Katalog Logico 2019/2020

hba39702
  • No tags were found...

URČENO DĚTEM OD 3 LET

LOGICO PRIMO

LOGICO PRIMO je určeno dětem od tří let a je vhodné pro individuální a skupinovou práci v mateřské

škole, v prvních třídách speciálních škol a pro zajímavou a zábavnou domácí samouku.

URČENO

DĚTEM

OD TŘÍ LET

VHODNÉ PRO

INDIVIDUÁLNÍ

A SKUPINOVOU

PRÁCI

PROCVIČUJE

JEMNOU MOTORIKU,

ZRAKOVÉ A PROSTO-

ROVÉ VNÍMÁNÍ

2000 LOGICO PRIMO RÁMEČEK

● Odolný materiál

SKLÁDÁ SE

Z RÁMEČKU

A RŮZNÝCH

SOUBORŮ KARET

● Šest barevných, pohyblivých knoflíků

EVOKACE

ŘEČOVÉHO

PROJEVU

PODPORA

KONCENTRACE,

POZORNOSTI

A TRPĚLIVOSTI

● Rozměr 23,2 x 28,4 cm

● Bez volných dílů

● Univerzální pro všechny soubory LOGICO PRIMO

● Snadné čištění

● Cena: 274 Kč

Děti si mohou hrát samy, s partnerem nebo ve skupině. Mohou si samy vybrat kartu, s kterou

chtějí pracovat, samy si určí tempo a dobu pracovní činnosti a samy kontrolují správnost řešení

úkolů otáčením karty a porovnáváním barev knoflíků. Touto samostatností ve všech směrech

odpadají veškeré obavy týkající se přetíženosti, strachu z chyb, demotivace apod. Děti mají celý

průběh učení ve vlastních rukách, a proto ho ani jako učení nevnímají. Dokonce jsou úkoly zvoleny

tak, aby děti rozuměly, co mají dělat, i bez toho, že jim někdo přečte zadání.

Jak na

to

Přisuň barevný knoflík ke správné odpovědi

6

UČENÍ HROU

Zasuň

kartu do

rámečku

Otoč

kartu

a

porovnej

barvy

Similar magazines