Leaflet_Pink tomato_Enroza_2019

enzazaden

Wyniki z doświadczeń

Plon i kalibraż owoców

Enroza daje wysoki plon wczesny i całkowity. Wyniki plonowania

Enrozy z gospodarstwa na Mazowszu (31.05.2019 r.).

Enroza jest odmianą która tworzy zdecydowanie mniej owoców

wielkości B, a tym samym większy jest udział BB i BBB.

Dane ze szklarni w okolicach Warszawy i Kalisza.

PLON

kg/m 2

NAJWYŻSZY

PLON

KALIBRAŻ OWOCÓW

GOSPODARSTWO 1

MNIEJ

OWOCÓW

WIELKOŚCI

B

B

B

BB + BBB

BB + BBB

14

13

12

13,42 13,28

12,78

88% 78%

11

10

11,02

9

8

ENROZA

ODMIANA 1 ODMIANA 2 ODMIANA 3

12%

ENROZA

22%

STANDARD

KALIBRAŻ OWOCÓW

GOSPODARSTWO 2

B

BB + BBB

B

BB + BBB

99% 94%

1% 6%

ENROZA

STANDARD

More magazines by this user
Similar magazines