Katalog Logico 2019/2020

hba39702
  • No tags were found...

NOVÉ

strany XVI–XVII

NOVÉ

2 – 3 NOVINKY / OBSAH

4 – 5 MATIKA DO KAPSY

6 – 19 LOGICO PRIMO

20 –63 LOGICO PICCOLO

22 – 23 LOGICKÉ MYŠLENÍ

23 POHÁDKY

24–25 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

26 – 27

38 VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ

28 – 29 OBSAHOVÉ VNÍMÁNÍ

30 – 31 PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ

32 – 33 PAMĚŤ A LOGIKA

34 – 37 PRVOUKA

38 – 39 GEOMETRIE

40 – 44 MATEMATIKA

45 FINANČNÍ GRAMOTNOST

46 – 47

ČESKÝ JAZYK

Předčtenářské dovednosti

48

ČESKÝ JAZYK

Základní cvičení

49

ČESKÝ JAZYK

Začínáme číst

50 – 55

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním

56 – 57

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova

58

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy

59

ČESKÝ JAZYK

e s háčkem

60 – 63 ANGLICKÝ JAZYK

64 – 65 ETIKA

OBSAH

II – VI

VIII – XIX

3

Similar magazines