Security Manager - ΤΕΥΧΟΣ 82

smartpress
  • No tags were found...

Περιοδικό για την ασφάλεια.

market.News

QQ

Πρότυπο ISO 18788 για την πιστοποίηση λειτουργιών ιδιωτικής

ασφάλειας - Οι τεχνικές απαιτήσεις

Το πρότυπο ISO 18788:2015 -που φέρνει στην Ελλάδα η

TUV Austria Hellas- καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος

Διαχείρισης των Λειτουργιών Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη

λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του. Βασική αρχή του

προτύπου είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τα

ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια των Δραστηριοτήτων

Security και η εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών

απαιτήσεων που σχετίζονται με τις Δραστηριότητες Ιδιωτικής

Ασφάλειας.

Απαιτήσεις Προτύπου - Το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση

του Οργανισμού είναι ο προσδιορισμός του Πεδίου

Εφαρμογής. Ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά

και εξωτερικά θέματα, και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων

μερών πρέπει να καθορίσει το Τεκμηριωμένο

πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Λειτουργιών

Ιδιωτικής Ασφάλειας. Ο οργανισμός στην συνέχεια

πρέπει να προσδιορίσει το Πλαίσιο του Οργανισμού,

τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που μπορεί να

επηρεάζουν την ικανότητα του Οργανισμού, τα ενδιαφερόμενα

μέρη και τις απαιτήσεις τους. Η Ανώτατη Διοίκηση

πρέπει να αναπτύξει, τεκμηριώσει και δημοσιεύσει

τη Δήλωση Συμμόρφωσης που υποδεικνύει την ευθύνη

της για την συμμόρφωση του οργανισμού με τις αρχές

του σεβασμού των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ανώτατη

Διοίκηση πρέπει να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους

για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση

του Συστήματος Διαχείρισης Λειτουργιών Ιδιωτικής

Ασφάλειας. Ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές

και εξωτερικές παραμέτρους και τις απαιτήσεις των

ενδιαφερομένων μερών πρέπει να εντοπίσει τις Απειλές

και τις Ευκαιρίες. Επίσης πρέπει να εκτιμήσει την επικινδυνότητα

πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα και να

σχεδιάσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών

και την αξιοποίηση των ευκαιριών. Ο Οργανισμός πρέπει να

καθιερώσει στόχους σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης

των Λειτουργιών Ιδιωτικής Ασφάλειας και να σχεδιάσει τις

ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

Ο Οργανισμός πρέπει να καθορίσει Κανόνες Συμπεριφοράς

και Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους

(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και

των εξωτερικών συνεργατών) ώστε να προωθεί τις αρχές

του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την

αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας

πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι κατανοούν την

ευθύνη τους, να προλαμβάνουν και να αναφέρουν τυχόν

καταχρήσεις εξουσίας.

Σχετικά με την επιλογή του προσωπικού και των υπεργολάβων

ο Οργανισμός πρέπει να διενεργεί ενδελεχή έ-

λεγχο του ιστορικού τους και να καθορίζει με ακρίβεια τους

κανόνες συμπεριφοράς. Οι διαδικασίες για χρήση βίας,

κατοχή όπλων, δυνατότητα για σωματικό έλεγχο πρέπει να

συμμορφώνονται με την εκάστοτε Εθνική και Ευρωπαϊκή

νομοθεσία. Όλες οι σχετικές άδειες και οι εκπαιδεύσεις του

προσωπικού πρέπει να είναι εν ισχύ και να αποθηκεύονται

στον φάκελο του εργαζόμενου.

Τέλος ο Oργανισμός θα πρέπει να διενεργεί εσωτερικές

επιθεωρήσεις σε προγραμματισμένα διαστήματα, ώστε

να παρέχονται πληροφορίες ότι το σύστημα εφαρμόζεται

αποτελεσματικά, διατηρείται και συμμορφώνεται με τις

απαιτήσεις του προτύπου. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει

να ανασκοπεί το Σύστημα Διαχείρισης των Λειτουργιών

Ιδιωτικής Ασφάλειας σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα

κατά την διάρκεια της Ανασκόπησης από τη

Διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

την TUV Austria Hellas, τηλεφωνικά στο +30 2105220920

ή στο e-mail: certification@tuv.at και οι εξειδικευμένοι

συνεργάτες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων

Διαχείρισης & Προϊόντων θα είναι στη διάθεσή σας για

περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

16 . security manager

More magazines by this user
Similar magazines