Security Manager - ΤΕΥΧΟΣ 82

smartpress
  • No tags were found...

Περιοδικό για την ασφάλεια.

video.Surveillance

ναγερμοί αποτελούν πάντα πρόβλημα για τους τελικούς χρήστες

διότι πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να ερευνήσουν τι

συμβαίνει πραγματικά. Η συνολική διαδικασία καθυστερεί την

ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων και μειώνει τη συνολική

αποτελεσματικότητα του γενικού συστήματος ασφάλειας.

Ας εξετάσουμε, για παράδειγμα, ένα μάλλον σενάριο με ό-

χι ιδιαίτερα επιβαρυντικούς παράγοντες. Στο σενάριο αυτό,

υπάρχει μια τοποθεσία όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας κινούνται

ένας σχετικά μικρός αριθμός αυτοκινήτων και ανθρώπων

γύρω από αυτήν. Ακόμα και σε αυτήν, την όχι ιδιαίτερα

επιβαρυμένη περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν 50 λανθασμένοι

συναγερμοί σε μια νύχτα. Ας υποθέσουμε ότι χρειάζονται

2-3 λεπτά για να ελεγχθεί ένας εσφαλμένος συναγερμός και

ότι μόλις 3 από τους 50 συναγερμούς απαιτούν περισσότερη

διερεύνηση με χρόνο που κυμαίνεται περίπου στα 15 λεπτά

ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη,

ο φύλακας είτε πρέπει να ελέγξει απλώς το σύστημα και

να διαγράψει την ειδοποίηση του εσφαλμένου συναγερμού,

είτε στη δεύτερη να μεταβεί στο σημείο από το οποίο ήρθε η

ειδοποίηση και να ελέγξει αν όντως υπάρχει παραβίαση. Επίσης,

θα πρέπει να καταγράψει στο ημερολόγιο του (log book)

όλες αυτές τις ενέργειες. Το σύνολο λοιπών των λεπτών που θα

καταναλώσει ο φύλακας θα ξεπεράσει τα 150 λεπτά. Δηλαδή,

θα σπαταληθούν πάνω από δυόμιση ώρες για τη διερεύνηση

εσφαλμένων συναγερμών. Μόνο και μόνο από αυτήν την παράθεση

μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι

το σωστό και αποτελεσματικό φιλτράρισμα των συναγερμών.

Εδώ, υπεισέρχεται η σημασία της βαθιάς εκμάθησης. Διότι έχει

τη δυνατότητα να επεξεργαστεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων

με τρόπο παρόμοιο με εκείνο του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η συνδυασμένη χρήση συστημάτων επιτήρησης και η

λήψη δεδομένων από τις κάμερες για τον έγκαιρο διαχωρισμό

των σημάτων που έρχονται από τα συστήματα συναγερμού

οδηγεί ακριβώς στην ανάγκη για την επεξεργασία ενός τόσο

μεγάλου όγκου δεδομένων.

Όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις διαθέτουν πλέον πολύ εκτεταμένα

συστήματα επιτήρησης. Η πρόκληση είναι να χρησιμοποιηθούν

αποτελεσματικά αυτά τα συστήματα ώστε οι

φύλακες να μπορούν να εντοπίζουν κατευθείαν τους κρίσιμους

συναγερμούς. Μέχρι σήμερα, έρευνες έχουν δείξει ότι

η χρήση συστημάτων βαθιάς μάθησης αυξάνει την ακρίβεια

των συναγερμών σε ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 38%.

Κάνοντας χρήση απλών μαθηματικών αυτό οδηγεί σε εξοικονόμηση

του χρόνου των φυλάκων κατά μία ώρα με εφαρμογή

στο προαναφερθέν σενάριο.

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε πόσο αποτελεσματική μπορεί να

είναι η ενσωμάτωση συστημάτων βαθιάς εκμάθησης σε συστήματα

περιμετρικής ανίχνευσης. Όμως οι δυνατότητες της

βαθειάς εκμάθησης δεν περιορίζονται μόνο σε συστήματα

περιμετρικής ανίχνευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε

άλλα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, διευρύνοντας κατά

πολύ τις δυνατότητες τους. Ενσωματώνεται σε συστήματα

επιτήρησης αναβαθμίζοντας τη λειτουργία τους και κυρίως

τις video analytics δυνατότητες τους και όχι μόνο σε εφαρμογές

ασφάλειας. Η έγκαιρη “ανάγνωση” ύποπτων κινήσεων,

παραδείγματος χάρη ενός οχήματος που κινείται απειλητικά

ή ενός ανθρώπου που αποτελεί ενδεχόμενη απειλή για ένα

χώρο γίνεται πιο βατή με τη χρήση της τεχνολογίας βαθιάς

εκμάθησης. Το σύστημα μαθαίνει πότε μπορεί να ξεχωρίζει

τις περιπτώσεις και μόνο σε περίπτωση που διαβλέπει μεγάλη

πιθανότητα ενδεχόμενου κινδύνου ειδοποιεί τον χρήστη.

Εντέλει αυτό που διαφαίνεται την τελευταία περίοδο είναι

ότι όσο πιο πολύ αξιοποιούνται οι δυνατότητες τεχνολογιών

τεχνητής ευφυΐας τόσο πιο πολύ θα φτάνουμε κοντά σε αυτό

που εκλαϊκευμένα αποκαλούμε ως έξυπνα συστήματα. Τα ο-

ποία είναι τελικά αυτά που μπορούν να δώσουν την καλύτερη

δυνατή λύση στη διαχείριση των συναγερμών και στη μείωση

της εμφάνισης λανθασμένων ενδείξεων.

54 . security manager

More magazines by this user
Similar magazines