Beauty Turkey January 2020

istmagmagazin

ISSN: 2147-3587

January / Ocak 2020

Giz Cosmetics will

Introduce Turkey’s

Quality

Finishing Year 2019 with Record,

Chemical Exporters Target for

2023 is 30 Billion Dollars

Sultans of the

Net Fly Olympics with

Tokyo Ticket!Personal Care Series

Naturally for you

PURE OLIVE OIL

0% Colorants,

Alcohol
Publisher

H. Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editors

Duygu SAZAN

duygu.sazan@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Graphic & Design

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

28

46

Winter-Special Gold Care

Rituals Cleanse, Purify and

Renew With Sinoz

Kışa Özel Altın Bakım

Ritüelleri Sinoz’la Temizle,

Arındır ve Yeniden

Yapılandır

Women’s Beauty Journey Begin At Dr.

Ezgi Karavelioğlu’s Clinic

Kadınların Güzelliğine Yolculuğu

Dr. Ezgi Karavelioğlu Kliniği’nde

Başlıyor

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Foreign Relations Manager

İsmail ÇAKIR

ismail.cakir@img.com.tr

IT Manager

İMG Bilgi Teknolojileri

web@img.com.tr

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

Head Office

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

Printing

İhlas Gazetecilik A.Ş

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza NO: 11/A 41

Yenibosna / İstanbul / TURKEY

Tel: 0 212 454 30 00

72

56

66

With Morfose Smart

Keratin Complex, The

Energy of the New Year

is in Your Hair!

Morfose Smart Keratin

Complex ile Yeni Yılın

Enerjisi Saçlarınızda!

Trigger of Packaging Industry:

Aerosol Cans

Ambalaj Sektörünün Tetikleyicisi:

Aerosol Kutular

Male Care Series with

Extraordinary Power of

the Sea

Denizin Olağanüstü

Gücü ile Erkek

Bakım Serisi


2 nd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Private Label, Home Care, Packaging, Ingredients

October 8 - 9 - 10, 2020

ICC - Congress Center, Taksim - Istanbul

www.beauty-istanbul.com

Tel: +90 212 2229060 |

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com

Organizer


Letter From The Editor

Öldürmeyen Şey Güçlendirir Dedik,

Ekonomideki Krizi İhracatta Fırsata

Çevirdik!

We Said Recovery from Fatal

Problems Strengthens,

We Turned the Economic Crisis

into An Export Opportunity!

Do you think that countries and people are not alike when you

think about their experiences? To me, they are. Therefore, I

associate the history of a country with the life of a human being.

People are born, grow, have bitter and sweet experiences in their

lives, different shapes are also referred to by different people. In

short, he writes his own history, just like the other countries do…

There is a word that people frequently relate to their lives:

“History is repetition.” I think this short sentence contains many

experiences, emotions and thoughts together. And we use this

sentence a lot in talking about the histories of nations.

Since 2018, sectors have always been talking about an economic

fluctuation. The companies I interviewed and talked to within

our sector are also concentrating on this issue. But I didn’t

see the slightest sign of despair about the future even in a

single company manager. On the contrary, I listened to more

productive ideas, I saw more ambitious gaze, I witnessed an

excitement above what happened in a uniform time.

And at that moment I said that history has started to recur in

both our economy and our sector! We are preparing to achieve

greater success today, as we have overcome the challenges in

1994, 2001 and 2007. We, as always, are turning the economic

crisis into an opportunity to export more with unity and

collaborating today!

WELCOME 2020 with new agreements, profitable fairs and

many more opportunities!

Sizce de ülkeler ve insanlar, yaşanmışlıklarını düşündüğünüzde

birbirlerine benzemiyorlar mı? Ben, çok benzetiyorum.

Dolayısıyla, bir ülkenin tarihini de bir insanın yaşamıyla

bağdaştırıyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşantılarında acı tatlı

tecrübeler edinir, farklı insanlarca farklı şekiller de anılır. Kısaca

kendi tarihçesini kaleme alır, aynı ülkelerde de olduğu gibi…

İnsanların yaşantısıyla ilişkilendirip sıklıkla kullandığı bir söz

vardır: “Tarih tekerrürden ibaret.” Bence bu kısa cümle, içerisinde

birçok tecrübeyi, duyguyu ve düşünceyi bir arada barındırıyor.

Ve biz bu cümleyi, milletlerin tarihçelerinden bahsederken de

bir hayli kullanıyoruz.

2018 yılından beri, sektörler hep ekonomik bir dalgalanmadan

bahsediyorlar. Bizim sektörümüz dahilinde görüştüğüm,

konuştuğum firmalar da bu konu üzerinde yoğunlaşıyor aslında.

Ama asıl dikkatimi çeken, tek bir firma yöneticisinde dahi

geleceğe dair en ufak bir umutsuzluk belirtisiyle karşılaşmadım.

Aksine, daha üretken fikirler dinledim, daha azimli bakışlar

gördüm, tekdüze bir zamanda olanın üzerinde bir heyecana

şahit oldum fikirlerde.

Ve o an dedim ki, işte bizim ekonomimizde de, bizim

sektörümüzde de tarih tekerrür etmeye başlamış! 1994’te,

2001’de ve 2007’de nasıl aştıysak güçlükleri, bugün daha büyük

başarılara imzamızı atmaya hazırlanıyoruz. Biz her zaman olduğu

gibi, yine, bugün de el birliği ve güç birliği ile ekonomideki krizi

ihracatta fırsata çeviriyoruz!

Yeni anlaşmalarla, kazançlı fuarlarla ve daha nice fırsatlarla

HOŞGELDİN 2020!

DUYGU SAZAN

Editor12 Beauty Güzellik

Allure of Cosmetic Products

Kozmetik Ürünlerinin Albenisi

One of the most important reasons why the cosmetics industry Kozmetik sektörünün her yıl üzerine koyarak büyüme

grows every year is the passion of men in addition to women to göstermesinin en önemli sebeplerinden birisi de kadınların genç

look younger and more beautiful. As the number of women and ve güzel görünme tutkularına ek olarak kişisel bakımına önem

men giving importance to personal care has started to increase, we veren erkeklerin sayısının da artmaya başlaması diyebiliriz. Her

observe a significant increase in the total customer audience of the iki tarafında da kişisel bakıma önem vermeleriyle kozmetik

cosmetics industry.

sektörünün müşteri kitlesinde önemli bir artışın olduğunu

The consumers of cosmetic products are supplied through

gözlemliyoruz.

cosmetics stores, chain stores, e-commerce and direct sales

Kozmetik ürün tüketicileri, ürünlerin tedariklerini kozmetik

channels. In addition, I cannot pass without mentioning that there mağazalar, zincir marketler, e- ticaret ve doğrudan satış

is an important customer potential that supplies dermo cosmetic kanallarıyla gerçekleştirmekteler. Ayrıca, eczanelerde

products from pharmacies through our pharmacists.

eczacılarımız vasıtasıyla da dermo kozmetik ürünleri tedarik

A noteworthy development that has attracted attention in recent

eden önemli bir müşteri kitlesinin olduğundan da bahsetmeden

geçemeyeceğim.

days is the fact that some sectors serving in the retail sector have

Son günlerde dikkat çeken hatırı sayılır bir gelişme de perakende

started to sell cosmetic products under their own brand names,

sektöründe hizmet veren bazı sektörlerin, başta giyim

especially in the clothing sector. When all these developments are

sektörü olmak üzere, kendi marka adlarıyla kozmetik ürün

taken into consideration, it is a matter of curiosity what are the

satışına başlamaları. Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında,

criteria that come to the fore in consumer cosmetic

tüketicilerin kozmetik ürün seçimlerinde öne çıkan

product selection. When we look at the data of

kriterlerin neler olduğu merak konusu oluyor. Kozmetik

cosmetic consumers, we see that packaging

tüketicilerinin verilerine bakıldığında, ambalajın ve

and label are the most important criteria.

etiketin en önemli kriter olduğunu görüyoruz. Bu

This is also the most important value in the

durum markalaşma yolunda da en çok önemsenecek

way of branding. Let’s not forget that you will

değer. Unutmayalım ki ambalajınızla algılanır,

be perceived with your packaging, you will

ürününüzün kalitesiyle markalaşarak, hafızalarda

remain in memories with the quality

kalırsınız.

of your product by branding.

Beauty Turkey dergisi ekibi olarak, 20-22

As Beauty Turkey magazine team,

Ocak 2020 tarihlerinde basın sponsoru

we will be at Cosme Tokyo / Japan

olduğumuz Cosme Tokyo/Japonya

Fair, where we are media partner,

fuarında olacağız. Diğer bir ekibimiz

20-22 January 2020. Another

de 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde

team from our company will be

Paris/Fransa’da ADF fuarında

present at the ADF fair in Paris,

hazır bulunacak. Türk kozmetik

France, 29-30 January 2020. We

sektörüne 2020 yılında başarılar

wish great success to the Turkish

dileriz.

cosmetics industry in 2020.

Beauty Turkey dergisinin Şubat 2020

Recep Aslantas

See you with February 2020 issue of

sayısında görüşünceye kadar esen

Coordinator

Beauty Turkey magazine.

kalın.


Güzellik

Beauty

13

Don’t Give Up Your Beauty with Shiseido’s Winter

Sun Protection and Care Series

In winter, your skin needs protection from the sun. With

Shiseido Sun Care series against the harmful effects of

the sun, you can both protect yourself from the sun and

protect your lasting beauty.

Shiseido Sun Care series developed against UVA-UVB rays

that facilitate the appearance of signs of aging and skin

blemishes and for those who want to protect their skin

from the harmful effects of the sun and also have a natural

appearance. The entire range of practical and powerful

products has a sun-resistant and ultra-light texture.

Shiseido Sports BB SPF 50+ & Sports BB Compact SPF 50+

The compact Sports BB Compact SPF 50+, which provides a

long-lasting healthy appearance to the skin that is not sticky

even when skiing, ensures high protection from the sun and

ensures you look good all day long. The Sports BB Compact

SPF 50+, which can be applied practically, offers ease of use.

There are four color options: light, medium, medium dark

and dark.

Shiseido Sports BB SPF 50+ maintains the healthy and

natural appearance of the skin with its shine liquid, ultra-light

texture water and fast drying. There are three color options:

light, medium and medium dark.

Shiseido Clear Stick UV Protector SPF 50+

Don’t give up your sun protection because summer is over.

Your skin, which is vulnerable to the harmful effects of the

sun, always needs a protective shield. The Clear Stick UV

Protector SPF 50+, designed in stick form, provides a very

high level of sun protection for skiers, rafting and mountain

sports. Because it is easy to carry and apply, it is one of the

products that must be present in your sports bag. Clear Stick

UV Protector SPF 50+, which has a completely transparent

structure that does not leave white marks on the surface of

the skin, protects the skin against UVA and UVB rays which

are higher in winter in the most effective way. Clear Stick UV

Protector SPF 50+, which protects your skin from the winter

sun and helps prevent skin problems in combating UVA-

UVB rays, which facilitates the appearance of aging signs

and skin spots, offers the skin softness and relaxation.

Shiseido’nun Kış Güneşine Karşı

Koruma ve Bakım Serisi ile

Güzelliğinizden Vazgeçmeyin

Kış aylarında da cildinizin güneşten korunmaya ihtiyacı var. Güneşin

zararlı etkilerine karşı Shiseido Sun Care serisi ile hem güneşten

korunmanız hem de kalıcı güzelliğinizi korumanız mümkün.

Yaşlanma belirtileri ve cilt lekelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran

UVA-UVB ışınlarına karşı Shiseido Sun Care serisi, güneşin zararlı

etkilerinde cildini korumak ve aynı zamanda doğal bir görünüme sahip

olmak isteyenler için geliştirildi. Pratik ve güçlü ürünlerden oluşan

serinin tamamı güneşe dayanıklı ve ultra hafif bir dokuya sahip.

Shiseido Sports BB SPF 50+ & Sports BB Compact SPF 50+

Kayak yaparken bile yapış yapış olmayan, cilde uzun süre kalıcı sağlıklı

bir görünüm sağlayan kompakt Sports BB Compact SPF 50+, güneşe

karşı yüksek koruma sağlarken gün boyu iyi görünmenizi garantiliyor.

Pratik şekilde uygulanabilen Sports BB Compact SPF 50+, kullanım

rahatlığı sunuyor. Light, medium, medium dark ve dark olmak üzere

dört renk seçeneği bulunuyor.

Shiseido Sports BB SPF 50+, parlaklık veren sıvı, ultra hafif dokusu ve

hızlı kuruma özelliği ile, cildin sağlıklı ve doğal görünümünü koruyor.

Light, medium ve medium dark olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Shiseido Clear Stick UV Protector SPF 50+

Yaz bitti diye güneş korumanızdan vazgeçmeyin. Güneş’in zararlı

etkilerine karşı savunmasız olan cildinize her zaman koruyucu bir

kalkan gerekiyor. Stik formunda tasarlanan şeffaf güneş koruyucusu

Clear Stick UV Protector SPF 50+ kayak, rafting ve dağ sporları yapanlar

için çok yüksek bir güneş koruması sağlıyor. Taşıması ve uygulaması

kolay olduğu için özellikle spor çantanızda mutlaka bulunması gereken

ürünlerden. Cilt yüzeyinde beyaz iz bırakmayan tamamen transparan

bir yapıya sahip olan Clear Stick UV Protector SPF 50+ kışın daha

yüksek olan UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi en etkili şekilde koruyor.

Yaşlanma belirtileri ve cilt lekelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran

UVA-UVB ışınlarına karşı mücadelede cildinizi kış güneşinden

koruyacak ve cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olan Clear Stick

UV Protector SPF 50+ cilde yumuşaklık ve rahatlama sunuyor.

Shiseido UV Color Splash SPF 30

UV Lip Color Splash SPF 30 keeps the lips moist even

in the coldest winter conditions and protects them

from the harsh rays of the winter sun. The lightweight

UV Lip Color Splash SPF 30 doesn’t cause any

discomfort and protects the lips while also providing

a beautiful and shiny look. It offers two different

color options of Tahiti Blue (light blue) and Uluru

Red (red).

Shiseido UV Lip Color Splash SPF 30

Kışın en soğuk havalarında bile dudakları nemli tutan ve kış

güneşinin sert ışınlarından koruyan UV Lip Color Splash SPF

30 nemi dudaklara hapsediyor. Hafif yapısıyla rahatsızlık hissi

vermeyen UV Lip Color Splash SPF 30 dudakları korurken aynı

zamanda güzel ve ışıltılı bir görünüm sunuyor. Tahiti Blue (açık

mavi) ve Uluru Red (kırmızı) olmak üzere 2 farklı renk alternatifi

sunuyor.


14 Beauty Güzellik

İs Your Make up Ready For Winter ?

Makyajınız kışa hazır mı?

Kadınların makyaj konusunda yaşadığı en büyük sorunların

başında makyajın çevresel faktörler sebebiyle bozulması

geliyor. Yazın sıcak ve nemin sebep olduğu akma gibi sorunlar

kış mevsiminde yerini rüzgar, yağmur, kar gibi hava koşulları

sebebiyle bozulmaya bırakıyor. Bu durum uzun uğraş ve

zaman vererek yapılan makyajın boşa gitmesine neden

olurken estetik açıdan da olumsuz bir imaj oluşturuyor.

Bu noktada kontür makyaj uygulamalarının çok büyük

avantajlar sağladığını vurgulayan Ergül Keskin Conture Make

up Studio’nun Kurucusu ve Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül

Keskin, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

One of the biggest problems experienced by women in makeup

is the deterioration of makeup due to environmental factors.

Problems such as runoff caused by hot and humidity in

summer leave its place in winter to weather conditions such

as wind, rain and snow. This creates long-lasting effort and

time and wastes the make-up while creating an aesthetically

negative image. At this point, emphasizing that contour

make-up applications provide great advantages, Ergül Keskin

Founder of Conture Make up Studio and Contour Makeup

Trainer gives important information on the subject.

You can prevent your makeup from being affected by

seasonal conditions

Make-up takes a considirable time. There are some make-up

treatments in particular, which turn into a great challenge

for women. However, despite all the efforts, all the labor can

be wasted under the influence of the weather. Advantages

of Contour make-up applications which come into affect at

this stage provide a long-lasting, well-groomed and beautiful

look. Moreover, all contour make-up applications from

lips, eyebrows and eyelinera eliminates problems such as

deterioration and runoff no matter what the weather is like.

Makyajınızın mevsim koşullarından etkilenmesini

önleyebilirsiniz

Makyaj yapmak ciddi bir zaman gerektirir. Özellikle de

bazı makyaj uygulamaları vardır ki, kadınlar için büyük bir

mücadeleye dönüşür. Ancak tüm uğraşlara rağmen havanın

etkisiyle tüm emekler boşa gidebilir. Bu aşamada devreye giren

ve uzun süre kalıcılık sağlayan kontür makyaj uygulamaları

kişinin her zaman bakımlı ve güzel görünmesini sağlıyor.

Üstelik dudaktan, kaş ve eyelinera kadar tüm kontür makyaj

uygulamaları, hava ne olursa olsun bozulma, akma gibi

problemleri ortadan kaldırıyor.

Kaş kontür ile her zaman kusursuz görünüm

En popüler güzellik uygulamalarının başında gelen kaş kontür,

doğal pigmentasyonlar, uygun ekipmanlar ve profesyonel

kişilerce yapıldığında harika sonuçlar sunuyor. Uygulanacak

bölgeye pigmentler ucunda mikro iğneler olan bir cihaz

yardımıyla bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda

Always the flawless look with eyebrow contours

One of the most popular beauty treatments is eyebrow

contours, with natural pigmentations, appropriate equipment

and when done by professional people, it offers great results.

The pigments are deposited in the area to be applied by means

of a device with micro-needles at the tip. Since it works on

the surface of the skin, it does not cause any deformation and


Güzellik

Beauty

15

damage to the tissues. The eyebrow contouring process, which

provides a very good way to achieve a natural appearance,

provides permanence between about 6 months and 2 years. In

winter, you don’t have to worry about wind or rain.

The deteriorating eyeliner becomes history

The most difficult application of makeup routine is eyeliner.

It is very difficult to draw an equal eyeliner line to both eyes,

sometimes thin and thick. Tails may not match. In some

cases it is not enough to draw a flawless eyeliner. Because a

strong wind outside, uninterrupted rain or snow with all its

beauty can be waiting for you. In such cases, it is not even

possible to keep the eyeliner intact. Therefore, taking a good

eyeliner does not prevent you from being defeated by weather

conditions. However, with the eyeliner contour, it is possible

to get one step ahead in the face of weather conditions. In

eyeliner contour application, firstly a preliminary drawing is

made in accordance with the expectations and eye shape. The

procedure, which varies from 1 to 2 hours, is completed by

retouching after 20 days. The result is always flawless, equal

and intact eyeliner…

Everything is done, what about the lips ?

Lip coloration, which is one of the most important steps of

makeup, may not always give you the desired results when

done with cosmetic products. Because it can be difficult to

draw a good line and color the lips according to this line.

And because of the weather conditions, the lipstick is quickly

deteriorated and wiped, resulting in a much worse appearance.

The most permanent way to prevent this situation is the

lip contour process. The lip contour, which is defined as lip

coloring by means of the device and herbal dyes, does not only

create a vivid and impeccable image throughout the day. At the

same time, it makes the lips look fuller and it makes the lip line

clearer while providing the ideal form.

herhangi bir deformasyona ve zarara yol açmaz. Doğal bir

görünüm elde etmek için çok iyi bir yol sunan kaş kontür

işlemi, yaklaşık 6 ay ile 2 yıl arasında kalıcılık sağlar. Kış

mevsiminde rüzgarı, yağmuru dert etmenize gerek kalmaz.

Bozulan eyeliner tarihe karışıyor

Makyaj rutininin belki de en zor uygulaması eyelinerdır. Her

iki göze eşit eyeliner hattı çekmek çok zordur, kimi zaman

biri ince biri kalın olur. Kuyruklar birbirini tutmayabilir.

Bazı durumlarda kusursuz eyeliner çekmek de yeterli

gelmez. Çünkü dışarıda şiddetli bir rüzgar, dinmek bilmeyen

yağmur ve tüm güzelliğiyle kar yağışı sizi bekleyebilir. Böyle

durumlarda eyelinerın bozulmaması içten bile değildir.

Dolayısıyla iyi bir eyeliner çekmek hava koşulları karşısında

yenilmenizi engellemez. Ancak eyeliner kontür ile hava

koşulları karşısında bir sıfır öne geçmek mümkündür. Eyeliner

kontür uygulamasında öncelikle beklenti ve göz şekline uygun

olarak bir ön çizim gerçekleştiriliyor. Belirlenen şekle göre

işlem süresi 1 ila 2 saat arasında değişen seans, 20 gün sonra

rötüş yapılarak tamamlanıyor. Sonuç ise her zaman kusursuz,

eşit ve bozulmayan eyeliner…

Her şey tamam ya dudaklar?

Makyajın en önemli adımlarından biri olan dudak

renklendirme, kozmetik ürünlerle yapıldığında her zaman

istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Çünkü iyi bir hat çizmek

ve bu hatta göre dudakları renklendirmek zor olabilir. Bir

de üstüne hava koşulları sebebiyle sürülen ruj çabucak

bozulup silindiğinde ortaya çok daha kötü bir görünüm çıkar.

Bu durumu engellemenin en kalıcı yolu ise dudak kontür

işlemidir. Cihaz ve bitkisel boyalar aracılığıyla gerçekleştirilen

dudak içini renklendirme olarak tanımlanan dudak kontürü

sadece gün boyu canlı ve bozulmayan bir görüntü sağlamıyor.

Aynı zamanda dudakları daha dolgun gösteriyor, dudak hattını

belirginleştirerek en ideal forma kavuşmasını sağlıyor.


16 Beauty Güzellik

Giz Cosmetics Will Introduce Turkey’s Quality

Markalaşma Hamlesi

Başlatan Giz Kozmetik

Dünyaya Açılıyor

Local production and branding are getting understood

of importance in Turkey where has given current account

deficent 27,6 Billion Dolars in 2018. According to TOBB

datas, Turkey realised import of cosmetic productions

794,8 Million Dolars value only in 2017. Personal care and

cosmetic sector that has got huge export volume causes

outflow of foreign currency from Turkey. Reducing of

foreign trade deficit has to become production and brand.

Giz Cosmetics that exports 6 continent is globalising with

the new brands which will increase Turkey’s competitive

power of personal cure and cosmetic sector.

According to TOBB’s(The Union of Chambers and Commodity

Exchanges of Turkey) report that was named as Turkey

Cosmetics and Cleaning Product Industry Sector; Turkey

imported cosmetic product 753,7 in 2014; 705,3 in 2015; 722,6

in 2016; 794,8 millions dolars in 2017. This situation that cause

outflow of foreign currency is bigly damaging to Turkey’s

economy. According to TOBB’s data, made export 207 Million

Dolars for only lips and eyes make up product in 2017. Giz

Cosmetics aim to brand for cosmetic sector of the world with

new trade brand. Thus, the new cosmetic brand is aiming at

coming level to compete global market.

Export More Than 50 Country

Giz cosmetics which is producer of the biggest cosmetics

and personal care material of Turkey is exporting product

6 continents. This new cosmetic brand is getting ready for

being mentioned in market through its worldwide quality

production and new trade brands. Giz Cosmetic’s Board

Chairman İbrahim Zengin said that they are producing 18

million piece annualy in their 4500 square meter producting

facility. Zengin also said that Giz Cosmetics is exporting

more than 50 country. Zengin drew attention, they are

50’den fazla ülkeye ihracat yapan Giz Kozmetik, Türkiye’nin

kişisel bakım ve kozmetik sektöründeki rekabet gücünü

artıracak yeni markalarıyla dünyaya açılıyor. 2019’u

10 milyon dolara yakın ihracat ile kapatan şirket, 2020

Nisan’ında devreye girecek 12 bin metrekarelik yeni tesis ile

üretim adedini 45 milyona, ihracatını ise 25 milyon dolara

çıkartmayı hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin hazırladığı Türkiye

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Sektör Raporu’na

göre Türkiye, 2014’te 753.7, 2015’te 705.3, 2016’da 722.6,

2017’de ise 794,8 milyon dolarlık kozmetik ürün ithalatı

gerçekleştirdi. Yüksek miktarda döviz çıkışına sebep olan

bu durum Türkiye ekonomisine büyük zarar veriyor. TOBB

verilerine göre 2017’de, sadece ‘Dudak ve Göz Makyaj Ürünleri

için 207 milyon liralık ithalat yapıldı. Sektörde güçlü markalar

oluşturarak, global pazarda rekabet edecek düzeye gelmeyi

hedefleyen Giz Kozmetik, yeni markaları Gizzene, Isabelle

Dupont ve LEA ile dünyaya açılıyor.

50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

6 kıtaya ihracat yapan Türkiye’nin en büyük kozmetik ve

kişisel bakım malzemeleri üreticilerinden Giz Kozmetik,

dünya standartlarında üretimleriyle pazara sunduğu

yeni markalarıyla küresel pazarda adından söz ettirmeye

hazırlanıyor. 4 bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde yılda

18 milyon parça üretim yaptıklarını belirten Giz Kozmetik

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 50’den fazla ülkeye

ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ukrayna, Fas, Gana,

Bangladeş, Tunus, Romanya, Irak, Paraguay, Kanada ve

Malezya’nın yanı sıra Hint Okyanusu’nda bulunan Mauritius


Güzellik

Beauty

17

adasından Filipinler’e kadar farklı noktalara ürün tedarik

ettiklerine dikkat çeken İbrahim Zengin, kendi ürünlerinin

dışında 32 markaya da Private Label (Özel Üretim) yaptıklarını

belirtti.

Yeni fabrikayla yılda 45 milyon parça üretim ve 25 milyon

dolarlık ihracat

2019’u 10 milyon dolara yakın ihracat ile kapatmayı

planladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim

Zengin, 2020 Nisan’ında devreye girecek 12 bin metrekarelik

yeni tesis ile üretim adedini 45 milyona, ihracatı ise 25 milyon

dolar seviyesine çıkartacaklarının altını çizdi. Gizzene,

Isabelle Dupont ve LEA markalarıyla kozmetik, kişisel bakım,

aksesuar, parfüm ve ev temizliği gruplarında 150’den fazla

ürün çeşidini kullanıcılara sunduklarını söyleyen Zengin, renk

seçenekleriyle birlikte bu rakamın 900’ü geçtiğini ifade etti.

Gizzene ve Isabelle Dupont’nun yakın gelecekte adından çokça

söz ettireceğin belirten İbrahim Zengin, bu iki marka ile Türk

kozmetik sektörünün uluslararası pazarda önünü açacaklarını

da sözlerine ekledi.

producing beside private label product for 32 brand except Giz

Cosmetics. Giz Cosmetics also explained they export product

to Ukraine, Morocco, Ghana, Bangladesh, Tunisia, Romania,

Iraq, Paraguay, Canada and Malaysia. They are also providing

from Mauritus Island where is in Indian Ocean to Philippine’s

different areas.

45 Million Pieces Production and 25 Million Dolars Export

Per Year

İbrahim Zengin who remarked Giz Cosmetics has planned

to close 2019 with 10 million dolars said Giz Cosmetics will

keep up 45 million production piece and 25 million dolars

export with new production facility where will be inaugurated

with 12 thousand square meter in April 2020. Giz Cosmetics

brands “Gizenne, Isabelle Dupont and LEA” is presenting more

product variety than 150 pieces about cosmetic, personel care,

accessory, parfume and home cleaning products. Additionaly,

this among is exceeding 900 with so many color scalas. Board

of Chairman Zengin said; Gizenne and Isabelle Dupont will

become popular in near future. Beside all of these, İbrahim

Zengin has continued remark both of these brands will pave

the way for global cosmetic market from Turkey.

LEA markası hem güzelleştirecek hem de para kazandıracak

İş hayatında pozitif ayrımcılık yaparak fırsat eşitliği

sağladıklarını belirten Zengin, istihdamın yüzde 60’ını

kadınlara ayırdıklarını ve LEA markasıyla kadınlar için gelir

modeli oluşturduklarını söyledi. Zengin, LEA’nın yüzde 40

kazandıran modelini, “Kadınların iş hayatında daha fazla yer

alması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple LEA markamızı

satış temsilcileri ve kataloglar üzerinden müşterilerimizle

buluşturuyoruz. Sistemimiz satış temsilcilerine sektörün en

yüksek kar payını sunuyor. Sadece Marmara bölgesinde 40 bin

temsilciye ulaştık ve kataloglarda 6’ncı baskıyı yaptık. Planımız

zaman içinde LEA adını verdiğimiz bu kanalımızı yurt dışına

da açmak.” sözleriyle açıkladı.

Lea Will Provide Both Beauty And Earn Money

Giz Cosmetics is generating income model for women.

Therefore, Giz Cosmetics is reserving its %60 of employment

for women. Lea brand has got also income model. Zengin

informed Lea’s gainer %40 share: “We believe women must

take part in business. Therefore, we bring together both our

sales representative and customer by our Lea’s catalog. Our

system is presenting the most divident in the cosmetic sector.

We have arrived 40 thousand representative in only Marmara

Region and we have made 6th print. Our plan is to globalise

the LEA.


18 Beauty Güzellik

BOBBI BROWN x HANDE ERÇEL

Fresh news from Bobbi Brown. Young and successful actress

Hande Erçel became the new campaign face of Bobbi Brown

Luxe Shine Intense Lipstick Collection, which will mark the

world of cosmetics.

Beautiful actor Hande Erçel, who achieved great success at a

young age, came together with the world famous cosmetics

brand Bobbi Brown and became the campaign face of the

new Luxe Shine Intense Lipstick Collection. Erçel, who came

across the lenses for the campaign shootings, stated that she

was very happy to cooperate with Bobbi Brown, one of the

most prestigious cosmetic brands in the world.

A new addition to Bobbi Brown’s Luxe Lip Collection, the

Luxe Shine Intense Lipstick delivers a glossy finish while

delivering a distinctive, full-lip look with stunning colors.

Provides ease of application lipstick, Hyaluronic Acid,

vitamin E and plant extracts fortified with instant and longlasting

moisturizing effect provides intense color. Its unique

formula gives the lips both durable and striking shine for

hours.

Hande Erçel’s favorite in the Luxe Shine Intense Lipstick

Collection is Bare Truth.

The Luxe Shine Intense Lipstick Collection is available at

bobbibrown.com.tr and in all Bobbi Brown stores!

Bobbi Brown’dan taptaze bir haber. Genç ve başarılı oyuncu

Hande Erçel, kozmetik dünyasına damga vuracak Bobbi

Brown Luxe Shine Intense Lipstick Koleksiyonu’nun yeni

kampanya yüzü oldu.

Genç yaşta büyük başarılara imza atan güzel oyuncu Hande

Erçel, dünyaca ünlü kozmetik markası Bobbi Brown ile bir

araya gelerek yeni Luxe Shine Intense Lipstick Koleksiyonu’nun

kampanya yüzü oldu. Kampanya çekimleri için objektiflerin

karşısına geçen Erçel, dünyanın en prestijli kozmetik

markalarından biri olan Bobbi Brown ile iş birliği yapmaktan

dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Bobbi Brown’un Luxe Lip Koleksiyonu’na yeni eklenen

Luxe Shine Intense Lipstick, parlak bitiş sunarken çarpıcı

renkleriyle belirgin ve dolgun bir dudak görünümü sağlıyor.

Uygulama kolaylığı sunan ruj, Hiyalüronik Asit, E vitamini

ve bitki özleriyle güçlendirilmiş formülüyle anında ve uzun

süreli nemlendirme etkisi sağlarken yoğun renk veriyor. Eşsiz

formülü sayesinde, dudaklara saatlerce hem dayanıklı hem de

çarpıcı bir parlaklık kazandırıyor.

Hande Erçel’in Luxe Shine Intense Lipstick Koleksiyonu’ndaki

favorisi Bare Truth rengi oldu.

Luxe Shine Intense Lipstick Koleksiyonu bobbibrown.com.tr’de

ve tüm Bobbi Brown mağazalarında!


Güzellik

Beauty

19

Blue Effect in Avon

Avon’da Mavi Etkisi

Pantone’s “Classic Blue” shows itself

in Avon’s new season makeup products

Because we live in a visual age, colors have become even

more effective in our lives, and without a doubt the meanings

expressed by adverbs vary according to people’s backgrounds

or cultural differences. Nevertheless, the psychological effects

of colors are common to everyone. Pantone’s classic blue for

2020 will draw the feelings of trust and intimacy to the focus of

our lives.

Sail to the infinity of blue

Seasonal transitions are the appropriate time to refresh

yourself by trying different makeup styles. Small changes, such

as changing the way you apply an existing product in your

makeup bag, adding new shades to your makeup routine or

getting a brand-new product, help you stay alive as the seasons

change.

Avon, one of the first brands that comes to mind when it

comes to colored cosmetics and skin care, will be among the

indispensables of your makeup with its classic blue tones and

its stunning and exciting appearance.

Let’s not forget that next season will be full of parties and

celebrations! If you like to use different colors in eye makeup,

it is time to try eye makeup with blue shades which will be the

rising trend of the new season.

AVON Luck Limitless Women EDP pomelo of Premium

perfumes series, will bring your soul to rest in the eternity of

blue with the meeting of passionfruit and amber. AVON Luck

Limitless Men EDT will make you feel the breeze of bamboo,

muscat and amber tree to the end and will be among the men’s

indispensable perfume.

Pantone’nin “Klasik Mavi”si Avon’un yeni sezon makyaj

ürünlerinde kendini gösteriyor

Görsel bir çağda yaşamamız nedeniyle renkler hayatımızda

daha da etkili hale gelmiş durumda ve hiç şüphesiz ki reklerin

ifade ettiği anlamlar kişilerin geçmişlerine veya kültürel

farklılıklarına göre değişkenlik gösteriyor. Ancak yine de

renklerin psikolojik etkileri herkeste ortak paydada buluşuyor.

Pantone’nin 2020 için belirlediği klasik mavi; güven ve yakınlık

duygularını hayatımızın odak noktasına çekecek.

Mavinin sonsuzluğuna yelken açın

Mevsim geçişleri, farklı makyaj stilleri deneyerek kendinizi

yenilemek için en uygun zamanlar. Makyaj çantanızda varolan

bir ürünü uygulayış biçimini değiştirmek, makyaj rutininize

yeni renk tonlarını eklemek ya da yepyeni bir ürün edinmek

gibi küçük değişiklikler, mevsimler değiştikçe sizin de canlı

kalmanıza yardımcı olur. Renkli kozmetik ve cilt bakımı

denince akla ilk gelen markalardan biri olan Avon’un temel

makyaj kitlerinde yer alan klasik mavi tonları, çarpıcı ve

heyecan verici görüntüsüyle makyajınızın vazgeçilmezleri

arasında olacak. Unutmayalım ki önümüzdeki sezon partiler ve

kutlamalarla dolu olacak! Eğer göz makyajında farklı renkler

kullanmayı seviyorsanız, yeni sezonun yükselen trendi olacak

mavi tonlarında farlarla yapılan göz makyajlarını denemenin

şimdi tam zamanı.

Premium parfümler serisinden AVON Luck Limitless Kadın

EDP pomelo, çarkıfelek ve amberin buluşmasıyla mavinin

sonsuzluğunda ruhunuzu dinlendirecek. AVON Luck Limitless

Erkek EDT ise bamboo, muskat ve amber ağacı esintilerini

sonuna kadar hissettiren ve erkeklerin vazgeçilmez parfümleri

arasında yer alacak.


20 Beauty Güzellik

Cleansing Gel Against Intense Skin Drying Problem:

Atoderm Intensive Foaming Gel

Especially with the advent of winter, the skin becomes more

delicate and moisture-free than ever. In cases where the skin

cannot provide its own moisture, the skin barrier begins to

become brittle and the building blocks that form it decrease.

Atoderm series helps to protect, nourish and moisturize the

skin with different products developed for dry, very dry skin

and intense skin dryness according to the severity of dryness.

In recent years, increasing intense skin dryness problem can

cause discomfort such as flaking, tension and itching. In this

case, it is also important to choose the right cleansing product

as well as a good moisturizer in the case of intensive skin

dryness.

Rich in content and cleanser Atoderm Intensive Foaming Gel

helps to prevent the adhesion and proliferation of external

factors that cause intense skin dryness thanks to its Skin

Barrier Therapy patent. However, it helps to soothe the

feeling of itching on the skin.

Atoderm Intensive Foaming Gel has a very mild and pleasant

smell. Provides excellent skin and eye contour tolerance

For: Suitable for sensitive skin with intense dryness. Infants,

children and adults can use.

Usage: Suitable for daily use. Apply to damp skin, rinse

thoroughly after foaming and dry gently.

For more effective results, you can moisturize your skin with

Atoderm Intensive Balm after cleansing gel.

Yoğun Cilt Kuruluğu

Problemine Karşı Etkili

Temizleyici Jel:

Atoderm Intensive

Foaming Gel

Özellikle kış aylarının gelişiyle birlikte cilt her zamankinden

daha hassas ve nemsiz oluyor. Cildin kendi nemini

sağlayamadığı durumlarda, cilt bariyeri kırılganlaşmaya ve

bunu oluşturan yapı taşları da azalmaya başlıyor.

Atoderm serisi, kuru, çok kuru cilt ve yoğun cilt kuruluğuna

sahip ciltler için kuruluğun şiddetine göre geliştirilmiş olan

birbirinden farklı ürünler ile cildi korumaya, beslemeye ve

nemlendirmeye yardımcı oluyor. Son yıllarda artan yoğun

cilt kuruluğu problemi ciltte pullanma, gerginlik ve kaşıntı

gibi rahatsızlık hissi yaratabiliyor. Bu durumda, yoğun cilt

kuruluğu probleminde iyi bir nemlendiricinin yanı sıra doğru

bir temizleme ürününün tercih edilmesi de oldukça önemlidir.

Zengin içerikli ve temizleyici Atoderm Intensive Foaming

Gel, formülündeki Skin Barrier TherapyTM patenti sayesinde

yoğun cilt kuruluğuna sebep olan dış etkenlerin ciltte

tutunmasını ve çoğalmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Bununla beraber, ciltte oluşan kaşıntı hissinin yatıştırılmasına

destek oluyor. Atoderm Intensive Foaming Gel çok hafif ve hoş

bir kokuya sahiptir. Mükemmel bir cilt ve göz çevresi toleransı

sağlar.

Kimler için: Yoğun cilt kuruluğuna sahip hassas ciltler için

uygundur. Bebek, çocuk ve yetişkinler kullanabilir.

Kullanım Şekli: Günlük kullanıma uygundur. Nemli cilt

üzerine uygulayıp köpürttükten sonra iyice durulayın ve

nazikçe kurulayın. Daha etkili sonuç almak için temizleme

jeli sonrasında Atoderm Intensive Balm ile cildinizi

nemlendirebilirsiniz.22 Beauty Güzellik

Finishing Year 2019 with Record, Chemical Exporters

Target for 2023 is 30 Billion Dollars

2019 Yılını Rekorla Kapatan

Kimya İhracatının 2023

Hedefi 30 Milyar Dolar

2019 yılında gerçekleştirdiği 20,6 milyar dolarlık ihracat ile

tarihi bir rekora imza atan kimya sektörü, geçtiğimiz yılın

en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu. İhracatta artan

performansı ile dikkatleri üzerine çeken kimya sektörü,

2019 yılında 3 milyar dolar üzerinde ihracat yapan sektörler

arasında yüzde 18,54’lük büyüme ile Türkiye’nin ihracatta en

fazla büyüyen sektörü olmayı başardı.

With a great record of 20.6 billion US dollars exports in 2019,

the chemical sector was the second most export sector last

year. Drawing the attention with the increased performance

in exports, exporting over $ 3 billion in 2019, the chemical

sector succeeded to be the most growing sector in export

among the sectors in Turkey with more than 18,54 percent

growth.

The chemical sector, which is one of the leading sectors in

the industry which exports to the most countries among

all sectors, came first in this field with its exports to 208

countries and regions in November. Exports of the sector

in 2019 amounted to 26 million 539 thousand tons with an

increase of 35.83 percent. Spain, one of the countries where

the chemical sector exports the most, is in the first place with

1 billion 62 million dollars of exports, the Netherlands is the

second with 1 billion 32 million dollars of exports and Iraq is

the third with 1 billion 12 million dollars of exports.

Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan

lokomotif sektör olarak da bir adım öne çıkan kimya sektörü,

Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bu alanda

birinci oldu. Sektörün 2019 yılı miktar bazında ihracatı ise

yüzde 35,83 artışla 26 milyon 539 Bin ton olarak gerçekleşti.

Kimya sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerden

İspanya, 1 milyar 62 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer

alırken, Hollanda 1 milyar 32 milyon dolar ihracat ile ikinci,

Irak ise 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada

yer aldı.

Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan

kimya sektörü adına, 2019 yılını değerlendirmek ve gelecek

dönem hedeflerini paylaşmak amacıyla İKMİB tarafından

düzenlenen basın toplantısı, İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu

Başkanı Adil Pelister, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı

Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu

ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu’nun

katılımıyla gerçekleştirildi.

Adil Pelister, Chairman, Istanbul Chemicals and Chemical

Products Exporters’ Association (IKMIB), Dr. S. Armağan

Vurdu, General Secretary, The Istanbul Mineral and Metals

Exporters’ Association (IMMIB) and Coşkun Kırlıoğlu, Deputy

General Secretary at IMMIB attended the event on behalf of

the chemical industry, which provides a major contribution to

Turkey’s economy and exports, to evaluate the 2019 and future

periods during a press conference organized by IKMIB to share

their goals.


Güzellik

Beauty

23

Evaluating the year-end exports of the chemical sector, Adil

Pelister, Chairman of the Board of Directors of İKMİB, said,

“Our chemical industry exports broke a historical record in

2019. We surpassed our 20 billion dollar target and achieved

a great success with 20.6 billion dollar export. Also among the

export sector over 3 billion dollars in 2019 we were the fastest

growing sectors in Turkey’s export growth 18,54 percent.

Exports of our sector in 2019 amounted to 26 million 539

thousand tons with an increase of 35.83 percent. In October

2019, we broke our export record on a monthly basis with 1.94

billion dollars worth of exports. During 2019, each month in

a row as Turkey’s second most exporting sector, we conducted

our permanent second goal. In the chemical industry, taking a

share 11,44 percent of Turkey’s total exports, we have provided

significant added value to our country. In 2020 the first sector

while maintaining our position as the second most exported to

Turkey, Turkey’s export and we aim to increase our contribution

to growth. However, we plan to carry out our activities in a

wider way in line with the road maps we will produce for our

sub-sectors.”

“Chemistry is a strategic sector with high growth potential”

Emphasized that the importance of the chemical sector is

increasing each year and that the growth potential is high and

it is a strategic sector, Pelister said, “The chemical sector has

5 priorities in the Export Master Plan, the 11th Development

Plan and the New Economy Plan. sector. We, as IKMIB, are

successfully representing the Turkish chemical industry all over

the world with our 16 sub-sectors ranging from plastic, paint,

cosmetics to medicines, rubber, organic and inorganic chemicals.

In this context, during 2019 approximately 500 exporters of

our company participated in 14 national participation in trade

fairs and 11 international fairs visit 4 info stands organization,

5 sectoral trade mission, 12 recruitment committee, 4 TTG

(Turkey Promotion Group) project, 3 seminars continue 7

international competitiveness development projects (URGE), 3

URGE delegations and 3 URGE trainings and 6 workshops on

different sectors. In addition, we held our 8th R & D Project

Market event, the fourth of the IKMIB Export Stars Award

Ceremony and the industrial design competition.”

Toplantıda kimya sektörünün yılsonu ihracatını değerlendiren

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü

ihracatımız 2019 yılında tarihi rekor kırdı. 20 milyar dolarlık

hedefimizi aşarak 20,6 milyar dolarlık ihracatla büyük bir

başarıya imza attık. Ayrıca 2019 yılında 3 milyar doların

üzerinde ihracat yapan sektörler arasında yüzde 18,54’lük

büyüme ile Türkiye’nin ihracatta en hızlı büyüyen sektörü olduk.

Sektörümüzün 2019 yılı miktar bazında ihracatı ise yüzde 35,83

artışla 26 milyon 539 bin ton olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 1,94 milyar dolarlık

ihracatla ise aylık bazdaki ihracat rekorumuzu kırdık. 2019 yılı

boyunca, her ay üst üste Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci

sektörü olarak, kalıcı ikincilik hedefimizi de gerçekleştirdik.

Kimya sektörü olarak, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde

11,44’lük bir pay alarak, ülkemize ciddi bir katma değer sağladık.

2020 yılında da öncelikle Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren

ikinci sektörü konumumuzu koruyarak, Türkiye’nin ihracatına

ve büyümesine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.

Bununla birlikte alt sektörlerimize yönelik çıkaracağımız yol

haritaları doğrultusunda faaliyetlerimizi daha geniş kapsamlı

gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Kimya, büyüme potansiyeli yüksek ve stratejik bir sektör”

Kimya sektörünün, her geçen yıl öneminin daha da arttığını

ve büyüme potansiyelinin yüksek, stratejik bir sektör

olduğunu vurgulayan Pelister, “Kimya sektörü, 2019 yılında

açıklanan İhracat Ana Planı’nda, 11. Kalkınma Planı’nda ve

Yeni Ekonomi Planı’nda öncelikli 5 hedef sektör arasında yer

alıyor. Biz de İKMİB olarak plastikten, boyaya, kozmetikten

ilaca, kauçuktan, organik ve anorganik kimyasallara kadar 16

alt sektörümüzle birlikte Türk kimya sektörünü dünyanın dört

bir yanında başarıyla temsil ediyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılı

boyunca yaklaşık 500 ihracatçı firmamızın katıldığı 14 milli

katılım fuar organizasyonu, 11 yurt dışı fuar ziyareti, 4 info

stand organizasyonu, 5 sektörel ticaret heyeti, 12 alım heyeti,

4 TTG (Türkiye Tanıtım Grubu) projesi, 3 seminer, devam

eden 7 uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri (URGE)

kapsamında 3 URGE heyeti ve 3 URGE eğitimi ve farklı

sektörlere ilişkin 6 çalıştay gerçekleştirdik. Bununla birlikte, 8.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimizi, İKMİB İhracatın Yıldızları

Ödül Töreni’mizin dördüncüsünü ve endüstriyel tasarım

yarışmasını gerçekleştirdik” dedi.

Kimyaya değer katacak yeni projeler yolda

Tasarım, inovasyon, dijitalleşme, Ar-Ge odaklı çalışmalar ve

Ur-Ge projelerine destek sağlamaya önem verdiklerini dile

getiren Pelister, “Bütün alt sektörlerimize hitap edecek ve

gelişimine katkı sunacak yeni bir Kimya Teknoloji Merkezi

kurmak istiyoruz. Bununla birlikte bu yıl ülkemizde yapılması

planlanan Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda önemli bir

görev üstleneceğiz.

Ayrıca, geçtiğimiz Aralık ayında Başkanı seçildiğim Kimya

Sektör Platformu (KSP) olarak, yıl içinde sektörümüzün

tüm paydaşlarını bir araya getirecek Kimya Zirvesi’ni de

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.


24 Beauty Güzellik

New projects which add value to the chemical industry on the

way

Reporting they emphasize or give importance to design,

innovation, digitization, R & D-focused studies and support

for Ur-Ge projects, Pelister said, “We want to establish a new

Chemical Technology Center to address all our sub-sectors and

contribute to its development. In addition, we will assume an

important role in the International Chemistry Olympics, which

is planned to be held in our country this year. In addition, as

the Chemical Sector Platform (KSP), of which I was elected

President last December, we aim to hold the Chemical Summit

that will bring together all the stakeholders of our sector during

the year.

As IKMIB, in 2020 we will continue to support our exporters

with our projects and organizations in 10 countries such as the

United Arab Emirates, Germany, Italy, USA, Panama, China-

Hong Kong, China, Netherlands, S. Arabia and S. Africa,

including 17 national participation organizations, 5 sectoral

trade mission, 7 purchases delegation, workshops, R & D project

Market event, awards ceremony, Turkey Promotion Group

(TTG) project activities, exhibition visits, 5 URGE delegation

of different education organizations, and business associations.

2023 target of chemical exports is 30 billion dollars

Expressing they aim to carry out over 22 billion dollars exports

of chemical sector in 2020, Pelister said, “Our country covered

by 2023 targets, we target 226.6 billion dollars in export and

want to increase our industry exports $ 30 billion and are

aiming at a share purchase of 13 percent. Our Ministry of

Commerce is about to support our industrialists in order to

facilitate the access of our exporters to finance in order to reach

the targeted export figure, to ensure the digital transformation

of the chemical sector, to create energy costs and excise duty,

container lines, to increase fair participation support rates,

and to make petrochemical plant investments. And we are in

negotiations.”

İKMİB olarak, 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız

Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İtalya, ABD, Panama, Çin-

Hongkong, Çin, Hollanda, S.Arabistan ve G.Afrika olmak üzere

10 ülkede 17 milli katılım organizasyonu, 5 sektörel ticaret

heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar, Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği,

ödül töreni, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) proje faaliyetleri,

fuar ziyaretleri, 5 URGE heyeti organizasyonları ile farklı eğitim,

iş birlikleri ve projelerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye

devam edeceğiz.

Kimya ihracatının 2023 hedefi 30 milyar dolar

2020 yılında 22 milyar doların üstünde kimya sektörü

ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Pelister,

“Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında, 226,6 milyar dolarlık

ihracat hedefi içinde ise sektörümüzün ihracatını 30 milyar

dolara çıkarmayı ve yüzde 13’lük bir pay almayı hedefliyoruz.

Hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşabilmek için ihracatçı

firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması, kimya

sektörünün dijital dönüşümünün sağlanması, enerji maliyetleri

ve ÖTV, konteyner hatlarının oluşturulması, fuar katılım

destek oranlarının arttırılması, petrokimya tesisi yatırımlarının

yapılması konularında sanayicilerimize destek olunmasıyla

ilgili Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara

taleplerimizi iletiyor ve görüşmelerde bulunuyoruz.”


İKMİB,dünyanın dört bir

yanında kozmetik

sektörünün yanında

COSMOPROF BOLOGNA

12-15 Mart 2020

Bologna / İTALYA

BEAUTY WORLD ME

31 Mayıs-2 Haziran 2020

Dubai / B.A.E.

COSMOPROF ASIA

11-13 Kasım 2020

Hong Kong / Ç.H.C.

Dış Ticaret Kompleksi, A Blok Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197

Yenibosna - Bahçelievler, Istanbul / TURKEY

www.ikmib.org.tr +90 212 454 00 00 +90 212 454 00 01

ikmibnews

ikmib

turkishcosmetics.org


26 Beauty Güzellik

Teoxane Advanced Filler Cream,

an Effective Solution in Skin Care

Cilt Bakımında Etkin Çözüm

Teoxane Advanced Filler

Cream

The Advanced Filler Cream developed by Teoxane Laboratories

in Switzerland and featuring the same ingredients with Teosyal

Light Filler offers effective solutions for normal and dry skin.

With its superior formulation, Teoxane Advanced Filler, which

is an anti-wrinkle and anti-aging cream rejuvenating your worn

skin and helping your skin to regain its glamor, actually fills the

wrinkles on the skin from the inside and forms a protective and

hydrating film layer.

Teoxane Advanced Filler, which is an anti-aging care cream

helping to fill the lines with its patented “resilient” hyaluronic

acid, ensures long-lasting hydration by means of its Base

Formula of RHA + CDR + NOVHYAL® G. While it helps to

fill the wrinkles, it restructures your skin and assists slowing

down the aging of your skin as well as firms the oval contour

of your face. Teoxane Advanced Filler anti-aging care cream

for normal and dry skin is recommended to be applied to the

thoroughly cleansed face and neck every morning and evening

after administration of RHA TM Serum.

Teoxane Advanced Filler, represented by Seltek Estetik A.Ş. in

Turkey, may be purchased from physician clinics.

İsviçre Teoxane Laboratuvarları tarafından geliştirilen, Teosyal

Işık Dolgusu ile aynı içeriğe sahip normal ve kuru cilt tipler

için uygun olan Advanced Filler Cream, cilt bakımında etkin

çözüm oluyor. Üstün formülasyonu ile yıpranan cildinizin

canlanmasına, yeniden ışıl ışıl parlamasına yardımcı olan,

kırışıklık önleyici anti aging kremi Teoxane Advanced

Filler, ciltteki kırışıklıkları içerden doldurarak koruyucu ve

nemlendirici bir film tabakası oluşturuyor.

Patentli “Resilient” hyaluronik asit içeren çizgi açmaya yardımcı

anti-aging bakım kremi Teoxane Advanced Filler, RHA + CDR

+ NOVHYAL® G Ana Formülü sayesinde uzun süre kalıcı

nemlendirme sağlıyor. Kırışıklıkların dolmasına yardımcı

olurken cildi yeniden yapılandırıyor, yüz ovalinin sıkılaşmasının

yanı sıra cildin yaşlanmasını yavaşlatmaya da yardımcı oluyor.

Normal ve kuru cilt tiplerine uygun olan Teoxane Advanced

Filler anti-aging bakım kreminin, iyice temizlenmiş yüze ve

boyuna sabah ve akşam RHA TM Serum’dan sonra uygulanması

öneriliyor.

Türkiye’de Seltek Estetik A.Ş. tarafından temsil edilen Teoxane

Advanced Filler, doktor kliniklerinde satılıyor.28 Beauty Güzellik

Winter-Special Gold Care Rituals

Cleanse, Purify And Renew With Sinoz

Kışa Özel Altın Bakım

Ritüelleri

Sinoz’la Temizle, Arındır ve

Yeniden Yapılandır

During winter it is very important to maintain our beauty

and skin care rouitine which worth golds and protect the

skin from the effects of cold weather.

Cucumber extract Facial Wash, Face Care Mask and Blemish

Cream of Sinoz Care Family, prepares skin for the negative

effects of winter and provides intensive care for the skin

barrier.

Damaging effects of cold weather manifests itself as dryness

and clogged pores. Skin care routine during the winter can

minimize the effects of cold weather. The cleansed and purified

skin is reconstructs with Sinoz Facial Wash, Sinoz Face Care

Mask and Sinoz Blemish Cream.

Cleansing with cucumber and aloe vera exracts.

The first step to have well-groomed and shiny skin is provide

the necessary cleansing and purifaction. Dirt and makeup

residues causes dead cells to built up on the skin layer all day

long. Sinoz Facial Wash contains cucumber and aloe vera

extracts to clean the skin with a pleasant smelling finish.

Makeup and dirt-free skin layer is being fed while cleansed.

Recommendation for use: Apply enough amount of facial wash

to your face and rinse with warm water. Suitable for daily use.

Deeply purifaction

Cleansing skin from external factors is not enough to purify.To

prevent formation of blackheads and pimples a mask should

Kış aylarında cildi soğuk havaların etkilerinden arındırıp

koruyacak altın bakımı gerçekleştirmek önem taşıyor. Sinoz

cilt bakım ailesinden Salatalık Özlü Temizleme Jeli, Bakım

Maskesi ve Leke Kremi yoğun bakım sağlarken, cildi kışın

olumsuz etkenlerine hazırlıyor.

Soğuyan havaların ciltteki yıpratıcı etkileri kuruluk ve

biriken gözenekler olarak kendini gösteriyor. Kış aylarında

cilde uygulanacak bakım ile soğuk havaların etkileri en aza

indirebiliyor. Sinoz Yüz Yıkama Jeli, Sinoz Bakım Maskesi

ve Sinoz Leke Kremi ile temizlenen arınan cilt yeniden

yapılandırılıyor.

Salatalık ve aloe vera ile temizleme

Bakımlı görünümünün ilk aşaması temiz ve ışıldayan cilde

sahip olmak ve gerekli arındırmayı sağlamaktan geçiyor.

Gün boyu yüzeysel kirler ve makyaj kalıntıları cilt yüzeyinde

ölü hücrelerin birikmesine sebep oluyor. Sinoz Yüz Temizleme

Jeli, içeriğindeki salatalık ve aloe vera özleri ile cildin ihtiyacı

olan temizliği hoş kokulu bir sonla sağlıyor. Makyaj ve yüzeysel

kirden arınan cilt temizlenirken, besleniyor.

Kullanım Önerisi: Yeterli miktarda yüz yıkama jelini yüzünüze

sürerek dağıtın ve ılık suyla durulayın. Günlük kullanıma

uygundur.

Dip köşe arındırma

Cildi yüzeysel etkenlerden temizlemek, arındırmaya yetmiyor.


Güzellik

Beauty

29

be applied which is right for your skin to purify deeply, at least

twice a week.

Sinoz Face Care Mask bisabolol and bentonite clays contained

formula increases fat absorption and balances sebum level

while purifying the skin. Vitamin E, chamomile and cucumber

content moisturizes skin and spiriluna algae protects the skin

from exposure of negative external factors.

Recommendation for use: Apply twice a week, preferably at

night. Wait 15-20 minutes to dry. Avoid applying to eye and

mouth area. After mask dries, rinse with lukewarm water.

Goodbye Spots!

Sinoz Blemish Cream’s vitamin C and licorice root content

provides supports with the removal of the spots which may

accur due to pregnancy, sunbathing, or during acne treatment.

It visibly reduces blemishes with its skin lightening and colour

equalizing properties; nourishes the skin and could be used as

a moisturizing base before make-up.

Recommendation for use: Apply enough amount of blemish

cream twice a day with circular motions on a clean skin except

the eye area. Do not rinse with water area where the Spot

Cream is applied.

Haftada en az iki defa cildin yapısına uygun bir maske ile siyah

nokta ve sivilce oluşumunu önlemek için dipten arındırmak

gerekiyor. Sinoz Yüz Bakım Maskesi, içeriğindeki Bisabolol

ve Bentonit Killeri formülü ile yağ emilimini artırarak sebum

değerlerini düzenlerken, cildi arındırıyor. E vitamini, papatya

ve salatalık içeriği ile cildi koruyarak nemlendiriyor. Spiriluna

su yosunu ile de maruz kalınan olumsuz dış etkenlerden cildi

koruyor.

Kullanım önerisi: Haftada 2 kere, tercihen gece yatmadan

önce göz ve ağız çevresi haricindeki bölgelere ince bir tabaka

halinde sürerek 15-20 dakika kadar bekletin. Kuruduktan

sonra ılık su ile durulayınız.

Lekelere elveda!

Güneşlenme, doğum ve sivilce tedavisi sonrası ciltte oluşan

lekelerin giderilmesinde, C vitamini ve meyan kökü içeriği ile

destek sağlıyor. Cilt açıcı ve renk eşitleyici özelliği ile lekeleri

gözle görülür bir şekilde azaltıyor. Makyaj öncesi nemlendirici

baz olarak da cildi besliyor.

Kullanım önerisi: Yeterli miktarda leke kremi göz çevresi

hariç temiz cilde günde iki defa, dairesel hareketlerle

uygulayınız. Leke Kremi uygulanan bölgeyi suyla temas

ettirmeyiniz.


30 Beauty Güzellik

Unleash Your Skin’s Healthy Glow

Cildinizin Sağlıklı

Işıltısını Ortaya Çıkarın

The Body Shop’s Carrot range makes a difference with its

content and environmentally friendly packaging. Carrot

skin moisturizing cream with vegan ingredients energizing

facial washing gel is produced with organic carrots and

provides moisturizing for 72 hours.

The Body Shop’s Carrot range cleanses the skin thoroughly,

moisturizes and radiates! The series consists of two products,

washing gel and moisturizing cream, which are prepared with

spoiled carrots obtained by organic farming to reduce food

waste. Carrots, which are rich in antioxidants and grown

away from chemicals, are taken from local farms. Carrot

series, which is completely recyclable, also contributes to

sustainability.

Deep clean

Carrot Energizing Facial Wash Gel deeply cleanses, refreshes

& leaves the skin feeling smooth. Facial washing gel with 93

percent natural content reduces the pores and cleans the skin

perfectly.

Humidity lasting 72 hours

Produced with organic carrots and 97 percent natural

ingredients, Carrot Skin Moisturizing Cream meets the daily

moisture needs of the skin. Thanks to the cream that can

keep the skin moist for 72 hours, the skin radiates and looks

healthier.

Environmentally friendly production

According to research, 40 percent of the harvest from the soil

in developed countries is unusual, only the size of the large or

small to the table before going to the trash. This is where the

importance of organic carrots used in The Body Shop’s Carrot

range comes into play. Carrots produced by organic farming

are grown without being exposed to any chemicals until

they are grown in seed. Regardless of their shape, carrots are

evaluated with only their healthy content and thus give all their

energy to the skin used.

The Body Shop’un Carrot serisi içeriği ve çevreye duyarlı

ambalajlarıyla fark yaratıyor. Vegan içeriklerle hazırlanan

Carrot cilt nemlendirici krem ve

enerji verici yüz yıkama jeli, organik havuçlarla üretiliyor ve

72 saat süren nemlendirme sağlıyor.

The Body Shop’un Carrot serisi ciltleri derinlemesine

temizliyor, nemlendiriyor ve ışıltı veriyor! Yıkama jeli

ve nemlendirici krem olmak üzere iki üründen oluşan

seri, yiyecek israfını azaltmak için organik tarımla elde

edilmiş bozuk şekilli havuçlarla hazırlanıyor. Antioksidan

yönünden zengin ve kimyasallardan uzak yetişen havuçlar,

yerel çiftliklerden alınıyor. Tamamı geri dönüştürülebilir

malzemeden üretilen ambalaja sahip Carrot serisi bu yönüyle

de sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Derinlemesine temizleyin

Carrot Enerji Verici Yüz Yıkama Jeli, cildi derinlemesine

temizliyor, ferahlatıyor ve pürüzsüz bir his bırakıyor. Yüzde 93

doğal içerikle hazırlanan yüz yıkama jeli, ciltteki gözenekleri

küçültüyor ve cildi kusursuzca temizliyor.

72 saat süren nem

Organik havuçlarla ve yüzde 97’si doğal içeriklerle üretilen

Carrot Cilt Nemlendirici Krem, cildin ihtiyacı olan günlük

nem ihtiyacını karşılıyor. 72 saat boyunca cildi nemli tutabilen

krem sayesinde cilde ışıltı geliyor ve daha sağlıklı görünüyor.

Çevreye duyarlı üretim

Araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde topraktan alınan hasatın

yüzde 40’ı sadece şekli alışılanın dışında olduğu, boyutu büyük

ya da küçük olduğu için sofralara gelmeden çöpe gidiyor. The

Body Shop’ın Carrot serisinde kullanılan organik havuçların

önemi de bu noktada devreye giriyor. Organik tarımla üretilen

havuçlar tohumunda yetiştirilmesine kadar hiçbir kimyasala

maruz kalmadan büyütülüyor. Şekline bakılmadan sadece

sağlıklı içeriği önemsenerek değerlendirilen havuçlar böylece

tüm enerjilerini kullanılan cilde veriyor.32 Beauty Güzellik

Cosmolive Announces Turkey’s Name to the World

with Its Natural Soaps

Cosmolıve Kozmetik,

Doğal Sabunlarıyla

Türkiye’nin Adını

Duyuruyor

UNAC GROUP manufactures at Cosmolive factory in İzmir

with the most valuable materials of Anataolia. Aegean’s

olive oil, Hatay’s bayleaf make the soaps special, which are

exported all over the World.

Established in İzmir with UNAC GROUP’s investment,

Cosmolive factory manufactures natural soaps, creams and

shampoos with herbal essences in gradually increasing capacity

so as to export all over the World.

Manufacturing with the essences of products of Anatolian

origin such as olive, bayleaf, silk cacoon, Cosmolive improves

herself with detailed field studies, by feeling the pulse of

the sector, attending and investigating both domestic and

international exhibitions. The long-term cooperation with

more than 200 companies in 65 countries is a proof of this.

Cosmolive factory Plant Manager Adem Doğan: “Consumer

from anywhere, from any income bracket needs cosmetics.

Accordingly we combine World beauty trends with our

country’s natural sources so as to make our beautiful country’s

name to the World for cosmetics as well. We are quite attentive

to choosing the raw materials out of natural oils and herbal

essences. It is important to us to differentiate at the sector and

catch the ‘new’.”

R&D and Quality Assurance Manager of the

company,microbiologist Neslihan Çam says: “Our first rule

is the friendly environment production. We planify the every

step of our production processes so as to be able to serve and

make the most of our raw materials. For instance, we include

Aegean’s invaluable cold press olive oil, Antakya’s bayleaf and

oil and Isparta’s rose and lavander water. We manufacture very

special and precious soaps with donkey and goat milk.”

estment.

UNAC GROUP, İzmir’deki Cosmolive Kozmetik

fabrikasında Anadolu’nun en değerli ürünleriyle üretim

yapıyor. Ege’nin zeytinyağı, Hatay’ın defne yaprağı tüm

dünyaya ihraç edilen sabunları özel kılıyor.

UNAC Group’un yatırımıyla İzmir’de kurulan Cosmolive

Kozmetik fabrikası, 65 ülkeye ihraç etmek için, her geçen gün

artan kapasitesiyle doğal sabunlar, bitki özleri ile etkinliği

artırılmış kremler ve şampuanlar üretiyor.

Anadolu’da yetişen zeytin, gül, defne yaprağı, ipek kozası

gibi ürünlerin özleriyle üretim yapan Cosmolive Kozmetik;

sektör araştırmaları ile yurt içi ve dışı fuarlarıyla Türkiye’de

ve dünyada sektörün nabzını tutarak her geçen gün kendisini

geliştiriyor. 65 ülkeden 200’ün üzerinde firma ile yapılan iş

birliği de bunun bir kanıtı.

Cosmolive Kozmetik Fabrika Müdürü Adem Doğan

geliştirdikleri ürünleri şu sözlerle anlatıyor: “Dünyanın her

yerinden, her kesimden insanın kozmetik ürünlerine ihtiyacı

var. Biz de, ülkemizi dünyaya tanıtmak için, dünyadaki

trendleri ülkemizin doğal güzellikleriyle bir araya getiriyoruz.

Yaptığımız tüm ürünlerde doğal yağlar ve bitki özleri

kullanmaya özen gösteriyoruz. Sektörde farklılaşmak, yeniyi

yakalamak bizim için önemli.”

Cosmolive Kozmetik Ar&Ge ve Kalite Müdürü, mikrobiyolog

Neslihan Çam, Cosmolive ürünleriyle ilgili, “Doğaya saygılı

üretim bizim ilk kuralımız. Ham maddelerin en değerli

hallerini sunmak için üretimin her aşamasını en ince

ayrıntısına kadar kurguluyoruz. Örneğin sabunlarımızda;

Ege’nin muhteşem soğuk sıkım zeytinyağını, Antakya’nın defne

yaprağı ve yağını, Isparta’dan özel olarak getirttiğimiz gül ve

lavanta suyunu kullanıyoruz. Eşek ve keçi sütleriyle çok özel,

oldukça değerli sabunlar yapıyoruz,” diyor.34 Beauty Güzellik

90 Seconds Effective Eye Cream; LYN Eye Cream

90 Saniyede Etkili Bir

Göz Kremi Arayanlara;

LYN Göz Kremi

How wonderful it would be to see the results of your skin

care routine that you follow every day with care! Wrinkles

and dark circles around the eyes cause your expression to

change instantly while sometimes the creams you use may

not be able to offer you the solution at the same speed. Lyn

Instant Lifting Effect Eye Cream is an instant effective eye

cream and an indispensable product after using.

Pouches and wrinkles are unfortunately the biggest problem

of all of us. Experts say that the aging around the eyes begins

much earlier than the rest of the face and progresses faster.

The reason for this is that the skin around the eyes is thinner,

it produces less oil… Therefore, because it forms a weaker

barrier, it loses moisture quickly. Is it possible to call it ‘stop??

It is possible to achieve this with Lyn Instant Lifting Effect Eye

Cream.

What makes this product so different is that you don’t have to

wait for weeks for results. With its special formula, it provides

an effective solution to get rid of your custody bags and

wrinkles instantly. The instant effect of Lyn Instant Firming

Eye Cream is due to two important minerals. Its special

content ensures that the appearance of bags under detention

and wrinkles around the eyes disappear within 90 seconds.

Enriched with a peptide complex that protects and repairs the

skin against signs of aging, how about giving your eye care the

right care?

Her gün özenle takip ettiğiniz cilt bakım rutininizin

sonuçlarını anında görmek ne kadar harika olurdu! Göz

çevresindeki kırışıklık ve koyu halkalar ifadenizin anında

değişmesine sebep olurken bazen kullandığınız kremler aynı

hızda size çözüm sunamayabiliyor. Lyn Instant Lifting Effect

Eye Cream, anında etkili bir göz kremi ve kullandıktan sonra

vazgeçemeyeceğiniz bir ürün.

Kaz ayakları ve kırışıklıklar maalesef hepimizin en büyük

problemi. Uzmanlar göz çevresindeki yaşlanmanın yüzün geri

kalanından çok daha erken başladığını ve daha hızlı ilerlediğini

söylüyor. Bunun nedeni ise göz çevresindeki derinin daha ince

olması, daha az yağ üretmesi… Bu nedenle de daha zayıf bir

bariyer oluşturduğundan nemi çabuk kaybetmesi. Peki, buna

‘dur’ demek mümkün mü? Lyn Anında Etkili Sıkılaştırıcı Göz

Kremi (Instant Lifting Effect Eye Cream) ile bunu sağlamak

mümkün.

Bu ürünü bu kadar farklı kılan, sonuçları için haftalarca

beklemek zorunda olmamanız. Özel formül ile anında gözaltı

torbalarınızdan ve kırışıklıklardan kurtulmaya etkili bir

çözüm sunuyor. Lyn Anında Etkili Sıkılaştırıcı Göz Kremi’nin

anlık etkisi iki önemi mineralden kaynaklanıyor. Özel içeriği

gözaltındaki torbaların ve göz çevresindeki kırışıklıkların

görünümünün 90 saniye içinde kaybolmasını sağlıyor.

Cildi yaşlanma belirtilerine karşı koruyan ve onaran peptid

kompleksi ile zenginleştirilen bu ürün ile tanışıp göz çevrenize

hak ettiği bakımı vermeye ne dersiniz?36 Beauty Güzellik

A Refreshing Skin in the New Year with

QNET Physio Radiance

QNET Physio Radiance ile

Yeni Yılda Tazelenmiş Bir Cilt

Developed as a permanent solution in skin care, the Physio

Radiance series gives youthful and radiant back to your skin as

you begin the new year.

Developed specifically for QNET, Physio Radiance helps

rewind the years with a unique care experience based on the

skin’s ability to renew and repair itself. Naturally helps skin

rejuvenate & longevity

Physio Radiance Visage + face treatment device; it is

complemented by Physio Radiance ReplenisH-, a special

formula for optimal skin cell function, and Physio Radiance

Replenish Visage + Gel for deep cleansing.

Unique technology in anti-aging care

Physio Radiance Visage +, specially designed to treat the skin,

designed to help look younger and more vibrant, incorporates

three facial treatment technologies such as Galvanic

Technology, Radio Frequency and Chromotherapy in a single

device. Galvanic Technology, which is harmless to the skin,

purifies and moisturizes the skin thanks to its continuous

currents. Radio Frequency, which triggers collagen production

by giving heat energy to the facial muscles and underlying

tissues, helps tighten the skin.

An excellence range for all skin types

The Physio Radiance ReplenisH-series, consisting of 4

products: cleanser, tonic, serum and day / night cream, allows

the skin to self-regulate, renew and repair. Helps improve

blood circulation, revitalizes facial tissue and helps to tighten.

With its hypoallergenic formula, Physio Radiance ReplenisHcontains

the extracts of chamomile and burdock root extracts,

helping to achieve the best results on the skin. With its

antioxidant and anti-inflammatory properties, chamomile

extract helps to repair and moisturize the skin, acne cleanser

and has a strong effect against wrinkles.

Cleaner, purified & healthy skin

Physio Radiance Visage + Gel is a perfect complement to the

deep cleansing of the skin when used with the instrument.

With the content of chamomile and Arctium mushroom root,

it removes excess toxin and oil residues held in the lower layers

of the skin and purifies the pores. Revitalizes and tightens

facial tissue and helps to increase blood circulation.

Cilt bakımında kalıcı bir çözüm olarak geliştirilen Physio

Radiance serisi, yeni seneye başlarken cildinize gençliğini ve

ışıltısını geri veriyor.

QNET için özel olarak geliştirilen Physio Radiance, cildin

kendi kendini yenileme ve onarma yeteneğini temel alan

benzersiz bir bakım deneyimiyle yılları geriye sarmaya

yardımcı oluyor. Cildin doğal olarak gençleşmesine ve

etkisinin uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor.

Physio Radiance Visage+ yüz tedavi cihazı; cilt hücrelerinin

en iyi şekilde çalışması için özel bir formüle sahip olan Physio

Radiance ReplenisH- ve derinlemesine temizlik sağlayan

Physio Radiance Replenish Visage+ Jel ile tamamlanıyor.

Yaşlanma karşıtı bakımda eşsiz teknoloji

Cildi tedavi etmeyi amaçlayan, daha genç ve daha canlı

görünmeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanan Physio

Radiance Visage+, Galvanik Teknoloji, Radyo Frekansı ve

Kromoterapi gibi üç yüz tedavisi teknolojisini tek cihazda

topluyor. Deriye zararsız olan Galvanik Teknoloji devamlı

verdiği akımlar sayesinde cildi hem arındırıyor hem de

nemlendiriyor. Yüz kaslarına ve alttaki dokulara ısı enerjisi

vererek kolajen üretimi tetikleyen Radyo Frekans cildin

sıkılaşmasına yardımcı oluyor.

Tüm cilt tiplerine uygun inanılmaz seri

Temizleyici, tonik, serum ve gece/gündüz kremi olmak üzere

4 üründen oluşan Physio Radiance ReplenisH- serisi, cildin

kendi kendini düzenlemesini, yenilemesini ve onarmasını

sağlıyor. Kan dolaşımının artırılmasına yardımcı olarak, yüz

dokusunu canlandırıyor ve sıkılaşmasına yardımcı oluyor.

Hipoalerjenik formüle sahip Physio Radiance ReplenisH-,

papatya ve dulavrat kökü özlerinden oluşan içeriğiyle ciltte

en iyi sonucu almaya yardımcı oluyor. Antioksidan ve iltihap

karşıtı özellikleriyle, cildin onarılmasına ve nemlenmesine

yardımcı olan papatya özü, akne temizleyici ve kırışıklara karşı

güçlü etkiye sahip.

Daha temiz, arındırılmış ve sağlıklı bir cilt

Physio Radiance Visage+ Jel, mükemmel bir tamamlayıcı

olarak cihazla birlikte kullanıldığında cildin derinlemesine

temizlenmesini sağlıyor. Papatya çiçeği ve Arctium lapa kökü

bulunan içeriğiyle derinin alt tabakalarında tutulan fazla

toksin ve yağ kalıntılarını çıkararak gözenekleri arındırıyor.

Yüz dokusunu canlandır ve sıkılaştırırken kan dolaşımının

artırılmasına da yardımcı oluyor.38 Beauty Güzellik

7 Thousand 300 Pine Saplings Were Planted with “Sudocrem

is Growing With Forest” Social Responsibility Project

“Sudocrem İle Ormanlar

Büyüyor” Sosyal Sorumluluk

Projesi ile 7 Bin 300 Çam

Fidanı Dikildi

Started in April ‘Sudecrem Forests Growing’ 7 thousand 300

pine saplings were planted with social responsibility project.

In the first stage of the project, 300 pine saplings were

planted in Beykoz Göllü Village. After that, other saplings

were planted around the hospital gardens and pharmacies.

‘’Our Fırst Forest Has Been Growed in The Fırst Stage of 600

Trees ‘’

Providing information about the work done, Çağrı Güzel,

Sudocrem Product Manager, said, “We started this project in

April 2019, as we Sudocrem and Biocodex Turkey we are very

excited about the project. As a company, we have raised millions

of babies for 88 years and now we have started to grow trees

and forests in order to leave a more livable environment for

our babies and children. The project that we started with the

philosophy of 7 thousand 300 pine nurseries has now turned

into a big forest and will continue to grow. We started our

project with our meeting with Sudocrem and mother-baby

bloggers. On behalf of 300 guests, we have planted pine saplings

in Beykoz Göllü Village with Environmental Organization

Solidarity Association (ÇEKUD) - A Planted Tree. We also

gave 300 participants a sapling to plant with their babies and

children. Our first forest with 600 trees in total became green.

In the second phase of the project, we started to send seedlings

to the names of the mothers who loved our product and to send

packages that we gave as saplings. We have reached a total of 700

saplings with submissions still in progress.”

“Physicians and Pharmacists Supported Too”

Declaring “In the third stage of the project, we delivered

saplings to our 3 thousand 500 pediatricians and 2 thousand 500

pharmacists who prescribed our product safely”, Çağrı Güzel

said, “They planted their saplings around the hospital gardens

and pharmacies. Today we are very happy and hopeful about

our project, because a total of 7 thousand 300 pine saplings

continues to flourish as the first seedlings of all babies in Turkey

began to be erected both in Istanbul and our submissions. As a

company, both in the Turkish health sector and mother-baby

category of our baby’s future is not a gift more valuable than a

gift for the future of this project will continue to grow millions

of babies and millions of forests.”

Nisan ayında başlatılan ‘Sudecrem ile Ormanlar Büyüyor’

sosyal sorumluluk projesi ile 7 bin 300 çam fidanı dikildi.

Projenin ilk etabında Beykoz Göllü Köyü’ne 300 adet çam

fidanları dikildi. Sonrasında ise diğer fidanlar, hastane

bahçelerine ve eczanelerin etrafına dikildi.

‘’İlk Etapta 600 Ağaçlık İlk Ormanımız Yeşermiş Oldu’’

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sudocrem Ürün

Müdürü Çağrı Güzel, ‘’2019 Nisan ayında başladığımız

bu proje, Sudocrem ve Biocodex Türkiye olarak bizleri

çok heyecanlandıran bir projedir. Firma olarak 88 yıldır

milyonlarca bebeği büyüttük şimdi de bebek ve çocuklarımıza

daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçları ve ormanları

büyütüyoruz felsefesiyle başladığımız proje şu an 7 bin 300

çam fidanlık büyük bir ormana dönüştü ve büyümeye devam

edecek. Projemize Sudocrem ve anne-bebek bloggerlar ile

yaptığımız toplantımız ile başladık. 300 adet davetli adına

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) - Dikili Bir

Ağacım ile beraber Beykoz Göllü Köyü’ne çam fidanları diktik.

Aynı zamanda 300 katılımcıya da bebekleri ve çocukları ile

dikmeleri için bir fidan da hediye ettik. Toplamda 600 ağaçlık

ilk ormanımız yeşermiş oldu. Projenin ikinci aşamasında

ürünümüzü seven annelerin hem isimlerine fidan dikip hem

de fidan hediye ettiğimiz paketler yollamaya başladık. Hala

gönderimi devam eden gönderimler ile toplamda 700 fidana

ulaştık’’ dedi.

“Doktor ve Eczacılarımız da Destek Verdi”

‘’Projenin üçüncü aşamasında ise ürünümüzü güvenle

reçeteleyen 3 bin 500 pediatristimize ve 2 bin 500 ürünümüzü

öneren eczacılarımıza fidanlarını ulaştırdık.” diyen Çağrı Güzel,

“Onlar da hastane bahçelerine, eczanelerinin etrafına fidanlarını

diktiler. Bugün projemiz hakkında çok mutluyuz ve umutluyuz,

çünkü toplamda 7 bin 300 çam fidanı hem İstanbul’da dikilmeye

başladı ve gönderimlerimiz ile tüm Türkiye’de bebeklerin ilk

fidanları olarak yeşermeye devam ediyor. Firma olarak hem

Türk sağlık sektöründe hem de anne-bebek kategorisinde

bebeklerimizin geleceklerine birer ağaç hediye etmekten

daha değerli bir hediye olmadığını düşündüğümüz için bu

projeye devam edip milyonlarca bebekle milyonlarca ormanı

büyüteceğiz’’, diye konuştu.40 Beauty Güzellik

SULTANS OF THE NET FLY OLYMPICS

WITH TOKYO TICKET!

FİLENİN SULTANLARI TOKYO BİLETİYLE

OLİMPİYATLARA UÇUYOR!

The Sultans of the net, which defeated Poland 3-2 in the

breathtaking semi-final struggle in 2020 CEV Tokyo

Olympics Qualifying and reached the finals, hosted

Germany. After a breathtaking match, our team won the

match 3-0 and become entitled to attend the 2020 Tokyo

Olympic Games.

Defeated Poland 3-2 in the semi-finals Sultan Sultans of the

Net, faced Germany, which eliminated Holland, in the final

match. A National Women’s Volleyball Team, 2020 CEV Tokyo

Olympic Games European Continental Qualifiers final match

3-0 by winning the match against Germany guaranteed to

participate in the Olympic games.

Our National Women’s Volleyball Team won the first set 25-17

and the second set 25-19, defeating Germany with a score of

3-0 by taking the third set 25-22 and defeating Germany with

a score of 3-0 at the end of the match and became entitled to

attend the 2020 Tokyo Olympic Games.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final

mücadelesinde Polonya’yı 3-2 mağlup eden Filenin

Sultanları, final maçında Almanya ile karşı karşıya

geldi. Nefes kesen maç sonucu sahadan 3-0 galip ayrılan

takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak

kazandı.

Yarı finalde Polonya’yı 3-2 yenen ‘Filenin Sultanları’,

Hollanda’yı eleyen Almanya ile final maçında karşı karşıya

geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat

Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya

ile yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak olimpiyat oyunlarına

katılmayı garantiledi.

İlk seti 25-17, ikinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol

Takımımız, üçüncü seti de 25-22 alarak Almanya’yı 73 dakika

süre maçın sonunda 3-0’lık bir skorla mağlup etti ve Tokyo

Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazandı.


Güzellik

Beauty

41

We Buy Second Olympic Ticket ...

Thus, our National Women’s Volleyball Team, which had

previously fought at the London Olympics in 2012, obtained an

Olympic visa for the second time in its history. Our nationals

are preparing to make our country proud once again in the

Olympics which will start in Japan, the capital of Japan on July

24th.

İkinci Defa Olimpiyat Bileti Aldık...

Böylelikle, daha önce 2012 Londra Olimpiyatları’nda mücadele

eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci

kez olimpiyat vizesi almış oldu. Millilerimiz, 24 Temmuz’da

Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayacak olan olimpiyatlarda

ülkemizi bir kez daha gururlandırmak için hazırlıklarına

başladı.

“May the Gift of the Turkish public”

Sultans of the net, defeating Germany in the final of the

Olympic qualifying, and grabbing Tokyo 2020 ticket, aroused

all over the world. Giovanni Guidetti, the head coach of the

Turkey Women’s National Volleyball Team, said, “I present this

ticket to the Turkish public.”

“Türk Halkına Armağan Olsun”

Filenin Sultanları’nın, olimpiyat elemeleri finalinde

Almanya’yı mağlup ederek Tokyo 2020 bileti kapması tüm

dünyada yankı uyandırdı. A Milli Voleybol Takımımız’ın

Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Türk halkına bu bileti

armağan ediyorum” dedi.


46 Beauty Güzellik

WOMEN’S BEAUTY JOURNEY

BEGIN AT DR. EZGI KARAVELIOĞLU’S CLINIC

KADINLARIN

GÜZELLİĞİNE

YOLCULUĞU

DR. EZGİ KARAVELİOĞLU

KLİNİĞİ’NDE BAŞLIYOR

Women are often like the different forms of names. At

different emotions they sometimes laugh, sometimes cry or

sometimes even get angry our break out in laughter. Each of

these emotions has its own unique meaning and each mimic

is sure to leave a mark on the woman’s face. And medical

aesthetic applications are a method that came out so that

women are able to not carry the marks of their emotions on

their face but in their heart...

Medical aesthetic applications confront us with new trends

day by day but is really shaped around the concept of

“Healthy Beauty Formation”, which is explained to us by Dr.

Ezgi Karavelioğlu...

“If the patient learns to look after herself from a

young age, she will not need any big procedures

in later years.”

Kadınlar çoğu zaman ismin farklı halleri gibidir. Farklı

duygularda kimi zaman güler kimi zaman ağlar, bazen

kızar bazen de kahkahalar atarlar. Bu duyguların her biri

içerisinde kendine özgüne anlamlar taşır ve her bir mimik,

kadının yüzünde mutlaka bir iz bırakır. İşte medikal estetik

uygulamaları, kadınlar hislerinin izlerini yüzlerinde değil,

kalplerinde taşısınlar diye ortaya çıkmış bir yöntem…

Günden güne yeni trendlerle karşımıza çıkan ama aslında

tümüyle “Sağlıklı güzellik oluşumu” etrafında şekillenen

medikal estetik uygulamalarını Dr. Ezgi Karavelioğlu’ndan

sizler için anlattı…

“Hasta genç yaşlardan itibaren kendisine doğru

bakmayı öğrenirse ilerleyen yaşlarda daha büyük

işlemlere ihtiyacı kalmaz.”

How do you define the concept of “medical aesthetics”,

which has been a trend topic recently?

Our procedures often get mixed up with aesthetic procedures.

In fact, there is a clear distinction between aesthetics and

medical aesthetics. Aesthetic applications can be defined

as procedures requiring surgery whereas medical aesthetic

applications bring out the person’s beauty with only small

touches.

For example, let’s think about a procedure done to the face.

Aesthetics concentrates on changing the shape of the face. But

medical aesthetics applications concentrate on bringing out

the most beautiful form of the face without changing the facial

expression of the person.

Are there any practices in your clinic in order to make your

patients life healthier?

We do carry out ozone therapy in our clinic. This application

Son günlerde adından sıkça söz ettiren “medikal estetik”

kavramını ne şekilde tanımlıyorsunuz?

Bizim işlemlerimiz genellikle estetik işlemlerle karıştırılıyor.

Aslında, estetik ve medikal estetik kavramları arasında fark

edilebilir bir ayrım söz konusu. Estetik işlemler, cerrahi

müdahale gerektirirken, medikal estetik uygulamaları kişinin

güzelliğini ortaya çıkarmaya yönelik yapılan ufak dokunuşlar

olarak tanımlanabilir.

Örneğin, yüze yapılan bir uygulama düşünelim. Estetikte, bu

işlem yüzün şeklini değiştirmeye yöneliktir. Medikal estetik

uygulamalarda ise kişinin yüz ifadesi değişmeden, en güzel

halini ortaya çıkarmak amaçlanır.

Kliniğinizde hastalarınızı sağlıklı bir yaşama kavuşturmak

adına yaptığınız uygulamalar da mevcut mu?

Kliniğimizde ozon terapi uygulamamız mevcut. Bu uygulama

aslında çok kapsamlı bir tedavi yöntemi olarak ifade edilebilir.


Güzellik

Beauty

47

can be defined as a very comprehensive treatment. Ozone

therapy constitutes a very big part of a healthy life. If the

patients suffer from fatigue syndrome, has sleeping problems,

difficulties losing weight or a slow metabolism, we do support

the treatment with ozone therapy. Ozone therapy is also useful

in improving the lives of cancer patients and relieving joint

pain in rheumatism patients. We frequently help patients in

this regard that apply to our clinic. In short, you can think of

this place as a “Healthy Living Clinic”.

Could you tell us a little bit about the recent trend the 5

Point Lift?

We generally carry out a 5-point lift for patients that apply to

our clinic with complaints that they look sad and tired due to

the streaks and lines on the face.

The 5-point lift is a new form of treatment but we have been

carrying out similar treatments before. We can think of this

as a treatment where we respect the bio aesthetic points of the

face and support areas that have collapsed. Our main goal in

this treatment is to expose cheekbones, to achieve a good noselip-chin

ratio and to eliminate sagging on the face.

While carrying out a 5-point lift, we provide support

with products consisting of hyaluronic acid and calcium

hydroxyapatite components in five points of the face. This

ensures that the face gets lifted upwards. This procedure takes

about 15-20 minutes and lasts for 18 months. When supported

with Botox and mesotherapy the permanence increases.

Ozon terapinin sağlıklı yaşam içerisindeki alanı çok geniş.

Hastalarda kronik yorgunluk sendromu, uyuma problemi,

kilo vermede zorlanma varsa veya metabolizma hızı yavaşsa

tedavide ozon terapiden destek alıyoruz. Bunun haricinde

kanserli hastaların hayatlarını iyileştirmede, romatizma

hastalarında eklem ağrılarının geçirilmesinde de yine

ozon terapi devreye giriyor ve bize bu konularda başvuran

hastalarımıza da yardımcı oluyoruz. Özetle, burayı ‘sağlıklı

yaşam kliniği’ olarak düşünebilirsiniz.

Son zamanlarda trend olan 5 nokta lifting yönteminden

biraz bahseder misiniz?

Genellikle yüzündeki çizgilenmelerden dolayı üzgün ve yorgun

göründüklerine yönelik şikayetleri doğrultusunda kliniğimizi

ziyaret eden hastalarımızda 5 nokta lifting tedavisini

gerçekleştiriyoruz.

Aslında 5 nokta lifting yöntemi yeni bir tedavi ama daha

önce de benzerlerini uyguluyorduk. Bu işlemi, yüzün bio

estetik noktalarına saygı duyarak, belirli alanlarda çökmeler

gelişmişse, oralara destek koyma tedavisi olarak düşünebiliriz.

Çıkık elmacık kemiklerini ortaya çıkarmak, burun- dudakçene

orantısını sağlamak ve yüzdeki sarkmaları gidermek bu

tedavideki başlıca amacımızdır.

5 nokta liftingi yaptığımızda yüzün beş noktasından

hyalünarik asit ve kalsiyum hidroksiapatit bileşenlerinden

oluşan ürünlerle destekler sağlıyoruz. Bu da yüzün daha yukarı

doğru kalkmasını ve lifting olmasını sağlıyor. Yaklaşık 15- 20

dakika süren bir işlem ve 18 aya kadar kalıcılığı var. Botoks ve

mezoterapi gibi işlemlerle desteklenirse kalıcılık süresi uzuyor.

After the emergence of the natural beauty concept, the

interest in procedures illuminating the face has increased.

You too carry out the method called “Parisian Shine” in

your clinic. Could you tell us about the content and benefits

of this procedure?

The “Parisian Shine” includes cross-linked hyaluronic acid,

59 kinds of vitamins, peptides, glutathione and antioxidants.

All these ensure that the skin gets tighter, that elasticity loss is

eliminated and that the pores get smaller.

With the “Parisian Shine” it is ensured that the top layer of the

skin gets brighter, shines, looks healthier and that the person

will not need any make up.


48 Beauty Güzellik

Doğal güzellik kavramının öne çıkmasıyla yüzü

ışıltılı gösteren işlemlere karşı da ilgi oldukça arttı.

Siz de kliniğinizde “Paris Işıltısı” ismindeki yöntemi

uyguluyorsunuz. Bu işlemin içeriği ve faydaları hakkında

bilgi verebilir misiniz?

“Paris Işıltısı”nın içerisinde çapraz bağsız hyalünarik asit,

59 çeşit vitamin, peptit, glutatyon, anti oksidanlar var.

Bunların hepsi cildin daha sıkılaşmasını, elastikiyet kaybının

giderilmesini ve gözeneklerin küçülmesini sağlıyor.

“Paris Işıltısı” ile derinin en üst tabakasındaki cildin aydınlık

olmasını, parlamasını, sağlıklı görünmesini ve kişinin makyaja

ihtiyaç duymamasını sağlıyor.

“Ameliyatsız işlemler sosyal hayatı bozmuyor,

refakatçi gerektirmiyor, az zaman alıyor ve yaşam

kalitesini arttırıyor”

Hastalara uyguladığınız işlemlerde, işlemler arası belirli bir

zaman aralığı bırakmak gerekiyor mu yoksa hasta aynı gün

içerisinde tüm işlemleri yaptırabilir mi?

Tüm işlemler aynı gün içerisinde yapılabilir, arada zaman

bırakılmasına gerek yok. Çünkü işlem derinlikleri birbirinden

farklı.

Özellikle yurt dışından veya şehir dışından gelen hastalar

sabahtan kliniğe gelip cilt bakımını, beş nokta liftingini, paris

ışıltısını, dudak dolgusunu, botoksunu yaptırıyor. Selülitlerine

mezoterapi, göbeğine bölgesel incelme yaptırıp bir günde tüm

bakımlarını tamamlayabiliyor.

Yani aynı gün içerisinde, hastamız en güzel haline kavuştuktan

sonra kliniğimizden ayrılıyor…

“Procedures without surgery do not disrupt

social life, do not require any attendants, only

take a little time and increases the quality of life”

Is it necessary to leave a certain time interval between

procedures that you apply to your patients or is it possible to

do all the procedures on only one day?

All procedures can be carried out on the same day. Because the

depths of the procedures are different.

Especially patients coming to our clinic from other cities or

countries undergo skin care, 5-point lifting, Parisian shine

procedure, lip filling and Botox all on one day. It is also

possible to do mesotherapy for their cellulitis and regional

slimming for their belly on the same day to complete the

treatment.

In other words, our patient will leave our clinic on the same

day with her most beautiful self...

52 Beauty Güzellik

Meet GLAMGLOW ® ’s NEW BRIGHTEYES Anti-Fatigue

Illuminating Eye Cream Never look tired!

GLAMGLOW ® ’un YENİ

BRIGHTEYES Anti-

Fatigue Illuminating Eye

Cream’i ile tanış

Asla yorgun gözükme!

We work hard during the day and try to get a good night’s

sleep, but sometimes we need an extra help for a bright

and awakened look around the eyes. GLAMGLOW®,

BRIGHTEYES Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream, which

instantly illuminates dark circles and fights visible signs of

fatigue, is produced as Glamglow’s first eye cream.

Lightweight, pearlescent, BRIGHTEYES helps you protect your

sensitive eye environment while delivering instant, lasting,

visible results. Its fast absorbing formula contains energizing

caffeine that instantly revives the look of tired eyes. At the

same time, hyaluronic acid, which contains an intense amount

of content, provides moisture around the eyes all day long and

fights with the appearance of fine lines caused by dryness.

The daffodil extract in its formula helps smooth the delicate

eye contour while preventing the appearance of fine lines.

It also helps strengthen the skin’s moisture barrier against

fatigue symptoms. With the fatigue fighter GLAMGLOW®,

BRIGHTEYES Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream, you can

always have a bright and rested look.

BRIGHTENING GIVES HUMIDITY ANIMATES

SMOOTH VIEW

BRIGHTEYES Anti-Fatigue Illuminating Eye Cream contains:

Caffeine

Hyaluronic Acid

Narcissus and peptides

USE OF:

Apply a small amount of product gently to the entire eye area.

(Apply to the eyelids and under the eye area.) As you continue,

you will notice that the swelling in your eye area decreases

instantly. Suitable for daily use.

Gün içerisinde çok çalışıp gece iyi bir uyku uyumaya

çalışıyoruz ama bazen aydınlık ve uyanmış bir göz çevresi

görünümü için ekstra bir yardımcıya ihtiyaç duyuyoruz.

Anında koyu halkaları aydınlatan ve gözle görünür yorgunluk

belirtileri ile savaşan GLAMGLOW®, BRIGHTEYES

Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream bu ihtiyaca yönelik

Glamglow’un ilk göz kremi olarak üretildi.

Hafif, sedefli yapıdaki BRIGHTEYES anında, uzun süre

kalıcı ve gözle görülür sonuçlar almanızı sağlarken hassas

göz çevrenizi korumaya yardımcı olur. Hızlı emilen formülü

yorgun göz görünümünü anında canlandıran enerji verici

kafein içerir. Aynı zamanda içeriğinde yoğun miktarda

bulunan hiyalüronik asit göz çevresine gün boyu nem

sağlarken kuruluktan kaynaklanan ince çizgi görünümüyle

savaşır.

Formülündeki nergis özü hassas göz çevresini

pürüzsüzleştirirken, ince çizgi görünümünü engellemeye

yardımcı olur. Aynı zamanda yorgunluk belirtilerine karşı

cildin nem bariyerini güçlendirmeye destek olur.Yorgunluk

savaşçısı GLAMGLOW®, BRIGHTEYES Illuminating Anti-

Fatigue Eye Cream ile her zaman aydınlık ve dinlenmiş bir

görünüme sahip olabilirsin.

AYDINLATIR NEM VERİR CANLANDIRIR PÜRÜZSÜZ

GÖRÜNÜM SUNAR

BRIGHTEYES Anti-Fatigue Illuminating Eye Cream içerikleri:

Kafein

Hiyalüronik Asit

Nergis ve peptitler

KULLANIMI:

Tüm göz çevrenize az bir miktarda ürünü nazikçe sürün.

(göz kapakları ve göz altı bölgesine uygulayın.) Sürdükçe

göz bölgenizdeki şişkinliğin anında azaldığını göreceksiniz.

Günlük kullanıma uygundur.54 Beauty Güzellik

UK’s Professional Vegan Hair Care Brand Stylist

London Now in Turkey!

İngiltere’nin Profesyonel

Vegan Saç Bakım

Markası Stylist London

Artık Türkiye’de!

Turkey’s leading beauty and personal care products chain,

Watsons will continue to meet customers with popular brand

worldwide.

Stylist London offers professional hair care and attracts

attention with its affordable prices. Three separate series of

Blonde, Brunette and Curl Stylist London, which designed

specifically for hair needs vegan shampoo and hair creams

have not been tested on animals is also appreciated.

Brighter colors with special Blonde series for blonde hair

Blonde shampoo cleanses the hair deeply while helping

to clarify the appearance of yellow tones for dyed blonde

or natural blonde hair. Formulated with Pro-B5 Vitamin,

Sunflower Oil and Green Tea Leaf Extract, the shampoo helps

to nourish and moisturize the scalp. Blonde hair conditioner in

the series makes hair soft and moisturizes and allows hair to be

combed and styled easily.

For dark hair: Brunette series

Brunette series, which helps dark hair to maintain its radiance

for a long time, defies color loss on colored hair with UV

filter. Supported by Pro-vitamin B5, Brunette shampoo helps

moisturize the treated hair with its moisturizing effect and

helps maintain color. The Brunette conditioner supports the

glittering appearance of dark hair.

With the Curl series, it’s easy to have glamorous and distinct

curls

Designed specifically for curly curly hair, the Curl series

moisturizes and nourishes hair while nourishing. Curl

shampoo, Black Oat Extract and Pro-vitamin B5 contained in

the curls are highlighted.

Curl conditioner helps to remove the electrification of the hair

and promises a perfect appearance.

Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri

zinciri Watsons, müşterilerini dünya çapında sevilen

markalarla buluşturmaya devam ediyor.

Stylist London, profesyonel bir saç bakımı sunarken uygun

fiyatları ile de dikkat çekiyor. Blonde, Brunette ve Curl olarak

üç ayrı seriden oluşan Stylist London’ın saç ihtiyacına özel

olarak tasarlanan vegan şampuan ve saç kremleri hayvanlar

üzerinde test edilmemiş olmalarıyla da büyük beğeni topluyor.

Sarı saçlara özel Blonde serisi ile daha parlak renkler

Blonde şampuan, boyalı sarı veya doğal sarı saçlar için sarı

tonlarının görünümünü belirginleştirmeye yardımcı olurken

saçı derinlemesine temizliyor. Pro-B5 Vitamini, Ayçiçek Yağı

ve Yeşil Çay Yaprağı Ekstresi ile formüle edilen şampuan, saç

derisini beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Seride

yer alan Blonde saç kremi, saçı nemlendirirken yumuşacık

yapıyor, saçların kolayca taranmasını ve şekil almasını sağlıyor.

Koyu renkli saçlar için: Brunette serisi

Koyu renk saçların ışıltısını uzun süre korumasına yardımcı

olan Brunette serisi, UV filtresiyle boyalı saçlardaki renk

kaybına meydan okuyor. Pro-vitamin B5 ile desteklenen

Brunette şampuan, nemlendirici etkili içeriği ile işlem görmüş

saçı nemlendirirken rengi korumaya yardımcı oluyor. Brunette

saç kremi ise koyu renk saçlara bakım yaparken ışıl ışıl

görünmesini destekliyor.

Curl serisi ile göz alıcı ve belirgin buklelere sahip olmak çok

kolay

Kabarma eğilimli kıvırcık saçlar için özel olarak tasarlanan

Curl serisi, saçı beslerken nemlendiriyor ve kabarıklığı

gidermeye yardımcı oluyor. Curl şampuan, içeriğinde yer

alan Siyah Yulaf Özü ve Pro-vitamin B5 sayesinde bukleleri

belirginleştiriyor.

Curl saç kremi ise saçlardaki elektriklenmeyi gidermeye

yardımcı olarak mükemmel bir görünüm vadediyor.56 Beauty Güzellik

With Morfose Smart Keratin Complex,

The Energy of the New Year is in Your Hair!

The way to make the new year a sparkling start is through strong and well-groomed hair.

Morfose Smart Keratin Complex hair care oil revitalizes dull and damaged hair, especially

due to heat and environmental effects, and liberates the hair with its light structure.

Even a small change in the appearance of the new year makes

us feel much better and more confident. It is undoubtedly

the place where this change manifests itself best! Morfose

Smart Keratin Complex hair care oil with its special formula

makes you feel the radiance and energy of the new year while

restructuring the hair.

Silky softness, bright appearance

Formulated for dull, dry and damaged hair, Morfose Smart

Keratin Complex provides silky softness and shiny appearance

while strengthening the hair. The product, which enables

the restructuring of the damaged hair due to heat and

environmental effects, does not aggravate the hair due to its

light structure.

Special hair care oil, Morfose Smart Keratin Complex, Personal

care and cosmetics brand, Morfose Cosmetics offers, available

on hairdressers, chain cosmetics stores and perfumery.

Morfose Smart Keratin

Complex ile Yeni Yılın

Enerjisi Saçlarınızda!

Yeni yıla ışıltılı bir başlangıç yapmanın

yolu, güçlü ve bakımlı saçlardan geçiyor.

Morfose Smart Keratin Complex saç

bakım yağı, özellikle ısı ve çevresel etkiler

nedeniyle donuklaşan ve zarar gören saçları

canlandırırken hafif yapısıyla da saçları

özgür bırakıyor.

Yeni yıla girerken görünümümüzde yaptığımız küçük

bir değişiklik bile kendimizi çok daha iyi ve özgüvenli

hissetmemize olanak tanıyor. Bu değişikliğin kendini en iyi

gösterdiği yer ise hiç kuşkusuz saçlar! Morfose Smart Keratin

Complex saç bakım yağı, özel formülüyle saçları yeniden

yapılandırırken yeni yılın ışıltısını ve enerjisini hissettiriyor.

İpeksi yumuşaklık, parlak görünüm

Donuk, kuru ve zarar görmüş saçlar için formüle edilen

Morfose Smart Keratin Complex, saçları güçlendirirken

ipeksi bir yumuşaklık ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

Isı ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören saçların yeniden

yapılanmasını sağlayan ürün, hafif yapısı sayesinde de saçları

ağırlaştırmıyor.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose

Cosmetics’in özel saç bakım yağı Morfose Smart Keratin

Complex; kuaförlerde, zincir kozmetik mağazalarında ve

parfümerilerde satışa sunuluyor.


Güzellik

Beauty

57

New Year’s Trendy Hair Colors Come Alive with

Morfose Silver Shampoo!

One of the most iconic hair colors of all time, light yellow and gray and white, which has

increased in recent years, are among the trend colors in 2020. The way to preserve the vitality

and naturalness of these colors, which change the whole air of women with their elegant

looks, goes through a special care. Morfose Silver Shampoo, which is produced specially for

light hair, closes the reflections on yellow hair and gives shine to gray and white hair.

Yeni Yılın Trend Saç

Renkleri Morfose Silver

Şampuan ile Canlanıyor!

Tüm zamanların en ikonik saç

renklerinden açık sarı ile son yıllarda

yükselişe geçen gri ve beyaz, 2020 yılında

da trend renkler arasında yer alıyor. Elegan

görünümleriyle kadınların tüm havasını

değiştiren bu renklerin canlılığını ve

doğallığını korumanın yolu ise özel bir

bakımdan geçiyor. Açık renk saçlara özel

olarak üretilen Morfose Silver Şampuan,

sarı saçlardaki yansımaları kapatırken gri

ve beyaz saçlara ise parlaklık kazandırıyor.

Light yellow, which has a special place in the heart of many

women, and gray and natural whites which are the favorite

colors of the last period, come to the fore among the trendy

hair colors of 2020. However, a special care is needed to

preserve the vitality and naturalness of these colors, which are

very suitable for many hair types and models, from wavy to

straight, from long to short. Morfose Cosmetics, the brand of

personal care and cosmetics products, fits all the care needed

with a single product with Morfose Silver Shampoo for blonde,

white and blond hair!

Special care and protection for hair color

Morfose Silver Shampoo eliminates warm yellow tones and

reflections on blond hair. Naturally or with hair that turns

white or gray with dye, it destroys the dull appearance and

gives it a sparkling shine.

The rich and creamy structure of the shampoo provides extra

care while gently cleansing the hair.

Women’s new favorite Morfose Silver Shampoo is offered from

hairdressers, chain cosmetics stores and perfumery.

Pek çok kadının kalbinde özel bir yeri olan açık sarı ile özellikle

son dönemin gözde renkleri gri ve doğal beyazlar, 2020 yılının

trend saç renkleri arasında ön plana çıkıyor. Ancak dalgalıdan

düze, uzundan kısaya pek çok saç tipine ve modele çok yakışan

bu renklerin canlılığını ve doğallığını korumak için özel bir

bakım gerekiyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası

Morfose Cosmetics, sarı, beyaz ve sarı saçlara özel Morfose

Silver Şampuan ile ihtiyaç duyulan tüm bakımı tek bir ürüne

sığdırıyor!

Saç rengine özel bakım ve koruma

Morfose Silver Şampuan, sarı saçlardaki sıcak sarı tonları

ve yansımaları kapatarak ortadan kaldırıyor. Doğal olarak

veya boya ile beyaz veya gri renge dönen saçlarda ise donuk

görüntüyü yok ederek ışıltılı bir parlaklık kazandırıyor.

Şampuanın zengin ve kremsi yapısı da saçları nazikçe

temizlerken ekstra bakım sağlıyor.

Kadınların yeni gözdesi Morfose Silver Şampuan; kuaförlerde,

zincir kozmetik mağazalarında ve parfümerilerde satışa

sunuluyor.


58 Beauty Güzellik

Hair Clipping Techniques from Pivot Point Turkey

Haircut Trainer Sinan Ergün

Pivot Point Türkiye Saç Kesim Eğitmeni Sinan

Ergün’den “Saç Kesim Teknikleri”

Sinan Ergün, who regards hair as a personal work of art,

the beauty of which only comes from the talent of the artist,

discovers the limits of imagination in men and women

haircuts.

Sinan Ergün, who started in the past days the first online

hairdressing course in Turkey, published the first training

program on the online training site Udemy, under the name

‘’Professional hair cutting techniques with women’s hair - Long

layered & Graduation’’. Now Ergun has published his second

course on men haircuts and is an internationally recognized

trainer. The course, which is the first course in Turkey,

provides the details of haircuts with the refinement of a trainer

with 19 years experience to the users.

Sinan Ergun, who so far has trained more than 3000

hairdressers, is also the Turkey coordinator of the International

Hairdressing Instructor Company Pivot Point. Ergün seems

to have taken the first step to bring professional training in

the online environment. Sinan Ergün, who in the first course,

about 2 hours long informs about theoretical as well as about

practical aspects of the hairdresser profession, is a name,

of which the hairdressers in Turkey speak frequently. Sinan

Ergün, who sees hair as a personal work of art embellished

with the artist’s talent, discovers the limits of his imagination in

men and women haircuts.

Saçı, ancak sanatçının yeteneğiyle güzelliği ortaya çıkan, kişiye

özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek

kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk online kuaförlük kursunu

başlatan Sinan Ergün, ilk eğitim programını Udemy adlı

online eğitim sitesinden Kadın saçı üzerine “Profesyonel Saç

Kesim Teknikleri - Uzayan Katlı & Graduasyon” adı altında

yayınlamıştı. Şimdi ise erkek saç kesimi ile ilgili ikinci kursunu

yayınlayan Ergün, uluslararası alanda tanınan bir eğitmen.

Türkiye’de bir ilk olan kurs online olarak saç kesiminin

detaylarını 19 yıllık bir eğitmenin titizliğiyle ile internet

kullanıcılarına ulaştırıyor.

Bugüne kadar 3000 ‘den fazla kuaföre eğitim veren Sinan

Ergün aynı zamanda Uluslararası bir kuaför eğitmenliği

firması olan Pivot Point’in Türkiye koordinatörü. Ergün,

profesyonel eğitimleri online ortama taşıma yolunda ilk adımı

atmış görünüyor.

İlk kursta 2 saate yakın kuaförlüğün hem teorik hem de pratik

yönlerinde bilgilendiren Sinan Ergün, Türkiye’de kuaförler

arasında adından sıkça söz ettiren bir isim. Saçı, sanatçısının

yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören

Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün

sınırlarını keşfediyor.


Güzellik

Beauty

59

Who is Sinan Ergün?

Sinan Ergün, who sees hair as a personal work of art

embellished with the artist’s talent, discovers the limits of his

imagination in men and women haircuts.

Ergün, who has been working as a hairdresser since 1999,

worked for various hairdressers until 2006 and started working

for Toni & Guy in 2007. With the experience gained at Pivot

Point, Toni & Guy, VidalSassoon and other brands, new

techniques have been added to his talent. During his time

as a male hairdresser, thanks to his correct technique and

systematic work, he won the HairIst competition organized

for hairdressers and was awarded Hairdresser of the Year in

2012. With this success, he has proven his competence in all

segments.

Active as general coordinator of the Pivot Point Turkey

company, he also gives with an international license, training

courses for haircut techniques.

Sinan Ergün Kimdir?

Saçı, sanatçısının yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat

eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde

hayal gücünün sınırlarını keşfediyor

1999 yılından bu yana kuaförlük yapan Ergün, 2006’ya

kadar çeşitli kuaförlerde çalıştıktan sonra 2007’de Toni&Guy

bünyesinde hizmet vermeye başladı. Aldığı Pivot Point,

Toni&Guy, Vidal Sassoon ve diğer markaların eğitimleriyle

yeteneğine yeni teknikler kattı. Erkek kuaförlüğü yaparken

doğru teknik ve sistemli çalışması sayesinde kuaförler için

organize edilen Hairİst Yarışması’nı kazandı ve 2012 Yılın

Kuaförü Ödülü’nü aldı. Bu başarısıyla tüm kesimlerde

uzmanlığını kanıtladı.

Aktif olarak Pivot Point Türkiye bünyesinde Genel

Koordinatörlük göreviyle beraber uluslararası lisansla saç

kesim teknikleri eğitimleri veriyor.


DISTINCTIVE - FUNCTIONAL - HAIRDRESSING - FURNITURES

Som Desing Kuaför Mobilyalari Sanayi A.S. . .

Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No:28 Maltepe/İstanbul/Türkiye

info&sompremium.com

T: +90 216 305 10 80 - +90 216 379 30 30

www.sompremium.com


ÇOK YÖNLÜ - İŞLEVSEL - KUAFÖR - MOBİLYALARI

HEDEFİMİZ SİZİN KONFORUNUZ

Som Desing Kuaför Mobilyaları Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No:28 Maltepe/İstanbul/Türkiye

info&somtrend.com

+90 216 305 10 80

+90 216 379 30 30

+90 507 640 53 63

www.somtrend.com


62 Beauty Güzellik

Ashley Joy Deep Repair Shampoo & Herbal Hair Care

Oil Brings Vitality to Your Hair

Ashley Joy Yoğun Onarıcı

Şampuan ve Bitkisel

Saç Bakım Yağı

Saçlarınıza Canlılık

Kazandırıyor

Noted for their innovative products Ashley Joy’s Deep

Repair Shampoo gives hair strength, vitality and shine

from the first wash. Providing effective care thanks to its 24

different vegetable oils, Herbal Hair Care Oil helps hair to

grow rapidly.

Your hair will no longer fall out

Deeply cleansing hair with rosemary extract, Ashley Joy Deep

Repair Shampoo supports regeneration while strengthening

hair that has been treated, damaged by heat and environmental

factors. The shampoo, which contains a sodium PCA source,

helps to strengthen weak hairs with its mineral source as well

as moisturizing the hair and scalp.

Stronger and Bulky Hair

Ashley Joy Herbal Hair Care Oil, which contains 24 different

vegetable oils including avocado, boabab, jojoba, macademya,

argan and coconut, stands out with its effective formula. The

product provides an ideal care for stronger and bulky hair

and provides resistance to hair strands and protects against

breakage and breakage. The antioxidant properties of vitamins

A and E, protects your hair from harmful effects and Baobab

oil intensely moisturizes.

Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Ashley Joy’un Yoğun

Onarıcı Şampuanı ilk yıkamadan itibaren saça güç, canlılık

ve parlaklık kazandırıyor. İçeriğinde yer alan 24 farklı

bitkisel yağ sayesinde etkili bir bakım sunan Saç Bakım Yağı

ise saçların hızla uzamasına yardımcı oluyor.

Saçlarınız Artık Dökülmeyecek

Biberiye özü sayesinde saçları derinlemesine temizleyen

Ashley Joy Yoğun Onarıcı Şampuan, işlem görmüş, ısı ve

çevresel faktörlerden zarar görmüş saçları güçlendirirken

yeniden yapılanmasını destekliyor. Sodyum PCA kaynağı

içeren şampuan, saçları ve saç derisini nemlendirmenin yanı

sıra içeriğindeki mineral kaynağı ile de zayıf saç tellerinin

güçlenmesine yardımcı oluyor.

Daha Güçlü ve Hacimli Saçlar

Avokado, boabab, jojoba, makademya, argan ve Hindisan

cevizi de dahil olmak üzere içerisinde 24 farklı bitkisel yağ

bulunan Ashley Joy Saç Bakım Yağı etkin formülü ile öne

çıkıyor. Daha güçlü ve hacimli saçlar için ideal bir bakım

sunan ürün, saç tellerine direnç kazandırarak kırılma ve

kopmalara karşı da koruma sağlıyor. İçeriğindeki A ve E

vitaminlerinin antioksidan özelliği, saçınızı zararlı etkilerden

korurken, Baobab yağı da yoğun şekilde nemlendiriyor.


Güzellik

Beauty

63

Indulge yourself with Redist Beauty & Care Products

in Cold Winter Days

Redist Elixir Therapy Hair Care Oil – 125 ml

Redist Bakım Ürünleri

ile Soğuk Kış Günlerinde

Kendinizi Şımartın

Redist Elixir Therapy Hair Care Oil: Give an impressive touch

to your dull, dry and damaged hair with formula containing

opuntia oil, grape seed oil and argan oil that are rich in

vitamins and antioxidants. FOR PROFESSIONAL USE.

Redist Elixir Terapi Saç Bakım Yağı: Vitamin ve antioksidan

bakımından zengin frenk inciri yağı, üzüm çekirdeği yağı

ve argan yağı içeren formülü ile mat, kuru ve hasar görmüş

saçlarınıza etkileyici bir dokunuş yapın. PROFESYONEL

KULLANIM İÇİNDİR.aerosol valves

accessories

www.meplast.com.tr


66 Beauty Güzellik

Trigger of Packaging Industry: Aerosol Cans

Ambalaj Sektörünün Tetikleyicisi: Aerosol Kutular

A system that depends on the power of a compressed or

liquefied gas to expel the contents from the container is called

aerosol packages. Aerosol packages can be produced from

metal, plastic and glass.

Personal care products such as perfume, deodorant and

shaving foam make up the largest share of this market. In

addition, aerosol packaging is used for the packaging of

cleaning products, paints, pesticides or certain automotive

products.

This type of packaging contains two types of products. The first

one is the liquid phase product that will come out. The other

is the product with a vapor phase which will apply pressure

from the bottom up to the material to be released. The liquid

product usually covers from 75 to 92% of the available usable

volume. If a well-designed package is mentioned, the boxes can

deliver up to 95% or more of the product they contain.

There are some important points to be considered in the

production of aerosol packaging:

- Pressure resistance of the container: The most commonly

used industrial test pressures in Europe are 1.2, 1.5 and 1.8

MPa. The manufacture of the box must be made taking these

measurements into consideration.

- Selection of spray gas: Sprayers are used to take the

product out of the box through the valve. Consequently,

the suitability of the sprayer, the product, the valve and the

Gerektiği şekilde kontrollü ürün geçişine izin veren, bir gövde

ve bir valfden oluşan, basınç içeren ambalajlar, aerosol ambalaj

olarak adlandırılmaktadır. Aerosol ambalajlar metal, plastik ve

camdan üretilebilmektedirler.

Bu pazarın en büyük payını, parfüm, deodorant ve traş köpüğü

gibi kişisel bakım ürünleri oluşturmaktadır. Ayrıca, temizlik

ürünleri, boya, böcek ilaçları veya bazı otomotiv ürünlerinin

ambalajlanmasında da aerosol ambalaj tipi kullanılmaktadır.

Bu ambalaj türü içerisinde iki tür ürün bulundurmaktadır.

Bunlardan ilki dışarı çıkacak olan sıvı fazdaki üründür.

Diğeri ise dışarı çıkacak malzemeye aşağıdan yukarı doğru

basınç uygulayacak olan buhar fazına sahip üründür. Sıvı

ürün çoğunlukla mevcut kullanılabilen hacmin %75 ila

%92 aralığındaki kısmını kaplar. Eğer iyi tasarlanmış bir

ambalajdan söz ediliyorsa, kutular, içerdikleri ürünün %95’i

kadarını veya daha fazlasını dışarı verebilmektedirler.

Aerosol ambalaj üretiminde dikkat edilmesi gereken bazı

önemli hususlar vardır:

- Kutunun basınca dayanıklılığı: Avrupa’da en çok kullanılan

sanayi test basınçları 1.2 , 1.5 ve 1.8 Mpa’dır. Kutunun imalatı

bu ölçümler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

- Püskürtücü gazın seçimi: Ambalaj içerisindeki ürünün, valf

aracılığı ile kutudan dışarı çıkartılması için püskürtücülerden

faydalanılmaktadır. Dolayısıyla püskürtücü, ürüne, valfe ve

ürünün istenilen sprey özelliğine uygunluğu büyük önem68 Beauty Güzellik

desired spray properties of the product is of great importance.

Environmental laws should be taken into consideration when

selecting the spray gas.

- Valve selection: In the valve selection, spray properties,

discharge angle, spraying, particle size, distribution of parts

are the properties that must be known. The flawless operation

of the valve during aerosol use is a very important issue in the

production of the packaging.

- Use of covers in dispensing: There is a cover which is

generally used during dispensing. It is possible to mention the

two functions of this closure in general. The first is to prevent

accidental operation of the valve, and another function is to

give an aesthetic appearance to the packaging.

Aerosol Container Design

The most important part of the aerosol can design is the

selection of the ideal propellant. Here, the ideal propellant can

be defined as gas which can be easily compressed and liquefied

at the operating pressure of the system.

While low density products such as perfume go out under low

pressure, high pressure is required for spraying out products

such as paint.

The aerosol cans generally have an internal pressure of 220 to

690 kPa (2.17 - 6.18 atm). Many systems have been developed

depending on the product specification. Among these, in the

simplest two-phase system known, the propellant is dissolved

in the product. For some perfumes, these systems are used.

taşımaktadır. Püskürtücü gazın seçiminde göz önünde

bulundurulması gereken nokta ise çevre yasalarıdır.

- Valfin seçimi: Valf seçiminde sprey özelliği, boşaltma açısı,

püskürtme, parçacık büyüklüğü, parçaların dağılımı bilinmesi

gereken özelliklerdir. Valfin, aerosol kullanımı süresince

hatasız çalışması ambalajın üretilmesinde çok önemli bir

konudur.

- Dağıtımda kapak kullanımı: Dağıtım süresince genellikle

kullanılan bir kapak vardır. Bu kapağın genel olarak sahip

olduğu iki işlevden söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki

valfin kaza ile çalışmasına engel olmaktır, bir diğer işlevi ise

ambalajın görünümüne estetik kazandırmaktır.

Aerosol Kutunun Tasarımı

Aerosol kutu tasarımının en önemli kısmını oluşturan, ideal

itici gazın seçilmesidir. Burada, ideal itici gaz, sistemin çalışma

basıncında kolayca sıkıştırılıp sıvılaştırılabilen gaz olarak

tanımlanabilmektedir.

Parfüm gibi düşük yoğunluğa sahip ürünler düşük

basınç altında dışarı çıkarken, boya gibi ürünlerin dışarı

püskürtülmesinde yüksek basınç gereklidir.

Aerosol kutuların geneli, 220 – 690 kPa (2,17 – 6,18 atm)

arasında bir iç basınca sahiptirler. Ürün özelliğine bağlı

olarak kullanılan birçok sistem geliştirilmiştir. Bunlar

arasında, bilinen en basit iki fazlı sistemde itici gaz, ürün

içerisinde çözünmektedir. Bazı parfümler için, bu sistemler

kullanılmaktadır.70 Beauty Güzellik

Plant Based Organic Certified Sunscreen;

ZAO BB Cream

Bitki Bazlı Organik

Sertifikalı Güneş

Koruyucu; ZAO BB Cream

BB Cream of French organic makeup brand ZAO, which

does not contain substances of animal origin, talc, synthetic

preservatives and parabens, will make your skin smooth and

protect against the harmful rays of the sun.

The world’s and Turkey’s eight certified only organic healthy and

reliable makeup brand French ZAO added Aleo Vera mascara

products in its makeup and cleaning group wide product range

consisting of the latest BB Cream, felt-tipped eyeliner. The

right option for the Turkish women who want to flourish with

its many selling points for health in Turkey for 5 years, ZAO

increased the number of products in the range of 34.

BB cream, a must for makeup, was one of the most preferred

products for ZAO users. Protecting the sun’s harmful rays from

UVA and having a naturally certified plant origin SPF15 and a

light texture, ZAO BB Cream offers a light coating for perfect

and natural skin. BB Cream, which has 3 different colors as light,

medium and tan, moisturizes and smoothes and revitalizes the

skin with its perfect glow. As with all ZAO products, BB Cream

does not contain substances of animal origin, talc, synthetic

preservatives and parabens.

Contains karanja oil and non-toxic micronized silver

The harmful effects of the sun are the enemy of our skin, not

only in summer but also in winter. For this reason, it is necessary

to protect against the sun’s harmful UVA and UVB rays which

form the basis of skin aging and skin cancer in summer and

winter and repair the skin without damaging.

ZAO BB Cream, which will not only protect but also nourish

your skin with its natural content, provides natural protection

against sun with nanoparticles or clove oil and non-toxic

micronized silver. BB Cream offers balanced and powerful

protection against UVB and UVA rays that can accelerate skin

aging and skin cancers.

İçeriğinde hayvansal kökenli maddeler, talk, sentetik

koruyucu ve parabenler bulunmayan Fransız organik makyaj

markası ZAO’nun BB Cream’i, cildinizi hem pürüzsüz bir

canlılığa kavuşturacak hem de güneşin zararlı ışınlarına

karşı koruyacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin 8 sertifikalı tek organik sağlıklı ve

güvenilir makyaj markası Fransız ZAO, makyaj ve temizleme

gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesine son olarak BB

Cream, keçe uçlu eyeliner, Aleo Veralı rimel ürünlerini ekledi.

5 yıldır Türkiye’de oluşturduğu birçok satış noktası ile sağlıkla

güzelleşmek isteyen Türk kadınlarına en doğru seçenek olan

ZAO, yelpazesindeki ürün sayısını 34’e çıkardı. Makyajın

olmazsa olmazı BB krem, ZAO kullanıcılarının da en çok tercih

ettiği ürünlerden biri oldu. Güneşin zararlı ışınları UVA’dan

koruyan ve doğal sertifikalı bitki kökenli bir SPF15 ile hafif bir

dokuya sahip olan ZAO BB Cream, mükemmel ve doğal ciltler

için hafif bir kaplama sunuyor. Hafif, orta ve tan olmak üzere 3

farklı rengi bulunan BB Cream, nemlendirip pürüzsüzleştirdiği

gibi mükemmel ışıltısı ile cildi canlandırıyor. Tüm ZAO

ürünlerinde olduğu gibi BB Cream’in de içeriğinde hayvansal

kökenli maddeler, talk, sentetik koruyucu ve parabenler

bulunmuyor.

İçeriğinde karanja yağı ve toksik olmayan mikronize gümüş

var

Güneşin zararlı etkileri sadece yazın değil kışın da cildimizin

düşmanı. Bu nedenle cildin yaşlanmasına ve cilt kanserine

zemin oluşturan güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı

yaz-kış korunmak, zarar vermeden cildi onarmak gerekiyor.

Korumakla kalmayıp doğal içeriği ile cildinizi ekstra besleyecek

olan ZAO BB Cream, nanopartiküller veya ham sentetik yerine

içeriğindeki karanja yağı ve toksik olmayan mikronize gümüş

ile güneşe karşı doğal koruma da sağlıyor. BB Cream, cildin

yaşlanmasına ve cilt kanserlerini hızlandırabilecek UVB ve UVA

ışınlarına karşı dengeli ve güçlü bir koruma imkanı sunuyor.

Dermatologlar tarafından test edildi

Hassas ve sivilce eğilimli ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygun

olan ZAO BB Cream, hidrasyon açısından dermatologlar

tarafından test edilerek tam not aldı. Dermatologlar ZAO

BB Cream’i, içeriğindeki fucogel, pheohydrane, AQUAXYL

ve Organik Bambu Ekstresi ile ‘cilt bakım makyajı’ olarak

tanımladı.


Güzellik

Beauty

71

Tested by dermatologists

Suitable for all skin types including sensitive and acne-prone

skin, ZAO BB Cream has been tested by dermatologists for

hydration and received full marks. Dermatologists have

defined ZAO BB Cream as ‘skin care make-up ile with fucogel,

pheohydrane, AQUAXYL and Organic Bamboo Extract.

The active Fucogel ingredient in ZAO BB Cream instantly

reconstructs the skin and soothes and moisturizes with antiaging

properties. Makes your skin feel soft and supple.

Contains sea complex Pheohydrane which is ideal for instantly

hydrating skin and preventing water loss. The content enriched

with natural moisturizing factor for hydration of stratum

corneum, combines the microalgae extract with amino acids

and a remineralizing seawater concentrate to protect and

intensely moisturize the skin.

AQUAXYL substance in ZAO BB Cream, which is an essential

component of skin hydration, strengthens all the factors

involved in hydration of the skin and makes the skin look moist.

Another important ingredient in ZAO BB Cream, Organic

Bamboo Extract, is used to increase the high concentration of

25 percent and the high silica concentration of bamboo, which

is the star component of ZAO. It stimulates the formation of

silica, collagen and elastin fibers, which facilitates form level,

flexibility and retention of moisture levels.

ZAO BB Cream’in içeriğindeki aktif Fucogel maddesi, cildi

anında yeniden yapılandırır ve yaşlanma karşıtı özelliklerle

yatıştırır ve nemlendirir. Cildinizi yumuşak ve esnek hissettirir.

İçeriğindeki deniz kompleksi Pheohydrane; cildi anında

nemlendirmek ve su kaybını önlemek için idealdir. Stratum

korneumun hidrasyonunu sağlayan doğal nemlendirici faktör

ile zenginleştirilen içeriği; amino asitler ve remineralize edici

bir deniz suyu konsantresi ile mikro alg özünü birleştirerek,

cildi korur ve yoğun şekilde nemlendirir.

Cilt hidrasyonunun temel bir bileşeni olan ZAO BB Cream’in

içindeki AQUAXYL maddesi ise, cildin hidrasyonunda yer alan

tüm faktörleri güçlendirir ve cildin nemli görünmesini sağlar.

ZAO BB Cream’in içindeki bir diğer önemli madde olan Organik

Bambu Ekstresi ise yüzde 25’teki yüksek konsantrasyonu,

ZAO’nun yıldız bileşeni olan bambudaki yüksek silika

konsantrasyonunu artırmak için kullanılır. Silika, kolajen ve

elastin liflerinin oluşumunu uyarır, bu da form seviyesini,

esnekliği ve nem seviyelerinin tutulmasını kolaylaştırır.


72 Beauty Güzellik

Male Care Series with Extraordinary Power of the Sea

Denizin Olağanüstü Gücü

ile Erkek Bakım Serisi

Men’s skin needs special care on cold winter days. Dalton

Marine Cosmetics has developed the DEEP SEA special

men’s care line, taking into account the needs of men’s skin.

This range includes a matting liquid for oily and porous

skin, moisturizing balm for dry skin and roll-on stick for

eye care. The miracle of care of the series through Celumer

marine extract, pure deep sea water, blue seaweed extract

from Lake Klamath.

Male skin has different properties than female skin. Thicker

and more greasy. With these properties, men’s skin needs a

different care. Dalton Marine Cosmetics has developed and

introduced the Deep Sea men’s care series, taking into account

these special needs of men’s skin.

Produced for men’s skin, this series consists of Celumer

marine extract, pure deep sea water, natural minerals, blue

algae extract from Lake Klamath, and trace elements from

Lake Medicine found by Native Americans. With these active

ingredients proven to have a positive effect on the skin,

the worn skin is deeply repaired and the rate of increase is

increased. So the skin becomes stronger and more vivid.

Special for porous and oily skin

Dalton Marine Cosmetics Deep Sea Matifying Liquid is

specially produced for male skin with porous and oily skin.

This product, which neutralizes the glare caused by oily skin,

nourishes the skin with the high amount of sea minerals and

useful nutrients it contains. Quickly absorbed by the skin, the

dulling liquid refreshes the skin, giving it a lively appearance.

Eye-specific

Men’s skin structure is thicker, but the skin texture around

the eyes is thinner. So he wants a special care around the

eyes. At this point, Dalton Deep Sea eye Roll On is reaching

the rescue of men. Effective against wrinkles around the eyes

Dalton Deep Sea eye Roll On also gives tired eyes a youthful

appearance and vitality. Refreshing Dalton Deep Sea eye Roll

On, which is easy to apply in the pocket, contains minerals

and nutrients that strengthen the skin. With the essence of

Soğuk kış günlerinde erkek cildinin de özel bakıma

ihtiyacı vardır. Dalton Marine Cosmetics erkek cildinin

ihtiyaçlarını dikkate alarak, DEEP SEA özel erkek bakım

serisini geliştirdi. Bu seride, cildi yağlı ve gözenekli

olanlar için matlaştırıcı sıvı, kuru ciltler için nemlendirici

balsam ve göz bakımı için roll-on stick bulunuyor. Serinin

bakım mucizesi; Celumer deniz özü, saf derin deniz

suyu, Klamath Gölü’nden gelen mavi yosun özünden

geliyor.

Erkek cildi, kadın cildine göre farklı özelliklere sahiptir. Daha

kalın ve daha yağlıdır. Bu özellikleriyle erkek cildinin farklı

bir bakıma ihtiyacı vardır. Dalton Marine Cosmetics, erkek

cildinin bu özel ihtiyaçlarını dikkate alarak Deep Sea erkek

bakım serisini geliştirdi ve kullanıcılarına sundu.

Erkek cildine özel üretilen bu seri, Celumer deniz özü, saf

derin deniz suyu, doğal mineraller, Klamath Gölü’nden

gelen mavi yosun özü ve Amerikan yerlileri tarafından

bulunan Tıp Gölünden elde edilen eser elementlerden oluşur.

Cilt üzerinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanan bu aktif

bileşenlerle, yıpranmış cilt derinlemesine onarılıyor ve nem

oranı artıyor. Böylece cilt, daha güçlü ve canlı bir görünüm

kazanıyor.

Gözenekli ve yağlı ciltlere özel

Dalton Marine Cosmetics Deep Sea Matlaştırıcı Sıvı, cildi

gözenekli ve yağlı olan erkek cildi için özel üretildi. Ciltteki

yağlanmadan kaynaklanan parlamayı nötralize eden bu

ürün, içerdiği yüksek miktardaki deniz minerali ve yararlı

besin maddeleri ile cildi besliyor. Cilt tarafından hızla

emilen matlaştırıcı sıvı, cildi yenileyerek canlı bir görünüm

kazandırıyor.

Göz çevresine özel

Erkeklerin cilt yapısı kalın olsa da göz çevresindeki

cilt dokusu daha ince. Bu yüzden göz çevresi özel bir

bakım istiyor. Bu noktada da Dalton Deep Sea göz

Roll On, erkeklerin imdadına yetişiyor. Göz çevresindeki

kırışıklıklara karşı etkili Dalton Deep Sea göz Roll On, aynı

zamanda yorgun gözlere genç bir görünüm ve canlılık

kazandırıyor. Cepte taşınabilen uygulaması çok kolay olan

serinletici Dalton Deep Sea göz Roll On, cildi güçlendiren

mineraller ve besinler içeriyor. Celumer deniz özü, mavi

yosun ve denizin derinliklerinden gelen mineralllerle erkekler

dünyaya daha enerjik bakıyor.


Güzellik

Beauty

73

Celumer marine extract, blue algae and the fineness of the

minerals, men are looking at the world more energetically.

Men will meet the moisture needs of their skin with Dalton

Deep Sea Moisturizing Balm. Moisturizing balm gives the skin

intense moisture while providing skin strengthening effect.

Contains Celumer marine extract and nourishing blue algae

extract with moisturizing balm, which reinforces mineral skin

while repairing male skin, providing excellent care even on the

lower layers of the skin. It should be noted that balm is rapidly

absorbed without leaving any oily plates on the skin.

Morning and evening care

The products in the Dalton Deep Sea Men Care Series are

applied to clean skin in the morning and evening. Dalton Deep

Sea Roll on used in eye care should be applied gently around

the eye in the morning and evening. After this product, care

should be continued with moisturizing or matting liquid.

Erkekler, ciltlerinin nem

ihtiyacını Dalton Deep Sea Nemlendirici Balsam

ile karşılayacaklar. Nemlendirici balsam cilde

yoğun nem verirken, cildi güçlendirici etki sağlar.

İçeriğindeki Celumer deniz özü ve besleyici mavi yosun

özü ile erkek cildini onarırken cilde mineral takviye eden

nemlendirici balsam, cildin alt tabakalarında bile

mükemmel bakım sağlar. Balsamın cilt üzerinde herhangi

bir yağlı tabaka hissi bırakmadan hızla emildiğini de belirtelim.

Sabah ve akşam bakımı

Dalton Deep Sea Erkek Bakım Serisi’ndeki ürünler

sabah ve akşam temiz cilde uygulanır. Göz bakımında

kullanılan Dalton Deep Sea Roll on ise sabah-akşam göz

çevresine nazikçe uygulanmalı. Bu ürün sonrasında ise

nemlendirici balm ya da matlaştırıcı sıvı ile bakıma devam

edilmeli.


74 Beauty Güzellik

Biolog Full Body Care Set

End Spots And Skin Colour Inequalities!

Biolog İle Tüm Beden Bakım Seti

Leke Ve Bölgesel Kararmalara

Elveda!

Discover the constructive care that will prepare your skin

from winter to summer, maintain the moisture balance and

regulate the skin and body spots remained from the summer

with Biolog Blemish Cream and Biolog Whitening Cream.

The sun spots on the skin and the body which remained from

summer become more visible during the seasonal changes,

especially with the arrival of winter.

Biolog provides a developed product for the care joy of women

which will help to prevent blemishes and equalize the skin

tone.

Let your skin to get the look you have been desiring with

the support of Biolog Blemish Cream and Biolog Whitening

Cream that will remove the spots on skin surface which

remained from summer which accured due to sunbathing or

other factors.

Secret of a Limpid Look: Biolog Blemish Cream

The Licorice extract in Biolog Blemish Cream’s formula

prevents blemishes caused by external factors and equalizes

skin tone. Biolog Blemish Cream’s other effective ingredients

such as Pentavitin and Sodium PCA, provide intensive

moisture support to skin.

Cildi kıştan yaza hazırlayacak, nem dengesini koruyacak,

yazdan kalan cilt ve vücut lekelerini düzenleyecek yapılandırıcı

bakım Biolog Leke Kremi ve Biolog Beyazlatıcı Krem ile

gerçekleşiyor.

Kış aylarının gelmesiyle yazdan kalan cilt ve vücuttaki güneş

lekeleri mevsim değişikliklerine de bağlı olarak daha görünür

hale geliyor. Biolog geliştirdiği leke önlemeye yardımcı ve

eşitleyici formülde ürünlerini kadınların bakım keyfine sunuyor.

Cilt yüzeyinde yazdan kalan lekeleri giderecek Biolog Leke Kremi

ve vücuttaki güneşlenmeye bağlı oluşan bölgesel lekeleri giderip

eşitleyecek Biolog Beyazlatıcı Krem ile teniniz arzu ettiğiniz

görünüme kavuşuyor.

Duru görünümün sırrı: Biolog Leke Kremi

Biolog Leke Kremi, içeriğindeki meyan kökü özü ile çevresel

faktörlerin sebep olduğu lekeleri önlemek için mücadele ederken,

cilt üzerinde eşitleyici etki yaratıyor. Pentavitin ve Sodyum PCA

ile cildin ihtiyacı olan yoğun nem desteği Biolog Leke Kremi ile

sağlanıyor.

Kullanım Önerisi: Günde iki kez göz çevresi hariç temiz cilde

dairesel hareketler ile uygulanmalıdır. Alerjen etki yaratmaması

adına kullanım öncesi bilek içlerinde test edilmelidir.


Güzellik

Beauty

75

Recommendation for use: Apply enough

amount of product to skin with circular

motions. It should be twice a day except

the eye area and also should tested on

the wrist before use to avoid any allergic

reaction.

End spots and skin colour inequalities!:

Biolog Whitening Cream

It is possible to prevent skin colour

inequalities on your body and enjoy single

tone appearance with Biolog Whitening

Cream’s velvety texture and natural

content.

The powerful combination of lemon, green

tea and grape seed extracts helps prevent

blackening of the knees, elbows, armpits

and colour tone inequalities.

Recommendation for use: Apply enough

amount of cream to desired area of your

clean and dry skin as a thin layer. Do not

rinse with water for a while for a better

absorbation. Test on your wrist before use.

Bölgesel renk eşitsizliklerine son: Biolog

Beyazlatıcı Krem

Kadifemsi dokusu ve doğal içeriği ile

vücudun farklı bölgelerinde oluşan renk

eşitsizliklerini tek ton görünümüne

kavuşturmak Biolog Beyazlatıcı Krem

ile mümkün. Limon, yeşil çay ve üzüm

çekirdeği ekstratlarının güçlü bileşimi

ile diz, dirsek, koltuk altı bölgelerindeki

kararmaların oluşmasının ve renk tonu

eşitsizliklerinin önlenmesine yardımcı

oluyor.

Kullanım önerisi: Yeterli miktarda

alınan kremi temiz ve kuru cildinizin

ilgili bölgesine ince bir tabaka halinde

uygulayınız. Uygulamanın ardından

kremin vücudunuzda emilimi için

belirli bir süre su ile temas ettirmeyiniz.

Kullanmadan önce bileğinizin iç kısmında

test ediniz.
78 Beauty Güzellik

Eyebrow guide for your age…

Yaşınıza göre kaş

rehberi…

Thin, thick, sparse, plump, curved or straight. All these features

about eyebrows are small ones that give you clues about

eyebrows. It reveals your look, your expression, your style and

even your age. Therefore, the shape of the eyebrows should be

designed not only with an aesthetic concern but also to reflect

you and your personality in the most accurate way. Especially

with age, eyebrows are subject to change, so small touches are

essential to keep up with this change. Ergül Keskin, Founder

of Ergül Keskin Conture Make up Studio, Contour Makeup

Instructor answers the question of how eyebrows should be

according to age.

Your eyebrow tells you

Eyebrow contouring is a very convenient method for

determining the right eyebrow form for the face and

positioning the eyebrows at the right point. The reconstructed

eyebrows with eyebrow contour strengthen the expression

by characterizing the gaze. It plays a decisive role in the

emergence of the golden ratio, the mathematical representative

of beauty. Changes a person’s aura and gives a more vivid look.

Eyebrow contour is a cosmetic application in which color

pigments are processed 0.3 - 0.5 millimeters below the skin

with the help of sterile personalized needles. However, not

every eyebrow is worthy of every woman. The shape of the

face, the form of the eye, the age of the person is an important

factor affecting the design of the eyebrow. By omitting the age

factor, some results may not produce the desired image.

The most insane ages of simplicity; 20s

Eyebrows also get their share from the change in this period

when almost everyone makes crazy things. According to the

trends of the period, the eyebrows, which sometimes become

thinner and sometimes thick but uniform, are often fashioned

rather than age. However, the most beautiful age of youth in

the 20s, underlining beauty, but the most ideal of the simple

eyebrows will not be the front. At this point, if the person’s

İnce, kalın, seyrek, dolgun, kavisli veya düz. Kaşlarla ilgili tüm

bu özellikler, sizinle ilgili ipuçları veren küçük donelerdir.

Bakışınızı, ifadenizi, tarzınızı ve hatta yaşınızı ortaya koyar.

Dolayısıyla kaşların formu sadece estetik bir kaygı güdülerek

değil aynı zamanda sizi ve kişiliğinizi en doğru şekilde

yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle de yaşla birlikte

kaşlar, değişime uğradığından bu değişime ayak uyduracak

küçük dokunuşlar şarttır. Ergül Keskin Conture Make up

Studio’nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin,

yaşa göre kaşlar nasıl olmalıdır sorusuna cevap veriyor.

Kaşınız sizi anlatır

Kaş kontür işlemi, yüz için en doğru kaş formunun

belirlenmesi, kaşların doğru noktada konumlanması için

oldukça elverişli bir yöntemdir. Kaş kontürü ile yeniden

yapılandırılan kaşlar, bakışları karakterize ederek ifadeyi

güçlendirir. Güzelliğin matematiksel temsilcisi olan altın

oranın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol üstlenir. Kişinin

aurasını değiştirir ve daha canlı bir görünüm kazandırır.

Renk pigmentlerinin, tamamen kişiye özel steril iğneler

yardımıyla cildin 0.3 – 0.5 milimetre altına işlendiği kozmetik

bir uygulama olan kaş kontür, seyrekleşmiş, dökülmüş veya

formunu kaybetmiş kaşlar için yenilenme imkanı sağlar.

Ancak her kaş her kadına yakışmaz. Yüzün şekli, gözün formu,

kişinin yaşı kaşın tasarımını etkileyen önemli bir etkendir. Yaş

faktörünün atlanmasıyla bazı sonuçlar istenilen görüntüyü

oluşturamayabilir.

Sadeliğin en deli çağları; 20’li yaşlar

Hemen herkesin türlü çılgınlıklar yaptığı bu dönemde kaşlar

da değişimden nasibini alır. Dönemin trendlerine göre kimi

zaman inceldikçe incelen kimi zamansa kalın ama tek tip bir

forma giren kaşlar, çoğu zaman yaşa göre değil modaya göre

şekillendirilir. Ancak gençliğin en güzel çağları olan 20’li

yaşlarda güzelliğin altını çizecek ama önüne geçmeyecek

sade kaşlar en ideal olanıdır. Bu noktada kişinin mevcut

kaşları zaten dolgun ve hacimliyse sadece küçük dokunuşlarla

kusursuz bir görünüm elde edilebilir. Eğer kaşlar seyrek ,

tüylerin çıkış yönleri dağınık ise bu noktada yine doğal ve

yalın düzeltmelerle kaşlar restore edilebilir. Ancak kesinlikle

kavisli, çok yoğun ve kalın veya çok ince kaşlardan mümkün

olduğunda uzak durulmalıdır.

Dişiliğin ön plana çıktığı 30’lu yaşlar

30’lu yaşlarına gelmiş her kadın birçok kaş formunu


Güzellik

Beauty

79

existing eyebrows are already full and bulky, a perfect look can

be achieved with only a small touch. If the eyebrows are sparse

and the hairs are scattered, the eyebrows can be restored with

natural and simple corrections. However, curved, very dense

and thick or very thin eyebrows should be avoided whenever

possible.

Femininity in the 30s

Every woman in her 30s has tried many eyebrow forms. The

most important criteria for people who still can not decide the

eyebrow form that suits yourself is that they are compatible

with the face. If your face and eye shape are suitable, light

curves will give your eyes a bright appearance. If you have

heavier eyebrows from old applications, you should definitely

thicken and slightly positioned eyebrows to cover the effects

of time. Ambitious but restrained eyebrows can provide

quite surprising results for women who want to bring their

femininity to the forefront. A sharper eyebrow form can be

selected for stunning looks.

Time to bring youth into looks; 40 and older

By the age of 40 you will feel the effects of time on your skin

more. Particularly, slight sagging may occur on the skin

that starts to lose its elasticity. The most affected skin is the

eyelids, which are much thinner. As the eyelids fall down,

the expression in the gaze weakens, the person appears tired

and perceived to be larger. In order to reverse this situation

and to bring youth back to the gaze, it is necessary to turn to

the upward-extending forms. Avoid thinning the eyebrows

very much, as close to the root of the nose should be left as

natural as possible and the end of the eyebrow should be

shaped up. This generates a small optical illusion against low

eyelid appearance, making the person look much younger and

fresher.

denemiştir. Bu yaşa kadar hala kendinize yakışacak kaş

formuna karar veremeyen kişiler içinse en önemli kriter, yüz

ile uyumlu kaşlar olmasıdır. Yüz ve göz şekliniz uygunsa hafif

kavisler bakışlarınıza aydınlık bir görünüm kazandıracaktır.

Eğer eski uygulamalardan yadigar incecik kaşlarınız varsa

kesinlikle kalınlaştırmalı ve hafif hafif ortaya çıkan zamanın

etkilerini örtecek yukarı konumlanmış kaşlar tercih

edilmelidir. Dişiliğini ön plana çıkarmak isteyen kadınlar için

iddialı ama ölçülü kaşlar oldukça şaşırtıcı sonuçlar sunabilir.

Çarpıcı bakışlar için daha keskin kaş formu seçilebilir.

Bakışlara gençlik kazandırma zamanı; 40 ve üstü yaşlar

40 yaşına geldiğinizde zamanın etkilerini cildinizde daha çok

hissetmeye başlarsınız. Özellikle de elastikiyetini kaybetmeye

başlayan ciltte az da olsa sarkmalar meydana gelebilir. Bu

durumdan en çok etkilenen derinin çok daha ince olduğu

göz kapakları olur. Göz kapakları aşağı düştükçe bakışlardaki

ifade zayıflar, kişi yorgun görünür ve olduğundan daha büyük

algılanır. Bu durumu tersine çevirmek ve bakışlara yeniden

gençlik kazandırmak için yukarı doğru uzanan formlara

yönelmek gerekmektedir. Kaşları çok inceltmekten kaçınılmalı,

burun köküne yakın kısmı mümkün olduğunca doğal

bırakılmalı ve kaşın bitimi yukarı doğru şekillendirilmelidir.

Bu durum düşük göz kapak görünümüne karşı küçük bir optik

illüzyon sağlayarak kişinin çok daha genç ve fresh görünmesini

sağlar.


80 Beauty Güzellik

“Acupuncture’s Gift”

Skin Wrinkle and Beauty

“Akupunkturun

Armağanı”

Cilt Kırışıklığı Ve

Güzellik

Aging is inevitable but

Dear readers, today’s article concerns everyone, but it is more

about women’s fearful dream of skin wrinkles and aging…

It is worth mentioning from the beginning…

We know that wrinkles occur with aging.

Think about it just as the face of a newborn baby smells of

milk, the skin of a teenager eighteen years old is bright and

clear; the skin of a fifty year old man will inevitably exhibit the

maturity of fifty years.

In fact this is a development of life which is of nature and is

extremely normal.

So aging is an inevitable fact of nature, whether we want it or

not? We must also know that every age has a different beauty

just between you and me.

So if aging is inevitable, shouldn’t we do anything for skin

wrinkles and beauty? Should we never look at ourselves? Leave

it all to yourself?

No no… Already the subject we will talk about today has been

dealt with in order to reveal this difference…

Think about it again?

Why are wrinkles less than one in every two people of the

same height and weight?

Everything starts with this question…

Therefore, balanced and healthy nutrition gains importance…

Yes, although aging is inevitable, for some reason none of us

want to get old.

Yaşlanmak kaçınılmaz ama

Sevgili okuyucularımız, bugünkü yazımız herkesi

ilgilendirmekle birlikte daha çok bayanların korkulu rüyası

olun cilt kırışıklığı ve yaşlanma konusu…

Baştan belirtmekte yarar var…

Biliyoruz ki kırışıklıklar yaşlanmayla birlikte oluşuyor.

Bir düşünün… Yeni doğmuş bir bebeciğin yüzü nasıl henüz süt

kokuyorsa, on sekiz yaşındaki bir gencin cildi nasıl pırıl pırıl

ve duru ise; elli yaşındaki bir insanın da cildi ister istemez elli

yaşın verdiği olgunluğu sergileyecektir.

Aslında bu hayatın doğanın olan ve son derece normal olan bir

gelişmedir.

Yani yaşlanma istesek de istemesek de doğanın kaçınılmaz bir

gerçeğidir? Laf aramızda her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu

da bilmeliyiz…

Peki madem yaşlanmak kaçınılmaz ise cilt kırışıklığı ve

güzellik için hiçbir şey yapmayalım mı? Kendimize hiç mi

bakmayalım? Her şeyi kendi haline mi bırakalım?

Hayır hayır… Zaten bugün anlatacağımız konu da işte bu farkı

ortaya çıkartmak için ele alındı…

Şöyle bir düşünelim mi yine?

Aynı boy yaş ve kilodaki her iki kişiden birinde kırışıklıklar

neden az iken birinde çok?

İşte her şey bu soruyla birlikte başlıyor…

O yüzden dengeli ve sağlıklı beslenme önem kazanıyor…

Evet, yaşlanma kaçınılmaz olmasına rağmen nedense

hiçbirimiz yaşlanmayı istemiyoruz.

Hatta yaşlanmamak için tıp yeni yeni pencereler aralamaya

çalışıyor:

Anti-aging yani yaşlanmaya karşı bir sürü öneriler formüller

vs. hazırlıyor…

Ama onu hazırlayanlar da, onu sunanlar da onu kullananlar da

yaş-la-nı-yor…

Haydi gelin öyleyse, konumuza başlayalım…

Deride kırışıklıklar niçin olur?

Derideki kırışıklıkların yaşlanmayla elbette alakası var.

Ancak 40’lı - 50’li yaşlardan önce oluşan kırışıklıkların sebebi

yaşlanmadan öte dengeli ve sağlıklı beslenmeyle alakalı.


Güzellik

Beauty

81

Even trying to open new windows of medicine to avoid getting

old:

Anti-aging formulas, etc. Preparing...

But those who prepare it, those who present it, and those who

use it are also age-old.

Come on, let’s get started...

Why do skin wrinkles occur?

Of course, the wrinkles on the skin have to do with aging.

However, the cause of wrinkles before 40s-50s is related to

balanced and healthy nutrition rather than aging.

In some families, the faces of grandmothers and grandmothers

are sparkling. The children of such families, if they lead a life

as they live, it is possible that they will have skin like them.

However, if we do not * protect our skin as much as necessary

against the sunlight, * If we smoke, * We use excessive makeup,

which is touted as a part of beauty, * If we apply random

personal care to cosmetic products, * If we apply random and

two to one regimen…

Can you tell us?

What if all this is not practices to disrupt and deform that

magnificent structure of the skin?

Elements harming the skin

Shall we continue to speak a little more clearly and sit down

and speak correctly?

* Although it has not been scientifically proven that eating

too much sugar and chocolate can harm the skin, their excess

is not good for maintaining skin health. Instead, foods with

vitamins and minerals are healthier.

* Personal skin care really need to be very conscious. To

protect the body from excessive sun, draft, leave it dirty, make

sudden transitions to hot and cold environment and so on.

Inevitably wear the skin.

* Unconscious consumption of cosmetics and personal care

products is one of the important factors that accelerate the

deformation of the skin. In this respect, moisturizers should be

applied to the areas where the skin needs.

Kimi ailelerde anneanne babaannelerin yüzleri pırıl pırıldır. Bu

tür ailelerin çocukları da eğer, onların yaşadığı gibi bir hayat

sürerse mümkündür ki onlar gibi cilde sahip olacaklardır.

Ancak eğer biz *Güneş ışığına karşı gerektiği kadar cildimizi

koruyamamışsak, *Sigara içiyorsak, *Güzelliğin bir parçası

diye lanse edilen makyaj malzemelerini aşırı kullanıyorsak,

*Kozmetik ürünlere dönük rasgele kişisel bakım uygulaması

yapıyorsak, *Rasgele ve iki de bir bir rejim uyguluyorsak…

Söyler misiniz bize?

Bütün bunlar derinin o muhteşem yapısını bozmaya ve onu

deforme etmeye yönelik uygulamalar değilse nedir?

Cilde zarar verenler

Biraz daha açık devam edelim mi eğri oturup doğru

konuşmaya?

*Fazla şeker ve çikolata yemenin her ne kadar cilde zarar

verdiği bilimsel olarak kanıtlanmamışsa da, bunların fazlalığı

cilt sağlığını koruma açısından iyi sayılmaz. Bunun yerine

vitamin ve mineral bulunan yiyecekler daha sağlıklıdır.

*Kişisel cilt bakımında gerçekten çok bilinçli olmak gerekir.

Vücudu, aşırı güneşten, cereyandan korumak, kirli bırakmak,

sıcak soğuk ortama ani geçişler yapmak vb. cildi ister istemez

yıpratır.

*Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini bilinçsizce tüketmek de

cildin deformasyonunu hızlandıran önemli etkenlerdendir. Bu

bakımdan nemlendiricileri cildin ihtiyacı olan bölgelere yeteri

miktarda sürmek gerekir.

*Stres kiminde baş ağrısı yapar, kiminde alerjik reaksiyonlar

gösterir. Bu da cildi etkileyen sebepler arasındadır.

*Sivilce gibi, isilik gibi durumlarda cildin o bölgelerini fazla

kurcalamak da ciltteki deformasyonu ve hatta enfeksiyonu

artıracaktır.

*Gündüz kullanılan kişisel bakım ürünleri ve makyajı akşam

temizlemeden yatmak

*Sigara ve alkolün cilde vereceği zarar yukarıdakilerin

toplamından daha fazladır, onu da söyleyelim. Bunlar ikisi

de vitamin ve mineral bakımından vücudu zayıf düşürür.

Alkol vücuttaki oksijen ve C vitaminini yakarak, cildin

yeni ve sağlıklı hücreler üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu

aminoasitleri de yok eder. Böylece cildin nefes alması son

derece zorlaşır. Sigara da öyledir.

Kırışıklığa karşı akupunktur

Akupunktur uzmanı Dr. İsmail Maraş der ki:

Cilt kırışıklığı için doğrudan akupunktur tedavisi akla

getirilmez. Ama boyun fıtığı, kronik sinüziti, migreni vb.

rahatsızlıkları sebebiyle tedaviye aldığımız hastalarımızın

geri bildirimleri oluyor. Bu hastalarımız akupunktur

tedavisi olduklarında kendi kendilerinde gördükleri veya

en yakınlarının söylediği şu sözleri bize geribildirimde

bulunurlar:

“Beş yaş gençleşmişsin” dediler, “Yüzüne Botoks mu yaptırdın”

dediler. “Yüzün pırıl pırıl olmuş senin” dediler…

Bu niye böyle oluyor? Elbette ki birçok rahatsızlıkta, altta

yatan hastalık tedavi edildiğinde stres, gerginlik, kasılma gibi


82 Beauty Güzellik

* Stress causes headaches in some, and allergic reactions in

others. This is one of the reasons that affect the skin.

* Pimple, such as rash in cases such as skin to tamper with the

skin deformation and even infection will increase.

* Personal care products and makeup used during the day

* Smoking and alcohol damage to the skin is greater than the

sum of the above, let’s say it. They both weaken the body in

terms of vitamins and minerals. Alcohol burns oxygen and

vitamin C in the body, destroying the amino acids that the

skin needs to produce new and healthy cells. This makes it

extremely difficult for the skin to breathe. So is cigarettes.

Acupuncture against wrinkles

Acupuncturist Dr. İsmail Maraş says:

Direct acupuncture treatment for skin wrinkles is not

considered. But neck hernia, chronic sinusitis, migraine and

so on. We receive feedback from our patients who receive

treatment because of their illness. When these patients receive

acupuncture treatment, they give feedback to the following

words that they see in themselves or that their relatives say:

They said, “You’re five years younger”, “Did you get Botox on

your face?” they said, “Your face is shimmer.”

Why is this happening? Of course, in many diseases, when the

underlying disease is treated, stress, tension and contraction

are resolved and indirectly all cells of the body are positively

affected. In addition, acupuncture in places where increased

circulation, removal of toxins, repair and accelerate the work

of construction, such as direct effects of skin wrinkles may be

reduced.

Accelerate the work of construction, such as direct effects of

skin wrinkles may be reduced.

* Acupuncture already treats the body as a whole.

* Stimulates all organs of the body that are deformed by

internal and external factors over time, as a whole.

* Regulates the balance system. When the balance is restored,

the body automatically starts its own maintenance.

* Protein, collagen tissue and so on. Production increases.

* Some pain medications, nerve medications, blood pressure

medications, etc. As an effect, collagen affects the structure,

which increases the skin wrinkle.

* Acupuncture accelerates blood circulation.

* Clean blood flow to the most extreme points of the body is

provided healthy access.

* It treats constipation and so the person doesn’t get a plus load

on his skin, skin due to toxins that need to be removed. This

prevents wrinkles.

* Liver, kidney, secretory system, excretion systems, such as

many systems to ensure regular operation.

* The body does not need much skin to remove toxic

substances that need to be removed.

* Thus, our skin wear and wrinkles to a minimum.

* Acupuncture treatment, thanks to the repair and

maintenance of the transition to a very good results are

obtained.

durumlar çözülüyor ve dolaylı olarak vücudun bütün hücreleri

olumlu etkileniyor. Ayrıca akupunktur uygulanan yerlerde

dolaşımın artması, toksinlerin giderilmesi, tamir ve yapım

işlerinin hızlandırılması gibi direk etkilerinden dolayı da cilt

kırışıklıklarında azalma olabiliyor.

*Akupunktur zaten vücudu bir bütün olarak ele alır.

*Vücudun zaman içersinde iç ve dış etkenlerle deforme olan

tüm organlarını, bir bütün olarak uyarır.

* Denge sistemini düzenler. Dengesi yerine gelen

vücut otomatikman kendi bakım tamir ve onarımını

gerçekleştirmeye başlar.

*Protein, kolajen doku vb. üretimi artar.

*Kimi ağrı ilaçları, sinir ilaçları, tansiyon ilaçları vs. etki olarak

kolajen yapıyı etkilemekte bu da cilt kırışıklığını artırmaktadır.

*Akupunktur kan dolaşımını hızlanır.

*Temiz kan akışının vücudun en uç noktalarına kadar sağlıklı

ulaşımı sağlanır.

*Kabızlığı tedavi eder ve böylece kişinin atılması gereken

toksinler sebebiyle cildine, derisine artı yük binmez. Bu da

kırışıklığa engel olur.

*Karaciğer, böbrek, salgı sistemi, boşaltım sistemleri gibi

birçok sistemin düzenli çalışmasını sağlar.

*Vücut dışarı atılması gereken toksik maddeleri atmak için

deriye fazla ihtiyaç duymaz. *Böylece derimizdeki yıpranma ve

kırışıklık minimuma iner.

*Ayrıca akupunktur tedavisi sayesinde, tamir ve bakım

düzenine geçtiği için de oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde

edilir.


Güzellik

Beauty

83

Hygiene and Softness is One Step ahead with

Selpak Deluxe Series!

Selpak Deluxe Serisi ile

Hijyen ve Yumuşaklık Bir

Adım Önde!

Selpak introduces its users to the firsts with its Deluxe series

of innovative products. Deluxe range of Deluxe Re-Fresh

Toilet Paper, Selpak Deluxe Cotton Additive Toilet Paper,

and Deluxe Bamboo Paper Towel makes a difference in

cleaning and hygiene with its unique features.

Selpak, which is the first in the sector with its innovative

perspective, developed with the latest technologies, stands

out with its unique features. Series of firsts in Turkey contains

the product such as Selpak Deluxe Re-Fresh, Selpak Deluxe

Cotton Blended Selpak Toilet Paper and Paper Towels Bamboo

Deluxe.

Say goodbye to odor with Selpak Deluxe Re-Fresh

Selpak Deluxe Re-Fresh Toilet Paper eliminates unpleasant

odors such as moisture, expense in bathrooms caused by

various infrastructure problems or lodos. It catches and

destroys the bad odor molecules in the air in the bathroom and

emits fragrant odors.

Number one in softness

Turkey’s soft toilet paper having the distinction of being doped

Selpak Deluxe Cotton Toilet Paper, comes to the fore with

the feature of being water resistant. Easy fragmentation and

providing long-term use Selpak Deluxe Cotton Blended Toilet

Paper, deserves the title until the end of Turkey’s soft.

Selpak’s most durable paper towel

Selpak Deluxe Bamboo Paper Towel is preparing to change

the cleaning habits in the kitchen. Selpak Deluxe Bamboo

Paper Towel, which is 50 percent more durable than Selpak

Paper Towel, can be used even in demanding cleaning jobs

in the kitchen. In addition to being practical, it also supports

the home economy with its structure that allows washing and

squeezing once again.

Selpak, yenilikçi ürünlerinden oluşan Deluxe serisi ile

kullanıcılarını yine ilklerle buluşturuyor. Deluxe Re-Fresh

Tuvalet Kağıdı, Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet

Kağıdı, ve Deluxe Bambu Kağıt Havlu’dan oluşan Deluxe

serisi; benzersiz özellikleri ile temizlik ve hijyende fark

oluşturuyor.

Yenilikçi bakış açısıyla sektörde ilklere imza atan Selpak’ın son

teknolojileri kullanarak geliştirdiği Deluxe serisi, benzersiz

özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’de ilklere imza atan seri,

Selpak Deluxe Re-Fresh, Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet

Kağıdı ve Selpak Deluxe Bambu Kağıt Havlu ürünlerini

içeriyor.

Selpak Deluxe Re-Fresh ile kötü kokulara elveda

Selpak Deluxe Re-Fresh Tuvalet Kağıdı, çeşitli altyapı sorunları

veya lodos nedeniyle banyolarda oluşan gider, rutubet gibi

hoş olmayan kokuları yok ediyor. Banyodaki kötü koku

moleküllerini havada yakalayıp yok ederek, ortama mis gibi

kokular yayıyor.

Yumuşaklıkta bir numara

Türkiye’nin en yumuşak tuvalet kağıdı olma özelliğine

sahip olan Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı,

suya dayanıklı olma özelliği ile de ön plana çıkıyor. Kolay

parçalanmayan ve uzun süreli kullanım sağlayan Selpak

Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı, Türkiye’nin en yumuşağı

unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Selpak’ın en dayanıklı kağıt havlusu

Selpak Deluxe Bambu Kağıt Havlu, mutfaktaki temizlik

alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor. Selpak Kağıt

Havluya göre yüzde 50 daha dayanıklı yapıya sahip olan

Selpak Deluxe Bambu Kağıt Havlu, mutfaktaki zorlu temizlik

işlerinde bile kullanılabiliyor. Pratik olmasının yanı sıra yıkayıp

sıkarak bir kez daha kullanıma imkan veren yapısıyla da ev

ekonomisine destek oluyor.The gleam on your skn

Skin care soap


86 Beauty Güzellik

Head & Shoulders’ Winter Rescue Series:

Deep Moisturizing Shampoo and Conditioner

Containing Coconut Oil

Head&Shoulders’tan Kış

Aylarına Özel Kurtarıcı

Seri: Hindistan Cevizi Yağı

İçeren “Derinlemesine

Nemlendirici Şampuan ve

Saç Kremi”

Head&Shoulders Hindistan Cevizi Yağı içeren

“Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi

Serisi”ni 19 Aralık Perşembe günü Dila Tarkan ev

sahipliğinde Denebunu Secret Garden’da tanıttı.

Etkinlikte konuşan P&G Türkiye Saç Bakım Kategorisi

İletişim Müdürü Gonca İlkmen, “Kışın cildimiz soğuk hava,

yağmur, kar, rüzgar gibi etkilere maruz kalarak kuruyor

ve yoğun nemlenmeye ihtiyaç duyuyor. Saç derimiz de

cildimizin devamı olarak aslında aynı şekilde kışın etkisine

maruz kalıyor ve kaşıntı, kuruluk, kepek, saç derisinde

hassasiyetinde artış görülüyor. Head&Shoulders olarak

Hindistan Cevizi Yağı’nın yoğun E vitamini içeriği

ile derin nemlendirme etkisi ile kepeğe karşı etkili

dermapure formülümüzü birleştirdik ve Derinlemesine

Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi Serisini hayata

geçirdik. Bu kış saçlarımız ve saç derimiz için gerekli olan

tüm nemlendirmeyi ve kepek korumasını sağlayacak bu

yeni seri eminim sizin de favoriniz olacak.”dedi.

Misafirlerine gün boyu keyifli anlar yaşatan

Head&Shoulders’ın ‘Kar Küresi Yapım Workshop’u

katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Derma Pure formüllü Head&Shoulders, Hindistan Cevizi

Yağı içeren Şampuan ve Saç Kremi, yoğun E vitamini

sayesinde saç derisini ve saçı derinlemesine nemlendiriyor,

ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. Saç derisini koruyan ve

rahatlatan yeni seri, saçların derinlemesine nemli ve sağlıklı

görünmesine yardımcı oluyor. Bu sayede hem kadınların

hem de erkeklerin dış görünüşlerinden endişe etmeden

özgüvenleriyle fark oluşturmalarını sağlıyor.

Head&Shoulders ailesinin en yeni serisi Hindistan Cevizi

Yağı ile zenginleştirilen “Derinlemesine Nemlendirici

Şampuan ve Saç Kremi”, saç ve saç derisinin nem ihtiyacını

gidererek kış aylarında kurtarıcınız olacak.

Head & Shoulders introduces the Deep Moisturizing

Shampoo and Conditioner Series containing Coconut Oil on

Thursday, December 19 at Denebun Secret Garden hosted by

Dila Tarkan.

Speaking at the event, P & G Turkey Hair Care Category

Communication Manager, Gonca İlkmen said, “In

winter, our skin is exposed to the effects of cold weather,

rain, snow and wind, and needs intensive moisturization.

Our scalp is also exposed to the effects of winter in the

same way as the continuation of our skin, and itching,

dryness, dandruff, scalp increase in sensitivity is seen.

As Head & Shoulders, we combined our intense vitamin

E content of Coconut Oil with our deep moisturizing

effect and our anti-dandruff formula against dandruff

and launched the Deep Moisturizing Shampoo and

Conditioner Series. This new series, which will provide

all the moisturizing and dandruff protection required

for our hair and scalp this winter, will be your favorite.”

‘Snow Globe Production Workshop’ of Head & Shoulders

has attracted great attention by the moderators.

Derma Pure formula Head & Shoulders, Coconut Oil

Shampoo and Conditioner, deeply moisturize the scalp

and hair with the help of vitamin E, provides the care

needed. The new series protects and relaxes the scalp,

helping the hair look deeply moist and healthy. In this

way, both women and men without worrying about the

appearance of their self-confidence makes a difference.

The new series of Head & Shoulders family enriched

with Coconut Oil, “Deep Moisturizing Shampoo and

Conditioner” will be your savior in winter by eliminating

the moisture need of hair and scalp.88 Beauty Güzellik

The Ideal Picture of a

German-Turkish Business Relationship

Coding and Marking specialist Leibinger congratulates distributor Teknosin on

new office and sales successes

Türk-Alman Ticari

İlişkilerinde Arzu Edilen

Görüntü

Kodlama ve markalama uzmanı

Leibinger, yeni ofisi ve iş

sonuçlarındaki başarılarından dolayı

Türkiye’deki iş ortağı Teknosin’i

kutladı.

Kadın gücü: Genel Müdür Christina Leibinger,

Teknosin Müdürü İdil Yağlı’ya takdir amaçlı plaket veriyor.

Fotoğraf: TEKNOSİN Kodlama Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Tuttlingen, 18. December 2019 – For almost 20 years,

Teknosin has been selling industrial CIJ printers from the

German company Leibinger throughout Turkey – and with

great success. Teknosin recently moved into new premises

at the Perpa Trade Center in Istanbul, which will allow it

to further improve its internal operations and customer

service. An occasion, therefore, for the Managing Director

of Leibinger Christina Leibinger and her team to drop by in

Istanbul for a celebration.

For a family business with idealistic values such as the traditional

German company Leibinger, the business relationship with

Tuttlingen – Teknosin, neredeyse 20 yıldır tüm Türkiye’de

Alman Leibinger firmasının endüstriyel CIJ yazıcılarının

temsilciliğini yapıyor, hem de büyük bir başarıyla. 2019

yılında Teknosin İstanbul’da Perpa Ticaret Merkezinde yeni

ofisine taşınarak dahili işleyişini ve müşteri hizmetlerini

çok daha üst bir seviyeye taşıdı. Bu başarıyı kutlamak

için Leibinger Genel Müdürü Christina Leibinger ve ekibi

İstanbul’a geldi.

Geleneksel Alman şirketi olan Leibinger gibi manevi değerlere

sahip bir aile şirketi için Teknosin ile olan iş birliği örnek

gösterilecek seviyededir. Christina Leibinger’ e göre, “Leibinger

yazıcılarının Türkiye’deki satış rakamları her yıl önemli oranda

artmakta ve Teknosin’in müşteri hizmetleri mükemmel

bir seviyede”. “Bizim için etkileyeci olan bir diğer nokta da

şirketlerimiz arasındaki, daha iyisi düşünülemeyecek, insani

temellerdir. Güven, dürüstlük, özveri, profesyonellik, hayal

gücü ve dostluk gibi kelimeleri Teknosin’i tanımlamak için

kullanabilirim, bağdaştırıyorum.”

Teknosin’in yeni ofis alanı, İstanbul’un dünyaca ünlü 14 kat

yüksekliğindeki 660.000 m² alan üzerine kurulu olan Perpa

Ticaret Merkezi’nde bulunmaktadır. Bu merkezde 92 futbol

sahasına yetecek alan bulunmaktadır. Teknosin’in önceden yine

Perpa Ticaret Merkezi’nde birbirinden ayrı ofisleri vardı, yeni

ofis ile beraber hem birleşttirdi hem de genişletti. Şimdi tüm

ofis alanları, depolar ve servis alanı birbirine bağlanmış oldu; bu

da 50 çalışanın iş süreçlerini ve iş birliğini inanılmaz bir şekilde

geliştirdi.90 Beauty Güzellik

Güçlü bir takım: Alman CII uzmanı Leibinger Türk şirketi Teknosin’i ziyaret ederken.

Fotoğraf: TEKNOSİN Kodlama Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Teknosin presents an ideal picture: “Sales

of the Leibinger printers in Turkey are

increasing significantly each year, and

Teknosin’s customer service is excellent,”

reports Christina Leibinger. “Another

thing that inspires us is the interpersonal

basis, which couldn’t be better between

our companies. I associate words

such as trust, honesty, commitment,

professionalism, inspiration and

friendship with Teknosin.”

Teknosin’s new offices are located in the

Perpa Trade Center in Istanbul, which

is world-renowned for its size of some

660,000 m² which extends over 14 floors.

It could house some 92 football pitches.

Teknosin previously had some offices in

the Perpa Trade Center, but they were not

centrally located. Now all the offices, the

storage facility and the service centre are

connected, which has greatly improved

the processes for the team of approx. 50

employees.

TEKNOSİN Kodlama Sistemleri San. ve

Tic. A.Ş. has also succeeded in becoming

the most successful Leibinger distributor

in Europe for the fifth time in a row.

During their visit, Christina Leibinger,

Sales Manager Alexander Deuchert and

Sales Manager Tim Richards took the

opportunity to congratulate the whole of

the Teknosin team and to present gifts

and a special certificate of appreciation.

The Managing Director of Teknosin, Idil

Yagli, who is in the second generation of

the family business together with her father

Zeki Bülent Yagli, is optimistic about the

future for the coming months. Turkish

companies appreciate the high quality and

reliability of Leibinger inkjet printers with

the marking of their products. Teknosin

is already able to count many well-known

food and beverage manufacturers as well

as international industrial companies

among its customers.

Teknosin, ayrıca tüm Avrupa’daki en

başarılı Leibinger distribütörü olmayı art

arda 5. kez başardı. Christina Leibinger,

Satış Müdürü Alexander Deuchert ve Satış

Yöneticisi Tim Richards, ziyaretlerinde,

bu başarı için Teknosin ekibini tebrik etti

ve özel bir teşekkür sertifikası takdim etti.

Babası Zeki Bülent Yağlı ile birlikte aile

şirketini ikinci jenerasyon olarak yürüten

İdil Yağlı geleceğe pozitif bakıyor. Türkiye

pazarındaki şirketler kendi ürünlerini

markalarken Leibinger inkjet yazıcılarının

yüksek kalitesi ve güvenirliğini takdir

ediyor. Bu sayede Teknosin’in müşterileri

arasında birçok bilinen gıda ve içecek

üreticisi ve de uluslararası endüstriyel

firmalar yer almaktadır.92 Beauty Güzellik

Largest Exhibition in the Industry

Receives the Ministry’s Support

Kozmetik Sektörünün En Büyük

Fuarı’na Bakanlık Desteği

The cosmetics industry, which records significant growth in

Turkey every passing year, gradually increases its contribution

to the national economy. While the cosmetics industry grew

by 26 percent in the first 9 months of 2019, the market size

expectation reached TRY 14 billion at the end of 2019. In

parallel with the growth in the industry, BeautyEurasia, which

sets more ambitious goals each year, attracts attention with its

increasing number of exhibitors and business volume. Beauty

Eurasia, which was the first cosmetics and beauty exhibition

supported by T.R. Ministry of Trade last year, has become the

only exhibition that receives the support for the year 2020 as

well. Last year, the 15th edition of BeautyEurasia generated a

business volume of 420 million euros for its exhibitors.

16th Beauty Eurasia will be organized by Hyve Group, which

brings together thousands of foreign investors with domestic

business partners via the exhibitions it organizes each year for

the locomotive industries of the Turkish economy, on June 18-

20, 2020 and it received the support of T.R. Ministry of Trade.

Supporting the exhibitions of an international character, the

Ministry of Trade decided to continue to support the exhibition

in 2020 as well. With this decision of the T.R. Ministry of Trade,

which started to provide support for the beauty and cosmetics

industry for the first time last year, BeautyEurasia has maintained

its position as the first and only cosmetics and beauty exhibition

benefiting from 50 percent support. 16th International

Cosmetics, Beauty, Hair Exhibition, BeautyEurasia continues to

offer its exhibitors the opportunity to meet international buyers

and industry experts, exhibit their products to the masses, and

supply new business partnerships in 2020 as in the past 15 years.

The exhibition, which already has reached a participation rate of

65 percent, hosted 374 exhibitors from 36 countries and 11,786

professional visitors from 130 countries in 2019.

Business Volume of 420 million Euros in the 15th Year Sharing

Türkiye’de her yıl önemli büyüme kaydeden kozmetik sektörü,

ülke ekonomisine katkısını giderek artırıyor. Kozmetik sektörü

2019’un ilk 9 ayında yüzde 26 büyürken, 2019 sonunda

pazar büyüklüğü beklentisi 14 milyar TL’ye ulaştı. Sektördeki

gelişmeye paralel olarak her yıl iddiasını büyüten BeautyEurasia

Fuarı, artan katılımcı sayısı ve oluşturduğu iş hacmiyle dikkat

çekiyor. Geçtiğimiz yıl kozmetik ve güzellik fuarı olarak T.C

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk kez destek kapsamına alınan

BeautyEurasia2020 yılı için de destek alan tek kozmetik

ve güzellik fuarı oldu. Geçtiğimiz yıl 15’incisi düzenlenen

BeautyEurasia, katılımcıları için 420 milyon Euro’luk iş hacmi

sağlamıştı.

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörleri için düzenlediği

fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları

ile bir araya getiren Hyve Group’un 18-20 Haziran 2020’de

düzenleyeceği 16. BeautyEurasia Fuarı için T.C. Ticaret


Güzellik

Beauty

93

information regarding the goals for 2020, BeautyEurasia

Exhibition Director Filiz Mehmedova said: “We aim to

contribute to the development of the industry by combining our

experience and expertise in Turkey and Eurasia Region with our

group’s strong global network. With the support of our Ministry

of Trade, we will bring together different stakeholders in the

industry and ensure that hundreds of exhibitors and visitors are

informed about the developments in the industry this year as

well. We aim to contribute more to the industry by increasing

the number of visitors which was more than 11,000 in the last

year with the exhibition we will organize on June 20-22, 2020.

In addition, we will have the VIP Hosted Buyer Program, which

we have successfully organized for the last 3 years, this year as

well. Exhibitors who came together within the scope of the 15th

edition of the exhibition last year had the opportunity to benefit

from the business volume of 420 million euros in 3 days and

established new partnerships. This year, we aim to increase the

business volume generated by Beauty Eurasia to a record-high

level.”

Emphasizing that they provide opportunities for many individual

exhibitors from the international arena thanks to the VIP

Hosted Buyer program, Mehmedova stated that they achieved

to increase the number of international visitors by 51 percent

in 2019 compared to the previous year. Mehmedova continued

her words as follows: “We wish to continue this momentum

in 2020. Manufacturers, suppliers, and many international

high-level buyers come together and find opportunities for

obtaining new supplies, business development, and supplying

business partnerships in the exhibition. Many VIP buyers from

the industry in Turkey, CIS (Commonwealth of Independent

States), Middle East, Europe, and Latin America will be invited

so that they have the chance to meet the exhibitors in the Hosted

Buyer area.

Cosmetics Market Grew by 26 Percent in the First 9 Months

Referring to industry figures, Mehmedova stated; “Domestic

cosmetics market grew by 26 percent in nominal terms in the

first nine months of 2019, and the figures, which have reached

TRY 10.5 billion in the first nine months of 2019 while they

were TRY 8.35 billion in the first nine months of last year, are

promising. When we look at the figures, we see that the domestic

Bakanlığı’ndan destek haberi geldi. Uluslararası özelliği bulunan

çeşitli sektörlerdeki fuarlara destek veren Ticaret Bakanlığı,

2020 yılında da desteğini sürdürme karar verdi. Geçtiğimiz yıl

ilk defa güzellik ve kozmetik sektörünü desteği kapsamına alan

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bu kararı ile BeautyEurasia, yüzde

50 destekten yararlanan ilk ve tek kozmetik ve güzellik fuarı

olma konumunu koruyor. 16. Uluslararası Kozmetik, Güzelik,

Kuaför Fuarı BeautyEurasia, 15 yıldır olduğu gibi 2020 yılında

da katılımcılarına uluslararası alıcılar ve sektör uzmanları ile

buluşma, katılımcıların ürünlerini geniş kitlelere tanıtma ve

yeni iş ortaklıkları kurabilme fırsatını sunmaya devam ediyor.

Şimdiden katılım oranının yüzde 65’e ulaştığı fuar, 2019

yılında 36 ülkeden 374 katılımcı firmayı ve 130 ülkeden 11.786

profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı.

15’inci Yılda 420 milyon Euro’luk İş Hacmi BeautyEurasia’nın

2020 yılı hedefleri hakkında bilgiler paylaşan BeautyEurasia

Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, “Türkiye ve Avrasya

Bölgesi’ndeki tecrübe ve uzmanlığımızı, grubumuzun mevcut

güçlü küresel ağı ile birleştirerek sektörün gelişimine katkı

sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl da Ticaret Bakanlığı’mızın

desteğiyle sektörde yer alan farklı paydaşları bir araya

getirerek, yüzlerce katılımcı ve ziyaretçinin endüstride yer alan

gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacağız. 20-22 Haziran

2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz fuar ile geçtiğimiz yıl 11

bini aşan ziyaretçi sayımızı arttırarak sektöre daha fazla katkı

sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 3 senedir başarıyla yürüttüğümüz

VIP Alım Heyeti Programı’na bu yıl da yer vereceğiz.

Geçtiğimiz yıl 15’incisi düzenlenen Fuar kapsamında bir araya

gelen katılımcılar, 3 günde 420 milyon Euro’luk iş hacminden

yararlanma imkanına erişerek yeni iş birliklerine imza attı.

Hedef bu yıl BeautyEurasia’nın oluşturacağı iş hacmini rekor

seviyeye taşımak’ dedi.

VIP Alım Heyeti programı ile uluslararası alandan çok

sayıda bireysel katılımcıya imkân tanıdıklarını vurgulayan

Mehmedova, 2019 yılında bir önceki yıla göre uluslararası

ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında artırmayı başardıklarını

ifade etti. Mehmedova şöyle devam etti: “Hedefimiz, bu ivmeyi

2020’de de sürdürmek. Fuarımızda; üreticiler, tedarikçiler

ve çok sayıda uluslararası üst düzey alıcı ile bir araya gelerek

yeni tedarik sağlama, iş geliştirme ve ortaklık kurma imkânı

buluyorlar. Türkiye, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Orta


94 Beauty Güzellik

Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan sektördeki çok sayıda VIP

alıcı, Hosted Buyer alanında katılımcılarla tanışmaları için bu

yıl da davet edilecek.”

Kozmetik pazarı ilk 9 ayda yüzde 26 büyüdü

Sektör rakamlarına da değinen Mehmedova; 2019 yılının ilk

dokuz aylık döneminde kozmetik iç pazarın nominal olarak

yüzde 26 büyüdüğünü, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında 8,35

milyar TL iken 2019 yılının ilk dokuz ayında ise 10,5 milyar TL’ye

ulaşan rakamların umut verici olduğunu söyledi. Mehmedova

şunları söyledi: “Rakamlara baktığımızda kozmetik iç pazarında

reel olarak yüzde 13’e yakın bir genişleme olduğunu görüyoruz.

İlk dokuz ayda geçen yıla göre kozmetik ürünleri fiyatlarının

yaklaşık yüzde 14 artması, bu artışa rağmen iç pazarda reel

olarak artış gerçekleşmesi olumlu bir gösterge.”

cosmetics market has expanded by 13 percent in real terms. The

prices of cosmetic products increased by 14 percent in the first

nine months compared to the previous year and growth in the

domestic market in real terms despite this increase is a positive

indicator.”

Exports in Cosmetics Increased by 5.5 Percent

In the first nine months of 2019, exports of cosmetic products

increased by 5.5 percent and reached a volume of 1.36 billion

dollars. Stating that aggressive marketing activities started to

affect export performance positively after the contraction in

the first quarter of the year, Mehmedova said: “When it comes

to the import of cosmetics products, the decline in cosmetics

imports started to slow down with the recovery in the domestic

market and the stagnation in foreign exchange rates and in the

first quarter of 2019, import rate decreased by 25.5 percent,

and in the first nine months of 2019, it dropped down to 15.4

percent. ”

Domestic Cosmetics Market Volume Will Reach TRY 14

Billion

Saying that the domestic cosmetics market is expected to grow

between 23 to 25 percent and reach TRY 14 billion at the end

of 2019, Mehmedova added that the recovery in consumer

confidence enabled the return of the household’s deferred

demand to the market. Mehmedova stated that in 2019, the

export rate is expected to increase by 5 to 6 percent and the

figure in this context is expected to reach 1.9 billion dollars.

BeautyEurasia, where manufacturers and suppliers from all over

the world present their products, services, and technologies to

visitors, is preparing to provide exhibitors and professional

visitors with a complete exhibition experience for three days

in 2020. As one of the most important doors opening to the

Eurasia market, the exhibition continues to offer new business

and cooperation opportunities to domestic and international

professionals with the VIP Hosted Buyer program to be held

in 2020 as well.

Kozmetikte İhracat Yüzde 5,5 Arttı

2019 yılının ilk dokuz ayında kozmetik ürünleri ihracatı

yüzde 5,5 artarak 1,36 milyar dolarlık hacme ulaştı. Yılın ilk

çeyreğindeki daralma sonrası agresif pazarlama faaliyetlerinin

ihracat performansını olumlu etkilemeye başladığını belirten

Mehmedova, “Kozmetik ürünleri ithalatında ise iç pazardaki

toparlanma ve döviz kurlarındaki durağanlık ile gerileme

yavaşlamaya başlayıp, 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25,5

gerilerken, 2019 yılının ilk dokuz ayında gerileme yüzde 15,4’e

indi,” dedi.

Yurtiçi Kozmetik Pazar Hacmi 14 Milyar TL’ye Ulaşacak

2019 yılı sonunda yurtiçi kozmetik pazarının yüzde 23 ila 25

arasında büyüyerek 14 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini

paylaşan Mehmedova, tüketici güvenindeki toparlanma ile hane

halklarının ertelenmiş talebinin piyasaya geri döndüğünün

altını çizdi. Mehmedova, 2019 yılında ise ihracatın yüzde 5 ila

6 seviyesinde artmasının beklendiğini, bu alandaki rakamın ise

1,9 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü paylaştı.

Dünyanın dört bir yanından üretici ve tedarikçilerin ürün,

hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere sunduğu BeautyEurasia

2020 yılında üç gün boyunca katılımcı ve profesyonel

ziyaretçilerine eksiksiz bir fuar deneyimi yaşatmaya

hazırlanıyor. Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri

olan fuar, 2020 yılında da düzenlenecek VIP Yurt Dışı Alım

Heyeti programı ile yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni

iş ve iş birliği fırsatları sunmayı sürdürüyor.

t r e s a n . c o m

H E A R T O F

N A T U R E

0

% PARABEN

GLUTEN

More magazines by this user
Similar magazines