medos katalog

mcantoprak

1


medos construction and mining

marble

A TREASURE FROM

NATURE TO HUMANITY

mermer

DOĞANIN İNSANA

SUNDUĞU HAZİNE

What heart and spirit means to a human body; marble

means the same for nature. When we are alive, it enlightens

our existence and when we are dead, it becomes a tomb

to immortalize us. People built cities in order to reach the

soul of stone and took shelter in marble while trying to find

their direction. They mounted inns, palaces and monuments.

Poets were inspired from stone, after cave walls, they wrote

their poems on marble. Sculptors carried their talents and

artwork to universal platforms. Marble is with us at every

moment of our lives, serves for humanity, provides us with a

strong and resistant memory. It becomes a natural treasure

and continues to live on for thousands of years...

İnsan için akıl ve yürek ne ise doğa için de mermer odur;

yaşarken hayatımıza büyük bir aydınlık verir, ölürken, mezar

olur, bizi ölümsüzleştirir. İnsanlar taşın ruhuna ulaşmak

için kentler kurmuşlardır ve kendilerine yer ve yön bulmak

için mermere sığınmışlardır; saraylar, hanlar ve anıtlar

yapmışlardır. Şairler mermerden beslenmişlerdir, mağara

duvarlarından sonra mermerlere yazmışlardır şiirlerini.

Heykeltıraşlar hünerlerini onda gördükleri ve onda yaşattıkları

oranda evrensel boyutlara ulaşmışlardır. Mermer, hayatımızın

her anını bizimle yaşar; insan soyuna hizmet eder,

dayanıklı ve güçlü bir bellek oluşturur bize, doğal bir hazine

olur, yaşar bin yıllarca…

Ara Pacis (Barış Sunağı) | Roma, MÖ 9. Yıl

2 3


medos construction and mining

marble

A TREASURY AT THE

HEART OF NATURE

mermer

DOĞANIN KALBİNDE

BİRİKEN HAZİNE

Marble is a metamorphic stone which was altered and

crystallized from limestone and dolomitic limestone under

heat and pressure. Just like mother nature forms trees and

humans; it also creates marble and each and every marble

is unique like human fingerprint. The beauty in its veins is

nothing but the touch of the nature. And when humans touch

it, they become siblings with nature.

Mermer, kalker ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç altında

başkalaşmasıyla kristalleşen metamorfik bir kayaçtır.

Tıpkı ağaç gibi, tıpkı insan gibi her mermeri oluşturan doğa,

mermeri de tıpkı insanın parmak izi gibi tek ve eşsiz yaratır,

damarlarındaki güzellik, tümden doğanın ona dokunmasıdır…

Ve insan, ona dokunarak, onu yaşayarak doğayla

kardeş olur….

4 5


medos construction and mining

Medos uygulama: Acıbadem Maslak Hastanesi

FROM PAST TO FUTURE

we carry marble to life

MEDOS has been active in both construction and mining sector since its

establishment year of 2002.

MEDOS has completed several construction projects both in Turkey and

abroad successfully. With its marble factory at Diyarbakır Industrial Organization

Zone and quarries in Diyarbakır Province, MEDOS continues its

marble production and mining activities.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

mermeri yaşama taşıyoruz

2002 yılında kurulan MEDOS Construction and Mining, kuruluş tarihinden

itibaren inşaat ve madencilik alanlarında faaliyetlerine kesintisiz olarak

devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı projeler ile inşaat

sektöründe, mermer ocakları ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde

kurulu mermer fabrikası ile de madencilik sektöründe sağlam adımlarla

yoluna devam etmekte, mermeri yaşama taşımaktadır.

6 7


medos construction and mining

MEDOS BOTTICINO QUARRY

MEDOS BOTTICINO OCAĞIMIZ

Located at Çermik region of Diyarbakır city the annual production of our quarry is around

30,000 tons. The product we make from this quarry which is known as Botticino throughout

the world is preferred in many projects due to its high polish quality and homogenous

structure.

Diyarbakır ili Çermik bölgesinde yer alan ocaklarımızın yıllık üretimi 30,000 ton civarındadır.

Dünya genelinde Botticino olarak bilinen bu ocağa ait ürünümüz yüksek cila alma

kabiliyeti ve homojen yapısıyla bir çok projede tercih edilmektedir.

Location

Our quarry is 100 km far away to our factory and 550 km to Mersin port.

Lokasyon

Ocağımız fabrikamıza 100 km, Mersin limanına 550 km mesafededir.

8 9


medos construction and mining

FACTORY

FABRİKA

MEDOS Marble factory has 6,700 square meters indoor closed and 13,794

square meter outdoor area, totally 20,494 square meters. The Factory has

20,000 square meters monthly production capacity.

Mermer fabrikamız 13.794 m² açık ve 6.700 m² kapalı olmak üzere toplam

20.494 m² alana sahip olup aylık 20.000 m2 üretim kapasitesi ile çalışmaktadır.

10 11


medos construction and mining

FACTORY

FABRİKA

• 3 Gang saw

• 1 ST

• 1 Plate, slim

• 1 Plate, calibrated

• 1 Multi-layered plate filling line

• 2 Tiling line

• 1 Bridge cutting

• And others…

• 3 Katrak

• 1 ST

• 1 Levha slim

• 1 Levha kalibre

• 1 Çok katlı levha dolgu hattı

• 2 Fayans hattı

• 1 Köprü kesme

• Ve diğerleri…

12 13


medos construction and mining

GLOBAL BRAND

KÜRESEL MARKA

14 15


medos construction and mining

PRODUCTS

ÜRÜNLER

16 17


medos construction and mining

MEDOS BOTTICINO

PHYSICAL ANALYSIS

Rigidity

: 4,5 mohs

Unit Weight : 2,731 ± 0,004 gr/cm3

Specific Gravity Moved : 2,744 ± 0,003 gr/cm3

Water Absorption : 0,174 ± 0,040

By Mass : 0,476 ± 0,110 %

By Volume :

Porosity : 0,476 ± 0,110 %

Don Loss : 0,333 ± 0,016 %

Degree of Porosity : 0,478 ± 0,111 %

MECHANICAL ANALYSIS

Uniaxial Compression Resistance : 116,30 ± 29,02 Mpa

Uniaxial Compressive Strength

After Frost

: 108,46 ± 34,09 Mpa

Bending Resistance

: 9,10 ± 2,44 Mpa

Wear Resistance

: 10,50 ± 3,78 cm/50cm²

Abrasion Loss

: 10,33 ± 5,57 kgf cm/cm²

Impact Resistance

: 69,71 ± 11,73 Gpa

Modulus of Elasticity

: 0,271 ± 0,046 Gpa

CHEMICAL ANALYSIS

CaO : 54,96 %

CaCO3 : 94,14 %

SiO2 : 0,15 %

Fe2O3 : 0,42 %

MgO : 0,64 %

18 19


medos construction and mining

MEDOS FOSSIL

PHYSICAL ANALYSIS

Rigidity

: 4,5 mohs

Unit Weight : 2,731 ± 0,004 gr/cm 3

Specific Gravity Moved : 2,744 ± 0,003 gr/cm 3

Water Absorption : 0,174 ± 0,040

By Mass : 0,476 ± 0,110 %

By Volume :

Porosity : 0,476 ± 0,110 %

Don Loss : 0,333 ± 0,016 %

Degree of Porosity : 0,478 ± 0,111 %

MECHANICAL ANALYSIS

Uniaxial Compression Resistance : 116,30 ± 29,02 Mpa

Uniaxial Compressive Strength

After Frost

: 108,46 ± 34,09 Mpa

Bending Resistance

: 9,10 ± 2,44 Mpa

Wear Resistance

: 10,50 ± 3,78 cm/50cm²

Abrasion Loss

: 10,33 ± 5,57 kgf cm/cm²

Impact Resistance

: 69,71 ± 11,73 Gpa

Modulus of Elasticity

: 0,271 ± 0,046 Gpa

CHEMICAL ANALYSIS

CaO : 54,96 %

CaCO3 : 94,14 %

SiO2 : 0,15 %

Fe2O3 : 0,42 %

MgO : 0,64 %

20 21


medos construction and mining

EMPRADOR

DARK

PHYSICAL PROPERTIES

Rigidity : 4 Mohs

Unit Volume Mass : 2,70 gr/cm 3

Unit Specific Mass : 2,73 gr/cm 3

Water Absorption at Atmospheric Pressure

By Volume : 0,2 %

By Weight : 0,5 %

Water Absorption in Boling Water : 0,3 %

By Volume : 0,7 %

By Weight : 0,5 %

Apparent Porosity

MECHANICAL PROPERTIES

Pressure Resistance

: 1019 Kgf/cm²

Pressure Resistance After Frost : 1019 Kgf/cm²

Impact Resistance

: 3 Kgf/cm²

Bending Resistance

: 132 Kgf/cm²

Elasticity

: 10,65 Kgf/cm²

Occupancy Rate : 98,6 %

Degree : 1,1 %

Average Wear Resistance : 18,8 cm/50cm²

Average Tensile Strength : 6,1 Kgf/cm²

CHEMICAL ANALYSIS

SiO2 : 1,25 %

FeO3 : 0,69 %

MgO : 0,40 %

22 23


medos construction and mining

EMPRADOR

MEDIUM

PHYSICAL PROPERTIES

Rigidity : 4 Mohs

Unit Volume Mass : 2,70 gr/cm 3

Unit Specific Mass : 2,73 gr/cm 3

Water Absorption at Atmospheric Pressure

By Volume : 0,2 %

By Weight : 0,5 %

Water Absorption in Boling Water : 0,3 %

By Volume : 0,7 %

By Weight : 0,5 %

Apparent Porosity

MECHANICAL PROPERTIES

Pressure Resistance

: 1019 Kgf/cm²

Pressure Resistance After Frost : 1019 Kgf/cm²

Impact Resistance

: 3 Kgf/cm²

Bending Resistance

: 132 Kgf/cm²

Elasticity

: 10,65 Kgf/cm²

Occupancy Rate : 98,6 %

Degree : 1,1 %

Average Wear Resistance : 18,8 cm/50cm²

Average Tensile Strength : 6,1 Kgf/cm²

CHEMICAL ANALYSIS

SiO2 : 1,25 %

FeO3 : 0,69 %

MgO : 0,40 %

24 25


medos construction and mining

EMPRADOR

LIGHT

PHYSICAL PROPERTIES

Rigidity : 4 Mohs

Unit Volume Mass : 2,70 gr/cm 3

Unit Specific Mass : 2,73 gr/cm 3

Water Absorption at Atmospheric Pressure

By Volume : 0,2 %

By Weight : 0,5 %

Water Absorption in Boling Water : 0,3 %

By Volume : 0,7 %

By Weight : 0,5 %

Apparent Porosity

MECHANICAL PROPERTIES

Pressure Resistance

: 1019 Kgf/cm²

Pressure Resistance After Frost : 1019 Kgf/cm²

Impact Resistance

: 3 Kgf/cm²

Bending Resistance

: 132 Kgf/cm²

Elasticity

: 10,65 Kgf/cm²

Occupancy Rate : 98,6 %

Degree : 1,1 %

Average Wear Resistance : 18,8 cm/50cm²

Average Tensile Strength : 6,1 Kgf/cm²

CHEMICAL ANALYSIS

SiO2 : 1,25 %

FeO3 : 0,69 %

MgO : 0,40 %

26 27


medos construction and mining

MEDOS BEIGE

MEDIUM

PHYSICAL ANALYSIS

Dry Unit Weight : 2.64 gr/cm 3

Saturated Unit Weight : 2.65 gr/cm 3

Porosity : 1.61 %

Void Ratio : 1.64 %

Water Absorbtion Weight : 0.95 %

Specific Gravity : 2.68 gr/cm 3

Abrasion Loss (Bohme) : 0.11 cm3/50cm 2

Thermal Conductivity

: 2.09 W/m.K

Schmidth Hardness Valume : 37.42

Mohs Hardness Value : 3.80

MECHANICAL PROPERTIES

Uniaxial Compressive Strength : 772.00 kg/cm 2

Elasticity Modulus

: 59.20 GPa

Poisson’s Ratio : 0.27

Impact Strength : 4.15 Nmm/mm 3

Indirect Tensile Strenght

(Brezilian) : 67.32 kg/cm 2

Uniaxial Compressive Strength

After Freezing-Thawing : 765.00 kg/cm 2

Weight Loss After

Freezing-Thawing : 0.32%

28 29


medos construction and mining

MEDOS BEIGE

LIGHT

PHYSICAL ANALYSIS

Dry Unit Weight : 2.64 gr/cm 3

Saturated Unit Weight : 2.65 gr/cm 3

Porosity : 1.61 %

Void Ratio : 1.64 %

Water Absorbtion Weight : 0.95 %

Specific Gravity : 2.68 gr/cm 3

Abrasion Loss (Bohme) : 0.11 cm3/50cm 2

Thermal Conductivity

: 2.09 W/m.K

Schmidth Hardness Valume : 37.42

Mohs Hardness Value : 3.80

MECHANICAL PROPERTIES

Uniaxial Compressive Strength : 772.00 kg/cm 2

Elasticity Modulus

: 59.20 GPa

Poisson’s Ratio : 0.27

Impact Strength : 4.15 Nmm/mm 3

Indirect Tensile Strenght

(Brezilian) : 67.32 kg/cm 2

Uniaxial Compressive Strength

After Freezing-Thawing : 765.00 kg/cm 2

Weight Loss After

Freezing-Thawing : 0.32%

30 31


medos construction and mining

MEDOS BLACK

PHYSICAL ANALYSIS

Dry Unit Weight : 2.64 gr/cm 3

Saturated Unit Weight : 2.65 gr/cm 3

Porosity : 1.61 %

Void Ratio : 1.64 %

Water Absorbtion Weight : 0.95 %

Specific Gravity : 2.68 gr/cm 3

Abrasion Loss (Bohme) : 0.11 cm3/50cm 2

Thermal Conductivity

: 2.09 W/m.K

Schmidth Hardness Valume : 37.42

Mohs Hardness Value : 3.80

MECHANICAL PROPERTIES

Uniaxial Compressive Strength : 772.00 kg/cm 2

Elasticity Modulus

: 59.20 GPa

Poisson’s Ratio : 0.27

Impact Strength : 4.15 Nmm/mm 3

Indirect Tensile Strenght

(Brezilian) : 67.32 kg/cm 2

Uniaxial Compressive Strength

After Freezing-Thawing : 765.00 kg/cm 2

Weight Loss After

Freezing-Thawing : 0.32%

32 33


medos construction and mining

ROSSO LEVANTO

PHYSICAL PROPERTIES

Rigidity : 3,5-4 Mohs

Unit Volume Mass : 2,69 gr/cm 3

Water Absorption at Atmospheric Pressure :

By Weight : 0,7 %

Apparent Porosity

MECHANICAL PROPERTIES

Apparent Porosity : 1,86 %

Pressure Resistance

: 945 Kgf/cm²

Pressure Resistance After Frost : 775 Kgf/cm²

Impact Resistance

: 85 Kgf/cm²

Bending Resistance

: 135 Kgf/cm²

Elasticity

: 19,7 Gpa

CHEMICAL ANALYSIS

SiO2 : 1,25 %

FeO3 : 0,69 %

MgO : 0,40 %

34 35


medos construction and mining

QUALITY

KALİTE

Selection

All products are selected and classified as per color and texture.

Seleksiyon

Bütün ürünler renk ve dokuya göre seleksiyona tabi tutulur.

Bundle

• Timbers are made of first class larch.

• Nylon is stretched on the polished surface of every plate with an automatic machine.

• Bundle pillars are strengthen on the top against inclining with 3mm diameter wires.

• While marbles are loaded on containers, air bags are located between bundles.

• Every bundle has 126 nails and weight about 1,700 grams.

• Every bundle has a label providing information about manufacturing of the product.

Bundıl

• Tahtalar 1. sınıf karaçamdan yapılmaktadır.

• Her levhanın cilalı yüzeyine otomatik makine ile naylon konulur.

• Bandıl dikmeleri üstten3 mm çapında telle eğilmelere karşı sağlamlaştırılır.

• Dikmeler bükülmemesi için yandan destek tahtası ile desteklenir.

• Mermerler konteynırlara konulurken bandıl aralarına hava yastıkları konulmaktadır.

• Her bandılda 126 adet çivi olup yaklaşık 1700 gramdır.

• Her bandılın üzerinde ürünün üretimi ile ilgili bilgileri bulunduran etiketler vardır.

36 37


medos construction and mining

QUALITY

KALİTE

Case

Timbers are made of first class larch.

Every case has 4 pieces of 22 density styrofoam angle trims.

2 steel plate rings are located on each corner of the case to strengthen the packaging.

Every case has a label providing information about manufacturing of the product.

Nylon is stretched while packaging the case to provide protection from external forces.

Cases are strengthened with 2 horizontal and 2 vertical nylon ring circle strips.

Cases are EURO type and two-way loading is possible.

Kasa

Tahtalar 1. sınıf karaçamdan yapılmaktadır.

Her kasada 4 adet 22 densite strafor köşebent bulunmaktadır.

Kasaların köşelerinde ambalajı sağlamlaştırmak için 2’şer adet sac çember bulunmaktadır.

Her kasanın üzerinde ürünün üretimi ile ilgili bilgileri bulunduran etiket vardır.

Kasa ambalajlanırken dış etkenlerden korumak için naylon şiling yapılır.

Kasalar, 2 adet yatay ve 2 adet dikey naylon çember şerit ile sağlamlaştırılır.

Kasalar EURO tipi olup çift yönlü olarak yükleme yapılabilir.

38 39


medos construction and mining

QUALITY

KALİTE

40 41


REFERENCES

REFERANSLAR

Medos Sample

Project: Diyarbakır

Metropolitan

Municipality Culture

and Conference

Center, Diyarbakır

Medos uygulama:

Kültür Kongre

Merkezi,

Diyarbakır

w Ministry of Cultural Affairs, Construction of Ministry of Cultural Affairs Building, Erbil

Bölgesel Hükümeti Kültür Bakanlığı Binası, Erbil

w US Army Corps of Engineer, Design and Construction of Erbil Emergency Hospital, Erbil

Acil Hastanesi, Erbil

w Rebaz Foundation, Design and Construction of PAR Hospital, Erbil

Par Hospital, Erbil

w Diyarbakır Metropolitan Municipality Financial Services Department,

Diyarbakır Metropolitan Municipality Culture and Conference Center, Diyarbakır

Kültür Kongre Merkezi, Diyarbakır

w İstanbul Special Provincial Administration, Pendik Government House and County Health Center Building Construction, Istanbul

İstanbul İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi Pendik Kaymakamlık Binası, İstanbul

w Gazi University Directorate of Construction Works, Gazi University Faculty of Education

Classroom and Laboratory Building Construction, Ankara

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derslik ve Laboratuvar Binası, Ankara

w Ministry of Science Industry and Technology, Construction of Siirt Pistachio Processing Facility, Siirt

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Siirt Fıstık İşleme Entegre Tesisi, Siirt

w Ministry of Science Industry and Technology, Construction of Revitalization of Tourism Sector, Siirt

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Siirt Turizm Geliştirme Projesi, Siirt

w Ministry of Science Industry and Technology, Construction of Rize Tea Research and Application Centre, Rize

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı, Rize

w Ministry of Science Industry and Technology, Construction of Giresun Licensed Hazelnut Warehouse and Spot Exchange, Giresun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Giresun Lisanslı Fındık Deposu, Giresun

w Ministry of Science Industry and Technology, Construction of Bayburt Natural Stone Manufacturing

and Marketing Support Centre, Bayburt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bayburt Doğaltaş İmalatı ve Pazarlama Destek Merkezi İnşaatı, Bayburt

w Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Construction Works,

Construction of Dormitory for Capacity of 600 Students in Erciş, Van

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van Erciş 600 kişilik yurt inşaatı, Van

w General Directorate of Sports Facilities Department, Batman Youth Center Construction, Batman

Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, Batman Gençlik Merkezi, Batman

w Ministry of Justice Department of Technical Affairs, Construction of Silopi Court of Justice Building, Sırnak

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Silopi Adliye Binası, Şırnak

42 43

medos construction and mining


medos construction and mining

medos

uygulama

Acıbadem

Hastanesi,

Maslak

Medos Sample Project:

Acıbadem Hospital,

Maslak

medos

uygulama

PAR

Hastanesi,

Erbil

Medos Sample Project:

Design and Construction

of PAR Hospital, Erbil

44 45


medos construction and mining

46

More magazines by this user
Similar magazines