือในส่วนของการนวดปรนนิบัติ ก็มีบริการ

สปาสุดหรูอย่าง Luminous Spa ให้ผ่อนคลาย

เต็มรูปแบบ ฟิตเนสที่พร้อมสรรพด้วยเครื่อง

ออกกำลังกาย และคลับสำหรับเด็กให้ได้

เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย

ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ได้แนบชิด

กับชายหาดส่วนตัว และโดดเด่นด้วย

ทัศนียภาพของดวงดาวบนท้องฟ้า พร้อม

บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ที่นี่ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

The 26-storeyed Cape Dara Resort, located right

on Pattaya beach, is surrounded by green trees.

There are 264 rooms including suites and villas,

all with a view of the sea and horizon.

Food and beverages are served all day at several

in-house outlets such as the Radius international

restaurant by the beach, the Cantonese restaurant

Ming Xing, and the Twinkle and Walala pool bars.

The Dara Club Lounge on the deck is perfect to

watch sunset while the Sphere Lounge offers

entertainment at nighttime. For physical relaxation

and massage, the Luminous Spa is highly

recommended. The fitness section and kid’s club

are also available.

Let the Cape Dara welcome you for a total

relaxation on your next trip to Pattaya.

• เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โทร. 038 933 888,

www.capedarapattaya.com, FB : capedara resort pattaya

• Cape Dara Resort Pattaya : Tel. 038 933 888,

www.capedarapattaya.com, FB : capedara resort pattaya.

36 June 2019

37


ART & CULTURE

สีสันแห่งฤดูกาล

ของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล

ในฤดูกาลอันสดชื่นรื่นรมย์เช่นนี้ คงไม่มีผลงานศิลปะใดสะท้อนความพราวสะพรั่ง

และแฟนตาซีของปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้โดดเด่น

สะกดสายตา ได้เท่ากับผลงานของยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล อีกแล้ว

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN

ภาพวาดโลมาใส่หมวกกับเสื้อสีเขียวลายดอกไม้สีขาวโอบอุ้มรูปปั้น

เสือดำด้วยความรักในหนังสือนิทาน The Wonder Factory ที่จัด

พิมพ์พร้อมการเปิดตัวเครื่องประดับคอลเล็กชั่น Le Marché des

Merveilles ของแบรนด์กุชชี่ (Gucci) กวางในชุดสูทสีเขียวศิลาดล

ลงลายกิ่งก้านที่ผลิดอกออกผลให้นกมาดอมดมในนิทรรศการศิลปะ

บนโลกโซเชียลชุด GucciGram Tian วอลล์เปเปอร์ลายสิงสาราสัตว์

ในผืนป่าของแบรนด์จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) ลายปักรูป

กระต่ายสีชมพูยืนท่ามกลางดวงจันทร์และหมู่มวลดอกไม้บนกล่อง

ขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ และรูปปั้น

สิงโตที่สวยงามด้วยแผงคอรูปหัวใจต้อนรับสู่ห้องทำงานในฝัน

ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก Only For You ที่เกษรวิลเลจ ล้วนเป็น

ผลงานที่มีความหลากหลายของยูน ซึ่งได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับ

โลกและแบรนด์ไทยชั้นนำแตกต่างกันไป หากทว่าแต่ละชิ้นงาน

ต่างเด่นชัดด้วยการสร้างสรรค์ที่มีความแฟนตาซีน่าตื่นตาตื่นใจ

ภายใต้ลายเส้นและสีสันที่บ่งบอกความเป็นเธอ

ยูนนับเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุด

ในยามนี้ เธอชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก และมีความฝันชัดเจน

ที่จะทำงานศิลปะเป็นอาชีพ จึงเลือกเรียนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากเรียนจบได้เข้าไปทำงานกับแบรนด์แฟชั่น Kloset รวมถึง

ควบงานช่วยคุณแม่ทำร้านเสื้อผ้าที่ตลาดจตุจักร แม้จะได้เก็บเกี่ยว

ประสบการณ์การทำงาน 2 แห่ง ทำให้รู้ขั้นตอนการทำเสื้อผ้าและ

ทำแบรนด์ให้ได้ดี แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเหน็ดเหนื่อยเกินไป

เธอจึงตัดสินใจทำงานประจำอย่างเดียว เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนเป็น

ครีเอทีฟไดเรกเตอร์

ประโยคที่ว่า “เมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน” ยูนได้เข้าถึง

ถ่องแท้ ด้วยหลังจากทำงานกับแบรนด์ 5 ปีก็ถึงจุดอิ่มตัว และ

บน : ความรักที่ไร้ขอบเขตระหว่างโลมาและเสือดำ ภาพวาดใน The Wonder Factory

Top : A dolphin-panther bonding in The Wonder Factory children’s book

上 方 : 奇 迹 工 厂 故 事 书 的 海 豚 和 黑 豹 之 无 限 爱 恋 的 插 图 。

ล่าง : ห้องทำงานศิลปะของยูน-ปัณพัท

Bottom : Yoon Phannapast’s studio

下 方 : 勇 的 艺 术 工 作 室 。

38 June 2019

39


ART & CULTURE

บน-กลางซ้าย : ส่วนหนึ่งของภาพวอลล์เปเปอร์

ออกแบบพิเศษให้กับ Villa de Bua

Top-Centre left : Wallpaper specially designed for Villa de Bua

上 方 - 左 中 方 : 为 德 布 亚 别 墅 专 创 的 墙 纸 图 案 。

กลางขวา : ช้างเอราวัณสร้างสายรุ้งจากการพ่นน้ำ

ภาพวาดใน The Wonder Factory

Centre right : An Erawan elephant and rainbow

in The Wonder Factory children’s book

右 中 方 : 奇 迹 工 厂 故 事 书 的 三 头 象 造 彩 虹 的 插 图 。

ล่าง : ผลงานเสือดาวตะครุบดวงจันทร์ และผลงานออกแบบลำโพง

ชิ้นพิเศษ จัดแสดง ณ เกษรวิลเลจ

Bottom : A leopard catching the moon, specially designed

for a speaker, on display at Kaysorn Village

下 方 : 豹 子 挠 抓 月 亮 和 音 箱 设 计 作 品 。

มีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้น ก่อนยอมตัดใจออกจากงาน

ประจำนี้มาเป็นศิลปินอิสระ ทำให้มีโอกาสทำโปรเจกต์ใหญ่

ในชุดหนังสือนิทานของแบรนด์กุชชี่ อันเป็นการเปลี่ยนชีวิต

และเปิดโลกการทำงานศิลปะครั้งสำคัญ จนตอนนี้เธอได้เปิด

บริษัทและสตูดิโอสำหรับทำงานทุกอย่างที่ตนเองชอบ ตั้งแต่

ออกแบบพรม วอลล์เปเปอร์ ของเล่น เครื่องประดับ รวมถึง

งานออกแบบเพื่อการกุศล

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยูนจะเดินทางมาถึงจุดที่มีผลงานโดดเด่น

เช่นนี้ ที่ผ่านมาเธอได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ต้องกลั่นกรอง

ความคิด ประสบการณ์ ออกมาเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยสีสัน

สดใส มีชีวิตชีวา สื่อถึงความสุขในแวดล้อมของธรรมชาติและ

ฤดูกาล การทำเสื้อผ้าของเธอคือการทำงานศิลปะให้คนใส่

มีความสุข ผู้หญิงที่ใส่ชุดเธอต้องมีคนทักว่าสวย อีกทั้งเธอ

ยังมองเห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งซ่อนอยู่รอบตัว ทำให้เป็นคน

ลงลึกในรายละเอียด ดังเช่นการดูสีให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า

การเพิ่มเกล็ดเสื้อจับจีบให้ใส่แล้วดูเพรียวบาง หรือใส่ความรู้สึก

ของเธอในช่วงเวลาต่างๆ ลงไปในผลงาน การได้ชมภาพวาด

อันเปี่ยมชีวิตที่สวยงามของยูน เมื่อจ้องลึกเข้าไปข้างในจึงเห็น

รายละเอียดมากมายซ่อนเร้นอยู่ ทั้งเรื่องสนุก ความสุข

ความบรรเจิด ปรัชญา ความคิด และสิ่งใกล้ตัวที่ผู้ชมมี

ประสบการณ์ร่วม โดยเฉพาะเรื่องราวของสิงสาราสัตว์ มวลไม้

ดอกไม้ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำให้การเสพงานศิลป์

ของเธอคือสีสันแห่งฤดูกาลอย่างแท้จริง

• ติดตามผลงานของยูน-ปัณพัท ได้ที่ FB : Phannapast,

IG : phannapast

บน-กลาง-ล่าง : ผลงานต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับหลากหลายแบรนด์

Top-Centre-Bottom : Vibrant artworks created

for various brands

上 方 - 中 间 - 下 方 : 为 许 多 品 牌 创 造 的 多 彩 自 然 现 象 的 作 品 。

40 June 2019

41


ART & CULTURE

AN ARTIST’S

COLOURS OF SEASONS

PHANNAPAST TAYCHAMAYTHAKOOL, THAILAND’S UP-AND-COMING ILLUSTRATOR/ARTIST,

ENJOYS PUTTING VIBRANT COLOURS, ANIMALS, FLOWERS AND IMAGINING SUBJECTS IN

HER WORKS OF ART. HER LATEST EXHIBITION, ONLY FOR YOU, IN BANGKOK REFLECTED

THE DIVERSITY OF HER IMAGINATION WHICH RESULTED IN MANY OUTSTANDING ART PIECES.

บน : นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก

ของยูน-ปัณพัท ที่จำลองห้องทำงานในฝัน

ของเธอ จัดแสดง ณ เกษรวิลเลจ

Top : Phannapast’s solo exhibition,

portraying her dream workshop,

on display at Kaysorn Village

上 方 : 勇 梦 想 中 的 工 作 室 ,

展 示 在 盖 颂 生 活 购 物 商 城 。

Yoon, as she is fondly called, drew

illustrations for The Wonder Factory,

a children’s book, designed costume

jewellery for haute couture, created a

jungle on wall paper, and sketched for

mooncake tin boxes. These are some of

the works she produced for such names as

Gucci and Jim Thompson.

Yoon has enjoyed painting since

her young age and her determination

to be a professional artist has never

swayed. Graduated in fashion and textile

at the Faculty of Fine and Applied Arts,

Chulalongkorn University, she worked for

the fashion brand Kloset while helping at

her mother’s clothes shop at Chatuchak

weekend market. She was promoted as

the brand’s creative director before moving

on as a freelance artist. Her assignment on a

children’s book project for Gucci became an

eye-opening experience that changed her life.

She eventually set up a company and studio

to produce almost everything from carpet to

wall paper, toy and accessory. She has also

designed for charity purposes.

Hard-working Yoon loves to create lively

and joyful art pieces, reflecting happiness

among nature. Her paintings are full of fun,

joy, brightness and philosophy with an

emphasis on animals, trees, flowers and

nature. Watching her artworks is like mingling

yourself in the colours of seasons.

• Follow Yoon-Phannapast at FB : Phannapast,

IG : phannapast.

บน : หลากผลงานอันสะท้อนความโดดเด่นของยูน-ปัณพัท

จนมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

Top : Phannapast’s outstanding works of art that entitled

her to work for leading global brands

上 方 : 反 应 勇 独 特 思 想 的 艺 术 作 品 。

艺 术 家 的 季 节 之 丰 富 多 彩

在 如 此 清 新 愉 快 的 季 节 里 , 也 许 没 有 任 何 艺 术 作 品 能

与 班 纳 帕 · 德 媒 塔 德 艺 术 家 的 作 品 一 样 能 很 好 地 反 映

出 自 然 环 境 的 炫 目 梦 幻 之 画 面 。

班 纳 帕 · 德 媒 塔 德 女 士 , 小 名 勇 , 她 于 盖 颂 生 活 购 物 商 城 首 办 「 只 为 你 」 主 题 的 艺

术 展 览 , 展 示 她 与 世 界 名 牌 和 泰 国 领 先 品 牌 合 作 的 多 样 艺 术 作 品 , 如 奇 迹 工 厂 故

事 书 的 插 图 、 古 驰 的 奇 迹 工 厂 系 列 珠 宝 、 吉 姆 · 汤 普 森 的 墙 壁 、 曼 谷 半 岛 酒 店 的 月

饼 盒 等 。 她 的 每 件 作 品 , 卓 越 独 特 , 充 满 梦 幻 感 , 体 现 出 她 独 特 的 艺 术 风 格 。

当 今 , 勇 作 为 最 火 热 的 现 代 年 轻 插 画 艺 术 家 。 她 从 小 喜 爱 画 画 并 有 梦 想 成 为

职 业 艺 术 家 , 于 是 勇 选 择 在 朱 拉 隆 功 大 学 美 术 学 院 的 时 装 和 纺 织 品 专 业 学 习 。 毕

业 后 , 她 加 入 Kloset 时 尚 品 牌 工 作 , 同 时 也 跟 她 母 亲 开 服 装 店 。 累 积 丰 富 经 验 ,

直 至 艺 术 总 监 之 位 ,5 年 后 , 她 决 定 走 上 自 由 艺 术 家 之 路 , 这 让 她 有 机 会 收 到 古

驰 故 事 书 系 列 的 大 项 目 , 从 此 改 变 她 的 生 活 , 开 阔 艺 术 的 眼 界 , 让 她 最 终 成 立 了

一 家 公 司 和 工 作 室 , 生 产 各 种 艺 术 有 关 的 物 品 如 地 毯 、 墙 纸 、 玩 具 或 为 慈 善 事 业

设 计 。

通 过 对 艺 术 勤 劳 及 细 致 工 作 , 她 创 造 出 充 满 活 力 的 艺 术 作 品 , 呈 现 季 节 和 自

然 环 境 的 幸 福 感 , 隐 藏 着 欢 乐 、 思 想 哲 学 和 动 物 及 自 然 想 象 的 故 事 , 欣 赏 她 的 作

品 简 直 是 融 入 季 节 的 艳 丽 多 彩 之 中 。

• 关 注 勇 的 艺 术 作 品 FB : Phannapast,IG : phannapast。

42 June 2019

43


TRAVEL

ผจญภัยหัวใจสีเขียว

เที่ยว “สตูล”

การท่องเที่ยวผจญภัย คือหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยว

เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ในสถานที่แปลกใหม่ ซึ่งโลกกว้างใหญ่

มอบเป็นของขวัญไว้ให้ ดังเช่นแหล่งธรรมชาติอันสวยสดงดงามที่ “จังหวัดสตูล”

ซึ่งเปิดต้อนรับคนที่มีหัวใจสีเขียวได้เข้าไปเที่ยวผจญภัยอย่างสนุกสนานเต็มที่

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA

44 June 2019

45


TRAVEL

บน : แสงยามเย็นที่

สะพานเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย

Top : Evening sky at the timebounded

crossing bridge,

Khao To Ngai

上 方 : 多 奈 山 穿 时 区 的 昏 黄 阳 光 。

ล่างขวา : พายเรือคายัค

สัมผัสโลกใต้พิภพ

ที่ถ้ำเลสเตโกดอน

Bottom right : Kayaking at

Le Stegodon Cave

右 下 方 : 在 剑 齿 象 洞 穴 乘

皮 划 艇 体 验 水 下 世 界 。

สตูลเป็นจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน ที่มีเสน่ห์

ทั้งบนบกและในท้องทะเล ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทาง

ของนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่เชิงนิเวศวิทยา นั่นคือ ‘อุทยานธรณีสตูล’ ซึ่งองค์การ

ยูเนสโกให้การรับรอง เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรก

ของประเทศไทย (Satun UNESCO Global Geopark)

เพราะมีความสำคัญในแง่ธรณีวิทยา โดยพบซากฟอสซิล

และสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลายร้อยล้านปีก่อน ปรากฏ

เป็นหลักฐานติดตรึงอยู่ในภูผาหินและโถงถ้ำน้อยใหญ่

ให้เราเข้าไปผจญภัยใต้พิภพได้ไม่จบสิ้น ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่ 4 อำเภอของสตูล ได้แก่ ทุ่งหว้า, มะนัง, ละงู และ

อำเภอเมือง ทำให้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า

ทางธรณีวิทยาหลายแห่ง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงตอนนี้

มีดังนี้

ถ้ำเลสเตโกดอน

แหล่งท่องเที่ยวสุดตื่นเต้น กับการพายเรือคายัคใน

ถ้ำลอดทะเลยาวที่สุดในเมืองไทย คือยาวกว่า 4 กิโลเมตร

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ถ้ำนี้เดิมชื่อถ้ำวังกล้วย

มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของช้างสเตโกดอนอายุกว่า

1.8 ล้านปี รวมถึงกระดูกบรรพบุรุษแรดด้วย ทำให้ถ้ำ

นี้โด่งดังเป็นที่สนใจ โดยมีลักษณะเป็นปล่องให้พายเรือ

คายัคเข้าไปชมหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างแปลกตา

สวยงามเกินบรรยายได้ บางจุดเป็นม่านหินย้อยที่มี

เกล็ดผลึกแร่แคลไซต์และซิลิกา สะท้อนแสงไฟฉาย

เป็นประกายระยิบระยับจับตา บางจุดมีฝูงค้างคาว

อาศัยอยู่ และตรงจุดสิ้นสุดของถ้ำที่บรรจบกับลำคลอง

ในป่าชายเลน มีปากถ้ำใหญ่เป็นรูปหัวใจ จากนั้น

ล่องเรือหางยาวไปสุดทางที่บ้านท่าอ้อย ซึ่งหากมีเวลา

พอ ก็ไม่ควรพลาดชม ‘พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล’

ที่ตำบลทุ่งหว้าไปด้วย

เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย

เขาโต๊ะหงาย ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

เภตรา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของอุทยานธรณีโลกที่สวยงาม

ปัจจุบันมีจุดดึงดูดการท่องเที่ยวใหม่ให้เข้าไปชมคือ

‘เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย’ ที่เก๋ไก๋ด้วยสะพาน

เดินเลียบทะเลยาวเหยียด สำหรับชมหน้าผาหิน 2 สี

2 ยุค คือหินทรายสีแดงในยุคแคมเบรียน (อายุ 542-

488 ล้านปี) ชนหรือสัมผัสกันกับหินปูนสีเทายุค

บน : ภายในถ้ำเลสเตโกดอน

อันน่าตื่นตา

Top : Inside

Le Stegodon Cave

上 方 : 剑 齿 象 洞 穴 瞩 目 的 景 色 。

46 June 2019

47


TRAVEL

TRAVELLERS’ GUIDE

Best season : สตูลเที่ยวได้ตลอดปี

แต่ในส่วนของทะเล ดีที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile

จากกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com

จากนั้นนั่งรถต่อไปสตูล ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง

More info : ททท.สตูล โทร. 074 740 724,

ถ้ำเลสเตโกดอน โทร. 084 858 5100,

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โทร. 074 740 272,

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทร. 074 783 597

Special Thanks : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

Local Experience 360 องศา

บน : พายเรือคายัค

ลอดโพรงหินเข้าสู่

ปราสาทหินพันยอด

Top : Kayaking

into Multispire

Fortress

上 方 : 乘 皮 划 艇 入 洞 欣 赏

千 峰 石 城 堡 。

ล่างซ้าย : ช่องหิน

รูปหัวใจที่หาดฟอสซิล

Bottom left : Heartshape

rock

at Fossil Bay

左 下 方 : 化 石 海 滩 的 心

形 石 头 。

ออร์โดวิเชียน (อายุ 488-444 ล้านปี) ชี้ให้เห็นถึงการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก และความอัศจรรย์ของการ

เดินทางข้ามกาลเวลามายาวนาน ขอบอกว่าตรงนี้

ยังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดงลงทะเลที่งามจับตาจับใจด้วย

ปราสาทหินพันยอด และหาด

ฟอสซิล

เกาะเขาใหญ่ เป็นเกาะหินปูนกลางทะเลในอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นั่งเรือสปีดโบ๊ตออกไปจาก

ท่าเรือปากบาราเพียง 40 นาทีก็ถึง เกาะนี้โด่งดังเพราะ

เป็นที่ตั้งของ ‘ปราสาทหินพันยอด’ ประติมากรรม

ธรรมชาติสุดอลังการ ลักษณะเป็นหินปูนสีเทายอด

แหลมตะปุ่มตะป่ำเหมือนฟันเลื่อย ตั้งอยู่กลางทะเล

โดยส่วนฐานมีโพรงหินให้พายเรือคายัคลอดเข้าไปสู่

ลากูนด้านในได้ ซึ่งในช่วงเวลาน้ำทะเลลดระดับต่ำสุด

จะเผยให้เห็นหาดทรายเล็กๆ อยู่ภายใน และสามารถ

จอดเรือลงไปยืนชมความตระการตาของหินปูนนับพันๆ

ยอดได้อย่างเต็มตา จากนั้นนั่งเรือหัวโทงอ้อมไปอีกด้าน

ของเกาะเขาใหญ่ ใช้เวลาราวๆ 30 นาที สู่ ‘หาดฟอสซิล’

ซึ่งจะพบทั้งซากฟอสซิลหมึกนอติลอยด์ และฟอสซิลหอย

แอมโมไนต์ ปรากฏอยู่บนหน้าผาหินมากมาย แถมยังมี

ช่องหินรูปหัวใจให้ถ่ายภาพคู่อย่างโรแมนติก

เกาะตะรุเตาที่สวยงามด้วยธรรมชาติ

Tarutao islands

达 鲁 岛 优 美 自 然 风 光 。

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

จากท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตาด้วย

สปีดโบ๊ต เกาะใหญ่อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ

ตะรุเตา ซึ่งอดีตเคยใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษการเมือง

ทว่าวันนี้ได้พลิกโฉมมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

อันงดงาม หน้าหาดน้ำทะเลใสกระจ่าง และมีลำคลอง

ให้ล่องเรือเข้าไปชมคลองจระเข้ หรือเดินป่าปีนเขาขึ้นไป

ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาโต๊ะบูได้ด้วย

48 June 2019

49


TRAVEL

TRAVELLERS’ GUIDE

Best season : Weather-wise, Satun can

be visited every month but the sea is

best in November-April.

Getting there : Fly THAI Smile from

Bangkok to Hat Yai, 1 hour and 25

minutes. Reservations can be made at

www.thaismileair.com. From Hat Yai,

travel on land to Satun for 1 ½ - 2 hours.

More info : Tourism Authority of

Thailand, Satun office: Tel. 074 740 724,

Le Stegodon Cave: Tel. 084 858 5100,

Phetra National Park: Tel. 074 740 272,

Tarutao National Park: Tel. 074 783 597

Special Thanks : Local Experience 360

Degrees, a project on development of

tourism products and services,

Tourism Authority of Thailand

SATUN FOR GEO LOVERS

THAILAND’S SOUTHERN PROVINCE OF SATUN IS BECOMING A FAVOURITE NATURE-BASED

DESTINATION FOR ADVENTURE TRAVELLERS. DISTINCTIVE FOR ITS GEOLOGICAL CHARACTER,

THIS LITTLE TOWN ON THE COAST OF THE ANDAMAN SEA IS RICH WITH NATURAL

ATTRACTIONS BOTH LAND BASED AND SEA BASED.

Satun Geopark, endorsed by UNESCO as Thailand’s first

global geopark, is abundant with diverse and oldest

succession of fossils, sandstone and limestone mountains,

and submerged caves. The Geopark covers 4 districts:

Thungwa, Manang, La-ngu and Mueang.

LE STEGODON CAVE

Thailand’s longest sea cave, it is over 4 km long

and takes at least 2 hours to explore by kayak from the

entrance to exit. There was a discovery of vertebrate

fossils such as elephants of the Stegodon clan with an age

of over 1.8 million years and ancient rhinos. The cave is

outstanding for formations of stalactites and stalagmites

in different shapes, and glittering calcite and silicate

minerals. The exit leads to a mangrove forest and a canal.

The Satun Geopark Museum in Thungwa district is worth

a visit.

KHAO TO NGAI : 2 TIME PERIODS

Khao To Ngai, literally the flipped table mountain, is

in Phetra National Park where travellers visit to appreciate

the geological beauty. No visitor can leave the park without

a walk on seafront “time-bounded crossing bridge” to

witness red sandstone of the Cambrian period (542-488

million years old) and limestone of the Ordovician period

(488-444 million years old), in other words 2 different

time periods. It is also a favourite point to watch sunset.

MULTI-SPIRE FORTRESS, FOSSIL BAY

Koh Khao Yai, a limestone rock mountain in Phetra

National Park, is renowned for Prasad Hin Panyoda

natural sculpture with thousands of spires. The

limestone rocks are in the shape of a fortress surrounding

a lagoon. There is a small entrance from the sea into the

lagoon. At low tide, travellers can kayak into the lagoon

to witness the amazing scenery. It takes 40 minutes on

a speed boat from Pak Bara Pier to Koh Khao Yai. On the

other side of Koh Yao Yai, you can take a 30-minute boat

ride to the Ao Fossil, or fossil bay, where nautiloid and

ammonite fossils are abundant.

TARUTAO NATIONAL PARK

From Pak Bara Pier, you can take a speed boat to

Tarutao National Park which has become a popular

sightseeing spot. In the old days, political prisoners were

isolated on one of Tarutao islands. Paddling on the

canals is enjoyable, or you can walk up to Pha To Bu

to watch sunset.

สะพานเดินเลียบทะเลยาวเหยียด

ที่เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย

The long walking path

at Khao To Ngai

多 奈 山 穿 时 区 的 海 边 步 行 桥 。

50 June 2019

51


TRAVEL

沙 敦 的 绿 色 之 旅

探 险 旅 游 是 体 验 兴 奋 经 历 的 一 种 旅 游 方 式 ,

正 如 泰 国 沙 敦 府 艳 丽 的 自 然 风 光 吸 引 着 旅 客 前 来 体 验 一

程 欢 快 探 险 之 旅 。

บน : กิจกรรมพายเรือคายัค

ที่เกาะตะรุเตา

Top : Kayaking

at Tarutao islands

上 方 : 达 鲁 岛 皮 划 艇 活 动 。

ล่าง : ทัศนียภาพธรรมชาติ

ที่ผาโต๊ะบู เกาะตะรุเตา

Bottom : The scenery

at Pha To Bu, Tarutao

下 方 : 达 鲁 岛 都 布 悬 崖 的

自 然 美 景 。

泰 国 南 方 安 达 曼 沿 海 沙 敦 府 富 有 陆 基 和 海

基 自 然 景 观 , 被 评 为 联 合 国 教 科 文 组 织

世 界 地 质 公 园 的 沙 敦 地 质 公 园 是 沙 敦 的

新 兴 生 态 景 点 , 覆 盖 沙 敦 府 直 辖 县 、 吞 瓦

县 、 玛 喃 县 以 及 拉 武 县 , 地 质 特 征 独 特 多

样 , 主 要 景 点 包 括 :

剑 齿 象 洞 穴

泰 国 最 长 海 洞 , 具 有 超 过 4 公 里 长 ,

需 至 少 2 小 时 旅 程 。 洞 里 以 脊 椎 动 物 化

石 而 著 名 , 如 超 过 180 万 年 历 史 的 剑 齿

象 和 古 犀 牛 的 骨 头 , 游 客 可 乘 皮 划 艇 入

洞 观 赏 奇 形 怪 状 的 钟 乳 石 和 石 笋 , 洞 口

为 心 形 , 通 往 红 树 林 的 河 流 。 此 外 ,

沙 敦 地 质 公 园 博 物 馆 也 是 值 得 一 游 的

有 趣 景 点 。

穿 时 区 之 多 奈 山

位 于 贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公 园 内 , 是 地 质

公 园 的 优 美 地 区 之 一 , 多 奈 山 的 穿 时 区 吸 引

着 众 多 游 客 前 来 , 沿 着 海 畔 桥 梁 观 赏 寒 武 纪

时 期 的 红 砂 岩 (542-488 百 万 年 )

和 奥 陶 纪 时 期 的 石 灰 岩 (488-444 百

万 年 ), 它 展 出 地 壳 运 动 和 两 个 悠 久 时

间 段 的 穿 时 奇 迹 。 此 外 , 这 里 还 作 为 观 赏

夕 阳 的 最 佳 之 处 。

千 峰 石 城 堡 和 化 石 海 滩

考 艾 岛 是 一 座 位 于 贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公

园 内 的 海 中 石 灰 岩 岛 屿 , 距 离 帕 克 巴 拉 码 头

仅 40 分 , 以 千 峰 石 城 堡 而 闻 名 , 壮 观 奇 特

地 质 , 石 洞 通 道 里 面 的 泻 湖 , 退 潮 时 ,

可 下 船 欣 赏 迷 人 的 千 峰 岩 石 山 。 随 后 ,

乘 船 约 30 分 至 化 石 海 滩 欣 赏 岩 石 悬 崖 上 的

菊 石 鹦 鹉 螺 和 菊 石 化 石 , 还 有 适 合 情 侣 拍 照

的 心 形 石 头 。

达 鲁 岛 国 家 海 洋 公 园

达 鲁 岛 曾 作 为 政 治 犯 人 的 监 狱 , 而 今 日

变 成 优 美 海 洋 景 观 的 旅 游 胜 地 ,

海 滩 海 水 清 澈 , 游 客 可 沿 着 河 道 去 观 光 乍 拉

克 河 或 爬 山 去 观 赏 夕 阳 美 景 。

旅 游 指 南

最 佳 旅 游 时 间 : 沙 敦 整 年 适 合 旅 游 , 最 佳 海 域 旅 游 为 11 月 -4 月 。

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 合 艾 航 班 , 飞 行 1 小 时 25 分 ,

预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.com。 从 机 场 乘 车 至 沙 敦 约 2 小 时 。

详 情 : 泰 国 旅 游 局 沙 敦 办 公 室 电 话 : 074 740 724, 剑 齿 象 洞 穴 电 话 : 084 858 5100,

贝 德 拉 岛 国 家 海 洋 公 园 电 话 :074 740 272, 达 鲁 岛 国 家 海 洋 公 园 电 话 :074 783 597。

特 别 感 谢 : 泰 国 旅 游 局 旅 游 产 品 和 服 务 创 造 的 360 度 当 地 体 验 项 目 。

52 June 2019

53


TRAVEL

“ฮารีรายอ”

รอยยิ้ม ความสุข

และการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวนั้นถือเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างหนึ่ง เพราะได้สัมผัสทั้งโลกกว้าง

วัฒนธรรมอันหลากหลาย และวิถีชีวิตผู้คนในแง่มุมต่างๆ เฉกเช่นการมาท่องเที่ยว

เมืองแสนน่ารักอย่างมาเลเซีย ในช่วงเวลาแห่งความสุขของเทศกาล “ฮารีรายอ”

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA

54 June 2019

55


TRAVEL

เทศกาลฮารีรายอ ชาวมุสลิมจะแต่งตัวสวยงาม พร้อมพักผ่อนกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

Muslims relax, travel and shop during Hari Raya celebrations.

开 斋 节 期 间 , 穆 斯 林 将 穿 上 新 衣 服 、 外 出 旅 游 及 购 物 。

ฮารีรายอ (Hari Raya) เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม

เทียบได้กับวันขึ้นปีใหม่ แต่ปีหนึ่งมีฮารีรายอ 2 ครั้ง

กำหนดตามปฏิทินอิสลาม ครั้งแรกของปีเรียกว่า

“อีดิลฟิตรี” เป็นวันเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอดยาว

ประมาณ 1 เดือน โดยชาวมุสลิมจะไม่กินอาหารใดๆ

ในเวลากลางวัน อีกทั้งยังลดละเลิกกิเลสต่างๆ และ

ไปละหมาดอย่างสม่ำเสมอ หลังจบการถือศีลอดแล้ว

นับอีกประมาณ 2 เดือน ก็จะเข้าสู่ฮารีรายอครั้งที่ 2

เรียกว่า “อีดิลอัฎฮา” คล้ายกับวันอีดิลฟิตรี แต่มีการ

เชือดสัตว์ต่างๆ เพื่อบริจาคทานด้วย

ในช่วงเทศกาลฮารีรายอในมาเลเซียเหมือนกับฮารีรายอ

ทั่วโลก คือนับเป็นวันรื่นเริง เพราะพี่น้องมุสลิมจะใส่

เสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม สะอาดตา กลิ่นหอม มีการบริจาคทาน

และไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือผู้เคารพที่ล่วงลับไปแล้ว

คนในครอบครัวจะช่วยกันทำความสะอาดสุสาน นำขนม

ไปแจกเด็กๆ และเพื่อนบ้าน ลูกจะขออภัยพ่อแม่ สามี

ภรรยาจะขออภัยต่อกัน และเพื่อนบ้านจะขออภัยกันใน

เรื่องขุ่นข้องหมองใจ มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด

การจูบมือ หรือการหอมแก้ม ฮารีรายอจึงเป็นเทศกาล

แห่งรอยยิ้มและความสุขอย่างแท้จริง

หากมาเยือนมาเลเซียในช่วงเทศกาลนี้แล้ว

ได้เที่ยวพักผ่อนเมืองหลัก 3 เมืองที่มีเอกลักษณ์

ก็เท่ากับได้ซึมซับบรรยากาศความสุขของมาเลเซีย

อย่างเต็มที่

กัวลาลัมเปอร์

กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ในย่าน

ดาวน์ทาวน์เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้า

ทันสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างพาวิลเลียน

ที่โอ่อ่าหรูหรา, ห้างซูเรีย เคแอลซีซี ที่ตึกแฝด

เปโตรนาส หรือห้างวัน อุตามา ห้างใหญ่อันดับ 4

ของโลก สวรรค์ของนักช้อปตัวจริง

สำหรับสถานที่ประวัติศาตร์ก็มีให้แวะเยือน

มากมายเช่นกัน เช่น จัตุรัสเมอร์เดก้า, สถานีรถไฟ

กัวลาลัมเปอร์, พระราชวังเก่าอิสตานา เนการา

ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง

ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี

มาเลเซีย สร้างเป็นกลุ่มอาคารหลายหลังต่อเนื่องกัน

มีสถาปัตยกรรมงดงามจับใจ

นอกจากนั้นการมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ จะ

สมบูรณ์ไม่ได้เลย หากไม่ได้ไปเยือน ‘ปุตราจายา’

หรือ ‘เมืองใหม่’ ที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542

เมืองนี้มีพื้นที่กว้างเกือบ 50 ตารางกิโลเมตร

อาคารต่างๆ ออกแบบทันสมัยคล้ายเมืองยุคอวกาศ

มีทะเลสาบขุดขนาดมหึมา และสะพานแขวน

ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที่ดูล้ำยุคในทุกมุมมอง ที่สำคัญ

มี ‘มัสยิดปุตรา’ หรือมัสยิดสีชมพู เป็นแลนด์มาร์ก

สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตสีชมพูชั้นเลิศ จุคนได้

มากถึง 15,000 คน โดยในช่วงฮารีรายอจะมีพี่น้อง

บน : ปุตราจายา

เมืองใหม่ที่ทันสมัย

ด้วยถนนหนทาง

และอาคารล้ำยุค

Top : Putrajaya,

the modern city

上 方 : 布 城 , 充 满 先 进 建

筑 和 道 路 的 现 代 化 城 市 。

56 June 2019

57


TRAVEL

บน : มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู

แลนด์มาร์กของกัวลาลัมเปอร์

Top : The Putra or Pink Mosque,

a Kuala Lumpur’s landmark

上 方 : 粉 红 清 真 寺 , 吉 隆 坡 的 地 标 性 建 筑 。

ล่าง : ช่วงฮารีรายอชาวมุสลิม

จะเข้ามาละหมาดกันอย่างเนืองแน่น

ที่มัสยิดปุตรา

Bottom : Muslims flock

to the Putra Mosque

for prayers during Hari Raya.

下 方 : 开 斋 节 期 间 , 穆 斯 林 将 聚 集

在 粉 红 清 真 寺 念 经 祈 祷 。

ชาวมุสลิมเข้ามาละหมาดกันที่นี่อย่างเนืองแน่น

เป็นภาพน่าประทับใจมาก

ปีนัง

ปีนัง เป็นหนึ่งใน 13 รัฐของมาเลเซีย

มีจอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวง บรรยากาศของ

บ้านเมืองเปี่ยมเสน่ห์ด้วยการผสมผสาน

ระหว่างวัฒนธรรมยุโรปกับท้องถิ่น และมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสที่โดดเด่น

ทำให้จอร์จทาวน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก

หัวใจของการท่องเที่ยวปีนังอยู่ที่จอร์จทาวน์

เดินเที่ยวหรือนั่งรถสามล้อชมได้เป็นวันๆ

โดยเฉพาะในย่านสตรีทอาร์ตน่ารักๆ หรือจะ

ย้อนสู่อดีตไปชมอาคารประวัติศาสตร์อันงดงาม

อย่าง ศาลาว่าการรัฐปีนัง และศาลาว่าการเมือง

อายุร้อยกว่าปี ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน โดยใกล้ๆ

กันยังมีป้อมปราการคอร์นเวลลิส กำแพงป้อมสูง

10 ฟุต เป็นรูปดาว ภายในมีโบสถ์ คลังเก็บดินปืน

ประภาคาร เสาธงเก่า และปืนใหญ่ นอกจากนี้

ก็มีมัสยิดกาปิตันเคลิง ให้ชมด้วย โดยในช่วง

ฮารีรายอที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษ

ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดก็คือ ปีนังฮิลล์

ยอดเขาสูงที่สุดในปีนัง เป็นจุดชมวิวเมืองปีนัง

และท้องทะเลโดยรอบที่สวยที่สุด มีบริการรถราง

และกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาสูง 830 เมตร

อย่างน่าตื่นเต้น สามารถแวะชมวิวตามจุดสถานี

ย่อยระหว่างทางได้

มะละกา

มะละกา เมืองเอกของรัฐมะละกา เคยเป็น

เมืองท่าค้าขายที่รุ่งเรืองมาก มีเอกลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโปรตุเกส

เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ กับศิลปกรรมท้องถิ่น

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน

โดยปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

การมาเที่ยวมะละกาเหมือนหลุดเข้าสู่อดีต

โดยเฉพาะในย่านจัตุรัสแดง ที่เป็นเสมือน

แลนด์มาร์กสำคัญ ที่นี่สวยงามด้วยอาคารบ้าน

เรือนสีแดงอิฐแบบชาวดัตช์ยุคเผยแผ่ศาสนา

ที่มีหอนาฬิกา โบสถ์เซนต์ปอล และกังหันลม

ฮอลันดา อยู่ใกล้ๆ กัน รวมถึงถนนยองเกอร์

สตรีท ติดกับแม่น้ำมะละกา ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆ

แต่โดดเด่นด้วยบ้านเรือนสไตล์ชิโน-โปรตุกีส

สีสันสดใส ทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหลและสนุก

กับการมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ในความทรงจำ

เหมาะกับการเดินเที่ยว ชม ชิม ช้อป และแชะ

ภาพเป็นที่สุด

บน : ศาลาว่าการรัฐปีนัง อาคารทางประวัติศาสตร์อันงดงาม

Top : Penang City Hall, a historical building

上 方 : 优 美 历 史 建 筑 之 槟 城 市 政 厅 。

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile

เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ หรือกรุงเทพฯ-ปีนัง

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com สำหรับมะละกา

จากกัวลาลัมเปอร์สามารถเดินทางต่อไปด้วยรถบัสหรือแท็กซี่ได้

More info : ปี 2562 นี้ ฮารีรายอ ครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 5-6

มิถุนายน และฮารีรายอ ครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม

เหมาะกับการท่องเที่ยวมาเลเซียทั้ง 2 ช่วงเวลา, www.malaysia.travel

58 June 2019

59


TRAVEL

HARI RAYA

Time for Joy, Jubilation and Journey

HARI RAYA IS THE DAY OF CELEBRATION FOR MUSLIMS. THERE ARE 2 SIGNIFICANT HARI

RAYA FESTIVALS IN A YEAR. THE FIRST, HARI RAYA AIDILFITRI OR HARI RAYA PUASA, IS A

CELEBRATION AFTER THE HOLY MONTH OF FASTING. THE SECOND, HARI RAYA HAJI OR HARI

RAYA AIDILADHA, FALLS ABOUT 2 MONTHS LATER. KNOWN AS THE FESTIVAL OF SACRIFICE,

THERE ARE SACRIFICES OF ANIMALS WHOSE MEAT IS DELIVERED TO POORER PEOPLE.

บน : จอร์จทาวน์

เมืองมรดกโลกที่เปี่ยมด้วย

สีสันและมนต์เสน่ห์

Top : George Town,

UNESCO-listed world

heritage site

上 方 : 充 满 多 彩 魅 力 的 世 界

文 化 遗 产 乔 治 城 。

Similar to Muslims worldwide, Malaysians

celebrate Hari Raya in full force. Among

the activities are visiting relatives,

cleaning ancestors’ tombs, and handing

out sweets to children and neighbours.

It is a real festival of joy and jubilation.

If you travel to Malaysia during the Hari

Raya Festival, you will definitely enjoy the

omnipresent celebrations nationwide

particularly in 3 major cities of Kuala

Lumpur, Penang and Malacca.

KUALA LUMPUR

The capital of Malaysia is modernised

with high-rise buildings and department

stores such as the luxurious Pavilion

Kuala Lumpur, Suria KLCC in Petronas

Twin Towers and 1Utama, the world’s 4 th

largest shopping centre.

The metropolis is also rich with

historical attractions including the

Merdeka Square, Kuala Lumpur railway

station and Istana Negara or the old

palace of Malaysia’s monarch.

Putrajaya, a city built in 1999 covering

nearly 50 sq km, is remarkable for its

modern architecture, a vast man-made

lake and 5 spectacular bridges. The

Putra Mosque, made of pink granite,

accommodates 15,000 people. It is

crowded with Muslim worshippers during

Hari Raya.

PENANG

One of the 13 states of Malaysia,

Penang is proud of its charming capital

George Town which is distinguished for its

Sino-Portuguese architecture. UNESCOlisted

George Town is the magnet that

draws travellers and earns the reputation

of a street art city. Penang also boasts

interesting historical sites including the

century-old City Hall and Town Hall, Fort

Cornwallis and Kapitan Keling Mosque

which is lively during the Hari Raya

celebration.

บนซ้าย : ป้อมปราการ

คอร์นเวลลิส ร่องรอยแห่งอดีต

ของปีนัง

Top left : Fort Cornwallis

in Penang

左 上 方 : 康 华 利 斯 堡 ,

展 示 槟 城 的 历 史 遗 迹 。

Penang Hill which offers a

panoramic view of the town and the

sea is a favourite mountaintop. It is

accessible by trams or cable cars.

MALACCA

The state of Malacca with the

capital of the same name had been a

flourishing trading post. The city’s

architecture is unique with a combination

of Portuguese, Dutch and British styles.

Malacca was listed by UNESCO as a

World Heritage Site in 2008.

A visit to Malacca is like a journey

back in time. The Dutch Square with the

church, clock tower and buildings built

บนขวา : มัสยิดกาปิตันเคลิง

ในปีนัง

Top right : Kapitan Keling

Mosque, Penang

右 上 方 : 槟 城 甲 必 丹 吉 宁 回 教 堂 。

ล่าง : รอยยิ้มแห่งความสุข

ของชาวมุสลิมและการประกอบ

พิธีกรรมในช่วงฮารีรายอ

Bottom : Happy faces during

Hari Raya celebrations

下 方 : 开 斋 节 中 , 穆 斯 林 的 幸

福 之 微 笑 及 宗 教 仪 式 。

from deep pink bricks from Holland is the

city’s landmark while the Jonker Street

near the Malacca River is colourful with

Sino-Portuguese houses.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile operates

flights from Bangkok to Kuala Lumpur

and Penang. For reservations: www.

thaismileair.com. Malacca is conveniently

accessible by bus or taxi from Kuala

Lumpur.

More info : This year’s Hari Raya Pausa is

on June 5-6. Hari Raya Haji is on August

11. Find out more at www.malaysia.travel.

60 June 2019

61


TRAVEL

开 斋 节 —— 微 笑 、 幸 福 及

旅 游 之 节

开 斋 节 作 为 穆 斯 林 的 盛 大 节 日 , 代 表 着 斋 戒 的 斋 月 结 束 。 在 节 日

期 间 , 穆 斯 林 将 回 乡 团 聚 、 穿 上 新 衣 服 、 捐 款 、 请 求 长 辈 宽 恕 、

互 相 庆 祝 , 是 一 个 真 正 的 幸 福 之 节 。

旅 游 让 人 们 能 感 受 大 世 界 、 体 验 多 样 文 化 和

生 活 方 式 , 就 像 在 欢 乐 的 开 斋 节 中 , 到 马 来

西 亚 的 3 个 主 要 独 特 城 市 旅 游 , 感 受 节 日 的

幸 福 气 氛 , 体 验 非 凡 的 旅 游 经 验 。

吉 隆 坡

马 来 西 亚 都 市 , 高 楼 林 立 , 充 满 购 物 商

场 , 如 奢 华 柏 威 年 购 物 中 心 、 石 油 双 子 塔 的

阳 光 广 场 和 全 球 排 名 第 四 大 的 马 来 西 亚 万 达

广 场 。 此 外 , 吉 隆 坡 亦 拥 有 丰 富 的 历 史 景

点 , 包 括 独 立 广 场 , 吉 隆 坡 火 车 站 和 旧 国

家 皇 宫 等 。

吉 隆 坡 的 必 去 景 点 为 布 城 , 是 一 座 建 于

1999 年 的 新 市 , 占 地 近 50 平 方 公 里 , 以 现

代 化 建 筑 建 成 , 拥 有 巨 大 人 工 湖 和 5 座 壮 观

的 悬 索 桥 。 粉 红 清 真 寺 是 布 城 的 地 标 性 景

点 , 由 粉 红 花 岗 岩 制 成 , 在 开 斋 节 期 间 , 这

里 会 聚 集 着 前 来 祈 祷 的 穆 斯 林 信 徒 。

槟 城

马 来 西 亚 十 三 个 联 邦 州 之 一 , 由 乔 治 城

作 为 都 市 , 城 市 气 氛 充 满 着 西 方 和 当 地 风

格 相 结 合 的 建 筑 之 魅 力 , 且 凭 借 独 特 中 葡 建

筑 , 让 乔 治 城 被 评 为 世 界 遗 产 地 。

槟 城 的 历 史 建 筑 景 点 包 括 拥 有 超 过 百 年

历 史 的 大 会 堂 与 市 政 厅 、 康 华 利 斯 堡 和 甲 必

丹 吉 宁 回 教 堂 。 此 外 , 升 旗 山 是 槟 城 的 最 高

山 脉 , 是 一 个 不 容 错 过 的 旅 游 地 点 , 从 山 上

可 以 俯 瞰 整 个 槟 城 和 周 围 的 海 域 , 游 客 可 乘

电 车 和 缆 车 至 山 顶 。

马 六 甲

为 马 六 甲 州 的 都 市 , 是 繁 荣 贸 易 港 城 ,

城 市 里 弥 漫 着 葡 萄 牙 、 荷 兰 、 英 国 和 当 地 建

筑 风 格 相 融 合 的 气 氛 , 被 列 为 世 界 遗 产 地 的

主 要 旅 游 胜 地 。

马 六 甲 之 旅 的 主 要 景 点 包 括 充 满 荷 兰 风

红 屋 的 红 场 荷 兰 广 场 、 马 六 甲 河 畔 的 鸡 场

街 , 这 条 小 街 挤 满 多 彩 中 葡 风 建 筑 , 是 吃 喝

玩 乐 胜 地 , 吸 引 游 客 来 观 光 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 吉 隆 坡 或 曼 谷

至 槟 城 , 预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.

com。 从 吉 隆 坡 可 乘 巴 士 或 的 士 到 达 马

六 甲 。

详 情 :2019 年 开 斋 节 约 6 月 5 日 -6 日 , 古 尔 邦

节 约 8 月 11 日 , www.malaysia.travel。

บน : บรรยากาศยามพลบค่ำ

ริมแม่น้ำมะละกา

Top : The Malacca River

上 方 : 马 六 甲 河 畔 的 黄 昏 气 氛 。

ล่าง : รถสามล้อประดับดอกไม้

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมะละกา

Bottom : Elaborate tricycle,

one of Malacca’s symbols

下 方 : 马 六 甲 的 独 特 花 车 。 คิดแบบผู้นำ

ทำอย่างนักธุรกิจ

62 June 2019

63


TRAVEL

เทศกาลผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย

อยู่คู่กับวัดโพนชัย

มานานหลายชั่วอายุคน

Phi Ta Khon Festival

held at Wat Phon Chai,

Dan Sai District,

for generations

丹 赛 县 蓬 猜 寺 历 史 悠 久 传 统 鬼 节 。

ผีตาโขน

จากศรัทธาสู่ประเพณี

ที่สุดแห่งเลย

อีสาน ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ที่ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ

ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ภูมิภาคนี้จึงมีประเพณีและการละเล่นตลอดทั้งปี

ดังเช่นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีงานบุญใหญ่ประจำปีไม่เหมือนใคร

นั่นคือ “เทศกาลผีตาโขน” โดยรวมเข้ากับประเพณีบุญหลวง งานบุญบั้งไฟ

ซึ่งมีพิธีแห่บั้งไฟขอฝน และขบวนแห่ผีตาโขนสร้างความครื้นเครง

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA

64 June 2019

65


TRAVEL

บนซ้าย : พระธาตุวัดโพนชัย

สร้างขึ้นตามแบบ

พระธาตุศรีสองรัก

Top left : Phra That

Wat Phon Chai

resembling

Phra That Sri Song Rak

บนขวา : วัดโพนชัย

ศูนย์กลางของการจัด

เทศกาลผีตาโขน

Top right : Wat

Phon Chai,

the centre of

Phi Ta Khon Festival

ล่าง : ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน

Bottom : A procession

of Chao Pho Kuan

下 方 : 关 神 游 行 。

บน : พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

ภายในวัดโพนชัย

Top : Phi Ta Khon museum

at Wat Phon Chai

上 方 : 蓬 猜 寺 鬼 节 博 物 馆 。

เมื่อเอ่ยถึง “ผี” หลายคนอาจจะกลัว แต่การละเล่น

ผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายกลับสนุกสนาน สร้าง

สีสัน ความมีชีวิตชีวา ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่ว

สารทิศพากันมาร่วมชมขบวนแห่ผีตาโขนของ

ชาวบ้านนับพันคน ที่เรียงรายกันมาในชุดแต่งกาย

อันมีเอกลักษณ์

ประวัติเล่าว่าการละเล่นผีตาโขนมีมาหลาย

ร้อยปี ที่อำเภอด่านซ้าย โดยได้รับอิทธิพลจากเรื่อง

มหาเวสสันดรชาดกในพุทธศาสนา ที่กล่าวถึง

พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเดินทางออกจากป่า

กลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูตผีที่อาศัย

อยู่ในป่านั้น จึงออกมาส่งเสด็จด้วยความอาลัย

เรียกว่า “ผีตามคน” แล้วเพี้ยนมาเป็น “ผีตาโขน”

เช่นทุกวันนี้

เทศกาลผีตาโขนในแต่ละปีจะจัดวันไม่ตรงกัน

ขึ้นอยู่กับการเข้าทรงกำหนดวันของ “เจ้าพ่อกวน”

และ “เจ้าแม่นางเทียม” ผู้นำทางพิธีกรรม เมื่อ

รู้กำหนดวันจัดงานบุญหลวงแล้ว (ซึ่งมักตรงกับ

เดือนกรกฎาคม) ชาวบ้านจะเริ่มตระเตรียมงาน

กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่วัดโพนชัยซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของการจัดงาน

การจัดงานผีตาโขนจัดต่อเนื่องกัน 3 วัน

วันแรก คือ วันรวม (วันโฮม) มีพิธีเบิกพระอุปคุต

โดยอัญเชิญพระอุปคุตจากบริเวณลำน้ำหมัน

กับลำน้ำศอกที่ไหลผ่านอำเภอด่านซ้าย มาที่

หอพระอุปคุตที่ชาวบ้านทำฉัตรใหญ่ครอบไว้ และ

ทำกระทงไปวางไว้ 4 ทิศ ส่วนวันที่ 2 เป็นพิธีจุด

บั้งไฟบูชา โดยคนจากหมู่บ้านต่างๆ จะนำบั้งไฟ

มาด้วย สำหรับการละเล่นต่างๆ ในวันนี้ จะมี

ขบวนแห่เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม และ

ขบวนผีตาโขน ส่วนวันที่ 3 เป็นวันทำบุญตักบาตร

ฟังเทศน์ อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหรือในพระธาตุต่างๆ

จุดเด่นของงานอยู่ในวันที่ 2 นั่นเอง โดยงาน

จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆ

ในอำเภอด่านซ้าย แต่งกายด้วยชุดผ้าสีสดใส

ใส่หน้ากากผีตาโขนที่ทำจากไม้ นุ่น หรือหวดนึ่ง

ข้าวเหนียว ทาสีเป็นหน้าตาให้ดูน่ากลัวแบบผี

ต่างๆ มือถือมีดดาบ ง้าว ไม้พลอง หรือไม้แกะ

สลัก นอกจากนี้ที่เอวยังผูกกระดึงหรือกระดิ่งโลหะ

ที่ใช้ผูกคอวัวควาย ทำให้เกิดเสียงดังเวลาเดินหรือ

เต้นไปมาตามจังหวะดนตรี เพิ่มความครึกครื้นไป

ตลอดเส้นทางถึงวัดโพนชัย ส่วนเจ้าพ่อกวนและเจ้า

แม่นางเทียมนั่งมาบนเสลี่ยงอย่างสง่างาม ประดับ

ประดาด้วยตุง พร้อมผู้ติดตามจำนวนมากใส่ชุดสีขาว

ในขบวนแห่นี้จะเห็นผีตาโขนอยู่ 2 แบบ คือ

“ผีตาโขนเล็ก” ซึ่งเป็นชาวบ้านแต่งชุดผีตาโขนเซิ้ง

ร่วมขบวน กับ “ผีตาโขนใหญ่” เป็นหุ่นจำลองสร้าง

จากโครงไม้ไผ่สาน ห่อคลุมด้วยผ้าหรือกระดาษให้มี

ขนาดใหญ่กว่าคนจริง 2-3 เท่า มีรูปอวัยวะเพศชาย

และหญิงปรากฏที่ตัวหุ่นเด่นชัด ไม่ถือเป็นเรื่องหยาบ

เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ปีหนึ่งๆ

จะมีการสร้างผีตาโขนใหญ่เพียง 1 คู่เท่านั้น

และเมื่อจบพิธีจะต้องนำชุดไปทิ้งลงแม่น้ำเพื่อลอย

ความทุกข์โศกออกไป

นอกจากนั้นอีกสิ่งที่ห้ามพลาดในเทศกาลผีตาโขน

คือ การเข้าชมพระอุโบสถวัดโพนชัย และ “พิพิธภัณฑ์

ผีตาโขน” ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

จัดแสดงประวัติผีตาโขนไว้อย่างละเอียด พร้อมด้วย

หุ่นจำลองผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ การสาธิตวิธีทำ

หน้ากาก และให้ทดลองทำเองได้ด้วย

จึงเห็นได้ว่า “ผีตาโขน” คือตัวแทนของ

ความเชื่อ ความศรัทธา และประเพณีอันดีงาม

ทุกปีเมื่อลมเย็นแห่งฤดูฝนเริ่มพัดผ่าน เมื่อนั้น

ผีตาโขนแห่งอำเภอด่านซ้ายก็จะออกมาร่ายรำเริงร่า

และสืบสานเป็นการละเล่นเช่นนี้มาอย่างยาวนาน

左 上 方 : 模 拟 帕 斯 那 松 罗 佛 塔

的 蓬 猜 寺 佛 塔 。

右 上 方 : 蓬 猜 寺 ,

举 办 鬼 节 之 中 心 地 点 。

TRAVELLERS’ GUIDE

Time to go : เทศกาลผีตาโขนปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562

Getting there : เดินทางกับสายการบิน THAI Smile เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com จากนั้นนั่งรถต่อไปยังจังหวัดเลย

ประมาณ 152 กิโลเมตร และจากตัวเมืองเลยไปอำเภอด่านซ้ายอีก 80 กิโลเมตร

More info : ททท.สำนักงานเลย โทร. 042 812 812

66 June 2019

67


TRAVEL

PHI TA KHON

Ghosts And Spirits Roam the Streets

THAILAND’S NORTHEAST IS A REGION OF YEAR-ROUND FESTIVALS.

DAN SAI DISTRICT IN LOEI PROVINCE IS THE VENUE OF AN INTERESTING

ACTIVITY THAT INTEGRATES FAITH, TRADITION AND SUPERSTITIOUS BELIEF

INTO A FUN-FILLED FESTIVAL. PHI TA KHON, OR THE MASK FESTIVAL,

IS HELD SIMULTANEOUSLY WITH THE FIRING OF BAMBOO ROCKETS.

บน : ขบวนแห่ผีตาโขน สีสันและความครื้นเครงของเทศกาลนี้ในทุกปี

Top : The colourful and fun-filled Phi Ta Khon procession

上 方 : 鬼 节 游 行 , 每 年 艳 丽 多 彩 及 欢 腾 热 闹 。

กลางซ้าย : ผีตาโขนใหญ่

Centre left : Phi Ta Khon Yai

左 中 方 : 大 鬼 木 偶 。

กลางขวา : หน้ากากผีตาโขนมีหลากหลายรูปแบบ

Centre right : Different designs of Phi Ta Khon masks

右 中 方 : 各 种 鬼 面 具 的 样 式 。

ล่าง : สาธิตวิธีการทำหน้ากากผีตาโขน

Bottom : A demonstration on making Phi Ta Khon masks

下 方 : 鬼 面 具 的 制 作 示 范 。

บน : พระธาตุศรีสองรัก

ปูชนียสถานที่มีการ

แห่ผีตาโขนเช่นเดียวกัน

ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดโพนชัย

Top : Phi Ta Khon

procession also

moves to Phra That

Sri Song Rak near

Wat Phon Chai.

上 方 : 临 近 蓬 猜 寺 的 帕 斯 那 松

罗 佛 塔 也 作 为 鬼 节 游 行 的 举

Phi is a ghost. However, they are fun-loving ghosts.

They are young people who dress in costumes and

colourful masks to join a tourist-attracted parade

around town. A tale of the Lord Buddha’s last

incarnation before his enlightenment mentions

roaming spirits, thus an inspiration for Phi Ta Khon.

Wat Phon Chai is the main venue of the 3-day

festival. The highlight is on the 2 nd day when

residents from different villages in Dan Sai District

wear ghost costumes and multi-coloured masks

to join a lively parade along the streets. Heading

for Wat Phon Chai, they carry Chao Pho Kuan

and Chao Mae Nang Tiem, the sacred god and

goddess, in the procession. Bamboo rockets are

later fired into the sky.

There are 2 types of Phi Ta Khon: Phi Ta Khon

Lek, the small or common spirit, and Phi Ta Khon Yai,

the bigger spirit twice the size of a man. There is only

a pair of Phi Ta Khon Yai in the procession and their

costumes are thrown into the river after the ceremony

“to drift away unhappiness.”

The main chapel of Wat Phon Chai and the nearby

Phi Ta Khon museum are worth a visit.

TRAVELLERS’ GUIDE

Time to go : The festival is on July 5-7, 2019.

Getting there : THAI Smile operates flights between

Bangkok and Udon Thani. For reservations: www.

thaismileair.com. From Udon Thani, travel 152 km by

car to Loei and 80 km from Loei city to Dan Sai District.

More info : TAT Loei office, tel 042 812 812

68 June 2019

69

办 地 点 。


TRAVEL

黎 府 之 信 仰 传 统 节 日 —— 鬼 节

伊 森 地 区 , 地 域 辽 阔 , 自 然 资 源 及 文 化 习 俗 丰

富 , 一 整 年 都 有 活 动 节 日 , 如 黎 府 丹 赛 区 举 办

由 “ 鬼 节 ” 和 火 箭 节 相 结 合 的 独 特 行 善 节 日 。

บน : ภายในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

รวบรวมเรื่องราวของผีตาโขนไว้ครบครัน

และมีของที่ระลึกผีตาโขนสำหรับช้อปปิ้งกันด้วย

Top : Inside Phi Ta Khon museum

and gift shop

上 方 : 鬼 节 博 物 馆 聚 集 了 有 关 鬼 节 的 详 情 ,

还 有 鬼 节 纪 念 品 供 游 客 选 购 。

黎 府 的 鬼 节 缤 纷 多 彩 , 热 闹 非 凡 , 吸 引 众 多 游 客 前 来 体 验 。 丹

赛 区 的 鬼 节 具 有 数 百 年 历 史 , 其 节 日 起 源 于 《 佛 本 生 经 传 》,

即 当 须 大 拿 国 王 离 开 森 林 时 , 所 有 野 生 动 物 及 鬼 魂 , 皆 哀 悼 的

恭 送 国 王 归 都 城 , 而 至 今 便 叫 作 成 “ 鬼 节 ”。

每 年 的 鬼 节 举 办 时 间 都 不 同 , 具 体 日 期 由 “ 关 神 ” 和 “ 楠 天 神 ”

的 灵 媒 决 定 ( 一 般 是 七 月 份 ), 节 日 活 动 中 心 在 蓬 猜 寺 举 办 ,

活 动 持 续 3 天 , 第 一 天 为 总 日 , 恭 请 优 波 鞠 多 尊 像 到 圣 殿 珍 藏 。

第 二 天 为 点 燃 火 箭 活 动 , 有 关 神 和 楠 天 神 游 行 及 鬼 节 游 行 。 第

三 天 是 行 善 日 , 人 们 到 寺 院 听 经 、 斋 僧 行 善 、 供 奉 佛 像 及 圣 物 。

精 彩 活 动 就 在 第 二 天 , 居 民 将 穿 着 色 彩 鲜 艳 的 鬼 袍 , 戴 上 木

质 鬼 面 具 , 手 持 木 制 刀 剑 , 腰 部 挂 上 铃 铛 , 跟 着 游 行 狂 歌 劲 舞

地 走 到 蓬 猜 寺 。 旅 行 途 中 拥 有 2 种 鬼 类 包 括 居 民 身 穿 鬼 袍 的 “ 小

鬼 ” 和 巨 大 竹 子 木 偶 的 “ 大 鬼 ”, 大 鬼 头 上 戴 有 阳 具 , 当 地 人 视 阳

具 为 丰 收 富 足 的 象 征 , 节 日 后 要 将 全 部 的 鬼 装 扔 到 河 里 , 仿 佛

将 悲 伤 飘 走 。

此 外 , 在 鬼 节 里 也 不 容 错 过 参 观 蓬 猜 寺 佛 堂 和 展 示 鬼 节 简 介

的 “ 鬼 节 博 物 馆 ”。

可 见 “ 鬼 节 ” 是 信 仰 和 优 美 习 俗 之 代 表 。 每 年 , 当 雨 季 的 凉

风 飘 来 , 丹 赛 区 的 鬼 们 会 出 来 欢 乐 的 舞 蹈 , 持 续 继 承 此 美 丽 的

传 统 节 日 。

旅 游 指 南

旅 游 时 间 : 今 年 鬼 节 于 7 月 5 日 -7 日 举 办 。

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 乌 隆 府 航 线 , 预 订 机 票 请 至 www.

thaismileair.com。 从 机 场 继 续 乘 车 约 152 公 里 至 黎 府 , 丹 赛 区

距 离 黎 主 城 约 80 公 里 。

详 情 : 泰 国 旅 游 局 黎 府 办 公 室 , 电 话 :042 812 812。

70 June 2019

71


TRAVEL

เที่ยวสวนผลไม้

อัศจรรย์ตะวันออก

ช่วงนี้บรรดาสวนผลไม้ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กำลังคึกคักด้วยผลผลิต

แห่งฤดูกาลอย่างทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด ฯลฯ ทำให้ชาวสวนหลายแห่ง

เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปและชิมกันแบบ ‘บุฟเฟ่ต์’ แต่นอกจากช้อปและชิมแล้ว

หากผู้มาเยือนยังได้เข้าไปสัมผัสชีวิตชาวสวน และสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน

ในเชิงอนุรักษ์ไปด้วย ก็ยิ่งจะมีคุณค่าไม่น้อย

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PIYALAK NAKAYODHIN & TEATA

74 June 2019

75


TRAVEL

คุณค่าแล้ว ก็ยังช่วยผสมเกสรให้พืชพันธุ์ต่างๆ ด้วย

กิจกรรมเที่ยวสวนของชุมชนปัถวีเริ่มที่การนั่งรถ

สามล้อเครื่องเที่ยวไปในชุมชนสวนผลไม้ปลอดสารพิษ

พร้อมเรียนรู้การทำสวนผลไม้โดยอาศัยผึ้งชันโรงเป็นตัว

ผสมเกสร ทำให้เห็นถึงวิถีพอเพียงและการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างผึ้งกับชาวสวน ได้เข้าไปชิมและซื้อผลไม้ปลอด

สารเคมี อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ โดยตรงจากแหล่ง

ผลิต รวมถึงน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ

นับเป็นการสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนไปในตัว

บน : อุโมงค์ต้นไม้

ชุมชนบ้านจำรุง

จังหวัดระยอง

Top : A tree tunnel

at Ban Chamrung,

Rayong

上 方 : 罗 勇 府 赞 隆 村 社 区

的 树 木 隧 道 。

ชุมชนระยอง

ตอนต้นของแม่น้ำประแส แม่น้ำสายสำคัญของ

จังหวัดระยอง มีชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่คือชุมชนกระแสบน

อำเภอแกลง อันอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงเป็น

ที่อยู่อาศัยของลั้ง (หรือตะกอง) กิ้งก่ายักษ์ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความที่ลั้งหากินในพื้นที่ซึ่งมี

แหล่งน้ำสมบูรณ์ จึงเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่

ด้วย ครั้นลั้งมีจำนวนลดลงจากปัญหาบุกรุกทำลาย

ป่า คนในชุมชนจึงร่วมกันผดุงระบบนิเวศดั้งเดิมกลับ

มา โดยใช้การท่องเที่ยววิถีชุมชนนำทางไปสู่การอนุรักษ์

ธรรมชาติในพื้นที่

กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกระแสบน จะเน้นการนั่ง

เรือล่องแม่น้ำประแส สอดส่องมองหาลั้ง และนั่งซาเล้ง

ลัดเลาะผ่านชุมชน สวนยางพารา สวนผลไม้ต่างๆ ก่อน

แวะชิมผลไม้ที่สวนมังคุดของลุงจริต นามสนิท แหล่งผลิต

มังคุดคุณภาพดี ซึ่งที่นี่ใครอยากชิมมังคุด ก็ถือตะกร้อ

ไปสอยกินทีละลูกๆ ได้เลย ซึ่งตามปกติชาวสวนจะเก็บ

มังคุดมาคัดผลสีเขียวๆ ส่งขาย แต่สำหรับนักท่องเที่ยว

สามารถเลือกสอยลูกสีเข้มๆ แกะกินสดๆ ได้ทันที

จากนั้นขบวนชวนชิมผลไม้ในสวนก็มาถึงชุมชน

บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็น “มหาวิทยาลัยบ้านนอก”

ให้ศึกษาดูงานด้านวิถีชาวสวนผลไม้ จากมหาวิทยาลัย

บ้านนอกนี้เข้าไปในชุมชนสวนผลไม้ จะสัมผัสได้ถึง

พื้นที่ชนบทอันร่มรื่น สงบงาม เมื่อเข้าไปในสวนทุเรียน

แล้ว ทุกคนก็จะได้สนุกกับการชิมทุเรียนชะนีที่หากิน

ไม่ง่ายนัก เพราะเดี๋ยวนี้ชาวสวนนิยมปลูกทุเรียน

หมอนทองกันมากกว่า

นอกจากนั้นกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยังเคลื่อนผ่าน

สวนลองกอง มังคุด และเงาะด้วย โดยสวนที่นี่จัด

บุฟเฟ่ต์ผลไม้ในแบบที่ให้แจ้งก่อนว่าชอบกินผลไม้อะไร

รสชาติแบบไหน แล้วจัดให้ตามงบประมาณ เนื่องจาก

การจัดบุฟเฟ่ต์หากจัดเตรียมครอบคลุมทุกความ

ต้องการ จะทำให้กลายเป็นความสิ้นเปลืองเหลือทิ้งได้

นี่จึงเป็นอีกด้านของการเรียนรู้วิถีชาวสวนผลไม้ในแง่

ที่ว่า ทำอย่างไรให้ผลไม้รสชาติดี มีคุณภาพ และคุ้มค่า

คุ้มราคา โดยได้รับประโยชน์ทั้งชาวสวนและผู้ชมสวน

ชุมชนจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อเรื่องผลไม้สดอร่อยมากมาย

อยู่แล้ว สำหรับชุมชนต้นแบบที่เกิดจากเกษตรกรกลุ่ม

รัฐไทย 9 สวนในชุมชนปัถวี อำเภอมะขามนี้ ก็เช่น

เดียวกัน ทำสวนผลไม้หลากชนิด โดยแต่เดิมเคยทำ

เกษตรกรรมใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นหลัก จนส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจึงเริ่ม

ต้นวิถีเกษตรอินทรีย์ พลิกผืนดินและสิ่งแวดล้อมเป็น

สวนผลไม้ปลอดสารเคมี และยังต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์

แมลงมีปีกตัวจิ๋ว “ผึ้งชันโรง” ซึ่งนอกจากให้น้ำผึ้งที่มี

ชุมชนตราด

มาถึงตราด เมืองฝนแปดแดดสี่ เป็นอีกหนึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งตะวันออก ซึ่งมีสภาพพื้นที่ราบ

บริเวณภูเขาและลุ่มแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้การทำ

สวนผลไม้ ยางพารา และนาข้าว ได้ผลดี สวนผลไม้ที่

เชิญชวนให้ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ของจังหวัดนี้

จึงมีอยู่หลายแห่ง เช่น สวนผลอำไพ อำเภอสมิง สวน

เกษตรอินทรีย์ที่เปิดให้ชมและชิมบุฟเฟ่ต์ผลไม้จากเงาะ

ทุเรียน มังคุด ลองกอง และสับปะรดตราดสีทอง ที่กิน

ได้ทั้งแกนสับปะรด และออกผลให้รับประทานตลอด

ปี สวนสละสมโภชน์ อำเภอเมืองตราด ขึ้นชื่อสละพันธุ์

สุมาลี รสชาติหวานหอม สวนคุณปู่ และสวนวิโรจน์

อำเภอเกาะช้าง เด่นด้วยทุเรียนชะนีเกาะช้าง เนื้อ

เหนียวนุ่ม มีสารไอโอดีนและวิตามินอีสูง เนื่องจากดิน

ของเกาะช้างมีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟและไอทะเล

เรียกได้ว่ามาเที่ยวสวนผลไม้ 3 จังหวัดตะวันออก

ได้ครบทั้งความเพลิดเพลินในวิถีชุมชน ความอิ่มหนำ

สำราญกับผลไม้เมืองร้อน และความสนุกจากการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกันเลยทีเดียว

TRAVELLERS’ GUIDE

How to visit : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กระแสบน โทร. 092 797 3264, มหาวิทยาลัยบ้านนอก

ชุมชนบ้านจำรุง โทร. 086 145 6234,

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวี โทร. 081 762 2702

More info : สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

www.teata.or.th, อพท. www.dasta.or.th

บนซ้าย : นั่งเรือล่องแม่น้ำประแส

Top left : A cruise on the Pra Sae River

左 上 方 : 乘 船 游 玩 巴 赛 河 。

บนขวา : บรรยากาศชิมและช้อปผลไม้จากสวน

Top right : Fruit tasting and shopping

右 上 方 : 果 园 品 尝 和 购 买 水 果 的 气 氛 。

กลาง : นั่งรถสามล้อเครื่องเข้าไปชมสวนผลไม้

Centre : Taking a samlor to an orchard

中 间 : 乘 三 轮 车 去 观 光 果 园 。

ล่าง : ทุเรียนปลอดสารเคมีจากชุมชนปัถวี

จังหวัดจันทบุรี

Bottom : Organic durians from

Pathavee community, Chanthaburi

下 方 : 尖 竹 汶 府 巴 塔 威 社 区 的 有 机 榴 莲 。

76 June 2019

77


TRAVEL

HERE COMES FRUIT

Feast of the East

IT’S TIME AGAIN FOR THE ANNUAL SEASON OF TROPICAL FRUITS.

THAILAND’S EASTERN PROVINCES OF RAYONG, CHANTHABURI AND TRAT ARE

ALIVE WITH FRUIT GALORE SUCH AS DURIANS, RAMBUTANS, MANGOSTEENS AND

LONG GONG. SOME ORCHARDS ORGANISE FRUIT BUFFETS AND FARM TOURS.

บน : บุฟเฟ่ต์ผลไม้

อร่อยทุกไร่

ชิมไปทุกสวน

Top : Fruit buffet

at one of the

orchards

上 方 : 果 园 的 水 果 畅 吃

自 助 活 动 。

RAYONG

Community-based tourism has become active

along the Pra Sae River which is flanked by small

villages, rubber plantations and orchards. Visitors can

pick and taste fresh mangosteens at the orchard of

Charit Namsanit and continue to Ban Chamrung community

in Klaeng District where several orchards are located.

A variety of durians are available at the orchards.

It is recommended that visitors inform orchard

owners in advance on the kinds of fruit they prefer.

The owners are happy to prepare specific fruits to

serve you.

CHANTHABURI

Tropical fruits in Chanthaburi are recognised for

their outstanding taste. An agri group, known as Rath

Thai, is an assembly of 9 organic orchards in Pathavee

community, Makham District. Rath Thai farmers have

rejected chemicals and adopted organic farming

including the conservation of stingless bees which,

besides storing aromatic honey, play a role in plant

breeding.

A tour of orchards in Pathavee community offers a

first-hand experience on organic farming and beekeeping.

You can definitely taste organic fruits such as durians,

mangosteens and rambutans at the orchards.

TRAT

A beach town on Thailand’s east coast, Trat is rich with

mountains and rivers which enable the cultivation of fruits,

rubber and paddy. Several organic orchards are open for

all-you-can-eat fruits. One of Trat’s signature fruits is the

year-round “gold pineapple.” Salak (Salacca zalacca)

is also grown in this province while a few orchards in

Koh Chang are best for chanee durian thanks to the island’s

mineral-rich soil.

TRAVELLERS’ GUIDE

How to visit : Krasaebon Ecotourism Group, tel. 092 797 3264;

Ban Nok University, Chamrung community,

tel. 086 145 6234; Pathavee Learning Centre, tel. 081 762 2702

More info : Thai Ecotourism and Adventure Travel Association,

www.teata.or.th, www.dasta.or.th

78 June 2019

79


TRAVEL

东 部 奇 妙 的 果 园 之 旅

最 近 , 泰 国 罗 勇 、 尖 竹 汶 、 达 叻 等 东 部 城 市 的

水 果 已 进 入 成 熟 季 节 , 许 多 果 园 将 开 放 , 开 展

畅 吃 和 购 买 水 果 活 动 , 除 外 , 游 客 还 能 体 验 到

农 民 的 生 活 方 式 和 支 持 社 区 生 态 旅 游 。

罗 勇

以 巴 赛 河 为 基 础 的 社 区 旅 游 , 已 成 为 该 地 区 的 旅 游 趋 势 , 社

区 旅 游 活 动 可 乘 船 游 玩 巴 赛 河 , 或 乘 当 地 三 轮 车 去 各 个 果 园 , 如

到 乍 李 叔 叔 的 山 竹 果 园 去 亲 自 摘 山 竹 来 品 尝 , 随 后 继 续 到 赞 隆 村

社 区 乡 村 大 学 果 园 , 这 里 作 为 果 园 种 植 学 习 中 心 , 游 客 可 畅 吃 各

种 水 果 如 山 竹 、 红 毛 丹 等 , 尤 其 是 还 能 品 尝 到 罕 见 的 青 尼 榴 莲 。

บน : ผลไม้แห่งฤดูกาลของ

3 จังหวัดภาคตะวันออก

Top : Seasonal fruits of the

3 eastern provinces

上 方 : 泰 国 东 部 3 座 城 市 的 水 果 季 节 。

尖 竹 汶

尖 竹 汶 府 的 水 果 因 其 出 众 的 口 味 而 闻 名 , 巴 塔 威 社 区 内 拉

泰 农 人 团 体 的 9 个 有 机 果 园 以 有 机 农 业 方 式 种 植 水 果 , 且 还 进 行

无 刺 蜂 的 保 护 , 无 刺 蜂 不 但 产 出 优 质 蜂 蜜 , 还 有 助 于 各 种 植 物

授 粉 。

巴 塔 威 社 区 果 园 观 光 活 动 , 开 始 乘 三 轮 车 到 社 区 的 有 机 果

园 , 学 习 有 机 果 园 种 植 , 品 尝 及 购 买 有 机 水 果 和 无 刺 蜂 的 蜂 蜜

等 产 品 。

达 叻

泰 国 东 海 岸 的 一 座 海 滨 城 市 , 山 区 平 原 和 肥 沃 的 河 流 流 域 地

理 特 征 , 使 这 里 适 合 种 植 水 果 、 橡 胶 和 水 稻 , 于 是 达 叻 拥 有 众 多

果 园 , 例 如 提 供 畅 吃 榴 莲 和 达 叻 金 凤 梨 等 水 果 的 安 派 果 园 、 颂

蓬 蛇 皮 果 园 、 爷 爷 果 园 和 提 供 青 尼 榴 莲 的 威 隆 果 园 。

东 部 果 园 之 旅 完 全 让 旅 客 尽 享 社 区 生 活 方 式 , 饱 尝 热 带 水 果

和 感 受 可 持 续 旅 游 的 乐 趣 。

旅 游 指 南

参 观 咨 询 : 巴 赛 河 生 态 旅 游 社 区 企 业 电 话 : 092 797 3264, 赞

隆 村 社 区 乡 村 大 学 电 话 : 086 145 6234, 巴 塔 威 社 区 经 济 学 习

中 心 电 话 : 081 762 2702。

详 情 : 泰 国 生 态 及 探 险 旅 游 协 会 www.teata.or.th, 指 定 区 域 可

持 续 旅 游 管 理 局 www.dasta.or.th。

80 June 2019

81


FOOD

เอร็ดอร่อยพร้อมรอยยิ้มกับเมนูสุดพิเศษ

จากสายการบินไทยสมายล์

SUMPTUOUS MENU ON THAI SMILE

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาร่วมเอร็ดอร่อยพร้อมรอยยิ้ม

กับเมนูสุดพิเศษหลากรสชาติ ประกอบด้วย หมี่สะปำกุ้งและปลาหมึก

ยำสาหร่ายซีฟู้ด และอัลมอนด์ ครัมเบิล ครีม ไลม์

โดยพร้อมให้บริการในชั้น Smile PLUS Class

เฉพาะเที่ยวบินนราธิวาส-กรุงเทพฯ

THAI Smile has launched the latest menu with many

mouth-watering dishes including Sapam Noodle

with Shrimp and Squid, Hot and Spicy Salad

of Seaweed Seafood and Almond Crumble Cream Lime.

The new menu is available on Smile PLUS Class,

Narathiwat-Bangkok flight.

86 June 2019

87


NEWS

การบินไทยและไทยสมายล์ คว้า 3 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

จาก TripAdvisor ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด รับมอบรางวัล

TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2019 จาก มิสเจน ลิม (ที่ 6 จากซ้าย) VP Business

Operations & Strategy, APAC, ทริปแอดไวเซอร์ และมิสเจนนิส ลี ฟาง (ที่ 7 จากซ้าย)

Communications Director, Asia Pacific, ทริปแอดไวเซอร์ ซึ่งในปีนี้การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 9

สายการบินหลักยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Major Airlines in Asia) ติดต่อกัน

เป็นปีที่ 3 สำหรับสายการบินไทยสมายล์ ได้รับ 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3

เช่นเดียวกัน ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand)

และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia)

ทั้งนี้มี คุณวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณชาริตา ลีลายุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

THAI AND THAI SMILE

WIN 3 TRIPADVISOR

TRAVELLERS’ CHOICE

AWARDS

Representing Thai Airways

International Plc. (Thai) and

THAI Smile Airways Co., Ltd.,

Mr Sumeth Damrongchaitham

(5 th left), President of Thai Airways,

received 3 TripAdvisor Travellers’

Choice Awards 2019 from Ms Jane Lim

(6 th left), TripAdvisor Vice President

of Business Operations & Strategy,

Asia Pacific, and Ms Janice Lee

Fang (7 th from left), TripAdvisor

Communications Director, Asia Pacific,

at THAI’s Head Office. THAI was ranked

1 of 9 Major Airlines in Asia in the

TripAdvisor Travellers’ Choice Award

for the 3 rd consecutive year.

THAI Smile Airways was ranked

the Best Airline in Thailand for

the 3 rd consecutive year and received

the Travellers’ Choice Regional Airlines

in Asia award from TripAdvisor.

Also present were Mr Wiwat Piyawiroj

(4 th left), THAI Executive Vice President

of Commercial, and Mrs Charita

Leelayudth (3 rd left), Acting Chief

Executive Officer of THAI Smile Airways.

THAI SMILE’S SPECIAL CHARTER

FLIGHTS FOR MERCEDES-BENZ

(TAIWAN)

Mrs Charita Leelayudth (centre),

Acting Chief Executive Officer of

THAI Smile Airways, and Mr Lin Chia

Ching (4 th left), General Manager of Sales

Marketing Department, Mercedes-Benz

Taiwan, signed a memorandum of

understanding for special charter flight

services on the Taipei-Phuket route.

THAI Smile welcomed the Taiwan’s

managements of Mercedes-Benz for

flying with the airline during the annual

golf tournament in Phuket. The signing

ceremony, witnessed by executives of

both companies, was recently held at

the Regent Hotel in Taiwan.

ไทยสมายล์ และเมอร์เซเดส-เบนซ์

(ไต้หวัน) ร่วมลงนามให้บริการ

ชาร์เตอร์ไฟลต์ ไทเป-ภูเก็ต

คุณชาริตา ลีลายุทธ (กลาง) รักษาการประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

และคุณหลิน เชีย ชิง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายขายและการตลาด เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ไต้หวัน)

ร่วมลงนาม MOU ให้บริการชาร์เตอร์ไฟลต์ (Charter

Flight) เส้นทางไทเป-ภูเก็ต ซึ่งคณะผู้บริหาร

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ไต้หวัน) ให้ความไว้วางใจในการ

บริการแบบฟูลเซอร์วิสของสายการบินไทยสมายล์

ในโอกาสที่จะนำคณะเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมแข่งขัน

กอล์ฟประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับ

เกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองบริษัทร่วมในพิธี

ณ โรงแรมรีเจนท์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

88 June 2019

89


TALK

เสียงจากผู้โดยสาร!

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ

OUR VALUABLE PASSENGERS

SHARE MEMORABLE

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S

HOSPITALITY AND SERVICE.

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ

ผม ธนวัฒน์ ทองหวาน ตอนนี้ผมทำอาชีพอิสระ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

Online Marketing และรับทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ นอกจากนี้

อีกด้านหนึ่งของการทำงาน ผมก็ได้มีโอกาสทำธุรกิจภาคการเกษตร

นั่นคือ สวนยางพาราครับ

ความผูกพันที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์

ผมใช้บริการสายการบินไทยสมายล์มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เปิดให้บริการ

จำได้ว่าช่วงเวลานั้นสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ และจนถึง

ทุกวันนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องใช้บริการสายการบินในประเทศ ผมก็ยัง

คงเลือกไทยสมายล์เสมอมา ไฟลท์ประจำของผมคือบินไปหาดใหญ่ครับ

เพราะบ้านและธุรกิจบางส่วนอยู่ที่นั่น

เหตุผลที่ยกให้สายการบินไทยสมายล์เป็นอันดับ 1 ในใจ

ผมได้นั่งเครื่องบินของไทยสมายล์ไปจัดการภารกิจต่างๆ อย่างน้อย

เดือนละครั้ง และผมพบว่ามีระบบจัดการสายการบินค่อนข้างดี ไม่ว่าเรื่อง

การจองตั๋วหรือเช็คอิน เที่ยวบินก็มีให้เลือกอย่างครอบคลุม เครื่องบินสะอาด

อาหารและของว่างอร่อยมีคุณภาพ ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าชั้น Smile PLUS ก็ยิ่งได้

รับการบริการที่สะดวกสบาย คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผม

ไว้วางใจไทยสมายล์ ก็คือเรื่องของความตรงเวลาและความปลอดภัย

ผมเคยเจอเหตุการณ์ทัศนวิสัยทางอากาศไม่เป็นใจให้ลงจอดสนามบิน

ได้ตรงตามเวลา แต่กัปตันและลูกเรือสามารถรับมือได้อย่างดี ทำให้ผู้โดยสาร

บนเครื่องคลายกังวล

PLEASE INTRODUCE YOURSELF.

I am Tanawat Tongwan. My independent

career involves online marketing and website

design for business firms. I also have a chance

to get into the agriculture business by starting

my own rubber plantation.

HOW WERE YOUR EXPERIENCES RELATED

TO THAI SMILE?

I have taken THAI Smile’s flights since

the airline’s early stage when Suvarnabhumi

Airport was just completed until these days.

Whenever I travel in the country, I prefer

THAI Smile. I regularly fly to Hat Yai.

My house and part of the businesses are there.

WHY IS THAI SMILE YOUR MOST

FAVOURITE AIRLINE?

Having flown on THAI Smile at least once

a month, I have a positive impression

on its flight management system.

Smile PLUS passengers are offered

comfortable and value-for-money service.

What‘s most important for me is the airline’s

punctuality and safety. The pilots and

crew staff once handled a poor visibility

problem on a flight very well and the plane

arrived on time, keeping passengers at ease.

92 June 2019

93


HOROSCOPES

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง

ท่องเที่ยว

ไปตามดวง

อ่านดวงประจำเดือนมิถุนายน 2562

Enjoy Travelling

with Your Stars

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇

การเงินยังเอาแน่ไม่ได้ สถานการณ์มีความ

ตึงเครียดเบาๆ ค่าใช้จ่ายกับลูกหลานบริวาร

ก็จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนการงานมีเกณฑ์

โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ได้ปรับตัวกับ

สถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าต้องเปลี่ยน

ที่ทำงานอย่าแปลกใจ ดีที่สุดคือการเดินทาง

จะราบรื่นด้วยดี โดยเฉพาะการไป

เพื่อทำงานหรือเติมพลังชีวิต

การเงินยังมีทุนรองรังอยู่มาก คนอื่นลำบาก

แต่คุณจะไม่เดือดร้อนอะไร บ้างยังได้มรดก

จากญาติผู้ใหญ่ ส่วนการงานนั้น สำคัญ

ที่การวางตัวให้เหมาะสม จะมีผู้ใหญ่ให้

ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมอ

แต่การเดินทางจะต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ

มักเผชิญปัญหางานไม่เสร็จตามนัดหมาย

ต้องพยายามทำไปตามแผนเพื่อให้สำเร็จ

การเงินจะมีข่าวดีข่าวเด่น ได้งานใหม่

เข้ามา หรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัว มองหา

รายได้พิเศษต่างๆ จะมีเกณฑ์โชคดี

แต่หากมุ่งไปที่การงานตรงๆ กลับมี

คำเตือนเล็กน้อย ให้ระวังคนที่มี

โลกส่วนตัวสูง หรือมีอุปนิสัยแปลกๆ

สำหรับการเดินทาง เตือนถึงอุปสรรค

ระหว่างทาง ระวังข้าวของสูญหาย

หรือตกกระไดพลอยโจน ไปเจอความ

ยากลำบากกว่าที่คิด

การเงินจะมีข่าวดี เป็นดวงชะตาที่มีรายได้

เข้ามาอยู่เรื่อยๆ ถ้าทำการค้าจะได้โชค

จากคนอายุน้อย หรือลูกจ้างบริวาร

ช่วยเหลือการงานอย่างดี ส่วนการงาน

เหมาะที่จะมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่างไปเรียนเพิ่มเติมในต่างประเทศ

เพื่อเก็บความรู้มาต่อยอด สำหรับ

การเดินทาง หากไปไหนเป็นทีมจะราบรื่น

สะดวกสบาย มีคนให้ความช่วยเหลือ

ตลอดทริป

เด่นที่สุดคือเรื่องการเงิน จะได้ซื้อหาข้าวของ

ถูกใจ ใช้เงินเพื่อความสุขส่วนตัว หรือถ้าจะ

ใช้กับการออกเดต นัดหมาย ปาร์ตี้สังสรรค์

ก็จะได้ความสุขเต็มเปี่ยม แต่ชีวิตการงาน

ยังมีจุดอุปสรรคมาก หัวหน้าเจ้านาย

มักเพ่งเล็งเงียบๆ แต่การเดินทางก็จะ

ราบรื่นปลอดภัย มักได้โชคลาภ พบเพื่อน

ร่วมทางที่จะสานสัมพันธ์กันต่อได้อีก

การเงินค่อนข้างหนัก เตือนถึงภาวะเงิน

ขาดมืออย่างรุนแรง หรือมีปัญหาใน

ครอบครัว ส่วนการงานก็จะเงียบๆ

สักหน่อย งานประจำหรือธุรกิจส่วนตัว

จะเข้าช่วงซบเซา ต้องพิจารณาแผนการ

ในอนาคตมากขึ้น ส่วนการเดินทางควร

ตรวจสุขภาพให้ดี ที่มีโรคประจำตัวอย่าได้

ประมาท อาจต้องเปลี่ยนวันเดินทาง

หรือมีเหตุขัดข้องชั่วระยะหนึ่ง

Your finances are unsteady and slightly

tight. You will have more expenses for

younger family members. A possible

change or transfer in your work will

compel you to adjust yourself but you

should not be surprised. Your travel

will be smooth particularly in a

business trip or a journey to recharge

your energy.

Despite others’ tense situation, you are

financially comfortable with a possible

inheritance. Behave properly in your

workplace and you’ll receive assistance

from elders. Make a travel plan much

early in advance. Be careful about

missing your deadline and be

determined to follow the plan.

Good news and a new job are on the

way. If you run your own business,

be on alert for extra income as luck

is on your side. In carrying out your

work, be careful with people who

behave strangely. You should keep an

eye on your belongings, or avoid an

unfavourable situation if you travel.

Positive financial prospects and special

income are highly possible. Younger

people may bring luck to you while

your employees will be fully cooperative.

You should explore new experiences,

such as studying abroad, for a better

future. If you travel with others as a

group, the trip will be smooth and

comfortable.

With an outstanding financial

situation, your spending will be in

your favour. You will enjoy life to the

full with your spending on a date,

a get-together or a party. However,

your career is not so smooth under

your superior’s watchful eye. Your

journey is pleasant and you may find

a true companion.

Finances are tight. You may encounter

an acute money shortage or a family

problem. Your work or business is

rather sluggish. You should work on a

plan for the future. Check your health

before your travel. A health problem

may compel you to change your travel

date or cancel the trip.

资 金 情 况 还 未 稳 定 , 稍 微 有 些 紧 张 , 给 后 辈 的

消 费 会 增 加 。 工 作 将 有 变 动 或 跳 槽 的 趋 势 ,

要 适 应 当 前 的 形 势 。 旅 行 运 势 极 好 , 一 切 顺

利 , 尤 其 是 出 差 或 休 闲 旅 行 。

资 金 仍 有 存 余 , 不 会 受 苦 , 并 有 收 到 遗 产 的

趋 势 。 工 作 主 要 在 于 您 的 表 现 , 将 有 长 辈 一

直 给 予 帮 助 。 旅 行 必 须 提 前 计 划 , 往 往 遇 见

未 完 成 工 作 的 问 题 , 要 努 力 根 据 计 划 行 事 。

资 金 将 收 到 好 消 息 , 做 生 意 会 有 额 外 收 入 。

工 作 要 小 心 那 些 私 人 世 界 极 高 或 古 怪 性 格 的

人 。 旅 行 在 途 中 可 能 发 生 障 碍 , 小 心 丢 失 物

品 或 遇 到 困 难 情 景 。

资 金 非 常 好 , 收 入 一 直 增 加 , 后 辈 将 带 来 好

运 , 雇 员 都 非 常 努 力 工 作 。 工 作 是 寻 找 新 经

验 的 好 时 机 , 如 去 国 外 深 造 。 旅 行 , 组 团 旅

行 会 舒 适 顺 利 , 有 人 一 直 施 以 援 手 。

财 运 很 突 出 , 将 为 自 己 的 幸 福 消 费 , 买 到 满 意

的 东 西 , 若 出 去 约 会 或 派 对 , 将 感 到 极 度 的 快

乐 。 工 作 还 有 许 多 难 题 , 上 司 经 常 暗 示 观 察 。

旅 行 一 切 平 安 , 将 遇 见 好 旅 伴 。

资 金 情 况 比 较 严 重 , 或 发 生 家 庭 矛 盾 。 工 作 或

生 意 都 进 入 缓 慢 时 段 , 需 要 注 重 考 虑 未 来 计

划 。 旅 行 应 当 检 查 身 体 , 先 天 性 疾 病 要 多 注

意 , 有 更 改 旅 行 日 期 或 暂 时 出 现 故 障 的 趋 势 。

94 June 2019

95


HOROSCOPES

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.

Each Year is associated with a zodiac animal.

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪

การเงินจะได้บิลสำคัญๆ ในเร็ววันนี้ และ

ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ จะได้รับ

ข้อมูลสำคัญเข้ามา มีการชดเชย ชดใช้

หรือได้รับเงินคืนตามส่วน อย่างไรก็ตาม

การงานจะมีปัญหาความวุ่นวายอยู่มาก

ระวังทีมงานแตกแยก ไม่มีความสามัคคี

ส่วนการเดินทางผ่านได้ตลอด ติดขัดสิ่งใด

จะมีคนช่วยแก้ปัญหาให้

การเงินจะหนักกว่าครั้งใดๆ มีค่าใช้จ่าย

ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ ถึงเวลาจ่ายบิล

ที่เลี่ยงไม่ได้ มีหนี้สินค้างชำระ ส่วนการ

งานก็จะไม่มีความสุขเท่าที่ควรเป็น

มักเจอเพื่อนร่วมงานไม่เอาไหน สำหรับ

การเดินทางอยู่ที่การสะสางงานและ

จัดสรรเวลา แต่ขอให้มีกำลังใจ วันดีๆ

จะมาถึงอีกแน่นอน

เรื่องการเงินอยู่ระหว่างการตัดสินใจ

จะได้คิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย

ต่างๆ อย่างจริงจังมากขึ้น ส่วนการงาน

จะมีปัญหากับบางบุคคล เป็นช่วงต้อง

ยอมอดทนในเงื่อนไขของคนอื่น

แต่การเดินทางจะมีข่าวดี เหมาะจะ

ปลีกเวลาไปพักกายพักใจ การเดินทาง

กับคนสนิทจะเติมความสุขให้ชีวิตได้

ต้องอดทนอย่างหนักกับสถานการณ์

การเงินช่วงนี้ จะมีปัญหาหลายสิ่งหลาย

อย่าง ค่าใช้จ่ายไม่นิ่ง ส่วนการงาน

เตือนถึงภาระผูกพัน สัญญาที่ไม่เป็นธรรม

หากจะร่วมงานกับใครควรตรวจสอบ

สถานะให้ดี สำหรับการเดินทางอาจต้อง

ยกเลิกแผนการชั่วคราว หรือมีเหตุให้

ต้องเปลี่ยนตั๋ว เปลี่ยนวัน

การเงินค่อนข้างหนัก จะมีภาระหนี้สินมาก

อาจเจอภาวะเงินขาดมือชั่วคราว หรือต้อง

หยิบยืมคนอื่น ส่วนการงานสำคัญที่

การตั้งความหวังกับอนาคต การสู้กับ

อุปสรรคทั้งที่มองเห็นและแอบแฝงมาเงียบๆ

ดีที่สุดคือการเดินทาง โดยเฉพาะหาก

เป็นการไปเยี่ยมเยือนญาติมิตรเพื่อนฝูง

หรือไปเที่ยวกับคนรู้ใจ จะได้ความสุขสมหวัง

การเงินจะมีข่าวดีสวนกระแส ได้ซื้อรถ

ซื้อบ้าน หรือวางเงินมัดจำทรัพย์อสังหาฯ

การซื้อขายต่างๆ ลุล่วงด้วยดี การงาน

ก็เข้าช่วงเด่น จะมีโอกาสดีๆ มาให้คว้า

ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะได้โอกาสสำคัญ

ครั้งใหญ่ แต่การเดินทาง หากเป็นทริป

ส่วนตัวที่ต้องเก็บความลับ ควรเก็บให้ได้

จริงๆ การร่วมทางกับคนพิเศษจะมีเรื่อง

ให้ได้ลุ้น

You will soon receive a financial

notice whether as a debtor or creditor.

It involves compensation, payment

or reimbursement. Your work will be

chaotic. Be careful with conflict or

disunity in the workplace.

Your journey will be smooth.

Your money situation will be

extremely tight with various inevitable

expenses and debts. You will not

enjoy your work and encounter

irresponsible colleagues. Your trip will

not be possible unless the confusion

in your office is eliminated. A bright

day is approaching though. Stay

strong.

You are in the middle of a financial

decision concerning your money

and expenses. You will be caught in a

conflict with some people in your work.

Be patient and flexible. Good news

is possible on your journey. It’s time

you take a vacation and travel with a

special companion.

Be extra patient with the present

financial situation. There’ll be more

expenses and problems to be solved.

If you’ll sign a contract, you should

carefully scrutinise it to ensure that you

are not cheated. You may have to cancel

a trip or change the travel date.

Finances are tight with debts or a

temporary money shortage which

may force you to borrow from others.

Concerning your career, you should be

strongly determined to fight against

obstacles, be they visible or invisible.

You will enjoy a pleasant trip to visit

your family or friends, or be on a

vacation with a companion.

Your financial prospect is bright with

the possibility of buying a car or a

house; the deal will be smooth.

You will be outstanding in your

workplace while a new opportunity will

appear. If you run your business,

you will receive a significant opening.

If your trip requires that you keep a

secret, strictly do it. A trip with

someone may put you in a hot seat.

近 期 将 收 到 一 笔 重 要 单 子 , 不 论 是 债 务 人 或

债 权 人 将 收 到 关 于 赔 偿 或 一 部 分 回 款 的 重 要

消 息 。 工 作 有 许 多 复 杂 问 题 , 小 心 团 队 分 裂 ,

不 和 谐 。 旅 行 都 好 , 发 生 难 题 都 会 有 人 帮 忙 。

资 金 有 史 以 来 最 严 重 , 有 大 小 支 出 , 如 到 期 发

票 、 未 尝 债 务 。 工 作 不 太 顺 , 经 常 遇 见 没 有 能 力

的 同 事 。 旅 行 取 决 于 安 排 时 间 和 工 作 , 好 好 安 排

肯 定 会 有 合 适 的 时 间 。

资 金 属 于 正 在 作 出 决 定 期 间 , 会 为 各 项 经 济

支 出 认 真 的 思 考 。 工 作 将 与 某 人 发 生 冲 突 ,

需 要 忍 让 。 旅 行 适 合 出 去 放 松 休 闲 , 与 爱 人

旅 行 会 很 快 乐 。

在 这 期 间 必 须 为 各 种 资 金 问 题 而 忍 受 , 有 许 多

支 出 。 工 作 要 注 意 不 公 平 的 合 同 义 务 , 与 人 合

作 应 当 好 好 检 查 协 议 。 旅 行 可 能 需 要 暂 时 取 消

计 划 或 要 更 改 旅 行 日 期 。

资 金 比 较 严 重 , 有 许 多 债 务 , 可 能 遇 见 暂 时 资

金 缺 乏 , 要 向 他 人 借 。 工 作 , 主 要 是 对 未 来 计

划 树 立 , 与 隐 藏 障 碍 斗 争 。 旅 行 运 势 最 好 ,

尤 其 是 探 亲 访 友 、 与 爱 人 的 旅 行 会 很 惬 意 。

资 金 运 势 极 好 , 有 买 车 买 房 的 趋 势 , 各 种 买

卖 非 常 顺 利 。 工 作 也 很 突 出 , 很 多 好 机 会 来

临 。 旅 行 , 尤 其 是 秘 密 旅 行 , 要 注 意 保 密 ,

与 爱 人 旅 行 将 发 生 不 可 思 议 的 事 。

96 June 2019

97


WEFIE

#WEfieWESmile

Check out this month’s WEfie

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!

Whether travelling solo or in group, pair up with

your pal or find someone next to you, then strike

a pose, say cheese and click!

สนุกกับ WEFIE WESMILE

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน

Join our fun “WEfie” contest

of couple or group selfies.

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ

#WEfieWESmile ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.WESmileMagazine.com

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram

with a hashtag : #WEfieWESmile. Prizes up for grabs include air tickets

and other special gifts from THAI Smile.

Check out the images taken by WE Smile readers at WEfieWESmile.

Learn more at www.WESmileMagazine.com

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfieWESmile 分 享 您 的 自 拍 照 ,

参 加 比 赛 并 赢 取 WE Smile 奖 品 。

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。

您 可 在 www.WESmileMagazine.com 查 看 并 了 解 更 多 WE Smile 期 刊 读 者 的

#WEfieWESmile 活 动 拍 摄 照 片 。

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่

mongkol.jumpafaed และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ้าพันคอ

จากไทยสมายล์ ได้แก่ pookcmixconcrete

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile

โทร. 0 2744 4975, 081 315 9814

• The winners of THAI Smile blanket pillow is mongkol.

jumpafaed and The winner of a THAI Smile scarf is

pookcmixconcrete. Collect your prize at WE Smile’s editorial

department. Call 0 2744 4975, 081 315 9814.

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 mongkol.jumpafaed 和 获 得 泰 国

微 笑 航 空 围 巾 的 获 奖 者 为 pookcmixconcrete, 请 至 WE Smile 杂 志 。

编 辑 部 领 取 奖 品 , 电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。

98 June 2019

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!