30.12.2019 Views

Hotel Guide 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2020

HOTELGUIDE

SMALL HOTELS WITH GREAT KITCHENS


3


Välkommen, Welcome to Petit Hotel

INNEHÅLL / CONTENTS

Petit Hotel

– De små hotellen med de stora köken

– Small hotels with great kitchens 7

Älskar du mat? / Do you love food? 8

Miljö / Quality and environmental certification 9

Petit Hotel Sweden 11

Karnelund Krog & Rum, Skåne 13

En gaffel kort på Martim Krog & Hotell, Skåne 15

Kastanjelunds Wärdshus, Skåne 17

Ringsjö Krog & Wärdshus, Skåne 19

Kivikstrands Badhotell, Skåne 21

Bodelssons By the Sea, Skåne 23

Bykrogen Österslöv, Skåne 25

E&E Stora Hotellet, Osby, Skåne 27

Torups Gästgivaregård, Halland 29

Björkhaga Hotell & Konferens, Västergötland 31

Eco by StrandNära, Öland 33

Hotell Magazin1, Gotland 35

Strandakar Hotell & Restaurang, Gotland 37

Rimforsa Strand, Östergötland 39

Stegeborgs Trädgårdshotell, Östergötland 41

Husby Säteri, Östergötland 43

Högby Spa & Konferens, Östergötland 45

Sund Nergården, Södermanland 47

Ramnäs Hotell & Konferens, Västmanland 49

Sahlströmsgården, Värmland 51

Bjurfors Hotell & Konferens, Dalarna 53

Garpenbergs Slott, Dalarna 55

Orsa Järnvägshotell, Dalarna 57

Dala-Floda Värdshus, Dalarna 59

Buustamons Fjällgård, Jämtland 61

Tärnaby Fjällhotell, Lappland 63

Petit Restaurangguide / Restaurant guide 64

Organic food 74

Bokning / Book your reservation 76

Konferens / Petit Hotel Conference 78

Petit Hotel Bonusprogram / Rewards program 82

Global Alliance of private Hotels 86

Presentkort / Gift Vouchers 91

Petit Tours 92

Kartor / Contents and maps 96

Samla poäng i

Petit Hotels bonusprogram

och få exklusiva gåvor!

Läs mer på sidan 85.

Collect points with Petit Hotel

Bonus and receive

exclusive gifts!

See page 85.

5


Small hotels with

great kitchens

Det är bara till storleken

som ett Petit Hotel är

litet. Till själ och hjärta

är vi alla stora.

Petit Hotel består av några av Sveriges

bästa små hotell. De flesta finns

på landsbygden och i lugna och vackra

omgivningar. Rena sjöar, älvar och skogar,

såväl som närbelägna golfbanor och

kulturella upplevelser ger sammantaget

oförglömliga upplevelser. Med sina sköna

rum och synnerligen kreativa kök med

gastronomiska menyer, oftast baserade

på lokala och ekologiska råvaror, erbjuder

hotellen njutningar för både kropp

och själ.

Lojalitetsprogram

Vi vill belöna våra gäster!

Beställ ditt eget Petit Hotel kort vid nästa

hotellvistelse på något av våra medlemshotell

eller direkt på www.petithotel.se,

sedan kan du samla poäng och njuta av

fria nätter på våra medlemshotell i Sverige

samt hos våra samarbetspartners

över hela världen.

The only thing small

about a Petit Hotel is

its size. Our hearts and

souls are all big.

Petit Hotels includes many of

Sweden’s finest small hotels. Most

of them are located in the countryside in

beautiful, peaceful surroundings. Crystalclear

lakes, rivers and forests, as well as

nearby golf courses and cultural events,

together create unforgettable experiences

for our guests. With their stylish, comfortable

rooms and highly creative kitchens

with gastronomic menus, often based on

fresh local and organic produce, these hotels

offer indulgence for both the body and soul.

Loyalty programme

We want to reward our guests!

Order your own Petit Hotel card the next

time you stay at one of our members

hotels or directly at www.petithotel.se.

Then you can begin collecting points and

enjoying free nights at all our members

hotels in Sweden as well as our partners

all over the world.

7


LÄR OSS MER SÅ BLIR VI ÄNNU BÄTTRE.

Ge oss dina synpunkter! Vi uppskattar om du tar dig tid att ge oss dina

förslag på förbättringar. Kontakta gärna receptionen eller skicka ett mail

till info@petithotel.se

THE THE SMALL SMALL HOTELS HOTELS

WITH WITH GREAT GREAT KITCHENS KITCHENS

QUALITY COMMITTED

WWW.PETITHOTEL.SE

Älskar du mat?

Love food?

En utmärkt miljö- och

kvalitetscertifiering!

Great environmental

and quality certification!

Eller kanske framförallt att njuta av

själva måltiden? Långsamt, intensivt

och naturligtvis gärna tillsammans med

goda vänner eller med din käraste.

Mat är njutning!

Kanske är det därför du söker dig till ett

Petit Hotel? Upplevelserna, som ger dig

de sköna minnena. Minnen från sprakande

brasor i kalla vinternatten eller lata

stunder i solnedgångens hetta på hotellets

altan. Stunder, som gör livet lättare att

leva. Stunder på ett Petit Hotel.

Or perhaps what you like most is

sitting down to enjoy a good meal,

allowing you to gradually relax with the

intensity and pleasure of good friends or

your loved one?

Food is pleasure!

Maybe this is why you are interested in

a Petit Hotel? Where experiences leave

lasting memories. Remember the crackling

log fire on a cold winter night or the

lazy moments in the warm glow of the

setting sun on the hotel terrace. These are

moments that make life easier. Moments

in a Petit Hotel.

Petit Hotel har en kvalitets- och

miljöcertifiering. Huvudsyftet är att

kontinuerligt förbättra medlemmarnas

miljöarbete och minska hotellens negativa

inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade

hotell har en miljöpolicy och har

gjort en miljöutredning. Miljöutredningen

visar vilken miljöpåverkan företaget har.

Hotellen sätter upp mål för hur de skall

minska sin miljöpåverkan och för att få behålla

miljöcertifikatet måste de uppnå sina

mål och sedan vidmakthålla dessa.

Även när det gäller hotellens kvalitet finns

en standard som Petit Hotel har satt upp.

På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen

har hotellen en kvalitetspolicy och

kvalitetsutredning. Syftet med den är att

säkerställa att de mjuka värdena, som vi

värnar om så mycket, hela tiden bibehålls.

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet

och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkelse

som också förnyas varje år. Den

hittar du på entrédörren eller dess närhet.

Petit Hotels are certified to quality

and environmental standards. The

main purpose of this certification is to encourage

members to continuously improve

their environmental management work

and reduce their environmental impact.

The hotels set goals for reducing their environmental

impact. To keep their environmental

certificate, they have to achieve

their goals and maintain them.

Petit Hotels has also established a standard

for each hotel’s quality. Every hotel has a

quality policy and has conducted a quality

study. The goal is to ensure that their intangible

values, which we safeguard so carefully,

are constantly maintained.

The hotels receive a certificate as proof of

their certified quality and environmental

work. This certificate is also renewed every

year and you will find it displayed on the

entrance door or close to it.

8

9


Petit Hotel

Sweden

Det unika

är resan värd

Välkommen in i våra svenska hjärtan!

Här finns värmen och glädjen.

Vi vill så gärna dela med oss av smakerna,

dofterna, synintrycken, vårt land och

dess oskattbara värden.

Upplev det vackra i landskapet, i den

skandinaviska designen, de olika landskapens

kulinariska särarter och den

gudabenådade spelmansmusiken. Gör

din resa unik så blir den än mer värd i

dina minnen.

The unique

is worth the trip

Welcome to enjoy the heart of

Sweden! In our country you will

find warmth and joy, plus a palette of

tastes, scents and visual impressions.

We would be very pleased if you could

experience Sweden and its priceless values.

Enjoy the beauty of the countryside and

Scandinavian design. Taste our distinctive

cuisine and listen to our divine folk

music. Make your trip unique and it will

be worth more in your memories.

11


1. KARNELUND KROG & RUM

Gislöv, Skåne

I Gislöv på Österlen finner du Karnelund.

Förr i tiden inhyste huvudbyggnaden

den välkända lanthandeln.

Under 2000-talet byggdes den om till

restaurang.Den gamla byggnaden har nu

återfått sitt gamla namn. Ägarna har hittat

förutsättningarna för att skapa en Krog &

Rum så som de vill ha det och som man

tror att också gästerna vill ha det.

Krogens menyer baseras på det bästa av

de fina råvaror som finns i riklig mängd

på Österlen. Vårens och försommarens

primörer, nässlor, sparris, nypotatis serverat

med skaldjur, fisk och kött från lokala

gårdar och frukter från lokala odlingar.

Man kan säga att det här hotellet erbjuder

ett lite personligare och ett mer indiviuellt

boende. Med minst lika fräscha och

omsorgsfullt inredda rum som i vilket finhotell

som helst. Kombinationen kallas

därför ”Krog & Rum”.

There is an old Swedish farming village

located right in the middle of

a crossroads where four roads intersect.

This is where you will find Karnelund

Krog & Rum. The main building used to

house a country store, as well as a telegraph

and petrol station. In the 2000s,

the building was rebuilt as a restaurant.

The owners have discovered a way to create

“an inn with rooms” – exactly like

they wanted it, and precisely how they

thought guests would appreciate it.

The inn’s menus are based on the finest

ingredients, which are abundant in the

local area. The inn describes its food philosophy

as “modern classic”.

You could say that this hotel offers you

accommodation that is a little more personal

and distinctive.

Karnelund Krog & Rum

(GPS Lati: 55.507004, Long: 14.296498)

Gislingavägen 2, 272 92 Simrishamn,

Sweden

Phone: +46 414 250 10

E-mail: info@karnelund.se

Website: www.karnelund.se

Logi: 13 rum, totalt 26 bäddar

Konferens: 1 rum för upp till 18 gäster

Restaurang: 47 personer

Ägare: Peter Walter och Jan Flodin

Övrigt: ”Sveriges bästa bord” och

i ”White Guide”.

Accommodation: 13 rooms, for a total of 26 beds

Conference facilities: One room for up to 18 guests

Restaurant: 47 seats

Owned by: Peter Walter and Jan Flodin

Other information: Ranked in White guide and

in the food guide ”Sveriges bästa bord”.

13


2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM

Simrishamn, Skåne

Närmare havet än en gaffel kort på

Maritim kan man nog inte komma.

Från den franska balkongen ser man segelbåtarna

ge sig ut till havs och fiskebåtarna

komma in med nyfångad fisk.

en gaffel kort på Maritim vill vara en av

Skånes trevligaste restauranger. Det finns

två matsalar som tillsammans rymmer 70

personer, de har båda utsikt över hamnplan

och havet.

Köket väljer gärna lokala råvaror.

I tullhuset finns sex rum och ovanpå krogen

finns ytterligare åtta rum. I det gamla

tullhuset där tullarna förr höll till finns

idag en trevlig konferenslokal med modern

utrustning.

It is probably not possible to get

closer to the sea than en gaffel kort

at the Maritim. From the French balcony

you can watch the boats sail out to sea

and the fishing boats return with freshly

caught fish.

en gaffel kort at the Maritim strives to

be one of Skåne’s most enjoyable restaurants.

It has two dining rooms that

together seat 70 guests and both rooms

have a view of the harbour and the sea.

The kitchen prioritises local produce.

Maritim’s Tullhus has six rooms and there

are eight more above the restaurant. There

is a pleasant conference facility with

the latest technology in the old building

that once housed the customs authorities.

en gaffel kort på Maritim

(GPS Lat: 55.5569959, Long: 14.353310)

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Sweden

Phone: +46 414-41 13 60

E-mail: info@engaffelkort.se

Website: www.engaffelkort.se

Logi: 14 rum

Konferens: 2 konferensrum,

1 för 20 & 1 for 120 deltagare

Restaurang: 70+40 gäster på

uteserveringen sommartid

Ägare: Henric Appelkvist, Oscar Mårtensson,

Daniel Malm & Jonas Petersson

Köksmästare: Daniel Malm

Hotell & Konferenschef: Oscar Mårtensson

Restaurangchef: Jonas Petersson

Accommodation: 14 rooms

Conference facilities: 2 conference rooms,

1 for 20 & 1 for 120 participants

Restaurant: 70+40 outdoors during summer

Owned by: Henric Appelkvist, Oscar Mårtensson,

Daniel Malm & Jonas Petersson

Master Chef: Daniel Malm

Manager Hotel/Conference: Oscar Mårtensson

Restaurant manager: Jonas Petersson

15


3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS

Yngsjö, Skåne

Kastanjelunds Wärdshus

(GPS Lat: 55.882184, Long: 14.230296)

Kastanjelundsvägen 2,

296 72 Yngsjö, Sweden

Phone: +46 44 23 25 33

E-mail: info@kastanjelund.se

Website: www.kastanjelund.se

Logi: 24 rum

Konferens: 2 rum för upp till 40 gäster

Restaurang: 50 gäster/utomhus 50

Ägare: Marinette och David Nordal

Köksmästare: David Nordal

Övrigt: Gåsmiddag, julbord, nära badstrand

och golfbanor. God klass i Whiteguide 2018.

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: 2 rooms for a total of

40 participants

Restaurant: Seats up to 50 guests/50 outdoors

Owned by: Marinette and David Nordal

Master Chef: David Nordal

Other information: Goose dinner and Christmas

packages. Nearby beach and golf courses.

Good class in White Guide 2018 .

En känsla av en annan tid återspeglas

när man kommer till Kastanjelund.

Väl inne kan du avnjuta något gott

att dricka i vår trivsamma salong.

Sätt guldkant på tillvaron och unna dig ett

av värdshusets populära weekendpaket.

Du välkomnas med ett urval av hembakat

fikabröd till en värmande kopp kaffe eller

te. Beroende på vilket paket du valt så avslutas

kvällen med en lyxig fyrarättersmeny

alternativt en stor avsmakningsmeny.

För bästa resultat anpassas värdshusets

menyer efter råvarornas säsong och väljs

ut från gårdarna runtomkring. Till påsk

plockas de första nässlorna, sedan kommer

sparrisen på försommaren och mot

slutet av året blir det givetvis gåsmiddag

och julbord.

Njut av en natt i personligt inredda rum

och börja dagen med hembakat bröd,

egna marmelader samt charkuterier från

trakten.

Den skiftande naturen runt Kastanjelund

erbjuder många möjligheter till rekreation.

Ta en skön skogspromenad till Hanöbuktens

milslånga sandstrand eller en

golfrunda.

When you arrive at Kastanjelund,

you get the feeling of being in another

time. Once inside, you can enjoy

something delicious to drink in our comfortable

and cosy salon.

Add some luxury to your life by treating

yourself to one of the inn’s popular weekend

packages. You will be welcomed

with a selection of homemade buns and

pastries accompanied by a nice cup of tea

or coffee to warm you. Depending on the

package you choose, you can wrap up the

evening with a luxurious four-course meal

or a large tasting menu.

The inn’s menus are composed of seasonal

ingredients selected from farms in the surrounding

area. The first nettles are picked

for Easter, and later asparagus in summer,

and towards the end of the year, there will

be a traditional goose dinner and the customary

Christmas smorgasbord.

Enjoy the night in a personally decorated

room and start the following day with

homemade bread, our own jams and marmalades,

and cold cuts from the region.

Take a lovely walk through the woods to

the bay Hanöbukten, where you can stroll

down kilometres of sandy beach, or why

not play a round of golf?

17


4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS

Höör, Skåne

Mitt i Skåne ligger Ringsjö Krog &

Wärdshus. Det röda huset ligger

naturskönt, omgärdat av en parkliknande

trädgård med stora gräsmattor och magnifika

träd vid Ringsjöns strand. Sommartid

kan du sitta i parken och äta, dricka ett

glas vin eller ta en kopp kaffe.

Här kan du avnjuta lokala specialiteter.

Boris Levin har gjort köket vida känt

genom en genuin, skånsk/svensk matlagning

med lokala råvaror. Hotellet

har totalt fjorton rum, åtta under takåsarna,

varav två lite större. I flygelbyggnaden

finns dessutom sex rum med en

egen liten uteplats.

Lena och Boris Levin med familj och personal

hälsar Er välkomna! Deras gemensamma

mål är att din upplevelse skall bli av

sådan kvalitet att du gömmer det i ditt hjärta

och väljer att återkomma gång på gång.

Ringsjö Krog & Wärdshus is located

in the heart of Skåne, and

has a delightfully large and park-like garden

located on the shores of the Ringsjö

lakes. Boris Levin has made the kitchen

famous, while wife Lena is responsible

for the establishment’s fine reputation for

personal and generous service.

The hotel consists of six modern and spacious

rooms located in a detached annex,

in addition to the eight charming rooms

under the ridge of the main building’s

roof.

Lena and Boris Levin with family and staff

welcome you! Their common goal is that

your experience will be of such quality

that you hide it in your heart and choose

to come back again and again.

Ringsjö Krog & Wärdshus

(GPS Lat: 55.867544, Long: 13.498313)

Gamla bo, Stenlycke 202,

243 95 Höör Sweden

Phone: +46 413 332 55, 332 23

E-mail: info@ringsjowardshus.se

Website: www.ringsjowardshus.se

Logi: 14 rum med 28 bäddar

Konferens: 2 rum för totalt 50 gäster

Restaurang: 3 matsalar för totalt 120 gäster

Ägare: Kajsa-Stina Nordin och Adam Hagman

Köksmästare: Patrik Dahlberg

Övrigt: Gourmet-, djurparks- och golfpaket,

julbord, gåsmiddagar, bröllop, kalas och

konferenser.

Accommodation: 14 rooms with 28 beds

Conference facilities: 2 rooms for a total of

50 participants

Restaurant: 3 dining rooms seating up to 120 guests

Owned by: Kajsa-Stina Nordin and Adam Hagman

Master Chef: Patrik Dahlberg

Other information: Gourmet dining, zoo and golf

packages, goose dinners, weddings, parties, and

conferences.

19


5. KIVIKSTRAND BADHOTELL

Kivik, Skåne

Alla våra rum på badhotellet Kivikstrand

har sin egen charm och hotellet

ligger vackert, granne med havet

vid Kiviks norra pir. Huset som byggdes

1878 är Kiviks gamla skola och den gamla

atmosfären finns bevarad i byggnaden.

Många är de brudpar som valt att lägga

sin bröllopsnatt på hotell Kivikstrand på

Österlen.

Every room at Kivikstrand Hotel in

Österlen has its own charm, and

the hotel is beautifully situated next to the

sea at Kivik’s northern pier. The building,

which was built in 1878, is Kivik’s former

school and many of its original interior features

have been preserved. The hotel is also

a popular destination for couples on their

wedding night.

Kivikstrand Badhotell

(GPS Lat: 55.688273, Long: 14.223309)

Tittutvägen norra piren, Stengatan 32,

277 30 Kivik

Phone: +46 (0)414 71195

E-mail: info@kivikstrand.se

Website: www.kivikstrand.se

Logi: 14 rum i olika storlekar

Konferens: 15 personer

Restaurang: 30 gäster

Ägare: Anna och Micael Apelqvist

Övrigt: Strand med bastu, golfbanor,

vandrings-, cykel- och ridleder.

Accommodation: 14 rooms in different sizes

Conference facilities: 15 participants

Restaurant: Seats up to 30 guests

Owned by: Anna and Micael Apelqvist

Other: Beach with sauna, golf courses, hiking,

biking and riding trails.

På vår restaurang äter ni utmärkt gott. Vi

lagar med känsla på utvalda lokala råvaror.

I Kivik på Österlen finns mycket att upptäcka

alla årets säsonger. Vid påsk startar

konstrundan på Österlen. Skåneleden

mellan Haväng och Stenshuvud är välbesökt

av vandrare som gärna går till Brösarps

backar eller längs kusten förbi Kiviks

musteri och genom vackra Baskemölla

och Viks fiskelägen straxt innan Simrishamn.

Även golfare har en lång säsong

med närhet till fina banor som Viks och

Djupadals golfklubbar. Från Kivik är det

nära till allt Skåne har att erbjuda!

Välkomna!

Dine in our restaurant with a beautiful view

of the Baltic Sea. We craft our menu using

select, local ingredients.

In Kivik, Österlen, there is plenty to discover

regardless of the season. The Art tour in

Österlen starts at Easter and the Skåneleden

Trail between Haväng and Stenshuvud is

frequented by hikers who love to roam the

Brösarp hills or the coast, passing Kivik’s apple

orchards and the beautiful Baskemölla

and Vik fishing villages just before Simrishamn.

In Kivik golfers are able not only

to enjoy a long season but they also have

access to the finest courses. Kivik is close to

everything Skåne has to offer!

Welcome!

21


6. BODELSSONS BY THE SEA

Tosteberga, Skåne

På landet vid havet, intill Skånes

enda skärgård ligger det här hotellet.

Här dominerar naturen och Östersjön

i ålderdomlig sämja, med unik växtlighet

och rikt fågelliv. Ett fantastiskt ställe för

vuxna som vill bo och äta ekologiskt, behöver

lugn och ro, rekreation, en ostörd

mötesplats för konferenser eller bara ett

rum att sova i.

När du vaknar i det fräscha och somriga

rummet med egen toalett och dusch, altan

eller balkong, ser du det underbara

morgonljuset stiga över vattnet.

Allt kött som serveras i matsalen kommer

från Trolle Ljungby Gods bara 5 km bort –

även frukostkorven, som är gjord på hjort,

rådjur och vildsvin. De grönsaker man

serverar är ekologiskt odlade av bönder

i trakten och de flesta örter och sommartomater

kommer från egna odlingslådor.

This hotel is set in a rural landscape

by the sea, overlooking the

only archipelago in Skåne. It is a place

where nature, the Baltic Sea and their

unique flora and fauna have ruled in

peaceful co-existence throughout history.

Bodelssons is an ideal destination

for adults who want to live ecologically

and eat organically, who need peace and

quiet, recreation or an undisturbed meeting

place for a conference.

You will experience the wonderful morning

light rising above the water from the

window, in your summer-fresh room,

with your own patio or balcony.

All meat served in the dining room comes

from a manor 5 km from the hotel. The

vegetables are also organically produced.

Bodelssons by the Sea offers a conference

room in a cosy, home-like environment.

Bodelssons by the Sea

(GPS Lat: 56.011859, Long: 14.445680)

Släbovägen 7-22, Tosteberga,

290 34 Fjälkinge, Sweden

Phone: +46 44 777 77 77, +46 707 20 01 61

E-mail: info@bodelssons.se

Website: www.bodelssons.se

Logi: 8 rum, totalt 25 bäddar

Konferens: 2 rum för 6 och 10 deltagare.

Under sommarhalvåret erbjuder vi större

evenemang (upp till 100 personer) i tält

i trädgården.

Restaurang: 36 personer

Ägare: Leena Holm Bodelsson och

Jonas Bodelsson

Övrigt: Ekologiskt och närproducerat,

massagebad.

Accommodation: 8 rooms, 25 beds in all

Conference facilities: 2 rooms for

6 and 10 guests

Restaurang: Seats 36

Owned by: Leena Holm Bodelsson and

Jonas Bodelsson

Other information: Meals prepared

with organic and locally produced

ingredients; whirlpool bath.

23


7. BYKROGEN ÖSTERSLÖV

Kristianstad, Skåne

Bykrogen i Österslöv

(GPS Lati: 56.095288, Long: 14.245633)

Arkelstorpsvägen 79,

291 94 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 22 60 00

E-mail: info@bykrogen.nu

Website: www.bykrogen.nu

Logi: 26 rum med 47 bäddar

Konferens: 6 rum, 2-80 personer

Restaurang: 120 gäster, matlagningskök

upp till 30 personer.

Internet: WiFi i hela byggnaden

Ägare: Richard Nilsson

Restaurangchef: Richard Nilsson

Köksmästare: Andreas Kalomenidis

Sommelierer: Philip Roslund & Fredrik Larsson

Accommodation: 26 rooms with a total of 47 beds

Conference facilities: 6 rooms for 2-80 guests

Restaurant: 120 guests, kitchen for up to 30 people

for preparing meals with our chefs.

Internet: Wi-Fi throughout the building

Owned by: Richard Nilsson

Restaurant Manager: Richard Nilsson

Master Chef: Andreas Kalomenidis

Sommelierer: Philip Roslund & Fredrik Larsson

Bykrogen ligger i den gamla stärkelsefabriken

vid Råbelövssjön

i den lilla byn Österslöv, 9 km norr om

Kristianstad. Fabriken är idag ombyggd

till ett trivsamt hotell och restaurang med

fantastisk mat. Hotellet har 26 rum, 47

bäddar.

Filosofin är enkel. Din måltid ska vara en

upplevelse. Det serveras i huvudsak råvaror

från bygden, alltid av högsta kvalitet.

Matsedeln är uppbyggd efter tillgång och

årstid. Förutom förstklassig mat får du ett

fantastisk bemötandet av personalen när

du är på plats.

Bykrogen serverar à la carte och 10-rätters

avsmakningsmeny. De erbjuder även

fantastiska viner utvalda av egna sommelierer.

Matlagning med kock i något av deras

speciella matlagningskök är en mycket

populär och rolig aktivitet att göra tillsammans.

Passar både för privata sällskap

som konferensdeltagare.

Bykrogen erbjuder naturligtvis även konferensmöjligheter.

Där finns 6 konferensrum

för upp till 80 personer.

Bykrogen pub is located in the old

starch factory near Lake Råbelöv in

the small village of Österlöv, just 9 km

north of Kristianstad. The factory has

been converted into a cosy village pub

which serves delicious food. There are

26 hotel rooms in the hotel portion of the

building.

The philosophy is simple. Your meal

should be an experience. A meal primarily

based on produce from the local area,

always of the highest quality. The menu

revolves around availability and season.

In addition to first-class food, you will be

given a fantastic welcome by our personnel

when you arrive.

Bykrogen has both an à la carte menu

and a 10-course taster menu. There is

also a fantastic wine list carefully selected

by the restaurant’s own sommeliers.

Cooking with a chef in one of our special

kitchens is a very popular and fun activity

to do together. Perfect for both private

parties and conference attendees.

Bykrogen is also a wonderful place to

hold conferences. There are 6 rooms for

2-80 participants.

25


8. E&E STORA HOTELLET

Osby, Skåne

E&E Stora Hotellet Osby

(GPS Lat: 56.380157, Long: 13.993734)

Västra järnvägsgatan 17,

283 31 Osby Sweden

Phone: +46 479-318 30

E-mail: info@storahotelletosby.com

Website: www.storahotelletosby.com

Logi: 40 rum

Konferens: 4 konferensrum för 8, 10, 12, 20

och 30 personer.

Restaurang: ca 80 personer

Ägare: Bröderna Bo och Billy Ekstrand

Kökschef: Justus Andersson

Övrigt: Uteservering, bar, lunch- och middagsservice.

Accommodation: 40 rooms

Conference facilities: 4 conference rooms for 8,

12, 20 and 30 participants.

Restaurant: seats around 80 people

Owned by: The Bo and Billy Ekstrand brothers

Restaurant Manager: Justus Andersson

Other information: Outdoor serving area, bar,

lunch and dinner service.

I Osby, utmed stambanan, alldeles

intill järnvägsstationen där vägarna

23 och 15 korsas finns detta nyrenoverade

hotell med gourmetrestaurang. Idealisk

mötesplats oavsett om man kommer

med tåg eller bil.

Bröderna Ekstrand som driver var sitt företag

i dörr-, fönster- och portbranschen

tog över hotellet 2011 med ambitionen

att skapa ett personligt kvalitetshotell och

en krog med hög kvalitet.

Kockarna Justus och Dennis har ambitionen

att sätta Osby på kartan med ett

kök där man satsar på smaker för alla. Det

lilla teamet i servis och städ gör allt för

att restaurang- och hotellgästerna skall få

god och personlig service.

Hotellet erbjuder weekendpaket, temakvällar

och har en egen Matklubb som

träffas 6 gånger om året.

Nära samarbete med Chaîne des Rotisseurs,

Munskänkarna i Osby & Brio:s

Lekoseum.

This newly remodelled and furbished

hotel has a gourmet restaurant

and is located in Osby right next to

the train station along the main railway line,

where Road 23 and Road 15 intersect. The

hotel is an ideal place to meet whether you

are are travelling by train or car.

The Ekstrand brothers, who each run a

company in the door, window and gate

installation business, took over the hotel

in 2011 with the goal to create a personal

quality hotel with a restaurant of high

standard.

The restaurant’s two chefs, Justus and

Dennis, have come far in creating a wellknown

kitchen with flavors for everyone.

Our team do everything they can to ensure

that restaurant and hotel guests get the finest

personal service.

The hotel offers weekend packages and

theme evenings and has its gourmet food

club meeting 6 times a year. It also collaborates

with Chaîne des Rotisseurs, Munskänkarna

i Osby and Brio’s Lekoseum, a

museum dedicated to Brio wooden toys.

27


9. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD

Torup, Halland

Torups Gästgivaregård

GPS Lat: 56.9575, Long: 13.0801)

Gamla Nissastigen 18,

314 41 Torup, Sweden

Phone: +46 345 208 08

E-mail: info@torupsgastgivaregard.se

Website: www.torupsgastgivaregard.se

Logi: 10 rum. 2 enkel- och 8 dubbelrum

Konferens: 3 lokaler, 6-70 deltagare

Restaurang: 3 matsalar med upp till

130 personer.

Ägare: Erika Andersson och Jack Ackland

Köksmästare: Jack Ackland

Övrigt: Bastu och bubbelpool vid sjökanten.

Golfbana 3 km. Julbord, bröllop-och festarrangemang.

Accommodation: 10 rooms: 2 single and

8 double rooms.

Conference facilities: 3 rooms for 6 to 70

participants.

Restaurant: 3 dining rooms seating up to

130 people

Owned by: Erika Andersson and Jack Ackland

Master Chef: Jack Ackland

Other information: Lakeside sauna and whirlpool

bath. Golf course 3 km away. Christmas smorgasbord,

wedding celebrations and other festivities.

Mitt i Torup i Halland finns detta

vackra gästgiveri med anor från 1846.

Här tillbringar du dagar som betyder lite

mer för dig eller dagar då du faktiskt bara

vill sätta lite extra guldkant på tillvaron.

Du får en oförglömlig matupplevelse i en

historisk och avkopplande miljö, där personlig

service med glädje ger mys åt dig

som gäst. Du möts av en gemytlig atmosfär

och hotellrum med hög standard som

är charmigt inredda alla med sin egen

speciella karaktär.

Koppla av med bastu och bubbelbad vid

sjökanten.Vill du utforska den vackra naturen

i omgivningen finns härliga vandringsstigar

eller utmanande cykelleder. I

närområdet finns även golfbana, kulturminnen,

konst och hantverk.

Torups Gästgivaregård är också den

perfekta platsen för ert bröllop eller din

födelsedagsfest. Vill ni konferera i en avkopplande

miljö utanför stan skräddarsys

arrangemang för såväl små som större

grupper.

This beautiful inn dates all the way

back to 1846 and is located in the

centre of Torup, in Halland.

The inn is a great place to choose for your

special occasions. Or you can stay here

when you just want to spoil yourself a little.

The unforgettable culinary experience

in a historical and relaxing atmosphere,

where personal service, combined with

pleasure, will make your stay a cozy experience.

You will encounter a congenial ambience

and hotel accommodations of high standard.

The rooms are decorated with charm

and all have their own special style. Relax

in the sauna and whirlpool bath by the

edge of the lake. If you want to explore

the beautiful surroundings, you can stroll

along hiking paths or take a bike ride on

challenging trails. A golf course, cultural

landmarks, art and handicrafts are all

found in the immediate vicinity.

Torups Gästgivaregård is also a perfect

venue for your wedding, birthday celebration

or a coonference in relaxing atmosphere,

they make arrangements for

both small and large groups.

29


10. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS

Mullsjö, Västergötland

Björkhaga Hotel & Konferens

(GPS Lat: 57.9216586, Long: 13.880317)

Bosebygdsvägen 13,

565 31 Mullsjö, Sweden

Phone: +46 392 120 50

E-mail: info@hotellbjorkhaga.se

Website: www.hotellbjorkhaga.se

Logi: 28 rum

Konferens: 6 rum för totalt 100 gäster

Restaurang: 4/100 gäster

Ägare: Katarina Kvarnström och Peter Lundberg

Köksmästare: Magnus Bernhardsson

Övrigt: Bubbelpool i lusthuset, bastu med

relaxavdelning, motionsspår, skidanläggning

och aktivitetspaket.

Accommodation: 28 rooms

Conference facilities: 6 rooms for up to 100

participants

Restaurant: Seats 4/100 guests

Owned by: Katarina Kvarnström and Peter Lundberg

Master Chef: Magnus Bernhardsson

Other information: Jacuzzi in the gazebo,

sauna with a relaxation area, jogging path,

ski facility and activity packages.

Björkhaga ligger mitt i natursköna

Mullsjö. När du kommer hit lämnar

du stressen bakom dig. Närheten till naturen

med vandringsleder och bad under

sommaren och skidspår på vintern har

satt sin prägel på detta lilla samhälle norr

om Jönköping.

Kanske är det den familjära atmosfären

man minns mest? Den sprakande brasan.

De glada skratten eller kanske känslan av

att vara ompysslad? Att känna sig som

hemma och samtidigt njuta av professionell

och personlig service. Så vill Björkhaga

att du ska uppleva vistelsen.

Vägen till gästernas hjärtan går genom

magen. God mat och dryck är en av livets

höjdpunkter. Slå er ner vid ett vackert dukat

bord och koppla av medan personalen

berättar om maten och vinerna.

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer

och ordnar festbuffen med

kärlek och respekt för råvarorna. Köket är

klassiskt med mycket närproducerat och

ett eget viltslakteri i bakfickan.

Björkhaga is located in Mullsjö, an

area with beautiful scenery. When

you come here, you can relax and leave

the stress behind you. The personality of

this small community north of Jönköping

is characterised by its proximity to nature,

where you can experience hiking trails

and swimming in the summer and crosscountry

ski tracks in the winter. Perhaps it

is the cosy ambience that guests remember

the most? The crackling of the fire,

the happy sound of laughter or maybe the

wonderful feeling of being pampered?

You can feel at home and enjoy professional

and personal service at the same

time.

Food is another way to a guest’s heart

and delicious meals and drinks are one

of the highlights of life. Take a seat at a

beautifully set table and relax while our

staff describes the menu and wines.

Björkhaga serves lunches, prepares sampling

menus and arranges buffets for festive

events, all with love and respect for

the ingredients. The kitchen is classic and

uses mainly locally produced ingredients.

31


11. ECO BY STRANDNÄRA

Stora Frö, Öland

Eco by Strandnära

(GPS Lat: 56.57 Long: 16.41)

Dansbanevägen 3, Stora Frö

386 60 MÖRBYLÅNGA, Sweden

Phone: +46 485-366 00

E-mail: info@strandnara.com

Website: www.strandnara.com

Logi:16 rum

Konferens: 8-16 personer

Restaurang: 36 gäster

Ägare: Erica & Mikael Anerhaf, sedan 2007

Övrigt: Hållbarhet i fokus. KRAV-certifierad

på högsta nivå, enbart ekologiska råvaror.

Listad i White Guide & 360°Eat Guide Hotel,

Medlem i Naturturismföretagen, cykeluthyrning

& vandringsleder.

Accommodation: 16 rooms

Conference facilities: 8-16 people

Restaurant: 36 guests.

Owned by: Erica & Mikael Anerhaf, since 2007

Other information: Focus on sustainability. The KRAV

label’s highest level of certification; organic fresh

produce only. Listed in White Guide & 360°Eat Guide

Hotel; member of Naturturismföretagen; bicycle rental

and hiking trails.

Eco by StrandNära är badhotellet,

som sedan 1920-talet, bjuder på

långt mer än en plats att bo & mötas på.

Det är mest av allt en stämning och ett

hem. Ett hem som välkomnar sina gäster

på ett ödmjukt och avslappnat sätt,

som bryr sig om gästen och fokuserar på

stilla ro, god ekologisk mat och den behagliga,

vackra omgivningen, med lummig

trädgårdsmiljö. Rummen är inredda

i skandinavisk stil, med ljusa, hållbara

naturmaterial.

Njut av det underbara kalkstenslandskapet,

med härliga promenadstråk, frisk

havsbris, fågelkvitter & fantastisk natur.

De vackert sluttande Sandbergen som

sträcker ut sig längs sundet och bjuder

på magnifika vidder.

En vilja om att skapa en hållbar framtid,

där alla beslut som tas, grundas i långsiktig

hållbarhet, där råvaran går direkt

från jord till bord, präglar detta badhotell.

Med egna ekologiska mikroodlingar och

ett nära samarbete med lokala ekobönder,

är all mat som serveras ekologisk.

Eco by StrandNära är KRAV-certifierade

på högsta nivå och har fått fina utmärkelser

under åren för sitt miljöarbete.

Since the 1920s, the Eco by Strand-

Nära seaside hotel has been much

more than just a place to stay and meet.

Above all, it is an atmosphere and a home.

It is a home that welcomes its guests in

an unpretentious and relaxed way. We always

put the guest at the centre and focus

on quiet luxury, delicious organic food

and comfortable, beautiful surroundings.

The rooms have Scandinavian decor, with

light and sustainable natural materials.

Enjoy the wonderful limestone landscape

with delightful walkways, fresh sea breezes,

twittering birds and fantastic nature.

The beautifully sloping sand dunes stretch

out along the sound and offer magnificent

wide open spaces.

A desire to create a sustainable future

where all decisions are based on longterm

sustainability and where ingredients

for meals go directly from farm to fork

characterise this seaside hotel. The hotel

has its own organic microfarms and closely

cooperates with local organic farmers, which

means all of the food it serves is organic.

Eco by StrandNära has achieved the KRAV

label’s highest level of certification, and

has received several prestigious distinctions

over the years for its environmental

work.

33


12. HOTEL MAGAZIN1

Hablingbo, Gotland

Hotel Magazin1

(GPS Lat: 57.187331, Long: 18.253887)

Hablingbo Prästgården 152,

623 42 Havdhem Sweden

Phone: +46 (0)498-24 42 70

E-mail: hotelmagazin1@mail.com

Website: www.hotelmagazin1.com

Logi: 5 rum för 10-15 gäster

Konferens: 10-15 personer

Restaurang: 40 platser inomhus, april till

oktober, samt julbord i december eller enl. ö.k.

Ägare: Pelle Almén och Fannia Siwecki

Övrigt: lånecyklar, bröllopsarrangemang,

musikkvällar på sommaren

Öppettider: februari t.o.m. december.

Accommodation: 5 rooms seating 10-15 guests

Conference facilities: For 10-15 persons

Restaurant: Seats up to 40 indoors April through

October and Christmas smorgasbord is offered in

December or by special agreement.

Owned by: Pelle Almén and Fannia Siwecki

Other information: Biking, wedding events and

evenings with live music during the summer.

Open from February to December.

Hotel Magazin1 ligger på södra

Gotland, mitt på sudret med närhet

till ateljeer, vingård, museer och många

fina sandstränder inom cykelavstånd.

Här serveras det enkla, raka och nära

både vad gäller mat och bemötande. Man

bor bekvämt i något av de fem smakfullt

inredda rummen, sover i sköna sängar

med sänglakan av högsta kvalitet. Allt för

er bekvämlighet. Några av rummen har

balkong med trevlig utsikt

God ekologisk frukost serveras i den mysiga

och rustika restaurangen eller varför

inte ta med en picknickkorg för frukost i

det gröna. Till lunch och middag serveras

svenska och gotländska klassiker gjorda

på ekologiska råvaror från lokala gårdar.

Naturligtvis finns gratis WiFi till alla våra

gäster. Minibaren är alltid fylld med goda,

ekologiska, fairtrade-produkter.

Magazin1 är en perfekt mötesplats för

den lilla konferensen där man kan ha hela

hotellet för sig själv och varför inte bjuda

familj och vänner på något alldeles extra

ordinärt över en helg.

Vi lovar er ett unikt och mycket charmigt

boende!

Hotel Magazin1, situated in the

south of Gotland, right in the middle

of the area known as ”Sudret”, is close

to studios, a vineyard, museums and

many fine sandy beaches that are within

biking distance.

Simplicity rules here in terms of good

food and warm hospitality. You stay comfortably

in one of the hotel’s five tastefully

decorated rooms, where you sleep

in cosy beds with sheets of the highest

quality.

A delicious organic breakfast is served in

the hotel’s intimate and rustic restaurant.

Or why not take a picnic basket with

you to enjoy your breakfast outside in the

lovely green surroundings? For lunch and

dinner, the hotel serves classic dishes from

Sweden and Gotland that are made with

fresh organic ingredients from local farms.

Magazin1 is also the perfect meeting

place for small conferences, where you

can have the entire hotel to yourself.

Magazin1 promises that your stay will be

one-of-a-kind and very charming!

35


13. STRANDAKAR HOTELL & RESTAURANG

När, Gotland

Strandakar Hotell & Restaurang

(GPS Lat: 57.223011, Long: 18.570899

När Bomunds i Burgen 924 B

623 48 Stånga, Sweden

Phone: +46 (0)498-69 13 80

E-mail: info@strandakar.se

Website: www.strandakar.se

Logi: 12 rum/24 bäddar,

alla rum har egen uteplats

Konferens: 50 personer

Restaurang: 50 i restaurang, 50 i bistro,

60 på uteservering

Ägare: Lars and Charlotte Criwall

Köksmästare: Andreas Hedman

Övrigt: 2 golfbanor ca 10 min från hotellet,

massagebehandling, hälsocoaching,

cykeluthyrning.

Accommodation: 12 rooms/24 beds,

all rooms have their own patio

Conference facilities: For up to 50 persons

Restaurant: 50 in restaurant, 6o outdoors

and 50 in Bistro

Owned by: Lars and Charlotte Criwall

Master Chef: Andreas Hedman

Other information: 2 golf courses 10 min from

the hotel, massage treatment, health coaching,

bike rental.

Strandakar ligger inbäddat i grönska

med tallar runt hela byggnaden.

I vår stora park finns möjlighet att spankulera

och att slå sig ner på en bänk med

utsikt över Herta fiskeläge eller att titta

på ett par gravar från brons/järnåldern.

Framförallt på våren finns det många orkidéer

och vackra fåglar här. För den aktive

finns det kubbspel att låna och cyklar att

hyra. Herta badstrand ligger en kilometer

bort för den som är sugen på ett dopp.

På Strandakar gör vi allt för att våra gäster

ska få en oförglömlig upplevelse. Våra

hotellrum är designade för att fungera som

en flykt från stressen i det dagliga livet

och för att ge er en helhetsupplevelse i

lantlig lyx. Ta er tid att utforska Gotland,

upptäck naturen och njut av friden och

stillheten hos oss.

Eftersom vi söker lugn och harmoni finns

inte tv på rummen men hela anläggningen

har fritt trådlöst internet för den som

vill vara uppkopplad.

Vår fantastiska kökschef Andreas Hedman

och hans team ser till att besöket i

restaurang Strandakar blir en minnesvärd

upplevelse. Allt är tillagat med omsorg och

kvalité. I möjligaste mån använder vi lokala

produkter.

Strandakar is nestled among pine

trees. In our large garden you have

the opportunity to wander around or

to settle down on a bench overlooking

Herta fishing village. Or ponder over a

few graves from the bronze / iron age.

Especially in the spring there are many

orchids and beautiful birds here. For the

active, there are outdoor games to borrow

and bikes to rent. Herta beach is one

kilometer away for those who are looking

for a swim.

At Strandakar we do everything to ensure

that our guests have an unforgettable experience.

We give our guests peace of

mind to explore Gotland, reconnect with

nature and embrace tranquility.

Because we are looking for peace and

harmony, there is no TV in our rooms.

But the entire facility has free wireless

internet access for those who want to be

connected.

Our head chef Andreas Hedman and his

team make sure that a visit to restaurant

Strandakar becomes a memorable experience.

Everything is cooked with care

and quality. Andreas is proud to use local

products whenever possible.

37


14. RIMFORSA STRAND

Rimforsa, Östergötland

Rimforsa Strand

(GPS Lat: 58.124026, Long: 15.689070)

Fredrika Bremers Allé 2,

590 46 Rimforsa, Sweden

Phone: +46 494 792 90

E-mail: info@rimforsastrand.se

Website: www.rimforsastrand.se

Logi: 41 rum med 70 bäddar

Konferens: 9 lokaler för 2-90 gäster

Restaurang: 2 matsalar

Ägare: Familjen Eriksson

Köksmästare: Magnus Ulvan

Övrigt: Strandbastu, vacker trädgård för

avkoppling och aktivitet. Egen brygga för

båt och bad. Medlem i Östgötamat,

matlagningskök. Husdjursrum.

Accommodation: 41 rooms with a total of 70 beds

Conference facilities: 9 rooms for 2 to

90 participants

Restaurant: 2 dining rooms

Owned by: The Eriksson family

Master Chef: Magnus Ulvan

Other information: Beach sauna, beautiful garden

for relaxation and activity. Private jetty for boat and

swimming. Member of Östgötamat. Pet rooms.

Där Östergötland är som skönast,

vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa

Strand – en perfekt miljö för ditt företags

konferenser och möten. Rimforsa

Strand är också platsen för oförglömliga

helgupplevelser, till exempel weekendpaket,

bröllop och andra fester. Här kan

ni njuta av husets charmiga själ, en varm

och vänlig atmosfär och rogivande omgivningar.

Vi älskar vårt Östergötland och vårt östgötska

skafferi. Tallrikarnas färger och

matens smaker ändras från en dag till en

annan, allt eftersom årtiderna skiftar. Omtanke

om det goda värdskapet är något

som genomsyrar hela Rimforsa Strand,

som varit en mötesplats sedan 1911. Då

byggdes huset för Fredrik Bremerförbundets

Lanthushållningsseminarium.

Förutom god mat och dryck erbjuds även

ett stort urval av aktiviteter. Just läget vid

Åsundens strand öppnar möjligheter för

vattennära aktiviteter.

Rimforsa Strand is located in

the most beautiful part of Östergötland

by Lake Åsunden. It’s the perfect

setting for your company’s conference

or meeting. Rimforsa Strand is also the

venue for an unforgettable holiday experience,

such as a weekend packaged

excursion, wedding and other festivities.

Here you enjoy the charming soul of our

hotel, its warm and friendly atmosphere

and the peaceful surroundings.

We love our Östergötland and our Östgötska

pantry. The colors on the plates

and the tastes of the food change from

day to day, as the seasons change. This

devotion to good care and hosting is

characteristic for all of Rimforsa Strand,

which has been a meeting place since

1911 when it was built for Fredrika

Bremerförbundet, the oldest women’s

rights organization in Sweden.

Rimforsa offers you a wide selection of

activities in addition to fine food and

drink. Its lakeside location is perfect for

water-related activities.

39


15. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL

Söderköping, Östergötland

Stegeborgs Trädgårdshotell

(GPS Lat: 58.433333, Long: 16.583333)

614 97 Söderköping, Sweden

Phone: +46 121 420 03

E-mail: stegeborg@stegeborg.se

Website: www.stegeborg.se

Logi: 9 rum

Konferens: 1 rum för totalt 19 gäster

Restaurang: 18 platser

Ägare: Cassandra & Casimir Danielsson

Övrigt: Hamnkrog, egen flygplats, sommartid

trädgårdscafé. Öppet maj- september.

Julbord och förbokade sällskap året runt.

Accommodation: 9 rooms

Conference facilities: 1 room for up to 19 participants

Restaurant: Seats 18 guests

Owned by: Cassandra & Casimir Danielsson

Other information: Restaurant in harbour, private airfield,

garden café in the summer. Open from May to September.

Smorgasbord during the Christmas season and pre-booked

groups all year round.

Det här är ett charmigt och personligt

litet hotell beläget i slottsparken,

nedanför Stegeborgs slott. Hotellet

har varit trädgårdsmästeri och är inrett

i engelsk ombonad stil. Närmaste grannar

är vackra ekbackar och en välskött

park. Under sommaren har Trädgårdskaféet

öppet. Där serveras varma och kalla

drycker, fikabröd, liksom lättare rätter på

den stora verandan framför hotellet med

utsikt över trädgårdens äppelträd.

Inte långt från hotellet finns en hamnkrog

som ligger alldeles intill vattnet. Dagtid

fylls uteserveringen av båtburna gäster.

Kvällstid blandas långseglarna från kontinenten

med de sommarboende i skärgården.

Kvällsmenyn erbjuder allt från

knaperstekt strömming till blodig oxfilé.

Detta är det första Petit Hotel med egen

flygplats! Flygfältet är beläget mellan

Hamnkrogen och Trädgårdshotellet och

är öppet för alla besökare. Från flygfältet

är det en gångväg till Hamnkrogen och

Trädgårdshotellet.

This small “garden hotel” is charming

and personal. It is situated in

the park just below the Stegeborgs castle.

The hotel was formerly a nursery and is

decorated with a warm English style.

The garden café operates during the summer

months. It serves hot and cold drinks,

cakes, as well as light dishes on the large

veranda in front of the hotel overlooking

the garden’s apple orchard.

Not far from the hotel there is a restaurant

located right on the water that is filled

with seaborne travellers during the day.

Evening guests consist of a mixture of

long-distance sailors from the continent

and summer residents staying in the archipelago.

The evening menu offers everything

from crispy fried Baltic herring to

rare fillet of beef.

The hotel offer its own airport. The airfield

is available to all visitors. There is

space for 20 aeroplanes.

41


16. HUSBY SÄTERI

Östergötland

Husby Säteri bjuder på en levande

och välbevarad slottsmiljö anno

1795, beläget en mil utanför den pittoreska

staden Söderköping i S:t Anna Skärgård.

Vår gastronomi, med kulturhistoriska upplevelser

och givande möten står i fokus.

Våra gäster får ta del av fulländade måltidsupplevelser

med en gastronomi som

berör gom och sinne. Råvarorna väljs med

omsorg för vår plats och moderna tillagningstekniker

blandas med traditionell och

rustik kokkonst. Vi tar hänsyn till hållbarhet

och miljö och nyttjar ofta hela råvaror,

från rot till blast. På Husby Säteri fulländas

måltiderna med goda dryckesalternativ och

vår vinkällare står öppen för vinprovningar.

Husby Säteri offers a lively and wellpreserved

castle environment from

1795, located one mile outside the picturesque

town of Söderköping in the St. Anna

Archipelago.

Our guests get to enjoy the complete dining

experience with gastronomical delights that

will excite both your palette and senses. The

raw materials are sourced with care from

our region, and modern cooking techniques

are mixed with traditional and rustic cuisine.

We take into account sustainability and the

environment, and often use whole raw materials,

from root to stem. We offer an impressive

drinks menu and our wine cellar is

open for wine tastings.

Det är med glädje som vi erbjuder boende

av hög kvalité. Inkvartering sker antingen

i moderna hotellrum i någon av våra annexbyggnader

eller i slottets gästvåning

där unikt inredda sviter ger er komfortabel

lyxkänsla med touch av det sena 1700-talet.

High quality accommodation in either our

modern hotel rooms in one of the annex

buildings, or in the castle’s guest house

boasting uniquely decorated suites that give

you a comfortable luxury feel with hints of

the late 18th century.

Husby Säteri

(GPS Latitud: 58.466479,

Longitud: 16.471984)

Husby Säteri, 614 90 Söderköping

Phone: +46 121-347 00

E-mail: info@husbysateri.se

Website: www.husbysateri.se

Logi: 31 rum

Konferens: 6 rum för upp till 100 personer

Restaurang: 100 sittande/200 i tält ute

Hotellchef: Ulf Lacker

Ägare: Iréne och Fredrik Wastesson

Övrigt: Fest-,event- och Bröllopspaket.

Julbord, golf och slotts-weekend.

Accommodation: 31 rooms

Conference facilities: 6 rooms for up to 100

participants

Restaurant: 100 seats/200 in tent outside

Hotel Manager: Ulf Lacker

Owned by: Iréne and Fredrik Wastesson

Other information: Complete packages for weddings,

celebrations and events. Christmas dinner. Golf and

Castles Weekends.

Konferera era möten i vår vackra slottsmiljö.

Boka konferens för mindre grupper eller

upp till 120 personer – vi har plats för er alla.

Vi arrangerar även det lilla bröllopet till den

stora festen! Du kan även boka något av

våra weekendpaket så som golf eller skäm

bort dig med en Slottsweekend.

Hold your meetings in our beautiful castle

environment. Book a conference for smaller

groups or up to 120 people as we have

space to accommodate everyone.

We also arrange everything from the modest

wedding to the big party! You can also

book one of our weekend golf packages or

you can pamper yourself with a weekend

break at the castle.

43


17. HÖGBY SPA & KONFERENS

Borensberg, Östergötland

Högby Spa & Konferens

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.201893)

590 28 Borensberg, Sweden

Phone: +46 (0)141-420 60,

(0)709-242088

E-mail: info@hogbygard.se

Website: www.spa.hogbygard.se

Logi: 20 rum / 39 bäddar

Konferens: 3 rum för 10, 20, 40 personer

Restaurang: Öppen för våra spa- och

konferensgäster

Ägare: Birgitta och Thomas Säfström

Köksmästare: Frida Karlsson/Emma Andersson

Övrigt: 6 pooler i olika storlekar och

temperaturer, spabehandlingar, boulebana,

5 km från Göta Kanal. Medlem i Östgötamat.

Konstgrushall 400m² för aktiviteter.

Accommodation: 20 rooms / 39 beds

Conference facilities: 3 rooms seating 10, 20 and

40 guests

Restaurant: Available to our spa and conference guests

Owned by: Birgitta and Thomas Säfström

Master Chef: Frida Karlsson/Emma Andersson

Other: 6 pools of varying size and with different

water temperatures; spa treatments; boule playing

area. 5 km from Göta Kanal. Artificial gravel hall 400 m²

for activities.

Mitt i den östgötska myllan mellan

skogar, sjöar och öppna åkrar ligger

Högby Spa & Konferens.

På Högby Spa finns allt du kan önska dig

för kropp och själ. Upplev avslappning i

en rofylld oas med härlig värme. Hämta

ny kraft och energi och varför inte passa

på att ta en underbar Hamambehandling.

Njut av en simtur i vår inomhuspool, bada

torr- eller ångbastu, sitt i vår varma stilla

pool och se ut över en fantastisk natur.

På vår gård, där familjen har varit sedan

1600-talet, har vi byggt en miljö med en

blandning av gammalt och nytt. Utsikten

bjuder på gärdesgårdar och härliga vidder.

Vi och vår personal är måna om att

göra din vistelse hos oss väldigt behaglig.

Vårt kök får mycket uppskattning för

vällagad och god mat. Råvarorna är av

högsta kvalité och är till största delen

närodlade.

Högby Spa & Konferens is located

in the beautiful countryside of

Östergötland, where this spa and conference

centre is surrounded by woods,

lakes and open fields.

At Högby Spa you will find everything

you could wish for to nurture your body

and soul. Here you can relax in a tranquil

oasis offering a delightful feeling of

warmth. Renew your energy and strength

and why not take the opportunity to experience

a wonderful Hammam treatment?

Enjoy a swim in our indoor pool,

take a dry or steam sauna, or sit in our

heated still pool and look out over the

fantastic landscape.

At our farm – owned by our family since

the 1600s – we have created a special

ambience combining the old with the

new. The view offers a countryside dotted

with fences and with lovely vast expanses.

You will be pampered by us and

our staff to make your stay extremely

pleasant.

Our kitchen is much appreciated for its

delicious and well prepared meals.

Many of the dishes we serve are made

with locally produced ingredients.

45


18. SUND NERGÅRDEN

Vagnhärad/Trosa, Södermanland

Sund Nergården

(GPS Lat: 58.955902, Long: 17.412011)

Sund Nergården, 610 74 Vagnhärad,

Sweden

Phone: +46 156 70 00 70

E-mail: info@sundnergarden.se

Website: www.sundnergarden.se

Logi: 8 dubbelrum, maj-sep finns

2 Glampingtält för 2 personer/tält

Konferens: 1 rum med plats för 14 gäster

Restaurang: 30 gäster

Ägare: Niklas & Johan Asknergård

Köksmästare: Johan Ahlvik

(Taste by Johan Ahlvik)

Övrigt: Sund Nergården är ett ”hideaway” för

vuxna som vill njuta av lugn och ro i en avslappnad

miljö. Därför har vi en åldersgräns på 16 år.

Accommodation: 8 double rooms,

May–September: 2 glamping tents for 2 people/tent

Conference facilities: 1 room with space for 14 people

Restaurant: 30 seats

Owned by: Niklas & Johan Asknergård

Master Chef: Johan Ahlvik (Taste by Johan Ahlvik)

Other information: Sund Nergården is a place for adults

who want to enjoy the peace and quiet in a relaxed

environment. For this reason, we have a minimum age

limit of 16 years for our guests.

Ett ”hideaway” för vuxna.

Hos oss bor du i personligt inredda

rum med många detaljer och vi vill att

du ska känna dig som hemma! Här varvar

du ner i den Sörmländska idyllen och

njuter av god mat, dryck, bad och en fantastisk

utsikt över sjön Sillen.

När du bokar rum hos oss ingår det bl.a

middag i priset. För dem som önskar

varmt bad bjuder vi på en timme i vårt

utomhusspa (förboka din tid med hotellet)

och bastubad nere på sjön under din

vistelse! Sommartid är även vår swimmingpool

öppen.

Middagen som vi serverar följer våra

årstider och består utav svenska råvaror,

gärna från de sörmländska gårdarna.

Vår dryckesmeny består till största delen

av småskaliga familjeägda producenter

som jobbar enligt ett ekologiskt och biodynamiskt

tänk.

Vi har mellan 60-70 olika viner varav de

flesta serveras på glas.

Innanför Sund Nergårdens grindar möts

du av lugn och ro i den vackra naturen,

mindre än en timma med bil söder om

huvudstaden.

Varmt välkomna hem till oss!

A ‘hideaway’ for adults.

Our guests stay in rooms designed

with a personal touch and an abundance

of details. We do everything in our power

to make sure you feel at home. Here you

can wind down in the idyllic Södermanland

setting and savour delicious food and

beverages, go swimming, enjoy our hot

tub and sauna and take in the fantastic

view of Lake Sillen.

When you stay with us, dinner is included

in the price of the room. We offer guests

an hour in our outdoor hot tub free of

charge (make a reservation with the hotel

ahead of time), and we have a sauna down

by the lake. Our swimming pool is also

open during the summer months.

The dinners we serve follow the seasons

and are prepared with Swedish ingredients.

Our beverage menu primarily consists of

items supplied by small-scale and familyowned

producers who have an ecological

and biodynamic approach. We offer between

60 and 70 different wines.

When you enter the gates of Sund Nergården,

you encounter peace and quiet in

beautiful natural surroundings —less than

an hour by car from Stockholm.

We warmly welcome you to our home!

47


19. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS

Ramnäs, Västmanland

Mitt i natursköna Västmanland

ligger den här anrika hotell- och

konferensanläggningen. Med sköna rum,

fri tillgång till relaxavdelning, minigym,

bastu och rum för ljusterapi, passar hotellet

särskilt väl för fester, bröllop, kick

offs, släktträffar och konferenser. Matsalen

har plats för 120 personer, sommartid

har man även plats på utomhusterrassen.

Köket förgyller ditt besök med utsökta

måltider. Kockarna väljer de bästa råvarorna,

som gör att varje måltid blir en kulinarisk

överraskning. En välkomponerad

meny – i såväl smakupplevelse som omfång,

gör den till en verkligt god upplevelse.

Kompletterat med väl utvalda viner

kommer hela middagen bli något som du

kan minnas länge.

This venerable hotel and conference

centre is located right in the

midst of Västmanland’s natural beauty.

With pleasant rooms, free access to a relaxation

area, mini gym, sauna and light

therapy room, the hotel is perfect for parties,

weddings, kick-off events, family reunions

and conferences. The conference

facilities have been specifically designed

for conferences.

The kitchen prepares delicious meals to

make your visit even more special. The

chefs select the best primary produce,

and every meal is a culinary surprise. A

well-composed menu – in terms of both

taste sensation and range – makes the

experience a truly delicious one. Completed

with carefully selected wines, the

entire meal will be something to remember

for a long time to come.

Ramnäs Hotell & Konferens

(GPS Lat: 59.790576, Long: 16.178587)

Bergslagsv. 119, 730 60 Ramnäs, Sweden.

Phone: +46 220 380 90

Kitchen: +46 220 380 92

E-mail: bokning@ramnaskonferens.se

Website: www.ramnaskonferens.se

Logi: 25 dubbel- och 20 enkelrum

Konferens: 6 lokaler för 130/70/60/40/40

och 12 gäster

Restaurang: 120 gäster

Ägare: Familjen Andersson

VD: Lena Oderstad-Andersson

Köksmästare: Lena Lindgren

Källarmästare: Ulf Grip

Övrigt: Golfbana 3 km, tåg 3 km, flyg 30 km.

Accommodation: 25 double rooms and

20 single rooms

Conference facilities: 6 rooms for

130/70/60/40/40 and 12 participants.

Restaurant: Seats up to 120 guests

Owned by: The Andersson family

CEO: Lena Oderstad-Andersson

Master Chef: Lena Lindgren

Restaurant Manager: Ulf Grip

Other information: 3 km to golf course,

3 km to train station, 30 km to airport.

49


20. SAHLSTRÖMSGÅRDEN

Torsby, Värmland

Sahlströmsgården

(GPS Lat: 60.187015, Long: 13.049397)

Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sweden

Phone: +46 560 100 26

E-mail: info@sahlstromsgarden.se

Website: www.sahlstromsgarden.se

Logi: 30 rum varav 4 är handikappanpassade

Konferens: 3 rum för 80, 18 och 12 personer

Restaurang: Matsal för totalt 100 gäster

Ägare/VD: Anna Sahlström

Köksmästare: Jon Carlsson

Övrigt: Närhet till skidtunnel, slalombacke,

badhus, golfbana, konstutställningar flyg och

tåg. Bröllop, dop, högtidsdagar, konferenser.

Accommodation: 30 rooms including 4 with

wheelchair access.

Conference facilities: 3 rooms for 80, 18 and 12 guests

Restaurant: Dining room seating up to 100 guests

Owned by: Anna Sahlström

Master Chef: Jon Carlsson

Other information: Located close to ski tunnel, downhill

slope, indoor swimming facility, golf course,art exhibitions,

and airport and train connections. Weddings, christenings,

events and conferences.

Redan på syskonen Sahlströms tid,

vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården

en kulturell oas och en uppskattad

samlingspunkt för konst och rekreation.

Idag är Salströmsgården fortfarande en

mötesplats utöver det vanliga. Här får besökaren

verkligen en helhetsupplevelse.

I hotellet förenas gammalt och nytt. Alla

rum har trägolv, kaklade badrum, tv, trådlöst

internet och en underbar utsikt över

Sirsjön.

I det gamla boningshuset och desskonstskatt

visas efterlämningar från gårdens

barn och deras vänner, som permanent

utställning. Därtill arrangeras regelbundet

utställningar med nutida konstnärer. I den

gamla ladugården ”Djurpalatset” dukas

borden dagligen för lunch och middag,

men också för konferenser och högtidliga

tillfällen som dop, bröllop och födelsedagar.

Sahlströmsgården har något för alla

sinnen och är något av en pärla mitt i

sköna Värmland.

Sahlströmsgården has been a cultural

oasis and much appreciated

meeting place to experience art and recreation

as far back as when the Sahlström

siblings lived there.

Today, Sahlströmsgården is still a unique

meeting place. Past and present come together

in the hotel. All the rooms have a

wonderful view over Lake Sirsjön.

The old dwelling house with its art treasures

displays remnants from the farm’s

children and their friends in a permanent

exhibition. Exhibitions with works from

contemporary artists are also regularly

organized. Meals are served in the old

cowshed everyday for lunch and dinner,

and it is also available for conferences

and celebrations. Sahlströmsgården satisfies

all of our senses and is nothing less

than a gem right in the middle of beautiful

Värmland.

51


21. BJURFORS HOTELL & KONFERENS

Avesta, Dalarna

Bjurfors Hotel & Konferens

(GPS Lat: 60.131366, Long: 16.125521)

Bjurfors 25, 774 93 Avesta, Sweden

Phone: +46 226 550 50

E-mail: info@bjurforskonferens.se

Website: www.bjurforskonferens.se

Logi: 11 Enkelrum, 27 dubbelrum,

5 familjerum, 1 svit.

Konferens: 6 rum upp till 80 sittande.

Restaurang: 80 gäster

Ägare: Leif och Benny Johansson

Köksmästare: Patrik Rosell

Övrigt: Styrketräning, elljusslinga 4,7 km för

jogging eller skidor, cyklar, bordtennis, boule

samt spabad.

Accommodation: 11 single rooms, 27 double rooms,

5 rooms with three beds and 1 suite.

Conference facilities: 6 rooms seating up to 80

participants.

Restaurant: Seats up to 80 guests

Owned by: Leif and Benny Johansson

Master Chef: Patrik Rosell

Other information: Weight training, 4.7-km-long

lighted path for jogging and skiing; biking,

table-tennis, mini-golf, boules and other activities.

Bjurfors Hotell & Konferens ligger i

Norbergs kommun på gränsen mellan

Västmanland och Dalarna. Allt finns

här: Konferensrummen, fina hus med fina

rum och ett välrustat kök.

Maten ska vara en upplevelse och något

som tillhör livets goda. Köket använder

företrädesvis regionalt och hållbart producerade

råvaror. Här finns också en

pub med fullständiga rättigheter för goda

drycker och trevlig samvaro.

Hotellet har 45 rum med 82 bäddar. Här

kan vi erbjuda bröllopsmiddagar, högtidsdagar,

konferenser och företagsfester.

Populärt är även aktiviteter med teambuilding,

musik eller matlagning tillsammans

med våra kockar.

Vi är öppna för förslag från våra gäster

om egna aktiviteter. Bjurfors ligger nära

Avesta Art, Avesta visentpark, Nya Lapphyttan

och Elsa Anderssons populära

konditori i Norberg.

Avesta Golfklubbs fina bana som ligger

utmed Dalälven är endast 5 minuter bort.

Vintertid finns längdskidspår med konstsnö

i anslutning till golfbanan.

Bjurfors Hotell & Konferens is located

in the Municipality of Norberg

on the border between Västmanland

and Dalarna. This hotel has everything,

including conference rooms, beautiful

buildings with lovely rooms and a wellequipped

kitchen.

Here, eating is an experience and part of

the good life. The kitchen prefers to use

regional ingredients that are ecologically

produced. You will also find a fully

licensed pub serving great drinks in a

pleasant setting.

The hotel has 45 rooms and 82 beds. At our

facilities we can offer wedding receptions,

festive events, conferences and corporate

parties. Team-building activities, music or

cooking with our chefs are also popular.

We are open to suggestions from our

guests about other activities. Bjurfors is

located close to Avesta Art, Avesta Bison

Park, the Nya Lapphyttan outdoor museum

and Elsa Andersson’s popular bakery

in Norberg.

Avesta Golf Club’s scenic course stretches

along the Dal River and is only 5 minutes

away. In the winter, cross-country

tracks with artificial snow are prepared

next to the golf course.

53


22. GARPENBERGS SLOTT

Garpenberg, Dalarna

Garpenbergs Slott

(GPS Lat: 60.283132, Long: 16.203418)

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg,

Sweden

Phone: +46 225-222 07

E-mail: info@garpenbergsslott.se

Website: www.garpenbergsslott.se

Logi: 80 bäddar 40 rum

Accommodation: 80 beds 40 rooms

Konferens: Balsalen 90 personer, 2 salonger Conference facilities: Ballroom 90 guests, 2 rooms

40/35 personer samt ytterligare sex salonger. 40/35 plus plenty more space in another six salons.

Restaurang: 80 personer, med kapacitet för 200 Restaurant: Seats 80, plus capacity for 200 in the

sittande i hela huset

entire building

Ägare: John Sandh och Cilla Sandh

Owned by: John Sandh and Cilla Sandh

Köksmästare: Denís Leroux

Master Chef: Denís Leroux

Övrigt: golfbana, jakt, uteritter, fiske, friluftsliv, Other information: golf course, hunting, horse riding,

cykling, längdskidåkning.

fishing, outdoor activities, cycling, cross country

20 min från tåg och 90 min från Arlanda. skiing. 20 min from railway station and 90 min from

Stockholm Arlanda Airport.

Den största slottsbyggnaden norr

om Dalälven ligger belägen i Bergslagen

och är en av de få platser i Sverige

där man kan uppleva middagar, boende

och kalas i lokaler som ekar av svensk

historia.

Slottet som stod färdigt 1801, ritades av

Carl Christoffer Gjörwell, upprest av Salomon

von Stockenström och Svenska Ostindiska

Kompaniet. Det har en atmosfär

som står kvar från det flärdfulla societetslivet

i 1700-talets Frankrike.

Här finns mängder av vackra salar och

salonger och med plats för totalt 200 sittande

gäster, samt logi för 80 personer, är

detta en plats för små som stora sällskap.

Balsalen för konferenser och vackra bröllopsdukningar,

det gamla valvet för enskilda

middagar och en mängd små matsalar.

En plats för bröllop, konferenser, möten,

mat och underhållning. Här erbjuds även

jaktutbildningar, jakt och andra äventyrliga

aktiviteter.

Med ett briljerande fransk/svenskt kök som

verkar med lokala och säsongsråvaror, möter

historia det hållbara och smakrika.

Välkomna till Garpenbergs Slott, Bergslagens

salonger som ger ett minne för livet.

The largest castle structure north

of the Dalälven River here in

Bergslagen and one of the few places in

Sweden you can still experience dinner,

accommodation and parties in a setting

that reverberates with a genuine sense of

Swedish history.

The castle was completed in 1801, designed

by Carl Christoffer Gjörwell, built

by Salomon von Stockenström and the

Swedish East India Company (Svenska

Ostindiska Kompaniet). At Garpenbergs

Slott you will experience an atmosphere

that retains a feel of ostentatious social

life in 18th Century France.

The castle boasts numerous beautiful

rooms and salons. With space to

welcome 200 diners and 80 overnight

guests, the castle is the ideal venue for

large or small gatherings. The ballroom

for conferences and beautiful wedding

receptions, the old vault for private dinners

and a number of small dining rooms.

Hunting courses, hunting and other adventure

activities are also hosted here.

With outstanding Franco-Swedish cuisine

based on local, seasonal ingredients, history

goes hand in hand with sustainable

and delicious dishes.

55


23. ORSA JÄRNVÄGSHOTELL – SINCE 1893

Orsa, Dalarna

Välkommen till Orsas naturliga

mötesplats med anor och historia

sena slutet på 1800-talet. Hotellet har nu

renoverats för att Du skall kunna njuta av

tillvaron precis så där mycket som man

vill när man bor på hotell. Vi vill erbjuda

Dig elegans och genuinitet med trivsel

och komfort.

Welcome to Orsa’s natural meeting

place, with traditions and history

dating back to the 19th century. The hotel

has been renovated to ensure your stay

with us is every bit as enjoyable as you

imagined. Our aim is to offer a genuine

experience, including pleasant and comfortable

elegance.

Lycka för oss är att ge Dig, vår gäst, en

optimal vistelse, oavsett om Du är här för

jobb eller konferens, för en privat weekend,

en träningsresa eller en kulturresa.

Vår högsta önskan är helt enkelt att överträffa

Dina förväntningar.

We enjoy providing you, our guest,

with the best possible visit, regardless of

whether you are here for work or a conference,

a personal weekend, a fitness trip

or a cultural journey. Our greatest desire is

quite simply to exceed your expectations.

Detta är ett hotell med restaurang i klassisk

uppsättning, bra mat med lokala

råvaror och inriktning på vilt – allt lagat

med kärlek.

The classic hotel restaurant offers delicious

food, fresh produce and a concentration

on wild game — and everything is

prepared with tender loving care.

Orsa Järnvägshotell

(GPS Lat: 61.119381, Long: 14.620090)

Järnvägsgatan 4, 794 30 Orsa, Sweden

Phone: +46 250 18 930

E-mail: info@orsajarnvagshotell.se

Website: www.orsajarnvagshotell.se

Logi: 24 rum och 48 bäddar

Konferens: 3 lokaler med upp till 60 sittande

Restaurang: 150 platser i flera matsalar

Internet: Gratis WIFI

Ägare: Oscar Diös

Köksmästare: Tomas Klockar

Hotel Manager: Maria Franzon-Ronell

Booking manager: Maja Frostgard

Övrigt: Nära träningscenter, gym, tennis.

15 km till Orsa grönklit med skidor, utför och

längd (vintertid).

Accommodation: 24 rooms, 48 regular beds

Conference facilities: 3 room for 60 participants

Restaurant: 150 persons

Internet: Free WIFI

Owner: Oscar Diös

Master Chef: Tomas Klockar

Hotel managers: Maria Franzon-Ronell

Booking manager: Maja Frostgard

Other information:

Gästernas upplevelse, hållbarhets- och

miljöarbetet samt det sociala ansvaret är

grundstenar i vårt sätt att driva hotellet.

När Du har bott hos oss så vill vi att Du

ska längta tillbaka!

Focus on the customer experience, together

with our sustainability management,

environmental management and

social responsibility, forms the very basis

for how we operate the hotel.

Once you have stayed with us, we want

you to yearn after the next time!

57


24. DALA-FLODA VÄRDSHUS

Dala-Floda, Dalarna

Dala-Floda Värdshus

(GPS Lat: 60.513225, Long: 14.808615)

Badvägen 6, 785 44 Dala-Floda, Sweden

Phone: +46 241 220 50

E-mail: info@dalafloda-vardshus.se

Website: www.dalafloda-vardshus.se

Logi: 2 fyrbädds-, 8 dubbel- och 7 enkelrum,

varav 1 ”hundrum”.

Konferens: 3 kurslokaler, max 40 deltagare,

och två grupprum.

Restaurang: Max 50 gäster, ekologiskt kök

Ägare: Evalotta och Per Ersson

Köksmästare: Per Ersson

Övrigt: Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett

KRAV-certifierat kök med minst 90% ekologiska

råvaror. Representerad i White guide samt

medlem i Naturens Bästa.

Accommodation: 2 four-bed rooms, 8 double rooms

and 7 single rooms, of which 1 pets are allowed.

Conference facilities: 3 rooms for courses with up

to 40 participants, and two rooms for group activities

Restaurant: Seats up to 50 guests, organic cuisine

Owned by: Evalotta and Per Ersson

Master Chef: Per Ersson

Other information: The inn is focused on sustainability

and the kitchen is KRAV certified and labelled as

organic. At least 90 % of the food is organic.

Represented in the White Guide and member of

Naturens Bästa.

En liten oas belägen i genuin dalaby

i Västerdalarna – det är Dala-

Floda Värdshus, det ekologiska värdshuset.

Här känns det som om tiden stått

stilla. Här får både kropp och själ en

upplevelse utöver det vanliga.

Genomsyrad av slowfood-filosofin, den

vackra trädgården och de inbjudande,

konstnärligt dekorerade rummen är här

det bästa stället för en paus i vardagen.

Med morgondopp i den närbelägna

Flosjön, fäbodvandringar, besök hos

konstnärer, gårdsbutik med ekologiska

grönsaker, ullspinneri eller skridsko- och

skidåkning på vintern finns här alltid något

att göra. Eller ”bara vara” i en vilstol

under valnötsträdet i trädgården eller

med en god bok framför brasan i Storstugan.

Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett

KRAV-certifierat kök. Familjen Ersson

hälsar dig välkommen till en annorlunda

upplevelse.

Dala-Floda Värdshus, the organic

inn, is a small oasis in a genuine

Västerdalarna village.

Here it feels as though time has stood still

and the body and soul are treated to an

experience that is out-of-the-ordinary.

This hotel, set in a gorgeous garden, is a

wonderful place to visit when you want

to take time out from the hectic pace

of everyday life. Take a morning dip in

nearby Lake Flosjön, a hike in the woods,

or visit local artists, farm shops, a wool

spinning mill – there’s always something

to do and experience here.

The inn has focus on sustainability and

a KRAV certified kitchen because it uses

organic ingredients. The Ersson family

welcomes you to an altogether different

experience.

59


25. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD

Åre, Jämtland

Det här är Åreskutans högst belägna

hotell, mitt ibland pisterna,

i genuin och charmig miljö ovan Åre by.

Vid Buustamon finns en fantastisk natur

och en mängd aktiviteter. Köket brinner

för god kvalitet med råvaror, som man

gärna finner naturligt i Jämtland och tilllagade

från hjärtat. Menyerna är inspirerade

av olika bergsområden över hela

världen. Till maten finns ett generöst

utbud av viner och andra ädla drycker.

Inte minst de som man själv tillverkat i

det egna helt lagliga Bränneriet. Njut allt i

stämningsfull miljö i restaurangen, kanske

framför brasan eller på vårkanten utomhus

på solaltanen och unna er skidåkning med

guldkant! Höst och sommar innebär underbara

naturmöten med färger och dofter.

De flesta av de tolv charmiga dubbelrummen

har breda våningssängar inredda i

klassisk fjällpensionatsstil.

This is a very high situated hotel

at 732 metres above sea level. It is

nestled among ski paths and sits cosily

in genuine and charming surroundings.

Buustamon is the place for complete relaxation,

far from everyday stress. Here

you will discover the region’s incredible

country-side and variety of activities. The

kitchen has a passion for high quality with

the best of raw ingredients. Buustamon

also has a generous assortment of wines

and all other finer drinks. Especially beverages

made in its own licenced distillery.

Enjoy everything this restaurant has to offer,

perhaps in front of the fire, or when

spring arrives, out on the sundeck. Or

spoil yourself with some great skiing. The

autumn and summer months are also perfect

for wonderful encounters.

Buustamons Fjällgård

(GPS Lat: 63.423642, Long: 13.0261844)

Buustamon 142, 830 13 Åre, Sweden

Phone: +46 647 531 75

E-mail: bokning@buusta.se

Website: www.buustamonsfjallgard.se

Logi: 12 dubbelrum samt ett mer exklusivt

boende fördelat på 6 rum i 2 stugor

Konferens: 3 rum för totalt 42 deltagare

Restaurang: 180 gäster

Ägare: Jeanette och Lotta Florin

Köksmästare: Lovisa Björkenstam

Övrigt: Guidad tur i det egna bränneriet,

snapsprovning, vedeldat utomhusbad.

Skidåkning med guldkant, vandringspaket,

fjällbröllop.

Accommodation: 12 double rooms, plus more

exclusive accommodation in 6 rooms located in 2 cabins

Conference facilities: 3 rooms for up to 42 participants

Restaurant: Seats up to 180 guests

Owned by: Jeanette and Lotta Florin

Master Chefs: Lovisa Björkenstam

Other information: Guided tours of the hotel’s

distillery, snaps tasting, wood-fired hot tub outdoors.

Great skiing, hiking packages and mountain weddings. “Sweden´s

Best Ski Boutique Hotel” at the World Ski Awards 2018.

61


26. TÄRNABY FJÄLLHOTELL

Tärnaby, Lappland

Ett litet, välbeläget och väldigt personligt

hotell. Tärnaby Fjällhotell

ligger på Laxfjällets sydsluttning med äventyren

rakt utanför dörren. Utsikten över

sjön Gäutan och fjällen med Ryfjället som

dominant är helt oslagbar. Att nästan alla

aktiviteter såväl sommar som vinter ligger

på inget avstånd alls förstärker känslan av att

vara mitt i landskapet. Att hela byn och inte

minst hotellet andas alpin tradition är inte

så konstigt; Ingemar Stenmark, Anja Pärson

och Stig Strand är alla från Tärnaby.

Men mästartakterna handlar inte bara om

skidåkning. Restaurangen, Backfickan, vann

2014 SM i Mathantverk med sin korv Tärna

Saucisse. Restaurangen var 2016 utsedd till

Årets korvkrog av Svenska Korvakademien.

Köket jobbar med filosofin att mat skall vara

enkel och lyfta fram varje råvaras unika

egenskaper. Lokala specialiteter finns alltid

på menyn och har du tur kan du få rödingrom,

en delikatess som få har upplevt.

Tärnaby Fjällhotell is a cosy hotel

that is well located and very personal.

The hotel, sited on the southern

slope of Laxfjället mountain, offers you

adventure right outside the door. The view

over Lake Gäutan, dominated by Ryfjället

mountain, is absolutely spectacular. The

Swedish international champions Ingemar

Stenmark, Anja Pärson and Stig Strand all

hail from Tärnaby.

But the abundance of champions is not

just related to skiing. The restaurant, Backfickan,

won the 2014 Swedish championship

”Mathantverk” for its artisan sausage,

called Tärna Saucisse. The kitchen works

with the philosophy that food should be

simple, and he and his staff succeed in

bringing out the unique characteristics

of every single ingredient they use. Local

specialities are always on the menu. If you

are lucky, you can order char roe, a rare

delicacy.

Tärnaby Fjällhotell

(GPS Lat: 65.714320, Long: 15.294433)

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby

Phone: +46 (0)954-104 20

E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com

Website: www.tarnabyfjallhotell.com

Logi: 36 hotellrum i olika storlekar:

slalom, Storslalom och Super-G

Konferens: 60 personer

Restaurang: 70-100 gäster

Köksmästare: Per Andersson

Ägare: Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson.

Övrigt: Panoramabastu, gym och relax.

Heli-skiing. Slalom, skidskola, längdåkning,

tur-åkning, skoter, snöskovandring.

Pimpelfiske och hundspann. Bröllop och

catering. Jul-, nyår- och påskfirande.

Accommodation: 36 rooms in different sizes

Conference facilities: 60 participants

Restaurant: Seats up to 100 guests

Masterchef: Per Andersson

Owned by: Birgitta Corin and Hans-Peter Carlson.

Other: Panoramic sauna, gym and relax.

Heli-skiing. Slalom, ski school, cross-country

skiing, ski touring, snowmobiling, snowshoeing.

Fishing and dog sledding. Weddings, catering.

Christmas, New Year- and Easter celebrations.

Värdparet fiskar en del av fisken till restaurangen

i sjön nedanför hotellet och mer

lokala än så blir inte råvarorna! Passa på att

njuta av utsikten i panoramabastun på taket,

med fjällvyer i 360 grader. Fiske och vandring

hör till de bästa sommaraktiviteterna

och allt som man gör på snö kan du göra

här på vintern. Liften ligger 20 meter från

hotellet och skidspår och skoterled startar

på sjön, 50 meter bort.

The host couple catches some of the restaurant’s

fish in the lake below the hotel. You

cannot get ingredients more local and fresh

than that! Enjoy the view from the rooftop

sauna, with a 360-degree panoramic view

of the mountains. Fishing and hiking in the

summer and in the winter, do everything

you can do on snow. The ski lift is 20 m

from the hotel. Cross-country ski trails and

snowmobile starts 50 m away.

63


BJURFORS HOTELL & KONFERENS

Bjurfors 25, 774 93, Avesta, Phone: +46 (0)226-55050, E-mail: info@bjurforskonferens.se

Food is pleasure!

Öppettider / Opening hours:

Måndag-Lördag/Monday-Saturday

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:00/

Mon-Fri 11:30am-1pm

Middag / Dinner: Mån-Lör 18:00-21:00/

Mon-Sat 6pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 80 personer / people

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people

Festvåning: 150 personer / people

Ballroom: 150 personer / people

Köksmästare / Head chef: Patrik Rosell

Kökets inriktning / Kind of food:

Traditionellt kök / Traditional cuisine

BODELSSONS BY THE SEA

Släbovägen 7-22, 290 34, Fjälkinge, Phone: +46 (0)44 777 77 77, E-mail: info@bodelssons.se

Öppettider / Opening hours:

Se hemsida www.bodelssons.se

Förbokning krävs före 12:00 /

Pre-order required before 12pm

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

36 personer / people

Utomhus / Outdoor: 24 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food: Vilt och ekologiskt/ Wild and organic food

Köksmästare / Head chef: Leena Holm Bodelsson

Övrigt / Other: Tripadvisor: Travellers Choice 2016.

BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS

Bosebygdsvägen 13, 565 31, Mullsjö, Phone: +46 (0) 392-12050, E-mail: info@hotellbjorkhaga.se

Öppettider / Opening hours:

07:00-23:00/ 7am-11pm

Lunch: Ja / Yes

11:30-14:00/11:30am-2pm

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /

5pm-9pm

Boka helst innan men drop in kan ske /

Pre-order recommended, drop in could

be possible

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

130 personer / people

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people

Köksmästare / Head chef:

Magnus Bernhardsson

64

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror /

Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.

BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD

Buustamon 142, 837 98 Åre, Phone: +46 (0)647-531 75, E-mail: restaurang@buusta.se

Öppettider / Opening hours:

Dec-Apr dagl. 11:00-15:00, Ti-Lö 18:00-23:00

Jul-Aug v28-32 On-Lö 14:00-23:00

Aug-Okt v33-41 Fr-Lö 14:00-23:00

Alltid öppet för grupper >20 personer/

Dec-Apr daily 11am-3pm, Tu-Sa 6pm-11pm

Jul-Aug We-Sa 2pm-11pm

Sep-Oct Fr-Sa 2pm-11pm

Always open for groups >20 people

Lunch: à la carte 11:00-15:00/

à la carte 11am-3pm

Middag / Dinner: 18:00-23:00 / 6pm-11pm

Lunch drop in, kvällstid krävs bordsbokning/

Lunch drop in, evening requires pre-order

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 180 personer/people

Utomhus / Outdoor: 100 personer / people

Festvåning / Ballroom: 120 pers. / people

Kökets inriktning / Kind of food: Jämtländskt och eget lagligt bränneri/

Jämtland inspired food and private legal distillery.

Köksmästare/ Head chef: Lovisa Björkenstam

Övrigt / Other: White Guide, “Sweden´s Best Ski Boutique Hotel” at the

World Ski Awards 2018. Sommelier: Lotta Florin.

65


BYKROGEN ÖSTERSLÖV (Bykrogen)

Arkelstorpsvägen 79, 291 94, Kristianstad, Phone: +46 (0)44-226000, E-mail: info@bykrogen.nu

ECO BY STRANDNÄRA

Dansbanevägen 3, Stora Frö, 386 60 Mörbylånga, Phone: +46 (0)485-366 00, E-mail: info@strandnara.com

Öppettider / Opening hours

Varje dag–Året runt /

Every Day All year round

See homepage for opening hours

www.bykrogen.nu

Ring och boka/Booking by phone

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 120 personer/people

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people

Festvåning / Ballroom: 80 pers/ people

Öppettider / Opening hours:

See www.strandnara.com

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor:

36 personer / people

Köksmästare / Master Chef:

Köksmästare / Head chef: Andreas

Kalomenidis. Sommelierer: Philip Roslund

& Fredrik Larsson.

Kökets inriktning / Kind of food: Kökets inriktning/Kind of food:Råvaror

från bygden/locally produces commodities, á la carte och avsmakningsmenyer/

tasting menu. Matlagningsaktivitet med Bykrogens kockar/Cooking activity with

Bykrogen chef’s.

Övrigt: Listad i White Guide &

360°Eat Guide Hotel

Facebook: https://www.facebook.com/

strandnara/

Instagram: @ecobystrandnara

Kökets inriktning / Kind of food:

Hållbarhet i fokus. KRAV-certifierad på högsta nivå, enbart ekologiska

råvaror. Egna ekologiska mikroodlingar.

DALA-FLODA VÄRDSHUS

Badvägen 6, 785 44, Dala-Floda, Phone: +46 (0)241-22050, E-mail: info@dalafloda-vardhus.se

HUSBY SÄTERI

Husby Säteri, 614 90 Söderköping, Phone +46 121-347 00, E-mail: info@husbysateri.se

Öppettider / Opening hours:

Restaurangen öppnar då hotellets gäster

äter eller vid bokning av minst 8 personer

under hela året / Restaurant opens when

the guests of the hotel are eating or

when booked for at least 8 people, all

year round

Lunch: 12:00-14:30/12(noon)-2:30pm

Middag / Dinner: Från 19:00/from 7pm

Förbokning krävs, min 8 personer /

Pre-order required/ minimum 8 people,

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

50 personer /people

Utomhus / Outdoor: 20 personer / people

Köksmästare / Head chef: Per Ersson

Kökets inriktning / Kind of food: Ekologiskt och KRAV-certifierat, minst

90% / Organic, minimum 90% Övrigt / Other: White Guide ”Årets Hållbara

Gastronomi”/”Sustainable Gastronomi of the year” Nominated 2014,2015,2016.

Öppettider / Opening hours:

Året runt/All year round.

Lunch: Ja / Yes

Förbokning/ Prebooking required

Middag / Dinner: Ja/Yes. A la carte

sommartid/a la carte summertime.

Förbokning/Prebooking.

Kapacitet / Capacity: Inomhus/indoor

140 p, 200 i tält utomhus/200 in tent

outside.

Kökets inriktning / Kind of food:

Modernt kök med närodlade råvaror

efter säsong/Modern touch with locally

produced commodities

Övrigt / Other:

Köksmästare Jonas Frisäter

GARPENBERGS SLOTT

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg, Phone: +46 (0)225-222 07, E-mail: info@garpebergsslott.se

Öppettider / Opening hours:

Öppet året om på förfrågan/

Open All year, on inquiry

Middag/dinner: Ja/Yes

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 90 personer / people

Utomhus / Outdoor: 200 personer/people

Festvåning/Ballroom: 100 pers. / people

HÖGBY SPA & KONFERENS

Högby Spa & Konferens, 590 28 Borensberg, Phone: +46 (0)141-42060, E-mail:info@hogbygard.se

Öppettider / Opening hours:

Året runt / All year round

Lunch: Ingår i en del av våra paket/

Included in some of our packages

Middag / Dinner: förbokas eller ingår

i vår spaweekend / pre-order or included in

our spa weekend

Förbokning krävs / Pre-order required

Kökets inriktning / Kind of food:

Lokal / franskinspirerad, hållbar/

Sustainable, local ingredients with

french inspired touch

Köksmästare Head Chef: Denís Leroux, erkänd från flera exklusiva berömda

restauranger i Frankrike och Schweiz. / Denís Leroux, C.V. includes

several exclusive and renowned restaurants in France and Switzerland.

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 60 personer/people

Köksmästare / Head chef: Frida Karlsson

och Emma Andersson

Kökets inriktning / Kind of food:

Vällagad mat producerad av bra matvaror/ Well made food produced with

good groceries.

66

67


KARNELUND KROG & RUM

Gislingavägen 2, Gislöv, 272 92 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-25010, E-mail: info@karnelund.se

MAGAZIN1

Hablingbo Prästgården 152, 623 42, Havdhem, Phone: +46 (0)498-244270, E-mail: hotelmagazin1@mail.com

Öppettider / Opening hours:

Mars-Juni, Sept-Nov Fredag och Lördag

Juli & Aug Måndag-Lördag /

March-June, Sept-Nov Friday and

Saturday July & Aug Monday-Saturday

Lunch: Nej / No

Middag / Dinner: 18:00-22:00 /

6pm-10pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity: Inomhus / Indoor:

47 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Moderna klassiker / Modern classics

Köksmästare / Master Chef: Peter Walther

Övrigt / Other:

”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide.

Sommelier: Jan Flodin.

Öppettider / Opening hours:

April-September

Lunch: Nej/No lunch served

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /

5pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 30 personer/people

Utomhus / Outdoor: 30 personer / people

Köksmästare / Head chef: Pelle Almén

Köksmästare: Andreas Laeri

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenskt på Gotländska råvaror / Swedish cuisine with commodities

from Gotland.

KASTANJELUNDS WÄRDSHUS

Kastanjelundsvägen 2, 296 72, Yngsjö, Phone: +46 (0)44-232533, E-mail: info@kastanjelund.se

Öppettider / Opening hours:

Året runt för grupper och konferenser, frånmars

till december fredag och lördagskvällar,

alla kvällar i juli månad/ All year round

for groups and conferences, from March til

December Friday and Saturday evenings,

all evenings in July

Lunch: Nej/No

Middag / Dinner: 18:00- / From 6pm

Förbokning rekommenderas / Pre-order

recommended

MARITIM – en gaffel kort

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-41 13 60, E-mail: info@engaffelkort.se

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt - för aktuella öppettider

se hemsida/ Open all year - for the

current opening hours see website

Lunch: 11:30-14:00 / 11:30-2pm

Middag / Dinner: 17:00- / Fom 5pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 70 personer/people

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 50 personer/people

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people

Köksmästare / Head chef: Daniel Nordal

Kökets inriktning / Kind of food:

Högklassiga måltider av råvaror från gårdarna runt omkring oss/

High class meals made with commodities from local farms

Övrigt / Other”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide 2018.

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenskt / Swedish

Köksmästare / Head chef: Daniel Malm

Övrigt / Other: Hos oss kan du bo vackert, få vegetarisk mat, goda kött- och

fiskrätter och utsökta desserter!/ Here you can stay beautiful, get vegetarian

food, good meat and fish dishes and delicious desserts!

KIVIKSTRAND BADHOTELL

Tittutvägen norra piren, Stengatan 32, 277 30 Kivik , Phone: +46 (0)414 71195, E-mail: info@kivikstrand.se

RESTAURANG KOMPANIET, ORSA JÄRNVÄGSHOTELL

Järnvägsgatan 4, 794 30, Orsa, Phone: +46 (0)250 – 18 930, E-mail: info@orsajarnvagshotell.se

Öppettider / Opening hours:

Fre-sön vår och höst kl 11-17

Dagligen juni tom augusti 11-22

Friday-Sunday spring and fall at 11-17

Daily July to August 11-22

Lunch: 11:30-15:00 / 11:30am-3pm

Middag / Dinner: 18:00-21:30 /

6pm-9.30pm

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 30 personer / people

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Lokalt inspirerad matsedel / Locally inspired menu

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt - för aktuella öppettider

se hemsida/ Open all year - for the

current opening hours see website

Lunch: 11:30-14:00 mån-fre /

11:30-2pm mon-fri

Middag / Dinner: à la carte mån-lör/

à la carte mon-sat

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 150 personer/people

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenskt kök / Swedish cuisine

Köksmästare / Head chef: Tomas Klockar

Övrigt / Other Ett hotell med restaurang i klassisk uppsättning, bra mat med

lokala råvaror och inriktning på vilt – allt lagat med kärlek./Hotel with a classic

set restaurant, good food with local ingredients and a focus on game.

68

69


RAMNÄS HOTELL & KONFERENS

Bergslagsvägen 119, 730 60, Ramnäs, Phone: +46 (0)22 03 80 90, E-mail: bokning@ramnaskonferens.se

SAHLSTRÖMSGÅRDEN

Utterbyn 20, 685 92, Torsby, Phone: +46 (0)560-10026, E-mail: info@sahlstromsgarden.se

Öppettider / Opening hours:

All year round

Lunch: 12:00-14:00 / 12(noon)-2pm

Middag / Dinner: 18:00-21:00 / 6pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 130 personer/people

Utomhus / Outdoor: 20 personer/people

Festvåning/Ballroom: 130 pers./people

Kökets inriktning / Kind of food:

Vid förbokning är det gästen som

bestämmer, vi är alltid flexibla efter

alla önskemål /During the pre-order

the guest decides, we are always

flexible to match your requests.

Övrigt / Other:

2013 årets företagare Surahammar, 2015 årets a petitare/

Business of the year Surahammar 2013.

Köksmästare / Head chef: Lena Lindgren. Sommelier: Ulf Grip.

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt. Kontakta oss för att

få besked om öppettider och vad vi

serverar vid just ditt besök/

Open all year round. Contact us to get

information on opening hours and what

we serve at precisely your visit.

Lunch: Ja/Yes

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

except summertime

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 90 personer /people

Festvåning/Ballroom 120 pers./people

Kökets inriktning / Kind of food:

Nordiska smaker, husmanskost / Nordic tastes, home cooking

Köksmästare / Head chef: Jon Carlsson

RIMFORSA STRAND

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46, Rimforsa, Phone: +46 (0)49 47 92 90, E-mail: reception@rimforsastrand.se

STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL

Stegeborg, 614 97 Söderköping, Phone: +46 (0)121-42002, E-mail: stegeborg@stegeborg.se

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt. Kontakta oss för att

få besked om öppettider och vad vi

serverar vid just ditt besök/

Open all year round. Contact us to get

information on opening hours and what

we serve at precisely your visit.

Lunch: Ja/Yes

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

except summertime

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 90 personer/people

Utomhus / Outdoor: 150 pers. /people

Festvåning/Ballroom: 100 pers. /people

Köksmästare / Head chef: Magnus Ulvan.

Kökets inriktning / Kind of food: Lokala råvaror, traditionellt kryddat

med modernt mathantverk. Medlemmar i Östgötamat / Local ingredients,

traditionally seasoned with modern maths.

Öppettider / Opening hours:

Öppet maj till september

Förbokade grupper året om.

/Opened May until September

Pre-booked groups all year round.

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 18 personer/people

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror

/ Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.

RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS

Gamla Bo Stenlycke 202, 243 95, Höör, Phone: +46 (0)413-33255 E-mail: info@ringsjowardshus.se

Öppettider / Opening hours:

Mån-Fre 11:30-14:00 och 18:00-20:00

Lör 12:00-21:00 Sön 12:00-18:00 /

Mon-Fri 11:30am-2pm. Sat 12(noon)-9pm

Sunday 12(noon)-6pm

Lunch: vard 11:30-14:00 alt 15:00/

Weekdays 11:30am-2pm alt 3pm

Middag / Dinner: 18:00 på beställning,

lör 12:00-21:00, sön 12:00-18:00

/ From 6pm on pre-order, Saturday

12(noon)-9pm, Sunday 12(noon)-6pm

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 125 personer/people

Utomhus / Outdoor: 60 personer/people

Festvåning/Ballroom: 75 personer/people

Köksmästare / Head chef: Patrik Dahlberg

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska råvaror, endast lokalt, skånskt,

svenskt kött. Fisk från sjön och vilt i olika former / Swedish commodities,

local, Skånskt, swedish meat. Fish from the lake and wild food.

STORA HOTELLET OSBY

Västra järnvägsgatan 17, 283 31, Osby, Phone: +46 (0)479-16222, E-mail: info@storahotelletosby.com

Öppettider / Opening hours:

Avvikande öppettider på helgdagar, högtider

& sommartid/ Irregular opening hours on

weekends, holidays & summertime

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:30 /

Mon-Fri 11:30am-1:30pm

Middag / Dinner: Mån-Lör à la carte 18:00

/ Mon-Sat à la carte 6pm

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 70 personer/ people

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people

Festvåning/Ballroom 200 personer/people

Kökets inriktning / Kind of food: Husman-Lyxrestaurang /

Home cooking-Fine dining. Köksmästare / Head chef: Justus Andersson

70

71


STRANDAKAR HOTELL & RESTAURANG

När Bomunds i Burgen 924 B, 623 48 Stånga, Phone: +46 (0)498 69 13 80, E-mail: info@strandakar.se

TÄRNABY FJÄLLHOTELL, RESTAURANG BACKFICKAN

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby, Phone: +46 (0)954-104 20, E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com

Öppettider / Opening hours:

Restaurangen: öppen kvällstid varje dag

under högsäsong, fred och lörd under lågsäsong/

The restaurant is open every day

during high season, Fri and Sat-low season.

Bistron öppen alla dagar under högsäsong,

fredag-söndag lågsäsong. Middag till hotell

gäster alla dagar. /The bistro is open every

day during high season, Fri-Sun from during

low season. The hotel offers dinner to hotel

guests all days.

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 100 personer/ people

Utomhus / Outdoor: 60 personer/people Kökets inriktning / Kind of food: Internationellt kök med närodlade råvaror

Köksmästare / Master Chef:

och en touch av medelhavet./ International with locally produced ingredients

Andreas Hedman

and a touch of Mediterranean cuisine.

Öppettider / Opening hours:

Restaurangen har varierande öppettider

under året, se hemsidan /

All year round, se homepage

Lunch:Ja / Yes

Middag / Dinner: Ja / Yes

Bordsbokning rekommenderas

reservation recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 75 personer/people

Utomhus / Outdoor:15p. Pub: 40p

Festvåning/Ballroom:70p

Kökets inriktning / Kind of food:

Klassiskt svenskt och lappländskt,

med egna korvar och egenfångad

fisk/ Classic Swedish and Lappish,

with own sausages and fish

Övrigt / Other: Guld i SM i Mathantverk 2014 för korven Tärna Saucisse;

ÅRETS KORVKROG 2016 / Gold in the Championship in 2014 Mathantverk.

Köksmästare/ Master Chef: Per Andersson

SUND NERGÅRDEN

610 74 Vagnhärad, Phone: +46 156 70 00 70, E-mail: info@sundnergarden.se

Öppettider / Opening hours:

Hotel: January: Closed

February–May: Open Fri.–Sat.

June–August: Open daily

September-December: Open Fri.–Sat.

Matsalen/Dining room is open from 5 p.m.

to 11 p.m. every day the hotel is open.

Lunch: För hotellgäster/Available for hotel

guests. Förbokning krävs / Pre-order required

Middag / Dinner: Fasta 2 eller 3-rätters

menyer/set 2-3-course menues. Förbokning

rekommenderas/ Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus / Indoor: 30 personer/ people

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people

Festvåning/ Ballroom: 30 personer/people

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska köket / Swedish cuisine.

Köksmästare / Master Chef: Johan Ahlvik. Sommelier: Johan Asknergård

Welcome to Petit hotel

TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD

Gamla Nissastigen 18, 314 41 Torup, Phone: +46 (0) 345-208 08, E-mail: info@torupsgastgivaregard.se

Öppettider / Opening hours:

Receptionen 7:00-15:30

Lunch: mån-fre lunchbuffé 11:30-14:00

/ Mon-Fri lunch buffet 11:30 (noon) to 2pm

Middag / Dinner: mån-sön Förbokning

krävs min. 15 personer /

Mon-Son by request min. 15 people

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 55 peroner / people

Bar / Pub: 25 personer / people

Festvåning/Ballroom:70 pers. / 70 people

Kökets inriktning / Kind of food:

Dagens lunch är klassisk husman med

influenser från resten av världen /

Today’s lunch is classic home cooking

with influences from the rest of the world

Övrigt / Other: Affärsluncher och a la carte middagar är vällagad mat av bra

matvaror, med antydan från Londons fine dining./ Swedish cuisine with focus

on locally produced commodities. Köksmästare / Master Chef: Jack Ackland

72

73


Organic food

Vad är

ekologisk mat?

Ekologisk odling är att bedriva

jordbruk i ett utvecklat samspel

med naturen. Genom att utnyttja och stimulera

naturliga processer ersätter man

användningen av kemiska insatsmedel.

Du känner igen den ekologiska maten

genom märkningen. Vanligast är KRAVmärkningen.

VÄXELBRUK OCH KRETSLOPP

Den skillnad mot konventionellt jordbruk

som oftast framhävs, är att kemiska

bekämpningsmedel eller konstgödsel

inte får användas i det ekologiska lantbruket.

Ekologiskt lantbruk är ett sätt att

nå en uthållig produktion genom kretsloppssträvan.

Odlingen bygger på att

stimulera och utnyttja naturliga processer,

för att bevara jordens bördighet och

motverka angrepp på grödan. Ett kännetecken

är växelbruk. Grödorna varieras

för att förhindra att ogräs, sjukdomar och

skadedjur får fäste. Användning av stallgödsel

är en annan viktig del i den ekologiska

odlingen och sluter kretsloppet.

PÅ NATURENS VILLKOR

Det ekologiska jordbruket bygger också

på att djur ska få utlopp för sina naturliga

beteenden, bland annat genom att

få gå fritt och vistas ute. Endast ett fåtal

tillsatser är tillåtna i livsmedlen. Genmodifierade

organismer, får inte användas.

Utan tillgång till konstgödsel och

kemiska bekämpningsmedel, är det

ekologiska lantbruket mer beroende av

vädret och skördarna är i regel lägre. För

lantbrukaren kan detta delvis uppvägas

av lägre kostnader och mer betalning för

de ekologiska produkterna. Särskilda

miljöbidrag finns också för ekologiskt

lantbruk. För konsumenten blir priset

i regel ändå högre än för motsvarande

konventionella livsmedel.

What is

organic food?

Organic farming is farming in harmony

with nature. By employing

and stimulating natural processes, the

use of chemicals can be eliminated. You

can recognise organic food by the label.

The most common of which in Sweden

is the KRAV-label.

CROP ROTATION AND RECYCLING

The difference between organic and

conventional farming most often named

is that chemical pesticides or fertilisers

may not be used in organic cultivation.

Organic farming is a way of achieving

sustainable production by recycling.

Cultivation is based on stimulating and

exploiting natural processes to preserve

the fertility of the soil and combat pest

attack. Crop rotation is characteristic of

this. The crop sown is varied to prevent

weeds, diseasas and pests getting a foothold.

The use of farmyard nature is another

important element in organic cultivation

and a classic form of recycling.

ON NATURE’S TERMS

Organic farming is also based on allowing

livestock to live as natural a life as

possible, for instance by letting them

roam free outdoors. Only a very few

additions are allowed in their food. Genetically

modified organisms must not

be used.

Without acces to artificial fertilisers and

chemical pesticides, organic farming is

more dependent on the weather and as

a rule, harvests are smaller. For farmers,

this can be partly offset by lower costs

and higher prices for organic products.

Special environment grants can also be

available for organic farming. For consumers,

organic food tends to be more

expensive than the corresponding

conventional produce.

74

75


www.petithotel.se

Book your reservation

at www.petithotel.se

Boka via vår hemsida

eller på Facebook

Utvecklingen går vidare. För att

underlätta din reseplanering och

bokning av hotell kan du nu boka på vår

hemsida och på Facebook. Använder du

smartphone kan du använda QR-koderna

på respektive hotellsida för att länkas

direkt till deras sida.

Nu har vi också lanserat en app (Petit

Hotel) som du kan ladda ner utan kostnad

från Appstore eller Google. Hämta

den och hitta ditt favorithotell bland över

1 000 hotell världen över.

Följ oss på twitter

och på instagram

”petit.hotels”

Book on our website

or on Facebook

Development moves forward. To

facilitate your travel planning and

hotel reservations a website and a facebooksite

have been created that provides

offers, ideas and experinces to help plan

and book your trip. With a smartphone

you can use the QR-code on each page to

be linked to the hotel.

We have now also launched an app

(Petit Hotel) that you can download free

of charge from the App Store or Google.

Download it and find your favourite

among over 1,000 hotels worldwide.

Follow us on twitter and

on instagram

”petit.hotels”

77


Petit Conference

Skräddarsy din

konferens

Välj ett Petit Hotel i avstressande

och annorlunda miljö. Det känns

mer privat. Skräddarsy dina aktiviteter

och fokusera på god mat. En helhetsupplevelse

som sätter guldkant på

konferensen och blir ett positivt minne.

Byt miljö till konferensen

Customize your

conference

Choose a Petit Hotel in a relaxing

and special environment. It will

feel more private and secluded. You can

choose the activities you want to do

and focus on enjoying some great food.

You get a complete experience that will

make your conference extra special and

memorable.

Make a change for

the conference

79


Petit Konferens

Petit Conference

Och så maten förstås!

And the food of course!

Några hotell passar för mycket

små konferenser och några för litet

större. Gemensamt för dem alla är att

konferenslokalen håller bra och modern

standard, precis vad du förväntar dig av

ett bra konferenshotell.

Däremot är ”allt det andra” något helt

oväntat. Känslan, upplevelsen och kulturen,

sätter glada spår i själen och gör

resultatet av konferensen synnerligen

värdefull.

Var ensamma! Hyr hela hotellet

Petit Hotel lämpar sig för små och medelstora

konferenser. Hotellen är relativt

små. Därför kan ni i styrelsen, ledningsgruppen,

verkställande utskottet eller

vad det nu är för grupp, vara ensamma

på hotellet. Ni vet att säkerheten är hög,

integriteten och anonymiteten likaså.

Ingen hör, ingen ser. Detta gör också att

målet med mötet, att till exempel komma

närmare varandra och att kunna prata öppet

och hålla ihop gruppen är enklare att

uppnå.

Some Petit Hotels are suitable for

small conferences and others for

somewhat larger ones. All of our hotels

have conference facilities that maintain

modern and high standards, which is exactly

what you expect of a good conference

hotel.

The rest of what they have to offer is

something else again. The feeling, the

experience and the culture are the things

that leave a deep and lasting impression

of a conference and make it particularly

rewarding.

Be alone! Hire the entire hotel.

Petit Hotels are just perfect for small and

medium-sized conferences. Precisely because

they are small. Your board, management

team, executive committee or

any type of group can have a hotel for

their exclusive use. You can also be assured

that there will be a high level of

security, integrity and anonymity. No one

can hear or see. This also means that the

purpose of a meeting, such as getting to

know each other better and being able to

talk freely, is more likely to be achieved

at a small exclusive venue, compared to

a meeting at a larger, more open hotel.

Det är naturligtvis en rejäl anledning

till att lägga konferensen på ett Petit

Hotel. De är ju de små hotellen med

de stora köken och det bevisas alla dagar

när ni sätter er till bords. Högklassiga

råvaror och duktiga köksmästare ser till

att bara det bästa är gott nog. Här kan ni

också skapa nya energier genom att laga

middagen tillsammans med kollegor och

hotellens kunniga kockar.

Prisvärt!

I Petit Hotel arbetar ägarna själva i sina hotell.

Ibland i köket, ibland framför datorn

och ibland skottandes snö. Här finns en

liten serviceminded grupp som fixar allt.

Det gör också att overheadkostnaderna

blir låga - med andra ord blir offerten på

den blivande konferensen lika smaklig

som de kommande middagarna.

This is one of the best reasons to

have your conference in a Petit Hotel

– the small hotels with great kitchens.

They prove this every time you sit down

to eat. Top-class raw ingredients and

skilled chefs make sure that only the best

will do. Here you can get new energy by

preparing a dinner with your colleagues

and the hotel’s skilled chefs.

For a reasonable price!

The owners of Petit Hotels work in their

own hotels – they can be cooking or

washing up in the kitchen, for example,

working at the computer, or maybe even

shovelling snow. There is no large staff

or a lot of overhead. Instead, a serviceminded

group manages everything.

Administrative costs are therefore low,

meaning that the estimate you receive for

your next conference will be in the same

good taste as the meals you will enjoy.

80

81


Petit Points

reward program

Samla poäng i Petit Hotels

bonusprogram Petit Points!

De flesta Petit Hotel finns på landsbygden

i lugna och vackra omgivningar.

Rena sjöar, älvar, skogar såväl som

närbelägna golfbanor och kulturella upplevelser.

Med bekväma rum och fokus på

det goda köket, ofta baserat på lokala, ekologiska

råvaror erbjuder hotellen njutning

för både kropp och själ.

Här samlar du enkelt poäng som byts ut

mot övernattningar på Petit Hotels medlemshotell

i Sverige och på Petit Hotels

samarbetspartners i Europa.

Registrera dej i bonusprogrammet på nätet

redan innan utcheckning för att ange ditt

kortnummer och få poäng redan första natten.

För varje 100 kronor som du spenderar på

övernattning med frukost på ett Petit Hotel

får du 3 poäng insatta på ditt personliga

Petit Points-konto.

Som medlem får du också:

• Uppgradering av rum på hotellet vid tillgänglighet.

• Tidigare in- och senare utcheckning om

det är möjligt.

• Exklusiva erbjudanden från Petit Hotellen

riktade enbart till medlemmar i Petit Points.

• Bättre service redan från start då din profil

med särskilda behov och önskemål finns

tillgänglig för hotellet.

När du samlat minst 400 poäng kan du börja

välja mellan olika belöningar. Från 800

poäng kan du också byta ut dem mot frinätter

Och då väljer du bland över 1000 hotell

över hela världen. gaph.online/petithotel

Collect points in Petit Hotel’s

Petit Points rewards program!

Most Petit Hotels are located in the

countryside in beautiful, peaceful

surroundings with lakes, rivers and forests,

as well as nearby golf courses and cultural

events. With comfortable rooms and a focus

on delicious cuisine, often based on locally

grown organic ingredients, our hotels offer

you an enjoyable time for body and soul.

By staying at our hotels, you easily collect

points that you can exchange for stays at

Petit Hotel member hotels in Sweden, or at

the hotels of Petit Hotel’s partners in Europe.

Make sure to register! Bonus program online

before checkout to enter your card

number and get points very first night.

For every SEK 100 you spend for an overnight

stay with breakfast at a Petit Hotel,

you earn 3 points that are deposited in

your personal Petit Hotel account.

As a member, you also benefit from:

• Room upgrades at hotels, based on

availability.

• Early check-ins and late check-outs

when possible.

• Exclusive offers from Petit Hotels that

are only offered to Petit Points members.

• Better service right from the start since

your profile. along with your personal requests

and needs, is available to the hotel.

When you collect at least 400 points, you

can begin to choose rewards. From 800

points you can exchange them for free

stays. And you can choose among

1000 hotels all over the world.

gaph.online/petithotel

83


■ Man

■ Kvinna

Tilltalsnamn* .......................................................................................................................

Efternamn* ...........................................................................................................................

Gata/PL/BOX* .....................................................................................................................

Postnummer* ......................................................................................................................

Postadress* .........................................................................................................................

Stad* .....................................................................................................................................

Tel.nr* ..................................................................................................................................

Mobil ...................................................................................................................................

Email* ..........................................................................@......................................................

*Obligatoriska uppgifter

■ Jag är intresserad av att få Petit Hotels nyhetsbrev Piccolo och annan information

och erbjudanden från Petit Hotel och dess anslutna medlemmar och samarbetspartners.

Jag kan närsomhelst be om att denna information skall upphöra.

Vilken typ av hotellvistelse är du mest intresserad av:

■ Gourmetvistelser ■ Kulturupplevelser ■ Rundturer

■ Weekends ■ Vistelse med familj och barn ■ Golf

■ Natur och aktiviteter ■ Må bra och bara vara ■ Spa

Övrigt...................................................................................................................................

Vilka är dina behov och önskemål?

MEDLEMSANSÖKAN

DE SMÅ HOTELLEN MED DE STORA KÖKEN

Anmäl ditt medlemskap i Petit Hotel Petit Points här

■ Internettillgång ■ Allergirum ■ Handikappanpassat

■ Husdjur

■ Vegetarisk kost

■ Annat................................................................................................................................

■ Jag vill bli medlem i Petit Hotel Petit Points. Jag har tagit del av och accepterar

de allmänna regler som medlemskapet innebär. Inom ca 2 veckor registreras mitt

medlemskap och jag får ett personligt medlemskort och ett Petit Point konto på

www.petithotel.se

Datum/Signatur:.................................................................................................................

Skickas till: Petit Hotel, Källsby Gård 6, 776 96 Dala Husby

(Det går också att ansöka om medlemskap på www.petithotel.se)

Petit Hotels

bonusstege

Samla poäng och få

exklusiva gåvor!

När du uppnått det poängtal

där du vill lösa in dina

bonuspoäng mot produkter

eller frinätter kontaktar

du info@petithotel.se

För frinätter se

allmänna villkor.

Petit Hotels

Bonus Ladder

Collect points and win

exclusive gifts!

Contact info@petithotel.se when

you have accumulated enough

bonus points to redeem them

for products or free stays.

For free stays, please refer

to the general terms

and conditions.

400

poäng

500

poäng

600

poäng

1100 poäng:

Välj mellan

hotellnätter,

weekendbag/

Choose between

hotel nights, weekendbag.

1000 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

stekpanna Le creuset/

Choose between

hotel nights,

Le Creuset skillet.

700

poäng

800

poäng

500 poäng:

Pastamaskin/

Pasta Machine.

900

poäng

1000

poäng

600 poäng:

Vinluftare/ Wine Aerators.

400 poäng:

Kokbok från Petitmedlemmar/

Cookbook from Petit Members.

1100

poäng

900 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

badhanddukar/ Choose

between hotel nights,

bath towels.

800 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

presentkort, kniv från Global/

Choose between hotel nights, gift card,

knife from Global.

700 poäng:

2 st Riedelglas/ 2 Riedelglass.

För detaljerad

information om

belöningarna läs på

petithotel.se/bonuskort/

For detailed information

about the rewards see:

petithotel.se/

membership card

85


Bringing together

more than 1 000 Hotels

in over 80 countries.

SWEDEN

www.petithotel.se

DENMARK

www.smalldanishhotels.de

AUSTRALIA & ASIA

www.goldenchain.com.au

PETIT HOTEL is now

Internationally aligned

with over eleven hundred

privately owned hotels in a

unique Global partnership

known as GAPH.

Over 1000 hotels in 80 countries are

now combined in a global alliance with

Petit Hotel Sweden making this new

network the largest in the world and

creating entirely new opportunities for

privately owned hotels worldwide in

terms of global visibility and operations.

We all strive for the same goals to

offer our guests, charming and unique

accommodation and a genuine

culinary experience.

Our common goal is to make our

members visible in a larger market

giving our guests the opportunity to

find and make reservations at small

privately-owned unique hotels.

AUSTRIA

www.naturidyll.com

FRANCE

www.hotels-charme.com

GERMANY

www.ringhotels.de

NEW ZEALAND

www.asurestay.com

All networks in the alliance retain and

strengthen their own brand. By combining

our knowledge and experience we

share each other’s resources and the

partnership is strengthened.

You can now search and reserve

accommodation at any of the 1100

hotels on all different networks websites.

These distinctive collaboration initiatives

enable this expanded group to strengthen

our position as the largest alliance of

privately owned hotels in the world.

Global Alliance of Private Hotels

Now the world’s largest alliance of privately owned hotels.

87


Ringhotels –

The Pleasures of Home

The family­owned hotels in Austria and South Tyrol

are located in the heart of unspoiled nature. You can bring

your dog. Vegans an vegetarians welcome!

www.naturidyll.com

Enjoy the true Pleasures of Home. All private three and four stars Ringhotels

pamper you with excellent and regional cuisine, personal service and their

individual sense of deep regional connectedness. You will discover Germany

with new eyes!

Ringhotels Service Center

Stefan-George-Ring 22 | 81929 München | Germany

Tel: +49 89 45 87 03-20 | Fax: +49 89 45 87 03-31

info@ringhotels.com | ringhotels.com

Book

inns, hotels, castles and

manor houses

all over Denmark

Tlf. + 45 75 64 87 00 info@smalldanishhotels.com

www.smalldanishhotels.com

88

89


Våra Presentkort

– gåvor med guldkant

Ett presentkort från Petit Hotel

kan användas hos alla våra hotell,

herrgårdar och värdshus. De kan

också användas vid ett besök hos något

av våra partnerhotell inom Global

Alliance of Private hotels. Presentkorten

kan användas för alla typer av boende –

från wellness och gourmet till golf och

aktiv semester, från lantlig idyll till kultur

och stadsliv.

Presentkorten köps i vår webshop på hemsidan

och du betalar enkelt med ditt kort

webshop.petithotel.se/sv

Our gift vouchers

– presents offering great value

A gift voucher from Petit Hotels can

be used at all our hotels, country

manors and inns. They can also be used

to stay at one of Global Alliance of Private

hotels. Gift vouchers can be used for

all types of accommodation – for wellness

visits and gourmet experiences to

golfing and active holidays; from stays in

idyllic country spots to experiencing city

living.

Gift vouchers are purchased from the

webshop on the Petit Hotels website

and you pay easily with your card.

webshop.petithotel.se/sv

90 91


De små personliga ställena,

Österlen, kustnära, bad och

prisbelönt mat.

Petit Tours

Välj ett eller ett par Petit Hotels för en minisemester,

weekend eller konferens.

Att besöka fler hotell under en helg är spännande och

ger så många upplevelser. Inget hotell är det andra likt.

Upplevelserna varierar, men en sak kan du vara säker

på. Stämningen, välkomnandet och måltiderna ger

minnen värda att vårda.

6

6

2. Skåne

Hotellen med fokus på härliga matupplevelser

och skånskt gemyt

/The hotels focus on delightful food

experiences and southern

Swedish geniality.

Gör din egen Petit Tour och Välkommen att följa oss

i spåren!

/Choose one or a couple of Petit Hotels for a mini

vacation, weekend or conference.

Visiting more hotels over a weekend is exciting and

provides so many experiences. No other hotel is the

same. Experiences vary, but you can be sure of one thing.

The atmosphere, the welcome and the meals provide

memories worth cherishing.

Do your own Petit Tour and Welcome to follow us in

the tracks!

5

5

2

1

4

3

7

7

Stora hotellet Osby

Bykrogen Österslöv

Kastanjelunds Wärdshus

Ringsjö Krog & Wärdshus

Att göra/To Do:

Offroadbana/off road track,

Lekoseum, Ringsjön, Hanöbuktens

sandstrand/beach.

1. Skåne 3. Östergötland och Södermanland

De små personliga ställena nära kusten

vid Österlen med prisbelönt mat

och vackra omgivningar.

/The small personal places near the

coast at Österlen with award-winning

food and beautiful surroundings.

Relaxa i lantligt sköna miljöer med

underbara måltider.

/Relax in rural beautiful environments

with delicious meals.

Bodelssons by the sea

Sund Nergården

Kivikstrands Badhotell

En gaffel kort på Simrishamn

Karnelunds Krog & Rum

Att göra/To do:

Kiviksmusteri, Skåneleden,

Nordic Sea Winery,

Skånes skärgård/archipelago.

Stegeborgs trädgårdshotell

Husby Säteri

Högby Spa & Konferens

Rimforsa strand

Att göra/To do:

Sauna, SPA, historiska platser

/historical places, Göta Kanal,

Glamping.

92

93


4. Dalarna

Det genuina Dalarna från söder

till norr, tradition och kultur.

/The real Dalarna from south to

north, tradition and culture.

5. Västergötland, Västmanland, Halland och Värmland

Åk på upptäcktsfärd genom mellansverige.

och njut av geuin vällagad mat.

/On exploration through middle

Sweden and enjoy delicious well

cooked food.

Sahlströmsgården

Ramnäs Hotell & Konferens

Orsa Järnvägshotell

Värdshuset i Dala Floda

Garpenbergs Slott

Bjurfors Hotell & Konferens

Att göra/To do:

Vincentpark, Avesta Art,

Slottsmiljö/castle environment,

Dalabyar, Operafestival, kultur,

Stambanan.

Björkhaga Hotell & Konferens

Torups Gästgivaregård

Att göra/To do:

Småstäder/small towns, bruksorter/

industrial communities, skidtunnel,

konstmuseum, kultur, naturleder.

6. Fjällstugorna

7. Ö-hotellen

Sveriges bästa skidorter!

Prova en eller båda.

/Sweden’s best ski resorts!

Try one or both.

Gotland och Öland levererar det lilla,

utvalda, personliga, strandnära med

gudomliga matupplevelser.

/Gotland and Öland supply the small,

selected, personal, coastal with divine

dining experiences.

Färja från Nynäshamn

och Oskarshamn

Tärnaby

Strandakar

Buusta

Flyg från Stockholm

Att göra/To do:

Åre, Buustamon, Bränneri,

Tärnaby, korvtillverkning/

sausage production.

Eco by Strandnära

Hotell Magazin1

Att göra/To do:

Hansestad, kyrkor från medeltiden/

medieval churches, raukar, Alvar,

fantastisk natur/great nature.

94

95


Aktuella kampanjer

25

26

SUNDSVALL

PETIT HOTEL

SWEDEN

– Small hotels with

great kitchens

1. KARNELUND KROG & RUM sid 13

2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM sid 15

3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS sid 17

4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS sid 19

5. KIVIKSTRANDS BADHOTELL sid 21

6. BODELSSONS BY THE SEA sid 23

7. BYKROGEN I ÖSTERSLÖV sid 25

8. E&E STORA HOTELLET OSBY sid 27

9. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD sid 29

Ta del av Petit Hotels alla erbjudanden!

På vår hemsida arbetar vi aktivt med olika kampanjer som alla våra gäster kan ta del av.

Det är många bra paket och speciella erbjudanden som finns där och vi lovar att du alltid

hittar något extra. www.petithotel.se/kampanjer

See all of Petit Hotel’s special offers!

We work actively on our website with different campaigns that all of our guests are welcome

to use. We have many excellent packages and special offers there, and we promise

that you will always find that little something extra. www.petithotel.se/en/campaigns

GÖTEBORG

MALMÖ

20

KARLSTAD

9

10

24

23

8

7

4 6

3 5

1

FALUN

17

14

22

21

19

ÖREBRO

VÄXJÖ

GÄVLE

15 16 18

11

KARLSKRONA

STOCKHOLM

12 13

10. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS sid 31

11. ECO BY STRANDNÄRA sid 33

12. HOTELL MAGAZIN 1 sid 35

13. STRANDAKAR HOTELL & RESTUARANG sid 37

14. RIMFORSA STRAND sid 39

15. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL sid 41

16. HUSBY SÄTERI sid 43

17. HÖGBY SPA & KONFERENS sid 45

18. SUND NERGÅRDEN sid 47

19. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS sid 49

20. SAHLSTRÖMSGÅRDEN sid 51

21. BJURFORS HOTELL & KONFERENS sid 53

22. GARPENBERGS SLOTT sid 55

23. DALA-FLODA VÄRDSHUS sid 57

24. ORSA JÄRNVÄGSHOTELL sid 59

25. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD sid 61

26. TÄRNABY FJÄLLHOTELL sid 63

97


99


Petit Hotel 2020

Källsby Gård 6 | 776 96 Dala-Husby, SWEDEN

Phone +46 225 412 60 | info@petithotel.se | www.petithotel.se

dscape & Portrait

Concept 2 (Black/Red) - Landscape

Concept 3 (Grey/Gold) - Landscape

gaph.online/petithotel

Concept 4 (Blue/Orange) - Landscape

Global Alliance of Private Hotels

Global Alliance of Private Hotels

Global Alliance of Private Hotels

Concept 2 (Black/Red) - Portrait

Concept 3 (Grey/Gold) - Portrait

Concept 4 (Blue/Orange) - Portrait

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!